OPETUSVIRASTO SISÄILMATUTKIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSVIRASTO SISÄILMATUTKIMUS"

Transkriptio

1 OPETUSVIRASTO SISÄILMATUTKIMUS Tutkimusraportti Sivu 1:16

2 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT YHTEENVETO TOIMENPIDESUOSITUS MIKROBIANALYYSI Ilmanäyte Tulos Johtopäätös Toimenpidesuositus Viitearvoja Kirjallisuus TERMODESORPTIOANALYYSI Ilma Tulos Johtopäätös Toimenpidesuositus VIITEARVOJA KIRJALLISUUS ALLEKIRJOITUKSET...16 Sivu 2:16

3 1. YHTEYSTIEDOT Tilaaja Tutkimuskohde Oulun kaupunki Arkkitehti Juha Kaisanlahti PL OULUN KAUPUNKI Opetusvirasto Kasarmintie OULU Työ alkoi Laboratorio Yhteyshenkilö Näytteenottaja Oulun Sisäilmatutkimus Oy Kiilakiventie OULU FT Laboratoriopäällikkö Merja Mikkonen Puhelin (08) Gsm Laboratorioanalyytikko (AMK) Petri Perätalo Puhelin (08) Gsm Oulun Sisäilmatutkimus Oy 2. YHTEENVETO Näytteissä I1. Kellari, keittiö ja I3. Kellari, 024 varasto esiintyy terveydelle haitallista Aspergillus ochraceus homelajia. Näiden pitoisuudet ylittävät 10 cfu/m 3 ja näin ollen voivat aiheuttaa ärsytysoireita ja mahdollisia terveyshaittoja. Aspergillus ochraceus homelajin tärkeimmät toksiinit ovat Penicillic Acid, ochratoxin A, xanthomeginin, viomellein ja vioxanthin. Homelajin kulkeutuminen oleskelutiloihin tulisi estää. Sisäilmanäytteiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudet (TVOC) olivat tavanomaisia. Mitattujen tilojen 1. Keittiö, Lasse Halmekangas, varasto, Kokoushuone 2, Hankinnat/projektit, 6. Taukotila ovat VOC-yhdisteiden osalta sisäilmaluokan S1 mukaiset (< 200 µg/m³) ja tila Palkat sisäilmaluokan S3 mukainen (< 600 µg/m³). Tilojen 1. Keittiö, Lasse Halmekangas, Kokoushuone 2 ja Hankinnat/projektit näytteissä epätavanomaisina pitoisuuksina havaittiin etikkahappoa, joiden pitoisuudet ylittivät 10 % kokonaispitoisuudesta. Tilan 3 (024 varasto) näytteessä epätavanomaisina pitoisuuksina havaittiin naftaleenia, alfapineeniä ja etikkahappoa. Alfa-pineenin, etikkahapon ja naftaleenin pitoisuudet ylittivät 10 % kokonaispitoisuudesta ja naftaleenin pitoisuus ylitti sen normaalipitoisuudet 10 kertaisesti. Näytteessä havaittiin myös 2-matyylinaftaleeniä, joka on naftaleenin tavoin PAH-yhdiste. Tilan 6 (Taukotila) näytteessä epätavanomaisina pitoisuuksina havaittiin alfa-pineeniä ja etikkahappoa, joiden pitoisuudet ylittivät 10 % kokonaispitoisuudesta. Sivu 3:16

4 Tilan 7 (310 Palkat) näytteessä epätavanomaisina pitoisuuksina havaittiin 2,2,4-trimetyylipentaania ja 3-metyyliheksaania, joiden pitoisuudet ylittivät 10 % kokonaispitoisuudesta. Lisäksi 2,2,4- trimetyylipentaanin pitoisuus ylitti 50 % yhdisteryhmän viitearvosta ja alkaanien kokonaispitoisuus ylitti yhdisteryhmäkohtaisen laadullisen viitearvon. Alfa-pineeni ja etikkahappoa ovat mikrobien aineenvaihduntatuotteita. 2,2,4-trimetyylipentaani ja 3- metyyliheksaani ovat yleensä peräisin polttoaineista, kuten bensiinistä. Tilan varasto näytteessä havaitut PAH-yhdisteet (naftaleeni ja 2-metyylinaftaleeni) ovat todennäköisesti peräisin tilan lattiasta, jossa on havaittu olevan runsaasti PAH-yhdisteitä. 3. TOIMENPIDESUOSITUS Kaikki rakennuksen mahdolliset kosteusvauriot tulee selvittää ja mikrobien aiheuttama terveyshaitta poistaa. Myös kuivuneet ja mahdollisesti kuolleet mikrobikasvustot voivat vastata terveydellehaitallisuudeltaan eläviä kasvustoja. Kaikki mikrobikasvustot tulee paikallistaa kuntotutkimuksella ja rakennusmateriaaleista otettavin mikrobinäyttein. Rakenteiden kastumisen syy tulee selvittää ja rakenteet korjata siten ettei vaurioituminen (kostuminen) pääse uusiutumaan. Mikrobien saastuttamat materiaalit tulee vaihtaa puhtaisiin. Rakenteet, joita ei voida poistaa, kuten perustukset ja kantavat rakenteet, tulee kuivata ja sen jälkeen puhdistaa ja desinfioida. Loppusiivous on tehtävä huolellisesti, jotta purku- ja korjaustöiden yhteydessä ilmaan levinneitä homeitiöitä tai muita mikrobeja (sädesieni-itiöitä) ei jää korjattuun rakennukseen. Rakennuksen sisäilmasta ja pinnoilta tulee ottaa kontrollinäytteet korjauksen ja loppusiivouksen jälkeen. Tiloissa 1. Keittiö, Lasse Halmekangas, varasto, Kokoushuone 2, Hankinnat/projektit, 6. Taukotila havaittiin epätavanomaisina pitoisuuksina mikrobien aineenvaihduntatuotteita. Suositellaan rakenteiden mikrobitutkimusta. Tilassa 3 (024 varasto) havaittiin epätavanomaisena pitoisuutena naftaleeniä, joka on PAH-yhdiste. Naftaleeni on todennäköisesti peräisin varaston lattiasta. Lattian pinnassa oli havaittavissa halkeamia ja reikiä, jotka voivat vaikuttaa yhdisteiden kulkeutumiseen. Mikäli kyseisessä tilassa tai muissa lähellä olevissa tiloissa aiheutuu hajuhaittaa, tulisi PAH-pitoinen materiaali poistaa lattiasta tai estää PAH-yhdisteiden kulkeutuminen sisäilmaa. Tilassa 7 (310 Palkat) havaittiin epätavanomaisina pitoisuuksina alkaaneja, jotka yleensä ovat peräisin polttoaineista, kuten bensiinistä. Pitoisuudet saattavat olla hetkellisiä, mutta jos tilassa aiheutuu polttoaineisiin viittaavaa hajuhaittaa, tulisi niiden lähde selvittää. Sivu 4:16

5 4. MIKROBIANALYYSI 4.1 Ilmanäyte Seuraavassa on esitetty ilmanäytteiden analyysitulokset. Näytteistä on määritetty sädesienet (aktinomykeetit) ja muut bakteerit sekä hiivat ja homeet. Näytteen viljely ja tulosten tulkinta tehtiin STM Asumisterveysohjeen 2003 (STM:n oppaita 2003:1) mukaisesti. Tutkimusvälineenä käytettiin Andersen-keräintä ja valomikroskooppia. Tulos on ilmoitettu pesäkkeitä muodostavina yksikköinä kuutiometrissä ilmaa (cfu/m³). Mikrobivaurioituneeksi todetut näytteet, joissa viite-arvot ylittyvät, ovat taustavärjätyt ja tuloksen kannalta merkittävät pitoisuudet ovat lihavoidut. Mikäli rakennuksessa työskentelevillä tai muuten oleskelevilla on havaittu oireita ja verestä on mitattu vasta-aineita tietyille mikrobilajeille, voidaan näytteistä löydettyjen mikrobien lajit tunnistaa DNA-määrityksellä. Havaittua lajistoa voidaan verrata veren vasta-aineisiin jolloin voidaan todeta onko altistuminen tapahtunut kyseisessä rakennuksessa. Ilmanäyteanalyysin määritysraja on 2 cfu/m³ Tulos I7. I6. I5. I4. I3. I2. I1. Muut Bakteerit Sädesienet Bakteerit Yhteensä Muut Hiivat Hiivat Yhteensä Aspergillus Aspergillus fumigatus Aspergillus ochraceus Aspergillus versicolor Cladosporium Penicillium Steriilit Homeet Yhteensä Bakteerit Hiivat Homeet THG 2 % MEA Sivu 5:16

6 Näytteet I1. Kellari, keittiö 6. I6. 3.krs, taukotila 2. I2. 1.krs huone 128, Lasse Halmekangas 7. I7. 3.krs, 310 palkat op sijaiset/ kanslisti 3. I3. Kellari, 024 varasto 4. I4. 2.krs 216 kokoushuone 2 5. I5. 3.krs 316 Hankinnat, projektit/oppilas tapaturmat Kasvualustat Analyysi Mikrobilajit THG Bakteerit Muut Bakteerit Sädesienet Bakteerit Yhteensä % MEA Hiivat Muut Hiivat Hiivat Yhteensä Homeet Aspergillus 35 Aspergillus fumigatus 4 4 Aspergillus ochraceus Aspergillus versicolor 4 Cladosporium 4 Penicillium Steriilit Homeet Yhteensä Johtopäätös Näytteissä I1. Kellari, keittiö ja I3. Kellari, 024 varasto esiintyy terveydelle haitallista Aspergillus ochraceus homelajia. Näiden pitoisuudet ylittävät 10 cfu/m 3 ja näin ollen voivat aiheuttaa ärsytysoireita ja mahdollisia terveyshaittoja. Aspergillus ochraceus homelajin tärkeimmät toksiinit ovat Penicillic Acid, ochratoxin A, xanthomeginin, viomellein ja vioxanthin. Homelajin kulkeutuminen oleskelutiloihin tulisi estää Toimenpidesuositus Kaikki rakennuksen mahdolliset kosteusvauriot tulee selvittää ja mikrobien aiheuttama terveyshaitta poistaa. Myös kuivuneet ja mahdollisesti kuolleet mikrobikasvustot voivat vastata terveydellehaitallisuudeltaan eläviä kasvustoja. Kaikki mikrobikasvustot tulee paikallistaa kuntotutkimuksella ja rakennusmateriaaleista otettavin mikrobinäyttein. Rakenteiden kastumisen syy tulee selvittää ja rakenteet korjata siten ettei vaurioituminen (kostuminen) pääse uusiutumaan. Mikrobien saastuttamat materiaalit tulee vaihtaa puhtaisiin. Rakenteet, joita ei voida poistaa, kuten perustukset ja kantavat rakenteet, tulee kuivata ja sen jälkeen puhdistaa ja desinfioida. Loppusiivous on tehtävä huolellisesti, jotta purku- ja korjaustöiden yhteydessä ilmaan levinneitä homeitiöitä tai muita mikrobeja (sädesieni-itiöitä) ei jää korjattuun rakennukseen. Rakennuksen sisäilmasta ja pinnoilta tulee ottaa kontrollinäytteet korjauksen ja loppusiivouksen jälkeen. Sivu 6:16

7 4.1.4 Viitearvoja Ilmanäyte kuvaa mittauksen aikaista paikallista sisäilman tilaa. Mikrobipitoisuudet vaihtelevat sisäilmassa ajallisesti ja olosuhteiden mukaan. Sisäilmanäytteiden itiömääriin vaikuttavat mm. rakennuksen ilmanvaihto ja erityisesti ilmavirtaukset mikrobivaurioituneiden materiaalien välittömässä läheisyydessä. Rakennusten sisäilman sieni-itiöpitoisuudet cfu/m³ voivat olla osoituksena poikkeavan suuresta sieni-itiöpitoisuudesta talviaikana (Asumisterveysopas 2005). Jos samalla näytteen mikrobilajisto on tavanomaisesta poikkeavaa, mikrobikasvuston olemassaolo rakennuksessa on todennäköistä ja samoin sen mahdollisesti aiheuttama terveyshaitta. Jos talviaikana rakennuksessa sieni-itiöpitoisuudet ovat yli 500 cfu/m³, viittaa se mikrobikasvustoon ja mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttavaksi. Rakennuksessa esiintyvään, terveyshaittaa erityisesti aiheuttavaan mikrobikasvustoon viittaavia sienisukuja tai lajeja ovat mm. Stachybotrys, Aspergillus fumigatus, Aspergillus versicolor sekä bakteereista sädesienet. Sädesieni-itiöiden esiintyminen merkittävinä (yli 10 cfu/m³) pitoisuuksina taajamarakennusten sisäilmassa talviaikana viittaa mikrobikasvustoon rakennuksessa ja terveyshaitan olemassaoloon (Asumisterveysopas 2005). Myös muiden kosteusvauriota indikoivien mikrobien pitoisuuksia yli 10 cfu/m³ talviaikana voidaan pitää tavanomaisesta poikkeavana. Poikkeus tästä on Stachybotrys chartarum, jonka esiintyminen ilmanäytteessä on aina merkki rakennuksen vakavasta kosteusvauriosta. Sulanmaanaikana tehdyissä tutkimuksissa sisäilman mikrobipitoisuuksia verrataan ulkoilman mikrobipitoisuuksiin. Yleensä ulkoilman sieni-itiö- ja sädesienipitoisuudet ovat tällöin suurempia kuin asunnon sisäilman pitoisuudet. Muissa sisätiloissa kuin asunnoissa, esimerkiksi toimistoissa ja kouluissa jne. mikrobipitoisuudet ovat yleensä pienempiä kuin asunnoissa, joten Asumisterveysoppaan tulkintaohjeet ei suoraan sovellu näille rakennuksille. Merkittävää tällöin on kuinka hyvään tuloilman suodatustehoon on päästävä esim. sädesienten puolesta < 10 cfu/m³, koska herkistyneillä ihmisillä oireet voivat puhjeta tai pahentua myös tavanomaisina pidettävissä sisäilman mikrobipitoisuuksissa. Lisäksi oireilu, esimerkiksi ärsytys- ja yleisoireet, saattavat liittyä altistumiseen mikrobien kaasumaisille tai toksisille aineenvaihduntatuotteille tai muulle altisteelle kuin mikrobeille. Korkea bakteeripitoisuus (>4500 cfu/m³) viittaa puutteelliseen, terveyden kannalta riittämättömään ilmanvaihtoon Kirjallisuus STM Asumisterveysohje 2003 (STM:n oppaita 2003:1) Sivu 7:16

8 5. TERMODESORPTIOANALYYSI 5.1 Ilma Tenax TA/Carbograph 1 TD/Carboxen 1000 putkiin kerätyt VOC-näytteet ajettiin Agilent TD/GC/MS-laitteistolla ja yksittäiset yhdisteet tunnistettiin Wiley7n-kirjaston avulla. Tulokset on annettu tolueeniekvivalentteina tai kalibroituna puhtaisiin vertailuaineisiin. TVOC-arvoon on laskettu yhdisteet butaanista (C4) heksadekaaniin (C16). Sivu 8:16

9 5.1.1 Tulos Palkat Taukotila 316 Hankinnat/projektit 216 Kokoushuone varasto 128 Lasse Halmekangas Keittiö Sivu 9:16 Alkaanit Aldehydit Aromaattiset Terpeenit Orgaaniset hapot Alkoholit Ketonit Fenolit Alkeenit Amiinit Esterit Eetterit Halogenoidut

10 Palkat 316 Hankinnat/projektit 024 varasto Keittiö Sivu 10:16

11 1. Keittiö 6. Taukotila µg/m³ Lasse Halmekangas Palkat varasto Kokoushuone Hankinnat/projektit Alkaanit 2,5-dimetyyliheksaani 0.9 Metyylisykloheksaani ,2,4-trimetyylipentaani ' ,3,3-trimetyylipentaani Metyyliheksaani ,4-dimetyyliheksaani Metyyliheksaani Etyylisyklopentaani 2.0 Etyylisykloheksaani 0.5 cis-1,3-dimetyylisyklopentaani 2.6 trans-1,3-dimetyylisykloheksaani 0.3 Butaani Heksaani Heptaani Oktaani 0.3 Dekaani 0.4 Undekaani Dodekaani Tetradekaani Metyylipropaani Metyylibutaani ,3-Dimetyylibutaani Metyylipentaani Metyylipentaani 2.9 2,2-Dimetyylipentaani 0.7 2,3-Dimetyylipentaani ,4-Dimetyylipentaani ,3-Dimetyylipentaani 3.9 2,3,4-trimetyylipentaani Aldehydit Furfuraali metyyli-2-propenaali 0.3 Pentanaali Heksanaali Heptanaali Oktanaali Nonanaali Dekanaali Aromaattiset 4-Etyylitolueeni Metyylinaftaleeni 2.4 Styreeni p-symeeni Bentseeni Tolueeni Etyylibentseeni o-ksyleeni p-ksyleeni ,2,4-Trimetyylibentseeni Naftaleeni Sivu 11:16

12 Terpeenit l-mentholi 1.3 alfa-pineeni beta-pineeni dl-limoneeni delta-3-kareeni Orgaaniset hapot Etikkahappo Alkoholit 1,8-Sineoli Etanoli Isopropanoli Butanoli isobutanoli Ketonit Menthoni metyyli-3-pentanoni 0.3 l-menthoni 2.9 Asetoni Fenolit Fenoli Alkeenit 2-metyyli-2-hekseeni 0.7 2,3-dimetyyli-1-penteeni 0.9 Isopreeni ,4,4-trimetyyli-2-penteeni 0.6 2,4-dimetyyli-1-penteeni 0.6 2,4-dimetyyli-2-penteeni Buteeni 1.1 2,4,4-trimetyyli-1-penteeni metyyli-2-propeeni Amiinit Pyrrolidiini Esterit iso-pentyyliasetaatti 0.3 Butyyliasetaatti Etyyliasetaatti 0.4 TXIB Metyylimetakrylaatti Eetterit 2-Metoksi-2-metyylipropaani, MTBE Halogenoidut Fluoritrikloorimetaani ,1,2-Trikloori-1,2,2-trifluorietaan Dikloorimetaani Muut TVOC Ärsytysindeksi HTP-monialtistus Sivu 12:16

13 5.1.2 Johtopäätös Sisäilmanäytteiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudet (TVOC) olivat tavanomaisia. Mitattujen tilojen 1. Keittiö, Lasse Halmekangas, varasto, Kokoushuone 2, Hankinnat/projektit, 6. Taukotila ovat VOC-yhdisteiden osalta sisäilmaluokan S1 mukaiset (< 200 µg/m³) ja tila Palkat sisäilmaluokan S3 mukainen (< 600 µg/m³). Tilojen 1. Keittiö, Lasse Halmekangas, Kokoushuone 2 ja Hankinnat/projektit näytteissä epätavanomaisina pitoisuuksina havaittiin etikkahappoa, joiden pitoisuudet ylittivät 10 % kokonaispitoisuudesta. Tilan 3 (024 varasto) näytteessä epätavanomaisina pitoisuuksina havaittiin naftaleenia, alfapineeniä ja etikkahappoa. Alfa-pineenin, etikkahapon ja naftaleenin pitoisuudet ylittivät 10 % kokonaispitoisuudesta ja naftaleenin pitoisuus ylitti sen normaalipitoisuudet 10 kertaisesti. Näytteessä havaittiin myös 2-matyylinaftaleeniä, joka on naftaleenin tavoin PAH-yhdiste. Tilan 6 (Taukotila) näytteessä epätavanomaisina pitoisuuksina havaittiin alfa-pineeniä ja etikkahappoa, joiden pitoisuudet ylittivät 10 % kokonaispitoisuudesta. Tilan 7 (310 Palkat) näytteessä epätavanomaisina pitoisuuksina havaittiin 2,2,4-trimetyylipentaania ja 3-metyyliheksaania, joiden pitoisuudet ylittivät 10 % kokonaispitoisuudesta. Lisäksi 2,2,4- trimetyylipentaanin pitoisuus ylitti 50 % yhdisteryhmän viitearvosta ja alkaanien kokonaispitoisuus ylitti yhdisteryhmäkohtaisen laadullisen viitearvon. Alfa-pineeni ja etikkahappoa ovat mikrobien aineenvaihduntatuotteita. 2,2,4-trimetyylipentaani ja 3- metyyliheksaani ovat yleensä peräisin polttoaineista, kuten bensiinistä. Tilan varasto näytteessä havaitut PAH-yhdisteet (naftaleeni ja 2-metyylinaftaleeni) ovat todennäköisesti peräisin tilan lattiasta, jossa on havaittu olevan runsaasti PAH-yhdisteitä Toimenpidesuositus Tiloissa 1. Keittiö, Lasse Halmekangas, varasto, Kokoushuone 2, Hankinnat/projektit, 6. Taukotila havaittiin epätavanomaisina pitoisuuksina mikrobien aineenvaihduntatuotteita. Suositellaan rakenteiden mikrobitutkimusta. Tilassa 3 (024 varasto) havaittiin epätavanomaisena pitoisuutena naftaleeniä, joka on PAH-yhdiste. Naftaleeni on todennäköisesti peräisin varaston lattiasta. Lattian pinnassa oli havaittavissa halkeamia ja reikiä, jotka voivat vaikuttaa yhdisteiden kulkeutumiseen. Mikäli kyseisessä tilassa tai muissa lähellä olevissa tiloissa aiheutuu hajuhaittaa, tulisi PAH-pitoinen materiaali poistaa lattiasta tai estää PAH-yhdisteiden kulkeutuminen sisäilmaa. Tilassa 7 (310 Palkat) havaittiin epätavanomaisina pitoisuuksina alkaaneja, jotka yleensä ovat peräisin polttoaineista, kuten bensiinistä. Pitoisuudet saattavat olla hetkellisiä, mutta jos tilassa aiheutuu polttoaineisiin viittaavaa hajuhaittaa, tulisi niiden lähde selvittää. Sivu 13:16

14 6. VIITEARVOJA Yhdiste Hajukynnys Normaalipitoisuus HTP HTP µg/m³ µg/m³ 8 h - mg/m³ 15 min - mg/m³ Alkaanit Metyylisykloheksaani Butaani Heksaani Heptaani Oktaani Dekaani 4.30 Undekaani 4.50 Dodekaani 1.90 Tetradekaani 1.20 Aldehydit Furfuraali Pentanaali Heksanaali Oktanaali 3.90 Nonanaali Dekanaali Aromaattiset Styreeni Bentseeni Tolueeni Etyylibentseeni o-ksyleeni p-ksyleeni Naftaleeni Terpeenit alfa-pineeni dl-limoneeni delta-3-kareeni 6.00 Orgaaniset hapot Etikkahappo Alkoholit Etanoli Isopropanoli Butanoli isobutanoli Ketonit Asetoni Fenolit Fenoli Esterit Butyyliasetaatti Etyyliasetaatti iso-pentyyliasetaatti Metyylimetakrylaatti Eetterit 2-Metoksi-2-metyylipropaani, MTBE Halogenoidut Dikloorimetaani ,1,2-Trikloori-1,2,2-trifluorietaani Fluoritrikloorimetaani Lihavoitu yhdistepitoisuus = ylitys > 10 kertainen normaalipitoisuudesta. Lihavoitu yhdistepitoisuus alleviivauksella = ylitys > 50 kertainen normaalipitoisuudesta. Taustavärjätty yhdistepitoisuus = yhdisteen pitoisuus ylittää 10% TVOC pitoisuudesta. Hajukynnysylitykset - Kirjallisuus 3 / 4 / 3, 5 Sivu 14:16

15 Ryhmä Viitearvoja Oirearvoja Alkaanit 100 Aromaattiset Muut 50 Halogenoidut 30 Terpeenit 30 Aldehydit 20 Esterit 20 Lihavoitu yhdisteryhmä = ylittää yhdisteryhmäkohtaisen laadullisen viitearvon. Lihavoitu yhdisteryhmä alleviivauksella = ylittää yhdisteryhmäkohtaisen oirearvon. Piste yhdistepitoisuuden edessä = pitoisuus ylittää 50% yhdisteryhmän viitearvosta. Kirjallisuus 3 / 5 Yhdisteiden HTP ylitysvertailu - - Kirjallisuus 10 Yhdisteiden HTP ylitysvertailu / Kirjallisuus 9 Ärsytysindeksivertailu Ärsytysindeksi alle 1. Tulos on tavanomainen. Lihavoitu ärsytysindeksi = ärsytysindeksi > 1. Herkät ihmiset voivat oireilla. Lihavoitu ärsytysindeksi alleviivauksella = ärsytysindeksi > 10, terveetkin ihmiset voivat oireilla. Kirjallisuus 6, 7 Ärsytysperusteinen TVOC vertailu Lihavoitu TVOC = TVOC saattaa esiintyä oireita. Lihavoitu TVOC alleviivauksella = TVOC aiheuttaa epämiellyttävän olon. Taustavärjätty TVOC = TVOC > ilmaantuu myrkytysoireita. Kirjallisuus 4 Sisäilman laatuluokkavertailu TVOC 200 = S1 Sisäilmaluokituksen 2000 enimmäisarvo. TVOC 300 = S2 Sisäilmaluokituksen 2000 enimmäisarvo. TVOC 600 = S3 Sisäilmaluokituksen 2000 enimmäisarvo. Kirjallisuus 8 HTP-monialtistus Lihavoitu HTP monialtistus = pitkäaikaisen altistuksen HTP-arvo ylittyi. Kirjallisuus KIRJALLISUUS /3/ Seifert, B Regulating indoor air. Indoor Air'90, Proceedings of the 5th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. /4/ L. Möllhave, Volatile Organic Compounds, Indoor Air Quality and Health, Indoor Air'90, Proceedings of the 5th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. /5/ L. A. Wallace, The Tolal Exposure Assement Methodology (Team) Study; Summary and Analysis: EPA-600/19, Volume 1, 1987, 107. /6/ Ympäristö ja Terveys 7-8/2003 /7/ Scaper M (1993) Development of a database for sensory irritants and its use in establishing occupational exposure limits. American Industrial Hygiene Association Journal, 54: Sivu 15:16

16 /8/ Sisäilmastoluokitus 2000 /9/ Risto Kostiainen, Sirpa Nokelainen ja Seppo Ahonen, Haihtuvat Orgaaniset Yhdisteet Huoneilmassa, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 13/1994, Helsinki. /10/ International Chemical Safety Cards (ICSC). /12/ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ HTP-arvot ALLEKIRJOITUKSET Oulun Sisäilmatutkimus Oy vastaa antamastaan lausunnostaan konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaisesti (KSE 1995). Oulu Oulun Sisäilmatutkimus Oy Merja Mikkonen FT Laboratoriopäällikkö Jakelu 1 kpl tilaaja 1 kpl Oulun Sisäilmatutkimus Oy:n arkisto Sivu 16:16

KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1494513 13.2.2013 Tilastovertailu 1494513 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 13.2.2013 Sivu 1:15 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3

Lisätiedot

LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1037811 22.2.2011 Tutkimusraportti 1037811 22.2.2011 Sivu 1:18 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA...

Lisätiedot

PELTOLAN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

PELTOLAN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS PELTOLAN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1257912 5.3.2012 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. YHTEENVETO... 4 3. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET... 4 4. MIKROBIANALYYSI... 5 4.1 Ilmanäyte,

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1787715 22.1.2015 Tilastovertailu 1787715 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 22.1.2015 Sivu 1:9 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

PÄIVÄKUMMUN HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI PÄIVÄKUMMUN HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI Analyysiraportti 1254011 31.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS

OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS OPETUSVIRASTO RAKENNUSMATERIAALIN MIKROBITUTKIMUS, PAH- JA ASBESTI- ANALYYSI, SEKÄ KOSTEUSMITTAUS Tutkimusraportti 097905 28.9.2005 Sivu 1:22 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4

Lisätiedot

HAVUKALLION KOULU, HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

HAVUKALLION KOULU, HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI HAVUKALLION KOULU, HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI Analyysiraportti 1225811 25.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita

Lisätiedot

JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI Analyysiraportti 1270012 31.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

ASEMATIE 2, TIKKURILA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

ASEMATIE 2, TIKKURILA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ ASEMATIE 2, TIKKURILA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1443212 7.11.2012 Tilastovertailu 1443212 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 7.11.2012 Sivu 1:8 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA SISÄILMA- JA MATERIAALIANALYYSIT

KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA SISÄILMA- JA MATERIAALIANALYYSIT KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA SISÄILMA- JA MATERIAALIANALYYSIT Tutkimusraportti 959510 8.11.2010 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA... 4 2.1 VVOC ja VOC -yhdisteet,

Lisätiedot

Jokiniemen koulun paviljonki Sisäilmatutkimus 22.12.2010 Päivitetty 28.2.2011

Jokiniemen koulun paviljonki Sisäilmatutkimus 22.12.2010 Päivitetty 28.2.2011 TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Jokiniemen koulun paviljonki Sisäilmatutkimus 22.12.2010 Päivitetty 28.2.2011 Raporttitunnus 975210 Rauno Pakanen, insinööri TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Jokiniemen koulun

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS YRTTITIEN PÄIVÄKOTI SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 975010 10.12.2010 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA... 4 2.1 VVOC ja VOC -yhdisteet, ilma...

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun

Lisätiedot

KUUSIKON KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

KUUSIKON KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI KUUSIKON KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI 1381212 Analyysiraportti 2.7.2012 Analyysiraportti 1381212 2.7.2012 Sivu 1:11 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA...

Lisätiedot

KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1238511 5.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1810515 11.3.2015 Tilastovertailu 1810515 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 11.3.2015 Sivu 1:11 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1253911 25.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 118/2013 Mika Laita Jyväskylä 2013 1 / 5 1. JOHDANTO Inex Partners Oy:n

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-4213 1(5) Tilaaja 2457722-6 Baumedi Oy, Lehto Hannu Lehto Hannu Energiakuja 3 00180 HELSINKI Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 03.03.2015 Kellonaika 10.37 Vastaanotettu 05.03.2015

Lisätiedot

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-9653 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET 13.2.2012 Koivukoti 1 Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET 13.2.2012 Koivukoti 1 Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET 13.2.2012 Koivukoti 1 Kuriiritie 24 01510 Vantaa Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET MITTAUSPÄIVÄ 13.2.2012

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN LUKIO TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

SUOMUSSALMEN LUKIO TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ SUOMUSSALMEN LUKIO TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1810415 13.3.2015 Tilastovertailu 1810415 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 13.3.2015 Sivu 1:8 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 17.8.2017 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Mika Metsäalho PL 84, 13101 Hämeenlinna Sähköposti: mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde Ojoisten lastentalo, Mäyräntie

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 2 (8)

Lisätiedot

TUPOKSEN ALAKOULU TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

TUPOKSEN ALAKOULU TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ TUPOKSEN ALAKOULU TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 2211616 4.1.2017 Tilastovertailu 2211616 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 4.1.2017 Sivu 1:8 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Arja Valtanen, Hanna Hovi ja Tapani Tuomi Työterveyslaitos, työympäristölaboratoriot Orgaanisille yhdisteille säädettyjä pitoisuusarvoja asuin-ja työskentelytilojen

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

LUKIO, YLIVIESKA TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

LUKIO, YLIVIESKA TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ LUKIO, YLIVIESKA TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 2908719 13.3.2019 Tilastovertailu 2908719 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 13.3.2019 Sivu 1:10 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 2112116 16.9.2016 Tilastovertailu 2112116 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 16.9.2016 Sivu 1:9 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS,

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS, TESTAUSSELOSTE 2012-6366 1(5) Tilaaja 1944433-0 Indoor Quality Service Oy Puhka Aki Tiilenpolttajankuja 5 A 01720 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 26.04.2012 Kellonaika 09.28 Vastaanotettu

Lisätiedot

Ositum Oy:n tilastoaineistoon perustuvat raportoinnin viitearvot ja niiden hyödyntäminen sisäilmaja rakennevauriotutkimuksissa

Ositum Oy:n tilastoaineistoon perustuvat raportoinnin viitearvot ja niiden hyödyntäminen sisäilmaja rakennevauriotutkimuksissa Ositum Oy:n tilastoaineistoon perustuvat raportoinnin viitearvot ja niiden hyödyntäminen sisäilmaja rakennevauriotutkimuksissa Juhani Kronholm, Pekka Aittala, Heidi Tiala, Merja Mikkonen Sisäilmastoseminaari

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-11787 1(11) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU DNA-ANALYYSEISTÄ

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU DNA-ANALYYSEISTÄ PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU DNA-ANALYYSEISTÄ Projekti 1787715 23.1.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 2 (8) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-600 1(7) Tilaaja 2029286-4 Thermopolis Oy Järvelä Merja Valtuustontie 2 62100 LAPUA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 02.01.2013 Kellonaika Vastaanotettu 11.01.2013 Kellonaika

Lisätiedot

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ Projekti 1916416 3.2.2016 Tilastovertailu 1916416 VVOC- ja VOC -yhdisteet, FLEC (massa) 3.2.2016 Sivu 1:8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

KAJAANINLINNANTIE 10 MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSI

KAJAANINLINNANTIE 10 MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSI KAJAANINLINNANTIE 10 MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSI Analyysiraportti 1012311 24.1.2011 Analyysiraportti 1012311 24.1.2011 Sivu 1:10 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET,

Lisätiedot

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: Poikolan alakoulu, talvi 2012 1/3 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 7.5.2012 Juuan kunta, tekniset palvelut

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-25587 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki ympäristöterveydenhuolto Grönberg Kari Maksaja Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja 5 PL 6007 01510 VANTAA 00021 LASKUTUS Näytetiedot

Lisätiedot

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 1 (6) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Iivarinpolku 6 91900 Liminka LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 2

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Turun kaupunki, Tilapalvelut Yhteyshenkilö: Janne Virtanen Kohde: Turun AMK, Ruiskatu 8, 20740 Turku Työmääräin: WO-00675349 Näytteenottaja: Sanna Snell, Tom Jansén ja Jaana Vainio Näytteenottopäivä:

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

LÄNSIMÄEN KOULU, PALLASTALO SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

LÄNSIMÄEN KOULU, PALLASTALO SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS LÄNSIMÄEN KOULU, PALLASTALO SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1095011 6.6.2011 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. YHTEENVETO... 3 3. TOIMENPIDESUOSITUS... 3 4. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET,

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab, , 24.1.2018 1 (5) Tilaaja: Kohde: Näytteenottaja: Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: 9.1.2018 Analysointi aloitettu: 9.1.2018 Kirkkonummen kunta, Benny Vilander Nissnikun alakoulu, Masalantie 268,

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija

Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012. Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmes Sisäilmaongelmat & mikrobit 13.9.2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Rakennuksiin liittyvät sisäympäristöongelmat ovat yleisiä,

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kohde: Työmääräin: Näytteenottaja: Kirkkonummen kunta Jyrki Pulkki, Kiwa Inspecta Winellskan päiväkoti WO-00718940 Jyrki Pulkki Näytteenottopäivä: 16.10.2018 Näytteet vastaanotettu:

Lisätiedot

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Riihikallion koulu/p. Helmi/VOCbulk. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2017-20569 1(5) Tilaaja 2755978-7 PH Ympäristötekniikka Helmi Paula Puusepänkatu 5 13110 HÄMEENLINNA tiedot Rakennusmateriaali FLEC microchamber LAB otettu 30.08.2017 Kellonaika Vastaanotettu

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaivokselan koulu

Sisäilmatutkimusraportti, Kaivokselan koulu HB Sisäilmatutkimus Oy 9.2.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 www.lifa.fi LAUSUNTO Vantaan Kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu Jouni Räsänen Kielotie

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC- ANALYYSISTÄ

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC- ANALYYSISTÄ VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC- ANALYYSISTÄ Projekti 1916416 1.2.2016 Tilastovertailu 1916416 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 1.2.2016 Sivu 1:9 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Anne Hyvärinen, erikoistutkija, dosentti 8.10.2011 1 Näytteet osa kokonaisuutta Näytteenotto ja näytteiden analysointi ovat osa kokonaisuutta,

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS 4.11.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 24.8.2012 Vantaan kaupunki Tilakeskus Ulla Lingnell Kielotie 13, 01300 Vantaa ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hevoshaan koulu, Hevoshaantie 17, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (8) Sisäilmari Oy Tatu Keinänen Kalkkipetteri 08700 LOHJA VOC-analyysi materiaalinäytteestä Asiakasviite: Näytteen kerääjät: Tatu Keinänen Analyysin kuvaus: VOC-yhdisteiden bulk-emissio mikrokammiolla,

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Hiekkaharjun koulu Liite 1 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi

Lisätiedot

KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSIT

KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSIT KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSIT Tutkimusraportti 1249111 23.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

Uzin PE460 haitta-aineiden läpäisevyystutkimus

Uzin PE460 haitta-aineiden läpäisevyystutkimus Tutkimusselostus 1 (3) UZIN PE 460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 21.9.2009 Betton Oy / Vantaa Juha Tamminen Vapaalantie 2 B 01650 VANTAA Uzin PE460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 1 Johdanto 1.1

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO 12.5.2016 Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Lausunto 12.5.2016 2 Tilaaja Kohde Leppävirran kunta Tekniset palvelut Risto Kosunen Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Toimeksianto

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET Lausunto 07.04.2014 Tilaaja Siikaisten kunta Tekninen johtaja Anne Järvenranta Toimeksianto Sisäilman seurantamittaukset.

Lisätiedot

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja Tutkimusselostus Risti esiopetus 12.4.2019 1/9 Lohja Ristin koulun esiopetus Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus 1 Yleistiedot 1.1 Tutkimuksen kohde Ristin esiopetus 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

90% toimistoilman pitoisuuksista on alle ko. pitoisuustason. Kohonnut pitoisuus, viittaa sisäilman epätavanomaisiin lähteisiin. 2)

90% toimistoilman pitoisuuksista on alle ko. pitoisuustason. Kohonnut pitoisuus, viittaa sisäilman epätavanomaisiin lähteisiin. 2) 1/8 KOOSTE TOIMISTOYMPÄRISTÖJEN EPÄPUHTAUS- JA OLOSUHDETASOISTA (rakennuksissa, joissa on koneellinen ilmanvaihto), JOIDEN YLITTYMINEN VOI VIITATA SISÄILMASTO-ONGELMIIN* päivitetty 10.6.2016 *HUOM. SISÄYMPÄRISTÖÄ

Lisätiedot

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS 12.3.2019 Elisa Vene 225003-06 Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 0200 ESPOON KAUPUNKI Kohde Rehtorintien koulu, Rehtorintie 11, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 2.5.2017 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI 4.12.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki 20.8.2012 Tutkimusraportti Koisotie 5 Sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimusraportti, Koisotie

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI 28.8.2014 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet:

Lisätiedot

Asumisterveyteen liittyvät laboratoriotutkimukset mitä testausseloste kertoo?

Asumisterveyteen liittyvät laboratoriotutkimukset mitä testausseloste kertoo? Asumisterveyteen liittyvät laboratoriotutkimukset mitä testausseloste kertoo? Ylitarkastaja Pertti Metiäinen Valvira 15.10.2010 Pertti Metiäinen 1 Asumisterveystutkimukset Akateemiset tutkimukset perustutkimukset

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Ivalo, Terveyskeskus. PBM Oy

TUTKIMUSSELOSTE. Ivalo, Terveyskeskus. PBM Oy TUTKIMUSSELOSTE Ivalo, Terveyskeskus PBM Oy 30.3.2017 POHJOIS-SUOMEN BETONI- 1 JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 96910 ROVANIEMI tel. 016-364 902 E-mail: etunimi.sukunimi@pbm.fi Sisällys 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Nallelan päiväkoti Virrat

Sisäilmamittausraportti Nallelan päiväkoti Virrat 2 (8) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 3 1.2 Yleistiedot, toimeksianto ja mittauksien tavoitteet... 3 1.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 3

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA 16.9.2013 SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Sami Heikkilä p. 040 662 3036 sami.heikkila@delete.fi Delete Tutkimus Oy Puh. 010 656 1000 Alv.

Lisätiedot

MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI

MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI 1(6) MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI Analyysiraportti 1916416 11.2.2016 2(6) 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA... 4 2.1 Tutkimusmenetelmä... 4 2.2 Tulos...

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot