PELTOLAN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELTOLAN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS"

Transkriptio

1 PELTOLAN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti

2 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT YHTEENVETO TOIMENPIDE-EHDOTUKSET MIKROBIANALYYSI Ilmanäyte, viljelyanalyysi Tutkimusmenetelmä Tulos Johtopäätös Viitearvoja Kirjallisuus Pyyhintänäyte, viljelyanalyysi Tutkimusmenetelmä Tulos Johtopäätös Viitearvoja Kirjallisuus HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA VVOC ja VOC -yhdisteet, ilma Analysointimenetelmä Tulos VVOC ja VOC -yhdisteet, ilma Yhdisteiden pitoisuudet Yhdisteryhmien pitoisuudet Johtopäätös Viitearvoja Kirjallisuus MATERIAALIN EPÄPUHTAUDET Mineraalivillakuidut tasopinnoilta Tutkimusmenetelmä Tulos Johtopäätös Viitearvoja Kirjallisuus PAINE-EROT JA RAKENTEIDEN TIIVEYS Paine-erot Huone Musiikkivälinevarasto Rakenteiden tiiveys NÄYTTEENOTTOKOHDAT ALLEKIRJOITUKSET Tutkimusraportti Sivu 2:25

3 1. YHTEYSTIEDOT Tilaaja Tutkimuskohde Vantaan kaupunki tilakeskus, hankepalvelut, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie Vantaa Peltolan koulu Lummetie 27 Vantaa Projektinumero Perustettu Laboratorio Yhteyshenkilö Näytteenottaja Ositum Oy Kiilakiventie OULU RI, tekninen johtaja Rauno Pakanen Gsm Ositum Oy Rauno Pakanen Näytteenottopäivä Tutkimusraportti Sivu 3:25

4 2. YHTEENVETO Mikrobi-itiöilmanäytteissä tulokset olivat tavanomaisia. Kaikissa mikrobipintapyyhintänäytteissä havaittiin viitearvot ylittäviä määriä mikrobeja. Kaikissa VOC-näytteissä epätavanomaisina pitoisuuksina havaittiin dietyleeniglykolimonoetyylieetteriä. Dietyleeniglykolimonoetyylieetteriä käytetään mm. siivousaineissa. Lähes kaikissa näytteissä havaittiin 2-etyyliheksanolia. Yhdistettä oli vähän, mutta se saattaa aiheuttaa oireilua pienissäkin pitoisuuksissa. Kahdeksassa mineraalivillakuitunäytteessä esiintyi viitearvon ylittävä määrä mineraalivillakuituja. Paine-erot ulkoilmaan verrattuna vaihtelivat kahdessa tilassa -4-4Pa. Huonetilat olivat ylipaineisia öisin ja viikonloppuisin. Merkittäviä rakenteiden vuotokohtia ei havaittu, opettajainhuoneessa oli kahden ikkuna-aukon yläosissa vuotoja. 3. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Kaikki tilat siivotaan huolellisesti, tasopinnat useampaan kertaan. Ilmastointikanavat puhdistettiin heti mittausten jälkeen. Tuulikaapin homeenhaju tulee todennäköisesti lattiasta, koska itiöitä ei ilmassa havaittu. Tuulikaapin matto uusitaan ja betonilaatta desinfioidaan, tarvittaessa kapseloidaan. Ikkunoiden ja seinien halkeamat tiivistetään. Ilmanvaihtoa säädetään siten, ettei ylipainetta olisi. Alipaineen taso on nykyisellään hyvä. Mikäli siivousten jälkeen vielä oireilua tapahtuu, otetaan ko. tiloista näytteitä lattioiden pintarakenteista. Siivouksen jälkeen kahden viikon päästä on syytä ottaa seurantanäytteitä pyyhintänä. Tutkimusraportti Sivu 4:25

5 Muut bakteerit Bakteerit yhteensä Muut sädesienet Sädesienet yhteensä Muut hiivat Hiivat yhteensä Aspergillus fumigatus Cladosporium Muut homeet Penicillium Steriilit Homeet yhteensä 4. MIKROBIANALYYSI 4.1 Ilmanäyte, viljelyanalyysi Tutkimusmenetelmä Ilmanäytteistä on määritetty seuraavat mikrobit: homeet, hiivat, sädesienet (aktinomykeetit) ja muut bakteerit. Näytteen viljely ja tulosten tulkinta tehtiin STM Asumisterveysohjeen 2003 (STM:n oppaita 2003:1) ja Asumisterveysoppaan (2009) mukaisesti. Tulos on ilmoitettu pesäkkeitä muodostavina yksikköinä kuutiometrissä ilmaa (cfu/m³). Taulukossa esitetään määritysrajan ylittävät tulokset Tulos I6. I5. I4. I3. I2. I1. BakteeritSädesienet Hiivat THG Homeet 2 % MEA Tutkimusraportti Sivu 5:25

6 Näytteet 1-6, määritysraja cfu/m³ 1. I1. Tuulikaappi 4 2. I2. Huone I3. Huone I4. Huone I5. Huone I6. Ulkoilma 4 Viljely Analyysi Mikrobilajit THG Bakteerit Muut bakteerit Bakteerit yhteensä Sädesienet Muut sädesienet Sädesienet yhteensä % MEA Hiivat Muut hiivat Hiivat yhteensä Homeet Aspergillus fumigatus 4 Cladosporium 4 Muut homeet Penicillium 4 Steriilit Homeet yhteensä Johtopäätös Mikrobi-itiöilmanäytteissä tulokset olivat tavanomaisia Viitearvoja Ilmanäyte kuvaa mittauksen aikaista ja paikallista sisäilman mikrobiologista tilaa. Mikrobipitoisuudet (homeet, hiivat, sädesienet, muut bakteerit) vaihtelevat sisäilmassa ajallisesti ja rakennuksen olosuhteiden mukaan. Sisäilmanäytteiden mikrobimääriin vaikuttavat mm. rakennuksen ilmanvaihto ja erityisesti ilmavirtaukset mikrobivaurioituneiden materiaalien välittömässä läheisyydessä. Rakennuksen ja asunnon tilaa voidaan selvittää tarkemmin toistamalla näytteenotto useita kertoja. Yksittäisellä mittaushetkellä todettu mikrobipitoisuus voi olla pieni, vaikka rakenteissa esiintyisikin mikrobikasvustoja. Korkea bakteeripitoisuus (yli 4500 cfu/m³) viittaa tilan puutteelliseen ja riittämättömään ilmanvaihtoon. Tavanomaisimmat bakteerilähteet ovat ihmiset, hengitys ja iho. Talviaikana taajamassa sijaitsevien asuntojen sisäilman homesienien pitoisuudet cfu/m³ ovat poikkeavan suuria. Jos samalla näytteen homelajisto ja/tai mikrobisuvusto on tavanomaisesta poikkeavaa, on rakennuksessa todennäköisesti mikrobikasvustoa. Jos talviaikana taajamassa sijaitsevan asunnon homesienien pitoisuudet ovat yli 500 cfu/m³, viittaa se mikrobikasvustoon rakennuksessa. (Asumisterveysopas 2009) Tutkimusraportti Sivu 6:25

7 Rakennuksessa esiintyvään mikrobikasvustoon viittaavia homesienisukuja tai lajeja ovat mm., Acremonium, Aspergillus fumigatus, Aspergillus versicolor, Chaetomium, Fusarium, Phialophora, Scopulariopsis, Stachybotrys, Trichoderma ja bakteereista sädesienet. Sädesienien esiintyminen merkittävinä, yli 10 cfu/m³, pitoisuuksina taajamarakennusten sisäilmassa talviaikana viittaa mikrobikasvustoon rakennuksessa ja terveyshaitan olemassa oloon. Edellä mainittujen, ja myös muiden, kosteusvauriota indikoivien homesienien pitoisuuksia yli 10 cfu/m³ talviaikana voidaan pitää epätavanomaisena. Poikkeuksena tästä ovat Chaetomium, Fusarium ja Stachybotrys, joiden esiintyminen ilmanäytteessä on aina merkki rakennuksen vakavasta kosteusvauriosta. Sulanmaanaikana tehdyissä tutkimuksissa sisäilman mikrobipitoisuuksia verrataan ulkoilman mikrobipitoisuuksiin. Yleensä ulkoilman home- ja sädesienipitoisuudet ovat tällöin suurempia kuin asunnon sisäilman pitoisuudet. Sisäilmassa havaitut home- ja sädesienipitoisuudet eivät välttämättä korreloi havaittujen oireiden esiintymiseen. Herkistyneillä ihmisillä oireet voivat puhjeta tai pahentua myös tavanomaisina pidettävissä sisäilman mikrobipitoisuuksissa. Lisäksi oireilu, esimerkiksi ärsytys- ja yleisoireet, saattavat liittyä altistumiseen mikrobien kaasumaisille tai toksisille aineenvaihduntatuotteille tai muille altisteille kuin mikrobeille. Muissa sisätiloissa kuin asunnoissa, esimerkiksi toimistoissa ja kouluissa yms. Mikrobipitoisuudet ovat yleensä pienempiä kuin asunnoissa, joten Asumisterveysoppaan (2009) tulkintaohjeet eivät sovellu suoraan näille rakennuksille. Merkittävää tällöin on kuinka hyvään tuloilman suodatustehoon on päästävä, esim. sädesienten osalta alle 10 cfu/m³, jotta tilojen käyttö olisi mahdollista myös jo herkistyneille ihmisille Kirjallisuus Asumisterveysohje, Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät (STM:n oppaita 2003:1) (2003) Sosiaali- ja terveysministeriö. Edita Prima Oy, Helsinki. Asumisterveysopas, Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas, 3. korjattu painos (2009) Sosiaali- ja terveysministeriö. Ykkös-Offset Oy, Vaasa Tutkimusraportti Sivu 7:25

8 Muut bakteerit Bakteerit yhteensä Muut sädesienet Sädesienet yhteensä Muut hiivat Hiivat yhteensä Aspergillus niger Muut homeet Steriilit Homeet yhteensä 4.2 Pyyhintänäyte, viljelyanalyysi Tutkimusmenetelmä Pintapyyhintänäytteistä on määritetty seuraavat mikrobit: homeet, hiivat, sädesienet (aktinomykeetit) ja muut bakteerit. Näytteen viljely ja tulosten tulkinta tehtiin STM Asumisterveysohjeen 2003 (STM:n oppaita 2003:1) ja Asumisterveysoppaan (2009) mukaisesti. Tulos on ilmoitettu pesäkkeitä muodostavina yksikköinä tutkittavaa pinta-alaa kohden (cfu/m²). Taulukossa esitetään määritysrajan ylittävät tulokset Tulos P9. P7. P5. P3. P1. Bakteerit SädesienetHiivat Homeet THG 2 % MEA Tutkimusraportti Sivu 8:25

9 Näytteet 1-10, määritysraja cfu/cm² 1. P1. Huone P2. Huone P3. Huone P4. Huone P5. Huone P6. Huone P7. Huone P8. Huone P9. Huone P10. Huone Viljely Analyysi Mikrobilajit THG Bakteerit Muut bakteerit Bakteerit yhteensä Sädesienet Muut sädesienet Sädesienet yhteensä % MEA Hiivat Muut hiivat Hiivat yhteensä Homeet Aspergillus niger 20 Muut homeet Steriilit 30 Homeet yhteensä Johtopäätös Mikrobipintapyyhintänäytteissä P1 (Huone 1096), P2 (Huone 1097), P3 (Huone 2012), P4 (Huone 2003), P5 (Huone 2005), P6 (Huone 2006), P7 (Huone 2011), P8 (Huone 2014), P9 (Huone 1013) ja P10 (Huone 1088) havaittiin viitearvot ylittäviä määriä mikrobeja. Havaitut mikrobit voivat olla peräisin joko nykyisestä tai aiemmasta jo kuivuneesta kosteusvauriosta, tai puutteellisen siivouksen johdosta pinnoille kertyneestä liasta ja pölystä. Bakteerit ja hiivat viittaavat tavanomaista suurempaan kosteuteen. Kertymä voisi olla peräisin ilmanvaihtokanavista Viitearvoja Pintojen sädesieni-itiöpitoisuus alle 0,1 cfu/cm², homesieni-itiöpitoisuudet alle 1 cfu/cm² ja bakteeripitoisuus alle 10 cfu/cm² ovat tavanomaiset. Tilanne rakennuksessa on normaali. Pintojen sädesieni-itiöpitoisuuden ollessa yli 0,1 cfu/cm² mutta alle 1 cfu/cm², homesieniitiöpitoisuuksien ollessa yli 1 cfu/cm² mutta alle 10 cfu/cm², ja bakteeripitoisuuden ollessa yli 10 cfu/cm² mutta alle 100 cfu/cm² ovat pitoisuudet kohonneet. Tavallisesti kohonneet pitoisuudet johtuvat pinnalle kertyneestä pölystä ja liasta. Tutkimusraportti Sivu 9:25

10 Pintojen sädesieni-itiöpitoisuuden ollessa yli 1 cfu/cm², homesieni-itiöpitoisuuksien ollessa yli 10 cfu/cm², tai bakteeripitoisuuden ollessa yli 100 cfu/cm² ovat pitoisuudet selvästi korkeat. Tämä voi viitata mikrobivaurioon rakennuksessa. Mikäli mikrobivaurio on selvästi paikallinen ja pinnallinen, voi olla mahdollista saada rakenteet tyydyttävään kuntoon huolellisella desinfioinnilla jonka onnistuminen tulee varmistaa kontrollinäyttein Kirjallisuus Asumisterveysohje, Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät (STM:n oppaita 2003:1) (2003) Sosiaali- ja terveysministeriö. Edita Prima Oy, Helsinki. Asumisterveysopas, Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas, 3. korjattu painos (2009) Sosiaali- ja terveysministeriö. Ykkös-Offset Oy, Vaasa Tutkimusraportti Sivu 10:25

11 5. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA 5.1 VVOC ja VOC -yhdisteet, ilma Analysointimenetelmä Näytteiden keräyksessä on käytetty Ositum Oy:n SKC tarkkuuspumppua, joka on kalibroitu yksilöllisesti analyysiputkityypille Bios International Defrender 520 tarkkuuskalibrointilaitteella. Tulokset perustuvat laboratoriolle ilmoitettuun keräysaikaan. Suositeltava näytteenottoaika määrittyy käytetyn putkityypin sisältämien adsorbenttien ominaisuuksien perusteella. Suositeltavat näytteenottoajat on esitetty näytteenotto-ohjeessa. Näytteenottoajan merkittävä pidentäminen suositelluista näytteenottoajoista voi johtaa erittäin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden irtoamiseen adsorbentista näiden yhdisteiden kiinnipysymisajan lyhyyden vuoksi. Näytteessä havaitut yhdisteet ja niiden pitoisuudet riippuvat käytetystä adsorbentista. Näytteet on analysoitu standardien ISO ja SFS-EN mukaisesti käyttäen termodesorptiota ja kaasukromatografiaa, ilmaisimena on käytetty massaselektiivistä detektoria, Agilent TD-GC-MS-laitteistoa. Analyysimenetelmässä kolonniuunin lähtölämpötila on laskettu +10 C:een. Analyysissa käytetään erityispitkää 60 metrin kolonnia, jotta näytteiden sisältämät yhdisteet saadaan eroteltua tarkasti. Käytetty tekniikka mahdollistaa hyvin keveiden tavanomaisissa sisälämpötilassa esiintyvien yhdisteiden havainnoinnin. Tällä menetelmällä saatu tulos poikkeaa havaittujen yhdisteiden lukumäärän suhteen muilla menetelmillä tehdyistä analyyseista. TVOC (Total Volatile Organic Compounds) on sisäilmanäytteestä analysoitujen yhdisteiden yhteenlaskettu pitoisuus. Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet lasketaan vertaamalla niiden vastetta tolueenin vasteesta muodostettuun nollan kautta kulkevaan kalibraatiosuoraan (ns. tolueeniekvivalenttina). Menetelmällä voidaan mitata erittäin haihtuvia ja haihtuvia yhdisteitä kiehumispistealueella >0 260 ºC. Yhdisteiden pitoisuudet ilmoitetaan mikrogrammoina yhtä kuutiometriä ilmaa kohden (µg/m³) ja niiden tunnistus tapahtuu vertaamalla niiden massaspektriä Wiley- ja NIST-kirjastojen mallimassaspektreihin. Analyysi on Asumisterveysoppaan (2009) mukainen. Asumisterveysoppaan kohdassa Lyhytaikaiseen näytteenottoon perustuva mittausmenetelmä todetaan: Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrittämiseksi voidaan ilmanäyte kerätä pumpulla myös muuhun adsorptiomateriaaliin (kuin Tenax TA). Tulosten tulkinta perustuu näytteestä tunnistettuihin yhdisteisiin ja niiden pitoisuuksiin. Laboratorioanalyysin mittausepävarmuus noin 3,5 litran sisäilmanäytteen kokonaispitoisuudelle (TVOC) on 35 % ja määritysraja on < 10 µg/m³. Muille tolueeniekvivalenttina määritetyille yksittäisille yhdisteille mittausepävarmuudet ovat yllä mainittuja suurempia, ja niiden pitoisuusmääritys on semikvantitatiivinen. Yksittäisten yhdisteiden yli 100 µg/m3:n pitoisuudet ovat suuntaa-antavia. Alle 100 µg/m3:n TVOC on ilmoitettu yhden merkitsevä numeron ja yli 100 µg/m3:n TVOC kahden merkitsevän numeron tarkkuudella. Alle 30 µg/m3:n TVOC:lla näytettä ei voi tulkita luotettavasti. Putkityyppi Adsorbentti Kerättyjen yhdisteiden koko Vetoaika 3 Tenax TA/Carbograph 1TD/Carboxen1000 n-c3/4 - n-c20 25 min Tutkimusraportti Sivu 11:25

12 5.1.2 Tulos VVOC ja VOC -yhdisteet, ilma VVOC/VOC -yhdisteiden pitoisuudet ja yksiköt on esitetty alla olevissa taulukoissa. Näytteet 1-5 a, yhdisteiden pitoisuudet b Yksikkö Putkityyppi 1. VO1. Huone 1097 µg/m³ 3 2. VO2. Huone 2002 µg/m³ 3 3. VO3. Huone 2013 µg/m³ 3 4. VO4. Huone 2012 µg/m³ 3 5. VO5. Huone 1018 µg/m³ 3 a VO = ilmanäyte, FG = massaperusteinen materiaalinäyte, FM = pinta-alaperusteinen materiaalinäyte, BVO = BioVOC b Tenax/Carbograph 1TD/Carboxen1000, kerättyjen yhdisteiden koko C 3/4 C Yhdisteiden pitoisuudet Pitoisuudet on ilmoitettu tolueeniekvivalenttina (µg/m 3 ). Toteamisrajan ylittävät, mutta määritysrajan alittavat pitoisuudet on merkitty x:llä. Lihavoidut ja keltaisella korostetut tulokset ylittävät 10 % kokonaispitoisuudesta (TVOC), 50 % yhdisteryhmän viitearvosta, tai tulos on yli kymmenkertainen normaalipitoisuuteen verrattuna. Tarkempi erittely on Johtopäätös-kappaleessa. Ryhmä Yhdiste Aldehydit 3-Metyylibutanaali <1 <1 Bentsaldehydi <1 <1 <1 <1 2 Dekanaali <1 <1 <1 Heksanaali <1 <1 Heptanaali <1 <1 Nonanaali <1 <1 Pentanaali <1 Yhteensä 1 1 <1 <1 2 Alkaanit 2,2,4,6,6-Pentametyyliheptaani <1 2-Metyylibutaani <1 <1 <1 <1 2-Metyylipentaani <1 <1 <1 <1 <1 3-Metyyliheksaani <1 3-Metyylipentaani <1 Dekaani <1 Dodekaani <1 Heksaani <1 <1 Heptaani <1 <1 <1 <1 <1 Metyleenisyklobutaani <1 Metyylisykloheksaani <1 <1 Nonaani <1 <1 <1 <1 <1 Oktaani <1 <1 <1 <1 Syklopentaani <1 Tetradekaani <1 Tridekaani <1 Undekaani <1 Yhteensä <1 2 Tutkimusraportti Sivu 12:25

13 Ryhmä Yhdiste Alkeenit cis-1,3-pentadieeni <1 <1 Isopreeni <1 Yhteensä <1 <1 <1 Alkoholit 1-Butanoli <1 <1 <1 <1 <1 2-Butoksietanoli 1 <1 4 2-Etoksietanoli Etyyliheksanoli 2 <1 <1 Etanoli 2 <1 <1 <1 <1 Syklobutanoli <1 <1 Yhteensä Amidit Akryyliamidi <1 <1 Yhteensä <1 <1 Amiinit Dimetyyliamiini <1 Piperatsiini <1 Yhteensä <1 <1 Aromaattiset 1,2,4-Trimetyylibentseeni <1 <1 <1 <1 <1 Bentseeni <1 <1 <1 <1 1 Etyylibentseeni <1 <1 <1 <1 <1 o-ksyleeni <1 <1 <1 <1 <1 p-ksyleeni <1 <1 <1 <1 <1 Styreeni <1 Tolueeni <1 <1 <1 <1 <1 Yhteensä Atsoryhmät 2-Metyylipiperatsiini <1 <1 Yhteensä <1 <1 Eetterit Bis(2-etoksietyyli)eetteri <1 <1 <1 Dibutyylieetteri <1 Yhteensä <1 <1 <1 <1 Esterit Butyyliasetaatti <1 Yhteensä <1 Fenolit Fenoli <1 Yhteensä <1 Glykolieetterit 1-(2-Metoksi-1-metyylietoksi)-2-propanoli 1 Tutkimusraportti Sivu 13:25

14 Ryhmä Yhdiste Dietyleeniglykolimonoetyylieetteri Yhteensä Halogenoidut 1,1,2-Trikloori-1,2,2-trifluorietaani <1 <1 <1 <1 <1 Dikloorimetaani <1 <1 Fluoritrikloorimetaani <1 <1 <1 <1 <1 Yhteensä 2 1 <1 <1 <1 Ketonit 2-Butanoni <1 6-Metyyli-5-hepten-2-oni <1 Asetofenoni <1 <1 <1 <1 <1 Asetoni 2 <1 0 <1 <1 Yhteensä 3 1 <1 <1 <1 Nitriilit Asetonitriili <1 Yhteensä <1 Terpeenit alfa-pineeni <1 <1 <1 <1 <1 dl-limoneeni <1 Yhteensä <1 1 <1 <1 <1 Tunnistamattomat Yhteensä < TVOC* Yhdisteryhmien pitoisuudet Pitoisuudet on ilmoitettu tolueeniekvivalenttina (µg/m 3 ). Lihavoidut ja harmaalla korostetut tulokset ylittävät yhdisteryhmän kokonaispitoisuuden viitearvon. Tarkempi erittely on Johtopäätös-kappaleessa. Ryhmä Aldehydit 1 1 <1 <1 2 Alkaanit <1 2 Alkeenit <1 <1 <1 Alkoholit Amidit <1 <1 Amiinit <1 <1 Aromaattiset Atsoryhmät <1 <1 Eetterit <1 <1 <1 <1 Esterit <1 Fenolit <1 Glykolieetterit Halogenoidut 2 1 <1 <1 <1 Ketonit 3 1 <1 <1 <1 Nitriilit <1 Terpeenit <1 1 <1 <1 <1 Tunnistamattomat < TVOC* Tutkimusraportti Sivu 14:25

15 * Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu, (SFS-EN ISO/IEC 17025:2005). Akkreditointi kattaa sisäilman VVOC- ja VOC-analyysin kokonaispitoisuuden (TVOC). Yhdisteiden hajukynnysylitykset näytteittäin. Ryhmä Yhdiste Kirjallisuus (Wallace 1986, Molhave 1990, Seifert 1990) Yhdisteiden haitallisiksi tunnettujen pitoisuuksien, HTP, ylitykset näytteittäin. HTP arvo ilmoittaa yhdisteen pitoisuuden, jotka työpaikoilla eivät saa ylittyä 8 tunnin tai 15 minuutin työskentelyn aikana. (HTP-arvot 2009, Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet.) Näyte 8 h - mg/m³ 15 min - mg/m³ Kirjallisuus (International Chemical Safety Cards (ICSC) 2007) Yhdisteiden haitallisiksi tunnettujen pitoisuuksien, HTP/1000, ylitykset näytteittäin. HTP/1000 arvon ylitys kertoo yhdisteen epätavallisen korkeasta pitoisuudesta asuintiloissa verrattuna tavanomaisena pidettyyn pitoisuuteen sisäilmassa. (HTP-arvot 2009, Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet.) Näyte 8 h - mg/m³ 15 min - mg/m³ Kirjallisuus (Kostiainen ja Nokelainen 1994) Tutkimusraportti Sivu 15:25

16 5.1.5 Johtopäätös Kaikissa näytteissä epätavanomaisina pitoisuuksina havaittiin dietyleeniglykolimonoetyylieetteriä, jonka pitoisuudet ylittivät 10 % kokonaispitoisuuksista. Dietyleeniglykolimonoetyylieetteriä käytetään mm. siivousaineissa. Koulussa oli käynnissä lomaaikana tehtävä suursiivous, minkä takia pesuaineiden hajua havaittiin jopa aistinvaraisesti. Sisäilman VVOC ja VOC näytteissä 1, 2 ja 5 havaittiin myös vähän 2-etyyliheksanolia. 2- etyyliheksanoli on kosteus- ja mikrobivauriota indikoiva yhdiste. Sitä saattaa myös emittoitua, irrota sisäilmaan, kosteuden vaurioittamista muovimatoista Viitearvoja Yhdisteiden viitearvoja, hajukynnys ja normaalipitoisuusarvot on esitetty µg/m³ ja HTP arvot on esitetty mg/m³, 1 mg = 1000 µg. Ryhmä Yhdiste Hajukynnys (µg/m³) Aldehydit Bentsaldehydi Normaalipitoisuus (µg/m³) 8 h - mg/m³ 15 min - mg/m³ Pentanaali Heksanaali Nonanaali Dekanaali Metyylibutanaali 8 Alkaanit Metyylisykloheksaani Heksaani Heptaani Oktaani Nonaani Dekaani 4.3 Undekaani 4.5 Dodekaani 1.9 Tridekaani 0.8 Tetradekaani 1.2 Alkoholit 2-Etoksietanoli Butoksietanoli Etanoli Butanoli Amiinit Dimetyyliamiini Aromaattiset Styreeni Bentseeni Tolueeni Etyylibentseeni o-ksyleeni Tutkimusraportti Sivu 16:25

17 Ryhmä Yhdiste Hajukynnys (µg/m³) Normaalipitoisuus (µg/m³) 8 h - mg/m³ p-ksyleeni min - mg/m³ Esterit Butyyliasetaatti Fenolit Fenoli Glykolieetterit Dietyleeniglykolimonoetyylieetteri 3940 Halogenoidut 1,1,2-Trikloori-1,2,2-trifluorietaani Dikloorimetaani Fluoritrikloorimetaani Ketonit Asetofenoni Metyyli-5-hepten-2-oni 1.6 Asetoni Butanoni Nitriilit Asetonitriili Terpeenit alfa-pineeni dl-limoneeni Kirjallisuus (Wallace 1986, Molhave 1990, Seifert 1990) Yhdisteryhmien yhteenlaskettujen kokonaispitoisuuksien laadullisia viitearvoja. Ryhmä Viitearvoja Oirearvoja Aldehydit 20 Alkaanit 100 Aromaattiset Esterit 20 Halogenoidut 30 Muut 50 Terpeenit 30 Kirjallisuus (Wallace 1986, Seifert 1990) Yhdisteiden yhteenlaskettujen pitoisuuksien, TVOC, yleisiä seuraamuksia. TVOC Yhdisteiden kokonaispitoisuudelle raportoituja seurauksia saattaa esiintyä oireita aiheuttaa epämiellyttävän olon >25000 aiheuttaa myrkytysoireita Kirjallisuus (Molhave 1990) Kirjallisuus International Chemical Safety Cards (ICSC) (2007) The International Programme on Chemical Safety (IPCS) joint programme of the United Nations Environment Programme (UNEP), the International Labour Office (ILO) Tutkimusraportti Sivu 17:25

18 and the World Health Organization (WHO). Cited January 24th 2007 from: Kostiainen R, Nokelainen S & Ahonen S (1994) Haihtuvat Orgaaniset Yhdisteet Huoneilmassa. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 13/94, Helsinki. Molhave L (1990) Volatile organic compounds, indoor air quality and health. Teoksessa: Walkinshaw, D.S. (ed) Indoor Air '90, Proceedings of the 5th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Toronto, Canada, 5: Seifert B (1990) Regulating indoor air. Teoksessa: Walkinshaw, D.S. (ed) Indoor Air '90, Proceedings of the 5th International Conference on Indoor Air Quality and Climate, Toronto, Canada, 5: Sisäilmastoluokitus 2000, Sisäilmayhdistys julkaisu 5 (2001) Sisäilmayhdistys ry, Rakennustietosäätiö, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ja Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL. Kirjapaino Verbi, Espoo. Wallace LA (1986) An overview of the total exposure assessment methodology (TEAM) study. Summary and analysis, Vol. 1. United States Environmental Protection Agency, Washington, DC. Tutkimusraportti Sivu 18:25

19 6. MATERIAALIN EPÄPUHTAUDET 6.1 Mineraalivillakuidut tasopinnoilta Tutkimusmenetelmä Tasopinnoille laskeutuneesta pölystä otettiin näyte ns. teippimenetelmällä. Menetelmässä pölyä kerättiin pinnalta kirkkaan teipin avulla, esimerkiksi Scotch Crystal-teippi. Teipistä irrotettiin noin 6-7 cm:n pituinen pala, joka painettiin tasopinnalle niin, että teippiin tarttui pinnalle laskeutunut pöly. Sen jälkeen teippi painettiin puhtaalle mikroskoopin aluslasille. Pölyn koostumus tarkastettiin. Mineraalivillakuituanalyysi tehtiin valomikroskooppisesti. Mineraalivillakuidut tunnistettiin vertailemalla standardiaineisiin ja niiden määrä laskettiin. Analyysin määritysraja on 0,17 kuitua/cm Tulos Näyte Selite Kuitua/cm 2 1 Huone ,33 2 Huone ,0 3 Huone ,83 4 Huone ,83 5 Huone 1097 < 0,17 6 Huone ,33 7 Huone ,5 8 Huone ,83 9 Huone 2006 < 0,17 10 Huone ,33 11 Huone ,17 12 Huone 2013 < 0,17 13 Huone 2014 < 0, Johtopäätös Näytteissä 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ja 10 esiintyy viitearvon ylittävä määrä mineraalivillakuituja (> 0,2 kuitua/cm 2 ). Näytteissä 5, 9, 11, 12 ja 13 ei havaittu viitearvoja ylittäviä määriä mineraalivillakuituja (> 0,2 kuitua/cm 2 ). Tutkimusraportti Sivu 19:25

20 6.1.4 Viitearvoja Pintojen kahden viikon pölylaskeuman kuitutiheys tulisi olla alle 0,2 kuitua/cm 2. Mineraalivillakuidut voivat aiheuttaa silmien ja ihon ärsytysoireita. Mineraalivillakuitujen lähteitä voivat olla akustiikkalevyt tai ilmanvaihtolaitteiden lämpö- ja äänieristeet. Ohjearvon ylittävissä pitoisuuksissa on suositeltavaa selvittää kuitulähteet ja mahdollisuudet niiden vähentämiseen Kirjallisuus Asumisterveysohje, Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät (STM:n oppaita 2003:1) (2003) Sosiaali- ja terveysministeriö. Edita Prima Oy, Helsinki. Asumisterveysopas, Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas, 3. korjattu painos (2009) Sosiaali- ja terveysministeriö. Ykkös-Offset Oy, Vaasa PAINE-EROT JA RAKENTEIDEN TIIVEYS 7.1 Paine-erot Kahdesta tilasta mitattiin paine-eroja viikon ajan. Tilat olivat vastakkaisilla puolilla rakennusta: huone 2012 ja musiikkivälinevarasto. Molemmissa tiloissa on havaittavissa, että yöllä ja viikonloppuisin huonetilat muuttuvat ylipaineisiksi. Tutkimusraportti Sivu 20:25

21 7.1.1 Huone Musiikkivälinevarasto Tutkimusraportti Sivu 21:25

22 7.2 Rakenteiden tiiveys Tutkimusalueelta tutkittiin ulkoseinärakenteiden tiiveys merkkisavun avulla. Havaitut vuodot: - opettajain huone 1088, kahden ikkuna-aukon yläosissa vuotoja, lisäksi seinärakenteissa halkeilua sekä pilarissa vuotojälkiä ilmeisesti ylemmästä huoneesta. Vuotokohtia ikkuna-aukon yläosissa Seinän halkeama, vuotojälkiä pilarissa - huone 2003, ikkunan yläpuolella halkeama - huone 2004, ikkunan yläpuolella halkeama Muissa tiloissa ei havaittu vuotoja, myös alakerran lattiakanaalin kannet olivat tiiviitä. Tutkimusraportti Sivu 22:25

23 8. NÄYTTEENOTTOKOHDAT Tutkimusraportti Sivu 23:25

24 Tutkimusraportti Sivu 24:25

25 9. ALLEKIRJOITUKSET Tulokset, johtopäätökset, toimenpidesuositukset ja muut tässä raportissa esitetyt lausunnot koskevat vain tätä allekirjoitettua raporttia kokonaisuudessaan ja vain tähän raporttiin sisältyviä näytteitä. Tuloksiin perustuvat johtopäätökset, toimenpidesuositukset ja muut tässä analyysiraportissa esitetyt tulkinnat pohjautuvat yleiseen asiantuntemukseen tulosten merkityksestä. Analyysien merkitystä on verrattava kohteesta tehtyihin havaintoihin ja muihin mittauksiin. Mahdollisissa oikeuksissa käsiteltävissä tai muuten ratkaistavissa riitatapauksissa raportissa esitettyjä tuloksia, johtopäätöksiä, toimenpidesuosituksia ja muita tämän raportin lausuntoja ei saa käyttää, ennen kuin raporttia koskevat maksusaatavat on suoritettu kokonaisuudessaan Ositum Oy:lle. Raporttia ja sen sisältämiä tuloksia, johtopäätöksiä, toimenpidesuosituksia ja muita tässä raportissa esitettyjä lausuntoja ei saa käyttää todisteena missään oikeusasteissa ilman Ositum Oy:n kirjallista lupaa. Raportin saa kopioida ainoastaan kokonaisuutena. Osien kopioiminen ilman lupaa on kielletty. Ositum Oy vastaa antamastaan lausunnostaan konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaisesti (KSE 1995). Oulu Ositum Oy Rak.ins. Rauno Pakanen Jakelu 1 kpl tilaaja 1 kpl Ositum Oy:n arkisto Tutkimusraportti Sivu 25:25

JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1253911 25.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI JOKIVARREN KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI Analyysiraportti 1270012 31.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS KIVIMÄEN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1238511 5.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

PÄIVÄKUMMUN HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI PÄIVÄKUMMUN HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI Analyysiraportti 1254011 31.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261

Lisätiedot

KUUSIKON KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

KUUSIKON KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI KUUSIKON KOULU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI 1381212 Analyysiraportti 2.7.2012 Analyysiraportti 1381212 2.7.2012 Sivu 1:11 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA...

Lisätiedot

HAVUKALLION KOULU, HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI

HAVUKALLION KOULU, HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI HAVUKALLION KOULU, HAMMASHOITOLA SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSI Analyysiraportti 1225811 25.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita

Lisätiedot

MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI

MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI 1(6) MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA VESIKARIN PÄIVÄKOTI Analyysiraportti 1916416 11.2.2016 2(6) 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. MINERAALIVILLAKUIDUT TASOPINNOILTA... 4 2.1 Tutkimusmenetelmä... 4 2.2 Tulos...

Lisätiedot

LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS LAAJAVUOREN KOULU SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1037811 22.2.2011 Tutkimusraportti 1037811 22.2.2011 Sivu 1:18 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA...

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU VILJELYANALYYSEISTÄ Projekti 1810515 19.3.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4

Lisätiedot

KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA SISÄILMA- JA MATERIAALIANALYYSIT

KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA SISÄILMA- JA MATERIAALIANALYYSIT KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA SISÄILMA- JA MATERIAALIANALYYSIT Tutkimusraportti 959510 8.11.2010 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA... 4 2.1 VVOC ja VOC -yhdisteet,

Lisätiedot

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

YRTTITIEN PÄIVÄKOTI SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS YRTTITIEN PÄIVÄKOTI SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 975010 10.12.2010 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA... 4 2.1 VVOC ja VOC -yhdisteet, ilma...

Lisätiedot

OPETUSVIRASTO SISÄILMATUTKIMUS

OPETUSVIRASTO SISÄILMATUTKIMUS OPETUSVIRASTO SISÄILMATUTKIMUS Tutkimusraportti 114805 30.11.2005 Sivu 1:16 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...3 2. YHTEENVETO...3 3. TOIMENPIDESUOSITUS...4 4. MIKROBIANALYYSI...5 4.1 Ilmanäyte...5 4.1.1

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1787715 22.1.2015 Tilastovertailu 1787715 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 22.1.2015 Sivu 1:9 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ KANNUSKUJA 5 TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1494513 13.2.2013 Tilastovertailu 1494513 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 13.2.2013 Sivu 1:15 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3

Lisätiedot

Jokiniemen koulun paviljonki Sisäilmatutkimus 22.12.2010 Päivitetty 28.2.2011

Jokiniemen koulun paviljonki Sisäilmatutkimus 22.12.2010 Päivitetty 28.2.2011 TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Jokiniemen koulun paviljonki Sisäilmatutkimus 22.12.2010 Päivitetty 28.2.2011 Raporttitunnus 975210 Rauno Pakanen, insinööri TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Jokiniemen koulun

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET 13.2.2012 Koivukoti 1 Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET 13.2.2012 Koivukoti 1 Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET 13.2.2012 Koivukoti 1 Kuriiritie 24 01510 Vantaa Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET MITTAUSPÄIVÄ 13.2.2012

Lisätiedot

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

ASEMATIE 2, TIKKURILA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

ASEMATIE 2, TIKKURILA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ ASEMATIE 2, TIKKURILA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1443212 7.11.2012 Tilastovertailu 1443212 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 7.11.2012 Sivu 1:8 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSIT

KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSIT KAIVOKSELAN PÄIVÄKOTI MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSIT Tutkimusraportti 1249111 23.1.2012 Ositum Oy:n kemian laboratorion Oulun ja Espoon toimipisteet ovat akkreditoituja testauslaboratorioita T261 (FINAS-akkreditointipalvelu,

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN LUKIO TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

SUOMUSSALMEN LUKIO TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ SUOMUSSALMEN LUKIO TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1810415 13.3.2015 Tilastovertailu 1810415 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 13.3.2015 Sivu 1:8 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ RUUKINKANKAAN KOULU, ÄMMÄNSAARI TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 1810515 11.3.2015 Tilastovertailu 1810515 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 11.3.2015 Sivu 1:11 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Yrttitien päiväkoti, sisäilmatutkimus Tutkimusselostus 22.12.2010

TIIVISTELMÄ. Yrttitien päiväkoti, sisäilmatutkimus Tutkimusselostus 22.12.2010 TIIVISTELMÄ Yrttitien päiväkodin laajennuksen sisäilmatutkimus. Tutkimuksen tilaajana oli rakennesuunnitteluinsinööri Jouni Räsänen Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Sisäilmatutkimukset suoritettiin lokakuussa

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU DNA-ANALYYSEISTÄ

PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU DNA-ANALYYSEISTÄ PÖYTYÄN KUNTA, KYRÖN VANHA KOULU TILASTOVERTAILU DNA-ANALYYSEISTÄ Projekti 1787715 23.1.2015 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU MATERIAALIEN FLEC- ANALYYSISTÄ Projekti 1916416 3.2.2016 Tilastovertailu 1916416 VVOC- ja VOC -yhdisteet, FLEC (massa) 3.2.2016 Sivu 1:8 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAJAANINLINNANTIE 10 MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSI

KAJAANINLINNANTIE 10 MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSI KAJAANINLINNANTIE 10 MATERIAALIEN FLEC-ANALYYSI Analyysiraportti 1012311 24.1.2011 Analyysiraportti 1012311 24.1.2011 Sivu 1:10 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET,

Lisätiedot

LUKIO, YLIVIESKA TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

LUKIO, YLIVIESKA TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ LUKIO, YLIVIESKA TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 2908719 13.3.2019 Tilastovertailu 2908719 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 13.3.2019 Sivu 1:10 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

LÄNSIMÄEN KOULU, PALLASTALO SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS

LÄNSIMÄEN KOULU, PALLASTALO SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS LÄNSIMÄEN KOULU, PALLASTALO SISÄILMAN LAADUN TUTKIMUS Tutkimusraportti 1095011 6.6.2011 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. YHTEENVETO... 3 3. TOIMENPIDESUOSITUS... 3 4. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET,

Lisätiedot

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Pesonen Riikka, MetropoliLab Oy 15 20 91 230 / Ulla Lignell. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-9653 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu

Lisätiedot

TUPOKSEN ALAKOULU TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

TUPOKSEN ALAKOULU TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ TUPOKSEN ALAKOULU TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 2211616 4.1.2017 Tilastovertailu 2211616 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 4.1.2017 Sivu 1:8 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ VESIKARIN PÄIVÄKOTI TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 2112116 16.9.2016 Tilastovertailu 2112116 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 16.9.2016 Sivu 1:9 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 2 (8)

Lisätiedot

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 118/2013 Mika Laita Jyväskylä 2013 1 / 5 1. JOHDANTO Inex Partners Oy:n

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 17.8.2017 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Mika Metsäalho PL 84, 13101 Hämeenlinna Sähköposti: mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde Ojoisten lastentalo, Mäyräntie

Lisätiedot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Arja Valtanen, Hanna Hovi ja Tapani Tuomi Työterveyslaitos, työympäristölaboratoriot Orgaanisille yhdisteille säädettyjä pitoisuusarvoja asuin-ja työskentelytilojen

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS

16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-4213 1(5) Tilaaja 2457722-6 Baumedi Oy, Lehto Hannu Lehto Hannu Energiakuja 3 00180 HELSINKI Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 03.03.2015 Kellonaika 10.37 Vastaanotettu 05.03.2015

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab, , 24.1.2018 1 (5) Tilaaja: Kohde: Näytteenottaja: Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: 9.1.2018 Analysointi aloitettu: 9.1.2018 Kirkkonummen kunta, Benny Vilander Nissnikun alakoulu, Masalantie 268,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

ROINILAN PÄIVÄKOTI NYSTENINTIE KELLOKOSKI

ROINILAN PÄIVÄKOTI NYSTENINTIE KELLOKOSKI RAPORTTI 31.7.2018 ROINILAN PÄIVÄKOTI NYSTENINTIE 6 04500 KELLOKOSKI 04500 KELLOKOSKI 2 / 8 Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Tutkimuksen toteuttaja...

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-11787 1(11) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut Maksaja Vantaan kaupunki Kielotie 13 PL 6007 01300 VANTAA 00021 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 17.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti,

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki

Tutkimusraportti, Koisotie 5, Helsinki 20.8.2012 Tutkimusraportti Koisotie 5 Sivu 1 Vantaan kaupunki, Tilakeskus, rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13, 01300 Vantaa puh. 050 304 1141 e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimusraportti, Koisotie

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 2 (8) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS 10.3.2013 1 (13) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU

KUNTOTUTKIMUS 10.3.2013 1 (13) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU 1 (13) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU KUNTOTUTKIMUS 2 (13) TIIVISTELMÄ Liminganlahden koulu on tiili/betonirakenteinen ja maanvaraisella alapohjalla

Lisätiedot

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN

LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 1 (6) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Iivarinpolku 6 91900 Liminka LIMINGAN LIIKUNTAHALLIN SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 20.3.2015 2

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU HAIHTUVIEN ORGAANISTEN YHDISTEIDEN MITTAUS RAPORTTI 28.8.2014 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet:

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS,

VOC , PUHKA. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. Analyysivastaukset IQS, TESTAUSSELOSTE 2012-6366 1(5) Tilaaja 1944433-0 Indoor Quality Service Oy Puhka Aki Tiilenpolttajankuja 5 A 01720 VANTAA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 26.04.2012 Kellonaika 09.28 Vastaanotettu

Lisätiedot

Asumisterveyteen liittyvät laboratoriotutkimukset mitä testausseloste kertoo?

Asumisterveyteen liittyvät laboratoriotutkimukset mitä testausseloste kertoo? Asumisterveyteen liittyvät laboratoriotutkimukset mitä testausseloste kertoo? Ylitarkastaja Pertti Metiäinen Valvira 15.10.2010 Pertti Metiäinen 1 Asumisterveystutkimukset Akateemiset tutkimukset perustutkimukset

Lisätiedot

Ositum Oy:n tilastoaineistoon perustuvat raportoinnin viitearvot ja niiden hyödyntäminen sisäilmaja rakennevauriotutkimuksissa

Ositum Oy:n tilastoaineistoon perustuvat raportoinnin viitearvot ja niiden hyödyntäminen sisäilmaja rakennevauriotutkimuksissa Ositum Oy:n tilastoaineistoon perustuvat raportoinnin viitearvot ja niiden hyödyntäminen sisäilmaja rakennevauriotutkimuksissa Juhani Kronholm, Pekka Aittala, Heidi Tiala, Merja Mikkonen Sisäilmastoseminaari

Lisätiedot

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-01155-17 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Insinööritoimisto TJ Koistinen Oy Toivo Koistinen Liinuminkatu 1 A 2 15860 Hollola Toivo Koistinen, VTT-O-185190-17 VTT Expert Services

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kohde: Työmääräin: Näytteenottaja: Kirkkonummen kunta Jyrki Pulkki, Kiwa Inspecta Winellskan päiväkoti WO-00718940 Jyrki Pulkki Näytteenottopäivä: 16.10.2018 Näytteet vastaanotettu:

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Turun kaupunki, Tilapalvelut Yhteyshenkilö: Janne Virtanen Kohde: Turun AMK, Ruiskatu 8, 20740 Turku Työmääräin: WO-00675349 Näytteenottaja: Sanna Snell, Tom Jansén ja Jaana Vainio Näytteenottopäivä:

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (8) Sisäilmari Oy Tatu Keinänen Kalkkipetteri 08700 LOHJA VOC-analyysi materiaalinäytteestä Asiakasviite: Näytteen kerääjät: Tatu Keinänen Analyysin kuvaus: VOC-yhdisteiden bulk-emissio mikrokammiolla,

Lisätiedot

Yrttitien päiväkoti Sisäilmatutkimus

Yrttitien päiväkoti Sisäilmatutkimus TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Yrttitien päiväkoti Sisäilmatutkimus 22.12.2010 Raporttitunnus 975010 Rauno Pakanen, insinööri TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Yrttitien päiväkoti, sisäilmatutkimus Tutkimusselostus

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 24.8.2012 Vantaan kaupunki Tilakeskus Ulla Lingnell Kielotie 13, 01300 Vantaa ulla.lignell@vantaa.fi Tutkimuskohde Hevoshaan koulu, Hevoshaantie 17, Vantaa SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Lisätiedot

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS 12.3.2019 Elisa Vene 225003-06 Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 0200 ESPOON KAUPUNKI Kohde Rehtorintien koulu, Rehtorintie 11, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

Varistonniityn päiväkoti Sisäilmatutkimus

Varistonniityn päiväkoti Sisäilmatutkimus TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Varistonniityn päiväkoti Sisäilmatutkimus 22.12.2010 Raporttitunnus 975110 Rauno Pakanen, insinööri TUTKIMUS- JA ANALYYSIPALVELUT Varistonniityn päiväkoti, sisäilmatutkimus

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700091 Kohde: Toimeksianto: Opintien koulu Opintie 16600 Järvelä VOC-ilma ja materiaalinäytteiden

Lisätiedot

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: Poikolan alakoulu, talvi 2012 1/3 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 7.5.2012 Juuan kunta, tekniset palvelut

Lisätiedot

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700090 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Koulutie 18 16600 Järvelä VOC-ilma ja

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa

Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän päiväkoti, Vantaa Delete Tutkimus Oy 14.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan Tilakeskus Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti, Pähkinänsärkijän

Lisätiedot

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Näytteen ottaja Järvelä Merja VOC Knuuttilan pk Seinäjoki, JÄRVELÄ. Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2013-600 1(7) Tilaaja 2029286-4 Thermopolis Oy Järvelä Merja Valtuustontie 2 62100 LAPUA Näytetiedot Näyte Sisäilma VOC Näyte otettu 02.01.2013 Kellonaika Vastaanotettu 11.01.2013 Kellonaika

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista. TESTAUSSELOSTE 2015-25587 1(9) Tilaaja 0124610-9 Vantaan kaupunki ympäristöterveydenhuolto Grönberg Kari Maksaja Vantaan kaupunki Ympäristökeskus Pakkalankuja 5 PL 6007 01510 VANTAA 00021 LASKUTUS Näytetiedot

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaivokselan koulu

Sisäilmatutkimusraportti, Kaivokselan koulu HB Sisäilmatutkimus Oy 9.2.2011 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 www.lifa.fi LAUSUNTO Vantaan Kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu Jouni Räsänen Kielotie

Lisätiedot

Uzin PE460 haitta-aineiden läpäisevyystutkimus

Uzin PE460 haitta-aineiden läpäisevyystutkimus Tutkimusselostus 1 (3) UZIN PE 460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 21.9.2009 Betton Oy / Vantaa Juha Tamminen Vapaalantie 2 B 01650 VANTAA Uzin PE460 haittaaineiden läpäisevyystutkimus 1 Johdanto 1.1

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Hiekkaharjun koulu Liite 1 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar

Lisätiedot

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)

Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3

Lisätiedot

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET Lausunto 07.04.2014 Tilaaja Siikaisten kunta Tekninen johtaja Anne Järvenranta Toimeksianto Sisäilman seurantamittaukset.

Lisätiedot

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa

Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Kasvatusajat mikrobiologisissa asumisterveystutkimuksissa Anne Hyvärinen, erikoistutkija, dosentti 8.10.2011 1 Näytteet osa kokonaisuutta Näytteenotto ja näytteiden analysointi ovat osa kokonaisuutta,

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA

SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, VANTAA 16.9.2013 SISÄILMATUTKIMUS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Sami Heikkilä p. 040 662 3036 sami.heikkila@delete.fi Delete Tutkimus Oy Puh. 010 656 1000 Alv.

Lisätiedot

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013

VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 VILLA RUBENIN SISÄILMAN MIKROBIMITTAUS 3.4.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI 4.12.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013

SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 RAPORTTI 63-66.xlsx/2013 SISÄILMAMITTAUKSET LUKSIA, PUU-ANTTILA, 10.4.2013 JAKELU Veikko Viitakangas, Luksia Envimetria Oy, arkisto Envimetria Oy Main office: Phone: Internet: FI08142273 Kalkkipetteri

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS

SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS 4.11.2013 Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy Jari Vainio Vernissakatu 6 01300 Vantaa jari.vainio@maikoski.fi Tutkimuskohde Uudenmaan TE-toimiston tilat, Vernissakatu 6, Vantaa SISÄILMAN LAATUTUTKIMUS TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Ivalo, Terveyskeskus. PBM Oy

TUTKIMUSSELOSTE. Ivalo, Terveyskeskus. PBM Oy TUTKIMUSSELOSTE Ivalo, Terveyskeskus PBM Oy 30.3.2017 POHJOIS-SUOMEN BETONI- 1 JA MAALABORATORIO OY Nahkimontie 9 96910 ROVANIEMI tel. 016-364 902 E-mail: etunimi.sukunimi@pbm.fi Sisällys 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO 12.5.2016 Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Lausunto 12.5.2016 2 Tilaaja Kohde Leppävirran kunta Tekniset palvelut Risto Kosunen Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Toimeksianto

Lisätiedot