Yritystoiminta Helsingissä 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritystoiminta Helsingissä 2003"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 Yritystoiminta Helsingissä 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Boy Hulden Verkkojulkaisu ISSN ISBN Painettuna ISSN LISÄTIETOJA Juha Suokas, puh

2 Yritystoiminta Helsingissä 2003 Pienyritysten osuus yritystoiminnasta kaksi viidesosaa Liikevaihto kasvussa henkilöstömäärä väheni Kuvio 1. Yritysten henkilöstömäärän ja liikevaihdon määrän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä Vuonna 2003 Helsingissä toimi liikeyritystä, joissa työskenteli henkeä. Yritysten liikevaihdon määrä oli 55 miljardia euroa. Helsingin osuus koko maan yritysten henkilöstömäärästä oli 18 ja liikevaihdosta 20 prosenttia. Pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen osuus maan kaikkien yritysten henkilöstöstä oli 29 prosenttia ja yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta 39 prosenttia tuotettiin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa toimivissa yritysten toimipaikoissa. Helsinkiläisyritysten henkilöstömäärä lisääntyi nopeasti vuosina , jolloin kasvu oli keskimäärin hieman yli neljä prosenttia vuodessa. Samaan aikaan yritysten liikevaihdon määrä kohosi tätäkin nopeammin. Vuosina liikevaihdon vuotuinen lisäys vaihteli 9 13 prosentin välillä ollen huippuvuonna 2000 peräti 17 prosenttia. Liikevaihdon osalta käänne huonompaan suuntaan tapahtui vuonna 2001, jolloin kasvu romahti kahteen prosenttiin pudoten edelleen vuonna 2002 yhteen prosenttiin. Vuonna 2003 liikevaihdon määrä kääntyi kuitenkin uudelleen nopeampaan, 5 prosentin, kasvuun. Liikevaihdon määrän kasvun nopea taittuminen näkyi ensin vuonna 2001 henkilöstömäärän kasvun lievänä hidastumisena ja vuonna 2002 henkilöstömäärä väheni kahdella prosentilla. Vuonna 2003, liikevaihdon nopeutuneesta kasvusta huolimatta, henkilöstömäärä väheni edelleen lähes kolmella prosentilla eli hengellä. % Henkilöstö Liikevaihto

3 Nopean kasvun vuosina, , yritysten liikevaihdon kasvu oli Helsingissä muuta maata vauhdikkaampaa. Vuosina 2001 ja 2002 helsinkiläisyritysten kahden vuoden yhteenlaskettu liikevaihtokasvu jäi alle maan keskitason kääntyen kuitenkin uudelleen vuonna 2003 hieman nopeammaksi kuin koko maassa keskimäärin. Vuodesta 2001 vuoteen 2003 yritysten henkilöstömäärä Helsingissä väheni yli neljällä prosentilla kun koko maassa pudotus jäi puolen prosentin tasolle. Pien- ja keskisuurten (PK) yritysten osuus liikevaihdosta kolme viidesosaa Lähes kaikki Helsingissä toimivat yritykset ovat pieniä tai keskisuuria, joissa koko yrityksen henkilöstömäärä on alle 250 henkeä. Helsingissä toimivista yrityksistä eli 99,1 prosenttia oli PK-yrityksiä. Ne työllistivät 56,5 prosenttia yritysten yhteenlasketusta henkilöstömäärästä eli henkeä. Liikevaihdosta PK-yritysten osuus oli 59,9 prosenttia eli 33,2 miljardia euroa. Pienyrityksiä (henkilöstömäärä alle 50 henkeä) oli Helsingissä eli 97,2 prosenttia koko yrityskannasta. Pienyritysten osuus yritysten kokonaishenkilökuntamäärästä oli 38,7 prosenttia eli henkeä. Edellisestä vuodesta henkilöstömäärä väheni 1805:llä eli kahdella prosentilla. Eniten henkilöstömäärä väheni henkeä työllistävissä yrityksissä, missä vähennys oli henkeä. Pienyritysten osuus kaikkien yritysten kokonaisliikevaihdosta oli 22 miljardia euroa eli 39,7 prosenttia. Kokoluokkaan kuuluvien yritysten liikevaihdon määrä kasvoi edellisestä vuodesta kahdella miljardilla eurolla. Liikevaihto kasvoi 10 prosentilla eli kaksi kertaa niin nopeasti kuin kaikkien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto. Nopeimmin liikevaihto lisääntyi alle viisi henkeä työllistävissä yrityksissä, joissa kasvu oli peräti 13 prosenttia. Pienyrityksistä valtaosa (83,7 %) oli näitä mikroyrityksiä, joiden osuus yritysten kokonaishenkilöstömäärästä oli 12,9 prosenttia ja liikevaihdosta 13,7 prosenttia. Päätoimialoista suhteellisesti eniten alle viisi henkeä työllistäviä yrityksiä oli terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen alalla, missä 94 prosenttia yrityksistä oli mikroyrityksiä. Kuvio 2. Yritysten henkilöstömäärä ja liikevaihto Helsingissä ja koko maassa , (Indeksi, 1995=100) Indeksi, 1995= Liikevaihto, Helsinki Henkilöstö, Helsinki Liikevaihto, koko maa Henkilöstö, koko maa Kuvio 3. Henkilöstön määrän ja liikevaihdon jakauma yrityksen kokonaishenkilömäärän mukaan Helsingissä 2003 % Henkilöstö Liikevaihto Yritysten henkilöstömäärän suuruusluokka Kuvio 4. Henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos Helsingissä yrityksen kokonaishenkilöstömäärän mukaan Henkilöstö (Henkeä) Liikevaihto (Milj. ) Yrityksen henkilöstömäärän suuruusluokka 2

4 Keskisuuria yrityksiä ( työntekijää) oli Helsingissä 639 kpl. Henkilöstöä näillä yrityksillä oli henkeä eli 18 prosenttia koko yrityssektorin henkilöstömäärästä. Liikevaihtoa keskisuurille yrityksille kertyi 11,2 miljardia euroa, mikä oli 20,2 prosenttia kaikkien yritysten liikevaihdosta. Vuodesta 2002 keskisuurten yritysten ryhmään lukeutuvien yritysten määrä väheni 30 yrityksellä. Yritysten määrän lasku näkyi myös työpaikkamäärässä hengen pudotuksena. Liikevaihdon vastaavasti väheni 460 miljoonaa euroa. Suuryrityksiä, joissa koko yrityksen kokonaishenkilöstömäärä ylitti 250 henkeä, toimi Helsingissä 287 kpl. Tämä oli vain 0,9 prosenttia kaikista yrityksistä. Suuryritysten osuus yritysten kokonaistyöpaikkamäärästä oli 43,5 prosenttia eli henkeä. Liikevaihtoa suuryrityksille kertyi 22 miljardia euroa, mikä oli 40,1 prosenttia kokonaisliikevaihtomäärästä. Vuonna 2003 suuryritysten luokkaan kuuluvien yritysten määrä lisääntyi 11:llä, henkilöstömäärä väheni 751:llä liikevaihdon määrän kuitenkin kasvaessa 1,2 miljardilla eurolla. Eniten suuryrityksiä, 68 kappaletta, oli kaupan alalla. Kaikista maan 586:stä suuryrityksestä joka toisella oli toimintoja Helsingissä. Liike-elämän palvelut työllistävin ala liikevaihdosta suurin osa kaupasta Kuvio 5. Yritysten henkilöstömäärä eniten työllistävillä toimialoilla Helsingissä 2003 Muu liike-elämää palv. toim. Agentuuritoim. ja tukkukauppa Rakentaminen Vähittäiskauppa Rahoitustoiminta Tietojenkäsittelypalvelu Posti- ja teleliikenne Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kustantaminen, painaminen Virkistys-, kulttuuri- ja urh.toim. Maaliikenne Kiinteistöalan palvelut Liikennettä palv. toim., matkatoim. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv. Moottoriajon. kauppa ja korjaus Radio-, TV- ja tietoliik.väl. valm. Muu sähkökon. ja -laitt. valm. Elintarvikkeiden ja juomien valm. Vesiliikenne Muut palvelut Henkilöstömäärä Liike-elämän palvelut, mukaan lukien kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut, on yrityssektorin suurin työllistäjä Helsingissä. Alan yritystä työllistivät henkeä, mikä oli 26 prosenttia kaikkien yritysten yhteenlasketusta henkilöstömäärästä. Toimialan osuus kaikkien helsinkiläisyritysten kokonaisliikevaihdosta oli 7,9 miljardia euroa eli 14 prosenttia. Liike-elämänpalvelujen sektorin yrityksistä joka neljännellä oli toimipaikkoja Helsingissä ja niiden osuus alan kaikista työpaikoista oli kolmasosa sekä osuus liikevaihdosta 38 prosenttia. Merkittävimmät alan työllistäjät olivat muu liike-elämää palveleva toiminta 1 yli työpaikalla ja tietojenkäsittelypalvelut työpaikalla. Suurin toimiala liikevaihdoltaan Helsingissä on kauppa. Kaupan yritysten osuus kaikkien yritysten liikevaihdosta oli 45 prosenttia eli 25,1 miljardia euroa. Palveluksessaan alalla oli henkeä, mikä oli 18 prosenttia yrityssektorin yhteenlasketusta henkilöstömäärästä. Kaupan toimialalla toimi kaikkiaan yritystä. Kaupan alan kaikista työpaikoista 19 prosenttia sijaitsi Helsingissä. Kaupan kokonaisliikevaihdosta 27 prosenttia tuotettiin helsinkiläisissä toimipaikoissa. Tukkukaupan ja agentuuritoiminnan yritykset työllistivät henkeä, vähittäiskauppa henkeä ja moottoriajoneuvojen kauppa lähes henkeä. Vaikka teollisuuden osuus koko pääkaupungin yrityssektorista on muuhun maahan verrattuna vähäinen, on se kuitenkin täälläkin erittäin merkittävä työllistäjä. Teollisuuden yrityksen palveluksessa oli henkeä. Myös liikevaihdolla mitaten teollisuus oli kolmanneksi suurin toimiala. Teollisuuden osuus kaikkien helsinkiläisyritysten kokonaisliikevaihdosta oli 7 miljardia euroa eli 13 prosenttia. Merkittävimmät teollisuudenalat Helsingissä olivat kustantaminen ja painaminen (9 200 työpaikkaa), radio-, tv- ja tietoliikennevälineiden valmistus (4 100 työpaikkaa) sekä sähkökoneiden- ja laitteiden valmistus (3 200 työpaikkaa). Kuljetus, varastointi ja tietoliikenneala oli neljänneksi suurin työllistäjä Helsingissä yrityssektorilla. Alan lähes yritystä työllistivät henkeä ja liikevaihdon määrä oli 6,5 miljardia euroa. Lähes viidesosa (19 %) kaikista alan työpaikoista sijaitsi Helsingissä ja pääkaupungissa toimivien alan yritysten osuus alan kokonaisliikevaihdosta oli 29 prosenttiin. Posti- ja teleliikenne oli alan merkittävin työllistäjä lähes työpaikalla. 1 Muut palvelut elinkeinoelämälle toimialaan sisältyy mm. lainopillista ja taloudellista konsultointia, teknistä testausta ja analysointia, mainospalveluja, siivousta jne. tuottavat alat. 3

5 Palvelualojen toiminta keskittynyt vahvasti Helsinkiin Helsinkiläiselle yritystoiminnan rakenteelle on ominaista muuta maata voimakkaampi keskittyminen palvelualoille. Helsingissä yritysten liikevaihdosta yli kolme neljäsosaa syntyi palvelualoilla, kun vastaavasti koko maassa osuus oli vain hieman yli puolet. Vastaavasti teollisuuden osuus pääkaupungissa toimivien yritysten liikevaihtoeuroista jäi 13 prosenttiin osuuden ollessa koko maassa peräti 37 prosenttia. Palvelualojen yritykset ovat myös keskittäneet toimintojaan merkittävästi Helsinkiin. Rahoitustoiminnan yrityksistä lähes kolmannes ja kiinteistö- ja elinkeinoelämän palveluja tarjoavista yrityksistä joka neljäs toimii Helsingissä. Kaikilla palvelualan päätoimialoilla terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluja lukuun ottamatta helsinkiläiset yritykset pyörittävät noin neljännestä tai sitä korkeampaa osuutta alan kokonaisliikevaihdosta. Koulutusalalla Helsingin osuus on 45 prosenttia. Posti- ja teleliikenteessä ja liike-elämän palveluissa osuus oli 43 prosenttia. Teollisuuden aloista ainoastaan graafinen ala on keskittynyt tänne liikevaihto-osuuden ollessa 42 prosenttia. Tietolähde Esityksessä käytetty aineisto on peräisin Tilastokeskuksen yritysrekisteristä. Aineisto kuvaa lähinnä yksityistä liikeyritystoimintaa. Yritysrekisteri sisältää kaikki yritykset, yhteisöt ja yksityiset elinkeinonharjoittajat, jotka ovat arvonlisäverovelvollisia tai työnantajia. Valtion virastot, kunnat ja kuntayhtymät ja niiden liikelaitokset puuttuvat rekisteristä. Valtion liikelaitokset kuitenkin sisältyvät rekisteriin. Yksikköinä rekisteriin sisältyvät vähintään puoli vuotta toiminnassa olleet yritykset, joissa henkilötyöpanoksen määrä ylitti vähintään puoli henkilötyövuotta ja/tai liikevaihto oli vähintään euroa vuonna Toimiala on esitetty toimialaluokituksen 2002 mukaisesti. Yrityksen suuruusluokka määritelty yrityksen koko maassa sijaitsevien kaikkien toimipaikkojen yhteenlasketun henkilöstömäärän (ei pelkästään Helsingissä sijaitsevan henkilöstömäärän) mukaan. 4

6 Liitetaulukko 1. Yritysten määrä, henkilöstön määrä ja liikevaihto toimialoittain Helsingissä sekä niiden osuus koko maasta 2003 Toimiala (Tol-2002) Yritykset Henkilöstö Liikevaihto Osuus koko maasta, % Lukumäärä % Henkeä % Milj. % Yritykset Henkilöstö Liikevaihto Toimialat yhteensä , , ,0 14,5 17,8 19,7 A Maa-, riista- ja metsätalous 53 0,2 84 0,0 5 0,0 0,8 0,4 0,2 B Kalatalous 7 0,0 14 0,0 1 0,0 1,1 2,2 0,8 C Kaivostoiminta ja louhinta 7 0,0 18 0,0 1 0,0 0,6 0,5 0,1 D Teollisuus , , ,7 9,2 7,8 6,7 Siitä: 15 Elintarvikkeiden ja juomien valm , , ,7 5,5 7,9 4,6 21 Massan, paperin jne. valmistus 23 0, ,4 12 0,0 11,6 2,6 0,1 22 Kustantaminen, painaminen jne , , ,1 33,0 32,5 42,3 24 Kemikaalien, kem. tuott. jne. valm. 39 0, , ,7 12,5 5,3 7,2 26 Ei-metallisten mineraalituott. valm. 49 0, , ,2 5,4 5,0 4,6 28 Metallituotteiden valmistus 154 0, , ,2 3,5 2,8 2,6 29 Koneiden ja laitteiden valmistus 154 0, , ,7 4,5 3,1 3,8 31 Muu sähkökon. ja -laitt. valm. 54 0, , ,2 11,0 16,3 20,3 32 Radio-, tv- ja tietoliik. välin. valm. 35 0, , ,7 11,3 11,7 7,9 33 Lääkintäkoj., kellojen jne. valm , , ,9 15,8 19,9 24,6 35 Muu kulkuneuvojen valmistus 66 0, , ,8 10,8 16,8 20,0 36 Huonekalujen valm.; muu valm , ,4 90 0,2 11,2 6,4 5,5 E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 47 0, , ,6 5,1 4,5 32,7 F Rakentaminen , , ,1 8,0 14,5 20,0 G Tukku- ja vähittäiskauppa , , ,4 15,0 18,3 26,9 50 Moottoriajon. kauppa ja korjaus 628 1, , ,0 7,0 13,2 24,2 51 Agentuuritoiminta ja tukkukauppa , , ,0 23,6 24,9 34,3 52 Vähittäiskauppa; kotital. tav. korj , , ,4 12,3 15,1 13,8 H Majoitus- ja ravitsemistoiminta , , ,8 12,8 23,2 23,7 I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne , , ,8 9,4 18,7 29,0 60 Maaliikenne; putkijohtokuljetus , , ,1 7,4 10,8 9,7 61 Vesiliikenne 56 0, , ,9 17,8 31,6 44,0 62 Ilmaliikenne 22 0, ,2 75 0,1 27,5 4,7 4,3 63 Liikennettä palv. toim., matkatoim , , ,2 21,9 23,0 34,4 64 Posti- ja teleliikenne 157 0, , ,4 28,3 29,4 42,7 J Rahoitustoiminta , , ,7 40,0 - K Kiinteistö- ja liike-elämän palv , , ,3 24,1 32,3 38,1 70 Kiinteistöalan palvelut , , ,1 19,4 26,6 38,5 71 Kulkuneuvojen jne. vuokraus 153 0, , ,3 13,9 15,3 21,3 72 Tietojenkäsittelypalvelu , , ,0 29,2 38,5 41,4 73 Tutkimus ja kehittäminen 91 0, ,2 31 0,1 30,4 21,2 17,9 74 Muu liike-elämää palveleva toim , , ,7 25,4 32,2 38,3 L Julkinen hallinto, maanpuol. jne. 23 0, , ,9 86,2 - M Koulutus 382 1, , ,3 21,9 23,3 45,4 N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv , , ,8 17,2 18,3 21,3 O Muut yht. kunn. ja henk. koht. palv , , ,3 16,3 31,3 25,8 90 Ympäristönhuolto 30 0, ,1 29 0,1 3,3 6,9 6,0 91 Järjestötoiminta 194 0, ,8 29 0,1 39,0 54,6 70,6 92 Virkistys-, kulttuuri- ja urh. toim , , ,9 24,6 43,6 29,7 93 Muut palvelut , , ,2 12,9 16,3 16,4 X Toimiala tuntematon 3 0,0 2 0,0 0 0,0 10,7 9,1 30,1 5

7 Liitetaulukko 2. Yritykset suurimmilla toimialoilla yrityksen kokonaishenkilöstömäärän mukaan Helsingissä 2003 Toimiala (Tol-2002) Yhteensä % Henkilöstön suuruusluokka, henkeä 0 4 % 5 9 % % % % % Kaikki toimialat yhteensä , , , , , ,9 D Teollisuus , , ,6 55 2,4 56 2,4 66 2,9 F Rakentaminen , , ,9 16 0,7 17 0,7 16 0,7 G Tukku- ja vähittäiskauppa , , ,1 75 1,1 53 0,8 68 1,0 H Majoitus- ja ravitsemistoiminta , , ,5 12 0,9 9 0,7 12 0,9 I Kuljetus, varastointi ja tietoliik , , ,9 18 0,8 22 1,0 41 1,9 J Rahoitustoiminta ,2 76 7,6 95 9,5 17 1,7 14 1,4 17 1,7 K Kiinteistö- ja elinkeinoelämän palvelut , , , ,1 89 0,8 43 0,4 M Koulutus ,1 35 9,2 26 6,8 10 2,6 3 0,8 2 0,5 N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv ,5 65 2,6 48 2,0 7 0,3 7 0,3 9 0,4 O Muut yht.kunn. ja henk.koht. palv , , ,6 19 0,6 15 0,5 5 0,2 Liitetaulukko 3. Yritysten henkilöstömäärä suurimmilla toimialoilla yrityksen kokonaishenkilöstömäärän mukaan Helsingissä 2003 Toimiala (Tol-2002) Yhteensä % Henkilöstön suuruusluokka, henkeä 0 4 % 5 9 % % % % % Kaikki toimialat yhteensä , , , , , ,5 D Teollisuus , , , , , ,1 F Rakentaminen , , , , , ,3 G Tukku- ja vähittäiskauppa , , , , , ,2 H Majoitus- ja ravitsemistoiminta , , , , , ,1 I Kuljetus, varastointi ja tietoliik , , , , , ,4 J Rahoitustoiminta , , , , , ,1 K Kiinteistö- ja elinkeinoelämän palvelut , , , , , ,6 M Koulutus , , , , , ,1 N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv , , , , , ,1 O Muut yht.kunn. ja henk.koht. palv , , , , , ,9 Liitetaulukko 4. Yritysten liikevaihto (milj. euroa) suurimmilla toimialoilla yrityksen kokonaishenkilöstömäärän mukaan Helsingissä 2003 Toimiala (Tol-2002) Yhteensä % Henkilöstön suuruusluokka, henkeä 0 4 % 5 9 % % % % % Kaikki toimialat yhteensä , , , , , ,1 D Teollisuus , , , , , ,9 F Rakentaminen , , ,9 83 2, , ,7 G Tukku- ja vähittäiskauppa , , , , , ,3 H Majoitus- ja ravitsemistoiminta ,9 90 8, ,4 68 6,7 79 7, ,4 I Kuljetus, varastointi ja tietoliik , , , , , ,6 J Rahoitustoiminta K Kiinteistö- ja elinkeinoelämän palvelut , , , , , ,0 M Koulutus , , , N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv ,9 40 9, ,8 32 7,6 26 6, ,2 O Muut yht.kunn. ja henk.koht. palv ,5 98 7, ,2 53 4,

8 Liitetaulukko 5. Yritysten määrä, henkilöstön määrä ja liikevaihto toimialoittain Helsingissä Yritykset Henkilöstömäärä Liikevaihto (Milj. ) Toimialat yhteensä A Maa-, riista- ja metsätalous B Kalatalous C Kaivostoiminta ja louhinta D Teollisuus Siitä: 15 Elintarvikkeiden ja juomien valm Massan, paperin jne. valmistus Kustantaminen, painaminen jne Kemikaalien, kem. tuott. jne. valm Ei-metallisten mineraalituott. valm Metallituotteiden valmistus Koneiden ja laitteiden valmistus Muu sähkökon. ja -laitt. valm Radio-, tv- ja tietoliik. välin. valm Lääkintäkoj., kellojen jne. valm Muu kulkuneuvojen valmistus Huonekalujen valm.; muu valm E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa Moottoriajon. kauppa ja korjaus Agentuuritoiminta ja tukkukauppa Vähittäiskauppa; kotital. tav. korj H Majoitus- ja ravitsemistoiminta I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Maaliikenne; putkijohtokuljetus Vesiliikenne Ilmaliikenne Liikennettä palv. toim., matkatoim Posti- ja teleliikenne J Rahoitustoiminta K Kiinteistö- ja liike-elämän palv Kiinteistöalan palvelut Kulkuneuvojen jne. vuokraus Tietojenkäsittelypalvelu Tutkimus ja kehittäminen Muu liike-elämää palveleva toim L Julkinen hallinto, maanpuol. jne M Koulutus N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv O Muut yht. kunn. ja henk. koht. palv Ympäristönhuolto Järjestötoiminta Virkistys-, kulttuuri- ja urh. toim Muut palvelut X Toimiala tuntematon

9 Liitetaulu 6. Yritysten määrä ja niiden henkilöstömäärä toimialoittain Helsingissä, pääkaupunkiseudulla ja Helsingin seudulla sekä niiden osuus koko maasta 2003 Toimiala (Tol-2002) Helsinki Pääkaupunkiseutu Helsingin seutu Yritykset, Henkilöstö- Osuus maasta, % Yritykset, Henkilöstö- Osuus maasta, % Yritykset, Henkilöstö- Osuus maasta, % lkm määrä Yritykset Henki- lkm määrä Yritykset Henki- lkm määrä Yritykset Henkilöstö löstö löstö Toimialat yhteensä ,5 17, ,9 28, ,9 32,5 A Maa-, riista- ja metsätalous ,8 0, ,7 3, ,1 5,8 B Kalatalous ,1 2, ,6 2, ,3 3,0 C Kaivostoiminta ja louhinta ,6 0, ,4 1, ,7 4,9 D Teollisuus ,2 7, ,3 14, ,9 18,0 Siitä: 15 Elintarvikkeiden ja juomien valm ,5 7, ,8 16, ,4 22,5 21 Massan, paperin jne. valmistus ,6 2, ,7 3, ,2 4,4 22 Kustantaminen, painaminen jne ,0 32, ,3 40, ,3 42,6 24 Kemikaalien, kem. tuott. jne. valm ,5 5, ,8 25, ,1 28,4 26 Ei-metallisten mineraalituott. valm ,4 5, ,8 7, ,2 13,5 28 Metallituotteiden valmistus ,5 2, ,3 5, ,8 10,6 29 Koneiden ja laitteiden valmistus ,5 3, ,7 7, ,6 14,0 31 Muu sähkökon. ja -laitt. valm ,0 16, ,8 23, ,2 29,4 32 Radio-, tv- ja tietoliik. välin. valm ,3 11, ,0 32, ,4 33,3 33 Lääkintäkoj., kellojen jne. valm ,8 19, ,3 40, ,8 46,5 35 Muu kulkuneuvojen valmistus ,8 16, ,7 17, ,3 18,0 36 Huonekalujen valm.; muu valm ,2 6, ,9 9, ,5 14,4 E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto ,1 4, ,7 13, ,3 16,2 F Rakentaminen ,0 14, ,9 23, ,0 28,5 G Tukku- ja vähittäiskauppa ,0 18, ,2 35, ,1 40,4 50 Moottoriajon. kauppa ja korjaus ,0 13, ,3 25, ,6 29,1 51 Agentuuritoiminta ja tukkukauppa ,6 24, ,2 54, ,2 61,3 52 Vähittäiskauppa; kotital. tav. korj ,3 15, ,3 25, ,3 29,0 H Majoitus- ja ravitsemistoiminta ,8 23, ,8 32, ,1 35,0 I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne ,4 18, ,4 32, ,2 35,5 60 Maaliikenne; putkijohtokuljetus ,4 10, ,0 18, ,8 23,2 61 Vesiliikenne ,8 31, ,0 31, ,6 32,0 62 Ilmaliikenne ,5 4, ,8 95, ,5 95,7 63 Liikennettä palv. toim., matkatoim ,9 23, ,7 41, ,8 44,3 64 Posti- ja teleliikenne ,3 29, ,5 38, ,0 40,5 J Rahoitustoiminta ,7 40, ,0 50, ,9 52,1 K Kiinteistö- ja liike-elämän palv ,1 32, ,9 46, ,0 49,1 70 Kiinteistöalan palvelut ,4 26, ,4 36, ,0 40,1 71 Kulkuneuvojen jne. vuokraus ,9 15, ,3 35, ,8 42,9 72 Tietojenkäsittelypalvelu ,2 38, ,9 62, ,2 63,8 73 Tutkimus ja kehittäminen ,4 21, ,8 46, ,8 47,1 74 Muu liike-elämää palveleva toim ,4 32, ,6 43, ,1 46,7 L Julkinen hallinto, maanpuol. jne ,9 86, ,8 95, ,8 95,4 M Koulutus ,9 23, ,4 33, ,7 40,4 N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalv ,2 18, ,7 27, ,1 32,8 O Muut yht. kunn. ja henk. koht. palv ,3 31, ,1 39, ,6 42,3 90 Ympäristönhuolto ,3 6, ,9 15, ,9 19,0 91 Järjestötoiminta ,0 54, ,3 58, ,5 59,4 92 Virkistys-, kulttuuri- ja urh. toim ,6 43, ,4 53, ,8 56,5 93 Muut palvelut ,9 16, ,1 21, ,3 26,2 X Toimiala tuntematon ,7 9, ,7 9, ,9 18,2 8

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 36 Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-386-2 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Juha

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 Kolmasosa liikevaihdosta ulkomaisomisteisista yrityksistä Viidennes yritysten liikevaihdosta helsinkiläisyrityksistä Vuonna

Lisätiedot

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2008 tilastoja 19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 Yritysten henkilöstömäärä kääntyi kasvuun Helsingin osuus liikevaihdosta viidennes Kuvio 1. Yritysten henkilöstömäärän

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

22 Yritystoiminta Helsingissä 2007

22 Yritystoiminta Helsingissä 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 22 Yritystoiminta Helsingissä 2007 Ulkomaisomisteisten yritysten osuus liikevaihdosta lähes kolmannes Helsinkiläisyritysten osuus koko maan liikevaihdosta

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa 1/24 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Itä-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ITÄ-LAPIN

Lisätiedot

TILASTOJA YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ Liikevaihdon määrä kääntyi yhdeksän prosentin kasvuun

TILASTOJA YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ Liikevaihdon määrä kääntyi yhdeksän prosentin kasvuun TILASTOJA 19 2012 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2010 Liikevaihdon määrä kääntyi yhdeksän prosentin kasvuun Vuonna 2010 Helsingissä toimi 39 170 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

TILASTOJA YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ Liikevaihdon määrä putosi kymmenyksellä Vuonna 2009 Helsingissä toimi liikeyritystä Tilastokeskuksen

TILASTOJA YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ Liikevaihdon määrä putosi kymmenyksellä Vuonna 2009 Helsingissä toimi liikeyritystä Tilastokeskuksen TILASTOJA 24 2011 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2009 Liikevaihdon määrä putosi kymmenyksellä Vuonna 2009 Helsingissä toimi 39 477 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten helsinkiläisissä

Lisätiedot

2015:19. Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet

2015:19. Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet 2015:19 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2013 Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet Vuonna 2013 Helsingissä toimi 44 574 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.

TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10. TYÖTERVEYSLAITOS KANTA HÄMEEN, PÄIJÄT HÄMEEN, PIRKANMAAN, ETELÄ POHJANMAAN, POHJANMAAN JA KESKI POHJANMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 26.10.2006 LIITTEET Palkansaajien määrä toimialoittain ja vuosittain

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2017

Kuopion työpaikat 2017 Kuopion työpaikat 2017 Tilastokeskuksen julkistus 10/2019 Tilastotiedote 18/2019, 18.10.2019 Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus KUOPION TYÖPAIKAT 2017 Kuopiossa oli vuoden 2017 lopussa noin 51

Lisätiedot

2016:33. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta 2014

2016:33. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta 2014 2016:33 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2014 Yritysten määrä ennallaan Helsingissä Vuonna 2014 Helsingissä toimi 44 898 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten helsinkiläisten toimipaikkojen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2008

Yritystoiminta Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 21 Yritystoiminta Helsingissä 2008 Informaatio ja viestintäalan toiminnot keskittyneet Helsinkiin Helsinkiläisyritysten osuus koko maan liikevaihdosta viidennes

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008

Aviapolis-tilastot. Kesäkuu 2008 -tilastot Kesäkuu 2008 Väestö ikäryhmittäin Aviapoliksen suuralueella ja koko Vantaalla 1.1.2008 ja ennuste 1.1.2018 100 90 väestöosuus, % 80 70 60 50 40 30 20 10 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat 25-64 -vuotiaat

Lisätiedot

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019

Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 Väestön määrä Aviapoliksen suuralueella 1991-2009 ja ennuste vuosille 2010-2019 25 000 22 500 20 000 Ennuste 19 016 väestön määrä 17 500 15 000 12 500 10 000 15 042 7 500 5 000 2 500 0 1991 1993 1995 1997

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Työpaikat Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005

Työpaikat Helsingissä 2004 ja ennakkotiedot 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 007 tilastoja Työpaikat Helsingissä ja ennakkotiedot Helsingin työpaikkamäärä kasvuun Helsingin kokonaistyöpaikkamäärä kasvoi vuosina 996 keskimäärin neljän prosentin vuosivauhtia

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2017 Mikko Mehtonen 19.2.2019 Mitä yrityksiä aineistoon on sisällytetty? Yritykset joissa kuntien tai kuntayhtymien yhteenlaskettu omistusosuus on vähintään

Lisätiedot

Hidastunut talouskasvu supistaa työllisten määrää Helsingin seudulla

Hidastunut talouskasvu supistaa työllisten määrää Helsingin seudulla HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 19 Hidastunut talouskasvu supistaa työllisten määrää Helsingin seudulla Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-315-3 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Yrittäjyyden trendit petri.malinen@yrittajat.fi Yritysrakenne Suomessa 2016 0,2% Suuryritykset (250 hlöä) 591 1,0% Keskisuuret yritykset (50 249 hlöä) 2 728 5,5%

Lisätiedot

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2006

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2006 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2006 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2008 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2006 Saara Hurmerinta Jukka Lampi Katariina Vapalahti Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja

Lisätiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen henkilökunta

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004

Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2005 Yritysten työeläkemaksut vuonna 2004 Eläketurvakeskuksen tilastoraportteja 5/2005 Eläketurvakeskus 00065 ELÄKETURVAKESKUS

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen

Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen Tilastotiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa - Tilastokeskuksen asiakasseminaari Turussa Suunnittelija Päivi Krzywacki, 13.3.2008 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Omien varojen määrä. Ilmoitusraja. Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Normaali asiakasriskiraja

Omien varojen määrä. Ilmoitusraja. Erityinen asiakasriskiraja (samaan konserniin kuuluville asiakkaille) Normaali asiakasriskiraja Omien varojen määrä Määräykset: RA4.1 (Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien ilmoittaminen) U01 Tiedonantajatasot: 201, 205, 208, 210, 214, 217, 240, 244, 260, 262 Vastaustarkkuus: EUR 1000 ajankohta

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S 2 0 1 7 - L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U Lappi avainlukuina Lapin työpaikoista kaikkiaan 63 prosenttia on yksityissektorilla

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 1:2018

TILASTOKATSAUS 1:2018 TILASTOKATSAUS 1:2018 5.2.2018 PENDELÖINTI VANTAALLA JA HELSINGIN SEUDULLA 2006 2015 Tässä tilastokatsauksessa käsitellään Vantaan työssäkäyntiä (pendelöintiä) kahdesta näkökulmasta. Ensin tarkastelun

Lisätiedot

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007

Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa. Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa Tiedotustilaisuus 15.2.2007 Esityksen sisältö Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa -tilasto Konsernirekisteri Tilastokeskuksen tilastotietoja ulkomaisten tytäryhtiöiden toiminnasta

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet. Aluepäällikkö Leila Kaunisharju

Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet. Aluepäällikkö Leila Kaunisharju Tilastokeskuksen yritysrekisterin hyödyntämismahdollisuudet Aluepäällikkö Leila Kaunisharju Tilastokeskuksen yritysrekisterin tarjoamat mahdollisuudet 1. Yritysrekisteri 1.1 Tietojärjestelmä -> vuositilastoja

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Tiina Herttuainen 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Joensuu 24.11.2011 24.11.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri I/2019

Pirkanmaan yritysbarometri I/2019 Pirkanmaan yritysbarometri I/19 Toukokuu 19 Markus Sjölund Taustatiedot Kyselyajankohta: 3.5. -15.5.19 Vastanneita 364, vastausprosentti 19 % Vastaajat yrityskoon mukaan: 1-9 44.1% - 49 31.9% - 249 17.4%

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen henkilökunta

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lahti 11.5.2011 11.5.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016 Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016 Aineisto sisältää kuntien ja kuntayhtymien omistamat yritykset Kuntien ja kuntayhtymien omistamat yritykset oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2016 Verohallinnon

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.211 Marja Haverinen Käsitteistä Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tornionlaakson seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2006 TORNIONLAAKSO

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 207 Työvoimatutkimus 206, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 206 joulukuussa 207 000,

Lisätiedot

Työpaikat Helsingissä 2003 ja ennakkotiedot 2004

Työpaikat Helsingissä 2003 ja ennakkotiedot 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 22 Työpaikat Helsingissä 2003 ja ennakkotiedot 2004 Helsingin kaupungin kuvapankki/mika Lappalainen Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-726-4

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä Yit Yritysrekisterin t i monet mahdollisuudet Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä SYÖTTEET KÄSITTELY Hallinnolliset aineistot mm. verohallinto prh vrk tullihallitus valtiokonttori kuntien eläkevakuutus

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

Päijät-Hämeen työpaikkaennusteen laadinta MOR / JM

Päijät-Hämeen työpaikkaennusteen laadinta MOR / JM Päijät-Hämeen työpaikkaennusteen laadinta MOR 7.10.2013 / JM Viitekehys Päijät-Hämeen liitto Keskeisimmät osallistuvat tahot Valtakunnallisesti TEM VATT OKM OPH Maakuntien liitot Maakunnallisesti Maakuntien

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

2017:16. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta ( )

2017:16. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta ( ) 2017:16 Anu Henriksson YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2015 Helsinkiläisyritykset palautumassa taantumasta Helsingin yritystoiminta on vuoden 2013 jälkeen palautunut taantumasta. Vuonna 2015 yritysten määrä

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen Pienyritykset taantumassa Suomalaiset yritykset vuosiliikevaihdon mukaan Kumulatiivinen osuus 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,0000 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Noin 95:llä prosentilla

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Rovaniemen seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ROVANIEMEN

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

2018:17. Anu Henriksson YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2016

2018:17. Anu Henriksson YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2016 2018:17 Anu Henriksson YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2016 1 Sisällys 1. Yritysten kasvun vuosi Helsingissä... 3 2. Suuryritysten merkitys työllistäjinä merkittävä... 7 3. Hallinto- ja tukipalvelujen toimiala

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa

Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Kemi-Tornion seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 KEMI-TORNION

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot