TILASTOJA YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ Liikevaihdon määrä kääntyi yhdeksän prosentin kasvuun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILASTOJA YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ Liikevaihdon määrä kääntyi yhdeksän prosentin kasvuun"

Transkriptio

1 TILASTOJA YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2010 Liikevaihdon määrä kääntyi yhdeksän prosentin kasvuun Vuonna 2010 Helsingissä toimi liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten helsinkiläisissä toimipaikoissa työskenteli henkeä ja liikevaihdon määrä oli 67,4 miljardia euroa. Maan kaikista yrityksistä 12 prosentilla oli toimipaikkoja Helsingissä ja pääkaupungin osuus yritysten henkilöstöstä oli 17 prosenttia ja liikevaihdosta 19 prosenttia. Pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen osuus maan kaikista yrityksistä oli 19 prosenttia, henkilöstöstä 28 prosenttia ja liikevaihdosta 40 prosenttia. Koko Helsingin seudun osuus yrityksistä oli 25 prosenttia, henkilöstöstä 32 prosenttia ja liikevaihdosta 44 prosenttia. Vuodesta 1995 vuoteen 2000 helsinkiläisten yritysten liikevaihdon määrä ja henkilöstömäärä kasvoivat huomattavasti nopeammin kuin koko maassa keskimäärin. Seuraavalla viisivuotiskaudella tilanne kääntyi päinvastaiseksi. Vuosien aikana yritysten liikevaihto kasvoi Helsingissä 17 prosentilla henkilöstömäärän kuitenkin vähentyessä samaan aikaan vajaalla kolmella prosentilla. Vastaavasti muualla maassa 23 prosentin liikevaihdon lisäys tuotti lähes neljän prosentin lisäyksen henkilöstömäärään. Vuosina helsinkiläisyritysten liikevaihdon 18 prosentin kasvu lisäsi työpaikkojen määrää kymmenellä prosentilla. Muualla maassa edelleen yllettiin hieman nopeampaan kasvuun liikevaihdon lisääntyessä 25 prosentilla ja työpaikkamäärän 13 prosentilla. Vuoden 2009 taantuma näkyi vahvasti Helsingissä, joskaan ei niin voimakkaana kuin muualla maassa. Vuonna 2009 helsinkiläisyritysten liikevaihto laski 11 prosentilla. Muualla maassa liikevaihdon määrän lasku oli tätäkin suurempi eli 16 prosenttia. Vaikutus työllisyyteen ei kuitenkaan ollut näin dramaattinen. Helsingissä yritysten henkilöstömäärä putosi vain kolmella prosentilla. Muualla maassa pudotus oli hieman suurempi eli neljä prosenttia. Vuonna 2010 helsinkiläisyritysten liikevaihto kääntyi yhdeksän prosentin kasvuun ja muualla maassa kasvu oli seitsemän prosenttia. Helsingissä yritysten henkilöstömäärä pysyi ennallaan ja muualla maassa se vielä laski hieman. Yritysten kokonaisliikevaihto oli vuonna 2010 Helsingissä 4 prosenttia alhaisempi kuin vuonna Pääkaupunkiseudulla liikevaihdon pudotus oli 7, koko Helsingin seudulla 8 ja koko maassa 10 prosenttia. Helsingissä samoin kuin koko Pääkaupunkiseudulla sekä koko Helsingin seudulla yritysten henkilöstömäärä oli 3 prosenttia alhaisempi kuin kaksi vuotta aiemmin. Helsingissä yritystyöpaikoista oli kadonnut 8 250, Pääkaupunkiseudulla ja koko Helsingin seudulla Koko maassa kato oli työpaikkaa. Kuvio 1. Yritysten henkilöstömäärän ja liikevaihdon määrän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä Kuvio 2. Yritysten henkilöstömäärä ja liikevaihto Helsingissä ja koko maassa , (Indeksi, 1995=100) % Indeksi, 1995= Henkilöstö Liikevaihto Liikevaihto,Helsinki Liikevaihto,koko maa Henkilöstö, Helsinki Henkilöstö, koko maa

2 Kuvio 3. % Kuvio 4. Pienyrityksissä työpaikkaa Henkilöstön määrän ja liikevaihdon jakauma yrityksen kokonaishenkilömäärän mukaan Helsingissä 2010 Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstömäärän suuruusluokka, henkeä Henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta yrityksen kokonaishenkilöstömäärän mukaan Helsingissä 2010 Lähes kaikki Helsingissä toimivat yritykset lukeutuvat pienyrityksiin, jotka työllistävät alle 50 henkeä. Alle 5 henkeä työllistäviä yrityksiä, ns. mikroyrityksiä, oli yrityskannasta 83,6 prosenttia. Seuraavaan kokoluokkaan, 5 9 henkeä työllistäneet yritykset, kuului helsinkiläisyrityksistä 7,0 prosenttia ja työpaikan yritysten osuus oli myöskin 7,0 prosenttia. Kaikkiaan pienyritysten osuus koko yrityskannasta oli 97,5 prosenttia. Niiden osuus henkilöstömäärästä oli 39,7 prosenttia ja osuus liikevaihdosta 37,7 prosenttia. Pienyritysten lukumäärä väheni edellisestä vuodesta 261:lla eli prosentilla. Liikevaihtomäärän määrä nousi yhdeksällä prosentilla ja henkilöstön määrä 800:lla eli prosentilla. Kaikkiaan pienyritystä työllistivät henkeä. Liikevaihtoa pienyrityksille kertyi 25,4 miljardia euroa. Keskisuurten yritysten ( työntekijää) osuus pääkaupungin yrityskannasta oli 1,6 prosenttia. Näiden osuus henkilöstöstä oli 16,7 prosenttia ja liikevaihdosta 14,5 prosenttia. Helsingin 644 keskisuuren yrityksen henkilöstömäärä oli yhteensä henkeä, mikä oli prosentin eli 564 henkeä (2,2 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Keskisuurten yritysten luokkaan luettavien yritysten liikevaihto väheni edellisestä vuodesta 4,5 prosentilla 9,7 miljardiin euroon. Suuryrityksiä, joissa koko yrityksen kokonaishenkilöstömäärä ylitti 250 henkeä, toimi Helsingissä 322 kappaletta vuonna 2010 eli neljä enemmän kuin vuotta aiemmin. Tämä oli vain 0,8 prosenttia kaikista yrityksistä. Suuryritysten osuus yritysten kokonaistyöpaikkamäärästä oli 43,6 prosenttia eli henkeä. Suuryritysten osuus yritysten liikevaihdosta oli 47,9 prosenttia eli 32,3 miljardia euroa. Liikevaihdon määrä nousi 12,9 prosentilla edellisestä vuodesta henkilöstömäärän pysyessä ennallaan. Kaikista maan 619 suuryrityksestä joka toisella oli toimintoja Helsingissä. 2 % Henkilöstö Liikevaihto Henkilöstömäärän suuruusluokka,henkeä Liikevaihdosta lähes puolet kaupan alalta Tukku- ja vähittäiskauppa oli yrityssektorin toimialakokonaisuuksista suurin työllistäjä Helsingissä vuonna Alan yritystä työllistivät henkeä, mikä oli 17 prosenttia kaikkien yritysten yhteenlasketusta henkilöstömäärästä. Toimialan osuus kaikkien helsinkiläisyritysten kokonaisliikevaihdosta oli 47 prosenttia eli 31,7 miljardia euroa. Liikevaihdon määrä kasvoi 15 prosentilla edellisestä vuodesta henkilöstömäärän supistuessa hieman. Kaupan alan yrityksistä 14 prosentilla oli

3 Kuvio 5. Yritysten henkilöstömäärä toimialoittain Helsingissä 2010 G Kauppa J Informaatio ja viestintä N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta M Ammatillinen, tieteell. ja teknin. toim. C Teollisuus K Rahoitus- ja vakuutustoiminta F Rakentaminen H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta Q Terveys- ja sosiaalipalvelut S Muu palvelutoiminta L Kiinteistöalan toiminta R Taiteet, viihde ja virkistys P Koulutus O Julkinen hallinto ja maanpuolustus D-E Energia ja vesihuolto A-B, Maa- ja kalatalous; kaivostoiminta Henkilöstön määrä toimipaikkoja Helsingissä ja niiden osuus alan kaikista työpaikoista oli 16 prosenttia sekä osuus liikevaihdosta 27 prosenttia. Vähittäiskauppa työllisti , tukkukauppa ja moottoriajoneuvojen kauppa henkeä. Toiseksi merkittävin toimiala, niin henkilöstömäärältään kuin liikevaihdon arvoltaankin, oli informaatio ja viestintä. Alan yritysten osuus kaikkien yritysten liikevaihdosta oli 11 prosenttia eli 7,5 miljardia euroa. Palveluksessaan alalla oli henkeä, mikä oli 14 prosenttia yrityssektorin yhteenlasketusta henkilöstömäärästä. Informaatio- ja viestintäalalla toimi kaikkiaan yritystä. Alan henkilöstömäärä väheni kahdella prosentilla liikevaihdon arvon kasvaessa prosentilla edellisestä vuodesta. Alan kaikista työpaikoista 42 prosenttia sijaitsi Helsingissä ja kokonaisliikevaihdosta lähes puolet, 48 prosenttia, tuotettiin yritysten täkäläisissä toimipaikoissa. Alan merkittävimmät työllistäjät olivat tietotekniikkapalvelut 1 ( työpaikkaa), kustannustoiminta (7 400 työpaikkaa) ja televiestintä (4 300 työpaikkaa). Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan yritystä työllistivät henkeä ja 1 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvät toiminnot. liikevaihtoa alan yrityksille kertyi 2,9 miljardia euroa. Alan yritysten osuus helsinkiläisyritysten henkilöstömäärästä oli 11 prosenttia ja liikevaihdosta neljä prosenttia. Pääkaupunkilaisyritysten osuus alan kokonaishenkilöstömäärästä oli 27 prosenttia ja liikevaihdosta kolmannes. Työpaikkamäärä kasvoi kuudella ja liikevaihto neljällä prosentilla edellisestä. Työllistämistoimintaa harjoittavat yritykset työllistivät , kiinteistön- ja maisemanhoito ja turvallisuuspalvelut henkeä. Neljänneksi eniten henkilöstöä oli ammatillista, tieteellistä ja teknistä toimintaa 3 harjoittavilla yrityksillä. Alan henkilöstömäärä oli ja liikevaihdon määrä oli 4,2 miljardia euroa. Henkilöstömäärä kasvoi kahdella ja liikevaihto neljällä prosentilla edellisestä vuodesta. Alan yritysten osuus täällä toimivien yritysten henkilöstöstä oli 11 ja liikevaihdosta kuusi prosenttia. Helsingin osuus toimialan henkilöstömäärästä oli 30 ja liikevaihdosta 37 prosenttia. Lakiasian- ja laskentatoimen palvelut, arkkitehti- ja insinööripalvelut sekä liikkeenjohdon konsultointi olivat 2 Vuokraus- ja leasingtoiminta, työllistämistoiminta, matkatoimistot, turvallisuuspalvelut, kiinteistönhoito ja toimistopalvelut. 3 Mm. lakiasiat, laskentatoimi, liikkeenjohdonkonsultointi, arkkitehti- ja insinööripalvelut, tutkimustoiminta ja mainostoiminta. 3

4 merkittävimmät alan työllistäjät 6 700, ja hengen työpaikkamäärillä. Ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus helsinkiläisyritysten liikevaihdosta neljännes Helsingissä toimi ulkomaalaisomistuksessa 4 olevaa yritystä vuonna Näiden yritysten palveluksessa työskenteli henkeä ja niiden liikevaihdon arvo oli 17,2 miljardia euroa. Ulkomaalaisomisteisten yritysten määrä lisääntyi edellisestä vuodesta 45:lla eli kolmella prosentilla. Henkilöstömäärä supistui prosentilla ja liikevaihto kasvoi kolmella prosentilla. Ulkomaalaisomisteisia yrityksiä toimii täällä lukumääräisesti suhteellisen vähän, sillä vain noin joka kolmaskymmenes pääkaupunkilaisyritys oli ulkomaisessa omistuksessa. Näiden merkitys yritystoiminnan kannalta on kuitenkin erittäin merkittävä, koska niiden osuus helsinkiläisyritysten henkilöstömäärästä oli 22 prosenttia ja osuus liikevaihdosta neljännes. Keskimääräinen ulkomaalaisomisteinen yritys on näin huomattavasti suurempi muihin yrityksiin verrattuna. Kun ulkomaalaistaustaisessa yrityksessä työskentelee keskimäärin 37 henkilöä, niin jää muiden yritysten henkilöstömäärä viiteen henkilöön. Vastaavasti liikevaihdon keskimäärä nousi ulkomaalaisomisteisissa yrityksissä 12,1 miljoonaan euroon ja oli muissa yrityksissä 1,3 miljoonaa euroa. Suomessa toimivien ulkomaalaisomisteisten yritysten toiminta on vahvasti keskittynyt Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle. Ulkomaalaisomisteisista yrityksistä 41 prosentilla toimintoja Helsingissä ja 69 prosentilla pääkaupunkiseudulla vuonna Helsingin osuus ulkomaalaisomisteisten yritysten henkilöstöstä oli 24 prosenttia sekä liikevaihdosta 25 prosenttia. Koko pääkaupunkiseudun osuus henkilöstöstä oli 42 prosenttia ja liikevaihdosta 47 prosenttia tuotettiin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa sijaitsevien yritysten toimipaikoissa. Kun ulkomaalaisomisteisuuden osuutta eri toimialoilla mitataan henkilöstömäärällä, niin Helsingissä kärkeen nousee kulkuneuvojen valmistus, missä 85 prosenttia koko henkilöstömäärästä oli ko. yritysten palveluksessa. Turvallisuuspalveluissa osuus oli 73 prosenttia. Elektroniikkateollisuudessa, vesiliikenteessä ja televiestinnässä osuudet olivat prosenttia. Kuvio 6. Toimialat, joissa henkilöstömäärällä mitattu ulkomaalaisomistus korkein Helsingissä 2010 Moottoriajon. ja muiden kulkun. valm Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut Tietokoneiden ja elektron. tuott. valm. 4 Vesiliikenne Televiestin tä Muiden ei-metallisten miner. tuott. valm. Rahoituspalvelut Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle Ohjelmistot ja siihen liittyvä toim. Öljytuott. ja kemiallisten tuott. valm Ulkomaisomisteisten yritysten osuus henkilöstöstä, % 4 Yritys lasketaan ulkomaalaisomisteiseksi vain, jos yksittäisen ulkomaisen omistajatahon omistusosuus on yli 50 prosenttia.

5 Merkittävin määrä työpaikkoja oli rahoitustoiminnassa (7 700 työpaikkaa), tietokoneohjelmistotoiminnassa (5 700), tukkukaupassa (5 500) sekä tietokoneiden ja elektronisten tuotteiden valmistuksessa (4 000). Henkilöstömäärällä mitattuna merkittävimmät yritysten kotimaat olivat Ruotsi, työpaikkaa ja Alankomaat, työpaikkaa. Seuraavilla sijoilla olivat Tanska ja Ranska ja työpaikalla. Laatuseloste Esityksessä käytetty aineisto on peräisin Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä, johon tiedot kerätään pääasiassa kahdesta lähteestä: verohallinnon rekistereistä ja Tilastokeskuksen omista tiedusteluista. Tilasto kattaa tietyin rajoituksin yritykset, jotka toimivat arvonlisäverovelvollisina, työnantajina tai maksavat veroa elinkeinotuloista. Yrityksellä tarkoitetaan yhden tai useamman henkilön yhdessä harjoittamaa taloudellista toimintaa, joka tähtää kannattavaan tulokseen. Yrityksiä ovat: ammatin- ja liikkeenharjoittajat, jotka toimivat omalla nimellään tai rekisteröidyllä toiminimellä, oikeushenkilöt (esim. osakeyhtiö, osuuskunta), julkiset rahoituslaitokset ja valtion liikelaitokset sekä asuntoyhteisöt. Tilastoon lasketaan mukaan yritykset, joiden toiminta-aika ylitti tilastovuotena puoli vuotta. Lisäksi yrityksen tuli työllistää yli puoli henkilöä tai liikevaihdon tuli olla enemmän kuin euroa vuonna Henkilöstö sisältää sekä palkansaajat että yrittäjät. Henkilöstö on muutettu kokovuosityöllisiksi siten, että esimerkiksi puolipäiväinen työntekijä vastaa puolta henkilöä ja kaksi puolivuotista työntekijää vastaa yhtä kokovuosityöllistä. Yritysrekisterin tiedusteluihin sisältymättömien yritysten henkilöstö on estimoitu palkkatietojen perusteella. Yrityksen suuruusluokka määritelty yrityksen koko maassa sijaitsevien kaikkien toimipaikkojen yhteenlasketun henkilöstömäärän (ei pelkästään Helsingissä sijaitsevien toimipaikkojen henkilöstömäärän) mukaan. Liikevaihto on tuloslaskelman mukainen, paitsi ammatinharjoittajilla, joilla se muodostuu ammatin tuloista. Eräiden toimialojen yrityksille ei tilastoida liikevaihtoa. Tärkein näistä on rahoitus- ja vakuutustoiminta. Toimiala on esitetty toimialaluokituksen 2008 mukaisesti. Yritys lasketaan ulkomaisomisteiseksi vain, jos yksittäisen ulkomaalaisen omistajatahon omistusosuus on yli 50 prosenttia. Esimerkiksi pörssiyrityksellä omistus saattaa jakautua usean ulkomaalaisen tahon kesken, mutta yhdenkään omistus ei ole yli 50 prosenttia. Edellä mainitussa tilanteessa pidetään yritystä kotimaisena. Käsitteiden, määritelmien ja luokitusten tarkempi kuvaus sekä Tilastokeskuksen yritysrekisterin muodostuksen menetelmäkuvaus on esitetty julkaisussa: Suomen yritykset Tilastokeskus Edelliset tiedot: Helsingin kaupungin tietokeskus, tilastoja 2011:24 5

6 Liitetaulu 1. Yritysten määrä, henkilöstön määrä ja liikevaihto toimialoittain Helsingissä sekä niiden osuus koko maasta 2010 Toimiala (TOL 2008) Yritykset Henkilöstö Liikevaihto Osuus koko maasta, % Lukumäärä % Henkeä % Milj. % Yritykset Henkilöstö Liikevaihto 6 Kaikki toimialat yhteensä ,3 16,9 18,9 C Teollisuus , , ,4 6,8 5,9 4,6 Siitä 10 Elintarvikkeiden valmistus 72 0, , ,7 4,4 6,8 5,8 17 Paperin, paperituotteiden valmistus , ,1 7,4 4,7 5,4 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 283 0, , ,3 24,3 16,8 14,7 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valm. 38 0, , ,7 13,0 7,1 8,9 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valm. 40 0, ,3 5,0 7,4 7,9 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 117 0, , ,2 2,5 2,1 2,1 26 Tietokoneiden sekä elektronisten tuott. valm. 73 0, , ,9 13,2 10,2 4,2 27 Sähkölaitteiden valmistus 40 0, , ,9 9,4 19,0 27,9 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 74 0, , ,6 4,9 4,7 2,7 D E Energia- ja vesihuolto 86 0, , ,6 4,5 6,3 20,2 F Rakentaminen , , ,3 7,5 12,8 17,6 G Tukku- ja vähittäiskauppa , , ,1 13,6 16,1 27,5 45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus 552 1, , ,6 6,1 11,2 15,9 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot) , ,9 21,0 22,2 38,3 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvot) , , ,6 11,7 13,8 12,6 H Kuljetus ja varastointi , , ,3 8,9 13,6 14,9 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus , ,4 7,7 11,5 11,4 50 Vesiliikenne 70 0, , ,5 23,0 27,9 36,9 51 Ilmaliikenne ,0 7 0,0 20,0 0,6 0,3 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 310 0, , ,4 18,2 12,4 16,5 53 Posti- ja kuriiritoiminta 57 0, ,7 47 0,1 17,3 19,8 18,8 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta , ,0 13,9 23,1 24,7 J Informaatio ja viestintä , , ,2 32,9 42,0 47,7 58 Kustannustoiminta 414 1, , ,5 38,0 43,9 52,6 59 Elokuva- ja televisio-ohjelmatuotanto 675 1, , ,5 45,2 63,5 68,6 60 Radio- ja televisiotoiminta 28 0, , ,2 44,4 73,5 83,7 61 Televiestintä 107 0, , ,9 32,0 38,7 42,2 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liitt. toim , , ,4 28,0 36,6 40,9 63 Tietopalvelutoiminta 201 0, , ,5 33,4 42,1 50,1 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta , ,7 28,9 41,9 L Kiinteistöalan toiminta , , ,4 19,1 28,6 41,9 M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta , , ,2 25,1 29,7 36,7 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut , , ,3 19,4 35,0 46,8 70 Liikkeenjohdon konsultointi , , ,5 31,5 43,3 48,8 71 Arkkitehti- ja insinööripalv.; tekninen testaus , , ,0 16,3 17,7 16,9 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 122 0, ,2 64 0,1 26,9 16,4 13,4 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus , , ,7 32,7 48,5 65,6 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle , , ,6 31,2 34,3 38,3 75 Eläinlääkintäpalvelut 197 0, ,1 25 0,0 20,5 16,6 15,5 N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta , , ,3 15,9 26,9 33,3 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 161 0, , ,5 13,1 15,3 20,9 78 Työllistämistoiminta 337 0, , ,9 27,4 38,3 39,9 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toim , , ,3 17,5 44,3 56,6 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 82 0, , ,2 14,5 34,1 34,7 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 956 2, , ,8 12,9 16,6 19,3 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 282 0, , ,7 23,7 29,9 48,2

7 Toimiala (TOL 2008) Yritykset Henkilöstö Liikevaihto Osuus koko maasta, % Lukumäärä % Henkeä % Milj. % Yritykset Henkilöstö Liikevaihto P Koulutus 576 1, , ,3 19,9 22,3 35,1 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut , , ,2 16,5 15,9 18,6 86 Terveyspalvelut , ,0 18,9 22,1 23,4 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 37 0, ,6 76 0,1 3,2 7,5 6,9 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 172 0, ,4 50 0,1 7,9 12,9 16,3 R Taiteet, viihde ja virkistys , , ,5 21,5 22,4 9,1 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 854 2, ,5 75 0,1 32,5 41,8 31, Kirjastot, arkistot, rahapelipalvelut ,2 92 0,1 14,9 16,3 3,5 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 351 0, , ,3 11,9 17,5 20,7 S Muu palvelutoiminta , , ,4 14,4 21,7 16,7 94 Järjestöjen toiminta 258 0, ,8 7 0,0 49,1 57,7 46,7 95 Henkilökohtaist. ja kotitaloustav. korjaus 224 0, ,3 68 0,1 13,0 20,7 22,8 96 Muut henkilökohtaiset palvelut , , ,3 13,4 15,0 14,8 A B, O, X Alkutuotanto ja julkinen hallinto 246 0, ,1 57 0,1 0,4 3,6 2,1 7

8 Liitetaulu 2. Yritysten määrä, henkilöstön määrä ja liikevaihto toimialoittain Helsingissä Toimiala (TOL 2008) Yritykset Henkilöstömäärä Liikevaihto, miljoonaa euroa Kaikki toimialat yhteensä C Teollisuus D Energiahuolto E Vesihuolto F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen, tieteell.ja tekninen toim N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta A B, X Muu ja tuntematon Liitetaulu 3. Yritysten henkilöstömäärä ja liikevaihto toimialoittain Helsingissä ja Pääkaupunkiseudulla sekä osuus koko maasta 2010 Toimiala (TOL 2008) Helsinki Pääkaupunkiseutu Henkilöstö Liikevaihto, Milj. Osuus koko maasta, % Henkilöstö Liikevaihto, Milj. Henkilöstö Liikevaihto 8 Kaikki toimialat yhteensä ,9 18, C Teollisuus ,9 4, D Energiahuolto ,3 22, E Vesihuolto ,1 5, F Rakentaminen ,8 17, G Tukku- ja vähittäiskauppa ,1 27, H Kuljetus ja varastointi ,6 14, I Majoitus- ja ravitsemistoiminta ,1 24, J Informaatio ja viestintä ,0 47, K Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,9 21, L Kiinteistöalan toiminta ,6 41, M Ammatillinen, tieteell.ja tekninen toim ,7 36, N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta ,9 33, P Koulutus ,3 35, Q Terveys- ja sosiaalipalvelut ,9 18, R Taiteet, viihde ja virkistys ,4 9, S Muu palvelutoiminta ,7 16, Muu ja tuntematon ,6 2,

9 Liitetaulu 4. Ulkomaisomisteisten yritysten henkilöstömäärä ja osuus koko yrityskannasta toimialoittain Helsingissä ja Pääkaupunkiseudulla 2010 Toimiala ( TOL 2008) Helsinki Pääkaupunkiseutu Henkilöstö, Osuus kaikista Henkilöstö, Osuus kaikista lkm yrityksistä, % lkm yrityksistä, % Kaikki toimialat yhteensä , ,5 C Teollisuus , , Elintarvikkeiden ja juomien valmistus , ,0 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 5 0, , Kemiallisten tuotteiden ja lääkeaineitten valmistus , ,2 23 Muiden ei-metall. mineraalituott.valm , , Elektronisten ja sähkölaitt. valm , ,5 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus , , Moottoriajoneuvojen ja muiden kulkun. valm , , , 22, 24 25, Muu teollisuus 217 4, ,3 D E Energia- ja vesihuolto , ,2 F Rakentaminen , ,4 G Tukku- ja vähittäiskauppa , ,3 45 Moottoriajoneuvojen kauppa sekä korjaus , ,2 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot) , ,9 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvot) , ,4 H Kuljetus ja varastointi , ,8 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 510 6, ,2 50 Vesiliikenne , ,4 51 Ilmaliikenne 9 32, ,1 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta , ,3 53 Posti- ja kuriiritoiminta 232 5, ,3 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta , ,0 J Informaatio ja viestintä , ,7 58 Kustannustoiminta , ,8 59 Elokuva- ja televisio-ohjelmatuotanto , ,0 60 Radio- ja televisiotoiminta , ,6 61 Televiestintä , ,7 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta , ,6 63 Tietopalvelutoiminta , ,2 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta , ,8 L Kiinteistöalan toiminta 359 6, ,3 M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta , ,3 70 Liikkeenjohdon konsultointi , ,1 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; teknin. testaus , ,0 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus , ,9 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 132 5, ,7 69, 72, 75 Lakiasiain palv. ja tutkimus; eläinlääkintä 221 2, ,8 N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta , ,9 78 Työllistämistoiminta , ,6 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toim , ,6 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut , ,4 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle , ,5 77, 81 Vuokraustoiminta; kiinteistönhoito 601 7, ,0 P Koulutus 75 2, ,1 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut , ,2 S Muu palvelutoiminta 349 6, ,7 A-B, O, R, T, U Muu ja tuntematon 275 4, ,0 9

10 Helsingin kaupungin tietokeskus TILASTOJA 2012: :1 Asuminen alueittain Helsingissä :2 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi joulukuussa :3 Työllisyys ja työttömyys Helsingissä 4. vuosineljänneksellä :4 Rakentaminen Helsingissä :5 Asuntojen hinnat Helsingissä loka joulukuussa :6 Foreigners in Helsinki :7 Ennakkotietoja Helsingin väestömuutoksista vuonna 2011 ja väkiluvusta vuodenvaihteessa 2011/ :8 Toimitilamarkkinat Helsingissä syksyllä :9 Korkeakoulutus Helsingissä (verkossa 14 s.) 2012:10 Työpaikat Helsingissä 2009 (verkossa 9 s.) 2012:11 Asuntojen vuokrat Helsingissä vuonna :12 Väestönmuutokset alueittain Helsingissä :13 Rakentaminen Helsingissä 2011 sekä rakentamisen aikasarjoja 2012:14 Rakentaminen Helsingissä vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 2012:15 Työllisyys ja työttömyys Helsingissä 1. vuosineljänneksellä :16 Asuntojen hinnat Helsingissä tammi maaliskuussa :17 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta 1.vuosineljänneksellä 2012 HINTA 5 TIEDUSTELUT TILAUKSET, JAKELU Juha Suokas, p P JULKAISIJA JULKAISUJEN MYYNTI Helsingin kaupunki, tietokeskus Tietokeskuksen kirjasto Osoite: PL 5500 p ISSN X (VERKOSSA)

TILASTOJA YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ Liikevaihdon määrä putosi kymmenyksellä Vuonna 2009 Helsingissä toimi liikeyritystä Tilastokeskuksen

TILASTOJA YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ Liikevaihdon määrä putosi kymmenyksellä Vuonna 2009 Helsingissä toimi liikeyritystä Tilastokeskuksen TILASTOJA 24 2011 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2009 Liikevaihdon määrä putosi kymmenyksellä Vuonna 2009 Helsingissä toimi 39 477 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten helsinkiläisissä

Lisätiedot

2015:19. Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet

2015:19. Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet 2015:19 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2013 Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet Vuonna 2013 Helsingissä toimi 44 574 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2008

Yritystoiminta Helsingissä 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2010 tilastoja 21 Yritystoiminta Helsingissä 2008 Informaatio ja viestintäalan toiminnot keskittyneet Helsinkiin Helsinkiläisyritysten osuus koko maan liikevaihdosta viidennes

Lisätiedot

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2008 tilastoja 19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 Yritysten henkilöstömäärä kääntyi kasvuun Helsingin osuus liikevaihdosta viidennes Kuvio 1. Yritysten henkilöstömäärän

Lisätiedot

2016:33. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta 2014

2016:33. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta 2014 2016:33 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2014 Yritysten määrä ennallaan Helsingissä Vuonna 2014 Helsingissä toimi 44 898 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten helsinkiläisten toimipaikkojen

Lisätiedot

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 Kolmasosa liikevaihdosta ulkomaisomisteisista yrityksistä Viidennes yritysten liikevaihdosta helsinkiläisyrityksistä Vuonna

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2004

Yritystoiminta Helsingissä 2004 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2006 9 Yritystoiminta Helsingissä 2004 Helsingin kaupungin tietokeskus/ Kari Palomäki Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-644-6 Painettuna ISSN

Lisätiedot

Yritystoiminta Helsingissä 2003

Yritystoiminta Helsingissä 2003 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2005 Yritystoiminta Helsingissä 2003 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Boy Hulden Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-435-4 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä

Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 36 Viidennes yrityssektorin liikevaihdosta Helsingistä Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-386-2 Painettuna ISSN 1455-7231 LISÄTIETOJA Juha

Lisätiedot

22 Yritystoiminta Helsingissä 2007

22 Yritystoiminta Helsingissä 2007 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 22 Yritystoiminta Helsingissä 2007 Ulkomaisomisteisten yritysten osuus liikevaihdosta lähes kolmannes Helsinkiläisyritysten osuus koko maan liikevaihdosta

Lisätiedot

2017:16. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta ( )

2017:16. Kuvio 1. Yritysten lukumäärän, henkilöstömäärän ja liikevaihdon muutos edellisestä vuodesta ( ) 2017:16 Anu Henriksson YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2015 Helsinkiläisyritykset palautumassa taantumasta Helsingin yritystoiminta on vuoden 2013 jälkeen palautunut taantumasta. Vuonna 2015 yritysten määrä

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

2018:17. Anu Henriksson YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2016

2018:17. Anu Henriksson YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2016 2018:17 Anu Henriksson YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2016 1 Sisällys 1. Yritysten kasvun vuosi Helsingissä... 3 2. Suuryritysten merkitys työllistäjinä merkittävä... 7 3. Hallinto- ja tukipalvelujen toimiala

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016 Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2016 Aineisto sisältää kuntien ja kuntayhtymien omistamat yritykset Kuntien ja kuntayhtymien omistamat yritykset oikeudellisen muodon mukaan vuonna 2016 Verohallinnon

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

TILASTOJA TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa TILASTOJA 18 2011 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ 2008 Puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2008 lopussa yhteensä 388 053 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 20.11.2017 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys

Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Tulevaisuuden megatrendit ja yrittäjyys Yrittäjyyden trendit petri.malinen@yrittajat.fi Yritysrakenne Suomessa 2016 0,2% Suuryritykset (250 hlöä) 591 1,0% Keskisuuret yritykset (50 249 hlöä) 2 728 5,5%

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 207 Työvoimatutkimus 206, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 206 joulukuussa 207 000,

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 25.10.2018 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2017

Kuopion työpaikat 2017 Kuopion työpaikat 2017 Tilastokeskuksen julkistus 10/2019 Tilastotiedote 18/2019, 18.10.2019 Kuopion kaupunki, talous- ja omistajaohjaus KUOPION TYÖPAIKAT 2017 Kuopiossa oli vuoden 2017 lopussa noin 51

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,4 prosenttia. 2017, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 8,4 prosenttia. 2017, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 2018 Työvoimatutkimus 2017, joulukuu,. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 8, prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 joulukuussa 227 000,

Lisätiedot

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta

Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Käsittelyssä olevat avustushakemukset 15.1.2014 Pohjois-Pohjanmaan maakunta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaa HAAPAJÄRVI Tukiryhmä Haettu kpl euro 4 194 314 Yrityksen kehittämisavustus 1

Lisätiedot

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen

Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna Mikko Mehtonen Tietoja kuntaomisteisista yrityksistä vuonna 2017 Mikko Mehtonen 19.2.2019 Mitä yrityksiä aineistoon on sisällytetty? Yritykset joissa kuntien tai kuntayhtymien yhteenlaskettu omistusosuus on vähintään

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Kuopion työpaikat 2016

Kuopion työpaikat 2016 Kuopion työpaikat 2016 Tilastokeskuksen julkistus 09/2018 Tilastotiedote 13/2018, 26.9.2018 Kuopion työpaikat vuonna 2016 - Kuopiossa oli vuoden 2016 lopussa noin 51 000 työpaikkaa. - Vuonna 2016 Kuopion

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita

Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita Hämeen väestöä, työmarkkinoita, toimialojen kehitystä, tuotannon volyymia ja työvoiman poistumia kuvaavia määrällisiä ennusteita Hämeen ELY-keskus Johdon tuki yksikkö Erikoissuunnittelija Jesse Marola

Lisätiedot

Kuvio 1. Työpaikkamäärän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 2002 2009. Helsinki Espoo Vantaa

Kuvio 1. Työpaikkamäärän muutos edellisestä vuodesta Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla 2002 2009. Helsinki Espoo Vantaa TILASTOJA 10 2012 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ 2009 Helsingissä työssä 155 000 ulkopaikkakuntalaista Helsingissä oli vuoden 2009 lopussa yhteensä 380 579 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä

Lisätiedot

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Helsingin seudun yritysraportti Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Tässä Helsingin seudun yritysraporttiin liittyvässä liiteosassa yritystoimintaa tarkastellaan Espoossa,

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla

Esimerkki Kuntomittarista testiaineistolla Yrityksen nimi Suomen tieto Oy Lähde tieto Myyntioptimi Päivämäärä 7. helmikuu 2014 rekisteri Testi4.xlsx Suomen tieto Oy rekisterin tiedon laatu Tiedon laatu Lukumäärä Osuus Ostot Aktiivinen 2.870 96,2

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011

Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 1/9 Lapin liitto 24.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2011 Toimiala kirjaintaso sekä 2-nro taso (TOL 2008) LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa

Lisätiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen henkilökunta

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa 1/24 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Itä-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ITÄ-LAPIN

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

2015:8 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa

2015:8 TYÖPAIKAT HELSINGISSÄ Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa 2015:8 Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2012 lopussa yhteensä 386 600 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä vuodesta työpaikkamäärä kasvoi

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri I/2019

Pirkanmaan yritysbarometri I/2019 Pirkanmaan yritysbarometri I/19 Toukokuu 19 Markus Sjölund Taustatiedot Kyselyajankohta: 3.5. -15.5.19 Vastanneita 364, vastausprosentti 19 % Vastaajat yrityskoon mukaan: 1-9 44.1% - 49 31.9% - 249 17.4%

Lisätiedot

Kilpailukyky ja työmarkkinat

Kilpailukyky ja työmarkkinat Kilpailukyky ja työmarkkinat - Työpaikka- ja elinkeinorakenne - Työvoima ja työttömyys - Työvoiman saatavuus - Tulotaso ja Helsingin kaupungin tietokeskus Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikat Helsingin

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio

1/9. Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009. Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio. Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio 1/9 Lapin liitto 27.10.2011 Työpaikat Lapin seutukunnissa kunnittain 2009 LAPPI Itä- Kemijärvi Pelkosenniemi Posio Salla Savukoski Kemi- Tornio Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio Kaikki toimialat yhteensä

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2012 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2012, 2. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat nousivat 2,4 prosenttia huhti-kesäkuussa Palvelujen tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

09/2015. Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014. Eläketurvakeskus ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna 2014 Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN TILASTORAPORTTEJA Yritysten työeläkemaksut vuonna

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista yrityksistä, I/2013 Julkaisuvapaa 26.4.2013 Aloittaneiden yritysten ja starttirahalla aloittaneiden määrä laskusuuntainen

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2012 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2012, 1. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat nousivat 2,6 prosenttia tammi maaliskuussa Palvelujen tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2014 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2014, 1. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat nousivat prosenttia tammi-maaliskuussa Palvelujen tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007

Aviapolis-tilastoja lokakuu 2007 -tilastoja lokakuu 2007 Väestö ikäryhmittäin -alueella ja koko Vantaalla 1.1.2007 ja ennuste 1.1.2015 väestöosuus, % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 2015 2007 2015 Vantaa 75+ -vuotiaat 65-74 -vuotiaat

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2014 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2013, 4. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat nousivat prosenttia loka-joulukuussa Palvelujen tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Työpaikat Helsingissä 2011

Työpaikat Helsingissä 2011 9 2014 Yli puolet Helsingin seudun työpaikoista pääkaupungissa Helsingissä oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 386 400 työpaikkaa Tilastokeskuksen tietojen mukaan. Edellisestä vuodesta työpaikkamäärä kasvoi

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja Kauppa luo kasvua Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2016 Kauppa 20% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus 9% Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2006-2016 76000 74000 73745 74117 73225 72000 70000 69655 70168 69752 68000

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2015 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015, 3. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat pysyivät heinä-syyskuussa keskimäärin ennallaan vuoden takaisesta Palvelujen tuottajahinnat

Lisätiedot

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014

Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain ja alueen profiilitiedot v. 2014 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot

Lisätiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot

1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain. 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen henkilökunta

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso 15.11.2017 päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2015 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015, 2. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat pysyivät huhti-kesäkuussa keskimäärin ennallaan vuoden takaisesta Palvelujen tuottajahinnat

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2014 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2014, 3. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat nousivat prosenttia heinä-syyskuussa vuoden takaisesta Palvelujen tuottajahinnat nousivat

Lisätiedot

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m

Ruututietokanta 2018: 250m x 250m Ruututietokanta 2018: 250m x 250m ja asukkaiden 2017. 250m x 250m. 1 asukas 56 368 56 368 2-10 asukasta 754 827 201 533 11-99 asukasta 1 784 762 54 611 100-499 asukasta 2 120 381 11 203 500-999 asukasta

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Yt-tilastot Tytti Naukkarinen

Yt-tilastot Tytti Naukkarinen Yt-tilastot 2017 Tytti Naukkarinen 8.1.2018 Vuosivertailu 2007 2017 Alkaneiden yt-neuvottelujen alaiset henkilöt 250000 200000 150000 100000 50000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lisätiedot

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne

Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Kymenlaakso Työpaikat, yritystoiminta työllisyys, työttömyys työvoima, koulutusrakenne Valokuvat Juha Metso päivitetty Työpaikat yhteensä (TOL2008) 2000-2015 76000 74000 73265 73478 73745 74117 73225 72000

Lisätiedot

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m

Ruututietokanta 2016: 250m x 250m Ruututietokanta 2016: 250m x 250m ja asukkaiden 2015. 250m x 250m. 1 asukas 55 472 55 472 2-10 asukasta 769 806 204 286 11-99 asukasta 1 791 725 55 063 100-499 asukasta 2 119 843 11 227 500-999 asukasta

Lisätiedot

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m

Ruututietokanta 2017: 250m x 250m Ruututietokanta 2017: 250m x 250m ja asukkaiden 2016. 250m x 250m. 1 asukas 55 802 55 802 2-10 asukasta 762 404 202 859 11-99 asukasta 1 787 031 54 910 100-499 asukasta 2 124 278 11 232 500-999 asukasta

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m

Ruututietokanta 2015: 250m x 250m Ruututietokanta 2015: 250m x 250m ja asukkaiden 2014. 250m x 250m. 1 asukas 54 927 54 927 2-10 asukasta 776 859 205 555 11-99 asukasta 1 791 875 55 215 100-499 asukasta 2 110 651 11 202 500-999 asukasta

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ)

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± ) ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ƒ ) ± ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ± ± Ò ± ± ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ)

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Paavonen 1

23.2.2016 Matti Paavonen 1 1 Kasvu antaa pelivaraa talouden ongelmat on silti ratkaistava 23.2.2016, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 IV/2015: Palvelujen volyymi kasvoi 2,1 % Toimialojen tuotannon volyymin

Lisätiedot

Palvelujen tuottajahintaindeksit

Palvelujen tuottajahintaindeksit Hinnat ja kustannukset 2015 Palvelujen tuottajahintaindeksit 2014, 4. vuosineljännes Palvelujen tuottajahinnat nousivat prosenttia loka-joulukuussa vuoden takaisesta Palvelujen tuottajahinnat nousivat

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 9,2 prosenttia. 2015, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 9,2 prosenttia. 2015, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 26 Työvoimatutkimus 25, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 9,2 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 25 joulukuussa 24, mikä oli

Lisätiedot