Sopimus paikkatietoinfrastruktuurin verkkopalvelujen tarjoamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimus paikkatietoinfrastruktuurin verkkopalvelujen tarjoamisesta"

Transkriptio

1 1 (6) Sopimus paikkatietoinfrastruktuurin verkkopalvelujen tarjoamisesta Ottaen huomioon, että PSI-direktiivin (2003/98/EY) mukaan julkisen sektorin elinten hallussa olevien asiakirjojen uudelleenkäytön ollessa sallittua asiakirjoja voidaan käyttää uudelleen kaupallisiin ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin direktiivin ehtojen mukaisesti ja että INSPIRE-direktiivin (2007/2/EY) täytäntöönpano ja paikkatietoinfrastruktuurin toteuttaminen sekä paikkatietoportaalin toteuttaminen tuottavat mahdollisuuden tarjota paikkatietoportaalissa: - katselupalvelun rajapintaan perustuvaa karttakuvien selaamista - ennalta määriteltyjen tiedostojen latauspalvelun lataustoimintoja - latauspalvelun rajapintaan perustuvaa paikkatietokohteiden suorasaantilatausta ja että on mahdollista julkaista paikkatietoportaalin karttaikkuna myös portaalista irrotettuna paikkatietoa hallinnoivien viranomaisten omille verkkosivuille upotettuna karttaikkunana ja että Inspire-direktiivin voimaan saattamisesta annetun lain ja asetuksen mukaan ja säädösten mukaisessa aikataulussa paikkatietoa hallinnoivan viranomaisen on - laadittava ja pidettävä ajan tasalla paikkatietoaineistosta yhteiskäyttöön soveltuva versio, - laadittava ja pidettävä ajan tasalla paikkatietoaineistoja ja -palveluja kuvaavat tiedot (metatiedot) ja huolehdittava siitä, että metatiedot liitetään hakupalveluun, - huolehdittava siitä, että yhteiskäyttöinen paikkatietoaineisto on saatavilla tietoverkossa aineiston katselua ja siirtämistä varten, ja - seurattava tietoverkkoon saataville asetetun paikkatietoaineiston käyttöä sekä toimitettava seurantatiedot maa- ja metsätalousministeriölle ja että Maanmittauslaitos - vastaa siitä, että otetaan käyttöön paikkatietoaineistojen etsimisen ja metatietojen tarkastelun mahdollistava verkkopalvelu (hakupalvelu) ja että - paikkatietoinfrastruktuurin toimivuuden ja yhtenäisyyden varmistamiseksi on saatavilla tukipalveluita, joita paikkatietoa hallinnoivilla viranomaisilla ja muilla tahoilla on mahdollisuus käyttää velvoitteiden toimeenpanossa ja infrastruktuurin hyödyntämisessä ja - toteuttaa aineistojen muuntamiseen ja tietopalveluiden yhdistämiseen liittyviä verkkopalveluita ja - pitää yllä paikkatietoinfrastruktuurin yleistä toimivuutta ja hyödyntämistä tukevaa internet-sivustoa allekirjoittaneet sopimusosapuolet ovat sopineet seuraavaa. Sopimusosapuolet Paikkatietoa hallinnoiva viranomainen: (jäljempänä Tiedontuottaja) ja Maanmittauslaitos (jäljempänä MML) Tiedontuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Tiedontuottajan yhteyshenkilö teknisissä asioissa: Nimi: Nimi: Sähköposti: Sähköposti: Puhelin: Puhelin: MML:n yhteyshenkilö sopimusasioissa: MML:n yhteyshenkilö teknisissä asioissa: Nimi: Antti Saarikoski Nimi: Jani Kylmäaho Sähköposti: Sähköposti: Puhelin: Puhelin: Sopimusosapuoli voi nimetä uuden yhteyshenkilön ilmoittamalla siitä toiselle sopimusosapuolelle.

2 2 (6) Määritelmä paikkatiedolla tarkoitetaan sellaista sähköisessä muodossa olevaa Suomen aluetta koskevaa tietoa, joka sisältää tietokohteiden ominaisuutena kohteen sijainnin välittömänä tai välillisenä viittauksena tiettyyn paikkaan tai maantieteelliseen alueeseen paikkatietoinfrastruktuurilla tarkoitetaan paikkatietoaineistojen metatietoja ja hakupalveluja, paikkatietoaineistoja ja paikkatietopalveluja, verkkopalveluja ja -teknologioita, tietojen luovuttamista, saatavuutta ja käyttöä koskevia sopimuksia sekä koordinointi- ja seurantamekanismeja paikkatietoaineistolla tarkoitetaan sähköisessä muodossa olevaa tunnistettavaa paikkatietojen kokonaisuutta verkkopalvelulla tarkoitetaan haku-, katselu-, lataus- ja muunnospalveluja hakupalvelulla tarkoitetaan palvelua, joka mahdollistaa paikkatietoaineistojen ja verkkopalvelujen kuvailun metatietoina ja etsimisen niitä kuvailevan metatiedon perusteella sekä metatiedon sisällön katselun näytöllä luettelopalvelulla tarkoitetaan palvelua, joka tarjoaa kuvaukset paikkatiedon tietokohteiden tyypeistä ja rakenteista sekä rakenneosista ja ominaisuustietojen arvojoukoista katselupalvelulla tarkoitetaan palvelua, joka mahdollistaa vähintään paikkatietoaineistojen tarkastelun, liikkumisen aineistossa, katselumittakaavan muuttamisen, panoroinnin tai peittokuvat sekä selitetiedon ja metatietoon sisältyvän kaikenlaisen merkityksellisen tiedon katselun näytöllä; tässä sopimuksessa tarkoitetaan WMS-palvelurajapintaa, jonka avulla asiakassovellus voi käyttää paikkatietoaineistosta tuotettuja karttakuvia ja mahdollisesti saada kohdekohtaisia tietoja latauspalvelulla tarkoitetaan palvelua, joka mahdollistaa paikkatietoaineistojen ja niiden osien kopioinnin omalle tietokoneelle tiedostolatauksena sekä paikkatietoaineistojen suorasaantilatauksen tiedostolatauksella tarkoitetaan palvelua, jonka avulla asiakassovellus voi kopioida paikkatietoa ennalta määriteltyinä tiedostoina suorasaantilatauksella tarkoitetaan palvelua, joka on toteutettu WFS-palvelurajapintana ja jonka avulla asiakassovellus voi rajata ja kopioida kohdekohtaisia paikkatietoja muunnospalvelulla tarkoitetaan palvelua, joka mahdollistaa koordinaattien muuntamisen yhteentoimivuuden saavuttamiseksi paikkatietoaineistojen käytössä karttapalvelulla tarkoitetaan palvelua, joka tarjoaa käyttäjälle paikkatietoselaimen käyttöä; tässä sopimuksessa tarkoitetaan Paikkatietoikkunan karttaikkunaa tai siitä irrotettua, toisaalla julkaistua karttaikkunaa, jonka avulla katselu- ja latauspalveluihin perustuen käyttäjä voi selata karttakuvia ja paikkatietoa paikkatietoselaimella tarkoitetaan palvelua, jonka avulla käyttäjä voi tarkastella yhtä tai useampaa karttakuvatasoa, tietokohdekokoelmaa tai paikkatietojakaumaa paikkatietoportaalilla tarkoitetaan paikkatietoinfrastruktuurin toimeenpanoa tukevaa ja esittelevää internet-sivustoa; tässä sopimuksessa paikkatietoportaalilla tarkoitetaan Paikkatietoikkuna.fi -palvelua, joka tukeutuu Tiedontuottajien katselu- ja latauspalveluihin, mahdollistaa karttapalvelun ja paikkatietojen tallentamisen kopiona sekä tukee karttaikkunan upottamista Tiedontuottajan verkkosivuille.

3 3 (6) 1 Sopimuksen kohde Paikkatietoikkunan palvelut MML tarjoaa osana Paikkatietoikkuna.fi-palvelua (myöhemmin Paikkatietoikkuna) käyttäjille paikkatietoselaimen (myöhemmin Karttapalvelu), jonka avulla Paikkatietoikkunan käyttäjät voivat Karttaikkunassa Karttapalvelun käyttöehtojen mukaan, liite 1, selata Tiedontuottajan Karttakuvia ja Paikkatietotuotteita (jäljempänä Tiedontuottajan Tuotteet), liite 2, sekä Latauspalvelun käyttöehtojen mukaan, liite 4, kopioida omalle tietokoneelle Tiedontuottajan Tuotteita, joihin Tiedontuottaja on antanut käyttöoikeudet, liite 5. Karttaikkunan ja MML:n taustakarttojen julkaiseminen MML tarjoaa osana Paikkatietoikkunaa Tiedontuottajalle käyttöliittymän, jonka avulla Tiedontuottaja voi määritellä verkkosivuillaan julkaistavan, upotetun Karttaikkunan toiminnot ja sisällön. Tiedontuottajan verkkosivuilla julkaistua Karttaikkunaa koskevat em. Karttapalvelun käyttöehdot, liite 1. MML sitoutuu tarjoamaan toteuttamansa katselupalvelun kautta saatavilla olevia karttakuvia (MML:n Taustakartat), liite 3, selattavaksi taustakarttoina päällekkäin Tiedontuottajan Tuotteiden kanssa Tiedontuottajan verkkosivuilla julkaistavassa Karttaikkunassa. MML voi lisätä tämän sopimuksen allekirjoituksen jälkeen MML:n Taustakarttoja liitteeseen 3. MML tarjoaa Paikkatietoikkunassa Tiedontuottajan käyttöön myös muiden tiedontuottajien mahdollisesti taustakartoiksi tarjoamia karttakuvia. Tuotteiden tarjoaminen Tiedontuottaja ylläpitää katselu- ja latauspalvelua Inspire-direktiivin verkkopalveluja koskevan täytäntöönpanosäännön (EY/976/2009) ja -ohjeen pohjalta. Tiedontuottaja vastaa verkkopalvelujen saatavuudesta ja tarvittaessa sopii asiasta toteuttajan kanssa. Tiedontuottajan Tuotteet Karttapalveluun tarjotaan liitteen 2 mukaisesti ja liitteen 1 Karttapalvelun käyttöehtojen puitteissa käyttäjien selattavaksi Paikkatietoikkunassa sekä lisäksi, Tiedontuottajan niin halutessa, muiden paikkatietoa hallinnoivien viranomaisten verkkosivuilla julkaistavassa Karttaikkunassa. Tiedontuottajan Tuotteet Latauspalveluun tarjotaan tallennettavaksi liitteen 5 mukaisesti ja merkityin käyttöoikeuksin (Lisenssi) sekä liitteen 4 Latauspalvelun käyttöehtojen puitteissa Paikkatietoikkunassa oikeutetun ja tunnistetun käyttäjän omalle tietovälineelle. Haku- ja luettelopalvelujen ja metatiedon tarjoaminen MML tarjoaa hakupalvelun, johon Tiedontuottaja liittää paikkatietoaineistojensa ja verkkopalvelujensa kuvailut metatietoina Inspire-direktiivin metatietoja koskevan täytäntöönpanosäännön (EY/1205/2008) ja -ohjeen sekä hakupalvelua koskevan täytäntöönpanosäännön (EY/976/2009) ja -ohjeen pohjalta. Lisäksi MML tarjoaa luettelopalvelun, johon Tiedontuottaja liittää Tuotteita koskevat tietotuoteselosteet. Tiedontuottaja laatii Tuotteita vastaavien paikkatietoaineistojen kuvailut sekä katselu- ja latauspalveluja koskevat kuvailut metatietoina ja liittää metatiedot MML:n pitämään hakupalveluun metatietoja koskevan JHS 158 Paikkatiedon metatiedot -suosituksen mukaan. Lisäksi Tiedontuottaja laatii Tuotteita koskevat tietotuoteselosteet JHS 177 Paikkatietotuotteen määrittely -suosituksen mukaan ja liittää ne MML:n pitämään luettelopalveluun. Palvelutarjonnan muuttaminen MML tarjoaa Paikkatietoikkunassa Tiedontuottajalle teknisen mahdollisuuden lisätä ja poistaa Tuotteita käyttöoikeustietoineen liitteisiin 2 ja 5 sekä ylläpitää käyttöoikeustietoja. Tuotteen poistamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti MML:lle kuukautta ennen. MML:lla on oikeus jättää liittämättä Paikkatietoikkunaan tai poistaa Paikkatietoikkunasta Tuote, mikäli sen saatavilla olo sellaisenaan tai yhdistettynä muihin saatavilla oleviin Tuotteisiin saattaisi vaarantaa henkilön yksityisyyden suojan. Lisätessään Tuotteita liitteeseen 2 tai 5 Tiedontuottajan on samalla huolehdittava vastaavien paikkatietoaineistojen ja verkkopalvelujen kuvailujen liittämisestä metatietoina MML:n pitämään hakupalveluun ja tietotuoteselosteiden liittämisestä luettelopalveluun.

4 4 (6) 2 Ehdot MML voi julkaista Tiedontuottajan Tuotteet ainoastaan Paikkatietoikkunassa ellei Tiedontuottaja ole liitteessä 2 muuta sallinut. Karttapalvelun käyttöehdot ovat liitteenä 1 ja Latauspalvelun käyttöehdot ovat liitteenä 4. Tiedontuottajan verkkosivuilla Paikkatietoikkunasta irrotetussa Karttaikkunassa julkaistavat Tiedontuottajan Tuotteet ovat samanaikaisesti käytettävissä myös Paikkatietoikkunassa. MML:n ja muiden tiedontuottajien Taustakarttoja koskee Paikkatietoikkunasta irrotetussa Karttaikkunassa Karttapalvelun käyttöehdot, liite 1. Tiedontuottaja ja MML saavat Paikkatietoikkunan tai siitä irrotetun Karttaikkunan avulla esittää Tiedontuottajan Tuotteita sekä MML:n ja muiden tiedontuottajien Taustakarttoja julkisesti. 3 Vastuut Tiedontuottaja vastaa siitä, että - Tiedontuottajan Tuotteet ovat julkista tietoa ja Tiedontuottajalla on oikeus luovuttaa ne tässä sopimuksessa tarkoitettuun palveluun ja että - Tiedontuottajan Tuotteiden lähtötietoina olevat paikkatietoaineistot ja näihin liittyvät verkkopalvelut on kuvailtu metatietoina ja metatiedot on liitetty MML:n pitämään hakupalveluun ja että Tiedontuottajan Tuotteiden tietotuoteselosteet on saatavilla MML:n pitämässä luettelopalvelussa ja että - Tiedontuottajan Tuotteet eivät sellaisenaan loukkaa sisällöltään henkilön yksityisyyden suojaa. Tiedontuottaja ja MML vastaavat siitä, että - laitehäiriöt tai vastaavat ongelmat eivät aiheuta verkkopalveluja koskevassa säädöksessä (EY/976/2009) sallittua enempää käyttökatkoksia verkkopalvelujen käytössä Paikkatietoikkunan kautta. Tiedontuottaja ja MML eivät ole korvausvelvollisia katkoksista toisilleen eivätkä käyttäjille. Mahdollisten häiriöiden syyt pyritään yhteistoimin selvittämään mahdollisimman nopeasti normaalin virka-ajan puitteissa ja että - osapuolet tiedottavat toisilleen etukäteen tiedossa olevista käyttökatkoksista ja muutoksista verkkopalveluissa, jotka saattavat vaikuttaa Paikkatietoikkunan tai siitä irrotetun Karttaikkunan käyttöön. MML vastaa siitä, että - MML:n Taustakartat ovat julkista tietoa ja MML:lla on oikeus luovuttaa ne tässä sopimuksessa tarkoitettuun palveluun ja että - Tiedontuottajan hakupalveluun liittämät paikkatietoaineistojen ja verkkopalvelujen metatiedot ovat selattavissa hakupalvelussa ja että Tiedontuottajan laatimat tietotuoteselosteet ovat selattavissa luettelopalvelussa ja että - Paikkatietoikkunan käyttö ei vaaranna henkilöiden yksityisyyden suojaa ja että MML jättää liittämättä Paikkatietoikkunaan tai poistaa Paikkatietoikkunasta Tiedontuottajan Tuotteen, mikäli sen saatavilla olo saattaisi vaarantaa henkilön yksityisyyden suojan, ja että - Paikkatietoikkunassa ja siitä irrotetussa Karttaikkunassa liitteen 1 mukaiset Karttapalvelun käyttöehdot ovat helposti käyttäjän saatavilla ja tutustuttavissa ja että - Paikkatietoikkunassa tunnistettu ja kirjautunut käyttäjä joutuu hyväksymään liitteen 4 mukaiset Latauspalvelun käyttöehdot ennen kuin käyttäjä voi tallentaa Profiilinsa Lisenssin mukaisia Tiedontuottajan Tuotteita liitteen 5 mukaisesti ja että - Paikkatietoikkunan käyttäjille tiedotetaan mahdollisista muutoksista, jotka koskevat palvelun kautta saatavilla olevien Tiedontuottajan Tuotteiden käyttöoikeuksia ja että - Tiedontuottajan Tuotteiden käytön seurantatiedot ovat Tiedontuottajan saatavilla.

5 5 (6) MML ja Tiedontuottaja eivät vastaa - Paikkatietoikkunassa tai siitä irrotetussa Karttaikkunassa selattavissa olevien Tiedontuottajan Tuotteiden tai MML:n Taustakarttojen oikeellisuudesta eikä niiden käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista. MML ei vastaa - palvelusta mahdollisesti aiheutuvasta välittömästä tai välillisestä vahingosta edellyttäen, että ei voida osoittaa, että MML olisi sen tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttaneen. 4 Maksut Tämän sopimuksen nojalla Tiedontuottaja eikä MML peri maksua toisiltaan eikä Paikkatietoikkunan tai siitä irrotetun Karttaikkunan käyttäjiltä. 5 Immateriaalioikeudet Tiedontuottajan mahdolliset immateriaalioikeudet Tiedontuottajan Tuotteisiin säilyvät muuttumattomina eikä tämän sopimuksen nojalla synny muita oikeuksia. Tiedontuottajan Tuotteiden sekä MML:n Taustakarttojen käyttö Paikkatietoikkunan tai siitä irrotetun Karttaikkunan avulla on kielletty muuhun kuin tässä sopimuksessa mainittuun tarkoitukseen liitteessä 1 ja 4 kuvatuin ehdoin ja liitteessä 2, 3 ja 5 mainituin käyttöoikeuksin; käyttäjällä on lupa tulostaa yksityistä käyttöä varten yksittäisiä karttoja. MML sitoutuu tuomaan esiin Paikkatietoikkunassa Tiedontuottajan mahdollisen tekijänoikeuden Tiedontuottajan Tuotteisiin. MML ja Tiedontuottaja saavat esitellä ja näyttää Paikkatietoikkunaa julkisesti ja julkaista Paikkatietoikkunasta ja siitä irrotetuista Karttaikkunoista esitteitä ja artikkeleja. 6 Sopimuksen voimassaolo Sopimus on voimassa, kun kumpikin sopimusosapuoli on sen allekirjoittanut, saakka ja sitä voidaan jatkaa sopimusosapuolten yhteisellä päätöksellä. Sopimus on molemmin puolin kirjallisesti irtisanottavissa kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti perustellen ja saatettava todistettavasti toisen sopimusosapuolen tietoon. Sopimuksen voimassa ollessa mahdollisesti Paikkatietoikkuna.fi-palvelun yhteyteen tallennetut Tiedontuottajan Tuotteet tuhotaan tai niiden säilyttämisestä sovitaan erikseen sopimuksen päättyessä. Sopimusosapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos toinen osapuoli rikkoo sopimusehtoja. Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan sopimusosapuolten keskinäisin neuvotteluin.

6 6 (6) Allekirjoitukset Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin sopimusosapuolelle. Tiedontuottaja: Paikka ja aika: Allekirjoitukset ja nimen selvennykset: MML: Paikka ja aika: Allekirjoitukset: Nimien selvennykset: Antti Saarikoski Johtaja Maanmittauslaitos / TIETO-prosessi Liitteet Liitteiden noudattaminen järjestyksessä Liite 1: Karttapalvelun käyttöehdot Liite 2: Tiedontuottajan Tuotteet Karttapalveluun Liite 3: Maanmittauslaitoksen Taustakartat Liite 4: Latauspalvelun käyttöehdot Liite 5: Tiedontuottajan Tuotteet Latauspalveluun Liite 6: Karttajulkaisu (irrotettava karttaikkuna) Liite 7: Karttajulkaisun käyttöehdot viranomaisille Viitattu lainsäädäntö PSI-direktiivi (2003/98/EY) INSPIRE-direktiivi (2007/2/EY) Laki paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) Asetus paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009), muutos 1 (1282/2009) Komission asetus metatiedosta (EY/1205/2008) Komission asetus verkkopalveluista (EY/976/2009), täydennetty (EY//), julkaistaan 2010 Viitatut JHS-suositukset JHS 158 Paikkatiedon metatiedot JHS 177 Paikkatiedon tietotuotemäärittely Viitatut lisenssit Basic INSPIRE Licence Creative Common Public License

7 Liite 1: Karttapalvelun käyttöehdot Liite 1: Karttapalvelun käyttöehdot Paikkatietoikkuna on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä ja osoitteessa tarjoama kansallinen paikkatietoportaali (myöhemmin Paikkatietoikkuna). Osana portaalia tai siitä irrotettuna toimii karttaikkuna, josta käytetään jäljempänä nimitystä Karttapalvelu. Karttapalvelu on maksuton ja saatavilla näiden käyttöehtojen mukaisesti. Näissä käyttöehdoissa mainitaan mm., että Paikkatietoikkunassa esitettävä sisältö on voitu suojata tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Käyttäjällä on lupa kopioida ja tulostaa yksityistä käyttöä varten yksittäisiä karttoja. Osapuolet Osapuolina ovat käyttöoikeuden haltija (edellä ja myöhemmin Käyttäjä) ja Paikkatietoikkunan ylläpitäjänä Maanmittauslaitos (myöhemmin MML). MML on tehnyt erilliset sopimukset paikkatietoaineistojen tuottajien (edellä ja myöhemmin Tiedontuottajat) kanssa karttakuvien ja paikkatietojen (myöhemmin Tuote) tarjoamisesta selattavaksi Karttapalvelun kautta. Toiminnot Paikkatietoikkuna mahdollistaa Käyttäjälle paikkatiedon selailun INSPIRE-direktiivin (2007/2/EY) tarkoittamien paikkatietoinfrastruktuurin katselu- ja latauspalvelujen avulla. Käyttäjä voi Karttapalvelun avulla katsella eri mittakaavoissa eri paikkatietoaineistoista tuotettuja Tuotteita erikseen tai päällekkäin ja mahdollisesti saada selattavaksi Tuotteissa esitettyjä kohteita koskevia tietoja sekä tutustua Tuotteita selittäviin tietoihin sekä lähtötietoina olevia paikkatietoaineistoja kuvaileviin metatietoihin. Karttapalvelun edellä kuvattua toiminnallisuutta on voitu eri yhteyksissä ja eri Tuotteiden osalta rajoittaa. Rekisteröidyttyään ja kirjauduttuaan Paikkatietoikkunan käyttäjäksi Käyttäjä voi tallentaa omia paikkatietoja (pisteitä, viivoja ja alueita ominaisuustietoineen) Karttapalvelun tietokantaan omaan käyttöön. Käyttäjä voi liittyä tarjolla oleviin yhteisöihin, joiden puitteissa omia paikkatietoja voi asettaa muiden yhteisöön liittyneiden käyttäjien tai muiden käyttäjien katseltavaksi. Immateriaalioikeudet Paikkatietoaineistoihin ja Tuotteisiin liittyvät oikeudet mukaan lukien tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet pysyvät MML:lla ja Tiedontuottajilla. Lisää tietoa oikeuksista on saatavilla Tuotteiden lähtötietona olevien paikkatietoaineistojen metatiedoissa. Omiin paikkatietoihin liittyvät oikeudet säilyvät oikeuksien alkuperäisillä omistajilla huolimatta tietojen tallentamista Karttapalveluun. Tuotteiden tai näiden osien kaikkinainen kopiointi ja irrottaminen Karttapalvelusta ja saattaminen yleisön saataville Karttapalvelusta poikkeavalla tavalla levittämällä tai esittämällä julkisesti tai kappaleiden valmistaminen Tuotteesta tai sen osasta on kielletty. Karttapalvelun käyttö julkisin varoin rahoitetun opetuksen yhteydessä on sallittu. Käyttäjällä on lupa kopioida ja tulostaa Karttapalvelusta tekijänoikeuslain tarkoittamaa yksityistä käyttöä varten sekä opinnäytetyötä varten yksittäisiä karttoja ja paikkatietoja. Muu kopiointi on kielletty, mikäli paikkatietoaineiston metatiedoista ei muuta käy ilmi. Vastuu MML pyrkii yhteistyössä Tiedontuottajien kanssa tarjoamaan EU:n komission asetuksen (EY/976/2009) mukaisen verkkopalvelujen palvelutason. MML ja Tiedontuottajat eivät takaa palvelun häiriötöntä toimivuutta ja saatavuutta eivätkä ole velvollisia korvaamaan Käyttäjälle Karttapalvelun keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuneita kuluja menetyksiä tai vahinkoja. MML ei vastaa linkitettyjen sivujen sisällöstä. Karttapalvelun sisältö esitetään sellaisenaan eikä MML eivätkä Tiedontuottajat vastaa Tuotteiden sisällön oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä niiden käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista. MML varaa oikeuden muuttaa Karttapalvelua, estää pääsy Karttapalveluun sekä lopettaa Karttapalvelu. Mikäli Käyttäjästä johtuvasta syystä Tiedontuottajan immateriaalioikeuksia on loukattu, Käyttäjä on korvausvelvollinen MML:lle ja suoraan Tiedontuottajille sekä muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistään.

8 Liite 1: Karttapalvelun käyttöehdot Rekisteröityminen Paikkatietoikkuna tarjoaa Käyttäjälle mahdollisuuden rekisteröityä ja kirjautua Paikkatietoikkunan Käyttäjäksi. Rekisteröinnin yhteydessä kerätään henkilötietoja MML:n asiakasrekisteriin (sähköpostiosoite, nimimerkki ja nimi sekä mahdollinen käyttäjän edustama organisaatio). Asiakasrekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon sekä Karttapalvelun kehittämiseen liittyvään yhteydenpitoon. Nimimerkki voi näkyä Palvelussa muille käyttäjille, mutta muita tietoja MML ei luovuta ulkopuolisille. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on näiden käyttöehtojen lopussa. MML pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn asiakasrekisterin tietoihin. Käyttäjätunnus ja salasana Käyttäjän tunnistamiseen käytetään käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja Käyttäjän tulee huolehtia siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu väärinkäytön kohteeksi. MML voi peruuttaa käyttäjätunnuksen, jos Käyttäjä toimii tai on toiminut käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. MML:lla on myös oikeus tilapäisesti estää pääsy Paikkatietoikkunaan, jos se on Paikkatietoikkunan toiminnan kannalta tarpeen. Mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Paikkatietoikkunaan kuuteen (6) kuukauteen, MML voi halutessaan estää Käyttäjän salasanan ja käyttäjätunnuksen käytön Paikkatietoikkunassa. Paikkatietoikkunassa rekisteröitymisen kautta luotu Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana poistetaan käyttöoikeuden päättyessä. Sopimuksen päättymisestä huolimatta immateriaalioikeuksia ja Tuotteiden käyttöä koskevat ehdot jäävät voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä. Omia paikkatietoja koskevat säännöt Paikkatietoikkunan Karttapalveluun Käyttäjä saa tallentaa vain suomen, ruotsin tai englanninkielistä sisältöä. Käyttäjä saa tallentaa omia paikkatietoja vain Suomen alueelta. Käyttäjän Karttapalveluun tallentaman tiedon tulee olla lakien ja hyvien tapojen mukaista. Käyttäjällä tulee olla oikeus tallentamansa sisällön käsittelyyn eikä sisältöä saa tallentaa Karttapalveluun, mikäli se loukkaisi jonkin osapuolen oikeuksia. MML ei vastaa Käyttäjän tallentaman sisällön säilymisestä Paikkatietoikkunan Karttapalvelussa. MML:lla on oikeus katsoa Käyttäjän tallentamaa sisältöä ja harkintansa mukaan poistaa sisältö. MML ei ole korvausvelvollinen Käyttäjän tallentaman tiedon poistamisesta tai katoamisesta. Yhteisötoiminto Käyttäjä voi liittyä jäseneksi Paikkatietoikkunaan perustettuihin yhteisöihin. Yhteisöjen jäsenet voivat julkaista tietoa, joka on muiden Paikkatietoikkunan yhteisökäyttäjien saatavilla. Henkilötietojen julkaiseminen ei ole sallittua. MML voi harkintansa mukaan tarvittaessa lakkauttaa yhteisön ja poistaa sen julkaiseman sisällön. Karttajulkaisutoiminto Paikkatietoikkunassa rekisteröityneelle Käyttäjälle on tarjolla Karttajulkaisutoiminto, jonka avulla on mahdollista määritellä ja julkaista muilla verkkosivuilla Karttapalvelusta irrotettu karttaikkuna. Karttajulkaisun käyttö edellyttää Karttajulkaisun käyttöehtojen hyväksymistä. Lataustoiminto Paikkatietoikkunassa rekisteröityneelle Käyttäjälle on tarjolla Latauspalvelutoiminto, jonka avulla on mahdollista tallentaa paikkatietoa omalle tietovälineelle. Latauspalvelun käyttö edellyttää Latauspalvelun käyttöehtojen ja Tuotteiden käyttöehtojen hyväksymistä. Evästeiden käyttö Paikkatietoikkunan käyttöä seurataan mm. evästetiedostojen avulla. Tarkoituksena on kerätä tietoa Paikkatietoikkunan käytöstä sen edelleen kehittämiseksi. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimessaan, mutta toimenpide saattaa rajoittaa Paikkatietoikkunan toiminnallisuutta. Linkittäminen Käyttäjällä tai muulla osapuolella on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Paikkatietoikkunaan tai sen alasivuun. Linkin yhteydessä pitää näkyä Paikkatietoikkuna -nimi. Linkin kautta Paikkatietoikkunan tulee aueta selaimen tyhjään ikkunaan ilman kehyksiä. Muunlainen linkittäminen ja sisällön irrottaminen on näiden käyttöehtojen puitteissa kielletty.

9 Liite 2: Tiedontuottajan tuotteet karttapalveluun Liite 2: Tiedontuottajan Tuotteet Karttapalveluun Tiedontuottaja,[osapuolen nimi], tarjoaa Paikkatietoikkunan kautta vapaasti selattavaksi Karttapalvelun käyttöehtojen puitteissa (sopimuksen liite 1) alla luetellut Tiedontuottajan Karttakuvat ja Paikkatietotuotteet (Tuotteet). Tiedontuottajan Tuotteet WMS/WFS GFI Tausta Julkaisu WMS/WFS-sarakkeeseen merkitään WMS, kun kyseessä on Karttakuva, ja WFS, kun kyseessä on Paikkatietotuote. GFI (GetFeatureInfo) -sarakkeeseen merkitään GFI, mikäli kyseinen WMS-palvelu tukee GetFeatureInfo toimintoa. Tausta-sarakkeeseen merkitään K, mikäli Tiedontuottajan Karttakuva on käytettävissä irrotetun Karttaikkunan taustakarttana muiden viranomaisten verkkosivuilla samalla tavalla kuin Maanmittauslaitoksen Taustakartat. Julkaisu-sarakkeeseen merkitään Tiedontuottajan sallima julkaisijakohtainen Julkaistujen karttaikkunoiden lähettämien palvelupyyntöjen enimmäismäärä viikossa, mikäli Tiedontuottajan Tuote on käytettävissä Karttajulkaisun käyttöehtojen (sopimusta täydentävä liite 6) mukaan. Mikäli Tuote on käytettävissä ilman rajoitusta, merkitään *. Sopimuksen mukaan Tiedontuottaja voi lisätä Tiedontuottajan Karttakuvia ja Paikkatietotuotteita käyttöoikeustietoineen Karttapalveluun Paikkatietoikkunassa.

10 Liite 3: Maanmittauslaitoksen taustakartat Sopimus paikkatietoinfrastruktuurin verkkopalvelujen tarjoamisesta Liite 3: Maanmittauslaitoksen taustakartat Yleiskartta 1: Yleiskartta 1: Yleiskartta 1: Yleiskartta 1: Yleiskartta 1: Maastokartta 1: Maastokartta 1: Maastokartta 1: Maastokartta 1: Maastokartta 1: Maastotietokannan - nimistö - hallintorajat - teiden/katujen nimet - liikenneverkko - vesi - korkeuskäyrät - suot - avoimet metsämaat - kalliot ja kivennäismaat - rakennukset - pellot Ortokuvat Sopimuksen mukaan Maanmittauslaitos voi lisätä Karttakuvia käytettäväksi taustakarttoina Paikkatietoikkunasta irrotetussa karttaikkunassa. Sopimusta täydentävän liitteen 6 mukaan Maanmittauslaitos tarjoaa Karttakuvia rajoitetusti selattavaksi Karttajulkaisun avulla Julkaistussa karttaikkunassa. Maanmittauslaitos sallii kunkin Karttakuvan osalta julkaisijakohtaisena Julkaistujen karttaikkunoiden enimmäismääränä 2500 palvelupyyntöä viikossa.

11 Liite 4: Latauspalvelun käyttöehdot Liite 4: Latauspalvelun käyttöehdot Paikkatietoikkuna on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä ja osoitteessa tarjoama kansallinen paikkatietoportaali (myöhemmin Paikkatietoikkuna). Paikkatietoikkunan osana tarjotaan luotettavasti tunnistetulle paikkatiedon Hyödyntäjälle mahdollisuus tallentaa paikkatietoa omalle tietovälineelle. Paikkatiedon tallentamisen mahdollistavista Paikkatietoikkunan toiminnoista käytetään jäljempänä nimitystä Latauspalvelu. Paikkatietoikkunan Latauspalvelu on maksuton ja saatavilla näiden käyttöehtojen mukaisesti. Latauspalvelun kautta tallennetun Tuotteen hyödyntämistä rajaa aineistokohtainen käyttöoikeus eli Lisenssi, joka Hyödyntäjän tulee hyväksyä. Osapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat käyttöoikeuden haltija (myöhemmin Hyödyntäjä) ja Paikkatietoikkunan ylläpitäjänä ja käyttöoikeuksien (myöhemmin Lisenssi) jakajana Maanmittauslaitos (myöhemmin MML). MML on tehnyt erilliset sopimukset paikkatiedon tuottajien (myöhemmin Tiedontuottaja) kanssa Karttakuvien ja Paikkatietotuotteiden (myöhemmin Tuote) tarjoamisesta käyttöön Paikkatietoikkunan kautta. Rekisteröityessään Paikkatietoikkunan Hyödyntäjä saa käyttäjäprofiilin (myöhemmin Profiili), jonka vaihtoehtoina ovat: Raportoiva toimielin Euroopan unionin toimielin tai tämän valtuuttama osapuoli hoitaessaan INSPIRE-direktiivin tarkoittamaa ympäristöasioihin liittyvää raportointitehtävää Viranomainen Euroopan unionin toimielin tai tämän valtuuttama osapuoli tai unionin jäsenmaan julkisen hallinnon osapuoli tai tämän valtuuttama osapuoli hoitaessaan viranomaistehtävää Julkinen tutkimus Julkisin varoin rahoitetussa, tutkimustuloksensa julkisesti levittävässä tutkimuksessa paikkatietoa käyttävä osapuoli Julkinen koulutus Julkisin varoin rahoitetussa koulutuksessa paikkatietoa käyttäjä osapuoli Yhteisö Yleishyödyllisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin paikkatietoa toiminnassaan käyttävä, julkiseen hallintoon kuulumaton osapuoli Kehittäjä Tuotekehitykseen tai oman toiminnan kehittämiseen, ei kuitenkaan tuotannolliseen, operatiiviseen toimintaan paikkatietoa käyttävä osapuoli Yritys Kaupallisiin, liikevoittoa tavoitteleviin tarkoituksiin paikkatietoa käyttävä osapuoli Henkilö Tekijänoikeuslain tarkoittamalla tavalla yksityisesti paikkatietoa käyttävä yksityishenkilö.

12 Liite 4: Latauspalvelun käyttöehdot Lisenssit Hyödyntäjä saa Paikkatietoikkunan kautta omalle tietovälineelle tallentamiinsa Tuotteisiin Tiedontuottajan määrittelemän ja Hyödyntäjän hyväksymän käyttöoikeuden eli Lisenssin. Lisenssi voi olla määräaikainen tai pysyvä. Hyödyntäjä ei voi siirtää Lisenssiään toiselle osapuolelle ellei Lisenssi sitä salli. Hyödyntäjä hyväksyy Tuotteen tallennuksen yhteydessä Latauspalveluun linkitetyn Lisenssin. Paikkatietoikkunan Latauspalvelun kautta saavutettavien Tuotteiden Lisenssien tyyppejä voivat olla mm. (B) INSPIRE - Peruskäyttölupa Euroopan Unionin toimielimille Profiilin Raportoiva toimielin mukaiseen tehtävään tarkoitettu Lisenssi (FI-Basic INSPIRE Licence). (C) Kopiointi- ja muokkausoikeus Lisenssi, joka sallii Tuotteen kopion tallentamisen Hyödyntäjän omalle tietovälineelle käytettäväksi Profiilin mukaisessa tehtävässä. (CCx.x) Kopiointi-, jakelu- ja esittämisoikeus Lisenssi, joka sallii Tuotteen kopioinnin, jakelun ja esittämisen Creative Commons Public License (x.x viittaa lisenssin versioon) käytännön mukaan ( seuraavien tarkentavien ehtojen puitteissa: (by) Nimi mainittava - Attribution Ehto, joka sallii Tuotteen kopioinnin, jakelun ja esittämisen sellaisenaan tai muokattuna ehdolla, että immateriaalioikeuden omistajan (Tiedontuottaja) nimi mainitaan alkuperäisenä omistajana. (nc) Ei kaupalliseen käyttöön - Non-Commercial Ehto, joka sallii Tuotteen kopioinnin, jakelun ja esittämisen sellaisenaan tai muokattuna ainoastaan ei-kaupalliseen käyttöön. (nd) Ei jälkiperäisiä - No Derivate Works Ehto, joka sallii Tuotteen kopioinnin, jakelun ja esittämisen sellaisenaan, mutta ei muokattuna. (sa) Sama lisenssi - Share Alike Ehto, joka sallii Tuotteesta johdetun tuotteen julkaisemisen ainoastaan samoilla käyttöehdoilla, jolla alkuperäinen Tuote on saatavilla. (HRI-nimea) Helsinki Region Infoshare Lisenssi Lisenssi, joka sallii Helsinki Region Infoshare hankkeen yhteydessä julkaistun Tuotteen kopioinnin, jakelun ja esittämisen lisenssin käytännön mukaan; lisenssi on julkaistu osoitteessa (MML) Maanmittauslaitoksen ilmaisten aineistojen lisenssi Lisenssi, joka sallii Maanmittauslaitoksen ilmaisiin aineistoihin perustuvan Tuotteen kopioinnin, jakelun ja esittämisen lisenssin käytännön mukaan; lisenssi on julkaistu osoitteessa (OIVA) Ympäristöhallinnon OIVA-palvelun aineistojen vapaa käyttöoikeus Lisenssi, joka sallii Suomen ympäristökeskuksen OIVA-palvelun vapaan käyttöoikeuden aineistoihin perustuvan Tuotteen kopioinnin, jakelun ja esittämisen käyttöehtojen mukaan; käyttöehdot on julkaistu osoitteessa (JulkICT) Julkisen hallinnon avoimen datan lisenssi Lisenssi, joka sallii Tuotteen kopioinnin, jakelun ja esittämisen lisenssin käytännön mukaan; lisenssi on julkaistu VM:n Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -raportin liitteenä 8 osoitteessa

13 Liite 4: Latauspalvelun käyttöehdot Immateriaalioikeudet Paikkatietoaineistoihin ja Tuotteisiin liittyvät oikeudet mukaan lukien tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet pysyvät MML:lla ja Tiedontuottajilla Lisenssin myöntämisestä huolimatta. Lisää tietoa oikeuksista on saatavilla Tuotteiden lähtötietona olevien paikkatietoaineistojen metatiedoissa. Tuotteiden tai näiden osien kaikkinainen käyttö, luovuttaminen ja saattaminen yleisön saataville levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti sekä varastointi tai kappaleiden valmistaminen on kielletty laajemmin kuin kunkin Paikkatietotuotteen Hyödyntäjälle myönnetty Lisenssi sallii. Maksut Lisenssit ovat maksuttomia. Voimassaoloaika Kopiointi- ja muokkausoikeus (C) on voimassa kopion tallentamisesta saakka, minkä jälkeen Hyödyntäjä voi mahdollisesti uusia Lisenssin Paikkatietoikkunassa. Lisenssin voimassaolon päättyessä Hyödyntäjän on huolehdittava tallennetun kopion ja siitä mahdollisesti valmistettujen kopioiden tuhoamisesta. Muut lisenssit ovat voimassa kopion tallentamisesta ilman määräaikaa. Toiminnot Paikkatietoikkuna mahdollistaa Hyödyntäjälle INSPIRE-direktiivin (2007/2/EY) tarkoittaman pääsyn kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin verkkopalveluihin. Hyödyntäjä voi Latauspalvelun avulla tallentaa Tuotteita omalle tietovälineelle. Hyödyntäjä voi valita tallennuksen yhteydessä mahdollisesti tarjotuista vaihtoehdoista tiedon tallennusmuodon ja käytettävän koordinaatiston sekä korkeusjärjestelmän. Tiedostojen tallennuksessa Hyödyntäjä saa luettelon tiedostoista tai osoittaa kartasta alueen ja saa luettelon tiedostoista, joina Tuote halutulta alueelta on tallennettavissa. Suorasaantilatauksen yhteydessä Hyödyntäjä osoittaa kartasta alueen ja antaa mahdolliset Tuotteen sisältämien paikkatietokohteiden ominaisuuksia koskevat ehdot, joiden mukaan tieto poimitaan tallennettavaksi. Paikkatietoikkunan edellä kuvattua Latauspalvelun toiminnallisuutta on voitu Hyödyntäjien Profiilien mukaan rajoittaa erilailla eri Tuotteiden osalta. MML pidättää oikeuden muuttaa Latauspalvelun toiminnallisuutta. Vastuu MML pyrkii tarjoamaan yhteistyössä Tiedontuottajien kanssa EU:n komission asetuksen (EY/976/2009) mukaisen verkkopalvelujen palvelutason. MML ja Tiedontuottajat eivät takaa palvelun häiriötöntä toimivuutta ja saatavuutta eivätkä ole velvollisia korvaamaan Hyödyntäjälle Paikkatietoikkunan palvelun keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuneita kuluja, menetyksiä tai vahinkoja. MML ei vastaa linkitettyjen sivujen sisällöstä. Paikkatietoikkunan sisältö esitetään sellaisenaan eikä MML eivätkä Tiedontuottajat vastaa Latauspalvelun kautta saatavien Tuotteiden oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä niiden käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista ellei lähtötietoina olevien paikkatietoaineistojen metatiedoissa toisin mainita. MML varaa oikeuden muuttaa Latauspalvelua, estää pääsy Latauspalveluun sekä lopettaa Latauspalvelu. Mikäli Hyödyntäjästä johtuvasta syystä Tiedontuottajan immateriaalioikeuksia on loukattu, Hyödyntäjä on korvausvelvollinen MML:lle ja suoraan Tiedontuottajalle sekä muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistään. Rekisteröityminen Paikkatietoikkuna tarjoaa Hyödyntäjälle mahdollisuuden tunnistautua ja rekisteröityä Paikkatietoikkunan Hyödyntäjäksi palvelussa tai luottamusverkoston käyttäjätietojen välittämisen kautta. Tunnistautumisen avulla kerätään henkilötietoja MML:n asiakasrekisteriin (sähköpostiosoite, nimimerkki ja nimi sekä mahdollinen Hyödyntäjän edustama organisaatio ja Hyödyntäjän profiili). Asiakasrekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää käyttöehtojen valvontaan, asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon sekä Paikkatietoikkunan kehittämiseen liittyvään yhteydenpitoon. Hyödyntäjän sähköpostiosoite ja Tiedontuottajan Tuotteiden latauksiin liittyvät tiedot voidaan luovuttaa Tiedontuottajalle asiakassuhteen ylläpitoa varten. Nimimerkki voi näkyä Paikkatietoikkunassa muille käyttäjille, mutta muita tietoja MML ei luovuteta ulkopuolisille. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on näiden käyttöehtojen lopussa. MML pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn asiakasrekisterin tietoihin.

14 Liite 4: Latauspalvelun käyttöehdot Käyttäjätunnus ja salasana Hyödyntäjän käyttäjätunnuksena käytetään sähköpostiosoitetta. Paikkatietoikkunassa rekisteröitymisen yhteydessä Hyödyntäjä saa salasanan tai Hyödyntäjä tunnistetaan luottamusverkoston muussa palvelussa. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja Hyödyntäjän tulee huolehtia siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu väärinkäytön kohteeksi. MML voi estää pysyvästi käyttäjätunnuksen käytön Paikkatietoikkunassa, jos Hyödyntäjä toimii tai on toiminut näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. MML:lla on myös oikeus tilapäisesti estää Hyödyntäjän pääsy Paikkatietoikkunaan, jos se on Paikkatietoikkunan toiminnan kannalta tarpeen. Mikäli Hyödyntäjä ei ole käyttänyt Paikkatietoikkunaa kuuteen (6) kuukauteen, MML voi halutessaan estää Hyödyntäjän käyttäjätunnuksen käytön Paikkatietoikkunassa. Hyödyntäjän käyttäjätunnus poistetaan Paikkatietoikkunasta käyttöoikeuden päättyessä. Sopimuksen päättymisestä huolimatta immateriaalioikeuksia koskevat ja Paikkatietotuotteiden Lisensseihin liittyvät ehdot jäävät voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä. Evästeiden käyttö Paikkatietoikkunan käyttöä seurataan mm. evästetiedostojen avulla. Tarkoituksena on kerätä tietoa Paikkatietoikkunan käytöstä sen edelleen kehittämiseksi. Hyödyntäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimessaan, mutta toimenpide saattaa rajoittaa Paikkatietoikkunan toiminnallisuutta.

15 Raportoiva toimielin Viranomainen Julkinen tutkimus Julkinen koulutus Yhteisö Kehittäjä Yritys Henkilö Sopimus paikkatietoinfrastruktuurin verkkopalvelujen tarjoamisesta Liite 5: Tiedontuottajan tuotteet latauspalveluun Liite 5: Tiedontuottajan Tuotteet Latauspalveluun Tiedontuottaja,[osapuolen nimi], tarjoaa Paikkatietoikkunan kautta tallennettavaksi käyttäjän omalle tietovälineelle Latauspalvelun käyttöehtojen puitteissa (sopimuksen liite 4) alla luetellut Tiedontuottajan Paikkatietotuotteet ja Karttakuvat (Tuotteet) alla eri Profiilien yhteydessä mainituilla Lisensseillä. Kunkin Tiedontuottajan Tuotteen yhteydessä on mainittuna saatavilla oleva palvelutyyppi (wms=karttakuvapalvelu, wfs=suorasaantilataus, file=tiedostolataus) omalla rivillään. Tiedontuottajan Tuote Profiili CC Palvelutyyppi: wms wfs file Ehdot: by nc nd sa Sarakkeeseen CC merkitään Profiileista riippumattomaan kopiointi, jakelu ja esittämisoikeuteen mahdollisesti liitettävä yksi tai useampi ehto (by=nimi mainittava, nc=ei kaupalliseen käyttöön, nd=ei jälkiperäisiä, sa=sama lisenssi). Sarakkeeseen Raportoiva toimielin merkitään B, joka viittaa INSPIRE - Peruskäyttölupaan (teksti jäljempänä). Muihin eri Profiilien mukaisiin sarakkeisiin merkitään C, kun kopiointi- ja muokkausoikeus annetaan Hyödyntäjälle kyseisen Profiilin mukaisiin tehtäviin. Sopimuksen mukaan Tiedontuottaja voi lisätä uusia Tuotteita taulukkoa vastaavine käyttöoikeustietoineen Latauspalveluun Paikkatietoikkunassa. Sopimusosapuolet voivat sopia myös muiden Profiilien ja Lisenssien tyyppien käytöstä

16 Täydentävä liite 6: Karttajulkaisun käyttöehdot Täydentävä liite 6: Karttajulkaisu Sopimukseen paikkatietoinfrastruktuurin verkkopalvelujen tarjoamisesta Sopimusosapuolet Paikkatietoa hallinnoiva viranomainen [organisaation nimi] (jäljempänä Tiedontuottaja) ja Maanmittauslaitos (jäljempänä MML) - ovat aiemmin allekirjoittaneet sopimuksen paikkatietoinfrastruktuurin verkkopalvelujen tarjoamisesta ja - ovat nyt täydentäneet sopimusta hyväksymällä seuraavat asiat sekä allekirjoituksia seuraavan liitteen 6 mukaiset Karttajulkaisun käyttöehdot Samassa yhteydessä - MML on täydentänyt sopimuksen liitteen 3, Maanmittauslaitoksen Taustakartat, tietoja kirjaamalla Karttajulkaisun käytön rajoituksia koskevat tiedot ja - Tiedontuottaja on täydentänyt sopimuksen liitteen 2, Tiedontuottajan Tuotteet Karttapalveluun, tietoja tekemällä uuteen Julkaisu-sarakkeeseen merkinnän niiden Tiedontuottajan Tuotteiden kohdalla, jotka ovat käytettävissä irrotetussa Karttaikkunassa liitteen 6 Karttajulkaisun käyttöehtojen mukaisesti. Laajennuksena kohtaan Määritelmät lisätään: karttajulkaisulla tarkoitetaan paikkatietoportaalin toimintoja, joiden avulla julkaisija voi määritellä portaalista irrotetun, julkaistavan, karttapalvelua tarjoavan karttaikkunan sisällön ja toiminnot Laajennuksena kohtaan Sopimuksen kohde lisätään: Karttajulkaisutoiminnot MML tarjoaa osana Paikkatietoikkunaa rekisteröityneille käyttäjille rajoitettuun maksuttomaan käyttöön toiminnon (jäljempänä Karttajulkaisu), jonka avulla sen käyttäjä (jäljempänä Julkaisija) voi määritellä verkkosivuilleen irrotetun, julkaistavan karttaikkunan (jäljempänä Julkaistu karttaikkuna) toiminnot ja sisällön sekä saada koodin, jonka avulla Julkaistu karttaikkuna toimii. Julkaistua karttaikkunaa koskevat aiemmin kirjatut sopimuksen liitteen 1 mukaiset Karttapalvelun käyttöehdot. MML sitoutuu rajoitetusti tarjoamaan toteuttamansa katselupalvelun kautta saatavilla olevia karttakuvia (MML:n Taustakartat), liite 3, selattavaksi Karttajulkaisun avulla Julkaistussa karttaikkunassa. MML kirjaa liitteessä 3 kunkin Taustakartan osalta julkaisijakohtaisen Julkaistujen karttaikkunoiden sallittujen palvelupyyntöjen enimmäismäärän viikossa. Tiedontuottajan Tuotteet tarjotaan liitteessä 2 kirjattujen rajoitusten mukaisesti ja liitteen 1 Karttapalvelun käyttöehtojen puitteissa käyttäjien selattavaksi Karttajulkaisun avulla Julkaistussa karttaikkunassa. Tiedontuottaja kirjaa liitteessä 2 kunkin Tiedontuottajan Tuotteen osalta julkaisijakohtaisen Julkaistujen karttaikkunoiden sallittujen palvelupyyntöjen enimmäismäärän viikossa. Karttajulkaisun käytön rajoituksia koskevat tiedot julkaistaan Paikkatietoikkunassa. MML voi halutessaan muuttaa rajoituksia koskevia tietoja MML:n Taustakarttojen osalta. Tiedontuottaja voi halutessaan muuttaa rajoituksia koskevia tietoja Tiedontuottajan Tuotteen osalta. Karttajulkaisun käytön seurantatietoina Paikkatietoikkunassa julkaistaan kunkin Julkaistun karttaikkunan lähettämien palvelupyyntöjen määrä. Sopimuksessa kirjattujen osapuolten vastuiden lisäksi MML vastaa siitä, että - Paikkatietoikkunassa tunnistettu ja kirjautunut käyttäjä joutuu hyväksymään liitteen 6 mukaiset Karttajulkaisun käyttöehdot ennen kuin voi käyttää Karttajulkaisua ja että

17 Täydentävä liite 6: Karttajulkaisun käyttöehdot - Julkaistussa karttaikkunassa liitteen 1 mukaiset Karttapalvelun käyttöehdot ovat helposti käyttäjän saatavilla ja tutustuttavissa ja että - Julkaistut karttaikkunat linkitetään Paikkatietoikkunaan, jossa julkaistaan niiden lähettämien palvelupyyntöjen määrät - Paikkatietoikkuna ei välitä Karttajulkaisun avulla Julkaistun karttaikkunan palvelupyyntöä eteenpäin, mikäli kyseisen Julkaisijan osalta asetettu palvelupyyntöjen enimmäismäärä on edellisen vuorokauden päättyessä ylittynyt Verkkopalvelusopimuksen mukaan MML ei vastaa - palvelusta mahdollisesti aiheutuvasta välittömästä tai välillisestä vahingosta edellyttäen, että ei voida osoittaa, että MML olisi sen tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttaneen. Tämä sopimuksen täydennys on voimassa, kun kumpikin sopimusosapuoli on sen allekirjoittanut, saakka ja sitä voidaan jatkaa sopimusosapuolten yhteisellä päätöksellä. Allekirjoitukset Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin sopimusosapuolelle. Tiedontuottaja: Paikka ja aika: Allekirjoitukset ja nimen selvennykset: Tiedontuottajan yhteyshenkilön sähköpostiosoite: MML: Paikka ja aika: Allekirjoitukset: Nimien selvennykset: Antti Saarikoski Johtaja Maanmittauslaitos / TIETO-prosessi

18 Täydentävä liite 6: Karttajulkaisun käyttöehdot Karttajulkaisun käyttöehdot Paikkatietoikkuna on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä ja osoitteessa tarjoama kansallinen paikkatietoportaali (myöhemmin Paikkatietoikkuna). Osana Paikkatietoikkunaa on tarjolla toiminto (myöhemmin Karttajulkaisu), jonka avulla on mahdollista määritellä ja julkaista Paikkatietoikkunasta irrotettu, verkkosivulle upotettu karttaikkuna. Karttajulkaisu on maksuton näiden käyttöehtojen puitteissa ja saatavilla näiden käyttöehtojen mukaisesti. Paikkatietoikkunasta irrotettua, julkaistua karttaikkunaa (myöhemmin Julkaistu karttaikkuna) koskevat samat käyttöehdot kuin Paikkatietoikkunaa. Näissä käyttöehdoissa mainitaan mm., että Paikkatietoikkuna tarjoaa rekisteröityneelle käyttäjälle mahdollisuuden julkaista palvelusta irrotettu karttaikkuna julkisilla maksuttomilla verkkosivuilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu. Julkaistun karttaikkunan käyttöä koskevat samat Karttapalvelun käyttöehdot kuin Paikkatietoikkunaa. Maanmittauslaitos ja paikkatietoaineistojen tuottajat varaavat oikeuden rajoittaa Julkaistun karttaikkunan käyttöä. Maanmittauslaitoksella on oikeus linkittää Julkaistut karttaikkunat Paikkatietoikkunaan ja julkaista niiden lähettämien palvelupyyntöjen määrät. Osapuolet Osapuolina ovat Paikkatietoikkunan rekisteröitynyt käyttäjä, joka on Julkaistun karttaikkunan julkaisija (myöhemmin Julkaisija) ja Paikkatietoikkunan ylläpitäjänä Maanmittauslaitos (myöhemmin MML). MML on tehnyt erilliset sopimukset paikkatietoaineistojen tuottajien (myöhemmin Tiedontuottajat) kanssa karttakuvien ja paikkatietojen (myöhemmin Tuote) tarjoamisesta selattavaksi Julkaistussa karttaikkunassa. Julkaistun karttaikkunan käyttäjää (myöhemmin Käyttäjä) koskevat Paikkatietoikkunan Karttapalvelun käyttöehdot. Toiminnot Rekisteröidyttyään ja kirjauduttuaan Paikkatietoikkunassa ja hyväksyttyään nämä käyttöehdot Julkaisija voi Karttajulkaisun avulla määritellä Julkaistun karttaikkunan sisällön ja toiminnallisuuden, tallentaa määrittelyt ja tämän jälkeen tarjolla olevan koodin avulla julkaista määrittelyn mukaisen Julkaistun karttaikkunan pitämillään julkisilla, maksuttomilla verkkosivuilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu. Karttajulkaisussa tarjolla olevaa sisältöä eli Tiedontuottajien Tuotteita on voitu rajoittaa verrattuna Paikkatietoikkunan karttaikkunassa selattavissa olevaan sisältöön. Samoin Karttajulkaisussa tarjolla ja määriteltävissä oleva toiminnallisuus voi olla suppeampi kuin Paikkatietoikkunan karttaikkunan toiminnallisuus. Julkaistun karttaikkunan Käyttäjä voi selailla Julkaisijan määrittelyn mukaan paikkatietoaineistoista tuotettuja Tuotteita eri mittakaavoissa erikseen tai päällekkäin. MML ja Tiedontuottajat varaavat oikeuden rajoittaa käyttöä asettamalla enimmäismäärä Julkaisijan Julkaistujen karttaikkunoiden lähettämille palvelupyynnöille. Mahdolliset voimassa olevat rajoitukset julkaistaan Paikkatietoikkunan Karttajulkaisu-toiminnon yhteydessä. Immateriaalioikeudet Paikkatietoaineistoihin ja Tuotteisiin liittyvät oikeudet mukaan lukien tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet pysyvät MML:lla ja Tiedontuottajilla. Lisää tietoa oikeuksista on saatavilla Paikkatietoikkunan Paikkatietohakutoiminnon kautta Tuotteiden lähtötietona olevien paikkatietoaineistojen metatiedoissa. Tuotteiden tai näiden osien kaikkinainen kopiointi ja irrottaminen Karttajulkaisusta tai Julkaistusta karttaikkunasta ja saattaminen yleisön saataville edellä mainitusta poikkeavalla tavalla levittämällä tai esittämällä julkisesti sekä varastointi tai kappaleiden valmistaminen Tuotteesta tai sen osasta on kielletty. Käyttäjällä on lupa tulostaa Julkaistusta karttaikkunasta tekijänoikeuslain tarkoittamaa yksityistä käyttöä varten sekä opinnäytetyötä varten yksittäisiä karttoja. Muu karttojen kopiointi on kielletty. Vastuu MML pyrkii yhteistyössä Tiedontuottajien kanssa tarjoamaan EU:n komission asetuksen (EY/976/2009) mukaisen verkkopalvelujen palvelutason. MML ja Tiedontuottajat eivät takaa palvelun häiriötöntä toimivuutta ja saatavuutta eivätkä ole velvollisia korvaamaan Julkaisijalle tai Käyttäjälle Karttajulkaisun tai Julkaistun karttaikkunan toiminnan keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuneita kuluja, menetyksiä tai vahinkoja. MML ei vastaa linkitettyjen sivujen sisällöstä. Tiedontuottajien Tuotteet esitetään sellaisenaan eikä MML eivätkä Tiedontuottajat vastaa Tuotteiden sisällön oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä niiden käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista. MML varaa oikeuden muuttaa Karttajulkaisua, rajoittaa pääsyä tai estää pääsy

19 Täydentävä liite 6: Karttajulkaisun käyttöehdot Karttajulkaisuun sekä lopettaa Karttajulkaisu. MML varaa oikeuden muuttaa, rajoittaa, keskeyttää, estää tai lopettaa Julkaistun karttaikkunan toiminta. Mikäli Julkaisijasta johtuvasta syystä Tiedontuottajan immateriaalioikeuksia on loukattu, Julkaisija on korvausvelvollinen MML:lle ja suoraan Tiedontuottajille sekä muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistään. Mikäli Käyttäjästä johtuvasta syystä Tiedontuottajan immateriaalioikeuksia on loukattu, Käyttäjä on korvausvelvollinen MML:lle ja suoraan Tiedontuottajille sekä muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistään. Rekisteröityminen Paikkatietoikkuna tarjoaa Julkaisijalle mahdollisuuden rekisteröityä ja kirjautua Paikkatietoikkunassa. Rekisteröinnin yhteydessä kerätään henkilötietoja MML:n asiakasrekisteriin (sähköpostiosoite, nimimerkki ja nimi sekä mahdollinen Julkaisijan edustama organisaatio). Asiakasrekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon sekä Julkaistun karttaikkunan toimintaan ja Karttajulkaisun kehittämiseen liittyvään yhteydenpitoon. Nimimerkki voi näkyä Paikkatietoikkunassa muille käyttäjille, mutta muita tietoja MML ei luovuta ulkopuolisille. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on näiden käyttöehtojen lopussa. MML pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn asiakasrekisterin tietoihin. Käyttäjätunnus ja salasana Julkaisijan tunnistamiseen käytetään käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja Julkaisijan tulee huolehtia siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu väärinkäytön kohteeksi. MML voi peruuttaa käyttäjätunnuksen, jos Julkaisija toimii tai on toiminut käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. MML:lla on myös oikeus tilapäisesti estää pääsy Paikkatietoikkunan Karttajulkaisuun, jos se on Paikkatietoikkunan toiminnan kannalta tarpeen. Mikäli Julkaisija ei ole kirjautunut Paikkatietoikkunaan kuuteen (6) kuukauteen, MML voi halutessaan estää Julkaisijan salasanan ja käyttäjätunnuksen käytön Paikkatietoikkunassa. Paikkatietoikkunassa rekisteröitymisen kautta luotu Julkaisijan käyttäjätunnus ja salasana poistetaan käyttöoikeuden päättyessä. Sopimuksen päättymisestä huolimatta immateriaalioikeuksia ja Tuotteiden käyttöä koskevat ehdot jäävät voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä. Omia paikkatietoja koskevat säännöt Paikkatietoikkunan Karttapalveluun Julkaisija saa tallentaa omia paikkatietoja vain Suomen alueelta vain suomen, ruotsin tai englanninkielisenä sisältönä. Karttapalveluun Julkaisijan tallentaman tiedon tulee olla lakien ja hyvien tapojen mukaista. Julkaisijalla tulee olla oikeus tallentamansa sisällön käsittelyyn eikä sisältöä saa tallentaa Karttapalveluun, mikäli se loukkaisi jonkin osapuolen oikeuksia. Julkaisija voi pitämillään verkkosivuilla julkaista Karttapalveluun tallentamaansa sisältöä Paikkatietoikkunan avulla Julkaistussa karttaikkunassa. MML ei vastaa Julkaisijan tallentaman sisällön säilymisestä Paikkatietoikkunan Karttapalvelussa. MML:lla on oikeus katsoa Julkaisijan tallentamaa sisältöä ja harkintansa mukaan poistaa sisältö. MML ei ole korvausvelvollinen Julkaisijan tallentaman tiedon poistamisesta tai katoamisesta. Omien paikkatietojen tallentaminen Paikkatietoikkunan Karttapalveluun ei luo MML:lle mitään muita oikeuksia tallennettuun tietoon. Yhteisötoiminto Julkaisija voi liittyä jäseneksi Paikkatietoikkunaan perustettuihin yhteisöihin. Yhteisön jäsenenä Julkaisija voi pitämillään verkkosivuilla julkaista Paikkatietoikkunan avulla Julkaistussa karttaikkunassa Paikkatietoikkunassa yhteisökäyttäjien julkaiseman tiedon. Henkilötietojen julkaiseminen ei ole sallittua. MML voi harkintansa mukaan tarvittaessa lakkauttaa yhteisön ja poistaa sen julkaiseman sisällön. Evästeiden käyttö Paikkatietoikkunan ja sen avulla Julkaistun karttaikkunan käyttöä seurataan mm. evästetiedostojen avulla. Tarkoituksena on kerätä tietoa Paikkatietoikkunan ja Julkaistujen karttaikkunoiden käytöstä Paikkatietoikkunan edelleen kehittämiseksi. Julkaisija voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimessaan, mutta toimenpide saattaa rajoittaa Paikkatietoikkunan tai Julkaistun karttaikkunan toiminnallisuutta. Linkittäminen ja palvelupyyntöjen määrien julkaisu Julkaisijalla on oikeus linkittää Julkaistu karttaikkuna omille verkkosivuilleen näiden käyttöehtojen puitteissa. MML:lla on oikeus linkittää Paikkatietoikkunan avulla Julkaistut karttaikkunat Paikkatietoikkunaan, kerätä tiedot

Täydentävä liite 6 Sopimukseen paikkatietoinfrastruktuurin verkkopalvelujen tarjoamisesta

Täydentävä liite 6 Sopimukseen paikkatietoinfrastruktuurin verkkopalvelujen tarjoamisesta Täydentävä liite 6 Sopimukseen paikkatietoinfrastruktuurin verkkopalvelujen tarjoamisesta Sopimusosapuolet Paikkatietoa hallinnoiva viranomainen [organisaation nimi] (jäljempänä Tiedontuottaja) ja Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Täydentävä liite 7 Sopimukseen paikkatietoinfrastruktuurin verkkopalvelujen tarjoamisesta

Täydentävä liite 7 Sopimukseen paikkatietoinfrastruktuurin verkkopalvelujen tarjoamisesta Täydentävä liite 7 Sopimukseen paikkatietoinfrastruktuurin verkkopalvelujen tarjoamisesta Tämä täydentävä liite koskee paikkatietoportaalin Karttajulkaisun käyttöehtoja viranomaisille (myöhemmin Viranomainen).

Lisätiedot

Sopimus paikkatietoinfrastruktuurin verkkopalvelujen tarjoamisesta

Sopimus paikkatietoinfrastruktuurin verkkopalvelujen tarjoamisesta Sopimus paikkatietoinfrastruktuurin verkkopalvelujen tarjoamisesta Ottaen huomioon, 1 (6) että PSI-direktiivin (2003/98/EY) mukaan julkisen sektorin elinten hallussa olevien asiakirjojen uudelleenkäytön

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9.

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9. Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 29.9.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio

Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio Paikkatietoikkunan Verkkopalvelusopimus Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö / Antti Rainio 22.11.2011 Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri Verkkopalvelusopimus

Paikkatietoinfrastruktuuri Verkkopalvelusopimus Paikkatietoinfrastruktuuri Verkkopalvelusopimus Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Valmistelu Verkkopalvelusopimuksen valmistelu alkoi paikkatietoportaalin pilotin katselupalvelusopimuksen pohjalta

Lisätiedot

Sopimus paikkatietoinfrastruktuurin verkkopalvelujen tarjoamisesta

Sopimus paikkatietoinfrastruktuurin verkkopalvelujen tarjoamisesta LUONNOS 1 (6) Sopimus paikkatietoinfrastruktuurin verkkopalvelujen tarjoamisesta Ottaen huomioon, että PSI-direktiivin (2003/98/EY) mukaan julkisen sektorin elinten hallussa olevien asiakirjojen uudelleenkäytön

Lisätiedot

Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö

Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot. Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Verkkopalvelusopimuksen täydentäminen: Karttajulkaisun käyttöehdot Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Taustaa Verkkopalvelusopimus liitteineen (1-5) valmisteltiin vuonna 2010 yhteistyössä viranomaisten

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Koulutuspäivä 7.5.2010 Maanmittauslaitos / Tietopalvelukeskus Pasi Pekkinen etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuurin palvelusopimus. Luonnostelua Antti Rainio

Paikkatietoinfrastruktuurin palvelusopimus. Luonnostelua Antti Rainio Paikkatietoinfrastruktuurin palvelusopimus Luonnostelua Antti Rainio 17.12.2012 Laki paikkatietoinfrastruktuurista Maanmittauslaitoksen tehtävät 8 Hakupalvelu paikkatietoaineistojen ja palvelujen etsimisen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 54/2009 vp Hallituksen esitys laiksi paikkatietoinfrastruktuurista Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi paikkatietoinfrastruktuurista (HE 18/2009 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Koulutuspäivä 9.3.2010 Maanmittauslaitos / Tietopalvelukeskus Pasi Pekkinen etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire

Lisätiedot

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt

Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt Paikkatiedon luovuttamisen pelisäännöt 11.12.2009 Pasi Pekkinen Maanmittauslaitos / Myyntipalvelut etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Inspire: säädökset ja suositukset Lainsäädäntö Inspire -direktiivi

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuurin palvelusopimus Luonnoksen esittely

Paikkatietoinfrastruktuurin palvelusopimus Luonnoksen esittely Yhteinen sopimusmalli paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Paikkatietoinfrastruktuurin palvelusopimus Luonnoksen esittely Inspire-sihteeristö 25.3.2013 Sopimusviidakko Kahdenvälinen sopiminen vie

Lisätiedot

SOPIMUS PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN PALVELUJEN TARJOAMISESTA

SOPIMUS PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN PALVELUJEN TARJOAMISESTA Sopimus paikkatietoinfrastruktuurin palvelujen tarjoamisesta LUONNOS 1 (5) SOPIMUS PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN PALVELUJEN TARJOAMISESTA Tämän sopimuksen lähtökohtana ovat säädökset sekä - INSPIRE-direktiivi

Lisätiedot

Paikkatiedon käyttöehdoista

Paikkatiedon käyttöehdoista Paikkatiedon käyttöehdoista Käyttöehtojen julkaisu ja neuvonta Laki paikkatietoinfrastruktuurista 15 Paikkatietoaineistojen käyttöä koskevat ehdot Paikkatietoa hallinnoiva viranomainen voi asettaa ehtoja

Lisätiedot

Aineistot Premium -palvelun käyttöehdot

Aineistot Premium -palvelun käyttöehdot Aineistot Premium -palvelun käyttöehdot 25.5.2018 Aineistot Premium -palvelun käyttöehdot 2 (5) Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Muutokset käyttöehdoissa ja palvelussa... 3 3. Palvelun toimittaminen... 3 4.

Lisätiedot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n suoramarkkinointikieltopalvelujen ja www - sivujen käyttöehdot 1. Käyttöehtojen tarkoitus ja sisältö 1.1 Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) koskevat Suomen Telemarkkinointiliitto

Lisätiedot

Sopimus paikkatietoinfrastruktuurin palvelujen tarjoamisesta LUONNOS SOPIMUS PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN PALVELUJEN TARJOAMISESTA

Sopimus paikkatietoinfrastruktuurin palvelujen tarjoamisesta LUONNOS SOPIMUS PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN PALVELUJEN TARJOAMISESTA Sopimus paikkatietoinfrastruktuurin palvelujen tarjoamisesta LUONNOS 25.3.2013 SOPIMUS PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURIN PALVELUJEN TARJOAMISESTA Luonnos 25.3.2013 Sopimus paikkatietoinfrastruktuurin palvelujen

Lisätiedot

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset

Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Paikkatietopalveluja koskevat Inspire-vaatimukset Panu Muhli Inspire-sihteeristö Paikkatietokeskus / Maanmittauslaitos Ajankohtaista Inspirestä koulutustilaisuus 6.10.2015 Hotelli Arthur, Helsinki Paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT SITO KAIKU PALVELUN KÄYTTÖEHDOT 1. YLEISTÄ Tervetuloa Sito-yhtiöiden (jäljempänä Sito ) Kaiku-palveluun (jäljempänä Palvelu ). Palvelun käyttöä koskevat seuraavat sopimusehdot (jäljempänä Sopimusehdot

Lisätiedot

INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010

INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010 INSPIRE direktiivin toimeenpanon raportointi ja seuranta 2010 Print Tällä verkkolomakkeella metsäkeskus voi toimittaa Inspire direktiivin toimeenpanoon liittyvät seurantatiedot maa ja metsätalousministeriölle.

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri ja INSPIREn toimeenpano

Paikkatietoinfrastruktuuri ja INSPIREn toimeenpano Paikkatietoinfrastruktuuri ja INSPIREn toimeenpano 30.8.2010 Antti Rainio Maanmittauslaitos täytäntöönpanosäännöt metatieto täytäntöönpanosäännöt seuranta ja raportointi 2009 2010 2011 2012 2013 INSPIRE

Lisätiedot

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013

INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE-seurantatietojen keruu v. 2013 INSPIRE:n seuranta ja raportointi INSPIRE-direktiivin toimeenpanoon kuuluu seuranta ja raportointi EU:n komissiolle seuranta vuosittain tiedot toimitetaan excel-taulukkona

Lisätiedot

Aineistot Lite -palvelun käyttöehdot

Aineistot Lite -palvelun käyttöehdot Aineistot Lite -palvelun käyttöehdot 25.5.2018 Aineistot Lite -palvelun käyttöehdot 2 (5) Sisältö 1. Yleistä... 3 2. Muutokset käyttöehdoissa ja palvelussa... 3 3. Palvelun toimittaminen... 3 4. Palvelun

Lisätiedot

Käyttöehdot, KoulutusOnline, päivitetty Yleistä

Käyttöehdot, KoulutusOnline, päivitetty Yleistä Käyttöehdot, KoulutusOnline, päivitetty 13.3.2018 Yleistä Näissä käyttöehdoissa säännellään Helsingin seudun kauppakamarin palveluyhtiön Helsingin Kamari Oy:n julkaiseman KoulutusOnline-palvelun käyttöä.

Lisätiedot

Käyttöehdot Omakannan Omatietovaranto

Käyttöehdot Omakannan Omatietovaranto Käyttöehdot Omakannan Omatietovaranto 24.10.2018 Kela, Kanta-palvelut Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Kela, Kanta-palvelut 24/10/2018 Tekijät Kela, Kanta-palvelut Julkaisun nimi Käyttöehdot Omakannan

Lisätiedot

Paikkatietotuotteen määrittely

Paikkatietotuotteen määrittely Paikkatietotuotteen määrittely Työpaja tietotuotteista 24.11.2010 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

Rajapintapalveluiden toteutusvaihtoehdot ja tilaaminen. Kunnat ja Inspire koulutus Jani Kylmäaho

Rajapintapalveluiden toteutusvaihtoehdot ja tilaaminen. Kunnat ja Inspire koulutus Jani Kylmäaho Rajapintapalveluiden toteutusvaihtoehdot ja tilaaminen Kunnat ja Inspire koulutus 29.1.2013 Jani Kylmäaho Rajapintapalvelujen toteutusvaihtoehdot Itse tekemällä Rajapintapalvelut kunnan omaan paikkatietojärjestelmään

Lisätiedot

Rajapintapalveluiden toteutuksessa huomioitavaa. Rajapinnat tehokäyttöön Jani Kylmäaho

Rajapintapalveluiden toteutuksessa huomioitavaa. Rajapinnat tehokäyttöön Jani Kylmäaho Rajapintapalveluiden toteutuksessa huomioitavaa Rajapinnat tehokäyttöön 7.3.2013 Jani Kylmäaho Rajapintapalvelujen toteutusvaihtoehdot Itse tekemällä Rajapintapalvelut suoraan organisaation omaan paikkatietojärjestelmään

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen -koulutukset 29.9. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri

Paikkatietoinfrastruktuuri Paikkatietoinfrastruktuuri Mitä ja miksi? Antti Rainio Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Koulutuspäivä 14.10.2010 Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen välillä Tunnusyhteys eri tietoaineistojen välillä

Lisätiedot

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori LOUNAISPAIKKA Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus ja yhteistyöverkosto. Ajatuksena syntyi jo vuonna

Lisätiedot

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös:

Punaisella merkityt ajankohdat ovat tämänhetkisiä arvioita ja täsmentyvät myöhemmin. Kts myös: INSPIRE ROADMAP Inspire sihteeristö 30.8.2010 Komission antaman asetuksen status yleisesti EU -oikeudessa: Asetuksia antavat neuvosto ja parlamentti yhdessä tai komissio yksin, ja ne ovat kaikilta osin

Lisätiedot

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN

KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN KATSAUS TOIMINTAKAUTEEN 1.3.2010-28.2.2013 Sihteeri Antti Rainio INSPIRE direktiivi 19 artikla: Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteystaho, tavallisesti jokin viranomainen, joka vastaa tätä direktiiviä

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely

Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Paikkatietotuotteet ja niiden määrittely Inspire-koulutuspäivä 30.3.2011 Panu Muhli Maanmittauslaitos Inspire-sihteeristö etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä on paikkatietotuote? Mitä paikkatietotuotteen

Lisätiedot

Johdanto Inspire-direktiiviin ja paikkatietoinfrastruktuuriin

Johdanto Inspire-direktiiviin ja paikkatietoinfrastruktuuriin Johdanto Inspire-direktiiviin ja paikkatietoinfrastruktuuriin 6.10.2015 Ajankohtaista Inspirestä koulutus Riikka Kivekäs Inspire-sihteeristö / Maanmittauslaitos Aiheita Inspire-direktiivi ja siihen liittyvä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Paikkatietoikkuna.fi

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Paikkatietoikkuna.fi Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Paikkatietoikkuna.fi Tarjouskilpailun info 1.12.2009 Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Antti Rainio etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi

Lisätiedot

Kiinteistötietopalvelun yleiset sopimusehdot

Kiinteistötietopalvelun yleiset sopimusehdot Kiinteistötietopalvelun yleiset sopimusehdot 1. Tarjottava palvelu Maanmittauslaitos ylläpitää Kiinteistötietopalvelua (jäljempänä palvelu). Palvelu ja sen kautta saatavat aineistot ja tuotteet on kuvattu

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Koulutuspäivä 11.12.2009 Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Panu Muhli etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä velvoittaa?

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS

Lapuan kaupunki Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Maanmittauslaitos Dnro MML /00 04 00/2015 KUNTA PAIKKATIETOAINEISTOJEN HANKINTAA JA KÄYTTÖOIKEUTTA KOSKEVA SOPIMUS Sopimusosapuolet: Yhteyshenkilö: Jaakko Rissanen Maanmittauslaitos, Yhteyshenkilö: Kari

Lisätiedot

Seuranta ja raportointi

Seuranta ja raportointi Seuranta ja raportointi Paikkatiedon infrastruktuuri -koulutus 11.12.2009 Pasila Petri Takala Mitä se on? Euroopan laajuisesti kerätään vertailukelpoista tietoa eri maiden kansallisten paikkatietoinfrastruktuurien

Lisätiedot

Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa

Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa Katselu- ja latauspalveluiden toteuttaminen kunnissa Kunnat ja Inspire -koulutus Jani Kylmäaho 18.11.2014 Hyödyntämisen vaiheet Lisensointi ja käyttöoikeudet Metatiedot Aineisto saataville helposti hyödynnettävässä

Lisätiedot

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa

Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Katselupalvelut ja latauspalvelut - Paikkatietoa karttakuvina ja GML-muodossa Paikkatietoinfran hyödyntäminen koulutukset 22.11. Jani Kylmäaho 1 Sisältö WMS-rajapinta (katselupalvelu, karttakuvapalvelu)

Lisätiedot

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4.

Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot. 1. Yleistä. 2. Palveluntuottajan yhteystiedot. 3. Kolmannen osapuolen palvelut. 4. Kainuun Omasote palvelun yleiset käyttöehdot 1. Yleistä Kainuun Omasote -palvelu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (myöhemmin: Kainuun sote) ylläpitämä kuntalaislähtöistä terveydenhuoltoa

Lisätiedot

Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri

Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri Avoin data ja Tampereen paikkatietoinfrastruktuuri 26.1.2016 Yhteistoiminta ja tietomallit Tampereen raitiotieallianssissa Marko Kauppi Tampereen kaupunkimittaus 1 Miten avoin data ja paikkatietoinfrastuktuuri

Lisätiedot

Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia:

Palvelun avulla ei saa välittää eikä Palvelun tarjoajan palvelimelle saa tallentaa materiaalia: Rouhia Oy:n (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") ylläpitämä Reactored on pilvipalveluna toimiva verkkopalvelu, jota käytetään internet-selaimella. Palvelu on tarkoitettu ensi sijassa oppilaitosten sekä yksittäisten

Lisätiedot

Karttojen tekijänoikeudet

Karttojen tekijänoikeudet Karttojen tekijänoikeudet Alustus seminaarissa Tekijänoikeus ja Arkeologia Pidetään Helsingissä 2.3.2007 Henrik Ungern johtava lakimies Maanmittauslaitos henrik.ungern@maanmittauslaitos.fi Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

Lausuntopyyntöön Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -loppuraportista

Lausuntopyyntöön Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -loppuraportista Kommentteja Lausuntopyyntöön Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -loppuraportista http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120227lausun/name.jsp 1. Näkemyksiä

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Paikkatietoasiain neuvottelukunta 29.3.2011 Tausta paikkatietojen yhteiskäytön edistämistyö edelliset neuvottelukunnat (2001-2004, 2004-2007) kansallinen paikkatietostrategia 2005-2010, 2011-2015 INSPIRE-direktiivi 2007/2/EY laki paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

Oskari/Karttaliittymäinfo. 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus

Oskari/Karttaliittymäinfo. 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Oskari/arttaliittymäinfo 27.2.2012 Antti Rainio Maanmittauslaitos / ehittämiskeskus Paikkatietoinfrastruktuuri INSPIRE-arkkitehtuuri - Rajapintapalvelut Palveluväylä Sovellukset ja paikkatietoportaalit

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: PAIKANNIMET

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: PAIKANNIMET INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: PAIKANNIMET Suunnitelma Otsikko Päivämäärä 2015-05-19 Aihe/alue Julkaisija Tyyppi INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen:

Lisätiedot

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet

Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Paikkatiedon tuottajien tehtävät ja velvollisuudet Koulutuspäivä 7.5.2010 Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus Paikkatietoinfratiimi / Panu Muhli etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Sisällys Mikä velvoittaa?

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri

Paikkatietoinfrastruktuuri Paikkatietoinfrastruktuuri Mitä ja miksi? Antti Rainio Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Koulutuspäivä 30.3.2011 Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen välillä Tunnusyhteys eri tietoaineistojen välillä

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 22.11.2011 Antti Kosonen 25.11.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Paikkatietoalusta. Kuntien digitaaliset paikkatiedot tehokäyttöön. Kuntakiertue Kari Hautamäki ja Jaakko Uusitalo

Paikkatietoalusta. Kuntien digitaaliset paikkatiedot tehokäyttöön. Kuntakiertue Kari Hautamäki ja Jaakko Uusitalo Paikkatietoalusta Kuntien digitaaliset paikkatiedot tehokäyttöön Kuntakiertue 2019 - Kari Hautamäki ja Jaakko Uusitalo Datalle on tarvetta. Tiedon pitää olla luotettavaa. Toiminta tehostuu Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS Tietotekniikkaosasto 13.11.2012 HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO Numero 1 13.11.2012 HELMI-EXTRANET-KÄYTTÖPOLITIIKKA SISÄLTÖ 1 Extranet-tunnuksen käyttöpolitiikka 2 Käyttäjätunnusten myöntöperusteet 3 Salasanat Käyttäjätunnuksen hyväksyttävä

Lisätiedot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot

Oma matkakortti. Palvelun käyttöehdot Oma matkakortti Palvelun käyttöehdot 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Palvelun kuvaus... 3 3 Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen... 3 4 Rekisteröintitiedot ja niiden käyttö... 3 5 Palveluun

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Mineraalivarat>

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <Mineraalivarat> Muistio 2014-06-11 Sivu 1 / 6 INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Suunnitelma Otsikko INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: Mineraalivarat

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot

Paikkatiedon palvelualustan, Oskarin ja Paikkatietoikkunan kehittäminen Jani Kylmäaho / Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus

Paikkatiedon palvelualustan, Oskarin ja Paikkatietoikkunan kehittäminen Jani Kylmäaho / Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus Paikkatiedon palvelualustan, Oskarin ja Paikkatietoikkunan kehittäminen 15.11.2012 Jani Kylmäaho / Antti Rainio Maanmittauslaitos Kehittämiskeskus Palvelualusta Paikkatietoikkuna Oskari Lähtökohtana: PAIKKATIEDON

Lisätiedot

Paikkatietoalusta ja sen mahdollisuudet. HSY:n Paikkatietoseminaari 22.3 Antti Jakobsson Hankepäällikkö

Paikkatietoalusta ja sen mahdollisuudet. HSY:n Paikkatietoseminaari 22.3 Antti Jakobsson Hankepäällikkö Paikkatietoalusta ja sen mahdollisuudet HSY:n Paikkatietoseminaari 22.3 Antti Jakobsson Hankepäällikkö 1 Paikkatietoalustat ja -portaalit Varmistavat laadun ja poistavat päällekkäisen datan Helpottavat

Lisätiedot

Henkilötiedot ja paikkatiedot Mikä on lainsäädännön liikkumavara?

Henkilötiedot ja paikkatiedot Mikä on lainsäädännön liikkumavara? Henkilötiedot ja paikkatiedot Mikä on lainsäädännön liikkumavara? Juhta-VAHTI työpaja 22.8.2018 Lainsäädäntöneuvos Kirsi Taipale 1 Viranomaisten tietojenluovutusten avainkäsitteet julkinen henkilötieto

Lisätiedot

OIVA-palvelun avoimet ympäristötietoaineistot. RiittaTeiniranta SYKE Paikkatietomarkkinat 2.11.2011

OIVA-palvelun avoimet ympäristötietoaineistot. RiittaTeiniranta SYKE Paikkatietomarkkinat 2.11.2011 OIVA-palvelun avoimet ympäristötietoaineistot RiittaTeiniranta SYKE Paikkatietomarkkinat 2.11.2011 Sisältö Ympäristöhallinnon tietopolitiikka Taustaa YMn ohje tietoaineistojen julkisuudesta, luovuttamisesta

Lisätiedot

Käyttöehdot ja evästekäytäntö

Käyttöehdot ja evästekäytäntö Käyttöehdot ja evästekäytäntö Evästekäytäntö Kaikki Lapti Group Oy:n (myöhemmin Lapti) verkkosivustot käyttävät evästeitä. Evästeiksi (keksi/cookie) kutsutaan pieniä tekstitiedostoja, jotka selain voi

Lisätiedot

myclub-palvelun käyttöehdot

myclub-palvelun käyttöehdot myclub-palvelun käyttöehdot Voimassa 28.3.2018 lukien 1. Ehtojen soveltaminen ja palvelunkuvaus Näitä myclub-palvelun käyttöehtoja ( Ehdot ) sovelletaan Taikala Oy:n (Y-tunnus 2254831-7) ( Yhtiö ) tarjoamien

Lisätiedot

Paikkatietoalusta. Kuntien digitaaliset paikkatiedot tehokäyttöön. Kuntakiertue Kari Hautamäki ja Jaakko Uusitalo

Paikkatietoalusta. Kuntien digitaaliset paikkatiedot tehokäyttöön. Kuntakiertue Kari Hautamäki ja Jaakko Uusitalo Paikkatietoalusta Kuntien digitaaliset paikkatiedot tehokäyttöön Kuntakiertue 2019 - Kari Hautamäki ja Jaakko Uusitalo Datalle on tarvetta. Tiedon pitää olla luotettavaa. Toiminta tehostuu Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet!

Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet! 1 Paikkatietojen yhteiskäyttö - mitkä mahdollisuudet! Teemu Saloriutta Maanmittauspäivät 31.5.2017 2 Sisältö Paikkatietoinfrastruktuuri Standardit ja yhteistyö Yhteiskäytön esteitä INSPIRE-direktiivi Yhteenveto

Lisätiedot

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli

INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli INSPIRE-erityiskäyttöluvan malli Johdanto Ottaen huomioon, että direktiivin 2007/2/EY (INSPIRE) 17 artiklan 8 kohdan mukaan jäsenvaltioiden tai niiden julkisten viranomaisten on mahdollistettava yhteisön

Lisätiedot

Vuosikokous klo 12-

Vuosikokous klo 12- Vuosikokous 12.6.2013 klo 12-12.6.2013 Kokouskutsu Kokouskutsu Ilmoittautuminen verkkolomakkeella Vastanneita 22, Ilmoittautuneita 20 Kokousmateriaalina Ehdotus asialistaksi Ehdotus toimintasuunnitelmaksi

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot

INSPIRE-direktiivin toimeenpano

INSPIRE-direktiivin toimeenpano INSPIRE-direktiivin toimeenpano 15.3.2010 Antti Rainio, johtava asiantuntija Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi Käsitteitä säädöksissä Inspire-direktiivi, paikkatietoinfrastruktuurilaki

Lisätiedot

Tietosuojaseloste (5)

Tietosuojaseloste (5) 1.10.2017 1(5) Tietosuojaseloste Tässä tietosuojaselosteesta (jäljempänä tietosuojaseloste ) on kuvattu henkilötietojen käsittelykäytännöt, mukaan lukien kuvaus kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelytavoista.

Lisätiedot

Verkkopalveluiden käyttöehdot

Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot Verkkopalveluiden käyttöehdot 1. Yleistä 1.1. Tätä käyttöoikeussopimusta ja sen mukaisia yleisiä ehtoja (jäljempänä "sopimus") sovelletaan sanomalehti Hämeen Sanomien tarjoamaan,

Lisätiedot

IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010

IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010 IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÖEHDOT 19.5.2010 1 Soveltaminen 1.1 Näitä käyttöehtoja (jäljempänä lisenssiehdot ) sovelletaan IT2010-sopimusehtojen (jäljempänä IT2010-sopimusehdot ) käyttämiseen. 1.2 IT2010-sopimusehtojen

Lisätiedot

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika:

JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: JHS 158 Paikkatiedon metatiedot Liite 6: Esimerkki XML-koodauksesta Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Esimerkki XML-koodauksesta Tässä liitteessä on annettu esimerkki metatiedon sisällöstä paikkatietoaineistoon

Lisätiedot

Tekninen alusta. Tavoitteet ja näkökulmia maankäyttöpäätöksiin Jani Kylmäaho, osahankepäällikkö Maanmittauslaitos

Tekninen alusta. Tavoitteet ja näkökulmia maankäyttöpäätöksiin Jani Kylmäaho, osahankepäällikkö Maanmittauslaitos Tekninen alusta Tavoitteet ja näkökulmia maankäyttöpäätöksiin 14.12.2017 Jani Kylmäaho, osahankepäällikkö Maanmittauslaitos 1 TA - Tavoitteet tiivistetysti Muiden osahankkeiden käyttötapausten tukeminen

Lisätiedot

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö

Komission asetus latauspalveluista Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö Komission asetus latauspalveluista 31.1.2012 Jani Kylmäaho Inspire-sihteeristö 1 Sisällys Verkkopalveluasetus ja yhteentoimivuusasetus Mitä aineistoja velvoite koskee? Kansallinen vs. yhteentoimiva muoto

Lisätiedot

Virre-sopimusasiakkuus

Virre-sopimusasiakkuus Virre-sopimusasiakkuus Asiakkaan perustiedot Nimi Y-tunnus / syntymäaika Postiosoite Osoite Postinumero Postitoimipaikka Asiakkaan yhteyshenkilö Nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero yllä ilmoittamani postiosoite

Lisätiedot

Verkkopalvelusopimus ja käyttöehdot

Verkkopalvelusopimus ja käyttöehdot Verkkopalvelusopimus ja käyttöehdot Paikkatietoasiain neuvottelukunta Antti Rainio 2.3.2012 Verkkopalvelusopimus Karttaikkunoita verkkosivuilla Paikkatiedon julkaiseminen verkkosivuilla Tiedontuottaja

Lisätiedot

Paikkatietoalusta-hanke. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson Hankepäällikkö

Paikkatietoalusta-hanke. Maanmittauspäivät Antti Jakobsson Hankepäällikkö Paikkatietoalusta-hanke Maanmittauspäivät 31.5.2017 Antti Jakobsson Hankepäällikkö 1 2 3 80% tiedosta on paikkatietoa!? = Julkishallinnon tiedoista 80% on paikkatietoa. =Onko meillä tarvetta Julkishallinnon

Lisätiedot

Inspire-toimeenpano TILANNEKATSAUS

Inspire-toimeenpano TILANNEKATSAUS Inspire-toimeenpano TILANNEKATSAUS Inspire-tietotuotteiden määrittely Direktiivin liitteiden II ja III teemojen osalta käynnissä 19 työryhmää - Suomesta mukana: - Risto Ilves, MML, Ortokuvat - Aaro Mikkola,

Lisätiedot

HVO EXTRANET KÄYTTÖEHDOT. 1. Yleistä

HVO EXTRANET KÄYTTÖEHDOT. 1. Yleistä HVO EXTRANET KÄYTTÖEHDOT 1. Yleistä Nämä käyttöehdot (jäljempänä Ehdot ) määrittävät oikeudellisesti sitovat ehdot, joita sovelletaan Huoltovarmuuskeskuksen (jäljempänä HVK ) tarjoamaan HVO Extranet -portaalin

Lisätiedot

Paikkatietoinfrastruktuuri

Paikkatietoinfrastruktuuri Paikkatietoinfrastruktuuri Mitä ja miksi? Antti Rainio Maanmittauslaitos / Inspire-sihteeristö Koulutuspäivä 29.9.2011 Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen välillä Tunnusyhteys eri tietoaineistojen välillä

Lisätiedot

VASTAUS (11) Euroopan komission tietopyyntö EU Pilot 4975/13/ENVI; Paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE)

VASTAUS (11) Euroopan komission tietopyyntö EU Pilot 4975/13/ENVI; Paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE) VASTAUS 147772 1 (11) 24.6.2013 LUONNOS 10.6. PATINE Euroopan komissiolle Euroopan komission tietopyyntö EU Pilot 4975/13/ENVI; Paikkatietoinfrastruktuuri (INSPIRE) VASTAUS EUROOPAN KOMISSION TIETOPYYNTÖÖN

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE. Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011

Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE. Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011 Kokoava tietopalvelu ja INSPIRE Antti Rainio Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 24.11.2011 Säädökset ja ohjeet Lainsäädäntö Inspire -direktiivi Laki paikkatietoinfrastruktuurista Asetus paikkatietoinfrastruktuurista

Lisätiedot

INSPIRE-toimeenpanon seuranta ja raportointi. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari

INSPIRE-toimeenpanon seuranta ja raportointi. Kai Koistinen Inspire-sihteeristön verkkoseminaari INSPIRE-toimeenpanon seuranta ja raportointi Kai Koistinen 17.5.2016 Inspire-sihteeristön verkkoseminaari INSPIRE seuranta ja raportointi INSPIRE-toimeenpanon etenemistä jäsenmaissa seurataan vuosittain

Lisätiedot

Leimaus.fi verkkopalveluiden käyttöoikeussopimus

Leimaus.fi verkkopalveluiden käyttöoikeussopimus Innox Oy - Leimaus.fi käyttöoikeussopimus 11.6.2014 Sivu 1 / 5 Leimaus.fi verkkopalveluiden käyttöoikeussopimus 1. SOPIJAPUOLET Tätä sopimusta sovelletaan Innox Oy:n, Asiakkaan (Leimaus.fi palvelua käyttävä

Lisätiedot

Sertifikaattitilisopimus biokaasusertifikaattijärjestelmän käyttö

Sertifikaattitilisopimus biokaasusertifikaattijärjestelmän käyttö Sertifikaattitilisopimus biokaasusertifikaattijärjestelmän käyttö 2 1. Sopimuksen osapuolet Tämä sertifikaattitilisopimus ( Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: Järjestelmän Ylläpitäjä

Lisätiedot