Suomen Urheiluliitto v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Urheiluliitto v. 1941."

Transkriptio

1 33 Suomen Urheiluliitto v Liittojohtokunta. Liittojohtokunnan puheenjohtajana on toiminut lakit. tohtori Urho Kekkonen ja jäseninä pormestari K. G. R. Ahlbäck, Vaasa, dipl. insinööri Aku Kuusisto, ekonoomi Ilmari Reinikka, dipl. insinööri Arvo Tanila ja kamreeri Emil Koponen, Helsinki, insinööri Alarik Tawast ja lehtori Väinö Teivaala, Tampere sekä kultaseppä Yrjö Salmela, Turku. Liittojohtokunnan varapuheenjohtajana on toiminut dipl. insinööri Aku Kuusisto, liiton sihteerinä dipl. insinööri Arvo Tanila, rahastonhoitajana varatuomari Anton Salmenkylä ja toimistosihteerinä Reino Kukkonen. Liittojohtokunta on pitänyt 6 kokousta, joiden pöytäkirjoissa on 115 pykälää. Osanotto liittojohtokunnan kokouksiin on ollut seuraava: Kekkonen, Kuusisto, Tanila ja Salmela 6, Teivaala, Reinikka ja Koponen 5, Ahlbäck ja Tawast 4 kokoukseen. Valiokunnat. - Liittojohtokunnan vahvistamien ohjesääntöjen mukaan liiton asioita johtokunnalle ovat valmistelleet ja johtokunnan päätöksien mukaan hoitaneet seuraavat johtokunnan asettamat valiokunnat: Talousvaliokunta, Valmennus- ja Koulutusvaliokunta, Ulkoasiainvaliokunta, Kurinpitovaliokunta ja Suunnistamisvaliokunta. Talousvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut varatuomari Anton Salmenkylä ja jäseninä johtaja Johan A. Maljanen, johtaja Ossi Rosokivi ja varatuomari Eero Rönkä. Valiokunta ei ole pitänyt varsinaisia kokouksia, vaan on hoitanut asiat puhelinneuvottelujen perusteella. Valmennus- ja Koulutusvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut dipl. insinööri Arvo Tanila ja jäseninä laivanselvittäjä Allan Mustonen, kauppias Paavo Nurmi, konttoristi Erik Vilen, ekonoomi I. Reinikka, urheiluohjaaja Olli Vaalamo ja kauppa-edustaja Kalevi Kotkas. Valiokunta on pitänyt 2 kokousta ja pöytäkirjapykäliä on kertynyt 23. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana on toiminut maisteri Lauri Miettinen ja jäseninä henkikirjoittaja Toivo Uimonen, varatuomari Kallio Kotkas ja maisteri Wm. Lehtinen. Valiokunta ei ole pitänyt yhtään kokousta. Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajana on toiminut oikeusneuvos Vilho Ebeling ja j.i:iseninä varatuomari J. Ståhlberg ja maisteri Aa7ne Lassila. Valiokunnan ei ole tarvinnut pitää kokouksia. Suunnistamisvaliokunnan puneenjohtajana on toiminut maisteri Olli Veijola ja jäseninä insinööri Juho Lagus, myymälänhoitaja Leo Löt ja reviisori Yrjö Vehmersalo. Valiokunta on pitänyt 2 kokousta ja pöytäkirjapykäliä on kertynyt 13. Varsinaisten kokousten lisäksi valiokunnat ovat pitäneet useita puhelin- y.m. neuvotteluja. - Kaikkien valiokuntien sihteerinä on toiminut toimis0sihteeri Reino Kukkonen. Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Toimintasääntöjen mukaisesti liiton nimen ovat kirjoittaneet liiton puheenjohtaja, lakit. tohtori Urho Kekkonen tai varapuheenjohtaja, dipl. insinööri Aku Kuusisto yhdessä liiton sihteerin, dipl. insinööri Arvo Tanilan tai rahastonhoitajan, varatuomari Anton Sa:menkyliin tai toimistosihteeri Reino Kukkosen kanssa.

2 34 Liiton jäsenistö. Toimintavuoden päättyessä kuului liittoon 846 seuraa ja 74,820 yksityistä jäsentä. Liiton jäsenyys. Liitto on edelleen kuulunut jäsenenä kansainväliseen urheiluliittoon (International Amateur Athletic Federation). Yhteistoiminta muiden järjestöjen kanssa. Liitto on 29/ tehnyt Työväen Urheiluliiton kanssa seuraavan yhteistoimintasopimuksen: Yhtyen kaikissa kohdissa Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton (SVUL) ja Työväen Urheiluliiton (TUL) välillä tehtyyn yhteistoimintasopimukseen, Suomen Urheiluliitto (SUL) ja Työväen Urheiluliitto (TUL) sopivat keskenään yhteistoiminnastaan lisäksi seuraavaa: 1. SUL:n ja TUL:n välistä yhteistoimintaa toteuttamaan allamainittujen erikoismääräysten puitteissa muodostetaan: 1) Yhteistoimintavaliokunta, johon kuuluu 4 jäsentä, kaksi kummastakin liitosta. Valiokunnan tehtävänä on: a) valvoa, että yhteistoimintasopimusta noudatetaan; b) huolehtia allamainittujen kilpailujen järjestämisestä, joko toimeenpannen ne itse tai antaen ne jonkin erikoistoimikunnan, piirin tai seuran järjestettäväksi; c) suorittaa maajoukkueiden ja niiden johtajien valinnat; d) käsitellä taloudelliset kysymykset; e) käsitellä muut sopimuksesta aiheutuvat kysymykset, jotka eivät esiinnyallamainittujen valiokuntien tehtävissä. 2) Valmennusvaliokunta, johon kuuluu 4 jäsentä, kaksi kummastakin liitosta. Valiokunnan tehtävänä on: a) llimetä ennen valmennuskauden alkua maaotteluehdokkaat; b) järjestää yhteiset harjoitus- ja valmennusleirit sekä neuvontatilaisuudet; c) suunnitella tarpeelliset katsastus- ja valintatilaisuudet sekä huolehtia niiden toimeenpanosta; d) käsitellä muut varsinaisesti valmennusta koskevat asiat. 3) Kansainvälisten kilpailujen valiokunta, johon kuuluu 4 jäsentä, kaksi kummastakin liitosta. Valiokunnan tehtävänä on: a) käsitellä ne asiat, jotka aiheutuvat TUL:n urheilijain osanotosta IAAF:n kuuluvien liittojen kilpailuihir, tahi vastaavasti laaf:n kuuluvien liittojen alaisten urheilijain osallistumisesta TUL:n kilpailuihin. Jokaiseen valiokuntaan valitsee kumpikin liitto 2 varajäsentä. Valiokunnat valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, jonka ääni ratkaisee äänestyksissä, joissa äänet menevät tasan. 2. Kansallinen kilpailutoiminta. 1) Suomen mestaruuskilpailut, joissa noudatetaan SUL:n kilpailukalenteria ja -sääntöjä: a) murtomaajuoksumestaruuskilpailut, joihin TUL ei osallistu, toimeenpanee SUL; b) viestinjuoksumestaruuskilpailut järjestävät SUL ja TUL vuorovuosittain. Asianomainen liitto voi antaa niiden toimeenpanon jollekin piirikunnalleen tahi seuralleen. Kilpailujen järjestäjä kustantaa mestaruusmitalit ja huolehtii majoituksesta; nettovoitto jää kilpailun järjestäjille; c) lo-ottelumestaruuskilpailut järjestetään samoin kuin edellämainitut viestinjuoksumestaruuskilpailut; d) v. mestaruuskilpailut, joihin TUL ei osallistu, toimeenpanee SUL; e) yleisurheilumestaruuskilpailut järjestävät SUL ja TUL yhdessä. Kilpailujen järjestäjä kustantaa mestaruusmitalit sekä huolehtii majoituksesta. Nettovoitto, senjälkeen kun siitä on vähennetty seuroille suoritettavat vuosittain päätettävät ja sijoitusten mukaan laskettavat osanottajien matkakorvaukset, jaetaan siten, että SUL saa 80 % ja TUL 20 %. 2) Kansalliset kilpailut: a) liitto-, piiri- ja seuraotteluista sopii asianomainen elin kussakin tapauksessa erikseen; b) olympiavalintakilpailuista päätetään erikseen kullakin kerralla tehtävällä sopimuksella. Kansainvälinen kilpailutoiminta. 1) Kansainväliset kilpailut: Kansainvälisessä kilpailutoiminnassa maata edustaa Suomen Urheiluliitto, joka suunnittelee ja tekee maaottelusopimukset sekä esiintyy Suomessa pidettävien maaottelujen järjestäjänä. (Edellämainittu kansainvälisten kilpailu- 35

3 36 jen valiokunta huolehtii m.m. TUL:n urheilijain IAAF:n alaisesta ulkolaise ta kilpailu toiminnasta ja IAAF:n alaisten ulkomaalaisten urheilijain osallistwnisesta TUL:n kilpailuihin.) TUL sitoutuu kaikessa IAAF:n alai essa kansainvälise sä kilpailutoiminnassaan noudattamaan tarkoin IAAF:n sääntöjä. b) Maaottelut: Koko vuoden maaottelut käsitellään yhtenä toimintana' nettovoitto, senjälkeen kun siitä on vähennetty maaottelu~ jen järjestelymenot, valmennusmenot sekä mahdolliset muut maaottelua koskevat menot, joista Yhteistoimintavaliokunta on tehnyt päätök ensä, jaetaan kummankin liiton kesken eduslustehtävien suhteessa. Tiliselvitys maaotteluista on kunakin vuonna suoritettava 30/ 11 mennes ä. 3. Valmennus. 1) Edustusurheilijain valmennus on yhteinen kummankin liiton urheilijoille. Valmennuksesta aiheutuvat kulut otetaan vuosittain maaottelutilityksiin. 2) Muusta valmennuksesta ja koulutuksesta huolehtii kumpikin liitto täysin itsenäisesti ja erikseen. 4.. Tämä sopimus astuu voimaan allekirjoittamispäivänä ja Jatkuu vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota ennen helmikuun 1 päivää (kunakin vuonna), jolloin se purkautuu saman v~oden huhtikuun 1 p:nä. Sopimus purkautuu, jos SVUL:n Ja TUL:n välinen yhteistoimintasopimus puretaan. 5. Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin liitolle. Helsingissä, tammikuun 29 p:nä SUOMEN URHEILULIITTO r.y. Urho Kekkonen. Arvo Tanila. TYöVÄEN 'URHEILULIITTO. Urho Rinne. V. Penttinen. Ylläolevan yhteistoimintasopimuksen edellyttämiin valiokuntiin on liitto valinnut seuraavat jäsenet: Yhteistoimintavaliokuntaan: dipl. insinöörit Aku Kuusisto ja Arvo Tanila, varalle maisteri L. Miettinen ja kamreeri Emil Koponen; ValmennusvalioktLntaan: dipl. insinööri Arvo Tanila ja laivanselvittäjä Allan Mustonen sekä varalle ekonoomi Ilmari Reinikka ja konttoristi Erik Vilen; Kansainvälisten kilpailujen valiokuntaan: maisteri Lauri Miettinen ja henki kirjoittaja Toivo Uimonen sekä varalle varatuomari Kallio Kotkas ja varatuomari Eero Rönkä. Edelläolevat valiokunnat ovat puheenjohtajikseen valinneet ensinmainitut ja sihteerikseen toimi tosihteeri Reino Kukkosen. Edelleen on liitto 29/ tehnyt Svenska Finlands Idrottsförbund'in kanssa seuraavansisältöisen yhteistoimintawpimuksen: Suomen U~heilttliiton ja Svenska Finlands Idrottsförbundin välinen yhteistoimintasopimus. Suomen Urheiluliitto, alempana lyhennetty SUL, joka kuuluu Suomen Voimistelu- ja Urheiluliittoon, alempana lyhennetty SVUL, ja Svenska Finlands Idrottsförbund, alempana lyhennetty SFI, ovat solmineet keskenään seuraavan yhteistyösopimuksen: 1. Ne SFI:n seurat, joilla on ohjelmassaan yleisurheilu ja jotka ottavat osaa SVUL:n toimialaan kuuluvaan kilpailutoimintaan, liittyvät, SFI:n välityksellä ja kuulumaua tämän johdosta mihinkään SVUL:n piiriin, jäsenyhdistyksinä SUL:oon. Tässä kilpailutoiminnassa ja SUL:n liittokokouksissa on näillä seuroilla ja niiden jäsenillä samat oikeudet ja velvollisuudet kuin SUL:n muilla jäsenseuroilla ja niiden jäsenillä. 2. Yhteistyöhön kuuluvassa toiminnassa on SFI:n liittojohtokunnalla vastaavanlainen a ~ ema kuin SVUL:n piirien johtokunnilla. 3. Yhteys SUL:n liittojohtokunnan ja SFI:n jäsenseurojen ja yksityisten urheilijain välillä tapahtuu SFI:n liiuojohtokunnan välityksellä, mikäli ei toisin sovita. 37

4 38 4. Sellaisissa asioissa, joissa SUL:n jäsenyhdistykset ja yksityiset urheilijat ovat oikeutettuja kääntymään SUL:n liittojohtokunnan puoleen asianomaisen piirijohtokunnan välityksettä, voivat myöskin SFI:n jäsenyhdistykset ja yksityiset urheilijat kääntyä SUL:n liittojohtokunnan puoleen ilman SFI:n liittojohtokunnan välitystä. Niissä asioissa, joissa SUL:n liittojohtokunta vaatii lausunnon asianomaisilta piirijohtokunnilta, tulee SUL:n liittojohtokunnan, kun asia koskee SFI:n jäsenyhdistyksiä tai yksityisiä urheilumiehiä, pyytää SFI:n liittojohtokunnalta lausunto. 5. SFI sitoutuu järjestämään yleisurheilumestaruuskilpailunsa niinä päivinä, jolloin SUL järjestää piirimestaruuskilpailunsa tai vastaavat kilpailut. Urheilijain osanotto ja sijottautuminen SFI:n mestaruuskilpailuissa tuottaa valintoina Suomen mestaruuskilpailuihin samat oikeudet ja edut kuin o ~ anotto SUL:n piirimestaruuskilpailuihin tai vastaaviin kilpailuihin. 6. SUL sitoutuu myöntämään SFI:lle, sen piireille tai sen jäsenyhdistyksille kilpailuluvan liitto-, piiri- tai seuraottelua varten pohjoismaisten urheilujärjestöjen kanssa, mikäli tämä edustus ei ole SUL:n ehkä hyväksymien yleisten toimintasääntöjen vastainen. 7. Tämä sopimus on voimassa allekirjoittamispäivästä lukien vuoden 1942 loppuun ja jatkuu vuoden kerrallaan, ellei kumpainenkaan allekirjoittaja sitä irtisano vähintään 3 kuukautta ennen kalenterivuoden päättymistä. 8. Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta suomeksi ja ruotsiksi, yksi kumpaisellekon sopimuspuolelle. suomeksi ja ruotsiksi, yksi kumpaisellekin sopimuspuolelle. SUOMEN URHEILULIITTO r.y. Urho Kekkonen. R. Kukkonen. SVENSKA FINLANDS ldrottsförbund t.f. Bo Palmgren. Ake Romantschuk. Liiton edustus SVUL:n toimiehmissä. SVUL:n Liittokokouksissa liittoa ovat edustaneet lakit. tohtori Urho Kekkonen, Helsinki, tohtori Reino Leimu, Turku, toimittaja Arvo ALanne, Oulu, kauppias KaLLe Tuomi, Hämeenlinna, kamreeri Emil Koponen, Helsinki ja varatuomari Anton SaLmenkylä, Helsinki. SVUL:n LiittohaHituksessa liiton edustajina ovat toimineet lakit. tohtori Urho Kekkonen, Helsinki, varalla insinööri ALarik Tawast, Tampere; dipl. insinööri Aku Kuusisto, HeLsinki, varalla henkikirjoittaja Toivo Uimonen, Helsinki; johtaja Yrjö HeLanterä, Hämeenlinna, varalla johtaja Ossi Rosokivi, Helsinki. Edustus Stadion-säätiössä. Stadion-säätiön hallituksessa liittoa on edustanut varatuomari Anton SaLmenkyLä. Edustus Suomen OLympiaLaisessa Komiteassa. Suomen Olympialaisessa Komiteassa liiton edustajana on toiminut lakit. tohtori Urho Kekkonen. Suomen Olympialaisen Komitean Valtuuskunnassa ovat olleet lakit. tohtori Urho Kekkonen mainitun komitean puheenjohtajana sekä lisäksi dipl. insinööri Arvo TaniLa, lehtori Väinö Teivaala ja majuri Lauri PihkaLa. Liiton yleiset kokoukset. Vallinneen sotatilan takia ei liiton vuosikokousta voitu toimintakautena pitää. Liittojohtokunta hoiti entisessä kokoonpanossaan tehtäviään seuraavaan vuosikokoukseen saakka. Maaliskuun 16 p:nä pidettiin Helsingissä SVUL:n huoneistossa liiton ylimääräinen kokous, jonka huomattavimmista päätöksistä mainittakoon: 1) hyväksyttiin muutos liiton toimintasääntöihin, koskeva piireittäin toimitettavan äänestystavan poistamista; 2) hyväksyttiin uudet kilpailusäännöt, joiden mukaan luovuttiin aluejärjestelmästä, SM-kilpailut yleisurhei- 39

5 40 lussa muutettiin 2-päiväisiksi ja viestimestaruuskilpailuista poistettiin 4 X 800 m. viesti; 3) hyväksyttiin uudet urheilumerkkisäännöt. 4) hyväksyttiin TUL:n välillä tehty Yhteist~imintasopimus; 5) keskusteltiin VKV:n ehdotuksen mukaisesta seurojen luokittelusta ja sen aiheuttamista toimenpiteistä. Koulutus- ja valmennustoiminta. A) Ne u von t a- j aku r s s i toi m i n t a. Liitto teki heti vuoden alussa VKV:n laatiman ehdotuksen mu]{aisesti laajan ja monipuolisen koulutus- ja valmennussuunnitelman, jonka toteuttamiseksi varattiin mk 225,000: -. Suunnitelman mukaisesti valittiin jokaista SVUL:n piiriä varten piirineuvojat, joiden tehtävänä oli helmikuun alusta lähtien syyskuun loppuun asti toimia yhteistyössä a.o. piirin yleisurheilujaoston kanssa yleisurheilun kohottamiseksi piirissä järjestämällä m.m. piirikursseja sekä keväällä kirjeenvaihdon ja myöhemmin henkilökohtaisen kosketuksen avulla opastaa piirin urheilijoita. Piirineuvojina toimivat: Palle Virtanen, Hannes Torpo, Into Harju, Mikko Kajaani, Pentti Oura, Ossi Rajasaan. Eino Leino, Antti Huusari, Heikki Taskinen, I. Leino, Paavo Karikko, Edmund Hampaala ja Ensio Pystynen. B) VaI m e n n u s toi m i n t a. Helsinki Vaasa Kurikka Tampere Hämeenlinna - Kajaani Oulu Haapavesi Kemi Kokkola Jyväskylä Lahti Karhula Kuusankoski - Kuopio - harj.ohjaajina H. Torpo ja Y. Nora. -,,- Aatto Reinikka. -,,- Aulis Reinikka. -,,- Hugo Lahtinen. -,,- Mikko Kajaani. -,,- E. Pentikäinen. -,,- K. Rantala. Toimintakau~en valmennustoiminta käsitti lähinnä edustusurheilijain valmennuksen suunniteltuja Saksa Ruotsi-Suomi, Suomi-Ruotsi ja Suomi-Unkari maaotteluja varten. Liiton valmentaja Armas Valste oli henkilökohtaisessa kosketuksessa edustusurheilijain kanssa,. minkä lisäksi hän kirjallisilla neuvoilla antoi ohjeita nuoremmille lupaaville urheilijoille. Sisäharjoitustilaisuuksia järjestettiin helmi-toukokuun välisenä aikana seuraavilla paikkakunnilla: -,,- -,,- -,,- -,,- -,,- -,,- E. Hatermaa. O. Okkonen. J. Björk. E. Turunen. E. Leino. 41 A. Huusari ja N. Fabricius. O. Maijala. -,,- H. Taskinen. Joensuu -,,- A. Gummerus. Pori -,,- A. Lehtonen. Turku -,,- P. Karikko. Mikkeli -,,- E. Pystynen. Savonlinna -,,- K. Juntunen. Edustusurheilijoille järjestettiin yhdessä TUL:n kanssa Vierumäen Urheiluopistossa 3:t 10-päiväiset leirit ja niiden jälk~en 10-päiväinen leiri nuorille edistymiskykyisille urheilijoille. Leirin johtajana toimi valmentaja Armas Valste ja opettajana m.m. Paavo Nurmi. Leireillä oli osanottajia seuraavasti: juoksijaii1 ja hyppääjäin leirillä.. 57 osanottajaa heittäjien leirillä n.s. uusien miesten leirillä " Yhteensä 105 osanottajaa K ilpailutoiminta. Kun kaikista suunnitelluista maaotteluista oli luovuttava, lähetettiin Saksan Valtakunnan Urheiluliiton kutsumina ja Opetusministeriön suosiollisella myötävaikutuksella yhdessä TUL:n ja Suomen Poikaurheiluliiion kanssa poikkajoukkue Breslaussa 30-31/8 pidettyihin nuorisokilpailuihin. Maitten välisen kilpailun lopulliset tulokset olivat: Saksa 81, Italia 48, Suomi 25, Unkari 23 1fz ja Slovakia 9.

6 42 Edelleen lähetettiin nuorisojoukkue Tukholmaan, jossa 27-28/9 pidettiin epävirallinen Ruotsi-Suomi nuorisomaaottelu, jonka Ruotsi voitti pistemäärin Kotimainen kilpailutoiminta näytti ennakolta muodostuvan hyvin vilkkaaksi, sillä määräajan kuluessa haettaviksi julistettuja kansainvälisiä ja kansallisia kilpailuja haettiin jo 95. Sodan syttymisen takia näistä ennätettiin toimeenpanna vain osa. Poikkeuksellisista oloista johtuen ehdittiin järjestää vain yhdet Suomen mestaruuskilpailut, nim. murtomaajuoksussa. Ne pidettiin Joensuussa 25/5 ja voitti Kauko Pekuri, HPV, mestaruuden 8 km. matkalla ja HPV:n joukkue, K. Pekuri, S. Jousenlahti ja E. Pekuri joukkuemestaruuden 13 pisteellä. Edellämainittujen kilpailujen lisäksi järjestettiin sodan aikana suurimmilla paikkakunnilla eri puolilla maata n.s. "kotirintaman urheilukilpailuja", jotka kaikkialla keräsivät runsaan osanoton paikkakunnilla olleiden tahi lomalla käyvien urheilijain ottaessa niihin osaa. Tämän lisäksi toimeenpantiin joukko piirien ja seurojenvälisiä kilpailuja. Suomalaisia urheilijoita osallistui toimintakauden aikana muutamiin kansainvälisiin yleisurheilukilpailuihin Saksassa ja Ruotsissa ja vastaavasti k ävi norjalainen P. Lie ja muutamia Ruotsin parhaita yleisurheilijoita täällä kevätkesällä järjestettävissä kansainvälisissä kilpailuissa. 2) Suomalaiset urheilijat ulkomailla. Suomalaiset urheilijat ovat kilpailleet ulkomailla seuraavasti ja saavuttaneet niissä seuraavia tuloksia: S a k sa s s a : Berliinissä 18/ 6: keihäänheitto 1) Matti Mikkola 70.30, 3,000 m. juoksu 4) Veikko Virtapohja R u 0 t s i s s a: Tukholmassa 13/ 6: Tukholman halkijuoksu 6) Jussi Kurikkala Norrköping 9/ 6: kaupunkiottelu Tampere-Norrköping 59 lh- 46 lh pisto Tukholma 19/ 6: seuraottelu Karhulan Katajaiset-Hammarby Idrottsförening pisto Hellefors 2216: 3,000 m. juoksu 3) V. Heino Ljusdal 20/ 6: keihäänheitto 1) O. Hietanen 64.69, k iekonheitto 2) O. Hietanen 39.80, 400 m. aitajuoksu 3) N. Fabricius Tukholma 17/ 9: moukarinheitto 3) U. Veirilä 48.02, mailin juoksu 4) T. Sarkama Borås 20/ 9: mailin juoksu 3) T. Sarkama ja moukarinheitto 4) U. Veirilä ) Ulkomaiset urheilijat Suomessa: n 0 r j ala i s e t: Helsinki 11 / 6: 1,500 m. juoksu 4) Per Lie r u 0 t sai a i s e t : Helsinki 11 / 6: 2 mailin juoksu 1) B. Hellström , pituushyppy 1) O. Hallgren 698, moukarinheitto 1) G. Backlund Palkintotuomarikurssit. Palkintotuomarikursseja ehdittiin pitää vain kahdet, niro. Helsingissä ja Porissa, joiden perusteella hyväksyttiin useita uusia palkintotuomareita ja lähettäjiä. Toimintakauden aikana liitto uudisti kaikkiaan 1,730 palkintotuomari- ja lähettäjäkorttia. Taitomerkkien suoritukset. Liitolle esitettyjen tulosten perusteella ehdittiin kuluneena vuonna jakaa vain seuraavat miesten taitomerkit: mestarimerkkejä 1 kpl. I lk. merkkejä " II 2 " III " 3 " " Naisten merkkejä jaettiin: I lk. merkkejä kpl. III " " 7 " Mainittakoon, että liitto perusti toimintakauden aikana uudet n.s. kuntoisuus- ja harrastusmerkit, joita epäilemättä tullaan vastaisuudessa liiton suunnitteleman seuroje~ luokittelun yhteydessä suorittamaan runsaasti, 43

7 44 mutta joita ei sodan alettua' ehditty vielä lainkaan seuroissa suorittaa. Tavaramerkkisopimukset. Kuluneen vuoden aikana ovat seuraavat tavaramerkkisopimukset olleet voimassa: Verryttelypuvut: O/ Y Suomen Trikoo, Tampere. Urheiluhousut: E. Heikkilä, Hyvinkää... E. Järvinen, Lahti. Urheilupaidat: O/ Y Suomen Trikoo, Tampere. Urheilusukat: O/ Y Suomen Trikoo, Tampere. Työntökuulat: O/ Y Urheilutarpeita, Helsinki. Porin Konepaja, Pori. Rauta- ja Metallivalimo Tarmo, Helsinki. Vammalan Konepaja, Vammala... Niemisen Valimo, Helsinki. Keihäät: O/ Y Urheilutarpeita, Helsinki. J. Uusitupa, Jyväskylä... Gunnar Peltonen, Kerava. Kiekot: O/ Y Urheilutarpeita, Helsinki... Gunnar Peltonen, Kerava. Moukarit ja painot: O/ Y Urheilu tarpeita, Helsinki. Liiton ansiomerkit. Kuluneen toimintakauden aikana myönnettiin ansiomerkit liiton monivuotiselle, vuoden alussa eronneelle toimistosihteerille, toimistopäällikkö Lauri Santalalle ja 50 v. täyttäneelle VKV:n jäsenelle ja entiselle liittojohtokunnan jäsenelle, 'laivanselvittäjä Allan Mustoselle. Avustukset. Liitto otti vuoden alussa sotakummilapsikseen v. 1939/40 talvisodassa edesmenneen Ilmari Helteen pojat 11-vuotiaan Heikki Anteron ja 9-vuotiaan Pekka Ilmarin, joille kummallekin suoritetaan mk 300: - suuruinen avustus kuukaudessa, siksi kunnes pojat ovat varttuneet nuorukaisiksi. Liitto avusti evakkoseuroja Viipurin Reipasta ja Suomussalmen Vesaa, edellistä mk 600: - ja jälkimmäistä mk 500: - rahamäärillä urheiluvälineiden hankkimista varten. Suomi-Ruotsi maaottelumarssi. Liitto oli aloitteentekijänä yhdessä Ruotsin Kävelyliiton kanssa ainutlaatuisen massa-maaottelun aikaansaamiseksi nim. marssimaaottelun järjestämiseksi Suomen ja Ruotsin välillä. Käytyjen neuvottelujen ja kirjeenvaihdon päätteeksi allekirjoitettiin mainitun liiton välillä 22/ ottelusopimus. Sen mukaan järjestettiin toukokuun 4-25 p:n välisenä aikana kummassakin maassa marssi, jonka voiton ratkaisi hyväksyttyjen marssisuoritusten yhteinen lukumäärä, suhdelukujen ollessa hyväksemme 1-2. Maaottelun laajuuden huomioonottaen kutsui liitto kilpailujen järjestelyihin kaikki suurimmat urheilun keskusjärjestöt, m.m. TUL, Puolustusvoimat, Sk.järjestö ja Lotta-Svärd yhdistyksen. Kaikkiaan oli k.o. maaottelun järjestelyissä mukana 34 järjestöä. Kilpailua varten valitun päätoimikunnan puheenjohtajana toimi lakit. tohtori Urho Kekkonen ja sihteerinä toimistosihteeri R. Kukkonen. Kilpailun käytännöllisistä järjestelyistä huolehtimaan valitussa järjestely toimikunnassa toimivat puheenjohtajana dipl. insinööri Arvo Tani.1a ja jäsenenä m.m. liittomme VKV:n jäsen, laivanselvittäjä Allan Mustonen. Maaottelun voitti Suomi ylivoimaisesti saaden yhteensä 1,507,111 hyväksyttyä marssisuoritusta Ruotsin 943,952 vastaan. Kilpailu tuotti sitä varten hankitun marssimerkin myynnistä voittoa n. 3 milj. markkaa, josta puolet luovutetaan invaliidien hyväksi. Loput luovutetaan vastaavanlaisten massa-maaottelujen järjestelyistä huolehtivahe järjestölle, johon. SVUL ja TUL ovat kumpikin valinneet 5 jäsentä. Toimikunnan puheenjohtajaksi on valittu lakit. tohtori Urho Kekkonen ja sihteeriksi toimistosihteeri R. Kukkonen. Liitto ja puolustussotamme. Kesken vilkkaaksi muodostumassa olevan urheilutoiminnan, oli meidän kuitenkin jälleen pakko ase kädessä ryhtyä puolustamaan maamme vapautta. Yleisurheiluväki oli tietenkin jälleen mukana sataprosenttisesti ja 4!i

8 46 useat parhaimmat urheilijamme olivat etulinjoilla ensimmäisinä viitoittamassa tietä lopullista voittoa kohti. Tässä kamppailussa sai yleisurheilu jälleen maksaa kalliit lunnaat; monet ovat haavoittuneina saaneet jättää ikuisiksi ajoiksi heille rakkaaksi käyneen urheilun ja monet edustusurheilumme parhaimmat pojat ovat jo saavuttaneet sankarikuoleman. Näistä mainittakoon m.m. Veikko Tuominen, Eero Lähdesmäki ja Matti Mikkola. Suomen Urheiluliitto tekee kunniaa näiden sankarien muistolle, mikä velvoittaa liittoa työskentelemään entistä tarmokkaammin maamme yleisurheilun ja ennenkaikkea nuorison hyväksi. SUOMEN URHEILULIITON TILINPÄÄTÖS v

9 48 D eb et Suomen Urheiluliiton An Palkkatili Vuokratili Postikulujentili Puhelinkulujentili Sähkekulujentili Valmentajan palkka tili Valmentajan m atkakulujentili Neuvojien palkkatili Neuvojien matkakulujentili Valmennusleiritili Kurssi tili Hieronta- ja sairashoitotili Varustetili Välinetili K oripalloneuvojan matkakulujentili K oripal10.neuvojan palkkatili Sekal. valmennuskulujentili Propagandakulujentili Johtokunnan kokouskulujentili Ulkomaisten kilpailujentili... ".... Suomi-Un kar i maaottelutili G. H öckertin m uistojuhlatili Avustustentili Ed ustustili P ainatuskulujentili Konttoritarviketili Sekalaisten tili Vo i t t 0- ja : : : : : : : : : : : : : : : : : : : '-:: : : : : : : : : 30 mk : 70 tilinpäätös v t a p p i o. t i l i. Per SVUL:n avustustili Mestaruuskilpailujentili Kilpailumaksujentili Korkotili Painotuotetili Urheilumerkkitili Mestaruusmitalitili Tavaramerkkitili Tuomarikorttitili Pääomatili: Tappio v mk 49 Kredit : - 758: : : : :50 47 : : : : : 70 Ta s e- An SVUL:n tili : 35 Ar vopaperitili : 45 Kiinnevelkakirjojentili :- Kalustotili :- Henkilötili : 40 ;Painotuotetili : 55 Urheilumerkkitili _._. _.._._. 5_.9_9_0_: _ mk : '15 t i Z i. Per Valmennus- ja koulutusrahasto Maaottelurahasto Henkilötili Pääomatili: Säästö edellisiltä vuosilta : 45 Tappio v : : : : : 90 mk : 75

10 Nylund 5, Raunio 3, Hallberg 5, Kauppi 5 ja Niku 5 kertaa. Työvaliokunta on kokoontunut yhden kerran ja pöytäkirjaan on merkitty yhteensä 14 :ää. Kaikki jäsenet ovat osallistuneet kokoukseen. Valmennus- ja koulutusvaliokuntaan ovat kuuluneet jäseninä L. Heikkinen, T. Niku, Y. Kaloniemi, V. Saarinen, T. Lappalainen, E. Penttilä, P. Nuotio ja L. Valonen. Edustus SVUL:n toimielimissä. 51 Suomen Hiihtoliitto v ( ) Johtokunta. Suomen Hiihtoliiton johtokuntaan ovat kuuluneet: puheenjohtajana varatuom. Tauno Aarre Lahdesta saakka, varapuheenjohtajana kapteeni Kalle Vierto Jyväskylästä, sihteerinä ja rahastonhoitajana lehtori Yrjö Kaloniemi Lahdesta sekä muina jäseninä kapteeni Lauri Heikkinen Kajaanista, johtaja Aksel Hallberg Helsingistä, konsuli Veikko Nylund Kuopiosta, maanviljelijä Eino Raunio Viro lahdelta, johtaja Lai ne Kauppi Lahdesta ja metsäpiiripääll. Tapani Niku Lahdesta. Svenska Finlands Skidförbund'ia on SHL:n johtokunnassa edustanut ins. Ragnar Krogius Helsingistä. Johtokunnan työvaliokuntaan ovat kuuluneet varat uomo Tauno Aarre saakka, joht. Aksel Hallberg, lehto Yrjö Kaloniemi ja metsäpiiripääll. Tapani Niku.. Liiton vakinaisena kanslistina on toiminut neiti Anni Tienheimo saakka ja siitä edelleen yliopp. Aune Salmela. Johtokunta on toimintakauden aikana kokoontunut 6 kertaa ja pöytäkirjoihin on merkitty yhteensä 104 :ää. Kokouksiin ovat johtokunnan jäsenet osallistuneet seuraavasti: Aarre 3, Vierto 6, Kaloniemi 6, Heikkinen 5, SVUL:n liittohallitukseen ovat SHL:n edustajina kuluneet: 1) T. Aarre, varamies, V. Nylund 2) Y. Kaloniemi, varamies K. Vierto, 3) A. HaZZberg, varamies E. Raunio. SVUL:n liittokokouksessa ovat SHL:n edustajina olleet: varatuom. T. Aarre Lahdesta, tri A. Järvinen Saarijärveltä, johtaja A. Kaskela Helsingistä, lehtori R. Roni Helsingistä, maanviljelijä E. Raunio Virolahdelta ja johtaja L. Kauppila Lahdesta. Edustus muissa järjestöissä. SHL:a on Kansainvälisen Hiihtoliiton (FIS:n) johtokunnass edustanut varat. T. Aarre Lahdesta ja alkaen pääkonsuli Arvo A. Himberg Helsingistä. SHL:a ovat Suomen Olympialaisessa Komiteassa edustaneet varat. T. Aarre ja leht. Y. Kaloniemi. SHL:a on Stadion-säätiössä edustanut varat. T. Aarre. SHL:a ovat Suomen Ladun hallituksessa edustaneet varat. T. Aarre, johto A. Hallberg ja voim.op. T. I. Sorjonen. Jäsenyys muissa järjestöissä. SHL on edelleenkin kuluneena toimikautena ollut jäsenenä Kansainvälisessä Hiihtoliitossa (F.I.S.) ja Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitossa (SVUL). Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Liiton nimen ovat olleet oikeutetut kirjoittamaan puheenjohtaja, varat. T. Aarre tai varapuheenjohtaja, kapt.

11 52 K. Vierto yhdessä sihteerin, lehto Y. Kaloniemen tai kanslistin, neiti Anni Tienheimon kanssa. Titintarkastajat. SHL:n tilintarkastajina ovat toimineet kamreeri Sulo Järvinen Helsingistä ja kauppat. kand. Vitjo Oinonen Lahdesta, varamiehenä kauppias J. Järvinen Helsingistä ja pankinjoht. A. Palin Lahdesta. Liiton jäsenmäärä. Toimikauden päättyessä oli SHL:oon hyväksyttyjä seuroja 606, joissa jäseniä yht. 5"0,578. Liiton toimisto. SHL:n toimisto on sijainnut Lahdessa Aleksanterink. 13 :ssa. Toimikauden aikana on liitolle saapunut 822 kirjettä tai lähetystä, lähetettyjen lukumäärän ollessa 787. Toimistoa ovat hoitaneet liiton sihteeri, lehtori Yrjö Kaloniemi ja kanslisti, neiti Anni Tienheimo saakka, josta edelleen yliopp. Aune Salmela. Tavaramerkit. SHL:lla on kuluneena toimivuotena ollut seuraavat tavaramerkkisopimukset: O/Y Skoha A/B:n kanssa Helsingistä "Voitto" - suksisite~stä sekä "Pallas"- ja "Ilves" hiihtokengistä saatu mk 30,000: -, O/Y Urheilutarpeiden kanssa Helsingistä suksista ja sauvoista saatu toimivuosilta ja mk 25,000: -, J. Uusituvan kanssa Jyväskylästä suksista, saatu mk 10,000: -, Urho Laattalan kanssa Sysmästä "Valtti"-suksivoiteesta, saatu mk 2,000: -, SHL:n erikoissuksivoiteesta O/Y Skoha A/B:n'kanssa, saatu 104: 25. SHL:n ja SFS:n yhteistoimintasopimus. SHL:n ja SFS:n yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin ja senmukainen yhteistoiminta astui heti voimaan., SHL:n ja TUL:n yhteistoimintasopimus. SHL:n ja TUL:n välinen yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin Sopimus toteutui jo käytännössä ensimmäisten yhteisten SM-kilpailujen muodossa, SHL:n kunniamerkki, Liiton johtokunta päätti kokouksessaan myöntää liiton kunniamerkin n:o 3 Saksan valtakunnan urheilunjohtajalle Hans von Tschammer und Osten'ille. Merkki luovutettiin hänelle Garmisch-Partenkirchenin kilpailujen yhteydessä. SHL:n kunniamerkit. Liiton johtokunta on kuluneen toimivuoden aikana myöntänyt seuraavat ansiomerkit allamainituille SHL:n työsaralla ansioituneille henkilöille: N:o 60. J. S. Edström, Ruotsi N :o 61. Carl Diem, Saksa N:o 62. Gustav Räther, Saksa N:o 63. Veikko Nylund, Kuopio N:o 64. Tauno Aarre, Lahti N:o 65. Arvo Himberg, Helsinki N:o 66. Aksel Hallberg, Helsinki N:o 67. Harry Vainio, Pylkönmäki N:o 68. Juho Särö, Lahti N:o 69. Boris Peso, Helsinki (Viipuri) N:o 70. Olavi Rissanen, Kotka (Viipuri) N:o 71. Ferdinand Särkkä, Kotka N:o 72. Julius Uusitupa, Jyväskylä N:o 73. Emil Lampinen, Porvoo N:o 74. Arno Hohenthal, Helsinki No: 75. Arvo Vartia, Helsinki N:o 76. Toivo Okkola, Helsinki N:o 77. Olli Remes, Rovaniemi N:o 78. Pauli Pitkänen, Sänkimäki N:o 79. Viljo Sipilä, Kotka Mäenlaskun arvostelutuomarit. SHL jakaa mäenlaskun arvostelutuomarit kolmeen luokkaan: kansainvälisiin, kansallisiin ja piirikunnallisiin. Kansainvälisiksi tuomareiksi on kuluneeksi toimi- 53

12 54 vuodeksi hyväksytty SHL:sta johto A. Palamaa, leht. Y. Kaloniemi, johto L. Kauppi, ins. S. Sirola, konsuli V. Nylund ja joht. A. Hallberg sekä SFS:sta L. Steiner, Fiskars, A. Andersson, Vaasa ja A. Stenman, Pännäinen. Toimivuoden aikana on hyväksytty 15 uutta kansallista ja 38 uutta piirikunnallista tuomarikorttia. Kansainväliset tuomarikortit annetaan vuodeksi kerrallaan, kansalliset kolmivuotiskaudeksi (nyt ) ja piirikunnalliset pysyväisiksi. Toimivuoden päättyessä on voimassa olevia rekisteröityjä tuomarikortteja seuraavat määrät: kansainvälisiä 9, kansallisia 325 ja piirikunnallisia 460, yhteensä siis 794 korttia. Yhdistetyn kilpailun merkkisäännöt. Toimivuoden aikana hyväksyttiin yhdistettyä kilpailua varten vastaavanlaiset merkki säännöt kuin hiihtoa ja mäenlaskua varten on jo aikaisemmin ollut voimassa. Näiden sääntöjen perusteella suoritettiin sitten ensimmäiset yhdistetyn kilpailun merkit. Erikoismestariluokan merkki. Toimivuoden aikana hyväksyttiin erikoismestariluokan säännöt, joiden perusteella myönnettiin seuraavat erikoismestariluokan merkit: Hiihto: N:o 1. Veli Saarinen, Virolahden Sampo N:o 2. Väinö Liikkanen, Kymintehtaan Urheiluseura N:o 3. Martti Lappalainen, Pohj-.Karj. Hiihtoseura N:o 4. Sulo Nurmela, Vehkalahden Veikot 'N:o 5. Pekka Niemi, Ounasvaaran Hiihtoseura N:o 6. Pauli Pitkänen, Puijon Hiihtäjät N:o 7. Klaes Karppinen, Iisalmen Visa N:o 8. Kalle Jalkanen, Lappeenrannan Urheilu-Miehet N:o 9. Jussi Kurik'kala, Kalajoen Junkkarit N:o 10. Pekka Vanninen, Puijon Hiihtäjät N:o 11. Matti Lähde, Kuopion Poliisi-Urheilijat Hiihto-, mäenlasku- ja yhdistetyn kilpailun merkit. Talven kilpailujen perusteella on eri luokkiin hyväksytty seuraavat määrät hiihtäjiä, mäenlaskijoita ja yhdistetyn kilpailun miehiä: H i i h dos s a: Mestariluokkaan 6 (Jussi Kurikkala, Martti Lauronen, Matti Lähde, Pekka Niemi, Eino Olkinuora ja Lauri Silvennoinen), 1 luokkaan 133, II:een 247 ja III:een 757 eli yhteensä 1,143 hiihtäjää. Näiden lisäksi on harrastajaluokkiin hyväksytty yhteensä 956 hiihtäjää. Mä e n 1 a s k u s s a: Mestariluokkaan 4 (Leo Laakso, Lauri Pietikäinen, Niilo Toppila ja Paavo Vierto), I luokkaan 36, II:een 91 ja III:een 108 eli yhteensä 239 mäenlaskijaa. Y h d i s t ety ss ä k i 1 P a i 1 u s s a: Mestariluokkaan 3 (Kalervo Kaplas, Timo Murama ja Pauli ~alonen)~ 1 luokkaan 21, II:een 16 ja III:een 59 eli yhteensa 99 yhdistetyn kilpailun miestä. Hiihtomerkkejä on tilattu ~euraavasti: mestariluokan 2, Len lk:n 0, II lk:n 8 ja III lk:n 9 sekä harrastaj~luokan merkkejä 455 ja erikoisharrastajaluokan 16 ell yhteensä 490 hiihtomerkkiä. Mäenlaskumerkkejä on tilattu seuraavasti: mestariluokan 2, I lk:n 8, II lk:n 11 ja III lk:n 3 eli yhteensä 24 mäenlaskumerkkiä. Tunturikurssimerkkejä on tilattu 2 kpl, SHL:n jäsenmerkkejä 55 kpl. Kurssi-, neuvonta- ja valmennustoiminttl. Toimintakauden aikana on pidetty seuraavat kurssit: 1. Vierumäellä A. Hiihdonneuvojakurssit: , 1, joht. Aaro Eloranta, osanott. 12 B. Hyppymäenlaskuneuvojakurssit: 1. Lahdessa , johto Veli Saarinen, osanotto Mäenlasku: N:o 1 Lauri Valonen, Lahden Hiihtoseura N:o 2 Timo Murama, Ounasvaaran Hiihtoseura N:o 3 Niilo Toppila, Jyväskylän Kisa-Toverit 1. Kolilla 2. Kuopiossa 3. Pallastunturilla, C. Pujottelulaskukurssit: 20-25, 1, johto Ole. Björk 24-28, III, Erkki penttilä 8-14, IV, osanott

13 56 57 D. Hyppymäenlaskun arvostelutuomarikurssit: 4. Sinetässä 2L 1, Alatorniolla 22. 1, 117 L Jyväskylässä 21-23, II, johto Kalle Vierto, osanotto 7 6. Karihaarassa 24. 1, Savonlinnassa 25, 111, Urho Kunttu Veitsiluodolla 25. 1, Vierumäellä 27-31, 111, Osmo Vierto Kemissä 26. 1, Haukiputaalla 28. 1, 16 E. Aktiivihiihtäjien mäenlaskuneuvontakurssit: 10. Oulussa , 700 L Lahdessa IV, johto Veli Saarinen, II. Ruukissa 1-2. II, 67 osanotto 9 F. Valmennustilaisuudet:, Haapavedellä 3-4. II, 344 Lehtimäellä 6-7. II, Töysässä 8. II, Rovaniemellä VIII, neuvo Veli Saarinen, osanotto Seinäj oella II, Kemissä 26. VIII, Jlirvassa 12. II, u " Torniossa 27. VIII, Sukevalla 12, 1, Antti Kukkonen Oulussa 28. VIII, Hyrynsalmella 15. 1, Mäntässä 29. VIII, Ristijärvellä 16, 1, Tampereella 3. IX, Sotkamossa 17. 1, Nokialla 4. IX, Nivalassa 5-6, II, Hyvinkäällä 6. IX, Kalajoella II, Kajaanissa 10. IX, Kälviällä II, Iisalmella 11. IX, Kaustisissa II, Kuopiossa 12. IX, Vetelissä II, Suonenjoella 13. IX, Evijärvellä II, lisvedellä 14. IX, Konnevedellä II, Jyväskylässä 15. IX, Petäjävedellä , Lappeenrannassa 28. IX, Tikkakoskella 7-9. III, Lahdessa 3. X, J yväsky Iässä , Kouvolassa 9. X, Uuraisissa 18. III, Vehkalahdella 10. X, Saarij ärvellä 21. III, Virolahdella 12. X, Kotkassa 20-21, 1, Ensio Pystynen Kohkassa 14. X, Kymin teh taalla , Kymin teh taalla 15. X, Myllykoskella , Mikkelissä 24. X, Savi taipaleella III, Varkaudessa 25. X, Karvilassa , Joensuussa 26. X, Mikkelissä 4. III, Savitaipaleella 4. XI, Suomenniemellä 24. III, Tainionkoskella 5. XI, Alamaalla , Kokkolassa 11. XI, Paimiossa 15. 1, Kaarlo Hottola Seinäjoella 12. XI, Halikossa 16. 1, Turussa 14. XI, Aurassa 17. 1, Valkeakoskella 12. XII, Turussa , Helsingissä 20. XII Mynämäellä 20. 1, Lahdessa XII, Laitilassa 21. 1, Nokialla , 664 G. Hiihdonneuvontapäivät: 48. Jokioisilla , Nokialla 1-3. II, Kiikassa 5. II, Outokummulla , neuvo M. Lappalainen, os.ott Kauvatsalla 6. II, Nunnanlahdella , Harjavallassa 7. II, Rovaniemellä 20. 1, Porissa 8-9. II, 120

14 Kankaanpäässä 10. II, 55. Parkanossa II 56. Ryttylässä 9. 1, Viljo " Nieminen " 57. Hausjärvellä 10. 1, 58. Riihimäellä 12. 1, 59. Tervakoskella 13. 1, 60. Jokelassa 14. 1, 61. Järvenpäässä 15. 1, 62. Raalassa 16. 1, 63. Selkissä 17. 1, 64. Vihdissä 18. 1, 65. Lahdessa 20. 1,.66. Miekkiössä 2I. 1, 67. Orimattilassa 22. 1, 68. Kalliolassa 24. 1, 69 Asikkalassa 25. 1, 70. V iitailassa , 71. Laitialassa 29. 1, 72. Tennilässä 30. 1, 73. Tapanilassa 2-3. II, 74. Oulunkylässä 4. II, 75. Helsingissä 5. II, H. Hyppymäenla.skuneuvontapäivät: 1. Jyväskylässä , neuvo P aavo Vierto, osanotto 2. Kajaanissa , Osmo Vierto 3. Sotkamossa , 4. Rovaniemellä , 5. J okkovaarassa , 6. Sinetässä , 7. Joensuussa 1-2. II, 8. Nurmeksessa 2-4. II, 9. Mikkelissä 7-9. II, 10. ParkumäeIlä II, II. Rantasalmella II, 12. Jyväskylässä II, 13. Saarij ärvellä III, 14. Soinissa III, 15. Vierumäellä III, 16. Karstulassa 2-6. IH, I. Pujottelula.skuneuvontapäivät: 1. Siilinj ärvellä , n euvo Erkki Penttilä, os.ott. 2. Lapinlahdella , 3. Nilsiässä , 4. Kuopiossa 9-1I. 1, 5. Kajaanissa I, 6. Sotkamossa , , ; Kaltimossa 17. 1, Joensuussa , Lahdessa II, Lemillä 5-6. III, Imatralla 7-8. III, Hyvinkäällä UI, Helsingissä 11. III, Nokialla III, Konnevedellä IIr, Mikkelissä III, Sa vonlinnassa III, Kolosjoella 2-5. IV, 32 Yhteenveto toimivuonna pidetyistä kursseista ja neuvontatilaisuuksista muodostuu seuraavaksi: Hiihdonneuvojakursseja , 1 osanottajia 20 Hyppymäenlaskuneuvojakursseja Puj ottelulaskukurssej a Hyppymäenlaskun arvostelutuomarikursseja ,..., Aktiivihiihtäjien mäenlaskuneuvontakursseja......,.,.., _., Valmennustilaisuuksia... '" 35 1,917 Hiihdonneuvontapäiviä ,815 Hyppymäenlaskuneuvontapäiviä... ' Pujottelulaskuneuvontapäiviä..,...,., ,046 Yhteensä 189 osanottajia 10,329 Kotimainen kilpai:utoiminta. a) Kansalliset ja kansainväliset kilpailut: Toimikauden aikana on SHL:n myöntämällä luvalla toimeenpantu 34 kansallista, 2 kansainvälistä, 2 pohjoismaista ja 2 SM-kilpailua, yhteensä siis 40 kilpailua. Näiden lisäksi on piirijohtokuntien luvalla toimeenpantu piirien mestaruuskilpailut ja runsaasti muita piirikunnallisia kilpailuja. Pohjoismaiset Kolosjoen Kisat toimeenpantiin 16/ Kolosjoella ja osallistui niihin ruotsalaisia kilpailijoita. Voittajat olivat: 18 km: Jussi Kurikkala, Kalajoen Junkkarit, 1.12,22, 30 km : Jussi Kurikkala, Kalajoen Junkkarit, 2.11,01, syöksymäen lasku; Erkki Penttilä, 59

15 60 Puijon Hiihtäjät, 2.25,0, pujottelulasku: Viljo Koponen, Puijon Hiihtäjät, 1.07,8. Pohjoismaiset kilpailut toimeenpantiin 29-30/ Alatornion Sk:n Urheilijain ja Kuusiluodon Yrityksen järjestäminä ja osallistui niihin ruotsalaisia kilpailijoita. Mäenlaskun voitti R. Nurminen, Lahden Hiihtoseura, 148,5 pisteellä ja yhdistetyn kilpailun J. Niemelä, Karihaaran Karu, 289,0 pisteellä. Kansainväliset Salpausselän hiihdot pidettiin Lahdessa maaliskuun 1 ja 2 p:nä. Ulkomaalaisia osanottajia oli näissä kilpailuissa Ruotsista ja Saksasta. Voittajat olivat: 50 km: Matti Lähde, Kuopion Poliisi-Urheilijat, 3.59,29, 18 km: A. Dahlqvist, Ruotsi, 1.07,11, mäenlasku: L. Laakso, Lahden Hiihtoseura, 226,6 pist., yhdistetty kilpailu: G. Berauer, Saksa, 431,1 pisto Ounasvaaran talvikisat toimeenpantiin ja osallistui niihin kilpailijoita Ruotsista. Voittajat olivat: 50 km: Pekka Niemi, Ounasvaaran Hiihtoseura, 3.42,17, 17 km: Eino Olkinuora, Suonenjoen Vasama, 1.06,12, mäenlasku: Niilo Toppila, Jyväskylän Kisa-Toverit, 223,3 pist., yhdistetty kilpailu: Timo Murama, Ounasvaaran Hiihtoseura, 432,5 pist. b) Suomen mestaruuskilpailut järjfsti Puijon Hiihtäjät Kuopiossa /3-41. Mestaruudet jakaantuivat seuraavasti: 1) 50 km: Eino Olkinuora, Suonenjoen Vasama, 3.03,27. 2) 18 km: Eino Olkinuora, Suonenjoen Vasama, 1.08,24. 3) 18 km v.: Veikko Turunen, Iisalmen Visa, 1.12,14. 4) 18 km yli 35 v.: V. Sipilä, Hallan Visa, 1.15,35. ~ 5) 3X 10 km viestinhiihto: Iisalmen Visa, 2.10,42 (V. Turunen, V. Ruotsalainen, K. Karppinen). 6) Mäenlasku: L. Pietikäinen, Puijon Hiihtäjät, 216,1 pisto 7) Mäenlasku: yli 35 v.: H. Holm, -Kotkan Hiihtoseura, 202,1 pist. 8) Yhdistetty kilpailu: K. Kaplas, Kouvolan Hiihtoseura, 439,6 pisto 9) 5 km naisille: A. Nopanen, Vehkalahden Veikot 25,10, Syöksy- ja pujotteluhiihdon Suomen mestaruuskilpailut toimeenpantiin Kuopiossa Puijon Hiihtäjien järjestäminä. Syöksyhiihdon mestaruuden voitti V. Hyyppä, Helsingin Toverit, 1.30,0, ja pujotteluhiihdon Erkki Penttilä, Puijon Hiihtäjät, 1.47,2. Yleinen hiihtopäivä. Yleistä hiihtopäivää vietettiin maassa laskiaissunnuntaina helmikuun 23 p:nä kilpailujen, retkien ja iltamien muodossa. Sen johdosta julkaistiin maamme sanomalehdistössä myös kehoitus yleisen hiihtopäivän viettämiseksi. Ulkomainen kilpailu- y.m. toiminta. Huomattavimmat niistä ulkomaisista kilpailuista, joihin hiihtäjämme ja mäenlaskijamme osallistuivat kuluneen toimivuoden aikana, olivat MM-kilpailut Cortina d' Ampezzossa 1-10/2. Suomalaiset sijoittuivat seuraavasti: 18 km: 2) J. Kurikkala, 1.05,25, ;;) L. Silvennoinen, 1.08,13, 5) V. Forsell, 1.08, km: 1) J. Kurikkala, 3.36,35, 7) Martti Lauronen, 3.49,10, 8) Kalle Jalkanen, 3.51,03, 15) Pekka Vanninen, 4.08,21. 4X 10 km viestinhiihto: 1) Suomi, ,7 (M. Lauronen, J. Kurikkala, L. Silvennoinen, E. Olkinuora). Mäenlasku: 1) Paavo Vierto, 221,5 pist, 2) Leo Laakso, 220,5 pist, 7) Niilo Toppila, 214,7 pist, 15) Timo Murama, 207,4 pist, 21) Niilo Nikunen, 192,6 pisto Yhdistetty kilpailu: 2) P. Salonen, 414,8 pist, 4) K. Kaplas, 392,4 pist, 5) T. Murama, 391,6 pist, 10) N. Nikunen, 387,6 pist. Garmisch-Partenkirchenin kilpailuissa Saksassa 14-23/2-41 oli suomalaisten sijoitus seuraava: 18 km: 1) E. Olkinuora, 1.00,09, 3) M. Lauronen, 1.00,17, 61

16 62 4) L. Silvennoinen, 1.01,25, 13) K. Jalkanen, 1.02,38, 15) O. Alakulppi, 1.03,29. 4X 10 km viestinhiihto: 1) Suomi, 2.17,55 (Lauronen, Silvennoinen, Forssell, Olkinuora). Mäenlasku: 2) T. Murama, 220,4 pist., 5) N. Toppila, 212,2 pist, 6) L. Laakso, 211,9 pisto Yhdistetty kilpailu: 4) N. Nikunen, 419,3 pist, 5) T. Murama, 411,5 pist., 6) E. Mäkinen, 396,9 pist, 7) P. Salonen, 388,6 pisto Suomalaiset ovat kilpailleet myös Ruotsissa ja osallistuneet m.m. seuraaviin kilpailuihin, sijoittuen: Ö s t e r sun d i s s a km: 1) M. Karvo, 1.09,59, 30 km: 7) M. Karvo, 2.14,48. Bo den i s s a 22,2, 15 km: 7) V. Hänninen, 1.12,53, 10) A. Hänninen, 1.13,43, 44 km: 2) Pekka Niemi, 2.33,3,3) S. Hänninen, 3.33,43, mäenlasku: 1) L. Pietikäinen, 17,775 pist., yhd. kilpailu: 1) Aarne Valkama, pist. A r v i kas s a Mäenlasku: 1) L. Valonen, 18,100 pisto 2) Kauko Lehtinen, 18,025 pist. T u k hoi m a s s a Mäenlasku: 1) L. Valonen, 74,8 pist., 3) K. Lehtinen, 72,6 pist., yhd. kilpailu: 4) L. Valonen, 33,368 pisto M idä 1 v a-k i 1 p a i 1 ui s s a km: 2) K. Jalkanen, 2.08,45, 50 km: 5) K. Jalkanen, 3.43,43. Örn s k ö 1 d s v iki s s ä 22-23/3. 25 km: 1) M. Lähde, 1.36,55, mäenlasku: 2) Taito Toivonen, 18,542 pist., 4) Paavo Vierto, 18,150 pist., 7) Lippo Lemmetyinen, 17,558 pist. K i r u n a s s a 23/3. 30 km: 1) M. Lauronen, 1.54,16. S 0 11 e f t e å s s a 25/3. 30 km: 1) M. Lähde, 1.46,59, 4) A. Rantalahti, 1.50,28. P aja 1 a s s a 30/3. 30 km: 1) M. Lauronen, 1.41,11, 2) S. Rytky, 1.42,18, 3) N. Soininen, 1.43,42. No r s j ö s s ä 30/3. 30 km: P. Niemi, 1.56,52. SaI s åke r i s s a 30/3. 30 km: A. Rantalahii, 2.03,20, M. Lähde osallistui myös. kilpailuihin, mutta keskeytti. f Kramforsissa 30/3. Mäenlasku: 1) P. Vierto, 18,467 pist, 4) L. Lemmetyinen, 18,258 pist., 6) T. Toivonen, 17,358 pisto Valmentaja Väinö Sares on toiminut koko kuluneen hiihtotalven ajan hiihtovalmentajana Italiassa. F.I.S:n johtokunnan kokoukset. Kansainvälisen Hiihtoliiton (F.I.S:n) johtokunnan kokoukseen Cortinassa osallistui varat. T. Aarre sekä samassa yhteydessä pidettyyn kansainvälisee.n hiihtokokoukseen hänen lisäkseen pääkonsuli Arvo A. Himberg. F.I.S:n johtokunnan kokoukseen Tukholmassa osallistui pääkonsuli Arvo A. Himberg, joka samalla valittiin johtokunnan jäseneksi kuolleen varat. T. Aarteen tilalle. Liiton vuosikokous. SHL:n vuosikokous pidettiin Lahdessa. Kokouksessa oli edustettuna 14 liiton jäsenseuraa ja sen puheenjohtajana toimi prokuristi A. Pöyry Lahdesta ja sihteerinä lehtori Y. Kal:Jniemi. 1) Hyväksyttiin vuosikertomus ja tilit edelliseltä toimikaudelta ja myönnettiin asianomaisille tili- ja vastuuvapaus. 2) Valittiin liiton puheenjohtajaksi seuraavaksi toimivuodeksi varat. T. Aarre Lahdesta sekä johtokunnan jäseniksi kahdeksi seuraavaksi toimivuodeksi erovuoroiset lehtori Yrjö Kaloniemi Lahdesta, konsuli Veikko Nylund, Kuopiosta, johtaja Aksel Hallberg Helsingistä ja kapteeni Lauri Heikkinen Kajaanista. 3) Hyväksyttiin seuraavan vuoden talousarvio, joka päättyi mk 265,000: -. 4) Valittiin edustajiksi SVUL:n liittohallitukseen varat. T. Aarre, varalle konsuli V. Nylund, lehtori Y. Kaloniemi, varalle kapt. K. Vierto, ja joht. A. Hallberg, varalle maanvilj. E. Raunio. 63

17 5) Valittiin edustajiksi SVUL:n liittokokoukshn varat. T. Aarre Lahdesta, tohtori A. Järvinen Saarijärveltä, johtaja A. Kaskela Helsingistä, maanvilj. E. Raunio Virolahdelta, lehtori R. Roni Helsingistä ja johtaja L. Kauppi Lahdesta. 6) Valittiin liiton tilintarkastajiksikamreeri S. Järvinen Helsingistä, kauppat. kand. V. Oinonen Lahdesta, varalle kauppias J. Järvinen Helsingistä ja pankinjoht. A. Palin Lahdesta. 7) Hyväksyttiin SHL:n kilpailujen järjestämistä koskevien erikoissääntöjen 9 :n verotus asteikon ylimmäksi prosentiksi 30 % aikaisemman 40 % :n asemasta. 8) Hyväksyttiin johtokunnan ehdotus erikoismestariluokan sekä yhdistetyn kilpailun merkin säännöiksi. 9) Vahvistettiin Työväen Urheiluliiton kanssa tehty yhteistoiminta sopimus. Puolustussotamme. Kesäkuussa 1941 joutuivat suomalaiset hiihtäjät ja mäenlaskijat asepalvelukseen maamme rajoja suojaamaan. He ovat täyttäneet kunnialla heille uskotun isänmaallisen tehtävän ja heidän uhrinsa isänmaan onnellisen tulevaisuuden puolesta on ollut suuri. Vuoden 1941 aikana ovat seuraavat tunnetut hiihtäjät ja mäenlaskijat saavuttaneet sankarikuoleman: Kalle Jalkanen, Erkki Alaruokanen, Matti Kittilä, Martti Lappalainen, Pauli Pitkänen, Eino Olki nuora, Erkki Kinnunen, Olli Launiainen, Niilo Toppila ja Paavo Vierto. Sota on siis vaatinut Suomen Hiihtoliitolta raskaat uhrit. Monet sen kaikkein parhaimmista edustuskilpailijoista ovat nyt siirtyneet ajasta iäisyyteen. Heidän tekonsa niin rauhan kilpakentillä kuin sodan taistelutanterilla säilykööt meille velvoittavana ja valoisana muistona. SUOMEN HIIHTOLIITON 'T 1 L 1 N PÄÄ T Ö S V

18 Suomen Hiihtoliiton tilinpäätös De be t An K ulunkitili: Konttoritarpeet Palkat :.... Vuokra, vesi. sähkö ja siivous Osuus SVUL:n palkkauskuluihin Merkkiluonnokset Vakuutukset Avustuksia urheilijoille Jäsenrnaksu Palkanpidätyk,iä Sekalaista Voi t t 0- ja : : : : : - 875: : : : : : 90 " Posti-, pub elin- ja. sähkekulujen tili: Postikulut : 05 Puhelinkulut : 20 Sähkekulut : : 05 JI Kurssi- ja neuvontakulujen tili:... "'--c...::.. Valmentajain palkat ja p ä ivärahat Neuvojain matkat neuvottelukokoukset Mäenlaskun neuvojakurssi Kolin leirin matkakustannukset Hiihdonneuvojakurssit Tunturihiihtokurssi PUjottelu- ja mäenlaskuk " Yleiskuluja " KilJ)ailujen tili: Cortinan kilpailut Hiihdon katsastuskilp Muut '" " Kokous- ja matkakulujen tili : Johtokunnan kokoukset Vuosikokous Muut : - '38.816: : : : : : : : : : : : : : : : : 75.. Edustuskulujen t ili : 50.. Kaluston poisto 30 % : 65 D e b e t mk : 95 Ta se An Kassatili : 20.. Pankkitili: P.Y.P. shekkitili : 10 K.O.P : 85 P.Y.P. talletustili : 40 K.O.P : 85 H.O.P : 61 L.S.P : 10 L.S.P : 80 L.S.P : : 26 " Postisiirtotili SVUL:n tili (tilisaatava ) ,. Tavaratili KalustotIli : : : : 15 mk : 46 t a p p i 0 t i Z i. Per Tavaratili: (myyntivoitto) ri Julkaisu- ja. mainostili Kilpa ilujen tili: Kilpailuveroista : 75 " luvista : - Kredit 6.299: : - Sekalaisista , : : 25 II Tavaramerkkitili : 10 MM-postimerkkitili : 30 Korkotili: Talletuksista : 86 Määrärahatililtä : - Lainasta : : 86 1I1äärärahatili V Olymp.kisojen tili Puhdas tappio t i Z i. mk : 95 K l'edit Per Toimintarahastotiii : " P ääomatili: Edellisenä tilikautena : 40 Tappio : : 46 mk : 46

19 Liiton jäsenistö. Toimintakauden päättyessä oli liitossa yhteensä 234 jäsenseuraa, joissa yhteensä 12,447 jäsentä. Liiton jäsenyys eri urheilujärjestöissä. Suomen Painiliitto v Liittojohtokunta. Liiton puheenjohtajana on toiminut vuosikokouksen valitsemana kapteeni V. J. Penttala Kouvolasta sekä johtokunnan jäseninä tarkastaja A. Haavisto Ilmajoelta, johtaja L. Säilä Tampereelta, varastopäällikkö Y. Vartio Lapualta, lautatarhanpäällikkö H. Jaos Porista, palomestari E. Wecksten Hallasta, rakennusmestari M. Länsipuro Lahdesta, johtaja V. Ikonen ja ylikonstaapeli K. Pihlajamäki Helsingistä. Liiton varapuheenjohtajana on toiminut tarkastaja A. Haavisto ilmajoelta sekä rahastonhoitajana ja sihteerinä toimistosihteeri 1. Sinisalo. Liiton työvaliokunnan ovat muodostaneet johtaja V. Ikonen puheenjohtajana Ja jäseninä: tarkastaja A. Haavisto, ylikonstaapeli K. Pihlajamäki, L. Anttila ja johtaja Osk. Rikkilä. Lyhyen toimintakauden aikana ehti liittojohtokunta pitää vain 3 ja työvaliokunta samoin 3 kokousta. Edellisissä laadittiin 88 ja jälkimmäisissä 49 pöytäkirjapykälää. Liiton nimenkirjoittamisoikeus. Liiton nimen ovat toimintasääntöjen mukaan olleet oikeutetut merkitsemään liiton puheenjohtaja, kapteeni V. J. Penttala tai liiton varapuheenjohtaja, tarkastaja A. Haavisto yhdessä liiton sihteerin, toimistosihteeri 1. Sinisalon tai johtokunnan jäsenen, johtaja V. Ikosen kanssa. Liitto on edelleenkin jäsenenä Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitossa ja Kansainvälisessä Painiliitossa (International Amateur Wresting Federation). Liiton edustus SVUL:n Ziittokokouksissa. Liiton edustajina SVUL:n liittokokouksissa ovat v olleet liiton puheenjohtaja, kapteeni V. J. Penttala, lautatarhanpäällikkö H. Jaos, tarkastaja A. Haavisto, rakennusmestari M. Länsipuro ja palomestari E. Wecksten. Liiton edustus SVUL:n liittohazzituksessa. Liittoa ovat v edustaneet SVUL:n liittohallituksessa: kapteeni V. J. Penttala, varastopäällikkö Y. Vartio ja johtaja V. Ikonen sekä heidän henkilökohtaisina varamiehinään tarkastaja A. Haavisto, palomestari E. Wecksten ja johtaja Osk. Rikkilä. Edustus Suomen Olympialaisessa Komiteassa. Liiton edustajina Suomen Olympialaisen Komitean valtuuskunnassa ovat olleet liiton puheenjohtaja, kapteeni V. J. Penttala ja johtaja V. Mattinen. Edustus Stadion-säätiössä. Liiton edustajana Stadion-säätiössä on ollut johtaja V. Ikonen. Edustus Kansainvälisessä Painiliitossa. Liittoa on edustanut Kansainvälisessä Painiliitossa (la WF) fil. maisteri W. Smeds, joka on edelleenkin ollut mainitun kansainvälisen järjestön presidentti.

20 Edustus SPL--TUL yhteistoimintakomiteoissa. Suomen Painiliiton ja Työväen Urheiluliiton yhteistoimintasopimuksien edellyttämissä yhteistoimintakomiteoissa ovat liittoa edustaneet: Yhteistoiminta komiteassa: kapteeni J. V. Penttala, johtaja V. Ikonen ja toimistosihteeri 1. Sinisalo sekä varalla ylikonstaapeli K. Pihlajamäki. Edustuspainin valintakomiteassa: kapteeni V. J. Penttala, valmentaja A. Reini ja varalla tarkastaja V. Haavisto ja johtaja V. Ikonen. Liiton yleiset kokoukset. Sodan aiheuttamista poikkeuksellisista oloista johtuen ei liiton yleisiä kokouksia pidetty toimintakauden aikana. Kilpailutoiminta. A. Kreikkalais-roomalainen paini. Suomen mestaruuskilpailut kreikkalais-roomalaisessa painissa suoritettiin kahdella paikkakunnalla seuraavasti: 1) Railassa RaIlan Visan ja Popinniemen Ponnistuksen (TUL) yhteisesti järjestämänä 1-2/ sarjat alle 56, 66 ja 79 kg. sekä 2) Isossakyrössä Kyrön Voiman ja Isonkyrön Voiton (TUL) yhteisesti järjestämänä 1-2/ sarjat alle 61, 72, 87 ja yli 87 kg. Mestaruuden voittivat allamainitut: kärpässarja: K. KiisseJi, Lahden Ahkera; höyhensarja: K. Pihlajamäki, Helsingin Poliisi-Voimailijat; kevytsarja: L. Koskela, Lapuan Virkiä; välisarja: J. Kinnunen, Helsingin Atleettiklubi; keskisarja: T. Tamminen, TUL; raskas keskisarja: V. Lindqvist, TUL; raskas sarja: V. Peräkorpi, Ilmajoen Kisailijat. Juniorimestaruuskilpailuja ei toimivuonna pidetty. Kreikkalais-roomalaisen SM-kilpailuissa kilpailtavana olevan johtaja Osk. Rikkiiän lahjoittaman seurojenvälisen kiertopalkinnon voitti Lapuan Virkiä, joka tällä kolmannella voitollaan sai sen lopullisesti omakseen. Kuljetusliike Nopean lahjoittaman n.s. Yhtenäisyysmaljan sai SPL vuodeksi haltuunsa, saavutettuaan SMkilpailuissa 31 pistettä, TUL:n 11 pistettä vastaan. B. V a p a a p a i n i. Suomen mestaruuskilpailuja yllämainitussa lajissa ei wdan syttymisen johdosta kuluneena vuonna pidetty. Maaottelut. S a k s a-s u 0 m i k r e i k kai a i s-r 0 0 m ala i s e s s a p a i n i s s a. Saksan ja Suomen välinen painimaaottelu suoritettiin Niirnbergissä 23/ ja voitti sen Saksa pistemäärin 5-2. Maaottelun ottelut päättyivät seuraavasti: sarja alle 56 kg: K. K iisseli-a. Milller 3-0; 61 " K. Pihlajamäki-;-F. Schmitz 1-2; 66 " L. Koskela-H. Nettesham 0-3; 72 " T. Lempinen-F. Schäfer 0-4,45; 79 " T. Tamminen-L. Schweikert 0-3; " 87 " P. Mellavuo-W. Seelenbinder 2-1; yli 87 " V. Peräkorpi- K. Hornfischer 0-1,45. Muu kilpailutoiminta. Kuluneen toimikauden aikana järjestettiin seuraavat määrät eri kilpailuja: kansainvälisiä 2, kansallisia 18, kaupunkiotteluja 1, piiriotteluja 1 ja seuraotteluja 6. Neuvontatoiminta. Liiton valmentaja A. Reini suoritti neuvonta toimintaa eri puolilla maata 1/1-30/ välisen ajan. Liiton ja hänen välisen toimisopimuksen päätyttyä, ei liitto taloudellisista vaikeuksista johtuen voinut enää sopimusta uudistaa: ja joutui Reini siten lopettamaan työskentelynsä painivalmentajana viimemainittuna päivänä.

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913.

K E R TOM U S. Voimistelu- ja Urheiluliiton. v. 1913. .. - K E R TOM U S Suomen Voimistelu- ja Urheiluliiton Pyörä~ly-, luistelu- ja hiihtojaostohallinnon toiminnasta v. 1913. Pyöräily-, luistelu-ja hiihtojaostohallinnon jäseni~si valit tiin LIiton VUOSiKoKouKsessa

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

M 4 x 100 m M 4 x 400 m

M 4 x 100 m M 4 x 400 m M 4 x 100 m SB 1 Tampereen Pyrintö 1 41,38 2 Helsingin Kisa-Veikot 1 42,39 3 Borgå Akilles 1 42,59 4 If Sibbo-Vargarna 1 42,94 5 Esbo IF 1 43,74 6 Kenttäurheilijat -58 1 44,01 7 Tampereen Urheilijat -38

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

Yhdistysluettelo 2017

Yhdistysluettelo 2017 Yhdistysluettelo 2017 Jäsen- ja äänimäärät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsenyhdistykset Jäsenmäärä 1.1.2017 liiton rekisterin mukaan Äänimäärä ALAJÄRVI-VIMPELIN KVT RY 41 1 ALAVIESKAN KVT RY 41 1

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja

Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Kiertopalkinnot 2010 KIERTOPALKINNOT 2010 Urheilu-, metsästys- ja kalastustarvikkeiden lahjoittama UMK-malja Piiri Pisteet 2010 Pisteet 2009 Pisteet 2008 1. Pohjois-Pohjanmaa 52 40 14 2. Lahti 47 51 89

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 20. 21.10.1940 TURUSSA Turun Toverit 1. Urho Tikander Kotkan Kisailijat 1. Erkki Jokinen Tampereen Yritys 2. Veikko Heikkilä Turun Toverit 2. Reino Hiltunen Kymin Veikot 3. Yrjö

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940

SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 SM-KILPAILUT HELSINGISSÄ 2. 3.11.1940 1. Olli Lehtinen H:gin Voimailijat 1. Åke Granö Helsingin Nyrkkeilyseura 2. Unto Fernelius Viipurin Nyrkkeilijät 2. Toivo Vuorinen Rauman Voimailijat 3. Sven Nyström

Lisätiedot

Ounasvaaran Hiihtoseura

Ounasvaaran Hiihtoseura Kiertopalkinnot 2012 KIERTOPALKINNOT 2012 Pohjola-malja Pohjola-yhtiöiden lahjoittamasta Pohjola-maljasta kilpaillaan vuodesta 1997 alkaen toistaiseksi. Pohjola-maljan saa vuodeksi haltuunsa maastohiihdon

Lisätiedot

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet

Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 14. - 16.10.1955 Vaasa, Voima-Veikot / Riihimäki, Voima-Veljet 1. Kauno Laitila Nokian Urheilijat 2. Lenni Viitala Vaajakosken Terä 3. Niilo Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. Rauno Mäkinen Tampereen Poliisi-Urheilijat

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, , Lapinlahti ja Oulu Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.10.1956, Lapinlahti ja Oulu 1. T. Toivonen Voikkaan Viesti 2. Yrjö Kuismin Heinolan Isku 3. T. Kinnunen Vaasan Voima-Veikot 1. M. Ukkola Haukiputaan Heitto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki

Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 27.-28.1.1962, Myllykoski ja Ilmajoki Juniorien kr.room.painin SM-kilpailut, 21.-22.1.1961, Sodankylä ja Tainionkoski 1. Tom Rutqvist Kouvolan Painijat 2. Veli Haarala Ylivieskan Kuula 3. Taisto Aikio Lapin Veikot 1. Väinö Rantala Lapuan Virkiä

Lisätiedot

HOPEASOMPA-LOPPUKILPAILU 08.03.2009 VIESTIT, Vapaa-ajankeskus Parra, TEUVA

HOPEASOMPA-LOPPUKILPAILU 08.03.2009 VIESTIT, Vapaa-ajankeskus Parra, TEUVA 1 / 5 6.3.2009 10:46 HOPEASOMPA-LOPPUKILPAILU 08.03.2009 VIESTIT, Vapaa-ajankeskus Parra, TEUVA Hiihtotapa perinteinen Arvonnassa käytetty kahta arvontaryhmää ( ja ) tulostukseen sopivampi versio >> N16,

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry

54 kg 71 kg 1. Paavo Roininen Kokkolan Jymy 1. Mauri Backman Hämeenlinnan Kisa 2. Pauli Kemppainen Kemin Into 2. Pentti Söderlund Turun Jyry TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 23. 24.1.1960 FORSSASSA: 51 kg, 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 81 kg/forssan Alku KEMISSÄ: 54 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, + 81 kg/kemin Into 1. Pentti Saviaro Kemin Into 1. Mauri Ruonala

Lisätiedot

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan.

Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. 1 Liite IV: Toimitetun talousveden laatu (aritmeettinen keskiarvo). Keskiarvo on nolla, jos kaikki tulokset ovat olleet alle määritysrajan. Etelä-Suomi Altia Oyj A sikkalan kunnan vesilaito s Espoon Vesi

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki.

1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. Lakeuden Noutajakoirayhdistys ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Lakeuden Noutajakoirayhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Etelä Pohjanmaan

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

Suomen Cup - Rovaniemi

Suomen Cup - Rovaniemi Suomen Cup - - 23..203 3:7:00 28346 Martti Jylhä 3:57.00 Finaali 2 3 22733274 Ville Nousiainen 3:59.23 Finaali 3 6 2752649 Juho Mikkonen Kuhmo-Ski 4:04.6 Finaali 4 2 27538885 Anssi Pentsinen 3:58.99 Finaali

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

M16 3 x 5,0 km (P) klo 9.00

M16 3 x 5,0 km (P) klo 9.00 M16 3 x 5,0 km (P) klo 9.00 101 Sievin Sisu 1 102 Hollolan Urheilijat -46 1 103 Teuvan Rivakka 1 104 Kiteen Urheilijat 1 105 Rajamäen Kehitys 1 106 Laukaan Urheilijat 1 107 Pöytyän Urheilijat 1 108 Leppävirran

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Kukin jäsenmaa johtaa itsenäisesti omaa kansallista toimintaansa.

Kukin jäsenmaa johtaa itsenäisesti omaa kansallista toimintaansa. NKF SÄÄNNÖT Pohjoismaisen Keittiömestariliiton SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Reykjavikissa 1979, muutettu Stavangerissa 1991 ja viimeisimmät muutokset hyväksytty liiton kokouksessa Reykjavikissa 8. toukokuuta

Lisätiedot

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y.

Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. 1 Liiton nimi on Suomen Bridgeliitto Finlands Bridgeförbund r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Englanninkielisissä yhteyksissä käytetään nimeä 'Bridge League of Finland'. Viralliset lyhenteet

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit

20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 20.-21.3.1965 Myllykoski, Kilpa-Veljet / Ylistaro, Kilpa-Veljet / Hyvinkää, Urheilu-Toverit 2. Yrjö Leppänen Heinolan Isku 3. Tapio Nurmi Vaasan Voima-Veikot 1. Ilmari Maunula Nurmon Jymy 2. Pekka Alanen

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja.

Uimakoulujen toiminta on ollut aivan tilapäistä, mistä syystä ei ole käytettävissä lainkaan asiaa koskevia tilastoja. 132 Kenr. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa), johtajana Aaro Tynell, osanottajia..,..... 106 1-2. 6. Vesipalloilijain neuvojakurssi Helsingissä, johtajana Pekka Tiilikainen, ' osanottajia... 20 Osanottajia

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8.

1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7 10-11.8. 3.11.2010 Lopullinen Raahen Vesan SM-mitalistit 1921-1999 Koonnut Eero Ukonaho 1921-1959 Urho Saariaho Suomen mestaruus Seiväs 370 28-29.7.1934 Tampere Jukka Huovinen SM-hopeaa Kalevan kisat 110m aj. 15,7

Lisätiedot

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

TURUN JYRYN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 TURUN JYRYN Seuran toimintaa kehitetään koko ajan. Haluamme tarjota laadukasta ja virikkeellistä toimintaa liikunnasta kiinnostuneille. Seuraamme puhaltavat uudet tuulet, jos seuratoiminnan kehittämistukea

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Tampereen Naisyhdistyksen

Tampereen Naisyhdistyksen Tampereen Naisyhdistyksen Säännöt. i. Tampereen Naisyhdistyksen tarkoitus on työskennellä naisen kohottamiseksi tiedollisessa ja siveellisessä suhteessa sekä hänen taloudellisen ja yhteiskunnallisen asemansa

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) Imatra Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 13 15 18 9 18 15 2 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 72 7 15 11 5 8 11 20 0 3 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Olla olevat säännöt ovat niin sanotut mallisäännöt. Yhdistys voi tehdä muutoksia, esimerkiksi kohtaan, 3. Yhdistyksen toiminta. Pykälään voi lisätä minkälaista toimintaa yhdistys ylläpitää ja poistaa kohtia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

KILPAILUVALIOKUNTA. Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kilpailu 26.2.2014. Aika 26.2.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I

KILPAILUVALIOKUNTA. Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kilpailu 26.2.2014. Aika 26.2.2014, klo 15.00. Valo-talo, Sali I Suomen Urheiluliitto PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kilpailu 26.2.2014 KILPAILUVALIOKUNTA Aika 26.2.2014, klo 15.00 Paikka Valo-talo, Sali I Läsnä Pasi Oksanen puheenjohtaja Harri Aalto Anne Fröberg Harri Heikkilä

Lisätiedot

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa 1 SUOMEN VALTAKUNNAN URHEILULIITON HÄMEEN PIIRI RY TOIMINTASÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Hämeen piiri ry ja kotipaikka Tampereen

Lisätiedot

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT

Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki. (Rekisterinumero ) SÄÄNNÖT Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. Kokemäki (Rekisterinumero 135.917) SÄÄNNÖT 1. Kerhon nimi on Kankaantaustan Vapaa-aikakerho ry. ja sen kotipaikka on Kokemäen kaupunki. 2. Kerhon tarkoituksena on järjestää

Lisätiedot

Kainuun Yleisurheilu 2014 Henkilökohtaiset tilastotulokset seuroittain

Kainuun Yleisurheilu 2014 Henkilökohtaiset tilastotulokset seuroittain Kainuun Yleisurheilu 2014 Henkilökohtaiset tilastotulokset seuroittain MIEHET Kajaanin Kipinä: Henri Väyrynen KajKi 1991 : 10,92 +1,5 Kajaani 27.7. Pituus: 7,74 +1,3 Lappeenranta 4.6. 7,53 +0,8 Lahti 15.6.

Lisätiedot

KAINUUN YLEISURHEILU VUODEN 2013 TILASTOT (Yu-passin omaavat urheilijat)

KAINUUN YLEISURHEILU VUODEN 2013 TILASTOT (Yu-passin omaavat urheilijat) KAINUUN YLEISURHEILU VUODEN 2013 TILASTOT (Yu-passin omaavat urheilijat) MIEHET JA M22 100 m Juho Seppänen, sy nt 1992, Kajaanin Kipinä 11,91-1,1 Kajaani 3.7. 11,53 +1,0 Kajaani 17.7. 11,85-1,9 Kajaani

Lisätiedot

1. Yhdistyksen Taru Kuoppa avasi kokouksen klo: toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

1. Yhdistyksen Taru Kuoppa avasi kokouksen klo: toivottaen osallistujat tervetulleiksi kokoukseen. Itä-Suomen jousiammuntapiiri ry. PÖYTÄKIRJA Vaalikokous Aika: 18.12.2016 klo:14.00 Paikka: Koria ABC Läsnä: Iitin Jousiampujat (7), Kymen Jousi (1), Piili (2), Lahden Vasama ( 1) Eritelty, osallistujaluettelo

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914.

SÄÄNNÖT. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSEURAN SÄÄNNÖT. HÄMEENLÄÄNIN KUVERNÖÖRIN VAHVISTAMAT HELMIKUUN 17 P:NÄ 1914. HÄMEENLINNA 1914 0.-Y. HÄMEENLINNAN UUSI KIRJAPAINO HÄMEENLINNAN ELÄINSUOJELUSSELRAN SÄÄNNÖT HÄMEENLINNA

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016

Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Vapaa sivistystyön opintoseteliavustukset, kansalaisopistot 2016 Opintosetelita voidaan vuonna 2016 myöntää kansalaisopistoille, kansanopistoille sekä opintokeskuksille. Kaikkiaan avusta haettiin 8,3 miljoonan

Lisätiedot

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa.

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. Lieksan taitoluistelijat ry SÄÄNNÖT 20.3.1998 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. 2. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY.

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. 1 (6) 23.12.2011 SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT FIN- 2 (6) 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kiipeilyliitto - SKIL ry. ja ruotsiksi Finlands Klätterförbund FKF rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014

MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 MAOL-Kuopio ry Vuosikokous 9.10.2014 Sisällys Esityslista...1 Toimintakertomus 1.8.2013 31.7.2014...2 Esitys toimintasuunnitelmaksi 2014 2015...4 Tilinpäätös 31.7.2014...5 Talousarvio toimikaudelle 1.8.2014

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

TAMMIKUU VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI. Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K. Suonenjoki ralli - HRT

TAMMIKUU VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI. Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K. Suonenjoki ralli - HRT TAMMIKUU 2009 VIIKKO MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI LAUANTAI SUNNUNTAI 1 2 OP 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suonenjoki ralli - HRT Lipposen Talvirallisprint, Rantasalmi - K 12 13 14 15 16

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet

EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina Joukkuetulokset / Miehet EKL:n rannaltaonginnan mestaruuskilpailut torstaina 6.8.2015 Joukkuetulokset / Miehet Miehet alle 70 v Sija Nimi Kaloja 1 Mikkelin Eläkkeensaajat ry1 4,510 Heikki Kiljunen 0,514 Pentti Tarkiainen 0,834

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry.

Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Säännöt. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki. Yhdistys voi kuulua jäsenenä erilaisiin toimialansa järjestöihin. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot