Osuustoimintatutkimus 2022

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osuustoimintatutkimus 2022"

Transkriptio

1 Osuustoimintatutkimus 0 Osuustoimintakeskus Pellervo Saarnivaara, Pasi Kantar TNS Agri Oy..0

2 Sisältö Tutkimuksen toteutus Yhteenveto ja johtopäätökset Suhtautuminen ja tunnettuus Osuustoiminnallinen yritysmuoto Jäsenyys Jäsenhyöty Jäsenyyden perusteet Osuustoiminnan periaatteet Osuustoiminnan periaatteiden toteutuminen 0 Yrityksen perustaminen

3 Tutkimuksen toteutus

4 Tutkimuksen toteutus () Kohderyhmä ja vastaajamäärä (n=) - vuotiaat suomalaiset väestöä edustavasti (pl. Ahvenanmaa) N=0 Tiedonkeräys GallupForum Kantar Gallup Forum on internet-avusteinen vastaajapaneeli. Paneeli muodostuu noin suomalaisesta, jotka edustavat Suomen --vuotiasta väestöä. Vastaajat vastaavat tutkimuslomakkeisiin internetin kautta omalla tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. GallupForumista --vuotiasta väestöä edustavasta näytteestä 000 vastaajaa riittää edustamaan Suomen väestöä suuralueen, iän ja sukupuolen mukaan. Kenttäaika: Aineiston käsittely Aineisto on painotettu edustamaan --vuotiasta väestöä sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan Tiedonkeräys ja -käsittely toteutettiin ISO 0:0 -standardia noudattaen

5 Tutkimuksen toteutus () Tiedonkeräysmenetelmä Tiedonkeräyksessä käytettiin CAWI-menetelmää (internet-avusteista sähköistä lomaketta) Lomakkeen toteutuksessa ja suunnittelussa huomioitiin, että kysely on myös mobiiliyhteensopiva (älypuhelin/tabletti) Tutkimuslomake ja -menetelmä Lomakkeen sisältö suunniteltiin Kantar TNS Agrin ja Pellervon kanssa yhteistyönä. Lomakepituus (keskimääräinen vastausaika) kyselyyn oli minuuttia Lomakekieli oli Suomi Tulosten tarkastelutasot ja raportointi Tulokset edustavat Suomen - vuotiaan väestön mielipidettä iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Virhemarginaali tutkimuksella on +- prosenttia. Avoimet vastaukset koodattiin ja liitettiin dataan. Data painotettiin ja ristiintaulukoitiin toivotuilla taustamuuttujilla. Tuloksista tehtiin powerpoint-grafiikkaraportti Tiedonkeräys ja -käsittely toteuttiin ISO 0:0 -standardia noudattaen

6 Aineiston rakenne Kaikki vastaajat, N=0 Sukupuoli Ikä / vuotta Asuinkunta PAINOTTAMATON Nainen Mies -v -v -v -v -v +v Kaupunki Taajaan Maaseutu Pääkseutu maiset asuttu mainen N= 0 0 % PAINOTETTU Nainen Mies Alle0v Kaupunki 0-v 0-v 0-v 0-v 0v+ Pääkseutu maiset Taajaan asuttu Maaseutu mainen N= % 0 0 0

7 Yhteenveto ja johtopäätökset

8 Yhteenveto ja johtopäätökset Osuustoiminta Tunnettuus Suhtautuminen Osuustoiminnallinen yritysmuoto Osuustoiminnan tunnettuus on entisestään parantunut: Tuntee hyvin 00 0% Tuntee hyvin 0 % Tuntee hyvin 0 0% Osuustoimintaa erittäin huonosti tai ei lainkaan tuntee nyt joka viides, vielä vuotta sitten näin sanoi puolet väestöstä. Osuustoiminnan tunnettuus kasvaa iän ja koulutuksen mukana. Osuustoimintaa edes vähän tuntevat ovat pääasiassa saaneet tietoa yrityksiltä (/osuuskunnilta) ja mediasta. Aiemmin koulutuksen kautta saatu tieto oli yleisintä. Osuustoimintaan suhtaudutaan edelleen positiivisesti ja selvästi positiivisemmin kuin vuotta sitten. Myönteisesti osuustoimintaan suhtautuu % (0: %;00:%) väestöstä, kielteisesti edelleen vain prosenttia. Suhtautuminen muuttuu positiivisemmaksi iän ja jäsenyyksien määrän myötä. Lähes koka kolmas on sitä mieltä, että osuustoiminnallisen yritystoiminnan taustalla olevat periaatteet eroavat muusta yritystoiminnasta, määrä on kasvanut viidessä vuodessa. Ihmisten joiden mielestä eroa muihin yritysmuotoihin ei ole määrä on kuitenkin laskenut huomattavasti (%->%). Yleisimmin osuustoiminta eroaa muusta yritystoiminnasta suomalaisten mielestä siten, ettei pyritä voiton maksimointiin tai omistuspohjaan. Valtaosa väestöstä myös tietää, että osuuskunnissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni (%->%).

9 Yhteenveto ja johtopäätökset Jäsenyys Jäsenyyksien määrä ja hyöty Periaatteet Periaatteet pitää vähintäänkin melko tärkeänä % suomalaisista tietää olevansa jonkin osuustoimintayrityksen jäsen (0 %). Jos on vain asiakkaana osuuskunnassa mutta ei jäsenenä, on yleisin syy siihen se ettei vain ole ajatellut asiaa sen kummemmin. Seuraavaksi yleisimmät syyt olivat ettei jäsenyydestä näe olevan erityistä hyötyä ja liittymisen olevan kallista tai hankalaa. Valtaosa jäsenistä kokee hyötyvänsä jäsenyydestä ja noin joka kolmas kokee ettei juurikaan hyödy jäsenyydestä. Osuustoiminnan periaatteista tärkeimmäksi nousi jäsenien yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet ja toiseksi tärkeimpänä pidettiin vapaata liittymistä jäseneksi. Periaatteista vähiten tärkeänä pidetiin osuuskuntien välistä yhteistyötä ja osuustoiminnasta viestittämistä. Viidessä vuodessa osuustoiminnan periaatteiden tärkeys on aavistuksen verran laskenut, vaikka pääosin kaikkia periaatteita pidetään vähintäänkin jossain määrin tärkeänä. Kuinka tärkeää sinulle on, että osuustoimintayritykset noudattavat seuraavia periaatteita: ERITTÄIN + MELKO TÄRKEÄÄ % Kaikilla jäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet Jäseneksi voi liittyä vapaasti Yritys toimii aktiivisesti edistääkseen hyvinvointia alueellaan Ulkopuoliset tahot eivät voi vaikuttaa yrityksen toimintaan ajaakseen omia tavoitteitaan Yritys on vahvasti yhteiskunta- ja ympäristövastuullinen Kaikki jäsenet voivat asettua ehdolle ja tulla valituiksi hallinnon tehtäviin Jäsen hyötyy sitä enemmän mitä enemmän hän käyttää yrityksen palveluita Yritys tarjoaa koulutusta henkilöstölleen ja luottamushenkilöille Yritys viestii aktiivisesti olevansa osuustoiminnallinen yritys Yritys harjoittaa yhteistyötä muiden osuustoimintayritysten kanssa

10 Periaatteiden toteutuminen osuustoimintayrityksissä Kuinka hyvin seuraavat asiat mielestäsi toteutuvat yrityksessä? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) Ei toteudu ollenkaan () Toteutuu todella hyvin () (järjestys = kaikkien yritysten ka.) Osuuskuntaan voi vapaasti liittyä jäseneksi Kaikilla jäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet Kaikki jäsenet voivat asettua ehdolle ja tulla valituiksi hallinnon tehtäviin Jäsen hyötyy sitä enemmän mitä enemmän hän käyttää osuuskunnan palveluita Ulkopuoliset tahot eivät voi vaikuttaa osuuskunnan toimintaan ajaakseen omia tavoitteitaan Osuuskunta tarjoaa koulutusta henkilöstölleen ja luottamushenkilöille Osuuskunta viestii aktiivisesti olevansa osuustoiminnallinen yritys Osuuskunnalle on leimallista yhteiskunta- ja ympäristövastuu Osuuskunta harjoittaa aktiivista yhteistyötä muiden osuuskuntien kanssa Osuuskunta toimii aktiivisesti edistääkseen hyvinvointia alueellaan S-ryhmän osuuskauppa (n=) OP Ryhmän osuuspankki (n=0) POP Pankki -ryhmän paikallisosuuspankki (n=) LähiTapiola (n=) 0

11 Periaatteiden toteutuminen osuustoimintayrityksissä Kuinka hyvin seuraavat asiat mielestäsi toteutuvat yrityksessä? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) Ei toteudu ollenkaan () Toteutuu todella hyvin () (järjestys = kaikkien yritysten ka.) Osuuskuntaan voi vapaasti liittyä jäseneksi Kaikilla jäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet Kaikki jäsenet voivat asettua ehdolle ja tulla valituiksi hallinnon tehtäviin Jäsen hyötyy sitä enemmän mitä enemmän hän käyttää osuuskunnan palveluita Ulkopuoliset tahot eivät voi vaikuttaa osuuskunnan toimintaan ajaakseen omia tavoitteitaan Osuuskunta tarjoaa koulutusta henkilöstölleen ja luottamushenkilöille Osuuskunta viestii aktiivisesti olevansa osuustoiminnallinen yritys Osuuskunnalle on leimallista yhteiskunta- ja ympäristövastuu Osuuskunta harjoittaa aktiivista yhteistyötä muiden osuuskuntien kanssa Osuuskunta toimii aktiivisesti edistääkseen hyvinvointia alueellaan Tradeka (n=) Metsä Group (Metsäliitto) (n=) Vesi-, sähkö- tai puhelin-/laajakaistaosuuskunta (n=) Viljelijäosuuskunta (esim. osuusmeijeri tai lihaosuuskunta) (n=) Työ- ja yrittäjyysosuuskunta (esim. media-, kulttuuri- tai työpalvelut) (n=)

12 Suhtautuminen ja tunnettuus

13 Osuustoiminnan tunnettuus kasvanut aavistuksen verran Kuinka hyvin tunnet osuustoimintaa (osuuskuntien ja keskinäisten vakuutusyhtiöiden toimintaa)? 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% ka. KOKO VÄESTÖ 0 (n=0),0 KOKO VÄESTÖ 0 (n=0),0 KOKO VÄESTÖ 00 (n=), Erittäin hyvin () Melko hyvin () Melko huonosti () En osaa sanoa Erittäin huonosti () En lainkaan ()

14 Osuustoiminnan tunnettuus taustoittain Kuinka hyvin tunnet osuustoimintaa (osuuskuntien ja keskinäisten vakuutusyhtiöiden toimintaa)? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% ka. KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) Nainen - v (n=) Nainen - v (n=) Nainen 0- v (n=) Mies - v (n=) Mies - v (n=) Mies 0- v (n=) KOULUTUS: Perus-, kansa- tai keskikoulu (n=) Ammatill. perustutk., ammattikoulu (n=) Ylioppilas (n=) Opistoasteen ammatillinen tutkinto (n=) Ylempi opisto / AMK / alempi korkeak. (n=) Yliopistotutkinto tai ylempi (n=) ALUE (NUTS, PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) OSUUSKUNNAN JÄSENYYKSIEN MÄÄRÄ: jäsenyys (n=) jäsenyyttä (n=) jäsenyyttä (n=0) + jäsenyyttä (n=) ,0,0,,0,,,,,,,,,0,,,,,0,,,,,, Erittäin hyvin () Melko hyvin () Melko huonosti () En osaa sanoa Erittäin huonosti () En lainkaan ()

15 Osuustoimintaa edes vähän tuntevat ovat pääasiassa saaneet tietoa yrityksiltä (osuuskunnilta), mediasta ja koulutuksen kautta Mistä olet pääasiassa saanut tietoa osuustoiminnasta? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % 0% Yrityksiltä (osuuskunnilta) 0 Mediasta (lehdet, TV) Koulutuksen kautta Perimätietona (sukulaisilta) Ystäviltä/tutuilta Työn kautta Muualta internetistä Sosiaalisesta mediasta (Facebook, Twitter ym.) Toimin tutkijana/opettajana osuustoimintaan liittyen Muualta 0 En mistään En osaa sanoa KOKO VÄESTÖ 0 (n=0)

16 Tiedon saantu osuuskunnilta on parantunut, koulutuksen kautta tuleva tieto vähentynyt Mistä olet pääasiassa saanut tietoa osuustoiminnasta? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % 0% Yrityksiltä (osuuskunnilta) 0 Mediasta (lehdet, TV) Koulutuksen kautta Perimätietona (sukulaisilta) Ystäviltä/tutuilta Työn kautta Muualta internetistä Sosiaalisesta mediasta (Facebook, Twitter ym.) Toimin tutkijana/opettajana osuustoimintaan liittyen Muualta 0 En mistään En osaa sanoa KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) KOKO VÄESTÖ 0 (n=)

17 Mitä enemmän osuuskunnan jäsenyyksiä, sitä monipuolisemmin on tietoa saanut Mistä olet pääasiassa saanut tietoa osuustoiminnasta? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% % 0% % 00% % 0% % 00% % KOKO VÄESTÖ 0 (n=) KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) Nainen - v (n=) Nainen - v (n=) Nainen 0- v (n=) Mies - v (n=0) Mies - v (n=) Mies 0- v (n=) KOULUTUS: Perus-, kansa- tai keskikoulu (n=) Ammatill. perustutk., ammattikoulu (n=) Ylioppilas (n=) Opistoasteen ammatillinen tutkinto (n=0) Ylempi opisto / AMK / alempi korkeak. (n=) Yliopistotutkinto tai ylempi (n=) ALUE (NUTS, PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=0) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) OSUUSKUNNAN JÄSENYYKSIEN MÄÄRÄ: jäsenyys (n=0) jäsenyyttä (n=0) jäsenyyttä (n=) + jäsenyyttä (n=) Yrityksiltä (osuuskunnilta) Mediasta (lehdet, TV) Koulutuksen kautta Perimätietona (sukulaisilta) Ystäviltä/tutuilta Työn kautta Muualta internetistä Sosiaalisesta mediasta (Facebook, Twitter ym.) Toimin tutkijana/opettajana osuustoimintaan liittyen Muualta En mistään En osaa sanoa

18 Mistä pääasiassa saanut tietoa osuustoiminnasta ikä/sukupuoli Mistä olet pääasiassa saanut tietoa osuustoiminnasta? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % 0% Yrityksiltä (osuuskunnilta) Mediasta (lehdet, TV) Koulutuksen kautta Perimätietona (sukulaisilta) Ystäviltä/tutuilta Työn kautta Muualta internetistä Sosiaalisesta mediasta (Facebook, Twitter ym.) Toimin tutkijana/opettajana osuustoimintaan liittyen Muualta En mistään En osaa sanoa 0 0 KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) Nainen - v (n=) Nainen - v (n=) Nainen 0- v (n=) Mies - v (n=0) Mies - v (n=) Mies 0- v (n=)

19 Mistä pääasiassa saanut tietoa osuustoiminnasta alue Mistä olet pääasiassa saanut tietoa osuustoiminnasta? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % 0% Yrityksiltä (osuuskunnilta) Mediasta (lehdet, TV) Koulutuksen kautta Perimätietona (sukulaisilta) Ystäviltä/tutuilta Työn kautta Muualta internetistä Sosiaalisesta mediasta (Facebook, Twitter ym.) Toimin tutkijana/opettajana osuustoimintaan liittyen Muualta En mistään En osaa sanoa 0 0 ALUE (NUTS, PKS ERIKSEEN): KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=0) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=)

20 Mistä pääasiassa saanut tietoa osuustoiminnasta jäsenyyksien määrä Mistä olet pääasiassa saanut tietoa osuustoiminnasta? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % Yrityksiltä (osuuskunnilta) Mediasta (lehdet, TV) Koulutuksen kautta Perimätietona (sukulaisilta) Ystäviltä/tutuilta Työn kautta Muualta internetistä Sosiaalisesta mediasta (Facebook, Twitter ym.) Toimin tutkijana/opettajana osuustoimintaan liittyen Muualta En mistään En osaa sanoa 0 0 OSUUSKUNNAN JÄSENYYKSIEN MÄÄRÄ: KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) jäsenyys (n=0) jäsenyyttä (n=0) jäsenyyttä (n=) + jäsenyyttä (n=) 0

21 Mistä pääasiassa saanut tietoa osuustoiminnasta koulutus Mistä olet pääasiassa saanut tietoa osuustoiminnasta? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % 0% Yrityksiltä (osuuskunnilta) Mediasta (lehdet, TV) Koulutuksen kautta Perimätietona (sukulaisilta) Ystäviltä/tutuilta Työn kautta Muualta internetistä Sosiaalisesta mediasta (Facebook, Twitter ym.) Toimin tutkijana/opettajana osuustoimintaan liittyen Muualta En mistään En osaa sanoa 0 0 KOULUTUS: KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) Ammatill. perustutk., ammattikoulu (n=) Opistoasteen ammatillinen tutkinto (n=0) Yliopistotutkinto tai ylempi (n=) Perus-, kansa- tai keskikoulu (n=) Ylioppilas (n=) Ylempi opisto / AMK / alempi korkeak. (n=)

22 Suhtautuminen osuustoimintaan on pysynyt positiivisena Miten suhtaudut osuustoimintaan? 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% ka. KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0, KOKO VÄESTÖ 0 (n=0), KOKO VÄESTÖ 00 (n=) 0, Erittäin myönteisesti () Melko myönteisesti () En myönteisesti enkä kielteisesti () Melko kielteisesti () Erittäin kielteisesti ()

23 Suhtautuminen taustoittain Miten suhtaudut osuustoimintaan? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% ka. KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) Nainen - v (n=) Nainen - v (n=) Nainen 0- v (n=) Mies - v (n=) Mies - v (n=) Mies 0- v (n=) KOULUTUS: Perus-, kansa- tai keskikoulu (n=) Ammatill. perustutk., ammattikoulu (n=) Ylioppilas (n=) Opistoasteen ammatillinen tutkinto (n=) Ylempi opisto / AMK / alempi korkeak. (n=) Yliopistotutkinto tai ylempi (n=) ALUE (NUTS, PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) OSUUSKUNNAN JÄSENYYKSIEN MÄÄRÄ: jäsenyys (n=) jäsenyyttä (n=) jäsenyyttä (n=0) + jäsenyyttä (n=) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 Erittäin myönteisesti () Melko myönteisesti () En myönteisesti enkä kielteisesti () Melko kielteisesti () Erittäin kielteisesti ()

24 Osuustoiminnallinen yritysmuoto

25 Entistä useamman mielestä osuustoiminnallisen yritystoiminnan periaatteet eroavat muusta yritystoiminnasta valtaosa väestöstä ei kuitenkaan osaa sanoa Eroaako osuustoiminnallinen yritystoiminta tai sen taustalla olevat periaatteet mielestäsi muusta yritystoiminnasta? 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) KOKO VÄESTÖ 00 (n=) Kyllä En osaa sanoa Ei

26 Miten osuustoiminnallinen yritystoiminta tai sen taustalla oleva periaatteet eroavat? (% oli sitä mieltä että eroja on) Eroaako osuustoiminnallinen yritystoiminta tai sen taustalla olevat periaatteet mielestäsi muusta yritystoiminnasta? KOKO VÄESTÖ 0 (n=) Ei tavoitella voiton maksimointia / voitonjako jäsenten hyödyksi / voitonjako erilainen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Omistuspohja erilainen Asiakaslähtöisempi Yhteisöllisyys Osakkaat samanarvoisia, jäsen ja ääni- periaate, jäsenten vaikutusmahdollisuus Toiminta ihmisläheisempää, vastuullisempaa Verotus Asiakkaat/omistajat sitoutuneempia toimintaan Vanhanaikaista, tehotonta, kankea hallinto Kotimainen omistus 0 0 Muu En osaa sanoa KOKO VÄESTÖ 0 (n=)

27 Miten osuustoiminnallinen yritystoiminta tai sen taustalla oleva periaatteet eroavat? Taustoittain Eroaako osuustoiminnallinen yritystoiminta tai sen taustalla olevat periaatteet mielestäsi muusta yritystoiminnasta? KOKO VÄESTÖ 0 (n=) 0% % 0% % 00% % 0% % KOKO VÄESTÖ 0 (n=) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) Nainen - v (n=0) Nainen - v (n=) Nainen 0- v (n=) Mies - v (n=0) Mies - v (n=) Mies 0- v (n=) KOULUTUS: Perus-, kansa- tai keskikoulu (n=) Ammatill. perustutk., ammattikoulu (n=) Ylioppilas (n=) Opistoasteen ammatillinen tutkinto (n=) Ylempi opisto / AMK / alempi korkeak. (n=0) Yliopistotutkinto tai ylempi (n=) ALUE (NUTS, PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=) Länsi-Suomi (n=0) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) OSUUSKUNNAN JÄSENYYKSIEN MÄÄRÄ: jäsenyys (n=0) jäsenyyttä (n=0) jäsenyyttä (n=) + jäsenyyttä (n=) Ei tavoitella voiton maksimointia / voitonjako jäsenten hyödyksi / voitonjako erilainen Omistuspohja erilainen Asiakaslähtöisempi Yhteisöllisyys Osakkaat samanarvoisia, jäsen ja ääniperiaate, jäsenten vaikutusmahdollisuus Toiminta ihmisläheisempää, vastuullisempaa Verotus Asiakkaat/omistajat sitoutuneempia toimintaan Vanhanaikaista, tehotonta, kankea hallinto Kotimainen omistus Muu En osaa sanoa

28 Osuustoiminnan koetaan eroavan muusta yritystoiminnasta sitä enemmän mitä korkeampi on koulutus Eroaako osuustoiminnallinen yritystoiminta tai sen taustalla olevat periaatteet mielestäsi muusta yritystoiminnasta? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) Nainen - v (n=) Nainen - v (n=) Nainen 0- v (n=) Mies - v (n=) Mies - v (n=) Mies 0- v (n=) KOULUTUS: Perus-, kansa- tai keskikoulu (n=) Ammatill. perustutk., ammattikoulu (n=) Ylioppilas (n=) Opistoasteen ammatillinen tutkinto (n=) Ylempi opisto / AMK / alempi korkeak. (n=) Yliopistotutkinto tai ylempi (n=) ALUE (NUTS, PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) OSUUSKUNNAN JÄSENYYKSIEN MÄÄRÄ: jäsenyys (n=) jäsenyyttä (n=) jäsenyyttä (n=0) + jäsenyyttä (n=) Kyllä En osaa sanoa Ei

29 Osuustoiminnallisiin yrityksiin parhaiten sopivat ominaisuudet Paikallisuus, Suomalainen omistus ja Yhteistoiminta. Osakeyhtiöihin Kansainvälisyys, Voiton maksimointi ja Hyvät sijoitusmahdollisuudet Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet mielestäsi sopivat osuustoiminnallisiin yrityksiin ja osakeyhtiöihin? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% Paikallisuus Suomalainen omistus Yhteistoiminta Ihmisistä välittäminen Etujen tuottaminen asiakkaille Kotimaahan investointi Sijaintipaikkakunnan kehittäminen Päätöksenteon demokraattisuus Oikeudenmukainen voitonjako Omistajuuden tunne Etujen tuottaminen omistajille Ympäristövastuu Uudistumiskyky Edelläkävijyys Kannattavuus Kilpailukykyisyys Hyvät sijoitusmahdollisuudet Voiton maksimointi Kansainvälisyys OSUUSTOIMINNALLISET YRITYKSET En osaa sanoa OSAKEYHTIÖT

30 Yritysmuotoihin sopivat ominaisuudet nettoprosentteina (sopii yritysmuotoon vähennettynä ei sovi vastauksilla) Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet mielestäsi sopivat osuustoiminnallisiin yrityksiin ja osakeyhtiöihin? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) Nettoprosentti 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% Paikallisuus Suomalainen omistus Yhteistoiminta Ihmisistä välittäminen Kotimaahan investointi Sijaintipaikkakunnan kehittäminen Etujen tuottaminen asiakkaille Päätöksenteon demokraattisuus Oikeudenmukainen voitonjako Ympäristövastuu Omistajuuden tunne Etujen tuottaminen omistajille Edelläkävijyys Uudistumiskyky Kannattavuus Kilpailukykyisyys Hyvät sijoitusmahdollisuudet Kansainvälisyys Voiton maksimointi 0 OSAKEYHTIÖT OSUUSTOIMINNALLISET YRITYKSET 0

31 Yritysmuotoihin sopivat ominaisuudet nettoprosentteina (sopii yritysmuotoon vähennettynä ei sovi vastauksilla, ilman En osaa sanoa -vastauksia) Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet mielestäsi sopivat osuustoiminnallisiin yrityksiin ja osakeyhtiöihin? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) Nettoprosentti (ilman eos./ei kumpikaan) 00% 0% 0% 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 00% Paikallisuus Ihmisistä välittäminen Suomalainen omistus Yhteistoiminta Kotimaahan investointi Sijaintipaikkakunnan kehittäminen Päätöksenteon demokraattisuus Etujen tuottaminen asiakkaille Oikeudenmukainen voitonjako Ympäristövastuu Omistajuuden tunne Etujen tuottaminen omistajille Edelläkävijyys Uudistumiskyky Kannattavuus Kilpailukykyisyys Hyvät sijoitusmahdollisuudet Voiton maksimointi Kansainvälisyys 0 OSAKEYHTIÖT OSUUSTOIMINNALLISET YRITYKSET

32 Yritysmuotoihin sopivat ominaisuudet nettoprosentteina (sopii yritysmuotoon vähennettynä ei sovi vastauksilla) Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet mielestäsi sopivat osuustoiminnallisiin yrityksiin ja osakeyhtiöihin? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) Paikallisuus Ihmisistä välittäminen Suomalainen omistus Yhteistoiminta Kotimaahan investointi Sijaintipaikkakunnan kehittäminen Päätöksenteon demokraattisuus Etujen tuottaminen asiakkaille Oikeudenmukainen voitonjako Ympäristövastuu Omistajuuden tunne Etujen tuottaminen omistajille Edelläkävijyys Uudistumiskyky Kannattavuus Kilpailukykyisyys Hyvät sijoitusmahdollisuudet Voiton maksimointi Kansainvälisyys 00% 0% 0% 0% 0% 0 0% 0% 0% 0% 00% Nettoprosentti (0: ilman 'En osaa sanoa', 0: ilman 'Ei kumpaankaan/ Yhtä hyvin/ En osaa sanoa') 0 0 OSAKEYHTIÖT 0 0: 0: 0 0 OSUUSTOIMINNALLISET YRITYKSET

33 Osuustoimintayrityksiin sopivat ominaisuudet ikä/sukupuoli Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet mielestäsi sopivat osuustoiminnallisiin yrityksiin ja osakeyhtiöihin? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) OSUUSTOIMINNALLISET YRITYKSET 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % 0% Paikallisuus Suomalainen omistus Yhteistoiminta Ihmisistä välittäminen Etujen tuottaminen asiakkaille Kotimaahan investointi Sijaintipaikkakunnan kehittäminen Päätöksenteon demokraattisuus Oikeudenmukainen voitonjako Omistajuuden tunne Etujen tuottaminen omistajille Ympäristövastuu Uudistumiskyky Edelläkävijyys Kannattavuus Kilpailukykyisyys Hyvät sijoitusmahdollisuudet Voiton maksimointi Kansainvälisyys KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) Nainen - v (n=) Nainen - v (n=) Nainen 0- v (n=) Mies - v (n=) Mies - v (n=) Mies 0- v (n=)

34 Osuustoimintayrityksiin sopivat ominaisuudet alue Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet mielestäsi sopivat osuustoiminnallisiin yrityksiin ja osakeyhtiöihin? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) OSUUSTOIMINNALLISET YRITYKSET 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % 0% Paikallisuus Suomalainen omistus Yhteistoiminta Ihmisistä välittäminen Etujen tuottaminen asiakkaille Kotimaahan investointi Sijaintipaikkakunnan kehittäminen Päätöksenteon demokraattisuus Oikeudenmukainen voitonjako Omistajuuden tunne Etujen tuottaminen omistajille Ympäristövastuu Uudistumiskyky Edelläkävijyys Kannattavuus Kilpailukykyisyys Hyvät sijoitusmahdollisuudet Voiton maksimointi Kansainvälisyys ALUE (NUTS, PKS ERIKSEEN): KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=)

35 Osuustoimintayrityksiin sopivat ominaisuudet jäsenyyksien määrällä suuri merkitys mielipiteeseen Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet mielestäsi sopivat osuustoiminnallisiin yrityksiin ja osakeyhtiöihin? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) OSUUSTOIMINNALLISET YRITYKSET 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % 0% Paikallisuus Suomalainen omistus Yhteistoiminta Ihmisistä välittäminen Etujen tuottaminen asiakkaille Kotimaahan investointi Sijaintipaikkakunnan kehittäminen Päätöksenteon demokraattisuus Oikeudenmukainen voitonjako Omistajuuden tunne Etujen tuottaminen omistajille Ympäristövastuu Uudistumiskyky Edelläkävijyys Kannattavuus Kilpailukykyisyys Hyvät sijoitusmahdollisuudet Voiton maksimointi Kansainvälisyys OSUUSKUNNAN JÄSENYYKSIEN MÄÄRÄ: KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) jäsenyys (n=) jäsenyyttä (n=) jäsenyyttä (n=0) + jäsenyyttä (n=)

36 Osuustoimintayrityksiin sopivat ominaisuudet myös koulutus vaikuttaa mielipiteeseen Kuinka hyvin seuraavat ominaisuudet mielestäsi sopivat osuustoiminnallisiin yrityksiin ja osakeyhtiöihin? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) OSUUSTOIMINNALLISET YRITYKSET 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % 0% Paikallisuus Suomalainen omistus Yhteistoiminta Ihmisistä välittäminen Etujen tuottaminen asiakkaille Kotimaahan investointi Sijaintipaikkakunnan kehittäminen Päätöksenteon demokraattisuus Oikeudenmukainen voitonjako Omistajuuden tunne Etujen tuottaminen omistajille Ympäristövastuu Uudistumiskyky Edelläkävijyys Kannattavuus Kilpailukykyisyys Hyvät sijoitusmahdollisuudet Voiton maksimointi Kansainvälisyys KOULUTUS: KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) Ammatill. perustutk., ammattikoulu (n=) Opistoasteen ammatillinen tutkinto (n=) Yliopistotutkinto tai ylempi (n=) Perus-, kansa- tai keskikoulu (n=) Ylioppilas (n=) Ylempi opisto / AMK / alempi korkeak. (n=)

37 Mielipiteet osuuskunnan ylijäämän/voiton jakotavasta vaihtelevat entistä enemmän Miten mielestäsi osuuskunnan ylijäämä/voitto pääasiallisesti jaetaan? Voit valita useamman vaihtoehdon 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% 0% 0% KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0 KOKO VÄESTÖ 00 (n=) Käytettyjen palvelujen suhteessa Tasan jäsenten kesken En osaa sanoa Kunkin sijoittaman osuuspääoman suhteessa Osuuskunnassa ei jaeta voittoa/ylijäämää

38 Mielipiteet osuuskunnan ylijäämän/voiton jakotavasta - taustoittain Miten mielestäsi osuuskunnan ylijäämä/voitto pääasiallisesti jaetaan? Voit valita useamman vaihtoehdon KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% 0% 0% KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) Nainen - v (n=) Nainen - v (n=) Nainen 0- v (n=) Mies - v (n=) Mies - v (n=) Mies 0- v (n=) KOULUTUS: Perus-, kansa- tai keskikoulu (n=) Ammatill. perustutk., ammattikoulu (n=) Ylioppilas (n=) Opistoasteen ammatillinen tutkinto (n=) Ylempi opisto / AMK / alempi korkeak. (n=) Yliopistotutkinto tai ylempi (n=) ALUE (NUTS, PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) OSUUSKUNNAN JÄSENYYKSIEN MÄÄRÄ: jäsenyys (n=) jäsenyyttä (n=) jäsenyyttä (n=0) + jäsenyyttä (n=) Käytettyjen palvelujen suhteessa Tasan jäsenten kesken En osaa sanoa Kunkin sijoittaman osuuspääoman suhteessa Osuuskunnassa ei jaeta voittoa/ylijäämää

39 Valtaosa ja yhtä moni kuin viisi vuotta sitten on sitä mieltä että osuuskunnassa jäsenten päätösvalta määräytyy jokaisella jäsenellä on yksi ääni -periaatteella Entä miten mielestäsi jäsenten päätösvalta määräytyy osuuskunnassa? 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) KOKO VÄESTÖ 00 (n=) 0 Jokaisella jäsenellä on yksi ääni Äänimäärä riippuu sijoitetun pääoman määrästä Äänimäärä on sidottu käytettyjen palvelujen määrään En osaa sanoa

40 Päätösvallan määräytyminen - Ikä, koulutus ja jäsenyyksien määrä vaikuttaa mielipiteeseen Entä miten mielestäsi jäsenten päätösvalta määräytyy osuuskunnassa? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) Nainen - v (n=) Nainen - v (n=) Nainen 0- v (n=) Mies - v (n=) Mies - v (n=) Mies 0- v (n=) KOULUTUS: Perus-, kansa- tai keskikoulu (n=) Ammatill. perustutk., ammattikoulu (n=) Ylioppilas (n=) Opistoasteen ammatillinen tutkinto (n=) Ylempi opisto / AMK / alempi korkeak. (n=) Yliopistotutkinto tai ylempi (n=) ALUE (NUTS, PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) OSUUSKUNNAN JÄSENYYKSIEN MÄÄRÄ: jäsenyys (n=) jäsenyyttä (n=) jäsenyyttä (n=0) + jäsenyyttä (n=) Jokaisella jäsenellä on yksi ääni Äänimäärä riippuu sijoitetun pääoman määrästä Äänimäärä on sidottu käytettyjen palvelujen määrään En osaa sanoa 0

41 Jäsenyys

42 % suomalaisista tietää olevansa jonkin osuustoimintayrityksen jäsen tai asiakasomistaja (0:%) Missä seuraavissa omistustaustaltaan osuustoiminnallisissa yrityksissä olet jäsenenä tai keskinäisessä vakuutusyhtiössä asiakkaana? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% S-ryhmän osuuskauppa 0 OP Ryhmän osuuspankki LähiTapiola 0 Muu keskinäinen vakuutusyhtiö (Fennia, Turva, Pohjantähti, Kaleva) 0 Vesi-, sähkö- tai puhelin- /laajakaistaosuuskunta Tradeka On jäsenenä (keskinäisessä vakuutusyhtiössä asiakkaana) Metsä Group (Metsäliitto) On vain asiakkaana (ei jäsenenä) POP Pankki -ryhmän paikallisosuuspankki Työ- ja yrittäjyysosuuskunta (esim. media-, kulttuuri- tai työpalvelut) Viljelijäosuuskunta (esim. osuusmeijeri tai lihaosuuskunta) Osuustoimintatutkimus 0

43 Osuuskuntien jäsenmäärät kasvaneet, varsinkin osuuskaupoissa ja OP Ryhmän pankeissa Missä seuraavissa omistustaustaltaan osuustoiminnallisissa yrityksissä olet jäsenenä tai keskinäisessä vakuutusyhtiössä asiakkaana? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0: S-ryhmän osuuskauppa 0: S-ryhmän osuuskauppa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% 0 0 0: OP Ryhmän osuuspankki 0: OP Ryhmän osuuspankki 0: LähiTapiola 0: LähiTapiola 0 0 0: Muu keskinäinen vakuutusyhtiö (Fennia, Turva, 0: Muu keskinäinen vakuutusyhtiö (Fennia, Turva, 0 0 0: Vesi-, sähkö- tai puhelin-/laajakaistaosuuskunta 0: Vesi-, sähkö- tai puhelin-/laajakaistaosuuskunta 0: Tradeka 0: Tradeka 0: Metsä Group (Metsäliitto) 0: Metsä Group (Metsäliitto) 0: POP Pankki -ryhmän paikallisosuuspankki 0: POP Pankki -ryhmän paikallisosuuspankki On jäsenenä (keskinäisessä vakuutusyhtiössä asiakkaana) 0: Työ- ja yrittäjyysosuuskunta (esim. media-, 0: Työ- ja yrittäjyysosuuskunta (esim. media-, On vain asiakkaana (ei jäsenenä) 0: Viljelijäosuuskunta (esim. osuusmeijeri tai 0: Viljelijäosuuskunta (esim. osuusmeijeri tai Osuustoimintatutkimus 0

44 Jos on vain asiakkaana, mutta ei jäsenenä Miksi olet vain asiakkaana osuuskunnassa, mutta et jäsenenä? KOKO VÄESTÖ 0 (n=) 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % 0% En ole ajatellut asiaa En näe siinä erityistä hyötyä Liittyminen on kallista tai hankalaa En tiedä miten liittyä jäseneksi Joku muu syy, mikä? En osaa sanoa 0 KOKO VÄESTÖ 0 (n=)

45 Jos on vain asiakkaana, mutta ei jäsenenä - taustoittain Miksi olet vain asiakkaana osuuskunnassa, mutta et jäsenenä? KOKO VÄESTÖ 0 (n=) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% 0% 0% KOKO VÄESTÖ 0 (n=) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) Nainen - v (n=) Nainen - v (n=) Nainen 0- v (n=) Mies - v (n=) Mies - v (n=) Mies 0- v (n=) KOULUTUS: Perus-, kansa- tai keskikoulu (n=) Ammatill. perustutk., ammattikoulu (n=) Ylioppilas (n=) Opistoasteen ammatillinen tutkinto (n=) Ylempi opisto / AMK / alempi korkeak. (n=) Yliopistotutkinto tai ylempi (n=0) ALUE (NUTS, PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=0) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) OSUUSKUNNAN JÄSENYYKSIEN MÄÄRÄ: jäsenyys (n=) jäsenyyttä (n=) jäsenyyttä (n=) + jäsenyyttä (n=) En ole ajatellut asiaa En näe siinä erityistä hyötyä Liittyminen on kallista tai hankalaa En tiedä miten liittyä jäseneksi Joku muu syy, mikä? En osaa sanoa

46 Jäsenhyöty

47 Pääosin jäsenyydestä koetaan olevan melko paljon hyötyä Missä määrin koet hyötyväsi jäsenyydestä tai keskinäisen vakuutusyhtiön asiakkuudesta? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% ka. (järjestys) S-ryhmän osuuskauppa (n=), Metsä Group (Metsäliitto) (n=),0 OP Ryhmän osuuspankki (n=0) 0, Työ- ja yrittäjyysosuuskunta (esim. media-, kulttuuri- tai työpalvelut) (n=), LähiTapiola (n=), Muu keskinäinen vakuutusyhtiö (Fennia, Turva, Pohjantähti, Kaleva) (n=0) 0, POP Pankki -ryhmän paikallisosuuspankki (n=), Vesi-, sähkö- tai puhelin- /laajakaistaosuuskunta (n=), Tradeka (n=),0 Viljelijäosuuskunta (esim. osuusmeijeri tai lihaosuuskunta) (n=), Erittäin paljon () Melko paljon () En osaa sanoa Melko vähän () Erittäin vähän ()

48 Osuustoimintayritysten koettu hyöty 0/0 Missä määrin koet hyötyväsi jäsenyydestä tai keskinäisen vakuutusyhtiön asiakkuudesta? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% ka. (järjestys) 0: S-ryhmän osuuskauppa (n=) 0: S-ryhmän osuuskauppa (n=),, 0: Metsä Group (Metsäliitto) (n=) 0: Metsä Group (Metsäliitto) (n=),0, 0: OP Ryhmän osuuspankki (n=0) 0: OP Ryhmän osuuspankki (n=) 0,, 0: Työ- ja yrittäjyysosuuskunta (esim. media-, kulttuuri- tai 0: Työ- ja yrittäjyysosuuskunta (esim. media-, kulttuuri- tai,, 0: LähiTapiola (n=) 0: LähiTapiola (n=),, 0: Muu keskinäinen vakuutusyhtiö (Fennia, Turva, Pohjantähti, 0: Muu keskinäinen vakuutusyhtiö (Fennia, Turva, Pohjantähti, 0,, 0: POP Pankki -ryhmän paikallisosuuspankki (n=) 0: POP Pankki -ryhmän paikallisosuuspankki (n=0) 0 0,, 0: Vesi-, sähkö- tai puhelin-/laajakaistaosuuskunta (n=) 0: Vesi-, sähkö- tai puhelin-/laajakaistaosuuskunta (n=) 0 0,, 0: Tradeka (n=) 0: Tradeka (n=) 0,0, 0: Viljelijäosuuskunta (esim. osuusmeijeri tai lihaosuuskunta) (n=) 0: Viljelijäosuuskunta (esim. osuusmeijeri tai lihaosuuskunta) (n=),, Erittäin paljon () Melko paljon () En osaa sanoa Melko vähän () Erittäin vähän ()

49 Jäsenyydestä saadut hyödyt koetaan pääosin pysyneen ennallaan tai parantuneen Miten jäsenyydestä saamasi hyödyt/edut ovat mielestäsi muuttuneet viime vuosina? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) Metsä Group (Metsäliitto) (n=) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% ka. (järjestys) 0, S-ryhmän osuuskauppa (n=), Työ- ja yrittäjyysosuuskunta (esim. media-, kulttuuri- tai työpalvelut) (n=),0 Vesi-, sähkö- tai puhelin- /laajakaistaosuuskunta (n=), LähiTapiola (n=) 0 0, Muu keskinäinen vakuutusyhtiö (Fennia, Turva, Pohjantähti, Kaleva) (n=0), OP Ryhmän osuuspankki (n=0), POP Pankki -ryhmän paikallisosuuspankki (n=), Tradeka (n=), Viljelijäosuuskunta (esim. osuusmeijeri tai lihaosuuskunta) (n=),00 Kasvaneet paljon () Kasvaneet jonkin verran () Pysyneet ennallaan () En osaa sanoa Vähentyneet jonkin verran () Vähentyneet paljon ()

50 Jäsenyydestä saatujen hyötyjen muutokset 0/0 Miten jäsenyydestä saamasi hyödyt/edut ovat mielestäsi muuttuneet viime vuosina? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) ka. (järjestys) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% 0: Metsä Group (Metsäliitto) (n=) 0: Metsä Group (Metsäliitto) (n=) 0 0 0,,0 0: S-ryhmän osuuskauppa (n=) 0: S-ryhmän osuuskauppa (n=),,0 0: Työ- ja yrittäjyysosuuskunta (esim. media-, kulttuuri- tai 0: Työ- ja yrittäjyysosuuskunta (esim. media-, kulttuuri- tai,0, 0: Vesi-, sähkö- tai puhelin-/laajakaistaosuuskunta (n=) 0: Vesi-, sähkö- tai puhelin-/laajakaistaosuuskunta (n=),, 0: LähiTapiola (n=) 0: LähiTapiola (n=) 0 0,,0 0: Muu keskinäinen vakuutusyhtiö (Fennia, Turva, Pohjantähti, 0: Muu keskinäinen vakuutusyhtiö (Fennia, Turva, Pohjantähti, 0,, 0: OP Ryhmän osuuspankki (n=0) 0: OP Ryhmän osuuspankki (n=),,0 0: POP Pankki -ryhmän paikallisosuuspankki (n=) 0: POP Pankki -ryhmän paikallisosuuspankki (n=0) 0,, 0: Tradeka (n=) 0: Tradeka (n=),, 0: Viljelijäosuuskunta (esim. osuusmeijeri tai lihaosuuskunta) (n=) 0: Viljelijäosuuskunta (esim. osuusmeijeri tai lihaosuuskunta) (n=),00, Kasvaneet paljon () Kasvaneet jonkin verran () Pysyneet ennallaan () En osaa sanoa Vähentyneet jonkin verran () Vähentyneet paljon () 0

51 Jäsenyyden perusteet

52 Keskeisimmät perusteet jäsenyyteen Mitkä ovat keskeisimmät perusteet jäsenyyteenne näissä osuustoimintayrityksissä? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) (järjestys = kaikkien yritysten ka.) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kilpailukykyiset hinnat Tuottaja-/jäsenpalvelut Osuuskunnan toimipaikkojen sijainti on minulle sopiva Osuuskunnan maksamat bonukset, osuuspääoman korko ja Osuuskunta turvaa tuotteiden/palveluiden saantia paikkakunnallani Osuuskunnan tuotteet/palvelut ovat parempia kuin muiden Tunnen, että osuuskunta on MINUN osuuskuntani Työ ja toimeentulo Osuustoiminta-aate (tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus, Osuuskunta tarjoaa minulle mahdollisuuden vaikuttaa asioihin Osuuskunnan jäsenenä voin vaikuttaa alueeni ja elinympäristöni Tunnen, että osuuskunta on MEIDÄN (paikallisyhteisön) oma Varma markkinointikanava Hinnan tarkistukset puukaupassa Osuuskunta on mahdollisuus edistää kestävää kehitystä En osaa sanoa S-ryhmän osuuskauppa (n=) OP Ryhmän osuuspankki (n=) POP Pankki -ryhmän paikallisosuuspankki (n=) LähiTapiola (n=) Muu keskinäinen vakuutusyhtiö (Fennia, Turva, Pohjantähti, Kaleva) (n=0)

53 Keskeisimmät perusteet jäsenyyteen Mitkä ovat keskeisimmät perusteet jäsenyyteenne näissä osuustoimintayrityksissä? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) (järjestys = kaikkien yritysten ka.) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kilpailukykyiset hinnat Tuottaja-/jäsenpalvelut Osuuskunnan toimipaikkojen sijainti on minulle sopiva Osuuskunnan maksamat bonukset, osuuspääoman korko ja Osuuskunta turvaa tuotteiden/palveluiden saantia paikkakunnallani Osuuskunnan tuotteet/palvelut ovat parempia kuin muiden Tunnen, että osuuskunta on MINUN osuuskuntani Työ ja toimeentulo Osuustoiminta-aate (tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus, Osuuskunta tarjoaa minulle mahdollisuuden vaikuttaa asioihin Osuuskunnan jäsenenä voin vaikuttaa alueeni ja elinympäristöni Tunnen, että osuuskunta on MEIDÄN (paikallisyhteisön) oma Varma markkinointikanava Hinnan tarkistukset puukaupassa Osuuskunta on mahdollisuus edistää kestävää kehitystä En osaa sanoa Tradeka (n=0) Metsä Group (Metsäliitto) (n=) Vesi-, sähkö- tai puhelin-/laajakaistaosuuskunta (n=)

54 Keskeisimmät perusteet jäsenyyteen Yrityksen jäsenyyden perusteet (värikoodaus yrityskohtaisesti sarakkeittain) % S-ryhmän osuuskauppa (n=) Tradeka (n=0) OP Ryhmän osuuspankki (n=) POP Pankki - ryhmän paikallisosuu spankki (n=) Metsä Group (Metsäliitto) (n=) LähiTapiola (n=) Muu keskinäinen vakuutusyhtiö (Fennia, Turva, Pohjantähti, Kaleva) (n=0) Vesi-, sähkötai puhelin- /laajakaistao suuskunta (n=) Viljelijäosuus kunta (esim. osuusmeijeri tai lihaosuuskun ta) (n=) Työ- ja yrittäjyysosu uskunta (esim. media-, kulttuuritai työpalvelut) (n=) Kilpailukykyiset hinnat Tuottaja-/jäsenpalvelut 0 Osuuskunta tarjoaa minulle mahdollisuuden vaikuttaa asioihin Osuuskunnan jäsenenä voin vaikuttaa alueeni ja elinympäristöni asioihin 0 Tunnen, että osuuskunta on MINUN osuuskuntani Osuuskunnan tuotteet/palvelut ovat parempia kuin muiden 0 0 Osuuskunnan toimipaikkojen sijainti on minulle sopiva 0 Osuuskunnan maksamat bonukset, osuuspääoman korko ja ylijäämän palautus 0 Tunnen, että osuuskunta on MEIDÄN (paikallisyhteisön) oma yrityksemme 0 Osuuskunta turvaa tuotteiden/palveluiden saantia paikkakunnallani 0 Osuustoiminta-aate (tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys jne.) 0 Varma markkinointikanava Hinnan tarkistukset puukaupassa Työ ja toimeentulo 0 Osuuskunta on mahdollisuus edistää kestävää kehitystä 0 En osaa sanoa 0 0 0

55 Osuustoiminnan periaatteet

56 Osuustoiminnan periaatteista tärkeimmäksi nousi jäsenien yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet sekä vapaa liittyminen Kuinka tärkeää sinulle on, että osuustoimintayritykset noudattavat seuraavia periaatteita? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) Kaikilla jäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% ka. (järjestys) 0 0, Jäseneksi voi liittyä vapaasti, Ulkopuoliset tahot eivät voi vaikuttaa yrityksen toimintaan ajaakseen omia tavoitteitaan 0,0 Yritys toimii aktiivisesti edistääkseen hyvinvointia alueellaan,0 Yritys on vahvasti yhteiskunta- ja ympäristövastuullinen, Kaikki jäsenet voivat asettua ehdolle ja tulla valituiksi hallinnon tehtäviin, Yritys tarjoaa koulutusta henkilöstölleen ja luottamushenkilöille, Jäsen hyötyy sitä enemmän mitä enemmän hän käyttää yrityksen palveluita, Yritys viestii aktiivisesti olevansa osuustoiminnallinen yritys 0 0, Yritys harjoittaa yhteistyötä muiden osuustoimintayritysten kanssa 0, Erittäin tärkeää () Melko tärkeää () Jossain määrin tärkeää () En osaa sanoa Ei kovin tärkeää () Ei lainkaan tärkeää ()

57 Osuustoiminnan periaatteiden tärkeys on viidessä vuodessa hieman vähentynyt Kuinka tärkeää sinulle on, että osuustoimintayritykset noudattavat seuraavia periaatteita? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) ka. (järjestys) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% 0: Kaikilla jäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet 0: Kaikilla jäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet 0 0,, 0: Jäseneksi voi liittyä vapaasti 0: Jäseneksi voi liittyä vapaasti,, 0: Ulkopuoliset tahot eivät voi vaikuttaa yrityksen toimintaan 0: Ulkopuoliset tahot eivät voi vaikuttaa yrityksen toimintaan 0 0,0, 0: Yritys toimii aktiivisesti edistääkseen hyvinvointia alueellaan 0: Yritys toimii aktiivisesti edistääkseen hyvinvointia alueellaan 0 0,0,0 0: Yritys on vahvasti yhteiskunta- ja ympäristövastuullinen 0: Yritys on vahvasti yhteiskunta- ja ympäristövastuullinen 0,,0 0: Kaikki jäsenet voivat asettua ehdolle ja tulla valituiksi hallinnon 0: Kaikki jäsenet voivat asettua ehdolle ja tulla valituiksi hallinnon,, 0: Yritys tarjoaa koulutusta henkilöstölleen ja luottamushenkilöille 0: Yritys tarjoaa koulutusta henkilöstölleen ja luottamushenkilöille 0,,0 0: Jäsen hyötyy sitä enemmän mitä enemmän hän käyttää 0: Jäsen hyötyy sitä enemmän mitä enemmän hän käyttää 0,,0 0: Yritys viestii aktiivisesti olevansa osuustoiminnallinen yritys 0: Yritys viestii aktiivisesti olevansa osuustoiminnallinen yritys 0 0 0,, 0: Yritys harjoittaa yhteistyötä muiden osuustoimintayritysten 0: Yritys harjoittaa yhteistyötä muiden osuustoimintayritysten 0,, Erittäin tärkeää () Melko tärkeää () Jossain määrin tärkeää () En osaa sanoa Ei kovin tärkeää () Ei lainkaan tärkeää ()

58 Periaatteet 0/0 keskiarvo Kuinka tärkeää sinulle on, että osuustoimintayritykset noudattavat seuraavia periaatteita? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) Ei lainkaan tärkeää () Erittäin tärkeää () Kaikilla jäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet Jäseneksi voi liittyä vapaasti,,,, Ulkopuoliset tahot eivät voi vaikuttaa yrityksen toimintaan ajaakseen omia tavoitteitaan Yritys toimii aktiivisesti edistääkseen hyvinvointia alueellaan Yritys on vahvasti yhteiskunta- ja ympäristövastuullinen Kaikki jäsenet voivat asettua ehdolle ja tulla valituiksi hallinnon tehtäviin Yritys tarjoaa koulutusta henkilöstölleen ja luottamushenkilöille Jäsen hyötyy sitä enemmän mitä enemmän hän käyttää yrityksen palveluita Yritys viestii aktiivisesti olevansa osuustoiminnallinen yritys Yritys harjoittaa yhteistyötä muiden osuustoimintayritysten kanssa,0,,0,0,,0,,,,0,,0,,,, KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) KOKO VÄESTÖ 0 (n=0)

59 Periaatteet ovat jonkin verran naisille tärkeämpiä Kuinka tärkeää sinulle on, että osuustoimintayritykset noudattavat seuraavia periaatteita? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) Ei lainkaan tärkeää () Erittäin tärkeää () Kaikilla jäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet Jäseneksi voi liittyä vapaasti Ulkopuoliset tahot eivät voi vaikuttaa yrityksen toimintaan ajaakseen omia tavoitteitaan Yritys toimii aktiivisesti edistääkseen hyvinvointia alueellaan Yritys on vahvasti yhteiskunta- ja ympäristövastuullinen Kaikki jäsenet voivat asettua ehdolle ja tulla valituiksi hallinnon tehtäviin Yritys tarjoaa koulutusta henkilöstölleen ja luottamushenkilöille Jäsen hyötyy sitä enemmän mitä enemmän hän käyttää yrityksen palveluita Yritys viestii aktiivisesti olevansa osuustoiminnallinen yritys Yritys harjoittaa yhteistyötä muiden osuustoimintayritysten kanssa,,,0,0,,,,,, SUKUPUOLI: KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) Nainen (n=) Mies (n=)

60 Periaatteiden tärkeys ikä/sukupuoli Kuinka tärkeää sinulle on, että osuustoimintayritykset noudattavat seuraavia periaatteita? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) Ei lainkaan tärkeää () Erittäin tärkeää () Kaikilla jäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet Jäseneksi voi liittyä vapaasti Ulkopuoliset tahot eivät voi vaikuttaa yrityksen toimintaan ajaakseen omia tavoitteitaan Yritys toimii aktiivisesti edistääkseen hyvinvointia alueellaan Yritys on vahvasti yhteiskunta- ja ympäristövastuullinen Kaikki jäsenet voivat asettua ehdolle ja tulla valituiksi hallinnon tehtäviin Yritys tarjoaa koulutusta henkilöstölleen ja luottamushenkilöille Jäsen hyötyy sitä enemmän mitä enemmän hän käyttää yrityksen palveluita Yritys viestii aktiivisesti olevansa osuustoiminnallinen yritys Yritys harjoittaa yhteistyötä muiden osuustoimintayritysten kanssa,,,0,0,,,,,, KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) Nainen - v (n=) Nainen - v (n=) Nainen 0- v (n=) Mies - v (n=) Mies - v (n=) Mies 0- v (n=) 0

61 Alueellisesti periaatteiden noudattamisessa hyvin pieniä eroja Kuinka tärkeää sinulle on, että osuustoimintayritykset noudattavat seuraavia periaatteita? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) Ei lainkaan tärkeää () Erittäin tärkeää () Kaikilla jäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet Jäseneksi voi liittyä vapaasti Ulkopuoliset tahot eivät voi vaikuttaa yrityksen toimintaan ajaakseen omia tavoitteitaan Yritys toimii aktiivisesti edistääkseen hyvinvointia alueellaan Yritys on vahvasti yhteiskunta- ja ympäristövastuullinen Kaikki jäsenet voivat asettua ehdolle ja tulla valituiksi hallinnon tehtäviin Yritys tarjoaa koulutusta henkilöstölleen ja luottamushenkilöille Jäsen hyötyy sitä enemmän mitä enemmän hän käyttää yrityksen palveluita Yritys viestii aktiivisesti olevansa osuustoiminnallinen yritys Yritys harjoittaa yhteistyötä muiden osuustoimintayritysten kanssa,,,0,0,,,,,, ALUE (NUTS, PKS ERIKSEEN): KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=)

62 Useamman jäsenyyden omaaville periaatteiden noudattaminen on tärkeämpää Kuinka tärkeää sinulle on, että osuustoimintayritykset noudattavat seuraavia periaatteita? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) Ei lainkaan tärkeää () Erittäin tärkeää () Kaikilla jäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet Jäseneksi voi liittyä vapaasti Ulkopuoliset tahot eivät voi vaikuttaa yrityksen toimintaan ajaakseen omia tavoitteitaan Yritys toimii aktiivisesti edistääkseen hyvinvointia alueellaan Yritys on vahvasti yhteiskunta- ja ympäristövastuullinen Kaikki jäsenet voivat asettua ehdolle ja tulla valituiksi hallinnon tehtäviin Yritys tarjoaa koulutusta henkilöstölleen ja luottamushenkilöille Jäsen hyötyy sitä enemmän mitä enemmän hän käyttää yrityksen palveluita Yritys viestii aktiivisesti olevansa osuustoiminnallinen yritys Yritys harjoittaa yhteistyötä muiden osuustoimintayritysten kanssa OSUUSKUNNAN JÄSENYYKSIEN MÄÄRÄ:,,,0,0,,,,,, KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) jäsenyys (n=) jäsenyyttä (n=) jäsenyyttä (n=0) + jäsenyyttä (n=)

63 Vapaa liittyminen - taustoittain Kuinka tärkeää sinulle on, että osuustoimintayritykset noudattavat seuraavia periaatteita? Jäseneksi voi liittyä vapaasti KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% ka. KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) Nainen - v (n=) Nainen - v (n=) Nainen 0- v (n=) Mies - v (n=) Mies - v (n=) Mies 0- v (n=) KOULUTUS: Perus-, kansa- tai keskikoulu (n=) Ammatill. perustutk., ammattikoulu (n=) Ylioppilas (n=) Opistoasteen ammatillinen tutkinto (n=) Ylempi opisto / AMK / alempi korkeak. (n=) Yliopistotutkinto tai ylempi (n=) ALUE (NUTS, PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) OSUUSKUNNAN JÄSENYYKSIEN MÄÄRÄ: jäsenyys (n=) jäsenyyttä (n=) jäsenyyttä (n=0) + jäsenyyttä (n=) ,,,,0,,,,,0,,,0,0,,,,,,,,,0,,, Erittäin tärkeää () Melko tärkeää () Jossain määrin tärkeää () En osaa sanoa Ei kovin tärkeää () Ei lainkaan tärkeää ()

64 Jäsenien oikeudet ja velvollisuudet - taustoittain Kuinka tärkeää sinulle on, että osuustoimintayritykset noudattavat seuraavia periaatteita? Kaikilla jäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% ka. KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) Nainen - v (n=) Nainen - v (n=) Nainen 0- v (n=) Mies - v (n=) Mies - v (n=) Mies 0- v (n=) KOULUTUS: Perus-, kansa- tai keskikoulu (n=) Ammatill. perustutk., ammattikoulu (n=) Ylioppilas (n=) Opistoasteen ammatillinen tutkinto (n=) Ylempi opisto / AMK / alempi korkeak. (n=) Yliopistotutkinto tai ylempi (n=) ALUE (NUTS, PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) OSUUSKUNNAN JÄSENYYKSIEN MÄÄRÄ: jäsenyys (n=) jäsenyyttä (n=) jäsenyyttä (n=0) + jäsenyyttä (n=) ,,,,0,,0,,,,,,,,,0,,0,,,0,,,,, Erittäin tärkeää () Melko tärkeää () Jossain määrin tärkeää () En osaa sanoa Ei kovin tärkeää () Ei lainkaan tärkeää ()

65 Oikeus asettua ehdolle - taustoittain Kuinka tärkeää sinulle on, että osuustoimintayritykset noudattavat seuraavia periaatteita? Kaikki jäsenet voivat asettua ehdolle ja tulla valituiksi hallinnon tehtäviin KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% ka. KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) Nainen - v (n=) Nainen - v (n=) Nainen 0- v (n=) Mies - v (n=) Mies - v (n=) Mies 0- v (n=) KOULUTUS: Perus-, kansa- tai keskikoulu (n=) Ammatill. perustutk., ammattikoulu (n=) Ylioppilas (n=) Opistoasteen ammatillinen tutkinto (n=) Ylempi opisto / AMK / alempi korkeak. (n=) Yliopistotutkinto tai ylempi (n=) ALUE (NUTS, PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) OSUUSKUNNAN JÄSENYYKSIEN MÄÄRÄ: jäsenyys (n=) jäsenyyttä (n=) jäsenyyttä (n=0) + jäsenyyttä (n=) ,,,,,,0,,,0,0,,,0,0,,,0,,,,,,0,, Erittäin tärkeää () Melko tärkeää () Jossain määrin tärkeää () En osaa sanoa Ei kovin tärkeää () Ei lainkaan tärkeää ()

66 Hyötyminen yrityksen palveluiden käytöstä- taustoittain Kuinka tärkeää sinulle on, että osuustoimintayritykset noudattavat seuraavia periaatteita? Jäsen hyötyy sitä enemmän mitä enemmän hän käyttää yrityksen palveluita KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% ka. KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) Nainen - v (n=) Nainen - v (n=) Nainen 0- v (n=) Mies - v (n=) Mies - v (n=) Mies 0- v (n=) KOULUTUS: Perus-, kansa- tai keskikoulu (n=) Ammatill. perustutk., ammattikoulu (n=) Ylioppilas (n=) Opistoasteen ammatillinen tutkinto (n=) Ylempi opisto / AMK / alempi korkeak. (n=) Yliopistotutkinto tai ylempi (n=) ALUE (NUTS, PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) OSUUSKUNNAN JÄSENYYKSIEN MÄÄRÄ: jäsenyys (n=) jäsenyyttä (n=) jäsenyyttä (n=0) + jäsenyyttä (n=) ,0,,,,,,,,,,,,,,0,0,,0,,0,,,,,0 Erittäin tärkeää () Melko tärkeää () Jossain määrin tärkeää () En osaa sanoa Ei kovin tärkeää () Ei lainkaan tärkeää ()

67 Ulkopuoliset tahot eivät voi vaikuttaa yrityksen toimintaan - taustoittain Kuinka tärkeää sinulle on, että osuustoimintayritykset noudattavat seuraavia periaatteita? Ulkopuoliset tahot eivät voi vaikuttaa yrityksen toimintaan ajaakseen omia tavoitteitaan KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% ka. KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) Nainen - v (n=) Nainen - v (n=) Nainen 0- v (n=) Mies - v (n=) Mies - v (n=) Mies 0- v (n=) KOULUTUS: Perus-, kansa- tai keskikoulu (n=) Ammatill. perustutk., ammattikoulu (n=) Ylioppilas (n=) Opistoasteen ammatillinen tutkinto (n=) Ylempi opisto / AMK / alempi korkeak. (n=) Yliopistotutkinto tai ylempi (n=) ALUE (NUTS, PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) OSUUSKUNNAN JÄSENYYKSIEN MÄÄRÄ: jäsenyys (n=) jäsenyyttä (n=) jäsenyyttä (n=0) + jäsenyyttä (n=) ,,0,,00,,0,,,0,,0,0,0,,00,,,0,,0,0,,,, Erittäin tärkeää () Melko tärkeää () Jossain määrin tärkeää () En osaa sanoa Ei kovin tärkeää () Ei lainkaan tärkeää ()

68 Osuustoiminnallisuudesta viestittäminen - taustoittain Kuinka tärkeää sinulle on, että osuustoimintayritykset noudattavat seuraavia periaatteita? Yritys viestii aktiivisesti olevansa osuustoiminnallinen yritys KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% ka. KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) Nainen - v (n=) Nainen - v (n=) Nainen 0- v (n=) Mies - v (n=) Mies - v (n=) Mies 0- v (n=) KOULUTUS: Perus-, kansa- tai keskikoulu (n=) Ammatill. perustutk., ammattikoulu (n=) Ylioppilas (n=) Opistoasteen ammatillinen tutkinto (n=) Ylempi opisto / AMK / alempi korkeak. (n=) Yliopistotutkinto tai ylempi (n=) ALUE (NUTS, PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) OSUUSKUNNAN JÄSENYYKSIEN MÄÄRÄ: jäsenyys (n=) jäsenyyttä (n=) jäsenyyttä (n=0) + jäsenyyttä (n=) ,,,,,,,,,,,,,0,,0,,,,,,,,,, Erittäin tärkeää () Melko tärkeää () Jossain määrin tärkeää () En osaa sanoa Ei kovin tärkeää () Ei lainkaan tärkeää ()

69 Koulutusta henkilöstölle ja luottamushenkilöille - taustoittain Kuinka tärkeää sinulle on, että osuustoimintayritykset noudattavat seuraavia periaatteita? Yritys tarjoaa koulutusta henkilöstölleen ja luottamushenkilöille KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% ka. KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) Nainen - v (n=) Nainen - v (n=) Nainen 0- v (n=) Mies - v (n=) Mies - v (n=) Mies 0- v (n=) KOULUTUS: Perus-, kansa- tai keskikoulu (n=) Ammatill. perustutk., ammattikoulu (n=) Ylioppilas (n=) Opistoasteen ammatillinen tutkinto (n=) Ylempi opisto / AMK / alempi korkeak. (n=) Yliopistotutkinto tai ylempi (n=) ALUE (NUTS, PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) OSUUSKUNNAN JÄSENYYKSIEN MÄÄRÄ: jäsenyys (n=) jäsenyyttä (n=) jäsenyyttä (n=0) + jäsenyyttä (n=) ,0,,,,,,00,,,,,,,,,,,,0,,,,,0,0 Erittäin tärkeää () Melko tärkeää () Jossain määrin tärkeää () En osaa sanoa Ei kovin tärkeää () Ei lainkaan tärkeää ()

70 Yhteistyö muiden osuustoimintayritysten kanssa - taustoittain Kuinka tärkeää sinulle on, että osuustoimintayritykset noudattavat seuraavia periaatteita? Yritys harjoittaa yhteistyötä muiden osuustoimintayritysten kanssa KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% ka. KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) Nainen - v (n=) Nainen - v (n=) Nainen 0- v (n=) Mies - v (n=) Mies - v (n=) Mies 0- v (n=) KOULUTUS: Perus-, kansa- tai keskikoulu (n=) Ammatill. perustutk., ammattikoulu (n=) Ylioppilas (n=) Opistoasteen ammatillinen tutkinto (n=) Ylempi opisto / AMK / alempi korkeak. (n=) Yliopistotutkinto tai ylempi (n=) ALUE (NUTS, PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) OSUUSKUNNAN JÄSENYYKSIEN MÄÄRÄ: jäsenyys (n=) jäsenyyttä (n=) jäsenyyttä (n=0) + jäsenyyttä (n=) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,, Erittäin tärkeää () Melko tärkeää () Jossain määrin tärkeää () En osaa sanoa Ei kovin tärkeää () Ei lainkaan tärkeää () 0

71 Hyvinvoinnin edistäminen omalla alueella - taustoittain Kuinka tärkeää sinulle on, että osuustoimintayritykset noudattavat seuraavia periaatteita? Yritys toimii aktiivisesti edistääkseen hyvinvointia alueellaan KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% ka. KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) Nainen - v (n=) Nainen - v (n=) Nainen 0- v (n=) Mies - v (n=) Mies - v (n=) Mies 0- v (n=) KOULUTUS: Perus-, kansa- tai keskikoulu (n=) Ammatill. perustutk., ammattikoulu (n=) Ylioppilas (n=) Opistoasteen ammatillinen tutkinto (n=) Ylempi opisto / AMK / alempi korkeak. (n=) Yliopistotutkinto tai ylempi (n=) ALUE (NUTS, PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) OSUUSKUNNAN JÄSENYYKSIEN MÄÄRÄ: jäsenyys (n=) jäsenyyttä (n=) jäsenyyttä (n=0) + jäsenyyttä (n=) ,0,0,,,,0,,,,0,0,0,,,00,,,0,0,0,,,,, Erittäin tärkeää () Melko tärkeää () Jossain määrin tärkeää () En osaa sanoa Ei kovin tärkeää () Ei lainkaan tärkeää ()

72 Yhteiskunta- ja ympäristövastuullisuus - taustoittain Kuinka tärkeää sinulle on, että osuustoimintayritykset noudattavat seuraavia periaatteita? Yritys on vahvasti yhteiskunta- ja ympäristövastuullinen KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 00% ka. KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) Nainen - v (n=) Nainen - v (n=) Nainen 0- v (n=) Mies - v (n=) Mies - v (n=) Mies 0- v (n=) KOULUTUS: Perus-, kansa- tai keskikoulu (n=) Ammatill. perustutk., ammattikoulu (n=) Ylioppilas (n=) Opistoasteen ammatillinen tutkinto (n=) Ylempi opisto / AMK / alempi korkeak. (n=) Yliopistotutkinto tai ylempi (n=) ALUE (NUTS, PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) OSUUSKUNNAN JÄSENYYKSIEN MÄÄRÄ: jäsenyys (n=) jäsenyyttä (n=) jäsenyyttä (n=0) + jäsenyyttä (n=) ,0,,,,,,,,,,0,,,0,,0,,,,,0,,0,0,0 Erittäin tärkeää () Melko tärkeää () Jossain määrin tärkeää () En osaa sanoa Ei kovin tärkeää () Ei lainkaan tärkeää ()

73 Osuustoiminnan periaatteiden toteutuminen

74 Periaatteiden toteutuminen osuustoimintayrityksissä Kuinka hyvin seuraavat asiat mielestäsi toteutuvat yrityksessä? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) Ei toteudu ollenkaan () Toteutuu todella hyvin () (järjestys = kaikkien yritysten ka.) Osuuskuntaan voi vapaasti liittyä jäseneksi Kaikilla jäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet Kaikki jäsenet voivat asettua ehdolle ja tulla valituiksi hallinnon tehtäviin Jäsen hyötyy sitä enemmän mitä enemmän hän käyttää osuuskunnan palveluita Ulkopuoliset tahot eivät voi vaikuttaa osuuskunnan toimintaan ajaakseen omia tavoitteitaan Osuuskunta tarjoaa koulutusta henkilöstölleen ja luottamushenkilöille Osuuskunta viestii aktiivisesti olevansa osuustoiminnallinen yritys Osuuskunnalle on leimallista yhteiskunta- ja ympäristövastuu Osuuskunta harjoittaa aktiivista yhteistyötä muiden osuuskuntien kanssa Osuuskunta toimii aktiivisesti edistääkseen hyvinvointia alueellaan S-ryhmän osuuskauppa (n=) OP Ryhmän osuuspankki (n=0) POP Pankki -ryhmän paikallisosuuspankki (n=) LähiTapiola (n=)

75 Periaatteiden toteutuminen osuustoimintayrityksissä Kuinka hyvin seuraavat asiat mielestäsi toteutuvat yrityksessä? KOKO VÄESTÖ 0 (n=0) Ei toteudu ollenkaan () Toteutuu todella hyvin () (järjestys = kaikkien yritysten ka.) Osuuskuntaan voi vapaasti liittyä jäseneksi Kaikilla jäsenillä on samat oikeudet ja velvollisuudet Kaikki jäsenet voivat asettua ehdolle ja tulla valituiksi hallinnon tehtäviin Jäsen hyötyy sitä enemmän mitä enemmän hän käyttää osuuskunnan palveluita Ulkopuoliset tahot eivät voi vaikuttaa osuuskunnan toimintaan ajaakseen omia tavoitteitaan Osuuskunta tarjoaa koulutusta henkilöstölleen ja luottamushenkilöille Osuuskunta viestii aktiivisesti olevansa osuustoiminnallinen yritys Osuuskunnalle on leimallista yhteiskunta- ja ympäristövastuu Osuuskunta harjoittaa aktiivista yhteistyötä muiden osuuskuntien kanssa Osuuskunta toimii aktiivisesti edistääkseen hyvinvointia alueellaan Tradeka (n=) Metsä Group (Metsäliitto) (n=) Vesi-, sähkö- tai puhelin-/laajakaistaosuuskunta (n=) Viljelijäosuuskunta (esim. osuusmeijeri tai lihaosuuskunta) (n=) Työ- ja yrittäjyysosuuskunta (esim. media-, kulttuuri- tai työpalvelut) (n=)

76 0 Yrityksen perustaminen

Osuustoimintatutkimus 2017 koko väestö

Osuustoimintatutkimus 2017 koko väestö Osuustoimintatutkimus 0 koko väestö Sisällysluettelo Yhteenveto Tutkimuksen toteutus Suhtautuminen ja tunnettuus Osuustoiminnallinen yritysmuoto Yrityksen perustaminen Yrittäjyysväittämät 0 Jäsenyys 0

Lisätiedot

Osuustoimintatutkimus 2017 KOKO VÄESTÖ Yhteenveto. Osuustoimintatutkimus Kantar TNS Agri

Osuustoimintatutkimus 2017 KOKO VÄESTÖ Yhteenveto. Osuustoimintatutkimus Kantar TNS Agri Osuustoimintatutkimus 2017 KOKO VÄESTÖ Yhteenveto 1 Yhteenveto tunnettuus ja suhtautuminen Osuustoiminnan tunnettuus on kasvanut reippaasti 10 vuodessa Osuustoimintaa erittäin huonosti tai ei lainkaan

Lisätiedot

Osuustoimintatutkimus 2017 VILJELIJÄT Yhteenveto. Osuustoimintatutkimus Kantar TNS Agri

Osuustoimintatutkimus 2017 VILJELIJÄT Yhteenveto. Osuustoimintatutkimus Kantar TNS Agri Osuustoimintatutkimus 2017 VILJELIJÄT Yhteenveto Osuustoimintatutkimus 2017 - Kantar TNS Agri 1 Yhteenveto Suhtautuminen Suhtautuminen osuustoimintaan on myönteisempää kuin 10 vuotta sitten Viljelijät

Lisätiedot

Osuustoimintatutkimus 2017 Viljelijät

Osuustoimintatutkimus 2017 Viljelijät Osuustoimintatutkimus 0 Viljelijät Contents Yhteenveto Tutkimuksen toteutus Suhtautuminen osuustoimintaan Osuustoiminnallinen yritysmuoto Osuustoimintaa koskevat väittämät Jäsenyys Jäsenaktiivisuus 0 Jäsenhyöty

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Nopeusrajoitteiset henkilöautot. Huhtikuu 2018

Nopeusrajoitteiset henkilöautot. Huhtikuu 2018 Nopeusrajoitteiset henkilöautot Huhtikuu 208 Tutkimuksen toteutus Kohderyhmä 0-7 -vuotias väestö Suomessa Manner-Suomi 000 Tiedonkeräys 000 vastaajaa, väestönäyte Tiedonkeräysmenetelmä: Online-paneeli,

Lisätiedot

Suomalaiset ja alkoholi: kansalaisten alkoholiin liittämiä käsityksiä. Sakari Nurmela

Suomalaiset ja alkoholi: kansalaisten alkoholiin liittämiä käsityksiä. Sakari Nurmela : kansalaisten alkoholiin liittämiä käsityksiä Sakari Nurmela TNS 20 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastasi henkilöä 1. 1..20 välisenä aikana. Haastateltu joukko

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Tiedote Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Sivu Enemmistö ( %) suomalaisista on sitä mieltä, että soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Ruokakulttuuri 2015. Hyvää Suomesta -merkin kuluttajaseuranta 2015. TNS 13.3.2015 Suomen Gallup Elintarviketieto

Ruokakulttuuri 2015. Hyvää Suomesta -merkin kuluttajaseuranta 2015. TNS 13.3.2015 Suomen Gallup Elintarviketieto Ruokakulttuuri 0 kuluttajaseuranta 0 TNS..0 Suomen Gallup Elintarviketieto Tutkimusaineisto ja toteutus Vastaajamäärä N= 00/00 (yhteensä 000) Kohderyhmä Koko väestö --vuotiaat, pl. Ahvenanmaa Tiedonkeräys..-..0

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

Suomalaiset omistajuudesta ja osuuskunnista. Sakari Nurmela

Suomalaiset omistajuudesta ja osuuskunnista. Sakari Nurmela Suomalaiset omistajuudesta ja osuuskunnista Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteuttaminen Aineiston kerääminen Tutkimusaineisto kerättiin Gallup Kanavalla 6. 2.6.7. Kyseessä on Kantar

Lisätiedot

11.90 11.90 LEFT MARGIN RIGHT MARGIN

11.90 11.90 LEFT MARGIN RIGHT MARGIN Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteuttaminen Aineiston kerääminen Tutkimuksen sisältö Aineisto kerättiin Gallup Kanavalla 31.1. 6.2.2014 välisenä aikana. Kyseessä on TNS Gallup Oy:n viikkovastaajapaneeli,

Lisätiedot

Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemä mielipidetiedustelu

Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemä mielipidetiedustelu Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemä mielipidetiedustelu tammikuu 20 Kantar TNS Jaakko Hyry Tutkimuksen toteuttaminen Aineisto kerättiin. 3.. 20 välisenä aikana Gallup Kanavalla. Kanava on Kantar

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus TNS 014 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Mainonnan neuvo*elukunta

Tuhat suomalaista Mainonnan neuvo*elukunta Tuhat suomalaista 11/1 Tuhat suomalaista Mainonnan neuvo*elukunta Marraskuu 1 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 11/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus teh=in interne=ssä IROResearch Oy:n

Lisätiedot

Yrittäjägallup toukokuu 2019

Yrittäjägallup toukokuu 2019 Yrittäjägallup toukokuu 31.5. Kantar TNS Oy Jaakko Hyry 1 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tämän Yrittäjägallupin tarkoituksena on selvittää pk-yrittäjien mielipiteitä ja näkemyksiä ajankohtaisista aiheista.

Lisätiedot

Pk-yritysten johtaminen ja hallinto Yrittäjägallup helmikuu 2019

Pk-yritysten johtaminen ja hallinto Yrittäjägallup helmikuu 2019 Pk-yritysten johtaminen ja hallinto Yrittäjägallup helmikuu 019..019 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry 1 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tämän Yrittäjägallupin tarkoituksena on selvittää PK-yrittäjien mielipiteitä

Lisätiedot

Kansalaiset: Päivittäiskauppa ja apteekki tarjoavat parhaat palvelut

Kansalaiset: Päivittäiskauppa ja apteekki tarjoavat parhaat palvelut TUTKIMUSOSIO Kansalaiset: Päivittäiskauppa ja apteekki tarjoavat parhaat palvelut Valtaosa suomalaisista antaa erittäin tai melko hyvän arvosanan eniten käyttämälleen päivittäistavarakaupalle ( %) ja apteekille

Lisätiedot

SITRA, Tulevaisuusbarometri 2019

SITRA, Tulevaisuusbarometri 2019 SITRA,..0 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry Tutkimuksen toteutus - vuotiaat suomalaiset Aineisto edustaa manner-suomalaisia (ei sisällä Ahvenanmaata). vastausta Tutkimus toteutettiin TNS Gallupin Forum paneelissa,

Lisätiedot

Resurssiviisas kansalainen

Resurssiviisas kansalainen Resurssiviisas kansalainen Tutkimuksen osaraportti: ruokaan ja ravintoon liittyvät tulokset 5.7.07 Kantar TNS Jaakko Hyry 00879 Resurssiviisas kansalainen 07 Sisältö Tutkimuksen toteutus, sisältö ja aineiston

Lisätiedot

Hallitus ja irtisanominen Sakari Nurmela Kantar TNS Oy

Hallitus ja irtisanominen Sakari Nurmela Kantar TNS Oy Hallitus ja irtisanominen 201 Sakari Nurmela Kantar TNS Oy Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimusaineisto kerättiin Kantar TNS:n Gallup Kanavalla. Kyseessä on yhtiön viikkovastaajapaneeli,

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut

Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut Suomalaiset ja kirjastojen e- palvelut.0.05 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA SISÄLTÖ Tutkimus sisälsi seuraavat aihekokonaisuudet: suomalaisten lukemiseen, musiikin kuunteluun ja lehtien lukemiseen käyttämä

Lisätiedot

Kansalaisten enemmistölle hoitoon pääsy on tärkeintä

Kansalaisten enemmistölle hoitoon pääsy on tärkeintä Kansalaisten enemmistölle hoitoon pääsy on tärkeintä Enemmistö ( %) suomalaisista ilmoittaa, että heille on samantekevää, miten sosiaalija terveyspalvelut järjestetään maassamme, kunhan hoitoon pääsee,

Lisätiedot

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012

Ilta-Sanomat.fi Pelikone. Kävijäprofiili TNS Atlas tammi-kesäkuu 2012 Kävijäprofiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5- vuotias

Lisätiedot

Yrittäjägallup toukokuu 2019

Yrittäjägallup toukokuu 2019 Yrittäjägallup toukokuu 0..0 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry Yrittäjägallup, toukokuu 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tämän Yrittäjägallupin tarkoituksena on selvittää pk-yrittäjien mielipiteitä ja näkemyksiä

Lisätiedot

Lähes kaikki kuntien palvelut riittäviä huolta vanhusten palveluista

Lähes kaikki kuntien palvelut riittäviä huolta vanhusten palveluista Tutkimusosio Lähes kaikki kuntien palvelut riittäviä huolta vanhusten palveluista Kokoava yleisarvosana kunnan palvelujen riittävyydelle painottuu yksiselitteisen myönteiseksi: kolme neljästä ( %) pitää

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

IS.fi Lemmikit -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

IS.fi Lemmikit -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 1 63 käyttäjät, N=633 Mies 37 4 Ikä -24 vuotta 2-34 vuotta 18 3-44 vuotta 4-4 vuotta 18 18 käyttäjät, N=633-74 vuotta 22 36 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu

Lisätiedot

Autotie.fi -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

Autotie.fi -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen käyttäjät, N= Mies 4 Ikä -24 vuotta 2-34 vuotta 34 3-44 vuotta käyttäjät, N= 4-4 vuotta -4 vuotta 32 3 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu Ammatillinen perustutkinto,

Lisätiedot

IS.fi Taloussanomat - kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

IS.fi Taloussanomat - kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 - kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 35 51 käyttäjät, N=07 Mies 4 65 Ikä -24 vuotta 25-34 vuotta 35-44 vuotta 22 käyttäjät, N=07 45-54 vuotta 55-74 vuotta 2 36 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu

Lisätiedot

Nyt.fi -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

Nyt.fi -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 48 1 käyttäjät, N=21 Mies 4 2 Ikä -24 vuotta 2-34 vuotta 21 3-44 vuotta 4-4 vuotta 22 käyttäjät, N=21-74 vuotta 2 36 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu 4 Ammatillinen

Lisätiedot

HS.fi Urheilu -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

HS.fi Urheilu -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 24 1 käyttäjät, N= Mies 4 6 Ikä -24 vuotta 2-34 vuotta 3-44 vuotta 4-4 vuotta käyttäjät, N= -4 vuotta 36 36 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu 6 Ammatillinen

Lisätiedot

IS.fi Urheilu -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

IS.fi Urheilu -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 30 1 käyttäjät, N=223 Mies 4 0 Ikä -24 vuotta 2-34 vuotta 3-44 vuotta 1 käyttäjät, N=223 4-4 vuotta 24-4 vuotta 36 36 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu Ammatillinen

Lisätiedot

IS.fi Autot -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

IS.fi Autot -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 51 käyttäjät, N=23 Mies 4 5 Ikä -24 vuotta 25-34 vuotta 35-44 vuotta 24 käyttäjät, N=23 45-54 vuotta 22 55-4 vuotta 30 36 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu

Lisätiedot

IS.fi Matkat -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

IS.fi Matkat -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 2 1 käyttäjät, N=26 Mies 4 4 Ikä -24 vuotta 2-34 vuotta 14 3-44 vuotta 24 käyttäjät, N=26 4-4 vuotta 21-74 vuotta 30 36 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu 6

Lisätiedot

IS.fi Perhe -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

IS.fi Perhe -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 1 66 käyttäjät, N=74 Mies 34 4 Ikä -24 vuotta 2-34 vuotta 3-44 vuotta 24 käyttäjät, N=74 4-4 vuotta 18 22-74 vuotta 36 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu 12

Lisätiedot

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia 21.11.2016 Suhtautuminen julkisten palvelujen tuotannon yksityistämiseen Suomen hallitus on toteuttamassa monia

Lisätiedot

HS.fi Koko palvelu -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

HS.fi Koko palvelu -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 HS.fi Koko palvelu -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 4 1 käyttäjät, N=33 Mies 4 3 Ikä -24 vuotta 2-34 vuotta 3-44 vuotta 4-4 vuotta 1 käyttäjät, N=33-4 vuotta 32 36 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu

Lisätiedot

Huuto.net Koko palvelu -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

Huuto.net Koko palvelu -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 Huuto.net Koko palvelu -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 38 51 käyttäjät, N=3453 Mies 4 62 Ikä -24 vuotta -34 vuotta 35-44 vuotta käyttäjät, N=3453 45-54 vuotta 55-74 vuotta 27 36 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu

Lisätiedot

Oikotie Asunnot -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

Oikotie Asunnot -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 51 51 Mies 4 4 0 20 40 60 80 0 Ikä -24 vuotta 25-34 vuotta 1 35-44 vuotta 21 45-54 vuotta 1 55-4 vuotta 33 36 0 20 40 60 80 0 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu

Lisätiedot

Yrittäjägallup joulukuu 2018

Yrittäjägallup joulukuu 2018 Yrittäjägallup joulukuu 0.1.0 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry Yrittäjägallup, kierros /0 joulukuu 1 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tämän Yrittäjägallupin tarkoituksena on selvittää pk-yrittäjien mielipiteitä

Lisätiedot

Oikotie.fi Koko palvelu -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

Oikotie.fi Koko palvelu -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 51 54 Mies 46 4 Ikä -24 vuotta 25-34 vuotta 35-44 vuotta 21 45-54 vuotta 1 1 55-74 vuotta 34 36 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu 6 Ammatillinen perustutkinto,

Lisätiedot

Hintaseuranta.fi Koko palvelu -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

Hintaseuranta.fi Koko palvelu -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 Hintaseuranta.fi Koko palvelu -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 29 51 käyttäjät, Mies 49 71 Ikä 15-24 vuotta 15 25-34 vuotta 23 35-44 vuotta 22 käyttäjät, 45-54 vuotta 15 55-74 vuotta 21 36 Koulutus Peruskoulu,

Lisätiedot

IS.fi Viihde -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

IS.fi Viihde -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 1 4 Mies 46 4 0 40 60 80 0 Ikä -24 vuotta 2-34 vuotta 1 3-44 vuotta 21 4-4 vuotta -74 vuotta 22 18 24 36 0 40 60 80 0 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu 12

Lisätiedot

Sanakirja.org -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

Sanakirja.org -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 1 4 Mies 46 4 0 20 40 60 80 0 Ikä -24 vuotta 2-34 vuotta 26 3-44 vuotta 4-4 vuotta -74 vuotta 26 36 0 20 40 60 80 0 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu Ammatillinen

Lisätiedot

Oikotie Etusivu -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

Oikotie Etusivu -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 44 51 Mies 4 56 0 40 60 80 0 Ikä 15-24 vuotta 15 25-34 vuotta 21 35-44 vuotta 21 45-54 vuotta 55-74 vuotta 26 36 0 40 60 80 0 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu

Lisätiedot

IS.fi Hyvä olo -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

IS.fi Hyvä olo -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 1 69 IS.fi Hyvä olo käyttäjät, N=87 Mies 31 49 0 40 60 80 0 Ikä -24 vuotta 2-34 vuotta 3-44 vuotta 21 IS.fi Hyvä olo käyttäjät, N=87 4-4 vuotta -74 vuotta 22 18 22 36 0

Lisätiedot

HS.fi Uutiset -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

HS.fi Uutiset -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 4 1 Mies 4 0 40 60 80 0 Ikä 1-24 vuotta 2-34 vuotta 3-44 vuotta 4-4 vuotta 1 1-4 vuotta 3 36 0 40 60 80 0 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu Ammatillinen perustutkinto,

Lisätiedot

IS.fi Uutiset -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

IS.fi Uutiset -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 4 1 Mies 49 2 0 40 60 0 0 Ikä 1-24 vuotta 2-34 vuotta 3-44 vuotta 4-4 vuotta 1 21-74 vuotta 36 36 0 40 60 0 0 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu 9 Ammatillinen

Lisätiedot

IS.fi Asuminen -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

IS.fi Asuminen -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 1 61 Mies 3 4 0 20 40 60 80 0 Ikä -24 vuotta 2-34 vuotta 20 3-44 vuotta 21 4-4 vuotta -74 vuotta 22 23 36 0 20 40 60 80 0 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu

Lisätiedot

HS.fi Talous -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

HS.fi Talous -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 32 1 HS.fi Talous käyttäjät, N=4 Mies 4 68 0 40 60 80 0 Ikä -24 vuotta 2-34 vuotta 3-44 vuotta 4-4 vuotta 14 17 21 18 HS.fi Talous käyttäjät, N=4-74 vuotta 37 36 0 40 60

Lisätiedot

HS.fi Etusivu -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

HS.fi Etusivu -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 43 1 Mies 4 0 40 60 80 0 Ikä 1-24 vuotta 2-34 vuotta 3-44 vuotta 4-4 vuotta 1 18-4 vuotta 3 36 0 40 60 80 0 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu 8 Ammatillinen

Lisätiedot

IS.fi Etusivu -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

IS.fi Etusivu -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 48 1 IS.fi Etusivu käyttäjät, N=46 Mies 4 2 0 40 60 80 0 Ikä 1-24 vuotta 2-34 vuotta 3-44 vuotta 4-4 vuotta 1 21 IS.fi Etusivu käyttäjät, N=46-74 vuotta 3 36 0 40 60 80

Lisätiedot

Hintaseuranta.fi Tietotekniikka -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

Hintaseuranta.fi Tietotekniikka -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 Hintaseuranta.fi Tietotekniikka -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen Mies 1 4 N=2 84 Ikä -24 vuotta 32 2-34 vuotta 3-44 vuotta 23 N=2 4-4 vuotta -74 vuotta 36 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu

Lisätiedot

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus

DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus DNA Digitaalisen elämäntavan tutkimus Digitaaliset elämäntavat / yhteenveto medialle Julkaisuvapaa 9.6.2017 klo 10 Lisätietoja medialle: Osastopäälllikkö Niina Hagman, Market Intelligence & Insight, DNA

Lisätiedot

HS.fi Auto & Tiede -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

HS.fi Auto & Tiede -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 HS.fi Auto & Tiede -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 28 1 Mies 4 72 0 40 60 80 0 Ikä -24 vuotta 2-34 vuotta 3-44 vuotta 4-4 vuotta 21-74 vuotta 31 36 0 40 60 80 0 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu

Lisätiedot

IS.fi MyStyle -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

IS.fi MyStyle -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 1 83 Mies 17 49 0 40 60 80 0 Ikä 1-24 vuotta 2-34 vuotta 1 22 21 3-44 vuotta 4-4 vuotta 19 17-74 vuotta 21 36 0 40 60 80 0 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu

Lisätiedot

Hintaseuranta.fi Kauneus ja terveys -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

Hintaseuranta.fi Kauneus ja terveys -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 Hintaseuranta.fi Kauneus ja terveys -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 51 61 Mies 3 4 Ikä -24 vuotta 25-34 vuotta 35-44 vuotta 2 31 45-54 vuotta 55-74 vuotta 36 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu

Lisätiedot

Oikotie Työpaikat -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

Oikotie Työpaikat -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 -kävijäprofiili Sukupuoli Yhteensä 1 000 viikkokävijää Nainen 51 53 Mies 47 4 0 40 60 80 0 Ikä Yhteensä 1 000 viikkokävijää -24 vuotta 25-34 vuotta 35-44 vuotta 45-54 vuotta 30 55-74 vuotta 36 0 40 60

Lisätiedot

Yrittäjägallup syyskuu 2018

Yrittäjägallup syyskuu 2018 Yrittäjägallup syyskuu 0.0.0 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry Yrittäjägallup, kierros /0 syyskuu Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tämän Yrittäjägallupin tarkoituksena on selvittää PK-yrittäjien mielipiteitä

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

HSTV -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017

HSTV -kävijäprofiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2017 -kävijäprofiili Sukupuoli Nainen 32 1 Mies 4 6 2 4 6 1 Ikä 1-24 vuotta 1 1 2-34 vuotta 3-44 vuotta 4-4 vuotta 1 2-4 vuotta 3 36 2 4 6 1 Koulutus Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu 4 Ammatillinen perustutkinto,

Lisätiedot

Kotimaisen median arvostus

Kotimaisen median arvostus 5 Kotimaisen median arvostus Mediapäivä 1..201 Tutkimuksen toteutus IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. Tutkimuksen

Lisätiedot

Yrittäjägallup syyskuu 2018

Yrittäjägallup syyskuu 2018 Yrittäjägallup syyskuu 0..0 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry Yrittäjägallup, kierros /0 syyskuu Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tämän Yrittäjägallupin tarkoituksena on selvittää pienten ja keskisuurten yritysten

Lisätiedot

Ikäsyrjintä työpaikoilla 2016

Ikäsyrjintä työpaikoilla 2016 Ikäsyrjintä työpaikoilla 0 Sakari Nurmela TNS Gallup Oy Ikäsyrjintä työpaikoilla 0 Tutkimuksen toteuttaminen Ikäsyrjintä työpaikoilla 0 Tutkimuksen toteuttaminen Aineiston kerääminen Tutkimusaineisto kerättiin

Lisätiedot

Yrittäjägallup toukokuu 2019 kierros 1

Yrittäjägallup toukokuu 2019 kierros 1 Yrittäjägallup toukokuu 01 kierros 1.5.01 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry 1 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tämän Yrittäjägallupin tarkoituksena on selvittää pk-yrittäjien mielipiteitä ja näkemyksiä ajankohtaisista

Lisätiedot

Kansalaiset: Yle, STT ja MTV3 luotetuimmat uutisoijat - sosiaaliseen mediaan ei luoteta (tutkimusosio)

Kansalaiset: Yle, STT ja MTV3 luotetuimmat uutisoijat - sosiaaliseen mediaan ei luoteta (tutkimusosio) TIEDOTE Sivu Kansalaiset: Yle, STT ja MTV luotetuimmat uutisoijat - sosiaaliseen mediaan ei luoteta (tutkimusosio) Valtaosa suomalaisista luottaa erittäin tai melko paljon Ylen TV- ja radiouutisiin ( %),

Lisätiedot

Niukka enemmistö: 100 kansanedustajaa ja kaksi vaalikautta riittää

Niukka enemmistö: 100 kansanedustajaa ja kaksi vaalikautta riittää TUTKIMUSOSIO Niukka enemmistö: 00 kansanedustajaa ja kaksi vaalikautta riittää KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreimmassa vuoden 0 Ilmapuntaritutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä kansanedustajien

Lisätiedot

Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 2017

Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 2017 Tutkimusraportti VAATELAHJOITTAJATUTKIMUS 201 UFF, SPR ja Fida Katja Mikkonen Tutkimuksen toteutus! Taloustutkimus on toteuttanut tämän tutkimuksen UFF:n, SPR:n ja Fidan toimeksiannosta.! Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kainuun Osuuspankissa ensimmäistä kertaa myös nettivaalina postivaalien ohella

Kainuun Osuuspankissa ensimmäistä kertaa myös nettivaalina postivaalien ohella Kainuun Osuuspankissa 3.-16.5.2011 ensimmäistä kertaa myös nettivaalina postivaalien ohella Sisältö 1. Osuustoiminta 2. Kainuun Osuuspankin hallinto 3. Miksi ja miten voi asettua ehdokkaaksi? 1. Osuustoiminta

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE

Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE Liikenne- ja viestintäministeriö TULEVAISUUDEN LIIKENNE TULEVAISUUDEN LIIKENNE KYSELYN TULOKSET Taloustutkimus Oy Pauliina Aho 24.8.2012 Tekninen johdanto 3 24.8.2012 1009 Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014 RIGHT MA Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja A TNS 0 RIGHT MA Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Yrittäjägallup tammikuu 2018

Yrittäjägallup tammikuu 2018 Yrittäjägallup tammikuu 08 9.0.08 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tämän Yrittäjägallupin tarkoituksena on selvittää PK-yrittäjien mielipiteitä ja näkemyksiä ajankohtaisista

Lisätiedot

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY

INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY INTOHIMOINEN OMISTAJUUS KANSALAISKYSELY 22.6.2016 15.6.2016 15706 Intohimoinen omistajuus Johdanto Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomalaisen työn liiton toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Huuto.net Koko palvelu -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2012

Huuto.net Koko palvelu -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2012 -profiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 5-69 vuotias

Lisätiedot

FINNSECURITY RY JÄSENKYSELY (7) Hallitus

FINNSECURITY RY JÄSENKYSELY (7) Hallitus FINNSECURITY RY JÄSENKYSELY 2015 1 (7) YRITYSSUOJELUYHDISTYS RY:N JÄSENKYSELY 2017 Hyvä jäsen, Yhdistyksen hallitus on päättänyt toteuttaa jäsenkyselyn toiminnan kehittämiseksi, jäsenten tarpeita ja toiveita

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Yrittäjägallup joulukuu 2018

Yrittäjägallup joulukuu 2018 Yrittäjägallup joulukuu.. Kantar TNS Oy Jaakko Hyry Yrittäjägallup, kierros / joulukuu 1 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tämän Yrittäjägallupin tarkoituksena on selvittää pk-yrittäjien mielipiteitä ja

Lisätiedot

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011

Keltainenporssi.fi Autot -profiili. TNS Atlas heinä-joulukuu 2011 -profiili Toteutus Tulokset TNS Gallup Oy:n TNS Atlas tutkimuksesta. TNS Atlas tutkimuksen tiedonkeruu toteutetaan seuraavasti: Menetelmänä internetkysely TNS Gallup Forumissa Kohderyhmänä 1-69 vuotias

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvo1elukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen Aedonkeruu tehain interneassä IROResearch

Lisätiedot

Tuulivoima & lähiasukkaat

Tuulivoima & lähiasukkaat Tuulivoima & lähiasukkaat..0 Tutkimuksesta Tutkimuksella pyrittiin selvittämään asukkaiden mielipiteitä tuulivoimasta neljällä paikkakunnalla, jossa on moderneja tuulivoimaloita. Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

Yrittäjägallup syys lokakuu 2019 Huijaukset

Yrittäjägallup syys lokakuu 2019 Huijaukset syys lokakuu 2019 Huijaukset 8.10.2019 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry, kierros 4/2019 syyskuu 1 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus in tarkoituksena on selvittää pienten ja keskisuurten yritysten yrittäjien mielipiteitä

Lisätiedot

Kaksi kolmesta voi äänestää maakuntavaaleissa

Kaksi kolmesta voi äänestää maakuntavaaleissa TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa.. Kaksi kolmesta voi äänestää maakuntavaaleissa Kaksi kolmesta ( %) ilmoittaa äänestävänsä varmasti tai melko varmasti maakuntavaaleissa, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Suomen Metsäsäätiö Kansalaiskysely. Pohjoisranta Burson-Marsteller 08/2018

Suomen Metsäsäätiö Kansalaiskysely. Pohjoisranta Burson-Marsteller 08/2018 Suomen Metsäsäätiö Kansalaiskysely Pohjoisranta Burson-Marsteller 0/0 Kyselyn taustat / Kansalaiskysely toteutettiin Bilendi Oy:n verkkopaneelissa kesäkuussa 0. Kansalaiskyselyyn vastasi 000 suomalaista

Lisätiedot

Suomalaisten työuraan liittyvät mielipiteet keväällä 2015

Suomalaisten työuraan liittyvät mielipiteet keväällä 2015 Suomalaisten työuraan liittyvät mielipiteet keväällä 01 Keva ja Tela Lisätietoja: Keva, työelämäpalvelujen johtaja Pauli Forma, puh. 00 0, pauli.forma(at)keva.fi Työeläkevakuuttajat TELA ry, toimitusjohtaja

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Yrittäjägallup syys lokakuu 2019 Työllistäminen

Yrittäjägallup syys lokakuu 2019 Työllistäminen syys lokakuu 2019 Työllistäminen 8.10.2019 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry 1 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus in tarkoituksena on selvittää pienten ja keskisuurten yritysten yrittäjien mielipiteitä ja näkemyksiä

Lisätiedot

Kesäaikajärjestelyistä luopuminen, syyskuu 2018 Sakari Nurmela Kantar TNS Oy

Kesäaikajärjestelyistä luopuminen, syyskuu 2018 Sakari Nurmela Kantar TNS Oy Kesäaikajärjestelyistä luopuminen, syyskuu 8 Sakari Nurmela Kantar TNS Oy Johdanto Seuraavassa esitetään yhteenveto tutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä Euroopan komission esittämästä

Lisätiedot

Puolueen valtakunnallinen toiminta ja aatteellinen linja vaikuttavat eniten maakuntavaaleissa

Puolueen valtakunnallinen toiminta ja aatteellinen linja vaikuttavat eniten maakuntavaaleissa TUTKIMUSOSIO Puolueen valtakunnallinen toiminta ja aatteellinen linja vaikuttavat eniten maakuntavaaleissa ( % uskoo sen vaikuttavan ratkaisevasti tai melko paljon) sekä aatteellinen linja ( %) ovat tärkeimmät

Lisätiedot

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013

Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2013 3 19.11.2013 28.11.2013 1. Johdanto Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten mielipiteitä kotimaisesta

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Yrittäjägallup joulukuu 2018

Yrittäjägallup joulukuu 2018 Yrittäjägallup joulukuu 08 8..08 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tämän Yrittäjägallupin tarkoituksena on selvittää pienten ja keskisuurten yritysten mielipiteitä ja näkemyksiä

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014

Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 Suomalaisen työn liitto (STL) - Suomalainen kuluttaja muuttuvassa ympäristössä 2014 28.08.2014 Mikko Kesä, Jan-Erik Müller, Tuomo Saarinen Innolink Research Oy Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014

Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014 Mielipiteet ydinvoimasta Maaliskuu 2014 TUTKIMUKSEN TILAAJA Energiateollisuus ry. TUTKIMUSMENETELMÄ: Puhelinhaastattelu HAASTATTELUAJANKOHTA: 3.-16.3.2014 HAASTATTELUJEN MÄÄRÄ: 1001 SISÄLTÖ: Tulosten tilastolliset

Lisätiedot