Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja"

Transkriptio

1 Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0

2 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista julkiseen taiteeseen ja miten se on muuttunut vuodesta 01, jolloin edellinen tutkimus tehtiin valtakunnallisia puhelinhaastatteluja käyttäen. Tutkimus toteutettiin tällä kerralla TNS Gallupin Forum paneelissa, jossa on n vastaajaa käytettäväksi erilaisia tutkimusotantoja varten. Tutkimuksen aineisto edustaa Suomen 1--vuotiasta väestöä, jonka lisäksi tiedonkeruussa haluttiin kerätä aikaisempaa tarkempaa kaupunkikohtaista tietoa. Tarkastelun kohteena olivat Suomen tutkimusaiheen kannalta merkittävintä kaupunkia, Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio ja Kouvola. Kysely toteutettiin elokuussa 01. Tutkimukseen vastasi yhteensä 1 henkilöä. Kysymyksiin vastaaminen kesti n. - minuuttia. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +-, %. Tutkimusaineisto on oikaistu ennen tulosten taulukointia vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan vastaamaan väestöä, jolloin otannassa yliedustettuina olleiden eri kaupunkien vastaajamäärällinen yliedustus on poistettu painottamalla.

3 Raportin sisältö Tutkimuksen sisältö koostui kolmesta osasta: Kysymyksestä, jossa tiedusteltiin vastaajan halukkuutta saada taidetta arkiympäristöönsä, tähän löytyy vertailu edellisestä tutkimuksesta 01 Kolmesta väittämästä, joihin myös löytyy vertailutieto vuodelta 01 Taiteen ja arkiympäristön suhdetta kuvanneista uusista väittämistä ( kpl.) Tulokset on raportoitu kootusti kokonaistasolla, väestöryhmittäin erilaisten taustatarkastelujen perusteella ja alueellisesti luokiteltuina sekä kaupungeittain

4 Suhtautuminen julkiseen taiteeseen asuinympäristössä Haluatko taideteoksia arkiympäristöösi kuten asuinalueellesi, opiskelu- tai työpaikallesi, kirjastoihin ja muihin vastaaviin paikkoihin? Total (n=1) En 1 En osaa sanoa % Kyllä

5 Suhtautuminen julkiseen taiteeseen asuinympäristössä Haluatko taideteoksia arkiympäristöösi kuten asuinalueellesi, opiskelu- tai työpaikallesi, kirjastoihin ja muihin vastaaviin paikkoihin? 0% 0% 0% 0% 0% 0% 01: Total (n=1) 1 Myönteisyys arkiympäristön taideteoksia kohtaan on lisääntynyt hieman edellisestä tutkimuksesta. Muutos on juuri ja juuri merkitsevä. 01: Total (n=0) 0 Muutoksen tulkintaa vaikeuttaa se, että nettikyselyssä näkyvillä oleva en osaa sanoa - vaihtoehto saa enemmän vastaajia kuin puhelinhaastatteluissa, joissa vaihtoehto ei ole aktiivisesti tarjolla. Kyllä En osaa sanoa En

6 Suhtautuminen julkiseen taiteeseen asuinympäristössä Haluatko taideteoksia arkiympäristöösi kuten asuinalueellesi, opiskelu- tai työpaikallesi, kirjastoihin ja muihin vastaaviin paikkoihin? Total (n=1) 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total (n=1) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: Alle v (n=) - v (n=) - v (n=) 0- v (n=0) + v (n=0) AMMATTIRYHMÄ: Johtava / Ylempi toimihlö (n=) Alempi toimihenkilö (n=1) Työntekijä (n=1) Yrittäjä (n=) Koululainen/opiskelija (n=00) Eläkeläinen (n=) Työtön (n=1) KOULUTUS: Peruskoulutus (n=0) Muu koulutus (n=1) Akateeminen (n=1) Naiset suhtautuvat arkiympäristön julkiseen taiteeseen miehiä positiivisemmin. Työttömät, eläkeläiset ja työntekijät suhtautuvat muita ammattiryhmiä varauksellisemmin. Akateeminen koulutus lisää selvästi myönteistä suhtautumista verrattuna muihin koulutusryhmiin. Kyllä En osaa sanoa En

7 Suhtautuminen julkiseen taiteeseen asuinympäristössä Haluatko taideteoksia arkiympäristöösi kuten asuinalueellesi, opiskelu- tai työpaikallesi, kirjastoihin ja muihin vastaaviin paikkoihin? Total (n=1) 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total (n=1) NUTSX (PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=1) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) TILASTOLLINEN KUNTARYHMITYS: Pääkaupunkiseutu (n=) Kaupunkimaiset kunnat (n=) Taajaan asutut kunnat (n=1) Maaseutumaiset kunnat (n=) KAUPUNGIT: Helsinki (n=0) Espoo (n=) Vantaa (n=0) Turku (n=0) Tampere (n=) Lahti (n=) Kouvola (n=0) Kuopio (n=0) Jyväskylä (n=0) Oulu (n=0) Kyllä En osaa sanoa En

8 Suhtautuminen julkiseen taiteeseen asuinympäristössä Haluatko taideteoksia arkiympäristöösi kuten asuinalueellesi, opiskelu- tai työpaikallesi, kirjastoihin ja muihin vastaaviin paikkoihin? Total (n=1) 0% 0% 0% 0% 0% 0% Total (n=1) ÄÄNESTÄISI NYT: KOK (n=1) SDP (n=1) PS (n=0) KESK (n=0) VAS (n=) VIHR (n=) TALOUDEN RAHATILANNE: Perussuomalaisten kannattajat suhtautuvat taideteosten sijoittamiseen arkiympäristöön selvästi negatiivisimmin, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat positiivisimmin. Erinomaisesti toimeen (n=1) 1 Melko mukavasti toimeen (n=) Pärjää, kun harkitsee (n=0) 1 Joutuu ajoittain tinkimään (n=) Tinkii lähes kaikesta (n=) 1 Kyllä En osaa sanoa En

9 Total (n=1) Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tulee olla mahdollisuus kokea taidetta ja kulttuuria. Taide parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Haluaisin kaupunkiin asuinalueita ja/tai asuintaloja, joissa on panostettu laadukkaaseen arkkitehtuuriin ja julkiseen taiteeseen. Taide nostaa asuinalueen ja/tai kiinteistön arvoa. Kaupungissa pitäisi edistää katutaidetta, esimerkiksi seinämaalauksia ja laillisia graffiteja. Kaupungissa (jossa asut tällä hetkellä, tai joka on lähinnä nykyistä asuinpaikkaasi) tulisi olla enemmän julkista taidetta. Olisin valmis maksamaan hieman enemmän omistusasunnosta, jonka rakennuskustannuksista noin prosentti olisi käytetty taiteeseen. 0% 0% 0% 0% 0% 0% Täysin samaa mieltä () Jokseenkin samaa mieltä () En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä () Täysin eri mieltä (1) 1 1 ka.,1,,0,,,,1 Valtaosa vastaajista haluaa taidetta sairaaloihin ja hoitolaitoksiin ja on sitä mieltä, että taide parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Kaupunkiin haluttaisiin myös asuinalueita ja taloja, joissa on panostettu arkkitehtuuriin ja julkiseen taiteeseen. Selvästi alle puolet vastaajista olisi halukas maksamaan taidetta omasta pussistaan jos olisi hankkimassa itselle omistusasuntoa.

10 01: Total (n=1) 01: Total (n=0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% ka. Taide parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta ,,0 Halukkuus maksaa enemmän omistusasunnosta, jonka rakennuskustannuksissa olisi mukana taidetta on vähentynyt enitisestään vuodesta 01. Taide nostaa asuinalueen ja/tai kiinteistön arvoa. Olisin valmis maksamaan hieman enemmän omistusasunnosta, jonka rakennuskustannuksista noin prosentti olisi käytetty taiteeseen ,,,1, Sen sijaan arviot siitä, että taide parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta ja nostaa asuinalueen / kiinteistö arvoa ovat säilyneet ennallaan. Täysin samaa mieltä () Jokseenkin samaa mieltä () En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä () Täysin eri mieltä (1)

11 01: Total (n=1) 01: Total (n=0) Täysin eri mieltä (1) Täysin samaa mieltä () 1 Taide parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta ,,0 Taide nostaa asuinalueen ja/tai kiinteistön arvoa ,, Olisin valmis maksamaan hieman enemmän omistusasunnosta, jonka rakennuskustannuksista noin prosentti olisi käytetty taiteeseen ,1,

12 Väittämien taustaryhmäkohtaiset jakautumat

13 Kaupungissa (jossa asut tällä hetkellä, tai joka on lähinnä nykyistä asuinpaikkaasi) tulisi olla enemmän julkista taidetta. 0% 0% 0% 0% 0% 0% ka. Total (n=1) Total (n=1) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: Alle v (n=) - v (n=) - v (n=) 0- v (n=0) + v (n=0) AMMATTIRYHMÄ: Johtava / Ylempi toimihlö (n=) Alempi toimihenkilö (n=1) Työntekijä (n=1) Yrittäjä (n=) Koululainen/opiskelija (n=00) Eläkeläinen (n=) Työtön (n=1) KOULUTUS: Peruskoulutus (n=0) Muu koulutus (n=1) Akateeminen (n=1) Täysin samaa mieltä () Jokseenkin samaa mieltä () En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä () Täysin eri mieltä (1) ,,,,,,,1,,,,,,,,,1,,

14 Kaupungissa (jossa asut tällä hetkellä, tai joka on lähinnä nykyistä asuinpaikkaasi) tulisi olla enemmän julkista taidetta. Total (n=1) 0% 0% 0% 0% 0% 0% ka. Total (n=1) NUTSX (PKS ERIKSEEN): 0 1, Pääkaupunkiseutu (n=) 1 1, Uusimaa (n=) 1 1 1, Etelä-Suomi (n=1) 1 1, Länsi-Suomi (n=) 1, Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) TILASTOLLINEN KUNTARYHMITYS: 1 1, Pääkaupunkiseutu (n=) 1 1, Kaupunkimaiset kunnat (n=) 1 1, Taajaan asutut kunnat (n=1) 1 1,0 Maaseutumaiset kunnat (n=) KAUPUNGIT: 1, Helsinki (n=0) 1 1,1 Espoo (n=), Vantaa (n=0) 1 1, Turku (n=0) 1 1, Tampere (n=), Lahti (n=) 1 1,0 Kouvola (n=0) 1 1 1, Kuopio (n=0) 1 1, Jyväskylä (n=0) 1 1,1 Oulu (n=0) 1 1, Täysin samaa mieltä () Jokseenkin samaa mieltä () En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä () Täysin eri mieltä (1) 1

15 Kaupungissa (jossa asut tällä hetkellä, tai joka on lähinnä nykyistä asuinpaikkaasi) tulisi olla enemmän julkista taidetta. 0% 0% 0% 0% 0% 0% ka. Total (n=1) Total (n=1) ÄÄNESTÄISI NYT: 0 1, KOK (n=1) 1, SDP (n=1) 1,01 PS (n=0) 0, KESK (n=0) 1 1 1, VAS (n=), VIHR (n=) 1, TALOUDEN RAHATILANNE: Erinomaisesti toimeen (n=1) 1 1 1, Melko mukavasti toimeen (n=) 1 1 1, Pärjää, kun harkitsee (n=0) 0 1, Joutuu ajoittain tinkimään (n=) 1 1, Tinkii lähes kaikesta (n=) 0,1 Täysin samaa mieltä () Jokseenkin samaa mieltä () En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä () Täysin eri mieltä (1) 1

16 Haluaisin kaupunkiin asuinalueita ja/tai asuintaloja, joissa on panostettu laadukkaaseen arkkitehtuuriin ja julkiseen taiteeseen. 0% 0% 0% 0% 0% 0% ka. Total (n=1) Total (n=1) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: Alle v (n=) - v (n=) - v (n=) 0- v (n=0) + v (n=0) AMMATTIRYHMÄ: Johtava / Ylempi toimihlö (n=) Alempi toimihenkilö (n=1) Työntekijä (n=1) Yrittäjä (n=) Koululainen/opiskelija (n=00) Eläkeläinen (n=) Työtön (n=1) KOULUTUS: Peruskoulutus (n=0) Muu koulutus (n=1) Akateeminen (n=1) Täysin samaa mieltä () Jokseenkin samaa mieltä () En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä () Täysin eri mieltä (1) ,0,,,0,0,,0,,00,0,0,0,0,,,,0,1 1

17 Haluaisin kaupunkiin asuinalueita ja/tai asuintaloja, joissa on panostettu laadukkaaseen arkkitehtuuriin ja julkiseen taiteeseen. Total (n=1) 0% 0% 0% 0% 0% 0% ka. Total (n=1) NUTSX (PKS ERIKSEEN):,0 Pääkaupunkiseutu (n=),0 Uusimaa (n=) ,0 Etelä-Suomi (n=1) Länsi-Suomi (n=) 1,, Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) TILASTOLLINEN KUNTARYHMITYS:,0 Pääkaupunkiseutu (n=),0 Kaupunkimaiset kunnat (n=),0 Taajaan asutut kunnat (n=1) 1 0 0, Maaseutumaiset kunnat (n=) KAUPUNGIT: 0 1 1, Helsinki (n=0) Espoo (n=) 0 0,0,0 Vantaa (n=0),0 Turku (n=0),0 Tampere (n=) 1 1, Lahti (n=),0 Kouvola (n=0), Kuopio (n=0), Jyväskylä (n=0),0 Oulu (n=0) 1,1 Täysin samaa mieltä () Jokseenkin samaa mieltä () En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä () Täysin eri mieltä (1) 1

18 Haluaisin kaupunkiin asuinalueita ja/tai asuintaloja, joissa on panostettu laadukkaaseen arkkitehtuuriin ja julkiseen taiteeseen. 0% 0% 0% 0% 0% 0% ka. Total (n=1) Total (n=1) ÄÄNESTÄISI NYT:,0 KOK (n=1),1 SDP (n=1),0 PS (n=0) , KESK (n=0) 1, VAS (n=), VIHR (n=), TALOUDEN RAHATILANNE: Erinomaisesti toimeen (n=1) 1,0 Melko mukavasti toimeen (n=) 1,01 Pärjää, kun harkitsee (n=0) 1,01 Joutuu ajoittain tinkimään (n=) 1 1, Tinkii lähes kaikesta (n=), Täysin samaa mieltä () Jokseenkin samaa mieltä () En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä () Täysin eri mieltä (1) 1

19 Taide nostaa asuinalueen ja/tai kiinteistön arvoa. Total (n=1) Total (n=1) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: Alle v (n=) - v (n=) - v (n=) 0- v (n=0) + v (n=0) AMMATTIRYHMÄ: Johtava / Ylempi toimihlö (n=) Alempi toimihenkilö (n=1) Työntekijä (n=1) Yrittäjä (n=) Koululainen/opiskelija (n=00) Eläkeläinen (n=) Työtön (n=1) KOULUTUS: Peruskoulutus (n=0) Muu koulutus (n=1) Akateeminen (n=1) 0% 0% 0% 0% 0% 0% Täysin samaa mieltä () Jokseenkin samaa mieltä () En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä () Täysin eri mieltä (1) ka.,,,,,1,,,00,,,,,,00,,,, 1

20 Taide nostaa asuinalueen ja/tai kiinteistön arvoa. Total (n=1) 0% 0% 0% 0% 0% 0% ka. Total (n=1) NUTSX (PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=1) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) TILASTOLLINEN KUNTARYHMITYS: Pääkaupunkiseutu (n=) Kaupunkimaiset kunnat (n=) Taajaan asutut kunnat (n=1) Maaseutumaiset kunnat (n=) KAUPUNGIT: Helsinki (n=0) Espoo (n=) Vantaa (n=0) Turku (n=0) Tampere (n=) Lahti (n=) Kouvola (n=0) Kuopio (n=0) Jyväskylä (n=0) Oulu (n=0) ,,,0,,0,1,,,,0,,,,01,,,,,0,0 Täysin samaa mieltä () Jokseenkin samaa mieltä () En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä () Täysin eri mieltä (1) 0

21 Taide nostaa asuinalueen ja/tai kiinteistön arvoa. Total (n=1) 0% 0% 0% 0% 0% 0% ka. Total (n=1) 1, ÄÄNESTÄISI NYT: KOK (n=1) 1,0 SDP (n=1) 1 1 1, PS (n=0) , KESK (n=0) 1 1,0 VAS (n=) 1 1 1,1 VIHR (n=) 0, TALOUDEN RAHATILANNE: Erinomaisesti toimeen (n=1),0 Melko mukavasti toimeen (n=) 1 1, Pärjää, kun harkitsee (n=0) 1 1 1, Joutuu ajoittain tinkimään (n=) 0 1, Tinkii lähes kaikesta (n=) 1 1, Täysin samaa mieltä () Jokseenkin samaa mieltä () En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä () Täysin eri mieltä (1) 1

22 Taide parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Total (n=1) Total (n=1) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: Alle v (n=) - v (n=) - v (n=) 0- v (n=0) + v (n=0) AMMATTIRYHMÄ: Johtava / Ylempi toimihlö (n=) Alempi toimihenkilö (n=1) Työntekijä (n=1) Yrittäjä (n=) Koululainen/opiskelija (n=00) Eläkeläinen (n=) Työtön (n=1) KOULUTUS: Peruskoulutus (n=0) Muu koulutus (n=1) Akateeminen (n=1) 0% 0% 0% 0% 0% 0% Täysin samaa mieltä () Jokseenkin samaa mieltä () En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä () Täysin eri mieltä (1) ka.,,0,,0,,1,,,,1,0,,,0,01,00,,

23 Taide parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Total (n=1) Total (n=1) NUTSX (PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=1) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) TILASTOLLINEN KUNTARYHMITYS: Pääkaupunkiseutu (n=) Kaupunkimaiset kunnat (n=) Taajaan asutut kunnat (n=1) Maaseutumaiset kunnat (n=) KAUPUNGIT: Helsinki (n=0) Espoo (n=) Vantaa (n=0) Turku (n=0) Tampere (n=) Lahti (n=) Kouvola (n=0) Kuopio (n=0) Jyväskylä (n=0) Oulu (n=0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% Täysin samaa mieltä () Jokseenkin samaa mieltä () En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä () Täysin eri mieltä (1) ka.,,1,,0,1,0,1,0,,1,1,1,,1,0,1,0,0,,1

24 Taide parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Total (n=1) 0% 0% 0% 0% 0% 0% ka. Total (n=1) 1, ÄÄNESTÄISI NYT: KOK (n=1),1 SDP (n=1) 1,0 PS (n=0) 1 1, KESK (n=0) 1,0 VAS (n=), VIHR (n=) 1, TALOUDEN RAHATILANNE: Erinomaisesti toimeen (n=1) 1, Melko mukavasti toimeen (n=), Pärjää, kun harkitsee (n=0),0 Joutuu ajoittain tinkimään (n=),1 Tinkii lähes kaikesta (n=) 0, Täysin samaa mieltä () Jokseenkin samaa mieltä () En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä () Täysin eri mieltä (1)

25 Olisin valmis maksamaan hieman enemmän omistusasunnosta, jonka rakennuskustannuksista noin prosentti olisi käytetty taiteeseen. 0% 0% 0% 0% 0% 0% ka. Total (n=1) Total (n=1) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: Alle v (n=) - v (n=) - v (n=) 0- v (n=0) + v (n=0) AMMATTIRYHMÄ: Johtava / Ylempi toimihlö (n=) Alempi toimihenkilö (n=1) Työntekijä (n=1) Yrittäjä (n=) Koululainen/opiskelija (n=00) Eläkeläinen (n=) Työtön (n=1) KOULUTUS: Peruskoulutus (n=0) Muu koulutus (n=1) Akateeminen (n=1) Täysin samaa mieltä () Jokseenkin samaa mieltä () En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä () Täysin eri mieltä (1) ,1,1,1,0,0,1,1,,,,0,,, 1,,,1,

26 Olisin valmis maksamaan hieman enemmän omistusasunnosta, jonka rakennuskustannuksista noin prosentti olisi käytetty taiteeseen. Total (n=1) 0% 0% 0% 0% 0% 0% ka. Total (n=1) NUTSX (PKS ERIKSEEN): 1,1 Pääkaupunkiseutu (n=), Uusimaa (n=) 1 1, Etelä-Suomi (n=1),1 Länsi-Suomi (n=) 1, Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) 1, TILASTOLLINEN KUNTARYHMITYS: Pääkaupunkiseutu (n=) Kaupunkimaiset kunnat (n=) 1,,1 Taajaan asutut kunnat (n=1) 1 1, Maaseutumaiset kunnat (n=) 1 1, KAUPUNGIT: Helsinki (n=0) Espoo (n=) 1 Vantaa (n=0) Turku (n=0) 1 Tampere (n=) 1 1 Lahti (n=) Kouvola (n=0) 0 Kuopio (n=0) Jyväskylä (n=0) Oulu (n=0) 1 Täysin samaa mieltä () Jokseenkin samaa mieltä () En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä () Täysin eri mieltä (1) 1,,1,,1,,1,1,,,

27 Olisin valmis maksamaan hieman enemmän omistusasunnosta, jonka rakennuskustannuksista noin prosentti olisi käytetty taiteeseen. Total (n=1) 0% 0% 0% 0% 0% 0% ka. Total (n=1) ÄÄNESTÄISI NYT: 1,1 KOK (n=1) 1 1, SDP (n=1) 1, PS (n=0) , KESK (n=0), VAS (n=) 0 1 1, VIHR (n=) 1, TALOUDEN RAHATILANNE: Erinomaisesti toimeen (n=1) 1 1,0 Melko mukavasti toimeen (n=) 0 0 0, Pärjää, kun harkitsee (n=0) 1 0, Joutuu ajoittain tinkimään (n=) 1 0 0,1 Tinkii lähes kaikesta (n=) 1 1, Täysin samaa mieltä () Jokseenkin samaa mieltä () En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä () Täysin eri mieltä (1)

28 Kaupungissa pitäisi edistää katutaidetta, esimerkiksi seinämaalauksia ja laillisia graffiteja. Total (n=1) Total (n=1) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: Alle v (n=) - v (n=) - v (n=) 0- v (n=0) + v (n=0) AMMATTIRYHMÄ: Johtava / Ylempi toimihlö (n=) Alempi toimihenkilö (n=1) Työntekijä (n=1) Yrittäjä (n=) Koululainen/opiskelija (n=00) Eläkeläinen (n=) Työtön (n=1) KOULUTUS: Peruskoulutus (n=0) Muu koulutus (n=1) Akateeminen (n=1) 0% 0% 0% 0% 0% 0% Täysin samaa mieltä () Jokseenkin samaa mieltä () En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä () Täysin eri mieltä (1) ka.,,,,,,,1,,,,,,00,,,,,

29 Kaupungissa pitäisi edistää katutaidetta, esimerkiksi seinämaalauksia ja laillisia graffiteja. Total (n=1) Total (n=1) NUTSX (PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=1) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) TILASTOLLINEN KUNTARYHMITYS: Pääkaupunkiseutu (n=) Kaupunkimaiset kunnat (n=) Taajaan asutut kunnat (n=1) Maaseutumaiset kunnat (n=) KAUPUNGIT: Helsinki (n=0) Espoo (n=) Vantaa (n=0) Turku (n=0) Tampere (n=) Lahti (n=) Kouvola (n=0) Kuopio (n=0) Jyväskylä (n=0) Oulu (n=0) 0% 0% 0% 0% 0% 0% Täysin samaa mieltä () Jokseenkin samaa mieltä () En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä () Täysin eri mieltä (1) ka.,,,,,,,,,,,0,,,01,,1,,,,

30 Kaupungissa pitäisi edistää katutaidetta, esimerkiksi seinämaalauksia ja laillisia graffiteja. Total (n=1) 0% 0% 0% 0% 0% 0% ka. Total (n=1) 1, ÄÄNESTÄISI NYT: KOK (n=1) 1, SDP (n=1) 1, PS (n=0) 1 1, KESK (n=0) 1 1, VAS (n=) 1,1 VIHR (n=) 0, TALOUDEN RAHATILANNE: Erinomaisesti toimeen (n=1) 1 1, Melko mukavasti toimeen (n=) 1 1, Pärjää, kun harkitsee (n=0) 1 1, Joutuu ajoittain tinkimään (n=) 1,01 Tinkii lähes kaikesta (n=) 1 1 1, Täysin samaa mieltä () Jokseenkin samaa mieltä () En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä () Täysin eri mieltä (1) 0

31 Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tulee olla mahdollisuus kokea taidetta ja kulttuuria. Total (n=1) Total (n=1) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: Alle v (n=) - v (n=) - v (n=) 0- v (n=0) + v (n=0) AMMATTIRYHMÄ: Johtava / Ylempi toimihlö (n=) Alempi toimihenkilö (n=1) Työntekijä (n=1) Yrittäjä (n=) Koululainen/opiskelija (n=00) Eläkeläinen (n=) Työtön (n=1) KOULUTUS: Peruskoulutus (n=0) Muu koulutus (n=1) Akateeminen (n=1) 0% 0% 0% 0% 0% 0% Täysin samaa mieltä () Jokseenkin samaa mieltä () En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä () Täysin eri mieltä (1) ka.,1,,00,,0,,,,1,,0,,,,01,0,0,0 1

32 Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tulee olla mahdollisuus kokea taidetta ja kulttuuria. Total (n=1) 0% 0% 0% 0% 0% 0% ka. Total (n=1) NUTSX (PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=1) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) TILASTOLLINEN KUNTARYHMITYS: Pääkaupunkiseutu (n=) Kaupunkimaiset kunnat (n=) Taajaan asutut kunnat (n=1) Maaseutumaiset kunnat (n=) KAUPUNGIT: Helsinki (n=0) Espoo (n=) Vantaa (n=0) Turku (n=0) Tampere (n=) Lahti (n=) Kouvola (n=0) Kuopio (n=0) Jyväskylä (n=0) Oulu (n=0) ,1,,0,,0,0,,,0,,1,,0,,1,,1,1,0,1 Täysin samaa mieltä () Jokseenkin samaa mieltä () En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä () Täysin eri mieltä (1)

33 Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tulee olla mahdollisuus kokea taidetta ja kulttuuria. Total (n=1) 0% 0% 0% 0% 0% 0% ka. Total (n=1),1 ÄÄNESTÄISI NYT: KOK (n=1), SDP (n=1), PS (n=0) 1 1 1, KESK (n=0) 1,0 VAS (n=) 0, VIHR (n=) 1, TALOUDEN RAHATILANNE: Erinomaisesti toimeen (n=1) 1, Melko mukavasti toimeen (n=) 1,0 Pärjää, kun harkitsee (n=0),1 Joutuu ajoittain tinkimään (n=), Tinkii lähes kaikesta (n=) 1, Täysin samaa mieltä () Jokseenkin samaa mieltä () En osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä () Täysin eri mieltä (1)

34 Väittämien taustaryhmäkohtaiset keskiarvovertailut

35 Kaupungissa (jossa asut tällä hetkellä, tai joka on lähinnä nykyistä asuinpaikkaasi) tulisi olla enemmän julkista taidetta. Total (n=1) Täysin eri mieltä (1) Täysin samaa mieltä () 1 Total (n=1) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: Alle v (n=) - v (n=) - v (n=) 0- v (n=0) + v (n=0) AMMATTIRYHMÄ: Johtava / Ylempi toimihlö (n=) Alempi toimihenkilö (n=1) Työntekijä (n=1) Yrittäjä (n=) Koululainen/opiskelija (n=00) Eläkeläinen (n=) Työtön (n=1) KOULUTUS: Peruskoulutus (n=0) Muu koulutus (n=1) Akateeminen (n=1),,,,,,,1,,,,,,,,,1,,

36 Kaupungissa (jossa asut tällä hetkellä, tai joka on lähinnä nykyistä asuinpaikkaasi) tulisi olla enemmän julkista taidetta. Total (n=1) Täysin eri mieltä (1) Täysin samaa mieltä () 1 Total (n=1) NUTSX (PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=1) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) TILASTOLLINEN KUNTARYHMITYS: Pääkaupunkiseutu (n=) Kaupunkimaiset kunnat (n=) Taajaan asutut kunnat (n=1) Maaseutumaiset kunnat (n=) KAUPUNGIT: Helsinki (n=0) Espoo (n=) Vantaa (n=0) Turku (n=0) Tampere (n=) Lahti (n=) Kouvola (n=0) Kuopio (n=0) Jyväskylä (n=0) Oulu (n=0),,,,,,,,,0,,1,,,,,0,,,1,

37 Kaupungissa (jossa asut tällä hetkellä, tai joka on lähinnä nykyistä asuinpaikkaasi) tulisi olla enemmän julkista taidetta. Total (n=1) Täysin eri mieltä (1) Täysin samaa mieltä () 1 Total (n=1), ÄÄNESTÄISI NYT: KOK (n=1) SDP (n=1),,01 PS (n=0), KESK (n=0), VAS (n=) VIHR (n=),, TALOUDEN RAHATILANNE: Erinomaisesti toimeen (n=1) Melko mukavasti toimeen (n=) Pärjää, kun harkitsee (n=0) Joutuu ajoittain tinkimään (n=) Tinkii lähes kaikesta (n=),,,,,1

38 Haluaisin kaupunkiin asuinalueita ja/tai asuintaloja, joissa on panostettu laadukkaaseen arkkitehtuuriin ja julkiseen taiteeseen. Total (n=1) Täysin eri mieltä (1) Täysin samaa mieltä () 1 Total (n=1) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: Alle v (n=) - v (n=) - v (n=) 0- v (n=0) + v (n=0) AMMATTIRYHMÄ: Johtava / Ylempi toimihlö (n=) Alempi toimihenkilö (n=1) Työntekijä (n=1) Yrittäjä (n=) Koululainen/opiskelija (n=00) Eläkeläinen (n=) Työtön (n=1) KOULUTUS: Peruskoulutus (n=0) Muu koulutus (n=1) Akateeminen (n=1),0,,,0,0,,0,,00,0,0,0,0,,,,0,1

39 Haluaisin kaupunkiin asuinalueita ja/tai asuintaloja, joissa on panostettu laadukkaaseen arkkitehtuuriin ja julkiseen taiteeseen. Total (n=1) Täysin eri mieltä (1) Täysin samaa mieltä () 1 Total (n=1) NUTSX (PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=1) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) TILASTOLLINEN KUNTARYHMITYS: Pääkaupunkiseutu (n=) Kaupunkimaiset kunnat (n=) Taajaan asutut kunnat (n=1) Maaseutumaiset kunnat (n=) KAUPUNGIT: Helsinki (n=0) Espoo (n=) Vantaa (n=0) Turku (n=0) Tampere (n=) Lahti (n=) Kouvola (n=0) Kuopio (n=0) Jyväskylä (n=0) Oulu (n=0),0,0,0,,,0,0,0,,,0,0,0,0,,0,,,0,1

40 Haluaisin kaupunkiin asuinalueita ja/tai asuintaloja, joissa on panostettu laadukkaaseen arkkitehtuuriin ja julkiseen taiteeseen. Total (n=1) Täysin eri mieltä (1) Täysin samaa mieltä () 1 Total (n=1),0 ÄÄNESTÄISI NYT: KOK (n=1) SDP (n=1),0,1 PS (n=0), KESK (n=0), VAS (n=) VIHR (n=),, TALOUDEN RAHATILANNE: Erinomaisesti toimeen (n=1) Melko mukavasti toimeen (n=) Pärjää, kun harkitsee (n=0) Joutuu ajoittain tinkimään (n=) Tinkii lähes kaikesta (n=),0,01,01,, 0

41 Taide nostaa asuinalueen ja/tai kiinteistön arvoa. Total (n=1) Täysin eri mieltä (1) Täysin samaa mieltä () 1 Total (n=1) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: Alle v (n=) - v (n=) - v (n=) 0- v (n=0) + v (n=0) AMMATTIRYHMÄ: Johtava / Ylempi toimihlö (n=) Alempi toimihenkilö (n=1) Työntekijä (n=1) Yrittäjä (n=) Koululainen/opiskelija (n=00) Eläkeläinen (n=) Työtön (n=1) KOULUTUS: Peruskoulutus (n=0) Muu koulutus (n=1) Akateeminen (n=1),,,,,1,,,00,,,,,,00,,,, 1

42 Taide nostaa asuinalueen ja/tai kiinteistön arvoa. Total (n=1) Täysin eri mieltä (1) Täysin samaa mieltä () 1 Total (n=1) NUTSX (PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=1) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) TILASTOLLINEN KUNTARYHMITYS: Pääkaupunkiseutu (n=) Kaupunkimaiset kunnat (n=) Taajaan asutut kunnat (n=1) Maaseutumaiset kunnat (n=) KAUPUNGIT: Helsinki (n=0) Espoo (n=) Vantaa (n=0) Turku (n=0) Tampere (n=) Lahti (n=) Kouvola (n=0) Kuopio (n=0) Jyväskylä (n=0) Oulu (n=0),,,0,,0,1,,,,0,,,,01,,,,,0,0

43 Taide nostaa asuinalueen ja/tai kiinteistön arvoa. Total (n=1) Täysin eri mieltä (1) Täysin samaa mieltä () 1 Total (n=1), ÄÄNESTÄISI NYT: KOK (n=1) SDP (n=1),0, PS (n=0), KESK (n=0),0 VAS (n=) VIHR (n=),1, TALOUDEN RAHATILANNE: Erinomaisesti toimeen (n=1) Melko mukavasti toimeen (n=) Pärjää, kun harkitsee (n=0) Joutuu ajoittain tinkimään (n=),0,,, Tinkii lähes kaikesta (n=),

44 Taide parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Total (n=1) Täysin eri mieltä (1) Täysin samaa mieltä () 1 Total (n=1) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: Alle v (n=) - v (n=) - v (n=) 0- v (n=0) + v (n=0) AMMATTIRYHMÄ: Johtava / Ylempi toimihlö (n=) Alempi toimihenkilö (n=1) Työntekijä (n=1) Yrittäjä (n=) Koululainen/opiskelija (n=00) Eläkeläinen (n=) Työtön (n=1) KOULUTUS: Peruskoulutus (n=0) Muu koulutus (n=1) Akateeminen (n=1),,0,,0,,1,,,,1,0,,,0,01,00,,

45 Taide parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Total (n=1) Täysin eri mieltä (1) Täysin samaa mieltä () 1 Total (n=1) NUTSX (PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=1) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) TILASTOLLINEN KUNTARYHMITYS: Pääkaupunkiseutu (n=) Kaupunkimaiset kunnat (n=) Taajaan asutut kunnat (n=1) Maaseutumaiset kunnat (n=) KAUPUNGIT: Helsinki (n=0) Espoo (n=) Vantaa (n=0) Turku (n=0) Tampere (n=) Lahti (n=) Kouvola (n=0) Kuopio (n=0) Jyväskylä (n=0) Oulu (n=0),,1,,0,1,0,1,0,,1,1,1,,1,0,1,0,0,,1

46 Taide parantaa ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Total (n=1) Täysin eri mieltä (1) Täysin samaa mieltä () 1 Total (n=1), ÄÄNESTÄISI NYT: KOK (n=1) SDP (n=1),0,1 PS (n=0), KESK (n=0),0 VAS (n=) VIHR (n=),, TALOUDEN RAHATILANNE: Erinomaisesti toimeen (n=1) Melko mukavasti toimeen (n=) Pärjää, kun harkitsee (n=0) Joutuu ajoittain tinkimään (n=) Tinkii lähes kaikesta (n=),,,0,1,

47 Olisin valmis maksamaan hieman enemmän omistusasunnosta, jonka rakennuskustannuksista noin prosentti olisi käytetty taiteeseen. Total (n=1) Täysin eri mieltä (1) Täysin samaa mieltä () 1 Total (n=1) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: Alle v (n=) - v (n=) - v (n=) 0- v (n=0) + v (n=0) AMMATTIRYHMÄ: Johtava / Ylempi toimihlö (n=) Alempi toimihenkilö (n=1) Työntekijä (n=1) Yrittäjä (n=) Koululainen/opiskelija (n=00) Eläkeläinen (n=) Työtön (n=1) KOULUTUS: Peruskoulutus (n=0) Muu koulutus (n=1) Akateeminen (n=1),1,1,1,0,0,1,1,,,,0,,, 1,,,1,

48 Olisin valmis maksamaan hieman enemmän omistusasunnosta, jonka rakennuskustannuksista noin prosentti olisi käytetty taiteeseen. Total (n=1) Täysin eri mieltä (1) Täysin samaa mieltä () 1 Total (n=1) NUTSX (PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=1) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) TILASTOLLINEN KUNTARYHMITYS: Pääkaupunkiseutu (n=) Kaupunkimaiset kunnat (n=) Taajaan asutut kunnat (n=1) Maaseutumaiset kunnat (n=) KAUPUNGIT: Helsinki (n=0) Espoo (n=) Vantaa (n=0) Turku (n=0) Tampere (n=) Lahti (n=) Kouvola (n=0) Kuopio (n=0) Jyväskylä (n=0) Oulu (n=0),1, 1,,1,,,,1 1,,,,1,,1,,1,1,,,

49 Olisin valmis maksamaan hieman enemmän omistusasunnosta, jonka rakennuskustannuksista noin prosentti olisi käytetty taiteeseen. Total (n=1) Täysin eri mieltä (1) Täysin samaa mieltä () 1 Total (n=1),1 ÄÄNESTÄISI NYT: KOK (n=1), SDP (n=1), PS (n=0) 1, KESK (n=0), VAS (n=) VIHR (n=),, TALOUDEN RAHATILANNE: Erinomaisesti toimeen (n=1) Melko mukavasti toimeen (n=) Pärjää, kun harkitsee (n=0) Joutuu ajoittain tinkimään (n=),0,,,1 Tinkii lähes kaikesta (n=) 1,

50 Kaupungissa pitäisi edistää katutaidetta, esimerkiksi seinämaalauksia ja laillisia graffiteja. Total (n=1) Täysin eri mieltä (1) Täysin samaa mieltä () 1 Total (n=1) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: Alle v (n=) - v (n=) - v (n=) 0- v (n=0) + v (n=0) AMMATTIRYHMÄ: Johtava / Ylempi toimihlö (n=) Alempi toimihenkilö (n=1) Työntekijä (n=1) Yrittäjä (n=) Koululainen/opiskelija (n=00) Eläkeläinen (n=) Työtön (n=1) KOULUTUS: Peruskoulutus (n=0) Muu koulutus (n=1) Akateeminen (n=1),,,,,,,1,,,,,,00,,,,, 0

51 Kaupungissa pitäisi edistää katutaidetta, esimerkiksi seinämaalauksia ja laillisia graffiteja. Total (n=1) Täysin eri mieltä (1) Täysin samaa mieltä () 1 Total (n=1) NUTSX (PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=1) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) TILASTOLLINEN KUNTARYHMITYS: Pääkaupunkiseutu (n=) Kaupunkimaiset kunnat (n=) Taajaan asutut kunnat (n=1) Maaseutumaiset kunnat (n=) KAUPUNGIT: Helsinki (n=0) Espoo (n=) Vantaa (n=0) Turku (n=0) Tampere (n=) Lahti (n=) Kouvola (n=0) Kuopio (n=0) Jyväskylä (n=0) Oulu (n=0),,,,,,,,,,,0,,,01,,1,,,, 1

52 Kaupungissa pitäisi edistää katutaidetta, esimerkiksi seinämaalauksia ja laillisia graffiteja. Total (n=1) Täysin eri mieltä (1) Täysin samaa mieltä () 1 Total (n=1), ÄÄNESTÄISI NYT: KOK (n=1) SDP (n=1),, PS (n=0) KESK (n=0),, VAS (n=) VIHR (n=),1, TALOUDEN RAHATILANNE: Erinomaisesti toimeen (n=1) Melko mukavasti toimeen (n=),, Pärjää, kun harkitsee (n=0) Joutuu ajoittain tinkimään (n=),,01 Tinkii lähes kaikesta (n=),

53 Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tulee olla mahdollisuus kokea taidetta ja kulttuuria. Total (n=1) Täysin eri mieltä (1) Täysin samaa mieltä () 1 Total (n=1) SUKUPUOLI: Nainen (n=) Mies (n=) IKÄ: Alle v (n=) - v (n=) - v (n=) 0- v (n=0) + v (n=0) AMMATTIRYHMÄ: Johtava / Ylempi toimihlö (n=) Alempi toimihenkilö (n=1) Työntekijä (n=1) Yrittäjä (n=) Koululainen/opiskelija (n=00) Eläkeläinen (n=) Työtön (n=1) KOULUTUS: Peruskoulutus (n=0) Muu koulutus (n=1) Akateeminen (n=1),1,,00,,0,,,,1,,0,,,,01,0,0,0

54 Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tulee olla mahdollisuus kokea taidetta ja kulttuuria. Total (n=1) Täysin eri mieltä (1) Täysin samaa mieltä () 1 Total (n=1) NUTSX (PKS ERIKSEEN): Pääkaupunkiseutu (n=) Uusimaa (n=) Etelä-Suomi (n=1) Länsi-Suomi (n=) Pohjois- ja Itä-Suomi (n=) TILASTOLLINEN KUNTARYHMITYS: Pääkaupunkiseutu (n=) Kaupunkimaiset kunnat (n=) Taajaan asutut kunnat (n=1) Maaseutumaiset kunnat (n=) KAUPUNGIT: Helsinki (n=0) Espoo (n=) Vantaa (n=0) Turku (n=0) Tampere (n=) Lahti (n=) Kouvola (n=0) Kuopio (n=0) Jyväskylä (n=0) Oulu (n=0),1,,0,,0,0,,,0,,1,,0,,1,,1,1,0,1

55 Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tulee olla mahdollisuus kokea taidetta ja kulttuuria. Total (n=1) Täysin eri mieltä (1) Täysin samaa mieltä () 1 Total (n=1),1 ÄÄNESTÄISI NYT: KOK (n=1) SDP (n=1),, PS (n=0), KESK (n=0),0 VAS (n=) VIHR (n=),, TALOUDEN RAHATILANNE: Erinomaisesti toimeen (n=1) Melko mukavasti toimeen (n=) Pärjää, kun harkitsee (n=0) Joutuu ajoittain tinkimään (n=) Tinkii lähes kaikesta (n=),,0,1,,

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014 RIGHT MA Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja A TNS 0 RIGHT MA Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemä mielipidetiedustelu

Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemä mielipidetiedustelu Kantar TNS:n Suomen Yrittäjien pyynnöstä tekemä mielipidetiedustelu tammikuu 20 Kantar TNS Jaakko Hyry Tutkimuksen toteuttaminen Aineisto kerättiin. 3.. 20 välisenä aikana Gallup Kanavalla. Kanava on Kantar

Lisätiedot

Resurssiviisas kansalainen

Resurssiviisas kansalainen Resurssiviisas kansalainen Tutkimuksen osaraportti: ruokaan ja ravintoon liittyvät tulokset 5.7.07 Kantar TNS Jaakko Hyry 00879 Resurssiviisas kansalainen 07 Sisältö Tutkimuksen toteutus, sisältö ja aineiston

Lisätiedot

Hallitus ja irtisanominen Sakari Nurmela Kantar TNS Oy

Hallitus ja irtisanominen Sakari Nurmela Kantar TNS Oy Hallitus ja irtisanominen 201 Sakari Nurmela Kantar TNS Oy Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimusaineisto kerättiin Kantar TNS:n Gallup Kanavalla. Kyseessä on yhtiön viikkovastaajapaneeli,

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

Miten taiteilija voi itse parantaa työllistymistään julkisen taiteen hankkeissa? Hanna Hannus, projektisuunnittelija

Miten taiteilija voi itse parantaa työllistymistään julkisen taiteen hankkeissa? Hanna Hannus, projektisuunnittelija Miten taiteilija voi itse parantaa työllistymistään julkisen taiteen hankkeissa? Hanna Hannus, projektisuunnittelija Sisältö Kuka julkista taidetta tilaa? Kuka siitä päättää? Miten voin parantaa mahdollisuuksiani?

Lisätiedot

KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN

KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN KUNTAVAALIT LISÄSIVÄT LUOTTAMUSTA PÄÄTTÄJIIN Sivu Luottamus päättäjiin lisääntyi kuntavaalien seurauksena. Enemmistö kansalaisista ( %) luottaa erittäin tai melko paljon kotikunnan päättäjiin ja reilu

Lisätiedot

Kansalaisten enemmistölle hoitoon pääsy on tärkeintä

Kansalaisten enemmistölle hoitoon pääsy on tärkeintä Kansalaisten enemmistölle hoitoon pääsy on tärkeintä Enemmistö ( %) suomalaisista ilmoittaa, että heille on samantekevää, miten sosiaalija terveyspalvelut järjestetään maassamme, kunhan hoitoon pääsee,

Lisätiedot

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen

Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Tiedote Kansa: Soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen Sivu Enemmistö ( %) suomalaisista on sitä mieltä, että soten tärkein tavoite on palveluiden yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Niukka enemmistö: 100 kansanedustajaa ja kaksi vaalikautta riittää

Niukka enemmistö: 100 kansanedustajaa ja kaksi vaalikautta riittää TUTKIMUSOSIO Niukka enemmistö: 00 kansanedustajaa ja kaksi vaalikautta riittää KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreimmassa vuoden 0 Ilmapuntaritutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä kansanedustajien

Lisätiedot

Kaksi kolmesta voi äänestää maakuntavaaleissa

Kaksi kolmesta voi äänestää maakuntavaaleissa TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa.. Kaksi kolmesta voi äänestää maakuntavaaleissa Kaksi kolmesta ( %) ilmoittaa äänestävänsä varmasti tai melko varmasti maakuntavaaleissa, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

Luottamuspuntari. tammikuu Kantar TNS Jaakko Hyry. Luottamus poliitikkoihin tammikuu

Luottamuspuntari. tammikuu Kantar TNS Jaakko Hyry. Luottamus poliitikkoihin tammikuu Luottamuspuntari tammikuu 0 Kantar TNS Jaakko Hyry Tutkimuksen toteuttaminen Aineisto kerättiin. 3.. 0 välisenä aikana Gallup Kanavalla. Kanava on Kantar TNS Oy:n erikseen rekrytoitu viikkovastaajapaneeli,

Lisätiedot

SITRA, Tulevaisuusbarometri 2019

SITRA, Tulevaisuusbarometri 2019 SITRA,..0 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry Tutkimuksen toteutus - vuotiaat suomalaiset Aineisto edustaa manner-suomalaisia (ei sisällä Ahvenanmaata). vastausta Tutkimus toteutettiin TNS Gallupin Forum paneelissa,

Lisätiedot

Resurssiviisas kansalainen

Resurssiviisas kansalainen Resurssiviisas kansalainen 4.5.07 Kantar TNS Jaakko Hyry 0087 Resurssiviisas kansalainen 07 Sisältö Tutkimuksen toteutus, sisältö ja aineiston rakenne 0 Aiheeseen liittyvät taustatiedot 07 Tyytyväisyys

Lisätiedot

Lähes kaikki kuntien palvelut riittäviä huolta vanhusten palveluista

Lähes kaikki kuntien palvelut riittäviä huolta vanhusten palveluista Tutkimusosio Lähes kaikki kuntien palvelut riittäviä huolta vanhusten palveluista Kokoava yleisarvosana kunnan palvelujen riittävyydelle painottuu yksiselitteisen myönteiseksi: kolme neljästä ( %) pitää

Lisätiedot

KUNNILLA HALUTAAN SÄILYTTÄÄ TEHTÄVIÄ

KUNNILLA HALUTAAN SÄILYTTÄÄ TEHTÄVIÄ Tiedote KUNNILLA HALUTAAN SÄILYTTÄÄ TEHTÄVIÄ Kolme neljästä katsoo, että lasten päivähoidon (%), nuorisotyön (%) ja liikunnan (%) järjestäminen kuuluvat kunnan vastuulle, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön

Lisätiedot

MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI

MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI MINISTEREITÄ VÄHEMMÄN OHJELMA YLEISPIIRTEISEKSI Eduskuntavaalien jälkeiseen hallitukseen kohdentuvia odotuksia selvitettiin kysymällä, mikä on sopiva ministerien määrä hallitusta muodostettaessa. Kysymys

Lisätiedot

Resurssiviisas kansalainen, seurantatutkimus

Resurssiviisas kansalainen, seurantatutkimus Resurssiviisas kansalainen, seurantatutkimus..0 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry 00 Sisältö Tutkimuksen toteutus, sisältö ja aineiston rakenne 0 Aiheeseen liittyvät taustatiedot 0 Tyytyväisyys elämään ja elämän

Lisätiedot

11.90 11.90 LEFT MARGIN RIGHT MARGIN

11.90 11.90 LEFT MARGIN RIGHT MARGIN Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteuttaminen Aineiston kerääminen Tutkimuksen sisältö Aineisto kerättiin Gallup Kanavalla 31.1. 6.2.2014 välisenä aikana. Kyseessä on TNS Gallup Oy:n viikkovastaajapaneeli,

Lisätiedot

ENEMMISTÖ: KUNTAPALKAT ENNALLAAN - LASTENHOITAJILLE, SAIRAANHOITAJILLE JA SIIVOOJILLE LISÄÄ PALKKAA

ENEMMISTÖ: KUNTAPALKAT ENNALLAAN - LASTENHOITAJILLE, SAIRAANHOITAJILLE JA SIIVOOJILLE LISÄÄ PALKKAA TIEDOTE ENEMMISTÖ: KUNTAPALKAT EN - LASTENHOITAJILLE, SAIRAANHOITAJILLE JA SIIVOOJILLE LISÄÄ PALKKAA Enemmistö ( %) suomalaisista katsoo, että kuntaväen palkkoja ei pitäisi seuraavissa tuloneuvotteluissa

Lisätiedot

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta

Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Vain reilu viidennes hyvin perillä itsehallintoalueuudistuksesta Hallituspuolueet sopivat marraskuussa uusista, nykyisiin maakuntiin perustuvista itsehallintoalueista, joissa ylintä päätösvaltaa käyttää

Lisätiedot

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS

Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista. Syyskuu 2015. Jaakko Hyry TNS Helsinkiläisten mielipiteitä energiantuotannon tulevaisuuden linjauksista Syyskuu 2015 TNS Tutkimuksen toteuttaminen TNS Gallup Oy kartoitti Greenpeacin toimeksiannosta tällä kyselyllä helsinkiläisten

Lisätiedot

Vajaa viikko ennen hallituskriisiä vain neljännes kansalaisista luotti hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita oppositiollekaan ei kehuja

Vajaa viikko ennen hallituskriisiä vain neljännes kansalaisista luotti hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita oppositiollekaan ei kehuja Vajaa viikko ennen hallituskriisiä vain neljännes kansalaisista luotti hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita oppositiollekaan ei kehuja Sivu Suomalaisista vain neljännes ( %) ilmoitti, että hallituksen

Lisätiedot

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus

Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus Palveluseteliä ja julkisten palveluiden tuottajan valitsemista koskeva kansalaistutkimus TNS 014 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

Kansalaiset: Päivittäiskauppa ja apteekki tarjoavat parhaat palvelut

Kansalaiset: Päivittäiskauppa ja apteekki tarjoavat parhaat palvelut TUTKIMUSOSIO Kansalaiset: Päivittäiskauppa ja apteekki tarjoavat parhaat palvelut Valtaosa suomalaisista antaa erittäin tai melko hyvän arvosanan eniten käyttämälleen päivittäistavarakaupalle ( %) ja apteekille

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja A, ESPOO, Finland, tel. int+-

Lisätiedot

Yrittäjägallup joulukuu 2018

Yrittäjägallup joulukuu 2018 Yrittäjägallup joulukuu 08 8..08 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tämän Yrittäjägallupin tarkoituksena on selvittää pienten ja keskisuurten yritysten mielipiteitä ja näkemyksiä

Lisätiedot

Kansalaiset: Näillä perusteilla kuntavaaleissa äänestetään: aate, tapa, ehdokasasettelu ja vaihtelunhalu

Kansalaiset: Näillä perusteilla kuntavaaleissa äänestetään: aate, tapa, ehdokasasettelu ja vaihtelunhalu Kansalaiset: Näillä perusteilla kuntavaaleissa äänestetään: aate, tapa, ehdokasasettelu ja vaihtelunhalu Kansalaisten mielestä tärkein puoluevalintaan vaikuttava tekijä on puolueen aatteellinen linja.

Lisätiedot

Puolueen valtakunnallinen toiminta ja aatteellinen linja vaikuttavat eniten maakuntavaaleissa

Puolueen valtakunnallinen toiminta ja aatteellinen linja vaikuttavat eniten maakuntavaaleissa TUTKIMUSOSIO Puolueen valtakunnallinen toiminta ja aatteellinen linja vaikuttavat eniten maakuntavaaleissa ( % uskoo sen vaikuttavan ratkaisevasti tai melko paljon) sekä aatteellinen linja ( %) ovat tärkeimmät

Lisätiedot

Kansalaiset: Kekkonen, Niinistö ja Koivisto arvostetuimmat presidentit

Kansalaiset: Kekkonen, Niinistö ja Koivisto arvostetuimmat presidentit TIEDOTE Kansalaiset: Kekkonen, Niinistö ja Koivisto arvostetuimmat presidentit Kaikkien aikojen arvostetuimmiksi tasavallan presidenteiksi nousevat ja, käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta.

Lisätiedot

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne

Aineistonrakenne Telebus vko 38A-38B/2008 (.000) n= % N= % Kaikki Taustatiedot. Elämäntilanne TALOUSTUTKIMUS OY 20080919 09:10:34 TYÖ 2338.21 TAULUKKO 2002 ss N-LUVUT Aineistonrakenne Painottamaton Painotettu (.000) n= % N= % Kaikki 1008 100 4156 100 Taustatiedot Sukupuoli Nainen 505 50 2095 50

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta

Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta Suomalaisten näkemyksistä Suomen valtionhallinnon virkamiesetiikan ja - moraalin tilasta TNS 0 Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin TNS Gallup Foruminternetpaneelissa. Yhteensä tehtiin

Lisätiedot

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008

Kauppojen aukioloaikatutkimus. Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 2008 Kauppojen aukioloaikatutkimus Päivittäistavarakauppa ry Syyskuu 008 Tutkija: Pauli Minkkinen Työnro: 7556 TNS Gallup, Itätuulenkuja 10, 0100 Espoo, puh. (09) 61 0 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

Lisätiedot

TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa

TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa.. KANNATTAJAT MÄÄRITTELIVÄT PUOLUEET POLIITTISELLE KARTALLE kokoomus on oikeisto- ja vasemmistoliitto vasemmistopuolue Puolueiden välisiä eroja on perinteisesti havainnollistettu

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 4

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 4 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 07 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT Kantar TNS Oy, Miestentie C, 00 ESPOO, Finland, tel. int+

Lisätiedot

Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa.

Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa. Kansalaiset: Säädöksiä ja määräyksiä on liikaa ja sääntely liian pikkutarkkaa. Pitkällä aikavälillä vuosittaisen sääntelyn määrä on lisääntynyt voimakkaasti. Suuntaus on sama myös muissa kehittyvissä maissa.

Lisätiedot

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen?

1. Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinvoimareaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen? TALOUSTUTKIMUS OY 20090219 08:57:12 TYÖ 2408.12 TAULUKKO 7012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen

Suomen ja Hollannin estettyä Bulgarian ja Romanian liittymisen Schengen alueeseen TALOUSTUTKIMUS OY 20111021 09:12:33 TYÖ 2642.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Yrittäjägallup syys lokakuu 2019 Ilmastonmuutos

Yrittäjägallup syys lokakuu 2019 Ilmastonmuutos syys lokakuu 2019 Ilmastonmuutos 8.10.2019 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry 1 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus in tarkoituksena on selvittää pienten ja keskisuurten yritysten yrittäjien mielipiteitä ja näkemyksiä

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Mainonnan neuvo*elukunta

Tuhat suomalaista Mainonnan neuvo*elukunta Tuhat suomalaista 11/1 Tuhat suomalaista Mainonnan neuvo*elukunta Marraskuu 1 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 11/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus teh=in interne=ssä IROResearch Oy:n

Lisätiedot

Kesäaikajärjestelyistä luopuminen, syyskuu 2018 Sakari Nurmela Kantar TNS Oy

Kesäaikajärjestelyistä luopuminen, syyskuu 2018 Sakari Nurmela Kantar TNS Oy Kesäaikajärjestelyistä luopuminen, syyskuu 8 Sakari Nurmela Kantar TNS Oy Johdanto Seuraavassa esitetään yhteenveto tutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä Euroopan komission esittämästä

Lisätiedot

Resurssiviisas kansalainen

Resurssiviisas kansalainen Resurssiviisas kansalainen.5.07 Kantar TNS Jaakko Hyry 0087 Resurssiviisas kansalainen 07 Sisältö Tutkimuksen toteutus, sisältö ja aineiston rakenne 0 Aiheeseen liittyvät taustatiedot 07 Tyytyväisyys elämään

Lisätiedot

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto

Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Tuhat suomalaista /0 Tuhat suomalaista Apteekkariliitto Syyskuu 0 Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /0 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

Kulttuuriperintöbarometri 2017

Kulttuuriperintöbarometri 2017 Museovirasto ja ympäristöministeriö Tekijä Jaakko Hyry Kantar TNS Oy 22..21 Työ 221 Viittausohje:, Museovirasto ja ympäristöministeriö. CC BY 4. Sisältö 1. Keskeiset tulokset 2. Tutkimuksen toteutus ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN SÄÄSTÖT SIEDETÄÄN

HALLITUKSEN SÄÄSTÖT SIEDETÄÄN HALLITUKSEN SÄÄSTÖT SIEDETÄÄN Kahdestatoista hallituksen säästökohteesta kolme on sellaisia, joita enemmistö yksiselitteisesti kannattaa käy ilmi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön kansalaistutkimuksesta,

Lisätiedot

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228 TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:09:07 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9017 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8

Kyllä 19 23* 15* 38* 20 15* 14* 18 16* 15* 34* 20* 17* Ei 73 68* 78* 54* 72 77* 78* 75 78* 76 56* Ei osaa sanoa * 9* 10* 8 8 TALOUSTUTKIMUS OY 20100820 09:24:15 TYÖ 2533.22 TAULUKKO 7015 np VER % Telebus vko 33A-33B/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

Yrittäjägallup syys lokakuu 2019 Huijaukset

Yrittäjägallup syys lokakuu 2019 Huijaukset syys lokakuu 2019 Huijaukset 8.10.2019 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry, kierros 4/2019 syyskuu 1 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus in tarkoituksena on selvittää pienten ja keskisuurten yritysten yrittäjien mielipiteitä

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

Yrittäjägallup toukokuu 2019

Yrittäjägallup toukokuu 2019 Yrittäjägallup toukokuu 31.5. Kantar TNS Oy Jaakko Hyry 1 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tämän Yrittäjägallupin tarkoituksena on selvittää pk-yrittäjien mielipiteitä ja näkemyksiä ajankohtaisista aiheista.

Lisätiedot

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys

ainen/ seutu Haluaisin, että Suomen eurossa pysymisestä ja sen ehdoista järjestetään kansanäänestys TALOUSTUTKIMUS OY 20140425 09:29:36 TYÖ 000012062.15 TAULUKKO 41015 ss VER % Telebus vko 16Ake-17A/2014 +paneeli Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME MIELIPITEET ALKON JA PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN YHTEISTYÖN LAAJENTAMISESTA

Lisätiedot

Yrittäjägallup syys lokakuu 2019 Työllistäminen

Yrittäjägallup syys lokakuu 2019 Työllistäminen syys lokakuu 2019 Työllistäminen 8.10.2019 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry 1 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus in tarkoituksena on selvittää pienten ja keskisuurten yritysten yrittäjien mielipiteitä ja näkemyksiä

Lisätiedot

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla

Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Julkaistavissa.. klo. Puolueet vasemmisto oikeisto ja arvoliberaali konservatiivi - janoilla Suomalaisista noin neljännes ( %) sijoittaa itsensä enemmän tai vähemmän vasemmistoon ja noin kolmannes ( %)

Lisätiedot

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja

Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja Puolet kansasta: Sote uudistus ei muuta merkittävästi palveluja. Noin puolet kansalaisista katsoo, että palvelujen laatu ( %), määrä (0 %), saavutettavuus ( %) ja toimivuus ( %) ei muutu tai paranevat

Lisätiedot

TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa klo 00:01. Puoluekartta: Oikeistossa kuusi, keskusta-oikeistossa kaksi ja vasemmistossa kolme puoluetta

TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa klo 00:01. Puoluekartta: Oikeistossa kuusi, keskusta-oikeistossa kaksi ja vasemmistossa kolme puoluetta TUTKIMUSOSIO Julkaistavissa.. klo : Puoluekartta: Oikeistossa kuusi, keskusta-oikeistossa kaksi ja vasemmistossa kolme puoluetta Puolueiden välisiä eroja on perinteisesti havainnollistettu vasemmiston

Lisätiedot

1 JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME... 1 LIITEKUVAT... 4

1 JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME... 1 LIITEKUVAT... 4 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: JOHDANTO... MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME... Sivu LIITEKUVAT... Kantar TNS Oy, Miestentie C, 0 ESPOO, Finland,

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20101222 13:18:38 TYÖ 2551.25 TAULUKKO 16015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010

TALOUSTUTKIMUS OY TYÖNTEKIJÖIDEN N=1010 TALOUSTUTKIMUS OY 8. 1.10.01 10 01 TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUS KOULUTUKSEEN N=1010 Tiedättekö, että raamisopimuksessa sovittiin työntekijöiden oikeudesta kolmeen koulutuspäivään vuodessa? (%) Kaikki 5 En Kyllä

Lisätiedot

SUOMALAISTEN ENERGIA-ASENTEET 2018 Energiateollisuus ry Marraskuu Suomalaisten energia-asenteet 2018

SUOMALAISTEN ENERGIA-ASENTEET 2018 Energiateollisuus ry Marraskuu Suomalaisten energia-asenteet 2018 SUOMALAISTEN ENERGIA-ASENTEET Energiateollisuus ry Marraskuu Suomalaisten energia-asenteet Tutkimuksen taustat ja toteutus Raportissa esiteltävä tutkimus on osa Suomalaisten energia-asenteet -seurantatutkimusta

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Yrittäjägallup syyskuu 2018

Yrittäjägallup syyskuu 2018 Yrittäjägallup syyskuu 0..0 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry Yrittäjägallup, kierros /0 syyskuu Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tämän Yrittäjägallupin tarkoituksena on selvittää pienten ja keskisuurten yritysten

Lisätiedot

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri?

Kummasta puolueesta Keskustasta vai Kokoomuksesta tulee pääministeri? TALOUSTUTKIMUS OY 20090114 14:07:32 TYÖ 2403.12 TAULUKKO 17012 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Jos presidentinvaalien toisella kierroksella olisivat vastakkain, niin kumpaa heistä äänestäisitte

Jos presidentinvaalien toisella kierroksella olisivat vastakkain, niin kumpaa heistä äänestäisitte TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 08:55:17 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9017 ss VER % Telebus vko 2-3/2012 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi?

1. Oletteko tyytyväinen vai tyytymätön hallituksen toimintaan yhä vakavammaksi muuttuvan taloustilanteen parantamiseksi? TALOUSTUTKIMUS OY 20090213 10:39:51 TYÖ 2407.11 TAULUKKO 7014 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

KALLIOLAN SETLEMENTTI VAPAAEHTOISTYÖ Tuhat Suomalaista / Maaliskuu Tuhat Suomalaista Kalliolan Setlementti 3/2019

KALLIOLAN SETLEMENTTI VAPAAEHTOISTYÖ Tuhat Suomalaista / Maaliskuu Tuhat Suomalaista Kalliolan Setlementti 3/2019 KALLIOLAN SETLEMENTTI VAPAAEHTOISTYÖ Tuhat Suomalaista / Maaliskuu 1 Tutkimuksen toteutus IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen

Lisätiedot

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia

Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen. Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia Julkisten palvelujen tuotannon yksityistäminen Kansalaisnäkemyksiä Palkansaajajärjestö Pardia 21.11.2016 Suhtautuminen julkisten palvelujen tuotannon yksityistämiseen Suomen hallitus on toteuttamassa monia

Lisätiedot

Nopeusrajoitteiset henkilöautot. Huhtikuu 2018

Nopeusrajoitteiset henkilöautot. Huhtikuu 2018 Nopeusrajoitteiset henkilöautot Huhtikuu 208 Tutkimuksen toteutus Kohderyhmä 0-7 -vuotias väestö Suomessa Manner-Suomi 000 Tiedonkeräys 000 vastaajaa, väestönäyte Tiedonkeräysmenetelmä: Online-paneeli,

Lisätiedot

Yrittäjägallup lokakuu 2017

Yrittäjägallup lokakuu 2017 Yrittäjägallup lokakuu 0..0 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry t. 0 Yrittäjäilmapuntari, kierros Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tämä on Yrittäjägallupin kolmas kierros, jonka tarkoituksena on selvittää pk-yrittäjien

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= 1000 17 251 98 136 53 16 13 136 227 45 Kaikki painotettu (.000) N= 4244 61 1031 412 603 245 67 81 573 946 192

Kaikki painottamaton n= 1000 17 251 98 136 53 16 13 136 227 45 Kaikki painotettu (.000) N= 4244 61 1031 412 603 245 67 81 573 946 192 TALOUSTUTKIMUS OY 20131009 08:22:28 TYÖ 000010241.12 TAULUKKO 41016 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Yrittäjägallup joulukuu 2018

Yrittäjägallup joulukuu 2018 Yrittäjägallup joulukuu 0.1.0 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry Yrittäjägallup, kierros /0 joulukuu 1 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tämän Yrittäjägallupin tarkoituksena on selvittää pk-yrittäjien mielipiteitä

Lisätiedot

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N=

Kaikki painottamaton n= Kaikki painotettu (.000) N= TALOUSTUTKIMUS OY 20130823 07:43:13 TYÖ 000010234.15 TAULUKKO 41017 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Suomalaisten Energia-asenteet Energiateollisuus ry. Lokakuu 2015

Suomalaisten Energia-asenteet Energiateollisuus ry. Lokakuu 2015 Suomalaisten Energia-asenteet Energiateollisuus ry. Lokakuu Suomalaisten energia-asenteet Tutkimuksen taustat ja toteutus Tässä raportissa esiteltävä tutkimus on osa Suomalaisten energia-asenteet seurantatutkimusta

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017

Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 2017 Tuhat suomalaista /1 Tuhat Suomalaista -tutkimus Apteekkariliitto, Lääkäriliitto ja Lääketietokeskus Syyskuu 1 SFS ISO Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /1 IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Pk-yritysten johtaminen ja hallinto Yrittäjägallup helmikuu 2019

Pk-yritysten johtaminen ja hallinto Yrittäjägallup helmikuu 2019 Pk-yritysten johtaminen ja hallinto Yrittäjägallup helmikuu 019..019 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry 1 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tämän Yrittäjägallupin tarkoituksena on selvittää PK-yrittäjien mielipiteitä

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä teidän mielestänne Suomen kehitysapumäärärahoille pitäisi tehdä?

ainen/ seutu Mitä teidän mielestänne Suomen kehitysapumäärärahoille pitäisi tehdä? TALOUSTUTKIMUS OY 20110504 09:22:17 TYÖ 2618.11 TAULUKKO 41017 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta sinki/

Lisätiedot

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30*

Vauraimpien kehitysmaiden kuten Kiinan ja Brasilian on heti rajoitettava päästöjensä kasvua. 35 32* 37* 28* 35 32 38* 38* 31* 41* 42* 38* 30* TALOUSTUTKIMUS OY 20101210 09:01:11 TYÖ 2549.11 TAULUKKO 21015 ss VER % Telebus vko 48B-49A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti/asema nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ työn asian yrit eläke koti 25

Lisätiedot

Kyllä 87 85* 88* 91* 92* 88 82* 86 89* 82* 93* 85* 91* Ei 10 11 9 7* 7* 10 13* 11 10 13* 4* 12* 8* Ei osaa sanoa 3 3* 2* 2 1* 2* 4* 3 2* 5* 2 4* 1*

Kyllä 87 85* 88* 91* 92* 88 82* 86 89* 82* 93* 85* 91* Ei 10 11 9 7* 7* 10 13* 11 10 13* 4* 12* 8* Ei osaa sanoa 3 3* 2* 2 1* 2* 4* 3 2* 5* 2 4* 1* TALOUSTUTKIMUS OY 20120330 09:43:06 TYÖ 2713.12 TAULUKKO 7015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 15-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Yrittäjägallup toukokuu 2019 kierros 1

Yrittäjägallup toukokuu 2019 kierros 1 Yrittäjägallup toukokuu 01 kierros 1.5.01 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry 1 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tämän Yrittäjägallupin tarkoituksena on selvittää pk-yrittäjien mielipiteitä ja näkemyksiä ajankohtaisista

Lisätiedot

ainen/ seutu Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole tärkeää. 5 3* 7* 4 4 5 5 4 5 3-3* 6* Ei osaa sanoa 2 2 2 2 1 1* 3 5* 1* - 2 3* 3

ainen/ seutu Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole tärkeää. 5 3* 7* 4 4 5 5 4 5 3-3* 6* Ei osaa sanoa 2 2 2 2 1 1* 3 5* 1* - 2 3* 3 TALOUSTUTKIMUS OY 20140417 09:27:54 TYÖ 000012060.11 TAULUKKO 41015 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Nuorten ikäluokkien keskuudessa ilmenee keskimäärää enemmän luottamusta yksityisen hoidon hyvyyteen. Ikääntyneet uskovat julkiseen.

Nuorten ikäluokkien keskuudessa ilmenee keskimäärää enemmän luottamusta yksityisen hoidon hyvyyteen. Ikääntyneet uskovat julkiseen. Hyviä terveyspalveluita saa, kun sinne pääsee Missä kaikkialla saa nykyisin hyvää hoitoa? Tätä tiedusteltiin kansalaisilta monivalintakysymyksellä. Vastaajat arvioivat yksityisiä ja julkisia sairaaloita,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa

VASL SDP KESK KOK Vihreä RKP KD Perus muu ei Liitto suoma osaa TALOUSTUTKIMUS OY 20120119 09:05:52 TYÖ 2703.13 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228

18-79 vuotiaat Painottamaton n= 2399 149 1134 601 212 337 327 1029 136 Painotettu (.000) N= 3976 250 1874 987 349 563 531 1695 228 TALOUSTUTKIMUS OY 20100518 09:08:37 TYÖ 2519.14 TAULUKKO 9016 ss VER % Telebus vko 17A-19A/2010 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006

SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 2006 SUOMALAISTEN SUHTAUTUMINEN VALAANPYYNTIIN 00 TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja 0 A, 000 ESPOO, Finland, tel. int+35- (0)-3 500, Fax int+35-(0)-3 50 JOHDANTO Tässä raportissa esitetään yhteenveto tutkimuksesta,

Lisätiedot

ainen/ seutu Mitä mieltä olette ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrästä Suomessa? Onko heitä...

ainen/ seutu Mitä mieltä olette ulkomaalaistaustaisten henkilöiden määrästä Suomessa? Onko heitä... TALOUSTUTKIMUS OY 20130801 08:20:10 TYÖ 000010231.11 TAULUKKO 41015 np VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Asuinkunta nainen mies alle 25-34 35-49 50-64 65+ Hel muu Turku/ muu muu 25 vuotta vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Kolme viidestä äänestää varmasti puolue ehdokasta tärkeämpi

Kolme viidestä äänestää varmasti puolue ehdokasta tärkeämpi TUTKIMUSOSIO Kolme viidestä äänestää varmasti puolue ehdokasta tärkeämpi KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreimmassa joulukuun Ilmapuntaritutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä ensi huhtikuun

Lisätiedot

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte?

Seuraavat henkilöt ovat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestätte? TALOUSTUTKIMUS OY 20120104 09:02:34 TYÖ 2701.12 TAULUKKO 9015 ss VER % Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi vuotta vuotta vuotta

Lisätiedot

Yrittäjägallup joulukuu 2018

Yrittäjägallup joulukuu 2018 Yrittäjägallup joulukuu.. Kantar TNS Oy Jaakko Hyry Yrittäjägallup, kierros / joulukuu 1 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tämän Yrittäjägallupin tarkoituksena on selvittää pk-yrittäjien mielipiteitä ja

Lisätiedot

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä?

Oletteko seuraavista presidentin valtaoikeuksiin liittyvistä väittämistä samaa mieltä vai eri mieltä? TALOUSTUTKIMUS OY 20091217 09:07:49 TYÖ 2451.11 TAULUKKO 17017 ss VER % Telebus vko 50B-51A/2009 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis

Lisätiedot

Yrittäjägallup syyskuu 2018

Yrittäjägallup syyskuu 2018 Yrittäjägallup syyskuu 0.0.0 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry Yrittäjägallup, kierros /0 syyskuu Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tämän Yrittäjägallupin tarkoituksena on selvittää PK-yrittäjien mielipiteitä

Lisätiedot

Yrittäjägallup tammikuu 2018

Yrittäjägallup tammikuu 2018 Yrittäjägallup tammikuu 2018 1.0.2018 Kantar TNS Oy Jaakko Hyry 1 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tämän Yrittäjägallupin tarkoituksena on selvittää PK-yrittäjien mielipiteitä ja näkemyksiä ajankohtaisista

Lisätiedot

1. Jos seuraavat henkilöt olisivat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestäisitte?

1. Jos seuraavat henkilöt olisivat ehdokkaina seuraavissa presidentinvaaleissa 2012, ketä heistä todennäköisesti äänestäisitte? TALOUSTUTKIMUS OY 20110728 08:06:08 TYÖ 2630.11 TAULUKKO 9015 np VER % Telebus vko 27A-30A/2011 Kaikki Sukupuoli Ikä Ammatti Ruokakunta nainen mies 18-24 25-34 35-49 50-79 työn toimi eläke muu aikuis lapsi

Lisätiedot