Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ valtuusto Aika klo 17:00-18:05 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu Sisällysluettelo 36 Valtuuston pöytäkirjanpitäjän määrääminen toimikaudeksi Valtuuston vaalilautakunnan asettaminen toimikaudeksi Valtuuston puheenjohtajiston toimikausi 7 39 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta Valtuuston kokouskutsujen lähettäminen ja esityslistan 12 toimittaminen varaille 41 Valtuuston pöytäkirjojen nähtävilläolo Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston 17 kokouksissa 43 Kaupunginhallituksen ten, puheenjohtajan ja 19 varapuheenjohtajien valinta toimikaudeksi Elinvoimalautakunnan asettaminen toimikaudeksi Hyvinvointilautakunnan asettaminen toimikaudeksi Keskusvaalilautakunnan asettaminen toimikaudeksi Lupa- ja valvontalautakunnan asettaminen toimikaudeksi Sosiaali- ja terveyslautakunnan asettaminen toimikaudeksi Teknisen lautakunnan asettaminen toimikaudeksi Tarkastuslautakunnan asettaminen toimikaudeksi Päijät-Hämeen käräjäoikeuden lautamiesten valitseminen 45 toimikaudeksi Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta toimikaudeksi Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

2 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ valtuusto Aika klo 17:00-18:05 Paikka Valtuuston istuntosali Osallistujat Nimi Tehtävä Klo Läsnä Aalto Liisa Arifullen Teppo Bonden Aimo Enden Hanna-Liisa Erkkilä Timo Poistui kokouksesta klo Gustafsson Jade Hallikas Mikko Heino Marko Heinonen Minna Huvinen Kimmo Jaakkola Ilkka Järvinen Kaija Kantanen Pekka Karppinen Sanna Kasurinen Seija Kekkonen Kauko Koponen Sanna Kuusela Ville-Matti Lehmusvuori Taisto Lehtimäki Kirsi Leppälä Mika Malin Netta Mäentalo Mika Pitkä Tero Pynnönen Kai Qvintus Esa Rajajärvi Jouko Rautkoski Mikko Riikonen Pirjo Kallio Sari SDP 1. varavaltuutettu Ruuth Jarmo Saari Henri Saittakari Seija Salminen Sami Salonen Harri Tiainen Erika Tähkänen Juha Varjo Niina Puheenjohtaja Vastamäki Jari Vesikko Tuomo Vuorenniemi Jouko Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Väli-Torala Venla Wafin Fuat Puheenjohtaja Parkkonen Jari kaupunginjohtaja Hurmola-Remmi Hanna pöytäkirjanpitäjä Joentausta Teppo kaupunginlakimies Kujala, Timo Timo IT-suunnittelija Savela Riikka viestinnän asiantuntija Poissa Riutta Heimo Muu Hepo-Oja Pirjo hyvinvointijohtaja Houhala Keijo ympäristöpäällikkö Manninen Pirjo sosiaali- ja terveysjohtaja Malin Sinikka henkilöstöjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus : Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus : Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Aalto ja Teppo Arifullen. Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on julkaistu Heinolan kaupungin verkkosivuilla viimeistä allekirjoitusta seuraavana arkipäivänä. (kts. allekirjoitusten yhteenvetosivu > Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Valtuuston pöytäkirjanpitäjän määrääminen toimikaudeksi valt / /2021 ehdotus Muutoksenhaku Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto määrää kokoustensa pöytäkirjanpitäjäksi hallinto- ja kehitysjohtajan toimikaudeksi muutoksenhakukielto khall Esittelijä ehdotus Valmistelu Ehdotus hyväksyttiin. kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto määrää kokoustensa pöytäkirjanpitäjäksi hallinto- ja kehitysjohtajan toimikaudeksi voimaan tulleen hallintosäännön 73 :n mukaan Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii valtuuston määräämä viranhaltija. Jatkokäsittely valtuusto

5 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Valtuuston vaalilautakunnan asettaminen toimikaudeksi valt / /2021 Valtuusto valitsi vaalilautakuntaan 5 tä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varaen toimikaudeksi seuraavasti: Sanna Koponen, varalle Kirsi Lehtimäki Ville-Matti Kuusela, varalle Mika Leppälä Seija Saittakari, varalle Netta Malin Mika Mäentalo, varalle Mikko Hallikas Jouko Vuorenniemi, varalle Hanna-Liisa Endén Valtuusto valitsi vaalilautakunnan puheenjohtajat seuraavasti: Sanna Koponen, puheenjohtaja Ville-Matti Kuusela, varapuheenjohtaja ehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se 1. valitsee valtuuston vaalilautakunnan et ja varaet sekä 2. valitsee näistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Muutoksenhaku valitusosoitus, kunnallisasiat Tiedoksianto virallinen ote valitut sähköposti palkanlaskenta hallinnon tukipalvelut -tiimi toimialasihteeri, Lumu ja verkkosivut kirjaamo viestintä khall Esittelijä Ehdotukset hyväksyttiin. kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari

6 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ ehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se 1. valitsee valtuuston vaalilautakunnan et ja varaet sekä 2. valitsee näistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valmistelu voimaan tulleen hallintosäännön 103 :n mukaan Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on 5 tä ja kullakin henkilökohtainen vara. Valtuusto valitsee iksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. Jatkokäsittely valtuusto

7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Valtuuston puheenjohtajiston toimikausi valt / /2021 ehdotus Muutoksenhaku Tiedoksianto Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se päättää puheenjohtajiston toimikaudeksi muutoksenhakukielto sähköposti hallinnon tukipalvelut -tiimi kirjaamo viestintä khall Kaupunginhallitus päätti esittää äänestyksen jälkeen valtuustolle, että valtuusto päättää puheenjohtajiston toimikauden siten, että toimikausi on koko valtuustokausi eli neljä vuotta. Keskustelun kuluessa Jouko Rajajärvi teki toimikautta koskevan muutosesityksen siten, että toimikausi on nelivuotiskausi eli valtuustokausi. Jäsen Timo Virtanen kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun kuluessa on tehty asiaa koskeva kannatettu muutosesitys, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät Jaa ja ne jotka kannattavat Rajajärven tekemää esitystä äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 Jaa-ääntä (Ilkka Jaakkola, Kaija Järvinen, Sanna Karppinen ja Fuat Wafin) ja 5 Ei -ääntä (Raili Hildén, Jorma Peltonen, Jouko Rajajärvi, Timo

8 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Virtanen ja Kirsi Lehtimäki) Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 4 vastaan 5 hyväksyneen toimikautta koskevaa esitystä koskevan muutoksesityksen. Esittelijä ehdotus Valmistelu kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää puheenjohtajiston toimikauden siten, että toimikausi päättyy voimaan tulleen hallintosäännön 73 :n mukaan "Ennen puheenjohtajiston vaalia valtuusto päättää puheenjohtajiston toimikaudesta." Toimielinten ja puheenjohtajiston toimikauden valinnassa on syytä huomioida tiedossa olevat muutokset, jotka vaikuttavat merkittävästi koko kaupungin tehtävien organisointiin. Merkittävin muutoksista on tuleva hyvinvointialueuudistus, jota koskeva laki hyväksyttiin eduskunnassa ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt Hyvinvointialueuudistus tarkoittaa, että Heinolan organisaatiosta siirtyy koko sote-toimiala sekä osa muusta toiminnasta uudelle hyvinvointialueelle ja näin ollen myös tulorahoituksesta merkittävä osa kuten myös nettomenoista yli 50% siirtyy kaupungin kustannusrakenteen ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että organisointia, toimintatapoja ja johtamisjärjestelmäkokonaisuutta on tarkoituksenmukaista tarkastella muutosvaiheessa, jotta pystymme vastamaan mahd. hyvin tapahtuvaan muutokseen. Tavoitteena tulee olla, että toimielinvalinnat ja -toimikaudet sekä johtamisjärjestelmä ovat sellaiset, että ne ovat mahdollisimman kustannustehokkaasti hoidettu ja tukevat kaupungin päätöksentekoa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Valtuuston (43 ) hallintosääntöä koskevassa päätöksenteossa on todettu, että laajemmassa ja myöhemmin uuden valtuustokauden aikana tehtävässä hallintosäännön tarkastelussa valmistellaan yhdessä Heinolan kaupungin uusi organisaatio, toimintatapa ja -rakenne sekä sitä tukeva luottamushenkilöorganisaatio valtuustolle päätettäväksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Jatkokäsittely valtuusto

9 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2021 9

10 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta valt / /2021 Valtuusto päätti valita valtuuston puheenjohtajat seuraavasti: puheenjohtajaksi Niina Varjo, 1. varapuheenjohtajaksi Heimo Riutta sekä 2. varapuheenjohtajaksi Mikko Rautkoski. Tämän pykälän jälkeen valtuuston puheenjohtajaksi valittu Niina Varjo siirtyi valtuuston kokouksen puheenjohtaksi. ehdotus Muutoksenhaku Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se suorittaa valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan valinnan. valitusosoitus, kunnallisvalitus Tiedoksianto virallinen ote valitut sähköposti palkanlaskenta hallinnon tukipalvelut -tiimi toimialasihteeri, Lumu ja verkkosivut kirjaamo viestintä khall Esittelijä ehdotus Ehdotus hyväksyttiin. kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se suorittaa valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan valinnan.

11 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Valmistelu Kuntalain 18 :n mukaisesti valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa voimaan tulleen hallintosäännön 73 :n mukaan valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Kuntalain 105 :n mukaan vaalissa tulevat valituiksi se henkilö tai ne henkilöt, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Luottamushenkilöiden vaali toimitetaan suhteellisena, jos sitä vaatii läsnä olevista toimielimen istä vähintään määrä, joka saadaan jakamalla läsnä olevien lukumäärä valittavien lukumäärällä lisättynä yhdellä. Jos osamääräksi tulee murtoluku, se korotetaan lähinnä ylempään kokonaislukuun. Suhteellista vaalia toimitettaessa sovelletaan, mitä kuntavaaleista vaalilaissa säädetään. Lisäksi valtuusto voi antaa määräyksiä vaalin toimittamisesta. Suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistövaali on toimitettava suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Vaali voidaan toimittaa suljetuin lipuin sähköisessä kokouksessa vain, jos vaalisalaisuus on turvattu. Jatkokäsittely valtuusto

12 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Valtuuston kokouskutsujen lähettäminen ja esityslistan toimittaminen varaille valt / /2021 ehdotus Ehdotukset hyväksyttiin. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että 1. kokouskutsut toimitetaan sähköpostitse valtuuston ille ja esityslistan saaville varaille neljä (4) päivää ennen valtuuston kokousta ja 2. kunkin valtuustoryhmän osalta toimitetaan esityslista kutsumisjärjestyksessä ensimmäisille varavaltuutetuille valtuustoryhmän koon mukaisesti siten, että jokaista alkavaa viittä (5) valtuutettua kohden toimitetaan esityslista yhdelle varavaltuutetulle. Muutoksenhaku Tiedoksianto muutoksenhakukielto sähköposti esityslistan saavat varavaltuutetut hallinnon tukipalvelut -tiimi khall Esittelijä ehdotus Ehdotukset hyväksyttiin. kaupunginjohtaja Parkkonen Jari Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1. kokouskutsut toimitetaan sähköpostitse valtuuston ille ja esityslistan saaville varaille 4 päivää ennen valtuuston kokousta ja 2. kunkin valtuustoryhmän osalta toimitetaan esityslista kutsumisjärjestyksessä ensimmäisille varavaltuutetuille valtuustoryhmän koon mukaisesti siten, että jokaista alkavaa 5 valtuutettua kohden toimite-

13 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ taan esityslista yhdelle varavaltuutetulle. Valtuuston ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Valmistelu voimaan tulleen hallintosäännön 78 :n mukaan "Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla." Valtuustokauden ensimmäinen kokous Hallintosäännön 73 :n mukaan valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Muutoksenhaku Tiedoksianto muutoksenhakukielto sähköposti esityslistan saavat varavaltuutetut hallinnon tukipalvelut -tiimi khall Esittelijä ehdotus Ehdotukset hyväksyttiin. kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1. kokouskutsut toimitetaan sähköpostitse valtuuston ille ja esi-

14 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ tyslistan saaville varaille 4 päivää ennen valtuuston kokousta ja 2. kunkin valtuustoryhmän osalta toimitetaan esityslista kutsumisjärjestyksessä ensimmäisille varavaltuutetuille valtuustoryhmän koon mukaisesti siten, että jokaista alkavaa 5 valtuutettua kohden toimitetaan esityslista yhdelle varavaltuutetulle. Valmistelu voimaan tulleen hallintosäännön 78 :n mukaan "Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 4 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla." Jatkokäsittely valtuusto

15 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Valtuuston pöytäkirjojen nähtävilläolo valt / /2021 ehdotus Muutoksenhaku Tiedoksianto Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuuston pöytäkirja pidetään nähtävillä kaupungin verkkosivuilla kokouksesta viimeistä allekirjoitusta seuraavasta arkipäivästä lähtien 40 päivän ajan. muutoksenhakukielto sähköposti hallinnon tukipalvelut -tiimi khall Esittelijä ehdotus Valmistelu Ehdotus hyväksyttiin. kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuuston pöytäkirja pidetään nähtävillä kaupungin verkkosivuilla kokouksesta viimeistä allekirjoitusta seuraavasta arkipäivästä lähtien 40 päivän ajan voimaan tulleen hallintosäännön 100 :n mukaan "Valtuuston pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 :ssä säädetään." Pöytäkirjan pitää olla tarkastettu ennen kuin se voidaan panna nähtäville.

16 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Jatkokäsittely valtuusto

17 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksissa valt / /2021 ehdotus Muutoksenhaku Tiedoksianto Ehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuuston kokouksissa toimikaudella ovat läsnäolo- ja puheoikeutettuja seuraavat viranhaltijat: - toimialajohtajat - henkilöstöjohtaja/päällikkö - kaupunginlakimies - talousjohtaja ja - valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä muut viranhaltijat ja asiantuntijat. muutoksenhakukielto sähköposti nimetyt hallinnon tukipalvelut -tiimi khall Esittelijä ehdotus Ehdotus hyväksyttiin. kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuuston kokouksissa toimikaudella ovat läsnäolo- ja puheoikeutettuja seuraavat viranhaltijat: - toimialajohtajat - henkilöstöjohtaja - kaupunginlakimies - talousjohtaja ja - valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä muut viranhaltijat ja asiantuntijat.

18 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Valmistelu voimaan tulleen hallintosäännön 84 :n mukaan "Kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan on oltava läsnä valtuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Kaupunginhallituksen illä on läsnäolo-oikeus. Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla valtuutettu. Nuorisovaltuusto voi nimetä valtuuston kokoukseen edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole läsnäolo-oikeutta valtuuston suljetussa kokouksessa. Valtuusto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta." Jatkokäsittely valtuusto

19 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kaupunginhallituksen ten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudeksi valt / /2021 Valtuusto päätti kaupunginhallituksen toimikaudeksi Valtuusto valitsi kaupunginhallitukseen 9 tä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varaen toimikaudeksi seuraavasti: Kirsi Lehtimäki, varalle Seija Kasurinen Fuat Wafin, varalle Henri Saari Sanna Karppinen, varalle Anne Lehtokoski Kimmo Huvinen, varalle Erika Tiainen Venla Väli-Torala, varalle Seija Saittakari Jouko Rajajärvi, varalle Sami Salminen Marko Heino, varalle Jade Gustafsson Mika Mäentalo, varalle Mikko Hallikas Hanna-Liisa Endén, varalle Kauko Kekkonen Valtuusto päätti nimetä puheenjohtajat seuraavasti: Kirsi Lehtimäki, puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja Fuat Wafin ja 2. varapuheenjohtaja Sanna Karppinen. ehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 1. päättää kaupunginhallituksen toimikaudeksi , 2. suorittaa kaupunginhallituksen ten (9) ja varaten (9) valinnan toimikaudeksi sekä 3. nimeää kaupunginhallituksen ten keskuudesta näiden toimikaudeksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Muutoksenhaku valitusosoitus, kunnallisasiat Tiedoksianto virallinen ote valitut sähköposti palkanlaskenta hallinnon tukipalvelut -tiimi

20 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ toimialasihteeri, Lumu ja verkkosivut kirjaamo viestintä khall Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää valtuustolle, että valtuusto päättää toimikauden siten, että toimikausi on koko valtuustokausi eli neljä vuotta. Muutoin edistykset hyväksyttiin ehdotusten mukaisesti. Keskustelun kuluessa Jouko Rajajärvi teki toimikautta koskevan muutosesityksen siten, että toimikausi on nelivuotiskausi eli valtuustokausi. Jäsen Timo Virtanen kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun kuluessa on tehty asiaa koskeva kannatettu muutosesitys, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät Jaa ja ne jotka kannattavat Rajajärven tekemää esitystä äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 Jaa -ääntä (Ilkka Jaakkola, Kaija Järvinen, Sanna Karppinen ja Fuat Wafin) ja 5 Ei -ääntä (Raili Hildén, Jorma Peltonen, Jouko Rajajärvi, Timo Virtanen ja Kirsi Lehtimäki) Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 4 vastaan 5 hyväksyneen toimikautta koskevaa esitystä koskevan muutosesityksen. Esittelijä ehdotus kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1. päättää kaupunginhallituksen toimikaudeksi , 2. suorittaa kaupunginhallituksen ten (9) ja varaten (9) valinnan toimikaudeksi sekä 3. nimeää kaupunginhallituksen ten keskuudesta näiden

21 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ toimikaudeksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Valmistelu Kuntalain 30 :n mukaan kunnassa on oltava kunnanhallitus, jonka toimikausi on 32 :n mukaan valtuuston toimikausi, ellei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen on säädetty Kuntalain 73 :ssä. Kaupunginhallitusta valittaessa on lisäksi otettava huomioon tasaarvolain määräykset. Heinolan kaupungin voimaan tulevan hallintosäännön 8 :n mukaan kaupunginhallitukseen kuuluu 9 tä sekä yhtä monta henkilökohtaista varatä. Valtuusto nimeää kaupunginhallituksen ten keskuudesta näiden toimikaudeksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Toimielinten ja puheenjohtajiston toimikauden valinnassa on syytä huomioida tiedossa olevat muutokset, jotka vaikuttavat merkittävästi koko kaupungin tehtävien organisointiin. Merkittävin muutoksista on tuleva hyvinvointialueuudistus, jota koskeva laki hyväksyttiin eduskunnassa ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt Hyvinvointialueuudistus tarkoittaa, että Heinolan organisaatiosta siirtyy koko sote-toimiala sekä osa muusta toiminnasta uudelle hyvinvointialueelle ja näin ollen myös tulorahoituksesta merkittävä osa kuten myös nettomenoista yli 50% siirtyy kaupungin kustannusrakenteen ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että organisointia, toimintatapoja ja johtamisjärjestelmäkokonaisuutta on tarkoituksenmukaista tarkastella muutosvaiheessa, jotta pystymme vastamaan mahd. hyvin tapahtuvaan muutokseen. Tavoitteena tulee olla, että toimielinvalinnat ja -toimikaudet sekä johtamisjärjestelmä ovat sellaiset, että ne ovat mahdollisimman kustannustehokkaasti hoidettu ja tukevat kaupungin päätöksentekoa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Valtuuston (43 ) hallintosääntöä koskevassa päätöksenteossa on todettu, että laajemmassa ja myöhemmin uuden valtuustokauden aikana tehtävässä hallintosäännön tarkastelussa valmistellaan yhdessä Heinolan kaupungin uusi organisaatio, toimintatapa ja -rakenne sekä sitä

22 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ tukeva luottamushenkilöorganisaatio valtuustolle päätettäväksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Jatkokäsittely valtuusto

23 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Elinvoimalautakunnan asettaminen toimikaudeksi valt / /2021 Valtuusto valitsi elinvoimalautakuntaan 9 tä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varaen toimikaudeksi seuraavasti: Erika Tiainen, varalle Pirjo Uimonen Mikko Hallikas, varalle Matti Setälä Jari Vastamäki, varalle Risto Turunen Netta Malin, varalle Merja Hakala Niina Saarinen, varalle Sami Saarinen Mika Leppälä, varalle Kristiina Ketomäki Tuomo Vesikko, varalle Miika Jukakoski Saku-Petteri Perintö, varalle Tatjana Harmonen Susanna Simpanen, varalle Jarmo Asp Valtuusto nimesi puheenjohtajat seuraavasti: Erika Tiainen, puheenjohtaja Mikko Hallikas, varapuheenjohtaja ehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 1. valitsee elinvoimalautakuntaan yhdeksän (9) tä ja heille henkilökohtaiset varaet toimikaudeksi ja 2. nimeää istä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Muutoksenhaku puh , valitusosoitus, kunnallisvalitus Tiedoksianto virallinen ote valitut sähköposti palkanlaskenta elinvoimajohtaja hallinnon tukipalvelut -tiimi toimialasihteeri, Lumu ja verkkosivut kirjaamo viestintä

24 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ khall Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää valtuustolle, että valtuusto päättää toimikauden siten, että toimikausi on koko valtuustokausi eli neljä vuotta. Muutoin ehdotukset hyväksyttiin. Keskustelun kuluessa Jouko Rajajärvi teki toimikautta koskevan muutosesityksen siten, että toimikausi on nelivuotiskausi eli valtuustokausi. Jäsen Timo Virtanen kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun kuluessa on tehty asiaa koskeva kannatettu muutosesitys, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät Jaa ja ne jotka kannattavat Rajajärven tekemää esitystä äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 Jaa -ääntä (Ilkka Jaakkola, Kaija Järvinen, Sanna Karppinen ja Fuat Wafin) ja 5 Ei -ääntä (Raili Hildén, Jorma Peltonen, Jouko Rajajärvi, Timo Virtanen ja Kirsi Lehtimäki) Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 4 vastaan 5 hyväksyneen toimikautta koskevaa esitystä koskevan muutosesityksen. Esittelijä ehdotus kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1. valitsee elinvoimalautakuntaan 9 tä ja heille henkilökohtaiset varaet toimikaudeksi ja 2. nimeää istä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Valmistelu puh , voimaan tulleen hallintosäännön mukaan elinvoimalautakuntaan kuuluu 9 tä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajä-

25 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ sentä. Elinvoimalautakunnan tehtävät ja toimiala on määritetty hallintosäännön :ssä Elinvoimalautakunnan iä ja varaiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Toimielinten toimikauden valinnassa on syytä huomioida tiedossa olevat muutokset, jotka vaikuttavat merkittävästi koko kaupungin tehtävien organisointiin. Merkittävin muutoksista on tuleva hyvinvointialueuudistus, jota koskeva laki hyväksyttiin eduskunnassa ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt Hyvinvointialueuudistus tarkoittaa, että Heinolan organisaatiosta siirtyy koko sote-toimiala sekä osa muusta toiminnasta uudelle hyvinvointialueelle ja näin ollen myös tulorahoituksesta merkittävä osa kuten myös nettomenoista yli 50% siirtyy kaupungin kustannusrakenteen ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että organisointia, toimintatapoja ja johtamisjärjestelmäkokonaisuutta on tarkoituksenmukaista tarkastella muutosvaiheessa, jotta pystymme vastamaan mahd. hyvin tapahtuvaan muutokseen. Tavoitteena tulee olla, että toimielinvalinnat ja toimikaudet sekä johtamisjärjestelmä ovat sellaiset, että ne ovat mahdollisimman kustannustehokkaasti hoidettu ja tukevat kaupungin päätöksentekoa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Valtuuston (43 ) hallintosääntöä koskevassa päätöksenteossa on todettu, että laajemmassa ja myöhemmin uuden valtuustokauden aikana tehtävässä hallintosäännön tarkastelussa valmistellaan yhdessä Heinolan kaupungin uusi organisaatio, toimintatapa ja -rakenne sekä sitä tukeva luottamushenkilöorganisaatio valtuustolle päätettäväksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Jatkokäsittely valtuusto

26 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Hyvinvointilautakunnan asettaminen toimikaudeksi valt / /2021 Valtuusto valitsi hyvinvointilautakuntaan 9 tä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varaen toimikaudeksi seuraavasti: Seija Kasurinen, varalle Kati Komonen Harri Salonen, varalle Jake Nylund Pirjo Riikonen, varalle Tuula Ljungqvist Ville Knuuttila, varalle Kiia Aha Esa Qvintus, varalle Ville Nyman Teppo Arifullen, varalle Jouni Ainali Kaija Järvinen, varalle Mira Suutarinen Riikka Suutari, varalle Ritva Paarvala Sami Salminen, varalle Keijo Peltola Valtuusto päätti nimetä puheenjohtajat seuraavasti: Seija Kasurinen, puheenjohtaja Harri Salonen, varapuheenjohtaja ehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 1. valitsee hyvinvointilautakuntaan yhdeksän (9) tä ja heille henkilökohtaiset varaet toimikaudeksi ja 2. nimeää istä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Muutoksenhaku valitusosoitus, kunnallisvalitus Tiedoksianto virallinen ote valitut sähköposti palkanlaskenta hyvinvointijohtaja hallinnon tukipalvelut -tiimi toimialasihteeri, Lumu ja verkkosivut kirjaamo viestintä

27 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ khall Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää valtuustolle, että valtuusto päättää toimikauden siten, että toimikausi on koko valtuustokausi eli neljä vuotta. Muutoin ehdotukset hyväksyttiin. Keskustelun kuluessa Jouko Rajajärvi teki toimikautta koskevan muutosesityksen siten, että toimikausi on nelivuotiskausi eli valtuustokausi. Jäsen Timo Virtanen kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun kuluessa on tehty asiaa koskeva kannatettu muutosesitys, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät Jaa ja ne jotka kannattavat Rajajärven tekemää esitystä äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 Jaa -ääntä (Ilkka Jaakkola, Kaija Järvinen, Sanna Karppinen ja Fuat Wafin) ja 5 Ei -ääntä (Raili Hildén, Jorma Peltonen, Jouko Rajajärvi, Timo Virtanen ja Kirsi Lehtimäki) Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 4 vastaan 5 hyväksyneen toimikautta koskevaa esitystä koskevan muutosesityksen. Esittelijä ehdotus kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1. valitsee hyvinvointilautakuntaan 9 tä ja heille henkilökohtaiset varaet toimikaudeksi ja 2. nimeää istä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Valmistelu voimaan tulleen hallintosäännön 10 :n mukaan hyvinvointilautakuntaan kuuluu 9 tä sekä yhtä monta henkilökohtaista varatä. Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimiala on määritetty hallintosäännön :ssä 23.1.

28 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Hyvinvointilautakunnan iä ja varaiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Toimielinten ja toimikauden valinnassa on syytä huomioida tiedossa olevat muutokset, jotka vaikuttavat merkittävästi koko kaupungin tehtävien organisointiin. Merkittävin muutoksista on tuleva hyvinvointialueuudistus, jota koskeva laki hyväksyttiin eduskunnassa ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt Hyvinvointialueuudistus tarkoittaa, että Heinolan organisaatiosta siirtyy koko sote-toimiala sekä osa muusta toiminnasta uudelle hyvinvointialueelle ja näin ollen myös tulorahoituksesta merkittävä osa kuten myös nettomenoista yli 50% siirtyy kaupungin kustannusrakenteen ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että organisointia, toimintatapoja ja johtamisjärjestelmäkokonaisuutta on tarkoituksenmukaista tarkastella muutosvaiheessa, jotta pystymme vastamaan mahd. hyvin tapahtuvaan muutokseen. Tavoitteena tulee olla, että toimielinvalinnat ja -toimikaudet sekä johtamisjärjestelmä ovat sellaiset, että ne ovat mahdollisimman kustannustehokkaasti hoidettu ja tukevat kaupungin päätöksentekoa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Valtuuston (43 ) hallintosääntöä koskevassa päätöksenteossa on todettu, että laajemmassa ja myöhemmin uuden valtuustokauden aikana tehtävässä hallintosäännön tarkastelussa valmistellaan yhdessä Heinolan kaupungin uusi organisaatio, toimintatapa ja -rakenne sekä sitä tukeva luottamushenkilöorganisaatio valtuustolle päätettäväksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Jatkokäsittely valtuusto

29 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Keskusvaalilautakunnan asettaminen toimikaudeksi valt / /2021 Valtuusto valitsi keskusvaalilautakuntaan 5 tä seuraavasti: Anja Vahteristo-Järvinen, Jaana Niemi, Virpi Saarenpää, Antti Peltomaa sekä Pekka Pipatti. Valtuusto valitsi viisi varatä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi, seuraavasti siihen järjestykseen, jossa he tulevat ten sijaan: 1. Pentti Helenius 2. Sari Kontra 3. Jukka Hietanen 4. Juha Lampinen 5. Matti Lauren Valtuusto päätti nimetä puheenjohtajat seuraavasti: Anja Vahteristo-Järvinen, puheenjohtaja Jaana Niemi, varapuheenjohtaja ehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 1. valitsee keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi viisi (5) tä ja viisi (5) varatä niin, että varaet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat ten sijaan, ja 2. nimeää istä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Muutoksenhaku valitusosoitus, kunnallisvalitus Tiedoksianto virallinen ote valitut sähköposti palkanlaskenta kaupunginlakimies hallinnon tukipalvelut -tiimi toimialasihteeri, Lumu ja verkkosivut kirjaamo viestintä

30 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ khall Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää valtuustolle, että valtuusto päättää toimikauden siten, että toimikausi on koko valtuustokausi eli neljä vuotta. Muutoin ehdotukset hyväksyttiin. Keskustelun kuluessa Jouko Rajajärvi teki toimikautta koskevan muutosesityksen siten, että toimikausi on nelivuotiskausi eli valtuustokausi. Jäsen Timo Virtanen kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun kuluessa on tehty asiaa koskeva kannatettu muutosesitys, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät Jaa ja ne jotka kannattavat Rajajärven tekemää esitystä äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 Jaa -ääntä (Ilkka Jaakkola, Kaija Järvinen, Sanna Karppinen ja Fuat Wafin) ja 5 Ei -ääntä (Raili Hildén, Jorma Peltonen, Jouko Rajajärvi, Timo Virtanen ja Kirsi Lehtimäki) Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 4 vastaan 5 hyväksyneen toimikautta koskevaa esitystä koskevan muutosesityksen. Esittelijä ehdotus kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1. valitsee keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi tä ja 5 varatä niin, että varaet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat ten sijaan, ja 2. nimeää istä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

31 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Valmistelu Vaalilain 13 :n mukaan Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta tä sekä tarpeellinen määrä varaiä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varaet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat ten sijaan. Sekä ten että varaten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai vara, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. Keskusvaalilautakunnassa on ollut 5 varsinaista ja 5 varatä. Varaet eivät ole henkilökohtaisia. Sekä iä että varaiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain määräykset Toimielinten toimikauden valinnassa on syytä huomioida tiedossa olevat muutokset, jotka vaikuttavat merkittävästi koko kaupungin tehtävien organisointiin. Merkittävin muutoksista on tuleva hyvinvointialueuudistus, jota koskeva laki hyväksyttiin eduskunnassa ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt Hyvinvointialueuudistus tarkoittaa, että Heinolan organisaatiosta siirtyy koko sote-toimiala sekä osa muusta toiminnasta uudelle hyvinvointialueelle ja näin ollen myös tulorahoituksesta merkittävä osa kuten myös nettomenoista yli 50% siirtyy kaupungin kustannusrakenteen ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että organisointia, toimintatapoja ja johtamisjärjestelmäkokonaisuutta on tarkoituksenmukaista tarkastella muutosvaiheessa, jotta pystymme vastamaan mahd. hyvin tapahtuvaan muutokseen. Tavoitteena tulee olla, että toimielinvalinnat ja -toimikaudet sekä johtamisjärjestelmä ovat sellaiset, että ne ovat mahdollisimman kustannustehokkaasti hoidettu ja tukevat kaupungin päätöksentekoa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Valtuuston (43 ) hallintosääntöä koskevassa päätöksenteossa on todettu, että laajemmassa ja myöhemmin uuden valtuustokauden aikana tehtävässä hallintosäännön tarkastelussa valmistellaan yhdessä Heinolan kaupungin uusi organisaatio, toimintatapa ja -rakenne sekä sitä tukeva luottamushenkilöorganisaatio valtuustolle päätettäväksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Jatkokäsittely valtuusto

32 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/

33 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Lupa- ja valvontalautakunnan asettaminen toimikaudeksi valt / /2021 Valtuusto valitsi lupa- ja valvontalautakuntaan 7 tä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varaen toimikaudeksi seuraavasti: Henri Saari, varalle Leena Tähkänen Liisa Aalto, varalle Riitta Lehtinen Tapio Väli-Torala, varalle Markku Schildt Arto Krupula, varalle Sami Laukkanen Marko Salmela, varalle Jari Leppänen Anne Ronkainen, varalle Katja Hirvonen Sallamaari Simpanen, varalle Lauri Kotilainen Valtuusto päätti nimetä puheenjohtajat seuraavasti: Henri Saari, puheenjohtaja Liisa Aalto, varapuheenjohtaja ehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 1. valitsee lupa- ja valvontalautakuntaan toimikaudeksi seitsemän (7) tä ja heille henkilökohtaiset varaet ja 2. nimeää istä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Muutoksenhaku valitusosoitus, kunnallisvallitus Tiedoksianto virallinen ote valitut sähköposti palkanlaskenta ympäristöpäällikkö hallinnon tukipalvelut -tiimi toimialasihteeri, Lumu ja verkkosivut kirjaamo viestintä

34 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ khall Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää valtuustolle, että valtuusto päättää toimikauden siten, että toimikausi on koko valtuustokausi eli neljä vuotta. Muutoin ehdotukset hyväksyttiin. Keskustelun kuluessa Jouko Rajajärvi teki toimikautta koskevan muutosesityksen siten, että toimikausi on nelivuotiskausi eli valtuustokausi. Jäsen Timo Virtanen kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun kuluessa on tehty asiaa koskeva kannatettu muutosesitys, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät Jaa ja ne jotka kannattavat Rajajärven tekemää esitystä äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 Jaa -ääntä (Ilkka Jaakkola, Kaija Järvinen, Sanna Karppinen ja Fuat Wafin) ja 5 Ei -ääntä (Raili Hildén, Jorma Peltonen, Jouko Rajajärvi, Timo Virtanen ja Kirsi Lehtimäki) Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 4 vastaan 5 hyväksyneen toimikautta koskevaa esitystä koskevan muutosesityksen. Esittelijä ehdotus kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1. valitsee lupa- ja valvontalautakuntaan toimikaudeksi tä ja heille henkilökohtaiset varaet ja 2. nimeää istä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Valmistelu voimaan tulevan hallintosäännön 10 :n mukaan lupa- ja valvontalautakuntaan kuuluu 7 tä sekä yhtä monta henkilökohtaista varatä. Lupa- ja valvontalautakunnan tehtävät ja toimiala on määritetty hallintosäännön :ssä 23.3.

35 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Lupa- ja valvontalautakunnan iä ja varaiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Toimielinten toimikauden valinnassa on syytä huomioida tiedossa olevat muutokset, jotka vaikuttavat merkittävästi koko kaupungin tehtävien organisointiin. Merkittävin muutoksista on tuleva hyvinvointialueuudistus, jota koskeva laki hyväksyttiin eduskunnassa ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt Hyvinvointialueuudistus tarkoittaa, että Heinolan organisaatiosta siirtyy koko sote-toimiala sekä osa muusta toiminnasta uudelle hyvinvointialueelle ja näin ollen myös tulorahoituksesta merkittävä osa kuten myös nettomenoista yli 50% siirtyy kaupungin kustannusrakenteen ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että organisointia, toimintatapoja ja johtamisjärjestelmäkokonaisuutta on tarkoituksenmukaista tarkastella muutosvaiheessa, jotta pystymme vastamaan mahd. hyvin tapahtuvaan muutokseen. Tavoitteena tulee olla, että toimielinvalinnat ja -toimikaudet sekä johtamisjärjestelmä ovat sellaiset, että ne ovat mahdollisimman kustannustehokkaasti hoidettu ja tukevat kaupungin päätöksentekoa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Valtuuston (43 ) hallintosääntöä koskevassa päätöksenteossa on todettu, että laajemmassa ja myöhemmin uuden valtuustokauden aikana tehtävässä hallintosäännön tarkastelussa valmistellaan yhdessä Heinolan kaupungin uusi organisaatio, toimintatapa ja -rakenne sekä sitä tukeva luottamushenkilöorganisaatio valtuustolle päätettäväksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Jatkokäsittely valtuusto

36 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Sosiaali- ja terveyslautakunnan asettaminen toimikaudeksi valt / /2021 Valtuusto valitsi sosiaali- ja terveyslautakuntaan 9 tä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varaen toimikaudeksi seuraavasti: Heimo Riutta, varalle Jouko Rajajärvi Jouko Vuorenniemi, varalle Sari Juutilainen Helga Nurminen-Ekholm, varalle Anitta Hokkanen Mia-Mari Lahti, varalle Tuula Korhonen Ari Yli-Teevahainen, varalle Timo Naukkarinen Kristiina Mattila-Nousiainen, varalle Kaisa Pelkonen Jade Gustafsson, varalle Matti Röytiö Kalle Schnizer, varalle Tero Pitkä Minna Heinonen, varalle Riikka Taavila Valtuusto päätti nimetä puheenjohtajat seuraavasti: Heimo Riutta, puheenjohtaja Jouko Vuorenniemi, varapuheenjohtaja Valtuutettu Timo Erkkilä poistui kokouksesta klo Tämän asian käsittelyn jälkeen pidettiin tauko klo ehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto 1. valitsee sosiaali- ja terveyslautakuntaan toimikaudeksi yhdeksän (9) tä ja heille henkilökohtaiset varaet ja 2. nimeää istä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Muutoksenhaku valitusosoitus, kunnallisvalitus Tiedoksianto virallinen ote valitut sähköposti palkanlaskenta sosiaali- ja terveysjohtaja hallinnon tukipalvelut -tiimi

37 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ toimialasihteeri, Lumu ja verkkosivut kirjaamo viestintä khall Esittelijä ehdotus Ehdotukset hyväksyttiin. kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1. valitsee sosiaali- ja terveyslautakuntaan toimikaudeksi tä ja heille henkilökohtaiset varaet ja 2. nimeää istä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Valmistelu Hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi voimaan tulleen hallintosäännön 10 :n mukaan sosiaali- ja terveyslautakuntaan kuuluu 9 tä sekä yhtä monta henkilökohtaista varatä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävät ja toimiala on määritetty hallintosäännön :ssä Sosiaali- ja terveyslautakunnan iä ja varaiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Toimielinten toimikauden valinnassa on syytä huomioida tiedossa olevat toimintaympäristön muutokset, jotka vaikuttavat merkittävästi koko kaupungin tehtävien organisointiin. Merkittävin muutoksista on tuleva hyvinvointialueuudistus, jota koskeva laki hyväksyttiin eduskunnassa ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt Hyvinvointialueuudistus tarkoittaa, että Heinolan organisaatiosta siirtyy koko sote-toimiala sekä osa muusta toiminnasta uudelle hyvinvointialueelle ja näin ollen myös tulorahoituksesta merkittävä osa kuten myös nettomenoista yli 50% siirtyy kaupungin kustannusrakenteen ulkopuolelle. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle viimeistään ja tuleva hyvinvointialue käsittelee myös vuoden 2022 sosiaali- ja terveyspalveluita koskevat tilinpäätökset. Sosiaali -ja terveyslautakunnan toiminta päättyy uudistuksen toteutuessa. Sote-

38 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ lautakunnan toimiaika voi päättyä myös ennen , mikäli valtuusto päättää siirtää palveluiden järjestämisvastuun hyvinvointikuntayhtymälle jo ennen Tuleva muutos tarkoittaa sitä, että organisointia, toimintatapoja ja johtamisjärjestelmäkokonaisuutta on tarkoituksenmukaista tarkastella muutosvaiheessa, jotta pystymme vastamaan mahd. hyvin tapahtuvaan muutokseen. Tavoitteena tulee olla, että toimielinvalinnat ja -toimikaudet sekä johtamisjärjestelmä ovat sellaiset, että ne ovat mahdollisimman kustannustehokkaasti hoidettu ja tukevat kaupungin päätöksentekoa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Valtuuston (43 ) hallintosääntöä koskevassa päätöksenteossa on todettu, että laajemmassa ja myöhemmin uuden valtuustokauden aikana tehtävässä hallintosäännön tarkastelussa valmistellaan yhdessä Heinolan kaupungin uusi organisaatio, toimintatapa ja -rakenne sekä sitä tukeva luottamushenkilöorganisaatio valtuustolle päätettäväksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Jatkokäsittely valtuusto

39 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Teknisen lautakunnan asettaminen toimikaudeksi valt / /2021 Valtuusto valitsi tekniseen lautakuntaan 9 tä sekä jokaiselle henkilökohtaisen varaen toimikaudeksi seuraavasti: Kai Pynnönen, varalle Saku-Petteri Perintö Taisto Lehmusvuori, varalle Tomi Huuskonen Sari Kallio, varalle Mia-Mari Lahti Juho Salonen, varalle Jorma Sirkesalo Ilkka Jaakkola, varalle Jari Lahtinen Seija Saittakari, varalle Kirsi Korttila Jarmo Ruuth, varalle Jade Gustafsson Iris Vainio, varalle Maria Nevalainen Jaana Niemi, varalle Markus Anttila Valtuusto päätti nimetä puheenjohtajat seuraavasti: Kai Pynnönen, puheenjohtaja Taisto Lehmusvuori, varapuheenjohtaja ehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1. valitsee tekniseen lautakuntaan toimikaudeksi yhdeksän (9) tä ja heille henkilökohtaiset varaet ja 2. nimeää istä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Muutoksenhaku valitusosoitus, kunnallisvalitus Tiedoksianto virallinen ote valitut sähköposti palkanlaskenta teknisen toimen johtaja, rakennuspäällikkö hallinnon tukipalvelut -tiimi toimialasihteeri, Lumu ja verkkosivut kirjaamo viestintä

40 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ khall Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää valtuustolle, että valtuusto päättää toimikauden siten, että toimikausi on koko valtuustokausi eli neljä vuotta. Muutoin ehdotukset hyväksyttiin. Keskustelun kuluessa Jouko Rajajärvi teki toimikautta koskevan muutosesityksen siten, että toimikausi on nelivuotiskausi eli valtuustokausi. Jäsen Timo Virtanen kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta käydyn keskustelun kuluessa on tehty asiaa koskeva kannatettu muutosesitys, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan nimenhuutoäänestyksenä niin, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät Jaa ja ne jotka kannattavat Rajajärven tekemää esitystä äänestävät Ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 Jaa -ääntä (Ilkka Jaakkola, Kaija Järvinen, Sanna Karppinen ja Fuat Wafin) ja 5 Ei -ääntä (Raili Hildén, Jorma Peltonen, Jouko Rajajärvi, Timo Virtanen ja Kirsi Lehtimäki) Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen äänin 4 vastaan 5 hyväksyneen toimikautta koskevaa esitystä koskevan muutosesityksen. Esittelijä ehdotus kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto 1. valitsee tekniseen lautakuntaan toimikaudeksi tä ja heille henkilökohtaiset varaet ja 2. nimeää istä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Valmistelu voimaan tulleen hallintosäännön 10 :n mukaan tekniseen lautakuntaan kuuluu 9 tä sekä yhtä monta henkilökohtaista va-

41 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ ratä. Teknisen lautakunnan tehtävät ja toimiala on määritetty hallintosäännön :ssä Teknisen lautakunnan iä ja varaiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Toimielinten toimikauden valinnassa on syytä huomioida tiedossa olevat muutokset, jotka vaikuttavat merkittävästi koko kaupungin tehtävien organisointiin. Merkittävin muutoksista on tuleva hyvinvointialueuudistus, jota koskeva laki hyväksyttiin eduskunnassa ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt Hyvinvointialueuudistus tarkoittaa, että Heinolan organisaatiosta siirtyy koko sote-toimiala sekä osa muusta toiminnasta uudelle hyvinvointialueelle ja näin ollen myös tulorahoituksesta merkittävä osa kuten myös nettomenoista yli 50% siirtyy kaupungin kustannusrakenteen ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että organisointia, toimintatapoja ja johtamisjärjestelmäkokonaisuutta on tarkoituksenmukaista tarkastella muutosvaiheessa, jotta pystymme vastamaan mahd. hyvin tapahtuvaan muutokseen. Tavoitteena tulee olla, että toimielinvalinnat ja -toimikaudet sekä johtamisjärjestelmä ovat sellaiset, että ne ovat mahdollisimman kustannustehokkaasti hoidettu ja tukevat kaupungin päätöksentekoa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Valtuuston (43 ) hallintosääntöä koskevassa päätöksenteossa on todettu, että laajemmassa ja myöhemmin uuden valtuustokauden aikana tehtävässä hallintosäännön tarkastelussa valmistellaan yhdessä Heinolan kaupungin uusi organisaatio, toimintatapa ja -rakenne sekä sitä tukeva luottamushenkilöorganisaatio valtuustolle päätettäväksi vuoden 2022 loppuun mennessä. Jatkokäsittely valtuusto

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 1 (5) 657 Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002978 T 00 00 02 Päätös päätti valita kahden vuoden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ varajäsenensä seuraavasti: Jäsen Varajäsen

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ varajäsenensä seuraavasti: Jäsen Varajäsen Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 1 (5) 658 Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002983 T 00 00 02 Päätös päätti valita kahden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 258 n vaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002995 T 00 00 02 Päätös päätti asettaa toimikaudekseen kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 277 Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003138 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala

Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kunnanhallitus 94 05.06.2017 Kunnanvaltuusto 49 12.06.2017 Kunnallisten luottamustoimien täyttäminen toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 Kh 05.06.2017 94 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Alla lueteltuja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2017 1 (5) 656 Työterveysliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002989 T 00 00 02 Päätös päätti valita kahden vuoden toimikaudeksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 271 Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003131 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 1 (5) 596 V 7.6.2017, Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003131 T 00 00 02 Päätös esitti kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 274 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003135 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 9 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 2/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 2/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 18.8.2017 klo 13.00 13.35 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

NAKKILAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2019 Kirkkovaltuusto Sivu 1

NAKKILAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 1/2019 Kirkkovaltuusto Sivu 1 Kirkkovaltuusto 16.1.2019 Sivu 1 Aika 16.1.2019 keskiviikko klo 18 18.30. Paikka Seurakuntakeskuksen luentosali Saapuvilla olleet et Ahola Kelpo Anttila Riitta Bärlund Anne Hautojärvi Minna Heinänen Pentti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 262 Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002990 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (10) Kunnanhallitus

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/ (10) Kunnanhallitus Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Aika 19.06.2017, klo 17:32-17:43 Paikka Kunnantalo, Ervastintie 2, kokoustila Ervast Käsitellyt asiat 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 20 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002999 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 260 Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (5) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2017 1 (5) 13 Tarkastuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002990 T 00 00 02 Päätösehdotus päättää valita toimikaudekseen tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 261 Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto Kuntayhtymän yhtymävaltuusto Esityslista N:o 1 25.1.2019 Asialuettelo: 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 NIMENHUUTO JA ÄÄNIVALLAN TOTEAMINEN 3 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Liite nro 1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 8 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002970 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 25 V 7.6.2017, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003137 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) 7 Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 2016 HEL 2014-013179 T 00 00 02 Päätös päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Kirkkovaltuusto

PUDASJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Kirkkovaltuusto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 7.1.2019 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakeskus/iso kahvio KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT JA PÄÄTETTÄVÄT ASIAT Asia no. 1 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 267 Kaupunkiympäristölautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003002 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2017 1 (6) 588 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002970 T 00 00 02 Päätös esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 15 V 7.6.2017, Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003127 T 00 00 02 Päätösehdotus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 268 Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003127 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Allekirjoitusten yhteenveto Tunniste 92b094e d4-b c9b5ef54

Allekirjoitusten yhteenveto Tunniste 92b094e d4-b c9b5ef54 Allekirjoitusten yhteenveto Tunniste Allekirjoittajat Allekirjoittajan nimi ptkntark Jouko Vuorenniemi pj Heimo Riutta ptknpit Kaisa Liikanen ptknpit Helga Nurminen-Ekholm Päivä ja aika 31.05.2019 09:01

Lisätiedot

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2011 11 ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO 12.1.2011 Aika Keskiviikko 12.1.2011 klo 19.00 20.10 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja 6-11 Jarmo Heinonen

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Esityslista 30.8.2017 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO ESITYSLISTA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON ESITYSLISTA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 Paikka

Lisätiedot

Bogdanoff Hannu, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Lähdekorpi Marja, sihteeri. Puheenjohtaja Sihteeri

Bogdanoff Hannu, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Lähdekorpi Marja, sihteeri. Puheenjohtaja Sihteeri Kirkkovaltuusto 17.1.2019 1 Kokousaika: Torstaina 17.1.2019 klo 18:00 18:30 Paikka: Karkkilan seurakuntatalo, Huhdintie 11 Käsitellyt asiat: 1 7 Puheenjohtaja: Keskinen Tuure :t 1-3 Kivilä Jorma :t 4-7

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (7) 276 Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003137 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 23.1.2019 1 KOKOUSKUTSU Forssan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 23.1.2019 klo 18.00 Forssan seurakuntatalo, Kartanonkatu 16, 30100 Forssa ASIALISTA 1. Kokouksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (7) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (7) 259 Kaupunginhallituksen jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002970 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Kirkkovaltuusto 12.1.2015 1(6) Aika maanantaina 12.1.2015 klo 18.00-18.35, 18.45-18.51. kokous keskeytettiin klo 18.35-18.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa Hammaren, Terho vara Hanhisalo,

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / (7) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2019

RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / (7) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2019 RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 / 2019 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2019 Aika Keskiviikko 9.1.2019 kello 18.00 19.08 Paikka Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Anttila Hannele

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00)

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00) SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/17 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 10.01.2017 KOKOUSTIEDOT Aika 17.01.2017 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon juhlasali KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 1 /2019 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Karjalainen Heikki jäsen. Kotilainen Heidi. Kämäräinen Jukka jäsen.

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 1 /2019 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Karjalainen Heikki jäsen. Kotilainen Heidi. Kämäräinen Jukka jäsen. Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Torstai 24.1.2019 klo 18.00 18.35 Paikka Sotkamon kirkon alasali Läsnä Sarparanta Leena puheenjohtaja 1-4 Korhonen Aimo puheenjohtaja 5-10 Hartikainen Vilho Huttunen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Kokousaika tiistai 3.10.2017 klo 9.00 12.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, Tiirismaa 4.krs Käsiteltävät asiat: 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3 10 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 18.6.2018 78 Aika 18.6.2018 klo 16.30 16.50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 86 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 87 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen ja valtuustoaloitteiden toteaminen

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen ja valtuustoaloitteiden toteaminen Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Valtuusto Aika 12.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen ja valtuustoaloitteiden toteaminen 2 Valtuuston pöytäkirjanpitäjän

Lisätiedot

Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto. 2.) valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Kunnanhallitus päättää esittää, että valtuusto. 2.) valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Kunnanhallitus 78 15.05.2017 Valtuusto 35 05.06.2017 Kunnanhallituksen vaali vuosille 2017-2019 439/00.00.01/2017 Kunnanhallitus 15.05.2017 78 Valmistelija: hallintojohtaja Niku Latva-Pukkila, puh. 050

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 18 V 7.6.2017, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002997 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (6) Kaupunginvaltuusto Asia/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2017 1 (6) 272 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003132 T 00 00 02 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 21 V 7.6.2017, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-003132 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Otsikko Sivu 311 Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 21/ Otsikko Sivu 311 Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Heinolan kaupunki Pöytäkirja 21/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.11.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 311 Vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 4 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.11.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen 3 46 Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 47 Vuoden

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2019 Kirkkovaltuusto

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2019 Kirkkovaltuusto Aika 15.1.2019 kello 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Aitto-oja Piia Marttinen Kari Eerola Pirkko Mustalahti Satu Eriksson Niko Mylly Joona Hakala Pentti Mäkelä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU KIRKKOHERRANVIRASTOSSA

PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU KIRKKOHERRANVIRASTOSSA KIRKKOVALTUUSTO 1/2019 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Torstai kello 18.00-20.02 Paikka: Seurakuntakeskuksen kellosali Läsnä: Aspila-Renkola Kaija Hannuksela Juho Hautala Henry Hautala Jarkko Hautamäki Eero-Pekka

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2019. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2019. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 23.1.2019 1 KOKOUSKUTSU Forssan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona 23.1.2019 klo 18.00 Forssan seurakuntatalo, Kartanonkatu 16, 30100 Forssa ASIALISTA 1. Kokouksen

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 3/ SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 3/ SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 3/2019 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Aika 22.1.2015 kello 18.30 18.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli, varajäs. Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Kiukkonen

Lisätiedot

Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, Kiuruvesi

Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, Kiuruvesi Esityslista/pöytäkirja 1/2019 Kirkkovaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Osallistujat: jäsenet varajäsenet Maanantai 7.1.2019 klo 18-19.01 Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8, 74700 Kiuruvesi Ahponen

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017. AIKA keskiviikkona PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 AIKA keskiviikkona 25.1.2017 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Arvola Lassi Auranen Harri Hutko Sinikka Kallio Reino Kanervo

Lisätiedot

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 58 :n 3.

Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi Kuntalain 58 :n 3. Maakuntahallitus 109 12.06.2017 Maakuntavaltuusto 27 27.06.2017 Maakuntahallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä puheenjohtajien vaali toimikaudeksi 2017-2018 Maakuntahallitus 12.06.2017 109 Perussopimuksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta ( ) PHKS Karpalo-kabinetti PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ ESITYSLISTA N:o 16/2017 Tarkastuslautakunta (2017-2020) KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 18.10.2017 klo 14.00 - Paikka PHKS Karpalo-kabinetti KÄSITELTÄVÄT ASIAT 59 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

Paikka Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Purokatu 1, 1. krs, oppisopimustoimiston luokka no. 148

Paikka Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Purokatu 1, 1. krs, oppisopimustoimiston luokka no. 148 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2017 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 2/2017 Aika Keskiviikko 30.8.2017 klo 17.00 17.23 Paikka Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Purokatu 1,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

1 / 5 ESITYSLISTA. Aika: :00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 / 5 EDUSTAJAINKOKOUS 28.8.2017 ESITYSLISTA KL/467/000204/2017 Aika: 28.8.2017 10:00 Paikka: Kotkan kaupungintalo, valtuustosali 1 Kokouksen avaus As. nro 1 2 Sihteerin valinta As. nro 2 3 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston työjärjestys

Yhtymävaltuuston työjärjestys 14.6.2005 Yhtymävaltuuston työjärjestys yh 17.5.2005 YV 14.6.2005 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2019 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 10.1.2019 klo 18.00 19.11 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Raili Karvonen Tarja Kinnunen Antti Koistinen Pirjo Leinonen Asko Merilä (paikalla

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10 TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakoti Läsnäolleet jäsenet Kauko Kenttä puheenjohtaja :t 1-4 Maija-Stiina Rahkonen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 90100 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2017 KOKOUSAIKA: 18.1.2017 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 18.34 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Ahola Seija jäsen

Lisätiedot

Tuusulan seudun vesilaitos ky PÖYTÄKIRJA 1/2018 Tarkastuslautakunta

Tuusulan seudun vesilaitos ky PÖYTÄKIRJA 1/2018 Tarkastuslautakunta 2 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto / 2017 Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 19-19:57 KOKOUSPAIKKA

Kirkkovaltuusto / 2017 Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 19-19:57 KOKOUSPAIKKA KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 11.1.2017 1 / 2017 Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 19-19:57 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti, Ikhtys-Sali, Seurakuntatie 1, Kalajoki

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (11)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (11) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2019 1 (11) Tarkastuslautakunta Aika 24.01.2019 klo 15:00-16:44 Paikka Hallintokeskus, kokoustila Aalto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1)

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Kunnanhallitus 8 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 26.01.2015 Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Khall 19.01.2015 8 Kunnanhallituksen asema ja tehtävät määritellään

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen. Markku Niskanen Sari Suomi jäsen,

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen. Markku Niskanen Sari Suomi jäsen, NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 13.00 14.55 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/ ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 9.1.2013 Aika Keskiviikko 9.1.2012 klo 19.00 19.24 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo Heinonen Ritva

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA HOLLOLAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Kokousaika keskiviikko 23.8.2017 klo 9.00 11.42 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone Tiirismaa Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 3

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Auran kunta Pöytäkirja 3/ ( 10) Tarkastuslautakunta

Auran kunta Pöytäkirja 3/ ( 10) Tarkastuslautakunta Auran kunta Pöytäkirja 3/2018 1 ( 10) Aika 11.09.2018, klo 08:41-14:43 Paikka Käsitellyt asiat Kunnanvirasto, valtuustosali 12 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjantarkastajat 14 Kunnan taloudellisen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2009 7.1.2009 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 7.1.2009 klo 19.00 19.30 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Päivi Järvelä Mari Kantola Pekka

Lisätiedot

1 / 5 PÖYTÄKIRJA. Aika: :00-10:50 Paikka: Kotka, maakuntatalo

1 / 5 PÖYTÄKIRJA. Aika: :00-10:50 Paikka: Kotka, maakuntatalo 1 / 5 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 / 2018 PÖYTÄKIRJA KL/005/000202/2018 Aika: 18.1.2018 10:00-10:50 Paikka: Kotka, maakuntatalo 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus As. nro 1 2 Pöytäkirjanpitäjän valinta

Lisätiedot

21 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017

21 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 Mikkeli Pöytäkirja 4/2018 1 (8) Aika 17.04.2018, klo 16:00-18:14 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies Kaupunginhallitus 187 23.05.2017 Valtuusto 39 05.06.2017 Kaupunginhallitus 224 27.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021/Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies 1323/01.45/2017

Lisätiedot

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja Kaupunginhallitus 62 19.02.2018 Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valitseminen 287/00.00.01/2017 KAUPHALL 19.02.2018 62 565/01.011/2016 KAUPHALL 29.05.2017 169 Kuntalaki 71 Yleinen vaalikelpoisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2019. AIKA keskiviikkona klo 18 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2019. AIKA keskiviikkona klo 18 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2019 AIKA keskiviikkona 23.1.2019 klo 18 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Timo Aaltonen Enni Alakoski Ilkka Ali-Rontti Soile Anttila Ville Arkkila

Lisätiedot