KIRJANPITO 22C Oman pääoman ja voitonjaon kirjaukset eri yhtiömuodoissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIRJANPITO 22C00100. Oman pääoman ja voitonjaon kirjaukset eri yhtiömuodoissa"

Transkriptio

1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 6: Oman pääoman ja voitonjaon kirjaukset eri yhtiömuodoissa

2 Luento 6 Oma pääoma eri yhtiömuodoissa: Yksityisliike Avoin ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö 2

3 OMA PÄÄOMA Oma pääoma on omistajan pääomapanos yritykseen. Omistajien oman pääoman ehdoin tekemä sijoitus: Pääoman palauttaminen Voitonjako Vastuu sitoumuksista Päätösvalta. Kirjanpito: Yhtiömuotojen erot oman pääoman käsittelyssä. 3

4 YHTIÖMUODON VALINTA Missä yhtiömuodossa elinkeinotoimintaa harjoitetaan?: Toiminnan ja omistuspohjan laajuus Toiminnan joustavuus ja yksinkertaisuus: Perustaminen Pääomapanokset Päätöksenteko Voitonjako Osakkaiden keskinäiset suhteet ja vastuut Verotus. 4

5 OMA PÄÄOMA JA VOITONJAKO Yksityisliike. Henkilöyhtiöt: Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö. Pääomayhtiöt: Osakeyhtiö Osuuskunta. 5

6 YRITYSTEN LUKUMÄÄRÄT KAUPPAREKISTERISSÄ Osakeyhtiö Yksityinen elinkeinonharjoittaja Kommandiittiyhtiö Avoin yhtiö Osuuskunta Julkinen osakeyhtiö 227 6

7 TILASTOKESKUS: YRITYKSET 2013 Tilastokeskuksen yritysrekisteri 2012: Yrityksiä kpl Henkilöstön määrä henkilöä Liikevaihto 394,9 mrd. Henkilöstön lukumäärä Osuus (%) yrityksistä Osuus (%) henkilöstöstä Osuus (%) liikevaihdosta < , > 250 0,

8 YKSITYISLIIKE (TOIMINIMI, TMI) Kirjanpito pitää yrityksen menot ja tulot erillään omistajan menoista ja tuloista. Rajaton vastuu yrityksen sitoumuksista. Omistajan pääomasijoituksen muutoksia seurataan: Oman pääoman tilillä ja/tai Tilikauden aikana yksityistilillä: Oman pääoman alatili Päätetään tilinpäätöksessä avustavana päätösvientinä pääomatilille. 8

9 YKSITYISLIIKE (TOIMINIMI, TMI) Tilikauden voitto lisätään omaan pääomaan eikä erillistä voitonjakoa toteuteta. Yksityisliikkeen oman pääoman kirjaukset: 9

10 Yksityistili Ostot Pääoma Kassa Tilikauden voitto 1) Pääoman sijoitus 1 1 2) Pääoman lisäys 2 tai 2 2 3) Pääoman palautus 3 3 tai 3 4) Yksityisotto (tavaraa) tai 5) Tilikauden voitto [5] (tilinavaus)

11 AVOIN YHTIÖ JA KOMMANDIITTIYHTIÖ Vähintään kaksi yhtiömiestä: Avoin yhtiö: vastuunalaisia Kommandiittiyhtiö (ky): vastuunalainen ja äänetön. Vastuu: Vastuunalaisella yhtiömiehellä rajaton ja jakamaton Äänettömällä yhtiömiehellä rajoittuu pääomasijoitukseen. Yhtiösopimus; esim.: Yhtiöpanokset Voitonjako. Yhtiömiesten pääomat esitetään erikseen tilinpäätöksessä. 11

12 Tilikauden voitto voidaan: AVOIN YHTIÖ JA KOMMANDIITTIYHTIÖ 1) Jakaa ja nostaa voitto-osuuksina: Korvaus työstä Korvaus pääomapanokselle Korvaus "yrittämisestä 2) Lisätä yhtiömiesten pääomatileille 3) Siirtää jollekin rahastotilille 4) Jättää jakamattomana voittovaroihin Edellisten tilikausien voitto -tilille. 12

13 Esimerkki Avoimen yhtiön oma pääoma : Oma pääoma AAn pääoma BBn pääoma Voittorahasto Edellisten tilikausien voitto 800 Tilikauden voitto

14 Esimerkki Voitonjakopäätös: 1) Maksetaan yhtiömiehille 10% pääomille. 10% x = 300 ; 10% x = 400 2) Lisätään pääomapanosta 20%. 20% x = 600 ; 20% x = 800 3) Siirretään Voittorahastoon. 4) Jätetään loput voittovaroihin. ( = 1 000) 14

15 Esimerkki Edellisten tilikausien voitto Aan pääoma BBn pääoma Voittorahasto [4100] [3000] [4000] [2500] Kassa 1) ) ) )

16 OSAKEYHTIÖ Osakeyhtiö on omistajistaan erillinen oikeushenkilö, joka syntyy rekisteröimällä yhtiö. Yhtiöllä on osakepääoma: Yksityisellä osakeyhtiöllä (oy) vähintään euroa Julkisella osakeyhtiöllä (oyj) vähintään euroa. Osakepääoma jakautuu osakkeiksi, joille voidaan yhtiöjärjestyksessä määrätä nimellisarvo. 16

17 OSAKEYHTIÖ Osakepääoma on omistajien oman pääoman ehdoin tekemä sijoitus. Osakas vastaa yhtiön sitoumuksista vain sijoittamansa osakepääoman määrällä. Yhtiökokous päättää voitonjaosta. Oman pääoman muutokset liitetietona (KPA 2:5 ). 17

18 OMA PÄÄOMA Oma pääoma jakautuu (OYL 8:1 ): Sidottu oma pääoma Vapaa omaan pääoma. Yhtiön varojen jakamiseen voidaan käyttää vapaa oma pääoma. Mahdollisesti aktivoidut kehittämismenot pienentävät kuitenkin jakokelpoisen oman pääoman määrää (uusi KPL 5:8.3 ) 18

19 OMA PÄÄOMA Sidottua omaa pääomaa ovat: Osakepääoma Arvonkorotusrahasto Käyvän arvon rahasto Uudelleenarvostusrahasto Ylikurssirahasto (vanha OYL) Vararahasto (vanha OYL). 19

20 OMA PÄÄOMA Vapaata omaa pääomaa ovat: Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio. 20

21 OMA PÄÄOMA (OYL 8:1, KPA 1:6, Kila 2006): Osakepääoma Osakepääoma 0,00 Osakepääoman korotus 0,00 0,00 Ylikurssirahasto 0,00 Arvonkorotusrahasto 0,00 Käyvän arvon rahasto 0,00 Uudelleenarvostusrahasto 0,00 Vararahasto 0,00 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 0,00 Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 0,00 Muut rahastot 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 0,00 Tilikauden voitto (tappio) 0,00 21

22 OSAKEANTI Yhtiö voi osakeannissa antaa uusia osakkeita: Merkittäväksi maksua vastaan (maksullinen osakeanti) Maksutta (maksuton osakeanti). 22

23 OSAKEANTI Maksullinen osakeanti: Osakkeen merkintähinta merkitään osakepääoman korotukseksi (vähintään nimellisarvo) tai Jos osakeantipäätöksessä määrätään, kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 23

24 OSAKEANTI Maksuton osakeanti: Annetaan uusia osakkeita maksutta, jolloin osakkeiden lukumäärä kasvaa, mutta oman pääoman määrä ei kasva Muita oman pääoman eriä muutetaan osakepääomaksi. 24

25 OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN Osakepääoman korottaminen (osakkeiden merkintä; KILA 1991/1136): per Osakemerkintäsaamiset an Osakepääoman korotus Rekisteröidään kaupparekisteriin, kun korotus on maksettu: per Osakepääoman korotus an Osakepääoma 25

26 OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN Osakepääomaa voidaan korottaa myös siirtämällä osakepääomaan varoja vapaasta omasta pääomasta (rahastokorotus). Vararahastoa ja ylikurssirahastoa voidaan käyttää rahastokorotukseen. Huom: Arvonkorotusrahastoa ei nykysäännösten mukaan saa käyttää rahastoantiin. 26

27 Esimerkki Osakepääoman korottamiskirjaukset: 0)Yhtiön osakepääoma on euroa, joka muodostuu 100 kpl:sta osakkeita nimellisarvoltaan 100 euroa. 1)Yhtiökokous päättää osakepääoman korottamisesta eurolla, eli 50 kpl:lla uusia osakkeita nimellisarvoltaan 100 euroa: a) Maksullisella osakeannilla tarjotaan merkittäväksi 40 uutta osaketta hintaan 110 euroa/kpl, korotus euroa, emissiovoitto 400 euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon; b) Rahastokorotuksella tarjotaan 10 osaketta siten, että 10 vanhalla osakkeella saa merkitä yhden uuden, korotus euroa ( = 1/10 * 100 kpl * 100 euroa) Osakkaat merkitsevät pääoman korotuksen. 2)Osakkaat maksavat osakkeet. 3)Korotus rekisteröidään kaupparekisteriin. 27

28 Esimerkki Osakemerkintä- Osakepääoman Sijoitetun vapaan oman Osakepääoma saamiset korotus Kassa pääoman rahasto 0) [10000] [xx] 1) ) )

29 VOITONJAKO JA MUU VAROJEN JAKAMINEN Yhtiön varoja voidaan jakaa osakkeenomistajille (OYL 13:1 ): 1) Voitonjakona (osinko) ja varojen jakona vapaan oman pääoman rahastosta 2) Osakepääomaa alentamalla 3) Hankkimalla tai lunastamalla omia osakkeita 4) Purkamalla yhtiö ja poistamalla se rekisteristä. 29

30 VOITONJAKO JA MUU VAROJEN JAKAMINEN Varojen jakamisesta päättää yhtiökokous yhtiön hallituksen esityksestä. (OYL 5:3, 13:6 ) Toimintakertomuksessa on oltava (OYL 8:5 ): Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta. Voitonjakoehdotus (samoin kuin mahdolliset oman pääoman muutokset) esitetään pienyritysten tilinpäätöksissä tarvittaessa allekirjoitussivulla erikseen (voidaan esittää myös liitetiedoissa). 30

31 YHTIÖN VAROJEN JAKAMINEN Varojen jakamisen edellytykset: Varojen jako ei vaaranna maksukykyä. Jako perustuu vapaan oman pääoman määrään vähennettynä mahdollisesti aktivoiduilla kehittämismenoilla. Jakaminen perustuu tilinpäätökseen Huom: Vaatimus konsernitilinpäätöksen laadinnasta, jos pienen konsernin emoyhtiö jakaa varoja omistajille, on poistettu uudessa kirjanpitolaissa. 31

32 MAKSUKYKY Maksukykyisyys (OYL 13:2 ): Varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden Maksukyky = ei-maksukyvyttömyys? Mittaaminen: Tilinpäätös (maksuvalmiustunnusluvut, kassavirta) Muu materiaali (mahdolliset käyttämättömät lainalimiitit ym.) Ennustaminen (käytännössä rahoitusennuste 12 kk) Hallituksen ja tilintarkastajan vastuu ( uskottava ennuste) HE: Täsmentyy oikeuskäytännössä. 32

33 VAPAA OMA PÄÄOMA Jaettava määrä (OYL 13:5 ): Yhtiö saa jakaa vapaan oman pääoman, josta on vähennetty yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät varat sekä mahdollisesti aktivoidut kehittämismenot. Liitetieto jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta (KILA). 33

34 JAKOKELPOISET VARAT Laskelma jakokelpoisista varoista (omista pääomista): Tilikauden voitto + Muu vapaa oma pääoma Taseen osoittama tappio ja muut jakokelvottomat erät Aktivoidut kehittämismenot Yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävä oma pääoma = Jaettavissa oleva vapaa oma pääoma 34

35 JAON PERUSTANA TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös (OYL 13:3 ): Varojen jakaminen perustuu viimeksi vahvistettuun tilintarkastettuun tilinpäätökseen Jaossa on otettava huomioon tilinpäätöksen laatimisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet muutokset Jako voi perustua myös kesken tilikautta laadittuun tilinpäätökseen. 35

36 OSINGONJAON KIRJAAMINEN Osingonjaon kirjaaminen: Osinkojako kirjataan osingonjakovelaksi, kun osingosta on päätetty yhtiökokouksessa (päätösperuste) KILA 2000/1636, 1998/1542 Osingonjaon kirjaaminen: Yhtiökokouksen voitonjakopäätös => Muut velat / Osingonjakovelka 36

37 OSAKEYHTIÖN VOITONJAKO Työpanososinko: Osingonjaon perustana osakkeenomistajan työpanos yhtiössä; osinkoa vai palkkaa? Tuloverotuksessa saajan ansiotuloa (TVL 33b.3 ) KILA (2013/1904): Kirjanpidossa voitonjaon erä Työnantajan sosiaaliturvamaksut ja muut lakisääteiset maksut henkilöstömenoja, jotka kirjataan kuluksi sillä tilikaudella, jolla työpanososingosta päätetään yhtiökokouksessa Liitetiedoissa ilmoitettava työpanososingon osuus hallituksen osingonjakoehdotuksesta. 37

38 VOITONJAKO Voitonjakokelpoiset varat voidaan: 1) Jakaa osinkoina (% osakkeen nimellisarvolle) 2) Siirtää rahastoon 3) Jättää jakamatta voittovaroihin Edellisten tilikausien voitto -tilille. 38

39 Esimerkki Voitonjakokirjaukset: 0) Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen ja päättää taseen osoittaman voiton euroa jakamisesta seuraavasti: 1) Osinkoina jaetaan 10% osakepääomalle (150 * 100,- = ), eli 10% * 100 euroa = 10 euroa/osake, yhteensä euroa. 2) Vapaan oman pääoman rahastoon siirretään euroa. 39

40 Esimerkki 3) Tehdään lahjoitus yleishyödylliseen tarkoitukseen euroa. 4) Loput jätetään Edellisten tilikausien voitto -tilille ( = 2 000). 5) Maksetaan osingot osakkeenomistajille kassasta. 40

41 Esimerkki Edellisten tilikausien voitto Vapaan oman Osingonjako pääoman rahasto Kassa 0) [6500] 1) ) ) ) )

42 TÄRKEÄÄ Oman pääoman kirjaukset eri yhtiömuodoissa. Osakeyhtiö: Oman pääoman rakenne Osakepääoman korotus Voitonjako: Edellytykset Kirjaukset 42

43 TEHTÄVÄT Tehtävä 25: Henkilöstömenot. Kirjaa vientilausekkein henkilöstömenoihin liittyvät tapahtumat. Jätä kohta pois (sama kuin 31.5.). Tehtävä 26: Henkilöyhtiön oman pääoman kirjaukset. Kirjaa liiketapahtumat vientilausekkein, laske pääkirjatilien saldot ja laadi tuloslaskelma ja tase käyttäen KPA:n kaavoja. 43

44 TEHTÄVÄT Tehtävä 27., SORVA Oy Osakeyhtiön oman pääoman kirjaukset. Kirjaa liiketapahtumat vientilausekkein, esitä myös yhtiön taseen mukainen oma pääoma tilikauden päättyessä. 44

45 OSUUSKUNTA Jäsenmäärä ja pääoma edeltä käsin määräämättömät. Tarkoituksena jäsenten taloudenpidon tai elinkeinotoiminnan tukeminen. Tarkoituksena harjoittaa taloudellista toimintaa. Jäsenet osallistuvat osuuskunnan toimintaan käyttämällä hyväkseen yhteisön tarjoamia tai järjestämiä palveluja. Tuottaja-, kuluttaja-, markkinointi- ja työosuuskunta, pankki- ja vakuutusala. 45

46 OSUUSKUNTA Tilastoja (Pellervo 2010): Suomessa on yli osuuskuntaa: 84% aikuisista suomalaisista kuuluu johonkin osuuskuntaan Osuuskaupoilla n. 2 miljoonaa jäsentä Osuuspankeilla n. 1,3 miljoonaa jäsentä Keskinäisillä vakuutusyhtiöillä n. 3,3 miljoonaa jäsentä Suuria osuuskuntia: SOK-yhtymä Valio Oy Metsäliitto Tapiola-ryhmä 46

47 OSUUSKUNNAN OMA PÄÄOMA Oma pääoma (OKL 6:2 ): Osuuspääoma Lisäosuuspääoma Sijoitusosuuspääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Käyvän arvon rahasto Vararahasto Ylijäämä tai tappio 47

48 OSUUSKUNNAN OMA PÄÄOMA Pääomat: Osuuspääoma: Jäsenten oman pääoman ehdoin tekemä sijoitus, osuusmaksu Lisäosuuspääoma: Sijoitusluonteinen maksu, jolle voidaan maksaa voitto-osuutta, mutta jolla ei ole äänioikeutta Sijoitusosuuspääoma: Nimellisarvoltaan samansuuruisia sijoitusosuuksia, joilla oikeus korkoon ylijäämästä, mutta ei äänioikeutta Vapaasti hankittavissa ja luovutettavissa Osuuskunnan säännöissä voidaan määrätä myös muita maksuja, esim. liittymismaksu. 48

49 OSUUSKUNNAN VOITONJAKO Voitonjakona ylijäämää voidaan jakaa: Korkona tai muuna hyvityksenä maksetuille osuuksille Jäsenten käyttämien osuuskunnan palvelujen suhteessa. Vararahasto: Vararahastoon on siirrettävä 5% taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä Vararahaston on oltava vähintään 1% taseen loppusummasta ja vähintään

50 Esimerkki: Osuuskunnan voitonjakokirjaukset: 1) Osuuskunnan kokous päättää jakaa ylijäämän euroa seuraavasti: a) vararahastoon siirretään 5%, eli 500 e b) osuuskorkona maksetaan e c) ylijäämän palautuksena e. 2) Maksetaan osuuskorko ja ylijäämän palautus. 50

51 Esimerkki: Osuuspääoman Ylijäämä Vararahasto korko Ylijäämän palautus (X) (Y) 1a) b) c) Pankkitili 2) )

52 OSAKEPÄÄOMA (Subscribed capital) Omistajien oman pääoman ehdoin tekemä sijoitus: Pääoman palauttaminen Voitonjako Vastuu Päätösvalta. Yhtiöllä on osakepääoma, vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö Julkinen osakeyhtiö

53 OSAKEPÄÄOMA Osakepääoman korottaminen: Osakeanti Rahastokorotus Osakepääomasijoitus. 53

54 OSAKEPÄÄOMA Osakeanti (OYL 9:1 ): Yhtiökokouksen päätös Yhtiö voi antaa uusia osakkeita tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeitaan (osakeanti): Maksullinen osakeanti Maksuton osakeanti. 54

55 OSAKEPÄÄOMA Osakepääoman sijoittaminen/korottaminen: Osakepääoman merkitseminen synnyttää perintäkelpoisen saamisen: Osakemerkintäsaamiset an Osakepääoman korotus Osakepääoman korotus kirjataan osakepääomatilille vasta, kun korotus on merkitty kaupparekisteriin: Osakepääoman korotus an Osakepääoma 55

56 OSAKEPÄÄOMA Uusien osakkeiden rekisteröiminen (OYL 9:14 ): Osakepääoma merkitään kaupparekisteriin, kun osakepääoma tai sen korotus on maksettu kokonaisuudessaan Kaupparekisteri-ilmoitus: Hallituksen ja toimitusjohtajan vakuutus OYL:n noudattamisesta Tilintarkastajan todistus OYL:n noudattamisesta osakkeiden maksamisessa Rekisteröitävä viimeistään 5 vuoden kuluessa. 56

57 OSAKEPÄÄOMA Osakepääoman suorittaminen: Rahana suoritettava osakepääoma tulee maksaa (OYL 9:11 ): Suomessa olevalle talletuspankin tilille tai Talletusten vastaanottamiseen oikeutetun ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin tilille Apporttiomaisuudella maksettu osakepääoma (OYL 9:12 ): Osakeantipäätöksessä maininta ja selvitys omaisuuden arvostamisesta Tilintarkastajan lausunto selvityksestä ja siitä, onko apporttiomaisuudella vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. 57

58 OSAKEPÄÄOMA Rahastokorotus (OYL 11:2 ): Yhtiökokouksen päätös Osakepääomaan siirretään varoja vapaasta omasta pääomasta Ylikurssirahastoa ja vararahastoa voidaan käyttää rahastokorotukseen. Osakepääomasijoitus (OYL 11:3 ): Yhtiön hallituksen päätös Suora sijoitus osakepääoman korottamiseksi Vastikkeeksi ei anneta uusia osakkeita. 58

59 ARVONKOROTUSRAHASTO (Revaluation reserve) Pysyvien vastaavien eriin tehdyt arvonkorotukset. Edellytyksenä on kaikkien KPL 5:17 ehtojen samanaikainen täyttyminen: Kuuluu pysyviin vastaaviin Maa- tai vesialue taikka arvopaperi (ei KPL 5:2a ) Todennäköinen luovutushinta on tilinpäätöspäivänä alkuperäistä hankintamenoa suurempi Arvoero on pysyvä Arvoero on olennainen Johdonmukaisuus Erityinen varovaisuus. 59

60 ARVONKOROTUSRAHASTO Liitetiedot: Arvonkorotusten periaatteet ja niiden kohteiden arvonmääritysmenetelmät (KPA 2:4.1 6k) Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista erien välillä tilikauden aikana (KPA 2:5.1 1k) Selostus arvonkorotusten mahdollisesta vaikutuksesta tuloverotukseen (KPA 2:6.1 3 k). Arvonkorotus on peruutettava, jos se osoittautuu aiheettomaksi. 60

61 KÄYVÄN ARVON RAHASTO (Fair value reserve) Käypään arvoon arvostaminen: Rahoitusvälineen arvostaminen (KPL 5:2a ) Tarkemmat ohjeet KTM:n asetuksessa 1315/2004 IFRS-tilinpäätös. Käyvän arvon rahastoa on oikaistava, jos rahoitusväline luovutetaan tai se erääntyy. 61

62 UUDELLEENARVOSTUSRAHASTO Kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaan laadittu tilinpäätös (KPL 7a luku). Hyödykkeiden arvostamisessa käytetään hankintamenomallin sijasta uudelleenarvostusmallia. 62

63 YLIKURSSI- JA VARARAHASTO Sidottua omaa pääomaa ovat myös ennen uuden OYL:n voimaan tuloa ( ) muodostettu: Ylikurssirahasto (Share premium account) Vararahasto (Legal reserve). Vararahaston ja ylikurssirahaston käyttö: Rahastojen alentaminen noudattaen osakepääoman alentamissääntöjä (OYL 13 ja 14 luku) Osakepääoman korottaminen rahastoista (OYL 11 luku). 63

64 VAPAA OMA PÄÄOMA Vapaa oma pääoma: Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio). 64

65 Muut rahastot: MUUT RAHASTOT (Other reserves) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot Muut rahastot. 65

66 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUKAISET RAHASTOT Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot: Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä erityisten oman pääoman rahastojen muodostamisesta Yhtiöjärjestyksen perusteella muodostetut rahastot merkitään, ellei muuta ole määrätty, vapaaseen omaan pääomaan (Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot) Rahastot voidaan nimetä esim. aiotun käyttötarkoituksen perusteella: Rakennusrahasto Korjausrahasto Henkilökunnan virkistysrahasto tms. 66

67 MUUT RAHASTOT Muut rahastot: Yhtiökokouksen tiettyihin käyttötarkoituksiin perustamia rahastoja Määräys rahaston muodostamisesta ei sisälly osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen tai muihin kirjanpitovelvollisen sääntöihin. Rahastosiirrolla voidaan osoittaa, että varat on sovittu käytettäväksi tiettyyn tarkoitukseen, esim. kiinteistön peruskorjaukset ja nimetyt investoinnit. 67

68 EDELLISTEN TILIKAUSIEN VOITTO (Profit/loss brought forward) Edellisten tilikausien voitto (tappio): Edellisillä tilikausilla kertynyt voitto- tai tappiosaldo Yhtiöjärjestyksen mukaan tai yhtiökokouksen päätös tilikauden tuloksen käsittelystä Laskentaperiaatteiden muutokset ja aikaisempien tilikausien virheet (KILA 2005/1750). 68

69 TILIKAUDEN VOITTO (Profit/loss for the financial year) Tilikauden voitto (tappio): Tilikauden tulos. 69

70 YHTIÖN VAROJEN JAKAMINEN Yhtiön varojen jakaminen osakkeenomistajille (OYL 13:1 ): Voitonjako (osinko) ja varojen jakaminen vapaan oman pääoman rahastosta Osakepääoman alentaminen (OYL 14 luku) Omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen (OYL 3 ja 15 luku) Yhtiön purkaminen ja rekisteristä poistaminen (OYL 20 luku). 70

71 YHTIÖN VAROJEN JAKAMINEN Muu jakaminen: Lahja (OYL 13:8 ) Muu kuin voitontuottamistarkoitus yhtiöjärjestykseen (OYL 13:9 ) Muu liiketapahtuma, joka vähentää yhtiön varoja tai lisää sen velkoja ilman liiketaloudellista perustetta, on laitonta varojenjakoa (OYL 13:1 ). 71

72 YHTIÖN VAROJEN JAKAMINEN Päätös varojen jakamisesta: Hallitus esittää voitonjakoa (toimintakertomus OYL 8:5 ) Jaosta päättää yhtiökokous; jaon määrä ja mitä varoja käytetään (OYL 13:6 ) Vähemmistöosinko; 10% osakkeista voi vaatia vähintään puolet tilikauden voitosta jaettavaksi (OYL 13:7 ) Yhtiökokous voi päättää kohtuullisen lahjan antamisesta, hallitus vähäisen (OYL 13:8 ) Vastoin lakia tai yhtiöjärjestystä yhtiöstä saadut varat on palautettava (OYL 13:4 ). 72

73 KESKO 2011 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista (emoyhtiön liitetiedot s. 129) : Muut rahastot 243,5 243,4 Edellisten tilikausien voitto 757,5 719,2 Tilikauden voitto 100,6 189,5 Yhteensä 1.101, ,1 73

74 KESKO 2011 Voitonjakoesitys (toimintakertomus s. 68): Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat,joista tilikauden voitto on Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: Osinkoa jaetaan 1,20 e/osake ,88 e ,98 e ,40 e 74

75 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN Osakepääoman alentaminen (OYL 14 luku): Yhtiökokous voi päättää osakepääoman: Jakamisesta Alentamisesta varojen siirtämiseksi vapaan oman pääoman rahastoon Käyttämisestä tappion kattamiseen, jos vapaa oma pääoma ei riitä Ei saa alentaa vähimmäisosakepääomaa pienemmäksi Velkojiensuoja Rekisteri-ilmoitus. 75

76 TAPPION KATTAMINEN Tappion kattaminen: Vapaa oma pääoma: Tilikauden ja edellisten tilikausien voitto Vapaan oman pääoman rahastot Sidottu oma pääoma: Jos vapaa oma pääoma ei riitä Osakepääoma (vararahasto, ylikurssirahasto) Vähimmäisosakepääoma, nimellisarvo Voitonjakorajoite 3 vuotta, ellei osakepääomaa koroteta vähintään alentamismäärällä. 76

77 OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMINEN Omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen (OYL 15 luku): Yksityinen oy ei voi hankkia kaikkia osakkeitaan Julkisesti noteerattu yhtiö voi hankkia enintään 10% osakkeistaan Osakkeet voidaan: Pitää yhtiöllä; ei saa aktivoida taseeseen Mitätöidä; rekisteröitävä Luovuttaa; myyntivoitto veroton (hankinta vähennyskelvoton). 77

78 YHTIÖN VAROJEN VÄHENTYMINEN (OYL 20:23 ) Oman pääoman riittävyys (OYL 20:23 ): Oma pääoma < 0: Ilmoitus osakepääoman menettämisestä Rekisterimerkintä voidaan poistaa ilmoituksella, kun (tilintarkastajien tarkastaman) taseen ja laskelman mukaan yhtiön oma pääoma > 1/2 osakepääomasta. Julkisen yhtiön oma pääoma < 1/2 osakepääomasta: Tilinpäätös ja toimintakertomus yhtiön taloudellisen tilanteen selvittämiseksi Jos yhtiön oma pääoma on taseen mukaan < 1/2 osakepääomasta, yhtiökokouksen päätettävä toimenpiteistä yhtiön taloudellisen aseman tervehdyttämiseksi. 78

79 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYDESTÄ Laskelma oman pääoman riittävyydestä: Taseen mukainen oma pääoma + Pääomalaina + Tilinpäätössiirrot + Omaisuuden arvonnousut Erityisestä varovaisuudesta johtuvat erät = Oikaistu oma pääoma 79

80 VOITONJAKO JA MUU VAROJEN JAKAMINEN Varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden (OYL 13:2 ): Mitä tarkoittaa maksukyvyttömyys? Miten maksukyvyttömyyttä arvioidaan? 80

81 VOITONJAKO JA MUU VAROJEN JAKAMINEN Varojen jakaminen perustuu viimeksi vahvistettuun tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Jaossa on otettava huomioon tilinpäätöksen laatimisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet olennaiset muutokset. (OYL 13:3 ) 81

82 VOITONJAKO Voitonjakokelpoiset varat (OYL 13:5 ): Vapaa oma pääoma viimeksi vahvistetussa tilinpäätöksessä - Varat, jotka yhtiöjärjestyksen mukaan on jätettävä jakamatta = Voitonjaon enimmäismäärä Taseeseen aktivoidut perustamis- tai tutkimusmenot eivät ole jakokelpoisia varoja. 82

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Osakeyhtiö Lue Kehittyvä kirjanpitotaito kirjasta

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Erot eri yritysmuodoissa omistajien vastuu yrityksen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen MENOJEN JAKSOTTAMINEN Kuinka menot jaksotetaan kuluiksi eri tilikausille? Meno jaksotetaan

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta

Laki. vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Laki vakuutusyhtiölain 8 ja 16 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 4 :n 4 momentti, 8, 10, 11, 13, 19, 20, 23 ja 25, sellaisena kuin niistä

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29

Sisällys 7. Esipuhe 5. 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17. 2 Kirjanpitolain yleiset kirjanpitoa. kirjanpitoaineisto 29 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 15 1 Yleistä kiinteistöyhtiöistä 17 1.1 Asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja tavallinen kiinteistöosakeyhtiö 17 1.2 Kiinteistöyhtiöihin sovellettava lainsäädäntö

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Ilkka Kajas Tax Partner PwC Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yleistä Varojen jako Yritysjärjestelyt Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yrityksen liiketoiminnan kannalta tietty

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2017 KONSERNIN KESKEISET AVAINLUVUT (tilintarkastetut) Privanet Group -konserni 1-12/2017 1-12/2016 Muutos 7-12/2017 7-12/2016 Muutos 12kk 12kk 6 kk

Lisätiedot

Mitä tilinpäätös kertoo?

Mitä tilinpäätös kertoo? Kati Leppälä 2018 Mitä tilinpäätös kertoo? Tilinpäätös on yrityksestäsi tilikaudelta eli vuosittain tehtävä laskelma, josta selviää yrityksesi tulos ja varallisuus. Tilinpäätös on osa yrityksen valvontajärjestelmää

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006 Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö Henrik Sormunen, Partner Tomi Seppälä, Partner PwC Sisällysluettelo Tilinpäätöstä koskevat UOYL:n säännökset pähkinänkuoressa Ongelma-alueita Sijoitetun vapaan

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa

KIRJANPITO 22C00100. Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa KIRJANPITO 22C00100 Luento 7b: Ulkomaan rahan määräiset erät kirjanpidossa ULKOMAAN RAHAN MÄÄRÄISET ERÄT KIRJANPIDOSSA Kirjanpidossa käytettävä valuutta: KPL:ssa ei ole erityisiä säännöksiä käytettävästä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA

Kullo Golf Oy TASEKIRJA Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus 1761478-9 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2018

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2018 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2018 Privanet Group -konserni 1-12/2018 1-12/2017 Muutos 7-12/2018 7-12/2017 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto, 1000 EUR 8 292 13 971-40,65 % 4

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 Tuloslaskelma Liitetieto 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 (EUR) Liikevaihto

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä

1 (4) KCI KONECRANES OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2003 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT. 1. Optio-oikeuksien määrä 1 (4) KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt nämä ehdot 6. maaliskuuta 2003. KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.4.2013 Sievi SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Oy Sea Golf Ab TILINPÄÄTÖS

Oy Sea Golf Ab TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 1.12.2017-30.11.2018 Ruukinrannantie 4 07750 ISNÄS Kotipaikka: Loviisa Y-tunnus: 0744528-0 ja toimintakertomus tilikaudelta 1.12.2017-30.11.2018 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS...1 TULOSLASKELMA...5

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17 SISÄLLYS Esipuhe 13 TOIMINTA 1. Johdanto 17 2. Yritystoiminta 19 2.1 Miksi organisoidutaan?...................... 19 2.2 Ammatinharjoittaja......................... 20 2.3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja...............

Lisätiedot

Osuuskuntalain muutosten vaikutus vesiosuuskuntiin Pori 17.11.2014 Vesa Arvonen Miksi ja mikä muuttui Uusi laki voimaan 1.1.2014 Tavoitteena yhdenmukainen yhteisölainsäädäntö, missä huomioidaan osuuskuntien

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1)

OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 11.9.2001 1(1) OLVI OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS KAUPPAREKISTERIIN Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty 4.9.2001 kaupparekisteriin. Olvi Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Yrittäjätilaisuus 24.11.2015 Kangasniemi-Sali Elmeri Linnera, KLT / Tietomylly Oy

Yrittäjätilaisuus 24.11.2015 Kangasniemi-Sali Elmeri Linnera, KLT / Tietomylly Oy Yrittäjätilaisuus 24.11.2015 Kangasniemi-Sali Elmeri Linnera, KLT / Tietomylly Oy Taustaa, esityksen lähtökohdat Uudet kokoluokat Menetelmäpykälät Tilinpäätös Liitetiedot Muut muutokset Tilinpäätösdirektiivi

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Incap Oyj Pörssitiedote 11.3.2016 klo 8.00 YHTIÖKOKOUSKUTSU Incap Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 6.4.2016 klo 15 BANKin Wall Street -kokoustiloissa

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2006 klo 15.30 1 (4) OLVI OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Olvi Oyj jakaa 0,85 euroa osinkoa vuodelta 2005. Yhtiökokous myönsi valtuutuksen hallitukselle omien A-osakkeiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2017-31.12.2017 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös

KIRJANPITO 22C Tilikauden tilinpäätös KIRJANPITO 22C00100 Luento 2a: Tilikauden tilinpäätös LUENTO 2 Tilikauden tilinpäätös (2a): Tilikausi Tilinpäätöksen sisältö Tilinpäätöksen laatiminen Menojen jaksottaminen (2b): Varaston muutos Varaston

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma ja tase 30.6.2018 BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017 Liiketoiminnan muut tuotot * 2 237 121,94 13 879,38 20 466,26 Materiaalit

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Jukka Hämäläinen OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus -kirja : shop.almatalent.fi Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijä

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy. Tilinpäätös ajalta Arkistoviite:

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy. Tilinpäätös ajalta Arkistoviite: Imatran Golf Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2017 Arkistoviite: 2017-004 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Liitetiedot

Lisätiedot

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö

7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ. Lausuntopyyntö 7.2.1997 Lausunto 7 LAUSUNTO LAHJOITUSRAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Lausuntopyyntö Kunta A, lausunnon hakijana, on pyytänyt lausuntoa testamentin perusteella lahjoituksena saadun tilan ja lahjoitukseen

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.2.2010 klo 11.00 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.3.2010 alkaen klo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Yhtiökokouskutsu. 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiökokouskutsu. 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 (5) Yhtiökokouskutsu Orion Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina maaliskuun 23. päivänä 2009 klo 16.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen Amfi-salissa,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN UPM-Kymmene Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 7. päivänä 2016 klo 14.00 alkaen Messukeskuksessa, Messuaukio

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Liite 3 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2016 Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 4.4.2016

Lisätiedot

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys

Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 1 Koha-Suomi Oy Yhtiöjärjestys 2 1. Yhtiön toiminimi Yhtiön toiminimi on Koha-Suomi Oy, ruotsiksi Koha-Finland Ab ja englanniksi Koha-Finland Ltd. 2. Yhtiön kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. 3.

Lisätiedot

Maksukykytesti. Manne Airaksinen

Maksukykytesti. Manne Airaksinen Maksukykytesti Manne Airaksinen Oma pääoma (8:1) 2 Sidottu oma pääoma osakepääoma VPL: vanhat ylikurssi- ja vararahastot arvonkorotusrahasto (KPL) käyvän arvon rahasto (KPL) käyvän arvon rahasto (IFRS)

Lisätiedot

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. PÖYTÄKIRJA 1 (6) PÖYTÄKIRJA INCAP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2016 Aika: klo 15-16.20 Paikka: Läsnä: BANKin kokoustilat, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere.

Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 1 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pispalan Kivijalka osk ja sen rinnakkaistoiminimi on Pispala Stonefoot co-op. Osuuskunnan kotipaikka on Tampere. 2 Toimiala Osuuskunnan

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0

Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 EFECTE OYJ Yhtiön taloudelliset tiedot 30.9.2017 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta (Luvut euroina, ellei toisin ilmoitettu) Konsernin Tuloslaskelma 1.1.2017 30.9.2017 1.1.2016 30.9.2016 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe

Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto. 2003 2014 PHe Osuuskunta yhteisönä - verkostoituneen liiketoiminnan yritysmuoto Määritelmä Jäsenmäärä ja pääoma edeltä käsin määräämättömät, voi vaihdella Tarkoituksena on tukea jäsenten taloudenpitoa tai elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Liite puolivuosikatsaus 1.1. 30.6.2018 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017 Liikevaihto, 1000 EUR 17 962 11 561 25 038 Käyttökate, 1000 EUR 4 358 2 024 5 230 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA

KPY Sijoitus Oy TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2012 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

KIRJANPITOASETUKSEN 1:3 :N AATTEELLISEN YHTEISÖN JA SÄÄTIÖN TULOSLASKELMA JA TASE -KAAVAT

KIRJANPITOASETUKSEN 1:3 :N AATTEELLISEN YHTEISÖN JA SÄÄTIÖN TULOSLASKELMA JA TASE -KAAVAT KIRJANPITOASETUKSEN 1:3 :N AATTEELLISEN YHTEISÖN JA SÄÄTIÖN TULOSLASKELMA JA TASE -KAAVAT Aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaan: Varsinainen toiminta a) Henkilöstökulut

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Y-tunnus: 01.01.2018-31.12.2018 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2028 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2018-31.12.2018 Sisällysluettelo Toimintakertomus tilikaudelta

Lisätiedot