Sisäilman laadun tutkimus. Krottikoulu. Loimaan Kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäilman laadun tutkimus. Krottikoulu. Loimaan Kaupunki"

Transkriptio

1 KROTTIKOULU, LOIMAA Sisäilman laadun tutkimus Krottikoulu Loimaan Kaupunki -Professorintie 1a J Klaukkala-

2 KROTTIKOULU, LOIMAA SISÄILMATUTKIMUS Tilaaja: (Jari Akkanen )/ Harri Laaksonen Rakennuttamisinsinööri puh Loimaan kaupunki Tekniset ja ympäristöpalvelut Rakennuttamispalvelut Loimijoentie 74, Alastaro Tutkimuskohde: Krottikoulu, entinen käsi-ja taideteollisuusoppilaitos, Loimaa. Tutkimuspäivä: Näytealustat asennettu , tutkimukset suoritettu Raportointipäivä: Raportin laatija: Marja Kansikas, rakennusterveysasiantuntija (RTA) Työnumero: 406 Tutkimuksen tekijä: Industless Oy Professorintie 1a J Klaukkala Yhteyshenkilö: Tekninen asiantuntija Sami Toivonen, puh Professorintie 1a J Klaukkala-

3 KROTTIKOULU, LOIMAA Perustiedot rakennuksesta Tutkimuskohde on entinen käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Loimaan kaupungissa. Kaupunki on tehnyt ehdollisen ostotarjouksen, jossa sisäilman laadun tutkimus on edellytyksenä ostotapahtumalle. Tilojen rakennusvuotta tai mahdollisia edellisiä korjauksia ei ole tiedossa. Arkkitehtuurisesti voidaan arvella rakennusvuoden olevan noin 50- luvulla. Tilat eivät ole tällä hetkellä käytössä. Lattiapäällysteenä tutkittavissa tiloissa on käytetty pääosin Hovi-laattaa joka voi sisältää asbestia. Myös kiinnitykseen käytetyssä liimassa voi esiintyä asbestia. Tutkimuksen yhteydessä otettiin kolme asbestinäytettä, joista yksi laattanäyte sisälsi asbestia. Toimeksianto Tilaaja halusi selvittää mahdollisesti hankittavana olevien tilojen sisäilman laadun. Tiivistelmä Tiloja haluttiin tarkastella sisäilmaan ja sen laatuun liittyen. Tilat katselmoitiin, suuntaa-antavaa pintakosteusmittausta hyödyntäen. Tiloista otettiin seuraavat näytteet: - Pölyn koostumus laskeutuneesta pölystä - Mikrobiviljely 2 viikon laskeumapölystä - Lattiapinnoitteiden VOC-näytteet - Asbestinäytteet - Materiaalinäytteet mikrobitutkimuksiin lattiamatoista Näytteiden ja katselmoinnin perusteella koottiin raporttiin johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset tilaajan käytettäväksi. Raportin tulokset ja johtopäätökset koskevat vain kiinteistön sen hetkistä tilaa ja näytteenottokohtia. -Professorintie 1a J Klaukkala-

4 KROTTIKOULU, LOIMAA Tutkimusmenetelmät Laskeumapölyn mikrobimääritys Alla esitetty tulkintaohje perustuu toimistorakennuksissa tehtyihin tutkimuksiin (Salonen, ym. 2011) ja soveltuu sellaisenaan ainoastaan toimistotyyppisille rakennuksille. Tulos viittaa mikrobilähteeseen rakennuksessa, mikäli laskeutuneessa pölyssä on kohtalaisesti tai runsaasti mikrobeja tai näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Kosteusvaurioindikaattorimikrobien esiintyminen yksittäisinä havaintoina on kuitenkin tavanomaista. Elinkykyisten mikrobien määrä: - = ei mikrobeja + = vähän mikrobeja (1-19 pmy/100 cm2) ++ = kohtalaisesti mikrobeja (20-49 pmy/100 cm2) +++ = runsaasti mikrobeja ( pmy/100 cm2) ++++ = erittäin runsaasti mikrobeja (> 200 pmy/100 cm2) YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen home, joka leviää maljalla nopeasti peittäen muut homeet helposti alleen T = Malja täynnä pesäkkeitä, ei voitu laskea Näytteiden laadun varmistaminen Näytteitä ottaa vain koulutettu henkilökunta. Näytteiden ottamisessa noudatetaan erityistä huolellisuutta työvälineiden puhtaudessa, näytteiden kontaminoitumisen estämiseksi. Näytteiden kerääminen suoritetaan voimassa olevien ohjeiden mukaisesti, puhtailla työvälineillä, puhtaisiin näytemaljoihin tms. keräämällä. Kaikki tutkimuksissa olevat laitteet ovat kalibroituja ja tarkastettuja. Näytteet pakataan huolellisesti, tarvittaessa säilytetään voimassa olevien ohjeiden mukaisesti ja lähetetään välittömästi tutkittavaksi akkreditoituihin laboratorioihin. Analyysivastausten tarkastelun ja raportoinnin suorittaa koulutettu ja asiaan perehtynyt henkilö. Havainnot Aistinvaraisesti tiloissa havaittiin vaurioviitteitä alapohjarakenteissa. B-osan pohjakerroksessa havaittiin kohonneita kosteusarvoja käytävän seinä/lattiapinnoilla. Lisäksi A-osan ensimmäisen kerroksen lattiapinoilla havaittiin kohonneita kosteusarvoja. Tilojen ilmanvaihto oli aistinvaraisesti ja tiloihin nähden hyvin heikko. Saatujen tietojen mukaan ilmanvaihto on suljettuna kiinteistön käyttämättömyyden johdosta. -Professorintie 1a J Klaukkala-

5 KROTTIKOULU, LOIMAA Näytepisteet Alla olevissa pohjakuvissa on esitetty näytteet sekä niiden ottopaikat. Kuva 1 A-osan näytteet pohjakuvassa Kuva 2 B-osan 2 kerroksen näytteet pohjakuvassa -Professorintie 1a J Klaukkala-

6 KROTTIKOULU, LOIMAA Kuva 3 B-ullakko-osan näytteet pohjakuvassa Kuva 4 B-osan kellarin näytteet pohjakuvassa -Professorintie 1a J Klaukkala-

7 KROTTIKOULU, LOIMAA Kuva 5 B-osan 1.kerroksen näytteet pohjakuvassa Mikrobiviljelyt laskeutuneen pölyn näytteistä 14 vuorokauden ajalta kerättyä laskeumapölystä tutkittiin viljelymenetelmällä mahdollisesti ilmasta laskeutuvien mikrobien määrää ja laatua suoraan kolmelle elatusalustalle: mallasuute- (M2) ja dikloranglyseroli-18 (DG18)-alustat sienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosi-alusta (THG) bakteereille. Näytettä inkuboitiin +25 C 7 vrk (homeet ja hiivat, kokonaisbakteerimäärä) ja 14 vrk (sädesienet), minkä jälkeen maljoilta laskettiin pesäkkeiden määrät ja homeet tunnistettiin suku- tai lajitasolle. Näyte / Tila Paikka Homeet ja Hiivat +/++/+++/ Bakteerit +/++/+++/ tulos Pinta 1 / P03 tasopinta - + ei vaurioviitettä Pinta 2 / P04 tasopinta + + ei vaurioviitettä Pinta 3 / P21 tasopinta + + heikko liite vauriosta Aspergillius f (4) Aspergillius O (1) Pinta 4 / 105 tasopinta ei vaurioviitettä Pinta 5 / 106 tasopinta + + ei vaurioviitettä Pinta 6 / 116 tasopinta - + ei vaurioviitettä -Professorintie 1a J Klaukkala-

8 KROTTIKOULU, LOIMAA Pinta 7 / 208 tasopinta + - ei vaurioviitettä Pinta 8 / 204 tasopinta - - ei vaurioviitettä Pinta 9 /U02 tasopinta - + ei vaurioviitettä Pinta 10 / U12 tasopinta ++ + heikko viite vauriosta Aspergillus V (3) Paecilomyses (1) Pinta 11 / kutomo tasopinta + + ei vaurioviitettä Pinta 12 / Neulomo tasopinta + Tricoderma (1) Oidiodendron (1) + ei vaurioviitettä Pinta 13 / tekninen työ tasopinta + + ei vaurioviitettä Rakennusmateriaalinäytteet Rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksia tutkittiin laboratoriossa suora-viljelymenetelmällä. Menetelmän tarkoituksena on selvittää, onko materiaalinäyt-teessä kosteus-/homevaurioon viittaavia mikrobisukuja ja/tai ns. tavallisia mikrobeja normaalia suurempina pitoisuuksina. Kosteusvaurioindikaattorimikrobien esiintyminen materiaalissa voi viitata vaurioon rakenteessa. Poikkeuksellinen mikrobikasvu rakenteessa saattaa aiheuttaa tiloissa oleskeleville sisäilmaongelmia. VOC-yhdisteet lattia- ja tasoitemateriaaleissa Alustabetonin liian korkea kosteuspitoisuus ja alkalinen ympäristö voivat aiheuttaa sekä liimojen sideaineessa, että päällystemateriaalissa kemiallisia hajoamisreaktioita, jotka voivat aiheuttaa oireita tilojen käyttäjille. VOC-näytteenoton (VOC- eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet) tarkoitus oli arvioida, onko lattian pintamateriaali ja/tai alapuolinen tasoitekerros vaurioitunut. -Professorintie 1a J Klaukkala-

9 KROTTIKOULU, LOIMAA Rakennuksesta otettiin yhteensä 3kpl materiaalinäytteitä VOC-BULK-analyysiä varten. Näytteenottopaikat löytyvät paikannuskuvista. Materiaalinäytteiden VOC-BULK-analyysin tulokset löytyvät alla olevasta taulukosta. Laboratorion testausselosteet VOC-BULK tuloksiin liittyen löytyvät liitteistä. Linoleum (µg/m 3 h) Krs Näytenro Rakennetyyp. Näytteenottopaikka TVOC Propaanihappo Etikkahappo 2-etyyli-heksanoli 1 P03 LINO Alapohja P P21 LINO Alapohja P LINO Alapohja Kutomo *TTL:n viitearvo (µg/m 3 h) % 40 * Työterveyslaitoksen antama viitearvo linoleum-, muovimatto- ja tasoitenäytteille. Pölyn koostumus Pyyhintänäytteitä otetaan pinnoille laskeutuneen pölyn koostumuksen kvalitatiivista eli laadullista analysointia varten. Pölynäytteestä tunnistettavia hiukkasia ovat mm. teolliset mineraalikuidut (vuorivilla, lasivilla, lasikuidut, keraamiset kuidut) kiviainespöly siitepöly rakennusmateriaalipöly metallihiukkaset asbestikuidut homeitiöt (ei lajimääritystä) Menetelmällä ei voida tunnistaa orgaanisista aineista koostuvia hiukkasia vailla tunnusomaista ulkomuotoa, eikä veteen liukenevia hiukkasia voida havaita lainkaan. Menetelmä ei sovellu kosteus- tai homevaurioiden poissulkemiseen. Näytteiden avulla voidaan selvittää syitä sisäilmaongelmalle (esim. tilankäyttäjien oireilulle) ja/tai sen korjausyritysten (esim. puhdistuksen) onnistumista. Pyyhintäpölynäytteitä voidaan tutkia myös osana työhygieenistä selvitystä, jolloin näytteiden analysoinnissa keskitytään erilaisiin terveydelle haitallisiin tai ärsytystä aiheuttavia hiukkasiin. Lisäksi näytteiden avulla on mahdollista hakea lähdettä häiritsevälle pölylle, jonka alkuperää ja/tai syntymekanismia ei tunneta. -Professorintie 1a J Klaukkala-

10 KROTTIKOULU, LOIMAA Kohteesta otettiin kaikkiaan 15 pölynäytettä, joista analysoitiin pölyn koostumusta. Näytteissä pääosin esiintyi rakennusmateriaaleista peräisin olevaa pölyä sekä ulkoilman pölyhiukkasia. Tarkempi analyysitodistus tuloksineen löytyy liitteistä. Asbestinäytteet materiaaleista Asbesti on luonnosta saatava kuitumainen silikaattimineraali. Asbestia on käytetty rakennusalalla lämmöneristävyyden, kemiallisen kestävyyden ja lujuuden lisäämiseksi. Kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia. Vaarallisuus perustuu asbestia sisältävän materiaalin käsittelyssä syntyvään pölyyn ja sen hienojakoisuuteen. Asbestipöly ohittaa kehon suojamekanismit ja kulkeutuu hengitettäessä syvälle keuhkorakkuloihin, joista se ei poistu. Asbestin käyttö on Suomessa ollut yleisintä rakennusteollisuudessa luvuilla. Asbestin käyttö on kielletty portaittain. Käyttörajoituksia tiukennettiin jo 1970-luvulla ja sen käyttö uusissa rakennuksissa kiellettiin vuonna Lopullinen käyttökielto astui voimaan Tutkimusten yhteydessä otettiin hovi-laatoista kolme materiaalinäytettä laboratoriotutkimuksiin. Näytteistä selvitettiin muiden tutkimustenohella myös asbestin sisältyvyys. Tulokset alla olevassa taulukossa. Ennen kiinteistön korjaustoimiin ryhtymistä tulee tehdä kattava asbestikartoitus materiaaleissa. Lisäksi suositellaan haitta-ainekartoitusta maalipinnoille. -Professorintie 1a J Klaukkala-

11 KROTTIKOULU, LOIMAA KUVIA JA HUOMIOITA Kuva 6 Käytävän 206 seinän alaosassa vauriojälkiä. Seinän alaosa märkää pintamittauksin. Kuva 7 Tilan P21 kaikissa otetuissa näytteissä havaitaan poikkeavia tuloksia -Professorintie 1a J Klaukkala-

12 KROTTIKOULU, LOIMAA Kuva 8 Teknisen luokan IV-kanavan maalipinta irtoaa TULOSTEN TULKINTA Lattiapinnoitteista otetuissa rakennusmateriaalinäytteissä todettiin mikrobikasvua. Lisäksi näytteissä todettiin kohonneita VOC päästöjä. Alimpien kerrosten lattiapinnoissa todettiin kosteusmittauksissa kohonneita kosteusarvoja. Lisäksi pintaviljelynäytteiden tuloksista voidaan epäillä kutomon tilassa olevan mahdollista mikrobikasvua. Mikrobikasvulla on sisäilman laatua heikentävä vaikutus. Lisäksi tiloissa mahdollisesti oleskelevat henkilöt voivat oireilla huonosta sisäilmasta. Lisäksi kutomon lattiamateriaalinäytteessä todettiin asbestia. TOIMENPIDESUOSITUKSET Ennen kiinteistön käyttöönottoa tulisi sen rakennustekninen kunto selvittää. Rakennusaikakaudelle tyypillisten rakenneratkaisujen käyttöikä on osittain päättynyt ja on mahdollista, että esimerkiksi alapohjan ja maanvastaisten seinien kosteuseristys on puutteellinen tai toimimaton josta syystä alapohjarakenteissa on havaittu viitteitä vaurioista. Osa vaurioista voi olla syynä sisäilman laadun heikkenemiseen kiinteistössä. -Professorintie 1a J Klaukkala-

13 KROTTIKOULU, LOIMAA Tuusulassa Marja Kansikas rakennusterveysasiantuntija C Liitteet: Materiaalinäytetulokset raportti RM VOC näytetulokset raportti MV Asbestinäytetulokset raportti AS Pölynäytetulokset 90005/PEM Pohjakuvat -Professorintie 1a J Klaukkala-

14 raportti RM Sami Toivonen Industless Oy Professorintie 1 A J Klaukkala TULOSRAPORTTI KOHDE: Loimaan Krottikoulu NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Industless Oy, Näytteet on vastaanotettu laboratorioon ja viljelty ANALYYSIT: Materiaalinäytteistä määritettiin homeiden ja bakteerien määrä suoraviljelymenetelmällä. Hienonnettua materiaalia ripoteltiin noin 0,5 ml suoraan elatusalustoille. Homeet viljeltiin mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18 (DG18)-alustalle ja bakteerit tryptoni-hiivauute-glukoosi-alustalle (THG). Elatusalustoja pidettiin +25 C:ssa 7 vuorokautta mesofiilisten sienien (homeet ja hiivat) ja kokonaisbakteeripitoisuuksien määrittämiseksi ja yhteensä 14 vuorokautta sädesienien määrittämiseksi. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV). Homeet tunnistettiin mikroskopoimalla suku- tai lajitasolle. Bakteereista tunnistettiin sädesienet. TULOKSEN TULKINTA: Tulokset tulkitaan käyttäen Mikrobioni Oy:n omaa validointiaineistoa. tulkinta ei mikrobikasvua materiaalissa tulos elatusalustalla - sienten pesäkemäärä: + JA - bakteerien pesäkemäärä: + JA - korkeintaan 2 indikaattorimikrobipesäkettä (mukaan lukien sädesienet) epäily mikrobikasvusta materiaalissa - sienten pesäkemäärä: ++ TAI - vähintään 3 indikaattorimikrobipesäkettä (mukaan lukien sädesienet) TAI - bakteerien pesäkemäärä: +++ selvä mikrobikasvu materiaalissa - sienten pesäkemäärä: +++ TAI - sädesienipesäkemäärä: +++ MÄÄRITYSRAJA: Menetelmän määritysraja on 1 pmy/0,5 ml. Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 1/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

15 raportti RM MITTAUSEPÄVARMUUS Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka ilmoittaa rajat, joiden välissä todellisen arvon voidaan valitulla todennäköisyydellä katsoa olevan. Laboratorion teknisen suorittamisen mittausepävarmuus on homeille 10 % (M2-alusta) ja 11 % (DG18-alusta) sekä THG:llä muille bakteereille 22 % ja sädesienille 32 %. Teknisen suorituksen mittausepävarmuus kattaa ainoastaan pesäkelaskennan mittausepävarmuuden. Mittausepävarmuus on huomioitu tulosten tulkinnassa. YHTEENVETO TULOKSISTA: Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Tarkemmat analyysitulokset on esitetty raportin lopussa. Alla olevassa yhteenvetotaulukossa mikrobikasvun esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella: ei mikrobikasvua materiaalissa epäily mikrobikasvusta materiaalissa selvä mikrobikasvu materiaalissa Näyte: Tulosyhteenveto: Johtopäätös: Mat 1, linoleum, Luokka P03 paljon homeita, indikaattorimikrobeita. selvä mikrobikasvu materiaalissa Linoleumlattia. myös tasoitetta mukana Bakteereissa paljon sädesieniä Mat 2, linoleum, Luokka P21 Linoleumlattia. myös tasoitetta mukana paljon homeita, indikaattorimikrobeita. Bakteereissa paljon sädesieniä selvä mikrobikasvu materiaalissa Mat 3, linoleum, Kutomo vähän homeita ja bakteereita, mutta indikaattorimikrobia epäily mikrobikasvusta materiaalissa Kuopiossa, Marja Hänninen Mikrobioni Oy Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 2/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

16 raportti RM ANALYYSITULOKSET: Merkintöjen selitykset: Merkintä M2 ja DG18 (sienet) THG (sädesienet) THG (muut bakteerit) + alle 30 alle 20 alle tai yli 20 tai yli 75 tai yli < mr = alle määritysrajan YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla nopeasti peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen T = maljat täynnä pesäkkeitä, tarkkaa pesäkemäärää ei voitu laskea. * = kosteusvaurioindikaattori. Kosteusvaurioindikaattorimikrobien osalta on myös ilmoitettu pesäkemäärä. Mikrobikasvuun viittaavat tulokset on esitetty tummennettuna. Näyte: Mat 1, linoleum, Luokka P03 Linoleumlattia. myös tasoitetta mukana (tutkimustunnus: RM192175) M2 DG18 THG Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaismäärä Kokonaismäärä +++ steriilit + muut bakteerit + *Acremonium sp. +(1) *sädesienet +++(T) *Phialophora sensu lato +++(T) Näyte: Mat 2, linoleum, Luokka P21 Linoleumlattia. myös tasoitetta mukana (tutkimustunnus: RM192176) M2 DG18 THG Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaismäärä Kokonaismäärä +++ Penicillium sp. + + muut bakteerit + *Eurotium sp. +(1) *sädesienet +++(T) Cladosporium sp. + *Aspergillus ochraceus +(1) *Paecilomyces sp. +(1) *Aspergillusryhmä Restricti +++(T) *Tritirachium sp. +++(T) +++(T) Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 3/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

17 raportti RM Näyte: Mat 3, linoleum, Kutomo (tutkimustunnus: RM192186) M2 DG18 THG Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus HOMEET JA HIIVAT (pmy/malja) (pmy/malja) BAKTEERIT (pmy/malja) Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä + *Trichoderma sp. +(3,YK) +(3) muut bakteerit + *sädesienet <mr VIITTEET: Asumisterveysasetus 545/2015. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Helsingissä Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV Asumisterveysasetus 20. Valvira ohje 8/2016. Reiman M, Haatainen S, Kallunki H, Kujanpää L, Laitinen S, Rautiala S. Laimennossarja ja suoraviljelymenetelmien käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari, Sisäilmayhdistyksen raportti 13, s Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 4/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

18 raportti MV Sami Toivonen Industless Oy Professorintie 1 A J Klaukkala TULOSRAPORTTI KOHDE: Loimaan Krottikoulu NÄYTTEET: Materiaalinäytteet on ottanut Industless Oy, Näytteet on vastaanotettu laboratorioon Näytteet on analysoitu ANALYYSIT: Emissionäytteet kerättiin mikrokammiolaitteella (Micro-Chamber, µcte) Tenax TA adsorbenttiin. Analyysit tehtiin kaasukromatografilaitteistolla, johon oli yhdistetty massaselektiivinen detektori (TD-GC -MS). Yhdisteet tunnistettiin retentioaikojen sekä kirjastohaun perusteella (kirjasto nist02.l). Tolueenin, styreenin, 2-etyyli-1-heksanolin, naftaleenin ja 2,2,4-trimetyyli-1,3 -pentaanidioli di-isobutyraatin (TXIB) pitoisuus laskettiin oman vertailuaineen avulla. Muiden heksaanin ja heksadekaanin väliseltä kiehumispistealueelta löytyneiden yhdisteiden pitoisuudet laskettiin ns. tolueeniekvivalenttina. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (ns. TVOC) saatiin laskemalla kaikkien heksaanin ja heksadekaanin väliltä löytyneiden yhdisteiden tolueeniekvivalenttina määritetyt pitoisuudet yhteen. Lasketut tulokset ilmoitetaan lopuksi tutkittua näytemäärää kohti (µg/m³g). TVOC-tuloksen mittausepävarmuus ilman näytteenottoa on 34 % (luottamusvälillä 95 %). Yksittäisten, oman vertailuaineen avulla määritettävien yhdisteiden mittausepävarmuudet ovat välillä % riippuen yhdisteestä. Tolueeniekvivalenttina määritettyjen yhdisteiden mittausepävarmuudet ovat suurempia. Tällä menetelmällä tehty analyysi ei ole kvantitatiivinen, vaan se kertoo ainoastaan sen, mitä yhdisteitä ja missä keskinäisessä suhteessa, tutkitusta materiaalista emittoituu käytetyissä olosuhteissa. Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 1/6 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

19 raportti MV TULOKSEN TULKINTA: Tuloksen tulkintaan ei ole olemassa virallisia ohjearvoja. Alla olevassa taulukossa on esitetty Työterveyslaitoksen määrittämiä viitearvoja, joita voidaan hyödyntää materiaalien VOC tulosten arvioinnissa. Viitearvot perustuvat Työterveyslaitoksen sisäiseen aineistoon. Menetelmällä tehdyt näytteet eivät vastaa huoneilmasta kerättyjä näytteitä eivätkä materiaalien päästöluokitusta (M-luokat). Materiaalien VOC-emissioiden viitearvot erilaisille materiaalityypeille PVC pehmittimenä DEHP (di-etyyliheksyyliftalaatti) TVOC 2-etyyli-1-heksanoli 200 µg/m³g 70 µg/m³g PVC pehmittimenä DINCH (diisononyyliheksahydroftalaatti), DINP (di-isononyyliftalaatti) tai DIDP (di-isodekyyliftalaatti) TVOC 2-etyyli-1-heksanoli C9-alkoholit 500 µg/m³g 50 µg/m³g 320 µg/m³g TASOITTEET JA BETONI TVOC 2-etyyli-1-heksanoli 50 µg/m³g 40 µg/m³g LINOLEUM TVOC propaanihappo 650 µg/m³g 100 µg/m³g Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 2/6 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

20 raportti MV ANALYYSITULOKSET: Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Tulokset on ilmoitettu tolueenivasteella laskettuna. Mikäli yhdisteen pitoisuus näytteessä on alle 1 µg/m³g, sitä ei ole merkitty tulostaulukkoon, mutta se on mukana TVOC-arvossa. (*), laskettu omalla vasteella Näyte: 1, linoleum, Luokka P03 Linoleumlattia. myös tasoitetta mukana (tutkimustunnus: MV190100, näytteenottoaika 31min, näytetilavuus 2,1dm³) Pitoisuus tolueeniekvivalenttina YHDISTEET (µg/m³g) TVOC 58 ALIFAATTISET HIILIVEDYT hiilivetyseos 29 TERPEENIT alfa-pineeni 4.2 longifoleeni 2.4 YKSIARVOISET ALKOHOLIT 2-etyyli-1-heksanoli 1.0 (*1.3) TUNNISTAMATTOMAT YHDISTEET 18 (30% TVOC:sta) Hiilivetyseos = alifaattisia hiilivetyjä kiehumispistealueella noin C. Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 3/6 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

21 raportti MV Näyte: 2, linoleum, Luokka P21 Linoleumlattia. myös tasoitetta mukana (tutkimustunnus: MV190101, näytteenottoaika 31min, näytetilavuus 2,1dm³) Pitoisuus tolueeniekvivalenttina YHDISTEET (µg/m³g) TVOC 370 ALIFAATTISET HIILIVEDYT hiilivetyseos 70 AROMAATTISET HIILIVEDYT tolueeni 1.7 (*1.7) TERPEENIT alfa-longipineeni 4.4 longifoleeni 55 YKSIARVOISET ALKOHOLIT 2-etyyli-1-heksanoli 120 (*99) KETONIT 3-heptanoni 1.0 ESTERIT JA LAKTONIT 2-etyyliheksaanihapon butyyliesteri 1.0 Heksaanihapon 2-etyylimetyyliesteri 8.8 TUNNISTAMATTOMAT YHDISTEET 110 (29% TVOC:sta) Hiilivetyseos = alifaattisia hiilivetyjä kiehumispistealueella noin C. Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 4/6 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

22 raportti MV Näyte: 3, linoleum, Kutomo (tutkimustunnus: MV190102, näytteenottoaika 31min, näytetilavuus 2,1dm³) Pitoisuus tolueeniekvivalenttina YHDISTEET (µg/m³g) TVOC 220 ALIFAATTISET HIILIVEDYT dodekaani 1.9 hiilivetyseos 48 TERPEENIT longifoleeni 7.1 YKSIARVOISET ALKOHOLIT 1-butanoli etyyli-1-heksanoli 71 (*80) ALDEHYDIT heksanaali 1.2 KETONIT 3-heptanoni 16 HALOGEENIYHDISTEET 1-(2-kloroetoksi)butaani 2.1 TUNNISTAMATTOMAT YHDISTEET 62 (28% TVOC:sta) Hiilivetyseos = alifaattisia hiilivetyjä kiehumispistealueella noin C. Kuopiossa, Jani Mäkelä Mikrobioni Oy Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 5/6 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

23 raportti MV VIITTEET: ISO , 2004, Indoor air - Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS/FID, Asumisterveysasetus 545/2015. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Helsingissä Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa III Asumisterveysasetus Valvira ohje 8/2016. Järnström H., Reference values for building material emissions and indoor air quality in Residential buildings, 2007, VTT publications 672. Saarela, K., ym., TVOC-haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio ja sen eri Laskentatavat, Sisäilmastoseminaari 2005, Sisäilmayhdistys raportti 23. Työterveyslaitos. Kooste toimistoympäristöjen epäpuhtaus- ja olosuhdetasoista (rakennuksissa, joissa on koneellinen ilmanvaihto), joiden ylittyminen voi viitata sisäilmasto-ongelmiin Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 6/6 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

24 raportti AS Sami Toivonen Industless Oy Professorintie 1 A J Klaukkala TULOSRAPORTTI KOHDE: Loimaan Krottikoulu NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Industless Oy, Näytteet on vastaanotettu laboratorioon ja analysoitu ANALYYSIT: Näytteistä valmistetut preparaatit tutkittiin pyyhkäisyelektronimikroskoopilla. Asbestikuidut tunnistettiin alkuainekoostumuksen (SEM/EDS) perusteella. TULOKSET: Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä Alla olevassa tulostaulukossa asbestin esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella: Ei havaittu asbestikuituja Sisältää asbestia NÄYTE MATERIAALI TULOSYHTEENVETO LISÄTIETOJA LAB. TUNNUS Mat 1 Luokka P03 linoleum Ei havaittu asbestikuituja AS Linoleumlattia. myös tasoitetta mukana Mat 2 Luokka P21 linoleum Ei havaittu asbestikuituja AS Linoleumlattia. myös tasoitetta mukana Mat 3 Kutomo linoleum Sisältää asbestia Krysotiili AS Kuopiossa, Mika Lindh Mikrobioni Oy VIITTEET: ISO :2012 Air quality - Bulk materials, Part 1. Sampling and qualitative determination of asbestos in Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 1/2 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

25 raportti AS commercial bulk materials Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 2/2 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

26 PÖLYNKOOSTUMUS Tilaaja: Kohde: Projektinumero: Menetelmät: Näyte Pöly 1 Industless Oy Loimaan Krottikoulu 90005/PEM Tilauspäivä: Toimituspäivä: /6 Tilaajan toimittamat pölynäytteet (pyyhintäpöly pussissa) tutkittiin stereomikroskoopilla ja pyyhkäisyelektronimikroskoopilla. Pölytyypin suhteellinen määräarvio on kuvattu: (+++) = runsaasti, (++) = jonkin verran, (+) = yksittäisesti. Mineraalivillakuitujen määräarvio on ilmoitettu: alle 1 p-%, 1-5 p-% ja yli 5 p-%. Tulokset pätevät vain tutkituille näytteille. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. Laboratorio ei vastaa näytteenotosta. Tulokset toimitetaan sähköpostilla PDF-muodossa ilman suojausta. TULOKSET: Näytteenottaja: Industless Oy Materiaali / tila tai rakennusosa Luokka P03 tasopinnat Pölynkoostumus ulkoilmapölyä siitepöly (+) kloridit (+) rakennusmateriaalipölyä kalkkikivi (++) kipsi (+) huonepölyä tekstiilikuidut (++) hilse (++) karvat (+) teollisia mineraalikuituja arviolta < 1 p-% kivivilla lasivilla Pöly 2 Luokka P04 tasopinnat ulkoilmapölyä siitepöly (+) rakennusmateriaalipölyä kalkkikivi (++) kipsi (+) metallioksidit (+) huonepölyä tekstiilikuidut (++) teollisia mineraalikuituja arviolta 1-5 p-% kivivilla lasivilla LABROC OY OULU: TEKNOLOGIANTIE 11, OULU, PUH TAMPERE: HATANPÄÄN VALTATIE 34 B 2.KRS, TAMPERE, PUH ESPOO: METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO, PUH Y-TUNNUS:

27 TULOKSET: Näytteenottaja: Industless Oy Näyte Pöly 3 Materiaali / tila tai rakennusosa Luokka P05 tasopinnat Pölynkoostumus 90005/PEM ulkoilmapölyä kasvi-/eläinperäinen pöly (+) siitepöly (++) rakennusmateriaalipölyä kalkkikivi (+) kipsi (+) metallioksidit (+) huonepölyä tekstiilikuidut (++) teollisia mineraalikuituja arviolta 1-5 p-% kivivilla /6 Pöly 4 Pöly 5 Luokka P21 tasopinnat Huone 105 opettajien tila tasopinnat ulkoilmapölyä kasvi-/eläinperäinen pöly (+) rakennusmateriaalipölyä kalkkikivi (++) huonepölyä tekstiilikuidut (++) hilse (++) teollisia mineraalikuituja arviolta 1-5 p-% kivivilla ulkoilmapölyä kasvi-/eläinperäinen pöly (+) siitepöly (++) rakennusmateriaalipölyä kalkkikivi (+) huonepölyä tekstiilikuidut (++) hilse (++) karvat (+) teollisia mineraalikuituja arviolta < 1 p-% lasivilla LABROC OY OULU: TEKNOLOGIANTIE 11, OULU, PUH TAMPERE: HATANPÄÄN VALTATIE 34 B 2.KRS, TAMPERE, PUH ESPOO: METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO, PUH Y-TUNNUS:

28 TULOKSET: Näytteenottaja: Industless Oy Näyte Pöly 6 Materiaali / tila tai rakennusosa Luokka 106 ATK tasopinnat Pölynkoostumus 90005/PEM ulkoilmapölyä kasvi-/eläinperäinen pöly (+) siitepöly (+) kloridit (+) rakennusmateriaalipölyä kalkkikivi (++) huonepölyä tekstiilikuidut (++) hilse (+) karvat () teollisia mineraalikuituja arviolta < 1 p-% kivivilla lasivilla /6 Pöly 7 Pöly 8 Ruokasali tasopinnat Monistamo tasopinnat ulkoilmapölyä kasvi-/eläinperäinen pöly (+) siitepöly (+) rakennusmateriaalipölyä kalkkikivi (+) huonepölyä tekstiilikuidut (++) hilse (++) teollisia mineraalikuituja arviolta < 1 p-% kivivilla lasivilla ulkoilmapölyä kasvi-/eläinperäinen pöly (+) siitepöly (+) rakennusmateriaalipölyä kalkkikivi (++) huonepölyä tekstiilikuidut (+) hilse (+) teollisia mineraalikuituja arviolta < 1 p-% kivivilla lasivilla LABROC OY OULU: TEKNOLOGIANTIE 11, OULU, PUH TAMPERE: HATANPÄÄN VALTATIE 34 B 2.KRS, TAMPERE, PUH ESPOO: METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO, PUH Y-TUNNUS:

29 TULOKSET: Näytteenottaja: Industless Oy Näyte Pöly 9 Materiaali / tila tai rakennusosa Luokka 202 vasen puoli tasopinnat Pölynkoostumus 90005/PEM ulkoilmapölyä siitepöly (+) rakennusmateriaalipölyä kipsi (++) huonepölyä tekstiilikuidut (++) hilse (+) karvat (+) teollisia mineraalikuituja arviolta < 1 p-% lasivilla /6 Pöly 10 Luokka 202 oikea puoli + h 204 tasopinnat ulkoilmapölyä silikaattinen kiviainespöly (++) kasvi-/eläinperäinen pöly (+) siitepöly (+) rakennusmateriaalipölyä silikaattinen kiviainespöly (++) kipsi (+++) huonepölyä tekstiilikuidut (++) hilse (+) teollisia mineraalikuituja arviolta < 1 p-% lasivilla Pöly 11 Luokka U12 tasopinnat ulkoilmapölyä silikaattinen kiviainespöly (++) siitepöly (+) rakennusmateriaalipölyä silikaattinen kiviainespöly (++) kipsi (++) huonepölyä tekstiilikuidut (++) hilse (+++) teollisia mineraalikuituja arviolta < 1 p-% lasivilla LABROC OY OULU: TEKNOLOGIANTIE 11, OULU, PUH TAMPERE: HATANPÄÄN VALTATIE 34 B 2.KRS, TAMPERE, PUH ESPOO: METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO, PUH Y-TUNNUS:

30 TULOKSET: Näytteenottaja: Industless Oy Näyte Pöly 12 Materiaali / tila tai rakennusosa Luokka U02 tasopinnat Pölynkoostumus 90005/PEM ulkoilmapölyä kasvi-/eläinperäinen pöly (+) siitepöly (+) rakennusmateriaalipölyä kalkkikivi (+) kipsi (++) huonepölyä tekstiilikuidut (++) hilse (++) teollisia mineraalikuituja arviolta 1-5 p-% kivivilla lasivilla /6 Pöly 13 Kutomo tasopinnat ulkoilmapölyä siitepöly (+) rakennusmateriaalipölyä kalkkikivi (+) kipsi (++) huonepölyä tekstiilikuidut (++) hilse (+) teollisia mineraalikuituja arviolta < 1 p-% kivivilla Pöly 14 Neulontaluokka tasopinnat ulkoilmapölyä siitepöly (+) rakennusmateriaalipölyä kalkkikivi (+) huonepölyä tekstiilikuidut (++) hilse (++) teollisia mineraalikuituja arviolta < 1 p-% kivivilla lasivilla LABROC OY OULU: TEKNOLOGIANTIE 11, OULU, PUH TAMPERE: HATANPÄÄN VALTATIE 34 B 2.KRS, TAMPERE, PUH ESPOO: METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO, PUH Y-TUNNUS:

31 TULOKSET: Näytteenottaja: Industless Oy Näyte Pöly 15 Materiaali / tila tai rakennusosa Tekninen työ tasopinnat Pölynkoostumus 90005/PEM ulkoilmapölyä siitepöly (++) lentotuhka (+) rakennusmateriaalipölyä kalkkikivi (+) metallioksidit (+) huonepölyä tekstiilikuidut (++) teollisia mineraalikuituja arviolta < 1 p-% kivivilla /6 Anne Kämäräinen Tutkija, FM LABROC OY OULU: TEKNOLOGIANTIE 11, OULU, PUH TAMPERE: HATANPÄÄN VALTATIE 34 B 2.KRS, TAMPERE, PUH ESPOO: METSÄNNEIDONKUJA 6, ESPOO, PUH Y-TUNNUS:

32 raportti LP Sami Toivonen Industless Oy Professorintie 1 A J Klaukkala TULOSRAPORTTI KOHDE: Loimaan Krottikoulu NÄYTTEET: Laskeumapölynäytteet on ottanut Industless Oy, Näytteet on vastaanotettu laboratorioon ANALYYSIT: 14 vuorokauden ajalta kerättyä laskeumapölyä oli kerätty pinta-alaltaan 100 cm² suuruisilta näytteenottoalueilta steriiliin puskuriliuokseen kostutetulla pumpulipuikolla sivellen. Näyte oli viljelty suoraan kolmelle elatusalustalle: mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18 (DG18)-alustat sienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosi-alusta (THG) bakteereille. Näytettä inkuboitiin +25 C 7 vrk (homeet ja hiivat, kokonaisbakteerimäärä) ja 14 vrk (sädesienet), minkä jälkeen maljoilta laskettiin pesäkkeiden määrät ja homeet tunnistettiin suku- tai lajitasolle. MÄÄRITYSRAJA: Menetelmän määritysraja on 1 pmy/näytteenottoalue TULOKSEN TULKINTA: Muista, kuin toimistotyyppisistä rakennuksista, ei ole julkaistuja tutkimustuloksia tai tulkintaohjeita, joten tuloksista ei ole tehty tulosyhteenvetoa. Kuopiossa, Marja Hänninen Mikrobioni Oy Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 1/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

33 raportti LP ANALYYSITULOKSET: Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Lyhenteiden selitykset: T = malja täynnä pesäkkeitä, ei voitu laskea YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla yksittäisenäkin pesäkkeenä nopeasti peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen. * = kosteusvaurioindikaattori, ko. mikrobien osalta on suluissa esitetty myös näytteessä todettu pesäkemäärä. Elinkykyisten mikrobien määrä: <mr = alle määritysrajan + = (1-19 pmy/100 cm²) ++ = (20-49 pmy/100 cm²) +++ = ( pmy/100 cm²) ++++ = (> 200 pmy/100 cm²) Näyte: Pinta 1, Luokka P03 tasopinta (tutkimustunnus: PI190202) M2 DG18 THG HOMEET JA HIIVAT (pmy/100 cm²) (pmy/100 cm²) BAKTEERIT (pmy/100 cm²) Kokonaismäärä <mr <mr Kokonaismäärä + muut bakteerit + *sädesienet <mr Näyte: Pinta 2, Luokka P04 tasopinta (tutkimustunnus: PI190203) M2 DG18 THG HOMEET JA HIIVAT (pmy/100 cm²) (pmy/100 cm²) BAKTEERIT (pmy/100 cm²) Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä + steriilit + + muut bakteerit + Cladosporium sp. + *sädesienet <mr Penicillium sp. + + Näyte: Pinta 3, Luokka P21 tasopinta (tutkimustunnus: PI190204) M2 DG18 THG HOMEET JA HIIVAT (pmy/100 cm²) (pmy/100 cm²) BAKTEERIT (pmy/100 cm²) Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä + *Aspergillus fumigatus +(4) muut bakteerit + *Aspergillus ochraceus +(1) +(2) *sädesienet <mr Penicillium sp. + + *Scopulariopsis sp. +(1) hiivat + steriilit + Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 2/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

34 raportti LP Näyte: Pinta 4, opettajien huone 105 tasopinta (tutkimustunnus: PI190205) M2 DG18 THG HOMEET JA HIIVAT (pmy/100 cm²) (pmy/100 cm²) BAKTEERIT (pmy/100 cm²) Kokonaismäärä + <mr Kokonaismäärä +++ Penicillium sp. + muut bakteerit +++ *Aspergillus fumigatus +(1) *sädesienet <mr Näyte: Pinta 5, Luokka 106 ATK tasopinta (tutkimustunnus: PI190206) M2 DG18 THG HOMEET JA HIIVAT (pmy/100 cm²) (pmy/100 cm²) BAKTEERIT (pmy/100 cm²) Kokonaismäärä <mr + Kokonaismäärä + *Aspergillusryhmä Restricti +(1) muut bakteerit + *sädesienet <mr Näyte: Pinta 6, Huone 116 tasopinta (tutkimustunnus: PI190207) M2 DG18 THG HOMEET JA HIIVAT (pmy/100 cm²) (pmy/100 cm²) BAKTEERIT (pmy/100 cm²) Kokonaismäärä <mr <mr Kokonaismäärä + muut bakteerit + *sädesienet <mr Näyte: Pinta 7, Luokka 202 tasopinta (tutkimustunnus: PI190208) M2 DG18 THG HOMEET JA HIIVAT (pmy/100 cm²) (pmy/100 cm²) BAKTEERIT (pmy/100 cm²) Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä <mr Cladosporium sp. + *Aspergillus fumigatus +(1) Näyte: Pinta 8, Huone 204 tasopinta (tutkimustunnus: PI190209) M2 DG18 THG HOMEET JA HIIVAT (pmy/100 cm²) (pmy/100 cm²) BAKTEERIT (pmy/100 cm²) Kokonaismäärä <mr <mr Kokonaismäärä <mr Näyte: Pinta 9, Luokka U02 tasopinta (tutkimustunnus: PI190210) M2 DG18 THG HOMEET JA HIIVAT (pmy/100 cm²) (pmy/100 cm²) BAKTEERIT (pmy/100 cm²) Kokonaismäärä <mr <mr Kokonaismäärä + muut bakteerit + *sädesienet <mr Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 3/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

35 raportti LP Näyte: Pinta 10, Luokka U12 tasopinta (tutkimustunnus: PI190211) M2 DG18 THG HOMEET JA HIIVAT (pmy/100 cm²) (pmy/100 cm²) BAKTEERIT (pmy/100 cm²) Kokonaismäärä ++ + Kokonaismäärä + steriilit ++ + muut bakteerit + *Aspergillus versicolor +(3) *sädesienet <mr *Paecilomyces sp. +(1) Cladosporium sp. + Penicillium sp. + Näyte: Pinta 11, Kutomo tasopinta (tutkimustunnus: PI190212) M2 DG18 THG HOMEET JA HIIVAT (pmy/100 cm²) (pmy/100 cm²) BAKTEERIT (pmy/100 cm²) Kokonaismäärä + <mr Kokonaismäärä + *Trichoderma sp. +(1,YK) muut bakteerit + *sädesienet <mr Näyte: Pinta 12, Neulomo tasopinta (tutkimustunnus: PI190213) M2 DG18 THG HOMEET JA HIIVAT (pmy/100 cm²) (pmy/100 cm²) BAKTEERIT (pmy/100 cm²) Kokonaismäärä + + Kokonaismäärä + hiivat + muut bakteerit + *Oidiodendron sp. +(1) *sädesienet <mr Näyte: Pinta 13, Tekninen työ tasopinta (tutkimustunnus: PI190214) M2 DG18 THG HOMEET JA HIIVAT (pmy/100 cm²) (pmy/100 cm²) BAKTEERIT (pmy/100 cm²) Kokonaismäärä <mr <mr Kokonaismäärä <mr VIITTEET: Salonen, Lappalainen, Lindroos, Harju, Reijula. Fungi and bacteria in mould-damaged and non-damaged office environments in a subarctic climate. Atmospheric Environment. 2007:41; Salonen, H., ym Toimiston sisäilmaston tutkiminen. Työterveyslaitos, Tampere. Mikrobioni Oy PL Kuopio Puh Sivu 4/4 Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.

36

37

38

39

raportti RM2017-027 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: Värtsilän koulu NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

raportti RM2016-996 Jenni Ylikotila FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy Microkatu 1 70210 Kuopio TULOSRAPORTTI KOHDE: P31707 Tikkala NÄYTTEET: Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Heikki Saastamoinen, FCG

Lisätiedot

Aerator Oy. Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1. Pvm

Aerator Oy. Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1. Pvm Aerator Oy Ilmavirtojen mittauspöytäkirja Sivu no 1 Pvm 10.09.2013 Upokaskuja 9 B. 01450 VANTAA Kohde: Veromäen koulu Puh:09-280671, 0400-430671 Suorittaja: P.Leinonen Fax: 09-2420671 Mittarit: DB-Calc

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA2013-1 Thermopolis Oy Merja Järvelä Valtuustontie 2 62100 Lapua TULOSRAPORTTI KOHDE: Knuuttilan päiväkoti, Seinäjoki NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Merja Järvelä, Thermopolis Oy, 2.1.2013

Lisätiedot

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon

NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia Pitkäranta, Indoor Quality Service Oy, ja ne on vastaanotettu laboratorioon RAPORTTI ILA 2012-52 Miia Pitkäranta Indoor Quality Service Oy Tiilenpolttajankuja 5 01720 Vantaa TULOSRAPORTTI KOHDE: Päiväkoti Ukko-Pekka, Asematie 3, 01300 Vantaa NÄYTTEET: Ilmanäytteet on ottanut Miia

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6471/18 Kiwalab, , 24.1.2018 1 (5) Tilaaja: Kohde: Näytteenottaja: Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu: 9.1.2018 Analysointi aloitettu: 9.1.2018 Kirkkonummen kunta, Benny Vilander Nissnikun alakoulu, Masalantie 268,

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK7192 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kohde: Työmääräin: Näytteenottaja: Kirkkonummen kunta Jyrki Pulkki, Kiwa Inspecta Winellskan päiväkoti WO-00718940 Jyrki Pulkki Näytteenottopäivä: 16.10.2018 Näytteet vastaanotettu:

Lisätiedot

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab,

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab, 1 (5) Tilaaja: Turun kaupunki, Tilapalvelut Yhteyshenkilö: Janne Virtanen Kohde: Turun AMK, Ruiskatu 8, 20740 Turku Työmääräin: WO-00675349 Näytteenottaja: Sanna Snell, Tom Jansén ja Jaana Vainio Näytteenottopäivä:

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700091 Kohde: Toimeksianto: Opintien koulu Opintie 16600 Järvelä VOC-ilma ja materiaalinäytteiden

Lisätiedot

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen

Arkistokuva Raportti Työnumero: VOC-ilma ja materiaalinäytteiden ottaminen Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700090 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Koulutie 18 16600 Järvelä VOC-ilma ja

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta

SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO Konnuslahden koulu Rauhanlahdentie Leppävirta SISÄILMAMITTAUSLAUSUNTO 12.5.2016 Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Lausunto 12.5.2016 2 Tilaaja Kohde Leppävirran kunta Tekniset palvelut Risto Kosunen Rauhanlahdentie 10 79150 Leppävirta Toimeksianto

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Nallelan päiväkoti Virrat

Sisäilmamittausraportti Nallelan päiväkoti Virrat 2 (8) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 3 1.2 Yleistiedot, toimeksianto ja mittauksien tavoitteet... 3 1.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 3

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat Virrat 2 (9) Sisällys 1 Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 3 1.2 Yleistiedot, toimeksianto... 3 1.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 3 1.4 Tutkimusvälineet...

Lisätiedot

Sisäilman mikrobitutkimukset. Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat. Alapappilantie Eno

Sisäilman mikrobitutkimukset. Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat. Alapappilantie Eno Sisäilman mikrobitutkimukset Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat Alapappilantie 6 81200 Eno 2 (10) Enon yläkoulun sisäilmatutkimus 19.2.2018 2101 Sisäilman mikrobitutkimukset 29.1.2018 Tilaaja

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (8) Sisäilmari Oy Tatu Keinänen Kalkkipetteri 08700 LOHJA VOC-analyysi materiaalinäytteestä Asiakasviite: Näytteen kerääjät: Tatu Keinänen Analyysin kuvaus: VOC-yhdisteiden bulk-emissio mikrokammiolla,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie Järvelä

Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie Järvelä Sisäilmatutkimus 7.7.2017 Opintien koulu Opintie 2 16600 Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Työnumero 1716 7.7.2017 2 Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Opintien koulun sisäilman mikrobien näytteenotto

Lisätiedot

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus

Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tuomarilan koulu, Tiivistyskorjausten jälkeinen tarkistusmittaus Tutkimusraportti 19.4.2018 Projekti 308712 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin Tuomarilan koulun tiivistyskorjausten jälkeistä tilannetta

Lisätiedot

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen

Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Mikrobit eri rakenteista otetuissa materiaaleissa Teija Meklin, Helena Rintala ja Marja Hänninen Aineisto noin 6000 vaurioepäilynäytettä neljä materiaaliluokkaa perustuen annettuihin tietoihin ulkoseinärakenteet

Lisätiedot

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat

Sisäilmamittausraportti Rantatien koulu Virrat Virrat 2 (12) Sisällys 1 Yhteenveto... 3 2 Yleistiedot... 4 2.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 4 2.2 Yleistiedot, toimeksianto... 4 2.3 Käytettävissä oleva lähtötieto / aikaisemmat tutkimukset... 4

Lisätiedot

Sisäilmamittausraportti

Sisäilmamittausraportti Sisäilmamittausraportti 27.4.2017 Rantatien koulu Sisäilmamittausraportti 27.4.2017 2 (9) Sisällys 1 Yhteenveto... 3 2 Yleistiedot... 4 2.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 4 2.2 Yleistiedot, toimeksianto

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Tuhkala Pyhäjärventie Kesälahti

Sisäilmatutkimus. Tuhkala Pyhäjärventie Kesälahti Sisäilmatutkimus Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Raportti 2 10.6.2014 Tapani Hirvonen Kiinteistöpäällikkö Kiteen kaupunki/teknisen toimen palvelut Kiteentie 25 82500 Kitee Tuhkalan sisäilmatutkimus

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Mikkolan koulu Liite Bakteerit, Sieni-itiöt, pitoisuus, Näytteenottopisteen kuvaus 1 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

Raportti VOC MITTAUKSET SISÄILMASTA LÄNSIRANNAN KOULU, LAPPAJÄRVI

Raportti VOC MITTAUKSET SISÄILMASTA LÄNSIRANNAN KOULU, LAPPAJÄRVI 2019 Raportti VOC MITTAUKSET SISÄILMASTA LÄNSIRANNAN KOULU, LAPPAJÄRVI 12.4.2019 1 Sisällys Sisällys... 1 1.TAUSTATIETOA TUTKIMUKSESTA... 2 1.1 Tutkimuskohde... 2 1.2 Tilaaja... 2 1.3 Vastaava tutkija...

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA

SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA Seinäjoen kaupunki Tekniikkakeskus / Jouni Tiisijärvi PL 215 60100 Seinäjoki SISÄILMAMITTAUKSET KNUUTTILAN PÄIVÄKODISSA 2.1.2013 1 YLEISTÄ Mittauskohteena olivat Knuuttilan päiväkodin tilat, osoitteessa

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 17.8.2017 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Mika Metsäalho PL 84, 13101 Hämeenlinna Sähköposti: mika.metsaalho@hameenlinna.fi Kohde Ojoisten lastentalo, Mäyräntie

Lisätiedot

Rakenneavaukset ja näytteenotot

Rakenneavaukset ja näytteenotot WO-00704670 3.8.2018 Rakenneavaukset ja näytteenotot Vapaudenkatu 12 A 32200 Loimaa WO-00704670 2 (9) Tutkimuksen tilaaja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Olli Vahalahti 045 136 4766 olli.vahalahti@tyks.fi

Lisätiedot

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins.

Karamzin koulu. Sisäilman mikrobit. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, E s p o o Työnro Ins. K u l l o o n m ä e n t i e 2 0, 0 2 9 4 0 E s p o o Sisäilman mikrobit 5.4.2017 Työnro 319099.16 Ins. Terttu Rönkä 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 1.1 Tilaaja...3 1.2 Työn sisältö...3 1.3 Kohde ja

Lisätiedot

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET

SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 2.5.2017 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 21.3.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos Tiedoksi Ilmari Viljanen/Espoon kaupunki Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 22500344.030 1 TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Arkistokuva Raportti Työnumero:

Arkistokuva Raportti Työnumero: Sivuja:1/12 Vastaanottaja: Kärkölän kunta Jukka Koponen Virkatie 1 16600 Järvelä Arkistokuva Raportti Työnumero: 051621700090 Kohde: Toimeksianto: Vuokkoharjun koulu Koulutie 18 16600 Järvelä -VOC-ilma

Lisätiedot

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS

PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS PÄIVITETTY TUTKIMUSSELOSTUS 12.3.2019 Elisa Vene 225003-06 Tilapalvelut-liikelaitos PL 6200 0200 ESPOON KAUPUNKI Kohde Rehtorintien koulu, Rehtorintie 11, Espoo SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT

Lisätiedot

SIPOON KUNTA SÖDERKULLAN KOULU

SIPOON KUNTA SÖDERKULLAN KOULU Päivämäärä 28.11.2017 Laatija Jakelu Anne Lempinen Asiantuntija Pasi Kanerva, Mika- Matti Orrela SIPOON KUNTA SÖDERKULLAN KOULU Pintojen pölyisyysselvitys Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Vuokkoharjun koulu Kouluntie Kärkölä

Sisäilmatutkimus. Vuokkoharjun koulu Kouluntie Kärkölä Sisäilmatutkimus Vuokkoharjun koulu Kouluntie 18 16600 Kärkölä 2 Raportti Vuokkoharjun koulu 1290 1.3.2017 Jukka Koponen Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Vuokkoharjun koulun sisäilmatutkimus Aika

Lisätiedot

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET

SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET SISÄILMAN VOC- JA FLEC-MITTAUKSET Ruonalan Koulu Karhuvuorentie 1 48300 Kotka 12.2.2018 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 Kuntotutkimusraportti 2 Kenttätutkimus

Lisätiedot

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros

Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros M M B2 VOC3 VOC4 R2 VOC5 B4 M ASB1 A4 ASB2 M VOC8 B5 MK1 M M MK2 R1 M B VOC A MK PK R ASB Mikrobimateriaalinäyte Materiaalinäyte,

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Hangon kaupunki Hagapuiston koulu 26.02.2015 Hangon kaupunki Hagapuiston koulu Sisäilman VOC-mittaukset 23.1.2015 Jakelu: bengt.lindholm@hanko.fi (PDF) Sisäilmari Oy, arkisto (PDF) 2/5 1. Yleistiedot Kohde Hangon kaupunki Hagapuiston koulu

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI

TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI 1.2.2018 Elisa Vene Espoon kaupunki Tilakeskus liikelaitos 225003.0 Kohde Rastaalan koulu, Alatalo, Espoo SISÄILMAN SEURANTANÄYTTEET 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3

Sisäilman mikrobit. MITTAUSTULOKSET Kartanonkosken koulu Liite Bakteerit, pitoisuus, Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m 3 Sisäilman mikrobit 1 Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset

TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset TUTKIMUSRAPORTTI Kosteusmittaukset ja VOC-tutkimukset Meripirtin päiväkoti Haukkavuorenkatu 5 48100 KOTKA Työ nro T15026 Kotka 9.11.2015 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus. Opintien koulu Opintie Järvelä

Sisäilmatutkimus. Opintien koulu Opintie Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie 2 16600 Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Työnumero 1331 14.2.2017 2 Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Opintien koulun sisäilman mikrobien- ja VOC-yhdisteiden

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely materiaalinäyte, lajistopainotettu suoraviljely 1 / 6 Biodiversiteettiyksikkö Aerobiologian yksikkö pc-seloste, pessi, 17.7.2017 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Tilapalvelu

Lisätiedot

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen

Arkistokuva. VOC-näytteiden ottaminen. Seppo Rantanen, Tuukka Korhonen Vastaanottaja: Sivuja:1/12 Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Pappilanmäen koulu Puistotie 8 17500 Padasjoki VOC-näytteiden ottaminen Tilaaja: Seppo Rantanen

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu

Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha- Lapuantie 22, 62220 Kauhava Sisäilmanäytteet 31.5.2017 Työnro 31 4384.34 RI (AMK) Irmeli Nutikka Rkm Timo Ekola 2 (6) Kauhavan kaupunki, Pernaan koulu Vanha-Lapuantie

Lisätiedot

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite

MITTAUSTULOKSET Koskenkylän koulu, Koskenkyläntie 424, Pernaja Liite 77.0709 Sisäilman mikrobit Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa HB Sisäilmatutkimus Oy 2.3.2012 1 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Tutkimusraportti, Kulomäen koulu, Vantaa Johdanto Tutkimuksen kohteena on Kulomäen koulun

Lisätiedot

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa

SISÄILMAMITTAUKSET. Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa SISÄILMAMITTAUKSET Koivukoti 1I Kuriiritie 24 01510 Vantaa Raportin päiväys 31.10.2012 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 SISÄILMAMITTAUKSET 2 KURIIRITIE

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN

SISÄILMATUTKIMUS 23.3.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGAN PALOASEMAN SISÄILMATUTKIMUS 2 (8) TIIVISTELMÄ Limingan paloasema sijaitsee Limingassa, osoitteessa Kramsuntie 3, 91900 Liminka.

Lisätiedot

ProVent Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset

ProVent Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-06584-09 15.9.2009 Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiomittaukset Tilaaja: Suomen Pakkausmateriaalit TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-06584-09 1 (3) Tilaaja Suomen Pakkausmateriaalit

Lisätiedot

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS MUISTIO 10.10.2017 1 (2) Tilaaja: Muhoksen kunta Asematie 14 91500 Muhos Hanke: Muhoksen Virastotalo muutos ja korjaus VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS Kokousajankohta: 10. lokakuuta klo. 8:00 Paikka:

Lisätiedot

VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko

VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko 1(5) VOC sisäilmanäytteet Pohjakerroksen käytävä ja V-osa 3-krs portaikko Sepänkadun koulu 21.12.2018 2(5) 1. LÄHTÖTIEDOT Toimeksiantaja: Turun kaupunki, Tilapalvelukeskus Janne Virtanen Linnankatu 90

Lisätiedot

Pintapölynäytteet. Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku. Näytteiden otto päivä (5)

Pintapölynäytteet. Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku. Näytteiden otto päivä (5) 1(5) Pintapölynäytteet Pääskyvuoren koulu Talvitie 10 20610 Turku Näytteiden otto päivä 1.8.2017 2(5) KOHDETIEDOT Toimeksiantaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos Iiro Tainio Linnankatu 90 E 20100

Lisätiedot

Sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus

Sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus Sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus Ruoritalo Koulutie 3 82500 Kitee 2 (15) Ruoritalon sisäilma- ja rakennustekninen kuntotutkimus 19.1.2018 1952 Kiteen kaupunki, Ari Jumppanen Kiteentie 25 82500

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Rakenneselvitys Halton Solve TM

Rakenneselvitys Halton Solve TM Halton Solve TM Rakenneselvitys 27.2.2014 Linnankosken lukio Piispankatu24-26, PORVOO Tilaaja: Mikael Nystedt Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut mikael.nystedt@porvoo.fi Halton Oy Esterinportti 2 00240 Helsinki,

Lisätiedot

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ

ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet LUONNOS RAPORTTI K0624M ABS Consult Oy/Unto Kovanen Konalankuja 4 00390 HELSINKI MIKROBIMÄÄRITYS RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEISTÄ Kaivokselan koulusta otetuissa näytteissä

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI Heinäveden yläkoulu Heinäveden kunta

KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI Heinäveden yläkoulu Heinäveden kunta KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI Heinäveden yläkoulu Heinäveden kunta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Päivämäärä 17.01.2018 Projektinumero P34334P001 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusraportti 1 (23) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271

M I K P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T. Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 Kiratek Oy Irmeli Heikkinen, puh. 0207 401 008 07.03.2011 M I K 2 4 2 6 MIKROBITUTKIMUS P I N T A S I V E L Y N Ä Y T T E E T Jokivarren koulu Sorvatie 16 Vantaa Hanke 5271 2 (5) Kiratek Oy Jyrki Pulkki

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely

TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely pc-seloste, pessi, 07/2016 TESTAUSSELOSTE 1 / 12 Tilaaja: Laskutus: Toimitusosoite: Tiedoksi: Loviisan kaupunki / Mikko Mattinen Turun yliopisto / Janne Atosuo Loviisan kaupunki, viite L624/ Mikko Mattinen

Lisätiedot

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka

Rauhalan koulu Mällinkatu 1A Kotka TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Mällinkatu 1A 48600 Kotka 15.1.2018 Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750 2 www.insinooristudio.fi T14054 6 TUTKIMUSRAPORTTI 1 / 5 SISÄLLYS

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen

Sisäilmatutkimusraportti, Kaunialan Sairaala, Kylpyläntie 19, 02700 Kauniainen Delete Tutkimus Oy 16.7.2012 p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Kaunialan Sairaala Oy Markku Kiuru Talous- ja hallintopäällikkö Kylpyläntie 19 02700 Kauniainen puh: 09-505 922 29 mp: 0500 711

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS

SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS Sivu 1 / 6 SISÄILMATUTKIMUSRAPORTTI SEURANTAMITTAUS MATTILAN PÄIVÄKOTI Hirsitie 2, 04340 Tuusula 1.4.2012 TILAAJA: Pertti Elg, Rakennusmestari, Tuusulan kunta TUTKIJA: Jari Järveläinen, Jakitec Ky Sivu

Lisätiedot

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS

SISÄILMAN LAADUN MITTAUS SISÄILMAN LAADUN MITTAUS 12.5.2017 TUTKIMUSRAPORTTI 22500612.019 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84, Birger Jaarlin katu 33, 2. krs 13101 Hämeenlinna Sähköposti:

Lisätiedot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot

Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Työpaikkojen sisäilman VOCviitearvot Arja Valtanen, Hanna Hovi ja Tapani Tuomi Työterveyslaitos, työympäristölaboratoriot Orgaanisille yhdisteille säädettyjä pitoisuusarvoja asuin-ja työskentelytilojen

Lisätiedot

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja

Lohja Ristin koulun esiopetus. Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus. 1 Yleistiedot. 1.1 Tutkimuksen kohde. 1.2 Tutkimuksen tilaaja Tutkimusselostus Risti esiopetus 12.4.2019 1/9 Lohja Ristin koulun esiopetus Sisäilmatutkimuksen seurantamittaus 1 Yleistiedot 1.1 Tutkimuksen kohde Ristin esiopetus 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Pintojen pölyisyysselvitys Söderkullan koulu

Pintojen pölyisyysselvitys Söderkullan koulu Sipoon kunta Pintojen pölyisyysselvitys Söderkullan koulu 26.10.2017 TPA Andersson Oy Anne Lempinen Sisältö 1. TAVOITTEET JA TOTEUTUS... 3 2. PINTOJEN PÖLYISYYDEN MITTAUS... 4 3. TULOKSET... 5 3.1. Näkyvien

Lisätiedot

Pappilan kivikoulu. Liikuntasalin alapohjan lisätutkimukset. 1 Tutkimuksen tekijä. 2 Taustaa

Pappilan kivikoulu. Liikuntasalin alapohjan lisätutkimukset. 1 Tutkimuksen tekijä. 2 Taustaa Muistio 1 (7) Tilaaja: Akaan kaupunki Kiinteistöpäällikkö Henri Salonen puh: 040 335 3255 sähköposti: henri.salonen@akaa.fi 1 Tutkimuksen tekijä 2 Taustaa Vahanen Rakennusfysiikka Oy Tampellan esplanadi

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen

TUTKIMUSRAPORTTI. Korjausrakentaminen TUTKIMUSRAPORTTI Korjausrakentaminen PÄIVÄYS 0..04 PROJEKTI Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaukset TILAAJA Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, HKR-Rakennuttaja KOHDE Arabian monitoimikiinteistö,

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 25.5.2009 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA224HANSINPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 6 01300 VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI 25.5.2009 Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA224HANSINPK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä 6 01300 VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilman seurantanäytteet 15.3.2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmanäytteet maaliskuu 2013 Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa

Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 26.6.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Jouni Räsänen Sisäilmatutkimusraportti, Havukosken koulu, Vantaa Johdanto

Lisätiedot

Päivitetty

Päivitetty TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Vesivallintie 16 48600 Kotka Päivitetty 21.2.2018 OY INSINÖÖRI STUDIO Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750-2 www.insinooristudio.fi T13034-8

Lisätiedot

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa

Tutkimusraportti, Ilolan koulu, Vantaa Delete Tutkimus Oy 17.09.2012 Hämeentie 105 A 00550 Helsinki p. 09-394 852 f. 09-3948 5721 Tutkimusraportti Vantaan kaupunki Tilakeskus Rakennuttaminen Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Tutkimusraportti,

Lisätiedot

Sisäilmatutkimusraportti

Sisäilmatutkimusraportti Sisäilmatutkimusraportti Sivu: 1 (3) Työnumero: 500180 Raportti laadittu: 28.11.2018 Päivitys: Asiakas Kohde ja osoite Yhteyshenkilö Kartoittaja Keravan kaupunki Kaupunkitekniikan toimiala Kiinteistöpalvelut

Lisätiedot

TUPOKSEN ALAKOULU TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

TUPOKSEN ALAKOULU TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ TUPOKSEN ALAKOULU TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 2211616 4.1.2017 Tilastovertailu 2211616 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 4.1.2017 Sivu 1:8 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Raportti Työnumero:

Raportti Työnumero: Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Raportti Työnumero: 051721700104 Kohde: Toimeksianto: Padasjoen Opistotalo Koulukuja 2 17500 Padasjoki Sisäilman mikrobitason määritys

Lisätiedot

MUISTIO (RH %) ,5 vaalea liima, makea haju ,5 vaalea liima, makea haju

MUISTIO (RH %) ,5 vaalea liima, makea haju ,5 vaalea liima, makea haju MUISTIO 24.04.2017 /JLA T16058 Huutjärven koulu Huutjärventie 56 Pyhtää Mediateekin tutkimukset Huutjärven koulun Mediateekin 2037 tiloissa on koettu oireita. Tiloissa tehtiin tutkimuksia 30.3. ja 13.4.2017.

Lisätiedot

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI

PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI PORLAMMIN UIMAHALLI TILASTOVERTAILU MATERIAALINÄYTE DNA-ANALYYSI Projekti 1492513 7.2.2013 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. TILASTOVERTAILU... 4 2.1 Tilastoaineisto... 4 2.2 Käsitteitä... 4 2.3

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE. materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 1/2016

TESTAUSSELOSTE. materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 1/2016 PC-pohja: Pessi, 2017 TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 1/2016 1/10 Tilaaja: RTC Vahanen Turku Oy/Jouni Vuohijoki Selosteen sisältö: Veistämönaukio 1 3, 20100 Turku suoraviljely, 7

Lisätiedot

1. Tehtävä ja lähtötiedot

1. Tehtävä ja lähtötiedot 1/9 Laihian kunta Laihiantie 50 (PL 13) 66400 Laihia KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET 1. Tehtävä ja lähtötiedot Tehtävänä on ollut tutkia sisäilmanäytteenottojen avulla

Lisätiedot

Raportti 28.5.2014. Kirkkokadun koulu Kirkkokatu 15 75500 Nurmes

Raportti 28.5.2014. Kirkkokadun koulu Kirkkokatu 15 75500 Nurmes Raportti 28.5.2014 Kirkkokatu 15 75500 Nurmes Raportti 28.5.2014 2 Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Ilkka Kauppinen rakennusmestari Porokylänkatu 6D, 75530 Nurmes puh. 04010 45707 ilkka.kauppinen@nurmes.fi

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Oulu 30.11.2016 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Asumisterveysasetuksen soveltamisohje mikrobien mittaaminen Kaisa Jalkanen, tutkija THL, Asuinympäristö ja terveys -yksikkö Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa monet tekijät Hallittava kokonaisuus! Lähtötilanne

Lisätiedot

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A

SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET. Lausunto 07.04.2014 SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN. I n s i n ö ö r i t o i m i s t o L E V O L A SIIKAISTEN KOULUKESKUS LAUTTIJÄRVENTIE 8 SIIKAINEN SISÄILMAN SEURANTAMITTAUKSET Lausunto 07.04.2014 Tilaaja Siikaisten kunta Tekninen johtaja Anne Järvenranta Toimeksianto Sisäilman seurantamittaukset.

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA

TUTKIMUSRAPORTTI, LEPPÄKORVEN KOULU, VANTAA HB Sisäilmatutkimus Oy 6.3.2012 1 f. 09-3948 5721 Raportti Vantaan kaupunki, tilakeskus Hankepalvelut/Hankevalmistelu Ulla Lignell Sisäympäristöasiantuntija Kielotie 13, 01300 VANTAA e-mail. ulla.lignell@vantaa.fi

Lisätiedot

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI

KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI KIRKKONIEMEN KOULU VOC- JA MIKROBITUTKIMUS RAPORTTI 4.12.2013 Sisäilmainsinöörit Oy Puh. +358 20 7698 440 e-mail: info@sisailmainsinoorit.fi Luoteisrinne 4 C Fax. +358 20 7698 449 internet: www.sisailmainsinoorit.fi

Lisätiedot

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki

Emissiomittaukset lattiapinnoitteesta kohteessa Kullasvuoreen koulu, Padasjoki TUTKIMUSSELOSTUS NRO VTT-S-01155-17 1 (4) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Insinööritoimisto TJ Koistinen Oy Toivo Koistinen Liinuminkatu 1 A 2 15860 Hollola Toivo Koistinen, VTT-O-185190-17 VTT Expert Services

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA. Terveyskeskus. Tutkimusraportti/Terveyskeskus/päivitetty lausunto

HEINÄVEDEN KUNTA. Terveyskeskus. Tutkimusraportti/Terveyskeskus/päivitetty lausunto HEINÄVEDEN KUNTA Terveyskeskus Tutkimusraportti/Terveyskeskus/päivitetty lausunto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.9.2017 P32551 Tutkimusraportti/Terveys keskus/päivitetty lausunto 2 (17) Ylikotila Jenni

Lisätiedot

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet

Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Kiinteistöjen haitalliset mikrobit ja yhdisteet Paula Kurola, laboratoriopäällikkö (FT) KiraLab mikrobilaboratorio, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 2 Hittejä vai huteja? Kaikki oireilu johtuu homeesta!

Lisätiedot

Laihian keskuskoulu, B-rakennus KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET

Laihian keskuskoulu, B-rakennus KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET MUISTIO Korjaustöiden jälkeisten sisäilman mikrobinäytteiden analyysitulokset 29.8.2018 1/6 Laihian kunta Laihiantie 50 (PL 13) 66400 Laihia KORJAUSTÖIDEN JÄLKEISTEN SISÄILMAN MIKROBINÄYTTEIDEN ANALYYSITULOKSET

Lisätiedot

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka

TARKASTUSMUISTIO Länsikatu JOENSUU Poikolan koulu, alakoulu Poikolantie 6 C Juuka Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO: Poikolan alakoulu, talvi 2012 1/3 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy TARKASTUSMUISTIO Länsikatu 15 80110 JOENSUU 7.5.2012 Juuan kunta, tekniset palvelut

Lisätiedot

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS

SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Projekti SISÄILMA- JA MATERIAALITUTKIMUS Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA 25.3.2014 2 YHTEYSTIEDOT Tutkimuskohde aja Tutkimusryhmä Havukosken koulu Tarhakuja 2, 01360 VANTAA Vantaan keskus, Hankepalvelut,

Lisätiedot

Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus. Ruukinkankaan koulu. Ruukinkatu 5, Suomussalmi

Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus. Ruukinkankaan koulu. Ruukinkatu 5, Suomussalmi Teollisten mineraalivillakuitujen tutkimus Ruukinkankaan koulu Ruukinkatu 5, Suomussalmi Tutkija Sotkamon Erikoispuhdistus Oy Sivu 1 / 4 MMMF-tutkimus Ruukinkankaan koulu, Suomussalmi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA216VIERTOLANK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA

Vantaan Tilakeskus RAPORTTI Hankepalvelut, Rakennuttaminen. VANTAA216VIERTOLANK A Mikko Krohn Kielotie 13 sivuja yhteensä VANTAA N O V O R I T E Home- ja lahovauriot, HTT tavarantarkastukset, mikrobianalyysit Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi GSM 040-5540617, Fax. 09-8845543, simo.valjakka@novorite.fi Vantaan Tilakeskus

Lisätiedot

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus

Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan. Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Puhdistinlaitteiden vaikutukset Inex Oy Kilon toimipaikan sisäilmaan Jyväskylän yliopisto Ympäristöntutkimuskeskus Tutkimusraportti 118/2013 Mika Laita Jyväskylä 2013 1 / 5 1. JOHDANTO Inex Partners Oy:n

Lisätiedot

LUKIO, YLIVIESKA TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ

LUKIO, YLIVIESKA TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ LUKIO, YLIVIESKA TULKINTA JA TILASTOVERTAILU SISÄILMAN VVOC- JA VOC-ANALYYSISTÄ Projekti 2908719 13.3.2019 Tilastovertailu 2908719 VVOC- ja VOC-yhdisteet, ilma 13.3.2019 Sivu 1:10 Sisällysluettelo 1. YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen

Analyysien tulosten tulkinta Satu Saaranen Analyysien tulosten tulkinta 31.10.2017 Satu Saaranen VIRALLISET OHJEET NÄYTTEENOTTOON, NÄYTTEIDEN KÄSITTELYYN, ANALYSOINTIIN JA TULKINTAAN: THL ja TY Laboratorio-opas tulossa piakkoin Asumisterveysasetus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AMBIOTICA-RAKENNUS RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMA- OLOSUHTEIDEN TUTKIMUS TIEDOTUSTILAISUUS 19.8.2014 RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT pinta-ala noin 11 784 br-m 2, kerrosala noin 12 103 ke rakennus

Lisätiedot