SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k >

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SPCU 1C1. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 1C1 U > U < U > U n IRF k >"

Transkriptio

1 SPCU C Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U IRF STEP.2 U > U n STEP t [ s] 0.5 > k > U < U n SG t < k < [ s] 0.5 RESET 0..0 U > U < 36 SPCU C

2 MRS MUM FI Julkaistu Päivitetty Versio B (korvaa 34 SPCU 3 FI) Tarkastanut KJ Hyväksynyt GL SPCU C Yli- ja alijänniterelemoduuli Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Sisältö Ominaisuuksia... 2 Toimintaselostus... 3 Lohkokaavio... 4 Etukilpi... 5 Toimintamerkit... 5 Asettelut... 6 Ohjelmointikytkimet... 6 Mittaustiedot... 8 Rekisteröidyt tiedot... 8 Asettelujen ja rekistereiden päävalikko ja alavalikot... 0 Käänteisaikaominaiskäyrät... Tekniset tiedot... 3 Tapahtumakoodit... 4 Kaukosiirrettävät tiedot... 5 Vikakoodit... 8 Ominaisuuksia Vakio- tai käänteisaikahidastettu ylijänniteporras Vakio- tai käänteisaikahidastettu alijänniteporras Alijänniteportaan laukaisu voidaan estää ulkoisella ohjaussignaalilla Näyttö osoittaa mittaus- ja asetteluarvot sekä vikahetkellä rekisteröityjä tietoja Itsevalvonta tarkkailee jatkuvasti elektroniikan ja mikroprosessorin toimintaa ja todettuaan pysyvän vian antaa ohjauksen hälytysreleelle ja lukitsee muut ulostulot 2

3 Toimintaselostus Yksivaiheinen yli- ja alijänniterelemoduuli SPCU C sisältää yli- ja alijänniteportaan, jotka voivat toimia toisistaan riippumatta joko vakio- tai käänteisaikatoiminnassa. Jos yli- ja alijännitemoduulin mittaama jännite ylittää U>-portaan asetteluarvon, moduuli antaa asetellun havahtumisajan kuluttua havahtumissignaalin SS. U>-portaan havahtumisajalle voidaan valita kytkinryhmän SG kytkimillä ja 2 neljä eri arvoa. Mikäli toimintaporras on edelleen havahtuneena asetellun toiminta-ajan t> tai käänteisaikatoiminnassa ylijännitteen suuruudesta riippuvan ajan kuluttua, ylijänniteporras antaa laukaisusignaalin TS. U>-portaan toimintatavan valinta vakio- tai käänteisaikaiseksi tehdään kytkimellä SG/3. Vakioaikatoiminnassa toiminta-ajan asettelualue ohjelmoidaan kytkimellä SG/4. Käänteisaikatoiminnassa tämä toimintaporras sisältää jyrkkyydeltään kaksi erilaista käyrästöä. Käytettävä käyrästö valitaan ohjelmointikytkimellä SG/4. Jos mittausjännite alittaa U<-portaan asetteluarvon, moduuli antaa asetellun havahtumisajan kuluttua havahtumissignaalin SS2. U<-portaan havahtumisajalle voidaan valita kytkimellä SG/8 kaksi eri arvoa. Alijänniteporras antaa laukaisusignaalin TS2 asetellun toiminta-ajan t< tai käänteisaikatoiminnassa alijännitteen suuruudesta riippuvan ajan kuluttua, mikäli porras on tällöin vielä havahtuneena. U<-portaan toimintatavan valinta vakio- tai käänteisaikaiseksi tehdään kytkimellä SG/7. Jos alijänniteporras toimii vakioaikaisena, toiminta-ajan asettelualueen määrää kytkin SG/6. Käänteisaikatoiminnassa tällä toimintaportaalla on yksi toimintakäyrästö. Alijänniteportaan havahtuminen ja laukaisu voidaan estää esim. jälleenkytkentöjen aikana tapahtuvien turhien toimintojen välttämiseksi kytkimellä SG/5. Esto toimii, jos mittaussignaali laskee pienemmäksi kuin 0,2 x U n. Kuva havainnollistaa tätä toimintaa. Kuva. Yli- ja alijänniterelemoduulin SPCU C toiminta, kun alijänniteportaan toiminta on lukittu sisäisesti (SG/5=). Pelkkä U<-portaan laukaisu (TS2) voidaan estää tuomalla portaalle lukitussignaali BTS2. Lukitusten ohjelmointi tehdään releyhdistelmäkohtaisesti moduulin piirilevyllä olevassa kytkinryhmässä SGB. Kytkinryhmän ohjelmointiohje on esitetty releyhdistelmän käyttöohjeessa pistoyksiköiden keskinäisiä signaaleja esittävässä kaaviossa. Relemoduulin etupaneelissa on toimintamerkit sekä yli- että alijänniteportaalle. Toimintamerkki syttyy keltaisena ko. toimintaportaan havahtuessa ja punaisena toimintaportaan antaessa laukaisusignaalin. Havahtumisten ja laukaisujen toimintamerkeille voidaan ohjelmointikytkinryhmällä SG2 ohjelmoida itsepito, jolloin ne jäävät palamaan vaikka toiminnan aiheuttanut signaali palautuu. Toimintamerkit kuitataan releen etupaneelista painamalla RESET-painiketta tai SPA-väylän kautta komennolla V0 tai V02. 3

4 Lohkokaavio Kuva 2. Yli- ja alijänniterelemoduulin SPCU C lohkokaavio U BS, BS2, BS3 BTS2 SG SG2 SGB SS TS SS2 TS2 Y R Mitattava jännite Ulkoiset lukitussignaalit U<-portaan laukaisun lukitus Ohjelmointikytkinryhmä relemoduulin etukilvessä Toimintamerkkien ohjelmointikytkinryhmä (ei kuvassa) Lukitussignaalien ohjelmointikytkimet (piirilevyllä) U>-portaan havahtumissignaali U>-portaan laukaisusignaali U<-portaan havahtumissignaali U<-portaan laukaisusignaali Keltainen merkkilamppu, havahtuminen Punainen merkkilamppu, laukaisu Huom! Kaikkia moduulin tulo- ja lähtösignaaleja ei välttämättä ole johdotettu jokaisen tätä moduulia käyttävän releyhdistelmän liittimille. Se, mitkä signaalit on johdotettu liittimille, ilmenee ko. releyhdistelmän pistoyksiköiden välisiä signaaleja esittävästä kaaviosta. 4

5 Etukilpi B U > U < Yksinkertaistettu kojesymboli Jännitteen mittauksen merkkilamppu U IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Näyttö U>-portaan havahtumisarvon asettelupotentiometri ja merkkilamppu U > U n STEP STEP Näytön askelluspainike U>-portaan toiminta-ajan t> tai aikakertoimen k> asettelupotentiometri ja merkkilamppu U<-portaan havahtumisarvon asettelupotentiometri ja merkkilamppu U<-portaan toiminta-ajan t< tai aikakertoimen k< asettelupotentiometri ja merkkilamppu 0.5 t > [ s] k > U < U n t < k < [ s] SG 0 RESET 0..0 U > U < Ohjelmointikytkinryhmä SG Kytkinryhmien SG, SG2 ja SG3 merkkilamppu Kuittauspainike Toimintamerkit 36 SPCU C Relemoduulin lajimerkki Kuva 3. Yli- ja alijänniterelemoduulin SPCU C etukilpi Toimintamerkit Molemmilla jänniteportailla on oma kelta-punainen toimintamerkkinsä. Se syttyy keltaisena kun toimintaporras havahtuu ja punaisena, kun toimintaporras antaa laukaisusignaalin. Näille neljälle toimintamerkille voidaan toisistaan riippumatta ohjelmoida SG2:lla itsepito, jolloin toimintamerkki jää palamaan vaikka toiminnan aiheuttanut signaali palautuu. Esimerkiksi, jos ylijänniteportaan laukaisun toimintamerkille on ohjelmoitu itsepito, syttyy merkkivalo normaalisti keltaisena, kun ko. toimintaporras havahtuu ja punaisena, kun porras antaa laukaisusignaalin. Toimintaportaan palautuessa jää merkkivalo edelleen palamaan punaisena. Palamaan jääneet toimintamerkit kuitataan releen etupaneelista painamalla RESET-painiketta tai SPA-väylän kautta komennolla V0 tai V02. Kuittaamatta jätetty toimintamerkki ei vaikuta relemoduulin toimintaan. Katso myös kytkinryhmän SG3 taulukko sivulla 7 jaksossa "Ohjelmointikytkimet". Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu osoittaa, että relemoduulin itsevalvonta on huomannut pysyvän vian. Merkkilamppu syttyy punaisena pian vian löytymisen jälkeen. Samalla relemoduuli antaa ohjauksen releyhdistelmän itsevalvontakoskettimelle. Lisäksi useimmissa vikatapauksissa moduulin näyttöön syttyy vikakoodi, joka kertoo, minkä tyyppisestä viasta on kysymys. Vikakoodi koostuu punaisesta ykkösestä ja vihreästä koodinumero-osasta, jotka eivät ole kuitattavissa pois moduulin näytöstä. Vian sattuessa vikakoodi tulee kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa huoltoyhteydenotossa. 5

6 Asettelut Asetteluarvot ilmaistaan näytön kolmella oikeanpuolimmaisella numerolla. Asettelupotentio- metrin alapuolella palava merkkilamppu osoittaa, mikä asetteluarvo kulloinkin on näytössä. U>/U n U>-portaan havahtumisarvo releen nimellisjännitteen kerrannaisena, asettelualue 0,8...,6 x U n t> [s] Vakioaikatoiminnassa U>-portaan toiminta-aika sekunteina. Asettelualue valitaan k> kytkimellä SG/4 ja vaihtoehdot ovat 0,05...,00 s tai 0,5...0,0 s. Käänteisaikatoiminnassa ylijänniteportaan aikakerroin k>, asettelualue 0,05...,00 U</U n U<-portaan havahtumisarvo releen nimellisjännitteen kerrannaisina, asettelualue 0,4...,2 x U n t< [s] Vakioaikatoiminnassa U<-portaan toiminta-aika sekunteina. Asettelualue valitaan k< kytkimellä SG/6 ja vaihtoehdot ovat...0 s tai 0 00 s. Käänteisaikatoiminnassa alijänniteportaan aikakerroin k<, asettelualue 0,,0 Lisäksi näytöltä voidaan lukea ohjelmointikytkinryhmän SG tarkistussumma, kun kytkinryhmän alapuolella oleva merkkilamppu palaa. Tämän avulla varmistutaan siitä, että kytkimet on aseteltu oikein ja ne ovat toimintakunnossa. Tarkistussumman laskeminen on esitetty käyttöohjeessa "C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet". Ohjelmointikytkimet Sovellutuskohtaiset lisätoiminnot valitaan relemoduulin etulevyssä sijaitsevassa ohjelmointi- kytkinryhmässä SG. Kytkinten numerot...8 sekä asennot 0 ja on merkitty kilpeen. Kytkin SG/ SG/2 Toiminta Ylijänniteportaan havahtumisajan valinta SG/ SG/2 Havahtumisaika 0 0 0, s 0 s 0 0 s 60 s SG/3 SG/4 U>-portaan toimintatavan valinta sekä toiminta-ajan asettelualueen tai ominaiskäyrästön valinta SG/3 SG/4 Toimintatapa Toiminta-aika t> tai ominaiskäyrästö 0 0 vakioaika 0,05...,00 s 0 vakioaika 0,5...0 s 0 käänteisaika käyrästö A käänteisaika käyrästö B SG/5 Alijänniteportaan havahtumisen ja laukaisun automaattisen eston valinta. Kun SG/5=0, alijänniteporras toimii aina, kun mitattu jännite alittaa asetteluarvon. Kun SG/5=, alijänniteportaan havahtuminen ja laukaisu estyvät, jos mitattava jännite laskee pienemmäksi kuin 0,2 x U n. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää estämään turhat havahtumiset ja laukaisut jälleenkytkentöjen aikana 6

7 Kytkin SG/6 SG/7 Toiminta U<-portaan toimintatavan valinta sekä toiminta-ajan asettelualueen valinta vakioaikatoiminnassa SG/6 SG/7 Toimintatapa Toiminta-aika t< tai ominaiskäyrästö 0 0 vakioaika...0 s 0 vakioaika s 0 käänteisaika käyrästö C käänteisaika käyrästö C SG/8 Alijänniteportaan havahtumisajan valinta. Kun SG/8=0, havahtumisaika on 0, s Kun SG/8=, havahtumisaika on 30 s. Kytkinryhmä SG2 sijaitsee kytkinryhmän SG tarkistussumman kolmannessa alavalikossa ja on ns. pehmokytkinryhmä. Kytkinryhmällä SG2 ohjelmoidaan havahtumisten ja laukaisujen toimintamerkkien toimintatapa. Toimintamerkit voidaan vapaasti ohjelmoida joko pysymään (itsepito) tai palautumaan toiminnan aiheuttaneen signaalin palauduttua. Ohjelmoiminen tapahtuu määrittelemällä kytkinryhmälle tarkistussumma seuraavan taulukon mukaisesti. Oletusasetteluna havahtumissignaaleille on aseteltu palautuva toiminta ja laukaisusignaaleille itsepito. Itsepitotoimintaa vastaava luku Tehdasasettelu Keltainen toimintamerkki, U> hav. 0 Punainen toimintamerkki, U> lauk. 2 2 Keltainen toimintamerkki, U< hav. 4 0 Punainen toimintamerkki, U< lauk. 8 8 Tarkistussumma Σ 5 0 Kytkinryhmä SG3 sijaitsee kytkinryhmän SG alavalikossa 4. Etukilven STEP- ja RESET-painikkeet voidaan ohjelmoida kytkimellä SG3/. Kytkimet SG3/2 8 eivät ole käytössä. Kytkimen SG3 oletusarvo on 0. SG3/ Painike Kuittaa havahtumis- ja Poistaa muistiinlaukaisutoimintamerkit tallennetut arvot STEP 0 RESET x STEP & RESET x x STEP x RESET x STEP & RESET x x Relemoduulin piirilevyllä on kytkinryhmä SGB, jonka kytkimillä 5, 7 ja 8 ohjelmoidaan alijänniteportaalle eri releyhdistelmissä mahdollisesti tulevat lukitussignaalit. Kytkinryhmän SGB ohjelmointiohje on esitetty releyhdistelmän käyttöohjeen yleisessä osassa pistoyksiköiden välisiä signaaleja esittävässä kaaviossa. 7

8 Mittaustiedot Mittaustiedot ilmaistaan näytön kolmella oikeanpuolimmaisella numerolla. Näytössä kulloinkin oleva mittaustieto osoitetaan merkkilampulla. Merkkilamppu U Mittaustieto Yksikön mittaama jännite releen nimellisjännitteen kerrannaisina. Rekisteröidyt tiedot Näytön vasemmanpuoleisin numero näyttää rekisterin osoitteen ja kolme muuta numeroa rekisteröidyn tiedon. Rekisteri/ STEP Rekisteröity tieto Suurin yksikön mittaama jännite releen nimellisjännitteen kerrannaisina silloin, kun ylijänniteporras on havahtuneena. Uusi havahtuminen kuittaa vanhan rekisteröidyn arvon ja päivittää rekisteriin uuden arvon. Ylijänniteportaan laukaisu lopettaa keräilyjakson, jolloin muistiin jää suurin havahtuneenaoloaikana rekisteröity arvo. 2 Suurin yksikön mittaama jännite releen nimellisjännitteen kerrannaisena. Rekisteri päivittyy uudella arvolla aina, kun mitatun jännitteen arvo ylittää rekisterissä olevan arvon. Rekisteri 2 nollautuu ainoastaan apujännitteen kadottua, sarjaväylän kautta annetulla komennolla tai painettaessa yhtäaikaisesti STEP- ja RESETpainikkeita. 3 Pienin yksikön mittaama jännite releen nimellisjännitteen kerrannaisina silloin, kun alijänniteporras on havahtuneena. Uusi havahtuminen kuittaa vanhan rekisteröidyn arvon ja päivittää rekisteriin uuden arvon. Alijänniteportaan laukaisu lopettaa keräilyjakson, jolloin muistiin jää pienin havahtuneenaoloaikana rekisteröity arvo. 4 Pienin yksikön mittaama jännite releen nimellisjännitteen kerrannaisena. Rekisteri päivittyy uudella arvolla aina, kun mitatun jännitteen arvo alittaa rekisterissä olevan arvon. Rekisteri 4 nollautuu ainoastaan apujännitteen kadottua, sarjaväylän kautta annetulla komennolla tai painettaessa yhtäaikaisesti STEP- ja RESETpainikkeita. 5 Ylijänniteportaan havahtumisarvon ylitysten lukumäärä, n(u>)= Alijänniteportaan havahtumisarvon alitusten lukumäärä, n(u<)= Ylijänniteportaan viimeisin havahtuneenaoloaika prosentteina asetellusta toimintaajasta t> tai käänteisaikatoiminnassa lasketusta toiminta-ajasta. Uusi havahtuminen käynnistää laskurin nollasta. Jos porras suorittaa laukaisun, rekisterissä on lukema Alijänniteportaan viimeisin havahtuneenaoloaika prosentteina asetellusta toimintaajasta t< tai käänteisaikatoiminnassa lasketusta toiminta-ajasta. Uusi havahtuminen käynnistää laskurin nollasta. Jos porras suorittaa laukaisun, rekisterissä on lukema 00. 8

9 Rekisteri/ STEP Rekisteröity tieto 0 Ulkoisten lukitus- ym. ohjaustietojen näyttö. Rekisterin oikeanpuoleisin numero näyttää, missä tilassa alijänniteportaan lukitus on. Vaihtoehdot ovat seuraavat: 0 = ei lukitusta 2 = alijänniteportaan laukaisu lukittu Rekisterin keskimmäinen numero on aina nolla. Kolmas numero oikealta ilmaisee releyhdistelmässä mahdollisesti olevan kaukokuittaustulon tilan. Vaihtoehdot ovat seuraavat: 0 = kaukokuittaus ei aktiivinen = kaukokuittaus päällä Tästä rekisteristä siirrytään tarvittaessa Trip test-toimintamuotoon, jossa saadaan pakko-ohjattua relemoduulin havahtumis- ja laukaisusignaalit yksi kerrallaan aktiivisiksi. Katso tarkempi selvitys käyttöohjeesta "C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet" A Yli- ja alijännitemoduulin osoitetunnus sarjaliikennejärjestelmää varten. Jos asetettu nollaksi, niin sarjaliikenne ei ole käytössä. Tämän rekisterin alavalikoita ovat: ) Sarjaliikenteen tiedonsiirtonopeuden valinta. Valittavissa 300, 200, 2400, 4800 tai 9600 Bd. Oletusasetteluna 9600 Bd. 2) Sarjaliikenteen toimintatilaa ilmaiseva yhteyskatkoslaskuri. Jos moduuli on liitetty järjestelmään, jossa on tiedonkeruu- ja raportointiyksikkö ja tietoliikenne toimii, yhteyskatkoslaskurin arvo on 0. Muutoin laskurissa pyörivät jatkuvasti numerot ) Asetteluiden kauko-ohjauksessa tarvittava salasana. Näytön ollessa sammuneena päästään näyttövalikon alkuun painamalla kerran STEP-painiketta. Rekisterit...8 nollataan painamalla samanaikaisesti STEP- ja RESET- painikkeita tai SPAväylän kautta komennolla V02. Rekisterit nollaantuvat myös, jos apusähkön syöttö katkeaa. Relemoduulin osoitetunnus, sarjaliikenteen nopeuden arvo ja salasana pysyvät muistissa apujännitekatkoksen yli. Käyttöohjeessa "C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet" on esitetty osoitteen ja sarjaliikenteen nopeuden asetteluohje. Alkutilanteessa, jossa moduulin kumpikaan porras ei ole havahtunut, rekisterin näytössä on lukema 000 ja rekisterin 3 näytössä

10 Asettelujen ja rekistereiden päävalikko ja alavalikot Alavalikoihin ja asettelumuotoon siirtymiseen tarvittavat toimenpiteet sekä asetteluiden suorittaminen ja Trip test-asennossa toimiminen on selostettu käyttöohjeessa "C-tyypin SPCrelepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet". PÄÄVALIKKO ALAVALIKOT STEP 0,5 s RESET s Normaali tila, näyttö pimeänä = asettelutilassa aseteltava arvo Mitattu jännite U ASKEL TAAKSE 0,5 s ALAVALIKOT ASKEL ETEEN s T A A K S E P Ä I N S T E P.5 s E T E E N P Ä I N P Ä Ä V A L I K K O Havahtumisarvon U> asettelu Aika t>/aikakerroin k> portaalle U> Havahtumisarvon U< asettelu Aika t</aikakerroin k< portaalle U< Tarkistussumma kytkinryhmälle SG Kaukoaseteltu tark. summa Edellisen U>-hav. aikana mitattu suurin jännite Suurin kuittauksen jälkeen mitattu jännite Edellisen U<-hav. aikana mitattu pienin jännite Pienin kuittauksen jälkeen mitattu jännite Ylijänniteportaan U> havahtumisten lukumäärä Kaukoasetteluprosentti p Kaukoasetteluprosentti p2 Kaukoasetteluprosentti p3 Kaukoasetteluprosentti p4 2 Kaukoaseteltu tark. summa Kaukoasetteluarvo U> x p Kaukoasetteluarvo t> x p2 / k> x p2 Kaukoasetteluarvo U< x p3 Kaukoasetteluarvo t< x p4 / k< x p4 Tark. summa kytkinryhmälle SG2 4 Tark. summa kytkinryhmälle SG3 S T E P s 6 Alijänniteportaan U< havahtumisten lukumäärä 7 Viimeisin U>-portaan havahtuneenaoloaika 8 Viimeisin U<-portaan havahtuneenaoloaika 0 Tulevat lukitukset IRF SS TS SS2 TS2 A Relemoduulin osoite sarjaliikennettä varten Tiedonsiirtonopeus [Bd] Yhteyskatkoslaskuri s 2 Salasana 3 0

11 Käänteisaikaominaiskäyrät Sekä yli- että alijänniteporras voivat toisistaan riippumatta toimia käänteisaikatoiminnassa. Toiminta-aika on tällöin sitä lyhyempi, mitä suurempi on U>-portaalla jännitteen ylitys ja U<-portaalla jännitteen alitus asetteluarvoon nähden. U>-porras toimii käänteisaikaisena, kun etulevyn ohjelmointikytkin SG/3=. Ylijänniteportaalla ajan ja jännitteen riippuvuus noudattaa käänteisaikatoiminnassa yhtälöä: t = k> a + c (b U - U> - 0.5) p U> t = toiminta-aika / s k> = aseteltava kerroin U = jännitteen arvo / V U> = asetteluarvo / V a = vakio 480 b = vakio 32 d = vakio 0,035 p = vakio Ylijänniteportaan toiminta-ajan laskenta käynnistyy käänteisaikatoiminnassa vasta, kun jännite ylittää 6% asetteluarvon. Teknisissä arvoissa ilmoitettu toiminta-ajan tarkkuus on voimassa, kun jännite ylittää 0% asetteluarvon. Ylijänniteporras sisältää jyrkkyydeltään kaksi erilaista ominaiskäyrästöä, jotka valitaan ohjelmointikytkimellä SG/4. Vakio p määrää ominaiskäyrän jyrkkyyden ja sen arvot ovat: Käyrästö A 2 B 3 U<-porras toimii käänteisaikaisena, kun kytkin SG/7=. Alijänniteportaalla ajan ja jännitteen riippuvuus noudattaa yhtälöä: t = k< a + c (b U< - U - 0.5) p U< t = toiminta-aika / s k< = aseteltava kerroin U = jännitteen arvo / V U< = asetteluarvo / V a = vakio 480 b = vakio 32 d = vakio 0,055 p = vakio 2 Alijänniteportaan toiminta-ajan laskenta käynnistyy käänteisaikatoiminnassa vasta, kun jännite alittaa 6% asetteluarvon. Teknisissä arvoissa ilmoitettu toiminta-ajan tarkkuus on voimassa, kun jännite alittaa 0% asetteluarvon. Alijänniteporras sisältää yhden ominaiskäyrästön (käyrästö C). p t/s k>,0 0,7 0,4 0,2 0, 0,05 0,0,0,,2,3,4,5 U/U> Kuva 4. Ylijänniteportaan ominaiskäyrästö A

12 t/s , k>,0 0,7 0,4 0,2 0,05 0,0,0,,2,3,4,5 U/U> Kuva 5. Ylijänniteportaan ominaiskäyrästö B t/s k<,0 0,7 0,4 0,2 0, 0, 0,0 U/U< 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9,0 Kuva 6. Alijänniteportaan ominaiskäyrästö C 2

13 Tekniset tiedot Ylijänniteporras U> Asettelualue 0,8,6 x U n Havahtumisaika, valittavissa 0, s, s, 0 s tai 60 s Toiminta-aika vakioaikatoiminnassa 0,05...,00 s tai 0,5...0,0 s Aikakerroin k> käänteisaikatoiminnassa 0,05,00 Palautumisaika, tyypillisesti 50 ms Palautumissuhde, tyypillisesti 0,97 Toiminta-ajan epätarkkuus vakioaikatoiminnassa ja havahtumisajan epätarkkuus ±2 % asetteluarvosta tai ±25 ms Toiminta-ajan epätarkkuus ±25 ms tai epätarkkuus, joka ilmenee, kun käänteisaikatoiminnassa mittausjännite vaihtelee ±3 % Toimintaepätarkkuus ±3% asetteluarvosta Alijänniteporras U< Asettelualue 0,4,2 x U n Havahtumisaika, valittavissa 0, s tai 30 s Toiminta-aika vakioaikatoiminnassa 0 s tai 0 00 s Aikakerroin k< käänteisaikatoiminnassa 0,,0 Palautumisaika, tyypillisesti 60 ms Palautumissuhde, tyypillisesti,03 Toiminta-ajan epätarkkuus vakioaikatoiminnassa ja havahtumisajan epätarkkuus ±2 % asetteluarvosta tai ±25 ms Toiminta-ajan epätarkkuus 2 % tai epätarkkuus, joka ilmenee, kun käänteisaikatoiminnassa mittausjännite vaihtelee ±3 % Toimintaepätarkkuus ±3 % asetteluarvosta 3

14 Tapahtumakoodit Asematason tiedonsiirtolaite voi lukea yli- ja alijänniterelemoduulilta SPCU C moduulin tapahtumatiedot (mm. havahtuminen ja laukaisu) SPA-sarjaväylän kautta. Kysyttäessä moduuli tulostaa tapahtumatietonsa muodossa; aika (ss.sss) ja tapahtumakoodi. Yli- ja alijänniterelemoduulin tapahtumakoodit ovat E E8 sekä E50 ja E5. Asematason tiedonsiirtolaite voi lisäksi muodostaa mm. tietoliikenneyhteyteen liittyviä tapahtumakoodeja. Koodit E...E8 ja niitä vastaavat tapahtumat voidaan ottaa mukaan tai jättää pois tapahtumien siirrosta. Tämä tapahtuu kirjoittamalla SPA-väylän kautta yksikölle ns. tapahtumamaski (V55), joka on desimaaliluvuksi muutettu binääriluku. Jokaista tapahtumakoodia E E8 vastaa luku, 2, Tapahtumamaski muodostetaan kertomalla em. luvut joko 0:lla (tapahtumaa ei siirretä) tai :llä (tapahtuma siirretään) ja laskemalla näin saadut luvut yhteen (vrt. tarkistussumman laskeminen). Tapahtumamaskin arvo on alueella Sen oletusarvo yli- ja alijänniterelemoduulilla SPCU C on 85 eli kaikki havahtumiset ja laukaisut siirretään kysyttäessä asematason tiedonvälityslaitteelle, mutta palautumisia ei siirretä. Koodeja E50 E54 ja niitä vastaavia tapahtumia ei voi jättää pois tapahtumien siirrosta. Yli- ja alijänniterelemoduulin SPCU C tapahtumakoodit ovat: Koodi Tapahtuma Tapahtumaa Kertoimen vastaava luku oletusarvo E Ylijänniteporras havahtunut E2 Ylijänniteportaan havahtuminen palautunut 2 0 E3 Ylijänniteporras laukaissut 4 E4 Ylijänniteportaan laukaisu palautunut 8 0 E5 Alijänniteporras havahtunut 6 E6 Alijänniteportaan havahtuminen palautunut 32 0 E7 Alijänniteporras laukaissut 64 E8 Alijänniteportaan laukaisu palautunut 28 0 E50 Uudelleenkäynnistys * - E5 Tapahtumarekisterin ylivuoto * - E52 Tietoliikenneyhteydessä tilapäinen häiriö * - E53 Moduuli ei vastaa tietoliikenteen kautta * - E54 Moduuli vastaa uudelleen tietoliikenteen kautta * - 0 ei mukana tapahtumaraportoinnissa mukana tapahtumaraportoinnissa * ei koodilukua - ei voi ohjelmoida Huom! SPACOM-järjestelmässä asematason tiedonvälityslaite muodostaa tapahtumakoodit E52 E54. 4

15 Kaukosiirrettävät tiedot Tapahtumakoodien lisäksi asematason tiedonsiirtolaitteen on mahdollista lukea SPA-väylän kautta kaikki yli- ja alijännitemoduulin tulotiedot (I-tiedot), lähtötiedot (O-tiedot), asetteluarvot (S-tiedot), muistiin rekisteröidyt tiedot (V-tiedot) sekä eräitä muita tietoja. Osa tiedoista voidaan myös muuttaa SPA-väylän kautta annettavilla komennoilla. Kaikki tiedot ovat 0- kanavalla, jota ei tarvitse kirjoittaa näkyviin tiedonsiirtokomennoissa. R = tieto voidaan lukea relemoduulilta W = tieto voidaan kirjoittaa relemoduulille Tieto Koodi Tiedon Arvot suunta Mitattu jännite I R 0 9,99 x U n U<-portaan laukaisun lukitus I2 R 0 = ei lukitusta = laukaisu lukittu U>-portaan havahtuminen O R 0 = U>-porras ei havahtuneena = U>-porras havahtuneena U>-portaan laukaisu O2 R 0 = U>-porras ei laukaisseena = U>-porras laukaisseena U<-portaan havahtuminen O3 R 0 = U<-porras ei havahtuneena = U<-porras havahtuneena U<-portaan laukaisu O4 R 0 = U<-porras ei laukaisseena = U<-porras laukaisseena Voimassa oleva U>-portaan S R 0,8,6 x U n havahtumisarvo Voimassa oleva U>-portaan S2 R 0,05 0 s tai toiminta-aika t> tai aikakerroin k> 0,05,00 Voimassa oleva U<-portaan S3 R 0,4,2 x U n havahtumisarvo Voimassa oleva U<-portaan S4 R 00 s tai toiminta-aika t< tai aikakerroin k< 0,,00 Voimassa oleva kytkinryhmän SG S5 R tarkistussumma Potentiometrillä aseteltu U>-portaan S R 0,8,6 x U n havahtumisarvo Potentiometrillä aseteltu U>-portaan S2 R 0,05 0 s tai toiminta-aika t> tai aikakerroin k> 0,05,00 Potentiometrillä aseteltu U<-portaan S3 R 0,4,2 x U n havahtumisarvo Potentiometrillä aseteltu U<-portaan S4 R 00 s tai toiminta-aika t< tai aikakerroin k< 0,,00 Kytkinryhmän SG tarkistussumma S5 R (kytkimillä aseteltu) U>-portaan havahtumisarvon S2 R,W % kaukoasetteluprosentti U>-portaan toiminta-ajan tai aika- S22 R,W % kertoimen kaukoasetteluprosentti U<-portaan havahtumisarvon S23 R,W % kaukoasetteluprosentti U<-portaan toiminta-ajan tai aika- S24 R,W % kertoimen kaukoasetteluprosentti Kytkinryhmän SG kaukoaseteltu S25 R,W tarkistussumma 5

16 Tieto Koodi Tiedon Arvot suunta U>-portaan havahtumisarvo, S3 R 0,8,6 x U n toteutuva kaukoasettelu U>-portaan toiminta-aika tai aika- S32 R 0,05 0 s tai kerroin, toteutuva kaukoasettelu 0,05,00 U<-portaan havahtumisarvo, S33 R 0,4,2 x U n toteutuva kaukoasettelu U<-portaan toiminta-aika tai aika- S34 R 00 s tai kerroin, toteutuva kaukoasettelu 0,,00 Kytkinryhmän SG tarkistussumma, S35 R kaukoasettelu Suurin mitattu jännite, kun V R 0 9,99 x U n U>-porras havahtuneena Suurin kuittauksen jälkeen V2 R 0 9,99 x U n mitattu jännite Pienin mitattu jännite, kun U<- V3 R 0 9,99 x U n porras havahtuneena Pienin kuittauksen jälkeen V4 R 0 9,99 x U n mitattu jännite U>-portaan havahtumisten V5 R lukumäärä U<-portaan havahtumisten V6 R lukumäärä Viimeisin U>-portaan havahtu- V7 R % neenaoloaika Viimeisin U<-portaan havahtu- V8 R % neenaoloaika Lähtöreleiden ja toiminta- V0 W = kuitataan lähtöreleet ja merkkien kaukokuittaus toimintamerkit Lähtöreleiden, toimintamerkkien V02 W = kuitataan lähtöreleet, ja muistiin rekisteröityjen toimintamerkit ja rekistietojen kaukokuittaus terit (koodit V...V8) Asetteluiden kauko-ohjaus V50 R,W 0 = potentiometriasettelut S S5 voimaan = kaukoasettelut S3 S35 voimaan Tapahtumamaski V55 R,W ks. kohta "Tapahtumakoodit" Havahtumisten ja laukaisujen V56 R,W 0 5, ks. kohta toimintamerkkien itsepito (SG2) "Ohjelmointikytkimet" Ohjelmointikytkimet SG3) V57 R,W 0, ks. kohta "Ohjelmointikytkimet" Kaukoasetteluiden salasanan avaus V60 W 999 Kaukoasetteluiden salasanan V6 W vaihto tai sulkeminen Itsevalvonnan aktivoiminen V65 W = itsevalvontaulostulo aktivoituu ja IRF-lamppu syttyy n. 5 s kuluttua, jonka jälkeen itsevalvonta palautuu 6

17 Tieto Koodi Tiedon Arvot suunta Sisäinen vikakoodi V69 R Relemoduulin tietoliikenneosoite V200 W Ohjelman versiotunnus V205 R esimerkiksi 066 A Relemoduulin lajimerkki F R SPCU C Tapahtumarekisterin luku L R aika, kanavanumero ja tapahtumakoodi Tapahtumarekisterin B R aika, kanavanumero ja uusintaluku tapahtumakoodi Relemoduulin tilatiedon luku C R 0 = normaalitila = yksikkö käynyt resetissä 2 = tapahtumarekisterin ylivuoto 3 = tapaukset ja 2 yhdessä Relemoduulin tilatiedon kuittaus C W 0 = kuittaus Kellonajan luku tai asettelu T R,W 00, ,999 s Tiedonsiirtokoodit L, B, C ja T on varattu relemoduulin ja asematason tiedonsiirtolaitteen väliseen tapahtumatietojen siirtoon. Tapahtumarekisteri voidaan lukea L-koodilla vain kerran. Jos esim. tiedonsiirrossa tapahtuu virhe, B- komennolla on mahdollista lukea uudelleen edellinen L-komennolla luettu tapahtumarekisterin sisältö. B-komento voidaan toistaa tarvittaessa. Asetteluarvot S S5 ovat joko potentiometreillä aseteltuja tai kaukoaseteltuja suojausohjelmien käyttämiä asetteluarvoja. Pääasetteluarvot S S5 ovat potentiometreillä tai kytkimillä tehtyjä asetteluita. Arvot S2 S25 ovat kaukoaseteltavia prosenttikertoimia potentiometriasetteluille. Asetteluita S2 S25 voi lukea tai niihin voi kirjoittaa. Jotta kirjoittamisen pystyy suorittamaan, täytyy kaukoasettelun salasana (V60) avata ja potentiometriasetteluiden täytyy olla voimassa (V50=0). Muuttujissa S3 S35 ovat varsinaiset toteutuvat kaukoasetteluarvot. Muutettaessa kaukoasetteluprosentteja S2 S24, näille muuttujille on mahdollista kirjoittaa prosenttikerroin Tällöin asetteluarvon voi muuttaa myös ohi yksikön teknisissä arvoissa määriteltyjen rajojen. Asetteluarvojen paikkansapitävyys taataan kuitenkin vain teknisissä arvoissa määritellyissä rajoissa. Itsevalvonnan aktivoiminen (V65) estää suojauksen toimimisen siksi ajaksi kun itsevalvontaulostulo on aktiivinen ja IRF-merkkivalo palaa. 7

18 Vikakoodit Pian sen jälkeen, kun itsevalvontajärjestelmä on todennut releessä pysyvän vian syttyy releen etupaneelissa punainen IRF-merkkivalo. Samanaikaisesti relemoduuli antaa ohjauksen releyhdistelmän itsevalvontakoskettimelle. Useimmissa vikatapauksissa moduulin näyttöön syttyy vikakoodi, joka kertoo minkä tyyppisestä viasta on kysymys. Vikakoodi koostuu punaisesta ykkösestä ja vihreästä koodinumero-osasta, jotka eivät ole kuitattavissa pois moduulin näytöstä. Vian sattuessa vikakoodi tulee kirjoittaa muistiin ja ilmoittaa huoltoyhteydenotossa. Alla olevaan taulukkoon on koottu joitakin ylija alijänniterelemoduulin SPCU C vikakoodeja. Vikakoodi Vian kuvaus 4 Laukaisureleen ohjauspiiri poikki tai lähtörelekortti puuttuu 30 Ohjelmamuisti vaurioitunut (ROM) 50 Työmuisti vaurioitunut (RAM) 95 Liian matala arvo referenssikanavalla kertoimella 3 Liian matala arvo referenssikanavalla kertoimella 5 67 Liian matala arvo referenssikanavalla kertoimella Liian korkea arvo referenssikanavalla kertoimella 39 Liian korkea arvo referenssikanavalla kertoimella 5 75 Liian korkea arvo referenssikanavalla kertoimella Ei keskeytyksiä A/D-muuntimelta 8

19 9

20 ABB Oy Sähköasema-automaatio PL VAASA Puhelin: Telefax: MRS MUM FI

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP

SPCU 1C6. Nollajänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCU 1C6. U o> U o>> IRF t >> [ s] STEP SG1 RESET STEP SPCU 1C6 Nollajänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U U o IRF U o > U n STEP [%] 10 0 STEP 0.5 t > [ s] Uo>> [%] U n 10 0.05 1.0 50 0.5 80 SG1 0 1 RESET 1 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] 0.05 1.0

Lisätiedot

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k

SPCU 3C14. Yli- ja alijänniterelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCU 3C14 U > U < U n k SPCU 3C14 Yli- ja alijänniterelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B U > U < U12 U23 U 31 IRF STEP 1.2 U > U n 0.8 1.6 STEP t [ s] 0.5 > k 0.05 1.0 U < U n 0.4 0.8 1.2 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli

Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli SPCJ 2C30 Erovirta- ja nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I I o I o IRF STEP 2.5 I o > [%] I n 0.5 5.0 STEP 20 I o > [%] I n 5.0 40 t o >[s] k 0.6 0.1 1.0 SG1 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1

Lisätiedot

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B

SPCJ 1C20. Yliaaltosalpayksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPCJ 1C20. > I 2f. I 2f. I 1f I 2f. I 1f IRF STEP STEP RESET 859B SPCJ 1C20 Yliaaltosalpayksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus > I 2f I 2f IRF STEP 15 I n [%] 5 25 STEP I 2f [%] 30 10 50 RESET I 2f 859B SPCJ 1C20 1MRS 751950-MUM FI Julkaistu 2000-09-15 Versio A (korvaa

Lisätiedot

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k

SPCJ 3C3. Ylivirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 3C3 I > I > I >> I n IRF k SPCJ 3C3 Ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> I L I L2 I L3 IRF I > I n STEP.5 2.5 STEP t [ s] > k 0.05.0 I >> I n 2.5 3 20 SG 0 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.04.0 I > I >>

Lisätiedot

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k

SPCJ 1C8. Nollavirtarelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. [ s] SPCJ 1C8. I o > I o >> I n 0.1. I o > IRF > k SPCJ 1C8 Nollavirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I I o IRF STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP t [ s] > k 0.05 1.0 I o >> I n 2.5 4.0 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [ s] RESET 0.05 1.0 I o >

Lisätiedot

SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli

SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli SPCS 3C4 Suunnattu maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus B I U o I o I ϕ IRF I ϕ > I n STEP [%] 1.0 6.0 10 STEP 0.6 t > [ s] I ϕ >> I n 0.1 1.0 [%] 5 30 40 SG1 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 t >> [

Lisätiedot

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet

C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet C-tyypin SPC-relepistoyksiköiden yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus B I > I >> Mittausarvojen merkkilamput I L1 I L2 I L3 IRF Itsevalvontahälytyksen merkkilamppu Näyttö Asettelupotentiometri

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 B U U > U < IRF SPAU 121 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2 1.6 STEP SPCU

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ D9 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n RESET STEP t >>[ s] / I o > I n to > [] s k o / I o >> I n t

Lisätiedot

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No.

SPAU 330 C. Kiskostojännitteiden valvoja. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAU 330 C. U aux V ~ V. f n = 50Hz 60Hz. Ser.No. SPAU 330 C Kiskostojännitteiden valvoja Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n =100V / 110V (U ) U n =100V / 110V (U 0 ) 2 5 U o U IRF U > U < U12 U23 U 31 IRF IRF SPAU 330 C SGR 1 2 3 4 5

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR TRIP SPCJ 4D28 Yhdistetty ylivirtaja maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L2 I L I o IRF / I > I n t > [ s] k / I >> I n t >> [ s] I > >>/I n t > >> [ s] I 0 > / SGF SGB I n RESET

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 100V 110V f n = 50Hz 60Hz 2 5 U > U < U12 U23 U 31 IRF SPAU 130 C 80...265V ~ 18...80V U aux U > U n STEP 0.8 1.2

Lisätiedot

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö

Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö SPCJ D Ylivirta- ja maasulkureleyksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus I > I I L I L I L I o IRF / I > I n t > [] s k I >> / I n RESET STEP t >>[ s] I o > [ % I n ] t o >[] s I o >> [ % I n ] t o >> []

Lisätiedot

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7.

SPAJ 111 C. Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n. n ( I o>> SPCJ 1C7. SPAJ 111 C Herkkä nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 111 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > [%] I n 1.0 6.0 10 STEP SPCJ 1C7 REGISTERS

Lisätiedot

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8.

SPAJ 110 C. Nollavirtarele SPAJ 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V 2 3 4.0. f n. n ( I o>> SPCJ 1C8. SPAJ 110 C Nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I IRF SPAJ 110 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP I o > I n 0.1 0.35 0.8 STEP SPCJ 1C8 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n.

SPAU 110 C. Nollajänniterele SPAU 110 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux SPCU 1C6. = 50Hz. U n = 100V 110V f n. SPAU 110 C Nollajänniterele Käyttöohje ja tekninen selostus U 2 U n = 100V 110V f n = 50Hz U IRF 5 o 60Hz SPAU 110 C B 80...265V ~ 18...80V U aux STEP U o > [%] U n 2 10 20 STEP SPCU 1C6 REGISTERS 0 0

Lisätiedot

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas

Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 121 C. Ostajan opas Yksivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz.

SPAJ 131 C. Ylivirtarele SPAJ 131 C. Käyttöohje ja tekninen selostus. U aux 80...265V ~ 18...80V. f n SPCJ 3C3. = 50Hz 60Hz. SPAJ 131 C Ylivirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L2 I L3 I > I >> IRF SPAJ 131 C 80...265V ~ 18...80V U aux I > I n STEP 0.5 1.5 2.5 STEP SPCJ 3C3 REGISTERS

Lisätiedot

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet

D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet D-tyypin SPC-relemoduulien yleiset ominaisuudet Käyttöohje ja tekninen selostus Kiinnitysruuvi Mittausarvojen merkkivalot 3 I > I I L I L I L3 I o IRF Yksinkertaistettu releen symboli Itsevalvontajärjestelmän

Lisätiedot

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele SPAU 130 C. Ostajan opas Kolmivaiheinen yli- ja alijänniterele Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yhdistetty yli- ja alijänniterele Vakioaika-

Lisätiedot

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR

SPCS 2D26. Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t 2 > [ s ] [ ] SPCS 2D26. U 0b > % I o IRF SGF SGB SGR SPCS 2D26 Suunnattu tai suuntaamaton maasulkurelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus U o I Uo I o ϕ IRF U 0b > % t b > [ s ] SGF SGB [ ] I 01 > [%] U 01 > [%] t 1 > [ s ] I 02 > [%] U 02 > [%] t 2

Lisätiedot

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas

Jänniterele SPAU 331 C. Ostajan opas Ostajan opas Ominaisuudet Kaksiportainen nollajänniterelemoduuli, johon sisältyvät alempi nollajänniteporras U 0 > ja ylempi nollajänniteporras U 0 >> Molemmat nollajänniteportaat ovat vakioaikatoimintaisia

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 135 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I L1 I L3 I o 2 I > I IRF SPAJ 135 C 80...265V ~ 18...80V U aux

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteen valvontaan Yleiskäyttöinen

Lisätiedot

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234

SPEF 3A2 C. Vianilmaisin. Käyttöohje ja tekninen selostus SPEF 3A2 C. f n SPA. Serial port. RS 489 001 - AA Ser.No. 01234 SPEF 3A2 C Vianilmaisin Käyttöohje ja tekninen selostus SPA f n = 50Hz x 60Hz U aux =24V- REGISTERS 0 1 I L1 [ A] 2 I L2 [ A] 3 I L3 [ A] 4 t ( I > )[%] 5 I o [ A] 6 t ( I o > )[%] 7 I [%] 8 t ( I > )

Lisätiedot

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje

REJ 523 Ylivirtarele. Tekninen ohje REJ 523 1MRS 755099 Julkaistu: 14.09.1998 Versio: B/10.06.2003 Tarkistettu: P.L./18.06.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 523 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli

SPCS 4D11 ja SPCS 4D12 Suunnattu ylivirtarelemoduuli SPCS D ja SPCS D Suunnattu ylivirtarelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus I > I L U I L U IRF [ ] I > I n t > k [ s] [ ] I >> I n RESET STEP t >> [ s] ϕ b I >>> [ I n ] t >>> [ s] SGF SGB PROGRAM

Lisätiedot

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30

SPAJ 115 C. Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Käyttöohje ja tekninen selostus V ~ V. U aux. t o >[s] f n [ %] SPCJ 2C30 SPAJ 115 C Erovirta- ja nollavirtarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = 1A 5A ( I o ) I n = 1A 5A ( I o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I o I o I I IRF SPAJ 115 C 80...265V ~ 18...80V U aux STEP 2.5 I o >

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Tekninen ohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 1MRS752055-MUM Julkaistu: 01.03.2001 Versio: B/15.11.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Sisällys 1. Yleistä tästä käsikirjasta...5 1.1. Tekijänoikeudet...5

Lisätiedot

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli

SPA-ZC22 Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus ON ON 3 4 6 7 8 3 4 RS Ser. No POWER UAUX 0//0 V DC 0/0/30/40 V AC 4/48/60 V DC AUX INT Tx 3 4 SPA-ZC B0M 4BM 3BM B3M B4M SC RS 48 SPA OPTICAL

Lisätiedot

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele

SPAS 120 C Suunnattu maasulkurele SPAS 20 C Suunnattu maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus B I 2 f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I o ) U n = 00V 0V ( U o ) 5 U o I o I ϕ IRF SPAS 20 C 80...265V ~ 8...80V U aux I ϕ > I n STEP [%].0

Lisätiedot

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit. Käyttöohje ja tekninen selostus SPTM 8A1, SPTM 6A2, SPTM 6A3 Muunninmoduulit Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 751733-MUM FI Julkaistu 99-12-07 Versio A Tarkastanut EP Hyväksynyt TK Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas

Kolmivaiheinen ylivirtarele SPAJ 131 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen kolmivaiheinen ylivirtasuoja, alempi

Lisätiedot

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 330 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 23.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteiden valvontaa varten

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 140 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/05.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele. Tekninen ohje REJ 525 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele MRS 75743-MUM Julkaistu: 4.09.998 Versio: B/26.06.2003 Tarkistettu: P.L./3.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 525 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 4 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A I n = 0.A A ( I ) ( I o) f n = 50 / 60 Hz 5 3 I > I I L I L I L3 I o IRF SPAJ 4 C REGISTERS SPCJ 4D4 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon

Lisätiedot

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014

SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014 Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 40 C Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A I n = A 5A 5A ( I ) ( I o) 5 3 I > I I L I L I L3 I 0 IRF REGISTERS SPAJ 40 C SPCJ 4D9 0 0 0 0 0 3

Lisätiedot

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas

Nollajänniterele SPAU 110 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen maasulkusuojaus ja nollajännitteen valvonta Kaksi itsenäistä

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 60 C Kondensaattoriparistojen suojarele Käyttöohje ja tekninen selostus I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) f n = 50Hz 60Hz 5 3I > I 3I < I L I L I L3 I c IRF SPAJ 60 C 80...65V ~ 8...80V SPCJ 4D40

Lisätiedot

REJ 521 Maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 521 Maasulkurele. Tekninen ohje REJ 521 1MRS 751767-MUM Julkaistu: 27.05.2003 Versio: B/27.05.2003 Tarkistettu: P.L. Hyväksytty: M.Ö. REJ 521 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas

Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start

SPAF 140 C SPCF 1D15 OPER.IND. 2 Stage 1 Trip 3 Stage 2 Start 4 Stage 2 Trip 5 Stage 3 Start 6 Stage 3 Trip. 1 Stage 1 Start SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65V ~ 8...80V REGISTERS U / U n f [Hz] df/dt [Hz/s] Stage no. Start ctr SPCF D5 0 0 0 0 0

Lisätiedot

Jänniterele. Tekninen ohje

Jänniterele. Tekninen ohje 1MRS756247 Julkaistu: 26.03.2007 Versio: A/26.03.2007 Sisällys Tekijänoikeudet... 5 1. Johdanto...7 1.1. Tämä opas... 7 1.2. Symbolien käyttö... 7 1.3. Kohdeyleisö... 8 1.4. Tuotedokumentaatio... 8 1.5.

Lisätiedot

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas

Maasulkurele REJ 521. Ostajan opas Maasulkurele REJ 521 Ostajan opas Julkaistu: 25.5.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas

Herkkä nollavirtarele SPAJ 111 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Vakioaikatoimintainen herkkä nollavirtasuoja, alempi porras Vakioaikatoimintainen

Lisätiedot

SPOC 110 C, SPOC 111 C, SPOC 112 C Ohjaus- ja mittausyksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus

SPOC 110 C, SPOC 111 C, SPOC 112 C Ohjaus- ja mittausyksikkö. Käyttöohje ja tekninen selostus SPOC 110 C, SPOC 111 C, SPOC 112 C Ohjaus ja mittausyksikkö Käyttöohje ja tekninen selostus 1MRS 752004MUM FI Julkaistu 20001110 Päivitetty 20060911 Versio D Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman

Lisätiedot

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011

Käyttöohje ja tekninen selostus IRF SPAU 140 C RESET max n STEP min CB13 CB23 PROGRAM SGF SGB SGR 1010B 1011 SPAU 40 C Tahdissaolon valvontarele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz U n = 00V 0V 5 U U U 3 U f ϕ I o IRF SPAU 40 C REGISTERS 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7 8 9 80...65V ~ 8...80V U U U 3 / / / U n

Lisätiedot

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas

Häiriötietojen tallennin SPCR 8C27. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755875 Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Monipuolinen digitaalinen häiriötietojen tallennin verkon ilmiöiden

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Ostajan opas Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Yksi-

Lisätiedot

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Tekninen ohje

REJ 527 Suunnattu maasulkurele. Tekninen ohje REJ 527 1MRS 755102 Julkaistu: 20.08.2002 Versio: A20.08.2003 Tarkistettu: P.L./20.08.2003 Hyväksytty: M.Ö. REJ 527 Pidätämme itsellämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. Sisällys 1. Johdanto...5

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas

Erovirta- ja nollavirtarele SPAJ 115 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Herkkä erovirtasuojaporras nopeaan selektiiviseen maasulkusuojaukseen Vakioaika-

Lisätiedot

SACO 16D1. Ostajan opas

SACO 16D1. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755755 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N:

Lisätiedot

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Käyttöohje

Yhdistetty yli- ja alijänniterele REU 523. Käyttöohje Yhdistetty yli- ja alijänniterele 1MRS752056-MUM Julkaistu: 06.03.2001 Versio: B/25.10.2004 Yhdistetty yli- ja alijänniterele Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta... 5 1.1. Tekijänoikeudet...5 1.2. Tavaramerkit...5

Lisätiedot

SPCT 5D54. Jälleenkytkentärelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t d SPCT 5D54. Shot 1. Shot 2. Shot 3. Shot 4. Shot 5. Final trip SGF SGB

SPCT 5D54. Jälleenkytkentärelemoduuli. Käyttöohje ja tekninen selostus. t d SPCT 5D54. Shot 1. Shot 2. Shot 3. Shot 4. Shot 5. Final trip SGF SGB SPCT 5D54 Jälleenkytkentärelemoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus O I AR1 AR2 AR3 AR4 IRF Shot 1 RESET STEP Shot 2 Shot 3 Shot 4 Shot 5 Final trip t r t d SGF PROGRAM SGB SGR DEF TRIP 1722 SPCT 5D54

Lisätiedot

Moottorinsuojarele SPAM 150 C

Moottorinsuojarele SPAM 150 C Moottorinsuojarele SPAM 150 C 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY 26.9.2000 3.3.2014 Moottorinsuojarele SPAM 150 C P. Puttonen T. Messo 1 Johdanto Relesuojauksen kannalta keskeisimpiä

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE:

Lisätiedot

PROGRAM SGF SGB SGR 1 SGR 2 TRIP

PROGRAM SGF SGB SGR 1 SGR 2 TRIP SPCJ 4D34 Moottorinsuojarelemoduli Käyttöohje ja tekninen selostus 3I >> 3 I I L I L2 I L3 I o IRF I θ I n t 6x [ s] p[ %] θ a [%] θ i [%] kc I s / I n t s [ s] I >> / I t >> [ s] n I o [% I n] t o [ s]

Lisätiedot

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas

Tahdissaolon valvontarele SPAU 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 01.08.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksi identtistä toimintaporrasta kahden eri katkaisijan kiinniohjausehtojen

Lisätiedot

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3

ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3 HUOM! 500 V Eristysvastus mittaus MEV-7 valvomissa piireissä kielletty! MEV-7 mittausjohtimet irrotettava mittauksen ajaksi. LC-7 jatkuvuusmittauksen ajaksi valvottavien

Lisätiedot

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje

REM 610 Moottorinsuojarele. Tekninen ohje REM 610 Moottorinsuojarele 1MRS 755358 Julkaistu: 29.09.2004 Versio: B/28.11.2006 Moottorinsuojarele REM 610 Sisältö 1. Johdanto...9 1.1. Tämän käsikirjan sisällöstä...9 1.2. Releen käyttö...9 1.3. Ominaisuudet...9

Lisätiedot

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt

SPAF 340 C3. Taajuusrele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAF 340 C V ~ V SPCF 1D15. Ser.No. f < > < > df dt SPAF 0 C Taajuusrele Käyttöohje ja tekninen selostus U n = 00V/0V/5V/0V 5 U f f < > < > df dt IRF SPAF 0 C 80...65 V ~ 8...80 V U aux OPERATION INDICATORS U U U SPCF D5 0 Stage Start Stage Trip Stage Start

Lisätiedot

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010

GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 v 12.9.2010 GSMRELE PG-30 on ohjaus ka hälytyslaite, joka toimii Nokia 3310 GSM-puhelimen avulla 1 Ominaisuudet Neljän releen etäohjaus, esim. termostaatin valinta mökillä. 13.9.2010 Probyte

Lisätiedot

seppo.vehviläinen@electrix.fi

seppo.vehviläinen@electrix.fi moduuli Seppo Vehviläinen MX Electrix Oy seppo.vehviläinen@electrix.fi 1 eql sähkön laadun hallinta MITTAUKSESTA RAPORTOINTIIN Jännitetasot Välkyntä Jännitekatkot Jännitekuopat Kokonaissäröt Harmoniset

Lisätiedot

IRF STEP RESET TRIGGED / READY

IRF STEP RESET TRIGGED / READY SPCR 8C27 Häiriötietojen tallennin Käyttöohje ja tekninen selostus IRF STEP RESET TRIGGED / READY 0035A SPCR 8C27 1MRS 750913-MUM FI Julkaistu 97-12-11 Versio A (korvaa 34 SPCR 2 FI1) Tarkastanut KJ Hyväksynyt

Lisätiedot

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas

Suunnattu maasulkurele REJ 527. Ostajan opas Suunnattu maasulkurele REJ 527 Ostajan opas Julkaistu: 23.2.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301

Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301 Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAA 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 03.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/30.05.2006 Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen numeerinen johdonsuojarele, joka koostuu kahdesta

Lisätiedot

Harjoitustyön 2 aiheiden kuvaukset

Harjoitustyön 2 aiheiden kuvaukset Sivu 1 (5) 1 Raitiovaunun oven avaamis- ja sulkemispiiri Raitiovaunun oven vieressä on matkustajan avauspainike. Kun vaunu on paikallaan, matkustajan avauspainikkeen painaminen antaa signaalin, joka avaa

Lisätiedot

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas

Johdonsuojarele SPAS 348 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 13.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen ylivirtasuoja, kaksi suunnattua porrasta ja yksi suuntaamaton

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

t < [ s] I L2 I L3 U n I n IRF IRF STEP STEP 1.2 STEP STEP STEP U > U < SG1 SG1 SG1 k

t < [ s] I L2 I L3 U n I n IRF IRF STEP STEP 1.2 STEP STEP STEP U > U < SG1 SG1 SG1 k L SPAC 534 C Kennoterminaali Käyttöohje ja tekninen selostus I n = / 5 A( I ) U n = 00 / 0 V( U ) U n = 00 / 0 V( U o ) f n = 50Hz 60Hz 2 5 B I I L2 I L3 B I > I >> IRF U o U IRF B U > U < U2 U23 U 3 IRF

Lisätiedot

SACO 16D3. Ostajan opas

SACO 16D3. Ostajan opas Ostajan opas 1MRS755756 Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Monipuolinen 16-kanavainen hälytysyksikkö

Lisätiedot

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas

Ylivirtarele REJ 523. Ostajan opas Ylivirtarele REJ 523 Ostajan opas Julkaistu: 7.3.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta C Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas

Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 142 C. Ostajan opas Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kolmivaiheinen vakio- tai käänteisaikatoimintainen

Lisätiedot

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2.

SPAD 346 C. Vakavoitu differentiaalirele. Käyttöohje ja tekninen selostus SPAD 346 C 80...265 V ~ 18...80 V. f n. I 02 I n. I 1 I d I 2. SPAD 6 C Vakavoitu differentiaalirele Käyttöohje ja tekninen selostus f n = 50Hz 60Hz I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I ) I n = A 5A ( I 0 ) I n = A 5A ( I 0 ) 5 I I d I L L L I > IRF I 0 > I 0 > ΣI ΣI I

Lisätiedot

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO

UNICARD ACR-201 UNICARD 1. JOHDANTO 1. JOHDANTO UNICARD ACR-201 Unicard:issa on kaksi vaihtokoskettimella varustettua relettä. Yksikössä on liitokset kahdelle painonapille, magneettikosketin ja aikaohjaus korteille, ryhmäkoodille ja rekisteröinnille.

Lisätiedot

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas

Taajuusrele SPAF 140 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 20.05.2005 Tila: Päivitetty Versio: B Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin. Ominaisuudet Neliportainen yli- ja alitaajuusrele Jokainen taajuusporras voidaan asetella vakioaikaiseksi

Lisätiedot

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas

Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan

Lisätiedot

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas

Analoginen hälytysyksikkö SACO 16A3. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 10.05.2005 Tila: Käännös englanninkielisestä versiosta B Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Tehokas, joustava ja muunneltavissa oleva

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS 1101--119 PINTA-ASENNUS 1 SYLA 6 SYLA PU RAKENNE 1 1) Ryhmävarokkeet kiukaan kahdelle tehoryhmälle (molemmilla on oma kontaktori). ) Merkkivalo, keltainen. Palaa kiukaan ollessa

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas

Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC C. Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C Ostajan opas Ohjaus- ja mittausyksiköt SPOC 110 112 C 1MRS755877 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin

Lisätiedot

FR-F740-00023 - 02160-EC

FR-F740-00023 - 02160-EC TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄSIKIRJA KIINTEISTÖAUTOMAATIOKÄYTTÖÖN FR-F740-00023 - 02160-EC PL 236, 28101 PORI Puh. (02) 5508800 Fax (02) 5508841 www.mitsubishi-taajuusmuuttajat.fi tehoelektroniikka@urhotuominen.fi

Lisätiedot

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C

Johdonsuoja SPAA 120 C ja SPAA 121 C ASEA BROWN BOVERI ABB Strömberg Releet Johdonsuoja SPAA 20 C ja SPAA 2 C 34 SPAA 8 FI A 99-09 - Tehnyt Tarkastanut Hyväksynyt ASEA BROWN BOVERI fn = 50 Hz 60 Hz X In = A 5 A (I) In = A 5 A (Io) Un = 00

Lisätiedot

Johdonsuojarele REF 610. Tekninen ohje

Johdonsuojarele REF 610. Tekninen ohje Johdonsuojarele REF 610 1MRS755515 Julkaistu: 15.03.2005 Versio: B/31.10.2006 Johdonsuojarele REF 610 Sisältö 1. Yleistä tästä käsikirjasta...9 1.1. Yleistä...9 1.2. Symbolien käyttö...9 1.3. Releen käyttö...9

Lisätiedot

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas

Jännitteensäädin SPAU 341 C. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 28.06.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kattava käämikytkimillä varustettujen muuntajien jännitteensäätely jakeluasemilla

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2

DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 DATALOGGERI DT-171 PIKAKÄYTTÖOHJE V 1.2 S&A Matintupa 2007 Ohjelman käynnistys Ohjelma käynnistyy tuplaklikkaamalla DATALOGGER ohjelmakuvaketta. Ohjelma avautuu tuplaklikkaamalla Datalogger kuvaketta.

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi

BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen

Lisätiedot