1. SLU ry Liikunnan ja urheilun puolesta SLU - keskusyksikkö SLU-hallintopalveluyksikön toiminta... 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. SLU ry Liikunnan ja urheilun puolesta...2. 2. SLU - keskusyksikkö... 5. 3. SLU-hallintopalveluyksikön toiminta... 18"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo 1. ry Liikunnan ja urheilun puolesta yhteisö ry:n hallinto Jäsenjärjestöt Strategiatyö Vuonna 2002 kiinnittää erityisesti huomiota läpileikkaavasti seuraaviin asioihin keskusyksikkö Edunvalvonta Liikuntapolitiikan tavoitteet Liikunnan ja urheilun rahoitus Paikallisen liikunnan edistäminen Jäsenjärjestöjen toiminnan edistäminen Urheilun eettiset kysymykset Ammattilaisuus Kenttätoiminta Yhteistyö Osaamisen kehittäminen Eettinen kasvatus- ja koulutustyö Koulutus ja osaaminen Osaamiskeskuksen painopisteet Ohjaaja- ja valmentajakoulutus Järjestökoulutus Henkilöstökoulutus Muut palvelutehtävät Viestintä keskusyksikön tukitoimet Liikunnan ja Urheilun mielikuva ry:n yhteinen viestintä Tukitoimet jäsenjärjestöille Kansainvälinen toiminta Kansainvälinen työ kotimaassa Pohjoismainen yhteistyö Lähialueyhteistyö Eurooppalainen yhteistyö Kehitysyhteistyö Liikunnan ja urheilun yhteiskuntavastuu Eettinen työ Suvaitsevaisuus Tasa-arvotyö Ympäristötyö hallintopalveluyksikön toiminta Tietohallinto Taloussuunnitelma Liitteet... 23

2 1. ry Liikunnan ja urheilun puolesta Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Finlands Idrott rf on 127 jäsenjärjestön muodostama ry, jonka toiminnan painopisteitä ovat yhteistyö, edunvalvonta ja palvelut. ry perustettiin marraskuussa yhteisö -yhteisö on on liikunnan ja urheilun järjestäytyneen kansalaistoiminnan kokonaisuus, johon kuuluvat paikallisella tasolla: lähes 8000 liikunta ja -urheiluseuraa tai jäsenjärjestöjen muita paikallisyksikköjäseniä alueellisella ja maakunnallisella tasolla -alueet sekä jäsenjärjestöjen omat alue- ja piiriorganisaatiot valtakunnallisella tasolla valtakunnalliset jäsenjärjestöt, ry:n hallitus, toimisto ja -hallintopalveluyksikkö. -yhteisön tavoitteena on tasa-arvoinen liikuntakulttuuri, jossa kaikilla Suomessa on yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa, toimia ja päättää liikunnassa ja urheilussa. Tärkeintä on liikuntapalveluja tarjoavan paikallisen yksikön hyvinvointi ja kyky vastata liikkuvan ihmisen muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin. 2 -yhteisön keskeinen arvopohja on elämänvoimaa liikunnasta ja urheilusta. -yhteisö tarjoaa liikuntaa ja urheilua sadoille tuhansille nuorille, perheille ja aikuisille iloa, elämyksiä, terveyttä, kasvua ja hyvinvointia kilpa- ja huippu-urheilua kasvua, rajojen ylittämistä sekä vastuuta itsestä, urheilun arvoista ja edustamastaan järjestöstä urheiluelämyksiä ja keskustelun aiheita joka päivä joko katsomoissa tai median kautta kansalaistoimintaa liikunnan ja urheilun puolesta paikallisesti, alueellisesti ja maakunnallisesti sekä valtakunnallisesti sadoille tuhansille urheilutalkoita läheisten ihmisten ja harrastuksen puolesta kokemuksia, kasvua ihmisenä, ystäviä vastuullista toimintaa yhteiskunnassa terveyden ylläpitämistä, sosiaalista pääomaa yhteiskuntaa 1.2. ry:n hallinto ry:n korkeinta päätösvaltaa käyttää jäsenjärjestöjen edustajista koostuva varsinainen kokous keväällä ja syksyllä. :n hallituksen muodostavat syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi valitut puheenjohtaja sekä 16 jäsentä. ry:n operatiivisia tehtäviä hoitaa -keskusyksikkö, jonka muodostavat -toimisto ja -hallintopalveluyksikkö. Valtaosa -toimiston rahoituksesta tulee valtiolta. hallintopalveluyksikkö palvelee jäsenjärjestöjä omakustannusperiaatteella.

3 1.3. Jäsenjärjestöt :n jäsenjärjestöihin kuuluu jäseninä yli 1,1 miljoonaa suomalaista. Jäsenjärjestöistä suurin ryhmä on lajiliitot (75). Lajiliittojen lisäksi jäsenjärjestöjä ovat -alueet (15), erityisliikuntajärjestöt (8), koululais- ja opiskelijaliikunta-järjestöt (4), kuntoliikuntajärjestöt (2), Nuori Suomi (1), Suomen Olympiayhdistys (1), ruotsinkieliset järjestöt (8), Suomen Työväen Urheiluliitto (1), sekä tukijäsenjärjestöt (12). Jäsenjärjestöjen rahoituksesta osa tulee valtiolta, osa toimintaan liittyvästä varainhankinnasta. Esimerkiksi lajiliittojen (75) rahoituksesta, lajiliitosta riippuen, keskimäärin 20 prosenttia tulee valtiolta, loput varainhankinnasta. Lajiliittojen tulosohjatusta valtionavusta puolet tulee nuorisotoiminnasta; aikuisliikunnan ja huippu-urheilun painoarvo ovat molemmat 25 prosenttia. 1.4.Strategiatyö Liikuntajärjestöjen toimintaympäristö ja järjestötoiminnan rakenne ovat muuttuneet rajusti viimeisen yhdeksän vuoden aikana. Keskeistä muuttuneessa toimintaympäristössä on tunnistaa ja valita ry:n oikeat painopisteet suomalaisen liikunnan ja urheilun elinvoimaisuuden edistämiseksi. :n kevätkokous 2001 hyväksyi perusasiakirjan -yhteisön jatkuvalle strategiaprosessille. Kevätkokouksen päätöksen mukaisesti käynnistyi työ laatia jatkotyönä yksityiskohtaiset ehdotukset -yhteisön arvoperustasta, lajiliittojen asemasta osana -yhteisöä sekä toimialojen kehittämisestä. Samaten annettiin tehtäväksi valmistella perusasiakirjaan seuraavat esitykset: :n liikuntapoliittiset tavoitteet , :n yhteiset koulutus- ja kehittämispalvelut , :n viestintästrategia ja yhteiset toimenpiteet , :n kansainvälinen toiminta, :n tietohallinnon kehittäminen. 3 ry:n strategiaprosessia jatketaan ja maastoutetaan vuonna 2002 vuoden 2001 syyskokouksen linjausten mukaisesti Vuonna 2002 kiinnittää erityisesti huomiota läpileikkaavasti seuraaviin asioihin voimistaa toimia paikallisen liikunnan puolesta mm. kehittämällä arpajaislain tavaraarpajaisiin kohdistuvia säädöksiä, järjestämällä arpajaisia seuratoiminnan käyttöön ja toteuttamalla Suomi Kondikseen hanketta paikallisen seuratoiminnan varain-hankintamuotona edistää kaikessa toiminnassaan eettisesti kestävää urheilua mm. tukemalla lasten ja nuorten eettistä kasvatus- ja koulutustyötä sekä kehittämällä eettisiä suosituksia ja toimintamalleja jäsenjärjestöille tuottaa jäsenjärjestöjen ja seurojen tueksi aineistoja ja ohjelmia koulutuksen ja osaamisen kehittämiseksi valmistelee jäsenjärjestöyhteistyöllä liikuntapolitiikan tavoitteet vuosille voimistamaan liikunnan ja urheilun pitkäaikaista edunvalvontaa laajentaa liikunnan ja urheilun mielikuvaa yhteiskunnassa puhumalla yhteisten asioiden ja arvojen puolesta sekä nostamalla mediasisältöihin liikunnan kansalaistoiminnan moninaisuutta

4 4 kehittää liikunnan ja urheilun yhteiskuntavastuullista toimintaa suvaitsevaisuus-, tasaarvo- ja ympäristökysymyksissä sekä eettisissä asioissa edistää kansainvälistä toimintaa ja Suomen kv. vaikuttamista yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään mm. urheilun EU-asioissa vaikuttamiseen, eurooppalaisen järjestön (ENGSO) toimintaan ja lähialueyhteistyöhön kehittää yhteissuunnittelua ja luottamukseen perustuvaa vuorovaikutusta sekä :n johtamiskulttuuria ja päätöksentekorakenteita vahvistaa tukitoimia jäsenjärjestöille mm. tietohallinnon keinoin vakauttaa :n talous

5 2. - keskusyksikkö ry:n operatiivisia tehtäviä hoitaa -keskusyksikkö, jonka muodostavat -toimisto ja -hallintopalveluyksikkö. -keskusyksikkö toimii sen eteen, että jäsenjärjestöjen ja yleensä liikuntakulttuurin asema suomalaisessa yhteiskunnassa olisi mahdollisimman suotuisa lasten ja nuorten liikunnalle ja urheilulle, koululais- ja opiskelijaliikunnalle, erityisliikunnalle ja kaikenikäisten kilpaja huippu-urheilulle. - keskusyksikkö tukee ja kehittää paikallista liikuntaa ja urheilua yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. -toimisto edistää jäsenjärjestöjen yhteistyötä, kehittää strategiatyötä, varmistaa yhteisön rakenteen toimivuutta ja kehittää paikallista liikuntaa ja urheilua mahdollistavien yksikköjen toiminnan edellytyksiä. -keskusyksikkö on Liikunnan harrastajien edunvalvoja yhteiskunnassa ja liikuntajärjestöjen äänenkannattaja liikunnan aate ja moniarvoisuus vapaaehtoistyön edellytykset liikunnan olosuhteet, liikuntapaikat järjestötoiminnan talous 5 Liikuntajärjestöjen yhteiskuntavastuullisen toiminnan kehittäjä toimintaympäristön ja liikkujaryhmien tuntemus eettinen työ kehittämishankkeet: ympäristö, suvaitsevaisuus, tasa-arvo, kehitysyhteistyö Liikuntapolitiikan ja liikuntakulttuurin asiantuntija ja yhteistyökumppani päätöksentekijöille ja medialle urheilun arvot urheilun edellytykset urheilun kehittämishaasteet urheilun yhteiskunnallinen vaikuttavuus Liikunnan kentällä toimivien yhteisöjen ja toimihenkilöryhmien asiantuntija ja tukija lainsäädäntö talous koulutus viestintä kansainväliset asiat tietohallinto talous- ja hallintopalvelut -hallintopalveluyksiköstä

6 2.1. Edunvalvonta valvoo liikunnan ja urheilun etua yhteiskunnan päätöksenteossa erityisesti lainsäädännön, julkisen rahoituksen, liikunnan verotuksen ja liikuntapaikkarakentamisen asioissa. työskentelee mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä niiden tahojen kanssa, jotka valmistelevat ja tekevät liikuntaan vaikuttavat päätökset. pyrkii kaikessa liikunnan suunnittelussa ja päätöksenteossa toteuttamaan yhteiskunnallisesti tärkeitä periaatteita. :n sisäinen toiminta keskittyy jäsenjärjestöjen muodostamiin työryhmiin, jotka valmistelevat edunvalvontahankkeet. :n edunvalvonnan tärkein tavoite on toimia paikallisen liikunnan ja urheilun hyväksi. Toimintaa ohjaavat nelivuotiskaudeksi hyväksytyt liikuntapolitiikan tavoitteet, jotka samalla toimivat erityisesti :n edunvalvonnan toimintasuunnitelmana. Liikunnan eettisen toiminnan määrätietoinen edistäminen on keskeinen tulevaisuuskysymys urheilussa. Ongelmat on voitava minimoida ja urheiluliikkeen mahdollisuuksia nuorison terveen kasvun edistämiseksi on parannettava. :n toiminnan keskeinen tarkoitus on varmistaa liikuntajärjestöjen yleishyödyllisen toiminnan asema yhteiskunnassa. Urheilun kansainvälinen kehitys kasvattaa järjestöjen tarvetta kehittää osaa toiminnastaan ammatilliseen ja yritystoiminnan suuntaan. Valtio rahoittaa liikuntaa yksinomaan veikkausvoittovaroista. Liikunnan osuus Veikkauksen tuotosta ei vastaa eduskunnan ja valtion tilintarkastajien toistuvasti ilmaisemaa tahtoa Liikuntapolitiikan tavoitteet 6 Yhteissuunnittelun avulla selvitetään yhdessä toimialajärjestöjen kanssa keskeiset kehittämistarpeet erityisesti suhteessa viranomaisiin. seuraa ja raportoi Liikuntapolitiikan tavoitteiden toteutumista seuraa pääministeri Paavo Lipposen II hallituksen ohjelman toteuttamista liikunnan osalta toimii vaikuttaakseen uuteen hallitusohjelmaan valmistautuu uuteen Liikutusohjelmaan liittyen eduskuntavaaleihin 2003 valmistelee Liikuntapolitiikan tavoitteita ylläpitää viranomaisyhteistyötä ja kansanedustajaverkostoa Liikunnan ja urheilun rahoitus Edunvalvonnan keinoin pyritään vaikuttamaan liikunnan yhteiskunnalliseen tukipolitiikkaan. Viime vuosina on kasvavassa määrin ryhtynyt toimenpiteisiin, joiden avulla parannetaan erityisesti urheiluseurojen omakohtaisia varainhankinta mahdollisuuksia. toimii liikunnan osuuden kasvattamiseksi valtion liikuntabudjetissa kehittää yhteistyötä Veikkauksen edunsaajien kesken kirjastomenojen kustantamiseksi yleisillä budjettivaroilla veikkausvoittovarojen sijasta vaikuttaa arpajaislain uudistamiseen tavara-arpajaisten ja bingotoiminnan osalta toimeenpanee kuudennet joulukalenteriarpajaiset ja toiset kevätarpajaiset, joiden tuotto jää pääosin seurojen käyttöön

7 käynnistää uutta yhteistyötä Veikkauksen kanssa johtaa koko -yhteisöä koskevaa Kondis-hanketta, jonka tarkoituksena on motivoida suomalaisten liikuntaharrastusta tarjoamalle heidän käyttöönsä internet-pohjainen väline oman kunnon kehittymisen seuraamiseen. Hankkeella tuetaan myös jäsenjärjestöjen ja niiden seurojen sekä :n varainhankintaa Paikallisen liikunnan edistäminen Yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista huolimatta liikuntatoiminnan perusyksikkö on urheiluseura. Seurat tuottavat liikuntapalveluja kaikenikäisille ihmisille monipuolisesti ja edullisesti. Tämä perustuu seuroissa tehtävään laaja-alaiseen vapaaehtoistyöhön. edistää liikuntaseurojen varainhankintaa kehittämällä uusia arpajais- ja sponsorituotteita keventää seurojen työnantajavelvoitteita etenkin pienten palkkioiden osalta ryhtyä toimenpiteisiin tavoitteena seurojen vapaaehtoistoimijoiden pienten palkkioiden verottomuus palvelee avainseura- ja kuntaverkostoa toimittamalla 4 5 kertaa vuodessa tietopaketin lainsäädännön ajankohtaisista asioista ja järjestämällä koulutusta liikuntapaikkapolitiikkaa osallistumalla suunnittelutyöhön erityisesti lähiliikuntapaikkojen osalta Jäsenjärjestöjen toiminnan edistäminen Valtakunnalliset liikuntajärjestöt ovat viime vuosina joutuneet kasvavassa määrin vastaamaan uusiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, ilman että rahoitusta olisi lisätty. :n tärkeä tehtävä on puolustaa liittojen oikeuksia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. 7 kehittää jäsenliittojen taloushallintoon liittyviä suosituksia ja ohjeita jatkaa taloushallintokoulutusta ja urheiluoikeudellista koulutusta kehittää jäsenjärjestöjen kanssa tehtävät yhteistyöhankkeet: seurasiirrot, kasvattajakorvaus, palkkakattosuositus, seurojen talouden seurantajärjestelmä, liikuntaharrastus ja tarttuvat taudit, erotuomarin asema, vakuutuskysymykset osallistuu tulosperusteiseen määrärahapolitiikkaan koordinoi ja toteuttaa yhdessä Nuoren Suomen, Kuntourheiluliiton ja Olympiakomitean kanssa kansalaisten liikuntaharrastustutkimuksen (gallup) tehostaa järjestäytyneen liikunnan oikeusturvaa huolehtii Urheilun oikeusturvalautakunnan hallintotehtävistä hoitaa urheilijarahastoa toimittaa liittojohtajan kansion.

8 Urheilun eettiset kysymykset Järjestäytyneen liikuntatoiminnan haaste on eettisesti kestävät periaatteet. Erityisesti huippu-urheilun ongelmat saavat paljon julkisuutta, joka heijastuu koko urheilun kenttään. kehittää eettisten suositusten seurantaa ja toimintamalleja yhteistyössä liittojen kanssa tehostaa antidopingtoimintaa: koulutus, vuosittaiset seminaarit, lääketieteen ja valmennuksen vastuuhenkilöiden rekisteri, liittojen antidoping-ohjelma Ammattilaisuus Urheilu ammattina on laajemmin vasta 1990-luvun ilmiö. Normiperusta on eri kuin yleishyödyllisessä urheilussa. Tämän johdosta ammattilaistoimintaa varten pitää luoda oma järjestelmä. kehittää pelisääntöjä osakeyhtiömuotoisen ammattiurheilun ja yhdistys-toiminnan välille edistää ammattiurheilijoiden ja muiden työntekijäryhmien oikeudellista asema seuraa, tulkitsee ja soveltaa EU:n päätöksiä 8

9 2.2. Kenttätoiminta Keskeistä on tukea jäsenjärjestöjen onnistumista ja hyvinvointia kehittämällä yhteistyön ja vuorovaikutuksen kulttuuria -yhteisössä. Toiminnassa kunnioitetaan järjestöjen itsenäisyyttä, jolloin yhteistyön lähtökohtana on lisäarvon tuottaminen osapuolille. Tavoitteena on ratkaista yhteisesti tunnistettuja haasteita: alati muuttuva toimintaympäristö edellyttää yhteisöltä osaamisen kehittämistä, muutosvalmiutta ja verkostomaista työtapaa. Tässä viitekehyksessä kenttätoiminnan painopisteenä on aluetoiminta Yhteistyö Keskeistä yhteistyössä on eri toimijatahojen kohtaamiset ja niiden kehittäminen. tukee ja kehittää alueiden ja :n keskusyksikön vuoropuhelua ja varmistaa kaikissa perustoiminnoissa ja keskeisissä hankkeissa informaation kulku molempiin suuntiin tukee ja kehittää alueiden ja toimialoilla toimivien järjestöjen vuoropuhelua kaikkien osapuolten tarpeet huomioiden tukee lajiliittoja liittokohtaisesti määriteltyjen kehittämistarpeiden mukaan, tavoitteena on tehostaa alueellista toimintaa alueita hyödyntäen tukee ja kehittää alueiden toisiaan täydentävää avointa vuorovaikutusta, jossa yksi keskeinen tavoite on toisilta oppiminen. tukee uusia yhteistyömalleja ja verkostoja, joita syntyy jäsenjärjestöjen kesken ja mahdollisesti myös liikuntakulttuurin ulkopuolelle Osaamisen kehittäminen Keskeistä järjestöjen onnistumisessa on työyhteisöjen hyvinvointi ja kehittyminen. Tavoitteena on tuoda -yhteisöön oppivan organisaation toimintamalleja, joissa sisältöinä on jatkuva osaamisen kehittäminen ja entistä parempi kyky ymmärtää toimintaympäristömuutoksia. Kenttätoiminta tekee tiivistä yhteistyötä :n osaamiskeskuksen kanssa tämän osa-alueen merkityksen tiedostamisessa ja kehittämisessä. tukee -alueiden työyhteisöjen paikallisia kehittämishankkeita järjestää yhteistyössä -alueiden kanssa henkilöstökoulusta eri henkilöstöryhmille Eettinen kasvatus- ja koulutustyö Nuorten eettinen kasvatus- ja koulutustyö on -yhteisön yhteinen haaste, jossa pyritään laajapohjaiseen yhteistyöhön. Kenttätoiminta toimii asian koordinaattorina ja tavoitteena on löytää järjestöjen välinen synergia ja välttää päällekkäisyyttä.

10 2.3. Koulutus ja osaaminen Osaamiskeskus tuottaa :n jäsenjärjestöjen tarpeista lähteviä laadukkaita koulutuksen ja osaamisen palveluita, joilla tuetaan järjestöjen onnistumista -yhteisön ja :n strategian suunnassa. Ensisijaisena tavoitteena on paikallisen peruskoulutuksen turvaaminen tukemalla -alueiden ja muiden jäsenjärjestöjen koulutustoimintaa. Osaamiskeskus on myös -yhteisön edunvalvoja koulutuksen alueella yhteistyössä :n edunvalvontayksikön kanssa. Toiminnan lähtökohtana ovat -yhteisön arvot ja yhteiset strategialinjaukset. Toteutuksessa huomioidaan läpäisyperiaatteella urheilun etiikka, ympäristöasiat, suvaitsevaisuus, tasaarvo ja työllistämismahdollisuudet. Toiminnassa huomioidaan myös liikunnan tietohallinnon ja sähköisen viestinnän tuomat uudet mahdollisuudet. Koulutuksen ja osaamisen toteutus- ja kehitystyötä johtaa :n hallituksen alainen koulutusvaliokunta. Koulutusvaliokunta kutsuu koolle koulutuksen asiantuntijaryhmiä tarpeen mukaan Osaamiskeskuksen painopisteet 10 Osaamiskeskuksen kehityssuunnitelman suuntaviivojen mukaisesti toimintavuonna keskeistä on perustaa toiminta sopimuspohjaiseen kurssi-, koulutus-, kehitys- ja konsultointipalveluun parantaa seurojen vapaaehtoisten toimintaedellytyksiä, toiminnan arvostusta ja tunnettuutta yhteisössä ja laajasti yhteiskunnassa ehittää koulutuksen toimintatapoja (missä) tukea jäsenjärjestöjen henkilöstön ammatillista osaamista kehittää osaamiskeskuksen toimintarakennetta Ohjaaja- ja valmentajakoulutus Keskeistä on tuottaa sopimustoiminnan ja I-tason yhteiset palvelut. palvelee jäsenjärjestöjä I- ja II-tason ohjaaja- ja valmentajakoulutuksessa ennen kaikkea asiakas- ja palvelusopimusten pohjalta kehittää I-tason yhteisiä palveluita ja niihin liittyvää yhteistyötä toteuttaa alueelliset kouluttajatapaamiset yhdessä -alueiden, Nuoren Suomen ja Kuntourheiluliiton kanssa kutsuu koolle ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen yhteistyöryhmän ja I-tason johtoryhmän järjestää ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen neuvottelupäivän järjestää Avainkouluttajatapahtuman Järjestökoulutus Keskeistä on tuotteistaa -alueiden kanssa yhteistyössä tuotettuja lyhytkursseja niihin liittyvässä kouluttajakoulutuksessa, markkinoida kursseja ja tuottaa uusia kurssisisältöjä.

11 tuottaa -alueiden käyttöön lyhytkurssimateriaalit järjestökoulutuksen kurssitarjottimelle järjestää lyhytkurssien kouluttajakoulutuksen tuottaa jäsenjärjestöjen tarvitsemia kehitys- ja konsultointipalveluja toteuttaa Koulutuksen ja osaamisen kehitysohjelmaa seurakoulutuksen johtoryhmässä sovittavin toimenpitein edistää seurajohtajien ja muiden seuran toimihenkilöiden, päätoimisten seuratyöntekijöiden ja vapaaehtoistoimijoiden valmiuksia tehtäviensä hoitamiseen, yhteistä seurakoulutusta tuottavat ensisijaisesti -alueet järjestää valtakunnalliset seurajohtajapäivät, kehittämisavustusta saaneiden liittojen tapaamistilaisuudet ja työllisyysprojektien koulutuspäivät päivittää ja markkinoi seurakehittäjien verkostoa osana :n osaamiskeskuksen palveluja Henkilöstökoulutus Keskeistä on tuottaa jäsenjärjestöjen työyhteisöjen kehittämispalveluita, kehittää henkilöstöstrategiaa ja tuottaa yhteisiä henkilöstökoulutuspalveluita. toteuttaa Koulutuksen ja osaamisen kehitysohjelmaa henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnassa sovittavin toimenpitein kannustaa ja konsultoi jäsenjärjestöjä henkilöstöstrategioiden laatimisessa ja henkilöstökoulutuksen suunnittelussa osana organisaation kehittämistä. Osaamiskeskus tarjoaa henkilöstön kehitysprosesseja jäsenjärjestöille, johon kuuluvat mm. työyhteisön yhteistoiminnan arviointi, kehityskeskusteluvalmennukset ja aineistot sekä yksilön ja yhteisön osaamistarveanalyysit käynnistää -Akatemian toiminnan tavoitteena innostaa ja kannustaa :n ja sen jäsenjärjestöjen henkilöstöä elinikäiseen oppimiseen. tutorverkoston kanssa opastaa ja tukee jäsenjärjestöjä ja niiden henkilöstöä laatimaan henkilökohtaisia oppimissuunnitelmia järjestön tavoitteiden pohjalta auttaa henkilöstökoulutuksen kurssitarjottimen avulla opiskelijoita löytämään heidän työnsä näkökulmasta mielekkäitä koulutuksia ja kursseja järjestää 2-3 jäsenjärjestöjen henkilöstön työtehtäviä ja jaksamista tukevaa Studia Spordia luentoa järjestää uusien toiminnanjohtajien ja puheenjohtajien tapaamisen, tutortapaamisia ja yhden Talo tutuksi tapahtuman jäsenjärjestöjen uusille työntekijöille Muut palvelutehtävät Perustehtävien ohella osaamiskeskus vastaa vuonna yhteisön Kohti yhteistä maalia strategiaprosessin jatkotyöstämisestä. Työn tavoitteena on saattaa -yhteisön ja :n strategiat ja palvelut vastaamaan kysyntään huomioiden jäsenjärjestöjen, viranomaisten ja kansalaisten toiveet. kehittää -yhteisön ja :n strategiaprosessia tarjoaa jäsenjärjestöjen EU-hankkeille valmisteluapua, konsultointia projektihakemuksien laadintaan sekä verkostoitumisen paikan eri toimijoille yhteisten hankkeiden aloittamiseksi. kouluttaa liikunnan työllisyyshankkeita ja tilastoi työllistyneiden määrän.

12 2.4. Viestintä Viestintä on osa strategista johtamista. Viestintää tarvitaan ry:n tavoitteiden esillepanossa, yhteisten tavoitteiden asettamisessa, koordinoinnissa ja motivoinnissa. Viestintä kokoaa jäsenjärjestöjen näkemyksiä liikunnan ja urheilun avainkysymyksistä, rakentaa niistä yhteisiä viestejä ja kuljettaa ne läpi yhteisön sekä tiedottaa niistä päättäjiä ja tiedotusvälineitä. Viestintä tukee ry:n yhtenäisyyttä ja yhteistyötä ajankohtaisella ja nopealla tiedonkululla sekä edistämällä avointa vuorovaikutusta. Viestintä luo yhteisön sisäiseen ja ulkoiseen viestintään tehokkaita välineitä ja -verkostoja. Niin sisäisessä kuin ulkoisessakin viestinnässä huomioidaan tasavertaisesti eri sukupuolet ja liikunnan eri harrastajaryhmät. Viestintää suunnitellaan ja johdetaan siitä lähtökohdasta, että sitä toteuttaa jokainen. Viestintä on osa -keskusyksikön tuloksen tekoa ja yksi ry:n voimavaroista, jonka merkitys vain kasvaa median aikakaudella. Liikunnan ja urheilun asema yhteiskunnassa riippuu ratkaisevasti mielikuvista. Liikunnan ja urheilun asioita on edistettävä median kautta. Keskeistä on kehittää jäsenjärjestöjen yhteistä viestintää yhteisten arvojen ja asioiden puolesta sekä tukea liikuntajärjestöjen toimintaa vastaamaan yhä paremmin valtakunnallisen ja paikallisen median tarpeita keskusyksikön tukitoimet Keskeistä on aktivoida julkista keskustelua :n liikuntapolitiikan tavoitteiden sisällöistä, etenkin kansalaistoiminnasta, sekä selkeyttää -keskusyksikön palveluja eri kohderyhmille. 12 viestintä toteuttaa suunnitelmallisesti läpinäkyvää ja ajankohtaista tiedonkulkua yhteisöä koskevista aiheista yhteisössä ja sen ulkopuolella viestintä varmistaa ja nopeuttaa :n keskusyksikön uusimman asiantuntijatiedon käyttöönottoa yhteisössä ja mediassa viestintä luo -keskusyksikköön viestinnän periaatteita ja työkaluja sekä perehdyttää niiden hyödyntämiseen ja antaa asiantuntija-apua viestintä johtaa -keskusyksikön mediayhteistyötä, koordinoi tiedotustilaisuuksia ja järjestää keskeisten tapahtumien tiedotuksen kehittää -keskusyksikön palvelurakennetta eri kohderyhmille etenkin www-uudistuksen yhteydessä. vakiinnuttaa graafisten ohjeiden ja työkalujen käyttöä keskusyksikössä toimittaa ry:n ja -keskusyksikön toimintakertomuksen sekä julkaisee liikunnan ja urheilun yhteystiedot sisältävät Sporttilinjat-taskukirjan Liikunnan ja Urheilun mielikuva Keskeistä on edistää -yhteisössä yhteisten arvojen ja asioiden puolesta puhumista sekä harrasteliikunnan ja urheiluelämän taustoja käsittelevien ohjelmien syntyä mediaan. julkaisee Liikunnan ja Urheilun Maailma verkkolehteä 22 kertaa vuodessa koko yhteisön ja median monikäyttöisenä tietopalveluna julkaisee liikunnan kansalaistoiminnan yhteistä portaalia edistää jäsenjärjestöyhteistyöllä lasten ja nuorten liikuntaa, aikuisliikuntaa sekä liikunnan ja urheilun taustoja käsittelevien sisältöjen syntymistä mediaan yhteisissä hankkeissa sekä Yleisradion ja Urheilukanavan kehityshankkeissa

13 antaa henkilökohtaista tietopalvelua toimittajille yhteisten arvojen mukaisesti sekä edistää pilottihankkeiden syntymistä valtakunnalliseen ja paikallisen mediaan edistää yhteisössä keskustelua liikunnan ja urheilun arvoista sekä yhteisten asioiden puolesta puhumista ja toimimista edistää liikuntajärjestöissä toimivien johtaja- ja asiantuntijaprofiilia mediassa ry:n yhteinen viestintä Keskeistä on kehittää jäsenjärjestöyhteistyöllä -yhteisön sisäisen viestinnän pelisääntöjä ja perehdyttämiskäytäntöjä. kokoaa jäsenjärjestöyhteistyöllä sisäisen viestinnän pelisäännöt, vastuut ja perehdyttämiskäytännöt ja ohjeistot keskeisistä alueista jäsenjärjestöjen työkaluiksi sekä edistää vuorovaikutusta viestinnän jäsentapaamisissa kehittää jäsenjärjestöyhteistyöllä luottamusjohdolle liikuntapolitiikan ja järjestöelämän uutispalvelua siten, että jäsenjärjestöt lähettävät saamansa Liikunnan ja Urheilun Maailman otsikkolinkit omille luottamusjohtajilleen samalla kehitetään sisältöjen yhteissuunnittelua kokoaa eduskuntavaalioperaation yhteydessä jäsenjärjestöjen näkemyksiä ja viestejä liikunnan ja urheilun avainkysymyksistä, laatii yhteistyössä viestinnän kampanjasuunnitelman sekä tiedottaa avainaiheista päättäjiä ja mediaa yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa koordinoi suuren liikuntatutkimuksen yhteistä ulkoista viestintää Nuoren Suomen, Kuntourheiluliiton ja Olympiakomitean kanssa sekä järjestää aiheeseen liittyvät :n tiedotustilaisuudet edistää yhteisesti koordinoidulla sisältötuotannoilla median edellytyksiä tehdä moniarvoisia sisältöjä lasten ja nuorten liikunnasta, aikuisliikunnasta sekä liikunnan ja urheilun taustoista Tukitoimet jäsenjärjestöille Keskeistä on tukea jäsenjärjestöjen omaa mediayhteistyötä. kerää ja jalostaa -sivuille liikuntaan liittyvää tutkimustietoa ja kalvomateriaalia jäsenjärjestöjen ja luottamushenkilöiden käyttöön sekä markkinoi tehokkaasti niiden hyödyntämistä tarjoaa jäsenjärjestöille maksutonta artikkelipalvelua Liikunnan ja Urheilun Maailman kautta vuosittain noin 500 artikkelia tuottaa sähköpostin välityksellä uutispalvelua jäsenjärjestöille hyödynnettäväksi omassa sisäisessä ja ulkoisessa yhteydenpidossa luottamusjohtoon ja mediaan ylläpitää viestinnän Riemujoukot verkostoa, jossa on tarjolla osaamista viestinnän uusista haasteista ja tapaamisia median kanssa edistää jäsenjärjestöjen mediayhteistyötä etenkin yhteisissä hankkeissa Yleisradion ja Urheilukanavan kanssa kehittää ja toteuttaa jäsenjärjestöille tukitoimia viestinnän suunnitteluun ja mediayhteistyöhön edistää jäsenjärjestöjen keskinäistä viestinnän yhteistyötä mm. viestinnän freelancerja asiantuntijaverkostojen syntymiseksi.

14 2.5. Kansainvälinen toiminta :n kansainvälinen toiminta edistää liikunnan ja urheilun kansainvälisyyttä kotimaassa ja suomalaisen urheilun kuvaa maailmalla. tuottaa palveluita, koordinoi kansainvälistä toimintaa ja toimii suomalaisena keskusjärjestöjen edunvalvojana. Kansainväliseen työhön sitoutuminen on pitkäjänteistä toimintaa. :n kansainvälisen työn tasavertaisiksi osa-alueiksi ovat vakiintuneet pohjoismainen yhteistyö, yhteistyö Suomen lähialueille, eurooppalainen ja EU-yhteistyö sekä kehitysyhteistyö Kansainvälinen työ kotimaassa Keskeistä on toimia tiiviissä yhteistyössä :n jäsenjärjestöjen kanssa kansainvälisissä asioissa. Kaikki :n kansainväliset hankkeet tehdään jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyössä heidän toiveitaan kuunnellen. edistää yhteistyötä ja antaa tukea kansainvälisissä asioissa ja hankkeissa jäsenjärjestöille järjestää laajan kansallisen koulutustilaisuuden kansainvälisistä asioista kokoaa suomalaisten kansainvälisten delegaattien yhteystiedot Pohjoismainen yhteistyö Tiivis pohjoismainen yhteistyö on :n kansainvälisen toiminnan luontainen ja läheinen toimintamuoto. 14 osallistuu pohjoismaiseen päättävään Felleskokoukseen osallistuu työryhmätyöskentelyyn ja pohjoismaiseen nuorisoleiriin Lähialueyhteistyö Yhteistyö Viron urheilun kanssa on jokapäiväistä toimintaa. Tavoitteena on kuitenkin lisätä alue- ja paikallistason yhteyksiä Viroon. Toisena painopisteenä on laaja yhteistyöhanke Pietarin urheilukomitean kanssa. jatkaa ja laajentaa yhteistyötä Pietarin urheilukomitean kanssa edistäen uusien toimijoiden mukaan tuloa, liikuntamatkailua ja koulutusta selvittää mahdollisuutta soveltaa Pietari-yhteistyön mallia Luoteis-Venäjän urheilukomitean Petroskoin alueelle jatkaa Barents-yhteistyötä painottaen nuorten urheiluvaihtoa ja yhteistyötä lisäa alueellista ja paikallista yhteistyötä Viron kanssa, yhteistyössä mukana ovat -alueet ja urheiluopistojen lähialueyhteistyöryhmä osallistuu Baltia-Pohjoismaat urheilun yhteistyökokoukseen.

15 Eurooppalainen yhteistyö Keskeistä on Euroopan urheilujärjestöjen varapuheenjohtajuuden hoitaminen ja urheilun EUasioihin vaikuttaminen. seuraa ja vaikuttaa EU-asioihin ja aktivoi Suomessa mm. rakennerahastojen käyttöön hoitaa ENGSO-järjestön varapuheenjohtajuutta ja siihen liittyviä tehtäviä kehittää ja toteuttaa Eurooppalaisen järjestön viestintää edistää E-learning hanketta ja tekee yhteistyötä viestinnän kehittämisen kanssa hyödyntää varapuheenjohtajuutta eurooppalaisessa urheilupolitiikassa jatkaa EWS-johtoryhmässä kevään 2002 loppuun saakka vaikuttaa IWG-valmisteluun, pohjoismaiseen sekä Viro-yhteistyöhön osallistuu Euroopan neuvoston yleiskokoukseen ja seurantaan Suomen vuonna 2001 järjestämästä EN-seminaarista osallistuu nuorisourheilun yhteistyöhön yhdessä Nuori Suomen kanssa liittyen Kehitysyhteistyö :n painopisteenä kehitysyhteistyössä on yhdessä SvoLi:n kanssa tehtävä SCORE-järjestön vapaaehtoistyö Etelä-Afrikassa ja Namibiassa. Uutena hankkeena on mukana pohjoismaisessa kehitysyhteistyöhankkeessa, joka sekin suuntautuu Etelä-Afrikkaan. jatkaa Tansanian Mtwaran liikuntapaikkarakentamishanketta toista vuotta ja siihen liittyvää koulutusta ja liikuntapaikkarakentamista Mtwaran eri kylissä lähettää SCORE-vapaaehtoiset tammikuussa Etelä-Afrikkaan ja Namibiaan ja arvioi hanketta yhdessä SvoLin ja SCORE-järjestön kanssa ja suunnittelee hankkeen jatkumista koordinoi kansallisesti pohjoismaista kehitysyhteistyöhanketta Etelä-Afrikassa lajeina aluksi lento- ja käsipallo sekä pitää yhteyttä muihin Pohjoismaihin. 15

16 2.6. Liikunnan ja urheilun yhteiskuntavastuu Eettinen työ Eettisesti kestävän urheilun edistäminen toteutuu läpileikkaavasti kaikessa ry:n toiminnassa. Liikunnan eettisen toiminnan määrätietoinen edistäminen on keskeinen tulevaisuuskysymys urheilussa. Ongelmat on voitava minimoida ja urheiluliikkeen mahdollisuuksia nuorison terveen kasvun edistämiseksi on parannettava. Eettisen työn toimenpiteitä on kuvattu kohdissa: Urheilun eettiset kysymykset ja Eettinen kasvatus- ja koulutustyö. Lisäksi työ on mukana koulutuksen ja osaamisen toiminnassa läpäisyperiaatteella Suvaitsevaisuus :n suvaitsevaisuustyön tavoitteena on edistää hyviä etnisiä suhteita ja vähentää rasismia liikunnan keinoin, luoda yhteistyötä maahanmuuttajien ja kantaväestön välille liikunnan avulla sekä parantaa maahanmuuttajien osallistumista liikuntatoimintaan Suomessa. Hyvien etnisten suhteiden toteutuminen edellyttää sitä, että maahanmuuttajien osallistuminen liikuntatoimintaan lisääntyy ja maahanmuuttajat käyttävät liikuntapalveluja tasavertaisesti muun väestön kanssa, urheilu- ja liikuntajärjestöt sitoutuvat hyvien etnisten suhteiden edistämiseen periaatteellisella ja käytännön tasolla ja liikuntajärjestöjen halu ja valmiudet ottaa toimintaansa mukaan uusia ihmisiä, myös maahanmuuttajia, paranevat. 16 tukee paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia suvaitsevaisuushankkeita kouluttamalla, luomalla verkostoja ja avustamalla viestinnässä edistää maahanmuuttajien osallistumista liikuntaan sekä päätöksentekoon liikunnassa. Käytännön toimenpiteinä kunta- ja kaupunkiyhteistyö sekä koulutus ja tiedottaminen aktivoi liikuntajärjestöjä huomiomaan maahanmuuttajat toiminnassaan ja sitouttaa järjestöjä suvaitsevaisuustyöhön toimii yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa edistämässä maahanmuuttajien osallistumista järjestöjen koulutuksiin sekä muuhun toimintaan tukee Suomen Monikulttuurisen Liikuntaliiton toimintaa osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön liikunnan suvaitsevaisuusasioissa ja rasismin vastaisessa työssä tuottaa viestintä- ja koulutusmateriaalia liikunnan suvaitsevaisuustyöhön tekee yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa suvaitsevaisuuden edistämiseksi viestii suvaitsevaisuustyöstä paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Tasa-arvotyö Suomen Liikunnan ja Urheilun tasa-arvotyön keskeisenä tavoitteena on urheilun päätöksenteon tasa-arvoistaminen. Tavoitteena on taata tasapuolinen ja turvallinen osallistuminen sukupuolesta, sosiaalisesta taustasta, rodusta, kielestä asuinpaikasta, iästä tai vammaisuudesta riippumatta. Siihen pyritään mm. linjausten, strategisten suunnitelmien, kansainvälisen yhteistyön, koulutuksen ja viestinnän keinoin. Kansallisen työn painopiste siirtyy valtakunnallisesta ja kansainvälisestä toiminnasta paikalliselle tasolle hyväksikäyttäen perustettuja alueellisia LiikunNaiset-verkostoja.

17 Toinen urheilun tasa-arvotyön tärkeä osa-alue tulee olemaan lasten ja nuorten suojelun kehittäminen yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Huomioon on otettava myös toimenpiteet seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi. Tasa-arvotyö on liikuntakulttuurin laadullista kehittämistä. Vuoden 1995 Piikkarit-raportti ja 1998 hyväksytty Yhteinen maali tasa-arvo-ohjelma ovat pohjana :n toteuttamalle liikuntakulttuurin sukupuolten väliselle tasa-arvotyölle. Keskeistä on tehostaa suomalaisen urheilun ja liikuntatoiminnan edunvalvontaa, parantaa suomalaisen urheilun julkisuuskuvaa ja uskottavuutta, kehittää uutta innostavaa liikuntakulttuuria, kehittää naishuippu-urheilua ja tukea menestymistä sekä löytää ja rekrytoida uusia toimijoita. laajentaa ja edelleen kehittää alueellista verkostoitumista, jonka painopisteenä on tasavertaisten liikuntamahdollisuuksien takaaminen kaikille (naiset-miehet-tytöt-pojat). Kansallisena mallina toimii Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan (Oulun) Liikunnaiset-verkosto laatii kansallisen selvitystyön ja SPRINT-seminaarin ( ) pohjalta toimintaja eettiset ohjeet sukupuolisen häirinnän estämiseksi sekä lasten ja nuorten suojelemiseksi liikunnassa ja urheilussa kehittää edelleen yhdessä OPM:n kanssa tulosohjausperusteista määrärahakriteeristöä tasa-arvon toteuttamiseksi liikuntajärjestöissä huolehtii :n tasa-arvotyön edunvalvonnasta osallistumalla järjestölliseen kehittämistyöhön yhdessä lajiliittojen, aluejärjestöjen ja muiden :n jäsenjärjestöjen kanssa huolehtii tasa-arvotyön viestinnästä eri sidosryhmiin sekä valmistelee yhdessä OPM:n kanssa Piikkarit-palkinnon osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön, mm. EWS-verkoston johtoryhmän työskentelyyn ( johtoryhmän jäsenenä ). Muita tärkeitä kansainvälisiä yhteistyötahoja ovat eurooppalaisen urheilun kattojärjestö ENGSO, Pohjoismaat, Viro sekä International Working Group on Women and Sport (IWG) Ympäristötyö Ympäristöasioissa keskitytään vuonna 2002 vakiinnuttamaan lajiliittojen tarvitseman asiantuntijapalvelun toteuttaminen ja toimintatavat. Toinen tärkeä painopiste on tukipalvelujen kehittäminen lajiliittojen omille ympäristöhankkeille. Ympäristöasioiden tärkeimmät toimet ovat: ympäristökouluttajakoulutuksen tarjoaminen ja valtakunnallisen kouluttajaverkoston kehittäminen asiantuntija-avun tarjoaminen liikuntajärjestöjen ympäristötyöhön laadunarviointimenettelyn kehittäminen liikuntajärjestöjen ympäristötyölle varainhankinta liikuntajärjestöjen ympäristörahaston perustamiseksi ympäristövaliokunnan profiilin selkiyttäminen ja aseman vahvistaminen lausunnonantajana liikuntaan ja ympäristöön liittyvissä asioissa kansainvälisen yhteistyön jatkaminen ja edelläkävijän rooliin säilyttäminen ympäristönsuojelutoiminnan edistämisessä järjestöpohjaisessa liikunta-kulttuurissa.

18 3. -hallintopalveluyksikön toiminta :n hallintopalveluyksikkö tuottaa jäsenjärjestöjen käyttöön niiden tarvitsemia talouden ja hallinnon palveluita: kirjanpito-, kassa-, palkanlaskenta- ja laskutuspalvelut it-tuki käännöspalvelut paino- ja kopiointipalvelut myyntipalvelu postitus- ja puhelinkeskuspalvelut kokoustilavuokraus Taloushallintopalveluissa siirrytään euron käyttöön jo lokakuussa 2001 eli vuoden 2001 tilinpäätös tullaan laatimaan euroissa. Painopalveluissa hyödynnetään entistä enemmän uutta Canon ir110 -verkkotulostustulostusjärjestelmää. Myyntipalvelussa jatketaan sähköisen palvelun kehittämistä (sporttikauppa.com). It-tuen osalta suunnitellaan toimintojen siirtämistä -Palvelut Oy:öön osana koko -yhteisön tietohallinnon palvelukonseptia. Jäsenjärjestöjen ulkopuolelle suuntautuvasta (-talon muut vuokralaiset) arvonlisäverollisesta hallintopalvelutoiminnasta sekä talon kokoustilavuokrauksesta vastaa :n kokonaan omistama -Palvelut Oy. 18 :n ja sen jäsenjärjestöjen henkilöstöasioissa antaa suosituksia :n henkilöstövaliokunta. -talon työsuojeluasioista vastaa :n työsuojelutoiminta Tietohallinto :n tietohallinnon tavoitteena on kehittää sähköisiä työkaluja ja palveluja jäsenjärjestöjen ja seurojen tarpeisiin. Kehittämistyötä on tähän saakka tehty tietohallintoprojektin puitteissa. Hankkeessa on tuotettu liikunnan ja urheilun yhteisen tietohallinnon perusta. Keskeisenä tavoitteena vuonna 2002 on tuotettujen sovellusten käyttöönotto jäsenjärjestöissä ja seuroissa. Sovellusten käyttöönottoon tarvitaan toimiva koulutus- ja tukiorganisaatio, jonka luominen on myös vuoden 2002 tavoite. Tietohallintokokonaisuus on sekä toiminnallisesti että taloudellisesti erittäin laaja kokonaisuus ja toiminnan luonne entistä enemmän liiketoimintaa. Tämän vuoksi :n hallitus tutkii sen yhtiöittämistä ja mahdollista siirtoa Palvelut Oy:öön. Mikäli yhtiöittäminen tapahtuu, yhtiöön siirtyvät kaikki sellaiset :n tietohallinnon toiminnot, jotka ovat valmiita, eivätkä edellytä enää opetusministeriön investointeja sekä palveluyksikössä nykyisin sijaitseva ITyksikkö. :un jää vielä tietohallintoprojekti, jonka tehtävänä on saattaa loppuun tietohallintohankkeen kehittäminen ja vetää Kansalaisen liikuntainfo hanketta. Tähän tarkoitukseen on talousarviossa varauduttu hakemaan opetusministeriöltä euron ( markan) kehittämisavustus. Alla on kuvattu tietohallinnon tehtävät organisoitumismuodosta riippumatta.

19 Vuonna 2002 Rakentaa yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja erityisesti alueiden kanssa organisaation tukemaan sovellusten käyttöönottoa järjestöissä ja seuroissa. Tavoitteena on, että alueet toimivat seurojen ensisijaisena tukena ja järjestöjen tukena. Rakentaa koulutusjärjestelmän, joka tarjoaa koulutusta kaikkiin :n tietohallinnon tarjoamiin ohjelmistoihin, työkaluihin ja sovelluksiin. Rakentaa valtakunnallisen HelpDesk- toiminnon, josta voi saada apua ohjelmistojen, työkalujen ja sovellusten käyttöön puhelimitse, sähköpostilla, faxilla tai internet-sivuilta. Rakentaa sovellusten hallinnointijärjestelmän tilausten, sopimusten ja laskujen käsittelyyn. Huolehtii yhteisten sovellusten ylläpidosta ja palvelinten toimivuudesta. Jatkaa Exchange sanomanvälityspalvelimen käyttöönottoa urheilun ammattilaisten intranet-käyttöön. Ylläpitää ja kehittää teknistä infrastruktuuria ja välittää sen palveluja jäsenjärjestöille. Tuottaa Kansalaisten Liikuntainfo palvelun yhteistyössä opetusministeriön kanssa. Välittää Microsoftin lisenssipakettia urheilujärjestöille ja seuroille. Välittää laitteita yhteistyössä Canonin ja Hewlett-Packardin kanssa. Tietohallintohankkeen kokonaisuus muodostuu seuraavasti: Sporttisaitti kotisivujen tuotantoväline Sporttikauppa.com tuotteiden tilaukset, myynti, maksut Sporttikalenteri tapahtumakalenteri Sporttirekisterit yhtenäistietokanta ja käyttäjähallinta Exchange / intranet sanomanvälityspalvelin Tietoliikenne / tietoturva tietoliikenne- ja internet yhteydet Erityispalvelut etätyöskentely, laite- ja ohjelmistovälitys Sporttilinjat sähköinen puhelinluettelo Rekka koulutuksenhallinta 19

20 4. Taloussuunnitelma Vuoden 2002 talousarvion toimintakulujen yhteissumma on euroa ( mk). Toimiston osuus on euroa ( mk), hallintopalveluyksikön osuus euroa ( mk) ja kehittämishankkeiden osuus euroa ( mk). Toimiston talousarvio pohjautuu euron ( mk) valtion toiminta-avustukseen. Toiminta-avustuksesta on suunniteltu jaettavaksi suvaitsevaisuustyöhön paikallishankkeille euroa ( mk). Lisäksi toimiston talousarvion mukaisesti haetaan tasaarvotyöhön euron ( mk) ja kansainväliseen toimintaan (ENGSO) euron (100 00mk) avustuksia. Toimiston omarahoitusosuuksina arvioidaan kertyvän varsinaisen toiminnan osalta kurssi- ja seminaarituottoja euroa ( markkaa) ja varainhankinnan osalta yhteistyösopimus- ja arpajaistuottoja euroa ( markkaa). Toimiston toimintakulut ovat yhteensä euroa ( mk). Suurimmat kuluerät ovat henkilöstö- ja tilakustannukset sekä toimintaan liittyvät ostopalvelut ja matka- ja majoituskulut. Toimintasuunnitelman mukaisten toimintojen hoitamiseksi tulee toimistossa olemaan yhteensä 18 työntekijää; 13 vakinaisessa työsuhteessa ja 5 määräaikaisessa työsuhteessa, joista 2 osa-aikaisina (vuonna 2001 yhteensä 19 työntekijää; 14 vakinaisessa työsuhteessa ja 5 määräaikaisessa työsuhteessa, joista 2 osa-aikaisina). 20 Suurimpana kehityshankkeena jatkuu edelleen tietohallintoprojekti, jonka talousarvio on euroa ( mk). Hankkeelle haetaan opetusministeriöltä euron ( mk) erillisavustusta. Tietohallintoprojektissa työskentelee 1 määräaikainen henkilö Muita kehityshankkeita ovat eräiden pienlajiliittojen hallintopalvelutoimisto ja Tansania-projekti. Pienlajiliittojen hallintopalvelutoimisto hoitaa tällä hetkellä 8 lajiliiton toimistopalvelut. Toimistossa työskentelee yksi henkilö. Kehityshankkeiden yhteenlasketut kulut on budjetoitu euroksi ( mk), joihin haetaan opetusministeriön ja ulkoministeriön tukea yhteensä euroa ( mk). Hallintopalveluyksikön talousarvion loppusumma on euroa ( markkaa). Yksikön kulut katetaan palveluiden käyttäjiltä perittävillä palvelumaksuilla. Hallintopalveluyksikön henkilöstön määrä on 28. -talossa muille kuin jäsenjärjestöille hallintopalveluita tuottavan -Palvelut Oy:n liikevaihdoksi vuonna 2002 on arvioitu ( mk). Mikäli tietohallinnon organisoiminen toteutuu suunnitellulla tavalla tulee yhtiön liikevaihto olemaan euroa ( mk). Ilmarisen Liikekiinteistöt Oy omistaa Pasilan Toimitalon (-talo). neuvottelee vuokrasopimusten muutoksista ja talon mahdollisesta saneerauksesta Ilmarisen Liikekiinteistöt Oy:n kanssa. Lisäksi selvitetään muita mahdollisia toimitilaratkaisuja. Toimitilaratkaisussa painotetaan yhteisöllisyyttä.

SLU:n viestintästrategia Liikunnan kansalaistoiminta

SLU:n viestintästrategia Liikunnan kansalaistoiminta Suomen Liikunta ja Urheilu ry SLU:n viestintästrategia Liikunnan kansalaistoiminta - yhdessä hyvä elämä 1 Copyright: Suomen Liikunta ja Urheilu ry SLU-julkaisusarja 9/01 Suomen Liikunta ja Urheilu ry Finlands

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2016 Valon syyskokouksen käsittelyyn 27.11.2015 SUOMALAISEN LIIKUNNAN JA URHEILUN YHTEINEN MENESTYSSUUNNITELMA 2020 MAAILMAN LIIKKUVIN URHEILUKANSA JA POHJOISMAIDEN MENESTYNEIN

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013

LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 LIITTOKOKOUSMERKINTÖJÄ TAMPERE 23.11.2013 TUL:n 28. liittokokous 18-19.5.2013 Kemi Käsiteltyjä asioita: Liikuntapoliittinen ohjelma-asiakirja Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusraportti Liiton sääntö-ja päätöksentekorakenne,

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo

Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja. FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Liikuntalain kuluneet 14 vuotta - 33 vuotta liikuntalakeja FT, erikoistutkija Jouko Kokkonen Suomen Urheilumuseo Työnjako: Yleisten edellytysten luominen ensisijassa valtion ja kuntien tehtävä. Toiminnasta

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Liiton toimintamalli 31.12.2014 mennessä Vuoden 2014 aikana puretaan molemmat kilpailutoiminnasta vastaavat lajiliitot, ja siirretään koko toiminta 31.12.2014 mennessä SKRL ry:n

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

SAKU ry. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2007

SAKU ry. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2007 SAKU ry Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2007 VISIO 2010: SAKU ry kokoaa järjestäjät toimimaan jäsenkentän hyvinvoinnin edistämiseksi ja yhteisöllisyyden rakentamiseksi 2 (5) STRATEGIATYÖ SAKU ry:n

Lisätiedot

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020

Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 Olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020 VALON PELIAJATUS MAALIT Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta ja urheilusta Liikkumisesta ja urheilusta elinvoimaa nuoren ja aikuisen arkeen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan

TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Talousarvio 2015 / Hallituksen esitys liittokokoukselle VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta TA2015 TA2015 LISÄTA2014 TP2013 Nykyinen Haetaan Osallistumismaksut 0 0 0 3359,2 Vuokratuotot 3720

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2013 / Hallituksen esitys liittokokoukselle 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 TA2013 TA2013 TA2012 TP2011 8 Nykyinen Optimistinen

Lisätiedot

9.11.2011 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS

9.11.2011 TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 TILINPÄÄTÖS TALOUSARVIO TALOUSARVIO VUOSI 2010 VUOSI 2011 VUOSI 2012 VARSINAINEN TOIMINTA ESITYS TUOTOT 166 922 200 000 354 000 08-3000 Osanottomaksut 80 620,00 100 000

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen aluetoimisto 15.8.2017 Liittostrategiassa määritellyt strategiset päämäärät ovat Järjestäytymisasteen kasvu liiton sopimusaloilla. Jäsenten työolosuhteiden

Lisätiedot

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen.

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen. Hyvinvointiennakointi Hyvinvointijohtaminen kunnassa ja yhdyspinnoilla Uusi hyvinvointi Ympäristön muutos Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti Hyvinvointinäkökulmaa yhdyspintasopimu ksiin Tulevaisuuden

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI

UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI UUSI KESKUSJÄRJESTÖ -hanke LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 HELSINKI LIITTOJEN KOKOUS 12.2.2015 - esityslista 1. Valitaan kokouksen puheenjohtajisto 2. Todetaan selvitystyöhön 10.2.2015 mennessä ilmoittautuneet

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Omistajuuden ja johtamisen yhteys

Omistajuuden ja johtamisen yhteys Omistajuuden ja johtamisen yhteys Mikko Haapanen Hallituksen pj, Boardman Oy Suunta 2011 seminaari 3.11.2011. Kymenlaakson kauppakamari, RUK Hamina Omistajien asialla - johdon tukena BOARDMAN- PARTNERIT

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Kaikille avoin liikunta - ohjelma

Kaikille avoin liikunta - ohjelma Kaikille avoin liikunta - ohjelma Suomessa on jo kauan tehty nk. erityisryhmien, vammaisurheilun ja lajiliittojen välistä yhteistyötä: A. Perinteinen tiettyä vammaryhmää/ vammaisurheilulajia koskeva yhteistyö.

Lisätiedot

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma

Järjestöhautomo. Sosiaalipedagoginen näkökulma Järjestöhautomo Sosiaalipedagoginen näkökulma Marjo Raivio, 1100247 Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaaliala Suullinen, kirjallinen ja verkkoviestintä XXXAC03-2284 Laaja kirjallinen

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa Taustatietoa harrasteliikunnan kehittämiseen Miksi vesiliikuntaa? Monipuolista uimaseuratoimintaa! Esimerkki Tampereelta https://youtu.be/nk2u0b6_2gs https://youtu.be/8ji4lkvdqcg

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015

Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Tuusulan Luistelijat ry / Strategia 2012-2015 Strategian tavoitteena on selkeyttää ja fokusoida seuran toimintaa. Se on tulevaisuuden rakentamisen työväline. Strategia on työstetty ryhmässä, jonka jäseniä

Lisätiedot

SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN

SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN 1 SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN Timo Laitinen Puheenjohtaja Liikuntajärjestöjen järjestöpäivät 6.-7.9.2006, Hyvinkää 2 Liikunta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Kehyslakiluonnos (poliittinen

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 6/2011 Aika Tiistai 24.5.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI

Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Virtaa verkostoihin liikunnasta VIRVELI Malleja paikalliseen, toimivaan, terveyttä edistävään sovellettuun liikuntatoimintaan Lounais-Suomessa Konsultointi- ja kehittämishanke 2006 2009 Soveli-järjestöjen

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 2016

Liikunnan aluejärjestöt 2016 2016 Yhdessä enemmän 1 Liikunnan aluejärjestöjen toiminnan lähtökohta ja perustehtävä Liikunnan aluejärjestöjen toimintaa ovat ohjanneet vahvasti Opetus-ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa tehdyt tulossopimukset.

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

Koko yhteisön lupaus seuratoiminnan elinvoiman vahvistamisessa

Koko yhteisön lupaus seuratoiminnan elinvoiman vahvistamisessa Koko yhteisön lupaus seuratoiminnan elinvoiman vahvistamisessa Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia ja inspiroivia yhteisöjä, joihin

Lisätiedot

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos

LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos LÄHTÖ 1 TASOITUS SARJA 1 SARJA 2 SARJA 3 SARJA 4 SARJA 5 SARJA 6 yhteistulos Petri Mäki 19 203 202 233 156 212 171 1177 tulos + tas 222 221 252 175 231 190 1291 Helvi Mäkipää 11 141 176 213 191 191 183

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet

RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet RAY:n avustusstrategia ja rahoitusmahdollisuudet Museoista hyvinvointia ja terveyttä -ajankohtaisseminaari 28.3.2011 Sari Miettunen, tiimivastaava, RAY Lainsäädäntö Avustusten myöntämisestä on säädetty

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n säännöt 17.4.2013

Valo, Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n säännöt 17.4.2013 Valo, Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n säännöt 17.4.2013 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry, Valo, Finlands

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015

TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015 Valon peliajatus MAALIT Liikkuva lapsuus luo perustan sekä liikkujan että urheilijan poluille Liikkujan polku mahdollistaa liikunnallisen elämäntavan Seuratoiminta

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot