1. SLU ry Liikunnan ja urheilun puolesta SLU - keskusyksikkö SLU-hallintopalveluyksikön toiminta... 18

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. SLU ry Liikunnan ja urheilun puolesta...2. 2. SLU - keskusyksikkö... 5. 3. SLU-hallintopalveluyksikön toiminta... 18"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo 1. ry Liikunnan ja urheilun puolesta yhteisö ry:n hallinto Jäsenjärjestöt Strategiatyö Vuonna 2002 kiinnittää erityisesti huomiota läpileikkaavasti seuraaviin asioihin keskusyksikkö Edunvalvonta Liikuntapolitiikan tavoitteet Liikunnan ja urheilun rahoitus Paikallisen liikunnan edistäminen Jäsenjärjestöjen toiminnan edistäminen Urheilun eettiset kysymykset Ammattilaisuus Kenttätoiminta Yhteistyö Osaamisen kehittäminen Eettinen kasvatus- ja koulutustyö Koulutus ja osaaminen Osaamiskeskuksen painopisteet Ohjaaja- ja valmentajakoulutus Järjestökoulutus Henkilöstökoulutus Muut palvelutehtävät Viestintä keskusyksikön tukitoimet Liikunnan ja Urheilun mielikuva ry:n yhteinen viestintä Tukitoimet jäsenjärjestöille Kansainvälinen toiminta Kansainvälinen työ kotimaassa Pohjoismainen yhteistyö Lähialueyhteistyö Eurooppalainen yhteistyö Kehitysyhteistyö Liikunnan ja urheilun yhteiskuntavastuu Eettinen työ Suvaitsevaisuus Tasa-arvotyö Ympäristötyö hallintopalveluyksikön toiminta Tietohallinto Taloussuunnitelma Liitteet... 23

2 1. ry Liikunnan ja urheilun puolesta Suomen Liikunta ja Urheilu ry, Finlands Idrott rf on 127 jäsenjärjestön muodostama ry, jonka toiminnan painopisteitä ovat yhteistyö, edunvalvonta ja palvelut. ry perustettiin marraskuussa yhteisö -yhteisö on on liikunnan ja urheilun järjestäytyneen kansalaistoiminnan kokonaisuus, johon kuuluvat paikallisella tasolla: lähes 8000 liikunta ja -urheiluseuraa tai jäsenjärjestöjen muita paikallisyksikköjäseniä alueellisella ja maakunnallisella tasolla -alueet sekä jäsenjärjestöjen omat alue- ja piiriorganisaatiot valtakunnallisella tasolla valtakunnalliset jäsenjärjestöt, ry:n hallitus, toimisto ja -hallintopalveluyksikkö. -yhteisön tavoitteena on tasa-arvoinen liikuntakulttuuri, jossa kaikilla Suomessa on yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa, toimia ja päättää liikunnassa ja urheilussa. Tärkeintä on liikuntapalveluja tarjoavan paikallisen yksikön hyvinvointi ja kyky vastata liikkuvan ihmisen muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin. 2 -yhteisön keskeinen arvopohja on elämänvoimaa liikunnasta ja urheilusta. -yhteisö tarjoaa liikuntaa ja urheilua sadoille tuhansille nuorille, perheille ja aikuisille iloa, elämyksiä, terveyttä, kasvua ja hyvinvointia kilpa- ja huippu-urheilua kasvua, rajojen ylittämistä sekä vastuuta itsestä, urheilun arvoista ja edustamastaan järjestöstä urheiluelämyksiä ja keskustelun aiheita joka päivä joko katsomoissa tai median kautta kansalaistoimintaa liikunnan ja urheilun puolesta paikallisesti, alueellisesti ja maakunnallisesti sekä valtakunnallisesti sadoille tuhansille urheilutalkoita läheisten ihmisten ja harrastuksen puolesta kokemuksia, kasvua ihmisenä, ystäviä vastuullista toimintaa yhteiskunnassa terveyden ylläpitämistä, sosiaalista pääomaa yhteiskuntaa 1.2. ry:n hallinto ry:n korkeinta päätösvaltaa käyttää jäsenjärjestöjen edustajista koostuva varsinainen kokous keväällä ja syksyllä. :n hallituksen muodostavat syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi valitut puheenjohtaja sekä 16 jäsentä. ry:n operatiivisia tehtäviä hoitaa -keskusyksikkö, jonka muodostavat -toimisto ja -hallintopalveluyksikkö. Valtaosa -toimiston rahoituksesta tulee valtiolta. hallintopalveluyksikkö palvelee jäsenjärjestöjä omakustannusperiaatteella.

3 1.3. Jäsenjärjestöt :n jäsenjärjestöihin kuuluu jäseninä yli 1,1 miljoonaa suomalaista. Jäsenjärjestöistä suurin ryhmä on lajiliitot (75). Lajiliittojen lisäksi jäsenjärjestöjä ovat -alueet (15), erityisliikuntajärjestöt (8), koululais- ja opiskelijaliikunta-järjestöt (4), kuntoliikuntajärjestöt (2), Nuori Suomi (1), Suomen Olympiayhdistys (1), ruotsinkieliset järjestöt (8), Suomen Työväen Urheiluliitto (1), sekä tukijäsenjärjestöt (12). Jäsenjärjestöjen rahoituksesta osa tulee valtiolta, osa toimintaan liittyvästä varainhankinnasta. Esimerkiksi lajiliittojen (75) rahoituksesta, lajiliitosta riippuen, keskimäärin 20 prosenttia tulee valtiolta, loput varainhankinnasta. Lajiliittojen tulosohjatusta valtionavusta puolet tulee nuorisotoiminnasta; aikuisliikunnan ja huippu-urheilun painoarvo ovat molemmat 25 prosenttia. 1.4.Strategiatyö Liikuntajärjestöjen toimintaympäristö ja järjestötoiminnan rakenne ovat muuttuneet rajusti viimeisen yhdeksän vuoden aikana. Keskeistä muuttuneessa toimintaympäristössä on tunnistaa ja valita ry:n oikeat painopisteet suomalaisen liikunnan ja urheilun elinvoimaisuuden edistämiseksi. :n kevätkokous 2001 hyväksyi perusasiakirjan -yhteisön jatkuvalle strategiaprosessille. Kevätkokouksen päätöksen mukaisesti käynnistyi työ laatia jatkotyönä yksityiskohtaiset ehdotukset -yhteisön arvoperustasta, lajiliittojen asemasta osana -yhteisöä sekä toimialojen kehittämisestä. Samaten annettiin tehtäväksi valmistella perusasiakirjaan seuraavat esitykset: :n liikuntapoliittiset tavoitteet , :n yhteiset koulutus- ja kehittämispalvelut , :n viestintästrategia ja yhteiset toimenpiteet , :n kansainvälinen toiminta, :n tietohallinnon kehittäminen. 3 ry:n strategiaprosessia jatketaan ja maastoutetaan vuonna 2002 vuoden 2001 syyskokouksen linjausten mukaisesti Vuonna 2002 kiinnittää erityisesti huomiota läpileikkaavasti seuraaviin asioihin voimistaa toimia paikallisen liikunnan puolesta mm. kehittämällä arpajaislain tavaraarpajaisiin kohdistuvia säädöksiä, järjestämällä arpajaisia seuratoiminnan käyttöön ja toteuttamalla Suomi Kondikseen hanketta paikallisen seuratoiminnan varain-hankintamuotona edistää kaikessa toiminnassaan eettisesti kestävää urheilua mm. tukemalla lasten ja nuorten eettistä kasvatus- ja koulutustyötä sekä kehittämällä eettisiä suosituksia ja toimintamalleja jäsenjärjestöille tuottaa jäsenjärjestöjen ja seurojen tueksi aineistoja ja ohjelmia koulutuksen ja osaamisen kehittämiseksi valmistelee jäsenjärjestöyhteistyöllä liikuntapolitiikan tavoitteet vuosille voimistamaan liikunnan ja urheilun pitkäaikaista edunvalvontaa laajentaa liikunnan ja urheilun mielikuvaa yhteiskunnassa puhumalla yhteisten asioiden ja arvojen puolesta sekä nostamalla mediasisältöihin liikunnan kansalaistoiminnan moninaisuutta

4 4 kehittää liikunnan ja urheilun yhteiskuntavastuullista toimintaa suvaitsevaisuus-, tasaarvo- ja ympäristökysymyksissä sekä eettisissä asioissa edistää kansainvälistä toimintaa ja Suomen kv. vaikuttamista yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Erityistä huomiota kiinnitetään mm. urheilun EU-asioissa vaikuttamiseen, eurooppalaisen järjestön (ENGSO) toimintaan ja lähialueyhteistyöhön kehittää yhteissuunnittelua ja luottamukseen perustuvaa vuorovaikutusta sekä :n johtamiskulttuuria ja päätöksentekorakenteita vahvistaa tukitoimia jäsenjärjestöille mm. tietohallinnon keinoin vakauttaa :n talous

5 2. - keskusyksikkö ry:n operatiivisia tehtäviä hoitaa -keskusyksikkö, jonka muodostavat -toimisto ja -hallintopalveluyksikkö. -keskusyksikkö toimii sen eteen, että jäsenjärjestöjen ja yleensä liikuntakulttuurin asema suomalaisessa yhteiskunnassa olisi mahdollisimman suotuisa lasten ja nuorten liikunnalle ja urheilulle, koululais- ja opiskelijaliikunnalle, erityisliikunnalle ja kaikenikäisten kilpaja huippu-urheilulle. - keskusyksikkö tukee ja kehittää paikallista liikuntaa ja urheilua yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. -toimisto edistää jäsenjärjestöjen yhteistyötä, kehittää strategiatyötä, varmistaa yhteisön rakenteen toimivuutta ja kehittää paikallista liikuntaa ja urheilua mahdollistavien yksikköjen toiminnan edellytyksiä. -keskusyksikkö on Liikunnan harrastajien edunvalvoja yhteiskunnassa ja liikuntajärjestöjen äänenkannattaja liikunnan aate ja moniarvoisuus vapaaehtoistyön edellytykset liikunnan olosuhteet, liikuntapaikat järjestötoiminnan talous 5 Liikuntajärjestöjen yhteiskuntavastuullisen toiminnan kehittäjä toimintaympäristön ja liikkujaryhmien tuntemus eettinen työ kehittämishankkeet: ympäristö, suvaitsevaisuus, tasa-arvo, kehitysyhteistyö Liikuntapolitiikan ja liikuntakulttuurin asiantuntija ja yhteistyökumppani päätöksentekijöille ja medialle urheilun arvot urheilun edellytykset urheilun kehittämishaasteet urheilun yhteiskunnallinen vaikuttavuus Liikunnan kentällä toimivien yhteisöjen ja toimihenkilöryhmien asiantuntija ja tukija lainsäädäntö talous koulutus viestintä kansainväliset asiat tietohallinto talous- ja hallintopalvelut -hallintopalveluyksiköstä

6 2.1. Edunvalvonta valvoo liikunnan ja urheilun etua yhteiskunnan päätöksenteossa erityisesti lainsäädännön, julkisen rahoituksen, liikunnan verotuksen ja liikuntapaikkarakentamisen asioissa. työskentelee mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä niiden tahojen kanssa, jotka valmistelevat ja tekevät liikuntaan vaikuttavat päätökset. pyrkii kaikessa liikunnan suunnittelussa ja päätöksenteossa toteuttamaan yhteiskunnallisesti tärkeitä periaatteita. :n sisäinen toiminta keskittyy jäsenjärjestöjen muodostamiin työryhmiin, jotka valmistelevat edunvalvontahankkeet. :n edunvalvonnan tärkein tavoite on toimia paikallisen liikunnan ja urheilun hyväksi. Toimintaa ohjaavat nelivuotiskaudeksi hyväksytyt liikuntapolitiikan tavoitteet, jotka samalla toimivat erityisesti :n edunvalvonnan toimintasuunnitelmana. Liikunnan eettisen toiminnan määrätietoinen edistäminen on keskeinen tulevaisuuskysymys urheilussa. Ongelmat on voitava minimoida ja urheiluliikkeen mahdollisuuksia nuorison terveen kasvun edistämiseksi on parannettava. :n toiminnan keskeinen tarkoitus on varmistaa liikuntajärjestöjen yleishyödyllisen toiminnan asema yhteiskunnassa. Urheilun kansainvälinen kehitys kasvattaa järjestöjen tarvetta kehittää osaa toiminnastaan ammatilliseen ja yritystoiminnan suuntaan. Valtio rahoittaa liikuntaa yksinomaan veikkausvoittovaroista. Liikunnan osuus Veikkauksen tuotosta ei vastaa eduskunnan ja valtion tilintarkastajien toistuvasti ilmaisemaa tahtoa Liikuntapolitiikan tavoitteet 6 Yhteissuunnittelun avulla selvitetään yhdessä toimialajärjestöjen kanssa keskeiset kehittämistarpeet erityisesti suhteessa viranomaisiin. seuraa ja raportoi Liikuntapolitiikan tavoitteiden toteutumista seuraa pääministeri Paavo Lipposen II hallituksen ohjelman toteuttamista liikunnan osalta toimii vaikuttaakseen uuteen hallitusohjelmaan valmistautuu uuteen Liikutusohjelmaan liittyen eduskuntavaaleihin 2003 valmistelee Liikuntapolitiikan tavoitteita ylläpitää viranomaisyhteistyötä ja kansanedustajaverkostoa Liikunnan ja urheilun rahoitus Edunvalvonnan keinoin pyritään vaikuttamaan liikunnan yhteiskunnalliseen tukipolitiikkaan. Viime vuosina on kasvavassa määrin ryhtynyt toimenpiteisiin, joiden avulla parannetaan erityisesti urheiluseurojen omakohtaisia varainhankinta mahdollisuuksia. toimii liikunnan osuuden kasvattamiseksi valtion liikuntabudjetissa kehittää yhteistyötä Veikkauksen edunsaajien kesken kirjastomenojen kustantamiseksi yleisillä budjettivaroilla veikkausvoittovarojen sijasta vaikuttaa arpajaislain uudistamiseen tavara-arpajaisten ja bingotoiminnan osalta toimeenpanee kuudennet joulukalenteriarpajaiset ja toiset kevätarpajaiset, joiden tuotto jää pääosin seurojen käyttöön

7 käynnistää uutta yhteistyötä Veikkauksen kanssa johtaa koko -yhteisöä koskevaa Kondis-hanketta, jonka tarkoituksena on motivoida suomalaisten liikuntaharrastusta tarjoamalle heidän käyttöönsä internet-pohjainen väline oman kunnon kehittymisen seuraamiseen. Hankkeella tuetaan myös jäsenjärjestöjen ja niiden seurojen sekä :n varainhankintaa Paikallisen liikunnan edistäminen Yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista huolimatta liikuntatoiminnan perusyksikkö on urheiluseura. Seurat tuottavat liikuntapalveluja kaikenikäisille ihmisille monipuolisesti ja edullisesti. Tämä perustuu seuroissa tehtävään laaja-alaiseen vapaaehtoistyöhön. edistää liikuntaseurojen varainhankintaa kehittämällä uusia arpajais- ja sponsorituotteita keventää seurojen työnantajavelvoitteita etenkin pienten palkkioiden osalta ryhtyä toimenpiteisiin tavoitteena seurojen vapaaehtoistoimijoiden pienten palkkioiden verottomuus palvelee avainseura- ja kuntaverkostoa toimittamalla 4 5 kertaa vuodessa tietopaketin lainsäädännön ajankohtaisista asioista ja järjestämällä koulutusta liikuntapaikkapolitiikkaa osallistumalla suunnittelutyöhön erityisesti lähiliikuntapaikkojen osalta Jäsenjärjestöjen toiminnan edistäminen Valtakunnalliset liikuntajärjestöt ovat viime vuosina joutuneet kasvavassa määrin vastaamaan uusiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, ilman että rahoitusta olisi lisätty. :n tärkeä tehtävä on puolustaa liittojen oikeuksia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. 7 kehittää jäsenliittojen taloushallintoon liittyviä suosituksia ja ohjeita jatkaa taloushallintokoulutusta ja urheiluoikeudellista koulutusta kehittää jäsenjärjestöjen kanssa tehtävät yhteistyöhankkeet: seurasiirrot, kasvattajakorvaus, palkkakattosuositus, seurojen talouden seurantajärjestelmä, liikuntaharrastus ja tarttuvat taudit, erotuomarin asema, vakuutuskysymykset osallistuu tulosperusteiseen määrärahapolitiikkaan koordinoi ja toteuttaa yhdessä Nuoren Suomen, Kuntourheiluliiton ja Olympiakomitean kanssa kansalaisten liikuntaharrastustutkimuksen (gallup) tehostaa järjestäytyneen liikunnan oikeusturvaa huolehtii Urheilun oikeusturvalautakunnan hallintotehtävistä hoitaa urheilijarahastoa toimittaa liittojohtajan kansion.

8 Urheilun eettiset kysymykset Järjestäytyneen liikuntatoiminnan haaste on eettisesti kestävät periaatteet. Erityisesti huippu-urheilun ongelmat saavat paljon julkisuutta, joka heijastuu koko urheilun kenttään. kehittää eettisten suositusten seurantaa ja toimintamalleja yhteistyössä liittojen kanssa tehostaa antidopingtoimintaa: koulutus, vuosittaiset seminaarit, lääketieteen ja valmennuksen vastuuhenkilöiden rekisteri, liittojen antidoping-ohjelma Ammattilaisuus Urheilu ammattina on laajemmin vasta 1990-luvun ilmiö. Normiperusta on eri kuin yleishyödyllisessä urheilussa. Tämän johdosta ammattilaistoimintaa varten pitää luoda oma järjestelmä. kehittää pelisääntöjä osakeyhtiömuotoisen ammattiurheilun ja yhdistys-toiminnan välille edistää ammattiurheilijoiden ja muiden työntekijäryhmien oikeudellista asema seuraa, tulkitsee ja soveltaa EU:n päätöksiä 8

9 2.2. Kenttätoiminta Keskeistä on tukea jäsenjärjestöjen onnistumista ja hyvinvointia kehittämällä yhteistyön ja vuorovaikutuksen kulttuuria -yhteisössä. Toiminnassa kunnioitetaan järjestöjen itsenäisyyttä, jolloin yhteistyön lähtökohtana on lisäarvon tuottaminen osapuolille. Tavoitteena on ratkaista yhteisesti tunnistettuja haasteita: alati muuttuva toimintaympäristö edellyttää yhteisöltä osaamisen kehittämistä, muutosvalmiutta ja verkostomaista työtapaa. Tässä viitekehyksessä kenttätoiminnan painopisteenä on aluetoiminta Yhteistyö Keskeistä yhteistyössä on eri toimijatahojen kohtaamiset ja niiden kehittäminen. tukee ja kehittää alueiden ja :n keskusyksikön vuoropuhelua ja varmistaa kaikissa perustoiminnoissa ja keskeisissä hankkeissa informaation kulku molempiin suuntiin tukee ja kehittää alueiden ja toimialoilla toimivien järjestöjen vuoropuhelua kaikkien osapuolten tarpeet huomioiden tukee lajiliittoja liittokohtaisesti määriteltyjen kehittämistarpeiden mukaan, tavoitteena on tehostaa alueellista toimintaa alueita hyödyntäen tukee ja kehittää alueiden toisiaan täydentävää avointa vuorovaikutusta, jossa yksi keskeinen tavoite on toisilta oppiminen. tukee uusia yhteistyömalleja ja verkostoja, joita syntyy jäsenjärjestöjen kesken ja mahdollisesti myös liikuntakulttuurin ulkopuolelle Osaamisen kehittäminen Keskeistä järjestöjen onnistumisessa on työyhteisöjen hyvinvointi ja kehittyminen. Tavoitteena on tuoda -yhteisöön oppivan organisaation toimintamalleja, joissa sisältöinä on jatkuva osaamisen kehittäminen ja entistä parempi kyky ymmärtää toimintaympäristömuutoksia. Kenttätoiminta tekee tiivistä yhteistyötä :n osaamiskeskuksen kanssa tämän osa-alueen merkityksen tiedostamisessa ja kehittämisessä. tukee -alueiden työyhteisöjen paikallisia kehittämishankkeita järjestää yhteistyössä -alueiden kanssa henkilöstökoulusta eri henkilöstöryhmille Eettinen kasvatus- ja koulutustyö Nuorten eettinen kasvatus- ja koulutustyö on -yhteisön yhteinen haaste, jossa pyritään laajapohjaiseen yhteistyöhön. Kenttätoiminta toimii asian koordinaattorina ja tavoitteena on löytää järjestöjen välinen synergia ja välttää päällekkäisyyttä.

10 2.3. Koulutus ja osaaminen Osaamiskeskus tuottaa :n jäsenjärjestöjen tarpeista lähteviä laadukkaita koulutuksen ja osaamisen palveluita, joilla tuetaan järjestöjen onnistumista -yhteisön ja :n strategian suunnassa. Ensisijaisena tavoitteena on paikallisen peruskoulutuksen turvaaminen tukemalla -alueiden ja muiden jäsenjärjestöjen koulutustoimintaa. Osaamiskeskus on myös -yhteisön edunvalvoja koulutuksen alueella yhteistyössä :n edunvalvontayksikön kanssa. Toiminnan lähtökohtana ovat -yhteisön arvot ja yhteiset strategialinjaukset. Toteutuksessa huomioidaan läpäisyperiaatteella urheilun etiikka, ympäristöasiat, suvaitsevaisuus, tasaarvo ja työllistämismahdollisuudet. Toiminnassa huomioidaan myös liikunnan tietohallinnon ja sähköisen viestinnän tuomat uudet mahdollisuudet. Koulutuksen ja osaamisen toteutus- ja kehitystyötä johtaa :n hallituksen alainen koulutusvaliokunta. Koulutusvaliokunta kutsuu koolle koulutuksen asiantuntijaryhmiä tarpeen mukaan Osaamiskeskuksen painopisteet 10 Osaamiskeskuksen kehityssuunnitelman suuntaviivojen mukaisesti toimintavuonna keskeistä on perustaa toiminta sopimuspohjaiseen kurssi-, koulutus-, kehitys- ja konsultointipalveluun parantaa seurojen vapaaehtoisten toimintaedellytyksiä, toiminnan arvostusta ja tunnettuutta yhteisössä ja laajasti yhteiskunnassa ehittää koulutuksen toimintatapoja (missä) tukea jäsenjärjestöjen henkilöstön ammatillista osaamista kehittää osaamiskeskuksen toimintarakennetta Ohjaaja- ja valmentajakoulutus Keskeistä on tuottaa sopimustoiminnan ja I-tason yhteiset palvelut. palvelee jäsenjärjestöjä I- ja II-tason ohjaaja- ja valmentajakoulutuksessa ennen kaikkea asiakas- ja palvelusopimusten pohjalta kehittää I-tason yhteisiä palveluita ja niihin liittyvää yhteistyötä toteuttaa alueelliset kouluttajatapaamiset yhdessä -alueiden, Nuoren Suomen ja Kuntourheiluliiton kanssa kutsuu koolle ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen yhteistyöryhmän ja I-tason johtoryhmän järjestää ohjaaja- ja valmentajakoulutuksen neuvottelupäivän järjestää Avainkouluttajatapahtuman Järjestökoulutus Keskeistä on tuotteistaa -alueiden kanssa yhteistyössä tuotettuja lyhytkursseja niihin liittyvässä kouluttajakoulutuksessa, markkinoida kursseja ja tuottaa uusia kurssisisältöjä.

11 tuottaa -alueiden käyttöön lyhytkurssimateriaalit järjestökoulutuksen kurssitarjottimelle järjestää lyhytkurssien kouluttajakoulutuksen tuottaa jäsenjärjestöjen tarvitsemia kehitys- ja konsultointipalveluja toteuttaa Koulutuksen ja osaamisen kehitysohjelmaa seurakoulutuksen johtoryhmässä sovittavin toimenpitein edistää seurajohtajien ja muiden seuran toimihenkilöiden, päätoimisten seuratyöntekijöiden ja vapaaehtoistoimijoiden valmiuksia tehtäviensä hoitamiseen, yhteistä seurakoulutusta tuottavat ensisijaisesti -alueet järjestää valtakunnalliset seurajohtajapäivät, kehittämisavustusta saaneiden liittojen tapaamistilaisuudet ja työllisyysprojektien koulutuspäivät päivittää ja markkinoi seurakehittäjien verkostoa osana :n osaamiskeskuksen palveluja Henkilöstökoulutus Keskeistä on tuottaa jäsenjärjestöjen työyhteisöjen kehittämispalveluita, kehittää henkilöstöstrategiaa ja tuottaa yhteisiä henkilöstökoulutuspalveluita. toteuttaa Koulutuksen ja osaamisen kehitysohjelmaa henkilöstökoulutuksen neuvottelukunnassa sovittavin toimenpitein kannustaa ja konsultoi jäsenjärjestöjä henkilöstöstrategioiden laatimisessa ja henkilöstökoulutuksen suunnittelussa osana organisaation kehittämistä. Osaamiskeskus tarjoaa henkilöstön kehitysprosesseja jäsenjärjestöille, johon kuuluvat mm. työyhteisön yhteistoiminnan arviointi, kehityskeskusteluvalmennukset ja aineistot sekä yksilön ja yhteisön osaamistarveanalyysit käynnistää -Akatemian toiminnan tavoitteena innostaa ja kannustaa :n ja sen jäsenjärjestöjen henkilöstöä elinikäiseen oppimiseen. tutorverkoston kanssa opastaa ja tukee jäsenjärjestöjä ja niiden henkilöstöä laatimaan henkilökohtaisia oppimissuunnitelmia järjestön tavoitteiden pohjalta auttaa henkilöstökoulutuksen kurssitarjottimen avulla opiskelijoita löytämään heidän työnsä näkökulmasta mielekkäitä koulutuksia ja kursseja järjestää 2-3 jäsenjärjestöjen henkilöstön työtehtäviä ja jaksamista tukevaa Studia Spordia luentoa järjestää uusien toiminnanjohtajien ja puheenjohtajien tapaamisen, tutortapaamisia ja yhden Talo tutuksi tapahtuman jäsenjärjestöjen uusille työntekijöille Muut palvelutehtävät Perustehtävien ohella osaamiskeskus vastaa vuonna yhteisön Kohti yhteistä maalia strategiaprosessin jatkotyöstämisestä. Työn tavoitteena on saattaa -yhteisön ja :n strategiat ja palvelut vastaamaan kysyntään huomioiden jäsenjärjestöjen, viranomaisten ja kansalaisten toiveet. kehittää -yhteisön ja :n strategiaprosessia tarjoaa jäsenjärjestöjen EU-hankkeille valmisteluapua, konsultointia projektihakemuksien laadintaan sekä verkostoitumisen paikan eri toimijoille yhteisten hankkeiden aloittamiseksi. kouluttaa liikunnan työllisyyshankkeita ja tilastoi työllistyneiden määrän.

12 2.4. Viestintä Viestintä on osa strategista johtamista. Viestintää tarvitaan ry:n tavoitteiden esillepanossa, yhteisten tavoitteiden asettamisessa, koordinoinnissa ja motivoinnissa. Viestintä kokoaa jäsenjärjestöjen näkemyksiä liikunnan ja urheilun avainkysymyksistä, rakentaa niistä yhteisiä viestejä ja kuljettaa ne läpi yhteisön sekä tiedottaa niistä päättäjiä ja tiedotusvälineitä. Viestintä tukee ry:n yhtenäisyyttä ja yhteistyötä ajankohtaisella ja nopealla tiedonkululla sekä edistämällä avointa vuorovaikutusta. Viestintä luo yhteisön sisäiseen ja ulkoiseen viestintään tehokkaita välineitä ja -verkostoja. Niin sisäisessä kuin ulkoisessakin viestinnässä huomioidaan tasavertaisesti eri sukupuolet ja liikunnan eri harrastajaryhmät. Viestintää suunnitellaan ja johdetaan siitä lähtökohdasta, että sitä toteuttaa jokainen. Viestintä on osa -keskusyksikön tuloksen tekoa ja yksi ry:n voimavaroista, jonka merkitys vain kasvaa median aikakaudella. Liikunnan ja urheilun asema yhteiskunnassa riippuu ratkaisevasti mielikuvista. Liikunnan ja urheilun asioita on edistettävä median kautta. Keskeistä on kehittää jäsenjärjestöjen yhteistä viestintää yhteisten arvojen ja asioiden puolesta sekä tukea liikuntajärjestöjen toimintaa vastaamaan yhä paremmin valtakunnallisen ja paikallisen median tarpeita keskusyksikön tukitoimet Keskeistä on aktivoida julkista keskustelua :n liikuntapolitiikan tavoitteiden sisällöistä, etenkin kansalaistoiminnasta, sekä selkeyttää -keskusyksikön palveluja eri kohderyhmille. 12 viestintä toteuttaa suunnitelmallisesti läpinäkyvää ja ajankohtaista tiedonkulkua yhteisöä koskevista aiheista yhteisössä ja sen ulkopuolella viestintä varmistaa ja nopeuttaa :n keskusyksikön uusimman asiantuntijatiedon käyttöönottoa yhteisössä ja mediassa viestintä luo -keskusyksikköön viestinnän periaatteita ja työkaluja sekä perehdyttää niiden hyödyntämiseen ja antaa asiantuntija-apua viestintä johtaa -keskusyksikön mediayhteistyötä, koordinoi tiedotustilaisuuksia ja järjestää keskeisten tapahtumien tiedotuksen kehittää -keskusyksikön palvelurakennetta eri kohderyhmille etenkin www-uudistuksen yhteydessä. vakiinnuttaa graafisten ohjeiden ja työkalujen käyttöä keskusyksikössä toimittaa ry:n ja -keskusyksikön toimintakertomuksen sekä julkaisee liikunnan ja urheilun yhteystiedot sisältävät Sporttilinjat-taskukirjan Liikunnan ja Urheilun mielikuva Keskeistä on edistää -yhteisössä yhteisten arvojen ja asioiden puolesta puhumista sekä harrasteliikunnan ja urheiluelämän taustoja käsittelevien ohjelmien syntyä mediaan. julkaisee Liikunnan ja Urheilun Maailma verkkolehteä 22 kertaa vuodessa koko yhteisön ja median monikäyttöisenä tietopalveluna julkaisee liikunnan kansalaistoiminnan yhteistä portaalia edistää jäsenjärjestöyhteistyöllä lasten ja nuorten liikuntaa, aikuisliikuntaa sekä liikunnan ja urheilun taustoja käsittelevien sisältöjen syntymistä mediaan yhteisissä hankkeissa sekä Yleisradion ja Urheilukanavan kehityshankkeissa

13 antaa henkilökohtaista tietopalvelua toimittajille yhteisten arvojen mukaisesti sekä edistää pilottihankkeiden syntymistä valtakunnalliseen ja paikallisen mediaan edistää yhteisössä keskustelua liikunnan ja urheilun arvoista sekä yhteisten asioiden puolesta puhumista ja toimimista edistää liikuntajärjestöissä toimivien johtaja- ja asiantuntijaprofiilia mediassa ry:n yhteinen viestintä Keskeistä on kehittää jäsenjärjestöyhteistyöllä -yhteisön sisäisen viestinnän pelisääntöjä ja perehdyttämiskäytäntöjä. kokoaa jäsenjärjestöyhteistyöllä sisäisen viestinnän pelisäännöt, vastuut ja perehdyttämiskäytännöt ja ohjeistot keskeisistä alueista jäsenjärjestöjen työkaluiksi sekä edistää vuorovaikutusta viestinnän jäsentapaamisissa kehittää jäsenjärjestöyhteistyöllä luottamusjohdolle liikuntapolitiikan ja järjestöelämän uutispalvelua siten, että jäsenjärjestöt lähettävät saamansa Liikunnan ja Urheilun Maailman otsikkolinkit omille luottamusjohtajilleen samalla kehitetään sisältöjen yhteissuunnittelua kokoaa eduskuntavaalioperaation yhteydessä jäsenjärjestöjen näkemyksiä ja viestejä liikunnan ja urheilun avainkysymyksistä, laatii yhteistyössä viestinnän kampanjasuunnitelman sekä tiedottaa avainaiheista päättäjiä ja mediaa yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa koordinoi suuren liikuntatutkimuksen yhteistä ulkoista viestintää Nuoren Suomen, Kuntourheiluliiton ja Olympiakomitean kanssa sekä järjestää aiheeseen liittyvät :n tiedotustilaisuudet edistää yhteisesti koordinoidulla sisältötuotannoilla median edellytyksiä tehdä moniarvoisia sisältöjä lasten ja nuorten liikunnasta, aikuisliikunnasta sekä liikunnan ja urheilun taustoista Tukitoimet jäsenjärjestöille Keskeistä on tukea jäsenjärjestöjen omaa mediayhteistyötä. kerää ja jalostaa -sivuille liikuntaan liittyvää tutkimustietoa ja kalvomateriaalia jäsenjärjestöjen ja luottamushenkilöiden käyttöön sekä markkinoi tehokkaasti niiden hyödyntämistä tarjoaa jäsenjärjestöille maksutonta artikkelipalvelua Liikunnan ja Urheilun Maailman kautta vuosittain noin 500 artikkelia tuottaa sähköpostin välityksellä uutispalvelua jäsenjärjestöille hyödynnettäväksi omassa sisäisessä ja ulkoisessa yhteydenpidossa luottamusjohtoon ja mediaan ylläpitää viestinnän Riemujoukot verkostoa, jossa on tarjolla osaamista viestinnän uusista haasteista ja tapaamisia median kanssa edistää jäsenjärjestöjen mediayhteistyötä etenkin yhteisissä hankkeissa Yleisradion ja Urheilukanavan kanssa kehittää ja toteuttaa jäsenjärjestöille tukitoimia viestinnän suunnitteluun ja mediayhteistyöhön edistää jäsenjärjestöjen keskinäistä viestinnän yhteistyötä mm. viestinnän freelancerja asiantuntijaverkostojen syntymiseksi.

14 2.5. Kansainvälinen toiminta :n kansainvälinen toiminta edistää liikunnan ja urheilun kansainvälisyyttä kotimaassa ja suomalaisen urheilun kuvaa maailmalla. tuottaa palveluita, koordinoi kansainvälistä toimintaa ja toimii suomalaisena keskusjärjestöjen edunvalvojana. Kansainväliseen työhön sitoutuminen on pitkäjänteistä toimintaa. :n kansainvälisen työn tasavertaisiksi osa-alueiksi ovat vakiintuneet pohjoismainen yhteistyö, yhteistyö Suomen lähialueille, eurooppalainen ja EU-yhteistyö sekä kehitysyhteistyö Kansainvälinen työ kotimaassa Keskeistä on toimia tiiviissä yhteistyössä :n jäsenjärjestöjen kanssa kansainvälisissä asioissa. Kaikki :n kansainväliset hankkeet tehdään jäsenjärjestöjen kanssa yhteistyössä heidän toiveitaan kuunnellen. edistää yhteistyötä ja antaa tukea kansainvälisissä asioissa ja hankkeissa jäsenjärjestöille järjestää laajan kansallisen koulutustilaisuuden kansainvälisistä asioista kokoaa suomalaisten kansainvälisten delegaattien yhteystiedot Pohjoismainen yhteistyö Tiivis pohjoismainen yhteistyö on :n kansainvälisen toiminnan luontainen ja läheinen toimintamuoto. 14 osallistuu pohjoismaiseen päättävään Felleskokoukseen osallistuu työryhmätyöskentelyyn ja pohjoismaiseen nuorisoleiriin Lähialueyhteistyö Yhteistyö Viron urheilun kanssa on jokapäiväistä toimintaa. Tavoitteena on kuitenkin lisätä alue- ja paikallistason yhteyksiä Viroon. Toisena painopisteenä on laaja yhteistyöhanke Pietarin urheilukomitean kanssa. jatkaa ja laajentaa yhteistyötä Pietarin urheilukomitean kanssa edistäen uusien toimijoiden mukaan tuloa, liikuntamatkailua ja koulutusta selvittää mahdollisuutta soveltaa Pietari-yhteistyön mallia Luoteis-Venäjän urheilukomitean Petroskoin alueelle jatkaa Barents-yhteistyötä painottaen nuorten urheiluvaihtoa ja yhteistyötä lisäa alueellista ja paikallista yhteistyötä Viron kanssa, yhteistyössä mukana ovat -alueet ja urheiluopistojen lähialueyhteistyöryhmä osallistuu Baltia-Pohjoismaat urheilun yhteistyökokoukseen.

15 Eurooppalainen yhteistyö Keskeistä on Euroopan urheilujärjestöjen varapuheenjohtajuuden hoitaminen ja urheilun EUasioihin vaikuttaminen. seuraa ja vaikuttaa EU-asioihin ja aktivoi Suomessa mm. rakennerahastojen käyttöön hoitaa ENGSO-järjestön varapuheenjohtajuutta ja siihen liittyviä tehtäviä kehittää ja toteuttaa Eurooppalaisen järjestön viestintää edistää E-learning hanketta ja tekee yhteistyötä viestinnän kehittämisen kanssa hyödyntää varapuheenjohtajuutta eurooppalaisessa urheilupolitiikassa jatkaa EWS-johtoryhmässä kevään 2002 loppuun saakka vaikuttaa IWG-valmisteluun, pohjoismaiseen sekä Viro-yhteistyöhön osallistuu Euroopan neuvoston yleiskokoukseen ja seurantaan Suomen vuonna 2001 järjestämästä EN-seminaarista osallistuu nuorisourheilun yhteistyöhön yhdessä Nuori Suomen kanssa liittyen Kehitysyhteistyö :n painopisteenä kehitysyhteistyössä on yhdessä SvoLi:n kanssa tehtävä SCORE-järjestön vapaaehtoistyö Etelä-Afrikassa ja Namibiassa. Uutena hankkeena on mukana pohjoismaisessa kehitysyhteistyöhankkeessa, joka sekin suuntautuu Etelä-Afrikkaan. jatkaa Tansanian Mtwaran liikuntapaikkarakentamishanketta toista vuotta ja siihen liittyvää koulutusta ja liikuntapaikkarakentamista Mtwaran eri kylissä lähettää SCORE-vapaaehtoiset tammikuussa Etelä-Afrikkaan ja Namibiaan ja arvioi hanketta yhdessä SvoLin ja SCORE-järjestön kanssa ja suunnittelee hankkeen jatkumista koordinoi kansallisesti pohjoismaista kehitysyhteistyöhanketta Etelä-Afrikassa lajeina aluksi lento- ja käsipallo sekä pitää yhteyttä muihin Pohjoismaihin. 15

16 2.6. Liikunnan ja urheilun yhteiskuntavastuu Eettinen työ Eettisesti kestävän urheilun edistäminen toteutuu läpileikkaavasti kaikessa ry:n toiminnassa. Liikunnan eettisen toiminnan määrätietoinen edistäminen on keskeinen tulevaisuuskysymys urheilussa. Ongelmat on voitava minimoida ja urheiluliikkeen mahdollisuuksia nuorison terveen kasvun edistämiseksi on parannettava. Eettisen työn toimenpiteitä on kuvattu kohdissa: Urheilun eettiset kysymykset ja Eettinen kasvatus- ja koulutustyö. Lisäksi työ on mukana koulutuksen ja osaamisen toiminnassa läpäisyperiaatteella Suvaitsevaisuus :n suvaitsevaisuustyön tavoitteena on edistää hyviä etnisiä suhteita ja vähentää rasismia liikunnan keinoin, luoda yhteistyötä maahanmuuttajien ja kantaväestön välille liikunnan avulla sekä parantaa maahanmuuttajien osallistumista liikuntatoimintaan Suomessa. Hyvien etnisten suhteiden toteutuminen edellyttää sitä, että maahanmuuttajien osallistuminen liikuntatoimintaan lisääntyy ja maahanmuuttajat käyttävät liikuntapalveluja tasavertaisesti muun väestön kanssa, urheilu- ja liikuntajärjestöt sitoutuvat hyvien etnisten suhteiden edistämiseen periaatteellisella ja käytännön tasolla ja liikuntajärjestöjen halu ja valmiudet ottaa toimintaansa mukaan uusia ihmisiä, myös maahanmuuttajia, paranevat. 16 tukee paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia suvaitsevaisuushankkeita kouluttamalla, luomalla verkostoja ja avustamalla viestinnässä edistää maahanmuuttajien osallistumista liikuntaan sekä päätöksentekoon liikunnassa. Käytännön toimenpiteinä kunta- ja kaupunkiyhteistyö sekä koulutus ja tiedottaminen aktivoi liikuntajärjestöjä huomiomaan maahanmuuttajat toiminnassaan ja sitouttaa järjestöjä suvaitsevaisuustyöhön toimii yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa edistämässä maahanmuuttajien osallistumista järjestöjen koulutuksiin sekä muuhun toimintaan tukee Suomen Monikulttuurisen Liikuntaliiton toimintaa osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön liikunnan suvaitsevaisuusasioissa ja rasismin vastaisessa työssä tuottaa viestintä- ja koulutusmateriaalia liikunnan suvaitsevaisuustyöhön tekee yhteistyötä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa suvaitsevaisuuden edistämiseksi viestii suvaitsevaisuustyöstä paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla Tasa-arvotyö Suomen Liikunnan ja Urheilun tasa-arvotyön keskeisenä tavoitteena on urheilun päätöksenteon tasa-arvoistaminen. Tavoitteena on taata tasapuolinen ja turvallinen osallistuminen sukupuolesta, sosiaalisesta taustasta, rodusta, kielestä asuinpaikasta, iästä tai vammaisuudesta riippumatta. Siihen pyritään mm. linjausten, strategisten suunnitelmien, kansainvälisen yhteistyön, koulutuksen ja viestinnän keinoin. Kansallisen työn painopiste siirtyy valtakunnallisesta ja kansainvälisestä toiminnasta paikalliselle tasolle hyväksikäyttäen perustettuja alueellisia LiikunNaiset-verkostoja.

17 Toinen urheilun tasa-arvotyön tärkeä osa-alue tulee olemaan lasten ja nuorten suojelun kehittäminen yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa. Huomioon on otettava myös toimenpiteet seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi. Tasa-arvotyö on liikuntakulttuurin laadullista kehittämistä. Vuoden 1995 Piikkarit-raportti ja 1998 hyväksytty Yhteinen maali tasa-arvo-ohjelma ovat pohjana :n toteuttamalle liikuntakulttuurin sukupuolten väliselle tasa-arvotyölle. Keskeistä on tehostaa suomalaisen urheilun ja liikuntatoiminnan edunvalvontaa, parantaa suomalaisen urheilun julkisuuskuvaa ja uskottavuutta, kehittää uutta innostavaa liikuntakulttuuria, kehittää naishuippu-urheilua ja tukea menestymistä sekä löytää ja rekrytoida uusia toimijoita. laajentaa ja edelleen kehittää alueellista verkostoitumista, jonka painopisteenä on tasavertaisten liikuntamahdollisuuksien takaaminen kaikille (naiset-miehet-tytöt-pojat). Kansallisena mallina toimii Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan (Oulun) Liikunnaiset-verkosto laatii kansallisen selvitystyön ja SPRINT-seminaarin ( ) pohjalta toimintaja eettiset ohjeet sukupuolisen häirinnän estämiseksi sekä lasten ja nuorten suojelemiseksi liikunnassa ja urheilussa kehittää edelleen yhdessä OPM:n kanssa tulosohjausperusteista määrärahakriteeristöä tasa-arvon toteuttamiseksi liikuntajärjestöissä huolehtii :n tasa-arvotyön edunvalvonnasta osallistumalla järjestölliseen kehittämistyöhön yhdessä lajiliittojen, aluejärjestöjen ja muiden :n jäsenjärjestöjen kanssa huolehtii tasa-arvotyön viestinnästä eri sidosryhmiin sekä valmistelee yhdessä OPM:n kanssa Piikkarit-palkinnon osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön, mm. EWS-verkoston johtoryhmän työskentelyyn ( johtoryhmän jäsenenä ). Muita tärkeitä kansainvälisiä yhteistyötahoja ovat eurooppalaisen urheilun kattojärjestö ENGSO, Pohjoismaat, Viro sekä International Working Group on Women and Sport (IWG) Ympäristötyö Ympäristöasioissa keskitytään vuonna 2002 vakiinnuttamaan lajiliittojen tarvitseman asiantuntijapalvelun toteuttaminen ja toimintatavat. Toinen tärkeä painopiste on tukipalvelujen kehittäminen lajiliittojen omille ympäristöhankkeille. Ympäristöasioiden tärkeimmät toimet ovat: ympäristökouluttajakoulutuksen tarjoaminen ja valtakunnallisen kouluttajaverkoston kehittäminen asiantuntija-avun tarjoaminen liikuntajärjestöjen ympäristötyöhön laadunarviointimenettelyn kehittäminen liikuntajärjestöjen ympäristötyölle varainhankinta liikuntajärjestöjen ympäristörahaston perustamiseksi ympäristövaliokunnan profiilin selkiyttäminen ja aseman vahvistaminen lausunnonantajana liikuntaan ja ympäristöön liittyvissä asioissa kansainvälisen yhteistyön jatkaminen ja edelläkävijän rooliin säilyttäminen ympäristönsuojelutoiminnan edistämisessä järjestöpohjaisessa liikunta-kulttuurissa.

18 3. -hallintopalveluyksikön toiminta :n hallintopalveluyksikkö tuottaa jäsenjärjestöjen käyttöön niiden tarvitsemia talouden ja hallinnon palveluita: kirjanpito-, kassa-, palkanlaskenta- ja laskutuspalvelut it-tuki käännöspalvelut paino- ja kopiointipalvelut myyntipalvelu postitus- ja puhelinkeskuspalvelut kokoustilavuokraus Taloushallintopalveluissa siirrytään euron käyttöön jo lokakuussa 2001 eli vuoden 2001 tilinpäätös tullaan laatimaan euroissa. Painopalveluissa hyödynnetään entistä enemmän uutta Canon ir110 -verkkotulostustulostusjärjestelmää. Myyntipalvelussa jatketaan sähköisen palvelun kehittämistä (sporttikauppa.com). It-tuen osalta suunnitellaan toimintojen siirtämistä -Palvelut Oy:öön osana koko -yhteisön tietohallinnon palvelukonseptia. Jäsenjärjestöjen ulkopuolelle suuntautuvasta (-talon muut vuokralaiset) arvonlisäverollisesta hallintopalvelutoiminnasta sekä talon kokoustilavuokrauksesta vastaa :n kokonaan omistama -Palvelut Oy. 18 :n ja sen jäsenjärjestöjen henkilöstöasioissa antaa suosituksia :n henkilöstövaliokunta. -talon työsuojeluasioista vastaa :n työsuojelutoiminta Tietohallinto :n tietohallinnon tavoitteena on kehittää sähköisiä työkaluja ja palveluja jäsenjärjestöjen ja seurojen tarpeisiin. Kehittämistyötä on tähän saakka tehty tietohallintoprojektin puitteissa. Hankkeessa on tuotettu liikunnan ja urheilun yhteisen tietohallinnon perusta. Keskeisenä tavoitteena vuonna 2002 on tuotettujen sovellusten käyttöönotto jäsenjärjestöissä ja seuroissa. Sovellusten käyttöönottoon tarvitaan toimiva koulutus- ja tukiorganisaatio, jonka luominen on myös vuoden 2002 tavoite. Tietohallintokokonaisuus on sekä toiminnallisesti että taloudellisesti erittäin laaja kokonaisuus ja toiminnan luonne entistä enemmän liiketoimintaa. Tämän vuoksi :n hallitus tutkii sen yhtiöittämistä ja mahdollista siirtoa Palvelut Oy:öön. Mikäli yhtiöittäminen tapahtuu, yhtiöön siirtyvät kaikki sellaiset :n tietohallinnon toiminnot, jotka ovat valmiita, eivätkä edellytä enää opetusministeriön investointeja sekä palveluyksikössä nykyisin sijaitseva ITyksikkö. :un jää vielä tietohallintoprojekti, jonka tehtävänä on saattaa loppuun tietohallintohankkeen kehittäminen ja vetää Kansalaisen liikuntainfo hanketta. Tähän tarkoitukseen on talousarviossa varauduttu hakemaan opetusministeriöltä euron ( markan) kehittämisavustus. Alla on kuvattu tietohallinnon tehtävät organisoitumismuodosta riippumatta.

19 Vuonna 2002 Rakentaa yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja erityisesti alueiden kanssa organisaation tukemaan sovellusten käyttöönottoa järjestöissä ja seuroissa. Tavoitteena on, että alueet toimivat seurojen ensisijaisena tukena ja järjestöjen tukena. Rakentaa koulutusjärjestelmän, joka tarjoaa koulutusta kaikkiin :n tietohallinnon tarjoamiin ohjelmistoihin, työkaluihin ja sovelluksiin. Rakentaa valtakunnallisen HelpDesk- toiminnon, josta voi saada apua ohjelmistojen, työkalujen ja sovellusten käyttöön puhelimitse, sähköpostilla, faxilla tai internet-sivuilta. Rakentaa sovellusten hallinnointijärjestelmän tilausten, sopimusten ja laskujen käsittelyyn. Huolehtii yhteisten sovellusten ylläpidosta ja palvelinten toimivuudesta. Jatkaa Exchange sanomanvälityspalvelimen käyttöönottoa urheilun ammattilaisten intranet-käyttöön. Ylläpitää ja kehittää teknistä infrastruktuuria ja välittää sen palveluja jäsenjärjestöille. Tuottaa Kansalaisten Liikuntainfo palvelun yhteistyössä opetusministeriön kanssa. Välittää Microsoftin lisenssipakettia urheilujärjestöille ja seuroille. Välittää laitteita yhteistyössä Canonin ja Hewlett-Packardin kanssa. Tietohallintohankkeen kokonaisuus muodostuu seuraavasti: Sporttisaitti kotisivujen tuotantoväline Sporttikauppa.com tuotteiden tilaukset, myynti, maksut Sporttikalenteri tapahtumakalenteri Sporttirekisterit yhtenäistietokanta ja käyttäjähallinta Exchange / intranet sanomanvälityspalvelin Tietoliikenne / tietoturva tietoliikenne- ja internet yhteydet Erityispalvelut etätyöskentely, laite- ja ohjelmistovälitys Sporttilinjat sähköinen puhelinluettelo Rekka koulutuksenhallinta 19

20 4. Taloussuunnitelma Vuoden 2002 talousarvion toimintakulujen yhteissumma on euroa ( mk). Toimiston osuus on euroa ( mk), hallintopalveluyksikön osuus euroa ( mk) ja kehittämishankkeiden osuus euroa ( mk). Toimiston talousarvio pohjautuu euron ( mk) valtion toiminta-avustukseen. Toiminta-avustuksesta on suunniteltu jaettavaksi suvaitsevaisuustyöhön paikallishankkeille euroa ( mk). Lisäksi toimiston talousarvion mukaisesti haetaan tasaarvotyöhön euron ( mk) ja kansainväliseen toimintaan (ENGSO) euron (100 00mk) avustuksia. Toimiston omarahoitusosuuksina arvioidaan kertyvän varsinaisen toiminnan osalta kurssi- ja seminaarituottoja euroa ( markkaa) ja varainhankinnan osalta yhteistyösopimus- ja arpajaistuottoja euroa ( markkaa). Toimiston toimintakulut ovat yhteensä euroa ( mk). Suurimmat kuluerät ovat henkilöstö- ja tilakustannukset sekä toimintaan liittyvät ostopalvelut ja matka- ja majoituskulut. Toimintasuunnitelman mukaisten toimintojen hoitamiseksi tulee toimistossa olemaan yhteensä 18 työntekijää; 13 vakinaisessa työsuhteessa ja 5 määräaikaisessa työsuhteessa, joista 2 osa-aikaisina (vuonna 2001 yhteensä 19 työntekijää; 14 vakinaisessa työsuhteessa ja 5 määräaikaisessa työsuhteessa, joista 2 osa-aikaisina). 20 Suurimpana kehityshankkeena jatkuu edelleen tietohallintoprojekti, jonka talousarvio on euroa ( mk). Hankkeelle haetaan opetusministeriöltä euron ( mk) erillisavustusta. Tietohallintoprojektissa työskentelee 1 määräaikainen henkilö Muita kehityshankkeita ovat eräiden pienlajiliittojen hallintopalvelutoimisto ja Tansania-projekti. Pienlajiliittojen hallintopalvelutoimisto hoitaa tällä hetkellä 8 lajiliiton toimistopalvelut. Toimistossa työskentelee yksi henkilö. Kehityshankkeiden yhteenlasketut kulut on budjetoitu euroksi ( mk), joihin haetaan opetusministeriön ja ulkoministeriön tukea yhteensä euroa ( mk). Hallintopalveluyksikön talousarvion loppusumma on euroa ( markkaa). Yksikön kulut katetaan palveluiden käyttäjiltä perittävillä palvelumaksuilla. Hallintopalveluyksikön henkilöstön määrä on 28. -talossa muille kuin jäsenjärjestöille hallintopalveluita tuottavan -Palvelut Oy:n liikevaihdoksi vuonna 2002 on arvioitu ( mk). Mikäli tietohallinnon organisoiminen toteutuu suunnitellulla tavalla tulee yhtiön liikevaihto olemaan euroa ( mk). Ilmarisen Liikekiinteistöt Oy omistaa Pasilan Toimitalon (-talo). neuvottelee vuokrasopimusten muutoksista ja talon mahdollisesta saneerauksesta Ilmarisen Liikekiinteistöt Oy:n kanssa. Lisäksi selvitetään muita mahdollisia toimitilaratkaisuja. Toimitilaratkaisussa painotetaan yhteisöllisyyttä.

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi 2 Jatkossa samat toiminnot tarjolla koko maassa Neljä toiminnan osa-aluetta: menestyvä lisää

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU)

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Tehtävä LiikU on liikunnan asiantuntija Lounais- Suomessa. Liikutamme lapsia ja aikuisia tapahtumissa ja leireillä. Koulutamme lasten kanssa työskenteleviä,

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat EDUSKUNTA RIKSDAGEN Muut toimielimet ja toimijat, puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat 1991 2014 Valtiontilintarkastajat t ja varapuheenjohtajat valtiopäivittäin 1991 1991 Mattila, Kalevi /kesk 1992 Mattila,

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä

Yhteinen visio. Visio voidaan saavuttaa luomalla suomalaiselle liikkujalle ja urheilijalle paras mahdollinen toimintaympäristö kehittyä ja menestyä Yhteinen visio Suomi maailman liikkuvin ja pohjoismaiden menestynein urheilukansa 2020 Visio on yhteinen päämäärä koko suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle, sen eri toimijoille Visio voidaan saavuttaa

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus

AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus AJANKOHTAISTA MUIDEN ALOJEN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ Varkaus 21.4.2015 Matti Ruuska Johtaja Opetus- ja kulttuuritoimi vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 21.4.2015 1 Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos Toimialan

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 6/2011. Aika Tiistai klo Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 6/2011 Aika Tiistai 24.5.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille

Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Valtion tuki urheiluseuroille ja kunnille Urheilujohtaminen seminaari 2.9.2015 Tampere ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat liikuntalain uudistamisessa Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

SAKU ry. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2007

SAKU ry. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2007 SAKU ry Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2007 VISIO 2010: SAKU ry kokoaa järjestäjät toimimaan jäsenkentän hyvinvoinnin edistämiseksi ja yhteisöllisyyden rakentamiseksi 2 (5) STRATEGIATYÖ SAKU ry:n

Lisätiedot

, PORI, Painimiehet

, PORI, Painimiehet 13. - 15.11.1970, PORI, Painimiehet 1. Raimo Hirvonen Viipurin Voimailijat 2. Esko Pakarinen Joensuun Voimailu-Kerho 3. Erkki Huhtala Lapuan Virkiä 1. Tuomo Kallijärvi Kemin Into 2. Hannu Järvinen Oulun

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN

SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN 1 SLU:N NÄKEMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENTEESEEN Timo Laitinen Puheenjohtaja Liikuntajärjestöjen järjestöpäivät 6.-7.9.2006, Hyvinkää 2 Liikunta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Kehyslakiluonnos (poliittinen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille

Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Yhteistoiminta-alueet Osaamis- ja palvelukeskusten rakentaminen alueille Ohjausryhmän esitys liikuntayhteisölle alueellisen toiminnan toteuttamisesta 2.x 16.6. 11.8. Maailman liikkuvin urheilukansa ja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus.

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä kokouksen avaus. JOENSUUN JÄÄKARHUT RY Mäntyniementie 1, 80220 Joensuu SEURAN SYYSKOKOUS 2007 PÖYTÄKIRJA AIKA Keskiviikko 21.11.2007 klo 18.30 PAIKKA Mäntyniementie 1, Karhu-Sali 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani

TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani TIKKAKISA Henkilökohtainen miehet AKT Kesäpäivät 2013, Kajaani Sijoitus Etunimi Sukunimi Joukkue Tulos 1 Seppo Lehtonen Jokilaakso 104 / 2 40 2 Kai Rimpineva Imatra 002 39 3 Matti Syvälä Tampere 005 36

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096

Valtioneuvoston yleisistunto. 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Valtioneuvoston yleisistunto 18.2.2016 Talkkari Heikki (143) II Neuvotteleva virkamies p. +35 8295530096 Ministeri Vehviläinen Valtiovarainministeriö Neuvottelukunnan asettaminen Julkisen hallinnon tietohallinnon

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Valo, Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n säännöt 17.4.2013

Valo, Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n säännöt 17.4.2013 Valo, Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry:n säännöt 17.4.2013 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry, Valo, Finlands

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta. Esittely Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta Esittely Neuvottelukunnan jäsenistö Puheenjohtaja: Pääsihteeri Jukka Pekkala, Suomen liikunta ja urheilu ry Varapuheenjohtaja: Toiminnanjohtaja Riitta Särkelä,

Lisätiedot

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Kirjallisuuslista. Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kirjallisuuslista Lapin yliopisto ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2012 Pohjola Anneli, Kemppainen Tarja & Väyrynen Sanna (toim.) 2012. Sosiaalityön vaikuttavuus. Lapin yo-kustannus. Anneli

Lisätiedot

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen

Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen http://kesa.sporttisaitti.com Itä-Suomen mestaruuskilpailut Joroinen 28.06.2014 Päivitetty Lopputulokset 28.6.2014 20:46 Sarja M 1 54 MARKO HOLOPAINEN M PK 19 22 41 0 2 61 JUHA HEIKKILÄ M PK 20 18 38 1

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Liikuntalain uudistus

Liikuntalain uudistus Liikuntalain uudistus Liikuntatoimen koulutuspäivät 27.-28.11.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen liikuntaaktiivisuus, liiallinen istuminen.

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Syyskokousmateriaali 2010

Syyskokousmateriaali 2010 Suomen Ratsastajainliitto ry Hämeen ratsastusjaosto Syyskokousmateriaali 2010 Kokouskutsu/esityslista Hämeen hallitus 2010, erovuoroiset Toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Talousarvio vuodelle 2011 Valtakirja

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30

HÄMEENLINNA, LAMMI tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty klo 19.30 HÄMEENLINNA, LAMMI 31.1.2016 25 tikkaa Järj. Lammin Tikka päivitetty 31.1.2016 klo 19.30 MM 1. Hyyrynen Juha KLT 41 42 39 41 45 208 2. Rantanen Asko MU 39 44 42 40 42 207 3. Vaarala Simo PaavT 46 35 40

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

, HELSINKI, Jyry

, HELSINKI, Jyry 14. - 16.2.1975, HELSINKI, Jyry 1. Raimo Hirvonen Helsingin Paini-Miehet 3. Raimo Rasinkangas Lapin Kaira 1. Kari Toivonen Viipurin Voimailijat 2. Martti Pykäläinen Outokummun Vesa 3. Kari Väliaho Muhoksen

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma

Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Erasmus + Uusi koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelma Koulutus-, nuoriso- ja liikuntasektorit yhdessä pyritään siihen, että eri sektoreiden prioriteetit tukevat toisiaan: SYNERGIAA! tuettavien toimien

Lisätiedot

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut

VSVU Salo , kansalliset halliyleisurheilukilpailut VSVU Salo 29.1.2017, kansalliset halliyleisurheilukilpailut M35 60 m aj. 1) Ville Ryhänen EspoIF 9,90 M50 60 m aj. 1) Kari Pohjola LUU 10,39 2) Tuomo Vanhanen TapanErä 11,40 M55 60 m aj. 1) Lauri Lindberg

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri

HALLINTO syysparlamentti. Johtokunta PJ. Sihteeri esitys HALLINTO syysparlamentti Johtokunta PJ Asiantuntija Sihteeri Työntekijä Olosuhde Valmennus ja koulutus Talous ja markkinointi Kilpa- ja harrastetoiminnan Seuratoimin nan organisointi Puheenjohtaja:

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia

Yhteinen työstö. Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia Yhteinen työstö Liikunta- ja urheiluyhteisön kansainvälisyysstrategia STARTTI Yhteinen työstö Yhteinen ääni puuttuu? Urheiluyhteisön yhteiset linjaukset ja tavoitteet kansainväliseen vaikuttamiseen? Tavoittelemme

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot