Tieto käyttöön. keinoja ja haasteita

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieto käyttöön. keinoja ja haasteita"

Transkriptio

1 JULKAISU 9/2012 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tieto käyttöön keinoja ja haasteita Toimittanut Ulrica Gabrielsson

2 Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti yhdessä valtioneuvoston kanslian kanssa tiistaina seminaarin aiheesta "Tieto käyttöön keinoja ja haasteita". Seminaarin puheenjohtajana toimi Tutkaksen puheenjohtaja, kansanedustaja Sanna Lauslahti. Tilaisuuden avasi valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen. Alustajina toimivat: ylitarkastaja Pirkko Heikinheimo, ympäristöministeriö projektipäällikkö Johanna Särkijärvi, liikenne- ja viestintäministeriö tutkimusjohtaja Juha Martelius, puolustusministeriö erityisasiantuntija Ulla Rosenström, valtioneuvoston kanslia tutkimus- ja kehittämisjohtaja Jyrki J.J. Kasvi, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Paneelikeskustelun juontajana: neuvotteleva virkamies Ilkka Turunen, opetus- ja kulttuuriministeriö Osallistujat: kansanedustaja Tuija Brax kansanedustaja Anu Vehviläinen professori Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto toimitusjohtaja Vesa Vihriälä, ETLA professori Erkki Karvonen, Oulun yliopisto johtaja Pirjo-Leena Forström, Tieteen tietotekniikan keskus CSC Tähän julkaisuun on liitetty kaikki sähköisinä saadut alustukset ja puheenvuorot.

3 Tieto käyttöön keinoja ja haasteita TUTKAKSEN ja valtioneuvoston kanslian seminaari Pikkuparlamentin auditoriossa tiistaina Tilaisuuden puheenjohtajana kansanedustaja Sanna Lauslahti, Tutkaksen puheenjohtaja klo Tilaisuuden avaus ja johdatus päivän teemaan (15 min.) valtiosihteeri Olli- Pekka Heinonen, VNK (Valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaa koordinoivan työryhmän puheenjohtaja) Alustukset (a' 10 min): Asiantuntijapaneeli tieteen ja politiikan välisen vuoropuhelun edistäjänä ylitarkastaja Pirkko Heikinheimo, ympäristöministeriö Liikenteen osaamis- ja innovaatioverkosto päätöksenteon tukena projektipäällikkö Johanna Särkijärvi, liikenne- ja viestintäministeriö Yhteistyö turvallisuustutkimuksessa: linjaorganisaatioiden ja verkostojen yhteistyön haasteita tutkimusjohtaja Juha Martelius, puolustusministeriö Findikaattori -palvelu ja hallitusohjelman seurantajärjestelmä päätöksenteon tukena erityisasiantuntija Ulla Rosenström, valtioneuvoston kanslia Joukkoistaminen tiedontuotannossa tutkimus- ja kehittämisjohtaja Jyrki J.J. Kasvi, TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry klo klo Kahvitauko Paneelikeskustelu (50 min.), johon myös yleisöllä on mahdollisuus osallistua. Keskustelussa otetaan kantaa aiemmin esitettyjen toimintamallien tuomiin mahdollisuuksiin, rajoitteisiin ja haasteisiin. Pohditaan yleisemminkin tutkimustiedon hyödyntämiseen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita, informaatioteknologian tarjoamia välineitä, median ja muun viestinnän roolia asenteiden muokkaajana. Juontajana neuvotteleva virkamies Ilkka Turunen, opetus- ja kulttuuriministeriö kansanedustaja Tuija Brax kansanedustaja Anu Vehviläinen professori Marja-Liisa Manka, Tampereen yliopisto toimitusjohtaja Vesa Vihriälä, ETLA professori Erkki Karvonen, Oulun yliopisto johtaja Pirjo-Leena Forström, Tieteen tietotekniikan keskus CSC klo Tilaisuuden päätös

4 Tieto käyttöön Keinoja ja haasteita Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen

5 Wicked problem "Wicked problem" is a phrase originally used in social planning to describe a problem that is difficult or impossible to solve because of incomplete, contradictory, and changing requirements that are often difficult to recognize. The term wicked is used, not in the sense of evil but rather its resistance to resolution. Moreover, because of complex interdependencies, the effort to solve one aspect of a wicked problem may reveal or create other problems. Lähde: Wikipedia

6 Valtion ohjauspolitiikka Osallistuminen Tiedolla johtaminen

7 Toimintatavan muutos POIS SIILOISTA NÄKÖKULMAN MUUTOS - Ylhäältä alas" - toimintamallin asemesta "bottom up" toimintamalli - Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö - Hallinnonvälisten rajojen ylittäminen NOPEAMMAT LÄHDÖT -Edetään askel kerrallaan - ulostulot beetaversioilla Pilotit Kirsi Miettinen/LVM ASIAKAS- LÄHTÖISYYS -Palvelukulttuuri ja palveludesign - co-creation TOINEN MAHDOLLISUUS -Epäonnistumisten salliminen - Sankaritarinat SUMUSSA NAVIGOINTI - Mitkä palikat todella toimivat niin, että tulevaisuutta voidaan rakentaa niiden varaan - Skaalaaminen ja palveluvienti

8 Muutoksen organisointi Tavoite Suomi MAAILMAN FIKSUIN SYSTEEMI Isoja teemoja Huippulaatuinen tietoinfra Mobiilisovellustalous Osaaminen Ikääntyneiden palvelut ICT-tutkimus Vihreä ICT Pilvipalveluiden edistäminen Työn uudet muodot Luonnonvarat ja biotalous Älykäs ruokaketju Älykäs rakennettu ympäristö Älykäs ympäristötieto Mahdollistajat Pilotit KOKEILUJEN SUOMI Koeympäristöt ja -alustat Startuptoiminta Avoin data Avoin julkisen sektorin tieto AVOIN SUOMI Avoimet rajapinnat Avoin koodi Kriittiset menestystekijät Edelläkävijyys internetin hyödyntämisessä Toimintatapojen muutos ja osallistaminen Ekosysteemien synty ja toiminta Älykkäät, asiakaslähtöiset ja yhtyeentoimivat digitaaliset palvelut Kirsi Miettinen/LVM

9 Tietämysperustat ja innovaatioiden luonne (Asheim 2006) Analyyttinen Synteettinen Symbolinen Uuden tiedon luomiseen perustuva innovaatio Olemassa olevan tiedon soveltaminen tai yhdistelyyn perustuva innovaatio Uusilla tavoilla uudelleen yhdistelyyn (recombination) perustuva innovaatio Keskeistä diduktiivisiin prosesseihin ja formaaleihin malleihin perustuva tieteellinen tieto Tutkimuslaitosten ja yritysten T&K osastojen välinen yhteistyö Hallitseva tiedon muoto kodifioitu; dokumentit, patentit ja julkaisut Keskeistä sovellettu ongelmasidonnainen tieto perustuen usein induktiivisiin prosesseihin Vuorovaikutteinen oppiminen asiakkaiden ja toimittajien kanssa Hallitseva tiedon muoto hiljainen; tekemiseen, käytäntöihin ja kädentaitoihin liittyvä tieto Keskeistä tiedon uudelleen käyttö tai perinteisten konventioiden kyseenalaistaminen ja haastaminen Oppiminen ammatillisissa yhteisöissä, oppiminen katu- ja nuorisokulttuureista tai korkeakulttuureista Luottamus hiljaiseen tietoon, käytännön taitoon ja etsintätaitoihin (search) 26/11/2012

10 Kansallisen päätöksenteon haaste: Miten yhdistää nopeus ja pitkäjänteisyys, eri näkökulmien huomioonottaminen ja ketterä toimeenpano

11 Etäisyys tutkimustiedon ja sen soveltamisen välillä lyhyemmäksi Tiedolla johtaminen osaksi strategista johtamista Parempia tiedon jalostuksen toimintamalleja ja työkaluja Erilaisten tiedontarpeiden parempi tunnistaminen Parempi hankinta- ja analyysiosaaminen, tutkimusten arvottamis- ja lukutaito

12 Ilmastopaneelin käynnistysvaiheen kokemuksia Pirkko Heikinheimo, YM

13 Ilmastopaneelin tehtävät ja resurssit Tutkimuksen ja politiikan välisen vuoropuhelun vahvistaminen Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian seuranta ja suosituksia työlle Tieteellistä syötettä julkiseen ilmastokeskusteluun Ehdotuksia tutkimuksen kehittämiseksi Momentti , eräät ympäristömenot, Vuoden 2012 rahoitus 250 t Asiantuntijasihteeristö (YM, TEM, HY, IL) TEA-ryhmä P.Heikinheimo

14 Ilmastopaneelin selvitykset / aihevalinnat Sekälyhyen että pitkän aikavälin aiheita SEKÄ paneelin ideoimia aiheita Keskustelut, panelistien alustukset ja ehdotukset Hanke-esitys YM:lle ETTÄ ilmastopolitiikan puolelta esitettyjä selvitysaiheita Keskustelut ministeriöiden ja sihteeristön kanssa Kysymykset, lausuntopyynnöt Ilmastopaneelin riippumattomuus TEA-ryhmä P.Heikinheimo

15 Ilmastopaneelin hankkeiden lisäarvon aineksia Monitieteisyys Panelistien laaja tutkimusyhteistyö Politikkalähtöisyys Nopeus Akatemia Ministeriön t&k Sektoritutkimus Tekes EU jne TEA-ryhmä P.Heikinheimo

16 Ilmastopaneelin selvitykset / työprosessi Hankkeistaminen Paneelin pienryhmä tekee suurimman työn Johtokirjoittajat kantavat päävastuun julkisuudessa Koko ilmastopaneeli osallistuu hankesuunnitteluun ja kommentoi työtä sen eri vaiheissa Hankerahoitusta Panelistien omaa työtä = omarahoitusosuus Kaikki selvitykset ovat koko paneelin yhdessä hyväksymiä TEA-ryhmä P.Heikinheimo

17 Tähän mennessä on Keskusteltu ministeriöiden kanssa, saatu tilauksia Laadittu: Viestintästrategia Järjestetty: Mediakoulutus panelisteille Julkistettu: Nettisivut Julkistettu: Lausunto ilmastolakia koskevasta esiselvityksestä ja Selvitys ilmastolain tarpeellisuudesta (43 t ) Käynnistetty: Energiajärjestelmät (75 t ) EUilmastopolitiikkaa koskevine jatkohankkeineen (40 t ) Käynnisteillä: Rakennettu ympäristö (n.65 t ) ja Musta hiili (40 t ) TEA-ryhmä P.Heikinheimo

18 Paneelin näkymät ovat lupaavat Haasteita Kiire, organisoituminen Politiikkaymmärrys Aito monitieteisyys Ensimmäisistä hankkeista oppiminen Politiikkapään sitoutuminen keskusteluun Voimavaroja Mahdollisuus vaikuttaa Innostuneisuus: Tieteen ääni esille Uudenlainen yhteistyö Oma oppiminen Toiminnalle on rahoitusta TEA-ryhmä P.Heikinheimo

19 Ilmastopolitiikan tietopohjan vahvistaminen tuo tieteellistä näkökulmaa politiikkavalmisteluun ja julkiseen keskusteluun TEA-ryhmä P.Heikinheimo

20 TEA-ryhmä P.Heikinheimo

21 TEA-ryhmä P.Heikinheimo Lisätietoja Pirkko Heikinheimo, YM, Ilmastopaneelin pääsihteeri puh

22 Finnish Transport Research and Innovation Partnership Fintrip ideasta konkretiaksi Finnish Transport Research and Innovation Partnership Liikenteen osaamis- ja innovaatioverkosto Johanna Särkijärvi, liikenne- ja viestintäministeriö puh

23 Fintrip Nyt valmisteluvaiheessa Kehittää pitkäjänteisesti liikennealan korkeatasoista osaamista valituilla tutkimusalueilla, luo mahdollisuuksia innovaatioiden syntymiseen ja tukee alan päätöksenteon tietotarpeita Tehostaa yhteistyötä ja tiedonvälitystä alan toimijoiden välillä kansallisesti ja kansainvälisesti liikenteen tutkimus- ja innovaatiotoiminnassa Rahoittajat, tutkimustiedon tuottajat ja käyttäjät

24 Fintrip: verkoston rakentaminen Verkostoon mukaan laajasti toimijoita Julkinen hallinto Tutkimuslaitokset, konsultit, yliopistot Liikenteen tutkimusta rahoittavat organisaatiot Yritykset Lisäksi kansainväliset verkostot Käynnistysvaihetta rahoittavat Liikenne- ja viestintäministeriö Liikennevirasto Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Tekes

25 Liikenteen tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan tavoitteet ja teemat Fintripissä TURVALLISUUS TEHOKKUUS SUJUVUUS KESTÄVYYS Älykäs kaupunki Arktisuus Venäjä Muut teemat Kaikki liikennemuodot; henkilö- ja tavaraliikenne Vaikuttavuus, ennakointi, kilpailukyky

26 Fintrip visio: liikenteen osaamis- ja innovaatioverkosto Kansainväliset osaamisverkostot Kansain- väliset rahoittajat Kansalliset rahoittajat Kansalliset osaamis- keskittymien verkostot Työryhmät: toiminnan kehittäminen Osaamisen kehittäminen Innovaatiot Päätöksenteon tuki Tutkimuksen kehittäminen Tutkimustiedon välitys

27 Fintrip rahoitus Perustoiminta: Fintripin perustoiminnan ylläpitäminen ei vaadi mittavaa rahoitusta; yhdistää ja mahdollistaa Osaamisverkostoille suunnattava rahoitus, esimerkkejä: Tutkimusohjelmarahoitus Tilaustutkimukset Projektivalmistelurahoitus Yhteisprofessuurit Ideapalkinnot

28 Fintrip-toimintaa Seminaareja Ennakointi ja innovaatiot Älykäs kaupunki Arktisuuden mahdollisuudet Lisäksi keväällä 2013 Venäjä ja liikenne Fintripin toimintamallin muotoilu Työpajat lokakuussa 2012 Osaamisen kehittämiseen liittyen Liikenteen alan osaamiskartoitus ja verkostoanalyysi Liikenteen osaamisen kehittämisstrategian laadinta Kansainvälisen yhteistyön valmistelu

29 Joukkoistaminen tiedontuotannossa (vai oliko se sittenkin

30 Digitalkoot Määritelmä Wikipedia: Joukkoistaminen (engl.crowdsourcing) on toimintaa, jossa työ, jonka perinteisesti on tehnyt erikseen nimetty toimija, tavallisesti palkattu työntekijä, ulkoistetaan määrittelemättömälle, yleensä suurelle joukolle ihmisiä avoimen kutsun kautta. Yhdessä tekeminen voi olla toiminnan varsinainen tarkoitus (Wikipedia) tai tulos voi syntyä toiminnan sivutuloksena (Yandex) TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2

31 Yandex Joukkoistaa voi esimerkiksi tietosanakirja Wikipedia oppikirja Lukion pitkä matematiikka I elokuva Iron Sky (Wreckamovie) lainsäädäntö Islannin perustuslaki liikennetieto Yandex Julkinen palvelu FixMyStreet strategia Espoo tarina journalismi OhMyNews haastattelu - Ajantasa mediakritiikki BildBlog innovaatio autonomiset lennokit palvelun kehitys PlanningAlerts-rajapinnat rahoitus Kickstarter (rahankeruulaki) mikrotyö Mechanical Turk vaalilause Jyrki on hyötykasvi TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 3

32 Joukkoistettu julkinen palvelu FixMyStreet TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 4

33 Automaattista tietojen keruuta joukoilta New Urban Mechanics: Street Bump New Urban Mechanics, City of Boston

34 Miksi joukko toimii? Joukon älykkyys: Joukon yhdessä muodostaman kollektiivisen mielipiteen on todettu olevan vähintään yhtä hyvä tai parempi kuin joukon jäsenten yksittäisten vastausten. Yksittäisen ihmisen mielipiteeseen vaikuttavat häiriöt, kuten ennakkoasenteet ja tunteet nollaavat joukossa toisensa. Joukossa toimimaan motivoi mm. yhteisöön kuuluminen, tekeminen itsessään (esim. pelillisessä joukkoistamisessa), arvostus, altruismi sekä taloudellinen tai muu hyöty tai korvaus. Ihmisten todettiin osallistuvan Amazonin Mechanical Turk hankkeeseen aktiivisemmin, kun heille kerrottiin työn helpottavan syöpäsolujen tunnistamista. Joukkoistaminen ei ole mikään automaaginen patenttilääke Jos tehtävät eivöät ole osallistujille selvä ja jaettavissa hallittaviin osiin Jos osallistujat eivät koe olevansa osa yhteisöä Jos osallistujille ei ole onnistuttu luomaan motivaatiota osallistua TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 6

35 U.S. Army Photo Sukupuolten välinen digikuilu? Keskustelua

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä

AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative. Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä AALTO-älyliikenneselvitys AALTO ITS-initiative Loppuraportti AALTO-yliopiston älyliikennetyöryhmä Esipuhe Tämä selvitys on tehty Insinööritieteiden koulun dekaanin Petri Varstan toimeksiannosta. Selvityksen

Lisätiedot

Se on kompromissin tulos

Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se on kompromissin tulos Suomen Akatemian yhteisrahoitteiset tutkimusohjelmat neuvotteluina: Rahoittajien näkökulma Laura Valkeasuo Suomen Akatemian julkaisuja 3/06 Se

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Report. Available in LSE Research Online: May 2013. 2005 The Authors

Report. Available in LSE Research Online: May 2013. 2005 The Authors Hannu Nieminen, Salli Hakala, Hannele Huhtala, Leif Aberg, Thomas Slatis and Johanna Tarviainen VISA - valtionhallinnon viestinnän seurantaja arviointijärjestelmä, osa I Report Original citation: Nieminen,

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

Semanttinen web, ontologiat ja avoin tieto talkoot avoimen yhteiskunnan puolesta

Semanttinen web, ontologiat ja avoin tieto talkoot avoimen yhteiskunnan puolesta Arkeologipäivät 2011 Semanttinen web, ontologiat ja avoin tieto talkoot avoimen yhteiskunnan puolesta Johanna Enqvist Tieto lisää tuskaa, totesi roomalainen reetori Quintilianus ajanlaskumme ensimmäisellä

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti

Liikenteen ja viestinnän avoin tieto. Työryhmän raportti Liikenteen ja viestinnän avoin tieto Työryhmän raportti Julkaisuja 10/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja

Kestävä innovointi. Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Antti Hautamäki. Sitran raportteja Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki Sitran raportteja 76 Sitran raportteja 76 Kestävä innovointi Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä Antti Hautamäki

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot