Yhtymähallitus 9/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallitus 9/2009"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus 9/2009 KOKOUSAIKA Tiistai klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro JUHLATALO MAJAKOSKI Kankaanpäänranta 5 (Palokka - Ruoketien varrella) 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 66 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 67 1 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE UUDET VIRAT JA TOIMET 69 2 KUSTANNUSTEN VYÖRYTYSPERUSTEIDEN TARKISTAMINEN 70 LÄÄKÄRIN KÄYNTIPALKKIOT LÄÄKÄRIVAJAUKSEN AIKANA 71 TERVEYSKESKUKSESSA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT KUNNILTA PERITTÄVIEN MAKSUOSUUKSIEN ENNAKKOJEN MAKSUAJANKOHDAT JA VIIVÄSTYSKORKO 73 TERVEYDENHUOLLON MENOENNUSTEET VUODELLE ILMOITUSASIAT

2 Yhtymähallitus , KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhtymähallitus 65 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Yhtymähallitus 66 Yhtymähallitus valitsee aakkosjärjestyksessä kaksi jäsenistään pöytäkirjantarkastajiksi. Tarkastusvuorossa ovat Sirpa Rautio ja Pekka Louniala. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Rautio ja Pekka Louniala.

3 Yhteistyötoimikunta Yhtymähallitus TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2010 YTY 16 Työsuojelujaos on valmistellut työsuojelun toimintaohjelman vuodelle Toimintaohjelma on liitteenä nro 1. Työsuojelun tavoitteenasettelussa ei ole tehty suuria muutoksia vuoden 2009 toimintaohjelmaan. Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän kiinteistöt ovat jäsenkuntien omistuksessa ja kuntayhtymä toimii tiloissa vuokralaisena. On tärkeää, että tilat ovat toiminnan kannalta asianmukaisessa kunnossa ja sen vuoksi yhteistyön tekeminen jäsenkuntien kanssa pitää sujua. Kuntaliitoksen myötä yhteistoiminnan sujumiseen Uuden Jyväskylän kanssa tulee kiinnittää erityistä huomiota. Väkivallan uhka työpaikoilla on lisääntyvä ilmiö, jossa yhteistyö mm. poliisin kanssa on tärkeää. Viive tehdyn hälytyksen ja poliisin saapumisen välillä on koettu liian pitkäksi. Lisäksi henkilöstön jaksaminen, tapaturmien ehkäisy, ergonomia-asiat jne. ovat edelleen asioita, joihin kiinnitetään huomiota. Ehdotus: Yhteistyötoimikunta hyväksyy työsuojelun toimintaohjelman vuodelle 2010 ja esittää sen yhtymähallitukselle hyväksyttäväksi. Ehdotus hyväksyttiin. Yhtymähallitus 67 Yhtymähallitus hyväksyy työsuojelun toimintaohjelman vuodelle 2010 liitteen nro 1 mukaisena. Ehdotus hyväksyttiin.

4 Yhtymähallitus UUDET VIRAT JA TOIMET Yhtymähallitus 68 Yhtymähallitus hyväksyi vuoden 2010 talousarvion kokouksessaan Talousarvioon on varattu määrärahat uusia virkoja ja toimia seuraavasti: Uudet virat: Alkaen: - 1 terveyskeskushammaslääkäri Uudet toimet: Alkaen: - 1 hammashoitaja suuhygienisti Asian valmisteli talousjohtaja Mauno Jussila, puh Yhtymähallitus päättää perustaa ja täyttää yhden terveyskeskushammaslääkärin viran alkaen sekä oikeuttaa täyttämään hammashoitajan vakinaisen toimen alkaen ja suuhygienistin vakinaisen toimen alkaen. Ehdotus hyväksyttiin.

5 Yhtymähallitus KUSTANNUSTEN VYÖRYTYSPERUSTEIDEN TARKISTAMINEN Yhtymähallitus 69 Kuntayhtymän kirjanpidossa siirryttiin vuoden 2009 alussa toimipaikkakohtaiseen hinnoitteluun. Menettely antaa tarkemman tiedon todellisista kustannuksista kuntayhtymän pääasiallisia tehtäviä hoitavissa toimiyksiköissä. Kustannukset jakaantuvat tällä menettelyllä tarkemmin aiheutumisperiaatteen mukaisesti jäsenkunnittain, jolloin kukin jäsenkunta maksaa tarkemmin omat kustannuksensa. Lähes neljännes (22,9 %) Palokan kuntayhtymän kustannuksista summaltaan n. 8,0 M on muita kuin varsinaisen terveydenhuollon palvelutoiminnan kustannuksia. Tukipalvelukustannukset sisällytetään palvelutuotannon kustannuksiin (hintoihin) vyörytysmenettelyllä. Lisäksi toimitilojen kustannukset siirretään sisäisinä vuokrina toimipaikoille. Kaikki kuntayhtymän kustannukset on sisällytettävä hintoihin. Jäsenkuntia laskutetaan sen mukaan kuin ne käyttävät kuntayhtymän palveluksia. Vyörytysperusteet on kuntayhtymässä otettu käyttöön vuoden 1995 alusta. Perusteita on muutettu aina sen mukaan kuin toiminnassa, pinta-aloissa ym. on tapahtunut muutoksia. Perusteellisempaa vyörytysperusteiden uudelleentarkastelua ei käyttöönoton jälkeen ole tehty. Syksyn 2009 aikana vyörytysperusteet on käyty kauttaaltaan läpi. Kuluvan vuoden talousarviossa on käytetty tarkistamattomia vyörytysperusteita, mutta tilinpäätöksessä käytetään tarkistettuja vyörytysperusteita. Tarkistetut vyörytysperusteet ovat liitteenä nro 2. Asian valmisteli talousjohtaja Mauno Jussila, puh Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2009 tilinpäätöksessä käytettävät vyörytysperusteet ja vyörytysprosentit, jotka ovat liitteenä nro 2. Merkittiin tiedoksi.

6 Yhtymähallitus Yhtymähallitus LÄÄKÄRIN KÄYNTIPALKKIOT LÄÄKÄRIVAJAUKSEN AIKANA Yhtymähallitus 73 Yhtymähallitus on vahvistanut paikallisneuvottelun pohjalta periaatteet, joilla lääkärien käyntipalkkioita korotetaan työvoimavajauksen aikana. Korotus on ollut tilanteesta riippuen %. Korotus on koskenut vain vastaanottokäyntejä mutta ei neuvolatyötä tai kouluterveydenhuoltoa. Käytännön ongelmaksi on havaittu se, että lääkäri on saattanut joutua hoitamaan poissaolevan lääkärin neuvolaa ja kouluterveydenhuoltoa täysin korvauksetta. Tämä on entisestään vaikeuttanut poissaolotilanteiden järjestelyitä. Tilanne ehdotetaan korjattavaksi muuttamalla korotusperusteita niin, että neuvolatyö ja kouluterveydenhuolto otetaan lääkärivajaustilanteissa käyntipalkkioiden piiriin. Kokonaiskustannusten kohtuullistamiseksi samalla luovuttaisiin käyntipalkkion 200 % korotuksista perusvastuuväestön osalta, ellei lääkäri joudu tilapäisesti siirtymään kokonaan eri toimipisteeseen. Asian valmisteli avoterveydenhuollon ylilääkäri Jouni Kaleva, puh Yhtymähallitus päättää täsmentää periaatteet lääkärien käyntipalkkioiden korotuksista työvoimavajauksen aikana seuraavasti alkaen Korotus koskee vain poissa olevan lääkärin väestövastuualueeseen kuuluvien potilaiden/asiakkaiden käyntejä toisen väestöalueen lääkärillä. a) Perustilanne, ei yleistä lääkärivajausta: kun omalääkäri on poissa ilman sijaista 1 3 työpäivää, normaali VESkäytäntö: toinen lääkäri saa käyntipalkkion (KP) joka potilaasta vastuuväestön ja perusvastuuväestön osalta; ja lisäksi neuvolatyön ja kouluterveydenhuollon osalta. b) Omalääkäri poissa ilman sijaista yli 3 työpäivää: toinen lääkäri saa KP joka potilaasta kaksinkertaisena (KP2) vastuuväestön, perusvastuuväestön, neuvolatyön ja kouluterveydenhuollon osalta (korotus 100 %). c) Omalääkärin poissaolon sijaistamiseksi toinen lääkäri joutuu tilapäisesti siirtymään kokonaan eri toimipisteeseen: KP kolminkertaisena (KP3) joka potilaasta vastuuväestön, perusvastuuväestön, neuvolatyön ja kouluterveydenhuollon osalta (korotus 200 %).

7 Yhtymähallitus Yhtymähallitus d) TTH-asiakkaat muun kuin varsinaisen TTH-lääkärin hoitamana: aina KP2 (korotus 100 %). Kun lääkärimiehitys on normaali tai lähes normaali niin, että yli viikon sijaistamattomia poissaoloja ei ole, palataan käyntipalkkioiden osalta normaaliin VES:n mukaiseen käytäntöön. Kuitenkin kohta d) sovelletaan myös täyden lääkärimiehityksen aikana. Talousjohtaja esitti lisäyksen päätösehdotukseen, että päätöksessä esitetyt periaatteet ovat voimassa vuoden 2008 loppuun. Tämän jälkeen yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen. Yhtymähallitus 70 Yhtymähallituksen tekemä edellä oleva päätös oli voimassa vuoden 2008 loppuun. Kuitenkin päätöstä on sovellettu edelleen vuoden 2009 aikana. Avohoidon ylilääkäriltä on jäänyt huomaamatta, että päätös oli määräaikainen. Vuoden 2009 aikana on sijaistamaton lääkärivaje ollut keskimäärin 1-2 lääkäriä kunakin työviikkona; tämä siitä huolimatta, että terveyskeskuksessa on ollut useitakin eurovaiheen lääkäreitä sijaisina. Palkattomat virkavapaat sekä päivystysvapaat ovat aiheuttaneet jatkuvaa sijaistarvetta. Vakituisesti on täyttämättä tällä hetkellä yksi ylilääkärin ja kaksi terveyskeskuslääkärin virkaa (1 sairaalatyössä, ½ Uuraisilla ja ½ työterveyshuollossa). Tammi-marraskuussa 2009 on lääkärien perustyöajan käyntipalkkioita maksettu yht. n Tästä kyseessä olevat korotetut palkkiot olivat n , josta työterveyshuollon osuus n Korotettuun palkkioon johtaneita käyntejä oli yht. n , josta työterveyshuollon osuus n käyntiä. Yhden lääkärin tavanomainen vuosityöpanos on n käyntiä. Nyt on siis toteutunut lääkärivajauskorvauksilla lähes kahden lääkärin vuosityöpanos, johon on käytetty ylimääräisinä palkkioina yhteensä n , mikä on olennaisesti vähemmän, kuin olisi ollut kahden lääkärin kokonaispalkka vastaavalta ajalta. Lääkärivajeen korvaamiseksi tehdyistä vastaanottokäynneistä on työssä oleville lääkäreille maksettu palkkaosuus ollut yhtä käyntiä kohti n. 17.

8 Yhtymähallitus Kun työssä olevien lääkäreiden muut palkanosat eivät muutu lääkärivajeen vuoksi, on mainittu 17 näiden korvaavien lääkärikäyntien lääkärityön koko palkkakustannus, mikä on selvästi vähemmän kuin keskimääräinen omalääkärin palkkakustannus oman alueensa potilaiden vastaanottokäyntiä kohti. Korotettu palkkiokäytäntö on helpottanut lääkärityövoiman tasoittamista erityisesti pienten terveysasemien toiminnan turvaamiseksi ja samalla säästänyt työnantajakustannuksia. Jyväskylän kaupungin terveyskeskus soveltaa hyvin pitkälti samantyyppistä paikallista palkkiomallia. Asiaa valmisteli avoterveydenhuollon ylilääkäri Jouni Kaleva, puh Yhtymähallitus päättää soveltaa em. asiassa tekemäänsä päätöstä edelleen ajan Keskustelun kuluessa talousjohtaja muutti päätösehdotustaan siten, että sovelletaan yhtymähallituksen asiassa tekemää päätöstä saakka ja yhtymähallituksen maaliskuun 2010 kokouksessa päätetään korotetun palkkiokäytännön jatkosta, kun on sitä ennen tehty vertailuja lähes vastaavan Jyväskylän kaupungissa käytössä olevaan palkkiokäytäntöön. Tämän jälkeen yhtymähallitus hyväksyi ehdotuksen.

9 Yhtymähallitus TERVEYSKESKUKSESSA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 2010 Yhtymähallitus 71 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut muuttuvat 2010 alusta. Edellisen kerran kun asiakasmaksulakia ja -asetusta muutettiin, asiakasmaksulakiin lisättiin säännös, jonka mukaan asiakasmaksujen muutokset (euromäärät) jatkossa sidotaan indekseihin, joiden muutosten perusteella maksut muuttuvat joka toinen vuosi. Tuolloin oli tiedossa, että seuraavan kerran mm. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut muuttuisivat Palokan kuntayhtymän hallintosäännön 47 :n mukaan maksuista ja niiden perusteista päättä yhtymähallitus. Yhtymähallituksella on periaatteessa mahdollisuus päättää, otetaanko korotetut maksut käyttöön heti vuoden 2010 alusta vai myöhemmin ja myös siitä, peritäänkö asiakasmaksut ylärajan mukaisesti tai jollakin alemmalla tasolla. Palokan terveydenhuollon kuntayhtymässä asiakasmaksut on peritty asiakasmaksuasetuksen salliman ylärajan mukaisesti. Jyväskylän kaupunki on korottamassa asiakasmaksuja indeksin mahdollistamaan asiakasmaksuasetuksen ylärajaan. Jotta kuntalaiset eivät joutuisi eriarvoiseen asemaan, on Palokan kuntayhtymässä syytä tehdä päätös asiakasmaksujen korottamisesta indeksikorotuksen mahdollistamaan asiakasmaksuasetuksen ylärajaan alkaen. Asian valmisteli talousjohtaja Mauno Jussila, puh Yhtymähallitus päättää periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset maksut alkaen enimmäismääräisinä. Keskustelun kuluessa jäsen Paula Rastas ehdotti, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja asetuksen mukaisia maksuja ei koroteta alkaen. Ehdotusta ei kannatettu. Yhtymähallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Paula Rastas esitti asiasta eriävän mielipiteensä, jonka hän jätti kirjallisena pöytäkirjan liitteeksi nro 3. Lisäksi hallitus päätti, että yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä kuvantamistutkimuksista peritään asiakkaalta talousarviovuodelle vahvistettu tutkimushinta pyöristettynä lähimpään 10 senttiin.

10 Yhtymähallitus TERVEYDENHUOLLON MENOENNUSTEET VUODELLE 2009 Yhtymähallitus 72 Jäsenkuntien perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon maksuosuuksista on tehty arviot vuoden 2009 osalta tasaisen kertymän mukaan. Jos menokehitys ja palvelujen käyttö perusterveydenhuollossa jatkuu loppuvuoden samanlaisena, muodostuvat jäsenkuntien maksuosuudet vuoden 2009 talousarvioon verrattuna seuraavanlaisiksi: Perusterveydenhuolto Talous- 10 kk:n perusteella (+) ta:n ylitys arvio 2009 arvioitu koko vuoden (-) ta:n alitus maksuosuus Jyväskylä Petäjävesi Toivakka Uurainen Yhteensä Kymmenen (10) kuukauden toteuman perusteella arvioituna vuoden 2009 talousarvio jäsenkuntien perusterveydenhuollon maksuosuuksista näyttäisi siltä, että kokonaisuutena maksuosuudet ylittyisivät noin euroa. Kuntayhtymässä vuoden alkupuoliskolla tehtyjen säätötoimenpiteiden jälkeen arvioitiin ylitysuhkaksi n euroa ja asetettu säästötavoite näyttäisi toteutuvan. Erikoissairaanhoidon jäsenkuntakohtaiset maksuosuudet muodostuvat tasaisen kertymän mukaan arvioituna vuonna 2009 talousarvioon verrattuna seuraavanlaisiksi: Erikoissairaanhoito Talous- 11 kk:n perusteella (+) ta:n ylitys arvio 2009 arvioitu koko vuoden (-) ta:n alitus maksuosuus Petäjävesi Toivakka Uurainen Yhteensä

11 Yhtymähallitus Yhdentoista (11) kuukauden toteuman perusteella tasaisen kertymän mukaan Petäjäveden erikoissairaanhoidon menokehitys ylittää talousarvioon varatun määrärahan n eurolla. Uuraisten ja Toivakan erikoissairaanhoidon talousarviomäärärahojen menokehitys yhdentoista (11) kuukauden toteuman perusteella on ollut jotakuinkin talousarvion mukaista. Asian valmisteli talousjohtaja Mauno Jussila, puh Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi jäsenkuntakohtaiset vuoden 2009 talousarviomäärärahojen menoennusteet erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osalta. Merkittiin tiedoksi.

12 Yhtymähallitus ILMOITUSASIAT Yhtymähallitus 73 Kunnallinen työmarkkinalaitos - Yleiskirje 15/2009; Koulutussopimuksen mukaisen ruokailukustannusten korvauksen määrä. - Yleiskirje 16/2009; Uutta työlainsäädäntöä sekä Korkeimman hallinto-oikeuden päätös julkisesta hakumenettelystä. Suomen kuntaliitto - Yleiskirje 20/80/2009; Palvelulaitosten työnantajayhdistys kuntien osakeyhtiöiden ja säätiöiden työnantajajärjestö. - Yleiskirje 24/80/2009; Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki. - Yleiskirje 25/80/2009; Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksa voimaan Länsi-Suomen lääninhallitus - Kirje LSLH /So-611; Valtionavustus sosiaali- ja terveydenhuollon korjaushankkeisiin / sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeet. - Päätös LSLH-2009/7926/So-614; Valtionavustuksen myöntäminen kunnille pandemian varautumisen tehostamiseen. Valviran ylijohtajan päätös Dnro 6975/ /2009; - Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevien Lääkelaitoksen antamien ohjeiden saattaminen voimaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ohjeiksi. Keski-Suomen Eläkeläisjärjestön neuvottelukunnan kirjoittama kirje Keski-Suomen kunnallisille päättäjille. - Hyvinvoinnin turvaaminen ikäihmisille. Virkoihin/Toimiin valinnat - Terveyskeskushammaslääkärin virkaan on valittu Marjut Kupari lähtien 4 kk koeajalla. - Sairaanhoitajan toimeen on valittu Pia Feodoroff alkaen. - Lähihoitajan toimeen on valittu Tuija Rautiainen alkaen. - Lähihoitajan toimeen on valittu Mari Karjula alkaen. Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

13 Yhtymähallitus VALITUSOSOITUS Seuraavaan yhtymähallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta valituksella (Kuntalaki 90 ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta valituksella myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen (Kuntalaki 92 ). :n Valitus tehdään osoitteella Hämeenlinnan hallinto-oikeus PL 640 (käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1) HÄMEENLINNA Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituksessa on ilmoitettava - valituksen tekijän nimi, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon halutaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan - muutosvaatimuksen perusteet Valitus on valittajan tai valituksen muun laatijan allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitukseen on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska ne koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ). :t Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus (14 pv kuluessa tiedoksisaannista) (Kuntalaki 89 ): :t Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. :t 67; 68; 70; 71; OIKEUDENKÄYNTIMAKSU Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua, joka on tällä hetkellä 80 euroa.

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 2/2014 25 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 2/2014 25 Kokousaika 28.2.2014 klo 13.00-15.10 Kokouspaikka Kokemäen terveysasema, kokoushuone Kallaskabinetti Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 1/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 09.00-11.22 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2)

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Seppo Åstedt, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Leena Pöyhönen, talousjohtaja ( 2) Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 1.3.2012 klo 13.00 14.35 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat 1 PÖYTÄKIRJA nro 7/11 KOKOUSAIKA klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Vesilaitoksen toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA LÄSNÄOLLEET SENET JÄ- Rokosa Pasi, Harjula-Jalonen Leena, Hänninen Harry, Lauramaa Leo, Lehtonen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2014 Kunnanvaltuusto Sivu 58 KOKOUSAIKA maanantai 13.10.2014 klo 18.30 19.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot