Yhtymähallitus 5/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhtymähallitus 5/2009"

Transkriptio

1 Yhtymähallitus 5/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro JUHLATALO MAJAKOSKI Kankaanpäänranta 5 (Palokka - Ruoketien varrella) 36 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 37 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 38 1, 2, 3 SAIRAANKULJETUKSEN JÄRJESTELY YÖAJAN OSALTA 39 TERVEYDENHUOLLON MENOENNUSTEET VUODELLE JOHTAVA YLILÄÄKÄRI REIJO RÄSÄSEN PÄIVYSTYSVAPAIDEN PITÄMINEN 41 ILMOITUSASIAT 42 5 UURAISTEN TERVEYSPALVELUT 43 EI JULKISUUTEEN

2 Yhtymähallitus , KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhtymähallitus 36 Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Yhtymähallitus 37 Talousjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus valitsee aakkosjärjestyksessä kaksi jäsenistään pöytäkirjantarkastajiksi. Tarkastusvuorossa ovat Pekka Louniala ja Anneli Puskala Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Louniala ja Anneli Puskala.

3 Yhtymähallitus SAIRAANKULJETUKSEN JÄRJESTELY YÖAJAN OSALTA Yhtymähallitus 38 Palokan kuntayhtymällä on tällä hetkellä käytössään yksi oma sairaankuljetusyksikkö, joka toimii ympärivuorokautisesti välittömässä valmiudessa Palokan terveysasemalta käsin. Yksikön kuljetusten määrä on noin vuodessa. Lisäksi kuntayhtymällä on sopimus kolmesta sairaankuljetusyksiköstä yksityisen palveluntuottajan kanssa. Vaajakosken yksikön toiminta-aika on arkisin klo , siitä välittömässä valmiudessa klo Tikkakosken yksikön toiminta-aika on ympärivuorokautisesti enintään 15 minuutin lähtö-valmiusajalla. Petäjäveden yksikön toimintaaika on arkisin (perjantaisin ). Yksikkö toimii enintään 15 minuutin lähtövalmiusajalla. Lisäksi kuntayhtymällä on varavalmiussopimus Keski-Suomen pelastuslaitoksen kanssa. Kuntayhtymän väestöpohja on noin asukasta. Yhteensä kuntayhtymässä on sairaankuljetuksia vuodessa noin 6.800, keskimäärin 0,15 kuljetusta/asukas. Kuntien maksettavaksi jääneet nettokustannukset vuonna 2008 olivat eli 12,58 /asukas. Tällä hetkellä yöaikaisessa välittömässä lähtövalmiudessa on vain kuntayhtymän oma sairaankuljetusyksikkö Palokan terveysasemalla. Yöaikaisten kuljetusten määrä vaihtelee laajalti. Keskimäärin yössä kuljetuksia on hieman alle 2. Sairaankuljetusyksikön henkilöstö on 10/2006 alkaen ollut ns. palomiessopimuksessa eli tekevät 24 tunnin työvuoroja. Sopimuksen mukaisesti keskimäärin aktiivityöajan osuus voi olla enintään 12 vuorokaudesta. Sairaankuljetuksen nettokustannukset ovat olleet voimakkaassa nousussa, vuonna 2006 nettokustannus oli , vuonna 2007 vastaava luku oli ja vuonna 2008 nettokustannus oli Voimakkaasti ovat nousseet mm. varavalmiussopimuksen perusteella pelastuslaitokselle maksetut korvaukset ja ensivastelähdöistä pelastuslaitokselle maksetut korvaukset. Enenevästi hätäkeskus on ohjannut Jyväskylästä pelastuslaitoksen sairaankuljetusyksikön myös kuntayhtymän alueen kuljetuksiin. Terveydenhuoltolain luonnoksen mukaisesti sairaankuljetuksen järjestämisvastuu lienee muutaman vuoden kuluessa siirtymässä sairaanhoitopiirille. Keski-Suomen lääkäripäivystystä selvittäneen työryhmän ehdotuksen mukaisesti Palokan terveysasema tulee jatkamaan lääkäripäivystystään arki-iltaisin sekä päivystämään myös viikonloppuisin kello Palokan terveysaseman päivystysalue lienee myös laajenemassa. Tämä merkitsee jonkin verran lisähenkilöstön tarvetta päivystykseen. Oman sairaankuljetushenkilöstön toimiessa palomiesmallin mukaisessa sopimuksessa sairaankuljetusten välisenä aikana sairaankuljettajien työpanosta ei voida juuri hyödyntää vastaanoton ja päivystyksen tehtävissä, kun on enintään 12 tunnin aktiivityöaikaraja vuorokaudessa.

4 Yhtymähallitus Myös säästösyistä on selvitetty, voitaisiinko terveyskeskuksen oman sairaankuljetusyksikön yöaikainen toiminta lopettaa ja siirtää tehtävä Keski-Suomen pelastuslaitokselle. Tässä vaihtoehdossa kuntayhtymän oma sairaankuljetus toimisi kaikkina viikonpäivinä Palokan terveysasemalta käsin kello välisenä aikana välittömässä valmiudessa ja sairaankuljettajat olisivat normaalissa kaksivuorotyössä. Sairaankuljetusten välisenä aikana henkilöstö toimisi vastaanoton ja päivystyksen tehtävissä. Asian valmistelun yhteydessä on kuultu kahteen kertaan terveyskeskuksen omaa sairaankuljetushenkilöstöä. Kun Palokan kuntayhtymän kaikki jäsenkunnat ovat jäseninä myös Keski-Suomen pelastuslaitoksessa, on sairaankuljetuksen yöaikaisen toiminnan järjestämisestä neuvoteltu suoraan pelastuslaitoksen kanssa lähtemättä yöaikaisen sairaankuljetuksen kilpailuttamiseen. Muutoksella ei olisi vaikutusta voimassa olevaan kolmen sairaankuljetusyksikön sisältävään sopimukseen yksityisen palvelun tuottajan kanssa. Perussopimuksen mukaisesti Palokan kuntayhtymän toiminta lakkaa vuoden 2010 lopussa. Keski-Suomen pelastuslaitoksen kanssa käydyssä neuvottelussa on todettu, että pelastuslaitos pystyy turvaamaan nykyisillä resursseillaan myös Palokan kuntayhtymän alueen yöaikaisen sairaankuljetuksen vaikka Palokan kuntayhtymän oma sairaankuljetustoiminta välillä lakkautetaan. Pelastuslaitokselle maksettaisiin yöaikaisesta valmiudesta korvausta /kuukausi. Samalla nykyinen varavalmiussopimuksen perusteella tapahtuva laskutus poistuisi. Muutoksessa kuntayhtymän vakinaisen sairaankuljetushenkilöstön työsuhde turvataan, tarvittaessa kuntayhtymän muissa sopivissa tehtävissä. Sairaankuljetushenkilöstön palomiesmallin mukaisen työajan soveltamisesta siirrytään noudattamaan KVTES -sopimuksen jaksotyöaikaa. Muutoksella arvioidaan saatavan vuositasolla noin kustannussäästö. Muutos toteutettaisiin alkaen. Asian valmisteli johtava ylilääkäri Reijo Räsänen, puh Liite 1 Sopimus ensihoitopalvelusta Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen välillä. Liite 2 laskelma kustannuksista: Yöaikaisen sairaankuljetuksen siirto Keski-Suomen pelastuslaitokselle. Johtavan ylilääkärin ehdotus: Terveyskeskuksen oman sairaankuljetusyksikön toimintaaika on alkaen päivittäin kello Samasta ajankohdasta sairaankuljetushenkilöstön palomiesmallin mukaisen työajan soveltamisesta siirrytään

5 Yhtymähallitus noudattamaan KVTES -sopimuksen jaksotyöaikaa. Muutoksella ei ole vaikutusta sairaankuljetuksen vakinaisen henkilöstön työsuhdeturvaan. Yhtymähallitus oikeuttaa johtavan ylilääkärin tekemään kuntayhtymän puolesta sopimuksen ensihoitopalvelusta Keski-Suomen pelastuslaitoksen kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisesti. Siinä Palokan terveyskeskuksen oman sairaankuljetusyksikön toiminta klo väliseltä ajalta siirretään Keski-Suomen pelastuslaitoksen/jyväskylän sairaankuljetuksen tulosyksikön tehtäväksi. Päätös: Keskustelun kuluessa jäsen Anneli Puskala teki ehdotuksen, että asia jätetään uuteen valmisteluun. Ehdotusta kannatti jäsen Pekka Louniala. Koska oli tehty johtavan ylilääkärin ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota oli kannatettu, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi valittiin kättennosto. Suoritetussa äänestyksessä johtavan ylilääkärin ehdotusta kannattivat Risto Kortelainen, Pekka Utriainen, Teppo Sirniö ja Sirpa Rautio. Anneli Puskalan ehdotusta kannattivat Anneli Puskalan lisäksi Pekka Louniala ja Marjaana Wuolio. Johtavan ylilääkärin ehdotusta kannatti neljä (4) jäsentä ja Anneli Puskalan ehdotusta kolme (3) jäsentä, joten johtavan ylilääkärin ehdotus tuli päätökseksi asiassa. Pekka Louniala, Anneli Puskala ja Marjaana Wuolio jättivät liitteenä nro 3 olevan eriävän mielipiteensä asiasta. Erkki Pyökkimies poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana. Teppo Sirniö poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

6 Yhtymähallitus TERVEYDENHUOLLON MENOENNUSTEET VUODELLE 2009 Yhtymähallitus 39 Alkuvuoden toteuman perusteella (4/12 kk) on jäsenkuntien maksuosuuksista tehty arvio vuodelle 2009 tasaisen kertymän mukaan. Jos menokehitys ja palvelujen käyttö perusterveydenhuollossa jatkuu loppuvuoden samanlaisena, muodostuvat jäsenkuntien maksuosuudet vuoden 2009 talousarvioon verrattuna seuraavanlaisiksi: Perusterveydenhuolto (4 kk) (+) ta:n ylitys Ta-09 Arv. 12 kk (-) ta:n alitus Jyväskylä Petäjävesi Toivakka Uurainen Yhteensä Kuntayhtymässä on todettu talousarvion ylitysuhka ja tehty toimenpiteitä, joilla talousarvion mahdollinen ylitys voidaan estää tai ainakin huomattavasti pienentää. Säästötoimenpiteitä koskeva päätös käsiteltiin viime hallituksen kokouksessa. Enimmillään talousarvion ylitys oli arvioitu jopa 1,1 miljoonaksi euroksi ja tehdyillä säästöpäätöksillä ylitysuhka on saatu typistettyä n. 0,2 miljoonaksi euroksi. Tavoitteena luonnollisesti on, että vuoden 2009 talousarvio ei ylity. Säästötoimien vaikutus ei vielä näy alkuvuoden talousarvion toteumassa vaan vasta vuoden kuuden viimeisen kuukauden aikana. Mm. potilaspaikkojen vähennys toteutetaan toukokuun aikana. Nyt tehdyn arvion (4 kk:n toteuma) mukaan kaikkien jäsenkuntien perusterveydenhuollon talousarvio ylittyisi. Tasaisen kertymän mukaan arvioituna muodostuvat erikoissairaanhoidon jäsenkuntakohtaiset maksuosuudet vuoden 2009 talousarvioon verrattuna seuraavanlaisiksi: Erikoissairaanhoito (4 kk) (+) ta:n ylitys Ta-09 Arv. 12 kk (-) ta:n alitus Petäjävesi Toivakka Uurainen Yhteensä

7 Yhtymähallitus Jyväskylä vastaa itse erikoissairaanhoidosta, joten se puuttuu listasta. Erikoissairaanhoidon menokehityksessä voi vuoden aikana varsinkin väestömäärältään pienempien kuntien kohdalla tapahtua isojakin muutoksi ja sen vuoksi loppuvuoden tilannetta tässä vaiheessa ei voi tarkasti arvioida. Petäjäveden erikoissairaanhoidon ylitysuhka on tällä hetkellä huomattavan suuri. Toivakan ja Uuraisten kuntien kohdalla erikoissairaanhoidon menokehitys alkuvuoden toteuman perusteella on jotakuinkin tasapainossa. Asian valmisteli talousjohtaja Mauno Jussila, puh Talousjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi jäsenkuntakohtaiset vuoden 2009 talousarviomäärärahojen menoennusteet erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osalta. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 Yhtymähallitus Yhtymähallitus JOHTAVA YLILÄÄKÄRI REIJO RÄSÄSEN PÄIVYSTYSVAPAIDEN PITÄMINEN Yhtymähallitus 93 Reijo Räsänen on oheisella liitteellä nro 9 antanut tiedot pitämistään päivystysvapaista ajalla ja arvion joulukuussa pidettävistä päivystysvapaistaan. Lisäksi Reijo Räsänen esittää, että voisi käyttää loput paikallissopimuksen mukaisesta päivystysvapaaoikeudesta mennessä, jonka mukaan päivystysvapaat tulisi pidettäväksi vuoden 2009 alkupuolella tuntia kuukaudessa. Samalla Reijo Räsänen esittää, että hän voisi päivystysvapaan aikana toimia sairaanhoitopiirin liikelaitokseksi muodostettavan Keski-Suomen seututerveyskeskuksen valmistelutehtävissä. Virka-aikana Reijo Räsänen osallistuisi niinikään Jyväskylän maalaiskunnan ja Uuraisten osalta Jyväskylän terveyskeskuksen ja sen yhteistoiminta-alueen valmisteluun. Reijo Räsäsen esitys on liitteenä nro 8. Asian valmisteli talousjohtaja Mauno Jussila, puh Talousjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi johtava ylilääkäri Reijo Räsäsen liitteenä nro 9 antaman raportin pitämistään päivystysvapaista ja hyväksyy Reijo Räsäsen esityksen päivystysvapaan pitämisestä siten, että loput paikallissopimuksen mukaisesta päivystysvapaaoikeudesta tulevat pidetyiksi mennessä Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Yhtymähallitus 40 Johtava ylilääkäri Reijo Räsänen on oheisella liitteellä nro 4 antanut tiedot jäljellä olevista pitämättömistä päivystysvapaista mennessä. Listan lopussa päivystysvapaita oli pitämättä 133,15 tuntia. Reijo Räsänen esittää, että hän voisi pitää jäljellä olevan päivystysvapaan vuosilomaa edeltävästi Talousjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus päättää muuttaa tekemäänsä päätöstä niin, että paikallissopimuksen mukaiset Reijo Räsäsen päivystysvapaat tulevat pidetyksi mennessä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Reijo Räsänen poistui esteellisenä kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

9 Yhtymähallitus ILMOITUSASIAT Yhtymähallitus 41 Kunnallinen työmarkkinalaitos - Yleiskirje 10/2009; Kunta-alan yhteistoiminta- ja kehittämisseminaari järjestetään Lappeenrannan kaupungintalon kongressisalissa os. Villimiehenkatu 1. Suomen kuntaliitto - Yleiskirje 12/80/2009; Kuntien ja kuntayhtymien saatavien perintä. - Yleiskirje 13/80/2009; Tartuntatautiasetukseen lisätty uusi yleisvaarallinen tartuntatauti - Yleiskirje 14/80/2009; Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilinpäätöksen mukaiset kuntien maksuosuudet. Länsi-Suomen lääninhallitus - Kirje Dnro /So-36; INFLUENSSA A(H1N1) - Kirje LSLH /So-36; Alueellisen pandemiavarautumisen toimivuuden varmistaminen - Päätös LSLH /So-35ml; Lääninhallitus on hyväksynyt Jyväskylän Yksityissairaala Oy:lle myönnettyyn lupaan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen hakemuksessa pyydetyt muutokset. - Päätös LSLH /So-613; Lääninhallitus on päätöksellään myöntänyt hankkeelle euron kustannuksiin valtionosuutta euroa määrärahasta Kansallisen terveydenhuollon hankkeen kehittämishankkeet. Sosiaali- ja terveysministeriö - Kirje ; Alueellisen pandemiavarautumisen toimivuuden varmistaminen - Kirje STM/1745/2009; Varautuminen uuden influenssa A (H1N1) epidemian varalle. Kuntayhtymän tilintarkastajan valinta - Jäsenkunnat ovat hyväksyneet Oy Audiator Ab:n kanssa voimassa olevan tarkastustoimintaa koskevan sopimuksen jatkamisen saakka seuraavasti: Jyväskylä (kv ), Petäjävesi (kv ), Toivakka (kh ) ja Uurainen (kv ). Esittelijöiden vuosilomat, virka- ja aktiivivapaat - Johtava ylilääkäri Vuosiloma (+virkavapaa + aktiivivapaa) Talousjohtaja Vuosiloma (+ virkavapaa)

10 Yhtymähallitus ASIAKASKYSELY - Asiakaskyselyn 2009 yhteenveto KOULUTUSTILAISUUKSIA - Lappeenrantaseminaari Talousjohtajan ehdotus: Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11 Yhtymähallitus UURAISTEN TERVEYSPALVELUT Yhtymähallitus 42 Uuraisten kunnanhallitus on esittänyt Palokan terveydenhuollon kuntayhtymälle, että perusterveydenhuollon palvelut järjestettäisiin Uuraisille viimeistään vuoden 2010 alusta lukien niin, että kaikille kuntalaisille tarjotaan perusterveydenhuollon palvelut Uuraisilla. Tämä tarkoittaisi esim. 1 ½ terveyskeskuslääkärin palveluja ja vastaavia neuvolapalveluja Uuraisilla. Vuodesta 2002 alkaen noin 1000 Uuraisten kunnan asukkaan, jotka asuvat Tikkakosken suunnassa Jokihaaran ja Hirvaskankaan alueella, lääkäri- ja neuvolapalvelut on tuotettu Tikkakoskella. Aiemmin kunnan koko väestön palvelut tuotettiin Uuraisten terveysasemalla. Tähän muutokseen päädyttiin, kun väestökasvun myötä Uuraisten väestömäärä oli liian suuri yhdelle lääkärille. Myös Tikkakosken väestö oli kasvanut niin, että sinne tarvittiin lisää lääkärityövoimaa ja uusi yhteinen lääkäri sijoitettiin Tikkakosken terveysasemalle. Asiaa selvitettiin uudelleen kesällä 2004 Uuraisten kunnanhallituksen esitäessä, kuinka voitaisiin kaikille uuraislaisille asuinalueesta riippumatta järjestää mahdollisuus lääkärinvastaanotolle pääsyn Uuraisten terveysasemalla. Silloin tehtiin Tikkakosken palveluja käyttäville uuraislaisille (774 asukasta, 285 taloutta) kysely. Kyselyn tuloksien perusteella huomioiden toimintojen käytännön järjestelyt tilanteeseen ei tehty muutosta. Vain pieni osa kyselyyn vastanneista halusi palata Uuraisten terveysaseman palvelujen käyttäjäksi, ja heille se mahdollistettiin. Uuraisten kunnanhallitus on ottanut palvelurakenne muutoksia valmisteltaessa asian uudelleen esille. Nykyistä uuraislaisten palvelujen järjestämistä kahdella terveysasemalla pidetään epätarkoituksen mukaisena. Järjestelystä nähdään aiheutuvan ongelmia niin vanhusväestön kuin lasten ja nuortenkin osalta, kun Tikkakosken terveysasemalla ei ole riittävää tietoa Uuraisten kunnan yhteistyötahoista ja toimintatavoista. Ehdottomana järjestämisperiaatteena nähdään jatkossa olevan koko kunnan kaikkien avoterveydenhuollon peruspalvelujen tuottaminen Uuraisten terveysasemalla. Perusteluna on myös kunnan väestömäärän nopea kasvu. Uuraisten asukasmäärä edellyttää noin 1 ½ lääkärin työpanosta. Käytännön ongelma on puolen lääkärin työnpanoksen kohdentaminen Uuraisten terveysasemalle. Väestövastuisessa omalääkärimallissa lääkärin tulisi olla päivittäin väestönsä tavoitettavissa. Ehdotettu muutos aiheuttaa uudelleen järjestelyjä myöskin Tikkakosken lääkäri- ja neuvolapalveluissa. Liite 5: Uuraisten kunnanhallituksen päätös DNRO 0/ /0 187

12 Yhtymähallitus Asian valmisteli johtava ylilääkäri Reijo Räsänen, puh Johtavan ylilääkärin ehdotus: Uuraisten kunnanhallituksen esitys merkitään tiedoksi ja käynnistetään valmistelu niin, että kunnanhallituksen esityksen mukaiset muutokset voidaan toteuttaa viimeistään vuonna 2010 alusta. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

13 Yhtymähallitus VALITUSOSOITUS Seuraavaan yhtymähallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta valituksella (Kuntalaki 90 ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta valituksella myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen (Kuntalaki 92 ). :n Valitus tehdään osoitteella Hämeenlinnan hallinto-oikeus PL 640 (käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1) HÄMEENLINNA Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituksessa on ilmoitettava - valituksen tekijän nimi, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon halutaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan - muutosvaatimuksen perusteet Valitus on valittajan tai valituksen muun laatijan allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitukseen on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska ne koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ). :t 42; Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus (14 pv kuluessa tiedoksisaannista) (Kuntalaki 89 ): :t Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. :t 38; 40; 43 OIKEUDENKÄYNTIMAKSU Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua, joka on tällä hetkellä 80 euroa.

Yhtymähallitus 9/2009

Yhtymähallitus 9/2009 Yhtymähallitus 9/2009 KOKOUSAIKA Tiistai 22.12.2009 klo 16.30 19.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro JUHLATALO MAJAKOSKI Kankaanpäänranta 5 (Palokka - Ruoketien varrella) 65 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 77 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kuntayhtymähallitus 18.06.2014 AIKA 18.06.2014 klo 09:00-11:55 PAIKKA Pyhäjärvi, kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

144. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. 147. Sopimus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta 3

144. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. 147. Sopimus Hämeenlinnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän omaisuuden jaosta 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 10/2008 Kokousaika 25.11.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 144. Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Hallitus 3 / 2014 46

PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Hallitus 3 / 2014 46 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN PÖYTÄKIRJA/ Nro Sivu KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA Hallitus 3 / 2014 46 KOKOUSTIEDOT Aika 17.9.2014 klo 17.00 18.15 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone, Pelkosenniemi

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2012 33. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2012 33. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2012 33 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 29.11.2012 klo 13.00 14.26 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 6/2014 113

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 6/2014 113 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 6/2014 113 Kokousaika 11.6.2014 klo 15.00-17.15 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 04.03.2015 klo 15:30-18:22

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 04.03.2015 klo 15:30-18:22 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 04.03.2015 klo 15:30-18:22 PAIKKA Sairaala Lapponia, kokoushuone, Sairaalakatu 9 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 13 Todetaan kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 17.09.2014 Nro 5/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Johtokunta 17.09.2014 Nro 5/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 17.09.2014 Nro 5/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA

Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN TILINPÄÄTÖS 16 15 PERUSTURVAN TOIMINTATUOTTOJEN ALITUKSET JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 14 Perusturvalautakunta 19.03.2014 AIKA 19.03.2014 klo 16:55-19:00 PAIKKA Palvelukeskuksen kokous- ja monitoimitilas KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 VUODEN 2013 PERUSTURVAN

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 4/2014 64. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 4/2014 64 Kokousaika 23.4.2014 klo 15.00-17.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info. Tiedoksiannettavat asiat MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 25.9.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 361 362 363 364 365

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2009 151 KOKOUSAIKA 30.3.2009 klo 13.30 16.50. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kaupungintalo Erkki Rytky,

Lisätiedot