JUHLATALO MAJAKOSKI Kankaanpäänranta 5 (Palokka - Ruoketien varrella) 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUHLATALO MAJAKOSKI Kankaanpäänranta 5 (Palokka - Ruoketien varrella) 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS"

Transkriptio

1 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA JUHLATALO MAJAKOSKI Kankaanpäänranta 5 (Palokka - Ruoketien varrella) KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 AUTOKLAAVIN HANKINTA UURAISTEN TERVEYSASEMALLE 55 KALLIITTEN HOITOJEN TASAUSLASKUN KIRJAUSKÄYTÄNNÖN MUUTOS VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSESSÄ 56 TERVEYDENHUOLLON MENOENNUSTEET VUODELLE SAATAVIEN POISTO VUODELTA JÄSENKUNTIEN HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSET PALOKAN TERVEYDENHUOLLON N PURKAMISTA KOSKEVASTA SOPIMUKSESTA 59 LAHJOITUS VETERAANIYHDISTYKSILLE 60 ILMOITUSASIAT

2 , KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 52 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 53 valitsee aakkosjärjestyksessä kaksi jäsenistään pöytäkirjantarkastajiksi. Tarkastusvuorossa ovat Teppo Sirniö ja Erkki Pyökkimies. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teppo Sirniö ja Erkki Pyökkimies:

3 AUTOKLAAVIN HANKINTA UURAISTEN TERVEYSASEMALLE 54 Uuraisten terveysasemalla käytössä olevan autoklaavin uusiminen on kuluvan vuoden aikana tullut ajankohtaiseksi. Tekninen huolto on todennut, että sen korjaaminen ei kannata vaan tilalle tulisi hankkia uusi, nykyaikainen autoklaavi. Autoklaavin hankintaan ei ole varauduttu vuoden 2010 talousarviossa. Investointiosaan varatuista määrärahoista jää käyttämättä osa mm. keittiön osalta, joten investointimäärärahat kokonaisuutena eivät ylity, vaikka autoklaavi Uuraisten terveysasemalle hankitaankin. Autoklaavista on pyydetty tarjoukset kolmelta toimittajalta seuraavasti: Hammasväline Oy ei tarjousta Plandent Oy Getinge Oy Getinge Oy:n tarjous on hinnaltaan edullisin, mutta se ei sovellu Uuraisten terveysaseman tarpeisiin. Edellä olevista tarjouksista Plandent Oy:n tarjous autoklaavista vastaa sitä tarvetta, joka Uuraisten terveysasemalla on. Tekninen huolto on selvittänyt ko. autoklaavin tekniset ominaisuudet ja suosittaa Plandent Oy:n jättämän tarjouksen hyväksymistä. hyväksyy Plandent Oy:n jättämän tarjouksen autoklaavista hintaan Ehdotus hyväksyttiin.

4 KALLIITTEN HOITOJEN TASAUSLASKUN KIRJAUSKÄYTÄNNÖN MUUTOS VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSESSÄ 55 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin laskutuskäytännössä on eräänä laskutusmuotona kalliitten hoitojen tasauslasku. Laskutusmallilla on haluttu estää kohtuuttoman suuren kuntalaskun syntyminen tapauksessa, jossa kustannukset saman potilaan hoidosta ylittävät tietyn kynnyksen. Kalliitten hoitojen tasauslaskulla tasoitetaan kuntien välistä kustannusrasitetta näissä tapauksissa. Ennakkotieto kalliitten hoitojen tasausmaksusta saadaan sairaanhoitopiiriltä aina tilinpäätösvuotta seuraavan vuoden alussa. Lopullinen lasku saadaan vasta alkukesästä kesäkuussa ja se on summaltaan samansuuruinen kuin helmikuussa saatu ennakkotieto. Ennakkotieto on kirjattu tilinpäätöksessä sekä siirtosaamisiin että siirtovelkoihin. Tilintarkastaja on ehdottanut Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän purkamisen johdosta, että tilinpäätöstä varten sairaanhoitopiiriltä saatu ennakkotieto kalliitten hoitojen tasausmaksusta menisi suoraan kunnille eikä sitä otettaisi kuntayhtymän kirjanpitoon. Sairaanhoitopiiriä pyydetään lähettämään lopulliset kalliitten hoitojen tasauslaskut suoraan Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kuntiin. Kuntatalouden kannalta kirjauskäytännön muutoksella ei ole kuntayhtymän jäsenkunnille merkitystä. päättää, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirin v kalliitten hoitojen tasausmaksuja ei kirjata enää Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän kirjanpitoon vaan Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kunnat kirjaavat tasausmaksun suoraan omaan kirjanpitoonsa. Lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä pyydetään lähettämään Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän kalliitten hoitojen sekä ennakkotiedon että lopulliset tasauslaskut suoraan Petäjäveden, Toivakan ja Uuraisten kuntiin. Ehdotus hyväksyttiin.

5 TERVEYDENHUOLLON MENOENNUSTEET VUODELLE Jäsenkuntien perusterveydenhuollon jäsenkuntakohtaisesta maksuosuuksien toteutumisesta vuonna 2010 on tehty arviot perusterveydenhuollon osalta 10 ensimmäisen kuukauden toteuman perusteella koko vuodelle tasaisen kertymän mukaan ja erikoissairaanhoidon osalta vastaavasti 10,5 kuukauden osalta koko vuodelle. Jos menokehitys ja palvelujen käyttö perusterveydenhuollossa jatkuu loppuvuoden samanlaisena, muodostuvat jäsenkuntien maksuosuudet vuoden 2010 talousarvioon verrattuna seuraavanlaiseksi: Perusterveydenhuolto Talous- 10 kk:n perusteella (+) ta:n ylitys arvio 2010 arvioitu koko vuoden (-) ta:n alitus maksuosuus Jyväskylä Petäjävesi Toivakka Uurainen Yhteensä Kymmenen (10) kuukauden toteuman perusteella arvioituna vuoden 2010 talousarvio jäsenkuntien perusterveydenhuollon maksuosuuksista näyttää toteutuvan siten, että kokonaisuutena maksuosuudet ovat jotakuinkin talousarvion mukaiset alittuen arvion mukaan noin 0,03 M. Jyväskylän maksuosuus näyttäisi alittuvan noin -0,22 M, Uuraisten maksuosuus vastaavasti ylittyisi n. 0,16 M ja Toivakan 0,03 M. Petäjäveden osalta maksuosuus olisi talousarvion mukainen. Erikoissairaanhoidon jäsenkuntakohtaiset maksuosuudet muodostuvat tasaisen kertymän mukaan arvioituna vuonna 2010 jäsenkuntien varaamiin talousarviomäärärahoihin verrattuna seuraavanlaisiksi: maksuosuus Petäjävesi Toivakka Uurainen Yhteensä Erikoissairaanhoito Talous- 10,5 kk:n perusteella (+) ta:n ylitys arvio 2010 arvioitu koko vuoden (-) ta:n alitus

6 Kymmenen ja puolen (10,5) kuukauden toteuman perusteella tasaisen kertymän mukaan vuositasolla tarkasteltuna Petäjäveden erikoissairaanhoidon menojen kehitys ylittäisi talousarvioon varatun määrärahan n. 0,07 M. Toivakan kohdalla erikoissairaanhoidon menot alittuisivat vastaavasti n. 0,07 M. Uuraisten kohdalla alitus vuositasolla olisi n. 0,03 M. merkitsee tiedoksi jäsenkuntakohtaiset vuoden 2010 talousarviomäärärahojen menoennusteet erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osalta. Merkittiin tiedoksi.

7 SAATAVIEN POISTO VUODELTA Kuntayhtymän tileissä on poistamattomia hoitomaksu- ym. saatavia vuodelta Saatavat jakautuvat eri ryhmiin seuraavasti: ( 2008 ) 2009 Avohoito ( ,41 ) ,51 Työterveys ( 1 003,50 ) 353,60 Laitoshoito ( ,86 ) ,19 Suun terveydenhuolto ( ,07 ) ,04 Yleislaskutus ( 240,00 ) 390,40 Yhteensä ( ,84 ) ,74 Saataville on tehty normaalit perintätoimenpiteet, mutta tässä vaiheessa tuloksetta, joten ne on syytä poistaa kirjanpidosta. oikeuttaa poistamaan kuntayhtymän tileistä kertymättömiä saatavia vuodelta 2009 yhteensä , 74. Ehdotus hyväksyttiin.

8 JÄSENKUNTIEN HYVÄKSYMISPÄÄTÖKSET PALOKAN TERVEYDENHUOLLON N PURKAMISTA KOSKEVASTA SOPIMUKSESTA 58 Jäsenkuntien kunnanvaltuustot/kaupunginvaltuusto ovat hyväksyneet sopimuksen Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän purkamisesta seuraavasti: Jyväskylä Petäjävesi Toivakka Uurainen Sopimus on liitteenä nro 1. merkitsee jäsenkuntien valtuustojen päätökset tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

9 LAHJOITUS VETERAANIYHDISTYKSILLE 59 Valtiokonttori osoittaa terveyskeskukselle vuosittain määrärahan veteraanikuntoutusta varten. Kun kuntoutusta hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta, on kuntayhtymä oikeutettu saamaan laskutuksesta laskennallisen arvonlisäveron palautuksen, joka on 5 % kokonaissummasta. Tämä palautussumma jää kuntayhtymän taseeseen, eikä sitä tilitetä valtiokonttorille. Palautussummaa on jatkuvasti käytetty uudestaan veteraanikuntoutukseen. Kaikki vuoden 2010 veteraanikuntoutuksen hakijat ovat saaneet kuntoutuspäätöksen. Vuoden 2010 päättyessä kuntayhtymällä on arvonlisäveron palautusta käyttämättä 7.017,58 euroa. Kuntayhtymän purkautuessa ei ole mahdollista siirtää tätä taseessa olevaa käyttämätöntä palautussummaa peruskunnille siten, että se olisi erityisesti merkitty veteraanikuntoutusta varten. Tavoite on kohdistaa tämä raha veteraanien hyväksi. Tähän päästäisiin lahjoittamalla summa kunnissa toimiville veteraaniyhdistyksille. Kuntayhtymän tilintarkastajan ilmoituksen mukaan ei ole juridista estettä tällaisen lahjoituksen tekemiseen. Kyseinen summa on jaettavissa kuntakohtaisesti Petäjävedelle, Toivakkaan ja Uuraisille aiemman kuntakohtaisen kertymän mukaisesti. Jyväskylän (maalaiskunnan) osalta tämä kertymä on tullut kokonaan käytetyksi. Kussakin näistä kunnista toimii vain yksi veteraaniyhdistys, joten kuntakohtainen summa lahjoitettaisiin kokonaan ao. yhdistykselle. Veteraanikuntoutuksen ostoista kertynyt arvonlisäveron palautussumma lahjoitetaan veteraaniyhdistyksille käytettäväksi veteraanien kuntoutuksen hyväksi seuraavasti: Petäjäveden Sotaveteraanit ry 3.185,00 Toivakan Sotaveteraanit ry 2.013,00 Uuraisten Rintamaveteraanit ry 1.819,58. Ehdotus hyväksyttiin.

10 ILMOITUSASIAT 60 Elisan osakkeiden myynti - Kuntayhtymän hallussa olleet Elisan osakkeet on myyty. Kulujen jälkeen kuntayhtymä sai , 10. Aluehallintoviraston päätös LSSAVI /So-62 - Korvaus lääkärin erikoistumiskoulutuksesta sekä perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin on yhteissummaltaan ,81. Toimiin valinnat Sairaanhoitajan toimiin on valittu Vaajakosken vastaanotolle Sisko-Maria Keski-Korpi alkaen. Uuraisten terveysasemalle Jonna Hokkanen alkaen. Petäjäveden sairaalaan Kati Kumpunen alkaen. Perushoitajan toimiin on valittu lähihoitaja Hanna Lehtonen alkaen. Puuppolan hoivasairaalaan Katja Kallijärvi alkaen. merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

11 VALITUSOSOITUS Seuraavaan yhtymähallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta valituksella (Kuntalaki 90 ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta valituksella myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen (Kuntalaki 92 ). :n Valitus tehdään osoitteella Hämeenlinnan hallinto-oikeus PL 640 (käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1) HÄMEENLINNA Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituksessa on ilmoitettava - valituksen tekijän nimi, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon halutaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan - muutosvaatimuksen perusteet Valitus on valittajan tai valituksen muun laatijan allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitukseen on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska ne koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ). :t 55 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus (14 pv kuluessa tiedoksisaannista) (Kuntalaki 89 ): :t Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. :t 54; 57; 59 OIKEUDENKÄYNTIMAKSU Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua, joka on tällä hetkellä 80 euroa.