1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN NÄHTÄVÄNÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN NÄHTÄVÄNÄ"

Transkriptio

1 1/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA Palokan terveysaseman HALLINNON NEUVOTTELUHUONE 2. krs Käynti terveysaseman pääoven kautta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN NÄHTÄVÄNÄ 4 YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI SEKÄ PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 5 YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSTEN AIKA JA PAIKKA 6 N HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 7 TYÖNANTAJAN EDUSTUS PAIKALLISNEUVOTTELUISSA 8 SAATAVIEN POISTO VUODELTA ALUSTAVIA TILINPÄÄTÖSTIETOJA VUODELTA SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN 11 ILMOITUSASIAT

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 Kuntalain 58 mukaisesti muu kunnallinen toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntayhtymän hallintosäännön kokousmenettelyä koskevassa 2 luvussa ei ole määräyksiä kokouksen kutsumisajasta, joten se jää toimielimen itsensä määrättäväksi. Aikaisemman käytännön mukaan kutsu on ollut annettava vähintään 5 päivää ennen kokousta. Yhtymähallituksen kokouskutsu toimitetaan yhtymähallituksen jäsenten lisäksi kokouksessa käsiteltävinä olevien asioiden esittelijöille. toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. päättää lisäksi, että kokouskutsu on annettava vähintään 5 päivää ennen kokousta. Risto Kortelainen avasi kokouksen ja johti puhetta :ien 1 4 ajan kunnes uusi puheenjohtaja oli valittu. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on annettava viimeistään viikkoa ennen kokousta.

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 2 Hallintosäännön 39 mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä jollei toimielin ole päättänyt sen tarkastamisesta muulla tavalla. päättää, että pöytäkirjan tarkastaminen suoritetaan kahden kullakin kerralla valitun jäsenen toimesta. Tarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjan tarkastaminen on suoritettava viimeistään nähtävänä pitämistä edeltävänä arkipäivänä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Louniala ja Anneli Puskala. Pekka Louniala antoi evästyksen, että pöytäkirjat kirjoitettaisiin tarkastuskuntoon kokouksen yhteydessä.

4 PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN NÄHTÄVÄNÄ 3 Kuntalain 85 :ssä määritellään pöytäkirjan pitämisen nähtävänä kuntayhtymässä seuraavasti: Kuntayhtymän 81 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on tarkastamisen jälkeen pidettävä yleisesti nähtävänä. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Kuntayhtymän muun viranomaisen pöytäkirja on pidettävä nähtävänä, jos 81 1 momentissa tarkoitettu toimielin niin päättää tai asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Hallintosäännön 39 mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän hallintotoimistossa kokouksen esityslistassa mainittuna aikana. päättää, että kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän hallintotoimistossa viikon kuluttua kokouksesta lukien yhtenä päivänä toimiston aukioloaikana kello Ehdotus hyväksyttiin.

5 YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOONPANO JA TOIMIKAUSI SEKÄ PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 4 Kuntayhtymän perussopimuksen 5 mukaan kuntayhtymän ylin päättävä toimielin on yhtymähallitus, johon jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikaudekseen Jyväskylän kaupungista kuusi (6) jäsentä, Petäjäveden kunnasta yhden (1) jäsenen, Toivakan kunnasta yhden (1) jäsenen Uuraisten kunnasta yhden (1) jäsenen. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Perussopimuksen 6 mukaan yhtymähallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja valitaan Jyväskylän kaupungin edustajista ja varapuheenjohtaja vuorovuosin muista jäsenkunnista. Jäsenkuntien valtuustot ovat yhtymähallitukseen vuosiksi valinneet seuraavat jäsenet: Varsinainen jäsen Jyväskylän Kortelainen Risto Louniala Pekka Puskala Anneli Rastas Paula Utriainen Pekka Wuolio Marjaana Petäjävesi Karén Esko Toivakka Pyökkimies Erkki Uurainen Rautio Sirpa Henkilökohtainen varajäsen Jyväskylä Kinnunen Raimo Nyman Pia Mäkinen Terttu Hytönen Sanna Heinilä Hannes Aalto Touko Petäjävesi Vulli Paula Toivakka Huikko Keijo Uurainen Käpylä Pirjo

6 Valintapäätöksessään Jyväskylän kaupungin valtuusto on edellyttänyt yhtymähallituksen puheenjohtajaksi valittavaksi Risto Kortelaisen. valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi 2009 perussopimuksen 6 mukaisesti. Vuonna 2008 yhtymähallituksen puheenjohtajana on toiminut Leena Mutanen ja varapuheenjohtajana Uuraisten kunnan edustaja Mervi Flyktman. Puheenjohtajaksi valittiin Risto Kortelainen ja varapuheenjohtajaksi Uuraisten kunnan edustaja Sirpa Rautio vuodeksi 2009.

7 YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSTEN AIKA JA PAIKKA 5 Hallintosäännön 31 mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Yhtymähallituksen kokoukset on pääsääntöisesti pidetty kerran kuukaudessa klo Palokan terveysaseman hallinnon neuvotteluhuoneessa. Tarpeen vaatiessa on pidetty ylimääräisiä kokouksia. Käytännössä kokouksia on vuodessa ollut päättää säännöllisten kokoustensa ajasta, jotka pidetään Palokan terveysaseman hallinnon neuvotteluhuoneessa. Tarpeen vaatiessa pidetään ylimääräisiä kokouksia. ten kokousten ajasta sekä pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä toimitetaan koko toimikautta koskeva ilmoitus jäsenkuntien ilmoitustauluille. päätti, että kokouksen aika ja paikka päätetään aina hallituksen kokouksen yhteydessä. Seuraaviksi kokouspäiviksi sovittiin keskiviikko klo 16.30, keskiviikko klo 16.30, keskiviikko klo ja keskiviikko klo

8 N HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 6 Kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta määrätään perussopimuksen 4 :ssä. Sen mukaan jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kuntayhtymälle tarkastuslautakunnan, johon kustakin jäsenkunnasta kuuluu yksi jäsenen ja varajäsen. Tarkastuslautakunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jäsenkuntien valtuustot ovat valinneet tarkastuslautakuntaan vuosiksi seuraavat jäsenet: Varsinainen jäsen Jyväskylä Kalenius Tapani Petäjävesi Muhos Veikko Toivakka Salminen Anita Uurainen Parkkonen Inkeri Henkilökohtainen varajäsen Jyväskylä Huttunen Päivi Petäjävesi Koskenranta Jari Toivakka Heinonen Ahti Uurainen Ahonen Tomi Tarkastuslautakunta on esittänyt jäsenkuntien valtuustoille, että kuntayhtymän tilintarkastajaksi ajalle valittaisiin Oy Audiator Ab. Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuosina merkitään yhtymähallituksen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

9 TYÖNANTAJAN EDUSTUS PAIKALLISNEUVOTTELUISSA 7 Työmarkkina-asioiden valtakunnallinen pääsopimus edellyttää paikallistason neuvotteluja tulkinta- ja soveltamiskysymyksissä, erimielisyyksien ratkaisemisessa sekä harkinnanvaraisissa asioissa. Viran puolesta talousjohtaja on työnantajan edustaja ja toimii paikallistason neuvotteluissa sihteerinä. on lisäksi valinnut edustajansa (2 3) paikallistason neuvotteluihin. Vuosina työnantajan edustajia paikallisneuvotteluissa ovat olleet yhtymähallituksen puheenjohtaja Leena Mutanen ja jäsenet Rauno Hänninen ja Pekka Louniala sekä johtava ylilääkäri Reijo Räsänen ja talousjohtaja Mauno Jussila. valitsee edustajansa paikallistason neuvotteluihin vuosiksi Yhtymähallituksen edustajiksi paikallistason neuvotteluihin vuosiksi valittiin: Risto Kortelainen Anneli Puskala Reijo Räsänen Mauno Jussila yhtymähallituksen puheenjohtaja yhtymähallituksen jäsen johtava ylilääkäri talousjohtaja

10 SAATAVIEN POISTO VUODELTA Kuntayhtymän tileissä on poistamattomia hoitomaksu- ym. saatavia vuodelta Saatavat jakautuvat eri ryhmiin seuraavasti: ( 2006 ) 2007 Avohoito ( ,52 ) ,45 Työterveys ( 278,70 ) 396,00 Laitoshoito ( ,83 ) ,92 Suun terveydenhuolto ( ,76 ) ,97 Yleislaskutus ( 225,80 ) 990,00 Yhteensä ( ,61 ) ,34 Saataville on tehty normaalit perintätoimenpiteet, mutta tässä vaiheessa tuloksetta, joten ne on syytä poistaa kirjanpidosta. Asian valmisteli talousjohtaja Mauno Jussila, puh oikeuttaa poistamaan kuntayhtymän tileistä kertymättömiä saatavia vuodelta 2007 yhteensä ,34. Ehdotus hyväksyttiin.

11 ALUSTAVIA TILINPÄÄTÖSTIETOJA VUODELTA Alustavien tilinpäätöstietojen perusteella (12/12 kk) on jäsenkuntien maksuosuuksista tehty alustava arvio vuodelle Kirjaamatta ovat vielä mm. palkkajaksotukset, joten luvut tulevat vielä hieman nousemaan. Perusterveydenhuolto Perusterveydenhuollon osalta muodostuvat jäsenkuntien maksuosuudet vuoden 2008 talousarvioon verrattuna alustavan arvion mukaan suuruusluokaltaan seuraavanlaisiksi: (+) ta:n ylitys Ta-08 Arv. 12 kk (-) ta:n alitus Jyväskylän mlk Petäjävesi Toivakka Uurainen Yhteensä Kun huomioidaan jäsenkuntien varanhoitovuoden aikana maksuunpantu ennakkolaskutus ja varainhoitovuoden aikana toteutunut talousarvion ylitys/alitus, muodostuu arvio tämänhetkisen tilanteen mukaan lisäkannosta/palautuksesta jäsenkunnittain seuraavaksi: (+) ta:n ylitys (-) ta:n alitus Jyväskylän mlk Petäjävesi Toivakka Uurainen Yhteensä Perusterveydenhuollossa hoitopaikkojen määrää ja sitä kautta hoitohenkilöstön määrää lisättiin talousarviovuoden aikana, mihin ei oltu varauduttu vuoden 2008 talousarviota valmisteltaessa ja se näkyy Jyväskylän maalaiskunnan osalta menojen ylityksenä. Palkkamäärärahat arvioitiin lisäksi hieman alakanttiin vuoden 2008 talousarviossa.

12 Erikoissairaanhoito Alustavien tilinpäätöstietojen perusteella muodostuvat erikoissairaanhoidon jäsenkuntakohtaiset maksuosuudet vuodelta 2008 talousarvioon verrattuna suuruusluokaltaan seuraavanlaisiksi: (+) ta:n ylitys Ta-08 Arv. 12 kk (-) ta:n alitus Jyväskylän mlk Petäjävesi Toivakka Uurainen Yhteensä Erikoissairaanhoidon talousarviomäärärahat näyttävät ylittyvän kaikkien jäsenkuntien osalta. Euromääräisesti eniten talousarvion ylitystä näyttää syntyvän Jyväskylän maalaiskunnalle ja prosentuaalisesti eniten Petäjäveden kunnalle. Laskelmassa on arvioon perustuen otettu huomioon helmikuun aikana sairaanhoitopiiristä saatava kuntakohtainen kalliin hoidon tasauslasku/palautus. Asian valmisteli talousjohtaja Mauno Jussila, puh merkitsee tiedoksi jäsenkuntakohtaiset alustavat arviot koskien vuoden 2008 perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon jäsenkuntakohtaisia maksuosuuksia. Merkittiin tiedoksi. totesi lisäksi, että taloustilanne on heikentynyt. Palokan kuntayhtymän vuoden 2009 talousarvio on noin 2,2 % suurempi kuin vuoden 2008 tilinpäätös. Ilman erillisiä toimenpiteitä vuoden 2009 talousarvio tulee ylittymään. edellyttää, että vuoden 2008 talousarviossa tulee pysyä. Sitä varten käynnistetään järjestöjen kanssa neuvottelut toimenpiteistä, joilla tarvittavat säästöt saadaan aikaan. Asia tuodaan uudelleen käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen. Erkki Pyökkimies poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo

13 SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN 10 Vs. avohoidon ylilääkäri Pertti Särkkä on lähettänyt yhtymähallitukselle seuraavansisältöisen kirjeen: Allekirjoittanut pyytää sivutoimilupaa pitääkseen ammatinharjoittajana yksityisvastaanottoa. Vastaanotto tapahtuu noin kaksi kertaa kuukaudessa Keravalla. Työtilan ja siihen kuuluvat palvelut järjestää prosenttipalkkiota vastan Helsingin lääkärikeskus. Yhtymähallituksen hyväksytyssä hallintosäännön 21 :ssä on määräykset sivutoimiluvan pitämisestä. Sen mukaan viranomainen voi kieltää sivutoimen pitämisen, jos sivutoimen hoitaminen haittaa viranhaltijan virkatehtävien asianmukaista suorittamista tai viranomaisen toimintaa muutoin. Sivutoimiluvan myöntämisellä vs. avohoidon ylilääkäri Pertti Särkälle ei ole estettä. Asian valmisteli talousjohtaja Mauno Jussila, puh hyväksyy vs. avohoidon ylilääkäri Pertti Särkän anomuksen sivutoimiluvasta. Ehdotus hyväksyttiin.

14 ILMOITUSASIAT 11 Suomen Kuntaliitto - Yleiskirje 1/80/2009; Luettelo vuoden 2008 Kuntaliiton yleiskirjeistä on lähetetty tiedoksi. - Yleiskirje 2/80/2009; Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset (1129/2008) ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen muutokset (1130/2008) tulivat voimaan Yleiskirje 3/80/2009; (+Korjaus yleiskirjeeseen ) Europarlamenttivaalit Yleiskirje 4/80/2009; Sairaankuljetustaksan muutos Kunnallisen työmarkkinalaitos - Yleiskirje 20/2008; Matkakustannusten korvaukset lukien - Yleiskirje 21/2008; Työaikapankkia koskevat ohjeet - Yleiskirje 22/2008; Vuoden 2008 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset sekä vuoden 2009 hyväksytty ammattiyhdistyskoulutus - Yleiskirje 22/2008; Yleiskirjeen 22/2008 liitteen 3 koulutuksen järjestäjän nimenmuutos sekä lisäyksenä Kuntien eläkevakuutuksen järjestämät ammattijärjestöjen Luottamusmiesten koulutuspäivät vuonna Yleiskirje 23/2008; Kunnallinen eläinlääkäritaksa lukien - Yleiskirje 25/2008; Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 2008 yleiskirjeluettelo. Länsi-Suomen lääninhallitus - Ilmoitus LSLH /So-35ml; Vaajakosken Fysikaalinen hoitolaitos on ilmoittanut lääninhallitukselle palvelutoiminnan lopettamisesta lukien. Sosiaali- ja terveysministeriö - Päätös 042/KTL/TE/2009; Sosiaali- ja terveysministeriö on tekemällään päätöksellä vahvistanut terveyden edistämiseen yhteensä euron suuruisen valtion vuoden 2009 talousarvion momentilla olevan määrärahan käyttösuunnitelman Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tarkastus - Jyväskylän Maakunta-arkisto on tehnyt asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tarkastuksen Palokan terveydenhuollon kuntayhtymässä ja antanut siitä tarkastuskertomuksen (AL 11316/2008) sekä ohjeet tarvittavista toimenpiteistä. Kuntayhtymässä on ryhdytty asian vaatimiin toimenpiteisiin.

15 Keski-Suomen liitto - Kirje ; Keski-Suomen liitto on lähettänyt kutsun maakuntatilaisuuteen, joka pidetään klo Jyväskylän Paviljongissa. Toimiin valinnat alkaen - Sairaanhoitajan toimeen on valittu Mirva Pohjalainen - Sairaanhoitajan toimeen on valittu Henna Eklund - Sairaanhoitajan toimeen on valittu Elina Korpi - Sairaanhoitajan toimeen on valittu Katariina Simonen - Perushoitajan toimeen on valittu Jenni Jauhiainen - Perushoitajan toimeen on valittu lähihoitaja Anita Saukko - Röntgenhoitajan toimeen on valittu Kirsi Nelimarkka alkaen - Sairaanhoitajan toimeen on valittu Marjo Niemelä - Perushoitajan toimeen on valittu Aila Virenius - Perushoitajan toimeen on valittu Tarja Pylkkänen alkaen Perushoitajan toimeen on valittu Anne Vanhatalo alkaen Sairaanhoitajan toimeen on valittu Satu Loukiala alkaen Perushoitajan toimeen on valittu Tuija Kallioinen alkaen Perushoitajan toimeen on valittu Riitta Harjunen Suunnittelijan sijaisuuteen on valittu Mari Muhonen. merkitsee asian tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

16 VALITUSOSOITUS Seuraavaan yhtymähallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta valituksella (Kuntalaki 90 ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta valituksella myös asianosainen sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen (Kuntalaki 92 ). :n Valitus tehdään osoitteella Hämeenlinnan hallinto-oikeus PL 640 (käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 1) HÄMEENLINNA Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituksessa on ilmoitettava - valituksen tekijän nimi, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon halutaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan - muutosvaatimuksen perusteet Valitus on valittajan tai valituksen muun laatijan allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitukseen on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska ne koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ). :t 1; 3; 5; Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus (14 pv kuluessa tiedoksisaannista) (Kuntalaki 89 ): :t Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. :t 4; 7; 8; 10 OIKEUDENKÄYNTIMAKSU Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksua, joka on tällä hetkellä 80 euroa.

Yhtymähallitus 5/2009

Yhtymähallitus 5/2009 Yhtymähallitus 5/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.06.2009 klo 16.30 18.50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro JUHLATALO MAJAKOSKI Kankaanpäänranta 5 (Palokka - Ruoketien varrella) 36 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Yhtymähallitus 9/2009

Yhtymähallitus 9/2009 Yhtymähallitus 9/2009 KOKOUSAIKA Tiistai 22.12.2009 klo 16.30 19.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite nro JUHLATALO MAJAKOSKI Kankaanpäänranta 5 (Palokka - Ruoketien varrella) 65 KOKOUKSEN

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA nro 1/11 KOKOUSAIKA 7.4.2011 18.30 18.50 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 9

PÖYTÄKIRJA nro 1/11 KOKOUSAIKA 7.4.2011 18.30 18.50 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT ALLEKIRJOITUKSET KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 9 1 PÖYTÄKIRJA nro 1/11 KOKOUSAIKA 18.30 18.50 KOKOUSPAIKKA vesilaitos, Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA OSALLISTUJAT Karulinna Martti, Manninen Anneli, Räty, Antti, Tehi Marjatta, Aho Juhani, Ahola Riitta, Haatainen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 22.9.2008 klo 18.00 18.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 22.9.2008 klo 18.00 18.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 22.9.2008 klo 18.00 18.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 47 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 48 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 24.02.2009 Nro 1/2009

PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Johtokunta 24.02.2009 Nro 1/2009 PÄIJÄT HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (14) Päijät Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 24.02.2009 Nro 1/2009 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA nro 3/11. Rokosa Pasi Tanttu Unto, Antti Räty puheenjohtaja. Tuusula

PÖYTÄKIRJA nro 3/11. Rokosa Pasi Tanttu Unto, Antti Räty puheenjohtaja. Tuusula 1 PÖYTÄKIRJA nro 3/11 KOKOUSAIKA 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA vesilaitos, Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA OSALLISTUJAT Karulinna Martti, Manninen Anneli, Räty Antti, Tehi Marjatta, Aho Juhani, Haatainen Heikki,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 122 65 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 122 65 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 4/2014 119 Kuntayhtymähallitus 22.05.2014 AIKA 22.05.2014 klo 09:00-11:30 PAIKKA Kärsämäki, kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 122 65 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015

4;a. LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja. MIKKELIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Sivu 1 /6. Tarkastuslautakunta 2013 2016 27.5.2015 Nro 5/2015 Hannu Tullinen varapuheenjohtaja LÄSNÄ Juhani Oksman puheenjohtaja PAIKKA Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone AIKA Ke 27.5.2015 klo 16.30 19.20 Toimistosihteeri Raij Lne z4 7 Kaupunginkanslia / / 2015

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2014 1

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 1/2014 1 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 1/2014 1 Kokousaika 29.1.2014 klo 12.00-14.10 Kokouspaikka Harjavallan pääterveysasema, kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 08/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 13.30 14.10 PAIKKA Technopolis Kuopio, D-osan 4. kerroksen tila D 4023 (huom! poikkeava kokoustila) käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 2/2009 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.30-12.22 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Valtuusto 1/2007 1 (-26) KOKOUSAIKA Tiistaina 30. tammikuuta 2007 klo 19.00-19.30

Valtuusto 1/2007 1 (-26) KOKOUSAIKA Tiistaina 30. tammikuuta 2007 klo 19.00-19.30 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 1/2007 1 (-26) KOKOUSAIKA Tiistaina 30. tammikuuta 2007 klo 19.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja nro Polvijärven kunnanvirastotalo, valtuustosali

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto Viranomainen KOKOUSKUTSU 1/2007 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto KOKOUSAIKA 12.6.2007 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus, II kerroksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 28.2.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 50 51 52 53 54 55

Lisätiedot