ASIAKIRJATURVALLISUUSRATKAISUT TESTATTUJA RATKAISUJA VERKKOTURVALLISUUDEN PARANTAMISEEN SHARP-ASIAKIRJARATKAISUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIAKIRJATURVALLISUUSRATKAISUT TESTATTUJA RATKAISUJA VERKKOTURVALLISUUDEN PARANTAMISEEN SHARP-ASIAKIRJARATKAISUT"

Transkriptio

1 ASIAKIRJATURVALLISUUSRATKAISUT TESTATTUJA RATKAISUJA VERKKOTURVALLISUUDEN PARANTAMISEEN SHARP-ASIAKIRJARATKAISUT

2 VERKKOTURVALLISUUDEN TA V Puutteet verkkojärjestelmien tietoturvassa voivat johtaa mm. yritykselle tärkeän tiedon katoamiseen, sijoittajien ja yhteistyökumppaneiden luottamuksen heikkenemiseen, ongelmiin tietosuojalainsäädännön kanssa ja huonoon ilmapiiriin työpaikalla. Useimpien muiden yritysten tavoin teidänkin verkkonne on varmasti suojattu palomuureilla. Troijalaisten ja matojen hyökkäyksiä vastaan puolustaudutaan ja todennäköisesti tiedostoja myös salataan. Jos kuitenkaan verkkotulostimia, kopiokoneita ja monitoimilaitteita (MFP) ei ole suojattu, voi yrityksesi edelleen olla alttiina hyökkäyksille ja väärinkäytöksille.

3 Asiakirjaturvallisuusratkaisut VALLISIMMAT ONGELMAT UHKA 1 Digitaalisissa tulostimissa, kopiokoneissa ja monitoimilaitteissa voi olla kovalevyjä, joissa säilyy tallennettuina satoja sivuja luottamuksellisia tietoja kauan sen jälkeen, kun dokumentti on tulostettu. UHKA 2 Hakkeri voi saada riittävästi tietoja yrityksen verkkoa vastaan kohdistuvaan suuren luokan hyökkäykseen tarkastelemalla tulostimen verkkokortin konfigurointiasetuksia. UHKA 3 Tulostimelle tai monitoimilaitteelle lähetettäviä tietoja voidaan seurata salaa tiedonsiirron aikana. UHKA 4 Arkaluonteisia dokumentteja voidaan kopioida ja levittää sähköisesti kopiokoneilla ja monitoimilaitteilla nopeasti ja jälkiä jättämättä. UHKA 5 Monitoimilaitteita, joiden käyttöä ei rajoiteta tai valvota, voidaan käyttää nimettömästi arkaluonteisen tiedon kopioimiseen ja/tai sähköiseen levittämiseen. UHKA 6 Monitoimilaitteista salaamattomina sähköpostiviesteinä lähetettäviä dokumentteja voidaan seurata salaa tiedonsiirron aikana tai ne voidaan toimittaa väärään osoitteeseen.

4 ...KUINKA UHAT TORJUTAAN 1 TIETOTURVAPAKETTI Tulostinten, kopiokoneiden ja monitoimilaitteiden kovalevyt voivat muodostaa tietoturvariskin, jos käytössä ei ole kunnon suojausta. Siksi olemme kehittäneet Security Kit -paketin. Se on alansa ensimmäinen Common Criteria -sertifioitu tietoturvaratkaisu dokumenteille ja tiedoille. Common Criteria lyhyesti Common Criteria on suosiotaan kasvattava tietoturvatestauksen standardi (ISO 15408). Se on kansainvälisesti tunnustettu ratkaisu tietojärjestelmien, laitteiden ja ohjelmien turvallisuuden arviointiin. Standardisoiduissa arvioinneissa varmistetaan, että tuotteet ovat lupausten mukaisia. Näin ollen erityisen tietoturva-aroissa ympäristöissä toimivat käyttäjät voivat luottaa ratkaisuihinsa ja tuntea olonsa turvalliseksi valitsemiensa tuotteiden kanssa. Sharpin tietoturvapaketissa käytetään luotettavaa tietojen pois pyyhkimisen ja salauksen yhdistelmää. On käytännössä mahdotonta tarkkailla salaa tai palauttaa näkyviin tulostimella tai kopiokoneessa olleita tietoja. Common Criteria -sertifioitu MFP MFP Data Security Kit AR-FR21 version M.10* Tietojen salaus 128 bitin salaus tulostimille ja kopiokoneille ensimmäisenä Sharpilla Salaustekniikkaa käytetään usein kaikenlaisten tietojen suojaamiseen. Nykypäivään saakka salausjärjestelmä on usein kuitenkin puuttunut tulostimista, kopiokoneista ja monitoimilaitteista, minkä on tiedetty aiheuttavan tietoturvariskejä. Me Sharpilla olemme sitä mieltä, että tiedot on suojattava tuottamishetkestään lähtien aina pois pyyhkimiseen saakka. Tietoturvapaketissamme käytetään tehokasta 128 bitin salausalgoritmia kirjoitettaessa tietoa sisäiselle kovalevylle ja RAM- tai ROM-muistiin. Vaikka joku asiaton henkilö pääsisikin tulostimen tai kopiokoneen äärelle, siellä olevat tiedot ovat muodossa, jota on mahdoton ymmärtää, ja näin ollen tiedot ovat käyttökelvottomia.

5 Asiakirjaturvallisuusratkaisut Tiedon päällekirjoitus Tietoturvapaketin luotettava tiedon päällekirjoitustoiminto suojaa tiedot vielä varmemmin tuhoamalla kovalevylle ja ROM- tai RAM-muistiin jääneet tiedot. Jäljelle jääneet tiedostot voidaan pyyhkiä turvallisesti pois kirjoittamalla niiden päälle sattumanvaraisia arvoja jopa seitsemän kertaa peräkkäin. Yhdessä ainutlaatuisen salaussuojamme kanssa tiedon päällekirjoitustoiminto varmistaa, ettei laitteeseen jääviin tietoihin voida päästä käsiksi millään markkinoilla olevalla työkalulla. Tietoturvapakettimme voidaan kätevästi asettaa käyttämään yhtä tai useampaa seuraavista päällekirjoitustavoista: automaattisesti aina, kun järjestelmä käynnistetään automaattisesti aina tulostuksen/kopioinnin/faksauksen/skannauksen jälkeen manuaalisesti tarvittaessa Luottamuksellinen tulostus Luottamuksellinen tulostustoimintomme lisää turvallisuutta entisestään, koska se edellyttää, että dokumentin tulostaja on laitteen luona. Tulostus alkaa tavalliseen tapaan, mutta laitteesta ei tule mitään ulos ennen kuin dokumentin tulostaja näppäilee henkilökohtaisen PIN-koodinsa laitteen etupaneeliin. Tällöin ei ole vaaraa valvomatta jäävien arkaluonteisten dokumenttien katoamisesta. Yleiskatsaus! Kovalevytietojen salaus Kovalevyn tiedot pyyhitään pois/päällekirjoitetaan kopioinnin, skannauksen, faksauksen ja tulostuksen jälkeen Toimii automaattisesti, ei huolia Suojattu manipuloinnilta Tukee PCL5:ä, PCL6:a ja Postscriptia Common Criteria -sertifioitu ISO standardin mukaisesti

6 2 TURVALLINEN VERKKOKORTTI Myös verkkokortti voi aiheuttaa tietoturvariskin. Määrätietoinen hakkeri voi saada kerättyä tarpeeksi tietoa pystyäkseen valmistelemaan vakavan hyökkäyksen verkkosi keskuspalvelimia vastaan vain tarkastelemalla suojaamattoman verkkokortin asetuksia. Sharpin turvallisten verkkokorttien mukana jokaiseen Sharp-laitteeseen tulee palomuuri, joka estää luvattoman pääsyn konfigurointitietoihin ja verkkoasetuksiin sekä rajaa käytön tiettyihin tulostuspalvelimiin ja ja yksittäisiin käyttäjiin. Tällöin ulkoisen hyökkäyksen riski katoaa, ilman muutoksia käyttäjien tarvitsemiin ominaisuuksiin tai järjestelmänvalvojan etäkäyttömahdollisuuteen. Pääsyä voidaan rajoittaa kolmella tasolla: IP-osoitteiden suodatus rajaa pääsyn joukkoon ennalta määritettyjä osoitteita. MAC-osoitteiden suodatus rajaa pääsyn tiettyihin tietokoneisiin niiden IP-osoitteista riippumatta. TCP/IP-palvelinten esto estää tietyt tiedonsiirtoprotokollat ja antaa järjestelmänvalvojille mahdollisuuden sulkea haavoittuvia portteja ja deaktivoida järjestelmän kotisivun. Sharpin AR-NC5J-tulostinkortti ja IP-osoite-/MAC-osoitesuodatuksen turvallisuusyhteensopivuus Pääsyn suodatusta ohjataan monitoimilaitteen konfigurointiiin tarkoitetun web-sivun suojatun osan kautta. Pääsy monitoimilaitteeseen ja -laitteesta voidaan rajata tiettyihin IP-osoitteisiin tai osoiteryhmiin. Näin ollen pääsy voidaan rajata vertaisverkkoympäristössä yhteen työryhmään. MAC-osoitesuodatus on varmempi suodatusratkaisu, koska jokaisen verkkokortin MACosoite on ainutlaatuinen. MAC-osoitesuodatusta suositellaan, kun yksikkö on liitetty suureen yritysverkkoon, jossa on mahdollista tehdä identiteettivarkaus IP-osoitteita muuttamalla. Tavallisesti sallitaan tulostuspalvelimen MAC-osoite ja järjestelmänvalvojan varaosoite. Kaikki muut käyttäjät saavat yhteyden vain tulostuspalvelimen kautta. Työpöytäskannereiden käyttöä varten voi olla tarpeen sallia lisää MAC-osoitteita. IP-osoiteryhmiä voidaan asettaa enimmillään neljä ja MAC-osoitteita kymmenen. IP-osoitesuodatus voi sallia tai estää tiedonsiirrot tiettyjen IP-osoitteiden kohdalla (MAC-osoitesuodatus voi ainoastaan sallia tiedonsiirrot).

7 Asiakirjaturvallisuusratkaisut Protokollasuodatus Verkkoyhteyksissä ja -standardeissa (kuten TPC/IP) on monia tiedonsiirtomahdollisuuksia eli takaportteja, joista löytyy vain niukasti tietoa, mutta joista ohjelmoijat ja verkkoasiantuntijat ovat hyvin perillä. AR-NC5J-verkkokortti ja muiden Sharpin monitoimilaitteiden yhteensopivat sisäänrakennetut ratkaisut antavat mahdollisuuden estää nämä protokollat ja muuttaa ennalta valitun internet-yhteysportin asetuksia. Miksi kannattaa suodattaa portteja ja pääsyä: Telnetin esto: Estää järjestelmänvalvojan salasanan näkymisen luettavana tekstinä. RARP:n esto: Estää asiattomia RARP-palvelimia jakamasta IP-osoitteita ilman lupaa. JPC:n esto: Estää järjestelmänvalvojan salasanan näkymisen luettavana tekstinä. Äskettäin on tullut saataville uusia vaihtoehtoja ja suodatusratkaisuja, kuten SNMP-protokollan esto ja HTTP-portin numeron vaihto (portin oletusnumero on 80). Protokollan suodatusta ohjataan monitoimilaitteen konfigurointiiin tarkoitetun web-sivun suojatun osan kautta.

8 3 SSL (SECURE SOCKETS LAYER) Kun tietoa lähetetään monitoimilaitteeseen joko tulostettavana dokumenttina tai laitteen ja järjestelmänvalvojan välisessä viestinnässä on olemassa vaara, että joku ulkopuolinen seuraa viestintää salaa. SSL salaa tietovirran tiedot lähetyshetkestä aina siihen hetkeen saakka, kun monitoimilaite ottaa ne vastaan. Tämä toiminto suojaa tulostettavaksi lähetettäviä dokumentteja ja salaa myös kaiken monitoimilaitteen ja järjestelmänvalvojan välisen viestinnän. Järjestelmänvalvoja voi katsella MFP-järjestelmän sisäistä web-sivua suojatussa tilassa (HTTPS). Salaustasoksi voidaan valita alhainen, keskitaso tai korkea. Tämä toiminto hyödyntää myös digitaalista sertifikaattia, joka antaa monitoimilaitteelle ainutlaatuisen verkkoidentiteetin, vaikka IP-osoite muuttuisikin. Edut lyhyesti! Estää monitoimilaitteeseen lähetettävän tiedon vakoilemisen ja tarkastelun. Mahdollistaa dokumentin tulostuksen turvallisesti mistä tahansa verkossa. Varmistaa, että järjestelmänvalvoja voi katsella monitoimilaitteen sisäistä web-sivua missä tahansa verkossa. Mahdollistaa monitoimilaitteen tunnistamisen luotettavasti verkossa.

9 Asiakirjaturvallisuusratkaisut 4 DOKUMENTINHALLINTA Nykyaikaiset monitoimilaitteet voivat kopioida monisivuisia dokumentteja lyhyessä ajassa. Monet kykenevät myös lähettämään kopioita telefaksina tai sähköpostitse kenelle tahansa, missä päin maailmaa tahansa. Mutta mitä tehdä, jos dokumentti on ehdottoman luottamuksellinen eikä sitä saa kopioida? Silloin tarvitaan Sharpin dokumentinhallintatoimintoa. Dokumentinhallinta* toimii siten, että kopiointisuojaus liitetään fyysiseen dokumenttiin, kun se tulostetaan monitoimilaitteella. Kopiosuojaustiedot näkyvät dokumentin jokaisella sivulla hyvin huomaamattomana kuviona ja estävät dokumentin kopioinnin, skannauksen, faksauksen ja tallennuksen myöhemmin. Kun monitoimilaite huomaa kuvion, se tuottaa vain tyhjän sivun. Dokumentinhallinta on käytettävissä MX-sarjan monitoimilaitteissa, jotka on varustettu Sharpin tietoturvapaketilla. Edut lyhyesti! Estää arkaluontoisten dokumenttien luvattoman kopioinnin, skannauksen, faksauksen ja tallennuksen. Ei muuta alkuperäisen dokumentin ulkoasua häiritsevästi. Document Dokumentinhallintatoiminto Control Function Kopiointisuojaus Copy protected Luottamuksellinen Liittää Embeds dokumenttiin copy kopiointisuojaustiedon, onto the kun doc dokumentti kopioidaan tai tulostetaan first copied oensimmäistä kertaa. Recognises Tunnistaa an luvattomat unauthorised attempt kopiointiyritykset to make a copy Tuloksena Results in on the tyhjä output sivu of a blank page Vaatii erikseen ostettavan tietoturvapaketin. Ei välttämättä toimi tietyntyyppisten dokumenttien ja papereiden kanssa.

10 5 SISÄINEN KÄYTTÖVALVONTA JA KÄYTTÄJÄN VARMENNUS Verkkoon liitetyillä monitoimilaitteilla voidaan skannata dokumentteja ja lähettää niitä kaikkialle maailmaan internetin kautta. Tämä yhdessä sen tosiseikan kanssa, että monitoimilaitteet on usein sijoitettu paikkaan, jossa monet ihmiset pääsevät niihin käsiksi, voi mahdollistaa tietovarkaudet. Sharpin sisäinen käyttövalvonta ja käyttäjän varmennus poistavat tämän vaaran, koska monitoimilaitteen valvoja määrittää laitteen käyttäjät, valvoo heitä ja rekisteröi heidät. Sisäinen käyttövalvonta Sisäisen käyttövalvonnan avulla voidaan hallita monitoimilaitteen paikallista käyttöä vaatimalla laitteen käyttäjiä syöttämään henkilökohtainen viisinumeroinen koodi. Kun laitetta on käytetty, talteen jää sisäinen lokitieto siitä, kuinka monta sivua kukin käyttäjä on laitteella tuottanut. Käyttäjätilien tiedot voidaan myös lähettää sähköpostitse keskitettyyn keräyspaikkaan. Käyttäjän varmennus Käyttäjän varmennus parantaa turvallisuutta perustasolla. Se suojaa arvokkaita verkkoresursseja rajaamalla pääsyn rekisteröityihin käyttäjiin, joilla on voimassaoleva verkkotunnus. Ennen kuin käyttäjä aloittaa skannauksen, hänen on syötettävä käyttäjänimi ja salasana, jotka tarkastetaan määrätyllä palvelimella olevasta globaalista osoitekirjasta. Käyttömukavuuden ja seurattavuuden parantamiseksi käyttäjän sähköpostiosoite näkyy lähetettyjen dokumenttien lähettäjäkentässä ja piilokopio on mahdollista lähettää järjestelmänvalvojalle tai kaikkien skannattujen dokumenttien arkistoon. Dokumenttiskannauksista kirjoitetaan lokitiedosto. Edut lyhyesti! Poistaa verkkoon liitettyjen monitoimilaitteiden tietoturvariskit. Yksityiskohtaiset tiedot siitä, kuka on käyttänyt laitetta, milloin ja mihin tarkoitukseen. Estää käytön tuntemattomilta tai valtuuttamattomilta käyttäjiltä. Estää skannattujen dokumenttien lähetyksen tuntemattomiin osoitteisiin.

11 Asiakirjaturvallisuusratkaisut Sharpin monitoimilaitteissa on tarjolla jopa viisi varmennustasoa: Anonyymi, Yksinkertainen, Digest MD-5, NTLM ja Kerberos. Sharpin monitoimilaitteilla on suora rajapinta LDAP:hen (Lightweight Directory Access Protocol), joten tiedostojen määränpäätä voidaan hallita paremmin. Kaikkien lähetyskohteiden asetukset ja ylläpito voidaan hoitaa keskitetyllä palvelimella, mikä estää luvattomien osoitteiden asettamisen järjestelmään paikallisesti. SALATUT PDF-TIEDOSTOT 6 Monitoimilaitteilla on mahdollista skannata dokumentteja ja lähettää niitä PDF-tiedostoina sähköpostissa. Tähän liittyy mahdollinen turvallisuusriski, koska asiaankuulumattomat tahot voivat päästä näkemään tietoja joko vahingossa tai tarkoituksella. Jos siis käsittelet työssäsi luottamuksellisia tietoja, salaus on järkevä varotoimenpide. Sharpin PDF-tiedostojen salaustoiminto sopii käytettäväksi skannattaessa dokumentteja sähköpostiin, FTP-palvelimelle, työpöydälle, kovalevylle tai USB-laitteeseen. Siinä käytetään RSA-tekniikkaa, jossa tiedostot salataan ennen lähetystä. Käyttäjän on skannauksen yhteydessä luotava salasana, ja vastaanottaja voi avata tiedoston vain kyseisen salasanan avulla. PDF-tiedostojen salaus on saatavilla lisävarusteena MX-sarjan monitoimilaitteisiin. Edut lyhyesti! PDF-tiedostojen salaus suojaa skannatut dokumentit salasanalla. Estää skannattujen ja sähköpostiin, FTP-palvelimelle, työpöydälle, kovalevylle tai USB-laitteeseen lähetettyjen dokumenttien luvattoman tulostuksen ja tarkastelun.

12 TIETOTURVATOIMINTOJEN YLEISKATSAUS MUSTAVALKOINEN VÄRI Tuotteen ominaisuudet AR-M155 AR-M160 AR-M165 AR-M236 AR-M351 AR-M550 MX-2300N MX-3501N MX-5500N AR-M207 AR-M276 AR-M451 AR-M620 MX-2700N MX-4501N MX-6200N AR-M700 MX-7000N Tietoturvapaketti *1 Data Kovalevyn Security tietojen Kit* päällekirjoitus 1 Hard Disk Erase by overwrite Ei sovellu Kaikkien muistissa olevien All Memory tietojen päällekirjoitus erase by overwrite Päällekirjoituskertojen Number määrä of times of overwrite Kovalevyjen AES-salaus AES Data Encryption on HDD Ei sovellu RAM-muistin AES-salaus AES Data Encryption on RAM memory Ei sovellu Faksimuistin AES-salaus AES Data Encryption on Fax memory Verkkopalomuuri IP-osoitepalomuuri MAC-osoitepalomuuri Protokollan ja porttipalvelinten pääsyn hallinta Käyttäjien pääsyn hallinta Konfiguraatioiden pääsyn hallinta Luottamuksellinen PIN-tulostustoiminto Vaihtoehto suojattujen tulosteiden ulkoiseen saatavuuteen Varoitusviesti alkuperäisdokumentin jättämisestä skanneriin Sisäinen käyttö Hallinta Tulostus Kopiointi Faksi Skannaus Pääsyn hallinta LDAP-osoitekirjan avulla *2 Lähetetyn sähköpostin varmennus *2 Lähetetyn sähköpostin seurantamahdollisuus *2 SSL (Secure Sockets Layer) Salatut PDF-tiedostot Dokumentinhallinta *1 Tarkista paikallinen saatavuus *2 Esitelty yksityiskohtaisesti digitaalisesta dokumenttien jakelusta kertovassa esitteessä Sharp Electronics Suomi Rälssintie 6, Helsinki Puhelin: (09) , Faksi: (09) Oikeudet muutoksiin suunnittelussa ja tuotteen tiedoissa pidätetään. Kaikki tiedot pitävät paikkansa dokumentin painoajankohtana. Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tuotemerkkejä. Muut yritysten ja tuotteiden nimet ja logot ovat haltijoidensa tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä. Sharp Corporation Ref: DSS_02 Kaikki tuotemerkit ovat tunnustettuja. E&OE.

TIETOTURVAN PERUSTEKIJÄT

TIETOTURVAN PERUSTEKIJÄT TIETOTURVAN PERUSTEKIJÄT JULKAISUT TIETOTURVAKATSAUS TIETOTURVAN PERUSTEKIJÄT Tämän tietoturvakatsauksen sisältöä päivitetään jatkuvasti ja se on tarkoitettu ainoastaan Konica Minolta Business Solutions

Lisätiedot

Nopeutta ja monipuolisuutta tyylikkäässä, tilaa säästävässä muodossa. MX-B381 Digitaaliset monitoimijärjestelmät

Nopeutta ja monipuolisuutta tyylikkäässä, tilaa säästävässä muodossa. MX-B381 Digitaaliset monitoimijärjestelmät Nopeutta ja monipuolisuutta tyylikkäässä, tilaa säästävässä muodossa MX-B381 Digitaaliset monitoimijärjestelmät Max 38 sivua/min Suuri värillinen LCD-kosketusnäyttö Vaikuttava suorituskyky pakattuna pieneen

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 5.2 TIETOTURVAOPAS (14.12.2012) Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, tietojärjestelmien ja palveluiden asianmukaista suojaamista. Tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä ja käytettävyyttä suojataan

Lisätiedot

Applen AirPort-verkot

Applen AirPort-verkot Applen AirPort-verkot 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPorttyökalulla 6 AirPort-verkon kantaman laajentaminen 6 AirPort Extreme -tukiasemaan

Lisätiedot

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows

AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen. Mac OS X 10.5 + Windows AirPort-verkkojen suunnitteleminen AirPort-työkalua käyttäen Mac OS X 10.5 + Windows 1 Sisältö Luku 1 3 Alkutoimet 5 Langattoman Apple-laitteen määritteleminen internet-yhteyttä varten AirPort-työkalulla

Lisätiedot

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE

OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO OHJE INTERNETIN KÄYTTÄJÄLLE Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO Ohje Internetin käyttäjälle - Johdanto 3 Näin turvaat yksityisyytesi Internetissä.

Lisätiedot

Käyttöopas. (tarkoitettu tuoteversiolle 4.2 tai sitä uudemmille versioille) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008

Käyttöopas. (tarkoitettu tuoteversiolle 4.2 tai sitä uudemmille versioille) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Käyttöopas (tarkoitettu tuoteversiolle 4.2 tai sitä uudemmille versioille) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Sisältö 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Uudet ominaisuudet... 4 1.2 Järjestelmävaatimukset...

Lisätiedot

AR-C260 AR-C260M KÄYTTÖOPAS DIGITAALINEN VÄRIKOPIOKONE/KIRJOITIN (AR-C260) DIGITAALINEN VÄRI-MONITOIMIJÄRJESTELMÄ (AR-C260M) (verkkoskanneri) MALLI

AR-C260 AR-C260M KÄYTTÖOPAS DIGITAALINEN VÄRIKOPIOKONE/KIRJOITIN (AR-C260) DIGITAALINEN VÄRI-MONITOIMIJÄRJESTELMÄ (AR-C260M) (verkkoskanneri) MALLI MALLI AR-C60 AR-C60M DIGITAALINEN VÄRIKOPIONE/KIRJOITIN (AR-C60) DIGITAALINEN VÄRI-MONITOIMIJÄRJESTELMÄ (AR-C60M) KÄYTTÖOPAS (verkkoskanneri) SISÄLLYSLUETTELO Takuu Olemme pyrkineet parhaamme mukaan tekemään

Lisätiedot

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Järjestelmänvalvonta

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Järjestelmänvalvonta Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Julkaisemattomat oikeudet pidätetään Yhdysvaltain tekijänoikeuslain nojalla. Tämän esitteen sisällön kopioiminen missä tahansa

Lisätiedot

PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen

PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen 1 PK-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen www.huoltovarmuus.fi Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä sellaisten yhteiskunnan taloudellisten perustoimintojen

Lisätiedot

Verkko-opas. Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite

Verkko-opas. Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite Verkko-opas 1 3 4 Tulostuspalvelimen käyttö Tulostimen seuranta ja konfigurointi Erityistoimet Windows-käyttöjärjestelmässä Liite Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen laitteen käyttämistä ja säilytä

Lisätiedot

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO

VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI VALTION TIETOHALLINNON INTERNET-TIETOTURVALLISUUSOHJE 1/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

Yleistä. En voi ladata ja asentaa Sharpdesk Mobilea laitteeseeni. 1-1

Yleistä. En voi ladata ja asentaa Sharpdesk Mobilea laitteeseeni. 1-1 Finnish Huomio: Käyttöympäristöstä riippumatta, tämän sovelluksen tukemista mobiililaitteista käytetään nimitystä "laite." Mallin nimeä/käyttöjärjestelmän nimeä käytetään vain silloin, kun kysymys koskee

Lisätiedot

Käyttöopas. Virustorjunta. Palomuuri. Roskapostin esto. Vakoilunesto. Lapsilukko. Copyright 2007 SOFTWIN

Käyttöopas. Virustorjunta. Palomuuri. Roskapostin esto. Vakoilunesto. Lapsilukko. Copyright 2007 SOFTWIN Käyttöopas Virustorjunta Palomuuri Roskapostin esto Vakoilunesto Lapsilukko Copyright 2007 SOFTWIN BitDefender Internet Security v10 BitDefender Internet Security v10 Käyttöopas BitDefender Julkaistu 2007.05.25

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Henri Mäenpää Opinnäytetyön nimi Domain-suunnitelma Vuosi 2010

Lisätiedot

v.3.12c Käyttöohjeet

v.3.12c Käyttöohjeet v.3.12c Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 Mitä sähköposti on...4 1.2 Sähköpostin edut ja haitat...4 1.3 Sähköpostin tietoturvallisuus...5 2. PEGASUS MAIL -SÄHKÖPOSTIOHJELMA...7 2.1 Pegasus

Lisätiedot

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa

Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Tietoturva julkisissa pilvipalveluissa Kandidaatintyö 2. kesäkuuta 2011 Jussi-Pekka Erkkilä Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN TIETOTURVALLISUUS

VERKKOKAUPAN TIETOTURVALLISUUS VERKKOKAUPAN TIETOTURVALLISUUS Tero Auralinna Opinnäytetyö Helsingin tekniikan alan oppilaitos AV-viestinnän osasto Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Ohjaaja: Siiri Räihä Opponentti: Juri Saltbacka

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

FS-1118MFP. Verkkoskannerin asennusopas

FS-1118MFP. Verkkoskannerin asennusopas FS-1118MFP Verkkoskannerin asennusopas Johdanto Tämä opas Tavaramerkkitietoja Opas sisältää ohjeet skannaustoimintojen ensiasennukseen. Lisäksi oppaassa kuvataan koneen peruskäyttö verkkoskannerina. Microsoft,

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Tietoturvaohje Sosiaali- ja terveyspalvelut Laatijat Hyväksyjä Tanja Witick, Marjo Meriläinen Tietoturvatyöryhmä 20.10..2009 Kokkolan Sosiaali- ja terveyspalvelut Tietoturvaohje

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Langattomat ominaisuudet (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Bluetooth

Lisätiedot

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS

SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS SÄHKÖISEN KAUPPAPAIKAN TURVALLISUUS Mika Valonen 27.11.2005 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu tutkielma Tiivistelmä Internetissä toimivaan sähköiseen kauppapaikkaan kohdistuu useita turvallisuusuhkia,

Lisätiedot

Copyright 2013 Seppo Heikkinen, Jenna Lehtimäki, Joona Kannisto, Mikko Jaatinen, Markku Vajaranta, Arttu Niinimäki

Copyright 2013 Seppo Heikkinen, Jenna Lehtimäki, Joona Kannisto, Mikko Jaatinen, Markku Vajaranta, Arttu Niinimäki KORTTIMAKSAMISEN TURVALLISUUS Tietotekniikan laitos Seminaariraportti, Tietoliikenteen turvallisuus (TLT-3601) Kevätlukukausi 2013 Seppo Heikkinen versio 5 23.5.2013 Copyright 2013 Seppo Heikkinen, Jenna

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN Liiketalous ja matkailu 2003 2 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on suoritettu Vaasan ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Lisätiedot

T-76.115 Tekninen spesifikaatio

T-76.115 Tekninen spesifikaatio T-76.115 Tekninen spesifikaatio OtaShop2 Versio Päivämäärä Tekijä Kuvaus Tarkastettu 3.2 5.4.2004 Karanko Laajennettu selvitystä ylläpitopuolen tekniikasta 3.1 5.4.2004 Ojanen Pieni lisäys replikoinnin

Lisätiedot

Tietokantojen turvallisuus

Tietokantojen turvallisuus Tietokantojen turvallisuus Miro Holopainen Jenni Kallanto IIO30220 Database Management Raportti Huhtikuu 2014 Ohjelmistotekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Toshiba mallisto Monitoimilaitteet

Toshiba mallisto Monitoimilaitteet Toshiba mallisto Monitoimilaitteet n Monitoimilaitteella virheetöntä tulostusta, kopiointia, skannausta ja faksausta n Oikea tuote laajasta monitoimilaitemallistosta n Monipuoliset laitehallintaratkaisut

Lisätiedot