Ammattikeittiöosaajat ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattikeittiöosaajat ry"

Transkriptio

1 Ammattikeittiöosaajat ry TOIMINTASUUNNITELMA YHDISTYKSEN TARKOITUS Ammattikeittiöosaajat ry on ammattikeittiöalan yhteistyö- ja kehittämisjärjestö. Yhdistys on myös koko ravitsemisalan tärkeä vaikuttaja- ja asiantuntijaorganisaatio. Yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja toimialaansa liittyvistä asioista. Ammattikeittiöosaajat ry edistää ammattikeittiöissä toimivien työelämätaitoja ja ravitsemisosaamista ja kantaa vastuunsa globaaleista elintarvikealan haasteista tekemällä yhteistyötä kestävän kehityksen toimintamalleja edistävien järjestöjen kanssa. Vuosi 2015 on järjestön historian 46. toimintavuosi. Toimintavuonna järjestetään valtakunnallisia seminaaripäiviä ja aluetapahtumia, tehdään hanketyötä sekä verkostoidutaan muiden toimintaa lähellä olevien jäsenjärjestöjen kanssa. Vuoden 2015 koulutusteemoina ovat TERVEYTTÄ RUOASTA, HYVINVOIVA RUOKA-AMMATTILAINEN, KUSTANNUSTEHOKAS KEITTIÖTYÖ. Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. 2 JÄSENLAJIT Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä, kannattajajäseniä. eläkeläisjäseniä, kunniajäseniä ja 3 HALLINTO JA YHTEISTYÖ 3.1 Hallinto Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Ylimääräisiä kokouksia järjestetään tarvittaessa. Yhdistyksen johtokunta kokoontuu keskimäärin joka toinen kuukausi. Yhdistyksessä toimii tarvittaessa toimikuntia mm. valtakunnallisia Ammattilaisseminaareja valmisteleva koulutustoimikunta. Yhdistyksen alueellisen toiminnan järjestävät omien johtokuntiensa organisoimina eri puolilla Suomea toimivat 15 alueyksikköä: Pääkaupunkiseutu, Uusimaa, Kanta-Häme, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Kymen alue, Savo, Päijät-Häme, Etelä-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Satakunta, Lappi, Pohjanmaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi Yhdistyksen vakinaisena toimihenkilönä on toiminnanjohtaja. Yhdistyksen kirjanpito sekä jäsenrekisteri-ja ATK-palvelut ostetaan osittain ulkopuolisilta yrityksiltä. Mahdollisella tukirahoituksella palkattaneen projektipäällikkö koordinoimaan hankkeita.

2 2 3.2 Yhteistyö Sisäinen yhteistyö Yhdistys pitää säännöllisesti yhteyttä aluetoimijoihin. Keskeisinä yhteydenpitovälineinä toimivat www-sivusto ja sähköposti. Aluetiedotteita lähetetään alueyksiköiden johtokunnille sähköisesti n. 6-8 kertaa toimintavuonna. Yhdistyksen päätöksenteon pohjaksi järjestetään tarpeen mukaan neuvoa-antavia tiedusteluita alueyksiköiden johtokunnille. Jäsenistön yhteishenkeä, yhteenkuuluvuutta ja yhteistyötä vahvistetaan yhdistyksen eri toimintamuodoissa. Uusia jäseniä hankitaan aktiivisesti erilaisin kampanjoin. Toiminnanjohtaja huolehtii läpi vuoden siitä, että alueyksiköt saavat ajantasaista tietoa ja työkaluja toteuttaakseen paikallista toimintaansa. Ulkopuoliset yhteydet Yhdistys seuraa ammattikeittiö-, ravitsemis- ja elintarvikealan eri sektoreiden kehitystä ja on mukana monipuolisesti ravitsemis- ja ammattikeittiöalan työryhmissä. Yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ja kannanottoja toimialaansa liittyvistä asioista. Yhdistys harjoittaa omaa hanketoimintaa yhdessä hankkeen ohjausryhmän ja hankkeen yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhdistys pitää yllä ja kehittää yhteyksiä tärkeisiin sidosryhmiinsä: alan oppilaitoksiin ja korkeakouluihin, tutkimuslaitoksiin, viranomaisiin, työnantajiin sekä alan koti- ja ulkomaisiin rinnakkaisjärjestöihin, alan teollisuuteen ja muihin sidosryhmiin. Yhdistyksellä on edustajia alaan liittyvissä yhdistyksen ulkopuolisissa yhteisöissä ja suunnitteluryhmissä. Yhdistys korostaa yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa terveellisten ravintotottumusten ja suomalaisen ruokakulttuurin tärkeyttä ja antaa eväitä kansanterveydestä huolehtimiseen mm. kohdistamalla valistusta suoraan ammattikeittiöiden vaikuttajiin ( Ammattikeittiöosaajat ry on vuoden 2015 osalta edelleen mukana mm. SYÖ HYVÄÄ-hankkeessa). Yhdistys tiedottaa omasta ja koko ravitsemisalan ajankohtaisasioista yhdistyksen www-sivuilla ja AmmattikeitiöOsaaja- jäsenlehdessä sekä osallistumalla alueellisiin ja valtakunnallisiin messutapahtumiin ja keskustelufoorumeihin. Yhdistys ylläpitää ja markkinoi tuottamaansa Kouluruokadiplomi-käytäntöä.

3 3 4 KOULUTUS 4.1 Toimintavuoden 2015 koulutus Vuoden 2015 aikana järjestetään kaksipäiväiset koulutuspäivät keväällä Hämeenlinnassa ja yksipäiväinen seminaari syksyllä Helsingissä. VALTAKUNNALLISET KOULUTUKSET JA HANKKEET Kevät 2015 Kevään ammattilaisseminaari ( Hämeenlinna) 1. Päivän aihe: Ajankohtaisaiheet, kustannustehokas ammattikeittiö, tuotantotavan valinta/ kestävät kilpailutuskäytännöt 2. Päivän teema: Asiakaspalvelun teemakoulutus HANKE Kouluruokadiplomi: Ammattikeittiöosaajat ry vastaa diplomimallin sisällön päivittämisestä, hakuprosessien ohjaamisesta ja markkinoinnista sekä diplomien myöntämisestä. Kouluruokadiplomi-työkalua laajennetaan päiväkoti-ruokailu-osiolla, mikäli Maaseutuvirastosta haettava hankeavustus toteutuu. Ammattikeittiöalan imagonkohotuskampanja Maaseutuvirastosta haetaan Ruokaketju-hankkeiden hankeavustusta ammattikeittiöitä palvelevan virtuaalisen oppimis- ja perehdytysympäristön rakentamiseksi ja testaamiskesi vuosien aikana. Verkko-oppimisen ympäristö rakentuu useasta itseohjautuvasti opiskeltavasta/katseltavasta teemaosiosta. Hankeavustusta on haettu myös Päiväkotiruokailu-diplomimallin rakentamiseksi ja markkinoimiseksi vuosien aikana. Syksy 2015 Syksyn Ammattilaisseminaari järjestetään Helsingissä/pääkaupunkiseudulla loka/marraskuussa

4 4 ALUEELLISET KOULUTUSILLAT-JA TAPAAMISET Aluetoimijoille on räätälöity seuraavat koulutusteemat 2015: PÄÄTEEMA 1: TERVEYTTÄ RUOASTA 1) Te ta ruoasta/ media ja ruoka/ ruokasuuntaukset Käydään läpi ajankohtaisia keskusteluaiheita ruokaan ja syömiseen liittyen. Peilataan ruokasuuntauksia ravitsemussuosituksiin. Haetaan kriittistä näkökulmaa mediaseksikkäisiin aiheisiin. Koulutusilta voidaan rakentaa mm. seuraavien aiheiden ympärille Vähemmän suolaa enemmän terveyttä! Sokerin vaarat Proteiini- uusi ruokavillityskö? Tasapainoinen ruokalistasuunnittelu ( ravitsemussuositukset ja viralliset malliasiakirjat ruokalistasuunnittelun ja julkisten hankintojen pohjana) 2) Ruokailutottumukset rakennetaan lapsena päiväkoti-ja kouluikäisten ruokailu makumieltymysten kehittyminen ja kehittäminen Taustamateriaalina voi hyödyntää SAPERE-menetelmää ja kouluruokadiplomi.fi- sivustoa. 3) Lounasruokailun uudet mallit Pureudutaan työaikaiseen ruokailuun aikuisväestön terveyttä tukevana tapahtumana vaikkapa seuraavien alateemojen mukaisesti työaikainen ruokailu tukee työssä jaksamista mallikas työpaikkalounas ohjaa hyviin ruokavalintoihin ruokatunti-päivän tärkein työtunti- työpaikkaruokailu ravitsevana ja sosiaalisena tapahtumana älylinjastot tulevat- tulevaisuuden lounaslinjasto opastaa terveellisiin valintoihin! älykkäästi rakennettu linjasto vähentää ruokahävikkiä; kuinka henkilöstöravintolan tilasuunnittelulla vaikutetaan ruokahävikin vähentämiseen Syö hyvää-kampanjasta eväitä työpaikkalounaan rakentamiseen 4) Tutustutaan eksoottisiin hedelmiin toteutetaan eksoottisten hedelmien maisteluilta ( esim. yhteistyössä paikallisten tukkuliikkeiden kanssa) 5) Villiruoka- mitä se on? opetellaan tunnistamaaja hyödyntämään luonnonruokaa ( yrtit, marjat, sienet, riista, järvikala) suunnitellaan ja toteutetaan Villiruoka-ilta PÄÄTEEMA 2: HYVINVOIVA RUOKA-AMMATTILAINEN

5 5 6) Ergonomia Opetellaan keittiötyön (ja/tai erilaisten työtehtävien) ergonomisia työtapoja. Tutustutaan taukojumppa-liikkeisiin. 7) Tyyliä töihin ja arkeen Tyyli-ja tapakoulutusilta. Pukeutumisvinkit töihin ja vapaalle. Persoonallinen pukeutuminen. Löydä oma tapasi ilmaista tyyliäsi. Hyvien tapojen ABC/ hyvät tavat huomataan 8) Elämysliikunta Tutustutaan rentouttaviin/ uusiin liikuntalajeihin esim. pilates, jooga/hot-jooga, syvävenyttely. Edellisten lisäksi tai niiden kanssa vaihtoehtoisesti alueyksiköt voivat käsitellä kuukausikoulutuksessaan itse ideoimiaan alan ajankohtaisia aiheita. Kuukausikoulutus toteutetaan iltaisin tai laajempina kokonaisuuksina esimerkiksi iltapäiväkoulutuksina ja useamman alueen yhteisinä. Kuukausikoulutuksen ohella järjestetään jäsenille mahdollisuuksiensa mukaan alueellisia tutustumiskäyntejä alaan liittyviin kohteisiin. 4.2 Toimintavuoden 2016 koulutuksen suunnittelu Yhdistyksen koulutus pohjataan alan ajankohtaisiin teemoihin ja kehitysnäkymiin. Jäsenistön toiveet pyritään ottamaan mahdollisimman pitkälti huomioon koulutuksen sisällössä. Pääkoulutustapahtumia koordinoidaan koulutustoimikunnassa toiminnanjohtajan vetämänä. Toimintavuonna valitaan vuoden 2016 koulutusteema sekä suunnitellaan yhdistyksen valtakunnallisen ja alueellisen koulutuksen sisällön päälinjat. 5 JÄSENTIEDOTUS Yhdistyksen jäsenlehteä AmmatikeittiöOsaajaa toimitetaan neljästi vuodessa. Lehdessä tiedotetaan kaikista sekä yhdistyksen että alueyksiköiden järjestämistä tilaisuuksista. Lisäksi lehdessä informoidaan muista yhdistyksen ja alan ajankohtaisista asioista. Lehden sisältöä monipuolistetaan edelleen, niin, että jäsenet voisivat saada kattavan käsityksen Ammattikeittiöosaajat ry:n toiminnasta, koulutustapahtumista ja alan kehitysnäkymistä. Lehti lähetetään yhdistyksen varsinaisille jäsenille, eläkeläisjäsenille, kunnia-jäsenille ja kannattajajäsenille. Ajantasaisin jäsentiedotuskanava on yhdistyksen www-sivut. Tänne päivitetään reaaliaikaisesti alueiden koulutustiedotteet ja Ammattikeittiöosaajat ry:n valtakunnallisten seminaarien ohjelmat. Sivusto palvelee myös ei-jäseniä tarjoamalla linkkejä ravitsemisalan tapahtumiin ja uutisiin. 6 JÄSENEDUT PÄHKINÄNKUORESSA Jäsenmaksua vastaan jäsenet voivat osallistua alueellisiin jäsentilaisuuksiin AmmattikeittiöOsaajat ry:n valtakunnallisiin koulutuspäiviin edulliseen jäsenhintaan vaihteleviin alan ammattilaistapahtumiin ( välitämme mm. ilmaisia messulippuja jäsenille) Lisäksi jäsenille postitetaan AmmattikeittiöOsaaja-jäsenlehti 4 kertaa vuodessa ja toimitetaan sähköisiä uutiskirjeitä ravitsemisalan ajankotaisteemoista-ja tapahtumista.

6 6

Ammattikeittiöosaajat ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 14

Ammattikeittiöosaajat ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 14 Ammattikeittiöosaajat ry T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 14 SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. KATSAUS YHDISTYKSEN TOIMINTAVUOTEEN 2014 1 2. JÄSENISTÖ 2.1. Varsinaiset jäsenet, eläkeläisjäsenet ja kunniajäsenet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Vuosikokous 24.4.2013 Pyöräilykuntien verkosto ry on kasvava kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Vuosi 2015 on 1.4.2005 perustetun yhdistyksen kymmenvuotisjuhlavuosi. Juhlavuosi näkyy yhdistyksen toiminnassa pitkin vuotta. Siihen sisältyy mm. kansainvälinen seminaari keväällä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS...4 KULUTTAJALIITTO ESITTÄYTYY...5 KULUTTAJALIITTO LUKUINA JA KUVINA...18 MITÄ TARKOITTAA SOSIAALINEN TILINPITO?...20

Lisätiedot

Täyttä elämää yhdistyksessä 2014-2017

Täyttä elämää yhdistyksessä 2014-2017 1 Täyttä elämää yhdistyksessä 2014-2017 Vuonna 2015 eläkeikäisiä on enemmistö äänioikeutetuista, mieti sitä! 16.9.2014/ep 2 Osa 2 Varsinainen sisältöosa 3 Suuntaviivoja yhdistyksille vuosille 2014-2017

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1 YLEISTÄ...1 2 TAPAHTUMAT...1 2.1 Alumnitapaamiset ja -tapahtumat...1 2.2 YrittäjäClub...2 2.3 Vuosijuhla...2 2.4 Valmistuvien illanvietot...2 3 TUTKIMUSTOIMINTA...2 4 ALUMNIKUMMITOIMINTA...3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 FARMASIAN OPISKELIJAYHDISTYS FORTIS RY Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 4 1.1. Yhdistyksen kokoukset... 4 1.2. Hallitus... 4 1.3. Jaettavat avustukset... 4 2. JÄSENET... 5 3. TALOUS...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 29.11.2013 Hyväksytty edustajakokouksessa. Insinööriliitto IL ry Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Työsuhde- ja neuvottelutoiminta...

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 Sisältö: 1. Lähtökohdat... 1 1.1 Suomen maaseudun kehittämisohjelmat... 2 1.2 Maaseutuverkoston tavoitteet... 3 1.3 Maaseutuverkoston

Lisätiedot

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ Teollisuustaiteen Liitto Ornamo on muotoilijoiden valtakunnallinen järjestö, joka tukee jäsentensä toimintamahdollisuuksia sisustusarkkitehtuurin,

Lisätiedot

FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Perustasolla lähellä jokaista yhteiskuntatieteiden opiskelijaa toimii ainejärjestö Fokus. Fokuksen toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden etujen johdonmukainen

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot