KODIT Konsernihallinto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KODIT Konsernihallinto"

Transkriptio

1 PL 242, Merimiehenkatu Joensuu P - valtion - omat - kaupungm Kolmassij alainan hakeminen uustuotantohankkeelle Reij olantie I-lakern us Dno 3c/2 t f -Ö /;$, / Saap. 0Vi/ // 20 /y KODIT Konsernihallinto JOENSUUN JOENS N KAUPUNKI Liitteet \ elkakirja Kaupunginhallitukselle Joensuun Koclit Oy:n hallitus on hyväksynyt 2$ asuntoa käsittävän hankkeen rahoitussuunnitelman. Hankkeen hankinta-arvo on euroa. Rahoitus suunnitelma: kolmas sij alaina varat korkotukilaina 41 v. (Kuntarahoitus Ovj) - hankinta-arvo Joensuun Kodit Oy Joensuun Kodit lv pvvtaa, ettii kaupunki myöntää yhtiölle kohnassijalainaa euroa kohteen rakentamiseen. Lama nostetaan myöntärnispiiiitöksen saatua lainvoiman. Matti Martikainen toimitusjohtaja Ote hallituksen pöytäkirjasta Y-tunnus , kotipaikka Joensuu p. (013) fax (013) JOENSUUN KODIT Oy euroa 2 $ euroa (90,5 i) euroa (5,0 %) euroa (4,5?/o).

2 Laina tito: Myönnetty: Kaupunginhallitus on hyväksynyt velkakirjan: VELKAKIRJA Lainanantaja: Joensuun kaupunki Lainansaaja: Joensuun Kodit Oy, y-tunnus Kohde: Lainamaarä: Korko: Reij olantie, kiinteistötunnus/laitostunnus Li euroa (sataviisikymmentänelj iituhatta) Valtiovarainmimstenon kulloinkin vahvistama peruskorko (perustuu kaupungin päättämään omistajapohtiikka- asiaki.rjaan). Korko saa olla emntään asumisen rahoitus- ja kehittäiniskeskuksen (ARA) kulloinkin omille varoille vuokria määrättäessä hvväksymän koron suuruinen. Korkoa ei makseta rakennusajalta. Eräpäivät: ja Lainaehdot: Laina kaytetään edellä mainitun kohteen asuintilojen rakentamiskustannusten omien varoj en kattarniseen. Laina mvdnnetaän kolniassij alainana. Vnväsrvskorko: Koronrnaksun viivastvessa viivästyneille erille ei voida periä sakkomaksua valtion asuntolainan (korko tukilaman) laina-aikana. Erääntyminen: Laina erääntyy maksettavaksi sitten kun ARA: ii yhtiölle myöntämän valtion asuntolainan viimeiset lyhennyserät on maksettu kuitenkin siten, että lainaa tulee lyhentaä enintään kaksi kertaa vuodessa vähintään viiden vuoden aikana. irtis anominen: Lainaa ei saa irrisanoa valtion asuntolainan laina-aikana. Joensuussa, kuun. paivanä 201 Joensuun Kodit Oy Niatti Nlarnkainen toinurus; oli taj a lodistava t:

3 Joensuun Kodit Oy Pöytäkirjanote 9/2014 Hallitus Aika: klo Paikka: i\ierimiehenkatu 30, Joensuu, 2. kerroksen kokoushuone Läsnä: Hirvonen Eero puheenjohtaja Hattunen Jenna jäsen Huiden Alf jäsen Kärkkäinen Mikko jäsen Parikka Jaana jäsen Riikonen Vilho jäsen, varapuheenjohtaja Tanskanen Eija- 1-lannele jäsen Martikainen Matti Dahi Pertti toimitusjohtaja, sihteeri isännöitsijä 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijat Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäohjat. Puheenjohtaja avasi kokouksen todeten läsnäohjat. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on postitettu Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Totesi. 3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Mikko Kärkkäisen. Hyväksyttiin. 4 6 Hankkeen Reijolantie 2 rakentamiseen ja rahoittamiseen liittyvät päätökset l-iallitus on kokouksessaan )14 S 11 valinnut urakoitsijaksi (kokonaisurakka) Rakennustoiintsto K. lervo Oy:n ns. AR:\ ehdolla.

4 - kaupungin - omat 3. Rahoitussuunnitelma Kokonaishankinta-arvo - korkotukilaina III- laina varat euroa euroa (90,5 %) euroa (5,0 (Y0) euroa (4,5 %) Hallitus päättää hyväksyä rahoitussuunnitelman. Hyväksyttiin. 4. Korkotukilainan ottaminen, hakeminen ja nostaminen Lainatarjous pyydettiin neljältä rahoituslaitokselta, joista Kuntarahoitus Oyj jätti tarjouksen. Lainatarjousten vertailupöytäkirja / saatu tarjous : liite 7 1-lallitus päättää ottaa euron suuruisen korkotukilainan Kuntarahoitus Oyj:ltä sidottuna viiden (5) vuoden viitekorkoon. Tarjoushetken korko on 1,510 O/ sisältäen marginaalin. 1-lallitus päättää hakea ja nostaa lainan. Hyväksyttiin. 5. Kiinnitysten hakeminen ja panttaus Hallitus päättää hakea euron suuruisen korkotukilainan vakuudeksi tontin, kiinteistötunnus/laitostunnus LI, vuokraoikeuteen ja tontille rakennettaviin rakennuksiin kinnityksiä yhteensä euroa sekä päättää pantata kiinnitykset korkotukilainan vakuudeksi. Hyväksyttiin. 6. Kaupungin kolmassijalainan hakeminen ja nostaminen Hallitus päättää hakea ja nostaa euron suuruisen kolmassijalainan. Hyväksyttiin Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää kokouksen. Päätos: Puheenj )htaja päätti k )kouksen klo

5 Pöytäkirjan vakuudeksi EERO HIRVONEN MATTI MARTIKAINEN MIKKO KÄRKKAINEN Eero Hirvonen Matti Martikainen Mikko Kärkkäinen puheenjohtaja sihteeri pöytäkirj an tarkastaja Tämän poytakirjanotteen oikeaksi todistavat: / Pertti Dahi Leena Aspelund 3

6 /5 Lii7 /k Joensuun Kodit Oy /mm Pöytäkirja Aika: Läsnä: Matti Martikainen ja iipo Huurinainen Joensuun Kodit Oy:n saamien lainatarjousten vertailu, kohteen Reijolantie 2 rakentaminen - korkotukilaina - tarjouspyyntö enintään euroa, kokonaislaina-aika 41 vuotta, vakuutena kiinnitysvakuus + valtion täytetakaus lähetettiin neljälle rahalaitokselle, joista Kuntarahoitus Oyj jätti tarjouksen pyydettyyn määräaikaan mennessä. Danske Bank Oyj, Nordea ja Pohjois-Karjalan Osuuspankki ilmoittivat, etteivät jätä tarjousta. Rahoituslaitos Vaihtuva viitekorko - % + marginaali, 6 kk euribor Kuntarahoitus Oyj 1,231 % (sisältää marginaalin 1,050 %) Koron ja marginaalin tarkistus tehdään 10 vuoden kuluttua, jolloin korko on KR 6 kk + marginaali 1,300 Ei kuluja. Rahoituslaitos Pitkä viitekorko - % sisältäen marginaalin 5 v. tai 10 v. Kuntarahoitus Oyj 5 vuoden lainan korko 1,510 % (sisältää marginaalin 1,050 %). Korko tarkistetaan 5 vuoden kuluttua, jonka jälkeen korko on KR 5 v. ent. marginaalilla. Koron ja marginaalin tarkistus 10 vuoden kuluttua, jonka jälkeen korko on KR 5 v. + marginaali 1,300 % 10 vuoden lainan korko 2,170 % (sisältää marginaalin 1,050 %) Korko ja marginaali tarkistetaan 10 vuoden kuluttua, jonka jälkeen korko on KR lov + marginaali % Ei kuluja. Pöytäkirjan vakuudeksi Matti Martikainen Huurinainen Liitteet Tarjouspyynt Kuntarahoitus Oyjn tarjous 3.10,2014 Muiden rahalaitosten ilmoitukset 1

7 TARJOUSPYYNTÖ (2) Luotonottaja Luotonottajan nimi Y-tunnus Joensuun Kodit Oy Yhteyshenkilö Nimi Puhelin (työ) Matti Martikainen ( ) Titteli GSM toimitusjohtaja Sähköposti Telefax..... valtion korkotukilainoitteisen vuokratalon rakentaminen, osoite Luoton kayttotarko,tus Reijola ntie 2 Luoton määrä Laina-aika Luoton nostaminen Luoton määrä korkotukilaina enintään euroa Laina-aika vuosina ja mahdolliset vaihtoehdot, 41 v., v., v. Luoton arvioitu nostoajankohta ja arvioidut nostoerät vuoden 2014 lopulta alkaen myäh. sovittavissa erissä Lyhennykset puolivuosittain Q kerran vuodessa Q muu: mikä? Ei tasalyhenteinen j Ei kertalyhenteinen muu: mikä? valtion korkotukilainoitusta koskevan lyhennysohjelman mukaan. Korkovaihtoehdot Vapaa vuodet: - vuotta Vaihtuva viitekorko, euribor-korko, muu rahoittajan tarjoama vaihtoehto (todelliset/360) Ei 3 kk, 6 kk, Ei 12 kk Pitkä viitekorko (30/360) sisältäen marginaalin Ei3v.,5v.,Ei7v.,10v.,E1muu vuotta Pitkän viitekoron ja Päivämäärä ja kelloalka: kiinteän koron korkoindikaatio 3/ klo 12:00 Koronmaksukausi Ei 3 kk, 6 kk, Ei 12 kk Luoton vakuus Mahdolliset lisätiedot Tarjouksen voimassaolo Ei Kiinteä korko (30/360) koko laina-ajalle sisältäen marginaalin Vakuus, jos luotonottaja muu kuin kunta tai kunta yhtymä Ei kunnan/kuntayhtymän omavelkainen takaus Ei ku nnan/ku ntayhtymän täytetakaus muu; mikä? kiinnitysvakuus + valtion täytetakaus Lainan tarve on arvioitu ARA:n antaman hintapäätäksen perusteella. Tarjouksen tulee olla voimassa 31/ saakka Tarjouksen perilläolo Tarjouksen tulee olla perillä 6/ klo 15:00 Tarjouksen toimitusosoite Toimittamistapa Tiedoksi luotonantajalle ks. seuraava kohta sähköpostilla, Ei telefaksilta, Ei postitse Pyydämme ilmoittamaan luoton nostoon ja hoitoon liittyvät muut kulut laina-ajalle eriteltyinä. Mikäli tarjoukseen liittyy luoton ehtojen (marginaalin ja/tai viitekoron) muuttaminen laina-aikana, pyydämme luotonantajaa yksilöimään mahdolliset muutokset tarjouksessa. Luotonottaja pidättää itsellään oikeuden päättää luoton jakamisesta eri viitekorkosidonnaisuuksiin luoton nostohetkien korkotaso huomioiden. Luotonottajalla on oikeus valita itselleen kokonaistaloudellisin vaihtoehto. Luotonottaja pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tehdyt tarjoukset. Allekirjoitus / 26..2C 14 merk. Matti Martikainen

8 Joensuun Kodit Oy Lainatarjous JOENSUU PL J<)( :( fl) Kuntarahoitus yksikön marginaalilla p.a. Kuntarahoituksen 5 vuoden varainhankiritakustannuskorko lisättynä 1,300 O,4, Korko ja marginaali tarkistetaan 10 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen korko on -yksikön marginaalilla p.a. Kuntarahoituksen 5 vuoden varainhankintakustannuskorko lisättynä 1,050 % Korko tarkistetaan 5 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen korko on Korkoindikaatio: 1,510 % p.a. sisältäen marginaalin 1,050 % -yksikköä. 2) 5 vuoden viitekorko p.a. Luoton viitekorko ja marginaali tarkistetaan 10 vuoden kuluttua, jolloin korko on Kuritarahoituksen 6 kk viitekorko lisättynä 1,300 %-yksikön marginaalilla Korkojridikaatio : 1,231 % p.a. sisältäen marginaalin. ma rgi naali Ila. Korko sidotaan 6 kuukauden euriborviitekorkoon lisättynä 1,050 %-yksikön 1) 6 kk euribor nostamisesta maksetaan korkotukiasetuksen mukaan 100 Olo Rakennusajalle (12 kk) alkaen korkotukilainan ensimmäisen erän Korkovaihtoehdot: korkotukea omavastu ukoron ylittävä lie koron osalle. Luottoaika: 41 vuotta (kokonaislaina-aika) Luoton määrä: ,00 euroa Luotonottaja: Joensuun Kodit Oy /Reijolantie 2 tarjouksessa ole toisin todettu. Pyydetyn tarjouksen kokonaismäärä voidaan jakaa eri viitekorkosidonna isuu ksiin, ellei Korkoindikaatiot on laskettu , kello 12:00. seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti. Kiitämme tarjouspyynriöstänne ja tarjoamme teille korkotukilainaa HELSINKI KUNTARAHOITUS OYJ TARJOUS 1 (4) PL ( ) 11 1 r FINAP4c, }1(

9 -- 2 (4) 3) 10 vuoden viitekorko Korkoindikaatio: 2,170 % p.a. sisältäen marginaalin 1,050 h -yksikköä. Lopullisen koron vahvistaminen: Luoton lyhennysohjelma: Korko ja marginaali tarkistetaan 10 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen korko on Kuntarahoituksen 10 vuoden varainhankintakustannuskorko lisättynä 1,300 % -yksikön marginaalilla p.a. Edellä mainitut korot ovat pyyntäajankohdan indikaatioita. Luoton korko vahvistetaan kaksi Target pankkipäivää ennen luoton nostamista. Tarjouksemme korkoindikaatiot on laskettu olettaen, että luoton lyhennykset maksetaan viisivuotisjaksoissa kaksi kertaa vuodessa. Lyhennykset on kuitenkin tehtävä vuokra-asuntolainojen ja asu misoikeustalolai nojen korkotuesta annetun asetuksen (271/2004) 9 :n mukaisesti (kiinteä lyhenteinen korkotukilaina). Lopullinen lyhennysohjelma on suunniteltavissa luotonottajan ja antajan kesken ennen luotonnostoa. Koron ma ksu: Luoton korko maksetaan puol ivuosittain. Koronlaskuperusteet: Euriborkoroissa ja Kuntarahoitu ksen vi itekoroissa koronlasku perusteena käytetään vuotta, jossa on 360 päivää ja kuukautta, jossa korkopäivien lukumäärä on kuukauden todellisten kalenteripäivien lukumäärä. Pitkissä viitekoroissa koronlaskuperusteena käytetään vuotta, jossa on 360 päivää ja kuukautta, jossa on 30 päivää. Verratessanne eri tarjouksia huomioikaa mahdollisesti toisistaan poikkeavat koronlaskentaperusteet. Luoton vakuus: Kiinnitykset rakennettavaan kohteeseen (1,2 kertaa luoton pääoma) sekä valtion täytetakaus. Luoton ennenaikainen takaisinmaksu: Velallisen aloitteesta tapahtuva luoton ennenaikainen takaisinmaksu on mahdollista veloitu ksetta Ku ntarahoitu ksen yleisten velkakirjaehtojen kohdan 8. mukaisissa tilanteissa: Velallisen oikeus maksaa velka ennenaikaisesti takaisin ja velvollisuus korvata iuotonantajan kustannukset Velalliselia on oikeus saada halutessaan arvio korosta seuraavalle korkojaksolle. Veiaiilnen voi luotonantajan suostumuksen saatuaan maksaa tuoton kokonaisuudessaan tai osan siitä ennenaikaisesti takaisin. velallisen on pyydettävä iuotonantajan suostumus ennenaikaiseiie takaisinmaksuiie vähintään kaksi (2) viikkoa ennen ajankohtaa, jolloin takaisinmaksu on tarkoitus suorittaa. Mikäli luotonantaja on korottanut kiinteä- tai vaihtuvakorkoisesta iuotosta perittävää korkoa, marginaalia tai muuttanut iuoton viitekorkoa laina-aikana 4. kohdan mukaisesti, velaliinen voi maksaa iuoton kokonaisuudessaan tai osan siitä ennenaikalsesti takaisin koron muutospäivänä limotttamaiia siitä vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kyseistä muutospäivää. Mikäli velailinen maksaa tämän kohdan tai 4. kohdan mukaisesti kiinteäkorkotse,, iuoton ennenaikaisesti takaisin tai vaihtuvakorkoisen iuoton ennenaikaisesti takaisin muuna ajankohtana kuin korontarkistuksen yhteydessä veiaiiinen on veivoliinen korvaamaan iuotonantajalie kaikki iuotonaritajan Kuntarahoitus OAUNICIP*t lfl F NANCF

10 .4 3 (4) jalleenraholtuksen purkamlsesta aiheutuvat kulut ja muut mahdolliset kulut sekä korvaamaan luotonantajan tuoton menetyksen. Luoton yleiset ehdot saa Kuntarahoituksesta pyydettäessä. Maksupäivät: Luoton nosto: Luoton korkojen ja lyhennysten maksupäivät määräytyvät Kuntarahoituksen varainharikinnan maksupäivien mukaisesti. Luotto nostetaan rakennusvaihetta vastaavissa erissä. Luoton ensimmäinen erä tulisi nostaa 3 kuukauden kuluessa tarjouksen hyväksymisestä. Seuraavat nostopäivämme ovat , , , ja Nostopäivät ovat nähtävissä Kuntarahoitu ksen internetsivui Ila ku ntarahoitus.fi/fi/kuntarahoituksen-nostooaivat. html. Hyväksyessänne tarjou ksemme pyydämme teitä ystävällisesti sopimaan tuoton nostoeristä. Muut kulut: Muut ehdot: Emme peri muita kuluja. Kuntarahoitus Oyj pidättää oikeuden muuttaa hyväksymättömän tarjouksen hinnoittelua (viitekorko ja/tai marginaali), mikäli Kuntarahoituksen pitkäaikaisen varainha nkirrnan kustannus nousee. Tarjouksen voimassaolo: Kuntarahoitus Oyj pidättää myös oikeuden yksipuolisesti muuttaa tarjouksen hinnoittelua (viitekorko ja/tai marginaali), nostamattoman lainan tai lainan osan osalta, mikäli Kuntarahoituksen pitkäaikaisen varainhankinnan kustannus nousee. Nostettuun luottoon sovelletaan velkakirjan ehtoja ja Kuntarahoitus Oyj:n tuoton yleisiä ehtoja (mukaan lukien hinnoittelun tarkistukset laina-aikana). 1-lyväksymällä tämän tarjouksen asiakas vakuuttaa Kuntarahoitus Oyj:lle, että asiakas on Kuntien takauskeskuksesta annetun lain la :n mukainen yhteisö ja että asiakas on harkinnut luoton käyttötarkoituksen olevan kyseisen pykälän mukainen. Laki kuntien takauskeskuksesta: 1 a Takauksen myöntamisen edellytykset Takauskeskus voi myöntaä takauksia 1 :ssä tarkoitettujeri luottolaitosten varainhankinnalle, jos luottolaitos kayttää hankkimiaan varoja: 1) rahoittaakseen kuntia tai kuntayhtymiä; 2) raholttaakseen Euroopan yhteisön valtiontukisääntöjen mukaisesti edullisin ehdoin valtion viranomaisten nimeämiä asuntojen vuokraamista tai tuottamlsta ja ylläpitoa sosiaalisin perustein harjoittavia yhteisöja tai niiden määräämisvallassa olevia yhteisöjä; taikka 3) rahoittaakseen Euroopan yhteisön valtiontukisääntöjen mukaisesti edullisin ehdoin kuntien tai kuntayhtymien kokonaan omistamia tai niiden määraämisvallassa olevia yhteisöjä taikka kunnallisia liikelaitoksia, jotka harjoittavat kuntien toimialaan kuuluvia laissa saädettyjä julkisia palvelutehtaviä tai näitä välittömästi palvelevla toimintoja taikka muita kansalaisten kannalta välttämättömiä palveluita, jos viimeksi mainittujen palveluiden järjestäminen on paikallisten tai alueellisten olosuhteiden vuoksi tarpeen niiden saatavuuden tai tehokkaan tuottamisen turvaamiseksi. Luottolaitos voi käyttää osan hankkirnistaan varoista maksuvalmiutensa turvaamiseksi. Tarjouksemme on voimassa saakka. Kuntrhoitus MUNICIPAL TV FIN*NCE.ar

11 marginaalin 4 (4) Vastaamme mielellämme tarjoustamme koskeviin kysymyksi inne. Yhteyshenkilöinänne toimivat San Sistonen, puh (9) ja Paula Merta, puh (9) Yhteistyöterveisin, ari Sistonen Osastonjohtaja Paula Merta Palvelupäällikkö Yhteenveto Joensuun Kodit Oy TARJOUKSEN YHTEENVETO (indikaatiot , klo 12:00) Kuntaraholtuksen viltekorko ja euriborkorko (koronlaskenta tod/360) Vaihto- Viitekorko Korko- Marginaall Lyhennys- Muuta ehto Indikaatio %-yks. ohjelma sisältäen 1 6 kk Euribor -korko 1,231 1,050 2 X VUOSi Pitkät ja kllnteät viltekorot (koronlaskenta 30/360) Vaihto- Viltekorko Korko- Marginaali Lyhennys- Muuta ehto indikaatio ia-yks. ohjelma sisältäen korontarkis marginaalin -tuksen jälkeen 2 5 vuoden varainhankintakustannuskorko 1,510 1,050 2 x vuosi 3 10 vuoden varainhankintakustannuskorko 2,170 1,300 Kuntarahoitus bouioicio*lotv 1 INONCO

Joensuun Kodit Oy Pöytäkirjan ote5/2014 Hallitus 15.5.2014

Joensuun Kodit Oy Pöytäkirjan ote5/2014 Hallitus 15.5.2014 Joensuun Kodit Oy Pöytäkirjan ote5/2014 Hallitus 15.5.2014 Aika: 15.5.2014 klo 17.30 18.02 Paikka: Merirniehenkatu 30, Joensuu, 2. kerroksen kokoushuone Läsnä: Hirvonen Eero puheenjohtaja Hattunen Jenna

Lisätiedot

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 17.6.2015

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 17.6.2015 1 YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 17.6.2015 Danske Bank Oyj Kuntarahoitus Oyj Rantasalmen Osuuspankki Lainan määrä 1.000.000 euroa 1.000.000 euroa 1.000.000 euroa Laina-aika 10 vuotta 15 vuotta 15 vuotta

Lisätiedot

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 13.11.2014 (vesi- ja viemärilaitos)

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 13.11.2014 (vesi- ja viemärilaitos) YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 13.11.2014 (vesi- ja viemärilaitos) 1 Danske Bank Oyj Kuntarahoitus Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj Lainan määrä 220.000 euroa 220.000 euroa 220.000 euroa Laina-aika 10 vuotta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610 SISÄLLYS N:o Sivu 604 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta... 1553 605 Laki yhteishallinnosta

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS LISTALLEOTTOESITE Perusosa 28.4.2003 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Joukkovelkakirjaohjelma 200.000.000 euroa Joukkovelkakirjaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavan lainan

Lisätiedot

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA Näitä yleisiä luottoehtoja sovelletaan Ferratum Finland Oy:n (jäljempänä Ferratum) myöntämiin Ferratum Joustava -luottoihin. Ferratum Joustava -luottoa koskeva luottosopimus

Lisätiedot

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013 Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) Nordea Pankki Suomi Oyj:n (pankki) korttiehtojen ja Nordean euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisten ehtojen lisäksi tähän luottoon sovelletaan

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Ferratum myöntää lainaa suomalaisille 20-vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti.

Ferratum myöntää lainaa suomalaisille 20-vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Yleiset lainaehdot Alla on määritelty ne ehdot, joilla Ferratum Finland Oy (jäljempänä Ferratum tai luotonantaja) myöntää lainan sitä hakevalle henkilölle (jäljempänä asiakas). Lainan hakeminen ja myöntäminen

Lisätiedot

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA Näitä yleisiä luottoehtoja sovelletaan Ferratum Finland Oy:n (jäljempänä Ferratum) myöntämiin Ferratum Joustava -luottoihin. Ferratum Joustava -luottoa koskeva luottosopimus

Lisätiedot

YLEISKIRJE. Pvm 17.7.1997

YLEISKIRJE. Pvm 17.7.1997 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERiÖ PL232 00171 Helsinki YLEISKIRJE Pvm 17.7.1997 Dnro 2908/01/97 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmanro 111/97 Maaseutuelinkeinopiirit, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätiedot

Todellisella vuosikorolla korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen.

Todellisella vuosikorolla korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen. MasterCard- luottokorttien käyttöehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä MasterCard -luottokorttien käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) kortinhaltijalle myöntämään luottotiliin ja siihen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä YkkösBonus MasterCard -luottokorttien käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) kortinhaltijalle myöntämään

Lisätiedot

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö Mäntyharju Kokouskutsu 1 (19) Aika 10.08.2015, klo 17:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone Kalla Käsiteltävät asiat 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 72 Pöytäkirjan tarkastus 73 Talouden toteutuminen

Lisätiedot

Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien

Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien 1 (9) Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien Joukkovelkakirjalainan ehdot on laadittu englanniksi ja käännetty suomeksi. Jos ehtojen alkuperäisen englanninkielisen version

Lisätiedot

NETTILUOTON SOPIMUSEHDOT 06/2007

NETTILUOTON SOPIMUSEHDOT 06/2007 NETTILUOTON SOPIMUSEHDOT 06/2007 1. Luoton myöntäminen Luoton myöntää Nordea Rahoitus Suomi Oy (jäljempänä luotonantaja). Luotto voidaan hakemuksesta myöntää Suomessa vakituisesti asuvalle 18 vuotta täyttäneelle

Lisätiedot

Käyttölainan yleiset ehdot

Käyttölainan yleiset ehdot Käyttölainan yleiset ehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan Sampo Pankki Oyj:n (jäljempänä pankki ) asiakkaalleen (jäljempänä velallinen ) myöntämään käyttölainaan. Nämä käyttölainan

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Käyttölainan yleiset ehdot

Käyttölainan yleiset ehdot n yleiset ehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) asiakkaalleen (jäljempänä velallinen ) myöntämään käyttölainaan. Nämä käyttölainan yleiset ehdot on otettu

Lisätiedot

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 3,5 MILJOONAN EURON VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN HYPOTEEKKIDEBENTUURILAINA 1/2013

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN HYPOTEEKKIDEBENTUURILAINA 1/2013 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN HYPOTEEKKIDEBENTUURILAINA 1/2013 LAINAKOHTAISET EHDOT 1. Sopimusehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 13.5.2013 päivättyyn ja 3.9.2013 sekä 13.11.2013 täydennettyyn

Lisätiedot

kehotettiin kiireellisesti valmistelemaan tietojenkäsittelykeskuksen

kehotettiin kiireellisesti valmistelemaan tietojenkäsittelykeskuksen työsopimussuhteessa olevalle henkilölle 1.6. lukien vuorotyölisää siten, että säännöllisessä iltavuorossa tehdyiltä työtunneilta maksetaan 10 % asianomaisen saaman kuukausipalkan mukaisen yksinkertaisen

Lisätiedot

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007 xx.9.27 3.9.27 1. Asuntorahoitus 1 1.1 Asuntotuotannon rahoitus 2 1.2 Asuntoluottokanta 2 1.3 Asuntolainojen myöntäjät 3 1.4 Pankit asuntolainojen myöntäjinä 4 1.5 Asuntolainojen korot ja korkomarginaali

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään.

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luottoehdot Suomen Rahoitusyhtiö Oy 1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luotonantaja Suomen Rahoitusyhtiö

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 Valtuusto 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot