KODIT. r 1 ) / 1r X. Kaupunginhallitukselle. Kolmassijalaina perusparannushankkeelle Kaskitie 10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KODIT. r 1 ) / 1r X. Kaupunginhallitukselle. Kolmassijalaina perusparannushankkeelle Kaskitie 10"

Transkriptio

1 - vuoktatalolaina Joensuun Kodit Oy Kaupunginhallitukselle Hakernus KODIT (; ai: todu CJY kaupungin - tulorahoitus JOENSUUN Kolmassijalaina perusparannushankkeelle Kaskitie 10 Liitteet Velkakirja Joensuun Kodit Oy:n hallitus on hvviksvnyt ARA: n päätöksen mukaisesti hankkeen perusparannussuunnitelmat ja kustannukset. ARA: n hyvaksymat kustannukset ovat euroa. 1 lankkeen rahoitussuunnitelma: Omat varat Lainat Joensuun Kodit Oy pyytää, että kaupunki myöntää yhtiölle koknassijalainaa euroa 1-lankinta-arvo yhteensä euroa (100,0 /0) hankkeen toteuttamiseen. Laina nostetaan myöntamispäätoksen saatua lamvotman. koimassijalaina euroa ( 5,0 0/o ) euroa (16,7 0/) ) Matti viartikatnen toimitusjohtaja p (valtion korkotukilaina) euroa ( Ote hallituksen pöytäkirjasta 17.3, /. Y tuwi)is 01 tfl43 4, kct!);)ji), ( ) W C/c, ) d <C/)j )t r 1 ) / 1r X )( )) PL 2/) rk1u 3() 8tiQ 78,3 /o

2 109 1 Laina nro: Mvånne iii: Kaupunginhallims on hyväksynyt velliakirj an: VELKAKI RJA Lainanantaj a: Joensuun kaupunki Lauansaaja: Joensuun Kodit Oy, y-tunnus Kohde: Kaskitie 10, krinteistötunnus/laitostunnus Ll Lainamäärä: Korko: (kahdeksankymrnentäyhdeksäntuhatta) euroa \ aidovarainministeriön kulloinkin vahvistarna peruskorko (perustuu kaupungin Iäättärnään oniistajapohtukka- asiakirjaan). Korko saa olla enmtaän asumisen rahoitus- ja kehittarniskeskuksen (AR±-\) kulloinkin omille varalle vuokria maarattäessä hvväksyman koron suuruinen. Korkoa ei makseta rakennusajalta. Erapaivat: ja Lainaehdot: Laina käytetään edellä mainitun kohteen perusparantamiskustannusten omien varojen kattamiseen. Laina myönnetään kolmassijalainana. Vuvästyskorko: Koronmaksun vllvästyessä viivästyneille erille ei voida pena sakkomaksua valtion asuntolaman (korkotukilainan) laina-aikana. Järaantynunen: Laina eraanryy maksettavaksi sitten kun ARA: ii yhnofle myontaman valtion asuntolaman viimeiset Ivhennvserat on maksettu kuitenkin siten, eira lamaa tulee lyhentaa eninraan kaksi kertaa vuodessa vahinrään viiden vuoden aikana. 1 ros anommii: Lainaa ei saa irrisanoa valtion asuntolainan laina-aikana. Joensuussa, kuun. T 201 pii Joensuun Kodit Oy IJarti Martikainen rouiutusjohraa Iodisravat:

3 Joensuun Kodit Oy Pöytäkirjanote, hallitus 3/2015 Hallitus Aika: klo Paikka: Merimiehenkatu 30, Joensuu, 2. kerroksen kokoushuone Läsnä: Hirvonen Eero puheenjohtaja Hattunen Jenna jäsen Huiden Alf jäsen Kärkkäinen Mikko jäsen Parikka Jaana jäsen Riikonen Viffio jäsen, varapuheenjohtaja Tanskanen Eija-Hannele jäsen Martikainen Matti toimitusjohtaja, sihteeri 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijat Esitys: Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat. Puheenjohtaja avasi kokouksen todeten läsnäolijat. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvahaisuus Kokouskutsu on postitettu Kokousajasta on päätetty edellisessä kokouksessa. Esitys: Päätös: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Totesi. 3 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Esitys: Päätös: Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Jenna Hattusen. Hyväksyttiin. 1

4 2 - omat - kaupungin - korkotukilaina 2. Rahoitussuunnitelma Päätös: Hyväksyttiin. ARA: n päätös rakennussuunnitelmien ja kustannusten hyväksymisestä : liitel Esitys: Hallitus päättää hyväksyä rakennussuunnitelmat ja kustannukset. 1. Suunnitelma ja kustannukset K. Tervo Oy:n. Hallitus on valinnut kokouksessaan hankkeen urakoitsijaksi Rakennustoimisto 5 Peruskoqaushankkeen Kaskitie 10 rahoittamiseen liittyvät päätökset Esitys: Hallitus päättää hyväksyä rahoitussuunnitelman. Päätös: Hyväksyttiin. Esitys: Hallitus päättää ottaa euron suuruisen korkotukilainan Kuntarahoitus Oyj:ltä Päätös: Hyväksyttiin. Esitys: Hallitus päättää hakea euron suuruisen korkotukilainan vakuudeksi tontin, Päätös: Hyväksyttiin. Esitys: Hallitus päättää hakea ja nostaa euron suuruisen kaupungin kolmassijalainan. Kokonaishankinta-arvo (sis. alv) yhteensä euroa korkotuettavat kustannukset 3. Korkotukilainan ottaminen, hakeminen ja nostaminen Lainatarjous pyydettiin vndeltä rahoituslaitokselta. Lainatarjousten vertailupöytiikirja : liite 2 sidottuna 10 vuoden viitekorkoon. Tarjoushetken korko Ofl 1,780 % (sis. marginaalin). Hallitus päättää hakea ja nostaa lainan. 4. Kiinnitysten hakeminen ja panttaus kiinteistötunnus/laitostunnus Li, vuokraoikeuteen ja tontilla oleviin rakennuksiin kiinnityksiä yhteensä euroa ja päättää pantata kiinnitykset korkotukilainan vakuudeksi. 5. Kolmassijalainan hakeminen ja nostaminen euroa (78,3 %) koirnassijalaina euroa (5 o/) varat euroa (16,7 /o).

5 3 4 J Kokouksen päättäminen Päätös: Hyväksyttiin. Eero Hirvonen Matti Martikainen puheenjohtaja sihteeri JENNA HATTUNEN 10 Joensuussa Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen. pöytäkirjan tarkastaja Päätös: Puheenjohtaja kiitti haffitusta yhteistyökykyisestä työskentelystä ja päätti kokouksen klo Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistan Matti Martikainen Pöytäkirjan vakuudeksi enna Hattunen EERO HIRVONEN MAYf1 MARTIKAINEN

6 80101 JOENSUU PL 242 Vesa Vapanen Joensuun Kodit Oy Asuntojen perusparannuskustannukset yhteensä (sis. alv:n) Asuntojen korkotuettavat perusparannuskustannukset (sis. alv:n) Perusparannussuunnitelman ja kustannusten hyväksyminen (osapäätös) a Asumisen rahoitusja kehittämiskeskus L30 eslj9rvenkaw 1 A Lahti Vas; rvtt,k4t Lahtt P 50 Pahelir, TeIelor 1 E-n aii Web ah k qaamc we1a,a f, eiuflirrs Ölnarnn 6 TIEDOKSI Joensuun kaupunki Ylijohtaja Yli-insinööri Harnu Rossilaiti Kaisa Pulkkinen / Tähän päätökseen saa hakea oikaisua korkotukilainapäätöksen yhteydessä. Sovelletut säädökset: korkotukilain (604/2001)8 ja 41 sekä korkotukiasetuksen (794/2008) 3. suunnitelmien hyväksymisestä. Kehittämisarkkitehti Vesa Ijäs on antanut lausunnon hankkeen perusparannus lee ARAIIe toimittaa korkotukipäätöstä varten tarvittavat asiakirjat. Perusparannustyöt voidaan aloittaa välittömästi. Tämän hyväksymisen jälkeen tu Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus (ARA) on tällä päätöksellä hyväksynyt koh teen perusparannussuunnitelman ja kustannukset seuraavasti: Kohteen nimi/osoite: Lainansaaja: Rakennuspaikka/(hallinta): Kaskitie 10 / Kaskitie 10, Joensuun Kodit Oy, Y: Joensuu / Karsikko / kortteli 109 / tontti 1 (vuokraus) (korkotuki) Päätös 35821/420/14.J 2-r J L /77J

7 - korkotukilaina euroa, kokonaislaina-aika 31 vuotta, vakuutena kiinnitysvakuus + Joensuun Kodit Oy /nim Joensuun Kodit Oy:n saamien lainatarjousten vertailu, kohteen Kaskitie 10 peruskorjaaminen Läsnä: Matti Martikainen ja ilpo Huurinainen Aika ja paikka: klo 11.30, rahatoimisto Pöytäkirja Kuntarahoitus Oyj:n tarjous Liitteet Tarjouspyyntö toimitusjohtaja kaupunginkamreeri Matti Martikainen )ljo Huurinainen Pöytäkirjan vakuudeksi - Ei nostokuluja. Kuntarahoitus Oyj 1,780 % (sisältää marginaalin 1,050 %) on KR 10 v. + marginaali 1,300 % 10 v. viitekorko Korko ja marginaali tarkistetaan 10 vuoden kuluttua, jonka jälkeen korko Ei nostokuluja. on KR 5 v. + marginaa]i 1,300 %. 5 v. viitekorko Korko tarkistetaan 5 vuoden kuluttua, jolloin marginaali edelleen 1,050 % Kuntarahoitus Oyj 1,370 % (sisältää marginaalin 1,050 %). Korko ja marginaali tarkistetaan 10 vuoden kuluttua, jonka jälkeen korko Ei nostokuluja. viitekorko Viltekoron ja marginaalin tarkistus 10 vuoden kuluttua, jolloin korko on KR 12 kk + marginaali 1,300 % 12 kk euribor- 1,275 % (sisältää marginaalin 1,050 %). Rahoitusiaitos tarjousta. Handelsbanken, Danske Bank Oyj, Nordea ja Pohjois-Karjalan Osuuspankki eivät jättäneet - tarjouspyyntö lähetettiin viidelle rahalaitokselle, joista vain Kuntarahoitus Oyj jätti tarjouksen. valtion täytetakaus JfO 2 1

8 Lähettäjä: Martikainen Matti Lähetetty: 3. ma&iskuuta :04 Joensuun Kodit Oy pyytää tarjoustanne oheisen liitteen mukaisesti. Tervehdys. Liitteet: SKomicac28Ol5O3O3O9l2O.pdf Aihe: Tarjouspyyntö, Joensuun Kodit Oy (Tarja. Vastaanottaja: Saloranta Ilpo Tarja Leppäniemi ) t. Matti Martikainen Martikainen Matti

9 131 v., euroa Joensuu Luoton kayttotarkoitus matti. Titteli GSM Matti Martikainen ( ) toimitusjohtaja Sähköposti Telefax 3oensuun Kodit Oy Luotonottaja Luotonottajan nimi Y-tunnus TARJOUSPYYNTÖ Korkovaihtoehdot Vaihtuva viitekorko, euribor-korko, muu rahoittajan tarjoama Lyhennykset puolivuosittain EI kerran vuodessa Luoton nostaminen Luoton arvioitu nostoajankohta ja arvioidut nostoerät kiinteän koron korkoindikaatio 6/ klo 12:00 Pitkän viitekoron ja Päivämäärä ja kelloaika: Koranmaksukausi EI 3 kk, 6 kk, Ei 12 kk Yhteyshenkilö Nimi Puhelin (työ) Allekirjoitus Luoton vakuus Vakuus, jos luotonottaja muu kuin kunta tai kunta yhtymä Tarjouksen voimassaolo Tarjouksen tulee olla voimassa 3 1/ saakka Tarjouksen perilläolo Tarjouksen tulee olla perillä 6/ klo 15:00 Mahdolliset lisätiedot Lainan tarve on arvioitu ARA:n hiritapäätöksen perusteella ( laina Toimittamistapa sähköpostilla, EI telefaksilla, Ei postitse Laina-aika Laina-aika vuosina ja mahdolliset vaihtoehdot Tarjouksen toimitusosoite matti. martikainen(at)jns.fi Tiedoksi luotonantajalle Luoton määrä Luoton määrä Mikäli tarjoukseen liittyy luoton ehtojen (marginaalin ja/tai viitekoron) muuttaminen laina-aikana, pyydämme luotonantajaa yksilöimään mahdolliset muutokset tarjouksessa. Pyydämme ilmoittamaan luoton nostoon ja hoitoon liittyvät muut kulut laina-ajalle eriteltyinä. Luotonottajalla on oikeus valita itselleen kokonaistaloudeflisin vaihtoehto. Luotonottaja pidättää itselleen oikeuden hylätä kaikki tehdyt tarjoukset. rii,,-i,,,, rh, 4 78,3 % hyväksytyistä kustannuksista) muu: mikä? kiinnitysvakuus + valtion täytetakaus EI kunnan/kuntayhtymän täytetakaus Ei ku nnan/kuntayhtymän omavelkainen takaus EI3v.,5v.,EI7v.,10v.,Eimuu vuotta Pitkä viitekorko (30/360) sisältäen marginaalin vaihtoehto (todelliset/360) Ei Kiinteä korko (30/360) koko laina-ajalle sisältäen marginaalin EI 3 kk, Ei 6 kk, 12 kk Vapaavuodet: - vuotta Ei muu: mikä? Ei tasalyhenteinen EI kertalyhenteinen muu: mikä? Valtion korkotukilainoitusta koskevan lyhennysohjelman mukaan. v huhti-toukokuusta alkaen työvaiheittain.... vuokratalokohteen peruskorjaaminen 24 as., Kaskitie

10 KUNTARAHOITUS OVi TARJOUS 1 (4) PL HELSINKI Joensuun Kodit Oy Lainata r)ous PL JOENSUU Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme teille korkotukilainaa seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti. Korkoindikaatiot on laskettu , kello 12:00. Pyydetyri tarjouksen kokonaismäärä voidaan jakaa eri viitekorkosidonnaisuuksiin, ellei tarjouksessa ole toisin todettu. Luotonottaja: Joensuun Kodit Oy Luoton määrä: Luottoaika: ,00 euroa 31 vuotta (kokonaislaina-aika) Korkovaihtoehdot: Rakennusajalle (12 kk) alkaen korkotukilainan ensimmäisen erän nostamisesta maksetaan korkotukiasetuksen mukaan 100 % korkotukea omavastuukoron ylittäväl le koron osalle. 1) 12 kk euribor Korko sidotaan 12 kuukauden euriborviitekorkoon lisättynä 1,050 %-yksikön ma rg i n aa lilla. Korkoindikaatio : 1,275 % p.a. sisältäen marginaalin. Luoton viitekorko ja marginaali tarkistetaan 10 vuoden kuluttua, jolloin korko on Kuntarahoituksen 12 kk viitekorko lisättynä 1,300 %-yksikön marginaalilla p.a. 2) 5 vuoden viitekorko Korkoindikaatio: 1,370 % p.a. sisältäen marginaalin 1,050 % -yksikköä. Korko tarkistetaan 5 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen korko on Kuntarahoituksen 5 vuoden varainhankintakustannuskorko lisättynä 1,050 % -yksikön marginaalilla p.a. Korko ja marginaali tarkistetaan 10 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen korko on Kuntarahoituksen 5 vuoden varainhankintakustannuskorko lisättynä 1,300 %- yksikön marginaalilla p.a. Riirii.iIi ()vj I I 74-, 1 {1inki - Kaintarah[ ci..is \1iin, IlJll 1 n,iwc I I P() Ilo UnH 1 Ink o wouiiotin ti MUNlCPALITy FINANCE IJ 3t ) ( Ti 9 () () i tii(iifl iii II) I7fl(t -4

11 3) 10 vuoden viitekorko vahvistetaan kaksi Target pankkipäivää ennen luoton nostamista. Edellä mainitut korot ovat pyyntöajankohdan indikaatioita. Luoton korko Lopullisen koron vahvistaminen: % -yksikön marginaalilla pa. Kuntarahoituksen 10 vuoden varainhankintakustannuskorko lisättynä 1,300 Korko ja marginaali tarkistetaan 10 vuoden kuluttua. Tämän jälkeen korko on Korkoindikaatio: 1,780 % p.a. sisältäen marginaalin 1,050 % -yksikköä. 0 UNICIALII Y FONANCE Kuntarahoitus suorittaa. Mikäli luotonantaja on korottanut kiinteä- tai vaihtuvakorkoisesta luotosta perittävää yhteydessä, velaliinen on veivoiiinen korvaamaan luotonantajalle kaikki iuotonantajan takaislnmaksulie vähintään kaksi (2) viikkoa ennen ajankohtaa, jolloin takaisinmaksu on tarkoitus vaihtuvakorkoisen iuoton enneriaikaisesti takaisn muuna ajankohtana kuin korontarkistuksen tämän kohdan tai 4. kohdan mukaisesti kiinteakorkoisen luoton ennenaikaisesti takaisin tai ilmoittamalla siitä vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kyseistä muutospälvää. Mikäli veiallinen maksaa korkoa, marglnaaila tai muuttanut luoton viitekorkoa iainaaikana 4. kohdan mukaisesti, velaliinen ennenalkaisesti takaisin. Veiallisen on pyydettävä luotonantajan suostu mus ennenaikaiseile Velafllnen voi luotonantajan suostumuksen saatuaan maksaa uoton kokonaisuudessaan tai osan siitä luotonantajan kustannukset Velallisella on oikeus saada halutessaan arvio korosta seuraavalle korkojaksolle. Velallisen oikeus maksaa velka ennenaikaisesti takaisin ja velvollisuus korvata 8. mukaisissa tilanteissa: mahdollista veloituksetta Kuntarahoitukseri yleisten velkakirjaehtojen kohdan Velallisen aloitteesta tapahtuva luoton ennenaikainen takaisinmaksu on Luoton ennenaikainen takaisinmaksu: valtion täytetakaus. Luoton vakuus: Kiinnitykset rakennettavaan kohteeseen (1,2 kertaa luoton pääoma) sekä koron/askentaperusteet. Verratessanne en tarjouksia huomioikaa mahdollisesti toisistaan poikkeavat päivää ja kuukautta, jossa on 30 päivää. Pitkissä viitekoroissa koronlaskuperusteena käytetään vuotta, jossa on 360 lukumäärä on kuukauden todellisten kalenteripäivien lukumäärä. käytetään vuotta, jossa on 360 päivää ja kuukautta, jossa korkopäivien Euriborkoroissa ja Kuntarahoituksen viitekoroissa koronlaskuperusteena Koronlaskuperusteet: Koron maksu: Luoton korko maksetaan puolivuosittain. kesken ennen luotonnostoa. Lopullinen lyhennysohjelma on suu nniteltavissa luotoriottajan ja antajan kuitenkin tehtävä vuokra-asu ntolainojen ja asu misoikeustalolainojen maksetaan viisivuotisjaksoissa kaksi kertaa vuodessa. Lyhennykset on Tarjouksemme korkoindikaatiot on laskettu olettaen, että luoton lyhennykset lyhenteinen korkotukilaina). korkotuesta annetun asetuksen (271/2004) 9 5:n mukaisesti (kiinteä Luoton lyhennysohjelma: voi maksaa iuoton kokonaisuudessaan tai osan siitä ennenaikaisesti takaisin koron muutospäivänä 2 (4)

12 Tuoton nostoeristä. Hyvä ksyessänne tarjouksem me pyydämme teitä ystävällisesti sopimaan Huhti-toukokuun nostopäivämme ovat 20.4., 29.4., ja Nostopäivät ovat nähtävissä Kuntarahoituksen internetsivuilla. erä tulisi nostaa 3 kuukauden kuluessa tarjouksen hyväksymisestä. Luoton nosto; Luotto nostetaan rakennusvaihetta vastaavissa erissä. Luoton ensimmäinen varainhankinnan maksupäivien mukaisesti. Maksupäivät: Luoton korkojen ja lyhennysten maksupäivät määräytyvät Kuntarahoituksen Luoton yleiset ehdot saa Kuntarahoituksesta pyydettäessä. jalleenraholtuksen purkamisesta aiheutuvat kulut ja muut maridolliset kulut sekä korvaamaan luotonentajan tuoton menetyksen. 1 N(JNICIPAIITY FONONCE Kuntarahoitus Takauskeskus voi myöntaä takauksia 1 :ssa tarkoitettujen luottolaitosten kansalaisten kannalta välttämattömiä palveluita, jos viimeksi mainittujen turvaamiseksi. palveluiden järjestäminen on paikallisten tai alueellisten olosuhteiden vuoksi Luottolaitos voi käyttää osan hankkimistaan varoista maksuvalmiutensa määräamisvallassa olevia yhteisöjä taikka kunnallisia liikelaitoksia, jotka harjoittavat kuntien toimialaan kuuluvia laissa säädettyjä julkisia tarpeen niiden saatavuuden tai tehokkaan tuottamisen turvaamiseksi, varainhankinnalle, jos luottolaitos käyttaa harikkimiaan varoja: ja ylläpitoa sosiaalisin perustein harjoittavia yhteisöja tai niiden palvelutehtäviä tai näitä välittömästi palvelevia toimintoja taikka muita ehdoin kuntien tai kunteyhtymien kokonaan omistamia tai niiden 2) rahoittaakseen Euroopan yhteisön valtiontukisaantöjen mukaisesti edullisin 3) rahoittaakseen Euroopan yhteisön valtiontukisääntöjen mukaisesti edullisin maäraamisvallassa olevia yhteisöjä; taikka ehdoin valtion viranomaisten nimeämia asuntojen vuokraamista tai tuottamista 1) rahoittaakseen kuntia tai kuntayhtymia; Lpki kuntien takauskeskuksesta: 1 p Takauksen myöntmisen edellytykset kyseisen pykälän mukainen. yhteisö ja että asiakas on harkinnut luoton käyttötarkoituksen olevan että asiakas on Kuntien takauskeskuksesta annetun lain la :n mukainen Hyvä ksymällä tämän tarjouksen asiakas vakuuttaa Kuntarahoitus Oyj :lle, luoton yleisiä ehtoja (mukaan lukien hinnoittelun tarkistukset laina-aikana). Nostettuun luottoon sovelletaan velkakirjan ehtoja ja Kuntarahoitus Oyj:n kustannus nousee. Kuntarahoitus Oyj pidättää myös oikeuden yksipuolisesti muuttaa tarjouksen hinnoittelua (viitekorko ja/tai marginaali), nostamattoman lainan tai lainan osan osalta, mikäli Kuntarahoituksen pitkäaikaisen varainhankinnan hinnoittelua (viitekorko ja/tai marginaali), mikäli Kuntarahoituksen pitkäaikaisen varainhankinnan kustannus nousee. Muut ehdot: Kuntarahoitus Oyj pidättää oikeuden muuttaa hyväksymättömäri tarjouksen Muut kulut Emme peri muita kuluja. 3 (4)

13 (7 1/ KUNTARAHOITUS OYJ Yhteyshenkiläinänne toimivat Jukka Leppänen, puh (9) ja Yhteistyöterveisin, Paula Merta, puh (9) Tarjouksemme on voimassa saakka. Vastaamme mielellämme tarjoustamme koskeviin kysymyksiinne. Tarjouksen voimassaolo: MLJNOCIPAI$TV FIN*OdCE. Kuntrahoitus Rahoituspäallikkö Rahoitusasiantuntija Paula Merta o Roste - 4 (4)

KODIT Konsernihallinto

KODIT Konsernihallinto PL 242, Merimiehenkatu 30 1 80101 Joensuu P - valtion - omat - kaupungm Kolmassij alainan hakeminen uustuotantohankkeelle Reij olantie 2 24.11.2014 I-lakern us Dno 3c/2 t f -Ö /;$, / Saap. 0Vi/ // 20 /y

Lisätiedot

Joensuun Kodit Oy Pöytäkirjan ote5/2014 Hallitus 15.5.2014

Joensuun Kodit Oy Pöytäkirjan ote5/2014 Hallitus 15.5.2014 Joensuun Kodit Oy Pöytäkirjan ote5/2014 Hallitus 15.5.2014 Aika: 15.5.2014 klo 17.30 18.02 Paikka: Merirniehenkatu 30, Joensuu, 2. kerroksen kokoushuone Läsnä: Hirvonen Eero puheenjohtaja Hattunen Jenna

Lisätiedot

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 17.6.2015

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 17.6.2015 1 YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 17.6.2015 Danske Bank Oyj Kuntarahoitus Oyj Rantasalmen Osuuspankki Lainan määrä 1.000.000 euroa 1.000.000 euroa 1.000.000 euroa Laina-aika 10 vuotta 15 vuotta 15 vuotta

Lisätiedot

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 13.11.2014 (vesi- ja viemärilaitos)

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 13.11.2014 (vesi- ja viemärilaitos) YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 13.11.2014 (vesi- ja viemärilaitos) 1 Danske Bank Oyj Kuntarahoitus Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj Lainan määrä 220.000 euroa 220.000 euroa 220.000 euroa Laina-aika 10 vuotta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610 SISÄLLYS N:o Sivu 604 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta... 1553 605 Laki yhteishallinnosta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013 Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) Nordea Pankki Suomi Oyj:n (pankki) korttiehtojen ja Nordean euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisten ehtojen lisäksi tähän luottoon sovelletaan

Lisätiedot

YLEISKIRJE. Pvm 17.7.1997

YLEISKIRJE. Pvm 17.7.1997 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERiÖ PL232 00171 Helsinki YLEISKIRJE Pvm 17.7.1997 Dnro 2908/01/97 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmanro 111/97 Maaseutuelinkeinopiirit, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS LISTALLEOTTOESITE Perusosa 28.4.2003 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Joukkovelkakirjaohjelma 200.000.000 euroa Joukkovelkakirjaohjelman perusteella liikkeeseen laskettavan lainan

Lisätiedot

Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien

Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien 1 (9) Joukkovelkakirjalainan 2013 muutetut ehdot, voimassa 25.8.2014 lähtien Joukkovelkakirjalainan ehdot on laadittu englanniksi ja käännetty suomeksi. Jos ehtojen alkuperäisen englanninkielisen version

Lisätiedot

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA Näitä yleisiä luottoehtoja sovelletaan Ferratum Finland Oy:n (jäljempänä Ferratum) myöntämiin Ferratum Joustava -luottoihin. Ferratum Joustava -luottoa koskeva luottosopimus

Lisätiedot

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA

YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA YLEISET LUOTTOEHDOT FERRATUM JOUSTAVA Näitä yleisiä luottoehtoja sovelletaan Ferratum Finland Oy:n (jäljempänä Ferratum) myöntämiin Ferratum Joustava -luottoihin. Ferratum Joustava -luottoa koskeva luottosopimus

Lisätiedot

Ferratum myöntää lainaa suomalaisille 20-vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti.

Ferratum myöntää lainaa suomalaisille 20-vuotta täyttäneille henkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Yleiset lainaehdot Alla on määritelty ne ehdot, joilla Ferratum Finland Oy (jäljempänä Ferratum tai luotonantaja) myöntää lainan sitä hakevalle henkilölle (jäljempänä asiakas). Lainan hakeminen ja myöntäminen

Lisätiedot

Luoton Ehdot FITSFCC

Luoton Ehdot FITSFCC 1/3 1. YLEISTÄ 10/2013 Luotonantajana toimii TeliaSonera Finance Finland (Y-tunnus 2123305-7), Teollisuuskatu 13, PL 520, 00051 Sonera, Puh. +358 (0) 2040 29129 (jäljempänä Luotonantaja), TeliaSonera Finance

Lisätiedot

Käyttölainan yleiset ehdot

Käyttölainan yleiset ehdot Käyttölainan yleiset ehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan Sampo Pankki Oyj:n (jäljempänä pankki ) asiakkaalleen (jäljempänä velallinen ) myöntämään käyttölainaan. Nämä käyttölainan

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 23.3.2005 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2005 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2005.

LISTALLEOTTOESITE 23.3.2005 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2005 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2005. LISTALLEOTTOESITE 23.3.2005 SPONDA OYJ SPONDA OYJ:N 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 1/2005 70.000.000 JOUKKOVELKAKIRJALAINA 2/2005 Pääjärjestäjä: OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj 1 Liikkeeseenlaskija:

Lisätiedot

NETTILUOTON SOPIMUSEHDOT 06/2007

NETTILUOTON SOPIMUSEHDOT 06/2007 NETTILUOTON SOPIMUSEHDOT 06/2007 1. Luoton myöntäminen Luoton myöntää Nordea Rahoitus Suomi Oy (jäljempänä luotonantaja). Luotto voidaan hakemuksesta myöntää Suomessa vakituisesti asuvalle 18 vuotta täyttäneelle

Lisätiedot

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS")

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA (YLEISSOPIMUS) SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS") Kuntarahoitus Oyj ("sopijapuoli" tai "Kuntarahoitus") ja ("asiakas" tai "sopijapuoli") sopivat tällä yleissopimuksella niistä yleisistä

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat

KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 5/2012 Kokousaika 19.3.2012 klo 18.00 20.56 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 3,5 MILJOONAN EURON VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN

Lisätiedot

Todellisella vuosikorolla korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen.

Todellisella vuosikorolla korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen. MasterCard- luottokorttien käyttöehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä MasterCard -luottokorttien käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) kortinhaltijalle myöntämään luottotiliin ja siihen

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin. Sivu 1 / 7 KESKISUOMALAINEN OYJ:N PÄÄOMALAINAN 2011 EHDOT Keskisuomalainen Oyj:n (Yhtiö) hallitus (Hallitus) on 17.3.2011 päättänyt laskea liikkeeseen pääomalainan alla olevin 30.3.2011 täsmennetyin ehdoin.

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 50 Valtuusto 21.05.2015 AIKA 21.05.2015 klo 16:00-17:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Otava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007 xx.9.27 3.9.27 1. Asuntorahoitus 1 1.1 Asuntotuotannon rahoitus 2 1.2 Asuntoluottokanta 2 1.3 Asuntolainojen myöntäjät 3 1.4 Pankit asuntolainojen myöntäjinä 4 1.5 Asuntolainojen korot ja korkomarginaali

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot

YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot YkkösBonus MasterCard - luottokorttien käyttöehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä YkkösBonus MasterCard -luottokorttien käyttöehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) kortinhaltijalle myöntämään

Lisätiedot

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään.

1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luottoehdot Suomen Rahoitusyhtiö Oy 1. Luottosopimuksen osapuolet Luottosopimus syntyy Suomen Rahoitusyhtiö Oy:n ja luottoa hakeneen asiakkaan välille, mikäli luotto myönnetään. Luotonantaja Suomen Rahoitusyhtiö

Lisätiedot