SASTAMALAN OPISTO 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN OPISTO 2015"

Transkriptio

1 SASTAMALAN OPISTO 2015 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy 2 Vinkkejä ja pykäliä 4 Tapahtumia, opiston esiintyjäpankki, lava avoinna 7 Sastamalan opiston kirjoittajayhdistys 8 Pää kuntoon opiston kursseuilla 9 Avoin yliopisto-opiskelu 11 Karkku, Tyrvää, Vammala 17 Opettajan ja ohjaajan koulutus Keikyä, Kiikka 72 Kiikoinen 86 Mouhijärvi 91 Suodenniemi 103 Toimipisteet 108 Gallen-Kallelan juhlavuosi 112 Kuvat, taitto, kansi Jari Penkkimäki Painatus: Vammalan Kirjapaino Tervetuloa opiskelemaan College in English 1

2 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy Kustannuspaineet vaivaavat Sastamalan Opistoa, kuten muitakin julkisia laitoksia. Kustannukset nousevat, mutta budjettiin varatut määrärahat eivät kasva - pikemminkin päinvastoin. Meillä opistolla on pyritty ennakoimaan tulevia paineita kehittämällä dynaamista kurssisuunnittelua ja muuttamalla hinnoittelua paremmin kustannuksia vastaavaksi. Lukuvuoden hinnoittelumuutoksilla on ollut kaksi tavoitetta. Ensinnäkin pyrkimys on lisätä opiston tuloja noin euroa ja toiseksi muuttaa hinnoittelua oikeudenmukaisemmaksi siten, että suuremman yhteiskunnan tuen saavien oppijoiden oma osuus kurssin hinnasta olisi hieman suurempi. Kevätkaudella 2015 päästiin jo kokeilemaan muutamia dynaamisen kurssisuunnittelun asioita, kuten uutta lukukauden pituutta, uudenlaisia kursseja ja kurssien hinnoittelua uusien kurssien osalta. Todenteolla uusi kurssisuunnittelu alkaa näkyä lukuvuoden alussa. Uudet kurssityypit, kuten yhden illan HH-kurssit, ovat osoittautuneet toimiviksi. Kotikurssit eivät vielä ole ottaneet tuulta toivotussa mitassa jos olet kiinnostunut ota yhteyttä. Kaiken kaikkiaan opintopiirien ja kurssien tarjonta on monipuolistunut ja opiskelumahdollisuudet lisääntyneet. Avoimen yliopiston koulutuksia on lisätty. Kasvatustieteiden ja kielten lisäksi voi opiskella muun muassa tulevaisuudentutkimusta, draamakasvatusta ja erityispedagogiikkaa. Syksyn ohjelmaan tulee lisäksi Akseli Gallen-Kallelan hengessä Suomen ja lähialueiden taidehistoriaa. Tänä syksynä melko suuri osa kursseista Mouhijärvellä, Karkussa ja Vammalassa saa uuden tilan. Mouhijärvellä monien kädentaitojen kurssien ja taidekoulun (taiteen perusopetus) uudeksi opetustilaksi tulee vanha puukoulu, jossa toimivat myös peruskoulun käsityöluokat. Karkussa kangaspuut on siirretty vanhan paloaseman autohalliin. Jatkossa tila palvelee myös muita opintopiirejä. Vammalassa opiston toiminta Kallialan koululla lakkaa. Opintopiirit muuttavat suurelta osin Kauppalan kulmaan. Tilojen uudelleen järjestely parantaa oppijoiden palvelutasoa ja turvallisuutta. Vakituisen henkilökunnan merkitys opiston opetuksen tuottamisessa on olennainen. Jokaisella on omat vastuualueensa. Opettajien ja osastonjohtajien vastuualueeseen kuuluu mm. kurssien yleissuunnittelu, pidettyjen tuntien seuraaminen (osallistuminen opetukseen), välineistöstä huolehtiminen ja opetusmateriaalin hankkiminen. Opettajien työnkuvaan kuuluu oman alueen ja oman opetuksen lisäksi tuntiopettajien pedagoginen ohjaus. Tuntiopettajat pitävät suurimman osan opetuksesta. Toimistohenkilökunnan työpanos on merkittävä kurssien käytännön toteutuksessa. Sastamalan Opisto on osallistunut vuosien varrella useisiin kansainvälisiin hankkeisiin. Hankkeet ovat erittäin merkittäviä opiston toiminnan kannalta, koska ne mahdollistavat opetuksen kehittämisen ja opettajahenkilökunnan kouluttautumisen uudenlaisiin opetusratkaisuihin. Hyvää syksyn alkua ja antoisia opintotuokioita. Kari Kotiranta vs. rehtori 2

3 SASTAMALAN OPISTON KURSSIT SYKSYLLÄ 2015 Sastamala Karkku, Tyrvää, Vammala 17 Elämäntaidot 17 Musiikki 24 Taide- ja ilmaisu 27 Taiteen perusopetus 35 Liikunta 38 Kielet 47 Kädentaidot 58 Kotitalous, maa- ja metsätalous 70 Suodenniemi 103 Historia, yhteiskunta ja talous 103 Musiikki 103 Kielet 104 Tietotekniikka 104 Kuvataiteet- ja muotoilu 104 Kädentaidot 104 Liikunta 106 Kotitalous, maa- ja metsätalous 106 Keikyä, Kiikka 72 Elämäntaidot 72 Taide- ja ilmaisu 75 Taiteen perusopetus 78 Kädentaidot 79 Kielet 81 Liikunta 82 Kiikoinen 86 Taiteen perusopetus 86 Kielet 87 Tietotekniikka 87 Kuvataiteet- ja muotoilu 87 Kädentaidot 90 Liikunta 90 Muu koulutus 90 Mouhijärvi 91 Taiteen perusopetus 91 Historia, yhteiskunta ja talous 92 Terveydenhoito 92 Musiikki 92 Kielet 94 Tietotekniikka 95 Esittävä taide ja kirjallisuus 95 Kuvataiteet 96 Kädentaidot 96 Tanssi ja liikunta 100 Kirjallisuus ja luova kirjoittaminen 101 Muu koulutus 102 Lue huolellisesti kohta Vinkkejä ja pykäliä Tervetuloa opiskelemaan 3

4 Vinkkejä ja pykäliä Opinto-ohjelma Sastamalan Opisto tarjoaa eri puolilla laajaa Sastamalaa noin kurssia ja oppituntia vuodessa. Opintoohjelma syntyy ja muotoutuu asukkaiden toiveista ja tarpeista. Koko ajan elävä ja muuttuva ohjelma löytyy myös netistä: Kaikki ovat tervetulleita Ikä, sukupuoli, asuinkunta, vakaumus yms. seikat eivät ole esteitä Sastamalan Opistoon tulemiselle. Opetuksen sujuvuuden vuoksi osa kursseista on kuitenkin kohdennettu tietyn ikäisille ja pelkästään naisille tai miehille (esim. liikunta). Lapsille ja nuorille on tarjolla myös runsaasti ihan omia juttuja. Oppijan omalla vastuulla on arvioida omat mahdollisuutensa selvitä opinnoista myös opiston suunnittelijaopettajat auttavat tarvittaessa opintojen suunnittelussa. Ryhmäopetuksessa esim. kielissä, musiikissa ja tanssissa voidaan edellyttää tiettyä riittävää valmiutta ja taitoa. Jos kurssille on tulossa enemmän väkeä kuin mukaan mahtuu, opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Dynaaminen kurssien suunnittelu Opisto on aina läsnä kun kansalaiset tarvitsevat opistoa. Eri vuodenaikoina ihmisillä on erilaisia tarpeita ja näihin opisto yrittää vastata. Opintopiirien suunnittelussa tämä tarkoittaa vuoden jakamista neljään osaan: Jatkossa puhutaan syksyn, talven, kevään ja kesän kursseista. Kurssien tuntimäärät vaihtelevat aihealueiden ja tarpeiden mukaan. Kurssityypit ovat seuraavat: Perinteinen koko lukuvuoden opintopiiri. Tällaisia ovat kulttuurisesti ja sosiaalisesti merkitykselliset piirit, joilla on pitkä historia, ja osallistujat ovat sitoutuneita toimintaan läpi vuoden. Lukukauden (syksy tai kevät) mittainen kurssi. Vuoteen tällaisia kursseja mahtuu kaksi. Tavoitteena on tarjota mielekkäitä kokonaisuuksia ja lisätä joustavuutta valintoihin. Nämä puolen vuoden kurssit muodostavat opinto-ohjelman rungon. Moduulikurssit 6, 12 tai 18 tuntia keskittyvät ajankohtaisiin ja vuodenaikaan kohdistuviin opintokokonaisuuksiin tai täydentävät kurssitarjontaa. Näiden opintopiirien määrää lisätään toiveiden ja tarpeiden mukaan. HH-kurssit (Hauskat ja Hyödylliset) ovat yhden illan opintopiirejä. Käsittelyssä on yleensä yksi asia kerrallaan. Kotikurssit ovat yhden illan kursseja, jotka voidaan toteuttaa kutsuperiaatteella oppijoiden kotona. Opiston organisoimat omatoimikurssit, jotka opiston henkilökunta suunnittelee ja auttaa toteutuksessa, mutta varsinaista opettajaa ei ole. Opiskelu tapahtuu opiskelukaverien avustamana. Luennot - tarjolla on myös mielenkiintoisia luentoja. Ennakkoilmoittautuminen Kursseille on ilmoittauduttava etukäteen, yleensä netissä. Poikkeavasta ilmoittautumistavasta mainitaan ohjelmassa erikseen kyseisen kurssin kohdalla. Jos ilmoittautuneelle tulee este, pitää ilmoittautuminen peruuttaa välittömästi. Mikäli opiskelija ei peruuta ilmoittautumistaan, vaan jää ainoastaan tulematta, voi opisto periä ilmoittautumismaksun suuruisen maksun aiheettomasta opintopaikan varaamisesta. Aiheeton opintopaikan varaaminen lyhytkurssilta laskutetaan opintomaksun suuruisena, jos ilmoittautumista ei ole peruutettu vähintään 3 päivää ennen kurssin alkamista. Mikäli ilmoittautunut aktiiviopiskelija jää tulematta kurssille, peritään turhasta opintopaikan varaamisesta 20 euron suuruinen toimistomaksu. Kurssin ensimmäiselle kerralle voi kuitenkin tulla katsomaan (ei lyhytkursseille), soveltuuko kurssi itselle, mutta jollei tule mukaan, on kurssille ilmoittautuminen peruutettava välittömästi, viimeistään ennen toista opintokertaa, koska joku muu oppija saattaa tarvita opiskelupaikan. Ilmoittautumisen voi peruuttaa netissä tai puhelimitse opiston toimistoon. 4

5 Opintopiirien minimikoko Kurssi tai opintopiiri ei voi alkaa, jos mukaan ei tule riittävästi osallistujia. Opintopiirien minimikoko keskustassa on 8 ja Sastamalan reuna-alueilla 7 ennakkoilmoittautunutta. Kielten jatkokursseilla ennakkoilmoittautuneita tarvitaan 5. Jos ei ehdi kurssin alkuun Monille kursseille uusia aloittajia voidaan ottaa myöhemminkin, pitkin työvuotta. Kun koko vuoden kurssille liittyy mukaan vasta kevätkaudella, on ilmoittautumismaksukin pienempi. Opiskelijamaksut Kurssille ilmoittautunut opiskelija saa postitse laskun kurssin ilmoittautumismaksusta. Ilmoittautumismaksu kattaa opiskelijan osuuden kurssin järjestelyistä. Laskutettua maksua ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opintosi. Jos sinulla on satunnaisia vaikeuksia maksaa opintomaksuja, niin ota välittömästi yhteyttä opiston toimistoon saadaksesi lisää maksuaikaa. Muussa tapauksessa maksamaton lasku menee aina perintään ja siitä tulee lisäkustannuksia. Aktiiviopiskelijan maksut (aktiivikortti) Aktiiviopiskelijaksi voi alkaa maksamalla 68,50 euron lukukausimaksun. Ilmoittauduttaessa koko vuoden kurssille maksu pitää maksaa koko lukuvuodelta, jolloin maksu on 137 euroa. Opiston toimialueen työttömälle työnhakijalle (koodi 02 tai 03) ja eläkeläiselle, jonka tulot ovat kuukaudessa keskimäärin korkeintaan euroa, lukukauden aktiivimaksu on 15 euroa. Maksun voi maksaa myös koko lukuvuodelta, jolloin maksu on 30 euroa. Työttömyydestä tai pienituloisesta eläkeläisyydestä vaaditaan todistus. Todistus esitettävä sekä työttömiltä, että eläkeläisiltä. Aktiiviopiskelijaksi voi ilmoittautua elokuun 10:stä päivästä syyskuun loppuun sekä kevätkaudelle tammikuun alusta tammikuun loppuun. Muina aikoina aktiiviopiskelijaksi ei voi ilmoittautua. Ilmoittautuminen tapahtuu Opiston toimistossa, netissä tai osastonjohtajalle. Aktiivimaksu laskutetaan opintomaksun tapaan. Aktiiviopiskelija pääsee ilman eri maksua lähes kaikille kursseille kaikissa osastoissa sinä aikana kun aktiivimaksu on voimassa. Kursseille täytyy kuitenkin ilmoittautua. Aktiivimaksu ei koske musiikin tai kielten yksittäis- tai pariopetusta, avointa yliopistoa, HH- ja kotikursseja eikä yli 60 euron lukukauden kursseja eikä yli 100 euron lukuvuoden kursseja. Aktiiviopiskelijalle ei taata pääsyä kurssille, jonka osallistujamääriä joudutaan karsimaan. Aktiiviopiskelijan odotetaan osallistuvan valitsemiinsa opintoihin säännöllisesti, koska poissaolot ja ryhmien vaihtamiset häiritsevät muiden ryhmäläisten oppimista. Lasten taidekoulun maksu Taidekouluun eli taiteen perusopetukseen osallistuvan maksu on lukuvuodelta 84 euroa. Maksun voi maksaa myös lukukausittain, jolloin maksu on 42 euroa lukukaudelta. Taidekoulun maksu oikeuttaa opiskelemaan sekä pääainetta että muita soveltuvia opintoja. Taidekoululainen voi aktiiviopiskelijan tavoin osallistua myös tavallisiin opintopiireihin. Musiikin yksittäisopetus Laulua tai soittoa voi opiskella myös yksin ja silloin se on kalliimpaa kuin ryhmässä. Maksu määräytyy opetuskerran pituuden mukaan: esim. 45 minuutin jakso viikoittain syksystä kevääseen maksaa 297 euroa (lukuvuosi 25 viikkoa) tai 423 euroa (lukuvuosi 35 viikkoa). Kirjat ja tarvikkeet Oppikirjat ja tarvikkeet jokainen opiskelija kustantaa itse. Taitoaineissa hankinnoista voi kertyä isokin summa. Joillakin kursseilla materiaaleja hankitaan yhteisesti ja tällöin ilmoittautumismaksun lisäksi peritään materiaalimaksu. Opiskelija saa tietysti pitää valmistamansa työt. KURSSIT NETISSÄ 5

6 Todistukset Useimmiten kansalaisopisto-opiskelu on omaehtoista itsensä kehittämistä ilman muodollisia tutkintoja. Todistuksen osallistumisesta voi tarvittaessa pyytää Opiston toimistosta. Ohjelmassa on myös tavoitteellista opetusta, kuten avoin yliopisto-opiskelu, josta saa virallisen todistuksen. Taiteen perusopetuksesta saa myös virallisen todistuksen, Taiteen perusopetuksen päästötodistuksen. Työturvallisuuteen liittyviä periaatteita Käytäthän aina kuulo- ja silmäsuojaimia tai muita henkilökohtaisia suojaimia, mikäli työskentelyysi liittyy vähäinenkin turvallisuusriski. Älä käytä mitään rikkoontunutta laitetta. Ilmoita rikkoontuneesta laitteesta välittömästi opettajalle. Älä poista koneista niiden suojalaitteita. Huolehdi yleisestä siisteydestä se on myös työturvallisuusasia. Lattialla ei saa olla esteitä, joihin voisi kompastua. Huolehdi paloturvallisuudesta. Selvitä alkusammutusvälineiden paikat ja käyttöohjeet sekä poistumistiet. Koneita ei saa käyttää tilanteissa, joissa huomio on keskittynyt muuhun kuin tehtävään työhön. Jos olet epävarma jonkin työturvallisuusasian suhteen, kysy ennen kuin toimit. Työturvallisuusohjeita rikkova oppija voidaan poistaa oppitunnilta. Vakuutukset Onnettomuuksiin Opisto on varautunut vakuuttamalla alle 16-vuotiaat opiskelijat. Aikuiset ovat mukana omalla vastuullaan. Ainakin teknisen työn harrastajien on viisasta harkita vapaa-ajan vakuutusturvaa. Valtio ja kunnat ylläpitäjinä Sastamalan Opisto on osa Sastamalan kaupunkia. Opistolla on johtokunta, joka tekee ehdotuksia kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnalle, jonka ohjauksessa opisto on. Opetustunnin hinta on noin 70 euroa, josta valtionosuudet kattavat vajaan kaksi kolmannesta. Sastamalan kaupungin osuus on vajaa neljännes. Opiskelijan osuudeksi jää maksettavaksi runsas 10 euroa - siis kymmenen hengen opintopiirissä yhden oppijan maksuksi tulee keskimäärin yksi euro tunnilta. Tekijänoikeudet ja valokuvat Sastamalan Opiston kursseilla suunniteltujen teosten tekijän oikeudet ovat henkilöllä, opettajalla tai opiskelijalla, joka teoksen on tehnyt. Oletusarvoisesti kaikki toiminta tapahtuu Creative Commons -lisenssin puitteissa. Muut saavat kopioida, jakaa, näyttää ja esittää opiskelijan tekijänoikeuksiin kuuluvaa teosta sekä sen pohjalta muokattuja versioita, mutta vain ei-kaupallisessa käytössä. Sastamalan Opistolla on meneillään useita hankkeita osassa valokuvat ja videot ovat osa dokumentointia. Sastamalan Opiston tilat ymmärretään julkisiksi tiloiksi, joissa valokuvaus ei tarvitse kuvattavien erityistä hyväksyntää, mutta jos et halua kuvatuksi, ilmoita kuvaajalle toivomuksesi. Kolme tapaa ilmoittautua kursseille Ilmoittaudu netissä, osoitteessa www. sastamalanopisto.fi. Opiston kotisivuilla on lisätietoa ja ohjeita netti-ilmoittautumiseen. Ilmoittaudu puhelimitse Opiston toimistoon palvelusihteereille Arjalle tai Merjalle Tule käymään Opiston toimistossa aukioloaikoina ma-to 8-15:30 ja pe Opekokous Kaikille Sastamalan Opiston opettajille Keskiviikkoa 2.9. klo 17:30-20 Aittalahden opistotalolla Ajankohtaista 6

7 TAPAHTUMIA Nenäpäivä Nenäpäivä kerää varoja maailman köyhimmissä oloissa elävien lasten hyväksi ja yllyttää suomalaisia hauskaan varainkeräykseen. Nenäpäivä järjestetään kerran vuodessa loka-marraskuun aikana. Kolmen viikon kampanja huipentuu Yle TV2:n Nenäpäivä-show hun, jossa on mukana Suomen kirkkaimpia tähtiä. Nenäpäivää 2015 vietetään perjantaina Kampanja-aika on Sastamalan Opisto osallistuu Nenäpäivän tapahtumiin ja tempauksiin. Voit osallistua Opistolla mm. stand-up -komiikan kurssille ( ). Opisto etsii mukaan paikallisia yrityksiä, yhdistyksiä, yksittäisiä henkilöitä ja muita yhteistyökumppaneita. Mikäli nenäpäivä puraisi myös sinua, ota yhteyttä: Tehdään yhdessä hyvää, helposti ja hauskasti. Seuraa ilmoittelua nettisivuillamme www. sastamalanopisto.fi. Pe Musiikinopiskelijoiden joulukonsertti Su klo Paikka tarkentuu myöhemmin. Kirjaset Lasten ja nuorten kirjatapahtuma KIR- JASET järjestetään Luvassa esityksiä, työpajoja, kirjavinkkausta ja muuta kirja-aiheista ohjelmaa. Seuraa KIRJASTEN ohjelmaa: Tanssinpäivän näytös Sastamalan Opisto juhlistaa kansainvälistä tanssinpäivää keväällä pidettävällä tanssinäytöksellä. Opiston tanssinopiskelijat päästetään estradille taas Näytöksessä nähdään koko lukuvuoden aikana treenattuja ja hiottuja tansseja sekä vierailijoiden upeita taidonnäytteitä. Su klo 16 Sylvään auditoriossa Muita tapahtumia ks. lisää opinto-ohjelman sivuilta teatteri- ja muista retkistä. Ajantasaiset tiedot tapahtumista löytyvät nettisivuiltamme Opiston esiintyjäpankki Sastamalan Opisto saa vuosittain lukuisia pyyntöjä ja kyselyjä esiintyjistä paikallisiin tilaisuuksiin. Opisto tarjoaakin mielellään esittävien taiteiden opiskelijoilleen (1-100v.) mahdollisuuden päästä esiintymisten kautta kehittämään omia taitojaan ja kykyjään. Mikäli haluat päästä esiintymään, lähetä lyhyt esittely itsestäsi, kokemuksestasi ja esityksestäsi: Kirjoita viestin otsikoksi Esiintyjäpankki. Ilmoittautuakseen esiintyjäpankkiin ei tarvitse olla ammattilainen, eikä 10 vuoden musiikkiopintoja vaadita. Riittää, että on hankkinut jonkin verran lavakokemusta ja tykkää esiintyä. Lavakokemusta voi tulla hankkimaan myös Opiston Lava Avoinna! -klubille. Seuraa Opiston sivujen tiedotteita tai Lava Avoinna! facebook-sivua. Lava Avoinna -klubi! Lava Avoinna! on Sastamalan Opiston treeniklubi, jonne kuka tahansa voi tulla ottamaan ensiaskeleitaan estraditaiteen saralla ja kokeilla uusia numeroitaan yleisön edessä. Klubi on tarkoitettu kaikille, oli oma laji sitten soitto, laulu, tanssi, sirkus, teatteri tai jokin aivan muu estraditaiteen muoto. Klubin tarkoituksena on saada paikkakunnalle lisää näyttämötaiteen tekijöitä, kokijoita sekä näkyvyyttä paikallisille eri alojen osaajille. Tilaisuus tarjoaa myös oivan mahdollisuuden tulla Lue huolellisesti kohta Vinkkejä ja pykäliä 7

8 kokeilemaan esiintymistä. Esiintymisistä ei makseta palkkioita. Yleisölle tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Kyselyitä ja esiintymisehdotuksia ottaa vastaan: Miikka Mäkelä, p / Syksyn Lava Avoinna -klubi-ilta on LA klo 19 Opiston tanssistudio Oivapajalla (Liekolankatu 4:n kohdalla oleva lastauslaituri) Sastamalan Opiston kirjoittajayhdistys Vuonna 2009 perustettu yhdistyksemme haluaa yhdistää eri kirjoittajapiirejä ja yhdessä toimien tuoda näkyvyyttä piireille sekä virkistystä piiriläisille kirjoittamisen ja muun mukavan yhdessäolon merkeissä. Syksyllä 2015 julkaisemme kolmannen antologiamme. Yhdistyksen alkusanat juontavat juuri näistä julkaisuista. Niitä ei olisi voinut tehdä pelkästään Opiston nimen alla, vaan puuhaajaksi tarvittiin yhdistys. Vuosittain olemme järjestäneet mm. teatterimatkoja ja pikkujoulun. Opiston ja yhdistyksen jokakeväisessä hyvänmielen runoillassa halukkaat pääsevät pistämään parastaan yleisön edessä. Otamme mielellämme vastaan uusia ideoita tulevasta toiminnasta sekä ylipäätään toimintatavoistamme. Jäsenyyteen riittää että kirjoitat nyt tai olet kirjoittanut aiemmin jossain Sastamalan Opiston piirissä. Jäsenyys ei velvoita Sinua mihinkään, eikä jäsenmaksua peritä. Jätä yhteystietosi sihteeri-pirkolle pirkko. tai p , niin liitämme sinut iloiseen joukkoomme. 8

9 Pää kuntoon Sastamalan Opiston kursseilla 68,50 / lukukausi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee pään kunnossa pitämiseksi terveellisiä ruokatottumuksia, liikuntaa, aivojen käyttöharjoituksia ja oman terveydentilan seurantaa. Suositukset perustuvat THL:n tekemään tutkimukseen Tutkimuksessa (kaksoissokkokoe) seurattiin 2654 henkilöä yli kahden vuoden ajan. Henkilöt olivat iältään vuotta. Henkilöt valittiin tutkimukseen aikaisempien tietojen perusteella: heillä oli kasvanut riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin sekä dementiaan. Kognitiiviset kyvyt olivat myös hieman heikentyneitä omaan ikäryhmään verrattuna. Henkilöt jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään: tehostetun terveysneuvonnan ryhmään ja normaalin terveysneuvonnan ryhmään. Tehostetun terveysneuvonnan ryhmässä kiinnitettiin huomiota ruokavalioon, liikuntaan, kognitiivisiin harjoituksiin (aivojen käyttö) sekä sydän ja verisuonitautien tarkkailuun. Tutkimuksessa mitattiin muutoksia kognitiivisissa kyvyissä (aivojen toiminnassa). Testitulosten perusteella tehostetun terveysneuvonnan ryhmän ihmiset selvisivät paremmin kognitiivisista (aivojen toiminta) tehtävistä kuin tavanmukaista terveysneuvontaa saaneet. Dementiaan sairastuneiden määrä oli selvästi pienempi tehostetun terveysneuvonnan ryhmässä kuin vertailuryhmässä. Todettiin, että tutkimuksessa käytetyn terveysneuvonnan kaltaisilla toimenpiteillä voidaan siirtää dementian alkamista vähintään vuosia parhaimmillaan 10 vuotta. Sastamalan Opistossa on jokaiseen tehostetun terveysneuvonnan osa-alueeseen sijoittuvia suositeltavia kursseja. Ruokavalio opiston kursseilla tutustutaan monipuolisesti terveellisen ruoan tekemiseen. 9

10 Makumatka maailmalle Pimeneviin iltoihin ihania keittoja ja leipiä Perinneruokia Suomalaiset luonnon yrtit itsehoitojen apuna Yleisöluento: Ihmisen elämänkaari! Oivalluksia hyvästä olosta - viikonloppuretriitti Liikunnassa on tarjolla laaja kirjo kuntosaleista ja luontoliikunnasta tavalliseen voimisteluun Kehollinen hassuttelu aikuisten leikkikurssi Ohjattu patikointiretki Veteraanien ja seniori-ikäisten kuntosali Taiji Joogaa aamupäivällä ja Joogaa iltapäivällä Venyttele ja rentoudu, naisille ja miehille Lantionpohjan lihasten aktivointia Venyttelyvoimistelu miehille B, Varilan koulu Eläkeläisten liikunta, Kutalan Nuorisoseurantalo Seniorien kuntoliikunta, Kiikan-Illon koulu Kahvakuulaharjoittelua senioreille, Seukku Kognitiivisiin harjoituksiin (aivojen käyttö) kielet, tietokoneen käytön opettelu yms. tarjoavat hyvää aivovoimistelua Englantia Erakoille Afternoon Tea Time Tyrvään kiäli Englantia eloisasti Tietotekniikan alkeita ikäihmisille Atk-neuvonta/kyselytunti Tietotori, Windows 8 tietokone tutuksi (myös Vammalassa) Seniori-ikäisille: Kysymyksiä ja vastauksia tietokoneista Mennään nettiin (myös Vammalassa) Älypuhelin iloksi ja avuksi (myös Vammalassa) iphone ja ipad, iltakurssi Muuta terveyttä ja hyvinvointia edistävää Kuulokoje tutuksi ja käyttöön Lettikurssi isille ja äideille Jouhikonsoittokurssi KKKK (Kirjallisuutta, käsitöitä, keskustelua ja kaveruutta) Yhteislaulupiiri Joulunalusajan Neulekahvila Elämäntarinakirjoittamisen peruskurssi ja Elämäntarinakirjoittamisen jatkokurssi 10

11 AVOIN YLIOPISTO Sastamalan Opisto tekee lukuvuonna yhteistyötä Turun yliopiston ja Jyväskylän yliopiston avointen yliopistojen kanssa, tarjoten mahdollisuuden opiskella muutamia opintokokonaisuuksia ja kursseja Sastamalassa. Avoin yliopisto-opetus on kaikille tarkoitettua yliopiston opetusta vastaavaa opetusta, ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Opinnot soveltuvat usein hyvin lisä- ja täydennysopinnoiksi sekä tukevat ammatillista kasvua ja kehittymistä. Opetukseen osallistuminen ei edellytä muodollista pohjakoulutusta, esim. ylioppilastutkintoa. Avoimen yliopiston opiskelijoiksi voivat ilmoittautua myös seniori-ikäiset henkilöt. Avoin yliopisto-opiskelu on myös toimiva väylä aikuisopiskelijoille korkeakouluopintoihin. Opiskelija voi hakea opiskelupaikkaa yliopiston koulutusohjelmasta suoritettuaan merkittävän osan koulutusohjelmaan hyväksyttävistä opinnoista. Opiskelu avoimessa yliopistossa tapahtuu tavallisimmin monimuoto-opiskeluna. Tärkeänä opiskelun tukena toimii opintopiiri, joka kokoontuu Opistolla tuutorin ohjaamana opintojen edellyttämissä määrin ja tarjoaa mahdollisuuden arvokkaaseen vertaistukeen. Huom! Ilmoittautuminen avoimen yliopiston syksyn opintojaksoille on nyt käynnissä! TAIDEHISTORIA Akseli Gallen-Kallela ja taidehistoria. Suomen ja lähialueiden taidehistoria I ja II, Turun yliopisto, avoin yliopisto (yht. 5 op) , (30t) 38 Aktiivikortti ei käy maksuksi. Ti 17:30-19:45. Aittalahden opistotalo, rehtorin huone. Kari Kotiranta. Akseli Gallen-Kallelan syntymästä on 150 vuotta. Sen kunniaksi Sastamalan Opisto yhteistyössä Turun avoimen yliopiston kanssa tarjoaa Suomen taidehistorian opintojaksojen molemmat osat: Suomen ja lähialueiden taidehistoria I (2 op) ja II (3 op). Opintojaksoissa käsitellään Suomen, Pohjoismaiden, Baltian ja Venäjän taidetta -vaiheita, teoksia, taiteilijoita, instituutioita ja taiteen yhteiskunnallisia funktioita. Pääpaino on Suomen taiteessa ja erityisenä tarkastelun kohteena on Akseli Gallen-Kallelan taide. Opintojaksot suoritetaan tenttimällä. Vastuuopettajana Turun avoimessa yliopistossa on FM Eeva Hallikainen. Paikallisena tuutorina toimii Kari Kotiranta. Opintojen kokonaiskustannukset: Turun yliopiston osuus kustannuksista on 10 euroa opintopiste (yht. kahdesta kurssista 50e), Opiston ilmoittautumismaksu molemmille kursseille 38, eli kokonaisuus yhteensä 88. Huom! Muista ilmoittautua avoimeen yliopistoon molemmille opintojaksoille; Suomen ja lähialueiden taidehistoria I (2 op) ja II (3 op) (ilmoittautuminen avoimeen yliopistoon ensimmäisen opintoryhmätapaamisen jälkeen). Katso tarkemmat tiedot avoimen yliopiston portaalista osoitteesta tai kysy Lauralta, puh KASVATUSTIETEELLISET OPINNOT Draamakasvatuksen perusopinnot, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto (25 op) , (135t) 490 Aktiivikortti ei käy maksuksi. La 10:00-17:00. Su 12:00-17:30. (kts. erillinen aikataulu) Aittalahden opistotalo, Alasali. Miikka Mäkelä, Sanna Asikainen, Jenna Teinilä. Ilm mennessä SISÄLTÖ: Draamakasvatuksen perusopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä. Opiskelu soveltuu esimerkiksi opettajille, ilmaisutaidon opettajille, teatterikerhojen vetäjille, lastentarhanopet- 11

12 tajille, nuoriso-ohjaajille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita oman ilmaisunsa kehittämisestä. Draamakasvatuksen perusopinnot käyvät myös esim. opettajankoulutuslaitosten erikoistumisaineeksi. Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen sekä korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia. Opiskelussa korostuu teorian ja käytännön tiivis vuorovaikutus: lähijaksojen toiminnalliset jaksot nivotaan teoriaan oppimistehtävissä. Opiskeluprosessissa vuorottelevat siis yksilöllinen työskentely sekä ryhmässä oppiminen. Perusopinnoissa rakennetaan omien taitojen kehittämisen kautta käytännöllis-teoreettinen orientaatio draamaopettajuuteen ja luodaan yleiskuva draamakasvatuksen eri työtavoista ja genreistä sekä opiskellaan esittävän ja osallistavan draaman tekemisen ja ohjaamisen perusteita. Opiskelu muodostuu 15 tunnin mittaisista toiminnallisista lähijaksoista, jolloin perehdyt käytännön harjoituksin ja keskusteluin opiskeltavaan asiaan. Oppimistehtävillä syvennät lähijaksojen asioita. Läpi opiskeluprosessin arvioit omaa oppimistasi oppimispäiväkirjan avulla. PERUSOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINNOT ODKP301 Draamakasvatuksen perusteet 1 op (lähiopetus) ODKP302 Genreajattelu draamakasvatuksessa 1 op (lähiopetus) ODKP303 Draamakasvatuksen kartalle 3 op (oppimistehtävä) ODKP311 Dramaturgian perusteet 1op (lähiopetus) ODKP312 Näytelmäanalyysi 2 op (oppimistehtävä) ODKP313 Dramatisointisuunni telma 2 op (oppimistehtävä) ODKP321 Improvisatio 1 op (lähiopetus) ODKP322 Improvisaation perusteita 1 op (oppimistehtävä) ODKP323 Tanssi ja liike-improvisaatio 1 op (lähiopetus) ODKP324 Näyttelijäntyö 1 op (lähiopetus) ODKP325 Ohjaajantyö 1 op (lähiopetus) ODKP331 Prosessidraaman dramaturgia 1 op (lähiopetus) ODKP332 Prosessidraaman ohjaaminen 1 op (lähiopetus) ODKP333 Prosessidraamasuunnitelma 3 op (oppimistehtävä) ODKP341 Draamaopettaja taiteilijana 1 op (lähiopetus) ODKP342 Draamakasvattajana erilaisissa oppimisympäristöissä 4 op (oppimistehtävä) AIKATAULU JA HINTATIEDOT: Opintoryhmä kokoontuu erillisen aikataulun mukaisesti lauantaisin ja sunnuntaisin. Syksyn intensiiviviikonloput (la-su, yht. 15h) la 10-17, su LA - SU Draamakasvatuksen perusteet (opettaja Sanna Asikainen) LA-SU Prosessidraaman ohjaaminen (opettaja Sanna Asikainen) LA-SU Prosessidraaman dramaturgia (opettaja Sanna Asikainen) LA-SU Improvisaatio (opettaja Jenna Teinilä) Kurssipäivien tarkempi aikataulu selviää opintojen alussa. Kevään opetusaikataulu tarkentuu syksyn aikana. Opintojen kokonaiskustannukset/lukuvuosi 490 euroa (sis. Jyväskylän yliopiston perimä rekisteröimismaksu 80 ). Opintomaksu laskutetaan erissä. 12

13 KOULUTUKSEEN HAKEMINEN: Draamakasvatuksen opintoihin haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Mikäli hakijoita on enemmän kuin 25, opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Hakemukset lähetetään mennessä sähköpostitse Miikka Mäkelälle tai postitse osoitteeseen: Miikka Mäkelä, Sastamalan Opisto, Onkiniemenkatu 1, Sastamala Hakijoilta pyydetään vastauksia perusteluineen seuraaviin kysymyksiin: Miksi haluat opiskella draamakasvatusta ja mitä odotat opinnoilta? Millaisia tavoitteita asetat opiskelullesi? Kuvaile motivaatiotasi ja pitkäjännitteisyyttäsi opiskelijana draamakasvatuksen perusopinnoissa. Arvioi akateemisia opiskelutaitojasi (mm. tiedonhaku, tieteellinen kirjoittaminen). Miten arvioit pystyväsi suorittamaan opinnot annettujen aikataulujen puitteissa? Kerro sitoutumisestasi lähijaksojen opetukseen ja tehtävien suorittamiseen. Mitä aikaisempia opintoja ja toimintaa sinulla on draamakasvatuksen alueelta? Liitä mukaan oikeaksi todistettu kooste (CV) hakemuksen yhteyteen. Muista lisätä hakemukseen myös yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) sekä syntymäaika ja henkilötunnus (tiedot tarvitaan Opistoon ilmoittautumista ja opintosuoritusten lähettämistä varten). Hae opintoihin mennessä ja vasta opintopaikan varmistuttua ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon. Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse viikon 37 aikana. Lisätietoja opinnoista voit tiedustella Lauralta, puh sekä Miikalta, puh (erit. opintojen sisällöt ja opetus) Kasvatustieteen perusopinnot, Turun yliopisto, avoin yliopisto (25 op) , (56t) 140 Aktiivikortti ei käy maksuksi. Ti 17:00-20:00, paitsi aloitus klo 17.00, Aittalahden opistotalo, Järvikammari. Laura Viitanen. Kasvu, oppiminen ja kasvatus ovat osa elämäämme. Kasvatustiede kuvailee, selittää ja auttaa ymmärtämään näitä ilmiöitä lapsuudesta vanhuuteen. Kasvatustieteen opinnot avoimessa yliopistossa soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille, kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville. Opintoja voivat hyödyntää myös opettajaksi aikovat. Opinnot voi aloittaa pohjakoulutuksesta riippumatta. Opiskelijana osallistut yliopiston asiantuntijoiden luennoille, teet kirjallisia tehtäviä, luet kirjallisuutta ja tentit. Tuutorin ohjaama opintoryhmä tukee ja motivoi opiskeluasi. Perusopinnoissa muodostat yleiskäsityksen kasvatustieteestä ja sen osa-alueista perehtymällä keskeisiin käsitteisiin, tutkimuskohteisiin ja selitysmalleihin. Opintojen aikana rakennat ymmärrystä kasvatuksen ja koulutuksen merkityksestä niin yksittäisen ihmisen kuin yhteiskunnan kannalta. Opintojaksot: Johdatus kasvatustieteisiin, 4 op Kasvatus- ja koulutussosiologia, 4 op Kasvatuspsykologia, 4 op Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet, 6 op Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti, 7 op Hyvin tiedoin suoritettujen perusopintojen jälkeen opiskelua voi jatkaa kasvatustieteen aineopintoihin. Opintoryhmä kokoontuu 2-3 kertaa kuukaudessa. Tarkempi aikataulu selviää opintojen alussa. Voit tulla mukaan myös, jos perusopintosi ovat jääneet kesken ja haluat täydentää opintokokonaisuutta. 13

14 Ilmoittaudu ensin Sastamalan Opistoon ja vasta ensimmäisen opintoryhmätapaamisen jälkeen Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintojen kokonaiskustannukset/lukuvuosi = Turun yliopiston opintomaksu Opiston ilmoittautumismaksu 70 /lukukausi; yhteensä 390. Lisätietoja opinnoista voit tiedustella Lauralta, tai puh Kasvatustieteen aineopinnot, Turun yliopisto, avoin yliopisto (35 op) , (56t) 210 Aktiivikortti ei käy maksuksi. Ma 17:00-20:00. Aittalahden opistotalo, Järvikammari, Laura Viitanen. Kasvatustieteen aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittua tietämystä ja osaamista. Kasvatustieteen aineopinnoissa kasvatustieteellisen alan asiantuntijuutesi vahvistuu ja saat valmiudet soveltaa sekä arvioida kriittisesti kasvatusta ja koulutusta koskevia kysymyksiä. Aineopinnot mahdollistavat hakemisen avoimen yliopiston väylän tai muun erillisvalinnan kautta kasvatustieteen tutkinto-opiskelijaksi. Opintojaksot: Kasvatuksen psykologia, 4 op Kasvatusfilosofia, 3 op Kasvatuksen historia, 3 op Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä, 4 op Koulutuspolitiikka, 6 op Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen, 3 op Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi, 4 op Proseminaari, 8 op Opintoryhmä kokoontuu 2-3 kertaa kuukaudessa. Tarkempi aikataulu selviää opintojen alussa. Huom! Ohjaus kasvatustieteen aineopintojen opiskeluun verkkokokoushuoneessa maanantaina klo 17:00-18:30. Ensimmäisen varsinainen opintoryhmäkokoontuminen Aittalahden Opistotalolla ma klo 17 alkaen. Tarkemmat tiedot saat Lauralta. Voit tulla mukaan myös, jos aineopintosi ovat jääneet kesken ja haluat täydentää opintokokonaisuutta. Ilmoittaudu ensin Sastamalan Opistoon ja vasta ensimmäisen opintoryhmätapaamisen jälkeen Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintojen kokonaiskustannukset (kolme lukukautta) = Turun yliopiston opintomaksu 350 (laskutuserät 210e ja 140e) + Opiston ilmoittautumismaksu 70 /lukukausi, kokonaisuus yhteensä 560. Lisätietoja opinnoista voit tiedustella Lauralta, tai puh Kasvatustieteen aineopinnot, Turun yliopisto, avoin yliopisto (35 op), opintojaan lukuvuodelta jatkavien ryhmä , (24t) 70 Aktiivikortti ei käy maksuksi. Ma 17:00-20:00. Aittalahden opistotalo, Järvikammari, Laura Viitanen. Kasvatustieteen aineopintoja jatkavien ryhmällä on syksyn opinto-ohjelmassa kaksi kurssia: Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi (4 op) sekä Proseminaari (8op). Mikäli sinulla on suorittamatta aineopinnoista nämä kaksi kurssia, voit ilmoittautua mukaan tähän ryhmään. Opintopiiri kokoontuu 2-3 kertaa kuukaudessa. Tarkempi aikataulu selviää opintojen alussa. Opintojen kokonaiskustannukset/lukukausi = Opiston ilmoittautumismaksu 70 /lukukausi + Turun yliopiston opintomaksu. HUOM! Ennen kuin ilmoittaudut, ota ensin yhteyttä Laura Viitaseen, tai puh Erityispedagogiikan perusopinnot, Turun yliopisto, avoin yliopisto (25 op) , (54t) 140 Aktiivikortti ei käy maksuksi. To 17:00-20:00. Aittalahden opistotalo, Järvikammari. Laura Viitanen, Anu Järvinen. Jokainen lapsi on erityinen. Erityispedagogiikka etsii keinoja antaa erityistä 14

15 tukea lapsen tai nuoren kasvulle ja oppimiselle silloin, kun hän sitä tarvitsee. Erityispedagogiikan opintojen sisällöt puhuttelevat jokaista kasvattajaa sekä muista lasten ja nuorten arjen jakavia ihmisiä. Erityispedagogiikan opinnot soveltuvat esimerkiksi eri kouluasteiden opettajille ja ohjaajille, lastentarhanopettajille, koulunkäyntiavustajille, sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle tai alalle aikoville. Perusopinnoissa perehdyt erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen. Erilaisuutta, vammaisuutta tai poikkeavaa käyttäytymistä tarkastellaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista, elämänkaaren eri aikoina. Perusopintojen opintojaksot: Johdatus kasvatustieteisiin, 4 op Erityispedagogiikan perusteet, 5 op Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä, 3 op Oppimisen edellytykset, 3 op Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus, 7 op Näkökulmia erityispedagogiikkaan, 3 op Opintoryhmä kokoontuu 2-3 kertaa kuukaudessa. Tarkempi aikataulu selviää opintojen alussa. Voit tulla mukaan myös, jos perusopintosi ovat jääneet kesken ja haluat täydentää opintokokonaisuutta. Ilmoittaudu ensin Sastamalan Opistoon ja vasta ensimmäisen opintoryhmätapaamisen jälkeen Turun avoimeen yliopistoon. Opintojen kokonaiskustannukset/ lukuvuosi = Turun yliopiston opintomaksu Opiston ilmoittautumismaksu 70 /lukukausi; yhteensä 390. Lisätietoja opinnoista voit tiedustella Lauralta, tai puh Lue huolellisesti kohta Vinkkejä ja pykäliä PSYKOLOGIA Psykologian perusopinnot, Turun yliopisto, avoin yliopisto (25 op) (50t) 140 Aktiivikortti ei käy maksuksi. Ke 17:30-19:45. Aittalahden opistotalo, rehtorin huone. Kari Kotiranta. Opintojen tavoitteena on, että opiskelija omaksuu perustiedot psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta. Opinnot toteutetaan monimuotoopiskeluna. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: Kehityspsykologian perusteet, 5 op Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet, 5 op Persoonallisuuspsykologian perusteet, 5 op Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet, 5 op Tutkimuksen teon perusteet, 5 op Opintoryhmät kokoontuvat yhden lukuvuoden ajan ryhmän ohjaajan (tuutorin) johdolla. Ryhmässä käsitellään opintojen keskeisiä sisältöjä ja tuetaan tehtävien tekemistä sekä tentteihin valmistautumista. Opintojaksoihin sisältyy verkkoluentoja. Opintojen kokonaiskustannukset: Turun yliopiston osuus Opiston ilmoittautumismaksu 70 / lukukausi, kokonaisuus yhteensä 390. Lisätietoja opinnoista voit tiedustella Lauralta, tai puh Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä tulevaisuuden tekemisen ja päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen puoleen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Opinnoissa perehdytään organisaatioiden tulevaisuustiedon tuot- 15

16 tamiseen ja hyödyntämiseen ja työkaluja organisaatioiden ja yritysten tulevaisuustyöskentelyyn esimerkkinä mm. verstas-, strategia-, visio- ja skenaariotyöskentely. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa ainutlaatuisia holistisia menetelmiä hahmottaa muutosta. Ennakointitietoa tuotetaan ja hyödynnetään mm. t & k -tehtävissä, kuluttajatutkimuksessa, markkina-analyyseissa, strategiatyöskentelyssä tai esim. yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa erilaisissa työtehtävissä niin yrittäjänä ja yksityisellä sektorilla kuin julkishallinnossa ja yhteiskunnallisissa tehtävissä. Opiskelijana osallistut aktiivisesti opintoryhmä- ja verkkotyöskentelyyn ja verkkovälitteisille luennoille sekä kirjoitat yksilö- ja ryhmätöinä laadittavia harjoitustehtäviä ja esseitä. Opiskelun tukena on myös verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet. Opetus järjestetään tietoverkkojen välityksellä. Opintojen tukena toimiva opintopiiri kokoontuu torstaisin 2-3 kertaa kuukaudessa. Ensimmäinen kokoontuminen poikkeuksellisesti ke klo 17-18, muut kokoontumiset aina torstaisin klo Tarkempi aikataulu selviää opintojen alussa. Ilmoittaudu ensin Sastamalan Opistoon. Turun avoimeen yliopistoon ilmoittaudut ensimmäisen opintopiiritapaamisen jälkeen, kun opiskelupaikka/opintokokonaisuuden alkaminen on varmistunut. Opintojen kokonaiskustannukset/ lukuvuosi: Turun yliopiston opintomaksu Opiston ilmoittautumismaksu 70 /lukukausi; yhteensä 390. Lisätietoja opinnoista voit tiedustella Lauralta, tai puh Etiikan opintokokonaisuus, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto (25 op) , (54t) 300 Aktiivikortti ei käy maksuksi. Ke 17:00-20:00. Aittalahden opistotalo, Järvikammari, Antti Lepistö. Etiikan opintokokonaisuuden tavoitteena on asiantuntijuus inhimillisessä elämässä ja yhteiskunnan eri alueilla kohdattavien eettisten kysymysten käsittelyssä. Inhimillisen elämän ja erityisesti ammatillisen toiminnan monimutkaistuessa eettinen näkökulma on yhä useammin keskeisellä sijalla päätöksenteossa. Samalla eettinen arviointi on usein vaikeampaa kuin ennen. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää eettisesti hyvän elämän luonteen ja kykenee käsittelemään oman ammattialansa eettisiä ongelmia rationaalisella ja eettistä osaamista heijastavalla tavalla. Etiikan opintokokonaisuudessa osaaminen rakentuu sekä yleistä filosofista etiikkaa että erityisten aihealueiden etiikkaa koskevien opintojaksojen kautta. Etiikan opinnot ovat luonteeltaan yleissivistäviä. Opintoryhmä kokoontuu 2-3 kertaa kuukaudessa. Tarkempi aikataulu selviää opintojen alussa. Ilmoittaudu ensin Sastamalan Opistoon ja vasta ensimmäisen opintoryhmätapaamisen jälkeen Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintojen kokonaiskustannukset/lukuvuosi = Jyväskylän yliopiston opintomaksu Opiston ilmoittautumismaksu 50 /lukukausi; yhteensä 300. Lisätietoja opinnoista voit tiedustella Lauralta, tai puh KIELIOPINNOT, kevätlukukausi 2016: Englannin kielen tekstinymmärtäminen, 4 op, TY Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 5 op, TY Lisätietoja kieliopinnoista voit tiedustella Lauralta, tai puh Ilmoittaudu netissä 16

17 KARKKU, TYRVÄÄ, VAMMALA OPETTAJAN JA OHJAAJAN KOULUTUS Osallistava oppiminen ja sosiaalinen media , (3t) Kurssimaksu 45,00 Enintään 15 opiskelijaa Miten rakennan kielikurssin, jolla aikuiset opiskelijat voivat itse määritellä oppimisen sisällöt ja menetelmät? Miten sosiaalisen median työkalut auttavat oppimisympäristöjen laajentamisessa? Mitä sosiaalisen median työkaluja kielenopettajalla on valittavanaan? Miten yhdistän omaehtoisen oppimisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen opintoryhmässä? Miten tätä toimintamallia voi soveltaa perinteisemmällä kielikurssilla? Tule kuulemaan ja keskustelemaan European Language Label -palkitun toimintamallin mahdollisuuksista aikuisten kieltenopetuksessa! Työpajassa saat tuntuman toimintamalliin ja tutustut kieltenopettajalle hyödyllisiin sosiaalisen median työkaluihin. Pohdimme yhdessä, miten mallia voi soveltaa vapaassa sivistystyössä. Työpaja on maksuton Sastamalan Opiston opettajille ja muulle henkilöstölle! Paja on rakennettu siten, että aikaa keskustelulle on. Osallistujien omat kokemukset huomioidaan. Muista ilmoittautua! Jos kiinnostut ja haluat tietää lisää, ota yhteyttä opettajaan tai tahikka Facebookissa. Twiitatakin tuijamh Ke klo 14:30-17:00. Aittalahden opistotalo, Järvisali. Johanna Jokinen. kurssit netissä ELÄMÄNTAIDOT LUENNOT Sota Sastamalassa , (3t) Maksuton Kaikille avoin ja maksuton yleisöluento sekä keskustelu maanantaina Lukiolaiset klo 18-19, muu yleisö klo19-21 Sastamalan seudun museossa. Luennoitsijana Erkki Aaltonen. Luento on jatkoa sarjaan, jonka aiheena on Suomen viime sodat ja kamppailu itsenäisyydestämme. Käsitellään sitä, miten sota-ajan tapahtumat vaikuttivat Suomeen ja Sastamalan seutuun. Onko tehtävissä johtopäätöksiä tähän päivään. Mukana kuulijoina ja keskustelijoina on lukiolaisia sekä sotien ja vaaranvuosien veteraaneja. Lukiolaisille luento Vammalan rykmentin (VR 36) vaiheista jatkosodassa klo Muutkin kiinnostuneet ovat tervetulleita keskustelemaan tai muistelemaan. Seuraava luento on kevätkaudella maanantaina Vapaa pääsy. Ma klo 18:00-21:00. Sastamalan seudun museo. Erkki Aaltonen Opiston kuukauden luento , (6t) Kurssimaksu 0,00 Opiston uudessa Kuukauden luento -sarjassa joku Opiston työntekijöistä luennoi haluamastaan aiheesta. Mukana ajan polttavia kysymyksiä sekä henkilökohtasia näkökulmia eri aiheista. Hyppää mukaan ja tule osallistumaan luennon jälkeiseen keskusteluun. Aiheet ja luennoitsijat tarkentuvat syksyn aikana. Syksyn luennot: TI 29.9., ja klo 19. Ti klo 19:00-20:30. Aittalahden opistotalo, Alasali. Miikka Mäkelä Järjestyksenvalvojan peruskurssi (32t) Ilmoittautumismaksu 95,00 Järjestyksenvalvoja on henkilö, jonka tehtävänä on valvoa järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onettomuuksia toimialueellaan. Järjes- 17

18 tyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on suorittanut Sisäasianministeriön vahvistaman peruskurssin. Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen tekee hakijan kotikunnan poliisilaitos enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Viiden vuoden välein uutta hyväksyntää hakeva joutuu käymään kahdeksan tunnin mittaisen kertauskurssin. Voimankäyttökoulutukset eri voimankäyttövälineille ovat suoritettava erikseen. Järjestyksenvalvojalta voidaan tietyissä tehtävissä - esimerkiksi ravitsemisliikkeessä yksin työskentelevältä järjestyksenvalvojalta - edellyttää 12 tunnin kestävä voimankäytön lisäkoulutuksen suorittamista. Kaasusumuttimen kantamisen edellytyksenä on erityisen voimankäyttökoulutuksen suorittaminen hyväksytysti. Perus- ja kertauskurssin suorittaneet voivat osallistua ohessa oleviin järjestyksenvalvojan lisäkoulutuksiin. Järjestyksenvalvojan peruskurssi (32 tuntia) järjestetään tiistaisin ja torstaisin 17:30-21:00, kurssipäivät ovat: 1.9., 3.9., 8.9., 10.9., 18.9., 20.9., ja Vammalan lukio, luokka 190 Sarkia. Peruskurssin maksu 95 (Opiston aktiivikortti ei kelpaa maksuksi). Maksu sisältää materiaalin, tarvikkeet ja kurssitodistuksen. Ti klo 17:30-21:00. To klo 17:30-21:00. Vammalan lukio, luokkatilat,. Jori-Pekka Wiklund Järjestyksenvalvojan kertauskurssi (8t) Ilmoittautumismaksu 55,00 Kurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat uusia vanhaksi menossa olevan järjestyksenvalvojan korttinsa. Vammalan lukio, luokka 190 Sarkia. La klo 10:00-18:00. Vammalan lukio, luokkatilat,. Jori-Pekka Wiklund Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus (12t) Ilmoittautumismaksu 50,00 Voimankäyttökoulutukset on suoritettava erikseen. Järjestyksenvalvojalta voidaan tietyissä tehtävissä - esimerkiksi ravitsemisliikkeessä yksin työskentelevältä järjestyksenvalvojalta - edellyttää 12 tunnin kestävä voimankäytön lisäkoulutuksen suorittamista. La klo 10:00-16:00. Su klo 10:00-16:00. Vammalan lukio, luokkatilat. Jori-Pekka Wiklund Järjestyksenvalvojan/vartijan kaasusumutinkoulutus (12t) Ilmoittautumismaksu 50,00 Kaasusumuttimen kantamisen edellytyksenä on erityisen voimankäyttökoulutuksen suorittaminen hyväksytysti. La klo 10:00-16:00. Su klo 10:00-16:00. Vammalan lukio, luokkatilat,. Jori-Pekka Wiklund. FILOSOFIA Ihmettelyryhmä (22t) Ilmoittautumismaksu 35,00 Ihmettelyryhmän tarkoitus on tehdä keskustelevan ihmettelyn keinoin vieraista asioista tutumpia ja löytää tutuista jutuista uusia puolia. Ihmetellään yhdessä mm. hyvän elämän, ystävyyden, rakkauden, oikeudenmukaisuuden, kauneuden, yhteiskunnan, ilon ja viisauden lähtökohtia. Joka kerralla on oma aiheensa, joihin myös osallistujat voivat vaikuttaa. Ma klo 14:00-15:30. Voimia ry. Antti Lepistö Kriittinen ajattelu (22t) Ilmoittautumismaksu 35,00 Kriittinen ajattelu tutustutaan kritiikin lajeihin ja harjoitellaan kriittistä ajattelua mm. taidetta, tutkimusta, yhteiskunnallista keskustelua arviomalla. Ma klo 16:00-17:30. Kirjasto. Antti Lepistö. PSYKOLOGIA Vuorovaikutuskurssi , (32t) Kurssimaksu 50,00 Enintään 16 opiskelijaa Kurssin aikana tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat vuorovaikutukseen. Tarkastellaan sanallisen ja sanattoman viestinnän vaikutusta tai sitä, miksi toinen ymmärtää asiat ihan väärin tai ei ymmärrä niitä ollenkaan. Muokataan 18

19 omaa viestiä toisen osapuolen kielelle tunnistamalla hänen tyylinsä ja löytämällä keino päästä hänen maailmaansa. Mukaan vaatteet, joissa on hyvä liikkua sekä muistiinpanovälineet. La klo 10:00-17:00. Oivapaja, käynti Liekolankadun puolelta, lastauslaíturilta. Salme Nummela Neuropsykiatriset erityisvaikeudet (NEPSY) -luentosarja (8t) Maksuton Neuropsykiatriset erityisvaikeudet (NEP- SY) -luentosarja (esim. ADHD, ADD, autismikirjon häiriöt) Pukstaavissa. Nepsy-perustietoluento alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille ja läheisille ti klo Nepsyperustietoluento yli 10-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille ja läheisille ke klo Nepsy-perustietoluento ammattilaisille, jotka työskentelevät alle 10-vuotiaiden lasten parissa ti klo Nepsy-perustietoluento ammattilaisille, jotka työskentelevät yli 10-vuotiaiden lasten ja nuorten parissa ke klo Lisätietoja luennoista antaa perhepalvelukoordinaattori Pirita Rantanen Kaikille avoin luentosarja. Ti klo :00, 18:00-19:30. Ke klo 14:30:16:00, 18: Pukstaavi. Pirita Rantanen, Tiina Torniainen NLP:llä voimavaroja ja hyvinvointia , (24t) 43 La 10:00-17:00. Oivapaja, käynti Liekolankadun puolelta, lastauslaíturilta. Salme Nummela. Ilm mennessä NLP- Neuro Linguistic Programming, mielen kielellinen ohjaaminen, aivojen ohjelmointi. Kurssilla kehitetään keinoja ottaa omat voimavarat käyttöön NLP-menetelmillä. Luodaan hyvän olotilan, mielen ja kielen työkaluja omaa elämää varten. Tutustutaan miellepiirteisiin ja niiden vaikutuksiin. Mukaan muistiinpanovälineet, vesipullo ja mukavat vaatteet.kurssi kokoontuu kolmena lauantaina 19.9., sekä klo NLP:n jatkokurssi, Tavoitteissa on taikaa , (16t) 39 + materiaalimaksu (pahvit, värit, maalit, savet ym. työtarpeet 7-8 ) La 10:00-17:00. Su 10:00-17:00. Oivapaja, käynti Liekolankadun puolelta, lastauslaíturilta. Salme Nummela. Ilm mennessä Viikonloppukurssi, jonka aikana kehitetään lisää keinoja ottaa omat piilevät voimavarat käyttöön. Käytämme NLP-tekniikoita, kuvia, musiikkia, liikettä ja värejä luomaan hyviä mielikuvia ja hyvää oloa. Tavoitteena on ilon ja vapauden kautta rakentaa tulevaisuuden tavoite- ja voimakuvia omaa elämää varten. Mukaan muistiinpanovälineet, vesipullot, mukavat vaatteet ja heittäytymisen tunne Lemmikkieläinten kokoontumisajot , (2t) Kurssimaksu 0,00 Enintään 25 opiskelijaa Yläastelaisten toivomuksesta Opisto järjestää lemmikeille mahdollisuuden tutustua toisiinsa ja samalla tutustuttaa lemmikin omistajia toisiinsa. Mukaan tarvitset lemmikkisi lisäksi häkin, hihnan tms., jolla lemmikkisi pysyy hallinnassasi. Kukin osallistuu omalla vastuulla. Lisätiedot: Miikka Ti klo 19:00-20:30. Aittalahden opistotalo, Alasali. Miikka Mäkelä Teeseremoniaa ja kabukia - Japanin kulttuurinen kirjo , (2t) Kurssimaksu 0,00 Enintään 20 opiskelijaa Japanin kulttuuriluento jatkuu. Keväällä tutustuimme Japanin varhaishistoriaan, uskontoihin ja filosofisiin ajatussuuntiin. Nyt pureudumme tarkemmin japanilaisen kulttuurin ytimeen, moderniin aikaan ja populaarikulttuuriin. Mukaan pääsee hyvin, vaikkei kevään luennolla ollutkaan! Su klo 15:30-17:30. Aittalahden opistotalo, Järvisali. Sanna Kantola. 19

20 Satuhieronta , (5t) Kurssimaksu 30,00 Enintään 16 opiskelijaa Tervetuloa tutustumaan lempeässä ilmapiirissä helppoon ja lapsilähtöiseen tapaan tukea koko perheen hyvinvointia. Samalla saat välineitä vahvistaa lapsesi itsetuntoa, luottamussuhdettanne ja myönteistä vuorovaikutusta. Kurssi on tarkoitettu aikuisille. Ota mukaasi mukavat vaatteet, makuualusta ja viltti harjoituksia varten. La klo 09:30-13:30. Aittalahden opistotalo, Alasali. Satuhierojaohjaaja, TRO, VTM Mapu Narvinen TIETOTEKNIIKAN HYVÄKSIKÄYTTÖ Tietotekniikan alkeita ikäihmisille II , (12t) 30 Ilm mennessä Tämä kurssi on tarkoitettu 1. kurssin käyneille ja niille, jotka osaavat jo hieman. Edetään tosi rauhallisesti ja kurssilaisten tarpeiden mukaan. Ke 09:00-11:15. Aittalahden opistotalo, Järvikammari. Ilari Mehtonen Kuva ja tietokone - helppo kurssi ikäihmisille , (9t) 26 Ilm mennessä Miten kuvia siirretään tietokoneelle ja sieltä eteen päin? Miten kuvia käsitellään helposti? Edetään tosi rauhallisesti ja kurssilaisten tarpeiden mukaan. Ke 09:00-11:15. Aittalahden opistotalo, Järvikammari. Ilari Mehtonen Keskustellaan tietsikoista helposti ymmärrettävällä tavalla , (9t) 26 Ilm mennessä Tämä kurssi on tarkoitettu tietokoneiden kanssa tuskaileville. Ratkotaan tietotekniikkaan liittyviä ongelmia. Sopii ikäihmisille. Edetään tosi rauhallisesti ja kurssilaisten tarpeiden mukaan. Ke 09:00-11:15. Aittalahden opistotalo, Järvikammari. Ilari Mehtonen Tietotori, Windows 8 tietokone tutuksi , (18t) 37 Ilm mennessä Opettelemme hyödyntämään tietokoneen ja ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia. Tietokoneessa on monia ohjelmia, joilla voi esimerkiksi piirtää, kirjoittaa pelata, kuunnella musiikkia, katsella elokuvia, surffata Internetissä. Ota oma läppäri mukaan. Ke 17:45-20:00. Sastamalan kirjasto, Lizelius-sali. Henri Kiuttu. 20

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 28.04.2015 klo 17:00-19:00 Paikka Sastamalan Opisto rehtorin huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen 4.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016 Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Syksy 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Kursseista

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe Metropolia Ammattikorkeakoulussa Tule tutustumaan AMK opintoihin! AMK-tutuksi opintojakso (2op) ma 20.- pe 24.3.2017 Metropolia Ammattikorkeakoulussa Aika Paikka: Metropolian toimipiste Sisältö (HUOM! Muutokset mahdollisia) Ma 20.3. klo

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn

Teoksen portfolion edellyttää osallistumista välipalavereihin ja päättötyönäyttelyyn sekä oman päättötyösi esittelyn PÄÄTTÖTYÖOPAS SISÄLLYSLUETTELO Mikä on päättötyö... 1 Päättötyö ja päättötodistus... 2 Milloin päättötyön voi suorittaa... 3 Miten päättötyö suoritetaan... 4 Portfolio... 5 Näitä asioita voisit portfoliossasi

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla 1 Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla Markus Pöllänen Lehtori, Tampereen teknillinen yliopisto Pirkanmaan ennakointiammattilaisten kokoontumisajot 28.5.2012 Tulevaisuudentutkimuksen lähtökohtana historian

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Luovuuden asialla jo 4. kertaa 15.1.2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? KEVÄÄN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS KEVÄÄN 2012 UUDET RYHMÄT Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 2 Opetus-välilehti... 3 Tentit-välilehti... 3 Tutkintorakenteet-välilehti... 4 Opintojaksot-välilehti...

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen

Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina klo alkaen Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opintoinfo torstaina 25.8.2011 klo 17.30 alkaen Kuopio: L 22, Snellmania Joensuu: AU100, Aurora ACP-videoneuvottelu: http://connect.joensuu.fi/avoin/ Sisältö: Yleistä

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen!

Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! Tervetuloa Avoimen yliopiston kesäopetuksen infotilaisuuteen! 12.4.2012 12.4.2012 1 Miksi opiskella avoimessa yliopistossa? Mahdollisuus Tutustua yliopistotasoiseen opiskeluun Perehtyä tiettyyn oppiaineeseen

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettaja Muutos22.10.2015 Muutos 04.11.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

YHTEISHAKU KEVÄT 2017

YHTEISHAKU KEVÄT 2017 YHTEISHAKU KEVÄT 2017 MILLOIN HAETAAN? Hakuaika 21.2. 14.3.2017 (koulussa vkolla 10) Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15. Harkintaan perustuvan valinnan (oppimisvaikeudet ja sosiaaliset syyt)

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille

Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Opetussuunnitelma uudistui mikä muuttui? Tietoja Lielahden koulun huoltajille Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan Mitä opiskellaan milläkin vuosiluokalla

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille!

TU-A Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! TU-A1140 - Itsensä tunteminen ja johtaminen Tervetuloa kurssille! Kurssin avaus 7.1. 2016 Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi Opiskelijapalautetta vuoden 2015 kurssista Kurssi poikkesi todella paljon verrattuna

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Eliksiiriä elämään. seniorikurssit Peräpohjolan Opistolla

Eliksiiriä elämään. seniorikurssit Peräpohjolan Opistolla Eliksiiriä elämään seniorikurssit Peräpohjolan Opistolla Eliksiiriä ja osallisuutta elämään Yksin, kaksin ja toisten kanssa opiskellen ja osallistuen kurssilla tai täysihoidossa. Peräpohjolan Opistolla

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Sastamalan Opisto. Seniorikampus. Kari Kotiranta. Opintovaihtoehtoja senioreille

Sastamalan Opisto. Seniorikampus. Kari Kotiranta. Opintovaihtoehtoja senioreille Kari Kotiranta Seniorikampus Opintovaihtoehtoja senioreille Taustaksi Aktiivinen seniori on voimavara. Liike-elämässä puhutaan bisneskummeista, jotka toimivat yhteistyössä kummiyrityksensä kanssa. Kaikilla

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35 Normaalikoulun

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 1 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35

Lisätiedot

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa

Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Nykyiset aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiskäytännöt yliopistoissa Tunnustetaanko osaaminen? Helsinki 3.12.2007 Riitta Pyykkö, Turun yliopisto Säädöspohjan antama tausta opiskelijavalintaa koskevat

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Opetussuunnitelma Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi LUOVIEN TYÖMENETELMIEN

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävä kehitys Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto on yhteiskunnallisesti vaikuttava sivistysyhteisö, joka kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia.

Lisätiedot

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth

Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Johdatus akateemisiin opintoihin 2011 Eväitä opintojen sujumiseen, opintojen suunnittelu ja esteettömyys opiskelussa. Opintopsykologi Katri Ruth Tervetuloa opiskelijaksi! Opintopsykologi Katri Ruth MIKÄ

Lisätiedot

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI YHDESSÄ OPPIEN JA ASUEN OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI OPISKELU SOVELTUVUUSKOKEET SOVELTUVUUSKOE KUTSU RYHMÄ JA HENKILÖKOHTAISET HAASTATTELUT PSYKOLOGISET SOVELTUVUUSTESTIT KIRJALLINEN JA KÄYTÄNNÖLLINEN

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaareihin ilmoittautuminen lukuvuonna 2013-2014 SEMINAARIEN AIKATAULU syksyllä käynnistyvät seminaarit (36 h) alkavat aikaisintaan viikolla 38

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE

MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE 1 Hakemus on saapunut käsiteltäväksi (pvm) MUUALLA KUIN MUODOLLISESSA KOULUTUKSESSA HANKITUN OSAAMI- SEN HYVÄKSILUKEMISLOMAKE Tällä lomakkeella tutkintoa suorittavat opiskelijat hakevat korvaavuuksia Vaasan

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot