SASTAMALAN OPISTO 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN OPISTO 2015"

Transkriptio

1 SASTAMALAN OPISTO 2015 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy 2 Vinkkejä ja pykäliä 4 Tapahtumia, opiston esiintyjäpankki, lava avoinna 7 Sastamalan opiston kirjoittajayhdistys 8 Pää kuntoon opiston kursseuilla 9 Avoin yliopisto-opiskelu 11 Karkku, Tyrvää, Vammala 17 Opettajan ja ohjaajan koulutus Keikyä, Kiikka 72 Kiikoinen 86 Mouhijärvi 91 Suodenniemi 103 Toimipisteet 108 Gallen-Kallelan juhlavuosi 112 Kuvat, taitto, kansi Jari Penkkimäki Painatus: Vammalan Kirjapaino Tervetuloa opiskelemaan College in English 1

2 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy Kustannuspaineet vaivaavat Sastamalan Opistoa, kuten muitakin julkisia laitoksia. Kustannukset nousevat, mutta budjettiin varatut määrärahat eivät kasva - pikemminkin päinvastoin. Meillä opistolla on pyritty ennakoimaan tulevia paineita kehittämällä dynaamista kurssisuunnittelua ja muuttamalla hinnoittelua paremmin kustannuksia vastaavaksi. Lukuvuoden hinnoittelumuutoksilla on ollut kaksi tavoitetta. Ensinnäkin pyrkimys on lisätä opiston tuloja noin euroa ja toiseksi muuttaa hinnoittelua oikeudenmukaisemmaksi siten, että suuremman yhteiskunnan tuen saavien oppijoiden oma osuus kurssin hinnasta olisi hieman suurempi. Kevätkaudella 2015 päästiin jo kokeilemaan muutamia dynaamisen kurssisuunnittelun asioita, kuten uutta lukukauden pituutta, uudenlaisia kursseja ja kurssien hinnoittelua uusien kurssien osalta. Todenteolla uusi kurssisuunnittelu alkaa näkyä lukuvuoden alussa. Uudet kurssityypit, kuten yhden illan HH-kurssit, ovat osoittautuneet toimiviksi. Kotikurssit eivät vielä ole ottaneet tuulta toivotussa mitassa jos olet kiinnostunut ota yhteyttä. Kaiken kaikkiaan opintopiirien ja kurssien tarjonta on monipuolistunut ja opiskelumahdollisuudet lisääntyneet. Avoimen yliopiston koulutuksia on lisätty. Kasvatustieteiden ja kielten lisäksi voi opiskella muun muassa tulevaisuudentutkimusta, draamakasvatusta ja erityispedagogiikkaa. Syksyn ohjelmaan tulee lisäksi Akseli Gallen-Kallelan hengessä Suomen ja lähialueiden taidehistoriaa. Tänä syksynä melko suuri osa kursseista Mouhijärvellä, Karkussa ja Vammalassa saa uuden tilan. Mouhijärvellä monien kädentaitojen kurssien ja taidekoulun (taiteen perusopetus) uudeksi opetustilaksi tulee vanha puukoulu, jossa toimivat myös peruskoulun käsityöluokat. Karkussa kangaspuut on siirretty vanhan paloaseman autohalliin. Jatkossa tila palvelee myös muita opintopiirejä. Vammalassa opiston toiminta Kallialan koululla lakkaa. Opintopiirit muuttavat suurelta osin Kauppalan kulmaan. Tilojen uudelleen järjestely parantaa oppijoiden palvelutasoa ja turvallisuutta. Vakituisen henkilökunnan merkitys opiston opetuksen tuottamisessa on olennainen. Jokaisella on omat vastuualueensa. Opettajien ja osastonjohtajien vastuualueeseen kuuluu mm. kurssien yleissuunnittelu, pidettyjen tuntien seuraaminen (osallistuminen opetukseen), välineistöstä huolehtiminen ja opetusmateriaalin hankkiminen. Opettajien työnkuvaan kuuluu oman alueen ja oman opetuksen lisäksi tuntiopettajien pedagoginen ohjaus. Tuntiopettajat pitävät suurimman osan opetuksesta. Toimistohenkilökunnan työpanos on merkittävä kurssien käytännön toteutuksessa. Sastamalan Opisto on osallistunut vuosien varrella useisiin kansainvälisiin hankkeisiin. Hankkeet ovat erittäin merkittäviä opiston toiminnan kannalta, koska ne mahdollistavat opetuksen kehittämisen ja opettajahenkilökunnan kouluttautumisen uudenlaisiin opetusratkaisuihin. Hyvää syksyn alkua ja antoisia opintotuokioita. Kari Kotiranta vs. rehtori 2

3 SASTAMALAN OPISTON KURSSIT SYKSYLLÄ 2015 Sastamala Karkku, Tyrvää, Vammala 17 Elämäntaidot 17 Musiikki 24 Taide- ja ilmaisu 27 Taiteen perusopetus 35 Liikunta 38 Kielet 47 Kädentaidot 58 Kotitalous, maa- ja metsätalous 70 Suodenniemi 103 Historia, yhteiskunta ja talous 103 Musiikki 103 Kielet 104 Tietotekniikka 104 Kuvataiteet- ja muotoilu 104 Kädentaidot 104 Liikunta 106 Kotitalous, maa- ja metsätalous 106 Keikyä, Kiikka 72 Elämäntaidot 72 Taide- ja ilmaisu 75 Taiteen perusopetus 78 Kädentaidot 79 Kielet 81 Liikunta 82 Kiikoinen 86 Taiteen perusopetus 86 Kielet 87 Tietotekniikka 87 Kuvataiteet- ja muotoilu 87 Kädentaidot 90 Liikunta 90 Muu koulutus 90 Mouhijärvi 91 Taiteen perusopetus 91 Historia, yhteiskunta ja talous 92 Terveydenhoito 92 Musiikki 92 Kielet 94 Tietotekniikka 95 Esittävä taide ja kirjallisuus 95 Kuvataiteet 96 Kädentaidot 96 Tanssi ja liikunta 100 Kirjallisuus ja luova kirjoittaminen 101 Muu koulutus 102 Lue huolellisesti kohta Vinkkejä ja pykäliä Tervetuloa opiskelemaan 3

4 Vinkkejä ja pykäliä Opinto-ohjelma Sastamalan Opisto tarjoaa eri puolilla laajaa Sastamalaa noin kurssia ja oppituntia vuodessa. Opintoohjelma syntyy ja muotoutuu asukkaiden toiveista ja tarpeista. Koko ajan elävä ja muuttuva ohjelma löytyy myös netistä: Kaikki ovat tervetulleita Ikä, sukupuoli, asuinkunta, vakaumus yms. seikat eivät ole esteitä Sastamalan Opistoon tulemiselle. Opetuksen sujuvuuden vuoksi osa kursseista on kuitenkin kohdennettu tietyn ikäisille ja pelkästään naisille tai miehille (esim. liikunta). Lapsille ja nuorille on tarjolla myös runsaasti ihan omia juttuja. Oppijan omalla vastuulla on arvioida omat mahdollisuutensa selvitä opinnoista myös opiston suunnittelijaopettajat auttavat tarvittaessa opintojen suunnittelussa. Ryhmäopetuksessa esim. kielissä, musiikissa ja tanssissa voidaan edellyttää tiettyä riittävää valmiutta ja taitoa. Jos kurssille on tulossa enemmän väkeä kuin mukaan mahtuu, opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Dynaaminen kurssien suunnittelu Opisto on aina läsnä kun kansalaiset tarvitsevat opistoa. Eri vuodenaikoina ihmisillä on erilaisia tarpeita ja näihin opisto yrittää vastata. Opintopiirien suunnittelussa tämä tarkoittaa vuoden jakamista neljään osaan: Jatkossa puhutaan syksyn, talven, kevään ja kesän kursseista. Kurssien tuntimäärät vaihtelevat aihealueiden ja tarpeiden mukaan. Kurssityypit ovat seuraavat: Perinteinen koko lukuvuoden opintopiiri. Tällaisia ovat kulttuurisesti ja sosiaalisesti merkitykselliset piirit, joilla on pitkä historia, ja osallistujat ovat sitoutuneita toimintaan läpi vuoden. Lukukauden (syksy tai kevät) mittainen kurssi. Vuoteen tällaisia kursseja mahtuu kaksi. Tavoitteena on tarjota mielekkäitä kokonaisuuksia ja lisätä joustavuutta valintoihin. Nämä puolen vuoden kurssit muodostavat opinto-ohjelman rungon. Moduulikurssit 6, 12 tai 18 tuntia keskittyvät ajankohtaisiin ja vuodenaikaan kohdistuviin opintokokonaisuuksiin tai täydentävät kurssitarjontaa. Näiden opintopiirien määrää lisätään toiveiden ja tarpeiden mukaan. HH-kurssit (Hauskat ja Hyödylliset) ovat yhden illan opintopiirejä. Käsittelyssä on yleensä yksi asia kerrallaan. Kotikurssit ovat yhden illan kursseja, jotka voidaan toteuttaa kutsuperiaatteella oppijoiden kotona. Opiston organisoimat omatoimikurssit, jotka opiston henkilökunta suunnittelee ja auttaa toteutuksessa, mutta varsinaista opettajaa ei ole. Opiskelu tapahtuu opiskelukaverien avustamana. Luennot - tarjolla on myös mielenkiintoisia luentoja. Ennakkoilmoittautuminen Kursseille on ilmoittauduttava etukäteen, yleensä netissä. Poikkeavasta ilmoittautumistavasta mainitaan ohjelmassa erikseen kyseisen kurssin kohdalla. Jos ilmoittautuneelle tulee este, pitää ilmoittautuminen peruuttaa välittömästi. Mikäli opiskelija ei peruuta ilmoittautumistaan, vaan jää ainoastaan tulematta, voi opisto periä ilmoittautumismaksun suuruisen maksun aiheettomasta opintopaikan varaamisesta. Aiheeton opintopaikan varaaminen lyhytkurssilta laskutetaan opintomaksun suuruisena, jos ilmoittautumista ei ole peruutettu vähintään 3 päivää ennen kurssin alkamista. Mikäli ilmoittautunut aktiiviopiskelija jää tulematta kurssille, peritään turhasta opintopaikan varaamisesta 20 euron suuruinen toimistomaksu. Kurssin ensimmäiselle kerralle voi kuitenkin tulla katsomaan (ei lyhytkursseille), soveltuuko kurssi itselle, mutta jollei tule mukaan, on kurssille ilmoittautuminen peruutettava välittömästi, viimeistään ennen toista opintokertaa, koska joku muu oppija saattaa tarvita opiskelupaikan. Ilmoittautumisen voi peruuttaa netissä tai puhelimitse opiston toimistoon. 4

5 Opintopiirien minimikoko Kurssi tai opintopiiri ei voi alkaa, jos mukaan ei tule riittävästi osallistujia. Opintopiirien minimikoko keskustassa on 8 ja Sastamalan reuna-alueilla 7 ennakkoilmoittautunutta. Kielten jatkokursseilla ennakkoilmoittautuneita tarvitaan 5. Jos ei ehdi kurssin alkuun Monille kursseille uusia aloittajia voidaan ottaa myöhemminkin, pitkin työvuotta. Kun koko vuoden kurssille liittyy mukaan vasta kevätkaudella, on ilmoittautumismaksukin pienempi. Opiskelijamaksut Kurssille ilmoittautunut opiskelija saa postitse laskun kurssin ilmoittautumismaksusta. Ilmoittautumismaksu kattaa opiskelijan osuuden kurssin järjestelyistä. Laskutettua maksua ei palauteta, vaikka keskeyttäisit opintosi. Jos sinulla on satunnaisia vaikeuksia maksaa opintomaksuja, niin ota välittömästi yhteyttä opiston toimistoon saadaksesi lisää maksuaikaa. Muussa tapauksessa maksamaton lasku menee aina perintään ja siitä tulee lisäkustannuksia. Aktiiviopiskelijan maksut (aktiivikortti) Aktiiviopiskelijaksi voi alkaa maksamalla 68,50 euron lukukausimaksun. Ilmoittauduttaessa koko vuoden kurssille maksu pitää maksaa koko lukuvuodelta, jolloin maksu on 137 euroa. Opiston toimialueen työttömälle työnhakijalle (koodi 02 tai 03) ja eläkeläiselle, jonka tulot ovat kuukaudessa keskimäärin korkeintaan euroa, lukukauden aktiivimaksu on 15 euroa. Maksun voi maksaa myös koko lukuvuodelta, jolloin maksu on 30 euroa. Työttömyydestä tai pienituloisesta eläkeläisyydestä vaaditaan todistus. Todistus esitettävä sekä työttömiltä, että eläkeläisiltä. Aktiiviopiskelijaksi voi ilmoittautua elokuun 10:stä päivästä syyskuun loppuun sekä kevätkaudelle tammikuun alusta tammikuun loppuun. Muina aikoina aktiiviopiskelijaksi ei voi ilmoittautua. Ilmoittautuminen tapahtuu Opiston toimistossa, netissä tai osastonjohtajalle. Aktiivimaksu laskutetaan opintomaksun tapaan. Aktiiviopiskelija pääsee ilman eri maksua lähes kaikille kursseille kaikissa osastoissa sinä aikana kun aktiivimaksu on voimassa. Kursseille täytyy kuitenkin ilmoittautua. Aktiivimaksu ei koske musiikin tai kielten yksittäis- tai pariopetusta, avointa yliopistoa, HH- ja kotikursseja eikä yli 60 euron lukukauden kursseja eikä yli 100 euron lukuvuoden kursseja. Aktiiviopiskelijalle ei taata pääsyä kurssille, jonka osallistujamääriä joudutaan karsimaan. Aktiiviopiskelijan odotetaan osallistuvan valitsemiinsa opintoihin säännöllisesti, koska poissaolot ja ryhmien vaihtamiset häiritsevät muiden ryhmäläisten oppimista. Lasten taidekoulun maksu Taidekouluun eli taiteen perusopetukseen osallistuvan maksu on lukuvuodelta 84 euroa. Maksun voi maksaa myös lukukausittain, jolloin maksu on 42 euroa lukukaudelta. Taidekoulun maksu oikeuttaa opiskelemaan sekä pääainetta että muita soveltuvia opintoja. Taidekoululainen voi aktiiviopiskelijan tavoin osallistua myös tavallisiin opintopiireihin. Musiikin yksittäisopetus Laulua tai soittoa voi opiskella myös yksin ja silloin se on kalliimpaa kuin ryhmässä. Maksu määräytyy opetuskerran pituuden mukaan: esim. 45 minuutin jakso viikoittain syksystä kevääseen maksaa 297 euroa (lukuvuosi 25 viikkoa) tai 423 euroa (lukuvuosi 35 viikkoa). Kirjat ja tarvikkeet Oppikirjat ja tarvikkeet jokainen opiskelija kustantaa itse. Taitoaineissa hankinnoista voi kertyä isokin summa. Joillakin kursseilla materiaaleja hankitaan yhteisesti ja tällöin ilmoittautumismaksun lisäksi peritään materiaalimaksu. Opiskelija saa tietysti pitää valmistamansa työt. KURSSIT NETISSÄ 5

6 Todistukset Useimmiten kansalaisopisto-opiskelu on omaehtoista itsensä kehittämistä ilman muodollisia tutkintoja. Todistuksen osallistumisesta voi tarvittaessa pyytää Opiston toimistosta. Ohjelmassa on myös tavoitteellista opetusta, kuten avoin yliopisto-opiskelu, josta saa virallisen todistuksen. Taiteen perusopetuksesta saa myös virallisen todistuksen, Taiteen perusopetuksen päästötodistuksen. Työturvallisuuteen liittyviä periaatteita Käytäthän aina kuulo- ja silmäsuojaimia tai muita henkilökohtaisia suojaimia, mikäli työskentelyysi liittyy vähäinenkin turvallisuusriski. Älä käytä mitään rikkoontunutta laitetta. Ilmoita rikkoontuneesta laitteesta välittömästi opettajalle. Älä poista koneista niiden suojalaitteita. Huolehdi yleisestä siisteydestä se on myös työturvallisuusasia. Lattialla ei saa olla esteitä, joihin voisi kompastua. Huolehdi paloturvallisuudesta. Selvitä alkusammutusvälineiden paikat ja käyttöohjeet sekä poistumistiet. Koneita ei saa käyttää tilanteissa, joissa huomio on keskittynyt muuhun kuin tehtävään työhön. Jos olet epävarma jonkin työturvallisuusasian suhteen, kysy ennen kuin toimit. Työturvallisuusohjeita rikkova oppija voidaan poistaa oppitunnilta. Vakuutukset Onnettomuuksiin Opisto on varautunut vakuuttamalla alle 16-vuotiaat opiskelijat. Aikuiset ovat mukana omalla vastuullaan. Ainakin teknisen työn harrastajien on viisasta harkita vapaa-ajan vakuutusturvaa. Valtio ja kunnat ylläpitäjinä Sastamalan Opisto on osa Sastamalan kaupunkia. Opistolla on johtokunta, joka tekee ehdotuksia kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnalle, jonka ohjauksessa opisto on. Opetustunnin hinta on noin 70 euroa, josta valtionosuudet kattavat vajaan kaksi kolmannesta. Sastamalan kaupungin osuus on vajaa neljännes. Opiskelijan osuudeksi jää maksettavaksi runsas 10 euroa - siis kymmenen hengen opintopiirissä yhden oppijan maksuksi tulee keskimäärin yksi euro tunnilta. Tekijänoikeudet ja valokuvat Sastamalan Opiston kursseilla suunniteltujen teosten tekijän oikeudet ovat henkilöllä, opettajalla tai opiskelijalla, joka teoksen on tehnyt. Oletusarvoisesti kaikki toiminta tapahtuu Creative Commons -lisenssin puitteissa. Muut saavat kopioida, jakaa, näyttää ja esittää opiskelijan tekijänoikeuksiin kuuluvaa teosta sekä sen pohjalta muokattuja versioita, mutta vain ei-kaupallisessa käytössä. Sastamalan Opistolla on meneillään useita hankkeita osassa valokuvat ja videot ovat osa dokumentointia. Sastamalan Opiston tilat ymmärretään julkisiksi tiloiksi, joissa valokuvaus ei tarvitse kuvattavien erityistä hyväksyntää, mutta jos et halua kuvatuksi, ilmoita kuvaajalle toivomuksesi. Kolme tapaa ilmoittautua kursseille Ilmoittaudu netissä, osoitteessa www. sastamalanopisto.fi. Opiston kotisivuilla on lisätietoa ja ohjeita netti-ilmoittautumiseen. Ilmoittaudu puhelimitse Opiston toimistoon palvelusihteereille Arjalle tai Merjalle Tule käymään Opiston toimistossa aukioloaikoina ma-to 8-15:30 ja pe Opekokous Kaikille Sastamalan Opiston opettajille Keskiviikkoa 2.9. klo 17:30-20 Aittalahden opistotalolla Ajankohtaista 6

7 TAPAHTUMIA Nenäpäivä Nenäpäivä kerää varoja maailman köyhimmissä oloissa elävien lasten hyväksi ja yllyttää suomalaisia hauskaan varainkeräykseen. Nenäpäivä järjestetään kerran vuodessa loka-marraskuun aikana. Kolmen viikon kampanja huipentuu Yle TV2:n Nenäpäivä-show hun, jossa on mukana Suomen kirkkaimpia tähtiä. Nenäpäivää 2015 vietetään perjantaina Kampanja-aika on Sastamalan Opisto osallistuu Nenäpäivän tapahtumiin ja tempauksiin. Voit osallistua Opistolla mm. stand-up -komiikan kurssille ( ). Opisto etsii mukaan paikallisia yrityksiä, yhdistyksiä, yksittäisiä henkilöitä ja muita yhteistyökumppaneita. Mikäli nenäpäivä puraisi myös sinua, ota yhteyttä: Tehdään yhdessä hyvää, helposti ja hauskasti. Seuraa ilmoittelua nettisivuillamme www. sastamalanopisto.fi. Pe Musiikinopiskelijoiden joulukonsertti Su klo Paikka tarkentuu myöhemmin. Kirjaset Lasten ja nuorten kirjatapahtuma KIR- JASET järjestetään Luvassa esityksiä, työpajoja, kirjavinkkausta ja muuta kirja-aiheista ohjelmaa. Seuraa KIRJASTEN ohjelmaa: Tanssinpäivän näytös Sastamalan Opisto juhlistaa kansainvälistä tanssinpäivää keväällä pidettävällä tanssinäytöksellä. Opiston tanssinopiskelijat päästetään estradille taas Näytöksessä nähdään koko lukuvuoden aikana treenattuja ja hiottuja tansseja sekä vierailijoiden upeita taidonnäytteitä. Su klo 16 Sylvään auditoriossa Muita tapahtumia ks. lisää opinto-ohjelman sivuilta teatteri- ja muista retkistä. Ajantasaiset tiedot tapahtumista löytyvät nettisivuiltamme Opiston esiintyjäpankki Sastamalan Opisto saa vuosittain lukuisia pyyntöjä ja kyselyjä esiintyjistä paikallisiin tilaisuuksiin. Opisto tarjoaakin mielellään esittävien taiteiden opiskelijoilleen (1-100v.) mahdollisuuden päästä esiintymisten kautta kehittämään omia taitojaan ja kykyjään. Mikäli haluat päästä esiintymään, lähetä lyhyt esittely itsestäsi, kokemuksestasi ja esityksestäsi: Kirjoita viestin otsikoksi Esiintyjäpankki. Ilmoittautuakseen esiintyjäpankkiin ei tarvitse olla ammattilainen, eikä 10 vuoden musiikkiopintoja vaadita. Riittää, että on hankkinut jonkin verran lavakokemusta ja tykkää esiintyä. Lavakokemusta voi tulla hankkimaan myös Opiston Lava Avoinna! -klubille. Seuraa Opiston sivujen tiedotteita tai Lava Avoinna! facebook-sivua. Lava Avoinna -klubi! Lava Avoinna! on Sastamalan Opiston treeniklubi, jonne kuka tahansa voi tulla ottamaan ensiaskeleitaan estraditaiteen saralla ja kokeilla uusia numeroitaan yleisön edessä. Klubi on tarkoitettu kaikille, oli oma laji sitten soitto, laulu, tanssi, sirkus, teatteri tai jokin aivan muu estraditaiteen muoto. Klubin tarkoituksena on saada paikkakunnalle lisää näyttämötaiteen tekijöitä, kokijoita sekä näkyvyyttä paikallisille eri alojen osaajille. Tilaisuus tarjoaa myös oivan mahdollisuuden tulla Lue huolellisesti kohta Vinkkejä ja pykäliä 7

8 kokeilemaan esiintymistä. Esiintymisistä ei makseta palkkioita. Yleisölle tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Kyselyitä ja esiintymisehdotuksia ottaa vastaan: Miikka Mäkelä, p / Syksyn Lava Avoinna -klubi-ilta on LA klo 19 Opiston tanssistudio Oivapajalla (Liekolankatu 4:n kohdalla oleva lastauslaituri) Sastamalan Opiston kirjoittajayhdistys Vuonna 2009 perustettu yhdistyksemme haluaa yhdistää eri kirjoittajapiirejä ja yhdessä toimien tuoda näkyvyyttä piireille sekä virkistystä piiriläisille kirjoittamisen ja muun mukavan yhdessäolon merkeissä. Syksyllä 2015 julkaisemme kolmannen antologiamme. Yhdistyksen alkusanat juontavat juuri näistä julkaisuista. Niitä ei olisi voinut tehdä pelkästään Opiston nimen alla, vaan puuhaajaksi tarvittiin yhdistys. Vuosittain olemme järjestäneet mm. teatterimatkoja ja pikkujoulun. Opiston ja yhdistyksen jokakeväisessä hyvänmielen runoillassa halukkaat pääsevät pistämään parastaan yleisön edessä. Otamme mielellämme vastaan uusia ideoita tulevasta toiminnasta sekä ylipäätään toimintatavoistamme. Jäsenyyteen riittää että kirjoitat nyt tai olet kirjoittanut aiemmin jossain Sastamalan Opiston piirissä. Jäsenyys ei velvoita Sinua mihinkään, eikä jäsenmaksua peritä. Jätä yhteystietosi sihteeri-pirkolle pirkko. tai p , niin liitämme sinut iloiseen joukkoomme. 8

9 Pää kuntoon Sastamalan Opiston kursseilla 68,50 / lukukausi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee pään kunnossa pitämiseksi terveellisiä ruokatottumuksia, liikuntaa, aivojen käyttöharjoituksia ja oman terveydentilan seurantaa. Suositukset perustuvat THL:n tekemään tutkimukseen Tutkimuksessa (kaksoissokkokoe) seurattiin 2654 henkilöä yli kahden vuoden ajan. Henkilöt olivat iältään vuotta. Henkilöt valittiin tutkimukseen aikaisempien tietojen perusteella: heillä oli kasvanut riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin sekä dementiaan. Kognitiiviset kyvyt olivat myös hieman heikentyneitä omaan ikäryhmään verrattuna. Henkilöt jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään: tehostetun terveysneuvonnan ryhmään ja normaalin terveysneuvonnan ryhmään. Tehostetun terveysneuvonnan ryhmässä kiinnitettiin huomiota ruokavalioon, liikuntaan, kognitiivisiin harjoituksiin (aivojen käyttö) sekä sydän ja verisuonitautien tarkkailuun. Tutkimuksessa mitattiin muutoksia kognitiivisissa kyvyissä (aivojen toiminnassa). Testitulosten perusteella tehostetun terveysneuvonnan ryhmän ihmiset selvisivät paremmin kognitiivisista (aivojen toiminta) tehtävistä kuin tavanmukaista terveysneuvontaa saaneet. Dementiaan sairastuneiden määrä oli selvästi pienempi tehostetun terveysneuvonnan ryhmässä kuin vertailuryhmässä. Todettiin, että tutkimuksessa käytetyn terveysneuvonnan kaltaisilla toimenpiteillä voidaan siirtää dementian alkamista vähintään vuosia parhaimmillaan 10 vuotta. Sastamalan Opistossa on jokaiseen tehostetun terveysneuvonnan osa-alueeseen sijoittuvia suositeltavia kursseja. Ruokavalio opiston kursseilla tutustutaan monipuolisesti terveellisen ruoan tekemiseen. 9

10 Makumatka maailmalle Pimeneviin iltoihin ihania keittoja ja leipiä Perinneruokia Suomalaiset luonnon yrtit itsehoitojen apuna Yleisöluento: Ihmisen elämänkaari! Oivalluksia hyvästä olosta - viikonloppuretriitti Liikunnassa on tarjolla laaja kirjo kuntosaleista ja luontoliikunnasta tavalliseen voimisteluun Kehollinen hassuttelu aikuisten leikkikurssi Ohjattu patikointiretki Veteraanien ja seniori-ikäisten kuntosali Taiji Joogaa aamupäivällä ja Joogaa iltapäivällä Venyttele ja rentoudu, naisille ja miehille Lantionpohjan lihasten aktivointia Venyttelyvoimistelu miehille B, Varilan koulu Eläkeläisten liikunta, Kutalan Nuorisoseurantalo Seniorien kuntoliikunta, Kiikan-Illon koulu Kahvakuulaharjoittelua senioreille, Seukku Kognitiivisiin harjoituksiin (aivojen käyttö) kielet, tietokoneen käytön opettelu yms. tarjoavat hyvää aivovoimistelua Englantia Erakoille Afternoon Tea Time Tyrvään kiäli Englantia eloisasti Tietotekniikan alkeita ikäihmisille Atk-neuvonta/kyselytunti Tietotori, Windows 8 tietokone tutuksi (myös Vammalassa) Seniori-ikäisille: Kysymyksiä ja vastauksia tietokoneista Mennään nettiin (myös Vammalassa) Älypuhelin iloksi ja avuksi (myös Vammalassa) iphone ja ipad, iltakurssi Muuta terveyttä ja hyvinvointia edistävää Kuulokoje tutuksi ja käyttöön Lettikurssi isille ja äideille Jouhikonsoittokurssi KKKK (Kirjallisuutta, käsitöitä, keskustelua ja kaveruutta) Yhteislaulupiiri Joulunalusajan Neulekahvila Elämäntarinakirjoittamisen peruskurssi ja Elämäntarinakirjoittamisen jatkokurssi 10

11 AVOIN YLIOPISTO Sastamalan Opisto tekee lukuvuonna yhteistyötä Turun yliopiston ja Jyväskylän yliopiston avointen yliopistojen kanssa, tarjoten mahdollisuuden opiskella muutamia opintokokonaisuuksia ja kursseja Sastamalassa. Avoin yliopisto-opetus on kaikille tarkoitettua yliopiston opetusta vastaavaa opetusta, ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Opinnot soveltuvat usein hyvin lisä- ja täydennysopinnoiksi sekä tukevat ammatillista kasvua ja kehittymistä. Opetukseen osallistuminen ei edellytä muodollista pohjakoulutusta, esim. ylioppilastutkintoa. Avoimen yliopiston opiskelijoiksi voivat ilmoittautua myös seniori-ikäiset henkilöt. Avoin yliopisto-opiskelu on myös toimiva väylä aikuisopiskelijoille korkeakouluopintoihin. Opiskelija voi hakea opiskelupaikkaa yliopiston koulutusohjelmasta suoritettuaan merkittävän osan koulutusohjelmaan hyväksyttävistä opinnoista. Opiskelu avoimessa yliopistossa tapahtuu tavallisimmin monimuoto-opiskeluna. Tärkeänä opiskelun tukena toimii opintopiiri, joka kokoontuu Opistolla tuutorin ohjaamana opintojen edellyttämissä määrin ja tarjoaa mahdollisuuden arvokkaaseen vertaistukeen. Huom! Ilmoittautuminen avoimen yliopiston syksyn opintojaksoille on nyt käynnissä! TAIDEHISTORIA Akseli Gallen-Kallela ja taidehistoria. Suomen ja lähialueiden taidehistoria I ja II, Turun yliopisto, avoin yliopisto (yht. 5 op) , (30t) 38 Aktiivikortti ei käy maksuksi. Ti 17:30-19:45. Aittalahden opistotalo, rehtorin huone. Kari Kotiranta. Akseli Gallen-Kallelan syntymästä on 150 vuotta. Sen kunniaksi Sastamalan Opisto yhteistyössä Turun avoimen yliopiston kanssa tarjoaa Suomen taidehistorian opintojaksojen molemmat osat: Suomen ja lähialueiden taidehistoria I (2 op) ja II (3 op). Opintojaksoissa käsitellään Suomen, Pohjoismaiden, Baltian ja Venäjän taidetta -vaiheita, teoksia, taiteilijoita, instituutioita ja taiteen yhteiskunnallisia funktioita. Pääpaino on Suomen taiteessa ja erityisenä tarkastelun kohteena on Akseli Gallen-Kallelan taide. Opintojaksot suoritetaan tenttimällä. Vastuuopettajana Turun avoimessa yliopistossa on FM Eeva Hallikainen. Paikallisena tuutorina toimii Kari Kotiranta. Opintojen kokonaiskustannukset: Turun yliopiston osuus kustannuksista on 10 euroa opintopiste (yht. kahdesta kurssista 50e), Opiston ilmoittautumismaksu molemmille kursseille 38, eli kokonaisuus yhteensä 88. Huom! Muista ilmoittautua avoimeen yliopistoon molemmille opintojaksoille; Suomen ja lähialueiden taidehistoria I (2 op) ja II (3 op) (ilmoittautuminen avoimeen yliopistoon ensimmäisen opintoryhmätapaamisen jälkeen). Katso tarkemmat tiedot avoimen yliopiston portaalista osoitteesta tai kysy Lauralta, puh KASVATUSTIETEELLISET OPINNOT Draamakasvatuksen perusopinnot, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto (25 op) , (135t) 490 Aktiivikortti ei käy maksuksi. La 10:00-17:00. Su 12:00-17:30. (kts. erillinen aikataulu) Aittalahden opistotalo, Alasali. Miikka Mäkelä, Sanna Asikainen, Jenna Teinilä. Ilm mennessä SISÄLTÖ: Draamakasvatuksen perusopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä. Opiskelu soveltuu esimerkiksi opettajille, ilmaisutaidon opettajille, teatterikerhojen vetäjille, lastentarhanopet- 11

12 tajille, nuoriso-ohjaajille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita oman ilmaisunsa kehittämisestä. Draamakasvatuksen perusopinnot käyvät myös esim. opettajankoulutuslaitosten erikoistumisaineeksi. Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen sekä korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia. Opiskelussa korostuu teorian ja käytännön tiivis vuorovaikutus: lähijaksojen toiminnalliset jaksot nivotaan teoriaan oppimistehtävissä. Opiskeluprosessissa vuorottelevat siis yksilöllinen työskentely sekä ryhmässä oppiminen. Perusopinnoissa rakennetaan omien taitojen kehittämisen kautta käytännöllis-teoreettinen orientaatio draamaopettajuuteen ja luodaan yleiskuva draamakasvatuksen eri työtavoista ja genreistä sekä opiskellaan esittävän ja osallistavan draaman tekemisen ja ohjaamisen perusteita. Opiskelu muodostuu 15 tunnin mittaisista toiminnallisista lähijaksoista, jolloin perehdyt käytännön harjoituksin ja keskusteluin opiskeltavaan asiaan. Oppimistehtävillä syvennät lähijaksojen asioita. Läpi opiskeluprosessin arvioit omaa oppimistasi oppimispäiväkirjan avulla. PERUSOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINNOT ODKP301 Draamakasvatuksen perusteet 1 op (lähiopetus) ODKP302 Genreajattelu draamakasvatuksessa 1 op (lähiopetus) ODKP303 Draamakasvatuksen kartalle 3 op (oppimistehtävä) ODKP311 Dramaturgian perusteet 1op (lähiopetus) ODKP312 Näytelmäanalyysi 2 op (oppimistehtävä) ODKP313 Dramatisointisuunni telma 2 op (oppimistehtävä) ODKP321 Improvisatio 1 op (lähiopetus) ODKP322 Improvisaation perusteita 1 op (oppimistehtävä) ODKP323 Tanssi ja liike-improvisaatio 1 op (lähiopetus) ODKP324 Näyttelijäntyö 1 op (lähiopetus) ODKP325 Ohjaajantyö 1 op (lähiopetus) ODKP331 Prosessidraaman dramaturgia 1 op (lähiopetus) ODKP332 Prosessidraaman ohjaaminen 1 op (lähiopetus) ODKP333 Prosessidraamasuunnitelma 3 op (oppimistehtävä) ODKP341 Draamaopettaja taiteilijana 1 op (lähiopetus) ODKP342 Draamakasvattajana erilaisissa oppimisympäristöissä 4 op (oppimistehtävä) AIKATAULU JA HINTATIEDOT: Opintoryhmä kokoontuu erillisen aikataulun mukaisesti lauantaisin ja sunnuntaisin. Syksyn intensiiviviikonloput (la-su, yht. 15h) la 10-17, su LA - SU Draamakasvatuksen perusteet (opettaja Sanna Asikainen) LA-SU Prosessidraaman ohjaaminen (opettaja Sanna Asikainen) LA-SU Prosessidraaman dramaturgia (opettaja Sanna Asikainen) LA-SU Improvisaatio (opettaja Jenna Teinilä) Kurssipäivien tarkempi aikataulu selviää opintojen alussa. Kevään opetusaikataulu tarkentuu syksyn aikana. Opintojen kokonaiskustannukset/lukuvuosi 490 euroa (sis. Jyväskylän yliopiston perimä rekisteröimismaksu 80 ). Opintomaksu laskutetaan erissä. 12

13 KOULUTUKSEEN HAKEMINEN: Draamakasvatuksen opintoihin haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Mikäli hakijoita on enemmän kuin 25, opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Hakemukset lähetetään mennessä sähköpostitse Miikka Mäkelälle tai postitse osoitteeseen: Miikka Mäkelä, Sastamalan Opisto, Onkiniemenkatu 1, Sastamala Hakijoilta pyydetään vastauksia perusteluineen seuraaviin kysymyksiin: Miksi haluat opiskella draamakasvatusta ja mitä odotat opinnoilta? Millaisia tavoitteita asetat opiskelullesi? Kuvaile motivaatiotasi ja pitkäjännitteisyyttäsi opiskelijana draamakasvatuksen perusopinnoissa. Arvioi akateemisia opiskelutaitojasi (mm. tiedonhaku, tieteellinen kirjoittaminen). Miten arvioit pystyväsi suorittamaan opinnot annettujen aikataulujen puitteissa? Kerro sitoutumisestasi lähijaksojen opetukseen ja tehtävien suorittamiseen. Mitä aikaisempia opintoja ja toimintaa sinulla on draamakasvatuksen alueelta? Liitä mukaan oikeaksi todistettu kooste (CV) hakemuksen yhteyteen. Muista lisätä hakemukseen myös yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) sekä syntymäaika ja henkilötunnus (tiedot tarvitaan Opistoon ilmoittautumista ja opintosuoritusten lähettämistä varten). Hae opintoihin mennessä ja vasta opintopaikan varmistuttua ilmoittautuminen Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon. Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse viikon 37 aikana. Lisätietoja opinnoista voit tiedustella Lauralta, puh sekä Miikalta, puh (erit. opintojen sisällöt ja opetus) Kasvatustieteen perusopinnot, Turun yliopisto, avoin yliopisto (25 op) , (56t) 140 Aktiivikortti ei käy maksuksi. Ti 17:00-20:00, paitsi aloitus klo 17.00, Aittalahden opistotalo, Järvikammari. Laura Viitanen. Kasvu, oppiminen ja kasvatus ovat osa elämäämme. Kasvatustiede kuvailee, selittää ja auttaa ymmärtämään näitä ilmiöitä lapsuudesta vanhuuteen. Kasvatustieteen opinnot avoimessa yliopistossa soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille, kasvatus- ja koulutustehtävissä toimiville ja niihin hakeutuville. Opintoja voivat hyödyntää myös opettajaksi aikovat. Opinnot voi aloittaa pohjakoulutuksesta riippumatta. Opiskelijana osallistut yliopiston asiantuntijoiden luennoille, teet kirjallisia tehtäviä, luet kirjallisuutta ja tentit. Tuutorin ohjaama opintoryhmä tukee ja motivoi opiskeluasi. Perusopinnoissa muodostat yleiskäsityksen kasvatustieteestä ja sen osa-alueista perehtymällä keskeisiin käsitteisiin, tutkimuskohteisiin ja selitysmalleihin. Opintojen aikana rakennat ymmärrystä kasvatuksen ja koulutuksen merkityksestä niin yksittäisen ihmisen kuin yhteiskunnan kannalta. Opintojaksot: Johdatus kasvatustieteisiin, 4 op Kasvatus- ja koulutussosiologia, 4 op Kasvatuspsykologia, 4 op Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet, 6 op Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti, 7 op Hyvin tiedoin suoritettujen perusopintojen jälkeen opiskelua voi jatkaa kasvatustieteen aineopintoihin. Opintoryhmä kokoontuu 2-3 kertaa kuukaudessa. Tarkempi aikataulu selviää opintojen alussa. Voit tulla mukaan myös, jos perusopintosi ovat jääneet kesken ja haluat täydentää opintokokonaisuutta. 13

14 Ilmoittaudu ensin Sastamalan Opistoon ja vasta ensimmäisen opintoryhmätapaamisen jälkeen Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintojen kokonaiskustannukset/lukuvuosi = Turun yliopiston opintomaksu Opiston ilmoittautumismaksu 70 /lukukausi; yhteensä 390. Lisätietoja opinnoista voit tiedustella Lauralta, tai puh Kasvatustieteen aineopinnot, Turun yliopisto, avoin yliopisto (35 op) , (56t) 210 Aktiivikortti ei käy maksuksi. Ma 17:00-20:00. Aittalahden opistotalo, Järvikammari, Laura Viitanen. Kasvatustieteen aineopinnoissa syvennetään perusopinnoissa hankittua tietämystä ja osaamista. Kasvatustieteen aineopinnoissa kasvatustieteellisen alan asiantuntijuutesi vahvistuu ja saat valmiudet soveltaa sekä arvioida kriittisesti kasvatusta ja koulutusta koskevia kysymyksiä. Aineopinnot mahdollistavat hakemisen avoimen yliopiston väylän tai muun erillisvalinnan kautta kasvatustieteen tutkinto-opiskelijaksi. Opintojaksot: Kasvatuksen psykologia, 4 op Kasvatusfilosofia, 3 op Kasvatuksen historia, 3 op Empiiriset tutkimusmenetelmät kasvatustieteissä, 4 op Koulutuspolitiikka, 6 op Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen, 3 op Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi, 4 op Proseminaari, 8 op Opintoryhmä kokoontuu 2-3 kertaa kuukaudessa. Tarkempi aikataulu selviää opintojen alussa. Huom! Ohjaus kasvatustieteen aineopintojen opiskeluun verkkokokoushuoneessa maanantaina klo 17:00-18:30. Ensimmäisen varsinainen opintoryhmäkokoontuminen Aittalahden Opistotalolla ma klo 17 alkaen. Tarkemmat tiedot saat Lauralta. Voit tulla mukaan myös, jos aineopintosi ovat jääneet kesken ja haluat täydentää opintokokonaisuutta. Ilmoittaudu ensin Sastamalan Opistoon ja vasta ensimmäisen opintoryhmätapaamisen jälkeen Turun yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintojen kokonaiskustannukset (kolme lukukautta) = Turun yliopiston opintomaksu 350 (laskutuserät 210e ja 140e) + Opiston ilmoittautumismaksu 70 /lukukausi, kokonaisuus yhteensä 560. Lisätietoja opinnoista voit tiedustella Lauralta, tai puh Kasvatustieteen aineopinnot, Turun yliopisto, avoin yliopisto (35 op), opintojaan lukuvuodelta jatkavien ryhmä , (24t) 70 Aktiivikortti ei käy maksuksi. Ma 17:00-20:00. Aittalahden opistotalo, Järvikammari, Laura Viitanen. Kasvatustieteen aineopintoja jatkavien ryhmällä on syksyn opinto-ohjelmassa kaksi kurssia: Koulutuksen vaikuttavuus ja arviointi (4 op) sekä Proseminaari (8op). Mikäli sinulla on suorittamatta aineopinnoista nämä kaksi kurssia, voit ilmoittautua mukaan tähän ryhmään. Opintopiiri kokoontuu 2-3 kertaa kuukaudessa. Tarkempi aikataulu selviää opintojen alussa. Opintojen kokonaiskustannukset/lukukausi = Opiston ilmoittautumismaksu 70 /lukukausi + Turun yliopiston opintomaksu. HUOM! Ennen kuin ilmoittaudut, ota ensin yhteyttä Laura Viitaseen, tai puh Erityispedagogiikan perusopinnot, Turun yliopisto, avoin yliopisto (25 op) , (54t) 140 Aktiivikortti ei käy maksuksi. To 17:00-20:00. Aittalahden opistotalo, Järvikammari. Laura Viitanen, Anu Järvinen. Jokainen lapsi on erityinen. Erityispedagogiikka etsii keinoja antaa erityistä 14

15 tukea lapsen tai nuoren kasvulle ja oppimiselle silloin, kun hän sitä tarvitsee. Erityispedagogiikan opintojen sisällöt puhuttelevat jokaista kasvattajaa sekä muista lasten ja nuorten arjen jakavia ihmisiä. Erityispedagogiikan opinnot soveltuvat esimerkiksi eri kouluasteiden opettajille ja ohjaajille, lastentarhanopettajille, koulunkäyntiavustajille, sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle tai alalle aikoville. Perusopinnoissa perehdyt erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen. Erilaisuutta, vammaisuutta tai poikkeavaa käyttäytymistä tarkastellaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista, elämänkaaren eri aikoina. Perusopintojen opintojaksot: Johdatus kasvatustieteisiin, 4 op Erityispedagogiikan perusteet, 5 op Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä, 3 op Oppimisen edellytykset, 3 op Erityispedagogiikan perusopintojen kirjallisuus, 7 op Näkökulmia erityispedagogiikkaan, 3 op Opintoryhmä kokoontuu 2-3 kertaa kuukaudessa. Tarkempi aikataulu selviää opintojen alussa. Voit tulla mukaan myös, jos perusopintosi ovat jääneet kesken ja haluat täydentää opintokokonaisuutta. Ilmoittaudu ensin Sastamalan Opistoon ja vasta ensimmäisen opintoryhmätapaamisen jälkeen Turun avoimeen yliopistoon. Opintojen kokonaiskustannukset/ lukuvuosi = Turun yliopiston opintomaksu Opiston ilmoittautumismaksu 70 /lukukausi; yhteensä 390. Lisätietoja opinnoista voit tiedustella Lauralta, tai puh Lue huolellisesti kohta Vinkkejä ja pykäliä PSYKOLOGIA Psykologian perusopinnot, Turun yliopisto, avoin yliopisto (25 op) (50t) 140 Aktiivikortti ei käy maksuksi. Ke 17:30-19:45. Aittalahden opistotalo, rehtorin huone. Kari Kotiranta. Opintojen tavoitteena on, että opiskelija omaksuu perustiedot psykologian osa-alueista, keskeisistä käsitteistä ja psykologian alalla tehtävästä tutkimuksesta. Opinnot toteutetaan monimuotoopiskeluna. Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot: Kehityspsykologian perusteet, 5 op Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet, 5 op Persoonallisuuspsykologian perusteet, 5 op Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet, 5 op Tutkimuksen teon perusteet, 5 op Opintoryhmät kokoontuvat yhden lukuvuoden ajan ryhmän ohjaajan (tuutorin) johdolla. Ryhmässä käsitellään opintojen keskeisiä sisältöjä ja tuetaan tehtävien tekemistä sekä tentteihin valmistautumista. Opintojaksoihin sisältyy verkkoluentoja. Opintojen kokonaiskustannukset: Turun yliopiston osuus Opiston ilmoittautumismaksu 70 / lukukausi, kokonaisuus yhteensä 390. Lisätietoja opinnoista voit tiedustella Lauralta, tai puh Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä tulevaisuuden tekemisen ja päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen puoleen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Opinnoissa perehdytään organisaatioiden tulevaisuustiedon tuot- 15

16 tamiseen ja hyödyntämiseen ja työkaluja organisaatioiden ja yritysten tulevaisuustyöskentelyyn esimerkkinä mm. verstas-, strategia-, visio- ja skenaariotyöskentely. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa ainutlaatuisia holistisia menetelmiä hahmottaa muutosta. Ennakointitietoa tuotetaan ja hyödynnetään mm. t & k -tehtävissä, kuluttajatutkimuksessa, markkina-analyyseissa, strategiatyöskentelyssä tai esim. yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa erilaisissa työtehtävissä niin yrittäjänä ja yksityisellä sektorilla kuin julkishallinnossa ja yhteiskunnallisissa tehtävissä. Opiskelijana osallistut aktiivisesti opintoryhmä- ja verkkotyöskentelyyn ja verkkovälitteisille luennoille sekä kirjoitat yksilö- ja ryhmätöinä laadittavia harjoitustehtäviä ja esseitä. Opiskelun tukena on myös verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet. Opetus järjestetään tietoverkkojen välityksellä. Opintojen tukena toimiva opintopiiri kokoontuu torstaisin 2-3 kertaa kuukaudessa. Ensimmäinen kokoontuminen poikkeuksellisesti ke klo 17-18, muut kokoontumiset aina torstaisin klo Tarkempi aikataulu selviää opintojen alussa. Ilmoittaudu ensin Sastamalan Opistoon. Turun avoimeen yliopistoon ilmoittaudut ensimmäisen opintopiiritapaamisen jälkeen, kun opiskelupaikka/opintokokonaisuuden alkaminen on varmistunut. Opintojen kokonaiskustannukset/ lukuvuosi: Turun yliopiston opintomaksu Opiston ilmoittautumismaksu 70 /lukukausi; yhteensä 390. Lisätietoja opinnoista voit tiedustella Lauralta, tai puh Etiikan opintokokonaisuus, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto (25 op) , (54t) 300 Aktiivikortti ei käy maksuksi. Ke 17:00-20:00. Aittalahden opistotalo, Järvikammari, Antti Lepistö. Etiikan opintokokonaisuuden tavoitteena on asiantuntijuus inhimillisessä elämässä ja yhteiskunnan eri alueilla kohdattavien eettisten kysymysten käsittelyssä. Inhimillisen elämän ja erityisesti ammatillisen toiminnan monimutkaistuessa eettinen näkökulma on yhä useammin keskeisellä sijalla päätöksenteossa. Samalla eettinen arviointi on usein vaikeampaa kuin ennen. Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää eettisesti hyvän elämän luonteen ja kykenee käsittelemään oman ammattialansa eettisiä ongelmia rationaalisella ja eettistä osaamista heijastavalla tavalla. Etiikan opintokokonaisuudessa osaaminen rakentuu sekä yleistä filosofista etiikkaa että erityisten aihealueiden etiikkaa koskevien opintojaksojen kautta. Etiikan opinnot ovat luonteeltaan yleissivistäviä. Opintoryhmä kokoontuu 2-3 kertaa kuukaudessa. Tarkempi aikataulu selviää opintojen alussa. Ilmoittaudu ensin Sastamalan Opistoon ja vasta ensimmäisen opintoryhmätapaamisen jälkeen Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon. Opintojen kokonaiskustannukset/lukuvuosi = Jyväskylän yliopiston opintomaksu Opiston ilmoittautumismaksu 50 /lukukausi; yhteensä 300. Lisätietoja opinnoista voit tiedustella Lauralta, tai puh KIELIOPINNOT, kevätlukukausi 2016: Englannin kielen tekstinymmärtäminen, 4 op, TY Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 5 op, TY Lisätietoja kieliopinnoista voit tiedustella Lauralta, tai puh Ilmoittaudu netissä 16

17 KARKKU, TYRVÄÄ, VAMMALA OPETTAJAN JA OHJAAJAN KOULUTUS Osallistava oppiminen ja sosiaalinen media , (3t) Kurssimaksu 45,00 Enintään 15 opiskelijaa Miten rakennan kielikurssin, jolla aikuiset opiskelijat voivat itse määritellä oppimisen sisällöt ja menetelmät? Miten sosiaalisen median työkalut auttavat oppimisympäristöjen laajentamisessa? Mitä sosiaalisen median työkaluja kielenopettajalla on valittavanaan? Miten yhdistän omaehtoisen oppimisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen opintoryhmässä? Miten tätä toimintamallia voi soveltaa perinteisemmällä kielikurssilla? Tule kuulemaan ja keskustelemaan European Language Label -palkitun toimintamallin mahdollisuuksista aikuisten kieltenopetuksessa! Työpajassa saat tuntuman toimintamalliin ja tutustut kieltenopettajalle hyödyllisiin sosiaalisen median työkaluihin. Pohdimme yhdessä, miten mallia voi soveltaa vapaassa sivistystyössä. Työpaja on maksuton Sastamalan Opiston opettajille ja muulle henkilöstölle! Paja on rakennettu siten, että aikaa keskustelulle on. Osallistujien omat kokemukset huomioidaan. Muista ilmoittautua! Jos kiinnostut ja haluat tietää lisää, ota yhteyttä opettajaan tai tahikka Facebookissa. Twiitatakin tuijamh Ke klo 14:30-17:00. Aittalahden opistotalo, Järvisali. Johanna Jokinen. kurssit netissä ELÄMÄNTAIDOT LUENNOT Sota Sastamalassa , (3t) Maksuton Kaikille avoin ja maksuton yleisöluento sekä keskustelu maanantaina Lukiolaiset klo 18-19, muu yleisö klo19-21 Sastamalan seudun museossa. Luennoitsijana Erkki Aaltonen. Luento on jatkoa sarjaan, jonka aiheena on Suomen viime sodat ja kamppailu itsenäisyydestämme. Käsitellään sitä, miten sota-ajan tapahtumat vaikuttivat Suomeen ja Sastamalan seutuun. Onko tehtävissä johtopäätöksiä tähän päivään. Mukana kuulijoina ja keskustelijoina on lukiolaisia sekä sotien ja vaaranvuosien veteraaneja. Lukiolaisille luento Vammalan rykmentin (VR 36) vaiheista jatkosodassa klo Muutkin kiinnostuneet ovat tervetulleita keskustelemaan tai muistelemaan. Seuraava luento on kevätkaudella maanantaina Vapaa pääsy. Ma klo 18:00-21:00. Sastamalan seudun museo. Erkki Aaltonen Opiston kuukauden luento , (6t) Kurssimaksu 0,00 Opiston uudessa Kuukauden luento -sarjassa joku Opiston työntekijöistä luennoi haluamastaan aiheesta. Mukana ajan polttavia kysymyksiä sekä henkilökohtasia näkökulmia eri aiheista. Hyppää mukaan ja tule osallistumaan luennon jälkeiseen keskusteluun. Aiheet ja luennoitsijat tarkentuvat syksyn aikana. Syksyn luennot: TI 29.9., ja klo 19. Ti klo 19:00-20:30. Aittalahden opistotalo, Alasali. Miikka Mäkelä Järjestyksenvalvojan peruskurssi (32t) Ilmoittautumismaksu 95,00 Järjestyksenvalvoja on henkilö, jonka tehtävänä on valvoa järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onettomuuksia toimialueellaan. Järjes- 17

18 tyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on suorittanut Sisäasianministeriön vahvistaman peruskurssin. Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen tekee hakijan kotikunnan poliisilaitos enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Viiden vuoden välein uutta hyväksyntää hakeva joutuu käymään kahdeksan tunnin mittaisen kertauskurssin. Voimankäyttökoulutukset eri voimankäyttövälineille ovat suoritettava erikseen. Järjestyksenvalvojalta voidaan tietyissä tehtävissä - esimerkiksi ravitsemisliikkeessä yksin työskentelevältä järjestyksenvalvojalta - edellyttää 12 tunnin kestävä voimankäytön lisäkoulutuksen suorittamista. Kaasusumuttimen kantamisen edellytyksenä on erityisen voimankäyttökoulutuksen suorittaminen hyväksytysti. Perus- ja kertauskurssin suorittaneet voivat osallistua ohessa oleviin järjestyksenvalvojan lisäkoulutuksiin. Järjestyksenvalvojan peruskurssi (32 tuntia) järjestetään tiistaisin ja torstaisin 17:30-21:00, kurssipäivät ovat: 1.9., 3.9., 8.9., 10.9., 18.9., 20.9., ja Vammalan lukio, luokka 190 Sarkia. Peruskurssin maksu 95 (Opiston aktiivikortti ei kelpaa maksuksi). Maksu sisältää materiaalin, tarvikkeet ja kurssitodistuksen. Ti klo 17:30-21:00. To klo 17:30-21:00. Vammalan lukio, luokkatilat,. Jori-Pekka Wiklund Järjestyksenvalvojan kertauskurssi (8t) Ilmoittautumismaksu 55,00 Kurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat uusia vanhaksi menossa olevan järjestyksenvalvojan korttinsa. Vammalan lukio, luokka 190 Sarkia. La klo 10:00-18:00. Vammalan lukio, luokkatilat,. Jori-Pekka Wiklund Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus (12t) Ilmoittautumismaksu 50,00 Voimankäyttökoulutukset on suoritettava erikseen. Järjestyksenvalvojalta voidaan tietyissä tehtävissä - esimerkiksi ravitsemisliikkeessä yksin työskentelevältä järjestyksenvalvojalta - edellyttää 12 tunnin kestävä voimankäytön lisäkoulutuksen suorittamista. La klo 10:00-16:00. Su klo 10:00-16:00. Vammalan lukio, luokkatilat. Jori-Pekka Wiklund Järjestyksenvalvojan/vartijan kaasusumutinkoulutus (12t) Ilmoittautumismaksu 50,00 Kaasusumuttimen kantamisen edellytyksenä on erityisen voimankäyttökoulutuksen suorittaminen hyväksytysti. La klo 10:00-16:00. Su klo 10:00-16:00. Vammalan lukio, luokkatilat,. Jori-Pekka Wiklund. FILOSOFIA Ihmettelyryhmä (22t) Ilmoittautumismaksu 35,00 Ihmettelyryhmän tarkoitus on tehdä keskustelevan ihmettelyn keinoin vieraista asioista tutumpia ja löytää tutuista jutuista uusia puolia. Ihmetellään yhdessä mm. hyvän elämän, ystävyyden, rakkauden, oikeudenmukaisuuden, kauneuden, yhteiskunnan, ilon ja viisauden lähtökohtia. Joka kerralla on oma aiheensa, joihin myös osallistujat voivat vaikuttaa. Ma klo 14:00-15:30. Voimia ry. Antti Lepistö Kriittinen ajattelu (22t) Ilmoittautumismaksu 35,00 Kriittinen ajattelu tutustutaan kritiikin lajeihin ja harjoitellaan kriittistä ajattelua mm. taidetta, tutkimusta, yhteiskunnallista keskustelua arviomalla. Ma klo 16:00-17:30. Kirjasto. Antti Lepistö. PSYKOLOGIA Vuorovaikutuskurssi , (32t) Kurssimaksu 50,00 Enintään 16 opiskelijaa Kurssin aikana tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat vuorovaikutukseen. Tarkastellaan sanallisen ja sanattoman viestinnän vaikutusta tai sitä, miksi toinen ymmärtää asiat ihan väärin tai ei ymmärrä niitä ollenkaan. Muokataan 18

19 omaa viestiä toisen osapuolen kielelle tunnistamalla hänen tyylinsä ja löytämällä keino päästä hänen maailmaansa. Mukaan vaatteet, joissa on hyvä liikkua sekä muistiinpanovälineet. La klo 10:00-17:00. Oivapaja, käynti Liekolankadun puolelta, lastauslaíturilta. Salme Nummela Neuropsykiatriset erityisvaikeudet (NEPSY) -luentosarja (8t) Maksuton Neuropsykiatriset erityisvaikeudet (NEP- SY) -luentosarja (esim. ADHD, ADD, autismikirjon häiriöt) Pukstaavissa. Nepsy-perustietoluento alle 10-vuotiaiden lasten vanhemmille ja läheisille ti klo Nepsyperustietoluento yli 10-vuotiaiden lasten ja nuorten vanhemmille ja läheisille ke klo Nepsy-perustietoluento ammattilaisille, jotka työskentelevät alle 10-vuotiaiden lasten parissa ti klo Nepsy-perustietoluento ammattilaisille, jotka työskentelevät yli 10-vuotiaiden lasten ja nuorten parissa ke klo Lisätietoja luennoista antaa perhepalvelukoordinaattori Pirita Rantanen Kaikille avoin luentosarja. Ti klo :00, 18:00-19:30. Ke klo 14:30:16:00, 18: Pukstaavi. Pirita Rantanen, Tiina Torniainen NLP:llä voimavaroja ja hyvinvointia , (24t) 43 La 10:00-17:00. Oivapaja, käynti Liekolankadun puolelta, lastauslaíturilta. Salme Nummela. Ilm mennessä NLP- Neuro Linguistic Programming, mielen kielellinen ohjaaminen, aivojen ohjelmointi. Kurssilla kehitetään keinoja ottaa omat voimavarat käyttöön NLP-menetelmillä. Luodaan hyvän olotilan, mielen ja kielen työkaluja omaa elämää varten. Tutustutaan miellepiirteisiin ja niiden vaikutuksiin. Mukaan muistiinpanovälineet, vesipullo ja mukavat vaatteet.kurssi kokoontuu kolmena lauantaina 19.9., sekä klo NLP:n jatkokurssi, Tavoitteissa on taikaa , (16t) 39 + materiaalimaksu (pahvit, värit, maalit, savet ym. työtarpeet 7-8 ) La 10:00-17:00. Su 10:00-17:00. Oivapaja, käynti Liekolankadun puolelta, lastauslaíturilta. Salme Nummela. Ilm mennessä Viikonloppukurssi, jonka aikana kehitetään lisää keinoja ottaa omat piilevät voimavarat käyttöön. Käytämme NLP-tekniikoita, kuvia, musiikkia, liikettä ja värejä luomaan hyviä mielikuvia ja hyvää oloa. Tavoitteena on ilon ja vapauden kautta rakentaa tulevaisuuden tavoite- ja voimakuvia omaa elämää varten. Mukaan muistiinpanovälineet, vesipullot, mukavat vaatteet ja heittäytymisen tunne Lemmikkieläinten kokoontumisajot , (2t) Kurssimaksu 0,00 Enintään 25 opiskelijaa Yläastelaisten toivomuksesta Opisto järjestää lemmikeille mahdollisuuden tutustua toisiinsa ja samalla tutustuttaa lemmikin omistajia toisiinsa. Mukaan tarvitset lemmikkisi lisäksi häkin, hihnan tms., jolla lemmikkisi pysyy hallinnassasi. Kukin osallistuu omalla vastuulla. Lisätiedot: Miikka Ti klo 19:00-20:30. Aittalahden opistotalo, Alasali. Miikka Mäkelä Teeseremoniaa ja kabukia - Japanin kulttuurinen kirjo , (2t) Kurssimaksu 0,00 Enintään 20 opiskelijaa Japanin kulttuuriluento jatkuu. Keväällä tutustuimme Japanin varhaishistoriaan, uskontoihin ja filosofisiin ajatussuuntiin. Nyt pureudumme tarkemmin japanilaisen kulttuurin ytimeen, moderniin aikaan ja populaarikulttuuriin. Mukaan pääsee hyvin, vaikkei kevään luennolla ollutkaan! Su klo 15:30-17:30. Aittalahden opistotalo, Järvisali. Sanna Kantola. 19

20 Satuhieronta , (5t) Kurssimaksu 30,00 Enintään 16 opiskelijaa Tervetuloa tutustumaan lempeässä ilmapiirissä helppoon ja lapsilähtöiseen tapaan tukea koko perheen hyvinvointia. Samalla saat välineitä vahvistaa lapsesi itsetuntoa, luottamussuhdettanne ja myönteistä vuorovaikutusta. Kurssi on tarkoitettu aikuisille. Ota mukaasi mukavat vaatteet, makuualusta ja viltti harjoituksia varten. La klo 09:30-13:30. Aittalahden opistotalo, Alasali. Satuhierojaohjaaja, TRO, VTM Mapu Narvinen TIETOTEKNIIKAN HYVÄKSIKÄYTTÖ Tietotekniikan alkeita ikäihmisille II , (12t) 30 Ilm mennessä Tämä kurssi on tarkoitettu 1. kurssin käyneille ja niille, jotka osaavat jo hieman. Edetään tosi rauhallisesti ja kurssilaisten tarpeiden mukaan. Ke 09:00-11:15. Aittalahden opistotalo, Järvikammari. Ilari Mehtonen Kuva ja tietokone - helppo kurssi ikäihmisille , (9t) 26 Ilm mennessä Miten kuvia siirretään tietokoneelle ja sieltä eteen päin? Miten kuvia käsitellään helposti? Edetään tosi rauhallisesti ja kurssilaisten tarpeiden mukaan. Ke 09:00-11:15. Aittalahden opistotalo, Järvikammari. Ilari Mehtonen Keskustellaan tietsikoista helposti ymmärrettävällä tavalla , (9t) 26 Ilm mennessä Tämä kurssi on tarkoitettu tietokoneiden kanssa tuskaileville. Ratkotaan tietotekniikkaan liittyviä ongelmia. Sopii ikäihmisille. Edetään tosi rauhallisesti ja kurssilaisten tarpeiden mukaan. Ke 09:00-11:15. Aittalahden opistotalo, Järvikammari. Ilari Mehtonen Tietotori, Windows 8 tietokone tutuksi , (18t) 37 Ilm mennessä Opettelemme hyödyntämään tietokoneen ja ohjelmien tarjoamia mahdollisuuksia. Tietokoneessa on monia ohjelmia, joilla voi esimerkiksi piirtää, kirjoittaa pelata, kuunnella musiikkia, katsella elokuvia, surffata Internetissä. Ota oma läppäri mukaan. Ke 17:45-20:00. Sastamalan kirjasto, Lizelius-sali. Henri Kiuttu. 20

HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT

HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT 2 Somero-opisto on Someron kaupungin omistama vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Tl. Kosken kunta ja Someron kaupunki. YHTEYSTIEDOT Päätoimipaikka ja toimisto sijaitsevat

Lisätiedot

Opi, liiku, lue, soita

Opi, liiku, lue, soita Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut 2012-2013 Opi, liiku, lue, soita Liikuntapalvelut Kirjastopalvelut Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto 1 VAPAA-AIKA JA HARRASTUS- PALVELUT 2012-2013 TervetuloA harrastamaan!

Lisätiedot

HYVINKÄÄN OPISTO OPINTO-OHJELMA

HYVINKÄÄN OPISTO OPINTO-OHJELMA HYVINKÄÄN OPISTO OPINTO-OHJELMA kevät 2015 SISÄLTÖ Rehtorin tervehdys... 4 Ilmoittautuminen... 5 Kurssimaksut ja alennukset... 6 Peruutukset, keskeytykset ja palaute... 7 Hyvä tietää... 8 Avoin yliopisto...

Lisätiedot

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012

Avoimen yliopiston opetus lukuvuonna 2011 2012 ILMOITTAUDUN Etelä-Pohjanmaan Opistossa lukuvuonna 2011 2012 järjestettävään avoimen yliopiston opetukseen seuraavissa aineissa: Kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot sekä yksittäiskurssit (aakkosjärjestys)

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2015-2016

OPINTO-OPAS 2015-2016 OPINTO-OPA 2015-2016 Kaukametsän opisto Kansalaisopisto Taiteen perusopetus Avoin yliopisto Tilauskoulutus Osaamiskeskus Kainuun Aalto Avoin yliopisto-opetus Avoin ammattikorkeakouluopetus Kansalaisopisto

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

IKAALISTEN KANSALAISOPISTON OPINTO-OHJELMA 2015-2016

IKAALISTEN KANSALAISOPISTON OPINTO-OHJELMA 2015-2016 IKAALISTEN KANSALAISOPISTON OPINTO-OHJELMA 2015-2016 Julkaisija: Ikaalisten kansalaisopisto Opinto-ohjelma on luettavissa myös verkkosivuiltamme: www.opistopalvelut.fi/ikaalinen Painopaikka: Waasa Graphics

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

OPISTO. kansalaisopiston. opinto-opas 2015-2016

OPISTO. kansalaisopiston. opinto-opas 2015-2016 NURMIJÄRVEN OPISTO kansalaisopiston opinto-opas 2015-2016 TOIMISTO/INFO 040 938 1007 Klaukkalan Aitohelmi, 2. krs Klaukkalantie 72, 01800 Klaukkala Avoinna: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-14.00 Opetuskausien

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Keravan Opisto. Syksy 2015 opinto-ohjelma. Kurssit Luennot Tapahtumat

Keravan Opisto. Syksy 2015 opinto-ohjelma. Kurssit Luennot Tapahtumat Keravan Opisto Syksy 2015 opinto-ohjelma Kurssit Luennot Tapahtumat 2 Sisältö Sisältö Ilmoittautumislomake...3 Yhteystiedot...6 Ilmoittautuminen...7 Opiskelusta ja opistosta...8 Opetuspaikat...11 Kartta...12

Lisätiedot

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Opiskeluopas 2012-2013 Kokkolan yliiopiissttokesskuss Avoiin yliiopiisstto 2 Tämä opas on laadittu lukuvuosina 2012-2013 erityispedagogiikan perusopintoja tai sen osia

Lisätiedot

Kevät. elevarbeten våren. konstutställning med. Esbo arbis. Folkhälsans hus i Vindängen, Hagalund 10.3-10.4.2015,

Kevät. elevarbeten våren. konstutställning med. Esbo arbis. Folkhälsans hus i Vindängen, Hagalund 10.3-10.4.2015, scaramouche sibelius 150. spirals musica nova. marzi nyman, mariska ja FeLix zenger. KamarimusiiKKia Kartanoissa. KausiKonsertteja KuLttuuriKesKuKsessa. Kevät 2015 Vieraina mm. pianisti Kit Armstrong,

Lisätiedot

ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO OPINTO-OHJELMA KEVÄT 2015

ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO OPINTO-OHJELMA KEVÄT 2015 ROVANIEMEN KANSALAISOPISTO OPINTO-OHJELMA KEVÄT 2015 Rovaniemen kansalaisopiston toimintaajatus Opisto kehittää ja toteuttaa laadukkaasti vapaatavoitteista ja ammatillista osaamista täydentäviä kursseja

Lisätiedot

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!

LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA! LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA!» Oppiminen ajattelun ja toiminnan muutos! Ota talteen! Tarvitset tätä esitettä koko vuoden. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry SISÄLTÖ 5 LÖYDÄ ITSELLESI PARAS TAPA OPPIA

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14

Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 ADHD-liiton jäsenlehti Porina-nurkka Porina-projektin kuulumisia s. 8 Telmivä mieli sanotaan, että hulluus ja nerous kulkevat käsi kädessä s. 14 Erityinen nuori rippikouluun s. 16 s i s ä l l y s Tässä

Lisätiedot

Ihminen ja. ahjola. .fi. Kansalaisopiston kurssit syksy 2010. Musiikki. Taideaineet

Ihminen ja. ahjola. .fi. Kansalaisopiston kurssit syksy 2010. Musiikki. Taideaineet ahjola.fi Kansalaisopiston kurssit syksy 2010 Musiikki Liikunta ja TERVEYS Kielet Ihminen ja yhteiskunta TIETOTEKNIIKKA YLEISLUENNOT TANSSI Taideaineet Käden taidot Lasten Taitoaineet taideja taitoaineet

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

Opi, liiku, lue, soita

Opi, liiku, lue, soita Opi, liiku, lue, soita Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Kevät 2014 Järvenpään Opisto Liikuntapalvelut Kirjastopalvelut Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto 1 3 4 10 12 Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut kevät

Lisätiedot

Ilmoittautuminen. Opinto-ohjelma kevät 2015. www.kokkola.fi/kso-kni

Ilmoittautuminen. Opinto-ohjelma kevät 2015. www.kokkola.fi/kso-kni Ilmoittautuminen Opinto-ohjelma kevät 2015 www.kokkola.fi/kso-kni Ilmoittautuminen Kevätkaudella 2015 alkaville kursseille ilmoittaudutaan porrastetusti KIELET, TIETOTEKNIIKKA, LIIKUNTA JA TANSSI keskiviikosta

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

OPINTO- OHJELMA LUKUVUOSI 2011 2012

OPINTO- OHJELMA LUKUVUOSI 2011 2012 OPNO- OHJLM LVOS 2011 2012 Sisällysluettelo Musiikki... 16 Näyttämötaiteet... 24 uvataiteet... 27 Muotoilu, käden taidot... 31 Sisustus... 38 Muut taide- ja taitoaineet... 39 ielet... 49 Historia... 53

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

kansalaisopisto JOENSUU KONTIOLAHTI LIPERI OUTOKUMPU POLVIJÄRVI

kansalaisopisto JOENSUU KONTIOLAHTI LIPERI OUTOKUMPU POLVIJÄRVI kansalaisopisto opinto-opas 2015 2016 JOENSUU KONTIOLAHTI LIPERI OUTOKUMPU POLVIJÄRVI JOENSUUN SEUDUN KANSALAISOPISTO Papinkatu 3, 80110 Joensuu www.joensuunseudunkansalaisopisto.fi sisältö 2 4 ILMOITTAUTUMINEN

Lisätiedot

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE

ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE ARJEN VIRRASTA INNON LÄHTEELLE Elinikäistä oppimista Jokilatvan opistossa Jokilatvan opisto on Nivalan, Haapajärven ja Pyhäjärven alueella toimiva kansalaisopisto. Kansalaisopistossa voivat kaiken ikäiset

Lisätiedot

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 OPISKELIJAN OPAS Studieguide A Student s guide Guide de l étudiant Studienführer Guia del estudiante Guida dello studente Справочнк учащегося CLAVIS STUDIORUM 1 Sisällys

Lisätiedot