Pakolaisuus ja auttamisen etiikka. SHS-järjestö auttaa Adenin lahden ylityksestä selvinneitä pakolaisia Jemenissä. Kuva: UNHCR

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pakolaisuus ja auttamisen etiikka. SHS-järjestö auttaa Adenin lahden ylityksestä selvinneitä pakolaisia Jemenissä. Kuva: UNHCR"

Transkriptio

1 Pakolaisuus ja auttamisen etiikka SHS-järjestö auttaa Adenin lahden ylityksestä selvinneitä pakolaisia Jemenissä. Kuva: UNHCR

2 Kuka on pakolainen? Pakolaisen määritelmä perustuu Genevessä solmittuun YK:n pakolaissopimukseen vuodelta 1951: Pakolainen on henkilö: jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta, oleskelee kotimaansa ulkopuolella ja on kykenemätön tai sellaisen pelon johdosta haluton turvautumaan sanotun maan suojaan; tai joka olematta minkään maan kansalainen oleskelee entisen pysyvän asuinmaansa ulkopuolella ja edellä mainittujen seikkojen tähden on kykenemätön tai sanotun pelon vuoksi haluton palaamaan sinne. Suomi ja 137 muuta maata on allekirjoittanut sopimuksen. Suomella on kansainvälisen oikeuden mukainen velvollisuus auttaa kansalaistensa lisäksi myös niitä, jotka eivät ole turvassa omassa maassaan

3 Mistä pakolaisia lähtee? yli Afganistan 2. Irak 3. Somalia 4. Kongon demokraattinen tasavalta

4 Mihin pakolaiset menevät? Suurin osa pakolaisista pakenee kotimaansa sisällä tai naapurimaihin. Suurin osa maailman konflikteista ja luonnonkatastrofeista tapahtuu köyhässä etelässä. Tämän vuoksi myös suurin osa pakolaisista on juuri kehitysmaissa. Maailmassa on vuonna 2011 noin 43,7 miljoonaa pakolaista, eli lähes Espanjan väkiluvun verran ihmisiä on jättänyt kotinsa. Näistä pakolaisista yli puolet (63%) pakenee oman kotimaansa sisällä eli ovat maansisäisiä pakolaisia. Afrikassa pakolaisista neljä viidestä pakenee toiseen Afrikan maahan. Harva pakolainen haluaa paeta kauas vieraaseen maahan ja kulttuuriin, koska toivoo voivansa palata kotiin konfliktin ollessa ohi. Äärimmäisen harvoilla on myöskään varaa tai keinoja paeta kauas ulkomaille (vrt. Suomesta on samoista syistä paettu ja muutettu juuri naapurimaa Ruotsiin)

5 Mitä ihmiset pakenevat? Geneven pakolaissopimuksessa taataan suojelu henkilökohtaista vainoa pakeneville ihmisille. Ihmiset ovat pakotettuja jättämään kotinsa vastoin tahtoaan myös muista syistä. Mitä nämä syyt ovat?

6 Aseelliset konfliktit Sota tekee arjen mahdottomaksi: työn tekeminen ja koulun käyminen ei onnistu. Yhteiskunnan instituutiot kuten terveydenhuolto lakkaavat toimimasta. Ihmiset eivät pysty elättämään itseään. Sodasta seuraa ruokapula. Ruoan viljely vaikeutuu, eikä ruokaa ole myytävänä. Ruoan hinta nousee. Kaikki sodan osapuolet syyllistyvät väkivaltaan ja ryöstelyyn. Siviilit pakenevat suojellakseen itseään ja perhettään. Osa pelkäävät joutuvansa sotilaiksi, joita eri aseelliset ryhmät värväävät. Norsunluurannikolta paettiin väkivaltaa naapurimaahan Liberiaan keväällä Kuva: UNHCR

7 Ilmastonmuutos: kuivuus, merenpinnan nousu, tulvat ja myrskyt Kuivuus: lämpötila nousee ja sademäärät laskevat. maanviljely vaikeutuu ja sadot pienenevät. ruoka ei riitä, erityisesti päiväntasaajan seudulla nähdään nälkää satokausien välillä. aavikoituminen ja eroosio. Kuivuus ja nälkä ajavat pakoon Itä-Afrikassa. Kuva: UNHCR

8 Ilmastonmuutos: kuivuus, merenpinnan nousu, tulvat ja Merenpinnan nousu: yli 600 miljoonaa ihmistä eli 8% maailman väestöstä asuu uhattuna olevilla matalilla rannikkoalueilla. Tyynenmeren saarista mm. Tuvalun ja Karibitin saarivaltiot ovat vaarassa jäädä kokonaan veden alle. Tulvat ja myrskyt: vuosittain tulvii etenkin Aasiassa (Bangladesh, Thaimaa) Hirmumyrskyt voimistuvat esim. Yhdysvaltojen hurrikaani vyöhykkeellä. myrskyt Pakistanissa paetaan tulvia. Kuva: UNHCR

9 Yhteiskunnalliset ongelmat: Perinteiset elinkeinot, kuten maanviljely tai paimentolaisuus, häviävät ilmastonmuutoksen ja viljelymaiden anastuksien myötä. Ihmiset muuttavat kaupunkiin työn perässä. Kaupungeissa kouluttamattomien ihmisten on vaikea löytää töitä. Ihmiset työllistävät itsensä esimerkiksi kaupustelemalla tai hankkivat ravintonsa esim. kaatopaikoilta. äärimmäinen köyhyys Äärimmäinen köyhyys: ei ruokaa, ei kotia, ei terveydenhuoltoa. Köyhyys voi merkitä hengenvaaraa siinä missä vainokin. Afgaanipakolainen asuu Pakistanissa ja etsii käyttökelpoista tavaraa kaatopaikalta. Kuva: UNHCR

10 Miten Eurooppa on kytköksissä Afrikan pakolaisuuden syihin?

11 Peltopinta-alaa käytetään vientituotteiden tai biopolttoaineiden plantaasiviljelyun ruoan tuotannon sijasta. Yksipuolinen viljely edistää maaperän eroosiota. Vesivarojen ja muiden luonnonvarojen epäoikeudenmukainen jakaminen. Ilmastonmuutos, joka sekoitta sateita ja voimistaa tulvia ja myrskyjä. Kuivuus, köyhyys ja nälkä Tulot luonnonrikkauksista menevät monikansallisille yrityksille, sotaherroille ja valtaeliitille.

12 Sodankäyntiä rahoitetaan öljyn ja arvokkaiden mineraalien kaupalla. Länsimaiset yritykset ja valtiot edesauttavat tätä kautta konfliktien jatkumista. Siirtomaa-ajalta peräisin olevat keinotekoiset valtiorajat sekä rotuerotteluoppi ovat osaltaan konfliktien taustalla. Aseiden vienti konfliktimaihin ylläpitää sodankäyntiä. Sotilaalliset konfliktit Ilmastonmuutoksen aiheuttama väestöpaine pienillä alueilla luo kiristyvää kilpailua luonnonvaroista. Huomautus: edellä mainitut ovat esimerkkejä Afrikassa esiintyvän pakolaisuuden taustalla olevista tekijöistä. Näiden lisäksi on olemassa muita, myös Euroopasta riippumattomia taustatekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi sotilaallisten konfliktien ja köyhyyden kierteeseen tietyissä Afrikan valtioissa.

13 Ratkaisuja? YK:n pakolaissopimuksen päivittäminen ja pakolaisstatuksen määritelmän uudistaminen? -> YK, EU, kansainväliset järjestöt. Kansainväliset päästösopimukset ja erityisesti rikkaiden teollisuusmaiden sitoutuminen niihin. - > kansainvälinen yhteisö. Ekologisesti kestävän ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen viljelyn tukeminen kehitysmaissa -> yrittäjien ja kuluttajien valinnat ja vastuu. Konflikteista ja luonnonkatastrofeista kärsineiden alueiden asukkaiden kouluttaminen (kestävä puunkulutus, viljelytekniikat, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen aiheuttamiin ilmiöihin varautuminen, ihmisoikeudet, hyvä hallinto ) -> kehitysyhteistyö. Suuryhtiöiden ja eurooppalaisten valtioiden asettamat ehdot kaupankäynnille esim. kaivosten työolosuhteista ja ympäristönsuojelusta mineraaleja ja muita luonnonvaroja hankittaessa. -> kuluttajan asettamat ehdot yrityksille tuotteen alkuperän ja tuotantotavan esittämisestä. Kestävän ympäristöpolitiikan ja ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen kehitysmaissa demokratian ja paikallishallintojen vahvistamisen kautta. -> kehitysyhteistyö.

14 Lähteet: UNHCR Global Trends Report Suomen Pakolaisavun ulkomaantoiminnan päällikkö Leena Kumpulaisen artikkeli Ilmastonmuutos ja pakolaisuus julkaisussa Jääkö luu kehittyvien maiden käteen: ilmastonmuutoksen ekologiset, taloudelliset ja poliittiset vaikutukset (Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry, 2009.) Tekijä: Suomen Pakolaisapu

10 väitettä ja faktaa. turvapaikanhakijoista ja pakolaisista

10 väitettä ja faktaa. turvapaikanhakijoista ja pakolaisista 10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista 2 10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista sisältö Euroopan rajat...4 Turvapaikkashoppailu...5 Paperittomat siirtolaiset...6

Lisätiedot

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI?

MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? Empowered lives. Resilient nations. TIETOA MAAILMAN KEHITYKSESTÄ 2 MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? MUUTTUUKO MAAILMA PAREMMAKSI? 3 SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot

Opettajan opas - JOHDANTO

Opettajan opas - JOHDANTO Opettajan opas - JOHDANTO Opettajan oppaan johdanto Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 14.

Lisätiedot

oikeudenmukaisuuden puolesta! Opas maailmanmuuttajille

oikeudenmukaisuuden puolesta! Opas maailmanmuuttajille Globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta! Opas maailmanmuuttajille 1 Globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta! Opas maailmanmuuttajille Toimittaja: Mari Kettunen Kirjoittajat: Mimma Jäntti, Tytti Matsinen,

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN NUMEROITA OPETTAJAN KÄSIKIRJA SIIRTOLAISUUTEEN JA TURVAPAIKANHAKUUN EUROOPASSA

ENEMMÄN KUIN NUMEROITA OPETTAJAN KÄSIKIRJA SIIRTOLAISUUTEEN JA TURVAPAIKANHAKUUN EUROOPASSA ENEMMÄN KUIN NUMEROITA OPETTAJAN KÄSIKIRJA SIIRTOLAISUUTEEN JA TURVAPAIKANHAKUUN EUROOPASSA IOM:n päämäärä on edistää hallittua siirtolaisuutta ottamalla huomioon sekä valtioiden että siirtolaisten tarpeet.

Lisätiedot

MAAILMAN- TALOUDEN TEKIJÄN KÄSIKIRJA

MAAILMAN- TALOUDEN TEKIJÄN KÄSIKIRJA MAAILMAN- TALOUDEN TEKIJÄN KÄSIKIRJA RAPORTTISARJA NRO: 121 JULKAISIJA Kepa ry ISBN (NID) 978-952-200-230-2 ISBN (PDF) 978-952-200-231-0 ISSN 1236-4797 KIRJOITTAJAT Tuuli Hietaniemi, Lotta Maijala, Eva

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu

Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Kalat katoavat Luonnon köyhtyessä elämä muuttuu Luonto elättää ja lääkitsee Lisätuloja luontomatkailusta Kylät kuihtuvat ULKOASIAINMINISTERIÖ Sisältö Kun laguuni tyhjenee 3 Peltoa raivataan sademetsästä

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 74. Miten Suomi selviää. maailmassa? Paula Tommila, Juha Vanhanen, Mikko Halonen ja Pasi Rinne

Sitran selvityksiä 74. Miten Suomi selviää. maailmassa? Paula Tommila, Juha Vanhanen, Mikko Halonen ja Pasi Rinne Sitran selvityksiä 74 Miten Suomi selviää yli 4 astetta lämpimämmässä maailmassa? Paula Tommila, Juha Vanhanen, Mikko Halonen ja Pasi Rinne Joulukuu 2013 2 Sisältö Esipuhe 3 Tiivistelmä 5 Summary 6 1 Mustan

Lisätiedot

kepan eduskuntavaalipaketti 2011

kepan eduskuntavaalipaketti 2011 kepan eduskuntavaalipaketti 2011 kansainvälisen talouden heilahtelut, muuttoliikkeet, konfliktit ja ilmastonmuutos vaikuttavat niin suomeen kuin kehitysmaihinkin. globaalin matematiikan lyhyestä oppimäärästä

Lisätiedot

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Apua katastrofien ja konfliktien uhreille ja suojaa hädänalaisille Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu Euroopan unionin humanitaarisen avun piirissä on tuhansia

Lisätiedot

Köyhiltä rikkaille Yritysten veronmaksu, kehitysmaat ja vastuullisuus

Köyhiltä rikkaille Yritysten veronmaksu, kehitysmaat ja vastuullisuus Köyhiltä rikkaille Yritysten veronmaksu, kehitysmaat ja vastuullisuus EEVA SIMOLA FINNWATCH 1/2009 FinnWatch on kansalais- ja ay-järjestöjen vuonna 2002 perustama verkosto, jolla on tietotoimisto. Se tarkkailee

Lisätiedot

Suomen vesijalanjälki Globaali kuva suomalaisten vedenkulutuksesta

Suomen vesijalanjälki Globaali kuva suomalaisten vedenkulutuksesta Suomen vesijalanjälki Globaali kuva suomalaisten vedenkulutuksesta Sisällysluettelo Yhteenveto 5 1: Vesitrendit 8 2: Vesijalanjälki 11 3: Suomen vesijalanjälki ulkomailla 15 4: Suomen vesijalanjäljen vaikutusten

Lisätiedot

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta

VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan. Invalidiliiton järjestötoiminta VAMMAISUUS YHDISTÄÄ YLI RAJOJEN vinkkejä monikulttuuriseen yhdistystoimintaan Invalidiliiton järjestötoiminta Aluksi 3 Vammaisjärjestöt maahan muuttajien osallistumisen tukena 4 Kulttuurierojen tunnistaminen

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET

ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET www.vuosituhattavoitteet.fi ENTÄ JOS... OLISIT KÖYHÄ? Köyhyys tarkoittaa nälkää, puuttuvaa terveydenhuoltoa ja koulutusta, huonoja asuinoloja sekä yhteiskunnallisten

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS. JULKAISU No 34. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 KESTÄVÄ KEHITYS 1 JULKAISU No 34 Avoin yliopisto 2 KESTÄVÄ KEHITYS 3 Sanomalehtiyliopisto kevät 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto, PL

Lisätiedot

Pekingin julistus ja toimintaohjelma

Pekingin julistus ja toimintaohjelma Pekingin julistus ja toimintaohjelma SISÄLLYSLUETTELO OSA I PEKINGIN JULISTUS OSA II TOIMINTAOHJELMA 1. TEHTÄVÄMME 2. MAAILMAN TILANNE 3. KESKEISET ONGELMA-ALUEET 4. STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMET A.

Lisätiedot

Itä-Afrikassa apua tarvitaan vielä pitkään Hyväksikäytetyt lapset turvaan Etiopiassa Tukiperheet auttavat vanhempia jaksamaan

Itä-Afrikassa apua tarvitaan vielä pitkään Hyväksikäytetyt lapset turvaan Etiopiassa Tukiperheet auttavat vanhempia jaksamaan Tulevaisuus uusiksi 2 2011 Itä-Afrikassa apua tarvitaan vielä pitkään Hyväksikäytetyt lapset turvaan Etiopiassa Tukiperheet auttavat vanhempia jaksamaan PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Kun lapsi tuntee olevansa

Lisätiedot

UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet

UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet UIkoasiainministeriön rahoittamat kehitysyhteistyöhankkeet Kirkon Ulkomaanavun ja Ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston välillä on kumppanuussopimus, jonka mukaisesti ministeriö rahoittaa Ulkomaanavun

Lisätiedot

Uutta rahaa. Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.)

Uutta rahaa. Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.) Uutta rahaa Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.) Uutta rahaa Miten ilmastolasku maksetaan? johanna sandahl tuuli hietaniemi, susanna kari (suom. toim.)

Lisätiedot

ihmis kaupasta ei tehnyt elettäkään vapauttaakseen minut. Olin pidätettynä neljä kuukautta.

ihmis kaupasta ei tehnyt elettäkään vapauttaakseen minut. Olin pidätettynä neljä kuukautta. Tietoa ja taustaa ihmis kaupasta Mitä ihmiskauppa on? Sivu 3 Orpolapset suurkaupungin armoilla Ugandassa Sivut 6 7 Ihmiskauppa Argentiinassa Sivut 10 11 IHMInen kauppatavarana Hripsimen tarina n Tapasin

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Utveckling 3.2012. Kabul elää arkea Osta kengät Etiopiasta! Libanon kommer ut ur garderoben. TEEMA: Luonnonvarat

Utveckling 3.2012. Kabul elää arkea Osta kengät Etiopiasta! Libanon kommer ut ur garderoben. TEEMA: Luonnonvarat Kehitysapua ei pitäisi nähdä ihmelääkkeenä kehitykseen s. 4. Utveckling 3.2012 Kabul elää arkea Osta kengät Etiopiasta! Libanon kommer ut ur garderoben TEEMA: Luonnonvarat Etsintäkuulutettu: hyvä kaivoslaki

Lisätiedot

ALKUVAIHEEN PAKOLAISTAUSTAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN ASUNNOTTOMUUS HELSINGISSÄ

ALKUVAIHEEN PAKOLAISTAUSTAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN ASUNNOTTOMUUS HELSINGISSÄ ALKUVAIHEEN PAKOLAISTAUSTAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN ASUNNOTTOMUUS HELSINGISSÄ Susanna Kuusto-Kovanen Kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) Opinnäytetyö

Lisätiedot

Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua

Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua Kehitysyhteistyö ei ole vain raha-apua Väheneekö köyhyys suoraan suhteessa siihen, kuinka paljon kehitysyhteistyöhön käytetään rahaa? Pelastuuko maailma, jos pohjoisessa vain yksinkertaisesti hellitetään

Lisätiedot

Ekologisella velalla on kaksi ulottuvuutta, jotka ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa:

Ekologisella velalla on kaksi ulottuvuutta, jotka ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa: Teema: Ekologinen velka Teollinen Pohjoinen on valtavasti velkaa globaalille Etelälle, mutta tätä velkaa ei tunnisteta tai tunnusteta juuri lainkaan. Ekologisen velan sijasta puhutaan Etelän taloudellisesta

Lisätiedot