KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Ikkunoiden käyttö, huolto, kunnossapito ja remontointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Ikkunoiden käyttö, huolto, kunnossapito ja remontointi"

Transkriptio

1 KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Ikkunoiden käyttö, huolto, kunnossapito ja remontointi

2 Ikkunoiden käyttö, huolto, kunnossapito ja remontointi Kari Hemmilä, Jyri Nieminen 2 (19)

3 Sisällysluettelo 1. Johdanto Ikkunoiden toimivuuden ja ominaisuuksien parantaminen Ikkunoiden huolto ja kunnossapito Huoltoväli Pesu Ulkoilmaventtiilin puhdistus Helojen kunnossapito Tiivisteiden uusinta Ikkunoiden remontointi Lasituslistan tai -kittauksen korjaus Maalaus Vaurioituneiden osien vaihto uusiin Ikkunoiden osittainen tai täydellinen uusinta Ikkunat ja energiatalous Etuikkuna Lasin korvaaminen eristyslasilla Ikkunoiden vaihto uusiin Ikkunavaihtoehdot Tavanomaiset ikkunamallit Tuloilmaikkuna Ikkunoiden liittyminen ympäröiviin rakenteisiin Sälekaihtimet (19)

4 1. Johdanto Ikkunoiden huolto ja kunnossapito on ennakoivaa toimintaa, jolla pyritään estämään käytöstä, kulumisesta ja ikääntymisestä aiheutuvien vikojen synty ja korjaamaan mahdollisesti jo syntyneet viat, puutteet ja vauriot. Huolto ja kunnossapito ovat ikkunoiden kunnon säännöllistä seurantaa. Huollon ja kunnossapidon laiminlyönti johtaa ikkunan ennenaikaiseen vaurioitumiseen, käyttöiän lyhenemiseen ja toistuviin remontteihin. Vanhan rakennuskannan alkuperäisten ikkunoiden ominaisuudet ovat nykyikkunoita selvästi huonommat. Uusien hyvin lämpöä eristävien ikkunoiden lämmönläpäisy on vain % vanhojen 2 - tai 3-lasisten ikkunoiden lämmönläpäisystä. Vanhat puuikkunat ovat sisään-ulos aukeavia, jolloin niiden vaihtaminen uusiin voi parantaa ikkunoiden käytettävyyttä, pesua ja huoltotoimenpiteitä. Toisaalta ikkunoiden vaihtaminen uusiin voi vaikuttaa myös rakennuksen arkkitehtuuriin. Ikkunoiden vaihtamisessa tulee ottaa ainakin seuraavat asiat huomioon: Ikkunoiden vaihtaminen: Lämmitysenergiansäästöt eivät kata hankintakustannuksia Huonokuntoisten ikkunoiden vaihtaminen: paremmasta lämmöneristävyydestä kannattaa maksaa lisäkustannus, joka säästyy kohtuuajassa pienentyneinä lämmityskuluina Nykyinen ilmanvaihto riittämätöntä: ikkunoiden vaihtaminen ja ilmanvaihdon uusiminen voi lisätä energiankulutusta ikkunatyypistä huolimatta Ikkunoiden tiivistäminen tai vaihtaminen: ilmanvaihto on varmistettava, jotta energiaa ei säästetä huoneilman laadun kustannuksella Käyttötavat vaikuttavat merkittävästi ikkunan kestävyyteen. Käyttövirheiden seurauksena ikkuna voi vaurioitua joko välittömästi tai pidemmän ajan kuluessa. Tyypillisiä käyttövirheistä aiheutuvia vaurioita ovat mm: - Ikkunalukkojen, puitteiden tai lasin vaurioituminen, kun ikkuna suljetaan tai avataan siten, että osa ikkunalukoista on auki ja osa kiinni. - Puolittain suljettu ikkuna, jolloin sisäilmaa ja sen mukana kosteutta pääsee ikkunaväliin. Kosteuden tiivistyminen aiheuttaa ajan kuluessa home- ja lahovaurioita. - Auki jätetyistä ikkunoista sisään satavan veden tai lumen aiheuttamat vauriot - Tuulettaminen suurten ikkunoiden kautta voi rikkoa lasit tai saranat, sillä suuria ikkunoita ei ole tarkoitettu jatkuvaan aukipitämiseen. Ikkunoiden remontointi on perusteellista kunnostusta, jossa poistetaan ikkunassa olevat viat tai toimintaa haittaavat puutteet. Remontoinnilla ikkunan kunto palautetaan alkuperäistä vastaavaan kuntoon tai jopa alkuperäistä kuntoa paremmaksi vastaamaan nykyaikaisen ikkunan ominaisuuksia. Remontointi on usein kokonaiskestoltaan kiinteistössä useita viikkoja, jopa muutaman kuukauden. Hyvin suunniteltuna ja toteutettuna remontin kesto yksittäisessä huoneistossa voi jäädä 3-4 päivään. Ikkunoiden käyttöä, huoltoa, kunnossapitoa ja remontointia on käsitelty laajasti Ikkunaremontti-kirjassa 1, johon tämä selvitys perustuu. 1 Kari Hemmilä & Risto Saarni: Ikkunaremontti. Rakennustieto 4 (19)

5 2. Ikkunoiden toimivuuden ja ominaisuuksien parantaminen Taulukkoon 1 on koottu ikkunan tärkeimpiä ominaisuuksia ja vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joilla ominaisuuksia voidaan parantaa. Taulukossa on arvioitu toimenpiteiden maksimivaikutuksia, jotka sopivilla materiaalivalinnoilla voidaan saavuttaa. Ominaisuuksia on tarkasteltu yksittäin eikä jostain toimenpiteestä aina seuraa kaikkia muita positiivisia ominaisuuksia, vaan vaikutus voi olla pieni tai jopa negatiivinen johonkin toiseen ominaisuuteen. Esimerkiksi ikkunoiden vaihtaminen lämmöneristävyydeltään parempaan ei vaikuta murronkestävyyteen, ellei laseina käytetä turvalaseja. Taulukon tarkoitus on avustaa ikkunaremontin suunnittelussa tuomaan esille ne toimenpidevaihtoehdot, joilla nykyisten ikkunoiden ongelmat on korjattavissa. Esimerkiksi, jos nykyisten ikkunoiden ongelmana on huono ilmanpitävyys, se voidaan korjata tiivisteet vaihtamalla. Etuikkunan asennuksella, vaihtopuitteella ja vaihtamalla ikkunat uusiin voi ilmanpitävyyttä myös parantaa. Jos ongelmana on huonetilojen liikalämpeneminen auringonsäteilystä, ikkunaan voidaan asentaa sälekaihtimet torjumaan auringonsäteilyä tai ikkunan uloimpana lasina voidaan käyttää auringonsuojalasia. Taulukko 1. Mahdollisuus vaikuttaa ikkunan ominaisuuksiin eri remontointitoimenpiteiden avulla. Ominaisuus Tiivisteiden uusinta Ulkopuitteen lasituskittauksen uusinta Maalauskunnostus Vaurioituneiden osien vaihto Etuikkunoiden asennus Vaihtopuite Eristyslasin asentaminen tai vaihtaminen Lisälasi ja -puite Ikkunoiden vaihto uusiin Lämmöneristävyys Ääneneristävyys Ilmanpitävyys Sateenpitävyys Tuulenpaineenkestävyys Pistekuormankestävyys Kosteustekninen toimivuus Valonläpäisy /- 0/-- Auringon lämpösäteilyn läpäisy Avattavuus /- + +/- +/ Murronkestävyys Henkilöturvallisuus Ulkonäkö /- Käyttöikä ominaisuus paranee vähän - ominaisuus heikkenee vähän ++ ominaisuus paranee kohtalaisesti -- ominaisuus heikkenee kohtalaisesti +++ ominaisuus paranee paljon --- ominaisuus heikkenee paljon 0 ei vaikuta ominaisuuteen +/- vaikutus riippuu tuotevalinnasta Sälekaihtimen asennus 5 (19)

6 3. Ikkunoiden huolto ja kunnossapito 3.1. Huoltoväli Kiinteistön ikkunat tarvitsevat jatkuvaa ja säännöllistä huoltoa. Ikkunoiden vaihtaminen uusiin ei poista huoltotarvetta. Ikkunat tarvitsevat huoltoa samalla tavalla tai jopa enemmän kuin julkisivun muut osat. Ikkunoille tehtäviä huolto- ja kunnossapitotoimenpiteitä ovat: - Lasien ja maalattujen pintojen pesu - Tuuletusluukkujen ja hyönteispuitteiden verkkojen sekä sälekaihtimien imurointi - Ikkunan yhteyteen liitetyn ulkoilmaventtiilin ja sen suodattimen puhdistus - Helojen voitelu ja kunnostus - Käyntivälyksien säätö - Tiivisteiden uusinta - Muiden pienien vikojen ja vaurioiden korjaus Huollon laiminlyönti johtaa aikaa myöten avattavuusongelmiin, viihtyisyyden heikkenemisen, pinnoitevaurioihin ja pahimmillaan puuosien lahoamiseen. Näiden kaikkien vikojen ja ongelmien seurauksena ikkunan käyttöikä lyhenee ja ikkunat voivat olla pahimmillaan jopa 15 vuodessa vaihdettavassa kunnossa, jos huolto ja kunnossapito laiminlyödään täysin (kuva 1). Kuva 1. Puutteellisen huollon vuoksi vaurioitunut ikkuna. Ikkunoiden huollon tulisi tapahtua vähintään kerran vuodessa, jolloin pesun yhteydessä puhdistetaan ulkoilmaventtiilit, vaihdetaan suodattimet ja imuroidaan mahdolliset hyönteisverkot ja sälekaihtimet. Näiden toimenpiteiden lisäksi tulisi tarkastaa ikkunoiden muiden osien kunto ja korjata pikkuviat, kuten tiivisteiden ja helojen rikkoutumiset. Kerran kolmessa vuodessa pesun yhteydessä voidellaan helat ja tarkastetaan ikkunoiden käynti. Kun vaurioita havaitaan kiinteistön monissa ikkunoissa, laaditaan korjaussuunnitelmat. Taulukossa.2 on esitetty tarkastettavat kohdat ja kunnossapidon ohjeelliset aikavälit. 6 (19)

7 Taulukko 2. Ikkunan eri kohtien kunnossapitojaksot (RT ). Tarkastettava kohta Materiaali Kunnossapitojakso (v) sisäpuolen pintakäsittely maali puunsuoja-aine ulkopuolen pintakäsittely maali puunsuoja-aine tiivisteet 3 12 lasituskittaukset pellavaöljykitti 3 10 puiset lasituslistat puitteen alaosassa muualla Pesu Pesulla voidaan estää lian piintyminen kiinni maalattuihin pintoihin. Puhdistukseen ei saa käyttää liuottimia, syövyttäviä eikä hankaavia aineita, sillä nämä saattavat vaurioittaa maalipintaa. Ikkunan puhdistuksessa ei saa käyttää hankaavia aineita tai välineitä. Tärkeää on myös huolehtia, että rievussa tai lastassa olevat hiekanjyvät eivät naarmuta lasipintaa. Uloimman lasin ulkopinnassa saattaa joissain ikkunoissa olla sameutta, joka ei lähde normaalilla pesulla. Tämä johtuu useimmiten lasipinnan syöpymisestä alkalisen veden vuoksi. Tämän tyyppisiä vaurioita on esiintynyt betonipintaisten talojen ikkunoissa, kun sadevesi pääsee valumaan betonipinnoilta lasiin. Syynä lasin vaurioihin on sadeveden betonipinnasta liuottamat emäksiset aineet, jotka syövyttävät lasia. Näitä vaurioita ei saa pesemällä pois, vaan lasi on vaihdettava uuteen, jos sameudesta on haittaa Ulkoilmaventtiilin puhdistus Ikkunan karmissa olevan ulkoilmaventtiilin puhdistuksen tarkoituksena on varmistaa korvausilman hygieenisyys ja riittävä määrä. Ulkoilmaventtiiliin kerääntyy likaa ja pölyä läpi virtaavasta ulkoilmasta. Ne tulee poistaa, jotta estetään bakteerien ja sienten kasvu venttiilin sisällä ja virtausaukkojen auki pysyminen. Joissain ulkoilmaventtiileissä on suodatin, jonka likaantuessa läpi tuleva ilmamäärä pienenee. Toiset suodattimista on pestäviä ja toiset on kertakäyttöisinä vaihdettavia. Suodattimien vaihto- ja puhdistusväli riippuu ulkoilmassa olevien epäpuhtauksien määrästä, mutta puhtaassakin ympäristössä olevan rakennuksen korvausilmasuodattimet tulisi puhdistaa tai vaihtaa vähintään kerran vuodessa. Tuuletusluukkujen ja hyönteispuitteiden verkot on myös syytä puhdistaa vuosittain Helojen kunnossapito Ikkunan helojen kunnossapidon tarkoituksena on varmistaa puitteiden, lukkojen ja muiden helojen kevyt toimivuus sekä pitkä käyttöikä. Voitelun puute kuluttaa saranoita ja lukkoja. Voitelussa käytetään ompelukone- tai lukkoöljyä. Helat voidellaan 5 vuoden välein tai tarvittaessa, mikäli ne ovat jäykkiä tai ne narisevat. Aukipitolaitteiksi tarkoitettuja heloja ei ole tarkoitettu voideltaviksi. Ikkunan toiminnan kannalta puitteet tulee olla keskellä karmin aukkoa siten, että ikkunan käyntiväli on joka puolella yhtä suuri. Tavallisesti raon suuruus on noin 3 mm. Aikaa myöden 7 (19)

8 käyntivälit muuttuvat. Tämä johtuu saranoiden löystymisestä ja kulumisesta sekä puitteen nurkkaliitosten muodonmuutoksista. Pulttisaranoilla varustetussa ikkunassa käyntivälien säätö tehdään saranoita kiertämällä joko sisään tai ulospäin. Lehtisaranoilla varustetussa ikkunassa käyntivälien säätö tapahtuu saranoita taivuttamalla tai upottamalla saranoita syvemmälle. Avattavuusongelmat voivat johtua myös lehtisaranoiden kiinnitysruuvien löystymisestä, minkä vuoksi ruuvien kireys tulee tarkistaa ennen muita säätötoimia Tiivisteiden uusinta Tiivisteiden kunnossapidon tarkoituksena on estää haitallinen ilmavuoto ikkunan karmin ja puitteen välistä. Ilmavuoto aiheuttaa vedontunnetta, energiankulutuksen kasvua, kosteuden tiivistymistä ikkunaan ja siten mahdollisesti pinnoitevaurioita. Ikkunan tiivisteet kaipaavat jatkuvaa huoltoa ja uusintaa. Vanhoissa ikkunoissa tiivisteinä käytettiin puuvillapunoksia ja vaahtomuovinauhaa. Nämä läpäisevät ilmaa ja mahdollistavat huoneistojen korvausilman saannin, jos rakennuksessa ei ole muita korvausilmareittejä rakennettu. Nämä tiivisteet ovat kuitenkin käytettävyydeltään ja kestoiältään huonoja eivätkä vastaa nykyaikaisten tiivisteiden ominaisuuksia. Nykyisin tiivisteitä valmistetaan monen mallisia ja monista raaka-aineista (taulukko 3). Tavallisimpia valmistusaineita on EPDM-kumi, EPDM-solukumi, silikonikumi ja pehmitetty PVC-muovi. Taulukko 3. Ikkunoiden tiivisteiden kestoikä (KH ). Tiivisteen materiaali Kestoikä (vuotta) EPDM-täyskumi Silikonikumi PVC-muovi EPDM-solukumi 6 Vaahtomuovi 3 Ennen tiivisteiden uusintaa tulee varmistua, että rakennuksessa on järjestetty korvausilman saanti. Ikkunoiden tiivisteisiin tehdyt raot vaikuttavat ikkunoiden kestävyyteen ja ominaisuuksiin. Kuitenkin tiivisterako voi olla ainoa korvausilman reitti vanhassa talossa. Ikkunan tiivistämisen periaatteena on, että ikkunan saumojen tiiviys kasvaa asteittain ulkopuitteesta sisäpuitteeseen. Tämä merkitsee sitä, että sisäpuite tulee tiivistää mahdollisimmin hyvin samoin kuin sisäpuitteeseen kytketyn keskipuitteen ja sisäpuitteen väli. Ulkopuitteen voi tiivistää myös lähes ympäriinsä, mutta ainakin yläreunan kulmiin tulee jättää raot, jotta sisä- ja ulkopuitteen lasiväli tuulettuu. Ikkunan tiivistettävän raon suuruus voidaan mitata esimerkiksi muovailuvahan avulla. Vahasta muotoiltu pallo tai palko asetetaan siihen kohtaan puitteen ja karmin väliin, johon tiiviste on tarkoitus asentaa. Ikkuna suljetaan ja lukitaan, jolloin muovailuvaha puristuu tiivisteraon paksuiseksi. 8 (19)

9 4. Ikkunoiden remontointi 4.1. Lasituslistan tai -kittauksen korjaus Ikkunoiden remontoinnilla tarkoitetaan sellaista kunnostamista, jolla pyritään palauttamaan ikkunan heikentyneet ominaisuudet alkuperäiselle tasolle tai jopa alkuperäistä paremmaksi vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia. Kevyimmillään remontointi on ulkopuitteen lasituskittauksen korjaamista ja ikkunan maalaamista. Laajimmillaan remontointi on vanhojen ikkunoiden korvaamista uusilla ikkunoilla, ikkunoihin liittyvien rakenteiden ja ilmanvaihtojärjestelmän uusimista. Ennen remonttia tulee selvittää ikkunoiden kunto ja vaurioiden laajuus ja syyt. Lasituslistan tarkoituksena on kiinnittää lasi ikkunan puitteeseen tai kiinteän ikkunan karmiin. Lasituskittauksen tehtävänä on tehdä lasin ja lasituslistan sekä lasin ja puitteen välinen liitos ilman ja sadeveden pitäväksi. Puitteeseen imeytyvä vesi aiheuttaa lahoa ja maalivaurioita. Nykyiset elastiset saumausmassat, kuten silikoni- ja polyuretaanimassat, liimaavat lasin kiinni puitteeseen, mikä tiivistämisen lisäksi jäykistää puitteiden nurkkaliitokset. Ulkopuitteen lasituskittauksen tulee olla hyvin kiinni lasissa, lasituslistassa ja puitteessa, jotta estetään sadeveden tunkeutuminen puiterakenteeseen. Aikaisemmin käytettiin pellavaöljykittiä, joka on aluksi plastista (muovautuvaa) ja kovettuu muutamassa vuodessa kovaksi. Tähän kittityyppiin aiheuttavat vaurioita sekä kitin kovettuminen ja halkeilu että pikkulinnut, jotka nokkivat ja syövät sitä tuoreena. Linnut voivat vaurioittaa myös muitakin kittejä, vaikka ne eivät ole ruoaksi kelpaavia. Ulkopuitteessa lasituskittausta voidaan käyttää ilman lasituslistaa, jolloin lasi kiinnitetään puitteeseen nauloilla tai vastaavilla ja kitillä peitetään naulat. Tavallisimmin ulkopuitteen alareunassa on käytetty pelkästään kittipalkoa. Nykyisin kittinä käytetään pääasiassa elastisia (kimmoisia) massoja, kuten silikoni- ja polyuretaanimassaa. Näiden etuna on hyvä säänkestävyys ja tarttuvuus sekä puupintaan että lasiin. Lisäksi nämä massat ovat pitkäikäisempiä kuin pellavaöljykitti. Paras tulos pellavaöljyllä kitatun ulkopuitteen korjauksessa saavutetaan, kun vanhat kitit poistetaan ja lasituslistat irrotetaan. Tämän jälkeen vanha kitti poistetaan kokonaan ja puitteen pinnat puhdistetaan kitistä. Lopuksi ikkuna lasitetaan uudelleen joko elastisella kitillä tai pellavaöljykitillä. Lasien irrottaminen pelkästään kittauskorjausten lisää työmäärää. Kittaus korjataan yleensä irrottamatta lasia. Lasin ja puitteen välinen rako tiivistetään elastisella saumausmassalla. Ulkopuitteen kuivuneet ja halkeilleet lasituskittaukset poistetaan. Lasituskynte pohjustetaan kitin alta kittivalmistajan ohjeiden mukaan, jotta varmistetaan kitin tarttuvuus ja yhteensopivuus aikaisemman kitin kanssa. Lopuksi asennetaan uusi lasituskittaus. Mikäli kittauksessa käytetään pellavaöljykittiä, se tulee aina suojata maalilla. Tällä parannetaan kitin kestävyyttä ja tiivistetään lasin ja kitin välinen sauma. Ulkopuitteen alareunan lasituskittaus voidaan korvata muovisella tai alumiinilasituslistalla. Tällöin listan ja lasin väli tiivistetään saumausmassalla. Listan asennuksessa erityistä huomiota tulee kiinnittää lasin ja listan sekä listan päiden ja puitteen välisen raon tiivistämiseen: 9 (19)

10 4.2. Maalaus Ikkunoiden maalipinnan tehtävänä on suojata karmia ja puitteita kosteusvaihteluilta ja lahoamiselta sekä metalliosia korroosiolta. Ultraviolettisäteily lisäksi haurastuttaa ja harmaannuttaa suojaamatonta puupintaa. Puukarmisten ja -puitteisten ikkunoiden maalaaminen on osa ikkunoiden säännöllistä huoltotoimintaa. Puuikkunoiden uusintamaalauksen laiminlyönti johtaa aikaa myöten ikkunoiden turmeltumiseen. Puuikkunoiden pintakäsittelynä on käytetty tavallisen maalin lisäksi kuultokäsittely- ja puunsuoja-aineita. Viimeksi mainittujen suojausvaikutus eikä kestävyys ole niin hyvä kuin maalilla. Maalaustarve ilmenee peittomaalin ja lakan hilseilynä. Kuultovärillä ja peittävää kalvoa muodostamattomalla puunsuoja-aineella käsitellystä ikkunasta maalaustarvetta ei voi havaita yhtä selvästi. Maalaustarpeeseen vaikuttavat ilmastorasitukset. Esimerkiksi eteläjulkisivulla maalipinta vaurioituu nopeammin kuin pohjoisjulkisivulla ja merenrannalla olevassa talossa rasitukset ovat suuremmat kuin sisämaassa metsän keskellä olevassa talossa. Ennen maalaamista on selvitettävä vanhan maalin tyyppi ja tartunta puuhun. Päälle maalaamisessa on tärkeää maalien yhteensopivuus. Jos uusi maali ei sovi yhteen vanhan kanssa, vanha maali saattaa ruveta kuplimaan uuden maalin liuottimen vuoksi ja näin aiheuttaa molempien irtoamisen. Samoin uudella maalilla tulee olla riittävä tartunta vanhaan, jotta uusi maali ei hilseilisi levyinä pois. Alumiiniulkopuitteisten ikkunoiden uusintamaalaus ei onnistu työmaaolosuhteissa. Maalatussa alumiinipinnassa olevat naarmut voidaan kuitenkin paikkamaalata kiinteistössä. Toisaalta alumiinipuitteisten ikkunoiden maalipinnan vauriosta on lähinnä esteettistä haittaa, eikä vauriot vaikuta samalla tavalla ikkunan kestoikään kuin puupuitteisten ikkunoiden maalipinnan vauriot. PVC-muovista valmistettuja ikkunan karmeja ja puitteita ei ole maalattu eikä niitä tarvitse maalata. Muovi-ikkunoiden puitteiden ja karmien värin vaihtaminen maalaamalla on mahdollista. Maaliksi tulee valita sellainen, joka tarttuu ikkunan muovipintaan Vaurioituneiden osien vaihto uusiin Rakennuksen kaikki ikkunat eivät vaurioidu samalla nopeudella. Vauriot kannattaa korjata, eikä kaikkia ikkunoita kannata vaihtaa uusiin. Tällaisia vaurioita ovat tyypillisesti: - Rikkoutuneet lasit - Vaurioituneet helat - Harmaantuneet eristyslasit - Lahonneet puitteet ja karmit tai niiden osat Ennen korjaamista on selvitettävä vaurioitumisen syyt ja poistettava ne, jotta vähennetään korjattujen ja muiden ikkunoiden vaurioitumista tulevaisuudessa. Turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat viat tulee korjata välittömästi heti havaitsemisen jälkeen, vaikka rakennuksen muissa ikkunoissa ei olisikaan vastaavia vikoja. Tällaisia vikoja ovat lasien, saranoiden ja lukkojen rikkoutumiset sekä tuuletusikkunoiden lukituksen viat. Haitoiltaan pienten ikkunan käytettävyyteen tai ulkonäköön liittyvien vikojen korjaamista voidaan lykätä, kunnes saman tyyppisiä vikoja on useammassa ikkunassa tai remontti voidaan 10 (19)

11 tehdä jonkin muun työn yhteydessä. Korjaamalla useampi vika samalla kertaa on edullisempaa kuin korjaamalla samat viat yksi kerrallaan heti, kun ne havaitaan. 5. Ikkunoiden osittainen tai täydellinen uusinta 5.1. Ikkunat ja energiatalous Ikkunoiden osuus lukujen rakennuskannan lämpöhäviöistä on noin 20 % eli likipitäen saman verran kuin ulkoseinien, kuva 2. Ikkunoiden osittainen tai täydellinen uusinta tähtää useimmiten ikkunoiden ominaisuuksien parantamiseen alkuperäistä tasoa paremmaksi. Osittaista uusintaa on etuikkunoiden asentaminen, lahonneiden ulkopuitteiden vaihto uusiin ja eristyslasien asentaminen tavallisten lasien tilalle. Täydellistä uusintaa on ikkunoiden korvaaminen uusilla. Ne remontointitavat, jotka muuttavat ikkunoiden ulkonäköä vaativat ainakin kaupunkialueella rakennusviranomaisten hyväksynnän ja joko toimenpide- tai rakennusluvan anomisen. Myös muissa kunnissa kannattaa selvittää rakennusviranomaisilta luvan tarve. Ilmanvaihto Yläpohja Alapohja Ilmanvaihto Yläpohja Alapohja Alapohja Ulkoseinät Ulkoseinät Ikkunat Ikkunat luvun kerrostalo luvun kerrostalo Kuva Etuikkunan 2. Rakennuksen asentaminen ulkovaipan lämpöhäviöt Etuikkuna Puuikkunan ulkopuolelle asennettavan alumiinikarmisen etuikkunan tarkoituksena on suojata vanhan ikkunan puuosia säärasituksilta, jolloin ikkunan puuosat kuivuvat ja niiden vaurioituminen pysähtyy. Mikäli vanhaa ulkopuitetta ei poisteta, ikkunan lasien määrä kasvaa. Tällöin ikkunan lämmön- ja ääneneristävyys paranee. Etuikkunoita on kahden tyyppisiä: yksi saranoitu lasi ja puitteeseen kiinnitetty eristyslasi, kuva (19)

12 Kuva 3. Yhdellä lasilla ja eristyslasilla varustetut etuikkunat MS-ikkunaan kiinnitettynä. (Kuvat Etuikkunan asentaminen on kannattavaa, mikäli puuikkuna on toimivuudeltaan vielä hyvässä kunnossa ja ulkopuite ja karmin ulkopinta tyydyttävässä kunnossa. Etuikkunan tuomia etuja ovat ikkunan vähentynyt huoltotarve sekä parantunut äänen- ja lämmöneristävyys. Eristyslasilla varustettu etuikkuna parantaa merkittävästi vanhan ikkunan lämmöneristävyyttä. Vanhan kaksilasisen ikkunan lämmönläpäisykerroin putoaa tasolta 2,5 jopa tasolle 1,0 W/m 2 K. Tavallisella yksilasisella etuikkunalla lämmönläpäisykerroin putoaa tasolta 2,5 tasolle 1,7 W/m 2 K. Etuikkuna kasvattaa ikkunan paksuutta ja muuttaa jonkin verran rakennuksen ulkonäköä, sillä ikkunat tulevat lähemmäksi rakennuksen seinäpintaa. Etuikkunat myös lisäävät ikkunoiden pestävien pintojen ja avattavien puitteiden lukumäärä. Etuikkunoiden asennuksen yhteydessä sisäpuitteen tiivisteiden kunto aina tulee tarkistaa ja tarvittaessa tiivisteet tulee uusia. Alkuperäisen ulkopuitteen maalaus kannattaa korjata vasta muutamien kuukausien päästä etuikkunan asennuksen jälkeen sitten, kun puuosat ovat riittävästi kuivuneet Lasin korvaaminen eristyslasilla Jos alkuperäinen ikkuna on puuosiltaan, heloitukseltaan ja toiminnaltaan vielä hyvässä kunnossa ja ainoana ongelmana on ikkunan huono lämmöneristävyys, ikkunan sisäpuitteen lasin vaihto selektiivilasilla varustetuksi eristyslasiksi on vaihtoehto. Erityisesti tämä korjaustapa on järkevä silloin, kun ikkuna on tavanomaisuudesta poikkeava tai muulla tavalla arvokas. Tällaisia ikkunoita ovat esimerkiksi tammesta valmistetut ikkunat tai hyvin vanhat ikkunat. Syyt tämän tyyppiseen remontointiin on viihtyisyyden parantamien silloin, kun vanhat ikkunat halutaan säilyttää. Energiansäästömielessä tämän tyyppinen remontointi on kannattavampaa kuin ikkunoiden vaihtaminen uusiksi, vaikkakin remontointikustannusten kuolettaminen energiansäästöillä vaatii pitkän ajan. Vanhojen puitteiden lasituskyntteet ovat usein niin leveitä, että kaksilasinen eristyslasi mahtuu siihen. Lasituslista joudutaan kuitenkin vaihtamaan kapeammaksi tai joissain tapauksissa lasituslista joudutaan korvaamaan puitteen kylkeen kiinnitettävällä profiililistalla. 12 (19)

13 Teknisiltä ominaisuuksiltaan ikkuna, jonka sisäpuitteeseen on vaihdettu eristyslasi tavallisen lasin tilalle, vastaa MSE-ikkunaa. Eristyslasin asentamisella voidaan pienentää kaksilasisen MSikkunan lämmönläpäisykerroin tasolta 2,5 W/m 2 K jopa tasolle 1,1 W/m 2 K. Tämän tason saavuttaminen edellyttää kuitenkin selektiivilasia ja argonkaasua eristyslasissa. Eristyslasin asentaminen parantaa lämmöneristävyyden lisäksi myös ääneneristävyyttä. Jotta ääneneristävyyden parannus saataisiin täysimääräisenä, sisäpuitteiden tiivisteet tulee tarkastaa ja tarvittaessa vaihtaa, sillä ilmavuodot heikentävät ääneneristävyyttä. 6. Ikkunoiden vaihto uusiin Tyypillisin tapa remontoida huonokuntoiset vanhat ikkunat on vaihtaa vanhat ikkunat uusiin. Tämä on osoittautunut edullisimmaksi tavaksi remontoida, kun vanhat ikkunat ovat huonokuntoisia ja ne kaipaavat toistuvaa huoltoa. Ikkunoiden energialuokitusta kannattaa käyttää apuna uusien ikkunoiden valinnassa. Normi-ikkunan ja hyvin lämpöä eristävän ikkunan hintaero on pieni, sillä asentamisen kustannus on joka tapauksessa % ikkunan hinnasta. Ikkunoiden vaihdossa on tarkasteltava uusien ikkunoiden karmi- ja puitemateriaaleja, teknisiä ominaisuuksia, heloitusta, ikkunan eri osien kokoja, ilmanvaihtoratkaisuja sekä lisävarusteita Ikkunavaihtoehdot Tavanomaiset ikkunamallit Nykyisin ikkunoiden tyyppejä sekä karmi- ja puitemateriaaleja on runsaasti verrattuna rakennuksen rakentamisajankohtaan. Lasien määrä oli 1960-luvulla ja ennen sitä tekijä, joka määritteli pääosin ikkunan lämmöneristävyyden ja rakenteen. Uudet, kehittyneet lasituotteet mahdollistavat ikkunoiden valinnan haluttujen ominaisuuksien perusteella. Nykyisin ikkunoita valmistetaan puutavaran lisäksi metallista ja muovista sekä näiden yhdistelmistä. Eri puulajit, pintakäsittelyt ja värit tuovat myös oman lisänsä valintavaihtoehtoihin. On esimerkiksi mahdollista valmistaa ikkunoita, joiden sisäpuite on lakattua pyökkiä, karmi valkoiseksi maalattua mäntyä, ulkopuite alumiinia, ulkopuitteen sisäpinta maalattu pyökin väriseksi sekä ulkopuitteen ja karmin ulkopinta maalattu tummanruskeaksi. Tämän lisäksi eristyslasin välilista voi olla vielä jotain muuta väriä tai siihen voi olla maalattu puusyykuviointi. Taulukkoon 4 on kerätty tyypillisimmät kotimaiset ikkunat. Ikkunoiden ominaisuuksia on verrattu kaksilasiseen MS-ikkunaan, mikä on tyypillisin vanha korvattava ikkuna. Taulukossa olevat tiedot ovat suuntaa-antavia, koska nykyisin ikkunoiden lämmön- ja ääneneristävyyteen voidaan vaikuttaa varsin laajasti lasivalinnoilla. Ikkunoiden vaihtaminen uusiin energiansäästöikkunoihin parantaa rakennuksen lämmöneristävyyttä. Tämä muutaman prosentin lisäinvestointi energiansäästöikkunoihin maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa lämmitysenergiankulutuksen pienenemisen vuoksi. Lisähyötynä on parempi viihtyisyys ikkunan lämpimämmän sisäpinnan vuoksi. 13 (19)

14 Taulukko 4. Markkinoilla olevia ikkunaremonteissa käytettyjä kolmilasisia ikkunoita ja niiden ominaisuuksia verrattuna kaksilasiseen MS-ikkunaan. MS (vertailu) MSK MSE MS2E MS3E Karmi- ja puitemateriaali puu puu puu puu puu puu-alumiini puu-alumiini puu-alumiini puu-alumiini Lämmön-läpäisykerroin 2,3-2,8 1,7-1,8 1,0-1,8 0,65-0,9 0,7-0,9 (W/m 2 K) Ääneneristävyys verrattuna MSikkunaan Karmisyvyys Pestävien pintojen lukumäärä Sisäpuolisen kondenssin riski verrattuna MSikkunaan Sälekaihtimet puitteiden välissä sisä- ja keskipuitteen puitteiden välissä puitteiden välissä puitteiden välissä välissä Avattavuus verrattuna 0 kolme puitetta kaksi puitetta kaksi puitetta kaksi puitetta MS-ik- avattavuus sa- ei eroa ei eroa ei eroa manlainen kunaan + paranee vähän - heikkenee vähän ++ paranee kohtalaisesti -- heikkenee kohtalaisesti +++ paranee paljon --- heikkenee paljon 0 ei vaikuta +/- vaikutus riippuu tuotevalinnasta Lämmöneristävyyden lisäksi voidaan uuden ikkunan karmisyvyys valita vanhasta poikkeavaksi. Ulkoseinien paksulla lämmöneristyksellä toteutetun lisälämmöneristämisen yhteydessä ikkunaa voidaan siirtää ulommas arkkitehtonisten vaatimusten johdosta. Silloin voidaan myös valita alkuperäistä leveämpi karmi etenkin, jos ikkunalta halutaan hyvää ääneneristävyyttä Tuloilmaikkuna Tuloilmaikkuna toimii rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän osana. Se soveltuu erityisesti korjauskohteisiin, joissa koneellisen lämmön talteenotolla varustetun ilmanvaihtojärjestelmän rakentaminen ei ole mahdollista. Rakennuksessa on kuitenkin oltava koneellinen poistoilman- 14 (19)

15 vaihtojärjestelmä. Ikkunan toimintaperiaate on yksinkertainen 2 : ulkoilma johdetaan ikkunan puitteiden väliseen tilaan ala- tai sivukarmin kautta ja edelleen huoneilmaan yläkarmin tai - puitteen läpi (kuva 4). Rakenteeseen johdettava ulkoilma voidaan suodattaa, jolloin tuloilman puhtausvaatimukset voidaan toteuttaa ja ikkuna myös pysyy puhtaampana. Kuva 4. Tuloilmaikkunan periaate. Ilma johdetaan puitteiden väliin ulkopuitteen alareunasta tai sivusta. Ilma voidaan suodattaa. Tuloilmasuihku ohjataan huonetilassa tyypillisesti kattoa kohti, jotta ei synny vetoa oleskeluvyöhykkeellä. Ilman virtausreitti on joissakin tuotteissa suunniteltu sellaiseksi, että ääneneristävyyttä on myös optimoitu. Yläkarmissa tai -puitteessa sijaitseva venttiili on varustettu ilman takaisinpäin virtauksen estävällä rakenteella, joka voi olla esimerkiksi ilmavirrassa kääntyvä tai kelluva levy tai läppä, joka avautuu, kun huonetila on riittävästi alipaineinen. Hetkellisen ylipaineen tilanteessa virtausreitti sulkeutuu. Rakenteen läpi virtaava ilmavirta lämpenee. Lämpöä otetaan talteen ilmavirtaan ikkunan omista lämpöhäviöistä. Myös ikkunaan kohdistuva auringonsäteily lämmittää tuloilmaa. Johtumislämpöhäviö ikkunan sisäpinnan kautta ulospäin kasvaa, mutta tästä lämpöhäviöstä otetaan osa talteen tuloilman esilämpenemisen kautta. Sisäpinnan johtumislämpöhäviön kasvaessa ikkunan pintalämpötila alenee. Ilmavirran kasvattaminen pienentää tehollista lämmönläpäisykerrointa. Ilmavirta on valittava kohteessa vaadittavan ilmanvaihtotarpeen mukaiseksi. MSE-tyyppisen lasituksen (ulkopuitteessa yksi kirkas lasi, sisäpuitteessa eristyslasielementti) tehollinen lämmönläpäisykerroin ilmavirralla 6 dm 3 /s on noin 1 W/m 2 K (vastaavan rakenteen lämmönläpäisykerroin tiiviinä, ilman ilmavirtaa rakenteen läpi on noin 1,8 W/m 2 K). Lämpenemissuhde samalla ilmavirralla oli noin 43 %. MSK-tyyppisellä lasituksella (3 erillislasia, ilmakierto kahden lasivälin kautta) mitattu tehollinen lämmönläpäisykerroin on hieman parempi kuin MSE-tyyppisellä lasituksella. Tehollinen lämmönläpäisykerroin ilmavirralla 6 dm 3 /s on alle 0,9 W/m 2 K. Vastaava lämpenemissuhde oli 60 %. Ilma kiertää rakenteessa pidemmän reitin, ja lämpöhäviöstä saadaan enemmän otettua talteen tuloilmaan. Toisaalta taas sisimmän lasin pintalämpötila jää matalammaksi kuin MSE-tyyppisellä lasituksella. Ikkunan korkeus vaikuttaa ilman lämpenemiseen, kun ilman virtausreitin pituus kasvaa Ikkunoiden liittyminen ympäröiviin rakenteisiin 2 Ismo Heimonen & Kari Hemmilä: Tuloilmaikkunan energiatehokkuus. VTT Tiedotteita (19)

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka Poistoilmapuhaltimien uusiminen Poistoilmapuhaltimien uusiminen EC puhaltimiksi Poistoilmapuhaltimien rakenteellinen käyttöikä on yleensä

Lisätiedot

PINTAHELAT JA SARANAT

PINTAHELAT JA SARANAT TUOTEKORTTI 28.04.2016 RAKENNE MSE1-A puu-alumiini-ikkuna on kaksipuitteinen ikkuna, jonka sisäpuite ja karmi ovat oksatonta, sormijatkettua mäntyä. Ulkopuite ja karmin ulkoverhous ovat alumiiniprofiilia.

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne TEKNISET TIEDOT Ikkunat Domus Classica valikoimaamme kuuluvat puurunkoiset ikkunat valmistetaan yli neljäkymmentä vuotta toimineessa ikkunaverstaassa vanhoja perinteitä kunnioittaen. Ikkunan rakenne on

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

VARMA ULKO-OVIMALLIT UO 140 UO 141 UO 151 UO 153 UO 162 UO 163 UO 164 UO 160 UO 167 UO 169 UO 171 UO 173 UO 180 UO 192 UO 192X

VARMA ULKO-OVIMALLIT UO 140 UO 141 UO 151 UO 153 UO 162 UO 163 UO 164 UO 160 UO 167 UO 169 UO 171 UO 173 UO 180 UO 192 UO 192X VARMA UO 192 13 13 VARMA ULKO-OVIMALLIT UO 110 UO UO 110 111 UO 120 UO 122 UO 125 UO 140 UO 141 UO 151 UO 153 UO 162 UO 163 UO 164 UO 160 UO 167 UO 169 UO 171 UO 173 UO 180 UO 192 UO 192X 14 Mallia valmistetaan

Lisätiedot

Uusia tuulia ikkunaremonttiin. Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy

Uusia tuulia ikkunaremonttiin. Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy Uusia tuulia ikkunaremonttiin Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa 3.9.2016 M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy Maailman parasta ilmaa Ulkoilman laatu Suomessa ja Ruotsissa on kansainvälisen

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

DOMUS-IKKUNOIDEN JA -IKKUNAOVIEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

DOMUS-IKKUNOIDEN JA -IKKUNAOVIEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE DOMUS-IKKUNOIDEN JA -IKKUNAOVIEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 22.5.2014/TV IKKUNOIDEN SUOJAAMINEN JA RAKENTAMISEN AIKAINEN VARASTOINTI Ikkunat tulee asentaa vasta kun rakennuksen olosuhteet vastaavat lopullisia

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

TARVIKETIETO joulukuu 2012 voimassa 31.1.2015 asti korvaa RT X31/311.2-38099 1 (6)

TARVIKETIETO joulukuu 2012 voimassa 31.1.2015 asti korvaa RT X31/311.2-38099 1 (6) TARVIKETIETO joulukuu 2012 voimassa 31.1.2015 asti korvaa RT X31/311.2-399 1 (6) RT 38333 311.2 Talo 2000 411.1 Talo 90 X31 puuikkunat SfB F32.3 Hoito- ja huoltokoodi Fenestra-ikkunat Passive,Polaris,Primus,FenixjaFixed

Lisätiedot

LISÄVARUSTEET MUKAVUUTTA KOTIISI MIKSI VALITA ALAVUS IKKUNAT OY

LISÄVARUSTEET MUKAVUUTTA KOTIISI MIKSI VALITA ALAVUS IKKUNAT OY IKKUNAESITE ALAVUS IKKUNAT 4 ALAVUS-IKKUNAT Laadukkaat suomalaiset ikkunat lämpöä jokaiseen kotiin Nykypäivän ikkunoilta vaaditaan paljon. Ne ovat iso ja tärkeä osa rakennusta ja niiden on oltava näyttäviä

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla)

1) Sivulasien asennus Valmistele alumiinilistat (sivu- ja alalistat U-, katonvastainen lista joko F- tai U-profiililla) VIHTA-LASISEINÄN ASENNUSOHJE: Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja lasiseinän

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa

Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Tommi Riippa Tiimipäällikkö, RTA 16.4.2016 Page 1 Säästä kotia korjaamalla! 16.4.2016 Page 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui vuonna 2013 Nyt vaaditaan rakennuslupa,

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Teräspalo-luukkujen FQ HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Tämän luukun asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tulee noudattaa useita varotoimia. Turvallisuussyistä kannattaa huomioida alla mainitut varoitukset

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.

KIMU - Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6. energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Mitä tavoiteltiin ja mitä saatiin? Projektin päätösseminaari 9.6.2011 Markku Rantama Suomen Kiinteistöliitto ry Projektin lähtökohdat Tulokset ja johtopäätökset Esimerkkikohteet

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportin liite

Kuntotutkimusraportin liite Lämpökuvasivu 1 Liikuntasali,7 C 21 19 17,3 C,1 C 15,9 C 21,0 C Todennäköisimmin ilmavuoto. Lämpökuvasivu 2 Liikuntasali 28,9 C 28 26,0 C,0 C 17,0 C,3 C Mahdollisesti kostunut seinän alaosa. (ei tarkastettu

Lisätiedot

Maatalouden oviratkaisut

Maatalouden oviratkaisut Maatalouden oviratkaisut Tehokkaan maatalouden oviratkaisut Champion Doorilta löydät laajan valikoiman maatalouteen sopivia kangas- ja pressuovia. Ovien rakenne, materiaalit, tekniset ratkaisut, käytettävyys

Lisätiedot

Asennusohje LASISEINÄ

Asennusohje LASISEINÄ Asennusohje LASISEINÄ Käymme tässä asennusohjeessa läpi lasiseinän asennuksen vaihe vaiheelta. Suorittamalla asennustyö huolella tämän ohjeen mukaan lasiseinän asennus sujuu vaivattomasti ja taataan lasiseinän

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1

LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 Kuva 1 Tuulikaappi, ulko-oven ja ovikynnyksen/karmin liitoskohta. Referenssipiste R 23 102-0,95 Mittausalue 2 min -2,4 20 1 0,95 Tuulikaapin ulko-oven ja ovikarmin ja kynnyksen

Lisätiedot

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

Avautuvapuitteisen puualumiini-ikkunan U-arvon määrittäminen

Avautuvapuitteisen puualumiini-ikkunan U-arvon määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-00068-16 11.1.2016 Avautuvapuitteisen puualumiini-ikkunan U-arvon määrittäminen Kolmilasinen MSEX 170 Tilaaja: Green House Ltd TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-00068-16 1 (3) Tilaaja Tilaus

Lisätiedot

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY FRAME-PROJEKTIN ESITTELY 11.6.2009 TkT Juha Vinha TAUSTA TTY teki ympäristöministeriölle selvityksen, jossa tuotiin esiin useita erilaisia riskitekijöitä ja haasteita, joita liittyy rakennusvaipan lisälämmöneristämiseen.

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

IKKUNA- JA ULKOSEINÄRAKENTEIDEN VESIVUOTOKOHTIEN SELVITYS

IKKUNA- JA ULKOSEINÄRAKENTEIDEN VESIVUOTOKOHTIEN SELVITYS HIIDENKIVEN PERUSKOULU Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto, Tilakeskus PROJEKTI: 304977 IKKUNA- JA ULKOSEINÄRAKENTEIDEN VESIVUOTOKOHTIEN SELVITYS SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje

Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

IKKUNA- JA OVIMUUTOKSET

IKKUNA- JA OVIMUUTOKSET RAKENNUSVALVONTAVIRASTO IKKUNA- JA OVIMUUTOKSET RAKENTAMISTAPAOHJE Heinäkuu 2000 Korvaa ohjeen 2/95 25.4.1995 Nämä rakentamistapaohjeet on hyväksytty rakennuslautakunnassa 25.4.1995. Hyväksyntä perustuu

Lisätiedot

Betonipäivät & näyttely Helsingissä

Betonipäivät & näyttely Helsingissä Betonipäivät & näyttely Helsingissä 23.11.2011 Hyvä energiatehokkuus ja riskittömät rakenteet joko-tai vai sekäettä Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Taustaa 2. Rakennusfysikaaliset

Lisätiedot

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro. 109

Kingspan-ohjekortti nro. 109 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro. 109 MÖKKIOHJE Kingspan Therma -eristeiden vahvuudet mökkien lämmöneristämisessä Paremman lämmöneristyksen ansiosta mökkien vuosittainen käyttöaika pitenee. Mökit

Lisätiedot

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

Ikkunan ilmanläpäisevyyden, vesitiiviyden ja tuulenpaineenkestävyyden määrittäminen

Ikkunan ilmanläpäisevyyden, vesitiiviyden ja tuulenpaineenkestävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-05061-15 28.10.2015 Ikkunan ilmanläpäisevyyden, vesitiiviyden ja tuulenpaineenkestävyyden määrittäminen Kolmilasinen sisään aukeava puuikkuna MSE 170 Tilaaja: Green House Ltd.

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa

Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa Kuuluvuusongelmat uudis-ja korjausrakentamisessa Kuuluvuuden heikentymisen syyt Energiatehokkuutta tavoiteltaessa rakennusten lämpöeristäminen on mennyt niin pitkälle, että mobiiliverkon kuuluvuus on talojen

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet tähtäävät varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin Pekka Laamanen 13.3.2013 1 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 1976,

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

SAPA LASIRAKENNE 3074/3050 Eristetty ja eristämätön

SAPA LASIRAKENNE 3074/3050 Eristetty ja eristämätön SAPA LASIRAKENNE 3074/3050 Eristetty ja eristämätön Sapa Lasirakenne 3074 3074 Lasirakenteet koostuvat eristetyistä, 74-138 mm syvistä alumiiniprofiileista. Lasitus tehdään sisäpuolelta lasituslistoilla.

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Ulospuhallushajotin EYMA-2 ja ilmanottolaite DYMA-1

Ulospuhallushajotin EYMA-2 ja ilmanottolaite DYMA-1 Ulospuhallushajotin EYMA- ja ilmanottolaite DYMA Ulospuhallushajotin EYMA- ja ilmanottolaite DYMA Ilmanvaihdossa tarvittavat, raikasta ilmaa sisään ottava ilmanottolaite ja käytettyä ilmaa poistava ulospuhallushajotin

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

CGLa. Piennopeuslaite asennuslattiaan. Pikavalintataulukko

CGLa. Piennopeuslaite asennuslattiaan. Pikavalintataulukko Piennopeuslaite asennuslattiaan Lyhyesti Vahva alumiinirakenne Kestää suuriakin alilämpötiloja Erittäin suuri induktiotoiminto Puhdistettava Lisävarusteena säätöpellillä ja likaesteellä varustettu liitäntälaatikko

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa Tommi Riippa 19.9.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Muutettujen osien sisältö melkein tuplaantui Tarkempia määräyksiä mm. rakenteiden lujuudelle, paloturvallisuudelle, terveellisyydelle, turvallisuudelle,

Lisätiedot

TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA

TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA TIIVISTÄMINEN KORJAUSTAPANA 18.5.2016 Petri Lönnblad RI, RTA (VTT 003/04) Onko tiivistäminen korjaamista? Huono maine menetelmänä, miksi? Kokemuksia noin 15 vuodelta Käyttöikä? Vahvat näkemykset puolesta

Lisätiedot

Ilmanvaihdon tarkastus

Ilmanvaihdon tarkastus PJS IV- ja SISÄILMATUTKIMUS OY Päivämaantie 5 24280 SALO Petri Sorola MUISTIO 1 (8) Korson terveysasema Naalipolku 6 b 01450 VANTAA 10.8.2011 Ilmanvaihdon tarkastus Aika 12.7-10.8.2010 Lähtökohta Ennakkotiedot

Lisätiedot

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT 25.10.2016 Talokeskus Yhtiöt Oy Timo Haapea Linjasaneerausyksikön päällikkö LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ, MITÄ SE TARKOITTAA? Kiinteistön erilaisten tilojen lämpötilojen

Lisätiedot

suodatintuuletin Sarja FF 018 Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus ja huolto

suodatintuuletin Sarja FF 018 Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus ja huolto Helppohoitoinen Hiljainen Pieni asennussyvyys Funktionaalinen muotoilu Aikaasäästävä asennus Suodatintuulettimia käytetään kytkentäkaappien jäähdytykseen. Kaapin sisäilman lämpötilaa alennetaan tuomalla

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa

LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4

Lisätiedot

1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea.

1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea. 1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea. 2. Karmin leveysmitta on 15 mm oviaukkoa vähemmän, ja korkeusmitta on 30 mm oviaukkoa vähemmän. Näin väliin jää

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

IKKUNAT JA OVET PIHLA VARMA. Varma valinta suomalaiseen kotiin

IKKUNAT JA OVET PIHLA VARMA. Varma valinta suomalaiseen kotiin IKKUNAT JA OVET PIHLA Varma valinta suomalaiseen kotiin PIHLA -TUOTTEET U-ARVO JOPA 0,81 Pihlan Varma-tuoteperhe on Suomen suosituin valinta. Ulkonäkö, vahvat rakenteet, lisävarusteet sekä energiatehokkuus

Lisätiedot

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet

CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden,

Lisätiedot

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI

CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Siirtää ilmaa seinän läpi Virtausalue < 50 l/s Pyöreä seinäaukko Yksinkertainen asennus Eri värivaihtoehtoja I L M A V I R T A Ä Ä N I T A S O R w -A R V O 10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

OSAKASREMONTTIEN OHJEET

OSAKASREMONTTIEN OHJEET OSAKASREMONTTIEN OHJEET Asunto Oy Lähtökuoppa-Startgroppen Bostads Ab Asunto Oy Maaliviiva-Mållinjen Bostads Ab Yleistä 1.7.2010 astui voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Lain myötä osakkaiden huoneistoremonttien

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6)

RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6) RT 38316 tarviketieto 1 TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.11.2014 asti 1 (6) RT 38316 331 Talo 2000 431 Talo 90 X31 julkisivujärjestelmät SfB F3 Hoito- ja huoltokoodi LASITUSJÄRJESTELMÄT AluRoll Oy

Lisätiedot

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiankulutus ja kiinteistökierroksen tulokset Syksy 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 3.12.2014 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan

Lisätiedot

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:

Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin: Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari Helsingissä. Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari Helsingissä. Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari 18.11.2010 Helsingissä Ajankohtaista asiaa julkisivurintamalta Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Käyttöikä ja kestävyys ovat julkisivun

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...

Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit...5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!... Tammikuu 2015 Huomioitavaa...4 Tarvittavat materiaalit......5 Seinäelementtien kokoaminen...6 Rungon kokoaminen...8 Viimeistelytyöt...10 Kompostointi voi alkaa!...11 2 Onneksi olkoon, olet päättänyt aloittaa

Lisätiedot

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö

Asennusta koskevia ohjeita. Sisältö Sisältö Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa Asennusta koskevia ohjeita Asennusmahdollisuudet Turvallisuusohjeet...1 Liitäntämahdollisuudet kuivausrummussa... 2 Asennusta koskevia ohjeita... 3 Asennusmahdollisuudet...

Lisätiedot

Energiaremontti-ilta

Energiaremontti-ilta Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti-ilta 19.4.2011 Valtuustosali Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Juhani Heljo Jaakko

Lisätiedot

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Ruusuvuoren koulu VANTAA. Vaihe I Lähtötilanne -10 -15-15,2 C. Tutkimuslaitos Tutkija

L Ä M P Ö K U V A U S. Kuntotutkimus. Ruusuvuoren koulu VANTAA. Vaihe I Lähtötilanne -10 -15-15,2 C. Tutkimuslaitos Tutkija 1/12 L Ä M P Ö K U V A U S Kuntotutkimus Ruusuvuoren koulu VANTAA Vaihe I Lähtötilanne Alue: -15,8 C 11,9 C 10 5 Piste: 1,6 C 0-5 -10-15 -15,2 C Tutkimuslaitos Tutkija Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA

EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA TONI LAMMI EPÄPUHTAUKSIEN HALLINTA RAKENTEIDEN ALIPAINEISTUKSEN AVULLA Tutkimuksen taustaa Suomalaisessa rakennuskannassa on paljon korjattavaa, kun samaan aikaan taloudelliset resurssit ovat kaikkialla

Lisätiedot