KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Ikkunoiden käyttö, huolto, kunnossapito ja remontointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon. Ikkunoiden käyttö, huolto, kunnossapito ja remontointi"

Transkriptio

1 KIMU Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon Ikkunoiden käyttö, huolto, kunnossapito ja remontointi

2 Ikkunoiden käyttö, huolto, kunnossapito ja remontointi Kari Hemmilä, Jyri Nieminen 2 (19)

3 Sisällysluettelo 1. Johdanto Ikkunoiden toimivuuden ja ominaisuuksien parantaminen Ikkunoiden huolto ja kunnossapito Huoltoväli Pesu Ulkoilmaventtiilin puhdistus Helojen kunnossapito Tiivisteiden uusinta Ikkunoiden remontointi Lasituslistan tai -kittauksen korjaus Maalaus Vaurioituneiden osien vaihto uusiin Ikkunoiden osittainen tai täydellinen uusinta Ikkunat ja energiatalous Etuikkuna Lasin korvaaminen eristyslasilla Ikkunoiden vaihto uusiin Ikkunavaihtoehdot Tavanomaiset ikkunamallit Tuloilmaikkuna Ikkunoiden liittyminen ympäröiviin rakenteisiin Sälekaihtimet (19)

4 1. Johdanto Ikkunoiden huolto ja kunnossapito on ennakoivaa toimintaa, jolla pyritään estämään käytöstä, kulumisesta ja ikääntymisestä aiheutuvien vikojen synty ja korjaamaan mahdollisesti jo syntyneet viat, puutteet ja vauriot. Huolto ja kunnossapito ovat ikkunoiden kunnon säännöllistä seurantaa. Huollon ja kunnossapidon laiminlyönti johtaa ikkunan ennenaikaiseen vaurioitumiseen, käyttöiän lyhenemiseen ja toistuviin remontteihin. Vanhan rakennuskannan alkuperäisten ikkunoiden ominaisuudet ovat nykyikkunoita selvästi huonommat. Uusien hyvin lämpöä eristävien ikkunoiden lämmönläpäisy on vain % vanhojen 2 - tai 3-lasisten ikkunoiden lämmönläpäisystä. Vanhat puuikkunat ovat sisään-ulos aukeavia, jolloin niiden vaihtaminen uusiin voi parantaa ikkunoiden käytettävyyttä, pesua ja huoltotoimenpiteitä. Toisaalta ikkunoiden vaihtaminen uusiin voi vaikuttaa myös rakennuksen arkkitehtuuriin. Ikkunoiden vaihtamisessa tulee ottaa ainakin seuraavat asiat huomioon: Ikkunoiden vaihtaminen: Lämmitysenergiansäästöt eivät kata hankintakustannuksia Huonokuntoisten ikkunoiden vaihtaminen: paremmasta lämmöneristävyydestä kannattaa maksaa lisäkustannus, joka säästyy kohtuuajassa pienentyneinä lämmityskuluina Nykyinen ilmanvaihto riittämätöntä: ikkunoiden vaihtaminen ja ilmanvaihdon uusiminen voi lisätä energiankulutusta ikkunatyypistä huolimatta Ikkunoiden tiivistäminen tai vaihtaminen: ilmanvaihto on varmistettava, jotta energiaa ei säästetä huoneilman laadun kustannuksella Käyttötavat vaikuttavat merkittävästi ikkunan kestävyyteen. Käyttövirheiden seurauksena ikkuna voi vaurioitua joko välittömästi tai pidemmän ajan kuluessa. Tyypillisiä käyttövirheistä aiheutuvia vaurioita ovat mm: - Ikkunalukkojen, puitteiden tai lasin vaurioituminen, kun ikkuna suljetaan tai avataan siten, että osa ikkunalukoista on auki ja osa kiinni. - Puolittain suljettu ikkuna, jolloin sisäilmaa ja sen mukana kosteutta pääsee ikkunaväliin. Kosteuden tiivistyminen aiheuttaa ajan kuluessa home- ja lahovaurioita. - Auki jätetyistä ikkunoista sisään satavan veden tai lumen aiheuttamat vauriot - Tuulettaminen suurten ikkunoiden kautta voi rikkoa lasit tai saranat, sillä suuria ikkunoita ei ole tarkoitettu jatkuvaan aukipitämiseen. Ikkunoiden remontointi on perusteellista kunnostusta, jossa poistetaan ikkunassa olevat viat tai toimintaa haittaavat puutteet. Remontoinnilla ikkunan kunto palautetaan alkuperäistä vastaavaan kuntoon tai jopa alkuperäistä kuntoa paremmaksi vastaamaan nykyaikaisen ikkunan ominaisuuksia. Remontointi on usein kokonaiskestoltaan kiinteistössä useita viikkoja, jopa muutaman kuukauden. Hyvin suunniteltuna ja toteutettuna remontin kesto yksittäisessä huoneistossa voi jäädä 3-4 päivään. Ikkunoiden käyttöä, huoltoa, kunnossapitoa ja remontointia on käsitelty laajasti Ikkunaremontti-kirjassa 1, johon tämä selvitys perustuu. 1 Kari Hemmilä & Risto Saarni: Ikkunaremontti. Rakennustieto 4 (19)

5 2. Ikkunoiden toimivuuden ja ominaisuuksien parantaminen Taulukkoon 1 on koottu ikkunan tärkeimpiä ominaisuuksia ja vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joilla ominaisuuksia voidaan parantaa. Taulukossa on arvioitu toimenpiteiden maksimivaikutuksia, jotka sopivilla materiaalivalinnoilla voidaan saavuttaa. Ominaisuuksia on tarkasteltu yksittäin eikä jostain toimenpiteestä aina seuraa kaikkia muita positiivisia ominaisuuksia, vaan vaikutus voi olla pieni tai jopa negatiivinen johonkin toiseen ominaisuuteen. Esimerkiksi ikkunoiden vaihtaminen lämmöneristävyydeltään parempaan ei vaikuta murronkestävyyteen, ellei laseina käytetä turvalaseja. Taulukon tarkoitus on avustaa ikkunaremontin suunnittelussa tuomaan esille ne toimenpidevaihtoehdot, joilla nykyisten ikkunoiden ongelmat on korjattavissa. Esimerkiksi, jos nykyisten ikkunoiden ongelmana on huono ilmanpitävyys, se voidaan korjata tiivisteet vaihtamalla. Etuikkunan asennuksella, vaihtopuitteella ja vaihtamalla ikkunat uusiin voi ilmanpitävyyttä myös parantaa. Jos ongelmana on huonetilojen liikalämpeneminen auringonsäteilystä, ikkunaan voidaan asentaa sälekaihtimet torjumaan auringonsäteilyä tai ikkunan uloimpana lasina voidaan käyttää auringonsuojalasia. Taulukko 1. Mahdollisuus vaikuttaa ikkunan ominaisuuksiin eri remontointitoimenpiteiden avulla. Ominaisuus Tiivisteiden uusinta Ulkopuitteen lasituskittauksen uusinta Maalauskunnostus Vaurioituneiden osien vaihto Etuikkunoiden asennus Vaihtopuite Eristyslasin asentaminen tai vaihtaminen Lisälasi ja -puite Ikkunoiden vaihto uusiin Lämmöneristävyys Ääneneristävyys Ilmanpitävyys Sateenpitävyys Tuulenpaineenkestävyys Pistekuormankestävyys Kosteustekninen toimivuus Valonläpäisy /- 0/-- Auringon lämpösäteilyn läpäisy Avattavuus /- + +/- +/ Murronkestävyys Henkilöturvallisuus Ulkonäkö /- Käyttöikä ominaisuus paranee vähän - ominaisuus heikkenee vähän ++ ominaisuus paranee kohtalaisesti -- ominaisuus heikkenee kohtalaisesti +++ ominaisuus paranee paljon --- ominaisuus heikkenee paljon 0 ei vaikuta ominaisuuteen +/- vaikutus riippuu tuotevalinnasta Sälekaihtimen asennus 5 (19)

6 3. Ikkunoiden huolto ja kunnossapito 3.1. Huoltoväli Kiinteistön ikkunat tarvitsevat jatkuvaa ja säännöllistä huoltoa. Ikkunoiden vaihtaminen uusiin ei poista huoltotarvetta. Ikkunat tarvitsevat huoltoa samalla tavalla tai jopa enemmän kuin julkisivun muut osat. Ikkunoille tehtäviä huolto- ja kunnossapitotoimenpiteitä ovat: - Lasien ja maalattujen pintojen pesu - Tuuletusluukkujen ja hyönteispuitteiden verkkojen sekä sälekaihtimien imurointi - Ikkunan yhteyteen liitetyn ulkoilmaventtiilin ja sen suodattimen puhdistus - Helojen voitelu ja kunnostus - Käyntivälyksien säätö - Tiivisteiden uusinta - Muiden pienien vikojen ja vaurioiden korjaus Huollon laiminlyönti johtaa aikaa myöten avattavuusongelmiin, viihtyisyyden heikkenemisen, pinnoitevaurioihin ja pahimmillaan puuosien lahoamiseen. Näiden kaikkien vikojen ja ongelmien seurauksena ikkunan käyttöikä lyhenee ja ikkunat voivat olla pahimmillaan jopa 15 vuodessa vaihdettavassa kunnossa, jos huolto ja kunnossapito laiminlyödään täysin (kuva 1). Kuva 1. Puutteellisen huollon vuoksi vaurioitunut ikkuna. Ikkunoiden huollon tulisi tapahtua vähintään kerran vuodessa, jolloin pesun yhteydessä puhdistetaan ulkoilmaventtiilit, vaihdetaan suodattimet ja imuroidaan mahdolliset hyönteisverkot ja sälekaihtimet. Näiden toimenpiteiden lisäksi tulisi tarkastaa ikkunoiden muiden osien kunto ja korjata pikkuviat, kuten tiivisteiden ja helojen rikkoutumiset. Kerran kolmessa vuodessa pesun yhteydessä voidellaan helat ja tarkastetaan ikkunoiden käynti. Kun vaurioita havaitaan kiinteistön monissa ikkunoissa, laaditaan korjaussuunnitelmat. Taulukossa.2 on esitetty tarkastettavat kohdat ja kunnossapidon ohjeelliset aikavälit. 6 (19)

7 Taulukko 2. Ikkunan eri kohtien kunnossapitojaksot (RT ). Tarkastettava kohta Materiaali Kunnossapitojakso (v) sisäpuolen pintakäsittely maali puunsuoja-aine ulkopuolen pintakäsittely maali puunsuoja-aine tiivisteet 3 12 lasituskittaukset pellavaöljykitti 3 10 puiset lasituslistat puitteen alaosassa muualla Pesu Pesulla voidaan estää lian piintyminen kiinni maalattuihin pintoihin. Puhdistukseen ei saa käyttää liuottimia, syövyttäviä eikä hankaavia aineita, sillä nämä saattavat vaurioittaa maalipintaa. Ikkunan puhdistuksessa ei saa käyttää hankaavia aineita tai välineitä. Tärkeää on myös huolehtia, että rievussa tai lastassa olevat hiekanjyvät eivät naarmuta lasipintaa. Uloimman lasin ulkopinnassa saattaa joissain ikkunoissa olla sameutta, joka ei lähde normaalilla pesulla. Tämä johtuu useimmiten lasipinnan syöpymisestä alkalisen veden vuoksi. Tämän tyyppisiä vaurioita on esiintynyt betonipintaisten talojen ikkunoissa, kun sadevesi pääsee valumaan betonipinnoilta lasiin. Syynä lasin vaurioihin on sadeveden betonipinnasta liuottamat emäksiset aineet, jotka syövyttävät lasia. Näitä vaurioita ei saa pesemällä pois, vaan lasi on vaihdettava uuteen, jos sameudesta on haittaa Ulkoilmaventtiilin puhdistus Ikkunan karmissa olevan ulkoilmaventtiilin puhdistuksen tarkoituksena on varmistaa korvausilman hygieenisyys ja riittävä määrä. Ulkoilmaventtiiliin kerääntyy likaa ja pölyä läpi virtaavasta ulkoilmasta. Ne tulee poistaa, jotta estetään bakteerien ja sienten kasvu venttiilin sisällä ja virtausaukkojen auki pysyminen. Joissain ulkoilmaventtiileissä on suodatin, jonka likaantuessa läpi tuleva ilmamäärä pienenee. Toiset suodattimista on pestäviä ja toiset on kertakäyttöisinä vaihdettavia. Suodattimien vaihto- ja puhdistusväli riippuu ulkoilmassa olevien epäpuhtauksien määrästä, mutta puhtaassakin ympäristössä olevan rakennuksen korvausilmasuodattimet tulisi puhdistaa tai vaihtaa vähintään kerran vuodessa. Tuuletusluukkujen ja hyönteispuitteiden verkot on myös syytä puhdistaa vuosittain Helojen kunnossapito Ikkunan helojen kunnossapidon tarkoituksena on varmistaa puitteiden, lukkojen ja muiden helojen kevyt toimivuus sekä pitkä käyttöikä. Voitelun puute kuluttaa saranoita ja lukkoja. Voitelussa käytetään ompelukone- tai lukkoöljyä. Helat voidellaan 5 vuoden välein tai tarvittaessa, mikäli ne ovat jäykkiä tai ne narisevat. Aukipitolaitteiksi tarkoitettuja heloja ei ole tarkoitettu voideltaviksi. Ikkunan toiminnan kannalta puitteet tulee olla keskellä karmin aukkoa siten, että ikkunan käyntiväli on joka puolella yhtä suuri. Tavallisesti raon suuruus on noin 3 mm. Aikaa myöden 7 (19)

8 käyntivälit muuttuvat. Tämä johtuu saranoiden löystymisestä ja kulumisesta sekä puitteen nurkkaliitosten muodonmuutoksista. Pulttisaranoilla varustetussa ikkunassa käyntivälien säätö tehdään saranoita kiertämällä joko sisään tai ulospäin. Lehtisaranoilla varustetussa ikkunassa käyntivälien säätö tapahtuu saranoita taivuttamalla tai upottamalla saranoita syvemmälle. Avattavuusongelmat voivat johtua myös lehtisaranoiden kiinnitysruuvien löystymisestä, minkä vuoksi ruuvien kireys tulee tarkistaa ennen muita säätötoimia Tiivisteiden uusinta Tiivisteiden kunnossapidon tarkoituksena on estää haitallinen ilmavuoto ikkunan karmin ja puitteen välistä. Ilmavuoto aiheuttaa vedontunnetta, energiankulutuksen kasvua, kosteuden tiivistymistä ikkunaan ja siten mahdollisesti pinnoitevaurioita. Ikkunan tiivisteet kaipaavat jatkuvaa huoltoa ja uusintaa. Vanhoissa ikkunoissa tiivisteinä käytettiin puuvillapunoksia ja vaahtomuovinauhaa. Nämä läpäisevät ilmaa ja mahdollistavat huoneistojen korvausilman saannin, jos rakennuksessa ei ole muita korvausilmareittejä rakennettu. Nämä tiivisteet ovat kuitenkin käytettävyydeltään ja kestoiältään huonoja eivätkä vastaa nykyaikaisten tiivisteiden ominaisuuksia. Nykyisin tiivisteitä valmistetaan monen mallisia ja monista raaka-aineista (taulukko 3). Tavallisimpia valmistusaineita on EPDM-kumi, EPDM-solukumi, silikonikumi ja pehmitetty PVC-muovi. Taulukko 3. Ikkunoiden tiivisteiden kestoikä (KH ). Tiivisteen materiaali Kestoikä (vuotta) EPDM-täyskumi Silikonikumi PVC-muovi EPDM-solukumi 6 Vaahtomuovi 3 Ennen tiivisteiden uusintaa tulee varmistua, että rakennuksessa on järjestetty korvausilman saanti. Ikkunoiden tiivisteisiin tehdyt raot vaikuttavat ikkunoiden kestävyyteen ja ominaisuuksiin. Kuitenkin tiivisterako voi olla ainoa korvausilman reitti vanhassa talossa. Ikkunan tiivistämisen periaatteena on, että ikkunan saumojen tiiviys kasvaa asteittain ulkopuitteesta sisäpuitteeseen. Tämä merkitsee sitä, että sisäpuite tulee tiivistää mahdollisimmin hyvin samoin kuin sisäpuitteeseen kytketyn keskipuitteen ja sisäpuitteen väli. Ulkopuitteen voi tiivistää myös lähes ympäriinsä, mutta ainakin yläreunan kulmiin tulee jättää raot, jotta sisä- ja ulkopuitteen lasiväli tuulettuu. Ikkunan tiivistettävän raon suuruus voidaan mitata esimerkiksi muovailuvahan avulla. Vahasta muotoiltu pallo tai palko asetetaan siihen kohtaan puitteen ja karmin väliin, johon tiiviste on tarkoitus asentaa. Ikkuna suljetaan ja lukitaan, jolloin muovailuvaha puristuu tiivisteraon paksuiseksi. 8 (19)

9 4. Ikkunoiden remontointi 4.1. Lasituslistan tai -kittauksen korjaus Ikkunoiden remontoinnilla tarkoitetaan sellaista kunnostamista, jolla pyritään palauttamaan ikkunan heikentyneet ominaisuudet alkuperäiselle tasolle tai jopa alkuperäistä paremmaksi vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia. Kevyimmillään remontointi on ulkopuitteen lasituskittauksen korjaamista ja ikkunan maalaamista. Laajimmillaan remontointi on vanhojen ikkunoiden korvaamista uusilla ikkunoilla, ikkunoihin liittyvien rakenteiden ja ilmanvaihtojärjestelmän uusimista. Ennen remonttia tulee selvittää ikkunoiden kunto ja vaurioiden laajuus ja syyt. Lasituslistan tarkoituksena on kiinnittää lasi ikkunan puitteeseen tai kiinteän ikkunan karmiin. Lasituskittauksen tehtävänä on tehdä lasin ja lasituslistan sekä lasin ja puitteen välinen liitos ilman ja sadeveden pitäväksi. Puitteeseen imeytyvä vesi aiheuttaa lahoa ja maalivaurioita. Nykyiset elastiset saumausmassat, kuten silikoni- ja polyuretaanimassat, liimaavat lasin kiinni puitteeseen, mikä tiivistämisen lisäksi jäykistää puitteiden nurkkaliitokset. Ulkopuitteen lasituskittauksen tulee olla hyvin kiinni lasissa, lasituslistassa ja puitteessa, jotta estetään sadeveden tunkeutuminen puiterakenteeseen. Aikaisemmin käytettiin pellavaöljykittiä, joka on aluksi plastista (muovautuvaa) ja kovettuu muutamassa vuodessa kovaksi. Tähän kittityyppiin aiheuttavat vaurioita sekä kitin kovettuminen ja halkeilu että pikkulinnut, jotka nokkivat ja syövät sitä tuoreena. Linnut voivat vaurioittaa myös muitakin kittejä, vaikka ne eivät ole ruoaksi kelpaavia. Ulkopuitteessa lasituskittausta voidaan käyttää ilman lasituslistaa, jolloin lasi kiinnitetään puitteeseen nauloilla tai vastaavilla ja kitillä peitetään naulat. Tavallisimmin ulkopuitteen alareunassa on käytetty pelkästään kittipalkoa. Nykyisin kittinä käytetään pääasiassa elastisia (kimmoisia) massoja, kuten silikoni- ja polyuretaanimassaa. Näiden etuna on hyvä säänkestävyys ja tarttuvuus sekä puupintaan että lasiin. Lisäksi nämä massat ovat pitkäikäisempiä kuin pellavaöljykitti. Paras tulos pellavaöljyllä kitatun ulkopuitteen korjauksessa saavutetaan, kun vanhat kitit poistetaan ja lasituslistat irrotetaan. Tämän jälkeen vanha kitti poistetaan kokonaan ja puitteen pinnat puhdistetaan kitistä. Lopuksi ikkuna lasitetaan uudelleen joko elastisella kitillä tai pellavaöljykitillä. Lasien irrottaminen pelkästään kittauskorjausten lisää työmäärää. Kittaus korjataan yleensä irrottamatta lasia. Lasin ja puitteen välinen rako tiivistetään elastisella saumausmassalla. Ulkopuitteen kuivuneet ja halkeilleet lasituskittaukset poistetaan. Lasituskynte pohjustetaan kitin alta kittivalmistajan ohjeiden mukaan, jotta varmistetaan kitin tarttuvuus ja yhteensopivuus aikaisemman kitin kanssa. Lopuksi asennetaan uusi lasituskittaus. Mikäli kittauksessa käytetään pellavaöljykittiä, se tulee aina suojata maalilla. Tällä parannetaan kitin kestävyyttä ja tiivistetään lasin ja kitin välinen sauma. Ulkopuitteen alareunan lasituskittaus voidaan korvata muovisella tai alumiinilasituslistalla. Tällöin listan ja lasin väli tiivistetään saumausmassalla. Listan asennuksessa erityistä huomiota tulee kiinnittää lasin ja listan sekä listan päiden ja puitteen välisen raon tiivistämiseen: 9 (19)

10 4.2. Maalaus Ikkunoiden maalipinnan tehtävänä on suojata karmia ja puitteita kosteusvaihteluilta ja lahoamiselta sekä metalliosia korroosiolta. Ultraviolettisäteily lisäksi haurastuttaa ja harmaannuttaa suojaamatonta puupintaa. Puukarmisten ja -puitteisten ikkunoiden maalaaminen on osa ikkunoiden säännöllistä huoltotoimintaa. Puuikkunoiden uusintamaalauksen laiminlyönti johtaa aikaa myöten ikkunoiden turmeltumiseen. Puuikkunoiden pintakäsittelynä on käytetty tavallisen maalin lisäksi kuultokäsittely- ja puunsuoja-aineita. Viimeksi mainittujen suojausvaikutus eikä kestävyys ole niin hyvä kuin maalilla. Maalaustarve ilmenee peittomaalin ja lakan hilseilynä. Kuultovärillä ja peittävää kalvoa muodostamattomalla puunsuoja-aineella käsitellystä ikkunasta maalaustarvetta ei voi havaita yhtä selvästi. Maalaustarpeeseen vaikuttavat ilmastorasitukset. Esimerkiksi eteläjulkisivulla maalipinta vaurioituu nopeammin kuin pohjoisjulkisivulla ja merenrannalla olevassa talossa rasitukset ovat suuremmat kuin sisämaassa metsän keskellä olevassa talossa. Ennen maalaamista on selvitettävä vanhan maalin tyyppi ja tartunta puuhun. Päälle maalaamisessa on tärkeää maalien yhteensopivuus. Jos uusi maali ei sovi yhteen vanhan kanssa, vanha maali saattaa ruveta kuplimaan uuden maalin liuottimen vuoksi ja näin aiheuttaa molempien irtoamisen. Samoin uudella maalilla tulee olla riittävä tartunta vanhaan, jotta uusi maali ei hilseilisi levyinä pois. Alumiiniulkopuitteisten ikkunoiden uusintamaalaus ei onnistu työmaaolosuhteissa. Maalatussa alumiinipinnassa olevat naarmut voidaan kuitenkin paikkamaalata kiinteistössä. Toisaalta alumiinipuitteisten ikkunoiden maalipinnan vauriosta on lähinnä esteettistä haittaa, eikä vauriot vaikuta samalla tavalla ikkunan kestoikään kuin puupuitteisten ikkunoiden maalipinnan vauriot. PVC-muovista valmistettuja ikkunan karmeja ja puitteita ei ole maalattu eikä niitä tarvitse maalata. Muovi-ikkunoiden puitteiden ja karmien värin vaihtaminen maalaamalla on mahdollista. Maaliksi tulee valita sellainen, joka tarttuu ikkunan muovipintaan Vaurioituneiden osien vaihto uusiin Rakennuksen kaikki ikkunat eivät vaurioidu samalla nopeudella. Vauriot kannattaa korjata, eikä kaikkia ikkunoita kannata vaihtaa uusiin. Tällaisia vaurioita ovat tyypillisesti: - Rikkoutuneet lasit - Vaurioituneet helat - Harmaantuneet eristyslasit - Lahonneet puitteet ja karmit tai niiden osat Ennen korjaamista on selvitettävä vaurioitumisen syyt ja poistettava ne, jotta vähennetään korjattujen ja muiden ikkunoiden vaurioitumista tulevaisuudessa. Turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat viat tulee korjata välittömästi heti havaitsemisen jälkeen, vaikka rakennuksen muissa ikkunoissa ei olisikaan vastaavia vikoja. Tällaisia vikoja ovat lasien, saranoiden ja lukkojen rikkoutumiset sekä tuuletusikkunoiden lukituksen viat. Haitoiltaan pienten ikkunan käytettävyyteen tai ulkonäköön liittyvien vikojen korjaamista voidaan lykätä, kunnes saman tyyppisiä vikoja on useammassa ikkunassa tai remontti voidaan 10 (19)

11 tehdä jonkin muun työn yhteydessä. Korjaamalla useampi vika samalla kertaa on edullisempaa kuin korjaamalla samat viat yksi kerrallaan heti, kun ne havaitaan. 5. Ikkunoiden osittainen tai täydellinen uusinta 5.1. Ikkunat ja energiatalous Ikkunoiden osuus lukujen rakennuskannan lämpöhäviöistä on noin 20 % eli likipitäen saman verran kuin ulkoseinien, kuva 2. Ikkunoiden osittainen tai täydellinen uusinta tähtää useimmiten ikkunoiden ominaisuuksien parantamiseen alkuperäistä tasoa paremmaksi. Osittaista uusintaa on etuikkunoiden asentaminen, lahonneiden ulkopuitteiden vaihto uusiin ja eristyslasien asentaminen tavallisten lasien tilalle. Täydellistä uusintaa on ikkunoiden korvaaminen uusilla. Ne remontointitavat, jotka muuttavat ikkunoiden ulkonäköä vaativat ainakin kaupunkialueella rakennusviranomaisten hyväksynnän ja joko toimenpide- tai rakennusluvan anomisen. Myös muissa kunnissa kannattaa selvittää rakennusviranomaisilta luvan tarve. Ilmanvaihto Yläpohja Alapohja Ilmanvaihto Yläpohja Alapohja Alapohja Ulkoseinät Ulkoseinät Ikkunat Ikkunat luvun kerrostalo luvun kerrostalo Kuva Etuikkunan 2. Rakennuksen asentaminen ulkovaipan lämpöhäviöt Etuikkuna Puuikkunan ulkopuolelle asennettavan alumiinikarmisen etuikkunan tarkoituksena on suojata vanhan ikkunan puuosia säärasituksilta, jolloin ikkunan puuosat kuivuvat ja niiden vaurioituminen pysähtyy. Mikäli vanhaa ulkopuitetta ei poisteta, ikkunan lasien määrä kasvaa. Tällöin ikkunan lämmön- ja ääneneristävyys paranee. Etuikkunoita on kahden tyyppisiä: yksi saranoitu lasi ja puitteeseen kiinnitetty eristyslasi, kuva (19)

12 Kuva 3. Yhdellä lasilla ja eristyslasilla varustetut etuikkunat MS-ikkunaan kiinnitettynä. (Kuvat Etuikkunan asentaminen on kannattavaa, mikäli puuikkuna on toimivuudeltaan vielä hyvässä kunnossa ja ulkopuite ja karmin ulkopinta tyydyttävässä kunnossa. Etuikkunan tuomia etuja ovat ikkunan vähentynyt huoltotarve sekä parantunut äänen- ja lämmöneristävyys. Eristyslasilla varustettu etuikkuna parantaa merkittävästi vanhan ikkunan lämmöneristävyyttä. Vanhan kaksilasisen ikkunan lämmönläpäisykerroin putoaa tasolta 2,5 jopa tasolle 1,0 W/m 2 K. Tavallisella yksilasisella etuikkunalla lämmönläpäisykerroin putoaa tasolta 2,5 tasolle 1,7 W/m 2 K. Etuikkuna kasvattaa ikkunan paksuutta ja muuttaa jonkin verran rakennuksen ulkonäköä, sillä ikkunat tulevat lähemmäksi rakennuksen seinäpintaa. Etuikkunat myös lisäävät ikkunoiden pestävien pintojen ja avattavien puitteiden lukumäärä. Etuikkunoiden asennuksen yhteydessä sisäpuitteen tiivisteiden kunto aina tulee tarkistaa ja tarvittaessa tiivisteet tulee uusia. Alkuperäisen ulkopuitteen maalaus kannattaa korjata vasta muutamien kuukausien päästä etuikkunan asennuksen jälkeen sitten, kun puuosat ovat riittävästi kuivuneet Lasin korvaaminen eristyslasilla Jos alkuperäinen ikkuna on puuosiltaan, heloitukseltaan ja toiminnaltaan vielä hyvässä kunnossa ja ainoana ongelmana on ikkunan huono lämmöneristävyys, ikkunan sisäpuitteen lasin vaihto selektiivilasilla varustetuksi eristyslasiksi on vaihtoehto. Erityisesti tämä korjaustapa on järkevä silloin, kun ikkuna on tavanomaisuudesta poikkeava tai muulla tavalla arvokas. Tällaisia ikkunoita ovat esimerkiksi tammesta valmistetut ikkunat tai hyvin vanhat ikkunat. Syyt tämän tyyppiseen remontointiin on viihtyisyyden parantamien silloin, kun vanhat ikkunat halutaan säilyttää. Energiansäästömielessä tämän tyyppinen remontointi on kannattavampaa kuin ikkunoiden vaihtaminen uusiksi, vaikkakin remontointikustannusten kuolettaminen energiansäästöillä vaatii pitkän ajan. Vanhojen puitteiden lasituskyntteet ovat usein niin leveitä, että kaksilasinen eristyslasi mahtuu siihen. Lasituslista joudutaan kuitenkin vaihtamaan kapeammaksi tai joissain tapauksissa lasituslista joudutaan korvaamaan puitteen kylkeen kiinnitettävällä profiililistalla. 12 (19)

13 Teknisiltä ominaisuuksiltaan ikkuna, jonka sisäpuitteeseen on vaihdettu eristyslasi tavallisen lasin tilalle, vastaa MSE-ikkunaa. Eristyslasin asentamisella voidaan pienentää kaksilasisen MSikkunan lämmönläpäisykerroin tasolta 2,5 W/m 2 K jopa tasolle 1,1 W/m 2 K. Tämän tason saavuttaminen edellyttää kuitenkin selektiivilasia ja argonkaasua eristyslasissa. Eristyslasin asentaminen parantaa lämmöneristävyyden lisäksi myös ääneneristävyyttä. Jotta ääneneristävyyden parannus saataisiin täysimääräisenä, sisäpuitteiden tiivisteet tulee tarkastaa ja tarvittaessa vaihtaa, sillä ilmavuodot heikentävät ääneneristävyyttä. 6. Ikkunoiden vaihto uusiin Tyypillisin tapa remontoida huonokuntoiset vanhat ikkunat on vaihtaa vanhat ikkunat uusiin. Tämä on osoittautunut edullisimmaksi tavaksi remontoida, kun vanhat ikkunat ovat huonokuntoisia ja ne kaipaavat toistuvaa huoltoa. Ikkunoiden energialuokitusta kannattaa käyttää apuna uusien ikkunoiden valinnassa. Normi-ikkunan ja hyvin lämpöä eristävän ikkunan hintaero on pieni, sillä asentamisen kustannus on joka tapauksessa % ikkunan hinnasta. Ikkunoiden vaihdossa on tarkasteltava uusien ikkunoiden karmi- ja puitemateriaaleja, teknisiä ominaisuuksia, heloitusta, ikkunan eri osien kokoja, ilmanvaihtoratkaisuja sekä lisävarusteita Ikkunavaihtoehdot Tavanomaiset ikkunamallit Nykyisin ikkunoiden tyyppejä sekä karmi- ja puitemateriaaleja on runsaasti verrattuna rakennuksen rakentamisajankohtaan. Lasien määrä oli 1960-luvulla ja ennen sitä tekijä, joka määritteli pääosin ikkunan lämmöneristävyyden ja rakenteen. Uudet, kehittyneet lasituotteet mahdollistavat ikkunoiden valinnan haluttujen ominaisuuksien perusteella. Nykyisin ikkunoita valmistetaan puutavaran lisäksi metallista ja muovista sekä näiden yhdistelmistä. Eri puulajit, pintakäsittelyt ja värit tuovat myös oman lisänsä valintavaihtoehtoihin. On esimerkiksi mahdollista valmistaa ikkunoita, joiden sisäpuite on lakattua pyökkiä, karmi valkoiseksi maalattua mäntyä, ulkopuite alumiinia, ulkopuitteen sisäpinta maalattu pyökin väriseksi sekä ulkopuitteen ja karmin ulkopinta maalattu tummanruskeaksi. Tämän lisäksi eristyslasin välilista voi olla vielä jotain muuta väriä tai siihen voi olla maalattu puusyykuviointi. Taulukkoon 4 on kerätty tyypillisimmät kotimaiset ikkunat. Ikkunoiden ominaisuuksia on verrattu kaksilasiseen MS-ikkunaan, mikä on tyypillisin vanha korvattava ikkuna. Taulukossa olevat tiedot ovat suuntaa-antavia, koska nykyisin ikkunoiden lämmön- ja ääneneristävyyteen voidaan vaikuttaa varsin laajasti lasivalinnoilla. Ikkunoiden vaihtaminen uusiin energiansäästöikkunoihin parantaa rakennuksen lämmöneristävyyttä. Tämä muutaman prosentin lisäinvestointi energiansäästöikkunoihin maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa lämmitysenergiankulutuksen pienenemisen vuoksi. Lisähyötynä on parempi viihtyisyys ikkunan lämpimämmän sisäpinnan vuoksi. 13 (19)

14 Taulukko 4. Markkinoilla olevia ikkunaremonteissa käytettyjä kolmilasisia ikkunoita ja niiden ominaisuuksia verrattuna kaksilasiseen MS-ikkunaan. MS (vertailu) MSK MSE MS2E MS3E Karmi- ja puitemateriaali puu puu puu puu puu puu-alumiini puu-alumiini puu-alumiini puu-alumiini Lämmön-läpäisykerroin 2,3-2,8 1,7-1,8 1,0-1,8 0,65-0,9 0,7-0,9 (W/m 2 K) Ääneneristävyys verrattuna MSikkunaan Karmisyvyys Pestävien pintojen lukumäärä Sisäpuolisen kondenssin riski verrattuna MSikkunaan Sälekaihtimet puitteiden välissä sisä- ja keskipuitteen puitteiden välissä puitteiden välissä puitteiden välissä välissä Avattavuus verrattuna 0 kolme puitetta kaksi puitetta kaksi puitetta kaksi puitetta MS-ik- avattavuus sa- ei eroa ei eroa ei eroa manlainen kunaan + paranee vähän - heikkenee vähän ++ paranee kohtalaisesti -- heikkenee kohtalaisesti +++ paranee paljon --- heikkenee paljon 0 ei vaikuta +/- vaikutus riippuu tuotevalinnasta Lämmöneristävyyden lisäksi voidaan uuden ikkunan karmisyvyys valita vanhasta poikkeavaksi. Ulkoseinien paksulla lämmöneristyksellä toteutetun lisälämmöneristämisen yhteydessä ikkunaa voidaan siirtää ulommas arkkitehtonisten vaatimusten johdosta. Silloin voidaan myös valita alkuperäistä leveämpi karmi etenkin, jos ikkunalta halutaan hyvää ääneneristävyyttä Tuloilmaikkuna Tuloilmaikkuna toimii rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän osana. Se soveltuu erityisesti korjauskohteisiin, joissa koneellisen lämmön talteenotolla varustetun ilmanvaihtojärjestelmän rakentaminen ei ole mahdollista. Rakennuksessa on kuitenkin oltava koneellinen poistoilman- 14 (19)

15 vaihtojärjestelmä. Ikkunan toimintaperiaate on yksinkertainen 2 : ulkoilma johdetaan ikkunan puitteiden väliseen tilaan ala- tai sivukarmin kautta ja edelleen huoneilmaan yläkarmin tai - puitteen läpi (kuva 4). Rakenteeseen johdettava ulkoilma voidaan suodattaa, jolloin tuloilman puhtausvaatimukset voidaan toteuttaa ja ikkuna myös pysyy puhtaampana. Kuva 4. Tuloilmaikkunan periaate. Ilma johdetaan puitteiden väliin ulkopuitteen alareunasta tai sivusta. Ilma voidaan suodattaa. Tuloilmasuihku ohjataan huonetilassa tyypillisesti kattoa kohti, jotta ei synny vetoa oleskeluvyöhykkeellä. Ilman virtausreitti on joissakin tuotteissa suunniteltu sellaiseksi, että ääneneristävyyttä on myös optimoitu. Yläkarmissa tai -puitteessa sijaitseva venttiili on varustettu ilman takaisinpäin virtauksen estävällä rakenteella, joka voi olla esimerkiksi ilmavirrassa kääntyvä tai kelluva levy tai läppä, joka avautuu, kun huonetila on riittävästi alipaineinen. Hetkellisen ylipaineen tilanteessa virtausreitti sulkeutuu. Rakenteen läpi virtaava ilmavirta lämpenee. Lämpöä otetaan talteen ilmavirtaan ikkunan omista lämpöhäviöistä. Myös ikkunaan kohdistuva auringonsäteily lämmittää tuloilmaa. Johtumislämpöhäviö ikkunan sisäpinnan kautta ulospäin kasvaa, mutta tästä lämpöhäviöstä otetaan osa talteen tuloilman esilämpenemisen kautta. Sisäpinnan johtumislämpöhäviön kasvaessa ikkunan pintalämpötila alenee. Ilmavirran kasvattaminen pienentää tehollista lämmönläpäisykerrointa. Ilmavirta on valittava kohteessa vaadittavan ilmanvaihtotarpeen mukaiseksi. MSE-tyyppisen lasituksen (ulkopuitteessa yksi kirkas lasi, sisäpuitteessa eristyslasielementti) tehollinen lämmönläpäisykerroin ilmavirralla 6 dm 3 /s on noin 1 W/m 2 K (vastaavan rakenteen lämmönläpäisykerroin tiiviinä, ilman ilmavirtaa rakenteen läpi on noin 1,8 W/m 2 K). Lämpenemissuhde samalla ilmavirralla oli noin 43 %. MSK-tyyppisellä lasituksella (3 erillislasia, ilmakierto kahden lasivälin kautta) mitattu tehollinen lämmönläpäisykerroin on hieman parempi kuin MSE-tyyppisellä lasituksella. Tehollinen lämmönläpäisykerroin ilmavirralla 6 dm 3 /s on alle 0,9 W/m 2 K. Vastaava lämpenemissuhde oli 60 %. Ilma kiertää rakenteessa pidemmän reitin, ja lämpöhäviöstä saadaan enemmän otettua talteen tuloilmaan. Toisaalta taas sisimmän lasin pintalämpötila jää matalammaksi kuin MSE-tyyppisellä lasituksella. Ikkunan korkeus vaikuttaa ilman lämpenemiseen, kun ilman virtausreitin pituus kasvaa Ikkunoiden liittyminen ympäröiviin rakenteisiin 2 Ismo Heimonen & Kari Hemmilä: Tuloilmaikkunan energiatehokkuus. VTT Tiedotteita (19)

Ikkunoiden remontointi. Kari Hemmilä VTT

Ikkunoiden remontointi. Kari Hemmilä VTT Ikkunoiden remontointi Kari Hemmilä VTT 2 Lisää tietoa ikkunoiden remontoinnista Ikkunaremontti kirja RT-kortit KH-kortit Ratu-kortit 3 Ikkunoiden remontointi Huolto Pesu Rikkoutuneiden osien vaihto (lasit,

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

TARJOUS ID: Tyyppi: alu Malli: MSEAL 175, 131, 96 Karmisyvyys: 175 Leveys: 1190 Korkeus: 1390 Väri: RAL9010 Valkoinen

TARJOUS ID: Tyyppi: alu Malli: MSEAL 175, 131, 96 Karmisyvyys: 175 Leveys: 1190 Korkeus: 1390 Väri: RAL9010 Valkoinen TARJOUS 7.0.07 ID: Lasse Kontiola Puomitie 0 96900 Saarenkylä lkontiola@gmail.com Puh. 050 575 6366 Kuva Tiedot Tarvikkeet Hinta/kpl (alv 0 %) Kpl Malli: MSE 75, 3, 96 Karmisyvyys: 75 Leveys: 690 Korkeus:

Lisätiedot

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA 28.3.2009 TkT Juha Vinha Energiatehokas koti tiivis ja terveellinen?, 28.3.2009 Helsingin Messukeskus PERUSASIAT KUNTOON KUTEN ENNENKIN Energiatehokas

Lisätiedot

00990 HELSINKI 3.5.2004

00990 HELSINKI 3.5.2004 As. Oy Rotankolo Myyräkuja 97 TARJOUSPYYNTÖ 00990 HELSINKI 3.5.2004 IKKUNAVERSTAS OY Nikkarinkuja 99 15990 LAH Pyydämme hintatarjoustanne As. Oy Rotankolon ikkunoiden ja parvekeovien vaihdosta oheisen

Lisätiedot

Antti Häkli IKKUNOIDEN KUNNOSSAPITO JA REMONTOINTI

Antti Häkli IKKUNOIDEN KUNNOSSAPITO JA REMONTOINTI Antti Häkli IKKUNOIDEN KUNNOSSAPITO JA REMONTOINTI IKKUNOIDEN KUNNOSSAPITO JA REMONTOINTI Antti Häkli Opinnäytetyö Kevät 2013 Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

IKKUNAN RAKENNE. Ikkunamalli F (innovatiivinen lasielementti) Ikkunamalli C (kattokupu)

IKKUNAN RAKENNE. Ikkunamalli F (innovatiivinen lasielementti) Ikkunamalli C (kattokupu) kutsu valo sisään TASAKATTOIKKUNAT Luonnollisen valaistuksen edut rakennuksissa ovat kiistattomat, mutta rakennusten keskellä sijaitseviin huonetiloihin ei ole mahdollista asentaa ikkunoita ulkoseinään.

Lisätiedot

27.5.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy

27.5.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy 27.5.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Korjausrakentamisen energiamääräykset mitä niistä pitäisi tietää Suomen asuntokanta on kaikkiaan noin 2,78 miljoona

Lisätiedot

PINTAHELAT JA SARANAT

PINTAHELAT JA SARANAT TUOTEKORTTI 28.04.2016 RAKENNE MSE1-A puu-alumiini-ikkuna on kaksipuitteinen ikkuna, jonka sisäpuite ja karmi ovat oksatonta, sormijatkettua mäntyä. Ulkopuite ja karmin ulkoverhous ovat alumiiniprofiilia.

Lisätiedot

PIHLA-IKKUNAT. Avattavat ja kiinteät ikkunat mittojen mukaan Pihlalta

PIHLA-IKKUNAT. Avattavat ja kiinteät ikkunat mittojen mukaan Pihlalta PIHLA-IKKUNAT Avattavat ja kiinteät ikkunat mittojen mukaan Pihlalta PIHLAN IKKUNAMAAILMA Pihlan e-sarjan ikkunamallisto on entistä monipuolisempi ja kehittyneempi. Ulkonäkö, vahvempi sisäpuite, uusi verhousjärjestelmä

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka

ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka ENERGIATEHOKAS KORJAUSRAKENTAMINEN Markku Sinisalo Juha Hartikka Poistoilmapuhaltimien uusiminen Poistoilmapuhaltimien uusiminen EC puhaltimiksi Poistoilmapuhaltimien rakenteellinen käyttöikä on yleensä

Lisätiedot

Laura Jokinen. Vanhan rakennuksen ikkunakorjaus Kilvakkalan koulu. Opinnäytetyö Kevät 2014 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma

Laura Jokinen. Vanhan rakennuksen ikkunakorjaus Kilvakkalan koulu. Opinnäytetyö Kevät 2014 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma Laura Jokinen Vanhan rakennuksen ikkunakorjaus Kilvakkalan koulu Opinnäytetyö Kevät 2014 Tekniikan yksikkö Rakennustekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy 14.4.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Tavoitteena pienentää olemassa olevien rakennusten energiankulutusta Energiatehokkuusvaatimuksilla on vaikutusta

Lisätiedot

RT 38279 Tuotetieto 1 TUOTETIETO syyskuu 2012 voimassa 31.10.2014 asti 1 (4)

RT 38279 Tuotetieto 1 TUOTETIETO syyskuu 2012 voimassa 31.10.2014 asti 1 (4) RT 38279 Tuotetieto 1 TUOTETIETO syyskuu 2012 voimassa 31.10.2014 asti 1 (4) RT 38279 311 Talo 2000 411 Talo 90 X31 puuikkunat SfB F32.1 Hoito- ja huoltokoodi PROFIN SYDÄNPUU IKKUNAT JA OVET OY SYDÄNPUU

Lisätiedot

Sisään avautuvat yksipuitteinen puuikkuna tai kaksipuitteiset puualumiini- ja puuikkunat

Sisään avautuvat yksipuitteinen puuikkuna tai kaksipuitteiset puualumiini- ja puuikkunat 1 (7) Myönnetty: Voimassa: 23.11.2010 22.11.2015 VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9 nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOOHJEET

KÄYTTÖ- JA HUOLTOOHJEET KÄYTTÖ- JA HUOLTOOHJEET PVC-ikkunoiden käyttö- ja huoltoohjeet 1. Asennuksen jälkeinen puhdistus Ikkunat pitää puhdistaa heti asennuksen jälkeen. Kaikki lika pitää puhdistaa varovaisesti käyttäen vettä

Lisätiedot

Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin 1. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta).

Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin 1. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta). Kuva Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta). 2,4 2,3 00 5 35 Mittausalue 3 min 4 3 Tuuletusluukun reunasta tapahtuu ilmavuotoa, joka saattaa aiheuttaa kosteuden

Lisätiedot

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne

DOMUSCLASSICA. Ikkunat. Rakenne TEKNISET TIEDOT Ikkunat Domus Classica valikoimaamme kuuluvat puurunkoiset ikkunat valmistetaan yli neljäkymmentä vuotta toimineessa ikkunaverstaassa vanhoja perinteitä kunnioittaen. Ikkunan rakenne on

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Ikkunat - suunnitteluohjeet päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi Tampereen teknillinen yliopisto,

Lisätiedot

Kodin ja maailman välissä

Kodin ja maailman välissä Kodin ja maailman välissä NYKYAIKAINEN PUUSEPÄNTEHDAS Olemme erikoistuneet valmistamaan suomalaiseen rakentamiseen soveltuvia, toimivia ja kestäviä puu- ja puualumiiniikkunoita. HR-Ikkunoita valmistetaan

Lisätiedot

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna

Lisätiedot

Soveltamisala:

Soveltamisala: Soveltamisala: -rakennuksiin, joissa käytettään energiaa valaistukseen, tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen tai jäähdytykseen ja joissa tehdään MRL:n mukaan rakennus- tai toimenpideluvanvaraista korjaus-

Lisätiedot

Ikkunan ilmanläpäisevyyden, vesitiiviyden ja tuulenpaineenkestävyyden määrittäminen

Ikkunan ilmanläpäisevyyden, vesitiiviyden ja tuulenpaineenkestävyyden määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-08490-11 29.11.2011 Ikkunan ilmanläpäisevyyden, vesitiiviyden ja tuulenpaineenkestävyyden määrittäminen Kolmilasinen puualumiini-ikkuna MSEAL 173 VTT Expert Services Oy Tilaaja:

Lisätiedot

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus. As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus. As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tapio Tarpio Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tausta Asuinrakennuksen suurin lämpöhäviö on ilmanvaihto Koneellisessa poistossa tattava riittävä korvausilman saanti

Lisätiedot

RT 38489. Pihla-ikkunat Pihla-parvekeovet Pihla-ulko-ovet Pihlavan Ikkuna Oy

RT 38489. Pihla-ikkunat Pihla-parvekeovet Pihla-ulko-ovet Pihlavan Ikkuna Oy TARVIKETIETO helmikuu 2014 voimassa 31.3.2015 asti 1 (6) RT 38489 311 Talo 2000 411 Talo 90 X31 puuikkunat SfB F32 Hoito- ja huoltokoodi Pihla-ikkunat Pihla-parvekeovet Pihla-ulko-ovet Pihlavan Ikkuna

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 18.4.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 18.4.2013 Tommi Riippa 18.4.2013 LISÄERISTÄMINEN Lämpöä eristävän materiaalin lisäämisellä rakenteen lämmöneristävyys kasvaa Energian kulutus vähenee, mutta rakenteen ulko-osien olosuhteet huononevat Lisäeristeen

Lisätiedot

Pihlan puualumiini-ikkunat. Pihla ikkunat

Pihlan puualumiini-ikkunat. Pihla ikkunat Pihlan puualumiini-ikkunat Pihla ikkunat Pihlan ikkunamaailma Pihlan uudistunut e-sarjan ikkunamallisto on entistä monipuolisempi ja kehittyneempi. Ulkonäkö, vahvempi sisäpuite, uusi verhousjärjestelmä

Lisätiedot

DOMUS-IKKUNOIDEN JA -IKKUNAOVIEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

DOMUS-IKKUNOIDEN JA -IKKUNAOVIEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE DOMUS-IKKUNOIDEN JA -IKKUNAOVIEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 22.5.2014/TV IKKUNOIDEN SUOJAAMINEN JA RAKENTAMISEN AIKAINEN VARASTOINTI Ikkunat tulee asentaa vasta kun rakennuksen olosuhteet vastaavat lopullisia

Lisätiedot

UUDET SEKÄ VANHAT IKKUNAT VUOTAVAT VETTÄ JA ENERGIAA

UUDET SEKÄ VANHAT IKKUNAT VUOTAVAT VETTÄ JA ENERGIAA 1/12 UUDET SEKÄ VANHAT IKKUNAT VUOTAVAT VETTÄ JA ENERGIAA Puitteen / lasin sekä karmien liitokset vuotavat, ikkunoiden tiivisteistä tuulee sekä vetää ja vettä tulee sisään. IKKUNOIDEN TIIVISTYS, HUOLTO-

Lisätiedot

Taloyhtiön energiansäästö

Taloyhtiön energiansäästö Taloyhtiön energiansäästö Hallitusforum 19.03.2011 Messukeskus, Helsinki Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Mitä rakennusten energiatehokkuus on Energiatehokkuus paranee, kun Pienemmällä

Lisätiedot

1 (9) MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASINPOLKU 5 00750 HELSINKI IKKUNOIDEN KUNTOTUTKIMUS 8.11.2012. Työnro 31 7718. RI (AMK) Arttu Lehtonen DI Saija Varjonen

1 (9) MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASINPOLKU 5 00750 HELSINKI IKKUNOIDEN KUNTOTUTKIMUS 8.11.2012. Työnro 31 7718. RI (AMK) Arttu Lehtonen DI Saija Varjonen 1 (9) MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASINPOLKU 5 00750 HELSINKI IKKUNOIDEN KUNTOTUTKIMUS 8.11.2012 Työnro 31 7718 RI (AMK) Arttu Lehtonen DI Saija Varjonen 2 (9) TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma IKKUNOIDEN PERUSPARANTAMISEN MENETELMÄT JA VAIKUTUS TALON ENERGIATEHOKKUUTEEN

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma IKKUNOIDEN PERUSPARANTAMISEN MENETELMÄT JA VAIKUTUS TALON ENERGIATEHOKKUUTEEN POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Ossi Reijonen IKKUNOIDEN PERUSPARANTAMISEN MENETELMÄT JA VAIKUTUS TALON ENERGIATEHOKKUUTEEN Opinnäytetyö Toukokuu 2011 OPINNÄYTETYÖ

Lisätiedot

VARMA ULKO-OVIMALLIT UO 140 UO 141 UO 151 UO 153 UO 162 UO 163 UO 164 UO 160 UO 167 UO 169 UO 171 UO 173 UO 180 UO 192 UO 192X

VARMA ULKO-OVIMALLIT UO 140 UO 141 UO 151 UO 153 UO 162 UO 163 UO 164 UO 160 UO 167 UO 169 UO 171 UO 173 UO 180 UO 192 UO 192X VARMA UO 192 13 13 VARMA ULKO-OVIMALLIT UO 110 UO UO 110 111 UO 120 UO 122 UO 125 UO 140 UO 141 UO 151 UO 153 UO 162 UO 163 UO 164 UO 160 UO 167 UO 169 UO 171 UO 173 UO 180 UO 192 UO 192X 14 Mallia valmistetaan

Lisätiedot

UUDET SEKÄ VANHAT IKKUNAT VUOTAVAT VETTÄ JA ENERGIAA

UUDET SEKÄ VANHAT IKKUNAT VUOTAVAT VETTÄ JA ENERGIAA 1/10 UUDET SEKÄ VANHAT IKKUNAT VUOTAVAT VETTÄ JA ENERGIAA Puitteen / lasin sekä karmien liitokset vuotavat, ikkunoiden tiivisteistä tuulee sekä vetää ja vettä tulee sisään. IKKUNOIDEN TIIVISTYS, HUOLTO-

Lisätiedot

Ikkunan U-arvon määrittäminen

Ikkunan U-arvon määrittäminen TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S- 10586-10 29.10.2010 Ikkunan U-arvon määrittäminen Kolmilasinen sisään-sisään aukeava alumiiniverhottu puuikkuna MSE Alu 1 (karmisyvyys 160 mm) Tilaaja: Hämeenkyrön Ikkunatehdas

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007 T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 14.3.2006 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

Ikkunapainikkeet ja -kilvet

Ikkunapainikkeet ja -kilvet Ikkunapainikkeet ja -kilvet LINE /062, /152 Pintakäsittelyt: kromattu Zn/CR, valkoinen Zn/JVA. 97 Käytetään tuuletusikkunoissa ja -luukuissa. IP-pakkaus sisältää kiinnitysruuvit. 28 5 (5,5 062) 39 15,5

Lisätiedot

Rakennuksen omistaja valitsee vaihtoehdon. Vaihtoehto 2*: Rakennuksen laskennallinen energiankulutus on säädettyjen vaatimusten mukainen.

Rakennuksen omistaja valitsee vaihtoehdon. Vaihtoehto 2*: Rakennuksen laskennallinen energiankulutus on säädettyjen vaatimusten mukainen. 3 Energiatehokkuuden minimivaatimukset korjaus rakentamisessa Taloyhtiö saa itse valita, kuinka se osoittaa energiatehokkuusmääräysten toteutumisen paikalliselle rakennusvalvontaviranomaiselle. Vaihtoehtoja

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

LISÄVARUSTEET MUKAVUUTTA KOTIISI MIKSI VALITA ALAVUS IKKUNAT OY

LISÄVARUSTEET MUKAVUUTTA KOTIISI MIKSI VALITA ALAVUS IKKUNAT OY ALAVUS-IKKUNAT LAADUKKAAT SUOMALAISET IKKUNAT LÄMPÖÄ JOKAISEEN KOTIIN Nykypäivän ikkunoilta vaaditaan paljon. Ne ovat iso ja tärkeä osa rakennusta ja niiden on oltava näyttäviä sekä samalla myös energiatehokkaita.

Lisätiedot

TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI

TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI NIKO PALONEN / www.suorakon.com TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI 8.10.2014 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on kertoa smyygi- eli täytelistan tekemisestä vanhan hirsirakennuksen ikkunakarmin

Lisätiedot

Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos.

Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos. LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 RUOKASALI Kuva 1 Ala-aulan välioven kohdalla olevan pilarin ja ulkoseinän liitos. -3,8 19,4 Referenssipiste R 15,7 84 - Mittausalue 2 min 13 72 3 Mittausalue 3 min 13,1 73

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy Rakennusten energiatehokkuus Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy 6.6.2011 2 Mitä on rakennusten energiatehokkuus Mitä saadaan (= hyvä talo) Energiatehokkuus = ----------------------------------------------

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia

Lisätiedot

KOTIMAINEN IKKUNAJÄRJESTELMÄ

KOTIMAINEN IKKUNAJÄRJESTELMÄ KOTIMAINEN IKKUNAJÄRJESTELMÄ MEKA kiinteä ikkuna Kiinteä 2-4 lasinen eristyslasi ikkuna tai 1-lasinen ikkuna. Voidaan tehdä myös kulmaikkunana. Lasitus aina kohteen mukaan. Tutustu lasitusvaihtoehtoihin

Lisätiedot

RAKENTEEN LÄMPÖTILAN MÄÄRITTÄMINEN

RAKENTEEN LÄMPÖTILAN MÄÄRITTÄMINEN 460160S Rakennusfysiikka RAKENTEEN LÄMPÖTILAN MÄÄRITTÄMINEN Raimo Hannila / (Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska) Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma, osat C ja

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013

RAKENNUSVALVONTA. Tommi Riippa 14.11.2013 Tommi Riippa 14.11.2013 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS Nyt vaaditaan rakennuslupa, jos korjauksella voidaan merkittävästi vaikuttaa energian kulutukseen. Lupakynnys aleni! Yleensäkin korjausten yhteydessä

Lisätiedot

RAKENNUSTEN ILMANPITÄVYYS

RAKENNUSTEN ILMANPITÄVYYS RAKENNUSTEN ILMANPITÄVYYS tutkimustuloksia suunnitteluohjeet laadunvarmistuksessa Julkisivuyhdistyksen syyskokousseminaari Julkisivut ja energiatehokkuus 25.11.2008 Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan

Lisätiedot

u l k o - o v i M a l l i s t o

u l k o - o v i M a l l i s t o ulko-ovi Mallisto MITÄ UUTTA SKANDON OVISARJAT TARJOAVAT VERRATTUNA MUIHIN MARKKINOILLA OLEVIIN PUUOVIIN? Ainakin seuraavia asioita: Peilirakenne on toteutettu piilokiinnityksin eikä peileissä ole näkyvissä

Lisätiedot

RT ohjetiedosto 2

RT ohjetiedosto 2 RT 8-0605 ohjetiedosto YLEISIMMÄT IKKUNATYYPIT JA ULKO-OVET Asuinrakentamisessa käytetään nykyään yleisimmin sisäänaukeavaa ikkunatyyppiä. Puitteita on tavallisesti kaksi tai kolme. Useimmissa tämän RT-

Lisätiedot

TARVIKETIETO joulukuu 2012 voimassa 31.1.2015 asti korvaa RT X31/311.2-38099 1 (6)

TARVIKETIETO joulukuu 2012 voimassa 31.1.2015 asti korvaa RT X31/311.2-38099 1 (6) TARVIKETIETO joulukuu 2012 voimassa 31.1.2015 asti korvaa RT X31/311.2-399 1 (6) RT 38333 311.2 Talo 2000 411.1 Talo 90 X31 puuikkunat SfB F32.3 Hoito- ja huoltokoodi Fenestra-ikkunat Passive,Polaris,Primus,FenixjaFixed

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Kerava 12.10.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jukka Jaakkola

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Kerava 12.10.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jukka Jaakkola Energiatehokas rakentaminen ja remontointi Kerava 12.10.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jukka Jaakkola Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia

Lisätiedot

Julkisivun energiakorjaus. JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne

Julkisivun energiakorjaus. JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne Julkisivun energiakorjaus JSY Kevätkokous 8.5.2012 Stina Linne Esityksen sisältö Korjausrakentamisen osuus energiansäästötalkoissa Rakennusten lämpöenergian kulutus Julkisivun energiakorjaukset Korjausten

Lisätiedot

LISÄVARUSTEET MUKAVUUTTA KOTIISI MIKSI VALITA ALAVUS IKKUNAT OY

LISÄVARUSTEET MUKAVUUTTA KOTIISI MIKSI VALITA ALAVUS IKKUNAT OY IKKUNAESITE ALAVUS IKKUNAT 4 ALAVUS-IKKUNAT Laadukkaat suomalaiset ikkunat lämpöä jokaiseen kotiin Nykypäivän ikkunoilta vaaditaan paljon. Ne ovat iso ja tärkeä osa rakennusta ja niiden on oltava näyttäviä

Lisätiedot

Miten parannan sisäilman laatua?

Miten parannan sisäilman laatua? Miten parannan sisäilman laatua? Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 17/05/2014 Mitä on hyvä sisäilma? Sisäilma on hyvää, jos suurin osa rakennuksen käyttäjistä on tyytyväisiä sisäilman laatuun

Lisätiedot

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa 1/2014 Vertia Oy 15.5.2014 Heikki Jussila, Tutkimusjohtaja 040 900 5609 www.vertia.fi Johdanto Tämä raportti perustuu Vertia Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

TARJOUS Numero: #27514 Tulostettu: 27.07.2015

TARJOUS Numero: #27514 Tulostettu: 27.07.2015 TARJOUS Numero: #27514 Tulostettu: 27.07.2015 Asiakas Malli Tarjous Voimassa kaksi viikkoa. 123 0504643000 jani.hirvonen@widor.fi Toimitus Malli Tarjous Voimassa kaksi viikkoa. 123 0504643000 jani.hirvonen@widor.fi

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja energiavaatimukset asuntorakentamisessa. Asuinrakennusten energiansäästön mahdollisuudet

Energiatehokkuus ja energiavaatimukset asuntorakentamisessa. Asuinrakennusten energiansäästön mahdollisuudet , seminaari Energiatehokkuus ja energiavaatimukset asuntorakentamisessa Asuinrakennusten energiansäästön mahdollisuudet Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Energiaan liittyvät

Lisätiedot

Uusia tuulia ikkunaremonttiin. Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy

Uusia tuulia ikkunaremonttiin. Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy Uusia tuulia ikkunaremonttiin Ikkunat ja ilmanvaihto kaksi remonttia yhdellä kertaa 3.9.2016 M/S Viking XPRS Timo Laitinen, Skaala Oy Maailman parasta ilmaa Ulkoilman laatu Suomessa ja Ruotsissa on kansainvälisen

Lisätiedot

Johanna Huusari. Vanhan puuikkunan tekniset ominaisuudet. Opinnäytetyö Syksy 2012 Kulttuurialan yksikkö Konservoinnin koulutusohjelma

Johanna Huusari. Vanhan puuikkunan tekniset ominaisuudet. Opinnäytetyö Syksy 2012 Kulttuurialan yksikkö Konservoinnin koulutusohjelma Johanna Huusari Vanhan puuikkunan tekniset ominaisuudet Opinnäytetyö Syksy 2012 Kulttuurialan yksikkö Konservoinnin koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

Näytesivut. 4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa. 4.1 Ulkoseinärakenteet

Näytesivut. 4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa. 4.1 Ulkoseinärakenteet 4 Energiatehokkuuden parantaminen korjaushankkeissa Kiinteistön rakenteita ja teknisiä järjestelmiä ei juuri koskaan korjata pelkästään energiatehokkuuden vuoksi, vaan taustalla on lähes aina muu pakottava

Lisätiedot

Binja Tiivistyslista Edullisin tapa tiivistää vetoisat ovet ja ikkunat! Tutkitusti tehokas energiansäästäjä Helppo asentaa Palkittu tuote

Binja Tiivistyslista Edullisin tapa tiivistää vetoisat ovet ja ikkunat! Tutkitusti tehokas energiansäästäjä Helppo asentaa Palkittu tuote Edullisin tapa tiivistää vetoisat ovet ja ikkunat! Tutkitusti tehokas energiansäästäjä Helppo asentaa Palkittu tuote Mukavuuden lisääminen ja energiansäästö on nyt näin helppoa! Helppo asentaa! Veto Hajut

Lisätiedot

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun

miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun miten käyttäjä voi vaikuttaa sisäilman laatuun Kai Ryynänen Esityksen sisältöä Mikä ohjaa hyvää sisäilman laatua Mitä käyttäjä voi tehdä sisäilman laadun parantamiseksi yhteenveto 3 D2 Rakennusten sisäilmasto

Lisätiedot

Työ nro: SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT RIIHIPELLONTIE 5, 7 JA 8

Työ nro: SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT RIIHIPELLONTIE 5, 7 JA 8 Työ nro: 170478 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUOKRA-ASUNNOT RIIHIPELLONTIE 5, 7 JA 8 KORJAUSTYÖSELOSTUS ULKO- JA TERASSIOVIEN UUSIMINEN 23.3.2017 1 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 2 1.1. Työkohde ja osapuolet... 2 1.2.

Lisätiedot

Asennus-, huolto- ja käyttöohje

Asennus-, huolto- ja käyttöohje Asennus-, huolto- ja käyttöohje Domlux Ikihyvä-parvekeovi Domus Yhtiöt Oy Puusepänkatu PL 6 32201 Loimaa Puh. 0207 100 200 www.domlux.fi Versio: 26092017 TUOTTEEN HYVÄN TOIMINNAN VARMISTAMISEKSI ON OVEN

Lisätiedot

Käyttö- ja hoito-ohjeet Takuuehdot

Käyttö- ja hoito-ohjeet Takuuehdot Käyttö- ja hoito-ohjeet Takuuehdot ISO 9001 SERTIFIOITU YRITYS SKAALA IKKUNAT JA OVET Pl 17, 62375 YLIHÄRMÄ, Puh. (06) 482 2000, Fax (06) 4846 950 www.skaala.com Skaala on ikkunoiden ja ovien valmistukseen

Lisätiedot

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT 2 Case-tapaus: Päiväkoti Saana Lpk Saana, rakennusvuosi 1963,

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Stina Linne Tekn. yo betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

Hankekoulu Sanomatalo Tuula Nordberg Paroc Oy Ab

Hankekoulu Sanomatalo Tuula Nordberg Paroc Oy Ab Hankekoulu Sanomatalo 18. 19.9. Tuula Nordberg Paroc Oy Ab 1 Julkisivun lisäeristys 2 Sisältö Korjausrakentaminen Case Poppelipolku Julkisivukorjausten vaihtoehdot Lisäeristyksen vaikutukset 3 Korjausrakentaminen

Lisätiedot

PUUIKKUNAT JA NIIDEN ASENNUS RTS 08:9

PUUIKKUNAT JA NIIDEN ASENNUS RTS 08:9 PUUIKKUNAT JA NIIDEN ASENNUS RTS 08:9 RT 41-10644-versio 1.2.08 puuikkunat, puualumiini-ikkunat, asennus träfönster, trä-aluminium fönster, installation wood windows, aluminium clad wood windows, installation

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Ikkunat Ikkunakorjaus vaihtopuitteella - suunnitteluohjeet päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

Ilmastotavoitteet ja rakennusosien käyttöikä :

Ilmastotavoitteet ja rakennusosien käyttöikä : Rak-C3004 Rakentamisen tekniikat Rakenteellinen energiatehokkuus. Hannu Hirsi. Rakenteellisella energiatehokkuudella tarkoitetaan rakennuksen tilojen lämmitystarpeen pienentämistä arkkitehtuurin ja rakenneteknisin

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Miksi? EU:n ilmasto- ja energispolitiikan keskeinen sitoumus;

Miksi? EU:n ilmasto- ja energispolitiikan keskeinen sitoumus; Soveltamisala: -rakennuksiin, joissa käytettään energiaa valaistukseen, tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen tai jäähdytykseen ja joissa tehdään MRL:n mukaan rakennus- tai toimenpideluvanvaraista korjaus-

Lisätiedot

IKKUNAESITE ALAVUS-IKKUNAT

IKKUNAESITE ALAVUS-IKKUNAT IKKUNAESITE ALAVUS-IKKUNAT ALAVUS-IKKUNAT Laadukkaat suomalaiset ikkunat lämpöä jokaiseen kotiin Nykypäivän ikkunoilta vaaditaan paljon. Ne ovat iso ja tärkeä osa rakennusta ja niiden on oltava näyttäviä

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Skaala Group. Vuonna 1956 perustettu perheyritys. Skaala missio:

Skaala Group. Vuonna 1956 perustettu perheyritys. Skaala missio: Vuonna 1956 perustettu perheyritys Erikoistunut ikkunoiden, ovien ja julkisivulasitusten tuotantoon, myyntiin ja markkinointiin. Yksi johtavista ikkunateollisuuden yrityksistä Pohjoismaissa. Omistus ja

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Ikkunat Ikkunakorjaus lisäpuitteella - suunnitteluohjeet päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 TYÖPAJA, LUOKKATILAN PUOLEINEN OSA

LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 TYÖPAJA, LUOKKATILAN PUOLEINEN OSA Kuva Tuulikaappi, ulkoovi. 3,8 23, 4,4 30 3,2 2 2 Tuulikaapin ulkoovesta johtuu viileää ulkoilmaa sisätilaan päin sekä ulkooven reunoilta tapahtuu ilmavuotoa, jotka aiheuttavat liittyvien rakenteiden ja

Lisätiedot

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa?

Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? Tutkimus: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Stina Linne Tekn. yo Parantaako lisälämmöneristäminen energiatehokkuutta korjausrakentamisessa? betoni visioi -seminaari

Lisätiedot

Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä

Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Julkisivuyhdistys ry:n syyskokous 19.11.2009 Diana-auditorio, Helsinki Stina Linne Tekn yo. Esityksen sisältö Tutkimuksen taustat ja

Lisätiedot

LISÄERISTÄMINEN. VAIKUTUKSET Rakenteen rakennusfysikaaliseen toimintaan? Rakennuksen ilmatiiviyteen? Energiankulutukseen? Viihtyvyyteen?

LISÄERISTÄMINEN. VAIKUTUKSET Rakenteen rakennusfysikaaliseen toimintaan? Rakennuksen ilmatiiviyteen? Energiankulutukseen? Viihtyvyyteen? Hankesuunnittelu Suunnittelu Toteutus Seuranta Tiiviysmittaus Ilmavuotojen paikannus Rakenneavaukset Materiaalivalinnat Rakennusfysik. Suun. Ilmanvaihto Työmenetelmät Tiiviysmittaus Puhdas työmaa Tiiviysmittaus

Lisätiedot

KOULUN ILMANVAIHTO. Tarvittava materiaali: Paperiarkkeja, tiedonkeruulomake (liitteenä). Tarvittavat taidot: Kirjoitustaito

KOULUN ILMANVAIHTO. Tarvittava materiaali: Paperiarkkeja, tiedonkeruulomake (liitteenä). Tarvittavat taidot: Kirjoitustaito KOULUN ILMANVAIHTO Tavoitteet: Oppilaat tiedostavat ikkunoiden vaikutuksen koulun energiatehokkuuteen/ energiankulutukseen. Ikkunoilla on suuri vaikutus siihen, miten koulussa lämmitetään ja miten ilmanvaihto

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä 7.4.2014

Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä 7.4.2014 Energiaekspertin jatkokurssi Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä 7.4.2014 Jarmo Kuitunen 1. ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT 1.1 Painovoimainen ilmanvaihto 1.2 Koneellinen poistoilmanvaihto 1.3 Koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto

Lisätiedot

KOSTEAN TILAN TUOTTEET - Vedeneristekynnykset - PW Erikoiskarmi sekä peitelistat kosteaan tilaan

KOSTEAN TILAN TUOTTEET - Vedeneristekynnykset - PW Erikoiskarmi sekä peitelistat kosteaan tilaan 1 KOSTEAN TILAN TUOTTEET - Vedeneristekynnykset - PW Erikoiskarmi sekä peitelistat kosteaan tilaan VEDENERISTEKYNNYKSET Vedeneristekynnykset ovat tarkoitettu tiloihin, joissa on lattiakaivo ja vesieristys.

Lisätiedot

IKKUNAT JA OVET PIHLA OIVA. Hyvä perusratkaisu rakentajalle

IKKUNAT JA OVET PIHLA OIVA. Hyvä perusratkaisu rakentajalle IKKUNAT JA OVET PIHLA OIVA Hyvä perusratkaisu rakentajalle PIHLA OIVA-TUOTTEET U-ARVO 1,0 Oiva tuoteperhe tarjoaa hinta-laatu-suhteeltaan oivallisen ratkaisun uuden rakentamiseen ja vanhan korjaamisen.

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry

Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013 Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry ASUINRAKENNUSTEN ILMANVAIHTO Hyvältä ilmanvaihtojärjestelmältä voidaan vaatia seuraavia ominaisuuksia:

Lisätiedot

Korjausrakentamiselle määräykset

Korjausrakentamiselle määräykset KORJAUSRAKENTAMISEN MÄÄRÄYKSET TALOYHTIÖN MITÄ, MITEN JA MILLOIN Korjausrakentamiselle määräykset Energiatehokas korjaaminen on osa kiinteistön normaalia korjausrakentamista ja kiinteistön kunnossapitoa

Lisätiedot

TULOILMAVENTTIILI VLR-100

TULOILMAVENTTIILI VLR-100 TULOILMAVENTTIILI VLR-100 Uuteen läpivientiin VELCO VLR-100 tuotekokonaisuus. Sisältää termostaatilla varustetun Velco korvausilmaventtiilin, F9 -luokan Filtrete suodattimen, ulkoritilän sekä jatko- ja

Lisätiedot

Pekka Väisälä. Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka

Pekka Väisälä. Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka Pekka Väisälä Lehtori Korjausrakentaminen Talonrakennustekniikka Esityksen sisältö Näkökulmia Hankkeen alkuvaiheet Energian kulutus Esimerkkejä U-arvoista Tavallisia ongelmia Pekka Väisälä 7.11.2012 2

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Vaakasuuntainen pyörreilmasuihku. Laite voidaan asentaa kattoon tai seinään. Paineenmittaus ja aerosolitestit voidaan tehdä etulevyn läpi.

Lisätiedot