Rakennuksen omistaja valitsee vaihtoehdon. Vaihtoehto 2*: Rakennuksen laskennallinen energiankulutus on säädettyjen vaatimusten mukainen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennuksen omistaja valitsee vaihtoehdon. Vaihtoehto 2*: Rakennuksen laskennallinen energiankulutus on säädettyjen vaatimusten mukainen."

Transkriptio

1 3 Energiatehokkuuden minimivaatimukset korjaus rakentamisessa Taloyhtiö saa itse valita, kuinka se osoittaa energiatehokkuusmääräysten toteutumisen paikalliselle rakennusvalvontaviranomaiselle. Vaihtoehtoja on kolme (ks. kuva 3): taloyhtiö voi ryhtyä parantamaan yksittäisten rakennusosien tai teknisten järjestelmien energiatehokkuutta (vaihtoehto 1) tai sitten koko rakennuksen energiatehokkuutta pidemmällä aikavälillä (vaihtoehdot 2 tai 3). Luvussa 3.1 käsitellään yksittäisiä vaatimuksia ja luvussa 3.2 koko rakennuk- Rakennuksen omistaja valitsee vaihtoehdon Vaihtoehto 1: Rakennusosat tai tekniset järjestelmät täyttävät yksittäiset vaatimukset. Vaihtoehto 2*: Rakennuksen laskennallinen energiankulutus on säädettyjen vaatimusten mukainen. Vaihtoehto 3*: Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus on säädettyjen vaatimusten mukainen. *) Teknisten järjestelmien peruskorjauksessa, uudistamisessa ja uusimisessa on lähtökohtaisesti noudatettava vaihtoehdon 1 mukaisia minimivaatimuksia. Kuva 3. Vaihtoehtoiset tavat energiatehokkuuden parantamisen osoittamiseen. Energiatehokkuuden minimivaatimukset korjaus RAKENTAMISESSA 25

2 Luvussa 3.1 käsitellään yksittäisiä vaatimuksia ja luvussa 3.2 koko rakennuksen tarkastelua kokonaisuutena. Luvuissa ja esitetään konkreettiset vaatimukset ja se, minkälaisiin ratkaisuihin niiden täyttäminen taloyhtiöitä käytännössä ohjaa. Tämän lisäksi luvussa 3.4 käydään läpi yleiset energiatehokkuuteen liittyvät vaatimukset, joita on noudatettava korjaushankkeissa. 3.1 Vaihtoehto 1: Rakennusosa- ja järjestelmäkohtaiset vaatimukset Yleistä Jos taloyhtiö ryhtyy vastaamaan energiatehokkuusvaatimuksiin rakennusosa- tai järjestelmäkohtaisesti (vaihtoehto 1, ks. kuva 3), tarkoittaa se kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että taloyhtiön luvanvaraisten korjausten kohteena olevien rakennusosien tai teknisten järjestelmien on täytettävä niille asetetut energiatehokkuuden yksittäiset minimivaatimukset (ks ). Rakennusosakohtaiset minimivaatimukset koskevat lämmöneristävyyden parantamista ulkoseinissä yläpohjassa tai ikkunoissa ja ulko-ovissa. Alapohjan lämmöneristävyyden parantamiselle ei ole vaatimuksia, mutta lämmöneristystä ei saa kuitenkaan heikentää. Teknisten järjestelmien peruskorjausta, uudistamista tai uusimista koskevia vaatimuksia on taas annettu ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmille lämmitysjärjestelmille vesi- ja viemärijärjestelmille. 26 UUDET ENERGIATEHOKKUUSMÄÄRÄYKSET KORJAUSRAKENTAMISESSA

3 Taloyhtiön tulee osoittaa rakennusosa- tai järjestelmäkohtaisen vaatimustason täyttyminen rakennusvalvontaviranomaiselle jo luvanhakuvaiheessa. Esimerkiksi ulkoseinän tai uuden ikkunan lämmöneristyskyvyn tai teknisten järjestelmän hyötysuhteen on vastattava määrättyä tasoa, jotta taloyhtiö voi saada luvan korjaushankkeen toteuttamiseen. Mainitut tiedot saadaan helposti suunnitelmista ja niihin liittyvistä dokumenteista ja laskelmista. Koko rakennuksen energiatehokkuuteen liittyviä laskelmia ei tarvitse teettää luvanhakuvaihetta varten, mikäli taloyhtiö on valinnut osa- tai järjestelmäkohtaisen tarkastelutavan. Osa- tai järjestelmäkohtaisia vaatimuksia noudatettaessa ei tarvitse pohtia tulevaisuudessa tehtäviä korjaushankkeita määräysten näkökulmasta, vaan taloyhtiö voi keskittyä vain ja ainoastaan tarkastelemaan tekeillä olevaan, luvanvaraiseen hankkeeseen liittyviä korjauksia. Jos saman korjaushankkeen, esimerkiksi julkisivuremontin, aikana korjataan useampia rakennusosia, voidaan esimerkiksi ulkoseinien ja ikkunoiden lämmöneristävyyden parantamista tarkastella kokonaisuutena. Taloyhtiö voi esimerkiksi hankkia minimivaatimustasoa paremmin lämpöä eristävät ikkunat, jolloin sen tarvitsee parantaa ulkoseinien lämmöneristystä minimivaatimustasoa vähemmän. Tätä niin sanottua kompensaatiomahdollisuutta on käsitelty jäljempänä luvussa Mikäli on valittu osa- tai järjestelmäkohtainen tarkasteluvaihtoehto, taloyhtiön ei tarvitse laatia energiatehokkuuslaskelmia koko rakennukselle Ulkoseinät Minimivaatimukset ulkoseinien U-arvolle Kun toteutetaan luvanvarainen ulkoseinäremontti, jossa on mahdollista parantaa energiatehokkuutta, on ulkoseinän lämmöneristävyyttä parannettava lähtökohtaisesti seuraavasti: Energiatehokkuuden minimivaatimukset korjaus RAKENTAMISESSA 27

4 Ulkoseinän U-arvo on parannettava 0,5-kertaiseksi alkuperäisestä, kuitenkin enintään arvoon 0,17 W/m 2 K. Jos rakennuksen käyttötarkoitusta muutetaan, U-arvo on parannettava alkuperäisestä 0,5-kertaiseksi, kuitenkin vähintään arvoon 0,60 W/m 2 K. Tiedonjyvänen U-arvolla eli lämmönläpäisykertoimella kuvataan rakenteen (ulkoseinä, ikkunat ja ovet ja ylä- ja alapohja) lämmöneristävyyttä. Mitä alhaisempi U-arvo on, sitä paremmin rakenne eristää lämpöä. U-arvon yksikkö on W/m 2 K. Se kuvaa, kuinka monta wattia (W) lämpöä karkaa yhden neliömetrin kokoisen rakennusosan läpi, kun ulko- ja sisäilman lämpötilaero on yksi celsiusaste ( C) tai kelvin (K). Määräykset siis edellyttävät ulkoseinän alkuperäisen U-arvon puolittamista. Alarajaksi on annettu 0,17 W/m 2 K, jota paremmaksi ei seinän lämmöneristävyyttä tarvitse parantaa. Kuinka alkuperäisen U-arvon saa selville? Olemassa olevien rakennusten ulkoseinien U-arvot vaihtelevat rakennusten valmistumisajankohtien mukaan. Ulkoseinien lämmöneristävyys parani merkittävästi vuonna 1976, kun ensimmäiset lämmöneristysmääräykset suunnitteluasiakirjoista. Alkuperäinen U-arvo selviää monesti rakennusten annettiin (ks. kuva 4). Tätä ennen tukeuduttiin erilaisiin suosituksiin, ohjeisiin ja tyyppiratkaisuihin. Alkuperäinen U-arvo voidaan monesti selvittää suunnitteluasiakirjojen avulla; asiakirjoista voi löytyä jopa suoraan alkuperäisen rakenteen lämmönläpäisykerroin. Jos asiakirjoista ei löydy U-arvoa, mutta on olemassa tieto 28 UUDET ENERGIATEHOKKUUSMÄÄRÄYKSET KORJAUSRAKENTAMISESSA

5 4,2 19 U-arvo ( W/m 2 K) 0,85 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 Suositellut U-arvojen enimmäisarvot 0,25 Ensimmäiset lämmöneristysmääräykset 0,15 julkaisiin vuonna , rakenteesta ja sen eri rakennekerroksista, lasketaan U-arvo Suomen rakentamismääräyskokoelman C4 (2012) mukaisesti. Puuttuvia asiakirjoja ja tai niiden puutteellisia tietoja voidaan täydentää ja tarkentaa tarpeen mukaan esimerkiksi ulkoseinärakenteen kunnon selvittämisen yhteydessä. Yhtä lailla voidaan hyödyntää tietoja rakennusluvan myöntämisen aikaan voimassa olleista rakentamismääräyksistä tai rakennushankkeessa noudatetuista muista ohjeista. Jos alkuperäistä U-arvoa ei pystytä mitenkään muuten arvioimaan, käytetään ympäristöministeriön asetuksen laskentaliitettä. Laskentaliitteessä on annettu oletus-u-arvot eri aikakausien rakennusten ulkoseinille rakennusluvan vireilletulovuoden mukaan. Paljonko lämmöneristettä on lisättävä? Ulkoseinä Ulkoseinä kevytrakenteinen Kuva 4. Ulkoseinien U-arvo eri vuosikymmeninä rakennetuissa taloissa. Eristyksen paksuutta arvioitaessa lämmöneristeen lämmönjohtavuutena on käytetty arvoa 0,045 W/mK. Lähde: Virta, J. & Pylsy, P. Taloyhtiön energiakirja (2012, Kiinteistöalan Kustannus Oy) Laskennallinen lämmöneristyspaksuus (mm) Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä siitä, kuinka paljon eri-ikäisten talojen ulkoseinärakenteeseen on lisättävä lämmöneristettä, jotta saavutettaisiin energiatehokkuusmääräysten minimitaso (usein tarkoittaa alkuperäisen U-arvon puolittamista; ks. taulukko 1). Energiatehokkuuden minimivaatimukset korjaus RAKENTAMISESSA 29

6 Taulukko 1. Esimerkkejä ulkoseinän lisälämmöneristyksen tarpeesta. * Lämpimät tilat Rakennusluvan vireilletulovuosi UUDET ENERGIATEHOKKUUSMÄÄRÄYKSET KORJAUSRAKENTAMISESSA /2003 Alkuperäinen U-arvo (W/m 2 K) 0,81 0,81 0,40 0,35 0,28 Määräysten mukainen U-arvo (W/m 2 K) 0,41 0,41 0,20 0,18 0,17 Tarvittava lisälämmöneristys** (mm) Puolilämpimät tilat Alkuperäinen U-arvo (W/m 2 K) 0,81 0,81 0,70 0,60 0,45 Määräysten mukainen U-arvo (W/m 2 K) 0,41 0,41 0,35 0,30 0,23 Tarvittava lisälämmöneristys** (mm) *) Alkuperäisen rakenteen U-arvoina on käytetty ympäristöministeriön asetuksen laskentaliitteen arvoja. **) Laskelmissa käytetyn lisälämmöneristeen lämmönjohtavuus on 0,035 W/mK. Tyypillinen minimitason ratkaisu on lisätä lämmöneristettä seiniin millimetrin paksuudelta. Paksuus voi kuitenkin vaihdella tapauskohtaisesti lähtötilanteen, käytetyn lämmöneristeen lämmönjohtavuuden ja ulkoseinään tulevien kiinnikkeiden lämmöneristävyyttä heikentävän vaikutuksen mukaan. Määräysten täyttyminen osoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle esittämällä valitun korjaustavan mukaisen Useimmiten määräysten ulkoseinäratkaisun uusi U-arvo. U-arvo lasketaan Suomen rakentamismääräyskokoelman minimitason saavuttaminen edellyttää noin C4 (2012) mukaisesti ottamalla huomioon millimetrin rakenteesta poistettujen ja siihen lisättyjen materiaalikerrosten ominaisuudet. lisälämmöneristämistä.

Energiatodistukset käytännössä

Energiatodistukset käytännössä Energiatodistukset käytännössä Petri Pylsy, DI Energia-asiantuntija, Suomen Kiinteistöliitto ry petri.pylsy@kiinteistöliitto.fi Mauri Marttila, YTM Tutkimusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry mauri.marttila@kiinteistöliitto.fi

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen

Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Tältä ET näyttää.. Tällöin energiatodistus tarvitaan.. 1. rakennusta tai sen osaa taikka niiden

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

Asuntotuotannon muutokset 1990 2015

Asuntotuotannon muutokset 1990 2015 TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-00780-08 13.3.2008 Asuntotuotannon muutokset 1990 2015 Julkinen 1 VERSIO 13.3.2008 Asuntotuotannon laatumuutokset 1990 2015 Sisältö Esipuhe...3 1. Johdanto...4 1.1. Tausta...4

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen. Talon kuluttamasta energiasta. prosenttia menee sen rakentamiseen.

Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen. Talon kuluttamasta energiasta. prosenttia menee sen rakentamiseen. Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen Talokin voi säästää Rakennukset käyttävät noin 40 prosenttia maailman energiasta. Ne ovat myös kohde, jossa kulutusta voidaan tehokkaimmin vähentää myös

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 6/13 Ympäristöministeriön ohjeet rakennuksen

Lisätiedot

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka

Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Koulurakennusten sisäilmasto-ongelmien ja kosteusvaurioiden korjaamisen oppaat Jarek Kurnitski TkT, Dosentti TKK LVI-tekniikka Teknillinen korkeakoulu, Hengitysliitto Heli ry ja Kuopion yliopisto ovat

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi

Miksei ilmanvaihto toimi kunnolla? Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Esko Kukkonen, diplomi-insinööri ausum@vartioharju.inet.fi Ilmanvaihdon tulisi parantaa huoneilman laatua, mutta valitettavan usein se ei sitä kunnolla tee. Koneelliset ilmanvaihtolaitteet koetaan usein

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO N:o 765 3615 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO Liite 1 Energiatodistuksessa energiatehokkuusluvun luokitteluasteikkona käytetään tässä liitteessä esitettyä rakennuksen käyttötarkoituksen 1) perusteella

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset

Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Asunto-osakeyhtiöissä tehtävät märkätilojen sekä putkistojen kuntoarviot ja -tutkimukset Marko Leskinen, RI (AMK) Asiantuntija, Vahanen Oy Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut marko.leskinen@vahanen.com

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 1 2.5.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014.

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 10.3.2014 Nro VTT-C-10917-14. REDAir FLEXSYSTEM SERTIFIKAATIN HALTIJA ROCKWOOL, ROCKWOOL Finland Oy PL 29, Piispanportti 10 FI-02201 Espoo TUOTEKUVAUS REDAir

Lisätiedot

Asukkaat ja osakkaat. Asumistarpeet. Asumispalvelut ja niiden kehittäminen Talon identiteetti

Asukkaat ja osakkaat. Asumistarpeet. Asumispalvelut ja niiden kehittäminen Talon identiteetti Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kehittäminen Erilaiset asukas- ja osakasintressit Hyvä, turvallinen ja terveellinen asuminen ja ympäristö Pihamiljöö ja ympäristö Koulutus Kuva 2. Taloyhtiön kehyskaavio.

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Rapatut julkisivut korjaustavat - yleiskuvaus päivitetty 9/2005 TkL Jukka Lahdensivu Tampereen

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa 2 toiminta ja sen suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa Yhtiökokous valitsee hallituksen. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Yhtiöjärjestyksessä

Lisätiedot