Työmaadokumentointi Piritta Ernvall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työmaadokumentointi 1.3-30.11.2014 Piritta Ernvall"

Transkriptio

1 Byggnadsvårdsförening i Åboland r.f Turunmaan korjausrakentamisyhdistys r.y. Projektet Stråket lever! Elämää raitille! - hanke Työmaadokumentointi Piritta Ernvall Elämää raitille! hankkeen tavoitteena oli levittää vanhempien rakennusten omistajille käytännönläheistä tietoa ja taitoja säilyttävästä korjausrakentamisesta. Kunnostustöiden tavoitteena oli saada rakennus säilymään ja pysäyttää vaurioiden jatkuminen. Osa kunnostustöistä päätettiin tehdä eri alan ammattilaisilla ja hankkeen tavoitteen mukaisesti kaikki turvallisuuden rajoissa mahdolliset kunnostustyöt toteutettiin työpajoissa niistä kiinnostuneiden yksityisihmisten kanssa. Hanketyöntekijäksi palkattu konservaattori (allekirjoittanut) työskenteli 15h/vko ja lisäksi ulkotöissä apuna oli osa-aikaisena työllistetty Nikolaj Satovs. Työ jakaantui siten, että töiden suunnitteluun käytettiin alussa kaksi päivää ja työn edetessä tarkistettiin ja tarkennettiin tehtyjä suunnitelmia. Loppuraporttiin käytettiin kaksi päivää. Etelä Itätupa Keittiö Länsitupa Eteinen Sisäänkäynti Pohjoinen Sisäänkäynti Pohjakuvassa on esitetty dokumentoinnissa käytetty terminologia. Pohjoisen puolella on sisäpihan alue, josta on sisäänkäynnit rakennukseen. Nykyisten sisäänkäyntien tilalla on aikoinaan ollut ikkunat ja eteisen edessä on ollut kuisti, josta on ollut käynti yläkertaan ja alakerran huoneisiin.

2 Töiden alkaessa rakennus oli ollut pitkään tyhjillään, sen katto vuosi piipun juurilta, alapohjan tuuletus oli tukittu ja pohjoispuolen asfaltointi johti sadevedet ja sulavan lumen alapohjan rakenteisiin. Itäpääty oli päässyt pusikoitumaan ja päädyn puolta pidettiin kasvijätteen sijoituspaikkana. Kuva vasemmalla on Raskensin talon Pohjois-puoli, maaliskuussa Kuvasta näkyy hyvin, miten asfaltointi on tehty taloa vasten peittäen sen kivijalan. Alhaalla kuvat itäpäädystä maaliskuussa Katon kunnostaminen, vesikaton yläpuolisten piippujen uudelleenmuuraus ja pellitys teetettiin alan ammattilaisilla. Veden pääsy rakenteisiin pysäytettiin johtamalla sadevedet kunnalliseen sadevesikaivoon. Kun vaurioiden eteneminen oli saatu pysäytettyä, voitiin niiden korjaus kunnostustyöpajoissa aloittaa. Työt aloitettiin siivoamalla rakennus sisältä. Ylimääräiset tavarat sijoitettiin toisaalle ja roskat vietiin pois. Kaikki pinnat imuroitiin, kattoja lukuun ottamatta. Idänpuoleinen alakerran huone (itätupa) on toiminut viimeksi verstaana ja sitä käytettiin tässäkin projektissa ikään kuin työhuoneena. Sen seinäpinnoille oli ripustettu kankaat, jotka jätettiin paikoilleen edelleen suojaamaan seinien tapettipintoja. Lattia puhdistettiin ja suojattiin paperilla. Ulkopuolella pohjoisseinämän edestä poistettiin asfaltointia, kaivettiin ojanne sadevesiputkistoa varten ja liitettiin kaupungin sadevesiverkostoon. Ojanne täytettiin soralla ja putkiston päälle asennettiin finfoam -levyt routaeristeeksi. Se odottaa vielä viimeistelevää pinnoitetta, mahdollisesti luonnonkivetystä.

3 Itäpäädyn ulkopuoli raivattiin kasvillisuudesta ja poistettiin talon välittömässä läheisyydessä kasvavat puut sekä pensaat. Kuvassa alhaalla itäpäädystä on poistettu kasvillisuutta. Kuvassa oikealla on pohjoisseinän edustalle tehty sadevesiojanne. Mittaus- ja vauriokartoitustyöpajaa varten rakenteita avattiin ja selvitettiin vaurioiden laatua ja laajuutta. Mittaustyöpajaa ei toteutettu, koska osallistujia ei ilmoittautunut. Pohjakuva sekä länsituvan lattiarakenteiden leikkauspiirrokset kuitenkin toteutettiin. Vauriokartoitustyöpajaan osallistui kaksi henkilöä ja työpajassa pohdittiin vaurioita ja niiden syitä teoriassa sekä sovellettiin osaamista Raskensin vaurioiden tutkimista silmämääräisesti. Käytiin läpi vanhan rakennuksen perustoimivuutta ja oleellisia rakenteellisia yksityiskohtia, joita seuraamalla pystyy vaurioita identifioimaan. Seuraava kunnostustyöpaja oli kaksipäiväinen hirsikorjaustyöpaja. Sen valmistelevina töinä länsituvan lattialankut ja eristeet poistettiin seinän vierustoilta. Pohjoispuolen osalta lattiaa jouduttiin avaamaan noin puolentoista metrin verran ja kaivamaan kaikki lahonnut puuaines ja maatunut maa pois talon sisältä. Alapohjaan lapioitiin kuopan välttämiseksi sepeliä. Ulkolaudoituksen alaosa sahattiin pois. Työpajan ohjaajaksi hankittiin ostopalveluna hirsikorjauksen ammattilainen, rakennusrestauroija (AMK) Lauri Leppänen ja työpajaan osallistui seitsemän henkilöä. Tavoitteena oli rakennuksen nosto ilman tulisijojen vaurioitumista, perusliitosten ja niiden teon ja käytön opastaminen. Alimmat hirret liitettiin toisiinsa vinolla hammaslapaliitoksella ja muut sormiliitoksella. Kuvassa näkyvässä kartassa näkyy hirsikorjauskohdat. Etelä-länsi nurkan vaurio osoittautui hevosmuurahaisen tuhoksi. Muualla vaurioitunut puu johtui pitkään jatkuneen kosteuden, lähinnä sienien, aiheuttamasta tuhosta. Lattiasientä rakennuksessa ei kuitenkaan ollut havaittavissa. Työpajan jälkeen työt viimeisteltiin ja vaihdettiin loput hirret.

4 Pohjakuvaan on merkitty punaisella hirrenvaihto paikat. Alimmat hirret liitettiin toisiinsa vinolla hammaslapaliitoksella ja varaukset tiivistettiin pellavalla.

5 Seuraava työpaja oli päivän mittainen alapohjarakenteiden kunnostus. Siihen osallistui kolme henkilöä. Alimmat poikittaiset tukihirsistä poistettiin vaurioituneet osat, jotka korvattiin vastaavankokoisilla hirsillä. Liitoksen alle asennettiin luonnonkivi tueksi. Kun tuet olivat paikoillaan ja lattian taso nostettu oikealle korkeudelle, täytettiin maata vielä sepelillä, jotta ryömintätilaan ei jää kuoppaa. Lahonneiden haljaspuolikkaiden tilalle asennettiin erikokoista puutavaraa, siten miten sitä oli saatavilla. Osa haljaspuolikkaista tehtiin jatkopaloilla kun riittävän pitkää tavaraa ei ollut saatavilla. Tämän jälkeen alimmaksi eristeeksi laitettiin olki, joka samalla estää hiekkaeristeen valumisen puun raoista rakenteen alle. Oljen päälle asennettiin vanhat talteen otetut kuivat sammaleet ja sammaleen päälle vanha, niin ikään kuiva ja talteen otettu hiekkaeriste. Näiden päälle asennettiin lisäksi sahanpurua. Vanhat lattialankut laitettiin omille paikoilleen, ainoastaan pohjoispuolen seinän vierustan lankku oli vaurioitunut käyttökelvottomaksi, joka korvattiin uudella lankulla. Kuva ylhäällä vasemmalla. Alapohjan alimmat tukipuut olivat lahonneet päistään. Ryömintätilassa kasvoi runsaasti juuria. Pienimmät juuristoista poistettiin, mutta isot juuret säilytettiin. Tukipuut paikattiin ja maa-aines poistettiin ryömintätilasta ja korvattiin sepelillä. Kuva ylhäällä oikealla. Lahonneet haljaspuolikkaat (oikeassa reunassa vanha haljaspuolikas) korvattiin pienemmillä haljaspuolikkailla ja lautatavaralla. Kuvat alla vasemmalta oikealle. Eristeinä käytettiin vanhat talteen otetut sammaleet ja hiekka. Alimmaksi aseteltiin olkea, jonka päälle laitettiin sammaleet. Sammaleiden päälle laitettiin kuiva hiekka ja lisättiin vielä sahanpurua. Tässä vaiheessa tarkoituksena oli järjestää ulkolaudoituksen paikkauksen ja kivijalan kunnostamisen työpaja. Osallistujia ei kuitenkaan ilmoittautunut ja työpaja peruttiin. Ulkopuolen töitä jatkoi Nikolaj Satovs allekirjoittaneen opastuksella. Laudoituksen alaosa korvattiin vastaankokoisilla laudoilla ja rimat korvattiin alaosistaan niin ikään terveellä puulla. Pohjoisseinän laudoitus on vanhaa pontattua lautaa. Siihen oli kuitenkin asennettu

6 aikanaan rimoitus, ilmeisesti ulkoisten seikkojen vuoksi, eivätkä rimat olleet saumojen kohdalla ja sikäli niillä ei ollut suojaavaa merkitystä. Rimat päätettiin poistaa ja käyttää muualla julkisivussa vaurioituneiden rimojen tilalla. Lisäksi pohjoisseinän alaosaan asennettiin tippalista muuta julkisivua mukaillen. Sisäpintojen työpajat Sisäpintojen työpajoissa tavoitteena oli yksinkertaisilla konservoinnin ja restauroinnin menetelmillä säilyttää mahdollisimman paljon vanhaa materiaalia. Seuraavat työpajat keskittyvät länsituvan kunnostamiseen. Ennen työpajojen alkua tehtiin muutamia perustutkimuksia ottamalla esiin länsituvan tapettikerrokset ja oven, ovenkarmin sekä vuorilistan maalikerrokset. Maaleja tai tapettipapereita ei ole analysoitu. Ne ovat kuitenkin nähtävillä ja tutkimuksia voidaan jatkaa. Oveen on jätetty alue, josta ei poistettu maaleja. Sisäpintojen kunnostuksissa ensimmäisenä oli katon pinkopahvin konservointi. Tavoitteena oli paikata pinkopahvi, puhdistaa ja mahdollisesti liimamaalata se uudestaan. Työpaja oli yksipäiväinen ja siihen osallistui yksi henkilö. Katon pinkopahvi oli hyvin heikkolaatuista ohutta pahvia, joka oli pahasti vaurioitunut. Työpajassa revenneet ja muut rikkinäiset kohdat paikattiin. Pahvi oli kuitenkin niin huonokuntoista, että sitä ei voitu säilyttää. Pohdittiin myös vaihtoehtoa, jossa kiinnitetään vanha pinkopahvi nupinauloilla paremmin kattoon ja pingotetaan uusi pahvi sen päälle. Tätä ei kuitenkaan lähdetty toteuttamaan, koska vanha pahvi ei olisi kestänyt haurautensa vuoksi uuden pahvin aiheuttamaa kosteutta ja olisi todennäköisesti alkanut roikkua kosteuden vaikutuksesta ja saattanut aiheuttaa myös uuteen pahviin kosteusvaurioita. Onneksemme kattolaudat olivat höylätyt ja maalatut laudat, jotka olivat siis aikanaan olleet peittämättä. Maali lautojen pinnassa oli hyvin hilseilevä. Hilseilevä maali poistettiin ja katto pestiin. Osa kattolistan paperoinnista oli hyvin tiiviisti kiinnittynyt listaan eikä ihan kaikkea ole poistettu. Paperoinnin sideainetta on pyritty heikentämään vedellä, veden ja alkoholin (sinol) seoksella sekä pelkällä alkoholilla. Sideaine ei kuitenkaan liuennut ja paperointia on poistettu mekaanisesti. Paperointia on myös siksi jätetty, että sitä ja alla olevia maalikerroksia voidaan tarvittaessa tutkia lisää. Paperi on niin tiiviisti kiinni, että mekaanisesti sitä poistamalla, myös alla olevat maalikerrokset tuhoutuvat. Kuvassa vasemmalla tilanne ennen kunnostustöitä. Katon pinkopahvi poistettiin, katto harjattiin ja pestiin. Kuvassa oikealla katto pinkopahvin poiston jälkeen.

7 Katon esille oton jälkeen toteutettiin seinien tapettipintojen restaurointityöpaja. Pinnoissa oli vesivaurioita, naulan reikiä, repeytymiä ja likaa. Työpajaan osallistui kolme henkilöä. Ensimmäiseksi pinnat puhdistettiin imuroimalla, jonka jälkeen puhdistus toteutettiin vielä kuivapuhdistussienellä (vulkanisoitu luonnonkumi). Reiät ja repeytymät paikattiin. Jos repeämä tai reikä oli suurehko, se pyrittiin paikkaamaan takakautta; paikkapaperi kiinnitettiin taustapaperiin/-pahviin ja repeämän paperit liisteröitiin paikkapalaan. Pienissä, esimerkiksi naulanrei issä reiän repaleet kaivettiin esiin ja päälle liisteröitiin pieni pala japaninpaperia. Periaatteena oli, että paikkapalat ovat heikompaa materiaalia kuin paikattava ja että paikka on poistettavissa. Liisterinä käytettiin vehnäjauhoista itse tehtyä liisteriä. Kuvassa ylhäällä vasemmalla näkyy puhdistettu alue. Kuvassa ylhäällä oikealla pohjoisseinältä löytynyt makulatuurifragmentti, jonka perusteella voidaan sanoa, että kyseiset tapettipinnat on kiinnitetty vuoden 1880 jälkeen. Kuvassa alhaalla. Tapetinrepaleita kiinnitetään takaisin alustaansa ja oikealla kiinnitetyt riekaleet. Puudetaljien kunnostuksessa keskityttiin ikkunan sisäpuolisten vuorilautojen kunnostamiseen. Osallistujia oli kaksi henkilöä. Hilseilevä maalipinta poistettiin, lista asennettiin paikalleen, jonka jälkeen raot täytettiin ensin puupaikoilla ja sitten tiivistettiin paperoinnilla. Puuosat pohjamaalattiin öljyllä ja puutärpätillä ohennetulla pellavaöljymaalilla. Paperoinnit

8 liisteröitiin myös pintapuolelta, jonka jälkeen ne öljymaalattiin. (Liisteri estää öljyn imeytymisen paperiin). Vajaakanttiset vuorilistat tiivistettiin puulla ja pellavalla. Lopuksi täytetty rako paperoitiin, liisteröitiin ja maalattiin pellavaöljymaalilla. Puuosien kunnostusta jatkettiin väliovien kunnostamiseen tähtäävällä työpajalla, johon osallistui kolme henkilöä. Työpajassa kunnostettiin alakerran tupien ovet sekä viimeisteltiin paperoimalla länsituvan ovenvuorilistat. Pinnoissa käytetyt maalit tehtiin ja sävytettiin työpajassa. Länsituvan kaksipeilinen väliovi oli puuosiltaan hyvässä kunnossa, mutta pinta oli pahasti vaurioitunut. Maalikerrokset hilseilivät ja pinnassa oli runsaasti naarmuja ja kolhuja. Väriportaikko oli toteutettu mekaanisesti oikeaan ylänurkkaan. Kaikkia kerroksia ei saatu täysin ehjästi esille, joten vasempaan nurkkaan päätettiin jättää alue, jossa kaikki kerrokset ovat vielä tallessa ja tutkittavissa. Maalit poistettiin mekaanisesti skrapaamalla, sekä kirurgin veitsellä. Tämän jälkeen ovi pohjamaalattiin ohennetulla pellavaöljymaalilla, hyvin ohuelti ranteella hiertäen. Maalin kuivuttua pahimmat kolhut, naarmut ja reiät tasoitettiin öljysilotteella (Tikkurilan öljysilote) kolmeen kertaan. Tasoitusten välillä pinta hiottiin kevyesti. Oven peilit on tehty käsin höyläämällä ja tuota kaunista käsihöylän jälkeä ei peitetty, ainoastaan kolot ja reiät tasoitettiin piiloon. Ovi maalattiin kolmeen kertaan itse tehdyllä pellavaöljymaalilla. Itätuvan ovi on niin ikään kaksipeilinen. Sen tuvanpuoleinen pinta on peitetty puukuvioisella viilulla 1960-luvulle ominaiseen tapaan. Viilu jätettiin paikalleen ja kunnostuksessa keskityttiin oven eteisen puolen kunnostamiseen. Irtonaiset maalit poistettiin, hiottiin pinta, tasoitettiin ja maalattiin. Oven alareunaan tehtiin pieni puupikkaus. Irtoava maali poistettiin mekaanisesti kaapimalla ja kirurginveistä käyttäen. Maalit sekoitettiin ja sävytettiin työpajassa.

9 Pintojen käsittelyä jatkettiin tapetoinnin työpajalla. Se oli yksipäiväinen ja siihen osallistui kaksi henkilöä. Tapetiksi valittiin pehmeä kukkakuvioinen Lim & Handtryck:n Theodorins konditori (K17-41) paperitapetti. Tapetti liisteröitiin vanhan konservoidun tapetin päälle. Liisterinä käytettiin itse tehtyä vehnäliisteriä. Sopivaa boordia ei löydetty, joten päätettiin jättää olemassa oleva boordi näkyville. Kuvassa vasemmalla ovi länsitupaan ennen kunnostusta. Oikealla ovi vuorilistoineen Vasemmalla kuvassa kunnostettu. on länsitupa Vuorilistoissa ennen töiden ja ovilehdessä aloitusta maaliskuussa on tehty väriportaikot Länsitupaa Olen käytettiin yläpuolella muun on muassa otettu esille varastona. kaikki tapettikerrokset. Kuvassa oikealla tilanne saman vuoden marraskuussa. Oven paikalla on ollut ikkuna ja sisäänkäynti oli rakennuksen keskellä. Nykyiset sahalaudoista rakennetut ovet on asennettu ikkunoiden paikalle rakennuksen muuttuessa asuintalosta Paraisten puhelimen käyttöön. Väliaikainen sisäovi asennettiin lämmöneristävyyden parantamiseksi. Ikkunan kunnostustyöpajat Ikkunan kunnostustyöpajoja pidettiin yhteensä kolme. Niihin osallistui yhteensä viisi henkilöä. Työpaja koostui neljästä päivästä, jotka järjestettiin arki-iltaisin. Puitteita ehdittiin kunnostaa kaiken kaikkiaan 15 kappaletta. Ne ovat länsituvan molempien ikkunoiden ulkopuitteet (neljä kappaletta) ja sisäpuitteita (kaksi kappaletta), keittiön ulkopuitteet (kolme kappaletta) ja itätuvan päätyikkunan ulkopuitteet sekä sisäpuitteet sisäpuolen pintamaalausta lukuun ottamatta.

10 Länsituvan eteläpuoleisen ikkunan puitteisiin jouduttiin osin paikkamaan myös puuosia, muutoin selvittiin pelkillä kittien ja maalien uusimisilla. Muutama puite vaati puupaikkauksia. Muutoin ikkunat kunnostettiin tarpeen mukaan. Irtoava kitti poistettiin, kitattiin uudelleen ja maalattiin pellavaöljymaalilla kolmeen kertaan. Tulisijojen kunnostustyöpajat Tulisijojen kunnostustyöpajoja pidettiin kaksin kappalein ja kaksipäiväisenä. Ohjaajana toimi muurari Timo Nylander. Ensimmäisessä työpajassa oli kahdeksan ja toisessa yhdeksän osallistujaa. Ensimmäisessä työpajassa tutkittiin ja puhdistettiin kaikki hormit. Muutamissa hormeissa, jouduttiin tekemään reikä ja poistamaan tukkeuman aiheuttaneet materiaalimassat. Useimmat tukkeumat olivat naakan pesiä tai niiden jäänteitä. Reikiin asennettiin tiili takaisin ja muurattiin umpeen ja rapattiin vielä pinnaltaan. Länsituvan liesi siirrettiin työn ajaksi, sen takaosan tiiliseinästä poistettiin vanhat laastikokkareet, kolot paikattiin tiilenpalasilla ja lopuksi seinämä rapattiin. Rappaus toteutettiin savilaastin ja muurauslaastin (50/50) seoksella. Toinen savupelti oli jumiutunut kiinni, joten sen yläpuolinen tiili poistettiin ja avattiin savupelti. Aukot puhdistettiin irtonaisesta rappauksesta ja tiili muurattiin takaisin paikoilleen. Hormiliitinaukko puhdistettiin. Lieden tulipesän yläosa oli rikkoutunut ja se korjattiin valumassalla. Lieden pinta puhdistettiin ruosteesta hiomalla teräsharjalla koneellisesti. Pinta viimeisteltiin öljyämällä peltiosat ja rautaosat käsittelemällä

11 uunimustalla (=etikkaa, graffititahnaa ja öljyä sisältävä seos). Lopuksi liesi siirrettiin paikoilleen. Muuratusta seinämästä irrotettiin irtoava rappaus pois. Saneerauslaastista tehtiin vellimäinen seos, joka siveltiin tartunnan parantamiseksi. Länsituvan lieden kunnostusta. Kuvassa oikealla muurin ja huuvan maalausta vaille valmis. Täyttörappaus tehtiin hiekan ja kalkkisementin seoksella. (hiekka 4/5 ja kalkki/sementti 1/5, jossa sementin osuus kalkista 1/10). Itätuvan muuratun pystyuunin savuhormit ja -kanavat puhdistettiin ja tyhjennettiin noesta. Tulipesä laastittiin kauttaaltaan muurauslaastin ja valumassan (50/50) seoksella. Tarttuvuuden parantamiseksi tulipesän sivuseinään ruuvattiin muutama ruuvi. Tulipesän pohjaan valettiin noin 2 cm:n paksuinen valumassakerros. Uuniluukku kiinnitettiin uudelleen. Uunin pinnasta poistettiin irtoileva alkydimaalilla maalattu rappauspinta. Pinta rapattiin näistä paikoista uudelleen käyttäen pohjana saaneerauslaastisivelyä, täyttörappauksena hiekka/kalkkisementtilaastia ja pintarappauksessa käsirappauslaastia (raekoko 0,6).

12 Keittiön muuratun lieden rikkonainen uuni vaihdettiin ja yläosa muurattiin uudelleen. Itätuvan pystyuunin irtoileva rappaus irrotettiin ja rapattiin uudelleen. Kuvat Päivi Leikas. Keittiön muurattu tulisija purettiin tulipesän alapuolelle asti. Peltinen tulipesä vaihdettiin ja tulisija muurattiin uudelleen. Kaikkien tulisijojen savupellit hiottiin ruosteesta. Nokiluukkujen sisäpuolet täytettiin laastilla, niiden kestävyyden parantamiseksi. Yhteenveto Elämää raitille! hankkeen tavoitteena oli levittää vanhempien rakennusten omistajille käytännönläheistä tietoa ja taitoja säilyttävästä korjausrakentamisesta sekä saada rakennus säilymään ja pysäyttää vaurioiden jatkuminen. Työpajoja järjestettiin 15 kappaletta, joista 13 toteutui. Niihin osallistui yhteensä 45 henkilöä. Rakennuksen katto on vesitiivis, alapohjarakenteita ja hirsirunkoa vaurioittaneet tekijät on poistettu ja vauriot on korjattu. Rakennuksen molemmat piippujen hormit on puhdistettu ja kunnostettu. Tulisijat ovat käyttökunnossa rakenteellisilta osilta, mutta pintakäsittelyt puuttuvat. Länsitupa on valmis lattian maalausta lukuunottamatta. Seuraavassa kunnostusvaiheessa on suositeltavaa kunnostaa rakenuksen kivijalka sekä muu ulkokuori. Toistaiseksi suurin osa vanhoista materiaaleista on säilynyt, ja jotta tieto niistä säilyy, olisi suositeltavaa tehdä lisätutkimuksia liittyen rakennukseen käyttö- ja korjaushistoriaan ennen sisätilojen kunnostöiden jatkamista.

13

Urajärven kartano ja kulttuuripuisto. Rakennusten kunnostus- ja konservointityöt 2009-2013

Urajärven kartano ja kulttuuripuisto. Rakennusten kunnostus- ja konservointityöt 2009-2013 Urajärven kartano ja kulttuuripuisto Rakennusten kunnostus- ja konservointityöt 2009-2013 Päärakennus, Keittiö Keittiö ennen restaurointia Seinältä löytyneitä fragmentteja vanhasta tapetoinnista Konservaattori

Lisätiedot

Verkkovajan restaurointi

Verkkovajan restaurointi Riihen restaurointi Pahoin vuotanut, tiensä päähän tullut vanha pärekatto uusittiin. Vuotavan katon aiheuttamat lahovauriot vesikaton ja välikaton rakenteissa korjattiin entisen kaltaiseksi. Päätyseiniä

Lisätiedot

Urajärven kartanomuseo

Urajärven kartanomuseo Urajärven kartanomuseo Hugon huoneen ikkunan uuden karmin teko ja olemassa olevien pokien kunnostustyö 7-8/2013 Karmi Karmi oli huonokuntoinen ja aiemmissa korjauksissa sitä oli kaltoin kohdeltu. Karmia

Lisätiedot

Urajärven kartanomuseo, Asikkala. Konservointityöraportti: Konservointi-, maalaus ja puusepäntyöt

Urajärven kartanomuseo, Asikkala. Konservointityöraportti: Konservointi-, maalaus ja puusepäntyöt Urajärven kartanomuseon kunnostus- ja konservointihanke 2009-2013 Urajärven kartanomuseo, Asikkala Konservointityöraportti: Konservointi-, maalaus ja puusepäntyöt Konservointi-, maalaus ja -puusepäntyöt

Lisätiedot

RÄNNIEN ASENNUS, VANHAN MAALIN POISTOA ULKOSEINISTÄ, KASVIMAAN ISTUTUS. Kaarinalaiset nuoret ja Jari Suormaa, Notke projekti. Toukokuun viikonloppu.

RÄNNIEN ASENNUS, VANHAN MAALIN POISTOA ULKOSEINISTÄ, KASVIMAAN ISTUTUS. Kaarinalaiset nuoret ja Jari Suormaa, Notke projekti. Toukokuun viikonloppu. RÄNNIEN ASENNUS, VANHAN MAALIN POISTOA ULKOSEINISTÄ, KASVIMAAN ISTUTUS Kaarinalaiset nuoret ja Jari Suormaa, Notke projekti. Toukokuun viikonloppu. Talossa oli vain yksi ränni alun perin. Turun yliopisto

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

Kunnostus- ja maalaustyöt 2013

Kunnostus- ja maalaustyöt 2013 LANGINKOSKEN KEISARILLINEN KALASTUSMAJA Kunnostus- ja maalaustyöt 2013 18.11.2013 KOHDE JA YHTEYSTIEDOT Rakennuskohde Langinkosken keisarillinen kalastusmaja Keisarinmajantie118 48230 Kotka Rakennuttaja

Lisätiedot

Iso-Pappilan museoalue Mäntyharju

Iso-Pappilan museoalue Mäntyharju Iso-Pappilan museoalue Mäntyharju Väentupa, navetta, vaunuvaja-halkoliiteri, riihi, paja, verkkovaja ja aitat RESTAUROINTITYÖT 2011 Hanna Kemppainen Suunnittelija Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

Vaunuvajan restaurointi (1/2)

Vaunuvajan restaurointi (1/2) Vaunuvajan restaurointi (1/2) Vaunuvajan nurkkakiviä oikaistiin ja pitkien, notkollaan olevien seinälinjojen alle lisättiin kivet. Rakennusta ja kattoa oikaistiin "virheitä puolittamalla" vain sen verran,

Lisätiedot

Pyhän Henrikin katedraali

Pyhän Henrikin katedraali Pyhän Henrikin katedraali Veistosten puhdistaminen ja retusointi Rakennusentisöintiliike Ukri Oy Titti Pyörälä 2014 SISÄLLYSLUETTELO KOHDE 3 YLEISTÄ 3 VAURIOT 4 PUHDISTAMINEN 8 RETUSOINTI 9 2 TILAAJA Pyhän

Lisätiedot

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00 1 9 Kurikantie 7, 61300 Kurikka Liikerakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 10.00 2 9 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

Urajärven kartanomuseo, Asikkala. Restaurointityöraportti: Rantamajan maalaustyöt ja kuistin uusiminen

Urajärven kartanomuseo, Asikkala. Restaurointityöraportti: Rantamajan maalaustyöt ja kuistin uusiminen Urajärven kartanomuseon kunnostus- ja konservointihanke 2009-2013 Urajärven kartanomuseo, Asikkala Restaurointityöraportti: Rantamajan maalaustyöt ja kuistin uusiminen Museovirasto Kulttuuriympäristön

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Vanhan Porin Matin kunnostus www.porinmatti.fi

Vanhan Porin Matin kunnostus www.porinmatti.fi Vanhan Porin Matin kunnostus www.porinmatti.fi Aikoinaan joka kodissa oli Porin Matti - uuni, joka lämmitti huoneen kuin huoneen kovallakin pakkasella. 1980- ja 90-luvuilla moderniuden huumassa Matteja

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 2 1(6)

VALOKUVAT LIITE 2 1(6) VALOKUVAT LIITE 2 1(6) Kuva 1. Eteisen kohdalla oli alapohjan kannattajien alapinnalla jonkin verran havaittavissa lahovaurioita. Lahovauriot lienevät kuitenkin pääasiallisesti kannattajien alapinnalla,

Lisätiedot

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja

Festivo 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja Asennusohjeet Huvimajoille Festivo 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Renovation Center, EU-day Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio

Renovation Center, EU-day Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio Renovation Center, EU-day 21.9.2016 Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio MARK LivingLabhankkeen materiaalia Toimenpiteet Osallistuminen suunnittelukokouksiin Arkkitehtisuunnittelu

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Hirsirungon täsmäkorjaus

Hirsirungon täsmäkorjaus Hirsirungon täsmäkorjaus Esimerkkinä Iso-Puolala Iso-Puolalan julkisivut, näennäisesti korjatut Iso-Puolalan päärakennuksen hirsikehikko on varsin hyväkuntoinen ollakseen yli 240-vuotias. Se johtunee ennen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

Rakennuksen kuntotarkastus

Rakennuksen kuntotarkastus Rakennuksen kuntotarkastus Kohde: Laatija: Tonttula, Tonttulantie 15, 92180 Lapaluoto Jyrki Määttä, tarkastusarkkitehti Raahen kaupunki, Rakennusvalvonta Ruskatie 1, 90240 Pattijoki puh. 040-830 3153 jyrki.maatta@raahe.fi

Lisätiedot

Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut

Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut Korjaustyöt Syksy 2011 Talvi 2012 Tuija Väli-Torala Mirva Kleemola Katariina Sommarberg 1 JOHDANTO Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivujen korjauksia

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle

Kota 8-k / 6-k. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja. Lattia. Asennusohjeet Huvimajalle Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORXruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja 3 kpl

Lisätiedot

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013

Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus

Lisätiedot

NIKO PALONEN ALAPOHJAN RAKENNE JA TYÖOHJE. Kohde: XXX

NIKO PALONEN ALAPOHJAN RAKENNE JA TYÖOHJE. Kohde: XXX NIKO PALONEN ALAPOHJAN RAKENNE JA TYÖOHJE Kohde: XXX 2.11.2013 Alapohjan rakenne Nykyinen alapohjarakenne on maanvarainen laatta, jossa on ollut puinen koolausrakenne. Lämmöneristeenä on käytetty sahanpurua.

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

Jaana Ahonen

Jaana Ahonen LANGINKOSKEN KEISARILLINEN KALASTUSMAJA BALUSTERIKAITEIDEN MAALAUS JA ASENNUS 16.7 2013 Jaana Ahonen 2 KOHDE JA YHTEYSTIEDOT Rakennuskohde Langinkosken keisarillinen kalastusmaja Keisarinmajantie118 48230

Lisätiedot

Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10

Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10 Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10 Terassin kokoaminen ja perustaminen Terassi on tarkoitettu koottavaksi valmiiksi pohjustetulle ja tasatulle maalle. Perustamisessa on otettava huomioon mahdollinen

Lisätiedot

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta.

Ovielementtejä on kaksi erilaista: 1. Perusovielementti 2. Pariovielementti, lisätilauksesta. Asennusohjeet Asennustyön voi suorittaa yksi henkilö mutta työskentely pareittain on suositeltavaa. Elementit toimitetaan muovilla päällystetyllä paketilla, paketti on varastoitava ilmavasti maasta irti

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Idän Räyhän kalamajan kunnostus

Idän Räyhän kalamajan kunnostus Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 26.8.2014 - Lasse Lovén Idän Räyhän kalamajan kunnostus Selkämeren kansallispuiston ystävien ja Metsähallituksen luontopalvelujen yhteistyöprojekti syyskuussa 2014

Lisätiedot

AR n. 45 m2, pirtti ja kammari, pieni kuisti. Rakennusvuosi ei ole tiedossa. Tontille on rakennettu tämän rakennuksen läheisyyteen uusi asuinrakennus.

AR n. 45 m2, pirtti ja kammari, pieni kuisti. Rakennusvuosi ei ole tiedossa. Tontille on rakennettu tämän rakennuksen läheisyyteen uusi asuinrakennus. VANHAN ASUINRAKENNUKSEN KUNNOSTA. AR n. 45 m2, pirtti ja kammari, pieni kuisti. Rakennusvuosi ei ole tiedossa. Tontille on rakennettu tämän rakennuksen läheisyyteen uusi asuinrakennus. Osoite: Kiinteistötiedot:

Lisätiedot

KAIU. -AL [ K SANT.f R 1 N 1 P D TALO D. s lj o1; t t wni!llt!l:..

KAIU. -AL [ K SANT.f R 1 N 1 P D TALO D. s lj o1; t t wni!llt!l:.. M U SE 0 '! r r. A s TO RAKENNUSt-a,., forjawnen ARKJSTO Selostus konservaattori Th. Lindquistin ja maist. A. Sinisalon käynnistä tutki~ massa val!ioneu!2ston~lo~ kivi~al~ alt~2ltln~---kierreportaita marraskuun

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 2 1(16)

VALOKUVAT LIITE 2 1(16) VALOKUVAT LIITE 2 1(16) Kuva 1. Kuva 2. Kuva 3. Kuva 4. Kuva 1. Kattilahuoneesta alustatilan osastoon 1 johtava kulkuluukku. Luukusta puuttuu tiivisteet ja heloitukset, niinpä sen kautta virtasikin runsaasti

Lisätiedot

KUNTOTUTKIMUS: VARASTO-/TALLIRAKENNUS

KUNTOTUTKIMUS: VARASTO-/TALLIRAKENNUS : VARASTO-/TALLIRAKENNUS Kotka, Langinkoski 05/2010 Suhonen, Järvinen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1. Yleistä 1.1. Ajankohta Kuntotutkimus suoritettiin kahden päivän aikana 11. 12.5.2010. 1.2. Työn

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00 1 8 Knuuttilantie 5 C, 61600 Jalasjärvi Asuinrakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 15.00 2 8 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

Pääskyvuoren koulu alasiipi B2 kesän kunnostustyöt

Pääskyvuoren koulu alasiipi B2 kesän kunnostustyöt Pääskyvuoren koulu alasiipi B2 kesän kunnostustyöt Pääskyvuoren koulun alasiivessä tehtiin entisten tutkimuksien toimenpide-ehdotusten mukaisesti levyulkoseinien purku, jotta ulkoseinän rakenteet nähtiin

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

02210 ESPOO puh (09) 88 791 fax (09) 803 7715 Jouni Räsänen, RI Tark. Hyv. Pvm. Tilaajan asiak. numero 02.05.2003

02210 ESPOO puh (09) 88 791 fax (09) 803 7715 Jouni Räsänen, RI Tark. Hyv. Pvm. Tilaajan asiak. numero 02.05.2003 K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOKARTOITUS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö Skomarsintorppa Kosteustekninen jatkotutkimus

Lisätiedot

REMONTTIKUVAUS YLÄKERRAN WC YLÄPOHJAN ERISTEET VESIKATE SAVUPIIPPU

REMONTTIKUVAUS YLÄKERRAN WC YLÄPOHJAN ERISTEET VESIKATE SAVUPIIPPU REMONTTIKUVAUS Kiinteistö: rv. 1954 (laajennusosa 1987). Kiinteistön vanha osa 2krs. Kiinteistöä ei ole aikaisemmin peruskorjattu. Remontti käsittää: - 1. Yläkerran wc:n remontointi, yläpohjan eristeen

Lisätiedot

Tehdasmaalattu lista nopeuttaa työtä. Mutta silloin ei ole tapana peittää maalilla tiivisteitä ja liitoksia.

Tehdasmaalattu lista nopeuttaa työtä. Mutta silloin ei ole tapana peittää maalilla tiivisteitä ja liitoksia. 1. Listat asennetaan rakentamisen ja korjaamisen loppuvaiheessa. Yleensä listojen asennusjärjestys on kattolistat, vuorauslaudat ja jalkalistat. Käsittelemättömät listat kiinnitetään, tiivistetään ja maalataan

Lisätiedot

Leivintupa raportti ajalta10.04-01.05. Aarno Aittamäki. Ulkotyöt:

Leivintupa raportti ajalta10.04-01.05. Aarno Aittamäki. Ulkotyöt: Leivintupa raportti ajalta10.04-01.05 Aarno Aittamäki Ulkotyöt: Katto: Tiilien latominen aloitettiin syyskuun alkupäivinä. Lännen puoleinen lape tuli valmiiksi 07.10 ja idän puoleinen lape 04.11. Ruoteina

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työpanoksesta suuren osan veivät kaivon kunnostaminen ja kompostikäymälän rakentaminen piharakennuksen entiseen liiteriin.

Ensimmäisen vuoden työpanoksesta suuren osan veivät kaivon kunnostaminen ja kompostikäymälän rakentaminen piharakennuksen entiseen liiteriin. Rakennuksen kunto ei vuoden 2009 kesällä ollut kehuttava; 1980- luvun puolivälin jälkeen ei tehty minkäänlaisia korjaustöitä. Seinät olisivat luultavasti tuhoutuneet, jos tiilikaton alla ei olisi ollut

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella

Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston

Lisätiedot

Olavinlinnan Paksun bastionin ampuma-aukot

Olavinlinnan Paksun bastionin ampuma-aukot Olavinlinnan Paksun bastionin ampuma-aukot Kunnostustyöt Syksy 2010 Talvi 2011 Mirva Kleemola Rakennuskonservaattori AMK m.m.kleemola@gmail.com 040 963 6566 Tuija Väli-Torala Rakennuskonservaattori AMK

Lisätiedot

IKKUNOIDEN HUOLTO KURSSI CURATIO TURUNMAAN KORJAUSRAKENTAMISYHDISTYS RY SAGALUND, KEMIÖNSAARI 14.-15.5.2011 KURSSIMATERIAALIA

IKKUNOIDEN HUOLTO KURSSI CURATIO TURUNMAAN KORJAUSRAKENTAMISYHDISTYS RY SAGALUND, KEMIÖNSAARI 14.-15.5.2011 KURSSIMATERIAALIA IKKUNOIDEN HUOLTO KURSSI CURATIO TURUNMAAN KORJAUSRAKENTAMISYHDISTYS RY SAGALUND, KEMIÖNSAARI 14.-15.5.2011 KURSSIMATERIAALIA Anna Karamäki Milla Halonen MIKSI VANHAT IKKUNAT KANNATTAA SÄILYTTÄÄ? Vanhat

Lisätiedot

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41 / 2006 Raportin päiväys: 19.10.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET

Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET 30.3.2015 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki Tekninen toimi/tilapalvelut Kari Koljonen

Lisätiedot

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja

Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

Tehdyt työt 2011 Urajärven kartano

Tehdyt työt 2011 Urajärven kartano Tehdyt työt 2011 Urajärven kartano URAMUS-työryhmä: Aki Arponen, Satu Frondelius, Kerttuli Hoppa, Marja Ivars, Jouni Kuurne, Nanna Kymäläinen, Marja Pelanne, Katariina Sommarberg, Lea Värtinen Opiskelija-harjoittelijat:

Lisätiedot

Satulinna 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja

Satulinna 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja Asennusohjeet Huvimajoille Satulinna 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Lattialautojen irrottaminen kiilan avulla

Lattialautojen irrottaminen kiilan avulla Rossilattian kunnostus Hannu Rinne / 16.1.20220 Vanhat ponttaamattomat lattialankut on alunperin kiinnitetty toisiinsa ainoastaan sivusuunnassa puutapeilla ja myöhempinä aikoina tätä on vahvistettu päältä

Lisätiedot

Kääntyvän yläosan ulkoverhoukset ovat rimalautaverhousta. Verhous on hyväkuntoinen.

Kääntyvän yläosan ulkoverhoukset ovat rimalautaverhousta. Verhous on hyväkuntoinen. Tarjous Sivu 1 Tarjous Kreivinmäen tuulimylly, Salo Rakennus on vanha mamsellimylly Salon Halikossa Kreivinmäen museoalueella. Tuulimyllyä on tarkoitus kunnostaa kesällä 2016. Rakennus Rakennus on perustettu

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 Kallionpääntie 11, 62190 Ruha Omakotitalon kuntokartoitus 5.8 ja 11.8.2016 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 2/8 Tilaus 27.7.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Raportti Työ No:

Raportti Työ No: Sivu 1 / 10 Asunto Oy Hopeakartano SKH isännöinti Oy Tekninen Isännöitsijä Toni Sundberg Beckerintie 8 00410 HELSINKI Raportti Työ No: 759-1418 Kohde: Työ No: Asiakas Asunto Oy Hopeakartano Malminkartanonaukio

Lisätiedot

ARK 2006-11-10..2007-01-04 1 ( 10 )

ARK 2006-11-10..2007-01-04 1 ( 10 ) ARK 2006-11-10..2007-01-04 1 ( 10 ) HINKABÖLEN KOTISEUTUMUSEO - MUNAPIRTTI K O R J A U S S U U N N I T E L M A I I - K U V A L I I T T E E T - T U P A R A K E N N U S ARK 2006-11-10..2007-01-04 2 ( 10

Lisätiedot

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Muistio 1 (5) PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Paikalla: Tiedottaja Paula Gröhn, Melamajavat Hallituksen jäsen Jussi

Lisätiedot

TAAR GROUP OY SISUSTUSREMONTTI -KOHDE OMAKOTITALOSSA

TAAR GROUP OY SISUSTUSREMONTTI -KOHDE OMAKOTITALOSSA - Yhteistyössä Laattapiste Turku Oy:n kanssa valmistui maaliskuussa 2014 omakotitalon pesutilat. Alakertaan uudistettiin sauna ja suihkutilat sekä yläkertaan WC/suihkun uudistus. - Vierellä kuvissa olevat

Lisätiedot

Juha Toivio restauroija, teollinen muotoilija

Juha Toivio restauroija, teollinen muotoilija Juha Toivio restauroija, teollinen muotoilija Olen Juha Toivio ja valmistuin tänä keväänä Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta artenomiksi. Ennen restaurointialalle ryhtymistä työskentelin teollisena muotoilijana

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

RAPORTTI. Koti-Pietilän alapohjan tiivistyskorjaus ja ryömintätilan mikrobikuormituksen vähentäminen

RAPORTTI. Koti-Pietilän alapohjan tiivistyskorjaus ja ryömintätilan mikrobikuormituksen vähentäminen RAPORTTI Koti-Pietilän alapohjan tiivistyskorjaus ja ryömintätilan mikrobikuormituksen vähentäminen Laatija: Marko Asell Päiväys: 23.8.2013 SISÄLTÖ 1 KORJAUSTYÖN TAUSTAT...1 2 SUORITETUT TYÖT...2 2.1 Sisäpuoliset

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5)

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5) 1 (5) Kuva 1. Toimistosiiven itäpää ja korkeamman korjaamosiiven pohjoispääty. Kuva 4. Vesi vuotaa kuvassa keskellä näkyvän kellon päälle. Vuoto on peräisin ylemmältä katolta, ei ylösnostosta. Kuva 2.

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN RAKENNUSKUIVAUS OY

ITÄ-SUOMEN RAKENNUSKUIVAUS OY Vastaanottaja: Oiva Turunen Kohde: 20170025 Sulkavan koulukeskus Koulutie 8 58700 Sulkava Tilaaja: Oiva Turunen p. 044 417 5842 Tilaus pvm: 16.1.2017 Yhteyshenkilö: Oiva Turunen p. 044 417 5842 oiva.turunen@jarvisaimaanpalvelut.fi

Lisätiedot

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Hakunilan nuorisotila Laukkarinne 4 01200 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo SAVU HORMISTOT Valmispiippu Rondo 2005 Valmispiippu Rondo hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu

Lisätiedot

Villa Rulludd. Vesi- ja hyönteisvaurioiden korjaus Talvihuvilan ikkunoiden tiivistys Ta petti retuso i n n it / :L'3.1o.J.

Villa Rulludd. Vesi- ja hyönteisvaurioiden korjaus Talvihuvilan ikkunoiden tiivistys Ta petti retuso i n n it / :L'3.1o.J. . 119/ :L'3.1o.J.1)14 Villa Rulludd Vesi- ja hyönteisvaurioiden korjaus Talvihuvilan ikkunoiden tiivistys Ta petti retuso i n n it Rakennusentisöintiliike Ukri Oy Titti Pyörä lä 2014 SISÄLLYSLUETTELO KOHDE

Lisätiedot

KRUUNUNHAAN YLÄ-ASTEEN KOULU Teknisen käsityön ja musiikin opetustilojen perusparannus, kosteusvauriokorjaus

KRUUNUNHAAN YLÄ-ASTEEN KOULU Teknisen käsityön ja musiikin opetustilojen perusparannus, kosteusvauriokorjaus ARKKITEHTI- JA INSINÖÖRIOSUUSKUNTA KAARI / ANITTA TUHKANEN 040 582 5351 anitta.tuhkanen@kaari.fi KRUUNUNHAAN YLÄ-ASTEEN KOULU Teknisen käsityön ja musiikin opetustilojen perusparannus, kosteusvauriokorjaus

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007

Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007 Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm:

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 09. KIVIAINESPINNAT Ulkona

MAALILINJA NEUVOO 09. KIVIAINESPINNAT Ulkona MAALILINJA NEUVOO 09 KIVIAINESPINNAT Ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat julkisivupinnat... 4 Vanhat maalattavat julkisivupinnat... 8 Uudet maalattavat tai pinnoitettavat sokkelit...11

Lisätiedot

Gurlin talon korjaustyön dokumentointi 2013-2014. Rakennusentisöintiliike Ukri Oy Mari Lehtinen ja Tiina Oinonen

Gurlin talon korjaustyön dokumentointi 2013-2014. Rakennusentisöintiliike Ukri Oy Mari Lehtinen ja Tiina Oinonen Gurlin talon korjaustyön dokumentointi 2013-2014 Rakennusentisöintiliike Ukri Oy Mari Lehtinen ja Tiina Oinonen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 YLEISTÄ KORJAUSTÖISTÄ 4 3 MAA- JA POHJARAKENNUS 4 4 JULKISIVUN

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja Vahinkokartoitus Kohdetiedot Kiinteistön nimi As Oy Vantaan Rajakorpi Osoite Moreenikuja 8 B 01700 Vantaa Vahinkotapahtuma Vesivahinko Tilauspvm 12.9.2013 Kartoitus / mittaukset 16.9.2013 Raportti 16.9.2913

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE Rakenteen tarkastus Materiaalien mikrobinäytteet

TUTKIMUSSELOSTE Rakenteen tarkastus Materiaalien mikrobinäytteet ASIANTUNTIJALAUSUNTO AS OY LAIDUNPOLKU 5 LAIDUNPOLKU 5 01360 VANTAA TUTKIMUSSELOSTE Rakenteen tarkastus Materiaalien mikrobinäytteet RAKSYSTEMS ANTICIMEX INSINÖÖRITOIMISTO OY W W W. R A K S Y S T E M S

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Leppäkorven koulu VALOKUVAT

Leppäkorven koulu VALOKUVAT 1 (7) (V)= Vahha osa (U)= Uudempi osa) Kuva 1. Vanha rakennus sisäpihalle (V). Uudempi rakennus pilkistää taka-alalla vasemmalla. Kuva 4. Tyypillinen liittyvän rakennuksen nurkkahalkeama (V). Kuva 2. Vanha

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

Olavinlinnan Paksun bastionin eteläjulkisivu

Olavinlinnan Paksun bastionin eteläjulkisivu 1 Olavinlinnan Paksun bastionin eteläjulkisivu Kunnostustyöt Syksy 2010 Talvi 2011 Mirva Kleemola Rakennuskonservaattori AMK m.m.kleemola@gmail.com 040 963 6566 Tuija Väli-Torala Rakennuskonservaattori

Lisätiedot

UUDET MAJAT. Liite 1 Yleiset ohjeet. Majojen mittavaihtoehdot

UUDET MAJAT. Liite 1 Yleiset ohjeet. Majojen mittavaihtoehdot Liite 1 Yleiset ohjeet UUDET MAJAT Majojen mittavaihtoehdot Ohessa on majojen mittavaihtoehdot 1:100 kuvina. Vanhan majan mitat voivat poiketa näistä, mutta siinä tapauksessa pinta-ala on ratkaiseva majan

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 07. KATOT ja metallipinnat ulkona

MAALILINJA NEUVOO 07. KATOT ja metallipinnat ulkona MAALILINJA NEUVOO 07 KATOT ja metallipinnat ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 2 NIKSIT 1.1 Ennen käsittelyä NIKSIT Hyvä käsittelylämpötila

Lisätiedot

TP Juhlalaavu: Tilannekatsaus

TP Juhlalaavu: Tilannekatsaus TP Juhlalaavu: Tilannekatsaus Jan "Romu"Ruusuvuori 15. marraskuuta 2006 Sisältö 1 Suunnitelmat 1 1.1 Rakennuspaikka ja -lupa...................... 1 1.2 Perustus............................... 2 1.3 Hirsikehikko............................

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto...

Lisätiedot

Rakennusta alkuperäisasussaan

Rakennusta alkuperäisasussaan Raunion Tila 834-423-1-33 Omistajat Anne Rämö ja Juha Kujala Suunnittelu Jutta Varjus Rakentaminen Rauli Thynell, Juha itse ja sukulaiset Rakennuksen peruskorjaus, toisen kerroksen ja kuistin rakentaminen

Lisätiedot