Työmaadokumentointi Piritta Ernvall

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työmaadokumentointi 1.3-30.11.2014 Piritta Ernvall"

Transkriptio

1 Byggnadsvårdsförening i Åboland r.f Turunmaan korjausrakentamisyhdistys r.y. Projektet Stråket lever! Elämää raitille! - hanke Työmaadokumentointi Piritta Ernvall Elämää raitille! hankkeen tavoitteena oli levittää vanhempien rakennusten omistajille käytännönläheistä tietoa ja taitoja säilyttävästä korjausrakentamisesta. Kunnostustöiden tavoitteena oli saada rakennus säilymään ja pysäyttää vaurioiden jatkuminen. Osa kunnostustöistä päätettiin tehdä eri alan ammattilaisilla ja hankkeen tavoitteen mukaisesti kaikki turvallisuuden rajoissa mahdolliset kunnostustyöt toteutettiin työpajoissa niistä kiinnostuneiden yksityisihmisten kanssa. Hanketyöntekijäksi palkattu konservaattori (allekirjoittanut) työskenteli 15h/vko ja lisäksi ulkotöissä apuna oli osa-aikaisena työllistetty Nikolaj Satovs. Työ jakaantui siten, että töiden suunnitteluun käytettiin alussa kaksi päivää ja työn edetessä tarkistettiin ja tarkennettiin tehtyjä suunnitelmia. Loppuraporttiin käytettiin kaksi päivää. Etelä Itätupa Keittiö Länsitupa Eteinen Sisäänkäynti Pohjoinen Sisäänkäynti Pohjakuvassa on esitetty dokumentoinnissa käytetty terminologia. Pohjoisen puolella on sisäpihan alue, josta on sisäänkäynnit rakennukseen. Nykyisten sisäänkäyntien tilalla on aikoinaan ollut ikkunat ja eteisen edessä on ollut kuisti, josta on ollut käynti yläkertaan ja alakerran huoneisiin.

2 Töiden alkaessa rakennus oli ollut pitkään tyhjillään, sen katto vuosi piipun juurilta, alapohjan tuuletus oli tukittu ja pohjoispuolen asfaltointi johti sadevedet ja sulavan lumen alapohjan rakenteisiin. Itäpääty oli päässyt pusikoitumaan ja päädyn puolta pidettiin kasvijätteen sijoituspaikkana. Kuva vasemmalla on Raskensin talon Pohjois-puoli, maaliskuussa Kuvasta näkyy hyvin, miten asfaltointi on tehty taloa vasten peittäen sen kivijalan. Alhaalla kuvat itäpäädystä maaliskuussa Katon kunnostaminen, vesikaton yläpuolisten piippujen uudelleenmuuraus ja pellitys teetettiin alan ammattilaisilla. Veden pääsy rakenteisiin pysäytettiin johtamalla sadevedet kunnalliseen sadevesikaivoon. Kun vaurioiden eteneminen oli saatu pysäytettyä, voitiin niiden korjaus kunnostustyöpajoissa aloittaa. Työt aloitettiin siivoamalla rakennus sisältä. Ylimääräiset tavarat sijoitettiin toisaalle ja roskat vietiin pois. Kaikki pinnat imuroitiin, kattoja lukuun ottamatta. Idänpuoleinen alakerran huone (itätupa) on toiminut viimeksi verstaana ja sitä käytettiin tässäkin projektissa ikään kuin työhuoneena. Sen seinäpinnoille oli ripustettu kankaat, jotka jätettiin paikoilleen edelleen suojaamaan seinien tapettipintoja. Lattia puhdistettiin ja suojattiin paperilla. Ulkopuolella pohjoisseinämän edestä poistettiin asfaltointia, kaivettiin ojanne sadevesiputkistoa varten ja liitettiin kaupungin sadevesiverkostoon. Ojanne täytettiin soralla ja putkiston päälle asennettiin finfoam -levyt routaeristeeksi. Se odottaa vielä viimeistelevää pinnoitetta, mahdollisesti luonnonkivetystä.

3 Itäpäädyn ulkopuoli raivattiin kasvillisuudesta ja poistettiin talon välittömässä läheisyydessä kasvavat puut sekä pensaat. Kuvassa alhaalla itäpäädystä on poistettu kasvillisuutta. Kuvassa oikealla on pohjoisseinän edustalle tehty sadevesiojanne. Mittaus- ja vauriokartoitustyöpajaa varten rakenteita avattiin ja selvitettiin vaurioiden laatua ja laajuutta. Mittaustyöpajaa ei toteutettu, koska osallistujia ei ilmoittautunut. Pohjakuva sekä länsituvan lattiarakenteiden leikkauspiirrokset kuitenkin toteutettiin. Vauriokartoitustyöpajaan osallistui kaksi henkilöä ja työpajassa pohdittiin vaurioita ja niiden syitä teoriassa sekä sovellettiin osaamista Raskensin vaurioiden tutkimista silmämääräisesti. Käytiin läpi vanhan rakennuksen perustoimivuutta ja oleellisia rakenteellisia yksityiskohtia, joita seuraamalla pystyy vaurioita identifioimaan. Seuraava kunnostustyöpaja oli kaksipäiväinen hirsikorjaustyöpaja. Sen valmistelevina töinä länsituvan lattialankut ja eristeet poistettiin seinän vierustoilta. Pohjoispuolen osalta lattiaa jouduttiin avaamaan noin puolentoista metrin verran ja kaivamaan kaikki lahonnut puuaines ja maatunut maa pois talon sisältä. Alapohjaan lapioitiin kuopan välttämiseksi sepeliä. Ulkolaudoituksen alaosa sahattiin pois. Työpajan ohjaajaksi hankittiin ostopalveluna hirsikorjauksen ammattilainen, rakennusrestauroija (AMK) Lauri Leppänen ja työpajaan osallistui seitsemän henkilöä. Tavoitteena oli rakennuksen nosto ilman tulisijojen vaurioitumista, perusliitosten ja niiden teon ja käytön opastaminen. Alimmat hirret liitettiin toisiinsa vinolla hammaslapaliitoksella ja muut sormiliitoksella. Kuvassa näkyvässä kartassa näkyy hirsikorjauskohdat. Etelä-länsi nurkan vaurio osoittautui hevosmuurahaisen tuhoksi. Muualla vaurioitunut puu johtui pitkään jatkuneen kosteuden, lähinnä sienien, aiheuttamasta tuhosta. Lattiasientä rakennuksessa ei kuitenkaan ollut havaittavissa. Työpajan jälkeen työt viimeisteltiin ja vaihdettiin loput hirret.

4 Pohjakuvaan on merkitty punaisella hirrenvaihto paikat. Alimmat hirret liitettiin toisiinsa vinolla hammaslapaliitoksella ja varaukset tiivistettiin pellavalla.

5 Seuraava työpaja oli päivän mittainen alapohjarakenteiden kunnostus. Siihen osallistui kolme henkilöä. Alimmat poikittaiset tukihirsistä poistettiin vaurioituneet osat, jotka korvattiin vastaavankokoisilla hirsillä. Liitoksen alle asennettiin luonnonkivi tueksi. Kun tuet olivat paikoillaan ja lattian taso nostettu oikealle korkeudelle, täytettiin maata vielä sepelillä, jotta ryömintätilaan ei jää kuoppaa. Lahonneiden haljaspuolikkaiden tilalle asennettiin erikokoista puutavaraa, siten miten sitä oli saatavilla. Osa haljaspuolikkaista tehtiin jatkopaloilla kun riittävän pitkää tavaraa ei ollut saatavilla. Tämän jälkeen alimmaksi eristeeksi laitettiin olki, joka samalla estää hiekkaeristeen valumisen puun raoista rakenteen alle. Oljen päälle asennettiin vanhat talteen otetut kuivat sammaleet ja sammaleen päälle vanha, niin ikään kuiva ja talteen otettu hiekkaeriste. Näiden päälle asennettiin lisäksi sahanpurua. Vanhat lattialankut laitettiin omille paikoilleen, ainoastaan pohjoispuolen seinän vierustan lankku oli vaurioitunut käyttökelvottomaksi, joka korvattiin uudella lankulla. Kuva ylhäällä vasemmalla. Alapohjan alimmat tukipuut olivat lahonneet päistään. Ryömintätilassa kasvoi runsaasti juuria. Pienimmät juuristoista poistettiin, mutta isot juuret säilytettiin. Tukipuut paikattiin ja maa-aines poistettiin ryömintätilasta ja korvattiin sepelillä. Kuva ylhäällä oikealla. Lahonneet haljaspuolikkaat (oikeassa reunassa vanha haljaspuolikas) korvattiin pienemmillä haljaspuolikkailla ja lautatavaralla. Kuvat alla vasemmalta oikealle. Eristeinä käytettiin vanhat talteen otetut sammaleet ja hiekka. Alimmaksi aseteltiin olkea, jonka päälle laitettiin sammaleet. Sammaleiden päälle laitettiin kuiva hiekka ja lisättiin vielä sahanpurua. Tässä vaiheessa tarkoituksena oli järjestää ulkolaudoituksen paikkauksen ja kivijalan kunnostamisen työpaja. Osallistujia ei kuitenkaan ilmoittautunut ja työpaja peruttiin. Ulkopuolen töitä jatkoi Nikolaj Satovs allekirjoittaneen opastuksella. Laudoituksen alaosa korvattiin vastaankokoisilla laudoilla ja rimat korvattiin alaosistaan niin ikään terveellä puulla. Pohjoisseinän laudoitus on vanhaa pontattua lautaa. Siihen oli kuitenkin asennettu

6 aikanaan rimoitus, ilmeisesti ulkoisten seikkojen vuoksi, eivätkä rimat olleet saumojen kohdalla ja sikäli niillä ei ollut suojaavaa merkitystä. Rimat päätettiin poistaa ja käyttää muualla julkisivussa vaurioituneiden rimojen tilalla. Lisäksi pohjoisseinän alaosaan asennettiin tippalista muuta julkisivua mukaillen. Sisäpintojen työpajat Sisäpintojen työpajoissa tavoitteena oli yksinkertaisilla konservoinnin ja restauroinnin menetelmillä säilyttää mahdollisimman paljon vanhaa materiaalia. Seuraavat työpajat keskittyvät länsituvan kunnostamiseen. Ennen työpajojen alkua tehtiin muutamia perustutkimuksia ottamalla esiin länsituvan tapettikerrokset ja oven, ovenkarmin sekä vuorilistan maalikerrokset. Maaleja tai tapettipapereita ei ole analysoitu. Ne ovat kuitenkin nähtävillä ja tutkimuksia voidaan jatkaa. Oveen on jätetty alue, josta ei poistettu maaleja. Sisäpintojen kunnostuksissa ensimmäisenä oli katon pinkopahvin konservointi. Tavoitteena oli paikata pinkopahvi, puhdistaa ja mahdollisesti liimamaalata se uudestaan. Työpaja oli yksipäiväinen ja siihen osallistui yksi henkilö. Katon pinkopahvi oli hyvin heikkolaatuista ohutta pahvia, joka oli pahasti vaurioitunut. Työpajassa revenneet ja muut rikkinäiset kohdat paikattiin. Pahvi oli kuitenkin niin huonokuntoista, että sitä ei voitu säilyttää. Pohdittiin myös vaihtoehtoa, jossa kiinnitetään vanha pinkopahvi nupinauloilla paremmin kattoon ja pingotetaan uusi pahvi sen päälle. Tätä ei kuitenkaan lähdetty toteuttamaan, koska vanha pahvi ei olisi kestänyt haurautensa vuoksi uuden pahvin aiheuttamaa kosteutta ja olisi todennäköisesti alkanut roikkua kosteuden vaikutuksesta ja saattanut aiheuttaa myös uuteen pahviin kosteusvaurioita. Onneksemme kattolaudat olivat höylätyt ja maalatut laudat, jotka olivat siis aikanaan olleet peittämättä. Maali lautojen pinnassa oli hyvin hilseilevä. Hilseilevä maali poistettiin ja katto pestiin. Osa kattolistan paperoinnista oli hyvin tiiviisti kiinnittynyt listaan eikä ihan kaikkea ole poistettu. Paperoinnin sideainetta on pyritty heikentämään vedellä, veden ja alkoholin (sinol) seoksella sekä pelkällä alkoholilla. Sideaine ei kuitenkaan liuennut ja paperointia on poistettu mekaanisesti. Paperointia on myös siksi jätetty, että sitä ja alla olevia maalikerroksia voidaan tarvittaessa tutkia lisää. Paperi on niin tiiviisti kiinni, että mekaanisesti sitä poistamalla, myös alla olevat maalikerrokset tuhoutuvat. Kuvassa vasemmalla tilanne ennen kunnostustöitä. Katon pinkopahvi poistettiin, katto harjattiin ja pestiin. Kuvassa oikealla katto pinkopahvin poiston jälkeen.

7 Katon esille oton jälkeen toteutettiin seinien tapettipintojen restaurointityöpaja. Pinnoissa oli vesivaurioita, naulan reikiä, repeytymiä ja likaa. Työpajaan osallistui kolme henkilöä. Ensimmäiseksi pinnat puhdistettiin imuroimalla, jonka jälkeen puhdistus toteutettiin vielä kuivapuhdistussienellä (vulkanisoitu luonnonkumi). Reiät ja repeytymät paikattiin. Jos repeämä tai reikä oli suurehko, se pyrittiin paikkaamaan takakautta; paikkapaperi kiinnitettiin taustapaperiin/-pahviin ja repeämän paperit liisteröitiin paikkapalaan. Pienissä, esimerkiksi naulanrei issä reiän repaleet kaivettiin esiin ja päälle liisteröitiin pieni pala japaninpaperia. Periaatteena oli, että paikkapalat ovat heikompaa materiaalia kuin paikattava ja että paikka on poistettavissa. Liisterinä käytettiin vehnäjauhoista itse tehtyä liisteriä. Kuvassa ylhäällä vasemmalla näkyy puhdistettu alue. Kuvassa ylhäällä oikealla pohjoisseinältä löytynyt makulatuurifragmentti, jonka perusteella voidaan sanoa, että kyseiset tapettipinnat on kiinnitetty vuoden 1880 jälkeen. Kuvassa alhaalla. Tapetinrepaleita kiinnitetään takaisin alustaansa ja oikealla kiinnitetyt riekaleet. Puudetaljien kunnostuksessa keskityttiin ikkunan sisäpuolisten vuorilautojen kunnostamiseen. Osallistujia oli kaksi henkilöä. Hilseilevä maalipinta poistettiin, lista asennettiin paikalleen, jonka jälkeen raot täytettiin ensin puupaikoilla ja sitten tiivistettiin paperoinnilla. Puuosat pohjamaalattiin öljyllä ja puutärpätillä ohennetulla pellavaöljymaalilla. Paperoinnit

8 liisteröitiin myös pintapuolelta, jonka jälkeen ne öljymaalattiin. (Liisteri estää öljyn imeytymisen paperiin). Vajaakanttiset vuorilistat tiivistettiin puulla ja pellavalla. Lopuksi täytetty rako paperoitiin, liisteröitiin ja maalattiin pellavaöljymaalilla. Puuosien kunnostusta jatkettiin väliovien kunnostamiseen tähtäävällä työpajalla, johon osallistui kolme henkilöä. Työpajassa kunnostettiin alakerran tupien ovet sekä viimeisteltiin paperoimalla länsituvan ovenvuorilistat. Pinnoissa käytetyt maalit tehtiin ja sävytettiin työpajassa. Länsituvan kaksipeilinen väliovi oli puuosiltaan hyvässä kunnossa, mutta pinta oli pahasti vaurioitunut. Maalikerrokset hilseilivät ja pinnassa oli runsaasti naarmuja ja kolhuja. Väriportaikko oli toteutettu mekaanisesti oikeaan ylänurkkaan. Kaikkia kerroksia ei saatu täysin ehjästi esille, joten vasempaan nurkkaan päätettiin jättää alue, jossa kaikki kerrokset ovat vielä tallessa ja tutkittavissa. Maalit poistettiin mekaanisesti skrapaamalla, sekä kirurgin veitsellä. Tämän jälkeen ovi pohjamaalattiin ohennetulla pellavaöljymaalilla, hyvin ohuelti ranteella hiertäen. Maalin kuivuttua pahimmat kolhut, naarmut ja reiät tasoitettiin öljysilotteella (Tikkurilan öljysilote) kolmeen kertaan. Tasoitusten välillä pinta hiottiin kevyesti. Oven peilit on tehty käsin höyläämällä ja tuota kaunista käsihöylän jälkeä ei peitetty, ainoastaan kolot ja reiät tasoitettiin piiloon. Ovi maalattiin kolmeen kertaan itse tehdyllä pellavaöljymaalilla. Itätuvan ovi on niin ikään kaksipeilinen. Sen tuvanpuoleinen pinta on peitetty puukuvioisella viilulla 1960-luvulle ominaiseen tapaan. Viilu jätettiin paikalleen ja kunnostuksessa keskityttiin oven eteisen puolen kunnostamiseen. Irtonaiset maalit poistettiin, hiottiin pinta, tasoitettiin ja maalattiin. Oven alareunaan tehtiin pieni puupikkaus. Irtoava maali poistettiin mekaanisesti kaapimalla ja kirurginveistä käyttäen. Maalit sekoitettiin ja sävytettiin työpajassa.

9 Pintojen käsittelyä jatkettiin tapetoinnin työpajalla. Se oli yksipäiväinen ja siihen osallistui kaksi henkilöä. Tapetiksi valittiin pehmeä kukkakuvioinen Lim & Handtryck:n Theodorins konditori (K17-41) paperitapetti. Tapetti liisteröitiin vanhan konservoidun tapetin päälle. Liisterinä käytettiin itse tehtyä vehnäliisteriä. Sopivaa boordia ei löydetty, joten päätettiin jättää olemassa oleva boordi näkyville. Kuvassa vasemmalla ovi länsitupaan ennen kunnostusta. Oikealla ovi vuorilistoineen Vasemmalla kuvassa kunnostettu. on länsitupa Vuorilistoissa ennen töiden ja ovilehdessä aloitusta maaliskuussa on tehty väriportaikot Länsitupaa Olen käytettiin yläpuolella muun on muassa otettu esille varastona. kaikki tapettikerrokset. Kuvassa oikealla tilanne saman vuoden marraskuussa. Oven paikalla on ollut ikkuna ja sisäänkäynti oli rakennuksen keskellä. Nykyiset sahalaudoista rakennetut ovet on asennettu ikkunoiden paikalle rakennuksen muuttuessa asuintalosta Paraisten puhelimen käyttöön. Väliaikainen sisäovi asennettiin lämmöneristävyyden parantamiseksi. Ikkunan kunnostustyöpajat Ikkunan kunnostustyöpajoja pidettiin yhteensä kolme. Niihin osallistui yhteensä viisi henkilöä. Työpaja koostui neljästä päivästä, jotka järjestettiin arki-iltaisin. Puitteita ehdittiin kunnostaa kaiken kaikkiaan 15 kappaletta. Ne ovat länsituvan molempien ikkunoiden ulkopuitteet (neljä kappaletta) ja sisäpuitteita (kaksi kappaletta), keittiön ulkopuitteet (kolme kappaletta) ja itätuvan päätyikkunan ulkopuitteet sekä sisäpuitteet sisäpuolen pintamaalausta lukuun ottamatta.

10 Länsituvan eteläpuoleisen ikkunan puitteisiin jouduttiin osin paikkamaan myös puuosia, muutoin selvittiin pelkillä kittien ja maalien uusimisilla. Muutama puite vaati puupaikkauksia. Muutoin ikkunat kunnostettiin tarpeen mukaan. Irtoava kitti poistettiin, kitattiin uudelleen ja maalattiin pellavaöljymaalilla kolmeen kertaan. Tulisijojen kunnostustyöpajat Tulisijojen kunnostustyöpajoja pidettiin kaksin kappalein ja kaksipäiväisenä. Ohjaajana toimi muurari Timo Nylander. Ensimmäisessä työpajassa oli kahdeksan ja toisessa yhdeksän osallistujaa. Ensimmäisessä työpajassa tutkittiin ja puhdistettiin kaikki hormit. Muutamissa hormeissa, jouduttiin tekemään reikä ja poistamaan tukkeuman aiheuttaneet materiaalimassat. Useimmat tukkeumat olivat naakan pesiä tai niiden jäänteitä. Reikiin asennettiin tiili takaisin ja muurattiin umpeen ja rapattiin vielä pinnaltaan. Länsituvan liesi siirrettiin työn ajaksi, sen takaosan tiiliseinästä poistettiin vanhat laastikokkareet, kolot paikattiin tiilenpalasilla ja lopuksi seinämä rapattiin. Rappaus toteutettiin savilaastin ja muurauslaastin (50/50) seoksella. Toinen savupelti oli jumiutunut kiinni, joten sen yläpuolinen tiili poistettiin ja avattiin savupelti. Aukot puhdistettiin irtonaisesta rappauksesta ja tiili muurattiin takaisin paikoilleen. Hormiliitinaukko puhdistettiin. Lieden tulipesän yläosa oli rikkoutunut ja se korjattiin valumassalla. Lieden pinta puhdistettiin ruosteesta hiomalla teräsharjalla koneellisesti. Pinta viimeisteltiin öljyämällä peltiosat ja rautaosat käsittelemällä

11 uunimustalla (=etikkaa, graffititahnaa ja öljyä sisältävä seos). Lopuksi liesi siirrettiin paikoilleen. Muuratusta seinämästä irrotettiin irtoava rappaus pois. Saneerauslaastista tehtiin vellimäinen seos, joka siveltiin tartunnan parantamiseksi. Länsituvan lieden kunnostusta. Kuvassa oikealla muurin ja huuvan maalausta vaille valmis. Täyttörappaus tehtiin hiekan ja kalkkisementin seoksella. (hiekka 4/5 ja kalkki/sementti 1/5, jossa sementin osuus kalkista 1/10). Itätuvan muuratun pystyuunin savuhormit ja -kanavat puhdistettiin ja tyhjennettiin noesta. Tulipesä laastittiin kauttaaltaan muurauslaastin ja valumassan (50/50) seoksella. Tarttuvuuden parantamiseksi tulipesän sivuseinään ruuvattiin muutama ruuvi. Tulipesän pohjaan valettiin noin 2 cm:n paksuinen valumassakerros. Uuniluukku kiinnitettiin uudelleen. Uunin pinnasta poistettiin irtoileva alkydimaalilla maalattu rappauspinta. Pinta rapattiin näistä paikoista uudelleen käyttäen pohjana saaneerauslaastisivelyä, täyttörappauksena hiekka/kalkkisementtilaastia ja pintarappauksessa käsirappauslaastia (raekoko 0,6).

12 Keittiön muuratun lieden rikkonainen uuni vaihdettiin ja yläosa muurattiin uudelleen. Itätuvan pystyuunin irtoileva rappaus irrotettiin ja rapattiin uudelleen. Kuvat Päivi Leikas. Keittiön muurattu tulisija purettiin tulipesän alapuolelle asti. Peltinen tulipesä vaihdettiin ja tulisija muurattiin uudelleen. Kaikkien tulisijojen savupellit hiottiin ruosteesta. Nokiluukkujen sisäpuolet täytettiin laastilla, niiden kestävyyden parantamiseksi. Yhteenveto Elämää raitille! hankkeen tavoitteena oli levittää vanhempien rakennusten omistajille käytännönläheistä tietoa ja taitoja säilyttävästä korjausrakentamisesta sekä saada rakennus säilymään ja pysäyttää vaurioiden jatkuminen. Työpajoja järjestettiin 15 kappaletta, joista 13 toteutui. Niihin osallistui yhteensä 45 henkilöä. Rakennuksen katto on vesitiivis, alapohjarakenteita ja hirsirunkoa vaurioittaneet tekijät on poistettu ja vauriot on korjattu. Rakennuksen molemmat piippujen hormit on puhdistettu ja kunnostettu. Tulisijat ovat käyttökunnossa rakenteellisilta osilta, mutta pintakäsittelyt puuttuvat. Länsitupa on valmis lattian maalausta lukuunottamatta. Seuraavassa kunnostusvaiheessa on suositeltavaa kunnostaa rakenuksen kivijalka sekä muu ulkokuori. Toistaiseksi suurin osa vanhoista materiaaleista on säilynyt, ja jotta tieto niistä säilyy, olisi suositeltavaa tehdä lisätutkimuksia liittyen rakennukseen käyttö- ja korjaushistoriaan ennen sisätilojen kunnostöiden jatkamista.

13

Urajärven kartanomuseo, Asikkala. Konservointityöraportti: Konservointi-, maalaus ja puusepäntyöt

Urajärven kartanomuseo, Asikkala. Konservointityöraportti: Konservointi-, maalaus ja puusepäntyöt Urajärven kartanomuseon kunnostus- ja konservointihanke 2009-2013 Urajärven kartanomuseo, Asikkala Konservointityöraportti: Konservointi-, maalaus ja puusepäntyöt Konservointi-, maalaus ja -puusepäntyöt

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

Kunnostus- ja maalaustyöt 2013

Kunnostus- ja maalaustyöt 2013 LANGINKOSKEN KEISARILLINEN KALASTUSMAJA Kunnostus- ja maalaustyöt 2013 18.11.2013 KOHDE JA YHTEYSTIEDOT Rakennuskohde Langinkosken keisarillinen kalastusmaja Keisarinmajantie118 48230 Kotka Rakennuttaja

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Renovation Center, EU-day Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio

Renovation Center, EU-day Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio Renovation Center, EU-day 21.9.2016 Seinäjoen Aalto-kirjaston korjaustöiden esittely Veli Autio MARK LivingLabhankkeen materiaalia Toimenpiteet Osallistuminen suunnittelukokouksiin Arkkitehtisuunnittelu

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut

Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut Olavinlinnan Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivut Korjaustyöt Syksy 2011 Talvi 2012 Tuija Väli-Torala Mirva Kleemola Katariina Sommarberg 1 JOHDANTO Paksun bastionin etelä- ja itäjulkisivujen korjauksia

Lisätiedot

Hirsirungon täsmäkorjaus

Hirsirungon täsmäkorjaus Hirsirungon täsmäkorjaus Esimerkkinä Iso-Puolala Iso-Puolalan julkisivut, näennäisesti korjatut Iso-Puolalan päärakennuksen hirsikehikko on varsin hyväkuntoinen ollakseen yli 240-vuotias. Se johtunee ennen

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10

Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10 Finnforest Terassin kokoamisohje Terassi 10 Terassin kokoaminen ja perustaminen Terassi on tarkoitettu koottavaksi valmiiksi pohjustetulle ja tasatulle maalle. Perustamisessa on otettava huomioon mahdollinen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Jaana Ahonen

Jaana Ahonen LANGINKOSKEN KEISARILLINEN KALASTUSMAJA BALUSTERIKAITEIDEN MAALAUS JA ASENNUS 16.7 2013 Jaana Ahonen 2 KOHDE JA YHTEYSTIEDOT Rakennuskohde Langinkosken keisarillinen kalastusmaja Keisarinmajantie118 48230

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Kääntyvän yläosan ulkoverhoukset ovat rimalautaverhousta. Verhous on hyväkuntoinen.

Kääntyvän yläosan ulkoverhoukset ovat rimalautaverhousta. Verhous on hyväkuntoinen. Tarjous Sivu 1 Tarjous Kreivinmäen tuulimylly, Salo Rakennus on vanha mamsellimylly Salon Halikossa Kreivinmäen museoalueella. Tuulimyllyä on tarkoitus kunnostaa kesällä 2016. Rakennus Rakennus on perustettu

Lisätiedot

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015

PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Muistio 1 (5) PORIN KIVINILLÄ SIJAITSEVAN LATOLUODON UITTOTUVAN JA SEN YMPÄRISTÖN KUNNOSTUS Maastokatselmus ja neuvottelu 13.11.2015 Paikalla: Tiedottaja Paula Gröhn, Melamajavat Hallituksen jäsen Jussi

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

Raportti Työ No:

Raportti Työ No: Sivu 1 / 10 Asunto Oy Hopeakartano SKH isännöinti Oy Tekninen Isännöitsijä Toni Sundberg Beckerintie 8 00410 HELSINKI Raportti Työ No: 759-1418 Kohde: Työ No: Asiakas Asunto Oy Hopeakartano Malminkartanonaukio

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 1/8 Kallionpääntie 11, 62190 Ruha Omakotitalon kuntokartoitus 5.8 ja 11.8.2016 KK-Kartoitus RAPORTTI 4907/2016 2/8 Tilaus 27.7.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo SAVU HORMISTOT Valmispiippu Rondo 2005 Valmispiippu Rondo hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu

Lisätiedot

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Asennusohjeet Huvimajalle Kota 8-k / 6-k Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), ristiruuvipäät numerot 1,2 ja 3, poranterä

Lisätiedot

IKKUNOIDEN HUOLTO KURSSI CURATIO TURUNMAAN KORJAUSRAKENTAMISYHDISTYS RY SAGALUND, KEMIÖNSAARI 14.-15.5.2011 KURSSIMATERIAALIA

IKKUNOIDEN HUOLTO KURSSI CURATIO TURUNMAAN KORJAUSRAKENTAMISYHDISTYS RY SAGALUND, KEMIÖNSAARI 14.-15.5.2011 KURSSIMATERIAALIA IKKUNOIDEN HUOLTO KURSSI CURATIO TURUNMAAN KORJAUSRAKENTAMISYHDISTYS RY SAGALUND, KEMIÖNSAARI 14.-15.5.2011 KURSSIMATERIAALIA Anna Karamäki Milla Halonen MIKSI VANHAT IKKUNAT KANNATTAA SÄILYTTÄÄ? Vanhat

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

Rakennusta alkuperäisasussaan

Rakennusta alkuperäisasussaan Raunion Tila 834-423-1-33 Omistajat Anne Rämö ja Juha Kujala Suunnittelu Jutta Varjus Rakentaminen Rauli Thynell, Juha itse ja sukulaiset Rakennuksen peruskorjaus, toisen kerroksen ja kuistin rakentaminen

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

ESPOO, ESPOONKARTANO, MANKBY Liite 1 Georg Haggrén Kuvanro Alue Taso Yksikkö Kuvaus Suunta Päivä Kuvaaja

ESPOO, ESPOONKARTANO, MANKBY Liite 1 Georg Haggrén Kuvanro Alue Taso Yksikkö Kuvaus Suunta Päivä Kuvaaja 1 13 12 Alueen 13 ja 17 välissä olevan profiilipalkin N-profiili ennen sen poistamista. Vasemmalla kellari, rakennus 25. NE-SW 4.6.2013 GH 2 13 12 Yleiskuva. Stereokuvapari. Taustalla alue 19. Rakennukset

Lisätiedot

SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS. Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue. Vihiluodontie 590. Kempele

SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS. Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue. Vihiluodontie 590. Kempele SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue Vihiluodontie 590 Kempele ISS Proko Oy KIRKONMÄENHANKKEET SANKARIHAUTA-ALUE Tavoitteet... 1 Toimeksianto... 2 1. Kohteen perustiedot...2

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Vallinojan koulu ja päiväkoti, ulkoseinärakenteiden kuntoselvitys LIITE 1 / 1(14) Rakennustekniikan valokuvat

Vallinojan koulu ja päiväkoti, ulkoseinärakenteiden kuntoselvitys LIITE 1 / 1(14) Rakennustekniikan valokuvat Vallinojan koulu ja päiväkoti, ulkoseinärakenteiden kuntoselvitys LIITE 1 / 1(14) Kuva 1 Pohjoispääty, jossa keittiö ja päiväkoti vasemmalla ja koulusiipi oikealla. Kuva 2 Itäsivun julkisivu, jossa oikealla

Lisätiedot

Olavinlinnan Paksun bastionin eteläjulkisivu

Olavinlinnan Paksun bastionin eteläjulkisivu 1 Olavinlinnan Paksun bastionin eteläjulkisivu Kunnostustyöt Syksy 2010 Talvi 2011 Mirva Kleemola Rakennuskonservaattori AMK m.m.kleemola@gmail.com 040 963 6566 Tuija Väli-Torala Rakennuskonservaattori

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje

HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje HardiePlank kuitusementtipaneelien asennusohje Tuotteet ja tarvikkeet 3 Profiilit 4 Ennen asentamista 5 Asennusperiaatteet 6 Säilyttäminen 7 Työstäminen 8 Kiinnitystarvikkeet 9 Asentaminen 10 Asennustiedot

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22

LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 LIITE 7 KORPELA RANTA-ASEMAKAAVA RAKENNUS-, KULTTUURIHISTORIA- JA MAISEMATAR- KASTELU VALOKUVAT 1-22 Rakennukset, kulttuurihistoria Korpelan tilan entisessä talouskeskuksessa sijaitsevat asuinrakennus,

Lisätiedot

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin

Pohjakuva ja rakenteet. Seinä- ja alapohjarakenteiden toteutustavat tarkistettiin rakenneavauksin VANHAINKOTIKÄYTÖSSÄ OLLEEN RAKENNUKSEN RAKENNE - JA SISÄILMASTOTUTKIMUS Lähtötiedot Kohde on rakennettu 1980-luvulla Rakennus on ollut koko historiansa ajan vanhainkotikäytössä Tiloissa tehty pintasaneerauksia

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

Domus Litonii Aleksanterinkatu 50 E 6, Helsinki Väri tutkimus 10.10.2002 /Elisa Heikkilä

Domus Litonii Aleksanterinkatu 50 E 6, Helsinki Väri tutkimus 10.10.2002 /Elisa Heikkilä Domus Litonii Aleksanterinkatu 50 E 6, Helsinki Väri tutkimus 10.10.2002 /Elisa Heikkilä Huoneisto Aleksanterinkatu 50 E 6 liitetään tulevan remontin yhteydessä huoneistoon A 9, johon se alunperin ennen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197

Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197 Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat:

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT

11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Tulostettu 25.6.2016 1 / 7 11. MINERAALIPOHJAISET JULKISIVUMAALIT Kiviväri KS 2 Kiviväri S 5 Kiviväri KS 2 / 7 KIVIVÄRI KS Tuotekuvaus Fescon Kiviväri KS on kalkkisementtiperusteinen maali, jonka tartuntaominaisuuksia,

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava

RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto...

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen

VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen VTS-kotien palveluhinnasto 1.5.2016 alkaen Seinäpinnat Asukas saa materiaalit (maalit, tapetit ja lisätarvikkeet) remontoimattomaan asuntoon x Asukas tekee itse luvan saatuaan ohjeiden mukaan omakustanteinen

Lisätiedot

Kuntotutkimusraportin liite

Kuntotutkimusraportin liite Lämpökuvasivu 1 Liikuntasali,7 C 21 19 17,3 C,1 C 15,9 C 21,0 C Todennäköisimmin ilmavuoto. Lämpökuvasivu 2 Liikuntasali 28,9 C 28 26,0 C,0 C 17,0 C,3 C Mahdollisesti kostunut seinän alaosa. (ei tarkastettu

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+

Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Lämpöpuiset kylpytynnyrit Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Huomaa veden minimitäyttö tynnyrissä!! AMH-Puu Oy Puh. (03) 513 5569 Niemisvedentie 801 Faksi (03) 513 5561

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5. Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Göran Pertiö Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Haapakyläntie 19, 03100 Nummela Tutkimus pvm: 4.5.16 Raportointi pvm: 12.5.16 Läsnä olleet: Göran Pertiö ja

Lisätiedot

Villa Rulludd. Vesi- ja hyönteisvaurioiden korjaus Talvihuvilan ikkunoiden tiivistys Ta petti retuso i n n it / :L'3.1o.J.

Villa Rulludd. Vesi- ja hyönteisvaurioiden korjaus Talvihuvilan ikkunoiden tiivistys Ta petti retuso i n n it / :L'3.1o.J. . 119/ :L'3.1o.J.1)14 Villa Rulludd Vesi- ja hyönteisvaurioiden korjaus Talvihuvilan ikkunoiden tiivistys Ta petti retuso i n n it Rakennusentisöintiliike Ukri Oy Titti Pyörä lä 2014 SISÄLLYSLUETTELO KOHDE

Lisätiedot

Gurlin talon korjaustyön dokumentointi 2013-2014. Rakennusentisöintiliike Ukri Oy Mari Lehtinen ja Tiina Oinonen

Gurlin talon korjaustyön dokumentointi 2013-2014. Rakennusentisöintiliike Ukri Oy Mari Lehtinen ja Tiina Oinonen Gurlin talon korjaustyön dokumentointi 2013-2014 Rakennusentisöintiliike Ukri Oy Mari Lehtinen ja Tiina Oinonen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 YLEISTÄ KORJAUSTÖISTÄ 4 3 MAA- JA POHJARAKENNUS 4 4 JULKISIVUN

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Asennusruuvien proheesiotesti

Asennusruuvien proheesiotesti Raportti nro: 2016-20 Tilaaja: Kingi Oy Tarjous: 2016-189 Tekijät: Tiina Vuorio, Petri Fabrin Julkaisupvm: 27.4.2016 Tiedostonimi: 2016-20_asennusruuvien_proheesiotesti.pdf Tilaajan edustaja: Jorma Kinnunen

Lisätiedot

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE

TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE T arkastusraportti TEIJON VOIMALAITOS & RETKEILYALUE Perniö, SALO 1 METSÄHALLITUS Mia Puotunen 2008 T ARKASTUSRAPORTTI 13.11.2008 TEIJON VOIMALAITOS JA RETKEILYALUE Teijon retkeilyalue, Perniö VOIMALAITOS

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

Louhisaareri linnan restaurointitöistä v

Louhisaareri linnan restaurointitöistä v 0 Louhisaareri linnan restaurointitöistä v. 1965. Vuoden aikana on erilaisissa tehtävissä ollut samat henkilöt kuin edellisenäkin vuonna. Työn tulokset ja käytettävissä ollut aika oli kuitenkin vähäisempi

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 B 2 1 (6) Ryhmäperhepäiväkotien ylläpitosiivouksen palvelukuvaus 18.4.2012 1751/02.08.00/2012 RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTIEN YLLÄPITOSIIVOUS RYHMÄ- JA LEPOHUONEET Paperi- ja saippua-annostelijat

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT L E V O L A 1 JYLLIN LEIRIKESKUS / PÄÄRAKENNUS JA MAJOITUSTILAT PUKARANTIE 1123 38970 LAUHALA KUNTOTARKASTUS Tarkastusraportti 14.03.2016 L E V O L A 2 1. YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA Kuntotarkastusraportti

Lisätiedot

KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058

KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058 Sivu 1 / 13 Vastaanottaja: Lounaismaan OP Kiinteistökeskus Oy Reima Hakala Sibeliuksenkatu 3 30100 FORSSA KARTOITUSRAPORTTI, työno: 16058 As Oy Forssan Nikkilän-Hovi Tyhjä liiketila (entinen ravintola

Lisätiedot

Uunin rakentaminen helpommaksi

Uunin rakentaminen helpommaksi Uunin rakentaminen helpommaksi Meidän ei kannata antaa itsetekemisen ilon kariutua mihinkään alemmuuskompleksiin. Tekeminen ei ole salatiedettä vaan luontainen osa meidän elämäämme, vaikka sitä onkin pitkälti

Lisätiedot

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus

Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus 1 (4) MUISTIO 16.4.2014 KOTTBY LÅGSTADIESKOLA Pohjolankatu 45 00600 Helsinki Luokkahuoneen 223 ja ulkovälinevaraston 131 kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Tutkimusajankohta 19.2. 27.3.2014 Tilaaja

Lisätiedot

Restore Julkisivun korjausmenetelmä

Restore Julkisivun korjausmenetelmä Restore Julkisivun korjausmenetelmä Microbe Control Finland Oy Jouko Leppänen, p. +35 40 900 9856 jouko.leppanen@microbecontrol.fi TaloTerveys Lajunen Oy Raimo Lajunen, p. +358 45 314 3433 raimo.lajunen@taloterveys.fi

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1

LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 Kuva 1 Tuulikaappi, ulko-oven ja ovikynnyksen/karmin liitoskohta. Referenssipiste R 23 102-0,95 Mittausalue 2 min -2,4 20 1 0,95 Tuulikaapin ulko-oven ja ovikarmin ja kynnyksen

Lisätiedot

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje

BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rappausohje BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Simolinintie 1 06100 PORVOO (019) 5244 922 www.laastikulma.fi 2 RAPPAUSOHJE BETONIHARKKO, BETONIVALU, LECA-HARKKO JA SIPOREX Rapattava alusta Betoniharkko

Lisätiedot

KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS

KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS KOHTA HELPOTTAA SUOMEN HUUSSITEHDAS HUUSSIN PAKKAUSLISTA JA KOKOAMISOHJE 31.5.2012 PAKKAUSLISTA Tarvikepussi: vedin, ovisaranat, takaluukun saranat (Euromakki), lankahaka, työntösalpa, ruuvit 5x80 mm,

Lisätiedot

Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Rakennusten entistämisavustus

Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Rakennusten entistämisavustus Eija Suna, Varsinais-Suomen maakuntamuseo Rakennusten entistämisavustus Entistämisavustuksia myönnetään ensisijaisesti rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla (498/2010) suojeltuihin kohteisiin

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Vesilahden kirkko. Julkisivujen väritutkimus

Vesilahden kirkko. Julkisivujen väritutkimus Vesilahden kirkko Julkisivujen väritutkimus 20.5.2011 ------- MEl+TS 1 JOHDANTO Väritutkimuksen kohteena olivat Vesilahdella sijaitsevan puukirkon julkisivut. Kirkko on valmistunut vuonna 1802 ja sen on

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1 Asennusohjeet Huvimajoille Paradise 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORX-ruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

Kuntokartoitetun aluksen nimi Kuntokartoitetun aluksen rakennusvuosi Kuntokartoituksen tekopaikka Kuntokartoituksen ajankohta

Kuntokartoitetun aluksen nimi Kuntokartoitetun aluksen rakennusvuosi Kuntokartoituksen tekopaikka Kuntokartoituksen ajankohta PERINNEALUSTEN AVUSTUSHAKEMUS LIITE 2 KUNTOKARTOITUS OSA 1: PERUSTIEDOT Alus Kuntokartoitetun aluksen nimi Kuntokartoitetun aluksen rakennusvuosi Kuntokartoituksen tekopaikka Kuntokartoituksen ajankohta

Lisätiedot

Playhouse 6. pystytysohjeet. = n. 5,8 m 2

Playhouse 6. pystytysohjeet. = n. 5,8 m 2 Playhouse 6 pystytysohjeet SF = n.,8 m n. 0 mm 800 mm n. 8 cm n. 70 mm 0 mm 800 mm HUOM! Kaikissa tätä tuotetta koskevissa kysymyksissä ja yhteydenotoissa ilmoita jälleenmyyjälle tai tuotteen valmistajalle

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu Joensuu JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS KORJAUS RAPORTTI VÄLIAIKAISTUENNOISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 04.07.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot