MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2015"

Transkriptio

1

2

3

4 MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus

5 MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Sisällys I Maalarimestarin erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen... 3 II Maalarimestarin erikoisammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi Maalausalan töiden organisointi ja johtaminen Rakennusmaalaustöiden suunnittelu Tasoitetöiden suunnittelu Julkisivumaalaustöiden suunnittelu Maalaustyökokonaisuuden suunnittelu ja ohjeistaminen Rakennusmaalaustöiden toteutus Tasoitetöiden toteutus Julkisivumaalaustöiden toteutus Työpaikkaohjaajana toimiminen pintakäsittelyalalla Maalausalan yrittäjänä toimiminen Maalausalan työmenetelmien ja työhyvinvoinnnin kehittäminen Kokous-, neuvottelu- ja viestintätehtävät maalausalalla Kone- ja laitetekniikkaan perustuva maalaus Tasoitettavien betonipintojen etuoikaisut Rappaustyöt Betonijulkisivujen pinnoitus Puujulkisivujen maalaustyöt Kattopintojen maalaus- ja huoltotyöt Erikoispäällysteiden kiinnitystyöt Perinnemaaleilla maalaus Koristemaalaus Maalattujen pintojen korjaus ja entisöinti Liite. Tutkinnon kuvaus (ei sisälly määräykseen)

6 I Maalarimestarin erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen MAALARIMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Osaamisala: Maalausalan esimiestehtävissä toimiminen Osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 1. Maalausalan töiden organisointi ja johtaminen Osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee vähintään yhden osan 2. Rakennusmaalaustöiden suunnittelu 3. Tasoitetöiden suunnittelu 4. Julkisivumaalaustöiden suunnittelu Osaamisala: Maalausalan erikoistyötehtävissä toimiminen Osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 5. Maalaustyökokonaisuuden suunnittelu ja ohjeistaminen Osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee vähintään yhden osan 6. Rakennusmaalaustöiden toteutus 7. Tasoitetöiden toteutus 8. Julkisivumaalaustöiden toteutus Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee tarpeen mukaan 0-2 osaa siten, että koko tutkinto tulee sisältämään yhteensä 4 osaa. Kaikille valinnaisia tutkinnon osia ovat myös osaamisalakohtaiset valinnaiset osat toiselta osaamisalalta (osat 2-4 tai 6-8). 9. Työpaikkaohjaajana toimiminen pintakäsittelyalalla 10. Maalausalan yrittäjänä toimiminen 11. Maalausalan työmenetelmien ja työhyvinvoinnin kehittäminen 12. Kokous-, neuvottelu- ja viestintätehtävät maalausalalla 13. Kone- ja laitetekniikkaan perustuva maalaus 14. Tasoitettavien betonipintojen etuoikaisut 15. Rappaustyöt 16. Betonijulkisivujen pinnoitus 17. Puujulkisivujen maalaustyöt 18. Kattopintojen maalaus- ja huoltotyöt 19. Erikoispäällysteiden kiinnitystyöt 20. Perinnemaaleilla maalaus 21. Koristemaalaus 22. Maalattujen pintojen korjaus ja entisöinti Maalarimestarin erikoisammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa. Tutkinto muodostuu yhteensä neljästä tutkinnon osasta, jotka ovat yksi osaamisalan pakollinen tutkinnon osa, yksi oman osaamisalan valinnainen osa ja kaksi osaa kaikista valinnaisista tutkinnon osista (=osaamisalakohtaiset ja kaikille valinnaiset tutkinnon osat). 3

7 II Maalarimestarin erikoisammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset määrittävät, mitä tutkinnon suorittajan tulee osata suorittaessaan kyseistä tutkinnon osaa. Ammattitaidon osoittaminen -kohdassa määritellään, mitä tutkinnon suorittaja tekee osoittaakseen ammattitaitonsa. Tutkintotilaisuudessa osoitettava ammattitaito arvioidaan hyväksytyn suorituksen kriteerien mukaisesti. n ammattitaitoa arvioivat työnantajien, työntekijöiden ja opettajien edustajat, joilla on hyvä ammattitaito kyseisen näyttötutkinnon alalta. 1 Maalausalan töiden organisointi ja johtaminen Ammattitaitovaatimukset osaa suunnitella, organisoida ja johtaa työryhmän toimintaa työlainsäädännön mukaan edustaa yritystä neuvottelutilanteissa laatia ja tallentaa suunnitteluasiakirjoja ja työtoiminnasta syntyviä dokumentteja. Ammattitaidon osoittaminen osoittaa ammattitaitonsa toimimalla maalaustyönjohtajana työmaaoloissa. Hän perehdyttää ja ohjaa työntekijää maalaustehtäviin ja osallistuu joko pää-, sivu- tai aliurakoitsijan roolissa työmaan neuvottelutilanteisiin. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään siten, että ammattitaito voidaan luotettavasti arvioida. Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain suunnittelee, organisoi ja johtaa työryhmän toimintaa työlainsäädännön mukaan. määrittelee vastuualueensa työprosessit huolehtii nuorten työntekijöiden erityissuojelusta (L998/1993) toimii vastuualueensa esimiehenä yrityksen liikeidean, strategian ja arvojen mukaisesti valvoo työturvallisuusmääräysten noudattamista noudattaa yrityksen käyttämää laatujärjestelmää tai vastaavia toimintaohjeita huolehtii vastuualueensa ympäristönsuojelusta, jätteiden lajittelusta ja käsittelystä ratkaisee ongelmia ja ristiriitatilanteita ottaen huomioon eri osapuolten eriävät näkemykset huolehtii vastuualueensa henkilöiden työajan käytöstä ja työssä jaksamisesta laatii työsuojelun toimintaohjelman ottaen huomioon keskeisen sisällön laista työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta tarkastaa työntekijöiden tarvitsemat luvat ja kortit 4

8 ottaa suunnittelussa huomioon työelämää koskevan tietosuojalain kartoittaa ja arvioi vastuualueensa henkilöstö- ja osaamistarpeita sekä työturvallisuus- kone- ja laiteriskejä huolehtii omasta ajankäytöstään ja työssäjaksamisestaan. edustaa yritystä neuvottelutilanteissa. neuvottelee työmaalla ali-, sivu- tai pääurakoitsijan kanssa tavoitteena maalaustöiden sujuvuuden varmistaminen ohjaa ryhmien välistä yhteistyötä ja sovittelee henkilöiden välisiä ristiriitoja ohjaa tarvittaessa eri kulttuurista tulevia työntekijöitä toimii suunnittelukokouksissa oman työryhmänsä etujen mukaisesti pitää yhteyttä oman toiminta-alueensa sidosryhmiin. laatii ja tallentaa suunnitteluasiakirjoja ja työtoiminnasta syntyviä dokumentteja. solmii työsopimukset aatii tarvittaessa kirjalliset varoitukset, sekä lomautus- ja irtisanomisilmoitukset ottaen huomioon maalausalan TES:n ja työsopimuslain asiaa koskevat määräykset hoitaa sähköistä työaikakirjanpitoa laatii kokouspöytäkirjoja laskee taulukkolaskentaohjelmaa käyttäen työntekijälle maksettavan urakkapalkan. 2 Rakennusmaalaustöiden suunnittelu Ammattitaitovaatimukset osaa laatia urakkatarjouksen laatia tarjouspyyntöjen perusteella tehtävät maalaustyösuunnitelmat arvioida suunniteltujen töiden aikatauluja sekä työ- ja materiaalimenekkiä valmistella työmaaolosuhteet siten, että työt voidaan aloittaa. Ammattitaidon osoittaminen osoittaa ammattitaitonsa toimimalla työmaaolissa työkohteen maalaustyön suunnittelijana ja urakkatarjouksen laatijana. Urakkatarjous voi olla todellinen tai kuvitteellinen. Suunnittelutyöhön kuuluu myös osallistuminen urakkasopimusneuvotteluihin. Siltä osin kuin vaadittava 5

9 ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään siten, että ammattitaito voidaan luotettavasti arvioida. Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain laatii urakkatarjouksen. laatii toteutuskelpoisen urakkatarjouksen, joka sisältää hintaerittelyn eri työvaiheista hintaerittelyt materiaaleista ja koneista yleiskulut hintaerittelyn lisätöistä. laatii tarjouspyyntöjen perusteella tehtävät maalaustyösuunnitelmat. laatii työmaakohtaisia maalaustöiden turvallisuussuunnitelmia käyttää ja tallentaa suunnitteluun liittyviä asiakirjoja laatii tarvittavia muutosehdotuksia esittelee maalaustyösuunnitelmat urakkasopimusneuvotteluissa. arvioi suunniteltujen töiden aikatauluja sekä työ- ja materiaalimenekkiä. suunnittelee työntekijämäärät aikataulujen mukaisesti tekee työhön liittyviä teline-, kalusto- ja varastointisuunnitelmia tekee työhön liittyviä materiaalitilauksia. valmistelee työmaaolosuhteet siten, että työt voidaan aloittaa. järjestää työmaan henkilöstötilat työministeriön päätösten mukaisesti (977/94) antaa työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehtii, että työntekijä perehdytetään riittävästi huolehtii ja tarkastaa, että työmaalla on saatavilla käyttöturvallisuustiedotteet ja niiden mukaiset henkilösuojaimet opastaa työntekijöitä käyttämään turvallisesti telineitä ja nostimia. 6

10 3 Tasoitetöiden suunnittelu osaa laatia urakkatarjouksen laatia tarjouspyyntöjen perusteella tehtävät tasoitetyösuunnitelmat arvioida suunniteltujen töiden aikatauluja sekä työ- ja materiaalimenekkiä valmistella työmaaolosuhteet siten, että työt voidaan aloittaa. Ammattitaidon osoittaminen osoittaa ammattitaitonsa toimimalla työmaaolissa työkohteen tasoitetyön suunnittelijana ja urakkatarjouksen laatijana. Urakkatarjous voi olla todellinen tai kuvitteellinen. Suunnittelutyöhön kuuluu myös osallistuminen urakkasopimusneuvotteluihin. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään siten, että ammattitaito voidaan luotettavasti arvioida. Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain laatii urakkatarjouksen. laatii toteutuskelpoisen urakkatarjouksen, joka sisältää hintaerittelyn eri työvaiheista hintaerittelyt materiaaleista ja koneista yleiskulut hintaerittelyn lisätöistä. laatii tarjouspyyntöjen perusteella tehtävät tasoitetyösuunnitelmat. laatii työmaakohtaisia tasoitetöiden turvallisuussuunnitelmia käyttää ja tallentaa suunnitteluun liittyviä asiakirjoja laatii tarvittavia muutosehdotuksia esittelee tasoitetyösuunnitelmat urakkasopimusneuvotteluissa. arvioi suunniteltujen töiden aikatauluja sekä työ- ja materiaalimenekkiä. suunnittelee työntekijämäärät aikataulujen mukaisesti tekee työhön liittyviä teline-, kalusto- ja varastointisuunnitelmia tekee työhön liittyviä materiaalitilauksia. 7

11 valmistelee työmaaolosuhteet siten, että työt voidaan aloittaa. järjestää työmaan henkilöstötilat työministeriön päätösten mukaisesti (977/94) antaa työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava, että työntekijä perehdytetään riittävästi huolehtii ja tarkastaa, että työmaalla on saatavilla käyttöturvallisuustiedotteet ja niiden mukaiset henkilösuojaimet opastaa työntekijöitä käyttämään turvallisesti telineitä ja nostimia. 4 Julkisivumaalaustöiden suunnittelu Ammattitaitovaatimukset osaa laatia urakkatarjouksen laatia tarjouspyyntöjen perusteella tehtävät julkisivumaalaustyösuunnitelmat arvioida suunniteltujen töiden aikatauluja sekä työ- ja materiaalimenekkiä valmistella työmaaolosuhteet siten, että työt voidaan aloittaa. Ammattitaidon osoittaminen osoittaa ammattitaitonsa toimimalla työmaaolissa työkohteen julkisivumaalaustyön suunnittelijana ja urakkatarjouksen laatijana. Urakkatarjous voi olla todellinen tai kuvitteellinen. Suunnittelutyöhön kuuluu myös osallistuminen urakkasopimusneuvotteluihin. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään siten, että ammattitaito voidaan luotettavasti arvioida. Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain laatii urakkatarjouksen. laatii toteutuskelpoisen urakkatarjouksen, joka sisältää hintaerittelyn eri työvaiheista hintaerittelyt materiaaleista ja koneista yleiskulut hintaerittelyn lisätöistä. 8

12 laatii tarjouspyyntöjen perusteella tehtävät maalaustyösuunnitelmat. laatii työmaakohtaisia julkisivumaalaustöiden turvallisuussuunnitelmia käyttää ja tallentaa suunnitteluun liittyviä asiakirjoja laatii tarvittavia muutosehdotuksia esittelee maalaustyösuunnitelmat urakkasopimusneuvotteluissa. arvioi suunniteltujen töiden aikatauluja sekä työ- ja materiaalimenekkiä. suunnittelee työntekijämäärät aikataulujen mukaisesti tekee työhön liittyviä teline-, kalusto- ja varastointisuunnitelmia tekee työhön liittyviä materiaalitilauksia. valmistelee työmaaolosuhteet siten, että työt voidaan aloittaa. järjestää työmaan henkilöstötilat työministeriön päätösten mukaisesti (977/94) antaa työntekijälle riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä huolehdittava, että työntekijä perehdytetään riittävästi huolehtii ja tarkastaa, että työmaalla on saatavilla käyttöturvallisuustiedotteet ja niiden mukaiset henkilösuojaimet opastaa työntekijöitä käyttämään turvallisesti telineitä ja nostimia. 5 Maalaustyökokonaisuuden suunnittelu ja ohjeistaminen Ammattitaitovaatimukset osaa suunnitella maalaustyökokonaisuuksia ohjeistaa työmaan muita vastuuhenkilöitä heiltä edellytettävistä toimenpiteistä maalaustöiden etenemiseksi ja valmistumiseksi opastaa alempiin palkkaryhmiin kuuluvia työntekijöitä. 9

13 Ammattitaidon osoittaminen osoittaa ammattitaitonsa toimimalla maalaustyömaalla työryhmän nokkamiehenä. Tutkintosuoritukseen tulee sisältyä päivittäisten työtehtävien sujuvuuden varmistaminen ennakoimalla, neuvottelemalla ja ohjaamalla. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida käytännön työtehtävissä osoittaa, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin. Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain suunnittelee maalaustyökokonaisuuksia. tekee asiakkaalle tai tilaajalle ehdotuksia käsiteltäville pinnoille soveltuviksi pintakäsittelyvaihtoehdoiksi punnitsee eri pintakäsittelyvaihtoehtojen kustannusvaikutuksia erilaisilla huoltoväleillä suorittaa eri materiaalien, värisävyjen ja työmenetelmien testaukset ja koemaalaukset ennakoi työkokonaisuuden valmistumista vaarantavia ongelmatilanteita laatii tietotekniikkaa hyödyntäen työselostuksia ja työohjeita. ohjeistaa työmaan muita vastuuhenkilöitä heiltä edellytettävistä toimenpiteistä maalaustöiden etenemiseksi ja valmistumiseksi. laatii ohjeet valmiiden pintojen suojauksista ohjeistaa työmaan muita vastuuhenkilöitä maalaustöiden suoritusajankohtiin ja -olosuhteisiin liittyvistä perusedellytyksistä ohjeistaa tarvittaessa yrityksen sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita maalaustyökokonaisuuden toteuttamiseen liittyvistä erityisvaatimuksista edustaa yritystä työmaapalavereissa tekee tarvittaessa materiaaleihin tai käsittelyalustaan liittyvät reklamaatiot. opastaa alempiin palkkaryhmiin kuuluvia työntekijöitä. näyttää tarvittaessa itse mallia miten työsuoritukset on tehtävä antaa työntekijöille välittömästi asianmukaista palautetta kannustaa työntekijöitä hyviin työsuorituksiin tuntee maalausalan TES:n keskeisen sisällön laskee tunti- ja urakkapalkkoja taulukkolaskentaohjelmalla. 10

14 6 Rakennusmaalaustöiden toteutus Ammattitaitovaatimukset osaa toimia työmaan vastuullisena maalaustyöntekijänä varmistaa, että työ etenee työselityksen ja työmaa-aikataulun mukaisesti varmistaa, että rakennusmaalaustyöt voidaan suorittaa turvallisesti ja ympäristöä vaarantamatta. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa toimimalla työmaalla sisämaalaustöissä yksin tai työryhmän vastuullisena maalaustyön tekijänä. Tutkintosuoritukseen tulee sisältyä huonetilojen maalaustyökokonaisuus esikäsittelyistä valmiiseen pintaan. Tyypillinen kohde voi olla esimerkiksi yhden asunnon kaikki sisämaalaustyöt. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida käytännön työtehtävissä osoittaa, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin. Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain toimii työmaan vastuullisena maalaustyöntekijänä. suorittaa itse rakennusmaalaustyöt laaja-alaisesti perehdyttää ja ohjaa muut työntekijät työtehtäviin antaa työntekijöille välittömästi asianmukaista palautetta kannustaa työntekijöitä hyviin työsuorituksiin suorittaa työn ammattilaiselle ominaisella joutuisuudella tekee tehdystä työstä taulukkolaskentaohjelmalla urakkapalkkalaskelman. varmistaa, että työ etenee työselityksen ja työmaa-aikataulun mukaisesti. varaa työsuoritukseen tarvittavat telineet, nostimet, valaisimet, työvälineet, koneet ja laitteet suorittaa työselitysten ja urakkasopimusten mukaiset materiaalitilaukset noudattaa Maalaus RYL:n laatuvaatimuksia noudattaa työmaan aikataulua ja reagoi ajoissa muuttuneisiin tilanteisiin. 11

15 varmistaa, että rakennusmaalaustyöt voidaan suorittaa turvallisesti ja ympäristöä vaarantamatta. varmistaa, että työpaikalla on käytettävissä maalaustyössä tarvittavat henkilösuojaimet tarkistaa, että työtelineet on koottu valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti varmistaa, että työpaikalla on nähtävissä siellä käytettäviä tuotteita koskevat käyttöturvallisuustiedotteet huolehtii työssä muodostuvien jätteiden lajittelusta. 7 Tasoitetöiden toteutus Ammattitaitovaatimukset osaa toimia työmaan vastuullisena tasoitetyöntekijänä varmistaa, että työ etenee työselityksen ja työmaa-aikataulun mukaisesti varmistaa, että tasoitetyöt voidaan suorittaa turvallisesti ja ympäristöä vaarantamatta. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa toimimalla työmaalla tasoitetöissä yksin tai työryhmän vastuullisena tasoitetyön tekijänä. Tutkintosuoritukseen tulee sisältyä tasoitemassan levitystä sekä käsityövälineillä että koneellisesti. Tyypillinen kohde voi olla esimerkiksi yhden asunnon kaikki tasoitetyöt. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida käytännön työtehtävissä osoittaa, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin. Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain toimii työmaan vastuullisena tasoitetyöntekijänä. suorittaa itse tasoitetyöt laaja-alaisesti perehdyttää ja ohjaa muut työntekijät työtehtäviin antaa työntekijöille välittömästi asianmukaista palautetta kannustaa työntekijöitä hyviin työsuorituksiin suorittaa työn ammattilaiselle ominaisella joutuisuudella tekee tehdystä työstä taulukkolaskentaohjelmalla urakkapalkkalaskelman. 12

16 varmistaa, että työ etenee työselityksen ja työmaa-aikataulun mukaisesti. varaa työsuoritukseen tarvittavat telineet, nostimet, valaisimet, työvälineet, koneet ja laitteet suorittaa työselitysten ja urakkasopimusten mukaiset materiaalitilaukset noudattaa Maalaus RYL:n laatuvaatimuksia noudattaa työmaan aikataulua ja reagoi ajoissa muuttuneisiin tilanteisiin. varmistaa, että tasoitetyöt voidaan suorittaa turvallisesti ja ympäristöä vaarantamatta. varmistaa, että työpaikalla on käytettävissä tasoitetyössä tarvittavat henkilösuojaimet tarkistaa, että työtelineet on koottu valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti varmistaa, että työpaikalla on nähtävissä siellä käytettäviä tuotteita koskevat käyttöturvallisuustiedotteet huolehtii työssä muodostuvien jätteiden lajittelusta. 8 Julkisivumaalaustöiden toteutus Ammattitaitovaatimukset osaa toimia julkisivutyömaan vastuullisena maalaustyöntekijänä varmistaa, että työ etenee työselityksen ja työmaa-aikataulun mukaisesti varmistaa, että julkisivumaalaustyöt voidaan suorittaa turvallisesti ja ympäristöä vaarantamatta. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa toimimalla työmaalla julkisivumaalaustöissä yksin tai työryhmän vastuullisena maalaustyön tekijänä. Tutkintosuorituksessa tulee esiintyä kiviainesjulkisivun maalaustyökokonaisuus esikäsittelyistä valmiiseen pintaan. Tyypillinen kohde voi olla esimerkiksi rapattu kerrostalo, jonka vanha pinnoite uusitaan kokonaisuudessaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida käytännön työtehtävissä osoittaa, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin. 13

17 Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain toimii julkisivutyömaan vastuullisena maalaustyöntekijänä. suorittaa itse julkisivumaalaustyöt laaja-alaisesti perehdyttää ja ohjaa muut työntekijät työtehtäviin antaa työntekijöille välittömästi asianmukaista palautetta kannustaa työntekijöitä hyviin työsuorituksiin suorittaa työn ammattilaiselle ominaisella joutuisuudella tekee tehdystä työstä taulukkolaskentaohjelmalla urakkapalkkalaskelman. varmistaa, että työ etenee työselityksen ja työmaa-aikataulun mukaisesti. varaa työsuoritukseen tarvittavat telineet, nostimet, valaisimet, työvälineet, koneet ja laitteet suorittaa työselitysten ja urakkasopimusten mukaiset materiaalitilaukset noudattaa Maalaus RYL:n laatuvaatimuksia noudattaa työmaan aikataulua ja reagoi ajoissa muuttuneisiin tilanteisiin. varmistaa, että rakennusmaalaustyöt voidaan suorittaa turvallisesti ja ympäristöä vaarantamatta. huolehtii työmaan aitauksista ja varoitusmerkinnöistä varmistaa, että työpaikalla on käytettävissä maalaustyössä tarvittavat henkilösuojaimet tarkistaa, että työtelineet on koottu valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti varmistaa, että työpaikalla on nähtävissä siellä käytettäviä tuotteita koskevat käyttöturvallisuustiedotteet huolehtii työssä muodostuvien jätteiden lajittelusta. 14

18 9 Työpaikkaohjaajana toimiminen pintakäsittelyalalla Ammattitaitovaatimukset osaa suunnitella pintakäsittelyalan työpaikalla järjestettävää koulutusta, ammattiosaamisen näyttöjä tai tutkintotilaisuuksia yhteistyössä koulutuksen järjestäjän tai tutkinnon järjestäjän kanssa ohjata opiskelijaa ja arvioida opiskelijan työpaikalla tapahtuvaa oppimista arvioida tutkinnon suorittajan osaamista ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa. Ammattitaidon osoittaminen osoittaa tutkintotilaisuudessa ammattitaitonsa toimimalla vastuualueellaan opiskelijan tai työharjoittelijan työpaikkaohjaajana. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään siten, että ammattitaito voidaan luotettavasti arvioida. Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain suunnittelee pintakäsittelyalan työpaikalla järjestettävää koulutusta. arvioi työtehtävien ja työpaikan soveltuvuuden opiskelijan oppimistavoitteisiin perehtyy opiskelijan opiskelusuunnitelman tai -sopimuksen sisältöön perehtyy huolellisesti ko. tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja tutkinnon perusteisiin selvittää keskustellen opiskelijan nykyisen osaamisen tason selvittää opiskelijalle, millaista osaamista työpaikan työtehtävissä tarvitaan suunnitelee ammattiosaamisen näyttöjä tai tutkintotilaisuuksia tuo esiin työpaikan mahdollisuudet tutkintotilaisuuksien järjestämiseen tuo esiin työpaikalla voimassa olevat työsuojelu- ja työturvallisuusmäräykset ja maalausalan erityissäädökset. ohjaa ja arvioi opiskelijan työpaikalla tapahtuvaa oppimista. hallitsee itse maalaustyöt laaja-alaisesti niin, että osaa ohjata ja antaa palautetta opiskelijan oppimisesta perehdyttää opiskelijan siten, että hänelle muodostuu selkeä kokonaiskuva työpaikasta, työpaikan prosesseista ja omista työtehtävistä selvittää opiskelijalle, millaista osaamista työpaikalla edellytetään ottaa ohjauksessa huomioon erilaiset opiskelijat, opiskelijoiden oppimisen edellytykset, terveyden ja toimintakyvyt sekä mahdollisen tuen tarpeen ohjaa tarvittaessa myös vieraskielisiä työntekijöitä 15

19 kannustaa opiskelijaa seuraamaan ja dokumentoimaan oman oppimisensa edistymistä. arvioi tutkinnon suorittajan osaamista ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa. tuntee tutkinnossa suoritettavat työtehtävät yksityiskohtaisesti siten, että osaa arvioida tutkinnon suorittajan osaamista suhteessa ammatin osaamisvaatimuksiin arvioi opiskelijan osaamista tutkinnon perusteiden mukaisesti osallistuu arviointikeskusteluun perustelemalla oman näkemyksensä opiskelijan osaamisesta dokumentoi tarvittaesssa oman arviointinsa ja noudattaa salassapitoa koskevia määräyksiä koulutuksen järjestäjän ohjeistuksen mukaisesti tietää osaamisen arvioijana toimimisen esteellisyyskysymykset. 10 Maalausalan yrittäjänä toimiminen Ammattitaitovaatimukset osaa tarkastella maalausalan yrittäjänä toimimisen riskejä ja mahdollisuuksia kehittää liikeideaa ja päivittää liiketoimintasuunnitelmaa. Ammattitaidon osoittaminen osoittaa ammattitaitonsa kehittämällä oman yrityksensä liiketoimintaa. n osaamista arvioidaan tutkintotilaisuuksissa syntyneistä dokumenteista. Siltä osin kuin vaadittavaa ammattitaitoa ei voida tutkintotilaisuuksissa osoittaa, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin siten, että ammattitaito voidaan luotettavasti arvioida. 16

20 Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain tarkastelee maalausalan yrittäjänä toimimisen riskejä ja mahdollisuuksia. kuvaa yrityksensä koko toimintaa tekemällä siitä prosessikaavion seuraa toiminnan kannattavuuteen vaikuttavia indikaattoreita laatii alalle tyypillisiä teknisiä investointilaskelmia arvioi vastuullaan olevien toimintojen kannattavuutta, kustannustehokkuutta ja niiden kehittymistä etsii mahdollisuuksia tasoittaa kausivaihteluja tekee yrityksen toiminnasta riskienhallinta-analyysin tutkii verkostoitumisen tuomia mahdollisuuksia. kehittää liikeideaa ja päivittää liiketoimintasuunnitelmaa. tekee yritykselleen asiakastarveanalyysin tuotteistaa maalausalan palveluja määrittelee, mitä palveluja kannattaa ostaa yrityksen ulkopuolelta päivittää tai tekee uuden markkinointisuunnitelman parantaa yrityksen kotisivuja ja ulkoista näkyvyyttä toteuttaa lain mukaiset henkilöstön kehittämissuunnitelmat. 11 Maalausalan työmenetelmien ja työhyvinvoinnnin kehittäminen Ammattitaitovaatimukset osaa kehittää maalaustyömenetelmiä ergonomisista lähtökohdista huolehtii yrityksen työntekijöiden työhyvinvoinnista. Ammattitaidon osoittaminen osoittaa ammattitaitonsa kehittämällä maalausalan yrityksen työmenetelmiä ja työhyvinvointia. n osaamista arvioidaan tutkintotilaisuuksissa syntyneistä dokumenteista. Siltä osin kuin vaadittavaa ammattitaitoa ei voida tutkintotilaisuuksissa osoittaa, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin siten, että ammattitaito voidaan luotettavasti arvioida. 17

21 Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain kehittää maalaustyömenetelmiä ergonomisista lähtökohdista arvioi työn energiatehokkuuden parantamismahdollisuuksia kehittää työprosessin energiatehokkuutta tekee ehdotuksia työn kuormittavuuden alentamiseksi tekee parannusehdotuksia pölynhallinnan tehostamiseksi arvioi työolosuhteista johtuvien muiden haittatekijöiden, kuten melun, vääränlaisen valaistuksen, sopimattomien lämpöolosuhteiden, ilmavirtausten ja kemikaalivaarojen vähentämismahdollisuuksia. huolehtii yrityksen työntekijöiden työhyvinvoinnista. laatii sairauspoissaolojen hallintajärjestelmän hyödyntää työeläkelaitoksen työhyvinvointipalveluja seuraa työntekijöiden työilmapiiriä kyselyiden avulla huolehtii, että työntekijöillä on riittävät ensiapuvalmiudet selvittää työntekijöiden kuntoutusmahdollisuuksia laatii toimintamallin kiusaamis- ja häirintätilanteita varten. 12 Kokous-, neuvottelu- ja viestintätehtävät maalausalalla Ammattitaitovaatimukset osaa markkinoida ja viestittää yrityksen toiminnasta hoitaa yrityksen kokoustehtäviä. Ammattitaidon osoittaminen osoittaa ammattitaitonsa luomalla hyviä toimintatapoja asiakasyhteistyön kehittämiseksi. Hän kehittää yrityksen markkinointiin ja viestintään liittyviä toimintoja sekä hoitaa yrityksen kokoustehtäviä. Hän esittelee yrityksen toimintatapoja asiakkaille. Tutkinnon suorittajan osaamista arvioidaan edellä mainituista toiminnoista ja tehtävistä syntyneistä dokumenteista sekä kokoustilanteessa käytetyistä puheenvuoroista. Siltä osin kuin vaadittavaa ammattitaitoa ei voida tutkintotilaisuuksissa osoittaa, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin siten, että ammattitaito voidaan luotettavasti arvioida. 18

22 Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain markkinoi ja viestittää yrityksen toiminnasta. markkinoi yrityksen osaamista asiakaskunnan laajentamiseksi ylläpitää yrityksen referenssikansiota suunnittelee määrätylle asiakasryhmälle yritysesittelyn markkinoi yritystä monipuolisesti viestintävälineitä hyödyntäen laatii maalaustöiden etenemisestä tiedotteita asiakkaille. hoitaa yrityksen kokoustehtäviä. toimii maalausalan työehtosopimuksen neuvottelujärjestelmän mukaisesti laatii kokouskutsut ja pöytäkirjat tietotekniikkaa hyödyntäen hoitaa kokouksen ennakkojärjestelyt toimii kokouksen puheenjohtajana tai sihteerinä käy neuvotteluja eri henkilöstöryhmien kanssa ratkaisee ongelmia ja ristiriitatilanteita ottaen huomioon eri osapuolten eriävät näkemykset. 13 Kone- ja laitetekniikkaan perustuva maalaus Ammattitaitovaatimukset osaa antaa käytön opastusta laitteiden avulla työskenteleville henkilöille huolehtia erityistä osaamista ja huolenpitoa edellyttävien teknisten laitteiden toimintavarmuudesta. Ammattitaidon osoittaminen osoittaa tutkintotilaisuudessa ammattitaitonsa toimimalla vastuualueellaan käytettävien koneiden ja laitteiden jatkuvasta toimintakunnosta. Käytössä tulee olla vähintään kolme erilaista laitetyyppiä seuraavista: hydrauliset henkilönostimet, hydrauliset tavaranostimet, korkeapainelaitteet, suihkupuhdistuslaitteet, paineilmalaitteet. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään siten, että ammattitaito voidaan luotettavasti arvioida. 19

23 Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain antaa käytön opastusta laitteiden avulla työskenteleville henkilöille hallitsee itse kone- ja laitetekniikkaan perustuvat maalaustyöt laaja-alaisesti niin, että osaa perehdyttää ja ohjata työntekijän määrätyillä laitteilla suoritettaviin työtehtäviin ohjaa, kouluttaa ja perehdyttää turvalliseen työskentelyyn alla mainituilla laitteilla (vähintään kolme) työskenteleviä työntekijöitä - hydrauliset henkilönostimet - hydrauliset tavaranostimet - korkeapainelaitteet - suihkupuhdistuslaitteet - paineilmalaitteet. huolehtii erityistä osaamista ja huolenpitoa edellyttävien teknisten laitteiden toimintavarmuudesta. asentaa laitteet käyttökuntoon suorittaa asennustyön ammattilaiselle ominaisella joutuisuudella huolehtii laitteiden päivittäisistä ja määräaikaisista tarkastuksista valvoo laitteiden huolto-ohjelman toteutumista. 14 Tasoitettavien betonipintojen etuoikaisut Ammattitaitovaatimukset osaa ohjata ja kouluttaa etuoikaisutöitä suorittavia työntekijöitä tarkastaa ja tutkia työkohteen betoniset seinäpinnat tehdä kirjallisen työsuunnitelman tehdä etuoikaisutöitä Ammattitaidon osoittaminen osoittaa ammattitaitonsa tekemällä työmaaoloissa etuoikaisutyötä siinä laajuudessa, että työssä esiintyy seinäpintojen lisäksi kulma tai nurkka. Tutkintosuoritukseen tulee sisältyä seuraavat työvaiheet: alustan esikäsittely, hionta ja etuoikaisu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida käytännön työtehtävissä osoittaa, ammattitaidon osoittamista voidaan täydentää muilla tavoin. 20

14.1.2013. Lausuntopyyntö 3/421/2013. Näyttötutkinnon perusteet MAALARIN AMMATTITUTKINTO 2013. Määräys xx/011/2013. Määräykset ja ohjeet 2013:xx

14.1.2013. Lausuntopyyntö 3/421/2013. Näyttötutkinnon perusteet MAALARIN AMMATTITUTKINTO 2013. Määräys xx/011/2013. Määräykset ja ohjeet 2013:xx 14.1.2013 Lausuntopyyntö 3/421/2013 Näyttötutkinnon perusteet MAALARIN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys xx/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:xx SISÄLTÖ 1 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen............

Lisätiedot

TALONRAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET 2014

TALONRAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET 2014 Näyttötutkinnon perusteet TALONRAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET 2014 Määräys 25/011/2014 Määräykset ja ohjeet 2014:25 Määräykset ja ohjeet 2014:25 Näyttötutkinnon perusteet TALONRAKENNUSALAN

Lisätiedot

ELINTARVIKETEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015

ELINTARVIKETEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet ELINTARVIKETEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 1/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:1 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:1 ISBN 978-952-13-6036-7 (pdf) ISSN-L

Lisätiedot

YMPÄRISTÖALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015

YMPÄRISTÖALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet YMPÄRISTÖALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 17/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:10 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:10 ISBN 978-952-13-6061-9 (pdf) ISSN-L 1798-887X

Lisätiedot

VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011

VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 8/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:6 Määräykset ja ohjeet 2011:6 Näyttötutkinnon perusteet VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO, TALONRAKENTAJA TALONRAKENTAJAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 2 Rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon valtakunnalliset

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas

OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas OSAAMISEN AVAIMET TEKEMÄLLÄ! Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen opas Merkonomit Raahen Porvari- ja Kauppakoulu Sisällys HYVÄ TIETÄÄ TYÖSSÄOPPIMISJAKSOSTA... 1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT... 1

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Opetussuunnitelma Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Hyväksytty 1.0/18.6.2008 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (102) Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto. Talonrakennuksen koulutusohjelma. Talonrakentaja

OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto. Talonrakennuksen koulutusohjelma. Talonrakentaja 1 OPETUSSUUNNITELMA Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma Talonrakentaja 2 SISÄLLYS 1 RAKENNUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2 TUTKINNON RAKENNE... 4 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN JA

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

FINANSSIALAN AMMATTITUTKINTO 2014

FINANSSIALAN AMMATTITUTKINTO 2014 Näyttötutkinnon perusteet FINANSSIALAN AMMATTITUTKINTO 2014 Määräys 23/011/2014 Määräykset ja ohjeet 2014:23 Määräykset ja ohjeet 2014:23 Näyttötutkinnon perusteet FINANSSIALAN AMMATTITUTKINTO 2014 Määräys

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO 2012

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 10/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:5 Määräykset ja ohjeet 2012:5 Näyttötutkinnon perusteet TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO 2012

Lisätiedot

KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO

KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO KIRJAPAINOTEKNIKON ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus 2001 ISBN 952 13 1136 3 1 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN DNO 10/011/2001 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava PÄIVÄMÄÄRÄ

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Rakennusalan perustutkinto, TALONRAKENTAJA Yhtymähallitus 17.11.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 1 2 Rakennusalan arvoperusta... 2 3 Rakennusalan perustutkinnon

Lisätiedot

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 47/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:10 Määräykset ja ohjeet 2010:10 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN

Lisätiedot