Ene Vesihuoltotekniikka. Vesi- ja viemärikalusteet. Vesi- ja viemärikalusteet. Vesi- ja viemärikalusteet. Vesijohtokalusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "31.10.2014. Ene-58.3117 Vesihuoltotekniikka. Vesi- ja viemärikalusteet. Vesi- ja viemärikalusteet. Vesi- ja viemärikalusteet. Vesijohtokalusteet"

Transkriptio

1 Vesijohtokalusteet Ene Vesihuoltotekniikka Luento Vesijohtokalusteet ovat vesijohtojen päätepisteisiin asennettuja laitteita, joiden kautta otetaan vettä eri käyttötarkoituksiin Vesijohtokalusteille on asetettu erilaisia materiaalia, käyttöä, virtaamia, ääntä, turvallisuutta yms.koskevia vaatimuksia Näiden vaatimusten toteutuminen voidaan varmistaa CEmerkinnällä, ympäristöministeriön antamalla tyyppihyväksyntäpäätöksellä tai vast. selvityksellä Page 1 ENERGIATEKNIIKAN LAITOS Vesijohtokalusteet Vesijohtokalusteet Kalusteet varustetaan valmistajan leimalla ja koeponnistetaan 1,6 MPa paineella Kalusteiden tulee täyttää tietyt äänitasovaatimukset Hanan pinta ei saa polttaa käyttäjää, eikä hana saa antaa liian kuumaa vettä, max 65 o C Vesijohtokalusteet varustetaan suluilla Vesipisteiden virtaamat ja Painehäviöt Vesikalusteesta on saatava niin suuri vesivirta, että sitä voidaan tyydyttävästi käyttää aiottuun tarkoitukseen Kullekin hanatyypille on määritelty normivirtaama Normivirtaamat: D1, s.35, taulukko 1 Painehäviöt: vesikalusteen painehäviönä käytetään valmistajan ilmoittamaa arvoa (kuitenkin vähintään 150kPa) 1

2 Viemäripisteiden virtaamat Viemäripisteen normivirtaama valitaan D1, s.47, taulukko 1 mukaan Viemärilaitteisto mitoitetaan siten, että viemäripiste pystyy viemäröimään 1,5- kertaisesti siihen johdetut vesipisteiden virtaamat Laskuhana Seinään asennettava, vanhin, yksinkertaisin ja halvin vesijohtokaluste Soveltuu autotalleihin, pyykinpesuhuoneisiin ja pannuhuoneisiin sekä kylmälle että kuumalle vedelle. Normivirtaama 0,2 l/s 2

3 Pesukonehana Joko seinään tai pesupöytään näkyville turvallisuussyistä asennettava Hanan tulee yleensä olla varustettu sulku-, yksisuunta- ja tyhjiöventtiilillä Hanan asennuskorkeus 1100 mm (tyhjöventtiilin korkeus 300mm ylimmästä vedenpinnasta) HUOM!!! Pesukonetta ei saa kytkeä sekoittimen juoksuputkeen, käsisuihkun liitäntään tai vastaavaan Pesukonehana on aina suljettava kun kone ei ole käytössä Pesukone kytketään yleensä kylmään veteen, pesupöytäsekoittimeen liitetty astianpesukone joskus myös lämpimään veteen. Normivirtaama 0,2 l/s Pesuallassekoitin Käyttö WC-tiloissa sekä pesuhuoneiden pesualtaissa. Normivirtaama 0,1 l/s Yksiotesekoittimet syrjäyttäneet kaksiotehanat. Sekoittimeen voidaan liittää bide-käsisuihku Vivun liikettä voidaan rajoittaa niin, että hanasta tulee saadaan täysi virtaama vain salvan takaa (ns. ekonappi). Virtaamaa voidaan rajoittaa säätöruuvilla asennus vaiheessa. Ekonappi toimii usein samalla lämpötilanrajoittamina, joka estää liian kuuman veden käytön 3

4 Pesupöytäsekoitin Yksiotesekoittimet syrjäyttäneet kaksiotehanat. Sekoittimeen voidaan liittää erilaisia pesuharjoja ja astianpesukone Käyttö keittiöissä ja kodinhoitohuoneissa. Normivirtaama 0,2 l/s Kiinnitys pesualtaaseen tai seinään sulullisilla epäkeskoliittimillä 4

5 Suihkusekoitin Kiinnitetään seinään. Voi olla joko käsi- tai kiinteä suihku Perusrungot soveltuvat myös pinta-asennukseen Toiminnaltaan voidaan erottaa 2-ote, 1-ote, sekä termostaattisekoittimet. Virtaama 0,2 l/s Termostaatti pyrkii pitämään sekoitetun veden lämpötilan tasaisena muuttamalla sekoitusta Termostaattisekoitin on toiminnallisesti paljon herkempi yksiotesekoittimeen verrattuna ja vaatii enemmän huoltoa varsinkin alueilla missä veden kovuus on suuri Painonappihanalla kontrolloidaan veden virtausaikaa, turha juoksutus vähenee 5

6 Elektroniset hanat Kosketusvapaita, veden virtauksen on/off-säätö valokennon avulla Veden lämpötila säädetään kiinteäksi tai erillinen lämmönsäätökahva Hygienisia, mukavia käyttää, turvallisia, säästävät vettä ja energiaa Pääasiallinen käyttö julkisissa tiloissa sekä suurta hygieniaa vaativissa tiloissa Joko paristokäyttöinen 6V, muuntajan kautta 12V tai kiinteä sähköasennus 230V WC-istuin Huuhtelusäiliö kiinnitetty nykyään WC-kulhon yhteyteen tai upotettu kulhon taakse seinään P- tai s-lukollinen Säiliö tyhjenee kun kumista pohjatulppaa nostetaan, liitetään kylmään veteen. Kertahuuhtelumäärä yleensä 6l, kuitenkin vähintään 4 litraa. Alle 6 litran huuhtelumääriä käytetään vain asuinrakennuksissa Kaksoishuuhtelu 3/6 litraa Normivirtaama 0,1 l/s, painehäviö 150 kpa 6

7 Urinaalin huuhteluhana Johtaa veden suoraan putkistosta kulhoon Käyttö urinaali-, sylky yms. kulhojen huuhteluun. Normivirtaama 0,2 l/s 7

8 Vesipostiventtiili Tarkoitettu veden ottoon rakennuksen piha-alueiden tarpeisiin Pientaloihin NS 15, normivirtaama 0,2 l/s Asennus seinän läpi, lämpimällä puolella takaisku- ja sulkuventtiili. Imusuoja joko ulko- tai sisäpuolella 8

9 Palopostiventtiili PPP = pikapaloposti = rakennuksen sisäjohtoverkkoon kytketty, pikaliittimin varustettu palonsammutusventtiili Saadaan kytkeä kvv-viranomaisen erityisellä luvalla kiinteistön vesilaitteistoon Varusteena m letkua, koko mm Tarvittava vähimmäispaine 200 kpa, mitoitusvirtaama letkukoon mukaan 0,85/1,7 l/s Yhteisvirtaama useammalle palopostille 2 kertaa normivirtaama (D1 taulukko 3, s.38) Palopostiventtiili Palopostiventtiili Pikapaloposteja ei huomioida jakojohtojen mitoituksessa, mikäli jakojohtoon kytkettyjen vesikalusteiden mukainen mitoitusvirtaama on palopostin mitoitusvirtaamaa suurempi Muussa tapauksessa mitoitetaan kyseinen jakojohto vain palopostin mitoitusvirtaaman mukaan. Pikapalopostin kytkentäjohto varustetaan johdon alkupäähän sijoitetulla sulku/takaiskuventtiilillä. Pois näköpiiristä olevan venttiiliryhmän sijoituspaikka tulee merkitä esim. alakattoon. Mikäli venttiili sijaitsee yleisessä tilassa näkyvillä ja helpolla käyttökorkeudella, on muualla kuin palopostin välittömässä läheisyydessä sijaitsevien sulkuventtiilien kahvat suositeltavaa irrottaa ja venttiili lukita auki-asentoon. Palopostikaappiin tulee sijoittaa sulkuventtiili kiinteään putkeen ennen letkua sekä toinen letkun päähän. Letkun tulee olla paineeton kun palopostia ei käytetä. Usein pikapalopostikaappiin sijoitetaan myös käsisammutin 9

10 Sulkuventtiilit Vesilaitteiston suljettavuus Vesilaitteisto on varustettava sulkemismahdollisuuksilla siten, että laitteisto on helppo huoltaa ja korjata. Sulkuventtiilit sijoitetaan helposti luokse päästäviksi ja vaihdettaviksi Sulkuventtiilejä on asennettava seuraavasti: -tonttivesijohtoon sekä päävesimittarin molemmin puolin (vesihuoltolaitos asentaa) -Huoneistokohtaisen vesimittarin molemmin puolin -pystyjakojohtoihin sekä rivi- ja muihin pientaloihin talokohtaisesti -huoneisto tai vesikalustekohtaisesti -jakojohtoon asennetun laitteen, kuten pumpun tai paineenalennusventtiilin molemmin puolin -ennen kytkentäjohtoon asennettua laitetta niin, että korjauksia voidaan suorittaa aiheuttamatta haittaa vesilaitteiston toiminnalle Sulkuventtiilit eivät saa aiheuttaa haitallisia paineiskuja, nopeasti suljettavan venttiilin koko saa olla enintään DN50 10

11 Palloventtiilit Vesilaitteiston suljettavuus Virtausvastus erittäin pieni Karan liike ainoastaan ¼ kierrosta Karalla ei ole nousevaa liikettä Pieni huoltotarve Virtaus voi tapahtua kumpaankin suuntaan Synnyttää painesykäyksiä nopeasti avattaessa ja suljettaessa Varoventtiili Käytetään paikoissa, joissa veden paineenvaihtelut voisivat aikaansaada putkiston ja laitteiden rikkoontumisen Varoventtiilit mitoitettu eri avautumispaineille Venttiili varustettu ulospuhallusjohdolla, joka on oltava kuparia, näkyvissä ja päätyttävä tilaan, jossa on lattiakaivo (min. samaa kokoa kuin venttiili Takaisinimeytymisen ehkäisytavat Torjuttava veden takaisinimeytyminen verkostossa vallitsevan alipaineen aikana (putkirikko, tyhjennys, epätavallisen suuri kulutus) Torjuttava haitallinen ristiinvirtaus lämpimästä kylmään veteen Takaisinimeytyminen estetään ilmavälin, tyhjöventtiilin ja yksisuuntaventtiilin avulla Pienin sallittu ilmaväli 20mm, loiskivassa pinnassa 50mm vedenpinnan ja hanan välillä. Varmin keino estää takaisinimeytyminen Yksisuuntaventtiili Muut vesijohtovarusteet Venttiilin tarkoituksena on sallia veden virtaus vain yhteen suuntaan Istukkaventtiilin kaltainen, mutta ohjaava venttiilikara puuttuu. Myös perhosläppämalli Kylmässä vedessä istukan tiivisteenä kumi. Kuumassa vedessä metalli metallia vasten Venttiili asennettava yleensä vaakasuoraan, jousella varustettu malli myös pystysuoraan 11

12 Vesi- Vesikalusteet ja viemärikalusteet Tyhjöventtiili Muut vesijohtovarusteet Laite joka johdossa vallitsevassa tietyn suuruisessa alipaineessa avaa yhteyden ympäröivään ilmaan ja estää täten takaisinimun yhteydessä syntyvän lappovaikutuksen Tyhjöventtiili asennetaan suoraan vettä tuovaan johtoon Tehokkuus riippuu venttiilin ilman läpäisykyvystä ja lappokorkeudesta Kytkentä- ja jakojohdossa sijaitseva tyhjöventtiili asennetaan vähintään 300mm korkeudelle viemärikalusteen tms. korkeimman mahdollisen vedenpinnan yläpuolelle ennen liittämistä jakojohtoon. 12

13 Tyhjöventtiili Muut vesijohtovarusteet Samassa jakojohdossa olevien vesikalusteiden tyhjöventtiilit voidaan korvata yhdellä yhteisellä venttiilillä Yksisuuntaventtiiliä käytetään ennen tyhjöventtiiliä pienentämään sen kuormitusta 13

14 Paineenalennusventtiili Muut vesijohtovarusteet Käytetään vesijohtopaineen alentamiseen ja vakiopaineen pitämiseen rakennuksessa. Kompensoidaan vesilaitoksen verkostopaineen kulutuksen muutoksista johtuvat ja ajalliset painevaihtelut Kerroskohtainen paineenalennus korkeissa rakennuksissa Nykyään lähes vakiovaruste etenkin pientaloissa. Helpottaa mitoitusta, pienentää veden- ja energiankulutusta ja säästää verkostoa Muut mittarit Vedenkäsittelylaitteet Painemittari -tulee asentaa rakennuksen vesilaitteistoon vesimittarin jälkeen Lämpömittari -lämminvesi- ja kiertojohtoihin Mikä tulee sisään, menee myös ulos Jokainen vesipiste tulee varustaa kyseiseen tarkoitukseen soveltuvalla viemäripisteellä (ei koske PPP:tä ja hätäsuihkuja) Ylitulvimisvaaran alaiset huonetilat tulee varustaa lattiakaivolla ja vedenpitävällä lattialla. C2 nimeää kosteiksi tiloiksi kylpyhuoneen, suihkuhuoneen ja saunan. Kuitenkin kaikki tilat, joissa lattiapinta voi joutua veden peittämäksi ovat jonkinasteisia märkätiloja. Lattiakaivollinen tila on näin ollen pääsääntöisesti märkätila. 14

15 Lattiakaivo seuraavat tilat varustetaan lattiakaivolla -pesutupa -autonpesupaikka -lämmönjakohuone (öljykattilahuoneessa lukittu lattiakaivo tai ÖE) -yleiset WC ja pesuhuonetilat -suihku-, kylpyhuone- ja pesutilat -huonetilat, jotka puhdistetaan vesihuuhtelulla huonetilat, joissa on vesilukon kuivumisvaara varustetaan kuivakaivolla asunnossa sijaitseva pesu- tai astianpesukone ei vaadi lattiakaivoa jos se ei aiheuta ylitulvimisvaaraa Hajuntorjunnan ABC: Vesilukko Viemärilaitteistosta ei saa aiheutua hajuhaittaa, se on varustettava vesilukolla 15

16 Vesilukkoon Yhteiseen vesilukkoon voidaan liittää -samassa huonetilassa oleva pesuallas, kylpyamme tai suihkuallas lyhyin putkin samassa tilassa olevaan lattiakaivoon -Eri laitteiden ylivuoto- ja tyhjennysvedet ilmavälin kautta vesilukkoon -Astianpesuallas kolmella altaalla ja astianpesukone -Samassa tilassa oleva pesukone lattiakaivoon tai vesikalusteen vesilukkoon -Vesilukoton lattiakaivo (kuivakaivo) Pesu- ja astianpesukoneen viemäröinti Pesu- ja astianpesukone hyväksytään viemäröitäväksi vesilukollisen viemärikalusteen kautta siten, että koneen poistoputki päättyy (min 20mm) vesilukon vedenpinnan yläpuolelle. 16

17 Vesikalusteluettelo Vesikalusteluettelo LVI-suunnitteluun olennaisesti kuuluva asiakirja -Selventää LVI-piirustusten merkinnät (PA01, WC01, LK01 jne.) -Kuvaus vesi- ja viemärilaitteiston laitteista ja teknisistä tiedoista -Haluttaessa määrittelee mallit (LVI-n:o / Valmistaja & malli) - Hankintamääräykset LVI-urakoitsijalle tarjouslaskennalle tärkeä työkalu -Pientalojen suunnitelmissa kalusteluettelo ei välttämättä erillinen dokumentti, vaan kuvan kyljessä MUISTUTUKSEKSI: Harjoitus 1 palautettava tiistaina klo Palautus luennolle tai postilaatikkooon K4:n ala-aulassa. 17

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 2 U P O N O R - KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä - K Ä S I K I R

Lisätiedot

Hanat ja Venttiilit Huolto 20. Oras hanat ja venttiilit Huolto 19/2

Hanat ja Venttiilit Huolto 20. Oras hanat ja venttiilit Huolto 19/2 Hanat ja Venttiilit Huolto 0 Oras hanat ja venttiilit Huolto 9/ Sisällysluettelo hanahuolto Tärkeää Oras-tuotehuollosta... 8 Takuuehdot... Määräykset... Hanojen asennus... Rajoitukset...7 Virtaaman rajoitus...

Lisätiedot

Roth Alu-LaserPlus Komposiittiputkisto. Suunnittelu- ja asennusohje

Roth Alu-LaserPlus Komposiittiputkisto. Suunnittelu- ja asennusohje Roth Alu-LaserPlus Komposiittiputkisto Suunnittelu- ja asennusohje Sisältö Sivu Järjestelmäkuvaus 3 Merkitseminen ja tyyppihyväksyntä 3 Fyysiset ominaisuudet 3 Painehäviödiagrammi 4 Käsittely ja asennusohjesääntö/-säädös

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Märkätila vanhaan taloon

Märkätila vanhaan taloon Museoviraston korjauskortisto Korjauskortti n:o 25 31.1.2011 Märkätila vanhaan taloon Tietoa märkätilan rakentamista tai korjaamista harkitsevalle, suunnittelevalle ja siihen ryhtyvälle. Kortissa esitetään

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö ja tarvittavat lisävarusteet

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen

PATTERIVERKOSTON SÄÄTÄMINEN. Patteriverkoston säätäminen Patteriverkoston säätäminen 2 Sisältö Miksi säätää?... 5 1. Patteriverkoston säätäminen... 9 1.1 Liian suuri virtaama aiheuttaa liian pienen virtaaman...9 1.2 Liian suuri virtaama jakeluverkossa... 11

Lisätiedot

Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015

Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015 Kaukolämmön suunnittelu- ja urakointiohjeita Helen 1/2015 Päivitetty 2.1.2015 Tähän julkaisuun on koottu ohjeita kaukolämpösuunnittelusta ja -urakoinnista Helenin verkkoalueella. Julkaisu sisältää myös

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi.

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi. Sisältö Jäteyhteiskuntamme 1. Jäte yleensä 9 1.1. Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan 9 1.2. Jätteiden haittavaikutukset 9 1.3. Jätteen hävitys 10 1.4. Jäte ja jätesanasto 10 Jätevesi ja sen puhdistus

Lisätiedot

ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE

ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE ALLAWAY MANTA -KESKUSPÖLYNIMURIJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJE Sisällysluettelo 1. Käyttökohteet...3 2. Lait ja määräykset...3 3. Manta-keskuspölynimurijärjestelmä...3 3.1. Järjestelmä yhdelle

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Luonnos 1.7.2014 Energiateollisuus ry Julkaisu J1/2014 Kaukojäähdytystyöryhmä Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset

Lisätiedot

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I

KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN KAIKKIALLA SUOMESSA SIELLÄ MISSÄ SINÄKIN R A P O R T T I R A P O R T T I KUNTOTARKASTUS Häiviän päiväkoti Tarkastuspäivä 30..2013 Terveystalontie 2 31300 TAMMELA Tarkastaja: Sami Heikkinen RI, DI, PKA Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto Ry:n suosittelema yhteistyökumppani

Lisätiedot

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje Pesukone W 506. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 506 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 06 086 420 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 1713. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 1713 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 654 400 Pidä huolta

Lisätiedot

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto VALLOX ILMANVAIHDON Suunnittelu Asennus Käyttöönotto Väli 1 1.09.94F 10.11.010 VALLOX 4 4 6 1 7 9 5 8 1 4 5 6 7 8 9 Ilmanvaihtokone Ilmanvaihdon ohjaus Liesituuletin Kattoläpivienti Venttiilit Kanavisto

Lisätiedot

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS AS OY RISUPADONTIE 4 RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS 00640 Helsinki 2(33) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy

HANKESUUNNITELMA Ulvilantie 29 29.8.2014 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA 29.8.2014. Optiplan Oy 1 (57) AS OY ULVILANTIE 29 LINJASANEERAUKSEN HANKESUUNNITELMA Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere Oulu www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu 15 Åkerlundinkatu 11 C Uusikatu 35 Puh. 010

Lisätiedot

Peter Larsson Toimitusjohtaja, Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Peter Larsson Toimitusjohtaja, Villeroy & Boch Gustavsberg AB Tutustu uuteen näyttelyymme! FIKSUMPI KYLPYHUONE INNOITUSTA JA INNOVAATIOTA GUSTAVSBERGILTÄ 2012 2013 TIE FIKSUMPAAN KYLPYHUONEESEEN KÄY GUSTAVSBERGIN AVULLA. Ollessani nuori tulokas Tukholmassa, muutin

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

... 4... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit... 9 4 Vakuutukset... 10

... 4... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit... 9 4 Vakuutukset... 10 Kodin käyttöopas 2 Sisällysluettelo 1 Asunto-osakeyhtiö... 2 Uudessa kodissa............. 4.......... 6 3 Kunnossapitovastuu ja remontit......... 9 4 Vakuutukset......... 10 5 Kodin huolto ja kodissa tehtävät

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Kiitos lämpöpumpun ostosta Gullberg & Jansson AB:ltä. Toivomme että lämpöpumppu vastaa odotuksiasi ja antaa vuosien energitehokkaan lämmityksen. Tässä ohjeessa annettavat

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

K E S K I A U K E A M A L L A IDEAKUVASTO 2007. Nyt panostetaan KYLPPÄRIIN. Föönimies MUISTELEE LÄMPÖÄ. monella eri tavalla tietoa ideoita

K E S K I A U K E A M A L L A IDEAKUVASTO 2007. Nyt panostetaan KYLPPÄRIIN. Föönimies MUISTELEE LÄMPÖÄ. monella eri tavalla tietoa ideoita REILUJA TARJOUKSIA K E S K I A U K E A M A L L A IDEAKUVASTO 2007 Nyt panostetaan KYLPPÄRIIN Föönimies MUISTELEE JOKO SINULLA ON AURINKOINEN TULEVAISUUS? LÄMPÖÄ monella eri tavalla tietoa ideoita I D E

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot