Keittiöhanan tyyppihyväksyntätestaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keittiöhanan tyyppihyväksyntätestaus"

Transkriptio

1 TESTAUSSELOSTE NRO RTE368/05 1 (2) Tilaaja Muovi Baari Oy Reiman Vanha yhdystie JÄRVENPÄÄ Tilaus , Hannu Reiman Yhteyshenkilö VTT:ssä Erikoistutkija Jukka Määttä VTT Rakennus ja yhdyskuntatekniikka Betonimiehenkuja 3, Espoo PL 1801, FI VTT Puhelin Telekopio Tehtävä Näytteet Keittiöhanan tyyppihyväksyntätestaus Tilaaja toimitti VTT:lle maahantuomiaan keittiöhanoja (4 näytettä). Hana on pesupöytään asennettava vipuhana ja siinä on kupariset kytkentäputket. Tuotekuvaus esitetään liitteessä 1. Merkinnät: käyttövivussa lämpötilan asetussuunnat merkitty sinisellä (kylmävesi) ja punaisella (lämminvesi). Ei muita merkintöjä. Testausmenetelmä Tuotesäännöt talousvesiverkostoon liitettäville vesikalusteille. NKB Tuotesäännöt 4, ) SFS EN 817 Sanitary tapware Mechanical mixers (PN 10) General technical specifications ) Testaukset, joissa on viitattu kaksiotehanojen standardiehdotukseen pren 200, nykyisin standardi SFS EN 200, on tehty yksiotehanojen standardin SFS EN 817 mukaisesti. Tulokset Tulokset esitetään liitteissä 2 ja 3. Yhteenveto tuloksista esitetään seuraavassa taulukossa. Testaus Tulos 1 Rakenne + 2 Materiaalit + 3 Tiiviys + 4 Paineenkesto ja lujuus + 5 Kulutuskestävyys + 6 Paineryhmä 1) 300 kpa 7 Äänitasoryhmä II 8 Lämmöneristävyys + 1) keittiöhanan normivirtaamalla 0,2 l/s painehäviö 210 kpa. + = Testaustulokset täyttävät NKB Tuotesäännöt 4:n ja standardin SFS EN 817 vaatimukset.

2 TESTAUSSELOSTE NRO RTE368/05 2 (2) Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. Espoossa, Jukka Määttä Erikoistutkija Veijo Sivonen Teknikko Liite 1 Tuotekuvaus 2 3 Tulokset Jakelu Tilaaja Alkuperäinen VTT Alkuperäinen

3 TESTAUSSELOSTE NRO RTE368/05 LIITE 1 1 (1) Keittiöhana Maahantuoja: Muovi Baari Oy Reiman

4 TESTAUSSELOSTE NRO RTE368/05 LIITE 2 1 (4) VESIKALUSTEEN TESTAUSTULOKSET Näytteet: Keittiöhana, pesupöydän vipuhana (4 näytettä). Maahantuoja: Muovi Baari Oy Reiman Testausajankohta: joulukuu 2004 tammikuu RAKENNE Kytkentäputkien kiinnitys runkoon kierreliitoksella, tiivisteenä O rengas. 1.1 Mitat Kohde Tulos Juoksuputken ulostuloaukon etäisyys keskiakselista (D) 165 mm Juoksuputken korkeus (E) 242 mm Kupariset kytkentäputket 10 x 0,8 mm Kytkentäputkien pituus 350 mm 1.2 Ulkopinta Kromipinnoite, ei huomautettavaa. 1.3 Vesisuihkun ominaisuudet Ei huomautettavaa. 1.4 Helppokäyttöisyys Ei huomautettavaa. 2 MATERIAALIT 2.1 Materiaalikoostumus Ei materiaaliselostusta. 2.2 Raskasmetallien liukeneminen VTT:n tutkimusselostus BEL311/04, liitteenä 3. Näytehana täytti vaatimukset raskasmetallien liukenemisen suhteen. 2.3 Muut materiaaliominaisuudet Ei testausta.

5 TESTAUSSELOSTE NRO RTE368/05 LIITE 2 2 (4) 3 TIIVIYS Tiiviyskokeet ja vaatimukset Testausmenetelmä: SFS EN 817 (ristivirtauskoetta lukuun ottamatta vastaavat kokeet kuin standardissa SFS EN 200). Tiiviyskoe Tuloliitäntä Sulkulaite / Tuloaukko Lämpötilan Testauspaine Kesto Vaatimus vaihdin säätökahva s Sulkulaite ja runko Osat ennen Molemmat Kiinni Auki Koko (1.6 ± 0.05) MPa (60 ± 5 )s Ei vuotoja rungosta sulkulaitetta ja säätöalue staattinen paine tai sulkulaitteesta. sulkulaite Ristivirtaus Yksi liitäntä Kiinni Auki Koko (0.4 ± 0.02) MPa (60 ± 5 )s Ei vuotoa ulostulo (ylivirtaus) kerrallaan,mo säätöalue staattinen paine aukosta tai kytkemätlemmat puolet tömästä liitännästä. Sulkulaitteen Molemmat Auki Kiinni Koko (0.4 ± 0.02) MPa (60 ± 5 )s Ei vuotoja. jälkeiset osat säätöalue staattinen paine (60 ± 5 )s Ei vuotoja. Tulos: Tiiviyskoe Näytteet Tulos Osat ennen sulkulaitetta 1,2,3, 4 Ei vuotoja Ristivirtaus 1,2,3, 4 Ei vuotoja Sulkulaitteen jälkeiset osat 1,2,3, 4 Ei vuotoja kummallakaan paineella 4 PAINEENKESTO JA LUJUUS 4.1 Paineenkestokokeet ja vaatimukset Testausmenetelmä: SFS EN 817 (vastaava koe kuin standardissa SFS EN 200). Paineen vaikutus Sulku Ulostulo Kylmävesi Vaatimus alue laite aukko Paine Kesto Osat ennen Suljettu Auki (2.5 ± 0.05) MPa (60 ± 5 )s Ei pysyviä sulkulaitetta Staatinen paine muodonmuutoksia Sulkulaitteen jälkeiset osat Tulos: Auki Auki (0.4 ± 0.02) MPa Virtauspaine Näyte Paineen Tulos vaikutusalue 4 Osat ennen sulkulaitetta Ei pysyviä muodonmuutoksia 4 Sulkulaitteen jälkeiset osat Ei pysyviä muodonmuutoksia (60 ± 5 )s Ei pysyviä muodonmuutoksia 4.2 Lujuus mekaanisessa rasituksessa Kohdistetaan suljettuun kalusteeseen kuormitusvoima 600 N (paineenalaiset osat) ja 100 N (muut osat), vesipaine 1,6 MPa. Tulos: Ei vaurioita. Tiivis.

6 TESTAUSSELOSTE NRO RTE368/05 LIITE 2 3 (4) 4.3 Käyttökahvojen mekaaninen lujuus (SFS EN 817) 1) Vääntömomentti Nm 1) Näyte Virtauksen Lämpötilan säätösuunta säätösuunta Tulos 4 (6 ± 0.6) (3 + 0/ 0.5) Ei pysyviä muodonmuutoksia. Tiivis tiiviyskokeessa (kohta 3.4). Vääntömomentti aiheutetaan 4 6 sekunnin aikana ja ylläpidetään 5 minuuttia. Vaatimus: Kohtien ja mukaisissa kokeissa ei hanaan saa tulla pysyviä muodonmuutoksia tai muita vaurioita. Kokeiden jälkeen suoritetussa tiiviyskokeessa tulee hanan olla tiivis. 5 KULUTUSKESTÄVYYS Testausmenetelmä: SFS EN 817 (vastaava testaus kuin standardissa SFS EN 200). Kohde Virtauksen ja lämpötilan säätölaite Juoksuputki Veden lämpötila Kylmä Lämmin Sekoitettu C C C 20 ± 2 65 ± Paine / Virtaama 0.3 MPa 0,07 0,1 l/s Jaksojen lukumäärä Tulos (näyte 4) auki/kiinni ) 15 kertaa/min. Ei vaurioita kokeessa. Tiivis kokeen jälkeen. Ei vaurioita kokeessa. Tiivis kokeen jälkeen. 1) Juoksuputken edestakainen liike (110 ), päässä paino 1 kg. Vaatimus: Hanaan ja juoksuputkeen ei saa tulla vaurioita käyttökestävyyskokeissa. Kokeiden jälkeen suoritetussa tiiviyskokeissa tulee hanan ja juoksuputken olla tiivis. 6 PAINEHÄVIÖ Vesikalusteen paineryhmät Paineryhmä (kpa) Vesikalusteen painehäviö p normivirtaamalla 50 p < 50 kpa < p < < p < 300 Tulos: Tulokset esitetään äänimittausten yhteydessä (kohta 7). Keittiöhanan normivirtaamalla 0,2 l/s oli näytehanojen painehäviö 210 kpa.

7 TESTAUSSELOSTE NRO RTE368/05 LIITE 2 4 (4) 7 ÄÄNITASO Vesikalusteen äänitasoryhmät virtauspaine 0,3 MPa (3 bar) Ryhmä I Ryhmä II Ryhmä III D s 30 db(a) D s 20 db(a) D s < 20 db(a) L ap < 20 db(a) L ap < 30 db(a) L ap > 30 db(a) Tulos: Näytehanojen äänitasot L ap (db (A)) ja virtaamat eri paineilla esitetään seuraavassa taulukossa ja kuvassa. Näyte Paine, 100 kpa Paine 300 kpa Paine 500 kpa Kylmä Lämmin Kylmä Lämmin Sekoitus 1) Kylmä Lämmin L ap l/s L ap l/s L ap l/s L ap l/s L ap l/s L ap l/s L ap l/s 1 11,7 0,14 10,4 0,14 23,9 0,24 21,7 0,25 32,7 0,25 30,2 0,31 28,8 0,32 2 <10 0,14 10,0 0,14 20,8 0,25 20,7 0,24 24,2 0,23 26,0 0,32 25,5 0, ,2 0,14 <10 0,14 22,0 0,24 20,2 0,24 26,4 0,20 27,2 0,31 25,5 0,31 Keskiarvo 11,5 0,14 10,2 0,14 22,2 0,24 20,9 0,24 27,8 0,23 27,8 0,31 26,6 0,32 Näytehanojen äänitasoryhmä: II. 1) Havainnot: Kun hanan säätövipu oli sekoitusasennossa (noin puolivälissä säätöaluetta) ja samalla vipua säädettiin hiukan kiinni asentoon päin, muodostuu selvä äänitasomaksimi paineella 300 kpa. Tässä säätöasennossa poikkesivat eri hanojen tulokset selvästi toisistaan (24,2, 26,4 ja 32,7 db). Sen sijaan ääriasennoissa mitattaessa tulosten poikkeamat olivat pienempiä. Keittiöhana Muovi Baari Oy 500 db(a) Painehäviö (kpa) ,1 0,2 0,3 Virtaama (l/s) 8 LÄMMÖNERISTÄVYYS Käyttökahvan pintalämpötila ei saa nousta yli 41 o C, kun vesikalusteen virtaavan veden lämpötila on 75 o C (virtaama normivirtaama). Tulos: Virtauksen säätökahvan maksimilämpötila noin 30 o C.

8

Kolmen WC-huuhtelusäiliön testaus

Kolmen WC-huuhtelusäiliön testaus TESTAUSSELOSTE NRO VTT-S-01483-13 1 (2) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Laufen Nordic Aps Torvet 15, Baghuset DK-4600 Køge DENMARK 13.2.2013, Sören Hougaard VTT Expert Services Oy Erityisasiantuntija Jukka

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-4428-9 15.6.29 Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-E9JKEW-3 + CU-E9JKE-3 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-08 31.12.2008

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-08 31.12.2008 TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-11497-8 31.12.28 Ilmalämpöpumpun Mitsubishi MSZ-GE25VA+MUZ-GE25VAH toimintakoe ylläpitolämpötilan asetusarvolla +1 C (isave-toiminto) matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot

Lisätiedot

KÄYTTÖ-, ASENNUS JA HUOLTO-OHJEET

KÄYTTÖ-, ASENNUS JA HUOLTO-OHJEET VIPUHANAT AE ART-ELITE-SARJA KÄYTTÖ-, ASENNUS JA HUOLTO-OHJEET Cristina-vipuhanat AE Käyttö-, asennus- ja huolto-ohjeet 2 Olet nyt korkealuokkaisen ja aidon Cristina vipuhanan omistaja. Tämän ohjekirjasen

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-12177-6 21.12.26 Ilmalämpöpumpun Sharp AY-XP9FR + AE-X9FR toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin Tilaaja: Scanoffice Oy TESTAUSSELOSTE

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-08832-10 5.11.2010

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-08832-10 5.11.2010 TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-8832-1 5.11.21 Ilmalämpöpumpun Panasonic CS-NE9JKE-1 + CU-NE9JKE-1 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Messinkiset ja kupariset putkiyhteet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus messinkisten ja kuparisten putkiyhteiden tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-01485-11 21.2.2011

TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-01485-11 21.2.2011 TESTAUSSELOSTE Nro. VTT-S-1485-11 21.2.211 Ilmalämpöpumpun Mitsubishi MSZ-GE35VA + MUZ-GE35VAH toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-05847-14 18.12.2014

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-05847-14 18.12.2014 TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-5847-14 18.12.214 Ilmalämpöpumpun Electrolux EcoHeat EXH9RLEWI + EXH9RLEWE toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo

Lisätiedot

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä P E X- K ÄY T TÖ V E S I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä 04 2009 6002 Sisällys Sivu Turvallinen Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä Järjestelmän kuvaus ja hyväksynnät3

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-06186-13 6.9.2013

TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-06186-13 6.9.2013 TESTAUSSELOSTE Nro VTT-S-6186-13 6.9.213 Ilmalämpöpumpun SCANVARM SVI12 + SVO12 toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin - laitteen n asetusarvo +2 C - sisäyksikön

Lisätiedot

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Määräykset ja ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista Annettu Helsingissä 24 päivänä

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI

SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Nro 201/04 Myöntämispäivä 20.12.2004 Päivitetty 27.10.2010 TUOTTEEN NIMI Flexpol bitumikatteet VALMISTAJA NORD BITUMI S.P.A. VIA CAMPAGNOLA, 8 37060 SONA-VR-ITALIA MAAHANTUOJA ERISTYSLIIKE

Lisätiedot

Kaukolämmön lämmönjakokeskusten luokittelu Esiselvitys

Kaukolämmön lämmönjakokeskusten luokittelu Esiselvitys TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 05836 07 20.6.2007 A2 max: 91,2 C A1 max: 100,7 C 100,0 C 100 P1: 98,1 C 80 60 40 20 20,0 C Kaukolämmön lämmönjakokeskusten luokittelu Esiselvitys Kirjoittajat Krzysztof Klobut

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Luonnos 1.7.2014 Energiateollisuus ry Julkaisu J1/2014 Kaukojäähdytystyöryhmä Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset

Lisätiedot

Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014

Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Kaukolämpö Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Energiateollisuus

Lisätiedot

Kuivien sisätilojen luonnonkivisen lattiapäällystyksen suunnitteluohje. Marraskuu 2003

Kuivien sisätilojen luonnonkivisen lattiapäällystyksen suunnitteluohje. Marraskuu 2003 Kuivien sisätilojen luonnonkivisen lattiapäällystyksen suunnitteluohje Marraskuu 2003 ALKUSANAT Nämä ohjeet perustuvat TEKESin KIVI-teknologiaohjelmaan kuuluneessa projektissa: Luonnonkivilaatoitustuotteet.

Lisätiedot

AIRFLOWCONTROL. Suunnitteluopas. Ilmanjakelujärjestelmien komponentit. The art of handling air

AIRFLOWCONTROL. Suunnitteluopas. Ilmanjakelujärjestelmien komponentit. The art of handling air AIRFLOWCONTROL Suunnitteluopas Ilmanjakelujärjestelmien komponentit The art of handling air Suunnitteluopas Ilmavirtausten hallinta Sisällysluettelo Kokemukset ja innovaatiot 3 Ilman jakelu 4 Tilavuusvirran

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 6688-11 Myöntämispäivä 25.3.2011 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 6688-11 Myöntämispäivä 25.3.2011 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 6688-11 Myöntämispäivä 25.3.2011 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Kivivillaverkkomatot, Kivivillalevyt sekä Kivivillakourut ja niistä valmistetut eristysosat Paroc Oy Ab Läkkisepäntie

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot

BETONIRAKENTEET 1.233 HALKEAMIEN KORJAAMINEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET YLEISOHJEEN SISÄLTÖ TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 05 / 03

BETONIRAKENTEET 1.233 HALKEAMIEN KORJAAMINEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET YLEISOHJEEN SISÄLTÖ TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 05 / 03 BETONIRAKENTEET HALKEAMIEN KORJAAMINEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET TIEHALLINTO, SILTATEKNIIKKA 05 / 03 1.233 YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ..................................3 1.1 Ohjeen käyttöalue.......................3

Lisätiedot

Elektroniset hanat Huolto 7

Elektroniset hanat Huolto 7 Elektroniset hanat Huolto 7 Sisällysluettelo Yleistä... 4 Takuuehdot... 6 Määräykset... 7 Pesuallashanat, 230 / 12 V... 9 Pesuallashanat, 6 V ja 230 V... 23 Pesuallashanat, 6 V ja 12 V... 39 Pesuallashana

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014.

TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. REDAir FLEXSYSTEM. Myöntämispäivä 10.3.2014. TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI Myöntämispäivä 10.3.2014 Nro VTT-C-10917-14. REDAir FLEXSYSTEM SERTIFIKAATIN HALTIJA ROCKWOOL, ROCKWOOL Finland Oy PL 29, Piispanportti 10 FI-02201 Espoo TUOTEKUVAUS REDAir

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.1. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä

Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat. Versio 3.1. 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014. Pohjoismainen ympäristömerkintä Joutsenmerkin kriteerit Tulisijat Versio 3.1 12. lokakuu 2010 31. lokakuu 2014 Pohjoismainen ympäristömerkintä Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti v. 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen pohjoismaisen

Lisätiedot

LVI-mitoituksen oppikirja

LVI-mitoituksen oppikirja LVI-mitoituksen oppikirja Heimo Lehkonen ja Pentti Harju Parasta ilmanvaihtoa kotiisi www.swegon.com/casa Esipuhe Teos antaa perusteet erilaisten taulukoiden avulla käsin tehtävään lvi-mitoitukseen. Kun

Lisätiedot

BSL 200...400 BESL 200...400

BSL 200...400 BESL 200...400 UNO Suomi FI Aurinkovaraaja BSL 200...400 BESL 200...400 Asennus- ja huolto-ohje L000541-B 300028680-001-02 Sisällysluettelo 1 Johdanto...6 1.1 Merkkien selitykset...6 1.1.1 Ohjeessa käytetyt merkit...6

Lisätiedot

Rakennuksen tiiviysmittaus

Rakennuksen tiiviysmittaus Tommi Leppänen Rakennuksen tiiviysmittaus Opinnäytetyö Talotekniikka Syyskuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Tommi Leppänen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Talotekniikka Nimeke Rakennuksen

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

31.10.2014. Ene-58.3117 Vesihuoltotekniikka. Vesi- ja viemärikalusteet. Vesi- ja viemärikalusteet. Vesi- ja viemärikalusteet. Vesijohtokalusteet

31.10.2014. Ene-58.3117 Vesihuoltotekniikka. Vesi- ja viemärikalusteet. Vesi- ja viemärikalusteet. Vesi- ja viemärikalusteet. Vesijohtokalusteet Vesijohtokalusteet Ene-58.3117 Vesihuoltotekniikka Luento 3 30.10.2014 Vesijohtokalusteet ovat vesijohtojen päätepisteisiin asennettuja laitteita, joiden kautta otetaan vettä eri käyttötarkoituksiin Vesijohtokalusteille

Lisätiedot