RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kaavoituksen yhteenveto: elokuu 2011 Kiesimä-Sonkarin rantayleiskaavan muutos tiloilla Kulmala RN:o 5:40 ja Männikkö RN:o 5:45 Ostoliikenne/Suonenjoki-Rautalampi linja-autovuoro Yritys-Suomi SeutuYp tukihankkeeseen liittyvä uusi yrityspalvelusopimus valtion hallinnon maakunnallisten yritys- ja elinkeinotoimijoiden, kuntien ja seutukunnallisten yritysten kehittämistä edistävien yritys- ja elinkeinoyhdistysten ja osakeyhtiöiden sekä Pohjois-Savon maakuntaliiton ja kuntien välillä Sisä-Savossa Rautalammin kunnan lausunto Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistoverkon uudistamisesta John Mortonin ja hänen esi-isien kunniaksi patsas ja puisto Rautalammille Palkkion maksaminen kaivostoimintaan, kiviainesten ja maametallien teolliseen hyödyntämiseen tähtäävistä hankkeesta Hermanninrannan asemakaavamuutos, vastine muistutuksiin Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Ilmoitusasiat a PUHEENJOHTAJA Pekka Hintikka

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 16/2011 Kunnanhallitus Sivu 273 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pekka Hintikka Jarmo Hänninen Axel Hämäläinen Raija Haukka Tauno Herranen Anu Hotti Ulla Pakarinen puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja, klo jäsen jäsen jäsen jäsen Muut osallistujat Anneli Jalkanen Jaakko Vesterinen Sari Hintikka-Varis Risto Niemelä Ossi Maukonen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja, klo kunnanjohtaja osastosihteeri Puheenjohtaja Sihteeri Pekka Hintikka KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Ossi Maukonen Maanantai klo kunnanvirasto Allekirjoitukset Ulla Pakarinen Jarmo Hänninen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ossi Maukonen

3 Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 240 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Kh 241 KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Ulla Pakarinen ja Jarmo Hänninen. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 242 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

4 Kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Kaavoituksen yhteenveto: elokuu 2011 Kaavjsto 30 Liite 4 Kunnanhallitus on edellyttänyt, että kaavoitusjaosto raportoi kaavoituksen etenemistä syksyllä 2011 useaan otteeseen. Teknisen johtajan ehdotus: Kaavoitusjaosto antaa liitteen 4 mukaisen yhteenvedon kunnanhallitukselle ajankohtaisista kaavaprosesseista. Kaavaprosessit sekä niiden käsittelyvaiheet ovat myös nähtävillä kunnan internetsivuilla kohdassa rautalampi.fi> Kaavoitus. Hyväksyttiin kaavoituksen yhteenveto liitteen 4 mukaisesti. Kh 243 Liite 1 Kunnanhallitus päättää merkitä kaavoituksen yhteenvedon elokuulta 2011 tietoonsa saatetuksi.

5 Kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Kiesimä-Sonkarin rantayleiskaavan muutos tiloilla Kulmala RN:o 5:40 ja Männikkö RN:o 5:45 Kaavjsto 32 Liite 5 FCG Finland Oy on tehnyt ehdotuksen luonnokseksi Kiesimä-Sonkarin rantayleiskaavan muuttamiseksi tiloilla Kulmala RN:o 5:40 ja Männikkö RN:o 5:45. Kaavamuutoksessa on kyseessä rakennuspaikan siirto tilalta Kulmala tilalle Männikkö. Teknisen johtajan ehdotus: Kaavoitusjaosto tarkistaa kaavoittajan esittelemän kaavamuutoksen ja esittää kunnanhallitukselle tarkistetun kaavamuutoksen mukaisesti kaavan käynnistämistä ja nähtäville asettamista. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti. Kh 244 Liite 2 Kunnanhallitus päättää käynnistää Kiesimä-Sonkarin rantayleiskaavan muutoksen tiloilla Kulmala RN:o 5:40 ja Männikkö RN:o 5:45 sekä asettaa kaavaluonnoksen nähtäville.

6 Kunnanhallitus Ostoliikenne/Suonenjoki-Rautalampi linja-autovuoro Kh 245 Liite 3 Rautalammin Auto Oy esittää kunnalle, että kunta jatkaisi tähän kesään voimassa ollutta sopimusta Suonenjoki-Rautalampi linja-autovuoron kevätlukukauden loppuun Linja lähtee Suonenjoelta Rautalammille koulupäivinä klo ja saapuu Rautalammille klo Vuoro toimii Kuopiosta klo 9.15 Suonenjoelle lähtevän linjan jatkoyhteytenä Rautalammille. Kunnalle tuleva kustannus on sama kuin aiemmin eli 9,00 /koulupäivä. Lipputulot jäävät liikennöitsijälle. Rautalammin Auto Oy:n kirje on liitteenä 3. Kunnanhallitus päättää ostaa esitettyä Suonenjoelta Rautalammille koulupäivinä klo lähtevää linjaa ajettavaksi koulupäivisin kevätlukukauden 2012 loppuun asti. Kustannus kunnalle on 9,00 /koulupäivä + alv 9%. Lipputulot jäävät liikennöitsijälle.

7 Kunnanhallitus Yritys-Suomi SeutuYp tukihankkeeseen liittyvä uusi yrityspalvelusopimus valtion hallinnon maakunnallisten yritys- ja elinkeinotoimijoiden, kuntien ja seutukunnallisten yritysten kehittämistä edistävien yritys- ja elinkeinoyhdistysten ja osakeyhtiöiden sekä Pohjois-Savon maakuntaliiton ja kuntien välillä Sisä-Savossa Kh 246 Pohjois-Savon ELY-keskus on pyytänyt kuntien lausuntoja Liite 4 mennessä Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistoverkon uudistamisesta, jossa pyritään kehittämään eli keskittämään TE-toimistoja siten Pohjois- Savossa, että maakunnassa olisi yksi tai kolme TE-toimistoa. Palveluverkon kehittämisellä halutaan turvata asiakaspalvelu. Samanaikaisesti Yritys-Suomi SeutuYp Tukihanke on tuottanut seutukunnallisille yritys- ja elinkeinotoimijoille; yhtiöille, yhtymille ja yhdistyksille sopimusmallia, jota ovat olleet valmistelemassa valtion työ-, elinkeino-, liikenne- ja rahoitusviranomaiset Pohjois-Savon ELY-keskus, Finnvera Oyj, Kuopion TE-toimisto, ProAgria Pohjois-Savo ry, Maaseudun Kehittämisyhdistys Mansikka ry, Sisä-Savon Seutuyhtymä ja Sisä- Savon alueeseen toistaiseksi kuuluvat kunnat. Sopimus on suunniteltu allekirjoitettavaksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Yritys-Suomi hankkeen ja valtion viranomaisten tavoitteet tältä osin yhdessä maaseutuhallinnon tämän hetken linjausten kanssa hiukan ristiriitaiset. Maa- ja metsätalousministeriön linjauksen mukaisesti maaseutuhallinnon osalta maa- ja metsätalousyritysten, maatilojen, hallinto-, tarkastus- ja kehittämistoiminta on päätetty kuntien päätöksillä uudistaa lukien siten, että Siilinjärvelle on keskitetty hallinto- ja kehittämistoiminta yli 2000 maatilan osalta Pohjois-Savossa. Rautalammille jää maaseutusihteeri alueelliseksi ja kunnalliseksi toimijaksi, jonka työpanoksesta on suunniteltu 60 % tarkastustoimintaan, 30 kehittämiseen ja 10 % maaseudun ja maatilojen rekisteröityjen yritysten julkiseen hallintaan ja rahoitukseen. Hallitusohjelman mukaan maaseutupolitiikkaa tehdään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. MMM:n maatalousosaston maaseudun kehittämisyksikön maaseutupolitiikkajaosto siirretään TEM:n alueiden kehittämisyksikköön. Yritys-Suomi SeutuYp sopimuksen tavoitteeksi on kirjattu mm. seuraavaa: parantaa ja tehostaa keskeisten seutukunnan yritys- ja elinkeinotoiminnan palveluorganisaatioiden yhteistyötä yritysten perustamisessa, kehittämisessä ja sijoittumisessa seudulle sekä näihin liittyvää osaamisen kehittämistä, viestintää ja markkinointia. Sopimuksen tavoitteena on syvemmän yhteistyön avulla lisätä asiakkaille tuotettavien ja välitettävien neuvonta- ja asi-

8 Kunnanhallitus antuntijapalveluiden saatavuutta, monipuolisuutta ja laatua. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää toiminnassa eri projekteja ja informoida niistä tarvittaessa asiakkaille ja sopimusosapuolille. Sopimuksen tavoitteena on myös, että sopimuspuolet sitoutuvat oman toimintansa kautta edistämään uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä käyttämällä parhaalla mahdollisella tavalla yksityisten palvelutuottajien palveluita omassa toiminnassa. Hallitusohjelman mukaan kootaan julkiset ja julkisesti rahoitetut yrityspalvelut ja yritysten viranomaisasiointi yhden luukun periaatteella toimivaksi kokonaisuudeksi. Tämä saa kuitenkaan merkitä sopimuksessa sitä, että vaan suurimmissa pohjoissavolaisissa kaupungeissa Kuopiossa, Varkaudessa ja Iisalmessa yrittäjät saisivat asiallisia ja ajanmukaisia palveluja yhdestä ja samasta luukusta ja/tai ainoastaan valtionviranomaisten toimijoiden antamana. Mikro- ja pk-yrittäjille on taattava koko maakunnassa ja Sisä-Savossa tasalaatuiset yritysten sijaintipaikkakunnalla saatavat ja annettavat yritys- ja elinkeinopalvelut. Näitä palveluita valtion yritys- ja elinkeinopoliittisten toimijoiden lisäksi voivat antaa kuntien yritys- ja elinkeinoyhtiöt, yhdistykset, yritykset, konsultointifirmat ja tilitoimistot jne. Kenttä ja toimijat tältä osin pitää markkinataloudessa olla vapaa. Rautalammin kunta on valmis kirjoittamaan yhteistyösopimuksen siten, että a) sopimuksessa turvataan mikro- ja pk-yrittäjien sekä maatalousyrittäjien yritys- ja elinkeinopalvelut jokaisessa yritysten sijoituspaikkakunnalla, b) sopimuksella valtion yritys- ja elinkeinotoimijat eivät missään tilanteessa rajoita kuntien, kuntien yritys- ja elinkeinoyhtiöiden, yhdistysten, yritysten, konsultointifirmojen ja tilitoimistojen sekä muiden yritys- ja elinkeinotoimijoiden vapautta tilitoimisto-, perustamis-, neuvonta- ja asiakaspalvelu- sekä konsultointityössä. Kentän ja toimijoiden pitää kyetä markkinataloudessa toimimaan vapaasti ja viime kädessä yrittäjä ratkaisee asiakkaana kenen palveluja yritys käyttää? c) kunnanjohtaja Risto Niemelä valtuutetaan kunnan puolesta allekirjoittamaan yhteistyösopimus.

9 Kunnanhallitus Rautalammin kunnan lausunto Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimistoverkon uudistamisesta Kh 247 Liite 5 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Savo on päivätyllä kirjelmällä pyytänyt kuntien, maakuntaliiton, seudullisten elinkeinoyhtiöiden, ammattijärjestöjen, maakunnallisten yrittäjäyhdistysten lausuntoja ELY-keskuksen TE-toimistojen uudistamisesta ja kehittämisestä eli keskittämisestä yhteen tai kolmeen TE-toimistoon koko Pohjois-Savon maakunnan alueella. Uudistuksella pyritään turvaamaan asiakaspalvelu suuntaamalla asiakaspalveluun enemmän resursseja. Uudistuksessa ei kerrota, että missä maakunnan alueilla TE-toimistojen asiakaspalvelua kehitetään? Kirjelmässä vain todetaan, että palveluverkko pyritään pitämään mahdollisimman kattavana jatkossa. Tämän vuoksi jatkovalmistelussa on mallit joko yhdestä tai kolmesta itsenäisestä TE-toimitosta koko maakunnan alueella. Kolmen toimiston mallissa itsenäiset TE-toimistot toimisivat Iisalmen, Kuopion ja Varkauden työssäkäyntialueiden pohjalle rakennettuna. Kolmen itsenäisen toimiston mallilla saattaa olla vähentävä vaikutus säilytettävien toimipisteiden määrään. Yhden toimiston mallissa maakunnan alueella toimisi yksi hallinnollisesti itsenäinen toimisto. Edellä olevasta kannanotosta voi kuitenkin jo päätellä, missä ja minkä kaupunkien alueilla asiakaspalvelua kehitetään ja mitkä alueet ovat asiakaspalveluiden menettäjiä. Edellä lausuttu merkitsisi ilmeisesti sitä, että mikäli Sisä-Savossa hyväksytään kolmen TE-toimiston malli, olisivat työvoimahallinnon palvelut Sisä- Savossa vaakalaudalla. Tämä on sinällään mielenkiintoista, sillä hallitusohjelmassa todetaan, että luodaan koko maassa toimivalle kuntatasolle kattava yhteispalvelupisteiden verkko. Määritellään jokaisessa yhteispalvelupisteessä vähintään etäpalveluna saatavavilla olevat valtion, kuntien ja eri viranomaisten palvelut. Selvitetään kuntien mahdollisuudet toimia yhteispalvelupisteiden vastuuviranomaisena ja ainoana keskeisenä asiakasrajapintana julkisiin palveluihin. Rautalammin on kunnan ja kelan yhteispalvelupiste. Kunta on pyrkinyt maakuntaliiton avustuksella saamaan yhteispalvelupisteeseen poliisin, TEtoimiston, työvoimahallinnon ja maistraatin sekä verottajan avustavia palveluita. Yhteispalvelu pelaa jo hyvin Kelan kanssa. Tällä hetkellä yritystoimintaa omalta osaltaan vaikeuttaa verohallinnon palvelutoiminnan siirtyminen alueella Varkauteen. Ulkomaisten kesätyöntekijöiden osalta yrittäjien asiointimatkat Varkauteen hankaloittavat ja vaikeuttavat varsinkin maaseutuyrittäjien yritystoimintaa. Rautalammilta etäisyys Varkauteen on 100 kilometriä. Ja mikäli työvoimahallinto ja sen asiakaspalvelu siirtyisivät Kuopioon etäisyys olisi 70 kilometriä, joka on pitkä

10 Kunnanhallitus _ asiointimatka työttömälle tai työvoimaa tarvitsevalle yrittäjälle, jotka joutuisivat käyttämään omaa aikaa ja kustantamaan itse matkansa. Tässä mallissa palvelut heikkenevät ratkaisevasti, eikä tätä mallia voida Rautalammilla hyväksyä. Hallitusohjelmassa työ- ja elinkeinotoimistojen, Kelan ja kuntien yhteinen työvoiman palvelukeskusten toimintamalli ulotetaan koko maahan. Palvelukeskusten toimintamallista säädetään lailla ja niiden rahoitus turvataan. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi käynnistetään hallituskauden kestävä määräaikainen kokeilu, jossa viimeistään 12 kuukauden työttömyyden jälkeen työllisyyden hoidon päävastuu siirrettään kunnalle tai kunnille yhteisvastuullisesti. Jokaisen työttömän työllistymismahdollisuudet kartoitetaan ja edistymistä seurataan aktiivisesti. Pohjois-Savon ELY-keskuksen toteuttama valtakunnallinen sentralisaatiokehitys vaikeuttaa mikro- ja pk-yritystoimintaa eikä se voine olla Pohjois- Savossa TE-toimistoverkon kehittämisen pääprinsiippi. Kun hallitusohjelman mukaan kootaan julkiset ja julkisesti rahoitetut yrityspalvelut ja yritysten viranomaisasiointi yhden luukun periaatteella toimivaksi kokonaisuudeksi, ei tämä saa merkitä sitä, että vaan suurimmissa pohjoissavolaisissa kaupungeissa yrittäjät saisivat asiallisia ja ajanmukaisia palveluja. Mikro- ja pk-yrittäjille on taattava koko maakunnassa tasalaatuiset yritysten sijaintipaikkakunnalla saatavat ja annettavat palvelut. Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että a) nykyiseen hallitusohjelmaan perustuen nykyiseen Rautalammin yhteispalvelupisteeseen tulee tuoda Kelan avustavien palveluiden lisäksi avustavat työvoimahallinnon, maistraatin, poliisin sekä verottajan palvelut. Näin voidaan kehittää kansalaisten saamia valtion ja kuntien yhteispalveluja lähipalveluina. b) Pohjois-Savoon tulee perustaa yksi TE-toimisto, jolloin muiden Pohjois- Savon maakunnassa toimivien toimipisteiden määrä voidaan säilyttää nykyisellään. Näin voidaan kehittää ja turvata työttömien ja yrittäjien asiakaspalvelu Pohjois-Savon maakunnan maaseutukaupungeissa ja -kunnissa. Lisäksi kunnanjohtaja valtuutetaan valmistelemaan yhteinen lausunto Sisä-Savon kuntien kanssa.

11 Kunnanhallitus John Mortonin ja hänen esi-isien kunniaksi patsas ja puisto Rautalammille Kh 248 Yhdysvaltain itsenäisyyden ja Britanniasta irtaantumisen allekirjoituksellaan ratkaisseen vaikutusvaltaisen Pennsylvanian siirtokunnan edustaja John Mortonin esi-isä oli rautalampilaislähtöisiä Marttisia. Vanhan Rautalammin suurpitäjän alueelta Marttisia oli muuttanut ensin Ruotsi- Suomen sisällä ja sen jälkeen myöhemmin Värmlantiin ja edelleen heitä oli muuttanut Delaware-joen suistoon Yhdysvaltoihin. Vuonna 1561 perustetusta keskisuomalaisesta ja savolaisesta Rautalammin seurakunnasta ja emäpitäjästä on eronnut vuosisatojen ja kymmenten aikana yhteensä 27 kuntaa ja kaupunkia. Rautalampi sijaitsi aikanaan keskellä Suomea. Kunnan alue rajoittui nykyisestä kuntakeskuksesta Toivakan kautta Jyväskylään ja edelleen Petäjävedelle, Pylkönmäelle, Saarijärvelle, Karstulaan, Kyyjärvelle, Perhoon ja Pihtiputaalle. Tästä alue muodosti läntisen osan emäpitäjästä. Pihtiputaalta Keiteleen kautta Tervoon, Karttulaan aina Rautalammille saakka muodostui suurpitäjän itäinen osa. Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto on jäsenmäärältään yksi maailman suurimmista Yhdysvaltain ystävyysjärjestöistä. Elokuun päivinä 2011 järjestettiin Rautalammilla SAYL:n liittokokous ja Amerikan Päivät kunnan ja seurakunnan 450-vuotisjuhlavuoden kunniaksi ja John Morton teemaan liittyen. Amerikan Päivien yhteydessä porilaisten Suomi-Amerikka -yhdistyksen jäsenten toimesta tehtiin kunnalle esityksiä siitä, että historian ja perinteiden vaalimisen johdosta Rautalammilla tulisi käynnistää patsashanke John Mortonille ja hänen rautalampilaisten esi-isien ja sukujen kunniaksi. Samassa yhteydessä esitettiin, että Rautalammille tulisi varata jokin alue John Morton -nimisen puiston rakentamiseksi. 1. Rautalammin kunnanhallitus esittää valtuustolle kunnan ja seurakunnan 450-vuotisjuhlavuoden kunniaksi John Morton patsas- ja puistohankkeen käynnistämistä suomalais-amerikkalaisen ystävyyden, yhteisymmärryksen ja kanssakäymisen, opiskelu-, kulttuuri-, tiede- ja taidevaihdon sekä yhteisen historiatiedon lisäämiseksi. 2. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että a) patsas pystytetään ja puisto rakennetaan Rautalammille, b) alkupääomaksi tarkoitukseen kunta varaa euron pääoman juhlavuoden määrärahoista,

12 Kunnanhallitus c) hankkeen eteenpäinvieminen annetaan olemassa olevan rautalampilaisen yhdistyksen tehtäväksi tai tarvittaessa perustetaan yhdistys hanketta varten. d) yleiskaavan tarkistamisen ja laajentamisen yhteydessä kunta varautuu puistohankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

13 Kunnanhallitus Palkkion maksaminen kaivostoimintaan, kiviainesten ja maametallien teolliseen hyödyntämiseen tähtäävistä hankkeesta Kh 249 Joulukuussa vuonna 1958 Rautalammin kunnanvaltuusto päätti tehdä pysyvän palkkiovarauksen 1 miljoonan markan suuruisen palkkion maksamiseksi kaivostoimintaan johtavasta mineraalilöydöksestä kunnassa. Yli viisikymmentä vuotta myöhemmin vuonna 2011 Rautalammin kunnan 450-juhlavuonna kaivostoimintaan, kiviainesten ja maametallisen teolliseen hyödyntämiseen johtavat suunnitelmat ja hankkeet ovat ajankohtaisia Suomessa ja Rautalammillakin. Esim. vuonna 2010 Rautalammin kunnan lausuntoa pyysivät GTK-Pohjois- Savo ja TEM (työvoima- ja elinkeinoministeriö) Rautalammin Kerkonkosken Kiviniemestä löytyneestä skandiumia sisältäneestä maametallista. Kunta antoi myönteiset lausunnot molemmille yhteisöille. Skandium on harvinainen maametalli. Skandium esiintyy zirkonin kanssa yhdessä. Skandiumilla on korkea sulamispiste ja tästä johtuen se soveltuu hyvin esim. ilmailu- ja avaruusalan käyttöön. Skandiumia on löydetty myös Australiasta, Kiinasta, Kazakstanista, Madagaskarilta, Norjasta ja Venäjältä. Australiassa on tutkittu mahdollisuutta rikastaa skandiumia nikkeliesiintymistä. Uuden laaditun hallitusohjelman mukaisesti valtio vahvistaa osallistumistaan kotimaisen kaivosteollisuuden arvoketjuun. Kaivosprojektien vauhdittamista edistetään uudella ohjelmalla, sijoitusrahastolla ja sijoitusyhtiöllä. Hallitus tavoittelee kotimaassa tapahtuvan mineraalien jalostuksen ja metalliteollisuuden lisäämistä. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että 450-vuotisjuhlavuoteen liittyen kunta päättäisi panostaa kaivostoiminnan käynnistämiseen, kiviainesten ja maametallien etsintään Rautalammilla ja palkitsisi kaivostoimintaan, kiviainesten ja maametallien teolliseen tuotantoon ja merkittävään työllistämiseen kunnan alueella johtaneen hankkeen enintään eurolla. Tämä päätös koskettaa kokonaisuudessa yhtä uutta hanketta ja on voimassa v loppuun. Kunnanhallitukselle annetaan tehtäväksi valmistella asiantuntijoiden kanssa asiaa koskeva säännöstö ja tehdä tarvittavat sopimukset. Palkkio maksetaan hankkeen etenemiseen perustuen viiden vuoden aikana. Palkkio voidaan maksaa yksityiselle henkilölle. Kunnanhallitus harkitsee ja päättää lopullisesti palkkion maksamisesta.

14 Kunnanhallitus a Sari Hintikka-Varis poistui kokouksesta tätä asiaa käsiteltäessä klo Raija Haukka jätti asiaan eriävän mielipiteensä.

15 Kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Hermanninrannan asemakaavamuutos, vastine muistutuksiin Kaavjsto 27 Hermanninrannan asemakaavaluonnoksesta on saapunut kuulemisen yh- Liite 1,2 teydessä yksi muistutus (liite 1). Teknisen johtajan ehdotus: Kaavoitusjaosto käsittelee tehdyn muistutuksen sekä antaa muistutuksesta esityksen kunnanhallitukselle vastineeksi. Hyväksyttiin muistutuksesta tehty vastine (liite 2). Vastineeseen lisätään: Kaavamuutos on kunnan yritys- ja elinkeinotoiminnan kehittämisen kannalta tarpeellinen ja perusteltu. Raija Haukka ei ottanut osaa asian käsittelyyn. Puheenjohtajana toimi Axel Hämäläinen. Kh 250 Kaavoitusjaosto on kokouksessaan antanut lausuntonsa Liitteet 6-9 Hermanninrannan kaavamuutoksen aloittamisesta, liite 6. Kaavaselostus on liitteenä 7, kaavaluonnoksesta tehty muistutus liitteenä 8 ja kaavoittajan antama vastine tehdystä muistutuksesta liitteenä 9. Kunnanhallitus päättää hyväksyä Hermanninrannan asemakaavan muutosehdotuksesta tehtyyn muistutukseen annetun vastineen kaavoitusjaoston päätöksen mukaisesti. Raija Haukka ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn. Axel Hämäläinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo

16 Kunnanhallitus Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Kh 251 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat: 1. Kaavoitusjaoston pöytäkirja Osastosihteerin päätös , ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa Syrjänranta RN: 7:47 Hanhitaipaleen kylässä. 3. Rautalammin kunnan ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kehittämiskeskustelumuistio Kunnanhallitus päättää, ettei toimielinten päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

17 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 252 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Valtiovarainministeriön päätös : Vuotta 2013 koskevien kuntien yhdistymisesitysten toimittaminen. 2. Kuntaliiton kirje : Eläkkeen määräytymiseen vaikuttavien tietojen säilytysajat. 3. Sisä-Savon th:n ky:n hallituksen pöytäkirja Alueellisen jätelautakunnan esityslista Kuntaliiton yleiskirje : Tasavallan presidentin vaali, kuntien vaaliviranomaiset ja vaalien ulkomainonta. 6. Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös valtionavustuksen maksamisesta Kuopion seutulipun kustannuksiin Itä-Suomen päihdehuollon ky:n yhtymävaltuuston pöytäkirja Vaalijalan ky:n hallituksen pöytäkirja Tmi Irma Hintikan kirje : Vuokrahuoneiston irtisanominen 10. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan ote pöytäkirjasta : Pelastuslaitoksen vuoden 2011 talousarvioesitys. 11. Pohjois-Savon aluepelastuslaitoksen ote pöytäkirjasta : Pelastustoimen kuntien maksuosuuden määräytyminen. 12. Pohjois-Savon Liiton muistio Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaavan I viranomaisneuvottelusta Suomi-Amerikka yhdistysten liitto ry:n kirje : Kiitos yhteistyöstä Amerikan Päivillä. 14. Rautavaaran kunnan elinkeinolautakunnan ote pöytäkirjasta : Savon Matkailun toiminnan järjestäminen

18 Kunnanhallitus Kuopion kaupunginhallituksen ote pöytäkirjasta : Yhteistoiminta-alue Pohjois-Savossa vastaus Rautalammin kunnan tiedusteluun. 16. Pedersören kunnan kirje valtiovarainministeriölle: Kiinteistövero ja verotasaus. 17. Suomen Yrittäjät ry:n kirje : Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton yhteinen kannanotto Euroopan yrittäjyysohjelman (SBA) paikallisesta toimeenpanosta. 18. Sisä-Savon perinneyhdistyksen kokouskutsu yhdistyksille ja yhteisöille tarkoitettuun keskustelu- ja neuvottelutilaisuuteen arkistojen hoidon järjestämisestä Rautalammin kunnanvaltuusto: Juhlakokous ja metsätalousneuvoksen arvonimen myöntäminen Pekka Hintikalle. Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17.00 19.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 23.3.2009 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 17/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.10.2013 klo 17.00 19.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 12.4.2010 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 3/11 Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 Liite 1 6 Liite 2 7 8

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta

55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi rantaosayleiskaava (kuntoutumiskeskus) 56 Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntakaavaehdotuksesta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (39) Aika 22.06.2015, klo 17:04-17:55 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 54 Pöytäkirjan tarkastus 55 Toivola-Mynttilä-Peruvesi

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-19:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 151 Kunnanhallitus 22.04.2014 AIKA 22.04.2014 15:00-18:30 PAIKKA KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 79 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 153 80 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot