RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 6.8.2012 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Erityisavustus etsivää nuorisotyötä varten Maaseudun kehittämishankkeen avustuspäätös Toimet työllisyyden parantamiseksi Uusien luottamushenkilöiden koulutus 2012 Kierinniemen kaavan tarkistaminen Kiesimä-Sonkarin rantayleiskaavan muutos tilojen 5:40 ja 5:45 osalta Kiesimä-Sonkarin rantayleiskaavan muuttaminen tilan Pirttiniemi RN:o 16:39 osalta Ilmoitusasiat Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Kierinniemen ranta-asemakaavan muutoksen käynnistäminen Rautalammin museon avustusanomus näyttelyitä varten Edustajan ja varaedustajan valinta Etelä-Konneveden suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelman yhteistyöryhmään PUHEENJOHTAJA Pekka Hintikka

2 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 13/2012 Kunnanhallitus Sivu 179 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pekka Hintikka Jarmo Hänninen Axel Hämäläinen Raija Haukka Tauno Herranen Ulla Pakarinen Raija Nevalainen puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen Muut osallistujat Anneli Jalkanen Jaakko Vesterinen Risto Niemelä Ossi Maukonen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja kunnanjohtaja osastosihteeri Puheenjohtaja Sihteeri KÄSITELLYT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Aika ja paikka Pekka Hintikka Jarmo Hänninen 185 Maanantai klo Ossi Maukonen kunnanvirasto Allekirjoitukset Tauno Herranen Ulla Pakarinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Maanantai klo kunnanvirasto Pöytäkirjanpitäjä Ossi Maukonen

3 Kunnanhallitus Ennen kokouksen alkua Tilatohtorit Oy:sta Risto Suikkari selvitteli Kierinniemen rantakaavan alustavaa muutosta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 172 Kunnan hallintosäännön 28 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtajan tulee todeta läsnäolevat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kuntalain 58 :n nojalla kunnanhallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokous on laillinen, kun se on kutsuttu koolle KunL:n 50 :n ja hallintosäännön :ien mukaisesti. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat Kh 173 KunL:n 50 :n nojalla kunnan hallintosäännössä tulee antaa tarkemmat määräykset toimielimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Hallintosäännön 36 :n nojalla pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjassa tulee olla merkintä tarkastuksesta ja siihen on liitettävä valitusosoitus. Kunnanhallitus on valinnut kaksi henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan. Kunnanhallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi Tauno Herrasen ja Ulla Pakarisen. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Kh 174 Kunnanhallitus päättää, että tässä kokouksessa asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Lisäksi kunnanhallitus päätti ottaa kaksi asiaa lisälistalta käsiteltäväkseen.

4 Kunnanhallitus Erityisavustus etsivää nuorisotyötä varten Kh 175 Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt DNro 357/628 /2011 erityisavustusta etsivän nuorisotyön palkkaus- koulutus-, työnohjauskuluihin (1 henkilö). Määräaikaista tehtävää hoitaa tällä hetkellä Anne Haukka. Toimipaikka on kirjastolla. Ministeriö myönsi avustusta väliseksi ajaksi euroa. Selvitys on annettava mennessä. Merkitään kunnanhallituksen tiedoksi ministeriön päätös. Kunnassa työttömyyden kasvun johdosta ja nuorisotyöllisyyden parantamiseksi tarvitaan opetus-, perusturva- ja elinkeinotoimen sekä hallinto-osaston läheistä yhteistyötä vaikuttavuuden lisäämiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi.

5 Kunnanhallitus Maaseudun kehittämishankkeen avustuspäätös Kh 176 Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt DNro 1422/ avustusta Rautalammilla elinkeinojen kehittämishankkeeseen. Hanketta on puoltanut Mansikka ry. Hankkeen rahoitus on euroa ja se on saanut avustusta eri momenteilta yhteensä euroa. Hankkeen kohteena ovat yrittäjät, uudet, yrittäjät, kesäasukkaat, paluumuuttajat ja potentiaaliset Rautalammille muuttajat. Toimenpiteenä ovat HUB-yhteisöllisen tilan käynnistäminen, luominen Rautalammille, HUB liiketoimintamallin luominen, imagon rakentaminen, suunnittelu, koulutus ja alueellisen verkoston luominen sekä yrityspajan ja yrityskasvatuspajatoiminnan käynnistäminen kunnassa. Uudet nuoret yrittäjät pyritään erityisesti saamaan mukaan hankkeeseen. Kunta on päättänyt osoittaa tilat toimintaa varten. Hanke toimii elinkeinotoimen ja elinkeinoasiamies Marita Leskisen vastuulla. Merkitään Pohjois-Savon ELY-keskuksen päätös kunnanhallituksen tietoon saatetuksi.

6 Kunnanhallitus Toimet työllisyyden parantamiseksi Kh 177 Rautalammin työttömyys on pahentunut vuonna 2012 verrattuna edelliseen vuoteen. Kesäaikana työttömyys ei ole parantunut merkittävästi. Euroopan Unionin jäsenmaita osittain koskettava taloudellinen taantuma on uhka myös suomalaiselle hyvinvoinnille. Kotimarkkinateollisuuden kannattavuutta voidaan ylläpitää osittain myös hyvällä investointeihin ja rakentamiseen kohdistuvilla valtiollisilla ja paikallisilla toimenpiteillä. Rautalammilla tällaisia hankkeita ovat lukion peruskorjauksen aloittamiseen tähtäävät hankkeet, Pentinpellon koulun saneeraus esi- ja päivähoitotoimintaa varten ja rivi- tai paritalohanke sekä suunnitteilla olevia pienempiä investointihankkeita, joista osa kohdistuisi yritys- ja elinkeinotoiminnan kehittämiseen. Lisäksi kunnalla on käytettävissä noin euroa vuoden 2012 talousarviomäärärahoja pitkäaikaistyöttömien vähentämiseen, nuorten työllisyyden edistämiseen ja yhdistysten työllistämistukipolitiikkaan. Kunta on sopinut neuvottelusta ELY-keskuksen kanssa Rautalammilla siitä, miten se voisi olla mukana erilaisin avustuksin työllisyyttä vähentävissä projekteissa ja hankkeissa. Kunta käyttää euroa vuoden 2012 talousarviomäärärahoista pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistämisen tukemiseen. Kunta osoittaa edelleen määrärahan vuoden 2012 loppuun saakka yhdistyksille, mikäli yhdistys palkkaa yhden pitkäaikaistyöttömän tai nuoren (alle 25 vuotiaan) henkilön yhdistykseen. Tukipäätös tehdään vuosittain ja on 350 euroa/kuukausi/henkilö/yhdistys. Kunnanhallitus tekee esityksen vuoden 2013 talousarvioon edellä olevan määrärahakäytännön jatkamiseksi myös vuonna 2013.

7 Kunnanhallitus Uusien luottamushenkilöiden koulutus 2012 Kh 178 Liite 1 Valtuustoaloitteessa korostettiin uusien luottamushenkilöiden ja varavaltuutettujen kouluttamistarvetta uudessa muuttuvassa tilanteessa heti kunnallisvaalien jälkeen ennen vuoden 2013 alkua. Aloitteessa tulivat koulutustarpeista esille mm.: -kuntalakiin paneutumistarve, -Rautalammin kunnan toiminnallinen ja taloudellinen nykytilanne vuoden 2012 lopussa, -tulevaisuuden ennusteet ja haasteet, -odotukset, -luottamushenkilöpaikkajakoa koskeva osaaminen, -kunnan neljän vuoden uusi hallitusohjelma ja paikkajako. Henkilöstön osalta on samoja ilmeisiä tarpeita kuntalakiin perehtymiseen, hallintomenettelyyn ja hallintolain soveltamiseen liittyen sekä ylipäätään julkisen hallinnon toimintatapaan suhteessa kuntaan ja kuntalaisten välillä. Kuntalainenhan on enemmän kuin pelkkä asiakas, koska hän on kunnan jäsen, joka voi muodostua eri tavoin. Koulutus on tavoitteena toteuttaa Aloitteeseen liittyvä koulutussuunnitelmaluonnos (liite 1) on laadittu ja se esitellään kunnanhallitukselle. Suunnitelmaluonnoksen mukaan koulutus suunnitellaan toteutettavaksi ulkopuolisten kouluttajien ja kunnan viran- ja toimenhaltijoiden toteuttamana. Koulutus pyritään aloittamaan aloitteen esityksen mukaisesti

8 Kunnanhallitus Kierinniemen kaavan tarkistaminen Kh 179 Maanomistajien kanssa järjestettiin neuvottelu, jossa käsiteltiin Kierinniemen kaavan tarkistamista ja kunnalle tehtyä esitystä lisämaan ostamisesta kaava-alueella. Neuvottelussa päädyttiin seuraaviin toimenpiteisiin asian eteenpäinviemiseksi: a) Kierinniemen alueelle tehdään kaavamuutos ts. kaavan tarkistus, b) maanomistajat tekevät omat esityksensä tekniselle johtajalle siitä, minkä alueen he haluavat ostaa kunnalta, c) niihin maanomistajiin, jotka eivät olleet neuvottelussa mukana, kunnanjohtaja ottaa yhteyttä heidän tavoitteiden selvittämiseksi, d) kunnan saatua esitykset, neuvotellaan esityksistä sen jälkeen joko yhdessä tai erikseen sen mukaan miltä tilanne esitysten jälkeen näyttää tai vaatii, e) kaikkien maanomistajien kanssa tehdään esisopimus siitä, mitä on sovittu, f) hyväksyttiin yhteiseksi kaavan tarkistuksen tekijäksi Tilatohtorit Oy Oulusta, joka laatii parasta aikaa Rautalammin kirkonkylän osayleiskaavaa, g) tilanne pyritään ratkaisemaan kunnan omistamalla maa-alueella. Virkamiehet ovat edellä olevan perusteella tehneet selvityksiä Kierinniemen kaava-alueella olevien maanomistajien kanssa. Selvitysten ja esitysten pohjalta asia päätettiin tuoda jo kunnanhallituksen käsittelyyn. Kaikki maanomistajat ovat tehneet esityksen tai esittäneet toivomuksen kunnalle siitä, miten he haluaisivat Kierinniemen kaavaa tarkistettavan. Esitykset on toimitettu Tilatohtorit Oy:lle, joka laatii niiden pohjalta esityksen miten rakennuspaikka- ja rakennusoikeuskysymykset voitaisiin ratkaista alueella. Suunnittelijat tulevat kunnanhallituksen kokoukseen esittelemään omat näkemykset. Kunnanhallitus saatujen maanomistajien ja suunnittelijan esitysten perusteella päättää siitä, a) maanomistajien kanssa neuvotellaan alueesta ja hinnasta sekä laaditaan esisopimus siitä, millä tavalla kaavamuutos toteutetaan ja edetään, b) että neuvotteluissa otetaan huomioon ja käytetään kunnan omistamia maa-alueita kaavan uudistamiseksi, c) tavoite on kaavoittaa aluetta pysyvän asumisen käyttöön.

9 Kunnanhallitus Kunnan neuvottelijoiksi valittiin Anneli Jalkanen, Pekka Hintikka, Jaakko Vesterinen ja Risto Niemelä.

10 Kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Kiesimä-Sonkarin rantayleiskaavan muutos tilojen 5:40 ja 5:45 osalta Kaavjsto 14 Kiesimä-Sonkarin rantayleiskaavamuutos tilojen 5:40 ja 5:45 osalta on ollut luonnoksena nähtävillä. Konsultti on korjannut kaavaluonnoksesta tehdyt muistutukset, jotka ovat olleet teknisiä. Kaavamuutoksen periaatteisiin ei ole muistutettu. Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle, että se päättää asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Kh 180 Kunnanhallitus päättää asettaa rantayleiskaavaehdotuksen nähtäville.

11 Kaavoitusjaosto Kunnanhallitus Kiesimä-Sonkarin rantayleiskaavan muuttaminen tilan Pirttiniemi RN:o 16:39 osalta Kaavjsto 15 Tilalle Pirttiniemi RN:o 16:39 on kunta myöntänyt rantasaunalle rakennusluvan vuonna 1994 (lupa 85/94). Rakennuspaikka sijaitsee Kiesimä-Sonkarin rantayleiskaava-alueella, joka on hyväksytty kunnassa Kiinteistölle on rakennettu kunnan osoittamaan paikkaan saunarakennus. Osoitettu rakennuspaikka ei sijaitse kuitenkaan yleiskaavan mukaisella rakentamisalueella. Alueen omistava perikunta maanomistajana hakee yleiskaavamuutosta, jotta kiinteistölle voidaan hakea jatkossa rakennuslupaa mm. kesäasunnolle. Kaavoitusjaosto päätti esittää kunnanhallitukselle, että yleiskaavan muutokseen voidaan ryhtyä. Kiesimä-Sonkarin rantayleiskaavassa osoitettu rakennuspaikka on eri kohdassa kuin rakennettu kiinteistö. Kaavoitusjaosto esittää, että tämän virheen korjaamisesta syntyvät kustannukset maksaa kunta. Kh 181 Kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoitusjaoston ehdotuksen.

12 Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 182 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat ilmoitusasiat: 1. Vaalijalan ky:n yhtymäkokouspöytäkirja Suonenjoen kaupunginhallituksen pöytäkirjaote : Työterveyshuollon siirtosopimuksen hyväksyminen. 3. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan pöytäkirjaote : Pelastuslaitoksen vuoden 2013 talousarvioesitys. 4. Pohjois-Savon liiton lausuntopyyntö : Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 5. Rautalammin Ratsastuskeskus Oy:n osakkeenomistajien kokouspöytäkirja (yhtiön purkaminen). Päätös Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

13 Kunnanhallitus Lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat Kh 183 Kunnanhallituksen tietoon esitellään seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat: 1. Osastosihteerin päätös , ettei kunta etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa Koivuranta RN:o 13:89 Kierinniemessä. 2. Osastosihteerin päätös , ettei kunta etuosto-oikeuttaan kiinteistökaupassa Hakala RN:o 6:31 Koipiniemessä. 3. Kaavoitusjaoston pöytäkirja Kunnanhallitus päättää, ettei toimielinten päätöksiä siirretä kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

14 Kunnanhallitus Kierinniemen ranta-asemakaavan muutoksen käynnistäminen Kh 184 Rautalammin kunnanvaltuusto teki päätöksen Kierinniemen RN:o 13:32 rantakaavoittamiseksi. Vuonna 1989 on Rautalammin kunnan Rautalammin kylässä käynnistetty Kierinniemen tilan RN:o 13:32, Koivuranta tilan RN:o 13:31 ja Rantakoivun tilan RN:o 13:29 rantakaavoitus, johon on suunniteltu 1-10 korttelit ja virkistys-, erityis-, rantakaavatiealueet sekä venevalkama. Alueen pinta-ala on 3,07 ha ja alueelle on suunniteltu rakennusoikeutta 2660 k-m2 ja rakennuspaikkoja 35 kappaletta. Lomaasuntojen lukumääräksi on kaavassa suunniteltu 43 loma-asuntoa ja niiden keskikoko on suunnitelmissa ollut 55 m2. Virkistysalueita on suunniteltu 14,55 ha. Kurkiniemen aluetta koskevan koko kaava-alueen pinta-ala oli yhteensä 10,46 ha. Kuopion lääninhallituksen kaavoitus- ja asunto-osasto vahvisti Nro 486R, , Kierinniemen rantakaava-alueen. Kierinniemen rantakaava-alueelle on 1980-luvun lopussa tehty ja vahvistettu suunnitelma ei vastaa nykyistä maanomistajien tarvetta, eikä myöskään Rautalammin kunnan tavoitteita. Maanomistusolosuhteet ovat osittain muuttuneet kaavan laatimisen ja hyväksymisen jälkeen. Toimintaympäristön muutos edellyttää, että kaavaa muutetaan. Lainsäädännön muuttumisen johdosta asia on käsiteltävä ranta-asemakaavan muutoksena. Tilatohtorit Oy on valmistellut myös alustavan luonnoksen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman kaavamuutoksesta. Kunnanhallitus käynnistää vahvistetun Kierinniemen rantakaavan muutoksen Kierinniemen ranta-asemakaavan muutoksena edellä esitetyillä perusteilla.

15 Kunnanhallitus Rautalammin museon avustusanomus näyttelyitä varten Kh 185 Liite 2 Rautalammin museolta on saapunut avustusanomus metsäsuomalaisnäyttelyn rakentamiseksi museolle vuonna Museo täyttää ensi vuonna 75 vuotta. Museo pyytää kunnalta :n avustusta, minkä turvin pystyttäisiin tekemään näyttelyrakenteet sekä tulostamaan ja esillepanemaan näyttelyaineisto. Avustushakemus on liitteenä 2. Kunnanhallitus päättää myöntää :n avustuksen näyttelyä varten. Kunnanhallitus päätti, että avustusanomus käsitellään vuoden 2013 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Pekka Hintikka poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Jarmo Hänninen.

16 Kunnanhallitus Edustajan ja varaedustajan valinta Etelä-Konneveden suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelman yhteistyöryhmään Kh 186 Liite 3 Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut käynnistää Etelä-Konneveden suojelualuekokonaisuuden hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen yhdessä Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskusten kanssa. Suunnitelma toteutetaan osana Rautalammin ja Konneveden kuntien vetämää Etelä- Konneveden ympäristön kehittämishanketta. Metsähallitus pyytää kuntaa nimeämään edustajan ja varaedustajan Etelä- Konneveden hoito- ja käyttösuunnitelman yhteistyöryhmään, jolla on ensimmäinen kokous Törmälässä klo Metsähallituksen kirje on liitteenä 3. Kunnanhallitus päättää valita edustajan ja varaedustajan Etelä-Konneveden hoito- ja käyttösuunnitelman yhteistyöryhmään. Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti edustajakseen yhteistyöryhmään Pekka Hintikan ja varaedustajaksi Anneli Jalkasen.

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 17.9.2012 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 17.9.2012 klo 17.00 18.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 17.9.2012 klo 17.00 18.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus. Torstai 30.6.2011 klo 15.00 15.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus. Torstai 30.6.2011 klo 15.00 15.25. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2011 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 30.6.2011 klo 15.00 15.25 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 183 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 3.8.2015 klo 16.00 17.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 3.8.2015 klo 16.00 17.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.8.2015 klo 16.00 17.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 16.6.2014 klo 17.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 16.6.2014 klo 17.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 13/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.6.2014 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 156

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus. Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus. Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 4.7.2012 klo 15.00 16.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 23/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.12.2013 klo 17.00 18.20 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 1.6.2015 klo 17.30 19.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 1.6.2015 klo 17.30 19.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 1.6.2015 klo 17.30 19.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 131 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.9.2012 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus. Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2011 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.9.2011 klo 17.00 18.55 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 14/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 5.7.2010 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 21/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 2.11.2009 klo 17.00 18.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 6.2.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 6.2.2012 klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 6.2.2012 klo 17.00 18.45 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 19.1.2009 klo 16.00 16.56 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.5.2012 klo 17.00 18.15 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Pääkirjasto, Kivijalka Pöytäkirjan Sivu 94 95 96 97 98 99 100

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 13.4.2015 klo 17.00 18.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 13.4.2015 klo 17.00 18.35. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 13.4.2015 klo 17.00 18.35 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 18.8.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 18.8.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.8.2014 klo 17.00 18.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 3.2.2014 klo 17.00 18.37. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 3.2.2014 klo 17.00 18.37. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 3.2.2014 klo 17.00 18.37 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus. Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.00 19.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 14.4.2014 klo 17.00 18.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 31.5.2010 klo 16.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2010 Kunnanhallitus. Maanantai 31.5.2010 klo 16.00 16.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 31.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.2.2009 klo 17.00 20.05 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 29.4.2013 klo 17.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 29.4.2013 klo 17.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 29.4.2013 klo 17.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 153 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.9.2013 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 16.9.2013 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 16/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 16.9.2013 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 9.6.2014 klo 17.00 18.50 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot