MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Rahoitukseen löytyy. vaihtoehtoja. Lamassa laskennan pitää toimia Kevennystä KELA-maksuihin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Rahoitukseen löytyy. vaihtoehtoja. Lamassa laskennan pitää toimia Kevennystä KELA-maksuihin"

Transkriptio

1 SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN Rahoitukseen löytyy vaihtoehtoja Lamassa laskennan pitää toimia Kevennystä KELA-maksuihin

2 Pääkirjoitus Toukokuu 2009 Talouskriisi ja yrittäjän talouden hoito Talouden kehitys globaaliksi kriisiksi on yllättänyt kaikki asiantuntijat. Ennusteet toisensa perään ovat olleet entistä synkempiä myös Suomessa. Myös tulevaisuuden kehityksen ennustaminen on juuri nyt erityisen haasteellista. Pohjan lähestymistä on veikannut kuitenkin yhä useampi taho. Monien toimialojen kehitys on erittäin suhdanneherkkää. Esimerkiksi monet vientija rakennusteollisuuden toimialat kohtaavat suhdannekuopat erittäin tuntuvalla tavalla. Harva yritys selviää kuitenkaan taantumasta ilman minkäänlaisia vaikutuksia. Hyvinä aikoina saattaa herkästi unohtua, että hyvät ajat eivät kestä loputtomiin ja että yrityksen talousasioita täytyy hoitaa ja seurata entistä suunnitelmallisemmin ja pitkäjänteisemmin. Viimeistään tässä vaiheessa kannattaa katsoa yhdessä tilitoimiston kanssa, miten tilitoimisto voisi palvella näissä asioissa entistä paremmin. Julkinen valta on osaltaan tuonut uusia lääkkeitä laman torjuntaan muun muassa verotuksen poistomahdollisuuksia lisäämällä ja julkisen rahoitus- ja takaustoiminnan mahdollisuuksien laajentamisella. Hyvä niin. Yksi tärkeimpiä asioita vaikeina aikoina on kuitenkin yrittäjän henkisen hyvinvoinnin hoitaminen ja tukeminen. Siinä yrittäjän lähi piiri, ystävät ja osaavat yhteistyökumppanit ovat kaikki tärkeitä yrittäjän tukijoita. Toimiva yhteistyö osaavan tilitoimiston kanssa on tärkeä osa tätä verkostoa. Juha Ahvenniemi Toimitusjohtaja Taloushallintoliitto Sisällys Lamassa laskennan pitää toimia Työn sivukuluihin kevennys Rahoitus vaihtoehtoja investointeihin ja hankkeisiin Suomessa toimivien pankkien luotonanto yrityksille kasvoi viime vuonna poikkeuksellisen voimakkaasti, koska muut kansainväliset rahoituslähteet vähenivät finanssikriisin takia. SIVU 6 2 Julkaisija Taloushallintoliiton Julkaisut Oy yhteistyössä Suomen Taloushallintoliitto ry:n kanssa Päätoimittaja Juha Ahvenniemi Toimitus MCI Press Oy, Mikonkatu 18 B 10, Helsinki Painosmäärä kpl Paino Painotalo Auranen Oy ISSN

3 Laki & vero Lamassa laskennan pitää toimia! H Heikossa taloustilanteessa on tärkeää, että yrityksen kirjan pito ja talouden seuranta ovat ajan tasalla. Omaan toimintaan liitty vien riskien lisäksi on tunnistettava myös asiakkaiden ja kumppaneiden toimintaan liittyvät riskit. Tilinpidollisesti on tärkeää noudattaa tiukasti niin sanottua varovaisuuden periaatetta. Se tarkoittaa, että tuloja ei saa kirjata tuotoiksi liian aikaisin eikä menojen kirjaamista kuluiksi saa viivästyttää. Tilinpäätöksessä myyntisaamiset ja muut saamiset tulee esittää enintään todennäköiseen arvoonsa. Alaskirjaus on tehtävä, jos saatavan kertyminen on epävarmaa. Kirjausta ei voi jättää tehtäväksi vasta epäonnisen perintäyrityksen yhteydessä. Varasto arvostetaan varaston inventoinnissa alimpaan arvoon. Varastossa olevan hyödykkeen alkuperäistä ostohintaa verrataan toden- näköiseen osto- ja myyntihintaan ja alin hinta merkitään varastossa olevan hyödykkeen arvoksi tilinpäätökseen liitettävään inventaariin. Poistot tulee tehdä suhdanteista riippumatta. Yrityksen heikon tuloksen vuoksi poistoja ei voi pantata myöhemmille vuosille. Kaiken kaikkiaan tilinpäätöksen on annettava oikea ja riittävä kuva yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen liitetiedoilla on suuri merkitys erilaisten taloudellisten riskien kertomispaikkana. Tilinpäätöksen oikeellisuus takaa rauhallisen yöunen muun muassa osakeyhtiölain eräisiin vastuisiin liittyen. On tärkeää, että yrityksellä on jatkuvasti ajankohtaista tietoa myyntija muista saamistaan, tulevista kassavirroista ja yrityksen rahoituksesta ylipäätään. Rahoituksellisiin riskeihin on pystyttävä reagoimaan ja nopeus on valttia tällä hetkellä. Markku Ojala? Neljä kysymystä Työperäiset osingot ansiotuloksi? Korkein hallinto-oikeus antoi keväällä 2008 ratkaisun niin sanotussa lääkäriyhtiötapauksessa, joka avasi kiivaan keskustelun nykyisestä osinkoverojärjestelmästä. Nyt niin sanottujen työperäisten osinkojen verotusta ollaan muuttamassa. Tämä on kuitenkin vain välivaihe, sillä valtiovarainministeriön alainen Hetemäen työryhmä 1pohtii parhaillaan osinkoverotuksen ja koko tuleverojärjestelmän kehittämistä laajemminkin. Miten osinkotulon verotus muuttuu ensi vuonna? Osakeyhtiön osakkaan tai hänen läheisensä työpanoksen perusteella jaettu osinko verotetaan ensi vuoden alusta lähtien kokonaan ansiotulona, jos asiasta annettu lakiesitys 2toteutuu. Muutos on tärkeää huomata, mutta hätiköintiin ei välttämättä ole aihetta. Olen yhtiöni ainoa osakas. Verotetaanko nostamani osinko vastaisuudessa kokonaan ansiotulona? Lakia ei ole tarkoitus soveltaa yhden miehen yhtiöihin. Nostamasi osinko verotetaan uudis- jälkeenkin normaalien osinkovero- 3tuksen sääntöjen mukaisesti. Yhtiössämme on useampi osakas ja osinko on jaettu aina osakkeiden lukumäärän perusteella. Muuttuuko verotuksemme? Ei muutu. Tilanne olisi toinen, jos jakoperusteena käytettäisiin osaksi tai kokonaan osakkaiden työpanosta. Jos jakoperusteena käytetään erikseen työpanosta ja erikseen muuta perustetta, uusia säännöksiä sovelle- työpanoksen perusteella jaetun 4taan osingon osaan. Miten työperäinen osinko verotetaan? Osinko verotetaan ennakkoperintälain mukaisena työkorvauksena tai eräissä tapauk sissa palkkana. Työperäisestä osingosta on toimitettava ennakonpidätys ja palkaksi katsottavasta osingosta maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu. Työperäinen osinko on vähennyskelpoinen osinkoa jakaneen yhtiön verotuksessa. 3

4 Ensi vuoden alussa Kela-maksun on tarkoitus poistua kaikilta yrityksiltä. Työn sivukuluihin kevennys Työnantajan Kela-maksua alennettiin huhtikuun alusta. Käytännössä maksu poistui pienimmiltä työnantajilta kokonaan. Muilta maksu on tarkoitus poistaa ensi vuoden alussa. Työnantaja maksaa palkkojen perusteella Kela-maksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun yhtenä eränä työnantajan sosiaaliturvamaksuna. Maksu on porrastettu kolmeen maksuluokkaan yrityksen työ- ja pääomavaltaisuuden perusteella. Lähes 94 prosenttia yksityisistä työnantajista kuuluu ensimmäiseen maksuluokkaan. Työnantajan uudet sotu-maksut ovat 2,00 prosenttia (I-luokka), 4,2 prosenttia (II-luokka) tai 5,1 prosenttia palkkasummasta (IIIluokka). Näitä maksuja sovelletaan välisenä aikana maksettaviin palkkoihin. Ensi vuoden alussa Kela-maksun on tarkoitus poistua kaikilta yrityksiltä. Samalla poistuisi työnantajan sotu-maksun porrastus eri maksuluokkiin. Jäljelle jäisi työnantajan sairausvakuutusmaksu, joka on tänä vuonna 2 prosenttia työnantajan maksamasta palkasta. Verotuspoistoilla kannustetaan investoimaan Eduskunta on hyväksynyt verolain, joka kaksinkertaistaisi eräiden uusien investointien poisto-oikeuden. Laki tulee voimaan kahden vuoden määräajaksi, mikäli Euroopan yhteisöjen komissio ei pidä veronhuojennusta sisämarkkinoiden kannalta kiellettynä valtiontukena. 4

5 Sopu eläkekiistaan Hallitus veti maaliskuussa pois ehdotuksensa, joka olisi nostanut eläkeikää 63:sta 65 vuoteen portaittain vuodesta 2011 alkaen. Alkuperäisen ehdotuksen sijaan hallitus ja keskeiset työmarkkinajärjestöt ovat sitoutuneet siihen, että keski määräistä eläkkeellesiirtymisikää nostetaan vähintään kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. Työmarkkinajärjestöjen eläkeneuvotteluryhmä laatii linjaukset vuoden 2009 loppuun mennessä, jonka jälkeen valmistelua jatketaan kolmikantaisesti hallituksen sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kesken. Voita kannettava tietokone! Samalla voit antaa aihe-ehdotuksia ja vaikuttaa lehden sisältöön. Vastaa heti lyhyeen kyselyyn osoitteessa Vastaaminen on helppoa. 1. Kirjaudu osoitteeseen 2. Valitse kyseinen lehti. 3. Merkitse tilaajanumero-kohtaan numerosarja Tämän jälkeen pääset lukijatutkimukseen klikkaamalla kyselyyn-painiketta. Ja sitten vain onnea arvontaan! Yritys voisi tehdä korotetun poiston vuonna 2009 tai 2010 käyttöön ottamansa uuden tehdas- tai työpajarakennuksen (14 prosenttia) tai niihin sijoitettavan uuden koneen tai laitteen (50 prosenttia) hankintahinnasta. Uuden tehtaan tai työpajan rakentaminen tulee olla aloitettu tai sen jälkeen. Sen tulee valmistua ja olla otettu käyttöön vuoden 2009 tai 2010 aikana. Koko rakennuksen ei tarvitse olla tuotannollisessa käytössä, vaan korotettu poisto voidaan tehdä myös rakennuksen osasta. Käytettyinä hankittujen koneiden ja laitteiden hankintamenon poistamiseen lakia ei sovelleta. Tehtaan tai työpajan, jonne koneet tai laitteet sijoitetaan, ei sen sijaan tarvitse olla uusi. Lukijakyselyyn voi vastata kahden viikon sisällä lehden ilmestymisestä. Kyselyyn voivat osallistua kaikki MCI Press Oy:n tuottamien lehtien lukijat. Voit osallistua kyselyyn jokaisen ilmestyvän numeron yhteydessä, mutta vain yhdellä vastauksella lehden numeroa kohden. Kysely ja arvonta koskevat lehtiä, jotka ilmestyvät kevätkaudella Palkinnon arvontaan osallistuvat kaikki vastanneet. Palkinto arvotaan Voittajalle ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse. 5 Arvottava palkinto on kevyt multimediakannettava, jonka arvo on noin

6 Teksti: Jarmo Seppälä Rahoitus - vaihtoehtoja investointeihin ja hankkeisiin Suomessa toimivien pankkien luontonanto yrityksille kasvoi viime vuonna voimakkaasti, koska muut kansainväliset rahoituslähteet vähenivät. Yritysrahoituksen ehdot ovat kiristyneet, mutta pk-yrityksille on edelleen tarjolla monipuolinen rahoitusvalikoima investointeihin, erilaisiin kehitys hankkeisiin sekä käyttöpääoman varmistamiseksi. 6 Y Yleinen taloustilanne ja pankkien ongelmat vaikuttavat yritysten tilanteeseen ja luottokelpoisuuteen sekä pankkilainan saantiin, vaikka luotonannon kriteerit olisivat ennallaan. Luotonsaantiin vaikuttavat erityisesti nähtävissä olevat, yritykseen liittyvät riskit. Suomessa toimivien pankkien luotonanto yrityksille kasvoi viime vuonna poikkeuksellisen voimakkaasti, koska muut kansainväliset rahoituslähteet vähenivät finanssikriisin takia. Joulukuusta lähtien yritysluottojen kysyntä pankeissa on vähentynyt, johtava asiantuntija Reima Letto Finanssialan Keskusliitosta kertoo. Korot ovat laskeneet, vaikka pankkien korkomarginaaleissa on ollut nousua, Letto huomauttaa. Työeläkeyhtiöiden TEL-takaisinlainauksen osuus on pitkän supistumisen jälkeen lähtenyt kasvuun, ja myös työeläkeyhtiöiden muut lainat yrityksille ovat kasvaneet. Tukea kehityshankkeisiin Esimerkiksi TE-keskukset tukevat pk-yritysten kehittämistä monipuolisilla rahoituspalveluilla. Myös valtion Finnvera Oyj osallistuu yritysten rahoituksiin lainoin, takauksin ja vienninrahoituspalveluin, ja sen rahoitusmahdollisuuksia on lisätty. Tekesin rahoituksen avulla yritys voi käynnistää haasteellisia tutkimus- ja kehitysprojekteja ja jakaa niihin liittyviä riskejä. Lisäksi yritykset ja julkiset tutkimusyksiköt voivat päästä mukaan Tekesin ohjelmiin omilla hankkeillaan. Ohjelmia on tarjolla myös Sitrassa. Sen pääomarahoitus sopii lupaaville, yleensä perustamis- tai alkuvaiheen yrityksille, jotka toimivat Sitran ohjelma-alueilla. Näitä ovat Terveydenhuollon ohjelma, Elintarvike- ja ravitsemus ohjelma, Energiaohjelma ja Koneteollisuuden kasvuohjelma.

7 Suomen Teollisuussijoitus Oy on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa varoja suomalaisen yritystoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Kohteina ovat kaikki toimialat. Myös yksityishenkilöt sijoittavat omia varojaan kasvukelpoisiin yrityksiin. Nämä bisnesenkelit tarjoavat usein yrityksen käyttöön myös kokemuksensa ja yhteytensä tietyltä toimialalta. Odotuksena heillä, kuten muillakin pääomasijoittajilla, on sijoituksen hyvä tuotto irrottautumisvaiheessa. Bisnesenkelin löytäminen vaatii aktiivisuutta ja luovuutta. Teknologiaintensiivisissä ja innovatiivisissa palveluyrityksissä bisnesenkeli voi löytyä esimerkiksi Finnveran hallinnoiman Aloitusrahasto Veran eli Averan tai Technopolis Ventures -yrityshautomon kautta. Alueelliset yrityskummit tarjoavat erityisosaamistaan ja voivat henkilökohtaisten verkostojensa kautta auttaa myös mahdollisten rahoittajien löytämisessä. Rahoitusta hankintoihin Monille pk-yrityksille tutussa leasingissä rahoitusyhtiö rahoittaa hankinnan ostamalla laitteen sen myyjältä ja vuokraamalla sen asiakkaalle. Kohteen omistaa rahoitusyhtiö. Leasingin käyttäminen ei näy yrityksen taseessa velkana eikä omaisuutena. Leasingvuokra sisältää rahoituksen kustannukset. Kohteen kustannukset voidaan kohdistaa sen taloudelliselle käyttöajalle, ja leasingvuokrat ovat vähennyskelpoisia kuluja tuloslaskelmassa. Pankkien tai rahoitusyhtiöiden myöntämä investointi- eli hankintarahoitus on irtaimen käyttöomaisuuden rahoittamista osamaksukaupan ehdoin varsin vaivattomasti ja nopeasti. Tässä kone- ja laiteinvestointien ra 7

8 hoitusmuodossa vakuutena on rahoitettava kohde, joten yrityksen reaalivakuudet säästyvät muita rahoitustarpeita varten. Investointirahoitus soveltuu muun muassa kuljetusvälineiden, tuotannollisten koneiden ja muun pitkäaikaisen käyttöomaisuuden rahoittamiseen nimenomaan silloin, kun yritys haluaa laitteen omistukseensa rahoitusajan päätyttyä eli kun koneen tai laitteen käyttöikä on rahoitusaikaa pidempi. Factoring on puolestaan yrityksen saatavien myymistä rahoitusyhtiölle. Järjestelyssä yritys saa välittömästi käyttöönsä osan, usein 80 prosenttia, myyntisaatavansa pääomasta. Loput summasta vähennettynä rahoitusyhtiön palkkiolla yritys saa, kun asiakas on maksanut laskun. Näin yritys saa välittömästi suurimman osan kauppahinnasta, jolloin omia varoja ei sitoudu asiakkaiden luotottamiseen. Pk-yrittäjän kannattaa muistaa, että osaava tilitoimisto osaa auttaa yrittäjää myös rahoitusmahdollisuuksia pohdittaessa. Tilitoimisto tuntee asiakkaansa tarpeet, osaa tehdä puolueettomat laskelmat sekä arvioida vakuudet, takaisinmaksuajat sekä tulorahoituksen riittävyyden investointeihin. Lisätietoja yritysrahoituksesta: Suurin osa tilitoimistoista osaa auttaa yrittäjää myös rahoitusmahdollisuuksia pohdittaessa. LUOTETTAVAN

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2010. Talousluvut. kasvun perustana. Tilinpäätöksen julkisuus SEPAn vaikutukset

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2010. Talousluvut. kasvun perustana. Tilinpäätöksen julkisuus SEPAn vaikutukset SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2010 Talousluvut kasvun perustana Tilinpäätöksen julkisuus SEPAn vaikutukset Pääkirjoitus toukokuu 2010 Palvelukartoitus kannattaa Osaava tilitoimisto

Lisätiedot

Tilinpäätös. työkaluksi. Yrittäjän muistilista vuodelle 2010 EU-kaupan ilmoitusmenettely aikaistui PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2010

Tilinpäätös. työkaluksi. Yrittäjän muistilista vuodelle 2010 EU-kaupan ilmoitusmenettely aikaistui PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2010 SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 1 2010 Tilinpäätös työkaluksi Yrittäjän muistilista vuodelle 2010 EU-kaupan ilmoitusmenettely aikaistui Pääkirjoitus tammikuu 2010 Ponnista alkaneeseen

Lisätiedot

MCI AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I. Näin syntyy VEROTUSPÄÄTÖS. 6 Tehoa taloushallintoon. 3 Kesätyön säännöt

MCI AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I. Näin syntyy VEROTUSPÄÄTÖS. 6 Tehoa taloushallintoon. 3 Kesätyön säännöt summa 2 2015 MCI AU K TO R I S O I D U N T I L I TO I M I S TO N A S I A K A S L E H T I Näin syntyy VEROTUSPÄÄTÖS 3 Kesätyön säännöt 6 Tehoa taloushallintoon SISÄLTÖ 2/2015 6 Vuodelta 2014 toimitettavassa

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. yrityskauppa on harkittu prosessi. 3 Asunnon ostajalle lisälasku. 6 Yrittäjän verotus

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. yrityskauppa on harkittu prosessi. 3 Asunnon ostajalle lisälasku. 6 Yrittäjän verotus summa 22012 MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN yrityskauppa on harkittu prosessi 3 Asunnon ostajalle lisälasku 6 Yrittäjän verotus pääkirjoitus Laatu puhuttaa tilitoimistoja Taloushallintoliitto

Lisätiedot

MCI. AUKtorisoidun tilitoimiston. Tuntityön. pelisäännöt. 6 Lomakarenssin loppu. 4 E-laskun vaihtoehdot

MCI. AUKtorisoidun tilitoimiston. Tuntityön. pelisäännöt. 6 Lomakarenssin loppu. 4 E-laskun vaihtoehdot summa 2 2013 MCI AUKtorisoidun tilitoimiston asiakaslehti Tuntityön pelisäännöt 4 E-laskun vaihtoehdot 6 Lomakarenssin loppu SISÄLTÖ 2/2013 4 tiesitkö? Valmistaudu e-laskuun 6Kun työntekijä sairastuu lomalla

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2007. Hallituksen vastuu. Kehitysideoita ASIAKKAILTA. Lähipiirilainat ja vakuudet

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2007. Hallituksen vastuu. Kehitysideoita ASIAKKAILTA. Lähipiirilainat ja vakuudet SUMMA MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN 2 2007 Hallituksen vastuu Kehitysideoita ASIAKKAILTA Lähipiirilainat ja vakuudet Pääkirjoitus Osakeyhtiölaki ja verotus VIIME VUODEN SYYSKUUSSA voimaantullut

Lisätiedot

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Poimi talteen. tärkeät numerot. 8 Yrityksen arvo nousuun. 3 Vaihda verkkolaskuun

MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN. Poimi talteen. tärkeät numerot. 8 Yrityksen arvo nousuun. 3 Vaihda verkkolaskuun summa 12012 MCI PALVELUN TARJOAA TALOUSHALLINTOLIITON JÄSEN Poimi talteen tärkeät numerot 3 Vaihda verkkolaskuun 8 Yrityksen arvo nousuun pääkirjoitus Tervetuloa uuden Summan lukijaksi Taloushallintoliiton

Lisätiedot

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA

NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos NAIS- JA MIESJOHTAJIEN VÄLISET EROT RAHOITUKSEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu tutkielma, Taloushallinto ja rahoitus

Lisätiedot

KIIVISION TALOUS. Soluessee

KIIVISION TALOUS. Soluessee KIIVISION TALOUS Soluessee Antti Härkönen Emmi Kuortti Miia Leivo Pauliina Suojärvi Soluessee Toukokuu 2015 Liiketalous Proakatemia 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJANPITO... 4 2.1 Kirjanpitovelvollisuus...

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen.

Finnvera lyhyesti. Rooli ja toiminnan merkitys. Visio, arvot ja strategia. Rahoituspalvelut. Pääomasijoitukset. Terveyttäminen. Finnvera Verkkovuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Finnvera lyhyesti 4 2 Rooli ja toiminnan merkitys 6 3 Visio, arvot ja strategia 12 4 Rahoituspalvelut 16 4.1 Lainat 18 4.2 Takaukset

Lisätiedot

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6.

6.1 Kauppakirjaan tavallisesti kirjattavat asiat... 17 6.2 Muita huomioon otettavia seikkoja... 17 6.3 Sopimuskumppanit... 17 6. Sisällys 1. Yrittäjäksi ryhtyminen... 3 2. Yritysmuodon valinta... 4 2.1 Yksityinen elinkeinonharjoittaja... 4 2.2 Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö... 4 2.3 Osakeyhtiö... 5 3. Rahoitus... 7 3.1 Vakuudet...

Lisätiedot

Yrittäjyyden positiivinen kierre

Yrittäjyyden positiivinen kierre Kansanedustaja Eero Lehden raportti Yrittäjyyden positiivinen kierre Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Sanasto 9 3. Yrittäjyys Suomessa 12 3.1. Perustietoa yrittäjistä ja yrityksistä

Lisätiedot

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi

2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS. www.novago.fi 2/2015 YRITYKSEN RAHOITUSOPAS www.novago.fi SISÄLTÖ YLEISTÄ 3 1. RAHOITUKSEN SUUNNITTELU 3 1.1 Toimitilat 3 1.2 Koneet ja laitteet 3 1.3 Valmistusoikeudet 4 1.4 Käyttöpääoma 4 1.5 Talouden tunnuslukuja

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS businessoulu.com 2015 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2015 SISÄLTÖ SIVU JOHDANTO 3 1. VEROTUSMUUTOKSIA VUODELLE 2015 3 2. YRITYKSEN RAHALIIKENNE JA TALOUSHALLINNAN

Lisätiedot

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS 2/2014 Yhteistyössä: Kotkan työ ja elinkeinotoimisto Kaakkois-Suomen ELY-keskus ProAgria KymenlaaksoІ Finnvera Oyj BIC Kymi ry 2 YT19 YRITYKSEN TALOUS- JA VEROTUSOPAS

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 2/2011. Hajauta ja suosi osingonmaksajia. Rakennusalan käänteinen arvonlisävero ei ole kenenkään etu

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 2/2011. Hajauta ja suosi osingonmaksajia. Rakennusalan käänteinen arvonlisävero ei ole kenenkään etu Kauppakamari Oulun Kauppakamarilehti 2/2011 Professori Jarmo Leppiniemi : Hajauta ja suosi osingonmaksajia Rakennusalan käänteinen arvonlisävero ei ole kenenkään etu BusinessOulu etsii uusia keinoja pääomasijoitustoiminnan

Lisätiedot

Yrityksen rahoitusopas

Yrityksen rahoitusopas Yrityksen rahoitusopas 2/2015 2 (25) SISÄLTÖ 1. Yleistä...3 2. Käyttöpääoman tarpeen laskenta ja minimointikeinot...4 2.1 Keinoja käyttöpääoman vähentämiseksi...4 3. Käyttöpääoman rahoitus...5 4. Yrityksen

Lisätiedot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Rödl & Partner laajenee Suomessa Tarkkana siirtohinnoittelussa Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot Sukupolvenvaihdos ottaa

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015

Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015 Viennin rahoitus tuloksellisuustarkastuskertomus 1/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 1/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Viennin rahoitus ISSN-L 1799-8093 ISSN 1799-8093 (nid.)

Lisätiedot

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007

YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA 2007 YRITTÄMINEN LAPUALLA on laatinut oppaan "Yrittäminen Lapualla paikkakunnalle sijoittuvia ja toimintaansa aloittavia yrittäjiä varten. Opas on pidetään vuosittain ajan tasalla

Lisätiedot

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen

Henry Oinonen. Rakennusalan yrityksen aloittaminen Henry Oinonen Rakennusalan yrityksen aloittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Tammikuu 2010 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Koulutusohjelma

Lisätiedot

Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua. PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat

Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua. PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat Rahoitus tukemaan vakautta ja kasvua PK-yritysten rahoituksen kehittämislinjat Raha on hyvä renki mutta huono isäntä. Sen

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS

OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS Mika Ahokas (Toim.) Kasvufoorumi 09 1 Kasvufoorumi 09 OHJELMISTOYRITYSTEN RAHOITUSOPAS ISBN 978-952-92-6491-9 (nid.) ISBN 978-952-92-6492-6 (PDF) Julkaisija: Ohjelmistoyrittäjät

Lisätiedot