Kuinka perustan ruokapiirin?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuinka perustan ruokapiirin?"

Transkriptio

1 Kuinka perustan ruokapiirin? Kaytannon ohjeita ja vinkkeja toimintaan

2 KUSTANTAJA: Pro Ruokapiirit ry Pro Matringar rf PAINO: Horizon-Partners Oy 2

3 Sisällys Esipuhe 4 Ruokapiirit Suomessa toiminnan luonne ja liittymisen motiivit 5 Miten ruokapiiri perustetaan? 5 Työnjako ohjausryhmän sisällä ja talkoohengen merkitys 6 Juridiset seikat 7 Hygienia ja kylmäketjun merkitys 8 Miten tuottajia löydetään? 9 Tilausten teko 9 Miten jakelu organisoidaan? 10 Miten raha-asiat hoidetaan? 11 Markkinointiviestintä jäsenille eri vaiheissa 12 Tietotekniikka apuna eli ITC:n ihmeet 12 Ruokapiirin vaikutus lähiympäristöönsä ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. 13 Hallittu kasvu ja kohti isompaa ruokapiiriä 14 Olette osa isompaa kokonaisuutta 15 3

4 Esipuhe Tämä opas on tarkoitettu sinulle joka haluaisit tilata ruokaa suoraan tuottajilta ja arvelet että lähipiirissäsi tai ympäristössäsi on muitakin joita se kiinnostaisi. Ruokapiirejä on Suomessa käsityksemme mukaan reilusti yli sata ja toivomme että juuri sinun ruokapiirisi on kohta siinä joukossa mukana. Olemme keränneet tähän oppaaseen käytännön ohjeita toiminnan eri vaiheisiin ja kerromme myös esimerkkien kautta miten erilaiset ruokapiirit ovat järjestäytyneet. Ihan kahta keskenään identtistä ruokapiiriä ei ole joten soveltakaa rohkeasti ja muistakaa että innostunut onnistuu! Oppaan on painattanut Pro Ruokapiirit ry Pro Matringar rf joka on perustettu 2014 ruokapiirien kattojärjestöksi tarjoamaan neuvonta- ja koulutuspalveluita ja edistämään ruokapiiritoimintaa Suomessa. Suoramyynnin ja ruokakulttuurin edistäminen on mukava harrastus joten jos kiinnostuit niin liity ihmeessä jäseneksi! Mottomme kuuluu: Vaihtoehdosta valtavirtaan! Tätä opasta ja myöhemmin syksyllä 2015 ilmestyvää laajempaa painosta ovat olleet kirjoittamassa Pro Ruokapiirit ry:n pyynnöstä allekirjoittaneen lisäksi seuraavat henkilöt: Lea Alanko, Rami Ertimo, Galina Kallio, Pasi Mäenpää ja Pauline Ranta mistä heille suuri kiitos. He kaikki ottavat mielellään palautetta ja ideoita vastaan ja ovat kiitollisia mikäli oikaiset oppaasta mahdollisesti löytyvän asiavirheen. Yhteystietomme löydät oppaan takakannesta. Oppaan painatus ei olisi ollut mahdollista ilman Maa- ja metsätalousministeriön taloudellista tukea mistä olemme kiitollisia. Asiahan on yhteinen: motiiveja ruokapiiriin liittymiselle on monia mutta kaikkia yhdistää tuottajan työpanoksen arvostus ja kiinnostus niihin olosuhteisiin missä ruoka tuotetaan. Tervetuloa mukaan toimintaamme ja antoisia lukuhetkiä oppaan parissa! Helsingissä 17. elokuuta 2015 Jaana Korppi Pro Ruokapiirit ry:n puheenjohtaja 4

5 Ruokapiirit Suomessa toiminnan luonne ja liittymisen motiivit Ruokapiirit ovat jäseniensä ja paikkakuntiensa näköisiä kotitalouksien muodostamia ryhmiä, jotka hankkivat lähi- ja luomuruokaa suoraan viljelijöiltä ja erinäisiltä ruuan tuottajilta sekä muista ruuan alkulähteistä. Vaikka ruokapiirit mielletään usein yhtenä lähiruuan jakelukanavana, ovat ruokapiirit todellisuudessa paljon rikkaampi ilmiö. Ruokapiireissä yhdistyvät yhteisöllisyys, reilu kaupankäynti, ja mahdollisuus vaikuttaa omaan ruokahuoltoon. Ensimmäiset ruokapiirit voidaan jäljittää 80-luvulle, jolloin ruokapiiritoiminta kytkeytyi osaksi laajempaa osuuskunta-aatetta. Kasvava tietoisuus kestävästä kehityksestä ja tarve saada lähellä tuotettua luomuruokaa olivat vahvasti ensimmäisten ruokapiirien perustamisen taustalla luvulla levinnyt lähiruoka-ilmiö lisäsi kiinnostusta ruokapiireihin. Ruokapiiri-termi vakiintui käyttöön 2000-luvun puolivälissä. Tämän vuosikymmenen loppupuolella alkoi myös ruokapiiritoiminta laajentua ja useimmat myös nykypäivänä toimivat ruokapiirit on perustettu 2010-luvun taitteen jälkeen. Nykypäivänä ruokapiirit ovat hyvin monenkirjavia: koot vaihtelevat kymmenen kotitalouden juurespiiristä satojen kotitalouksien osuuskuntiin, jolloin myös toimintatavat ja kulttuurit saattavat vaihdella melko lailla. Myös taustalla vallitsevat ruokapiiritoimintaan osallistumisen tai ruokapiirin perustamisen motiivit voivat olla erilaisia. Toisille on tärkeintä edistää luomutuotantoa, toiset haluavat ensisijaisesti tukea paikallisia pientiloja, jotkut vastustavat keskittynyttä päivittäistavarakauppaa ja jotkut ydinvoimaa tukevia keskusliikkeitä. Nämä eivät tosin suinkaan ole toisensa poissulkevia, vaan monet reilun ja kestävän ruuan tuotannon ja jakelun ideologiat yhdistyvät ruokapiiritoiminnassa. Puhtaan ja vastuullisesti tuotetun ruuan kysyntä kasvaa, yhteisöllisyys ja naapurustotoiminta nostavat päätään, ja erilaiset ruokatrendit mukaan lukien raaka-ainelähtöisen ruuan valmistaminen lisäävät ennestään tarvetta ruokapiiritoiminnalle. Miten ruokapiiri perustetaan? On ymmärrettävää että moni ruokapiiri toimii nimenomaan kaupungeissa ja taajamissa missä saadaan tiiviiltä alueelta paljon kiinnostuneita mukaan ja näin muodostettua ostovoimaa. Toisaalta maaseudulla on ehkä helpompi lähestyä naapureita sekä löytää toimittajia kun oman maakunnan tuotteet ovat tulleet jo tutummiksi. Joka tapauksessa on lähdettävä liikkeelle siitä että kartoitetaan löytyykö muita samanmielisiä toimintaa organisoimaan. Sosiaalinen media on tässä korvaamaton (selvitä esim. oman alueesi Facebook -ryhmiä, erityisesti kierrätykseen ja asukastoimintaan liittyvät ovat hyviä kanavia päästä alkuun) mutta älä väheksy perinteistä laputustakaan alueesi keskeisille paikoille, se saattaa jopa tavoittaa lapsiperheitä sähköisiä viestimiä paremmin. Maaseudulla paikallislehden menovinkkipalsta ja miksei paikallisradionkin vinkitys saattaa tulla kyseeseen. Olennaista on kertoa miksi kutsut väen koolle ja missä ja milloin on tarkoitus tavata. Erilaiset lähiöiden ja kaupunginosien asukastalot soveltuvat hyvin samoin kuin erilaisten julkisyhteisöjen ja järjestöjen tilat. Varaa kuitenkin sellainen tila mihin voi tulla pienten lasten kanssa niin helpotat monen arkea. Huomioi myös että väkimäärä voi yllättää positiivisesti. 5

6 Rakenna ohjelma napakaksi siten että varaat mukaan jotain oheismateriaalia (vaikkapa tätä opasta tai jotain ruokapiiritoiminnasta kertovaa nettiartikkelia) ja kenties pyydät lyhyen alustuksen jo toiminnassa olevan ruokapiirin jäseneltä. Kokeneemmalta on yleisön helpompi kysellä ja esimerkin voima on aina kannustava. Useimmiten kysyttyjä asioita ovat: Onko ruoka tätä kautta ostettuna halvempaa?, Miten ostokset maksetaan?, Kuinka tuottajat valitaan ja kuinka usein jakelu olisi?, Mitä liittyminen maksaa? ja Mihin sitoudun jos liityn eli onko pakko ostaa joka kerta/ onko minimitilauksia/ pitääkö tulla joka kerta talkoisiin? Näitä asioita käsittelemme myöhemmin tässä oppaassa. Suosittelemme myös jos tahtoa löytyy ja kun kerran innostunut väki on valmiiksi koolla niin voisitte jatkaa suoraan perustavalla kokouksella (tästä hyvä mainita kokouskutsussa). Ruokapiirin ei tarvitse olla yhdistys tai vaikkapa osuuskunta joten voitte hyvin järjestäytyä ensin vapaamuotoisesti ja kehittää sitten orgaanisesti toimintaa virallisempaan suuntaan mikäli siihen koetaan tarvetta. Yhteisistä säännöistä on silti sovittava (kysy malleja parilta ruokapiiriltä), ohjausryhmän jäsenet valittava ja mietittävä työnjakoa esim. sitä kelle annetaan ruokapiirin tilinkäyttöoikeudet. Muista myös kerätä osallistujien yhteystiedot (puhelin ja sähköposti yleensä riittävät tässä vaiheessa) jotta voit tiedottaa heille jatkosta. Perustavan kokouksen jälkeen ohjausryhmän eli sen tiimin joka pääosin junailee käytännön järjestelyt jakeluiden välillä on syytä kokoontua. Tärkeintä on saada avatuksi ruokapiirille oma tili jotta tuottajille voidaan maksaa, sitten on ratkaistava miten jäsenrekisteriä pidetään yllä, miten tilaukset hoidetaan ja miten tositteet arkistoidaan. Ja tietysti mietittävä jakelukäytännöt (esim. soveltuva tila) ja löydettävä tuottajat joilta tilata. Näistä lisää myöhemmin mutta todettakoon että vaikka teoriassa pientä ruokapiiriä voisi pyörittää ruutuvihon ja puhelimen varassa niin kyllä ruokapiirien laajempi perustaminen tuli mahdolliseksi vasta viime vuosikymmenellä kun miltei kaikilla on sähköpostiosoite, säännöllinen pääsy internettiin ja verkkopankkitunnukset. Ja miltei kaikilla on jo tuntumaa jostain verkkokaupan muodosta joka ruokapiirikin omalla tavallaan on. Ja vielä lopuksi: Ei ole olemassa mitään sääntöä siitä minkä kokoinen on elinvoimainen ruokapiiri. Jos tilaukset ovat säännöllisiä ja jäsenet sitoutuneita niin vaikkapa pienen taloyhtiön porukka voi hyvin muodostaa virkeän ruokapiirin. Keskikokoisissa ruokapiireissä ( taloutta) käy usein niin että jokainen talous ei tilaa viikoittain/kuukausittain tai muutamat taloudet tilaavat vain erikoistuotteita kuten vaikkapa marjoja tai poroa jos niitä valikoimissa on. Joten vaihteluvälit keskiostoksissa ja tilausten tiheydessä ovat isoja. Tämä on hyvä huomioida toimittajia valitessa. 6 Työnjako ohjausryhmän sisällä ja talkoohengen merkitys Aiemmin on jo moneen kertaan todettu että yksin ei kannata ruokapiiriä pyörittää vaan koittaa muodostaa aktiiveista sopiva tiimi jotta juoksevat asiat hoituvat ilman kohtuutonta rasitusta kellekään. Koska usein osan tilauksista, noudoista ja jakeluun liittyvistä järjestelyistä joutuu tekemään ns. virka-aikaan on hyvä miettiä toimintamalleja. Paljon auttaa jos aktiiviporukassa olisi mukana myös sellaisia jotka elämäntilanne sallii joustavuutta (esim. väljillä liukumilla töitä tekevät, vuorotyössä käyvät, yrittäjät, free lancerit, opiskelijat, työttömät, eläkeläiset, vanhempainvapaalla tai vuorotteluvapaalla olevat). Ei ole hullumpi idea pari kertaa vuodessa kartoittaa ketkä jäsenistä voisivat hoitaa jonkun päiväajan yksittäisen keikan jos oma aikataulu sallii.

7 Tässä oppaassa käytetään termiä ohjausryhmä koska termi hallitus viittaa enemmän yhdistysmuotoon. Ihanteellista olisi jos operatiivisesta toiminnasta olisi huolehtimassa 3-8 henkilöä. Yksi tarmokas henkilö saa kyllä ruokapiirin pystyyn mutta pitkäjänteinen toiminta edellyttää jatkuvuutta mikä tulee vain useamman aktiivin avulla. Toimenkuvat menevät usein iloisesti ristiin ja se tekee kuka parhaiten ehtii mutta työnjako kahdeksalle henkilölle voisi mennä esim. seuraavasti: l ruokapiirin vetäjä (yhteistyö toisten ruokapiirien kanssa, uusien tuottajien etsintä) l jäsensihteeri (viestintä ja uusien jäsenien opastus, osa arkistointivastuusta) l 2-3 hlöä jakeluvastaaviksi (jakeluiden organisointi vuorovetona) l 2 rahastonhoitajaa (vuorottelevat esim. kuukausi kerrallaan, maksavat laskut, tarkistavat että kaikki ovat ostoksensa maksaneet ja arkistoivat tositteet) l viestintä/ some-vastaava (aika moni ruokapiiri viestii monissa eri kanavissa ja usein ruokapiirin vetäjä hyötyy siitä että hänellä olisi työpari) Yksi ruokapiiritoiminnan sisäänkirjoitetuista piirteistä on yhteisöllisyys. Jos riittävän moni näkee hieman vaivaa, saadaan kohtuullisin ponnistuksin hoidettua piirille oman näköinen ruokahuoltokanava. Alkuinnostuksessa tehtäviä on yleensä helppo jakaa. Kun tavoitteena on pitkäikäinen ruokapiiri, työmäärän jakamiseksi luodaan yhteiset pelisäännöt alusta alkaen, jotta piirin toiminta ei ole muutamasta aktiivisesta jäsenestä kiinni. Kun jäsenyyteen sisällytetään talkoovelvoite, jokainen ruokapiiriin liittyvä tulee ajatelleeksi, mitä piirin olemassaolo edellyttää. Toiminta mitoitetaan jäsenmäärän mukaan niin, ettei kenellekään koidu ylettömästi työtä. Talkootehtäviin on helpompi tarttua, kun ne on selkeästi määritelty. Joustoa talkootoimintaan saa sillä, että velvoitteen voi kuitata myös sopivaksi katsotulla rahasummalla. Säännöllinen osallistuminen tehtävään tahi toiseen tutustuttaa jäseniä toisiinsa ja luo kaivattua yhteisöllisyyttä. On myös tärkeää huomioida ruokapiirin virstanpylväitä ja muistaa niin ohjausryhmää kuin talkoolaisiakin. Ahkerinkin talkoolainen leipääntyy ilman kiitosta ja jäsenistö ei ehkä tutustu toisiinsa jos omien ostosten nouto tehdään pikaisesti. Yhteisöllisyyttä kannattaa ruokkia ja ryhmädynamiikkaan kiinnittää huomiota. Ohjausryhmä voi vaikka sopia että kierretään kimppakyydillä muutama lähialueen tuottaja ja sitten mennään omakustanteisesti syömään. Tai pidetään nyyttärit jonkun luona ja samalla ideoidaan toimintaa. Koko jäsenistölle voi vaikka keittää glögit joulun alla tai rakentaa vaikkapa sadonkorjuu- ja kekriperinnettä. Juridiset seikat Perustavassa kokouksessa on hyvä todeta ääneen että koska ruokapiiri toimii vain jakelijana eikä ota katetta tuottajan ja loppuasiakkaan välissä (Poikkeus isot ruokapiirit jotka usein osuuskuntamuotoisia ja joilla on oman varasto- ja jakelutilan lisäksi mahdollisesti palkattua henkilökuntaa.) niin ruokapiirin ei tarvitse tehdä veroilmoitusta. Ruokapiiri ei kevyimmässä muodossaan ole arvonlisävelvollinen ja jokainen loppuasiakas siis maksaa ostoksensa alveineen. Kuluttajalainsäädäntö sekä tuotevastuuta ja tuoteturvallisuutta koskeva lainsäädäntö sovelletaan reklamaatiotilanteissa tuottajan ja loppuasiakkaan välille vaikka toki ruokapiirin vastuuhenkilöt hoitavat keskitetysti palautteen tuottajalle mikäli aihetta on. 7

8 Mikäli jakelussa käytettävän tilan käytöstä tmv. tehdään suullinen tai kirjallinen sopimus niin se sitoo juridisessa mielessä sen sopineita/ allekirjoittaneita henkilöitä. Tämä siis jälleen tapauksessa että ruokapiiri ei muodosta julkisyhteisöä. Yhdistyslainsäädäntö koskee vain yhdistyksiä mutta joitain sen käytäntöjä voi mallintaa vapaamuotoisessakin toiminnassa, esim. vuosikokous missä käydään läpi muutamia tunnuslukuja ja keskustellaan nykyisistä ja uusista tuoteryhmistä. Osuuskuntia luonnollisesti säätelee osuustoimintalaki. Kun ruokapiiri perustaa oman tilin ja sovitaan käyttöoikeuksista on hyvä huomata että tiliä käyttävät henkilöt ovat tilistä henkilökohtaisesti vastuussa. Yhdistysmuotoisessa toiminnassa vastuu ulottuu myös hallitukseen ja jopa tietyissä tapauksissa toiminnantarkastajaan. Vapaamuotoisen ruokapiirin ei tarvitse tehdä kaksinkertaista kirjanpitoa, toimintakertomusta ja tilinpäätöstä mutta on silti tärkeää että tilit tarkistetaan pedantisti kuukausittain ja tärkeät dokumentit sekä reskontran tositteet säästetään (yleensä ruokapiirin vetäjän, mahdollisen sihteerin ja rahastonhoitajan toimesta). 8 Hygienia ja kylmäketjun merkitys Ruokapiirin vetäjien/vastuuhenkilöiden kannattaa kirjoittaa talkoolaisille ohjeistus tuotteiden vastaanottamiseen ja jakamiseen, joissa tulee esille tarpeelliset tiedot hygieniasta ja kylmäketjun säilyttämisestä. Eikä ole hullumpi ajatus sekään että muutama vastuuhenkilö suorittaisi hygieniapassin. Elintarvikelainsäädäntö säätelee eniten suoraan tilalta tapahtuvaa myyntiä. Ruokapiiritoimintaan sillä ei juuri ole vaikutusta. Joka tapauksessa tuottajat usein itsekin varmistavat että ruokapiirin puitteet ja toimintamallit ovat heidän tuotteidensa osalta kunnossa. Useimmat ruokapiirit eivät käsittele tuotteita muuten kuin punnitsemalla ja pussittamalla. Yksityiseen kotikäyttöön verrattavissa suljetuissa tilaisuuksissa ei sovelleta elintarvikelainsäädäntöä. (Evira hygieniayksikkö 2010, hakupäivä ). Helposti pilaantuville tuotteille tulee järjestää asianmukaiset kylmäsäilytystilat ja huolehtia siitä, että kylmäketju ei katkea. Mahdollisen reklamaatiotarpeen sattuessa on hyödyllistä, että ruokapiirillä on reklamaatioille selkeät ohjeet, joissa määritellään esimerkiksi, että reklamaatio on tehtävä 24h:n kuluessa tilauksen noudosta, kehen tulee olla yhteydessä jne. Ruokapiiritoiminnassa elintarvikkeiden käsittely, myynti tai muu luovutus on tilapäistä. Tilapäiseksi elintarvikkeiden myynniksi katsotaan enintään kaksi vuorokautta kestävää ja harvemmin kuin 30 päivän välein samassa paikassa tapahtuvaa myyntiä tai muuta luovutusta. Tilapäinen elintarvikkeiden myynti ei edellytä elintarvikehuoneiston hyväksyntää, jolloin ilmoittaminen toiminnasta kunnan valvontaviranomaiselle riittää. (Evira hygieniayksikkö 2010, hakupäivä ) Myymälätoimintaa tai tarjoilua harjoittavan ruokapiirin tulee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus oman kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksesta käy ilmi yrityksen toiminta ja toiminnan laajuus. Lomaketta kannattaa kysyä paikalliselta elintarvikevalvontaviranomaiselta tai etsiä kunnan nettisivuilta.

9 Miten tuottajia löydetään? Kun suunnittelet uutta ruokapiiriä, ensimmäiseksi on edessä sopivien tuottajien etsiminen. Missään ei ole valmiina luetteloa paikkakuntasi tuottajista, jotka ovat valmiita toimittamaan ruokapiirille. l l l l l Aluksi ruokapiirin on hyvä miettiä oma tuotestrategia eli millaisia tuotteita halutaan hankkia, mitkä seikat ovat ruokapiiriläisille tärkeitä. Tuotevalikoiman pitää olla riittävän laaja, jotta toiminta saadaan jatkumaan. Ostetaanko luomua/tavanomaisesti tuotettua, paikallista/kotimaista/ulkomaista? Mitkä tuoteryhmät ovat välttämättömiä toiminnan alkaessa? Ensimmäiseksi kannattaa haastatella paikkakunnalla tai lähikunnissa jo toiminnassa olevia ruokapiirejä heidän toimittajansa voivat mielellään laajentaa toimitusaluettaan, jos tuotteita on riittävästi. Toimittajaehdokkaita voi löytyä myös alueen viljelijäyhdistyksiltä ja maaseutukeskuksista. Tuotevalikoimaan voi löytyä lisää täydennystä aitojamakuja.fi-sivustolta, jossa on luettelo paikallisista elintarvikeyrityksistä. Myös kauempaa voi tilata postitse hyviä, säilyviä tuotteita. Esimerkiksi Sysmän Luomu, Masajo Oy. Postin kanssa voi sopia ruokapiirin vastaanottoon sopivasta toimitusajasta. Eri tuottajien kanssa kannattaa pyrkiä siihen, että toimitukset on kaikki samana päivänä, jotta niiden jakelu ostajille hoituu samalla kerralla. l Jos tuottajilla on mahdollisuus keskenään sopia yhteisistä toimituksista, toiminta on ekologisempaa ja tuottajilta säästyy aikaa. Ruokapiiri sopii kunkin tuottajan kanssa myös maksuajasta. Selvitä myös pakkauskoot ja kilotai litrahinnat arvonlisäveroineen.useimmilla tuottajilla on joku minimitilaus kuljetuksille ja joillain saattaa olla erillisiä toimitusmaksuja (Esim. jos kylmärekka liikkuu Suomen halki tuoden poroa). Laskutuslisiä ei juuri ole tai ne ovat hyvin pieniä. Tilausten teko Kun ruokapiirin tilaajien määrä ylittää 10 talouden, alkaa tilausten käsittely sähköpostilla tai yhteiskäyttöisillä taulukoillakin (esim. Googlen Drive) olla työlästä ja tarvitaan helpompaa ja varmempaa tilausjärjestelmää. l Toimittajalla voi olla oma tilausjärjestelmä. Jos toimittajia on useampia, eri tilausjärjestelmiin tilauksen teko alkaa olla ostajan kannalta hankalaa. l Joillakin ruokapiireillä on omia tilausjärjestelmiä. Siellä työ painottuu ruokapiirin hoitajalle. l Löytyy myös lähiruokaan erikoistuneita verkkokauppoja jotka kehittävät järjestelmiään myös ruokapiirien tarpeisiin. l sivustolla toimii tilausjärjestelmä, joka on valtakunnallinen ja jossa järjestelmän työt jakaantuvat kaikille osapuolille (tuottaja, ruokapiirin hoitaja, ostaja). Tässä ostajalla on yksi tuoteluettelo, jossa on kaikkien ruokapiirin toimittajien tuotteet tilattavissa. 9

10 Alkuun kannattaa tosiaan varata aikaa suunnitteluun, tiedusteluihin ja yhteydenottoihin. Pettymyksiäkin tulee joku hyväksi havaittu toimittaja on saattanut sitoutua myymään koko satonsa jo muille ruokapiireille tai satokausi on ollut sellainen että siitä riittää tavanomaista pienemmälle ostajakunnalle. Mutta ei hätää MTK:n jäsenistölleen tekemän kyselyn mukaan entistä useampi tuottaja on kiinnostunut suoramyynnistä joten varmasti soveltuvia toimittajia ajan kanssa löytyy. Ja kaikkia tuotteitahan ei tilata joka kuukausi. Esim. hunajaa tai kuivattuja yrttejä voidaan tilata kahdesti tai neljästi vuodessa mutta vaikkapa juureksia joka kuukausi. 10 Miten jakelu organisoidaan? Aloita maltilla. Kuukausittainen jakelu arki-iltana sopii useimmille. Lisäksi voi olla erillisjakeluita erikseen ilmoitetulla aikataululla esim. lammasta pääsiäisen alla tai vaikkapa sieniä syksyllä. Jossain vaiheessa toiminta voi saada sellaiset mittasuhteet että siirrytte viikoittaiseen jakeluun mutta silloin tulee usein myös painetta omaan tilaan. Jos ohjausryhmä tekee pientä hyvää salassa eli valmistelee asioita taustalla niin jäsenistöä värvätään kukin vuorollaan jakelutalkoisiin. Aika hyvä on sellainen käytäntö että aiemmissa jakeluissa on esillä parin seuraavan jakelun työvuorolistat joista voi sitten varata omansa jos ei hetkeen ole ollut. Joka tapauksessa jakeluvastaavien kannattaa alusta saakka pitää jonkinlaista tukkimiehen kirjanpitoa siitä keitä talkoissa on ollut. Näin voi kysellä niiltä joita ei vielä ole talkoissa näkynyt. Jotkut ruokapiirit määrittävät säännöissään tai pöytäkirjoissaan mikä on minimituntimäärä talkootyötä/ toimintavuosi. Yleensä yhdessä touhuaminen on niin mukavaa että sitä tulee mielellään uudestaankin. Huomatkaa että talkootyötä on muutakin kuin jakeluillassa päivystystä. Joskus tuotteet noudetaan suoraan tuottajalta (tai Matkahuollosta/Postista/R-kioskilta) tai joku toimittaa jakelutilaan kylmälaukkuja ja paristoja tai vaikkapa noutaa tilan avaimen lainaan. Kaikille siis riittää omaan aikatauluun ja jaksamiseen soveltuvaa puuhaa. Toimittajien kanssa on sovittu jakeluaikatauluista (jotka ani harvoin pitävät minuutilleen vaikka ajoreitti olisi kuinka vakioitu) ja kuormaa ollaan luonnollisesti vastassa. Joskus tilaa hallinnoivan tahon kanssa on mahdollista sopia yhteistyöstä jolloin he avaavat väliaikaisen varaston oven ja toimittaja tai hänen kuskinsa siirtää tavaran sinne. Useimmat kierrättävät kuljetuksissa käytetyt laatikot ja lavat joten on mietittävä miten kuski saa edellisen jakelun tavarat mukaan. Kylmää vaativille tuotteille sovitaan tietysti jakeluaika siten että ne ovat ruokapiirin kylmälaukuissa mahdollisimman lyhyen ajan. Useimmat lihatoimittajat tuovat itse tuotteensa suoraan jakeluiltaan juurikin tuon kylmäketjun tarkkuuden takia. Talkooväki saapuu hyvissä ajoin ennen jakelun alkua keräämään tuotteet kullekin jäsenelle valmiiksi. Suosittelemme tätä tapaa verrattuna siihen että kukin keräisi ostoksensa itse eri laatikoista. Virhemarginaali pienenee huomattavasti Toki jos ruokapiirisi on pieni niin sekin saattaa toimia. Tarvitaan siis tarkat tiedot kuka on tilannut mitä ja paljollako. Näitä tietoja sitten tarvittaessa verrataan toimittajan lähetyslistoihin (joskus jotain tuotetta ei ole saatavissa tai on erikseen sovittu korvaavasta tuotteesta). Riippuen tuottajavalinnoista voi olla punnittavia/ pakattavia tuotteita joita varten ruokapiiri on investoinut omaan vaakaan, kertakäyttöhanskoihin ja pakkaustavaraan. Nämä pitää huomioida kun lasketaan paljonko jakeluiltaan tarvitaan talkoolaisia.

11 Kun on valmista niin muut jäsenet tulevat noutamaan ostoksensa ja tarkistavat tietysti että saavat mitä ovat tilanneet. Samalla on mahdollisuus kysyä mikäli omassa laskussa on jotain epäselvää. Jakelun lähestyessä loppuaan (yleensä 1-1½ h riittää) on hyvä soittaa hakemattomien ostosten tilaajille ja varmistaa ettei epähuomiossa ole aikataulu unohtunut. Yksi pelisääntö mistä on hyvä sopia aluksi on päättää mitä tehdään jos ostoksia jää noutamatta. Usein tehdään niin että jos henkilöä ei tavoiteta niin ostokset myydään muille. Tai jos tavoitetaan eikä tavara ole pilaantuvaa niin sovitaan voiko joku ottaa ostokset väliaikaisesti kotiinsa. Rahastonhoitajaa varten tehdään muistiinpanot siitä mitä kuormasta jäi puuttumaan ja ketkä siis jäivät ilman jotain tuotetta, kuka ei mahdollisesti hakenut ostoksiaan ja ketkä ostivat hänen tuotteensa. Samoin on hyvä kirjata mikäli on jotain reklamoitavaa itse tuotteiden laadusta ja välittää tieto niille jotka ovat ao. toimittajan kanssa yhteydessä. Jälkitöihin kuuluu tilan siistiminen, kierrätettävän pakkaustavaran välivarastointi jne. ja usein tilan avaimen palautus seuraavana päivänä. Ja tietysti kiitosviesti talkoolaisille. Miten raha-asiat hoidetaan? Kaikilla ruokapiireillä (lukuun ottamatta REKO-rengasta jonka toimintamallin esittelemme laajemmin oppaamme seuraavassa painoksessa) on liittymismaksu jolla katetaan pankkikulut ja pienet hankinnat. Se toimii myös puskurina jos joku jättäisi ostoksensa maksamatta (näin käy todella harvoin, toki muistuttamaan joutuu mutta kyse on useimmiten vain unohduksesta) tai jos kaikki eivät vielä ole ehtineet maksaa kun toimittajan laskun eräpäivä koittaa. Tyypillinen liittymismaksu on luokkaa. Jollain ruokapiireillä on lisäksi vuosimaksu mutta silloin heillä on usein kiinteitä kuluja esim. tiloista. Lisäksi jossain verkkokaupoissa tai tilausjärjestelmissä on tilauksen summaan liittyviä kuluja (joko tilaajalle tai tuottajalle). Rahastonhoitaja kerää kaikki jakelussa tulleet lähetelistat ja laskut ja vertaa niitä keskenään. Jos kaikki täsmäsi ja mitään ei puuttunut niin laskut hoidetaan eräpäivään mennessä kuntoon. Jos jotain tuotetta ei saatu niin joko pyydetään hyvityslasku tarvittaessa tai sovitaan että vähennetään laskun loppusummasta ko. erä. Entä miten ruokapiirin jäsen maksaa ostoksensa? Tapoja on monia joista käteiskassa jakeluillassa on monestakin syystä huonoin vaihtoehto. Jos ehdottomasti halutaan maksu paikan päällä kannattaa laskea kannattaisiko investoida mikroyrityksille suunnattuun maksupäätteeseen esim. izettle. Jotkut ruokapiirit perivät maksun ruokapiirin tilille ennen jakelua ja hyvittävät sitten seuraavalla kerralla mikäli jotain tuotetta ei tullut. Joskus antavat laskun kouraan jakelussa ja pyytävät maksamaan heti kotiin mentyä, kuitenkin viimeistään 5-7 pv sisään. Rahastohoitaja luonnollisesti tarkistaa tilit ja muistuttelee mikäli joku ei epähuomiossa ole vielä maksanut. Maksamisesta kannattaa laatia jäsenille hyvät ohjeet esim. pyytää heitä mainitsemaan viestikentässä kenen toimittajan laskuja maksavat tai mikäli jokin muu kuin jäsen maksaa ostokset sillä kertaa. Uusien jäsenien kanssa on käytännöt hyvä kerrata jakeluillan yhteydessä. 11

12 Markkinointiviestintä jäsenille eri vaiheissa Ruokapiirin perustamisvaiheessa on tärkeää tavoittaa iso joukko lähialueella asuvia ihmisiä. Tiedotuskanava kannattaa valita sen mukaan, missä ihmiset viettävät aikaansa. Jos alueella asuu paljon lapsiperheitä ja/tai eläkeläisiä, voi sähköisten kanavien lisäksi olla hyödyllistä laittaa paperinen ilmoitus esimerkiksi leikkipuistojen, palvelutalojen, työväenopiston, kirjaston ja terveyskeskuksen ilmoitustauluille. Ruokapiiri tarvitsee toiminnalleen oman sähköpostin, jota kannattaa tarkistaa säännöllisesti. Monilla ruokapiireillä on oma ryhmä sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Facebookissa ja mahdollisesti omat verkkosivut. Sähköpostitse ja Facebookissa on kätevää tiedottaa tilauksista, tuottajista ja talkooavun tarpeesta. Ruokapiirin toiminnan vakiintuessa saattaa olla tarpeen järjestää säännöllisiä tapaamisia, joissa käydään läpi talkoita, tuottajia ja heidän tuotteitaan. Jotkut ruokapiirit järjestävät lisäksi tuottajavierailuja, jolloin jäsenet pääsevät tutustumaan tilaamansa ruoan alkuperään tuottajien kertomana. Tietotekniikka apuna eli ITC:n ihmeet Jäsenhankinta: Ruokapiirin jäsenten hankintaan löytyy monenlaisia vaihtoehtoja. Verkkopalvelut, kuten lähialueen Facebookissa toimivat ryhmät, tarjoavat hyvän ja ilmaisen tavan mainostaa ruokapiirin toimintaa. Ruokapiirin toiminnasta voi myös pitää blogia, joka toimii myös hyvänä jäsenhankinta- ja markkinointikanavana sekä toki vähemmän kriittisten asioiden tiedotuskanavana. Jos ruokapiiriläisistä löytyy blogin pitoon intoa, niin ilmaisia alustoja tähän löytyy lukuisia (esim. Wordpress tai Blogger.com). Usein kysyntää on, ja enemminkin kyse on siitä että löytyy se aktiivi tai aktiiveja, jotka saavat piirin pystyyn. Jäsenmäärät jäävät usein sen verran pieniksi, että jäsenrekisteriksi riittää hyvin esimerkiksi yksinkertainen Google-drivepohjainen järjestelmä. Tiedotus: Ruokapiirin tiedotus voidaan hoitaa yksinkertaisimmillaan pelkästään sähköpostin välityksellä. Ilmaisen sähköpostiosoitteen saa useammastakin paikasta, ja esimerkiksi Googlen Gmail soveltuu tällaiseen hyvin. Yleistä tiedotusta voidaan hoitaa myös ruokapiirille tehtävillä nettisivuilla tai blogilla. Enemmän vuorovaikutteiseen tiedotukseen kuten tilauksen tekoon tai hakuun liittyvissä asioissa ruokapiirille tehdyt Facebook-sivut tai WhatsApp-ryhmä toimivat usein sähköpostia paremmin. Ongelmana saattaa kuitenkin olla, että nämä kanavat eivät käy kaikille jäsenille. Dokumentointi: Lähes poikkeuksetta Google Drive tarjoaa kaiken tarpeellisen mitä dokumentointia varten tarvitaan. Tästä palvelusta löytyy sekä taulukkolaskentaan että muuhun dokumentaation tallennukseen liittyvät palvelut. Lisäksi esimerkiksi jäsenhakemus voidaan helposti toteuttaa järjestelmän päälle. Summa summarum: kustannus on kaikki kaikessa, koska piirit ovat usein pieniä ja eivät kovin järjestäytyneitä, joten rahaa tietojärjestelmien käyttöön ei ole käytettävissä. Käytettävien järjestelmien pitää siis olla todella edullisia käyttää eli käytännössä täysin maksuttomia. 12

13 Ruokapiirin vaikutus lähiympäristöönsä ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Ruokapiiritoiminta voi parhaimmillaan olla yhteisöllistä ja naapureita yhdistävää toimintaa. Riippumatta paikkakunnan koosta, on ruokapiirin talkoissa ja muussa toiminnassa mahdollista tavata hengenheimolaisia ja myös monen eri syyn vuoksi ruokapiirissä mukana olevia ihmisiä. Ruokapiiritoiminnan ei tarvitse olla pelkästään samanhenkisten ihmisten ryhmä, vaan myös ventovieraiden kohtaamispaikka. Ruokapiirin yhteisöllisyydestä voi parhaimmillaan kummuta monenlaista toimintaa, kuten tapahtumia ja erilaisia te toja. Osuuskuntamuotoinen toiminta voi myös tarjota osa-aikatyötä ja käytännön yrittäjyyskokemusta jäsenilleen. Ajan myötä ruokapiirin toimintamallista ja yhteisöllisyydestä kasvaa erityinen ja omanlaisensa kulttuuri. Ruokapiiritoiminta luo monta verkostoitumismahdollisuutta sekä jäsenten että pientuottajien ja lähialueen yrityksien ja kuluttajien välille. Ruokapiiri voi tiedustella lähellä toimivilta tuottajilta ja yrityksiltä, haluaisivatko ne tarjota tuotteitaan ruokapiirille ja ottaa ne valikoimiinsa. Kimppatilauksiin on usein mahdollista saada alennuksia ja ilmainen toimitus. Ruokapiiri voi myös omalla toiminnallaan olla paikallistalouden elvyttäjä ja uudenlainen tiedonvälittäjä. Esimerkiksi Helsingin Laajasalossa toimii lähipalveluihin erikoistunut osuuskunta, joka ruokapiiritoiminnan lisäksi järjestää säännöllisiä aamupuurokokoontumisia lähialueen toimijoille ja yrityksille, tarkoituksena lisätä verkostoitumismahdollisuuksia ja yhteistoimintaa. Ruokapiirin tuottajat valikoituvat usein sijainnin ja tuotteiden luomustatuksen- ja/tai laadun perusteella. Mikäli samalla alueella toimii useampi ruokapiiri, kannattaa tilauksia ja toimituksia yhdistellä. Oma Facebook- tai vastaava ryhmä helpottaa toimitusten koordinointia. Vastaavasti tuottajat voivat halutessaan tehdä yhteistyötä ja yhdistellä toimituksia lähialueen ruokapiireille. Ruokapiiritoiminta tutustuttaa jäsenet ruokaan, sen alkuperään ja taustoihin. Toiminnan tueksi kannattaa liittyä Pro ruokapiirit ry:n jäseneksi, jonka kautta on mahdollista verkostoitua muiden ruokapiirien ja tuottajien kanssa valtakunnallisella tasolla. Monia ruoka-alan toimijoita kiinnostaa ruokapiiritoiminta ja sen myötä syntyvä uudenlainen ruokakulttuuri, uudenlaiset ruoan jakelukanavat ja yhteisöllinen toiminta ruoan parissa. 13

14 Hallittu kasvu ja kohti isompaa ruokapiiriä Koska tekstissä on lähinnä käsitelty pienen tai keskisuuren ruokapiirin toimintaa haluamme kolmen esimerkin kautta valottaa millaisia eri muotoja toiminta kasvaessaan saattaa saada. Inspiroidu näistä ja kehitä teille oma soveltuva malli! l Hajautetun jakelun malli Elävä Maa ry:n luomupiiriin kuuluu keskuspiiri ja kymmenkunta etäpiiriä pääkaupunkiseudulla. Yhdistyksellä on Kalliossa toimipiste, jossa tuotteet otetaan vastaan ja jaetaan keskuspiiriläisille suoraan sekä jakeluautolla etäpiirien jakopisteisiin. Jäsenet tekevät toimipisteellä kahden tunnin talkootyön neljä kertaa vuodessa. l Oman pellon toimintamalli Osuuskunta tarjoaa läheisen organisoituneen suhteen viljelijän ja kuluttajan välille. Suomessa toimii parisenkymmentä yhteisviljelymallia toteuttavaa CSA-osuuskuntaa (Community supported agriculture), joissa kantavana ajatuksena on viljelijän ja kuluttajan suora kumppanuus. CSA-osuuskunnissa kumppanit jakavat toisaalta riskin sadon onnistumisesta ja toisaalta vapauden valita viljeltävät lajikkeet ja viljelytavat. Osakkaat maksavat osuutensa sadosta keväällä. Sadon valmistuessa kesän ja syksyn mittaan osuudet jaetaan yleensä viikoittain joko suoraan viljelypaikalla tai ennalta sovituissa noutopisteissä. Tarjolla on silloin lähellä tuotettuja, sesonginmukaisia tuoretuotteita. Kun CSA-tiloilla viljellään monipuolisesti eri kasveja ja lajikkeita, yksittäiset epäonnistuneet kokeilut eivät tyhjennä viikoittaista satokassia. Yleensä osuuskunnan jäsenyyteen sisältyy talkoovelvoite. Talkootyö helpottaa viljelijän työtaakkaa ja tarjoaa usein muuten alkutuotannosta etäällä oleville osakkaille mahdollisuuden työntää kätensä multaan. Koska osuuskunta vastaa sato-osuuksien myynnistä ja markkinoinnista, viljelijä voi keskittyä omaan leipätyöhönsä. Viljelijä-osuuskunta-parien lisäksi on myös viljelijäverkostoja, joiden pelloilta ja puutarhoista viikottaiset sato-osuudet kerätään. Ei ole syytä väheksyä talkoiden merkitystä yhteisölle, joka osuuskunnan ympärille muodostuu. Varsinaisiin peltotöihin osallistuminen on CSA-osuuskunnissa kuitenkin vain yksi yhteistoiminnan muoto. Talkoovoimin hoidetaan jakelua ja tiedotusta, ja osuuskuntalaiset osallistuvat suunnitteluun, jakavat reseptejä ja järjestävät vaikkapa sadonkorjuujuhlia. CSA-osuuskuntien jäsenillä on todella mahdollisuus tietää mistä ja miten heidän ruokansa tulee ja tuotetaan. Lisätietoja, Facebook (http://www.facebook.com/groups/suomenkumppanuusmaataloudet/) l Osuuuskuntamuotoisen ison ruokapiirin toimintamalli Suomessa on muutama osuuskuntamuotoinen ruokapiiri, joilla saattaa olla myös muuta toimintaa, kuten oma kauppapuoti. Kun yhdistyksenä tai järjestäytymättömänä ryhmänä toimiva ruokapiiri haluaa aloittaa tuotteiden myynnin tai ruokapiirin liikevaihto on suurta, tulee ajankohtaiseksi yritysmuodon valitseminen. Osuuskunnalla on pitkälti samat oikeudet ja velvollisuudet kuin osakeyhtiömuotoisella yrityksellä, mutta useimmat ruokapiiritoimintaa harjoittavat osuuskunnat toimivat voittoa tavoittelemattoman, yhteiskunnallisen yrityksen tavoin. Perustamisvaiheessa osuuskunnalle laaditaan säännöt, joissa määritellään toiminnan 14

15 raamit. Osuuskunnan hallituksen tulee tutustua osuuskuntalakiin ja tiedostaa toiminnasta syntyvä vastuut ja velvoitteet. Kun osuuskuntaa perustamassa on yli seitsemän henkilöä, eivät he lain mukaan ole yrittäjiä. Ruokapiiritoimintaa harjoittava osuuskunta voi olla ruokapiirin jäsenten tai tuottajien ja kuluttajien yhteinen osuuskunta, joka tuo paikallisen ruoan kuluttajan ulottuville ilman välikäsiä. Osuuskunnat ostavat usein myös tuotteita jäsenilleen luomuhedelmien- ja vihannesten sekä kuivatuotteiden maahantuojilta ja tukkuliikkeiltä. Osuuskunnan hallintoon ja mahdollisesti muihinkin töihin saatetaan tarvita palkattua työvoimaa. Useimmat osuuskuntamuotoiset ruokapiirit toimivat ainakin suurimmaksi osaksi talkootyövoimin. Osuuskunta voi toimia tulorahoitteisesti, jolloin esimerkiksi tuotteisiin lisätään kate yhdessä sovitun prosentin mukaan. Myyntikatteilla maksetaan toiminnasta syntyvät palkka- ja muut kulut. Yrityksenä osuuskunta voi ostaa tuotteita tukkuhintaan, jolloin tuotteiden loppuhinta voi silti pysyä kohtuullisena ja jopa kauppojen hintoja alhaisempana. Monet lähiruoan tuottajat myyvät tuotteita kuitenkin samaan hintaan eri ostajille yritysmuodosta huolimatta. Olette osa isompaa kokonaisuutta Ruokapiirit edistävät valtion lähiruokaohjelman 2013 tavoitteita. Piireissä kuluttajat järjestyvät riittävän suuriksi yksiköiksi, jolloin suoramyynti on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Ruokapiirit tukevat luonnonmukaista ruoantuotantotapaa ja vähentävät ruokahävikkiä, koska ruokaa tilataan tarpeeseen, ei varastoon. Lisäksi ruokapiirit tarjoavat kuluttajille helpon tavan omaksua uusia ekologisia, terveellisiä tai muuten kiinnostavia ja itselle sopivia ruokavalioita ja jakaa tämä kokemus muiden kanssa. Tällä on myönteisiä vaikutuksia kansalaisten yleiseen hyvinvointiin ja sitä kautta koko yhteiskuntaan. Ruokapiiritoiminta lisää kaupan kilpailua, edistää reilua kauppaa ja pienyritystoimintaa sekä luo tuottajan ja kuluttajan sekä maaseudun ja kaupunkien välistä kumppanuutta. Täydentävänä ruoan jakelumuotona ruokapiirit parantavat kaupunkien resilienssiä eli kykyä reagoida äkillisiin muutoksiin. Ruokapiirit edustavat arjen aktivismia, jossa kansalaiset pääsevät itse vaikuttamaan ruokahuoltoonsa. Ruokapiirit ovat osa jakamistalouden, kaupunkiaktivismin ja verkkokaupan aaltoa, joka muuttaa maailmaa. Ruokapiiritoiminnalla on mahdollisuus kehittyä yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti merkittäväksi instituutioksi, joka täydentää ja uudistaa ruokahuoltoa. 15

16 Tästä oppaasta löydät neuvoja ja vinkkejä siitä kuinka perustat ruokapiirin ja kuinka siihen liittyvät käytännön asiat hoidetaan. Mukana on paljon kokemuksen tuomaa tietoa omaa toimintaasi helpottamaan. Tuottajien ja kuluttajien kiinnostus suoramyyntiin kasvaa ja ruokakulttuurin edistäminen on mitä mielenkiintoisin harrastus! Ja samalla perheesi syö tuoretta ja maukasta ruokaa jonka alkuperän tiedätte. Syksyn 2015 aikana otamme esitteestä laajemman painoksen joten varmista että saat omasi seuraamalla Pro Ruokapiirit ry:n nettisivuja -sitä kautta voit myös liittyä jäseneksi tai ottaa meihin muuten yhteyttä. Tämä aineisto on tuotettu maa- ja metsätalousministeriön tuella. 16

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

Lähiruokapiiri Korpilahdelle?

Lähiruokapiiri Korpilahdelle? Lähiruokapiiri Korpilahdelle? Info lähiruuasta ja lähiruokapiirin perustamisesta 26.9.2011 klo 18 Kati Kankainen, JAPA ry Miksi lähiruokaa ruokapiirin kautta? Tuoretta ja turvallista suoraan tutuilta tiloilta

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy,

Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen. Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, Suoramyyntipalvelu, joka tuo lähiruoan myyjät ja ostajat yhteen osoitteeseen Eero Kananen, Toimitusjohtaja, LähiPro Oy, 6.10.2016 Palvelun tausta Palvelu sai alkunsa vuonna 2013 havainnosta, että tuottajien

Lisätiedot

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä!

SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Pelisäännöt kuntoon SuLVIn toimiston työnjako ota rohkeasti yhteyttä! Operatiivinen johto: toiminnanjohtaja Tiina Strand tiina.strand@sulvi.fi, 040 505 5445 Viestintä, kotisivut, tapahtumat, some yms:

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Luomun kuluttajabarometri 2015

Luomun kuluttajabarometri 2015 Luomun Pasi Saarnivaara 25.9.2015 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy / Luomun Luomun kiinnostavuus Kuinka paljon sinua kiinnostaa? TOTAL 2015 (n=00) TOTAL 20 (n=43) 0% 20% 40% 60% 80% 0% Luomu eli luonnonmukainen

Lisätiedot

Lähiruokapiiri Jämsään? perustamisesta Vitikkalan koululla Vitikkala-salissa klo 18

Lähiruokapiiri Jämsään? perustamisesta Vitikkalan koululla Vitikkala-salissa klo 18 Lähiruokapiiri Jämsään? Info lähiruuasta ja lähiruokapiirin Info lähiruuasta ja lähiruokapiirin perustamisesta Vitikkalan koululla Vitikkala-salissa 23.5.2011 klo 18 Miksi lähiruokaa ruokapiirin kautta?

Lisätiedot

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5)

Suomen Kettuterrierit ry 1.10.1984 1(5) 1(5) SUOMEN KETTUTERRIERIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Kettuterrierit ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistys on Suomen Kennelliitto Finska Kennelklubben ry:n jäsen ja

Lisätiedot

REKO. Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä

REKO. Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä REKO Suoraan tuottajalta kuluttajalle, ilman välikäsiä REKOn toiminta periaate Lähiruoan myynti- ja jakelumalli REKO:ssa (Rejäl konsumtion Reilua kuluttamista) kuluttajat tilaavat lähiruokatuottajilta

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen Työpaikkatoiminnan määritelmä Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka kattaa saman yrityksen kaikissa Suomen toimipisteissä työskentelevät

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry

Luova lava lapsille-leirit. Järjestäjän opas. Suomen Nuorisoseurat ry Luova lava lapsille-leirit Järjestäjän opas Suomen Nuorisoseurat ry Sisällys Nuorisoseuratoiminta... 3 Luova lava lapsille -päiväleirit... 4 Hetki Taiteilijana-esitykset... 5 Leirien ohjaajat... 6 Leirien

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

Miten perustamme Naapuruuspiirin?

Miten perustamme Naapuruuspiirin? Miten perustamme Naapuruuspiirin? Naapuruuspiiri-idea Pyritään luomaan Verkosto, jossa olisi eri toimijoita asuinalueilta esim. asukasyhdistykset, koulut, seurakunnat, sosiaali- ja terveystoimi, yksityiset

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Vertaisopastuksella verkkoon

Vertaisopastuksella verkkoon Vertaisopastuksella verkkoon Hanna Kaisti Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Tehdään yhdessä: osallistava tapahtumatuotanto kirjastossa 13.10.2016. Pori Vertaisopastus Vertaisopastus on vapaaehtoisten kirjaston

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena"

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena" Nuorekas Jyväskylän KaupunkiMartat ry on perustettu vuonna 2003. Jäsenistömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Pälkäneen Valokuitu Oy

Pälkäneen Valokuitu Oy INFO 15.09.2016 INFO 16.09.2016 Tervetuloa Pälkäneen Valokuitu Oy:n järjestämään infotilaisuuteen valokuituverkon rakentamisesta ja verkossa tarjottavista palveluista Pälkäneen kunnan alueelle Pälkäneen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu 25.5.2016 n.n Älypuhelin ja mobiilisovellus tehokkaan toiminnan mahdollistajana SBM-teknologiaan perustuva Potku-sovellus otettu

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti

Tuohisaaren kyläyhdistys 1 (5) Rapakiventie 26 58620 Lohilahti KYLÄYHDISTYKSEN 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Tuohisaaren kyläyhdistys ry, ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Yhdistyksen toimialueena on Tuohisaari ja sitä ympäröivät

Lisätiedot

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viiniseura Jyväskylän:n Munskänkarna ry, ruotsiksi Vinföreningen Munskänkarna i Jyväskylä rf, ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Joulukauppa Jaana Kurjenoja

Joulukauppa Jaana Kurjenoja Joulukauppa 2016 Taustaa Joulukauppaa yleisesti kuvaavien laskelmien taustatilastot ovat Tilastokeskuksesta. Kantar TNS toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn marraskuussa 2016. Kysely toteutettiin

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Kun Suomi täyttää 100 vuotta, syödään yhdessä.

Kun Suomi täyttää 100 vuotta, syödään yhdessä. SUOMESSA syödään yhdessä harvemmin kuin missään muussa OECD-maassa. Kuitenkin 85 % suomalaisista toivoo, että yhdessä syömisen kulttuuri kukoistaisi Suomessa. Kun Suomi täyttää 100 vuotta, syödään yhdessä.

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v Oikeusyksikkö/ Tietopalvelu PL Verohallinto

VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v Oikeusyksikkö/ Tietopalvelu PL Verohallinto VEROHALLINTO Ennakonpidätystiedot v. 2016 Oikeusyksikkö/ 00052 Verohallinto 16.10.2015 Työttömyyskassat, Vakuutuslaitokset ja näiden ATK-palvelukeskukset sekä Kansaneläkelaitos Diaarinumero A81/7101/2015

Lisätiedot

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet

Herättäjä-Yhdistys. Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Herättäjä-Yhdistys Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 ja liitteet Hyväksytty päätoimikunnassa 11.12.2010 Paikallisosastojen ohjesääntö 2011 Herättäjä-Yhdistyksen ja sen paikallisosastojen toimintaa säätelevät

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Yhteistyökumppanuuspaketit 2016

Yhteistyökumppanuuspaketit 2016 KUVAUS Sivu 1 / 6 Yhteistyökumppanuuspaketit 2016 tarjoaa yhteistyökumppaneille useita kanavia levittää tietoa triathloniin ja kestävyysurheiluun liittyvistä tuotteista ja palveluista sekä muista heitä

Lisätiedot

MARTTISTEN SUKUSEURA RY 2 Sihteeri Jouko K Marttinen Autiosuontie 22, Tikkakoski

MARTTISTEN SUKUSEURA RY 2 Sihteeri Jouko K Marttinen Autiosuontie 22, Tikkakoski MARTTISTEN SUKUSEURA RY 2 Sihteeri Jouko K Marttinen Autiosuontie 22, 41160 Tikkakoski 040-594 6374 jouko.marttinen@luukku.com . Hyvä sukuseuran jäsen, Marttisen sukukirjan 2 osan julkaisuvalmistelut ovat

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Kestävän arjen edistäminen alkaa rakennetusta ympäristöstä. Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus Sitran Energiaohjelman päätösseminaari

Kestävän arjen edistäminen alkaa rakennetusta ympäristöstä. Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus Sitran Energiaohjelman päätösseminaari Kestävän arjen edistäminen alkaa rakennetusta ympäristöstä Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus Sitran Energiaohjelman päätösseminaari Kestävän arjen edistäminen alkaa rakennetusta ympäristöstä Kestävän

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi?

VALINNANVAPAUS. sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? VALINNANVAPAUS sosiaali- ja terveyspalveluissa mitä, miten ja miksi? 1 VALINNANVAPAUS enemmän terveyttä samalla rahalla Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015

Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri. Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Rakenna kotikulmillesi Naapuruuspiiri Soile Ataçocuğu & Kalevi Möttönen 2015 Tämä on alueellinen mahdollisuus. Silmukka kerrallaan kutoen, paikalliset mahdollisuudet huomioiden alueellisten toimijoiden

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere

Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta. Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere Alkutuotanto ja elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen toiminta Pirjo Korpela Evira 24.1.2012 Tampere 1 Alkutuotantoilmoitus /Elintarvikelaki 22 Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta

Lisätiedot

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja

Nina Jaara-Sagulin, yhdistyksen puheenjohtaja Kokouskutsu Tehyn Vapaat Vaikuttajat ry 1/2014 Elin: Hallitus Aika: 3.2.2014 klo 17.30 Paikka: Messukeskus, Helsinki Asialuettelo Pykälä Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön

PINS MasterCard -koulutusmateriaali. Vain myyjän käyttöön PINS MasterCard -koulutusmateriaali Vain myyjän käyttöön 2 PINS MasterCard PINS-ohjelman lippulaiva! Pinssejä kahdesti, kun asiakas maksaa PINS MasterCard -kortilla! PINS-kumppanin myöntämät pinssit Lisäksi

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Skenaario 1: Paavo kokouksessa

Skenaario 1: Paavo kokouksessa Vaatimusmäärittely liite A: Skenaariot 1-6 Skenaario 1: kokouksessa Osapuolet Tero Eeva Siirrettävä data Paikkatieto Kalenterimerkinnät Käyttäjän tunnistus Oikeuksien luovutus Käyttäjäprofiilit Tilanne

Lisätiedot

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA

Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka NIMI JA KOTIPAIKKA Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Kuopion Ravitsemustieteen Opiskelijayhdistys Retikka. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT PÄIJÄT-HÄMEEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen kylät ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toimintaalueena on Päijät-Häme. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä. Järjestötila Länsimäki

4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä. Järjestötila Länsimäki 4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä Järjestötila Länsimäki 16.8.2010 Ohjelma 13:00 Kahvia, aluekoordinaattori Liisa Juustila esittelee järjestötilaa sekä asukastyötä Vantaalla 14:00 4V-hankkeen kuulumiset

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

Faron sopimuksen suositukset

Faron sopimuksen suositukset Faron sopimuksen suositukset Kohti kestävää kulttuuriperintötyötä Tässä tekstissä kerrotaan, mitä Faron sopimus tarkoittaa Suomelle. Sopimuksen hyötyjä ovat esimerkiksi: - Kaikki ihmiset voivat vaikuttaa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI

EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI EHDOTELMA UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI Sääntömuutosehdotukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: Rotujärjestöstatuksen vaatimat muutokset sääntöihin (merkitty punaisella) Oikeinkirjoitusasun korjaukset ja sääntöjen

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot