Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto 28.5.2012"

Transkriptio

1 Kittilän kunta Kaavoituskatsaus 05/2012 Tekninen osasto

2 SISÄLLYS 1. Johdanto Kaavoituskatsaus Kaavahierarkia Kaavoituksen vaiheet maankäyttö- ja rakennuslain mukaan Maakuntakaava Yleiskaavat Voimassa olevat yleiskaavat Vireillä olevat yleiskaavat Asemakaavat ja ranta-asemakaavat Kittilän kirkonkylän asemakaavat Kirkonkylän alueelle vahvistetut asemakaavat Kirkonkylän alueella vireillä olevat asemakaavat Kittilän kunnan ranta-asemakaavat Vireillä olevat ranta-asemakaavat Levin asemakaavat Vuonna 2011 voimaan tulleet asemakaavat Suunnitteluvaiheessa olevat asemakaavat Vuonna 2012 vireille tulevat asemakaavat Maankäyttösopimukset Vuoden maankäyttösopimukset Kunnan myytävät omakotitontit... 13

3 1 1. Johdanto 1.1 Kaavoituskatsaus Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsauss kunnassa ja maa- kunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, si- sältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksenn yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettavaa sen tarkoituksen kannalta sopivalla ta- valla. ( MRL 7 ) 1.2 Kaavahierarkia Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteett Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava

4 2 1.3 Kaavoituksen vaiheet maankäyttö- ja rakennuslain mukaan Vaihe Kaavoituksen vireilletulo Luonnosvaihe Ehdotusvaihe Hyväksyminen Valitus Toimenpide Kaavoituspäätös Ilmoitus vireilletulosta Osallistumis ja arviointisuunnitelma Viranomaisneuvottelu Vaikutusten arviointi, selvitykset Mielipiteiden esittäminen kaavaa valmistelta muutokset 14 vrk Muistutus, lausunnot Muistutusten ja lausuntojen käsittely, mahdol lisesti uudelleen nähtäville Viranomaisneuvottelu tarvittaessa Esitys valtuustolle Kaavan hyväksyminen Lapin ympäristöke eskus voi tehdä oikaisukeho tuksen Valitus Rovaniemen hallinto oikeuteen Valitus korkeimpaan hallinto oikeuteen. essa Luonnosvaihtoehdot Kaavaehdotus nähtäville, 30 vrk vähäiset 2. Maakuntakaava Kittilän kunnan alueella onn voimassa Tunturi-Lapin maakuntakaava, jonka Ympäristöministeriö on vahvistanut Ympäristöministeriön päätök- sellä maakuntakaava on määrätty tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman. Lapin liitto on kuuluttanut voimaantu losta Tunturi-Lapin maakuntakaava Lapin liiton Internet-sivuilla. Maakuntakaavaa on yleispiirteinen maakunnan n alueidenkäyttösuunni ja telma, jonka lähtökohtanaa ovat maakuntasuunnitelmann tavoitteett strategiat. Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa alueellisesti alemmanasteisia kaavoja, eli yleis ja asemakaavoja sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueidenkäytön järjestämisessä.

5 3 3. Yleiskaavat Yleiskaavan tarkoituksenaa on kunnan tai sen osan o yhdyskuntaraken teen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaamine n sekä toimintojen yh teensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen peri aatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekää rakentamisen ja muun maankäytön perus taksi. Liite 1. Kittilän yleiskaavatilanne Voimassa olevat yleiskaavat Kirkonkylän yleiskaava (ei vahvistettu) Kirkonkylän yleiskaavan onn kunnanvaltuusto hyväksynyt v Yleiskaava a on oikeusvaikutukseton, sillää sitä ei ole vahvistettu. Yleiskaava koskee kirkon- kylän ja sen ympäristössä olevia alueita, joiden pinta-ala on noinn 730 ha. Yleiskaava-alueesta pääosaa on Ounasjoen länsipuolella. Joen itäpuolelta yleiskaavaan on liitetty Pakatin alue. Levin ympäristön osayleiskaava, oikeusvaikutteinen Levin ympäristön osayleiskaavan laatiminen kuului Levin ympäristön matkai- lumaiseman ja maankäytön kehittäminen -hankkeeseen. Hankkeessa laadittiin matkailumaiseman kehittämissuunnitelma, matkailumaiseman hoito-- tavoitteena oli selvittäää luonnonsuojelulain 32 :n mukaisen maisema-a alueen perustamisen edellytykset. Kittilän kunnanvaltuusto on :n 13 jaa 14 kohdalla tekemillään pää- töksillä hyväksynyt Levin ympäristön osa-alueita a 1 ja 2 koskevat osayleiskaa- vat. Osayleiskaavat ovat saaneet lainvoiman korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä /2826 ja osayleiskaavat on kuulutettu voimaan Kunnanhallitus hyväksyi maiseman hoito- ja käyttösuunnitelman ja käyttö- suunnitelma ja oikeusvaikutteinen yleiskaava. Lisäksi hankkeen 137. Päätöksestä ei ole valitettu.

6 4 Levin osayleiskaava (oikeusvaikutteinen) Levin osayleiskaava on vahvistettu Tämä oikeusvaikutteinen yleiskaava käsittää kantatie 79 itäpuolella olevia alueita, joita Levin ympäristön osayleiskaava ( :n) ei kata. Tähän alueeseen sisältyy mm. osittain Levin matkailukeskuksen rinnealueet. Ylläksen yleiskaava (oikeusvaikutteinen) Ylläksen yleiskaava on vahvistettu Yleiskaava käsittää Aakenustunturin ympäristön sekä Lainionjoen ja Tuulijoen alueita. Yleiskaava liittyy Kolarin ja Muonion kuntien puolella oleviin yleiskaavoihin. Hanhimaa-Lintula osayleiskaava Kunnanvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan ja voimaantulosta on kuulutettu Hanhimaa-Lintula osayleiskaava-alue sijaitsee Köngäs Pokka seututie 956 ja yhdystien 9552 välissä. Alue rajautuu lännessä Levin osayleiskaavaan ja idässä Seurujokeen. 3.2 Vireillä olevat yleiskaavat Kirkonkylän osayleiskaava Kittilän kirkonkylän alueelle laaditaan uusi oikeusvaikutteinen yleiskaava. Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa Aakenuksentien läheisyyteen, lounaisosassa Paartoselän alueeseen, eteläosassa kantatie 79 läheisyyteen sekä koillisosassa Pakatin alueeseen. Suunnittelualueen koko on noin hehtaaria. Yleiskaavan tavoitteena on luoda Kittilän kirkonkylän alueelle lisää tontteja asuin-, liike- ja teollisuuden tarpeisiin sekä selvittää tulvasuojelun tilanne. Kaavaehdotus on ollut uudelleennähtävillä Syksyn 2011 aikana suoritettiin lisäkuulemisia mm. kokoojatien, talon suojelumääräyksen ja tulvasuojelun osalta. Kaavaehdotus saatetaan valtuuston hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2012 aikana. Kuolavaara-Keulakkopään tuulipuiston osayleiskaava Alue sijoittuu Sodankylän ja Kittilän kuntien rajalle, jolloin on tarkoituksenmukaista laatia alueelle ns. hankeosayleiskaava. Osayleiskaavan tavoitteena on tutkia, onko hankealueelle mahdollista sijoittaa tuulivoimaloita. Osayleiskaava-

7 5 prosessi etenee molemmis sa kunnissa samanaikaisesti, mutta hyväksytään kuitenkin kummankin kunnan alueellaa erikseen kyseessä olevan kunnan kun- nanvaltuustossa. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä ja kaavaehdotus laitetaan nähtäville kesäkuussa Osayleiskaava saatetaan valtuuston hyväksymis- käsittelyyn vuoden 2012 aikana. 4. Asemakaavat ja ranta-asemakaavat Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittä mistä varten laaditaan asemakaava, jonka tarkoituksena on osoittaa tarmuuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki ja maisemakuvan, hy peelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja vän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannann käytön edistämi sen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. Liite 2: Liite 3: Liite 4: Liite 5: Kittilän asema- ja ranta-asemakaavat 2012 Levin asemakaavat 2012 Levin ajantasakaavaa 2010 Kirkonkylän ajantasakaava 4.1 Kittilän kirkonkylän asemakaavat Lisätietoja kaavoista saa Kittilän kunnan tekniseltä osastolta ja kunnan Inter- net-sivuilta. Kittilän kirkonkylänn alueen ensimmäinen asemakaava on vahvistettu v Sen jälkeen alueelle on laadittu useita asemakaavoja ja niiden muutoksia Kirkonkylän alueelle vahvistetut asemakaavat Asemakaava: Korttelit 501, 502, U690/ Asemakaava on vahvistettu Asemakaava ja asemakaavan muutos: Korttelit , 342, 343, , 401, 402, , 410/3-7, 414, Asemakaavaa ja kaavamuutos on vahvistettu (KHO ). Asemakaava: Korttelit , , Asemakaava on vahvis- tettu

8 6 Asemakaava ja asemakaavan muutos: Korttelit , , 301, 302, 401 ja 402. Asemakaava ja kaavamuutos on vahvistettu Asemakaava ja asemakaavan muutos: Korttelit , , 508, 510 ja 516. Asemakaava ja kaavamuutos on vahvistettu Vuonna voimaan tulleet asemakaavat Aluelämpölaitoksen alueen asemakaavamuutos Kunnanvaltuusto hyväksyi Aluelämpölaitoksen alueen (korttelit 310 ja 369) asemakaavamuutoksen. Urheilukentän alueen asemakaavamuutos Asemakaavamuutos liitettiin alun perin kirkonkylän kortteleiden 413, 416 ja 417 asemakaavamuutokseen, mutta eriytettiin omaksi hankkeekseen. Kunnanvaltuusto hyväksyi Kirkonkylän urheilukentän alueen asemakaavamuutosehdotuksen ja voimaantulo on kuulutettu Kittilä-lehdessä Kirkonkylän alueella vireillä olevat asemakaavat Kirkonkylän asemakaavamuutos (korttelit 413, 416 ja 417) Asemakaavan muutos koskee terveyskeskuksen ja palvelutalo Kulleron kortteleita sekä ns. Teletalon korttelia. Muutoksen kohteena ovat Kittilän kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 413, 416 ja 417 ja niihin rajoittuvat katualueet. Suunnittelualueen koko on noin 10,8 hehtaaria. Alueen kaavoittamiseksi odotamme tulvasuojelullisia päätöksiä. Maanomistajien kanssa tehdään tarvittavat maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 91 b ) mukaiset maankäyttösopimukset.

9 7 Kuva 1. Kirkonkylän korttelien 413, 416 ja 417 asemakaavamuutoksen suunniteltu aluerajaus 4.2 Kittilän kunnan ranta-asemakaavat Kittilän kunnan alueelle on laadittu kaikkiaan parisenkymmentä ranta- asemakaavaa ja ranta-asemakaavan muutosta. Suurimman yhtenäisen alueen muodostaa Tuulijoen ranta-asemakaava-alue, jonka pinta-ala on noinn 1160 ha. Kaava on vahvistettu Alueeseen rajoittuu Ahvenjärven ranta- asemakaava ja sen läheisyydessä ovat Lainiojoen ranta-asemakaava-alueet ja Äijäkkä-Vääräkkä ranta-asemakaava-alue. Jerisjärven Kittilän kunnann puoleiselle osalle on myös laadittu ranta- asemakaavoja kahdelle eri osa-alueelle. Toinen sijaitseee Rauhalan kylän ja Muonionn kunnanrajan välisellä alueellaa ja toinen Rauhalan kylän pohjoispuolel- la, Pallastunturille menevänn tien varrella. Ranta-asemakaava tällä alueellaa muodostuu kolmesta eri kaavasta, jotka rajoittuvat toisiinsa. Ranta-asemakaavoja on laadittu myös Harrisaajon, Kurkkiokosken järven alueille Vireillä olevat ranta-asemakaavat ja Kuola- Ounaslohen ranta-asemakaava Vireillä olevat ranta-asemakaava-alueet sijaitsevat Könkään ja Tepaston kylien välillä muodostaen seitsemän toisistaan erillään olevaa osa-aluetta.

10 8 4.3 Levin asemakaavat Levin alueelle on laadittu yhteensä yli seitsemänkymmentä asemakaavaa ja asemakaavan muutosta. Levin asemakaavat ilmenevät liitteistä 3 ja Vuonna 2011 voimaan tulleet asemakaavat Tievan asemakaavamuutos (korttelit 659 ja 972). Kunnanvaltuusto hyväksyi Tievan kortteleiden 659 ja 972 sekä rinnealueiden asemakaavamuutosehdotuksen. Akanrovan asemakaavamuutos osa 1 Kunnanvaltuusto hyväksyi Akanrovan asemakaavamuutosehdotuksen koskien tieliikennealuetta ja kevyen liikenteen väylää Suunnitteluvaiheessa olevat asemakaavat Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Tila sijaitsee Sirkan kylässä Immeljärven lounaisrannalla. Asemakaavan muutos on lähtenyt maanomistajan aloitteesta. Maanomistajalla on tavoitteenaan nykyisen asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen (MMV) muuttaminen matkailupalveluiden alueeksi tilan alueella ja rakennusoikeuden lisääminen. Lisäksi maanomistaja on pyytänyt kaavoituksen yhteydessä osoittamaan paikan venelaiturille ja lauttasaunalle. Maanomistajan kanssa on tehty sopimus asemakaavamuutoksen käynnistämisestä ja käyty lukuisia neuvotteluja ennen kaavaluonnoksen nähtäville asettamista. Maanomistajan kanssa tehdään maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäyttösopimus ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä Ylä-Levin asemakaava osa 2 Asemakaavan muutoksen kohteena oleva noin 28 hehtaarin alue sijaitsee Levin ydinkeskustan itäpuolella, pohjoisessa rajana on Rakkavaarantie ja etelässä Levin rinnealueet. Nykytilassa suunnittelu-alue on lähes rakentamatonta metsäaluetta, jossa kulkee reittiverkostoa. Pohjoisosassa on lomarakennus-

11 9 aluetta. Eteläosassa sijaitsee Lastenmaan alue, mikä tulee siirtymään alueelta pois. Alue on pääosin Kittilän kunnan omistuksessa. Alueelle suunnitellaan uutta matkailukeskuksen tiivistä keskustatoimintojen aluetta. Alueen suunnittelussa pyritään luomaan korkeatasoinen matkailukeskuksen kävely-ympäristö, jota virkistys- ja liikenneverkot tukevat. Suunnitteilla oleville alueille on tarkoitus osoittaa majoitustoimintaan liittyviä hotelli ja huoneistohotellien tiloja sekä liikeja palvelutiloja. Maanomistajan kanssa on tehty sopimus asemakaavan käynnistämisestä. Maanomistajan kanssa tehdään tarpeellisilta osin maankäyttö- ja rakennuslain Kaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville ja viedä hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2012 aikana. Hissitien asemakaavamuutos osa 1 (korttelit, 32 ja 36) Asemakaavan muutoksen kohteena oleva alue sijaitsee Levin keskustassa kortteleissa 32 ja 36. Asemakaavan muutos on lähtenyt maanomistajien aloitteesta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa tonteille lisärakennusoikeutta liike- ja majoitustiloille sekä maanalaisen paikoituksen järjestely. Maanomistajien kanssa on tehty sopimukset asemakaavan käynnistämisestä. Maanomistajien kanssa tehdään tarpeellisilta osin maankäyttö- ja rakennuslain Kaavaluonnos on ollut nähtävillä Kaavaehdotus on tarkoitus viedä valtuuston hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2012 aikana. Hissitien asemakaavamuutos osa 2 (korttelit 27, 31, 83 ja 299) Asemakaavan muutoksen kohteena oleva alue sijaitsee Levin keskustassa Hotelli Levitunturin ja Hissitien alueella kortteleissa 27, 31, 83 ja 299. Asemakaavan muutos on lähtenyt maanomistajien aloitteesta. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa tonteille lisärakennusoikeutta liike- ja majoitustiloille sekä mahdollisesti olemassa olevien tonttien laajentaminen, LPY-, VP- alueiden tarkastelu ja katualueiden liikennejärjestelyjen tarkastelu sekä maanalaisen paikoituksen järjestely. Maanomistajien kanssa on tehty sopimukset asemakaavan käynnistämisestä.

12 10 Maanomistajien kanssa tehdään tarpeellisilta osin maankäyttö- ja rakennuslain Kaavaluonnokset ja ehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville ja viedä kaava hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2013 aikana. Utsuvaaran asemakaavamuutos (kortteli 820) Asemakaavan muutoksen kohteena oleva alue sijaitsee Levitunturin itäpuolella Utsuvaarassa tilalla Loma-Kaira RN:o 27:21. Muutoksen kohteena on Utsuvaaran alueen asemakaavan kortteli 820. Suunnittelualueen koko on noin 5,4 hehtaaria. Asemakaavamuutos on lähtenyt maanomistajan aloitteesta. Maanomistaja on esittänyt Kittilän kunnalle asemakaavamuutosta omistamalleen tilalle Loma- Kaira RN:o 27:21 joka sijaitsee korttelissa 820. Maanomistajan tavoitteena on saada alueelleen rakennusoikeutta k-m2. Kortteliin on tarkoitus toteuttaa mm. hotelli, kylpylä, ohjelmapalvelutiloja ja muuta kiinteistömajoitusrakentamista. Maanomistajan kanssa on tehty maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset maankäyttösopimukset. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä elokuussa Kaavaehdotus on tarkoitus viedä valtuuston hyväksymiskäsittelyyn syksyllä Akanrovan asemakaavamuutos osa 2 Tavoitteena on uusien tonttien muodostaminen pienkerrostalojen ja omakotitalojen tarpeisiin. Akanrovan alueen asemakaavamuutos käsittäisi Akanrovan asemakaava-alueen korttelit sekä siihen rajoittuvat kunnan omistuksessa olevat tilat. Maanomistajien aloitteesta myös alueen itäpuolinen mökkialue ollaan liittämässä kaava-alueeseen. Muutoin asemakaavamuutosalue on pääosin valtion ja Kittilän kunnan omistuksessa. Käynnistämissopimukset maanomistajien kanssa on tehty touko-kesäkuussa Kaavaehdotus on tarkoitus viedä hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2012 aikana. Sirkan koulu ja päiväkoti (korttelit 150, 165 ja alustavasti myös 166) Asemakaavoitettava alue on noin 10 hehtaarin kokoinen alue Ounasjoentien ja Levin ympärystien risteyksen alueella. Alue on pääosin Kittilän kunnan omistuksessa. Tavoitteena on Sirkan koulun ja päiväkodin rakennusalojen ja rakennusoikeuksien tarkistaminen sekä liikennejärjestelyjen parantaminen.

13 11 Maanomistajien kanssa tehdään tarpeellisilta osin maankäyttö- ja rakennuslain Kaavaluonnos on pidetty nähtävillä Kaavaehdotus on tarkoitus viedä valtuuston hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2012 aikana. Ounasrannan sähköasema Asemakaavan muutoksen kohteena on noin 32 hehtaarin alue Levin ympärystien ja Ounasjoen välisellä alueella. Asemakaavamuutosalue on yksityisten maanomistajien ja kunnan omistuksessa. Ounasrannan sähköaseman asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkastella kolmea vaihtoehtoa sähköasemalle ja sitä syöttävälle 110 kv voimajohdolle. Nykyisten sähköasemien kapasiteetti ei riitä Levin sähköntuotannon tarpeisiin ja uusien kaavahankkeiden toteuttamiseen. Maanomistajien kanssa tehdään tarpeellisilta osin maankäyttö- ja rakennuslain Kaavaluonnos pidetään nähtävillä elokuussa Kaavaehdotus on tarkoitus viedä valtuuston hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2012 aikana. Korttelit 503 ja 547 Asemakaavan muutoksen kohteena on noin 4 hehtaarin alue Levin ympärystien ja Levijärven välisellä alueella. Asemakaavamuutosalue on Napapiirin kuljetus Oy:n omistuksessa. Levin asemakaava-alueen korttelin 503 ja 547 asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkastella alueen jakamista pienempiin osiin, rakennusoikeuksien tarkistaminen sekä tulvakorkeuksien tarkastelu rakentamisen osalta. Maanomistajan kanssa tehdään tarpeellisilta osin maankäyttö- ja rakennuslain Kaavaluonnos on pidetty nähtävillä Kaavaehdotus on tarkoitus viedä valtuuston hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2012 aikana Vuonna 2012 vireille tulevat asemakaavat Teollisuusalue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Kittilän kunnan omistamilla tiloilla Kumpula RN:o 33:76 ja Kaatopaikka RN:o 33:23 Muoniontien varressa ja vanhan Sirkan kaatopaikan, nykyisen maankaatopaikan läheisyydessä. Alueelle on tavoitteena kaavoittaa tontteja teollisuuden tarpeisiin. Tarvittaessa suunnittelualue käsittää myös yleiskaavassa rakentamiseen varatut alueet Atrin asemakaavaalueen läheisyyteen asti.

14 12 Maanomistajien kanssa tehdään tarpeellisilta osin maankäyttö- ja rakennuslain Ahvenjärven alue ja Koutamaan länsipuoli Capcons Technology Oy on hakenut asemakaavan laatimista tilan Purola RN:o 13:61 alueelle Kittilän kunnan Sirkan kylässä. Noin 8 ha:n suuruinen alue sijaitsee Immeljärven läheisyydessä. Alueella ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Lisäksi alueen läheisyydestä tilojen RN:o 13:67 ja RN:o 13:68 maanomistajat ovat hakeneet asemakaavamuutosta omistamilleen alueille. Maanomistajien kanssa tehdään tarpeellisilta osin maankäyttö- ja rakennuslain Kunnantalon alue Tarkastelun kohteena oleva alue sijaitsee Kittilän kunnanviraston ja koulukeskuksen korttelissa sekä viereen rajoittuvalla puistoalueella. Suunnittelualueen koko on noin 10 hehtaaria ja sijaitsee pääosin Kittilän kunnan omistamalla maalla. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkastella urheiluhallin sijoittumista ja päiväkodin laajentamista. Maanomistajien kanssa tehdään tarpeellisilta osin maankäyttö- ja rakennuslain 5. Maankäyttösopimukset Kunta voi tehdä kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyviä sopimuksia (maankäyttösopimus). Maankäyttösopimuksissa ei voida kuitenkaan sitovasti sopia kaavojen sisällöstä. Maankäyttösopimus voidaan osapuolia sitovasti tehdä vasta sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Tämä ei koske sopimusten tekemistä kaavoituksen käynnistämisestä. Maankäyttösopimuksilla voidaan tämän luvun kehittämiskorvausta koskevien säännösten rajoittamatta laajemminkin sopia osapuolten välisistä oikeuksista ja velvoitteista. Maankäyttösopimuksesta tiedotetaan kaavan laatimisen yhteydessä. Tarkoituksesta tehdä maankäyttösopimus on tiedotettava osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Jos tarkoitus tehdä maankäyttösopimus tulee esille

15 13 vasta sen jälkeen, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu, asiasta tulee kaavan laatimisen yhteydessä tiedottaa osallisten tiedonsaannin kannalta sopivalla tavalla. (MRL 91 b ) 5.1 Vuoden maankäyttösopimukset Vuonna Kittilän kunta on tehnyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset maankäyttösopimukset (MRL 91 b ) seuraavien tilojen maanomistajien kanssa: Utsuvaaran kortteli 820 Loma-Kaira RN.o 27:21 6. Kunnan myytävät omakotitontit Kittilän kunnalla on myytäviä omakotitontteja Levillä Akanrovan asemakaavaalueella n. 30 kpl ja Kittilän kirkonkylällä Pakatin alueella n. 18 kpl. Tonttitarjonta arvioidaan riittäväksi vastaamaan tonttien kysyntää. Lisätietoja kunnan myytävistä tonteista saa Kittilän kunnan tekniseltä osastolta ja kunnan Internet-sivuilta Myytävät omakotitontit ja Myytävät lomatontit. Linkkejä: Maankäyttö- ja rakennuslaki Maankäyttö- ja rakennusasetus

14.05.2012. osa, Sirkka

14.05.2012. osa, Sirkka 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnano osa, Sirkka Levin asemakaava-alueen korttelin 503 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ilmakuva suunnittelualueelta (2006) 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue)

Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KITTILÄN KUNTA Kittilän asemakaavan muutos, korttelit 348 ja 370, (koulukeskuksen ja palloilukentän alue) Kaavaselostus Viistokuva suunnittelualueelta (Hannu Vallas,

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv.

SALLAN KUNTA OY 29.10.201. Hyv. SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SALLAN KUNTA SALLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELITT 100,, 101 ja 103 SELOSTUS Vireille tulo 3.10.2013 Luonnos nähtävillä 30.10 2.12.2013 Ehdotus nähtävillä Hyv. FCG

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA SODANKYLÄN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24..5.2013 tark. 0634-P21253 1 (11) FCG Suunnittelu

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos

Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Kaava N 173 Nummelan taajaman korttelin 32 ja ET-alueen asemakaavamuutos Asemakaavan muutosehdotuksen selostus Kh 23.3.2015 kh liite Kate 18.3.2015 24 Kate om Ympa 13.9.2011 79 Ympa om Asia 45/10.02.03/2015

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS LIINALIKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Pettilän kylä (427) Liinaliko 1-193 Koivikko 1-248 Männistö 1-249 Katajikko 1-250 Kaavaehdotus 5.1.2015 Kaavamuutosalueen rantaa korttelissa

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot