Verkkopalvelun suunnittelun periaatteita

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkkopalvelun suunnittelun periaatteita"

Transkriptio

1 Verkkopalvelun suunnittelun periaatteita Kirjoittajat: Tommi Tolkki Virpi Blom Petteri Kilpiö Petra Pietiläinen

2 Muistio 1(10) Sisällysluettelo 1 Suunnittelun lähtökohdat Käytettävyyssuunnittelu Käytettävyysheuristiikat (Jakob Nielsen, 1994) Erityisryhmien huomioiminen suunnittelussa Verkkopalvelujen käytännön standardit Työskentelytapa Konsepti Työskentelytapa Rakenne Rakennemalli Ryhmittely Nimeäminen Työskentelytapa Käyttöliittymä Navigaatio Haku Linkitykset Sisältöjen esittäminen Etusivu Työskentelytapa Ulkoasu Kuvitus Typografia Työskentelytapa... 10

3 Muistio 2(10) 1 Suunnittelun lähtökohdat Verkkopalvelun suunnittelun lähtökohtana on laajan ja tarpeiltaan moninaisen käyttäjäryhmän huomioon ottaminen. Suunnittelussa pitää huomioida paitsi käyttäjien erilaisista tarpeista johtuvat käytettävyysvaatimukset, myös palvelun saatavuus erityisryhmille. Jotta verkkopalvelu olisi kaikkien saatavilla vaivattomasti, sen on toimittava kaikilla viime vuosina julkaistuilla yleisimmillä selaimilla, eikä siinä saa käyttää sellaisia selainlaajennuksia, joita käyttäjiltä ei yleisesti löydy. Lisäksi verkkopalvelusta suunnitellaan niin yksinkertainen, että sen käyttö on myös hitailla modeemiyhteyksillä luontevasti mahdollista. Saatavuuden periaatteita sovelletaan myös siten, että palvelun käyttö tekstipohjaisella selaimella on tarvittaessa mahdollista. Saatavuuden rinnalla toinen merkittävä vaatimus verkkopalvelulle on käytettävyys. Käytettävyys voidaan määritellä viiden tekijän avulla, jotka ovat muistettavuus, tehokkuus, opittavuus, käytön virheettömyys ja miellyttävyys. Näiden pohjalta määritellään suunnitteluprosessin aluksi tärkeimmät käytettävyystavoitteet, joihin ensisijaisesti pyritään suunnitteluprosessin kuluessa. Verkkopalvelun päivityksestä syntyy myös vaatimuksia ja rajoitteita lopulliselle käyttöliittymälle. Sivut on suunniteltava siten, että niiden päivittäminen on tekstieditorilla vaivatonta, ja että uusia sivuja luotaessa on liikkumavaraa uusien sivujen erilaisille sisällölle. 2 Käytettävyyssuunnittelu Yleisesti suunnittelussa noudatetaan seuraavia perusperiaatteita: Käytettävyysheuristiikat (J. Nielsen) Julkishallinnon WWW-sivuston suunnittelun ohjeet Verkkopalvelujen käytännön standardit Key Partners hyödyntää suunnittelutyössä näitä lähtökohtia. Suunnittelussa ohjeita on kuitenkin sovellettava tapauskohtaisesti kunkin yksittäisen palvelun vaatimien tarpeiden mukaan. 2.1 Käytettävyysheuristiikat (Jakob Nielsen, 1994) Käytettävyysasiantuntija Jakob Nielsen on tutkimustulosten ja kokemuksensa perusteella koonnut listan heuristisista periaatteista, jotka käyttöliittymäsuunnittelussa on otettava huomioon. Listalla ovat seuraavat suunnittelun perusperiaatteet: Käytä yksinkertaista ja luonnollista dialogia Käytä käyttäjän omaa kieltä Minimoi käyttäjän muistikuorma

4 Muistio 3(10) Ole yhdenmukainen Anna käyttäjälle palautetta toiminnoista Osoita selkeä poistumistapa Anna mahdollisuus oikopolkuihin Anna selkeät virheilmoitukset Vältä virhetilanteita Anna riittävä ja selkeä apu Key Partnersin suunnittelijat käyttävät heuristiikkoja tottuneesti aina käyttöliittymien suunnittelun ja myös käytettävyyden arvioinnin apuna. 2.2 Erityisryhmien huomioiminen suunnittelussa Verkkopalvelun tulee olla saavutettava myös erilaisille marginaaliryhmille, joilla voi olla fysiologisia rajoitteita sivuston käyttöön. Projektin käyttöliittymän ja sisällön suunnittelussa tulee ottaa huomioon mahdollisimman monen eri kohderyhmän tarpeet ja edellytykset, jotta verkkopalvelun käyttöaste ja käytettävyys voidaan maksimoida. Hyvin yleisiä käyttäjien ongelmia ovat muun muassa seuraavat: 1. Käyttäjä ei pysty näkemään, kuulemaan, käsittelemään tai prosessoimaan tietyn tyyppistä informaatiota helposti tai ollenkaan 2. Käyttäjällä voi olla lukemiseen tai ymmärtämiseen liittyviä ongelmia 3. Käyttäjä ei välttämättä kykene käyttämään näppäimistöä tai hiirtä 4. Käyttäjällä voi olla käytössään ainoastaan tekstin esitykseen tarkoitettu näyttö, pieni monitori tai hidas Internet-yhteys 5. Käyttäjä ei osaa sujuvasti kieltä, jolla sisältö on toteutettu 6. Käyttäjä voi olla tilanteessa tai ympäristössä, jossa hän ei pysty käyttämään näkötai kuuloaistejaan tai käsiään (esimerkiksi autossa tai työskennellessään kovan metelin keskellä) 7. Käyttäjällä saattaa olla käytössään vanha selainversio, tavallista harvinaisempi selain (esim. Opera), äänitunnistein toimiva selain tai standardeista poikkeava käyttöjärjestelmä. Laajan saavutettavuuden takaamiseksi palvelussa hyödynnetään järjestön ohjeita saavutettavien www-sivustojen suunnittelusta ja totetuksesta. Web Content Accessibility Guidelines 1.0

5 Muistio 4(10) 2.4 Verkkopalvelujen käytännön standardit Verkkopalvelujen suunnitteluun on muodostunut median kehittyessä käytäntöjä, jotka ovat totuttuja ja hyväksi todettuja. Key Partnersin asiantuntijoilla on vuosien kokemus verkkopalvelujen suunnittelusta, joten he tuntevat nämä konventiot ja osaavat hyödyntää niitä. Usein on houkuttelevaa keksiä jotain uutta ja raikasta sivustolle, eikä käytännön standardien noudattaminen tarkoita, ettei näin saisi tai voisi tehdä. Sen sijaan vakiintuneiden konventioiden noudattaminen tarkoittaa tutuksi tulleista suunnittelun perusperiaatteista kiinnipitämistä. Tämä on käytettävyyden kannalta erityisen olennaista webissä, jossa toimintatavat eivät ole vielä ehtineet standardien tasolle, mutta olemassaolevia käytäntöjä on paljon. Monet käyttäjät pitävät niitä punaisena lankana WWW:tä käyttäessään. 2.3 Työskentelytapa Käytettävyys otetaan huomioon kaikissa suunnittelun vaiheissa. Jokainen Key Partnersin suunnittelija noudattaa omassa työssään käytettävyyden periaatteita, mutta lisäksi yksi tiimin jäsen on vastuussa kokonaisuuden käytettävyydestä. Heti projektin alkuvaiheessa pohditaan käyttäjäryhmän tarpeita ja muodostetaan käyttäjistä käyttäjäkuntaa mahdollisimman hyvin vastaavat käyttäjäprofiilit. Käyttäjäprofiilissa kuvataan käyttäjän tarpeet, mieltymykset ja erityispiirteet. Tässä vaiheessa voidaan esimerkiksi haastatella käyttäjiä ja siten saada luotettavaa tietoa heidän todellisista tarpeistaan. Apua on myös palvelun aiempien versioiden kävijätilastoista ja kerätystä palautteesta. Käytettävyyttä voidaan testata käyttäjillä kaikissa projektin vaiheissa rakennesuunnittelusta ulkoasusuunnitteluun. Päävastuu käytettävyyssuunnittelusta on Key Partnersilla. Asiakas on mukana, kun palvelulle määritellään käytettävyystavoitteet. Lisäksi asiakas kommentoi kaikkia suunnittelun vaiheita, osallistuu testien suunnitteluun ja vastaa testihenkilöiden hankinnasta. 3 Konsepti Konsepti määrittelee lähinnä verkkopalvelun tavoitteet, kohderyhmät ja tarjottavat palvelut. Konsepti kannattaa suunnitella huolellisesti, koska kaikki myöhemmät vaiheet perustuvat siihen. Samalla kaikki työhön osallistuvat sitoutuvat tekemään samanlaista verkkopalvelua. Aluksi verkkopalvelulle määritellään tavoitteet. Yleensä palveluntarjoajalla on jo jonkinlainen käsitys tavoitteistaan, mutta niitä on yleensä hyvä täsmentää. Jos organisaatiossa on erilaisia käsityksiä tavoitteista, niistä on lopulta päästävä yhteisymmärrykseen. Kun tavoitteet ovat selvillä, päästään pohtimaan kohderyhmiä. Jos kohderyhmä on laaja, määritellään eri ryhmien tärkeysjärjestys. Lisäksi kannattaa pohtia, millaisia kohderyhmät ovat ja millaisella tilanteessa ne käyttävät sivustoa. Lopuksi päätetään, millaisia palveluja kullekin kohderyhmälle tarjotaan. Tässä vaiheessa mietitään myös, miten sisältö kohdennetaan käyttäjälle ja miten organisaatio

6 Muistio 5(10) voi ajaa omia tavoitteitaan. Tärkeä kysymys on myös se, kuinka kohderyhmät löytävät verkkopalveluun. 3.1 Työskentelytapa Konseptin suunnittelevat asiakas ja toimittaja tiiviissä yhteistyössä. Suunnitteluprosessiin kuuluu tyypillisesti esikartoitus, benchmarking ja työpajoja. 4 Rakenne Rakenne on tietopainotteisen verkkopalvelun ensimmäinen ja olennaisin käytettävyyden ehto. Alkuaikoina sivustot olivat vain irrallisia sivuja, jotka oli linkitetty toisiinsa. Nykyisin jo pienimmillekin sivustoille suunnitellaan rakenne. 4.1 Rakennemalli Yleensä rakenne perustuu hierarkiamalliin, jossa ylätasot jakautuvat alatasoihin ja alatasot jälleen alatasoihin. Tällaista rakennetta voivat joissain osioissa kuitenkin täydentää lineaarinen rakenne (esim. prosessikuvaus) tai tietokantamalli (esim. asuntojen haku tietyin kriteerein). Hierarkkista rakennettaessa suunniteltaessa on ensinnäkin otettava huomioon se, että käyttäjällä on kerrallaan valittavissa kohtuullinen määrä vaihtoehtoja. Jos esimerkiksi etusivulla on kymmeniä eri linkkejä, niitä on hyvin vaikea hahmottaa. Hahmottamista voi helpottaa ryhmittelemällä alaosiot osiot selkeiksi kokonaisuuksiksi. Käyttäjän pitää toisaalta pystyä löytämään etsimänsä sisältö mahdollisimman vähin klikkauksin. Laajoissa verkkopalveluissa kaikkea tietoa on kuitenkin mahdotonta sijoittaa hierarkian ylätasoille. Tärkeintä onkin se, että olennaisin tieto on nopeasti löydettävissä. Yksityiskohtaisia tietoja käyttäjä malttaa etsiä syvemmältä hierarkiasta, kunhan joka tasolla tarjotaan samaan aihepiiriin liittyvää olennaista tietoa. 4.2 Ryhmittely Verkkopalvelun sisältö ryhmitellään yleisimmin aiheen mukaan, esimerkiksi tuotteet, sijoittajatieto, työpaikat ja yhteystiedot. Nykyisin näkee yhä useammin myös käyttäjäryhmittäin ryhmiteltyjä sivustoja: sijoittajat, työnhakijat, asiakkaat... Asiointipalveluissa sisältö saatetaan ryhmitellä toiminnoittain: selaa, tilaa, maksa... Rakenteen suunnittelussa on pohdittava etenkin tietosisältöjen yhteenkuulumista ja sitä, miten käyttäjät hahmottavat tiedon. Usein palvelun tuottajat pitävät itselleen tuttuja organisatorisia tai vastuualueellisia jakoja luonnollisena rakenteena palvelulle, vaikka nämä eivät välttämättä ole käyttäjälle lainkaan yhtä itsestään selviä. Käyttäjien tietotaustat, terminologia ja kokonaisuuden hahmotustavat ovat erilaisia, joten verkkopalvelun loogiseen rakenteensuunnitteluun on käytettävä loppukäyttäjien näkökulmaa. 4.3 Nimeäminen Yksi rakennesuunnittelun tärkeimpiä vaiheita on osioiden nimeäminen. Hyvä osion nimi kertoo käyttäjälle tehokkaasti, mitä sisältöä linkin takana on. Lisäksi nimeämine antaa kokonaiskuvan palvelun sisällöstä ja luo kuvaa palveluntarjoajasta. Hyvä nimeämisen

7 Muistio 6(10) periaatteita ovat mm. lyhyys, kuvaavuus, ymmärrettävyys, käyttäjälähtöisyys, erottuvuus, yhdenmukaisuus ja samantasoisuus. 4.4 Työskentelytapa Ensimmäisen version rakenteesta suunnittelee Key Partnersin konseptisuunnittelija tai konsultti konseptin perusteella. Tuloksena syntyy rakennekaavio ja tarvittaessa myös runkokäsikirjoitus. Asiakas kommentoi dokumentteja, minkä jälkeen niistä tehdään korjatut versiot. Rakenne voidaan myös testata käyttäjillä. Tässä vaiheessa rakenteeseen on helppo tehdä korjauksia testitulosten perusteella. 5 Käyttöliittymä Käyttöliittymäsuunnittelussa verkkopalvelulle laaditaan konseptin ja rakenteen perusteella selkeä, havainnollinen ja erilaisiin sisällöllisiin vaatimuksiin mukautuva käyttöliittymä. 5.1 Navigaatio Palvelun navigaatiotoimintojen avulla käyttäjä siirtyy rakenteen tasolta toiselle mahdollisimman pienellä määrällä klikkauksia, jotta saavutetaan käytön mukavuus ja helppous. Navigaation pitää olla helposti ymmärrettävä ja muistettava. Lisäksi käyttäjän on ymmärrettävä navigaation avulla sijantinsa palvelun rakenteessa. Verkkopalvelun navigaation suunnittelun peukalosääntönä voidaan pitää pysyvien valikoiden säilyttäminen jokaisella sivulla. Valikosta on hyvä aina olla korostettuna kohta, jossa parhaillaan ollaan, jotta käyttäjä tietää oman sijaintinsa palvelussa. Navigaatiossa voi olla yksi tai useampi taso, jotka avautuvat ja toimivat kaikissa palvelun osissa saman logiikan mukaan. Valikko yleensä sijoitetaan ensisijaisesti yläreunaan tai vasempaan reunaan sivua. Yläreunassa ongelmana on se, että tilaa on paljon rajoitetummin kuin reunassa, jolloin valikon päätasoja ei voi olla kuin muutama. 5.2 Haku Kun verkkopalvelu sisältää runsaasti dokumentteja ja informaatiota, on tärkeää suunnitella sivustolle kattava ja käytettävä hakutoiminto. Verkkopalveluiden käyttäjät suosivat hakutoiminnon käyttöä, koska sen avulla voidaan välttää tarpeeton navigointi ja etsitty tieto löytyy näin nopeasti. Hakutoiminto suositellaan sijoitettavaksi siten, että se on saatavilla kaikilla sivuilla, esimerkiksi sivun yläosassa. 5.3 Linkitykset Olennaiset linkit ovat hyvää palvelua, koska ne auttavat käyttäjää löytämään lisätietoa häntä kiinnostavasta aiheesta. Epäolennaiset linkit vaikeuttavat olennaisen linkin löytämistä suuresta linkkimäärästä. Lisäksi käyttäjä turhautuu helposti, jos linkin takaa löytyvä tieto on esimerkiksi huonolaatuista.

8 Muistio 7(10) Sisäiset linkit auttavat huomattavasti käyttäjää tiedon etsinnässä. Mikään sivustorakenne ei ole niin hyvä, että suuri tietomassa istuisi siihen täydellisesti. Ulkoisia linkkejä kannattaa käyttää harkiten. Muille sivustoille ei kannatta linkittää linkittämisen ilosta vaan ainoastaan siinä tapauksessa, että kohdesivulla on jotain hyödyllistä lisätietoa. Linkeille on hyvä suunnitella vaikiopaikat ja -muoto, jotta käyttäjä tunnistaa linkeiksi ja pystyy arvioimaan linkin hyödyllisyyden. 5.4 Sisältöjen esittäminen Sisältöjen esittäminen vaatii huolellista suunnittelua, jotta käyttäjät pystyvät silmäilemään nopeasti heitä kiinnostavat sisällöt. Erilaiset listaukset ja selvät väliotsikoinnit edistävät silmäiltävyyttä. Ihmiset eivät myöskään jaksa lukea pitkiä tekstejä näytöltä, vaan tulostavat ne. Usein onkin järkevää tarjota verkkopalvelussa lyhyitä tiivistelmiä pitkiin sisältöihin ja liittää näihin ladattavat versiot dokumenteista (esimerkiksi PDF-muodossa). Sisällön esittämisessä on tärkeätä käyttää yhdenmukaisia dokumenttipohjia ja typografisia sääntöjä sisällön luettavuuden ja ymmärrettävyyden parantamiseksi. Sisältöosioiden suunnittelussa on otettava huomioon tulostaminen, saavutettavuus ja sisällön lukeminen erilaisilta päätelaitteilta. 5.5 Etusivu Aiemmin verkkopalvelun etusivut usein tehtiin näyttäviksi, toimettomiksi kansisivuiksi palveluun. Tämä ratkaisumalli todettiin käytettävyydeltään varsin huonoksi, koska palvelun kansisivut toimivat lähinnä hidasteina ja esteinä sille, että käyttäjät pääsisivät välittömästi tarvitsemaansa sisältöön kiinni. Verkkopalvelun etusivu on parhaimmillaan kokoelma kaikkein olennaisinta tietoa, jota tarjolla kulloinkin on. Yleensä tietoa ei tarjota sivulla kokonaan, vaan siihen tarjotaan nostoja. Etusivulla tyypillisesti tarjotaan esimerkiksi tuoreimmat asiat kattava uutislista tai tapahtumalista. Verkkopalvelun etusivun tulisi tukea käyttäjien kaikkein yleisimpiä tarpeita. Etusivulla on myös useimmiten perusteltua tarjota selitys palvelusta; mikä se on, kenelle se on, ja mitä sieltä kannattaa etsiä. 5.6 Työskentelytapa Verkkopalvelun käyttöliittymän runko voidaan tehdä paperiprototyyppinä tai riisuttuna HTML-prototyyppinä. Prototyyppiä on syytä testata muutamalla käyttäjällä, jotta voidaan varmistua, että palvelun suunnittelussa ollaan menty oikeaan suuntaan. Näin voidaan saada konkreettista tietoa vaadittavista parannuksista. Käytettävyystestaus voidaan kaikissa suunnitteluprosessin vaiheissa tehdä kevyesti ja ilman massiivisia järjestelyjä. Testiin tarvitaan vain testattava prototyyppi, käyttäjä ja testin ohjaaja. Aikaa testiin ei tarvitse mennä kuin minuuttia käyttäjää kohden. Tarvittaessa käytettävyyttä voidaan myös arvioida asiantuntijoiden toimesta, mikä on vielä edullisempaa, mutta tulokset eivät ole yhtä luotettavia.

9 Muistio 8(10) 6 Ulkoasu Palvelulle suunnitellaan organisaation tavoitteita edistävä ulkoasu, jossa otetaan huomioon palvelun kohderyhmä, mukaan lukien mahdolliset rajoittuneet käyttäjät. Suunnittelun lähtökohtana on käytettävyyteen ja yksinkertaisuuteen keskittynyt käyttöliittymä, joka avustaa käyttäjiä löytämään itseään kiinnostavat tiedot. Palvelun ilmeen suunnittelussa on tärkeätä panostaa informaation selkeään ja johdonmukaiseen esittämiseen. Käyttöliittymässä tulee olla miellyttävä ulkoasu, mutta visuaalisen kokemuksen vahvuus ei ole ensisijaista. Palvelun käyttöliittymä koostuu seuraavista suunniteltavista elementeistä: Yleinen käyttöliittymä perusosineen - Toiminnot - Navigaatioratkaisut - Linkitykset - Logot - Kuvat - valikkolinkit, lisätietolinkit, ulos vievät linkit - ikonit ja kuvat linkkeinä - Ylä- ja alatunnukset Käytetyt värit ja niiden merkitykset Kuvakoot ja mallit Sisältöosat - Taulukot - Tarvittavat dokumenttipohjat - Erilaiset mallit graafisista esityksistä - Listaussivut Toiminnalliset elementit Haku Lomakkeet - Liitetiedostojen käsittely - Kenttätyypit - Kenttien ryhmittely ja kokovalinnat - Kenttien merkitseminen - Asettelu ja nimeäminen

10 Muistio 9(10) - Toimintapainikkeiden sijoittelu 6.1 Kuvitus Kuvia tulisi käyttää verkkopalvelussa mahdollisimman vähän, jotta sivusto olisi saavutettava, skaalautuva, helposti kieliversioitavissa ja erilaisissa päätelaitteissa toimiva. Yksi osa käytettävyyttä on kuitenkin myös verkkopalvelun miellyttävä ulkoasu. Kuvituksella voi olla suuri merkitys palvelun miellyttävyyteen, kun kuvitus tehdään ilman ylilyöntejä. Tyypillisesti verkkopalvelun kuvat voidaan jakaa kolmeen luokkaan: navigaatiossa ja layoutissa käytettäviin kuvin, kuvituskuviin ja informatiivisiin kuviin. Mitä syvemmälle palvelussa mennään, sitä vähemmän kuvituskuvia yleensä käytetään. 6.2 Typografia Verkkopalvelun ulkoasua suunniteltaessa on tärkeätä ottaa huomioon palveluissa käytettävä typografia. Palvelun typografia tulisi olla johdonmukainen ja samanlainen jokaisessa julkaistussa dokumentissa sekä interaktiivisissa toiminnoissa. Suunnitellun typografian huolellinen ja johdonmukainen käyttö parantaa palvelun käytettävyyttä ja tarjoaa käyttäjälle laadukkaan kokemuksen. Seuraavassa on kerätty verkkopalveluissa yleisimmin esiintyvät tekstityypit, joita varten suunnitellaan typografiset määritteet: otsikot (kaikki perus HTML-koot: H1-H6) leipäteksti kuvateksti lomakkeet - otsikot - ohjetekstit - syöttökenttien tekstit taulukoiden otsikko ja tietosolujen tekstit interaktiivisten osien typografia - linkit - navigaatio - otsikot - painikkeet kuvioiden typografia listaukset - aktiiviset valinnat - toimimattomat valinnat

11 Muistio 10(10 ) 6.3 Työskentelytapa Kun ensimmäinen käyttöliittymän prototyyppi on hyväksytty, voidaan sitä ruveta tarkentamaan lisäämällä grafiikkaa ja tarkentamalla sivujen sisältöä. Kun verkkopalvelu alkaa näyttää halutunlaiselta, toistetaan testaus muutamalla käyttäjällä ja näin paikannetaan viimeiset käytettävyysongelmat. Testitehtävät suunnitellaan siten, että niillä saadaan selville, onko asetetut käytettävyystavoitteet saavutettu. Mikäli testien tulokset ovat tyydyttävät, voidaan palvelu tämän jälkeen siirtää tuotantoon. Päävastuu ulkoasusuunnittelusta on Key Partnersilla. Asiakas kommentoi ulkoasuehdotusta, ja sitä korjataan kommenttien perusteella. Lisäksi asiakas osallistuu ulkoasutavoitteiden määrittelyyn.

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne Selkoheuristiikat 1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että

Lisätiedot

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

Kotisivu. Hakutoiminnon on oltava hyvin esillä lähes kaikilla kotisivuilla. Hakutoiminto on hyvä sijoittaa heti kotisivun yläosaan.

Kotisivu. Hakutoiminnon on oltava hyvin esillä lähes kaikilla kotisivuilla. Hakutoiminto on hyvä sijoittaa heti kotisivun yläosaan. Kotisivu Kotisivu on sivuston pääsivu Ensi kertaa sivustolle saapuvan käyttäjän pitäisi pystyä päättelemään sivuston tarkoitus kotisivun nähtyään. Usein lähtökohtana sivuston hierarkinen pääjaottelu, mutta

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 6/8: Navigoinnin tukeminen Edellinen

Lisätiedot

ividays BLOG Design Elina / Tomi / Timo / Otso / 23.9.2013

ividays BLOG Design Elina / Tomi / Timo / Otso / 23.9.2013 ividays BLOG Design Elina / Tomi / Timo / Otso / 23.9.2013 1. Suunnitelma Konsepti 1. Yksinkertainen ja rento tapa välittää konkreettisempaa ja epämuodollisempaa tietoa digiviestinnän opiskelun arjesta

Lisätiedot

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely 1 Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus Testaustulosten esittely 14.1.2009 Paula Hupponen ja Tino Rossi / Steerco Oy 2 Esityksen sisältö Käyttäjätestauksen toteutus

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa JHS-keskustelutilaisuus 6. kesäkuuta 2013 Raino Vastamäki raino.vastamaki@adage.fi Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa KLO 14.45 15.15 Käytettävyys ja esteettömyys

Lisätiedot

Kopseptisuunnittelu Verkkomultimedia ICT1tn004

Kopseptisuunnittelu Verkkomultimedia ICT1tn004 Kopseptisuunnittelu Verkkomultimedia ICT1tn004 Sivustokartta Käsikirjoitus Graafinen suunnitelma Elina Ulpovaara Konseptisuunnittelu ICT1TN004 toiminnallisuus toimintatarinat -> käyttötarinat kuvatarinat

Lisätiedot

Maanmittauslaitos.fi ja saavutettavuus

Maanmittauslaitos.fi ja saavutettavuus 1 Maanmittauslaitos.fi ja saavutettavuus Miten saavutettavuus otetaan huomioon verkkosivu-uudistuksessa ja sen jälkeen Johanna Ujainen 16.11.2017, #saavuta2017-seminaari 2 Maanmittauslaitos Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Hyvän verkkopalvelun rakentamisen periaatteita

Hyvän verkkopalvelun rakentamisen periaatteita Hyvän verkkopalvelun rakentamisen periaatteita Nuoret ja museon houkutus Museoliiton seminaari Marko Kuparinen 25.11.2008 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Mikä on verkkopalvelu? Verkkopalvelu on

Lisätiedot

Evaluointidokumentti

Evaluointidokumentti Home Movie Archive Evaluointidokumentti Teknillinen korkeakoulu T-121.310 -opintojakson ryhmätyö Juha-Pekka Koivisto Janne Ojala Pasi Ranne 18.11.2003 Sisällys 1 Johdanto...1 2 Heuristinen arviointi...1

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat

Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat Sivu 1/8 Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat 1. Graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä näkymää

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet avannut kotisivut Kotisivukoneella, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI TAPAHTUMAKALENTERI JA BLOGI / THL.FI 10.3.2014

ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI TAPAHTUMAKALENTERI JA BLOGI / THL.FI 10.3.2014 1 / 9 ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI TAPAHTUMAKALENTERI JA BLOGI / THL.FI 10.3.2014 2 / 9 1 Johdanto Tässä asiakirjassa raportoidaan havainnot, jotka tehtiin Annanpura Oy:n suorittaman thl.fisivuston toimeksiannossa

Lisätiedot

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat. Esteettömyys ja käytettävyys Harri Laine 1

Digitaalisen median tekniikat. Esteettömyys ja käytettävyys Harri Laine 1 Digitaalisen median tekniikat Esteettömyys ja käytettävyys 30.4.2004 Harri Laine 1 WWW-sivujen käytettävyyttä arvioidaan usein tyypillisen normaalikäyttäjän kannalta Esteettömyydellä (accessibility) tarkoitetaan

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Business in The EU v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Business in The EU v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Business in The EU v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Opintopolun esteettömyyshaasteet

Opintopolun esteettömyyshaasteet Opintopolun esteettömyyshaasteet Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö suosituksen julkaisuseminaari 31.3.2014 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Palvelun visio Kaikki tieto koulutuksesta kaiken

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSPÄIVÄ

KÄYTETTÄVYYSPÄIVÄ KÄYTETTÄVYYSPÄIVÄ 29.3.2007 Anne Pirinen Meeri Mäntylä KÄYTETTÄVYYSPÄIVÄ Aikataulu 9.15-11.30, Ag C134.1 Luento-osuus 11.30-12.15 Lounastauko 12.15-14.00, projektitilat Ryhmätöiden teko 14.15-15.45, Ag

Lisätiedot

Digitaalisen median tekniikat. Esteettömyys ja käytettävyys

Digitaalisen median tekniikat. Esteettömyys ja käytettävyys Digitaalisen median tekniikat 30.4.2004 Harri Laine 1 WWW-sivujen käytettävyyttä arvioidaan usein tyypillisen normaalikäyttäjän kannalta Esteettömyydellä (accessibility) tarkoitetaan sivujen laajempaa

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI / THL. Annanpura Oy / 30.5.2014

ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI / THL. Annanpura Oy / 30.5.2014 1 / 9 ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI / THL Annanpura Oy / 30.5.2014 2 / 9 1 Johdanto... 3 2 Toimeksianto... 3 3 Havainnot... 4 3.1 Yhteenveto... 4 3.2 Kriittiset ongelmat... 4 3.3 merkittävät ongelmat...

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT s. 1/7 PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN RAKENNE Paikallisjärjestöjen omille sivuille pääsee suoralla osoitteella, joka on muotoa www.sak-paikalliset.fi/paikkakunta

Lisätiedot

Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat

Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat 1. Graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä näkymää kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohjan rakenne ja ulkoasu sellainen,

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Miksi tarvitsemme verkkokirjoittamisen taitoa?

Miksi tarvitsemme verkkokirjoittamisen taitoa? Verkkokirjoittaminen Luento Miksi tarvitsemme verkkokirjoittamisen taitoa? Mitä on verkkokirjoittaminen? Ennen: internet-sivujen tekeminen Nyt: blogit, wikit, sähköpostit Sosiaalisen median aikakautena

Lisätiedot

THL - Kansalaispalvelujen graafiset tunnisteet. Lasse Tammilehto Creative Director, Solita & Jarmo Valmari Head of Design, Arcusys

THL - Kansalaispalvelujen graafiset tunnisteet. Lasse Tammilehto Creative Director, Solita & Jarmo Valmari Head of Design, Arcusys THL - Kansalaispalvelujen graafiset tunnisteet Lasse Tammilehto Creative Director, Solita & Jarmo Valmari Head of Design, Arcusys Palveluvaaka.fi & Omahoitopolut.fi Teemavärit Kansalaispalveluiden ilmeeseen

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Käytettävyyslaatumallin rakentaminen verkkosivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -tutkielma Timo Laapotti 9.6.2005 Esityksen sisältö Kirjoittajan

Lisätiedot

Sikarodut > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Sikarodut > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain 6.11.2006 Sikarodut > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Tietolaari > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Tietolaari > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Tietolaari > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tapauskertomus tietojärjestelmähanke > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tapauskertomus tietojärjestelmähanke > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tapauskertomus tietojärjestelmähanke > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSPÄIVÄ Meeri Mäntylä (sis. osia Anne Pirisen esityksestä) KÄYTETTÄVYYS. Mitä merkitystä sillä on?

KÄYTETTÄVYYSPÄIVÄ Meeri Mäntylä (sis. osia Anne Pirisen esityksestä) KÄYTETTÄVYYS. Mitä merkitystä sillä on? PÄIVÄ 10.4.2013 Meeri Mäntylä (sis. osia Anne Pirisen esityksestä) Mitä käytettävyys on? Mitä merkitystä sillä on? Mitkä ovat suurimmat haasteet sen saavuttamikseksi? 1 Mitä se on? 1/3 Tuotteen käytettävyys

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

SOVELLUSALUEEN KUVAUS

SOVELLUSALUEEN KUVAUS Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu SOVELLUSALUEEN KUVAUS LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 2.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 12.12.2000

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI ETUSIVU JA FINRISKI-LASKURI / THL.FI 17.3.2014

ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI ETUSIVU JA FINRISKI-LASKURI / THL.FI 17.3.2014 1 / 8 ESTEETTÖMYYSTESTAUSRAPORTTI ETUSIVU JA FINRISKI-LASKURI / THL.FI 17.3.2014 2 / 8 1 Johdanto Tässä asiakirjassa raportoidaan havainnot, jotka tehtiin Annanpura Oy:n suorittaman thl.fisivuston toimeksiannossa

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Diplomityöseminaari 1.3.2005 Kirsi Eulenberger-Karvetti Esityksen rakenne * Työn tausta * Työn tavoitteet * Katsaus käytettävyyteen

Lisätiedot

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen. suunnitteluprosessissa. Käyttäjän huomiointi. Iteroitu versio paljon kirjoitusvirheitä

T Johdatus käyttäjäkeskeiseen tuotekehitykseen. suunnitteluprosessissa. Käyttäjän huomiointi. Iteroitu versio paljon kirjoitusvirheitä Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Käyttäjän huomiointi suunnitteluprosessissa Iteroitu versio 1.1 muutettu klo12.10 - paljon kirjoitusvirheitä Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Perusidea: käyttäjät huomioidaan

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

KÄYTTÖLIITTYMÄT. Visuaalinen suunnittelu

KÄYTTÖLIITTYMÄT. Visuaalinen suunnittelu KÄYTTÖLIITTYMÄT Visuaalinen suunnittelu MUISTETTAVA Yksinkertaisuus Selkeys Johdonmukaisuus Sommittelutyyli on säilytettävä samankaltaisen koko sivustossa Sivustolle yhtenäinen ulkoasu Miellyttävä ulkonäkö

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Työhyvinvointi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Työhyvinvointi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Työhyvinvointi > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Diakonia ammattikorkeakoulu Päihdetyön historia > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Diakonia ammattikorkeakoulu Päihdetyön historia > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Diakonia ammattikorkeakoulu Päihdetyön historia > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Heuristinen arviointi. Laskari 7

Heuristinen arviointi. Laskari 7 Heuristinen arviointi Laskari 7 Heuristinen arviointi Arvioidaan käyttöliittymää suunnitelusääntöjen avulla Useimmiten käytetään Jakob Nielsenin kymmentä sääntöä Eräs asiantuntija-arviointitavoista Etsitään

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Metso hyökkää Miksi? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Metso hyökkää Miksi? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Metso hyökkää Miksi? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Helppokäyttöisen www-sivuston suunnittelu Verkkomultimedia ICT1tn004

Helppokäyttöisen www-sivuston suunnittelu Verkkomultimedia ICT1tn004 Helppokäyttöisen www-sivuston suunnittelu Verkkomultimedia ICT1tn004 17.8.2009 Elina Ulpovaara Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Tavoitteena: * käytettävyys tuotteeseen * hyvä käyttökokemus käyttäjälle tuotteen

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus Lehmus, Auvinen, Pihamaa Johdanto Käyttäjätestauksella tarkoitetaan tuotteen tai sen prototyypin testauttamista todellisilla käyttäjillä. Kehittäjät

Lisätiedot

25.3.2014 Juha Sjöblom Taideyliopiston ensimmäinen yhteinen intranet, Artsi

25.3.2014 Juha Sjöblom Taideyliopiston ensimmäinen yhteinen intranet, Artsi Taideyliopiston ensimmäinen yhteinen intranet, Artsi Juha Sjöblom Yliopistojen intrapäivä 25.3.2014 Eri organisaatiokulttuurien yhdistymisen haasteet Intranet ja yhdistymisen haasteet Taideyliopiston opiskelijat

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 8/8: Esteettömyys Edellinen osa-alue

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu Seksuaaliterveyden edistäminen v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Virtuaaliammattikorkeakoulu Seksuaaliterveyden edistäminen v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Virtuaaliammattikorkeakoulu Seksuaaliterveyden edistäminen v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003 KÄYTETTÄVYYDEN TUTKIMISELLAKO TOIMIVAMMAT WWW-SIVUT? TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHTIA, TOTEUTUS ja HYÖDYT Kalle Saastamoinen Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto LTY 2003 Sisältö Mitä on tarkoitetaan sanalla käytettävyys

Lisätiedot

SoberIT Software Business and Engineering Institute T-121.110. Testaussuunnitelma paperiprototyyppi ja Kevät 2003 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

SoberIT Software Business and Engineering Institute T-121.110. Testaussuunnitelma paperiprototyyppi ja Kevät 2003 HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY T-121.110 Testaussuunnitelma paperiprototyyppi ja Kevät 2003 Yleistä Palautus viikolla 10 Vaiheessa palautetaan Prototyypin testaussuunnitelma Prototyypin navigaatiokartta Prototyyppi 1. Paperiprototyyppi

Lisätiedot

Helppokäyttöisen www-sivuston suunnittelu Verkkomultimedia ICT1tn004. Elina Ulpovaara

Helppokäyttöisen www-sivuston suunnittelu Verkkomultimedia ICT1tn004. Elina Ulpovaara Helppokäyttöisen www-sivuston suunnittelu Verkkomultimedia ICT1tn004 Elina Ulpovaara Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Tavoitteena: * käytettävyys tuotteeseen * hyvä käyttökokemus käyttäjälle tuotteen liiketoiminnalliset

Lisätiedot

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje

Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja. Julkaisujärjestelmän ohje Sähköisen Markkinoinnin Koulutus Kotisivutyöpaja Julkaisujärjestelmän ohje 2014 2 PM-Julk aisujärjestelmän perusohjeet Julkaisujärjestelmän käyttöönotto Julkaisujärjestelämän avulla voit itsenäisesti muokata

Lisätiedot

Miksi käytettävyys on tärkeää

Miksi käytettävyys on tärkeää WWW-suunnittelu Webissä tärkeintä on käytettävyys. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jos käyttäjä ei löydä jotakin tuotetta, hän ei myöskään osta sitä. Webissä asiakas on kuningas, hiiri aseenaan

Lisätiedot

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut

Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Näin rakennat mielenkiintoiset nettisivut Ajattele ennen kuin toimit Ei kannata lähteä suinpäin nettisivuja rakentamaan. Hyvin suunniteltu on enemmän kuin puoliksi tehty. Muuten voi käydä niin, että voit

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius Verkkokirjoittaminen Anna Perttilä Tarja Chydenius 1 Suosi lyhyttä tekstiä 2 Kenelle kirjoitat 3 Helpota lukijan työtä; lajittele tekstisi 3.1 Otsikot 3.2 Johdanto 3.3 Väliotsikot 3.4 Pääteksti 4 Linkit:

Lisätiedot

Heuristisen arvioinnin muistilista - lyhyt versio

Heuristisen arvioinnin muistilista - lyhyt versio Alla oleva kymmenkohtainen muistilista on sovellettu Jakob Nielsenin heuristisen arvioinnin muistilistasta (Nielsen, 1994), hyödyntäen Keith Instonen wwwpalveluiden arviointiin muokattua samaista listaa

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Potilaan polku tietojärjestelmässä v.2ver8 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Potilaan polku tietojärjestelmässä v.2ver8 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Potilaan polku tietojärjestelmässä v.2ver8 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: Tulostettu: 201543 Samuli Hirvonen samuli.hirvonen@student.tut.fi

Lisätiedot

Virtuaaliammattikorkeakoulu Taide kasvatus taidekasvatus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Virtuaaliammattikorkeakoulu Taide kasvatus taidekasvatus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Virtuaaliammattikorkeakoulu Taide kasvatus taidekasvatus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon

www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Kotisivut helposti! www.kotisivukone.fi Pikaopas kotisivujen tekoon Näin Kotisivukone toimii Kun olet kirjautunut sisään kotisivuillesi, tulet helppokäyttöiseen ylläpitotilaan ja voit heti aloittaa kotisivujen

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO

GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO GOOGLE-SIVUSTOJEN KAÄ YTTOÄ OÄ NOTTO Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry 09/2012 Tämän ohjeen avulla lippukuntanne voi luoda uudet nettisivut käyttäen valmista Google sivusto mallipohjaa. OHJE: Google

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Suoritusraportointi: Loppuraportti

Suoritusraportointi: Loppuraportti 1 (5) Suoritusraportointi: Loppuraportti Tiimitehtävä, 20 % kurssin arvosanasta Ryhmän vetäjä toimittaa raportit keskitetysti projektiyrityksille Raportti sisältää kaksi osiota: Johdon tiivistelmän (Executive

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes

Moodlen lohkot. Lohkojen lisääminen: Lohkojen muokkaaminen: Tampereen yliopisto/tietohallinto 2017 Suvi Junes Moodlen lohkot Lohkojen lisääminen: Moodlen lohkot sisältävät kurssialueen hallinnointiin liittyviä toimintoja. Kun saat uuden tyhjän kurssialueen, sen molemmilla reunoilla on valmiina muutama keskeinen

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vetokoe v.0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vetokoe v.0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vetokoe v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

WWW-SIVUJEN, SISÄLLÖN JA SIVUSTON SUUNNITTELU

WWW-SIVUJEN, SISÄLLÖN JA SIVUSTON SUUNNITTELU WWW-SIVUJEN, SISÄLLÖN JA SIVUSTON SUUNNITTELU 2 http://www.w3.org/tr/wcag10/ http://www.w3.org/tr/wcag10/full-checklist.html 3 sivuston suunnittelun ja toteutuksen vaiheet 1. Vaatimusmäärittely Verkkopalvelun

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikoulu Kaasutustekniikka v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikoulu Kaasutustekniikka v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikoulu Kaasutustekniikka v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Oulun kaupungin verkkosivuston saavutettavuuden arviointi (WCAG 2.0)

Oulun kaupungin verkkosivuston saavutettavuuden arviointi (WCAG 2.0) Oulun kaupungin verkkosivuston saavutettavuuden arviointi (WCAG 2.0) 1. Verkkopalvelun arvioija Papunet-verkkopalveluyksikkö / Sami Älli 2. Arvioinnin tilaaja Papunet-verkkopalveluyksikkö 3. Arvioinnin

Lisätiedot