Yhteenveto tammi kesäkuu Yhteenveto huhti kesäkuu Keskeiset taloudelliset tunnusluvut 3. Toimitusjohtajan katsaus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto tammi kesäkuu 2015... 3. Yhteenveto huhti kesäkuu 2015.. 3. Keskeiset taloudelliset tunnusluvut 3. Toimitusjohtajan katsaus."

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto tammi kesäkuu Yhteenveto huhti kesäkuu Keskeiset taloudelliset tunnusluvut 3 Toimitusjohtajan katsaus. 3 Näkymät Toimintaympäristö 5 Liiketoiminta ja toiminnan tulos.. 6 Toiminnan tunnusluvut. 6 Sijoitusomaisuus.. 7 Vuokraustoiminta ja asiakkuudet 7 Ympäristö ja energia 9 Certeum Oy:n osavuosikatsauksen taulukko-osa 11 Konsernin tuloslaskelma, IFRS Tuloslaskelma segmenteittäin Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernitase, IFRS Konsernin oman pääoman laskelma Konsernin rahavirtalaskelma Nettovarallisuuslaskelma Tunnuslukujen laskentakaavat 2

3 YHTEENVETO TAMMI KESÄKUU 2015 Liikevaihto 46,1 milj. euroa Nettovuokratuotto 35,4 milj. euroa Tulos ennen veroja 26,6 milj. euroa Operatiivinen kassavirta/osake 0,56 euroa Osakekohtainen nettovarallisuus 10,38 euroa Vuokrausaste 82,5 % YHTEENVETO HUHTI KESÄKUU 2015 (VERTAILUKAUSI ) Liikevaihto 22,5 (23,6) milj. euroa Nettovuokratuotto 18,4 (17,0) milj. euroa Tulos ennen veroja 14,7 (11,9) milj. euroa Operatiivinen kassavirta/osake 0,30 (0,26) euroa Osakekohtainen nettovarallisuus 10,38 (10,13) euroa Vuokrausaste 82,5 (83,3) % KESKEISET TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT Konsernin liikevaihto, M 46,1 22,5 23,6 23,5 Nettovuokratuotto, M 35,4 18,4 17,0 17,8 Tulos ennen veroja, M 26,6 14,7 11,9-12,9 Tilikauden tulos, M 21,6 12,4 9,2-12,8 Operatiivinen kassavirta/osake, 0,56 0,30 0,26 0,21 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo, M 895,6 895,6 906,0 904,9 NAV (Nettovarallisuus), M 482,8 482,8 471,1 461,7 Osakekohtainen nettovarallisuus, 10,38 10,38 10,13 9,93 Korkokatekerroin 5,3 5,5 5,1 3,7 Omavaraisuusaste, % 49,3 49,3 48,5 48,6 Loan to Value, % 50,6 50,6 50,6 50,6 Taloudellinen vuokrausaste, % 82,4 82,4 83,1 n/a Vuokrausaste, % 82,5 82,5 83,3 83,1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Certeum paransi selvästi tulostaan vuoden 2015 toisen kvartaalin aikana. Certeum käynnisti ensimmäisen varsinaisen toimintavuotensa tilikauden 2015 alusta. Vuoden toisen kvartaalin aikana pääosa toiminnan käynnistämiseen liittyvistä toimenpiteistä on jo loppuunsaatettu ja toiminta alkaa olla vakiintunutta. 3

4 Liikevaihto säilyi vakaana toisella kvartaalilla (22,5 milj. euroa). Maltillinen lasku verrattuna edellisen kvartaalin tasoon (23,6 milj. euroa) johtui lähinnä vuodenaikaan ja jaksotuksiin liittyvistä vuokralaisilta perittävien ylläpitokustannusten alhaisemmasta tasosta. Toisen kvartaalin tulos ennen veroja (14,7 milj. euroa) oli 23 prosenttia korkeampi kuin edellisellä kvartaalilla (11,9 milj. euroa) johtuen alhaisemmista yhtiön hallinnon ja kiinteistöjen ylläpidon kustannuksista, kiinteistöjen käyvän arvon pienestä positiivisesta muutoksesta sekä alhaisemmista rahoituskustannuksista. Kiinteistöportfolion käypä arvo oli 895,6 miljoonaa euroa. Käyvän arvon lasku verrattuna edelliseen kvartaaliin (906,0 milj. euroa) johtui katsauskauden aikana toteutetuista myyntiohjelman mukaisista kolmen kiinteistön myynnistä (yhteensä 12,1 milj. euroa). Katsauskauden lopussa omistettujen sijoituskiinteistöjen käyvän arvon nousu 1,7 miljoonaa euroa johtui toisen kvartaalin aikana tehdyistä vuokraus- ja kehitystoimenpiteistä. Huomioiden katsauskaudella toteutetut ajanmukaistamisinvestoinnit (1,4 milj. euroa) käypien arvojen nettomuutos oli noin 0,3 miljoonaa euroa. Vuokraustoiminta oli tuloksellista myös toisella kvartaalilla. Alkuvuoden aikana on allekirjoitettu 79 kappaletta ( m 2 ) uusia tai jatkovuokrasopimuksia. Logistiikka ja varastokiinteistöjen vuokramarkkinan aktiviteetti on ollut hyvä ja vuokratasot ovat säilyneet vakaina. Kiinteistöportfolion vuokrausasteen (82,5 %; ,3 %) pieni lasku johtui pääosin kolmen täysin vuokratun kiinteistön myynnistä toisen kvartaalin aikana. Kiinteistökehitystoiminnassa jatkettiin avainkohteiden kehityssuunnitelmien laadintaa kohteiden arvon nostamiseksi ja kehityspotentiaalin toteuttamiseksi. NÄKYMÄT 2015 Kiinteistösijoitukset tarjoavat hyvän riski-tuottosuhteen vallitsevassa sijoitusympäristössä. Korkotason säilyessä alhaisena ohjautuu pääomia kiinteistösijoituksiin aiempaa enemmän. CBRE:n markkinakatsauksen mukaan investoinnit toimitilakiinteistöihin Euroopassa olivat toisella kvartaalilla noin 15 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vastaavassa ajankohdassa vuotta aiemmin. Suomen transaktiomarkkinalla kasvu oli vielä selvästi suurempi. Suomen kansantalouden kääntyminen kasvuun ja lisääntyvä verkkokauppa tukevat logistiikka ja varastotilojen vuokrakysyntää ja ylläpitävät vakaata vuokratasoa. Certeum tarkentaa taloudellisia ennusteitaan vuodelle 2015 seuraavasti: Liikevaihdon ennustetaan olevan (aiemmin 88 93) miljoonaa euroa. Kiinteistöportfolion nettovuokratuoton ennustetaan olevan ylläpitokulujen jälkeen (aiemmin 68 73) miljoonaa euroa. Certeumin tavoitteena on parantaa sijoituskiinteistöjensä vuokrausastetta vuoden 2015 aikana. Vuokrausasteen ennuste vuoden lopussa säilyy ennallaan prosentissa. 4

5 Certeumin osakekohtaisen nettovarallisuuden ennustetaan kehittyvän vakaasti vuoden 2015 aikana. Osakekohtainen nettovarallisuus on kasvanut 4,5 prosenttia vuoden 2015 ensimmäisen puolivuotisjakson aikana. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kuluvan vuoden suhdanteiden ennustetaan paranevan maltillisesti. Valtiovarainministeriö on uusimmassa katsauksessaan laskenut Suomen bruttokansantuotteen kasvuennustettaan 0,3 prosenttiin kuluvana vuonna. Sen sijaan vuosien 2016 ja 2017 kasvuennusteita on nostettu 1,4 prosenttiin. Viimeisimmän ennusteen mukaan suhdanteiden paraneminen siirtyy ensi vuodelle, jolloin tavaroiden ja palveluiden viennin arvioidaan kasvavan yli kolme prosenttia. Yksityisen kulutuksen arvioidaan kehittyvän myönteisesti reaalitulojen kasvun ja kuluttajien odotusten parantumisen myötä. Suomen teollisuustuotannon kasvuennustetta on niin ikään laskettu ja sen arvioidaan edelleen supistuvan kuluvana vuonna. Euroalueella valmistava teollisuus jatkoi kuitenkin elpymistään. Teollisuuden ostopäällikköindeksi oli kesäkuussa jo 24. perättäisen kuukauden ajan 50 pisteen yläpuolella, nousten 52,5 pisteeseen. Suomen palvelutuotannon määrän arvioidaan kuitenkin kasvavan 0,8 prosenttia. Työllisyyskehitys on alkuvuonna ollut ennakoitua heikompaa ja työttömyysasteen arvioidaan nousevan tänä vuonna 9,3 prosenttiin. Transaktiomarkkinat ovat säilyneet vilkkaina alkuvuonna. KTI:n mukaan kauppojen volyymi kasvoi vuoden toisella neljänneksellä noin 2,2 miljardiin euroon, mikä on korkein taso vuoden 2008 jälkeen. Alkuvuoden volyymiksi muodostui näin ollen noin 2,6 miljardia euroa, josta tuotantokiinteistöjen osuus oli noin 12 prosenttia. Merkittävin logistiikkakiinteistöjen transaktio oli Postin 120 miljoonan euron portfolion myynti norjalaiselle Ness, Risan & Partnersille. Pääkaupunkiseudun logistiikkatilojen vajaakäyttöaste pysyi katsauskaudella JLL:n mukaan vakaana. CBRE:n mukaan pääkaupunkiseudun prime logistiikkakiinteistöjen tuottovaatimus laski edelleen 6,5 prosenttiin. 5

6 LIIKETOIMINTA JA TOIMINNAN TULOS Konsernituloslaskelma (tuhatta euroa) Vuokratuotot , , , ,3 Käyttökorvaukset ja palvelutuotot 1 181,2 266,0 915, ,1 Liikevaihto , , , ,5 Hoitokulut , , , ,7 Vuokraustoiminnan muut kulut ,0-897,3-870,7-892,0 Nettovuokratuotto , , , ,8 Hallinnon kulut , , , ,9 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -94,2-15,2-79,0-522,5 Nettotappiot sijoituskiinteistöjen myynneistä 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettovoitot/-tappiot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta käypään arvoon 195,7 328,2-132, ,0 Liikevoitto/-tappio , , , ,6 Rahoitustuotot 90,4 55,9 34,5 3,2 Rahoituskulut , , , ,6 Tulos ennen veroja , , , ,1 Tilikauden tulokseen perustuvat verot , , ,4-608,9 Laskennalliset verot -96,5 227,7-324,2 789,4 Tuloverot , , ,6 180,5 Tilikauden tulos , , , ,6 TOIMINNAN TUNNUSLUVUT Tuloslaskelman tunnusluvut Liikevoitto/- tappioprosentti,% 70,0 % 76,3 % 63,9 % -8,8 % Voitto-/tappioprosentti,% 46,9 % 55,0 % 39,1 % -54,4 % Taseen tunnusluvut Korolliset nettorahoitusvelat, M 408,1 408,1 430,8 444,7 Rahoituksen tunnusluvut sekä operatiivinen kassavirta Omavaraisuusaste, % 49,3 % 49,3 % 48,5 % 48,6 % Velkaantumisaste, % 97,2 % 97,2 % 100,0 % 101, 8 % Nettovelkaantumisaste, % 86,6 % 86,6 % 94,1 % 99,0 % Keskikorko (kassavirtapohjainen), % 2,61 % 2,61 % 2,60 % 3,00 % Suojausaste, % 78,3 % 78,3 % 78,3 % 78, 3 % Keskim. laina-aika, vuotta 3,8 3,8 4,1 4,3 Korkokate 5,3 5,5 5,1 3,7 Loan-to-Value, % 50,5 % 50,5 % 50,6 % 50,6 % Operatiivinen kassavirta, M 26,2 13,9 12,3 9,4 Osakekohtaiset tunnusluvut Oma pääoma/osake, 10,13 10,13 9,84 9,66 Osakekohtainen tulos, 0,46 0,27 0,20-0,28 Operatiivinen kassavirta/osake, 0,56 0,30 0,26 0,21 NAV (Nettovarallisuus), M 482,8 482,8 471,1 461,7 NAV per share (osakekohtainen nettovarallisuus), 10,38 10,38 10,13 9,93 6

7 SIJOITUSOMAISUUS Katsauskaudella toteutettiin kolme strategian mukaista kiinteistön myyntiä. Katsauskauden lopussa Certeum omisti 121 kiinteistöä, joiden arvo oli kesäkuun lopussa yhteensä 895,6 miljoonaa euroa. Lukuun sisältyy käyttämättömän rakennusoikeuden arvoa 16,5 miljoonaa euroa. Kiinteistösalkun arvo jakautuu segmenteittäin seuraavasti: Helsingin seutu 59,7 % Muut kasvualueet 33,8 % Muu Suomi 6,5 % Sijoituskiinteistöjen vuokrattava pinta-ala on 1,3 miljoonaa neliömetriä. Certeumin sijoituskiinteistöjen käyvät arvot tarkistettiin sisäisesti kesäkuun lopussa käyttäen kassavirtaperusteista tuottoarvolaskentaa. Tarkistuksen perusteella 35 kohteeseen tehtiin käyvän arvon muutoksia uusien, päättyneiden tai päättyvien vuokrasopimusten, tai vuokralaisten tilanteessa tapahtuneiden muutosten seurauksena. Näiden lisäksi arviointiparametreihin vaikuttavat kiinteistömarkkinan muutokset on otettu huomioon käyvissä arvoissa. Ulkopuolinen arvioitsija JLL vahvisti muutetut käyvät arvot. Muutoin käyvät arvot perustuvat vuoden 2014 lopun arvonmääritykseen. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli 1,7 miljoonaa euroa. Katsauskaudella sijoituskiinteistöihin tehtiin yhteensä 1,4 miljoonan euron ajanmukaistamisinvestoinnit, mitkä johtivat käypien arvojen noin 0,3 miljoonan euron positiiviseen nettomuutokseen. Ajanjaksolta sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli 0,2 miljoonaa euroa ajanmukaistamisinvestointien jälkeen. Katsauskaudella myytiin kolme kiinteistöä strategian mukaisesti. Myydyt kiinteistöt ovat Turussa osoitteessa Tengströminkatu 5, Isokyrössä osoitteessa Marttilantie 18 sekä Tampereella osoitteessa Hepolamminkatu 15. VUOKRAUS JA ASIAKKUUDET Vuokraustoiminta oli tuloksellista vuoden 2015 toisen kvartaalin aikana. Vuoden 2015 toisen kvartaalin aikana Certeumin vertailukelpoinen vuokratuotto säilyi vakaana ja vuokrauksen volyymi korkealla. Katsauskaudella allekirjoitettiin yli neliömetriä vuokrasopimuksia. Vuokrasopimusten mukainen vuokratuotto vuoden 2015 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla oli 44,9 miljoonaa euroa ( ,2 milj. euroa; ,7 milj. euroa). Liikevaihto, sisältäen käyttökorvaukset ja muut vuokralaisilta laskutettavat korvaukset, oli 46,1 miljoonaa euroa ( ,5 milj. euroa; ,6 milj. euroa). Vuokrausaste 82,5 ( ; 83,3) prosenttia pysyi lähes edellisen kvartaalin tasolla huomioiden katsauskaudella tehdyt kiinteistöjen myynnit. Myytyjen kiinteistöjen vuokrattava pinta-ala oli 7

8 yhteensä neliömetriä. Yhtiön vuokrasopimuskannan painotettu keskimaturiteetti oli 48 ( ; 48) kuukautta. Erot verrattuna vuoden 2015 ensimmäisen kvartaalin vuokratuottoon ja vuokrausasteeseen johtuvat pääosin katsauskaudella tapahtuneista kiinteistöjen myynneistä. Liikevaihdon maltillinen lasku verrattuna edelliseen kvartaaliin johtuu osittain katsauskaudella tehdyistä kiinteistöjen myynneistä, sekä lähinnä vuodenaikaan ja jaksotuksiin liittyvistä vuokralaisilta perittävien ylläpitokustannusten alhaisemmasta tasosta. Vuoden 2015 toisen kvartaalin nettovuokratuotto 18,4 miljoonaa euroa oli merkittävästi korkeammalla tasolla verrattuna edelliseen kvartaaliin (17,0 milj. euroa) huolimatta kiinteistöjen myynneistä. Katsauskauden aikana allekirjoitettiin, alkoi ja päättyi vuokrasopimuksia seuraavasti: kpl m 2 kpl m 2 kpl m 2 Kauden aikana alkaneet sopimukset Kauden aikana allekirjoitetut sopimukset* Kauden aikana päättyneet sopimukset *Sopimusten mukaiset vuokratuotot alkavat kertyä joko katsauskaudella tai tulevilla kausilla Katsauskauden päättyessä neliömääräisestä vuokrasopimuskannasta oli: % Pääomavuokrasopimuksia Kokonaisvuokrasopimuksia Jaetun vuokran sopimuksia VUOKRAUS JA ASIAKKUUDET - KESKEISET TUNNUSLUVUT Vuokrausaste, % 83,1 83,3 82, WALT, kk *Weighted Average Lease Term/vuokrasopimusten arvolla painotettu sopimusten keskimaturiteetti. 8

9 Liikevaihto, M 25,0 % 20,0 % 22,0 % Vuokrasopimusten erääntyminen, % vuokratuotosta 23,2 % ,5 23,6 22,5 15,0 % 10,0 % 5,0 % 14,3 % 8,3 % 8,1 % 4,3 % 12,3 % 7,6 % 0 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 0,0 % 1 v alle * 2 v 3 v 4 v 5 v 6 v 7-10 v yli 10 v *sis. toistaiseksi voimassa olevat sopimukset Segmenttikohtaiset vuokrausasteet, % ,7 81,9 78, Helsingin seutu Muut kasvukeskukset Muu Suomi YMPÄRISTÖ JA ENERGIA Kiinteistöjen sähkön-, lämmön- ja vedenkulutukset vaihtelivat katsauskauden aikana. Certeumin energiatehokkuusohjelman tavoitteena on energiankäytön tehostaminen ja energiasäästökohteiden paikantaminen yhdessä asiakkaiden kanssa. Katsauskaudella energiatehokkuusohjelmassa mukana olevien kiinteistöjen kulutukset muuttuivat vastaavaan kauteen 2014 verrattuna; sähkönkulutus laski 1,6 % normitettu lämmönkulutus nousi 2,8 % vedenkulutus nousi 2,7 % 9

10 Lämmönkulutuksen nousu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon johtuu vallinneesta kylmemmästä säätilasta. Kiinteistöjen vedenkulutus on yleisesti pääosin melko vähäistä ja kulutus vaihtelee kausiluonteisesti. 10

11 CERTEUM OY:N OSAVUOSIKATSAUKSEN TAULUKKO-OSA Konsernituloslaskelma Kaudelta Vuokratuotot , , , ,3 Käyttökorvaukset ja palvelutuotot 1 181,2 266,0 915, ,1 Liikevaihto , , , ,5 Hoitokulut , , , ,7 Vuokraustoiminnan muut kulut ,0-897,3-870,7-892,0 Nettovuokratuotto , , , ,8 Hallinnon kulut , , , ,9 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -94,2-15,2-79,0-522,5 Nettovoitot/-tappiot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta käypään arvoon 195,7 328,2-132, ,0 Liikevoitto/-tappio , , , ,6 Rahoitustuotot 90,4 55,9 34,5 3,2 Rahoituskulut , , , ,6 Tulos ennen veroja , , , ,1 Tilikauden tulokseen perustuvat verot , , ,4-608,9 Laskennalliset verot -96,5 227,7-324,2 789,4 Tuloverot , , ,6 180,5 Tilikauden tulos , , , ,6 11

12 Tuloslaskelma segmenteittäin Kaudelta Helsingn Muut kasvualueet Konserni seutu Muu Suomi Muut yhteensä Vuokratuotot , , ,7 0, ,5 Käyttökorvaukset ja palvelutuotot 461,5 580,0 139,6 0, ,2 Liikevaihto , , ,3 0, ,7 Hoitokulut , ,3-695,9-123, ,0 Vuokraustoiminnan muut kulut -834,6-501,8-175,7-256, ,0 Nettovuokratuotto , , ,8-379, ,7 Hallinnon kulut ,7 Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -94,2 Nettovoitot/-tappiot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta käypään arvoon 195,7 Liikevoitto/-tappio , , , , ,5 Rahoitustuotot 90,4 Rahoituskulut ,3 Tulos ennen veroja ,7 Tilikauden tulokseen perustuvat verot ,2 Laskennalliset verot -96,5 Tuloverot ,6 Tilikauden tulos ,0 12

13 Laaja konsernituloslaskelma Kaudelta Tilikauden tulos , , , ,6 Muut laajan tuloksen erät Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi myöhemmillä kausilla Nettovoitot/ -tappiot rahavirran suojauksista 192, , , ,5 Laskennallinen verosaatava rahavirran suojauksen tappiosta -38,5-284,1 245,6 728,3 Myöhemmille kausille siirrettävät erät yhteensä 153, ,3-982, ,2 Tilikauden laaja tulos yhteensä , , , ,8 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille , , , ,8 13

14 Konsernitase Varat Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 666,3 599,4 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 273,0 179,4 Sijoituskiinteistöt , ,0 Sijoitukset 0,7 2,5 Laskennalliset verosaamiset 2 414, , , ,5 Lyhytaikaiset varat Vuokrasaamiset ja muut saamiset 6 834, ,0 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,6 Varat yhteensä , ,1 14

15 Konsernitase OMA PÄÄOMA JA VELAT Osakepääoma 500,0 500,0 Osakeanti 0, ,4 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,6 Käyvän arvon rahasto , ,2 Edellisten tilikausien tulos ,6 0,0 Tilikauden voitto (+)/ tappio (-) , ,6 Oma pääoma yhteensä , ,2 Pitkäaikaiset velat Varaukset 73,8 0,0 Lainat , ,7 Johdannaissopimukset 9 674, ,5 Laskennalliset verovelat 602,0 656, , ,6 Lyhytaikaiset velat Johdannaissopimukset 249, ,3 Ostovelat ja muut velat , , , ,3 Velat yhteensä , ,9 Oma pääoma ja velat yhteensä , ,1 15

16 Konsernin oman pääoman laskelma Kaudelta Oma pääoma 000 Osakepääoma Osakeanti Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Rahavirran suojaukset Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Oma pääoma , , , , , ,2 Tilikauden tulos 0,0 0,0 0, , ,0 Muut laajan tuloksen erät 0,0 0,0 153,9 0,0 153,9 Laajan tuloksen erät yhteensä 0,0 0,0 153, , ,9 Osakeanti 1) 0, , ,4 0,0 0,0 0,0 Oma pääoma ,0 0, , , , ,1 1) toteutetun osakeannin osakkeet ( kpl) rekisteröitiin kaupparekisteriin

17 Konsernin rahavirtalaskelma Kaudelta Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen veroja , , ,1 Oikaisut: Poistot ja arvonalennukset 114,2 51,3 106,0 Nettovoitot/-tappiot sijoituskiinteistöjen arvostuksesta käypään arvoon -229,0 132, ,0 Voitot/tappiot sijoituskiinteistöjen myynneistä -66,7 0,0 0,0 Osakeperusteiset maksut 0,0 0,0 Rahoitustuotot -90,4-34,5-3,2 Rahoituskulut 6 441, , ,6 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos 6 080, , ,4 Maksetut välittömät verot , ,4-608,9 Liiketoiminnan nettorahavirta , , ,9 Investointien rahavirta Sijoituskiinteistöjen hankinnat 0,0 0, ,0 Keskeneräiset , , ,0 Investoinnit muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -160,4-170,3-778,8 Myynnit ,3 0, ,0 Investointien nettorahavirta 8 983, , ,8 Rahoituksen rahavirta Lainojen nostot 353,3 176, ,7 Oman pääoman sijoitukset 0,0 0, ,0 Saadut korot 90,4 34,5 3,2 Maksetut korot , , ,3 Rahoituksen nettorahavirta , , ,6 Rahavarojen muutos , , ,6 Rahavarat tilikauden alussa , ,6 0,0 Rahavarat tilikauden lopussa , , ,6 17

18 Nettovarallisuuslaskenta (NAV) - Certeum OY Osakepääoma Osakeanti Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä Laskennalliset verosaamiset Laskennallinen verovelka /+ Rahoitusinstrumenttien käypä arvo NAV (nettovarallisuus) Osakkeita (kpl) NAV/osake (eur/kpl) 10,38 10,13 9,93 18

19 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT Tunnusluku Liikevoitto/ -tappioprosentti (%) Korkokatekerroin Voitto-/ tappioprosentti Korolliset nettorahoitusvelat, M Omavaraisuusaste, % Velkaantumisaste % Nettovelkaantumisaste, % Operatiivinen kassavirta Osakekohtainen tulos, Oma pääoma / osake, Laskentakaava 100 x (Liikevoitto/ -tappio) / Liikevaihto Liikevoitto - kiinteistöjen arvostuksesta syntyvät realisoimattomat luovutusvoitot/-tappiot / Rahoitustuotot + kulut - lainojen perustamiskustannusten jaksotus - johdannaisten arvostuksesta muodostunut suojausten tehoton osuus 100 x (Tilikauden tulos / Liikevaihto Korolliset rahoitusvelat - pankkisaamiset 100 x (Oma pääoma / Taseen loppusumma - saadut ennakot) 100 x (Korolliset rahoitusvelat / Oma pääoma) 100 x (Korolliset nettorahoitusvelat / Oma pääoma) Liikevoitto -/+ Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta + Liikearvon arvonalentuminen +/- Varausten muutokset + Hallinnon poistot +/- Etuuspohjaiset eläkekulut - Kassavirtavaikutteiset rahoitustuotot ja -kulut - Kassavirtavaikutteiset verot +/- Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos / Tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä Liikevoitto -/+ Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta + Liikearvon arvonalentuminen +/- Varausten muutokset Operatiivinen kassavirta/osake, NAV (nettovarallisuus), + Hallinnon poistot +/- Etuuspohjaiset eläkekulut - Kassavirtavaikutteiset rahoitustuotot ja -kulut - Kassavirtavaikutteiset verot +/- Osuus osakkuusyritysten tuloksesta) / Tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma - Laskennallinen verovelka + Laskennallinen verosaamien + Rahoitusinstrumenttien käypä arvo NAV per share (osakekohtainen nettovarallisuus) EPRA NAV (nettovarallisuus) / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä 19

SISÄLLYSLUETTELO. Yhteenveto tammi maaliskuu 2015 (vertailukausi 10.4.2014 31.12.2014)...3. Keskeiset taloudelliset tunnusluvut.3

SISÄLLYSLUETTELO. Yhteenveto tammi maaliskuu 2015 (vertailukausi 10.4.2014 31.12.2014)...3. Keskeiset taloudelliset tunnusluvut.3 1.1. 31.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto tammi maaliskuu 2015 (vertailukausi 10.4.2014 31.12.2014)...3 Keskeiset taloudelliset tunnusluvut.3 Toimitusjohtajan katsaus..3 Näkymät 2015 4 Katsauskauden jälkeiset

Lisätiedot

Suurin yksittäinen volyymiin vaikuttanut transaktio oli Certeumin perustamiseen liittyneet 917 miljoonan euron arvoiset kiinteistömyynnit.

Suurin yksittäinen volyymiin vaikuttanut transaktio oli Certeumin perustamiseen liittyneet 917 miljoonan euron arvoiset kiinteistömyynnit. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ Valtiovarainministeriön mukaan Suomen bruttokansantuote kasvoi vuoden 2014 aikana vain 0,1 prosenttia ja lähivuosille ennustetaan maltillista noin 1 prosentin

Lisätiedot

1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006

1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sponda Oyj:n liikevaihto kasvoi ennätykselliselle tasolle, 243,0 (31.12.2008: 224,3) milj. euroon. Ylläpitokulujen

Lisätiedot

Cityconin yhtiökokous 21.3.2013 Katsaus vuodesta 2012

Cityconin yhtiökokous 21.3.2013 Katsaus vuodesta 2012 DRAFT v1.0 Cityconin yhtiökokous 21.3.2013 Katsaus vuodesta 2012 Eero Sihvonen Sisältö Strategia ja toiminnan tulokset vuonna 2012 Toimintaympäristö Kiinteistöomaisuus Rahoitus Osakekurssi ja omistus Tuloslaskema

Lisätiedot

23.6..2010 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 (FAS)

23.6..2010 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 (FAS) JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.6..2010 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 (FAS) Julkinen kaupankäynti Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osakkeella NASDAQ

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2014 Kannattava kasvu jatkui Pääkohdat 1-9/2014 verrattuna 1-9/2013 - liikevaihto nousi 120,3 (91,6)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Q1 Q3 Q4. CITYCON OYJ Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2008 SIVU 24

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Q1 Q3 Q4. CITYCON OYJ Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2008 SIVU 24 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Q2 Q1 Q3 Q4 CITYCON OYJ Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2008 SIVU 24 Citycon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Yhteenveto vuoden 2008 toisesta vuosineljänneksestä verrattuna

Lisätiedot

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. 2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Yhteenveto - Liikevaihto kasvoi 29,9 prosenttia 86,4 miljoonaan euroon (kaudella 1.1.-30.9.2005 66,5 milj. euroa). - Nettovuokratuotot

Lisätiedot

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ).

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.10.2014 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014 Katsauskauden liikevaihto 9,4 M ylitti hieman (+ 3,7 %) edellisvuoden liikevaihdon

Lisätiedot

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014 Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun - liikevaihto nousi 39,7 (29,7)

Lisätiedot

taloudellinen katsaus 2012

taloudellinen katsaus 2012 taloudellinen katsaus 2012 katsaus 2012 sisällys 2012taloudellinen 2 Technopolis oyj Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallituksen toimintakertomus 2012... 4 Viisivuotiskatsaus... 12 Konsernin laaja tuloslaskelma,

Lisätiedot

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 - 07-08

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 - 07-08 1987-88 - 89-9 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99 - - 1-2 - 3-4 - 5-6 - 7-8 VUOSIKERTOMUS 28 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 28 Yhtiön kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi Sisältö

Lisätiedot

7/2006 26.10.2006. Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ 26.10.2006

7/2006 26.10.2006. Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ 26.10.2006 7/2006 26.10.2006 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2006 Yhtiön yhdeksästoista toimintavuosi.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2008

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2008 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2008 25 Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2008 Yhteenveto vuoden 2008 viimeisestä vuosineljänneksestä - Liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia 45,2 miljoonaan euroon

Lisätiedot

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. 2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 - Liikevaihto oli 66,5 milj. euroa (63,3 milj. euroa) - Voitto ennen veroja oli 33,3 milj. euroa (23,2 milj. euroa) sisältäen

Lisätiedot

ETEENPÄIN. kehitys jatkui vahvana

ETEENPÄIN. kehitys jatkui vahvana ETEENPÄIN kehitys jatkui vahvana osavuosikatsaus 1.1. 31.3.215 SATO 215 l osavuosikatsaus 1.1.-31.3.215 sisältö SATO lyhyesti... 1 Strategia... 2 SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.215... 4 Toimintaympäristö...

Lisätiedot

CITYCON OYJ. Tilinpäätös

CITYCON OYJ. Tilinpäätös CITYCON OYJ Tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...2 16. Tytäryritys, jossa on ollut olennainen Emoyhtiön tilinpäätöksen määräysvallattomien omistajien osuus liitetiedot, FAS...

Lisätiedot

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 - 07

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 - 07 1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 - 07 VUOSIKERTOMUS 2007 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2007 Yhtiön kahdeskymmenes toimintavuosi Sisältö

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 2014 3 5 7 10 12 14 17 18 22 23 26 27 28 Certeum lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Liiketoiminta ja toiminnan tulos Sijoitusomaisuus

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Suomalaistentie 7, 02270 Espoo Puh. 0207 420 720 www.jtkoyj.com Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2009

Lisätiedot

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS...

Tunnusluvut...52 1) Konsernin viiden vuoden tunnusluvut...52 2) Viiden vuoden segmentti-informaatiota...53. Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS... Citycon Oyj tilinpäätös 2012 Citycon Oyj TILINPÄÄTÖS 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo Toimintakertomus...3 EPRA:n tunnusluvut...17 CITYCON OYJ:N KONSERNITILINPÄÄTÖS 1.1-31.12.2012...

Lisätiedot

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 VUOSIKERTOMUS 2006 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2006 Yhtiön yhdeksästoista toimintavuosi Sisältö Tietoja

Lisätiedot

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. 2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 - Liikevaihto oli 42,5 milj. euroa (42,2 milj. euroa) - Voitto ennen veroja oli 17,2 milj. euroa (14,6 milj. euroa) sisältäen

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.7.2010 klo 14:50

INTERAVANTI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.7.2010 klo 14:50 INTERAVANTI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.7.2010 klo 14:50 INTERAVANTI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010 LIIKEVAIHTO JA TULOS - Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 2,0 milj. euroa (2,1). - Katsauskauden

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00 1 ( 8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 23.8.2012 klo 15.00 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Huhti kesäkuu 2012: Liikevaihto 27,3 Me (29,1 Me), 6,1% edellisestä vuodesta Liikevoitto

Lisätiedot

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 vuokra-asuntojen määrä kasvaa

osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 vuokra-asuntojen määrä kasvaa osavuosikatsaus 1.1. 30.9. vuokra-asuntojen määrä kasvaa 1 OSAVUOSIKATSAUS Q3/ SATO kasvaa ja tukee yhteiskunnan hyvinvointia investoimalla vuokra-asuntoihin Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Page 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.8.2011 klo 09.45 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011: Strategian toteutus eteni vakaasti

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus 2014

Taloudellinen katsaus 2014 392,5 M Markkina-arvo 161,7 M Liikevaihto 94,7 % Taloudellinen vuokrausaste 53,9 % Käyttökate Taloudellinen katsaus 2014 0,53 EPRA:n operatiivinen tulos/osake 1 more than squares Technopolis Oyj Taloudellinen

Lisätiedot

ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015

ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 ORAVA ASUNTORAHASTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5 Kansantalous 5 Asuntomarkkinoiden kysyntä 5 Asuntomarkkinoiden tarjonta 5 Asuntomarkkinoiden

Lisätiedot

ja monistettavaan konseptiin löytyy mielenkiintoa

ja monistettavaan konseptiin löytyy mielenkiintoa 1 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 Pääkohdat vuodelta 2011 verrattuna edelliseen vuoteen - liikevaihto nousi 92,8 (81,2) milj. euroon - käyttökate nousi 47,5 (41,4) milj. euroon - liikevoitto

Lisätiedot