SARJA B 2014:5. Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SARJA B 2014:5. Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014"

Transkriptio

1 SARJA B 2014:5 Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto

2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA... 1 Ulkoinen toimintaympäristö... 1 Liikenne... 1 TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN JA MITTAUS... 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS... 3 INVESTOINNIT... 4 RAHOITUS... 4 VASTUUSITOUMUKSET... 4 RISKIT... 4 HENKILÖSTÖ... 5 MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA YHTEISÖN TOIMINNASSA... 6 RAPORTOINTIJAKSOLLA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

3 1(6) TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA Ulkoinen toimintaympäristö Maailmantalouden epävarmat näkymät jatkuvat. Talouden kasvun edellytykset ovat edelleen hauraalla pohjalla. Erityisesti Suomen talouden tilanne on epätyydyttävä. Suomen vientiä vaivaa kilpailijoihin verrattuna heikentynyt kustannuskilpailukyky. Uusi Suomen talouteen kohdistuva uhka on Ukrainan kriisin nostattama. Myös yksityinen kulutuskysyntä on heikentynyt, investointeja siirretään eteenpäin suotuisampiin ajankohtiin. Matkustajaliikenteeseen suhdannevaikeudet vaikuttavat lähinnä epäsuorasti. Edullisen hinnan vuoksi lähimatkat ovat lähes jokaisen ulottuvilla. Lyhytkestoiset vapaa-ajan matkat ovat edelleen kasvussa. Työperäinen pendelöinti on myös vankalla perustalla. Liikenne Yksiköity tavaraliikenne Helsingin sataman yksiköidyn tavaraliikenteen määrä nousi kasvuun ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Yksiköidyn tavaraliikenteen määrä kohosi 3 % viime vuodesta ja oli 2,4 miljoonaa tonnia. Tuonti saavutti pitkän laskusuuntaisen kehityksen jälkeen vertailuajanjakson tason. Vienti nousi 6 %:n kasvuun. Arvio vuoden 2014 liikennemääräksi on 9,8 miljoonaa tonnia. Määrässä olisi 2 %:n kasvu vuoden 2013 määrään. Matkustajaliikenne Matkustajaliikenteen positiivinen suuntaus on jatkunut, joskin alkuvuoteen ajoittuneet alusten telakoinnit ja Pietarin liikenteen alusten poissaolo hidastivat kasvua. Matkustajia oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2,1 miljoonaa matkustajaa. Tallinnan suunnan matkailu oli edelleen selvässä kasvussa ja jo 76 % matkoista suuntautuu Tallinnaan. Muiden suuntien matkustajamäärissä on lievää laskua. Vuoden 2014 matkustajamäärän arvioidaan kohoavan runsaaseen 10,8 miljoonaan matkustajaan, kasvua viime vuoteen verrattuna olisi noin 1%.

4 2(6) TUOTTAVUUDEN PARANTAMINEN JA MITTAUS Tuottavuutta parantavat toimenpiteet, toimintatavat ja prosessit Tuottavuuden mittaaminen Henkilöstöresurssien käyttöä on tehostettu. Vuosaaren sataman aluspalvelut siirtyivät HelSan henkilökunnan hoidettaviksi Tehtäviin eri tarvinnut palkata juurikaan ulkopuolista työvoimaa, vaan sisäisiä siirtoja tekemällä pystytään palvelut hoitamaan. Jaksotyötä kehitetään edelleen ja tavoitteena on alus- ja terminaalipalvelujen tarjonnan kohdentaminen entistä paremmin vastaamaan kysyntää. Satamatalon toimistotiloja on vuokrattu kaupunginkanslialle ja käyttöaste on nyt 100 %. Tuottavuus määritellään suhteella tuotos/panos. Helsingin Sataman tuottavuuden päämittareiksi on valittu tuottavuusindeksi ja liikevaihto/henkilöstö. Tuottavuusindeksi Tuottavuusindeksi kuvaa Helsingin Sataman kokonaistuottavuuden kehitystä. Tuottavuusindeksi lasketaan jakamalla suoriteindeksi menoindeksillä, missä suoriteindeksi kuvaa Helsingin Sataman tärkeimpien suoritteiden määrän kehitystä tarkastelujaksolla ja menoindeksi käyttötalouden menojen kehitystä vastaavalla jaksolla. TP 2011 TP 2012 TP 2013 Bud Enn Suoriteindeksi ,3 99,3 97,5 98,6 Menoindeksi ,3 92,6 92,7 92,5 Tuottavuusindeksi ,0 107,2 105,2 106,5

5 3(6) Liikevaihto / henkilö (1 000 ) TP TP TP Bud. Enn LIIKEVAIHTO JA TULOS Liitteen taulukoissa esitetään toteumat tammi-maaliskuulta 2014 ja 2013, vuoden 2013 tilinpäätös sekä vuoden 2014 vuosibudjetti (tulosbudjetti) ja ennusteet. Vuoden 2013 tammi-maaliskuun liikevaihto oli 16,8 milj. euroa, mikä on 3,4 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi (vuokratulot jaksotettu samoin perustein). Liikevaihdon ennakoidaan olevan tänä vuonna 89,1 milj. euroa (89,0 milj. euroa v. 2013). Liikevaihdon ennustetaan olevan 1,0 milj. euroa vuosibudjetissa ennustettua suurempi. Liikevaihdon ilman sivutoiminnan tuloja arvioidaan olevan tänä vuonna 89,0 milj. euroa eli olevan sekä viimevuotista (88,6 milj. euroa) että vuosibudjettia (88,0 milj. euroa) suurempi. Käyttökulut olivat tammi-maaliskuussa 7,5 milj. euroa (laskua 0,2 milj. euroa). Käyttökulujen arvioidaan olevan tänä vuonna 38,8 milj. euroa, joka on 0,4 milj. euroa vuosibudjettia pienempi. Viime vuoteen verrattuna käyttökulut nousevat 1,5 milj. euroa. Poistot ovat vuosibudjetin suuruiset. Viime vuoteen nähden poistot kasvavat 0,7 milj. euroa. Lainojen korkokulut ovat viime vuotta 0,1 milj. euroa suuremmat. Korkokulujen väheneminen vuosibudjetista (0,4 milj. euroa) on seurausta markkinakorkojen pysymisestä alhaisella tasolla. Vuoden 2014 liikevoiton ennakoidaan olevan 18,7 milj. euroa (20,9 milj. euroa v. 2013) ja voiton ennen tilinpäätössiirtoja 11,7 milj. euroa (13,8 milj. euroa). Vuosibudjetissa liikevoiton ennakoitiin olevan 17,3 milj. euroa ja voiton ennen tilinpäätössiirtoja 10,0 milj. euroa. Voiton tilinpäätössiirtojen jälkeen ennakoidaan olevan 23,7 (vuosibudjetissa 22,0) milj. euroa.

6 4(6) INVESTOINNIT Helsingin Sataman investoinnit vuonna 2014 kohdistuvat pääosin matkustajasatamiin Länsisatamassa ja Eteläsatamassa. Matkustajasatamissa Helsingin Satama huolehtii asiakkaiden nopeasti muuttuvista tarpeista peruskorjaamalla ja tekemällä muutostöitä terminaaleihin ja laitureihin. Vuosaaressa varaudutaan tekemään vuoden 2014 aikana sataman toiminnallisia muutoksia, täydentäviä rakennustöitä ja turvallisuutta parantavia muutoksia liikenne- ja kenttäjärjestelyihin. Investointikohteet ovat pääosin samat kuin tulosbudjetin laatimisen yhteydessä on esitetty. Investointien kokonaismäärän arvio on tarkentunut tulosbudjetin arviosta. Investointien arvioidaan olevan yhteensä 17,8 milj. euroa, joka on 1,6 milj. euroa vuosibudjettia pienempi. Investoinnit rahoitetaan osin tulorahoituksella ja osin TWIN-PORT hankkeelle saatavalla EU:n TEN-T rahoituksella. RAHOITUS Helsingin Satama maksaa kuluvana vuonna kaupungille korvausta peruspääomalle 6,3 milj. euroa ja lyhentää rahoituslaitoslainoja yhteensä 19,8 milj. euroa. VASTUUSITOUMUKSET Rahoituslaskelmaennusteen mukaan Helsingin Sataman varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta on 33,4 milj. euroa ylijäämäinen (vuosibudjetissa 30,1 milj. euroa). Rahoitustoiminnan kassavirta on -21,8 milj. euroa. Kassavarat (rahat ja käyttötilit) lisääntyvät ennusteen mukaan 11,6 milj. euroa. Laina MEUR Jäljellä oleva laina-aika Kuntarahoitus Oyj 29,6 8v 6 kk European Investment Bank 32,0 7v 11 kk European Investment Bank 27,2 8v 3 kk European Investment Bank 73,3 7v 11 kk Lainakanta yhteensä 162,1 RISKIT Oikeudenkäynnit Helsingin Satamalla on vireillä yksi hallintoriita ja yksi vesilain mukaisen katselmustoimituksen korvausasia, joilla voi olla merkitystä Helsingin Sataman tulokseen tai Helsingin Sataman toimintaan. Tämän lisäksi Helsingin Satama aikoo esittää korvausvaatimuksen eräille palveluntarjoajille, koska Helsingin Satama on maksanut ylihintaa tilatessaan rakentamispalveluja ns. asfalttikartellissa olleilta yrityksiltä. Mikäli korvausvaatimukseen ei suostuta, johtaa se todennäköisesti oikeuden käyntiin. Korvausvaatimuksen suuruusluokka on Helsingin Sataman johtokunta päätti tullin käyttöön tullilain 20 :n perusteella korvauksetta luovutettavien valvontatilojen laajuudesta. Tämän johdosta Helsingin Satama lähetti tullille Helsingin Sataman johtokunnan päätökseen perustuvat laskut. Tulli ei maksanut laskuja vaan vallitti Helsingin hallinto-oikeuteen johtokunnan päätöksestä. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi antamallaan päätöksellä tullin va-

7 5(6) lituksen. Tulli valitti hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallintooikeuteen. Vuosaaren satamahankkeen katselmustoimitus päättyi vuoden 2012 lopussa, jolloin toimitusmiehet antoivat esityksen kiinteistöille maksettavista korvauksista. Helsingin Satama jätti yhdessä liikenneviraston kanssa muistutuksen katselmuskirjasta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi päätöksen, jossa korvaussummaa oli kohtuullistettu merkittävästi toimitusmiesten esitykseen nähden. Korvaukset on maksettu päätöksen mukaisesti. Aluehallintoviraston päätöksestä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen. Riskienhallinta Helsingin Sataman toimintaan vaikuttavat erityisesti toimintaympäristön strategiset riskit. Palveluntuottajana Helsingin Sataman toiminta on suuresti riippuvainen Suomen tuonnin ja viennin kehityksestä. Siihen puolestaan vaikuttaa taloudellinen tilanne niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisestikin. Suomen talouden kasvu on heiveröisellä pohjalla, mikä erityisesti tavaraliikenteessä on johtanut varovaisuuteen ja kustannusten karsimiseen koko logistiikka-alalla. Sataman turvallisuuteen ja toiminnan häiriöttömyyteen liittyviin riskeihin on omin toiminkin mahdollista vaikuttaa, ja riskit pyritään luonnollisesti pitämään niin alhaisina kuin mahdollista. HENKILÖSTÖ Helsingin sataman kaikkien riskialueiden riskit arvioitiin vuoden 2013 aikana uudelleen. Lievät ja kohtalaiset riskit on tunnistettu ja toimenpideohjelma kohtalaisiksi todettujen riskien hallitsemiseksi on laadittu. HelSan henkilökunnan määrä oli 165. Lisäksi sairauslomaym. sijaisia ja harjoittelijoita oli 9. Vuosaaren satamassa käynnistettiin aluspalvelut vuoden alusta HelSan omana työnä ja Matkustajasatamista siirtyi Vuosaareen 11 terminaalimiestä. Matkustajasatamien ja Vuosaaren henkilöstön yhteistyötä on tiivistetty ja jo edellisenä vuonna käynnistettyä terminaalihenkilöstön tehtäväkiertoa on jatkettu. Myös jaksotyön työvuorojärjestelyjä on kehitetty edelleen. Yhtiöittämiseen tähtääviä valmisteluja on tehty myös HR:n osalta. Henkilöstön siirtymäsopimus allekirjoitettiin Helsingin kaupungin ja pääsopijajärjestöjen kesken Sen mukaisesti HelSan henkilökunta siirtyy satamaosakeyhtiön palvelukseen nk. vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Yhteistoimintaryhmä käsitteli siirtymäsopimusta ja antoi siitä lausunnon. Majakka-tilaisuudet pidettiin koko henkilökunnalle helmikuussa. Teema oli Kohti yhtiöittämistä. Majakoissa käsiteltiin mm. HelSan toimintalinjoja ja tulevaisuuden näkymiä, palveluita, työsuojelua sekä yhtiöittämisen henkilöstövaikutuksia. Kauden aikana on käyty vuosittaiset tulos- ja kehityskeskustelut. Uutta tulospalkkiomallia on valmisteltu ja edellisen vuoden tulospalkkioiden toteutuminen arvioitu.

8 6(6) Uusi työsuojeluorganisaatio on aloittanut toimintansa ja työsuojeluhenkilöstöä on perehdytetty tehtäväänsä. Henkilökunnan harrastus- ja virkistystoimintaa on tuettu ja liikuntaryhmät ovat toimineet aktiivisesti. Henkilökunnan ja perheenjäsenten talviulkoilupäivä järjestettiin maaliskuun lopulla. MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA YHTEISÖN TOIMINNASSA RAPORTOINTIJAKSOLLA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Helsinki Johtokunta päätti esittää khlle Helsingin Satama liikelaitoksen toiminnan yhtiöittämistä. Tämän vuoden yksiköidyn tavaraliikenteen määrän ennakoidaan olevan 9,8 milj. tonnia ja linjaliikenteen matkustajamäärän 10,8 milj. matkustajaa. Liikevaihdon ennakoidaan olevan 89,1 milj. euroa. Voitto tilinpäätössiirtojen jälkeen on 23,7 milj. euroa, joka ylittää hieman vuosibudjetin ennusteen Kimmo Mäki toimitusjohtaja

9 HELSINGIN SATAMA LIITE 1 1(8) TULOSLASKELMA TOTEUMA JAKSOLTA : euroa Liikevaihto ¹ Valmistus omaan käyttöön 0 0 Muut tuotot 0 20 Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot ² Muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Poistoeron muutos 0 0 Varausten muutos 0 0 Tilikauden voitto/tappio ¹ Vuokratulot jaksotettu v lukuja vastaavasti TULOSLASKELMAENNUSTE euroa KOKO VUOSI Tilinpäätös 2013 Vuosibudjetti 2014 ENNUSTE 2014 Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Muut tuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto ennen satunnaiseriä Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja Poistoeron muutos Varausten muutos Voitto tilinpäätössiirtojen jälkeen

10 HELSINGIN SATAMA LIITE 1 2(8) RAHOITUSLASKELMAENNUSTE euroa Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tilinpäätös 2013 Vuosibudjetti 2014 ENNUSTE 2014 Tulorahoitus Liikevoitto Poistot Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät Muut oikaisut Investoinnit ¹ Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta ¹ Inv TEN-T rahoitus = Rahoitustoiminnan kassavirta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat tilikauden alussa Kassavarat tilikauden lopussa

11 HELSINGIN SATAMA LIITE 1 3(8) TASE eur VASTAAVAA Ennuste Tase PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 0 0 Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma (peruspääoma) Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Ed.tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä POISTOERO VAPAAEHTOISET VARAUKSET 0 0 PAKOLLISET VARAUKSET 0 0 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ

12 HELSINGIN SATAMA LIITE 1 4(8) MAKSUVALMIUSENNUSTE Helsingin Satama ENN ENN ENN ENN ENN ENN ENN ENN ENN 1000 euroa Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu KASSAANMAKSUT (ULKOPUOL.) Rahatulot yhteensä KASSAANMAKSUT YHTEENSÄ (ULKOPUOL.) KASSAANMAKSUT (SISÄISET) KASSAANMAKSUT YHTEENSÄ KASSASTAMAKSUT (ULKOPUOL.) Palkat Ennakonpid.+sotu Investoinnit Muut kassastamaksut Lainan lyhennykset KASSASTAMAKSUT YHTEENSÄ (ULKOPUOL.) KASSASTAMAKSUT (SISÄISET) KASSASTAMAKSUT YHTEENSÄ ALKUKASSA kassamuutos LOPPUKASSA Kassatilanteen erittely maksuliike- ja yhdystilit sijoitukset alkukassa yhteensä Loppukassan erittely maksuliike- ja yhdystilit sijoitukset Loppukassa yhteensä

13 HELSINGIN SATAMA LIITE 1 5(8) INVESTOINNIT Investoinnit euroa TOTEUMA JAKSOLTA : Maa- ja vesialueet Laiturit Rakennukset Sähköverkko ja satamavalaistus 50 Muut kiinteät rakenteet 131 Irtain käyttöomaisuus Aineeton käyttöomaisuus 8 11 Sataman yleiset työt 38 0 Yhteensä Investoinnit euroa KOKO VUOSI TP TP TP TP Vuosibudjetti Ennuste Maa- ja vesialueet Laiturit Rautatiet Rakennukset Sähköverkko ja satamavalaistus Muut kiinteät rakenteet Irtain käyttöomaisuus Aineeton käyttöomaisuus Sataman yleiset työt Yhteensä

14 HELSINGIN SATAMA LIITE 1 6(8) HENKILÖSTÖ Henkilöstö ja TOTEUMA JAKSOLTA : Palkkamenot euroa Henkilöstö lkm Palkat Muut henkilöstömenot Yhteensä Henkilöstö ja Palkkamenot euroa KOKO VUOSI TP TP TP TP Vuosibudjetti Ennuste Henkilöstö lkm Palkat Muut henkilöstömenot Yhteensä

15 HELSINGIN SATAMA LIITE 1 7(8) TUNNUSLUVUT enn 2014 tp 2013 tp 2012 Toiminnan laajuus Liikevaihto (milj. eur) 89,1 89,0 87,2 Liikevaihdon muutos (%) 0,0 2,1 0,8 Investoinnit (milj.eur) 17,8 13,3 15,9 Taseen loppusumma (milj. eur) 583,7 593,7 600,0 Henkilöstökulut (milj. eur) 11,3 10,9 11,5 Henkilöstökulut liikevaihdosta (%) 12,7 12,3 13,2 Henkilöstö keskimäärin 164,5 169,5 181,0 Kannattavuus ja pääoman tuotto Oman pääoman tuotto (%) 2,9 3,5 2,5 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 3,4 3,6 3,2 Liikevoitto (milj.eur) 18,7 20,9 17,9 Liikevoitto-% 21,0 23,5 21,2 Maksuvalmius Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä) 3,38 3,03 2,03 Current ratio (<1 heikko, 1-2 tyydyttävä, >2hyvä) 2,52 2,07 1,52 Vakavaraisuus omavaraisuusaste % 71,7 68,8 62,5 Tuottavuus Tuottavuusindeksi (2011 = 100) 106,5 107,2 102,0 Liikevaihto/henkilö (1000 eur)

16 HELSINGIN SATAMA LIITE 1 8(8) LIIKENNE TOTEUMA JAKSOLTA : Tavaraliikenne t Yksiköity tavara Tuonti Vienti Bulkkitavaraliikenne Ulkomainen Rannikkoliikenne 0 0 TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ Matkustajat, linjaliikenne matk Alusliikenne nt LIIKENNE KOKO VUOSI Tavaraliikenne TP TP TP TP Vuosibudjetti Ennuste t Yksiköity tavara Tuonti Vienti Bulkkitavaraliikenne Ulkomainen Rannikkoliikenne TAVARALIIKENNE YHTEENSÄ Matkustajat, linjaliikenne matk Alusliikenne nt

17 Sarja B, sisäiseen käyttöön tehdyt selvitykset, muistiot ja raportit, jotka ovat julkisia, mutta joiden jakelu on yksilöidysti harkinnanvaraista. Sarjassa B vuonna 2014 ilmestyneet julkaisut 2014:1 Tasekirja (HT ) 2014:2 Helsingin sataman liikenteen vuosikertomus 2013 (HT et ) 2014:3 Katajanokan maasähköselvitys (Ramboll Oy ) 2014:4 Helsingin Sataman henkilöstötilinpäätös 2013 (HT ) 2014:5 Helsingin Sataman osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014 (HT )

SARJA B 2014:1. Tasekirja 31.12.2013 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU

SARJA B 2014:1. Tasekirja 31.12.2013 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU SARJA B 2014:1 Tasekirja 31.12.2013 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto 25.2.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 2 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Lisätiedot

1(34) SARJA B 2013:7. Helsingin Sataman talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus 2015 2016

1(34) SARJA B 2013:7. Helsingin Sataman talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus 2015 2016 1(34) SARJA B 2013:7 Helsingin Sataman talousarvioehdotus 2014 ja taloussuunnitelmaehdotus 2015 2016 HELSINGIN SATAMAN JULKAISU Hallinto- ja talousosasto 20.08.2013 2(34) SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIOEHDOTUS

Lisätiedot

Culminatum Innovation Oy Ltd

Culminatum Innovation Oy Ltd Culminatum Innovation Oy Ltd Y-Tunnus 1004368-8 Toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski Osoite Tekniikantie 12 Kirjanpitäjä Riia Törmä 02150 Espoo Toimistovastaava Marjaana Peussa Puhelin 020 7619 550 Hallituksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus.

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus. VUOSIKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiöstä lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Kiinteistöjen arviointi ja arvot Kiinteistöyhteenveto

Lisätiedot

Suomussalmen kunta TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS. vuodelta 2012

Suomussalmen kunta TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS. vuodelta 2012 Suomussalmen kunta TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 18.6.2013 Painopaikka Suomussalmen kunnan monistamo Kannen kuva Hannu Huttu Toimintakertomus ja tilinpäätös v.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS

JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 JYVÄSKYLÄN VUOKRA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...3 Konsernirakenne...5 Hallinto...5 Yhtiön muu johto...6 Riskienhallinta...6 Talous...7 Palvelutoiminta...9 Vuokraustoiminta...11

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB

VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB VUOSIKERTOMUS 2001 OY POHJOLAN LIIKENNE AB 2 Pohjolan Liikenne -yhtiöt Sisältö Yhtiörakenne ja tunnuslukuja... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 5 Toimialakatsaukset Tavaraliikenne... 6 Säiliöliikenne... 9

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014

Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014 Kaupunginhallitus 27.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ 1.1. 30.4.2014... 1 Talous...1 VEROTULOT 2012 2014... 9 Verotulot...9

Lisätiedot

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014

NAANTALIN TILINPÄÄTÖS 2014 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen talouden tilanne jatkui vuonna 2014 huolestuttavana. Talouskasvu oli negatiivista kolmantena vuonna peräkkäin. Myös työllisyystilanne heikkeni. Naantalin työttömyys on

Lisätiedot

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05 Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 213/5 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot