Culminatum Innovation Oy Ltd

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Culminatum Innovation Oy Ltd"

Transkriptio

1 Culminatum Innovation Oy Ltd Y-Tunnus Toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski Osoite Tekniikantie 12 Kirjanpitäjä Riia Törmä Espoo Toimistovastaava Marjaana Peussa Puhelin Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Ossi Savolainen Marja-Leena Rinkineva Jari Jokinen Kimmo Kontula Ritva Laakso-Manninen José Valanta Pentti Rantala Jorma Nyrhilä Tuula Antola Helsingin kaupungin omistusosuus: 8,12 % Konsernin omistus: 17,05 % TIlintarkastaja Antti Saarinen, KHT PricewaterhoiusCoopers Oy Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristön merkittävin muutos oli osaamiskeskusohjelmakauden päättymisen lähestyminen vuoden 2013 lopussa. Kaudella jatkettiin pääkaupunkiseudun kaupunkien tukemista valtion uuteen Innovatiiviset kaupungit -ohjelmaan hakeutumisessa. Tätä ohjelmaa koskeva kumppanuushakemus jätettiin elokuussa 2013 kahteen teema-alueeseen: tulevaisuuden terveys, älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus. Valtioneuvosto teki syyskuussa päätökset pääkaupunkiseudun ottamisesta mukaan näille teema-alueille. Tämän jälkeen kaupunkien avustamista ohjelmaan hakeutumisessa on jatkettu Tekesin toimittamien ohjeiden pohjalta. Raportointijaksolla projektityöhön kohdentui noin työtuntia, kun vastaava projektikohtainen työmäärä vuonna 2012 oli noin työtuntia. Culminatumissa ei ole tehty yhtiön toimintaan liittyviä vero- tai muita tarkastuksia. Raportointikauden aikana on tehty tavanomaisia hankkeiden toteuttamiseen liittyviä tilintarkastuksia. Liikevaihto, tulos ja tuottavuus Raportointikauden liikevaihto oli n. 3,3 milj. euroa, mikä oli euroa vähemmän kuin samalla jaksolla vuonna Liikevaihdon supistumiseen vaikutti osaltaan tiedossa olevien irtisanomisten sekä määräaikaisten työsuhteiden päättymisen vuoksi henkilöstön irtisanoutumiset etenkin syksyllä 2013 sekä jo rahoitusta saaneiden uusien hankkeiden toteutuksen aloittaminen muissa organisaatioissa. Culminatumin vastuulla olleita ohjelmia ja hankkeita toteutettiin täysipainoisesti. Vuoden 2013 liikevaihto on alle 7 milj. euroa. Investoinnit Culminatumilla ei ollut investointeja raportointikaudella. Osakkuusyhteisöraportti

2 Rahoitus Culminatumilla on ollut jatkuvasti ulkopuolisia saatavia eri rahoittajilta 1 1,5 milj. euroa. Käsittelyajat hankkeiden maksatuksissa ovat 2 kuukaudesta 1,5 vuoteen. Laajentuneen projektitoiminnan ohella tämä on kiristänyt yhtiön likviditeettiasemaa entisestään, mistä aiheutui myös tarve pankkilimiitin korottamiselle sekä rahoitusjärjestelyn toteuttaminen yhtiön käyttöpääomatarpeen turvaamiseksi. Rahoitusjärjestelyllä varmistettiin yhtiölle 1,2 milj. euron rahoitusta, josta nostettiin Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien myöntämää lainaa euroa raportointijakson loppupuolella. Yhtiön maksuvalmiusaste oli raportointijaksolla heikko. Vastuusitoumukset Yhtiön Nordea pankissa olevalle pankkitilille haettiin lisälimiitti ( euroa), jota varten otettiin korotusta vastaava yrityskiinnitys. Lisäksi yhtiön maksuvalmiutta parannettiin yhtiön omistajien, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien, myöntämillä lainoilla seuraavasti: euroa, , Helsingin kaupunki euroa, , Espoon kaupunki euroa, , Vantaan kaupunki. Riskit Toiminnan merkittävin riski oli maksuvalmiuden säilyttäminen. Yhtiön maksuvalmiusaseman turvaaminen pankkitilin luottolimiitin korotuksella sekä lainalla osakkalta mahdollistivat yhtiön toteuttamien ohjelmien ja projektien täysimääräisen toteuttamisen toteutettujen hankesiirtojen ohella. Henkilöstö Culminatumin henkilömäärä jakson lopussa oli 35, mikä oli 13 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2012 lopussa. Palkkakulut olivat jaksolla euroa, mikä oli 33 % vähemmän kuin vuonna 2012 vastaavalla jaksolla. Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät Rarportointijaksolla yhtiössä käynnistettiin henkilöstön irtisanomiset käytyjen yhteistoimintamenettelyiden pohjalta. Lisäksi aloitettiin hankesiirtojen toteuttaminen yhtiön maksuvalmiusaseman turvaamiseksi sekä toimintojen supistamiseksi. 12 suunnittelusta hankesiirrosta arvoltaan noin 1,5 milj. euroa saatiin vuoden 2013 loppuun mennessä toteutetuiksi kahdeksan siirtoa. Yhtiön hallituksen linjauksen mukaisesti koko yhtiön henkilöstön työsuhteet päättyvät mennessä tuotannollisilla sekä taloudellisilla perusteilla. Yhtiön hallinnointitehtävien hoitamisesta ajanjaksolle on hallituksen päätöksen mukaisesti käynnistetty neuvottelut yhtiön suurimman omistajan Uudenmaan liiton kanssa. Analyysi Toiminnan volyymi Culminatumille kertyi liikevaihtoa 6,6 milj. euroa vuonna 2013, mikä on 5,3 % vähemmän kuin viime vuonna (7,0 milj. euroa vuonna 2012). 6 Osakkuusyhteisöraportti

3 Kannattavuus Kannattavuus käyttökatteena ja liikevoittona mitattuna pysyi samalla tasolla kuin viime vuonna 0,1 % ja riittävällä tasolla kattamaan rahoituskulut. Tulos on lähes nollatulos. Vakavaraisuus Yhtiön vakavaraisuus on vuonna 2013 omavaraisuusasteella mitattuna tyydyttävä, 20,5 %, ja se heikentyi edellisestä vuodesta (27,6 % vuonna 2012). Tasearvo kasvoi 2,2 milj. eurosta 3,0 milj. euroon. Korollista pitkäaikaista vierasta pääomaa ei ole, mutta yhtiöllä on lainaa tililimiitin muodossa joka näkyy taseessa korollisena lyhytaikaisena vieraana pääomana. Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus on kasvanut edellisestä tilikaudesta. Velkojen osuus liikevaihdosta on 35,4 % vuonna 2013, kun se vuonna 2012 oli 22,7 %. Maksuvalmius Yhtiön maksuvalmiutta on saatu parannettua ja se on pysynyt tyydyttävällä tasolla 1,2 vuonna 2013 quick ration tunnusluvulla mitattuna (1,4 vuonna 2012). Lyhytaikaiset velat ovat kasvaneet edellisestä tilinpäätöksestä. Likvidejä rahavaroja ei ole. Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli raportointikauden lopussa 35 henkilöä (edellisvuonna 47). Liikevaihtoa per henkilö kertyi euroa. Liikevaihto per henkilö on laskenut viime vuodesta 13,2 % jolloin vastaava tunnusluku oli euroa. Osakkuusyhteisöraportti

4 Muiden tunnuslukujen kehitys ,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Omavaraisuus 57,0 27,6 20,5 Sijoitetun pääoman tuotto Maksuvalmius, Quick ratio 0,3 0,4 0,3 2,3 1,4 1,2 8 Osakkuusyhteisöraportti

5 TULOSLASKELMA Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2012 Muutos Liikevaihto Muut tuotot Kokonaistuotot Aineet, tarvikkeet Palveluostot Henkilöstökulut Muut kulut Käyttökate Poistot Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Verot Nettotulos Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Poistoero Tulos (voitto/tappio) TUNNUSLUVUT Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2012 Liikevaihto Käyttökate (%) 0,1 % 0,1 % Liikevoitto (%) 0,1 % 0,1 % Nettotulos (%) 0,0 % 0,0 % Tulos (%) 0,0 % 0,0 % Henkilöstömäärä (kpl) Liikevaihto/Henkilö Omavaraisuus (%) 20,5 % 27,6 % Suhteellinen velkaantuneisuus (%) 35,4 % 22,7 % ROE, oman pääoman tuotto (%) 0,0 % 0,0 % ROI, sijoitetun pääoman tuotto (%) 0,3 % 0,4 % Quick ratio ( 0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä) 1,2 1,4 Current ratio (< 1 heikko, 1-2 tyydyttävä, > 2 hyvä) 1,2 1,4 Osakkuusyhteisöraportti

6 TASE VASTAAVA Tilinpäätös Tilinpäätös Aineettomat hyödykkeet 0 0 Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihto-omaisuus 0 0 Saamiset Rahoitusarvopaperit 0 0 Rahat ja pankkisaamiset 0 0 Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä VASTATTAVA Osakepääoma Arvonkorotusrahasto 0 0 Muut omat rahastot Ed tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä Poistoero 0 0 Vapaaehtoiset varaukset 0 0 Pakolliset varaukset 0 0 Vieras pääoma, pitkäaikainen 0 0 Vieras pääoma, lyhytaikainen Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä RAHOITUSLASKELMA Tilinpäätös Tilinpäätös Liikevoitto Poistot Rahoitustuotot ja kulut Verot 0 0 Satunnaiset erät 0 0 Muut oikaisut 0 0 Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta (Tulorahoitus) Lainakannan muutokset 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat tilikauden alussa Kassavarat tilikauden lopussa Osakkuusyhteisöraportti

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Urakointi O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN

SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013 (tilintarkastettu) SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2014 kello 10.00 Tammi Joulukuu 2013:

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCONIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 - Tulos ennen veroja kasvoi 26,7 prosenttia 24,2 milj. euroon (19,1 milj. euroa) - Liikevaihto kasvoi 88,6 milj.

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 %

SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (tilintarkastettu) SIILI KASVOI YLI 50 % JA PARANSI EDELLEEN KANNATTAVUUTTAAN, KÄYTTÖKATE KASVOI 70 % Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2015 kello 10.00 Tammi Joulukuu

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003

TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003 Tieto-X Oyj Pörssitiedote 22.10.2003 1 (6) TIETO-X OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-30.9.2003 Tieto-X:n liikevaihto kasvoi edelleen, kannattavuus heikkeni hieman. Tieto-X:n liikevaihto jatkoi edelleen

Lisätiedot

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009

AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 1 OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 AFFECTO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2010 klo 9.30 AFFECTO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT MEUR 1-3/10 1-3/09 2009 Liikevaihto 25,7 27,5 103,0 Segmenttien

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu

SISÄLLYSLUETTELO. Kauppakorkeakoulu VUOSIKERTOMUS SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 2 Yhtiöstä lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 2010 5 Tilinpäätös 10 Liitetiedot 16 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995

Oy Samlink Ab 1997 1996 1995 VUOSIKERTOMUS 1997 SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 SAMLINKIN LIIKETOIMINTA 4 TILINPÄÄTÖS 7 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 7 TULOSLASKELMA 9 TASE 10 RAHOITUSLASKELMA 12 TASEEN LIITETIEDOT 13 TILIKAUDEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

HERANTIKSEN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA

HERANTIKSEN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA HERANTIKSEN TILINTARKASTAMATON OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2014 PÄÄTTYNEELTÄ KOLMEN KUUKAUDEN KAUDELTA Pääkohdat ensimmäiseltä vuosineljännekseltä Hermo Pharma Oy (Hermo tai Yhtiö) toteutti yhtiökokouksen 14.11.2013

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma.

Vuosikertomus 2003. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen puheenjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Tuloslaskelma. Vuosikertomus 2003 Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen puheenjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Taseen ulkopuoliset sitoumukset Liitetiedot Tunnusluvut Tilikauden tulos ja

Lisätiedot