Lääkkeitä asuntopolitiikan ongelmiin -keskustelupaperi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääkkeitä asuntopolitiikan ongelmiin -keskustelupaperi"

Transkriptio

1 Lääkkeitä asuntopolitiikan ongelmiin -keskustelupaperi Vihreälle eduskuntaryhmälle asuntopolitiikan parantaminen on ollut tärkeä perhe- ja kaupunkipoliittinen tavoite koko vaalikauden. Hallitusohjelmassa sovitut hyvät tavoitteet ovat valitettavasti jääneet pitkälti toteutumatta. Siksi katsomme välttämättömäksi, seuraavassa hallitusohjelmassa asuntopoliittisista uudistuksista sovitaan aiempaa tiukemmin. Tämän hallituskauden kokemusten perusteella olisi parempi antaa asuntopolitiikkaa ympäristöministerin hoidettavaksi. 1. Kasvupaikkakuntien asuntotuotantoon lisää resursseja 1.1. Aravajärjestelmän ongelmat korjattava Aravajärjestelmä ei kaikilta osin ole ongelmaton tapa turvata sosiaalinen asuntotuotanto, mutta kun parempaankaan ei ole löytynyt poliittista kannatuspohjaa, on järjestelmään liittyvät ongelmatkorjattavaviipymättä. Ongelmat: 1. Aravalainojen korkea korko ja aravajärjestelmän epäedulliset lainaehdot. Asumisoikeusasuntojen ja vuokra- asuntojen aravalainojen korot ylittävät tällä hetkellä markkinaehtoisten lainojen korot ja asuntojen vuosimaksut ovat korkeita. Nykyisillä aravakoroilla ei käynnisty uustuotantoa ja vanhojen aravalainojen lainaehdot estävät talojen oikea- aikaisen peruskorjauksen. Aravajärjestelmän lainaehtojen muuttaminen on välttämätöntä, jotta aravavuokrat saadaan tulorajojen perusteella asuntoihin valittavien asukkaiden tuloihin ja tulokehitykseennähdenkohtuulliselletasolle. 1

2 2. Aravavuokra- asuntojen hidas kierto. 1. Aravavuokrien kohtuullistaminen edellyttääensimmäisen vuosimaksun määrän alentamista nykyisestä 3,8 %: sta ja aravalainojen koron alentamista markkinakorkoja alemmaksi. Asumisoikeusasuntojen lainoihin on tehtävä vastaavat muutokset. 2. Seuraavassa hallitusohjelmassa on aravavuokra- asunnon " periytyminen " sukupolvelta toisille tehtävä mahdolliseksi vain siinä tapauksessa, myös perillinen mahtuu vuokraehtoihin liittyviin tulorajoihin. Aravavuokra- asuntojen kiertoa on nopeutettava myös tekemällä mahdolliseksi se, asukkaan tulojen noustessa häneltä voidaan periä hieman korkeampaa vuokraa. Mahdolliseksi on tehtävä myös se, asukas voi tulojen parantuessa halutessaan lunastaa vuokra- asunnon itselleen. Emme pyri siihen, tulojen noustessa yli aravarajojen asukas joutuisi muuttamaan pois asunnostaan. Päinvastoin vihreiden asuntopolitiikan keskeisenä tavoitteena on, syntyisi mahdollisimman vähän sosiaalisesti yksipuolisia asuinalueita Rakentamaton maa saatava rakennuskäyttöön Kasvupaikkakunnilla on olemassa olevan yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, tehokas rakentaminen asetettava etusijalle asuntorakentamisessa. Tiivis yhdyskuntarakenne vähentää liikennetarvetta, energiankulutusta ja päästöjä ja parantaa palvelujen saatavuutta. Asuntoalueiden rakentamisessa on otettava huomioon tietoverkkojen käyttömahdollisuuksien lisääminen ja etätyömahdollisuudet ( tietoverkot/ valokaapeli jokaiseen asuntoon, korttelityöpaikkojen varaaminen asuntoalueille jne.). Asuntoalueet on rakennettava olemassa olevien tai samaan aikaan asuntoalueen kanssa rakennettavien joukkoliikenneyhteyksien varrelle. Ongelma: 1. Asuntorakentamiseen soveltuvien kohtuuhintaisten rakentamattomien tonttien puute ja kuntien niukat resurssit kaavoitukseen ja kunnallistekniikan rakentamiseen. 2. Valtion osuus raideliikenteen tukemiseen ei riitä suurten kaupunkien aluekehityksenkannaltatarpeellistenhankkeidenkäynnistämiseen. 2

3 3. Kaavavalitukset hidastavat rakennusprosessien etenemistä. 1. Rakentamattoman maankiinteistöveroa nostetaan. 2. Suurimpien kaupunkienraiderakentamiseen tarkoitettu valtion tuki nostetaansamalletasollekuinmitäseontierakentamisessa. 3. Kaavoista tehtävien valitusten ongelma on valitusprosessien kesto, ei valitusoikeus sinänsä. Oikeusistuimille on annettava lakiin perustuva oikeus ottaa yhteiskunnallisesti merkittävät hankkeet käsittelyyn välittömästi. 2. Markkinoille lisää perheasuntoja Lapsiperheitä suosiva asuntopolitiikka on tehokkainta perhepolitiikkaa. Perheillä pitää olla varaa perheasuntoon silloin kun sitä tarvitaan. Nykyisin lapsiperheet asuvat ahtaasti ja perheasuntoihin päästään usein vasta siinä vaiheessa, kun lapset ovat jo lentämässä pesästä. Perheiden keskimääräinen lapsiluku on kasvanut ja riittävän suurista perheasunnoista alkaa olla pulaa markkinoilla. Isoja perheasuntoja on rakennettava tarpeeksi. On myös tehtävä nykyistä houkuttelevammaksi muuttaa pienempään asuntoon sen jälkeen, kun lapset ovat lähteneet kotoa, jotta nämäkin asunnot vapautuisivat lapsiperheille. Ongelmat: 1. Perheasunnoista on markkinoilla pulaa. 2. Kasvukeskuksissa ongelmana on se, keskustojen isoissa asunnoissa asuu varakkaita vanhempia pariskuntia tai leskiä, joiden ei kannata muuttaa pois suurista asunnoistaan. 1. Sekä kunnallisessa aravavuokratuotannossa on lisättävä perheasuntotuotantoa. 2. Aivan uusi, mutta tehokas keino ongelman helpottamiseksi onluoda iäkkäille ihmisille/ eläkeläisille mahdollisuus vaihtaa iso asunto pienempäänsiten, 3

4 verotuksella tehdään mahdolliseksi se, isosta asunnosta pienempään vaihdettaessa voi myyntivoittona käteen jäävän välisumman rahastoida hoito- tai eläkevakuutukseen ts. omaan käyttöön. 3. Pääkaupunkiseudulle sitova asuntopolitiikan toimenpideohjelma Helsingin seudun asuntopolitiikan ongelmat ovat omaa luokkaansa ja vaativat erillisen asuntopoliittisen toimenpideohjelman, jonka valmisteluun on sekä pääkaupunkiseudun kuntien maan hallituksen sitouduttava. Helsingin seudun tasapainoisen kasvun ja sosiaalisen tasa- arvon turvaaminen tuskin onnistuu ilman kuntien välistä koordinointia. Ongelma: 1. Helsingin seudun kuntien ja kaupunkien välinen kilpailu hyvätuloisista asukkaista lisää sosiaalista epätasa- arvoa alueiden välillä. Maankäyttö ja asuntotuotanto ovat alueita, joilla Helsingin seudun kaupunkien kehitykseen liittyvät ongelmat ovat suurimpia ja joissa yhteistyöstä olisi eniten hyötyä. Näihin samoihin ongelmiin liittyy kuitenkin myös kaupunkien välistä kilpailua mm. vuokra- asuntotuotannossa, joka on omiaan ehkäisemään yhteistyötä. Esimerkiksi kokonaan vailla asuntoa olevien tilanteen helpottamiseksi tekivät pääkaupunkiseudun kunnat osana hallituksen asuntopoliittista ohjelmaa pääkaupunkiseudun toimenpideohjelma. Sen tavoitteena on tuottaa pääkaupunkiseudun asunnottomille vuosittain 1000 asuntoa vuosina Tällä hetkellä näyttää kuitenkin vahvasti siltä, tätä tavoitetta ei tulla saavuttamaan. Ylipäätään tavoitteen saavuttaminen edellyttää sekä kunta- hallintorajat ylittävää yhteistyötä, asuntotuotannon resurssien turvaamista sekä erillisenasumisentukitoiminnankehittämistä. 2. Valtionosuusjärjestelmä kohtelee kuntia epäreilusti. Nykyinen valtionosuusjärjestelmä ja verotulojen tasausjärjestelmä eivät pysty vastaamaan kunnallisista erityispiirteistä nouseviin ongelmiin sen paremmin muuttotappioalueilla kuin ns. urbaaneilla alueilla, eli kasvukeskuksissa ja niiden ympärille syntyvillä alueilla. Ylipäätään kunnilla on epätasaisesti jakautuvia velvoitteita, jotka tulisi ottaa huomioon valtionosuusjärjestelmän laskentaperusteissa. 4

5 1. Yhteistyön tiivistämiseksihelsingin seudulle tehdään erillinen asuntopoliittinen toimenpideohjelma, jonka valmistelu on annettava valtioneuvoston asettaman pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan keskeiseksi tehtäväksi. Mikäli näyttää siltä, parissa vuodessa ei konkreettisia tuloksia ala syntyä, on hallituksen ryhdyttävä voimakkaampiin toimenpiteisiin pääkaupunkiseudun asuntotuotannon turvaamisessa. Viimeisenä keinona on siirtää pääkaupunkiseudun asuntotuotanto ja yleiskaavoitus YTV: n alaisuuteen. 2. Valtionosuusjärjestelmää uudistetaan. Uudistuksessa pyritään siihen, järjestelmä ottaa paremmin huomioon myös ns. urbaanien alueiden ongelmat kuten esimeriksi kuntiin suuntautuvan muuttoliikkeen, uuden infrastruktuurin rakentamispaineetjne. 5

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset

Asuntokantaa ja väestöä koskevat kehitysnäkymät ja niistä johdetut toimenpidelinjaukset 1 HOLLOLAN KUNNAN ASUNTOSTRATEGIA Johdanto Vaikka asuntoasiat näkyvät tavalla tai toisella eri ohjelmissa (Kaavoitus-ohjelmassa, Vanhuspoliittisessa ohjelmassa, Asunto-ohjelmassa jne. sekä joissakin erillisissä

Lisätiedot

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa

TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa TEIJA OJANKOSKI Selvitys vuokra-asuntotuotannon turvaamiseksi KUUMA-kunnissa Hyvinkää Järvenpää Kerava Kirkkonummi Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula Vihti SISÄLTÖ SIVU ESIPUHE OSA I 1. TOIMEKSIANTO

Lisätiedot

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012

KotiKaupunKina HelsinKi Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Kotikaupunkina Helsinki Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelma 2012 Helsingin kaupunki Talous- ja

Lisätiedot

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020

www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 www.taipalsaari.fi TAIPALSAAREN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2014-2020 Kunnanvaltuuston hyväksymä 22.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu 4 Väestö 5 Toimialat ja työpaikat

Lisätiedot

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna

Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna Ympäristöministeriö Väestöltään vähenevän kunnan asuntokannan tukitoimenpiteiden toimivuus, esimerkkinä Savonlinna LOPPURAPORTTI Helsingissä 10.12.2012 VTM Ossi Paukku Paucus Oy Väestöltään vähenevän kunnan

Lisätiedot

Suurpellosta TALOUS. tietoajan puistokaupunki Espoon sydämeen 1/2007. VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus

Suurpellosta TALOUS. tietoajan puistokaupunki Espoon sydämeen 1/2007. VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus 1/2007 VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus s. 6 Espoon kaupungin projektijohtaja Matti Kokkinen:: Suurpellosta tietoajan puistokaupunki Espoon sydämeen TALOUS Sisältö Uutiset 02 04 06 09 10 11 Uutiset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 Työryhmän ehdotus Helsinki 2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET MINISTRY OF THE ENVIRONMENT VALTIONEUVOSTON ASUNTOPOLIITTINEN

Lisätiedot

Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys. valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista

Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys. valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys ja valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista 2015 HUHTIKUU 2015 Valtapuolueiden edustajat avaavat asuntomarkkina- poliittisia linjauksiaan ASUNTO- JA KIINTEISTÖMARKKINA

Lisätiedot

Lainat ovat edelleen paisuneet

Lainat ovat edelleen paisuneet Lauantai 25. lokakuuta 2014 uusisuomi.fi Lainat ovat edelleen paisuneet Entistä useampi velallinen varautuu korkojen nousuun säästämällä ja muilla keinoilla. Tutkimus, s. 4 6 Päättäjät purkaisivat liiallista

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

MAAPOLIITTINEN OHJELMA

MAAPOLIITTINEN OHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA MAAPOLIITTINEN OHJELMA Kaavoituslautakunta 11.10.2004 202 Kunnanhallitus 08.11.2004 317 Valtuusto 13.12.2004 121 Nurmijärven kunta, kiinteistö- ja mittaustoimi Keskustie 2 B, PL 37, 01901

Lisätiedot

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin

HE 42/2013 vp. enimmäismääriä nostettaisiin, purkuakordin myöntämisedellytyksiä joustavoitettaisiin Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain ja aravarajoituslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007

Asuntorahoitusselvitys 6.9.2007 xx.9.27 3.9.27 1. Asuntorahoitus 1 1.1 Asuntotuotannon rahoitus 2 1.2 Asuntoluottokanta 2 1.3 Asuntolainojen myöntäjät 3 1.4 Pankit asuntolainojen myöntäjinä 4 1.5 Asuntolainojen korot ja korkomarginaali

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA

OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA Vantaan kaupungin lausunto OSA I KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN RA- PORTISTA 1. Osio: Työryhmän analyysi kunta- ja palvelurakenteen kehittämistarpeista ja tavoitteista 1. Miten arvioitte

Lisätiedot

Yrittäjyyden positiivinen kierre

Yrittäjyyden positiivinen kierre Kansanedustaja Eero Lehden raportti Yrittäjyyden positiivinen kierre Kokoomuksen eduskuntaryhmä Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2. Sanasto 9 3. Yrittäjyys Suomessa 12 3.1. Perustietoa yrittäjistä ja yrityksistä

Lisätiedot

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Perhe kannattaa Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Sisältö Esipuhe 1 Mihin perhepolitiikkaa tarvitaan? 3 Perhe on tärkeä yksilölle ja yhteiskunnalle 3 Perheet ovat erilaisia silti samanarvoisia 4 Vanhemmuus

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010

NURMIJÄRVEN KUNTA. Asumisen strategiat 2005-2010 NURMIJÄRVEN KUNTA Asumisen strategiat 2005-2010 Valtuuston hyväksymä 13.12.2004 Sisällysluettelo sivu 1. Johdanto... 2 2. Asumisen strategiat 2000 2010 toteutuminen... 4 3. Nurmijärven asuntokantaa ja

Lisätiedot

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11

1 Maankäyttö 3. 2 Liikenne 4. 3 Joukkoliikenne 5. 4 Asuminen 6. 5 Rakennusvalvonta 8. 6 Ympäristö 9. 7 Jätehuolto 10. 8 Infra 11 Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntien elinvoiman Hallitusohjelmatavoitteett 2011 2015 Suomen Kuntaliitto Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Hyvä rakennettu ympäristö takaa kuntienn elinvoiman 1 Sisältö

Lisätiedot

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma 1 KAUPUNGINVALTUUSTON 03.03.2003 25 HYVÄKSYMÄ Järvenpään kaupungin maapoliittinen periaateohjelma Sisällysluettelo 0. Esipuhe 2 1. Yleistä 2 2. Maankäyttöpolitiikka 3 2.1 Kaavoituspolitiikka 3 2.2 Maapolitiikka

Lisätiedot

Markkinakatsaus kevät 2005. Asunnot Toimitilat

Markkinakatsaus kevät 2005. Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus kevät 2005 Asunnot Toimitilat Markkinakatsaus Huoneistokeskus 2005 Asiakkaat etsivät toimivia, yksilöllisiä tiloja 3 Asunnot Uudisrakentaminen ja palvelujen saatavuus ohjaavat asuntomarkkinoiden

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 työryhmäehdotus (YMO 5/2011 vp Valtiovallan rooli 2010-luvun asuntopolitiikassa)

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 työryhmäehdotus (YMO 5/2011 vp Valtiovallan rooli 2010-luvun asuntopolitiikassa) Kuulemistilaisuus 1 (5) Eduskunnan ympäristövaliokunnalle Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012 2015 työryhmäehdotus (YMO 5/2011 vp Valtiovallan rooli 2010-luvun asuntopolitiikassa)

Lisätiedot

Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012

Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 Uudistuva kaupunki HOT-R -tutkimushankkeen loppuraportti Aalto-yliopisto 2012 2 Tämä kirja on Aalto-yliopistossa vuosina 2010

Lisätiedot

ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 PORNAISTEN KUNTA

ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 PORNAISTEN KUNTA ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 PORNAISTEN KUNTA PORNAISTEN ASUNTOPOLIITTINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2015 2018 1. JOHDANTO Pornaisten kunta on ollut ainoa metropolialueen kunta, jolla ei tähän

Lisätiedot

Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja Uudenmaan liiton julkaisuja E 95-2007 Uudenmaan liitto Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja Uudenmaan liiton julkaisuja E 95-2007 Kunnan maapoliittinen ohjelma - valmistelijan käsikirja

Lisätiedot

S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003

S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003 S-ASUNNOT OY:N MALMIN ÄSSÄKOTEIHIN VALITSE- MATTA JÄÄNEET ASUNNONHAKIJAT VUONNA 2003 Maria Laurila Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin yksikkö Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ Laurila,

Lisätiedot