AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON TOIMINTAVUOSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON TOIMINTAVUOSI"

Transkriptio

1 . AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON TOIMINTAVUOSI 2012 Hallitus Arene Toimintakertomus 2012 Hallitus

2 KERTOMUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINNASTA VUONNA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 2 Puheenjohtajan katsaus 3 1 ARENE RY:N TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET 4 2 VARSINAINEN TOIMINTA 2.1 Yhdistyksen resurssit ja sen tuottamat palvelut Toimintasuunnitelmaan v kirjattujen toimintojen 5 toteutumisen arviointi 2.3 Muu toiminta 9 SIVU 3 ARENEN YHDISTYSTOIMINNOT VUONNA Yhdistyksen kokoukset Rehtorikokoukset Hallituksen toiminta Lausunnot ja kannanotot 11 4 KEHITTÄMISTOIMINTA 11 5 TALOUS 11 LIITTEET LIITE 1 Yhdistyksen jäsenet LIITE 2 Lausunnot, kannanotot ja esitykset LIITE 3.1 Valiokunnat ja työryhmät vuonna LIITE 3.2 Projektit vuonna Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

3 Puheenjohtajan katsaus Arenen toimintavuoden tärkeimpänä tavoitteena oli vaikuttaa ammattikorkeakoulu-uudistuksen etenemiseen ja sisältöön. Vuoden aikana lain valmistelu eteni pääpiirteissään Arenenkin asettamien linjausten mukaisesti. Arene linjasi syksyllä 2011 uudistuksen päätavoitteet seuraavasti; Ammattikorkeakoulut ovat kansainvälisesti arvostettuja, autonomisia ja vastuullisia osaajien kouluttajia, alueellisen kilpailukyvyn rakentajia, työelämän uudistajia sekä innovaatioiden kehittäjiä. Lainsäädännön valmistelu eteni lähes suunnitellussa aikataulussa, mutta Arenen esityksistä huolimatta ammattikorkeakoulujen oikeushenkilöaseman ja rahoituksen siirtäminen 100-prosenttisesti valtiolle jäivät toteutettavaksi uudistuksen toisessa vaiheessa. Arenen talous- ja rahoitusvaliokunta sekä lakivaliokunta tekivät vuoden aikana merkittävän työpanoksen ottamalla kantaa valmistelussa olleisiin ammattikorkeakoululainsäädännön sekä rahoituksen periaatteisiin ja yksityiskohtiin. Keskustelua herätti erityisesti toimilupakierroksen nopea aikataulu ja kriteerien määrittely sekä mahdollisten määräaikaisten toimilupien perustelut ja määräajan pituus. Rahoituslainsäädännön valmistelussa puolestaan keskustelua herätti eniten tutkintojen määrään ja opintojen etenemiseen asetettu voimakas painotus sekä toisaalta TKI-toiminnan rahoituksen osuus yksikköhintarahoituksessa. Lisäksi tulevan lainsäädännön mukaisten koulutusvastuiden määrittely työllisti Arenen koulutusalakohtaisia työryhmiä poikkeuksellisen paljon. Samanaikaisesti kehitettävän uuden korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kehittäminen on vaatinut runsaasti valmistelua ja kannanottoja. Lakiesitys menee eduskuntaan keväällä Eduskuntakäsittely tulee olemaan ratkaiseva vaihe lainsäädännön lopullisten linjausten määrittelyssä. Arenen tavoitteena on yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa saada mahdollisimman selkeät ohjeet ylläpitäjille toimilupahakemusten jättämiseksi syksyllä Näiden todella merkittävien lainsäädäntöuudistusten lisäksi ammattikorkeakoulujen rahoituksesta on päätetty leikata keskimäärin 15 prosenttia vuoteen 2015 mennessä. Arenen kannanotoista huolimatta vuoden 2013 indeksi päätettiin jäädyttää. Jatkossa Arenen tavoitteena on saada palautettua indeksi mahdollisimman nopeasti ja huolehtia siitä, että ammattikorkeakoulukenttään ei enää tällä hallituskaudella osoiteta lisälekikkauksia. Kansainvälisesti Arene keskittyi toimimaan aktiivisesti eurooppalaisen UASNET-verkoston kautta sekä kehittämään pohjoismaista korkeakouluyhteistyötä. Kulunut vuosi oli Arenen toiminnassa kiireinen lähinnä lainsäädännön ja lukuisten samanaikaisten ammattikorkeakoulujärjestelmää koskevien kehityshankkeiden valmistelun vuoksi. Arenen toiminnan vilkkautta kuvaa hyvin esimerkiksi se, että vuoden 2012 aikana annettiin yli 30 lausuntoa. Vuosi 2013 tulee olemaan merkittävä vuosi, kun ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan ja ammattikorkeakoulut valmistautuvat uusiin koulutusvastuisiin samanaikaisesti merkittävien kustannusleikkausten kanssa. Arenelle tämä ennakoi jopa entistä aktiivisempaa toiminnan vuotta. Erityisinä tehtävinä ovat lainsäädäntöön vaikuttaminen eduskunnassa kevätkaudella, toimilupien valmistelu- ja päätösprosessiin vaikuttaminen sekä toimivan ja laadukkaan maanlaajuisen ammattikorkeakoulujärjestelmän tulevaisuuden turvaaminen. Markku Lahtinen puheenjohtaja Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

4 KERTOMUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINNASTA VUONNA ARENE RY:N TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET Yhdistyksen tavoitteena on toimia korkeakoulupolitiikan kotimaisena ja eurooppalaisena vaikuttajana ja edunvalvojana. Yhdistys toimii ammattikorkeakoulukentän sisäisenä yhdistäjänä ja tiedonkulun edistäjänä. Yhdistys palvelee ammattikorkeakouluja luomalla edellytyksiä korkeatasoiselle työelämälähtöiselle korkeakoulutus- sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu tilaisuuksiin ja työryhmiin, joissa käsitellään periaatteellisia ja laajakantoisia ammattikorkeakouluja koskevia yhteisiä asioita ja järjestää toimintaansa liittyviä, yhteisiä asioita koskevia seminaareja, kokouksia, opintomatkoja ja muita erilaisia koulutus- ja asiantuntijatilaisuuksia. Yhdistys antaa tehtävänsä puitteissa lausuntoja sekä hyväksyy suosituksia ja julkilausumia. Yhdistys voi suorittaa myös muita ammattikorkeakoulujen tai valtiovallan sille uskomia tehtäviä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä hankittuaan asianomaisen luvan. Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi liittyä ammattikorkeakoulun rehtori. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voi liittyä ammattikorkeakoulun ylläpitäjänä toimiva oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. 2. VARSINAINEN TOIMINTA 2.1 Yhdistyksen resurssit ja sen tuottamat palvelut Rehtorineuvoston toimisto sijaitsee Suomen Tiedeseuran omistamissa toimitiloissa Pohjoisella Makasiinikadulla Helsingissä. Rehtorineuvosto toimii yhteisissä toimitiloissa Suomen yliopistot UNIFI ry:n kanssa. Yhdistyksen toiminnanjohtajana on toiminut KT, dosentti Timo Luopajärvi sekä toimistonhoitajana HSO-sihteeri Eija Antila. Arene ry:n viestintä- ja markkinointitehtäviä ovat hoitaneet Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti alkaen Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijaharjoittelija Mikael Lehessaari. Rehtorineuvosto on koordinoinut ammattikorkeakoulujen yhteisiä koulutustapahtumia ja seminaareja tiedottamalla, käynnistämällä ja myös niitä toteuttamalla. Ammattikorkeakoulujen asiantuntemusta ja osaamista on näin hyödynnetty koko ammattikorkeakoulusektorin toimintojen ja henkilöstön kehittämisessä. Keskeisimmät vuoden aikana toimintaa ohjanneet toiminnot olivat hallitusohjelmassa päätetty sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa tarkennettu ammattikorkeakoulu-uudistuksen käytännön toteutuksen suunnittelu sekä hallitusohjelmassa päätettyjen talouden leikkausten toteutuksen valmistelu. Hallitusohjelmassa päätetty uudistus tarkentui kehittämissuunnitelmassa toteutettavaksi kahdessa vaiheessa. Uudistuksen ensimmäisen vaiheen valmistelu jatkui koko toimintavuoden ja kiteytyi syksyn aikana lausunnolle tulleeseen ammattikorkeakoululain sekä rahoituslain tar- Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

5 kistamiseen. Rahoituslain yhteydessä valmisteltu tuloksellisuuteen perustuvan rahoitusmallin käyttö herätti laajaa keskustelua ammattikorkeakoulujen ja Arenen kentässä. Arenen lausunto ammattikorkeakoululain ja rahoituslain uudistamisesta, jossa erityisesti pyrittiin varmistamaan myös uudistuksen toisen vaiheen toteutuminen tällä hallituskaudella, herätti keskustelua sekä Arenen jäsenten että myös sidosryhmien keskuudessa. Hallitusohjelmassa esitettyihin leikkauksiin liittyen paljon julkisuutta saanut tutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikkojen leikkauspäätös tuli maaliskuussa. Tämä ja kehysriihessä päätetyt budjetin kokonaisleikkaukset vuosille käynnistivät vuoden aikana jokaisessa ammattikorkeakoulussa leikkausten käytännön valmistelut ja käynnistivät useimmissa ammattikorkeakouluissa YT-neuvottelut toimintavuoden aikana. Lisäksi useissa ammattikorkeakouluissa on käynnistetty rakenteellisten säästötoimien valmistelut. Esimerkkeinä voidaan mainita osakeyhtiöittämisen valmistelut, ammattikorkeakoulujen tiivistyvän yhteistyön käynnistäminen sekä yhden fuusion valmistelu. Arene on toimintavuoden aikana laatinut lukuisia lausuntoja ja kannanottoja ammattikorkeakouluuudistuksen, rahoitusmallin uudistamisen ja säästöjen toteuttamisen osalta. Niillä on pyritty vaikuttamaan sekä valmisteluun että päättäjiin. Arenen hallituksen keskeinen huoli on ollut uudistuksen kokonaisuuden toteuttaminen hallitusohjelmassa esitetyn mukaisena tämän hallituksen aikana. Siksi Arene on lausunnoissaan ja kannanotoissaan korostanut uudistuksen toisen vaiheen tavoitteiden, sisältöjen ja aikataulujen tuomista mukaan valmisteluun niin vahvasti, että päättäjät sitoutuvat koko uudistuksen toteuttamiseen tällä hallituskaudella. 2.2 Toimintasuunnitelmaan v kirjattujen toimintojen toteutumisen arviointi: Ammattikorkeakoulu-uudistus 1) Uudistuksen tavoitteena tulee olla ammattikorkeakoulu, joka on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: - osaajien kouluttaja - alueellisen kilpailukyvyn rakentaja - työelämän uudistaja - innovaatioiden kehittäjä Uudistuksen tavoitteen mukaiseen toteutumiseen vaikutettiin kannanotoin, lausunnoin ja aktiivisella osallistumisella uudistuksen ohjausryhmän työhön ja muuhun valmisteluun. 2) Ammattikorkeakoulujen uudistamiseen sekä ammattikorkeakoululain ja rahoituslain valmisteluun vaikutettiin valmistelijoiden, poliittisten päättäjien ja sidosryhmien kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Arenen sisällä valmistelua toteuttivat hallituksen kanssa yhteistyössä lakivaliokunta sekä talous- ja rahoitusvaliokunta. 3) Arene on pyrkinyt vaikuttamaan yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa päättäjiin korkeakoulujen rakenteellisessa kehittämisessä niin, että tasavertaiset ja -laatuiset korkeakoulutuksen palvelut varmistetaan koko maassa. 4) Koulutusvastuun käsitteen tarkentamiseksi ja alakohtaisten koulutusvastuiden sekä hakukohteiden tarkentamiseksi toimintavuoden aikana käynnistettiin kehittämistyö, jonka kehittämisryhmänä toimi toiminnan johtajan ja kolmen vararehtorin (Päivi Karttunen, TAMK, Heikki Malinen, JAMK ja Mervi Vidgrén, Savonia) työryhmä. Työryhmän valmistelutyön tukena käytettiin Arenen koulutusalakohtaisia kehittämisryhmiä sekä ammattikorkeakoulujen opetuksesta vastaavia vararehtoreita Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

6 2.2.2 Koko maan kattava ammattikorkeakoulutus Ministeriön kannanotoissa on todettu että ammattikorkeakoulutusta tulee olla saatavilla koko maan alueella. Monilla paikkakunnilla ammattikorkeakoulut ovatkin kehittäneet yhteistyötä sekä työnjakoa yliopistojen kanssa. Arene on pyrkinyt edesauttamaan korkeakoulukentän yhteistyötä Suomen yliopistot UNIFI ry:n kanssa. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistä AHOt-hanketta on jatkettu koordinaattoreina Turun yliopisto ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu. Toimintavuoden aikana käynnistettiin edellisen jatkohankkeena osaaminen opetussuunnitelmissa ESR-hanke, jonka koordinaattoreina ovat Turun yliopisto ja Hämeen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu. Yhteisiä korkeakoulujen visioseminaareja ei tänä vuonna toteutettu. Puheenjohtajien yhteistapaamisia järjestettiin 2. Korkeakoulupoliittisiin linjauksiin vaikutettiin edustuksilla korkeakoulujen kehittämishankkeissa sekä linjauksista annettavien lausuntojen yhteisvalmistelulla Kansainvälisesti kilpailukykyinen korkeakoulutus 1) Arene on vahva toimija ammattikorkeakoulujen eurooppalaisen UASNET-verkon toiminnassa ja kehittämisessä. Toimintavuonna verkoston varapuheenjohtajana on toiminut Arenen varapuheenjohtaja Henrik Wolff ja ohjausryhmän jäsenenä toiminnanjohtaja. Keskeisiä toimintoja ovat olleet; verkoston toiminnan organisointi ja vakiinnuttaminen, aktiivinen osallistuminen ohjausryhmän työskentelyyn, vaikutus komissioon, verkoston eri maiden korkeakoulujen keskinäisen yhteistyön lisääminen, pääsihteerien ja toiminnanjohtajien yhteistyö. Verkosto järjesti syys-lokakuun vaihteessa yhteisen konferenssin Braganzassa Portugalissa, johon Suomesta osallistui 10 henkilöä. 2) Bolognan prosessin ministerikokouksen (Bukarest, keväällä 2012) julkilausumaan vaikutettiin EURASHE-UASNET yhteistyön kautta 3) Toimintavuoden aikana vahvistettiin yhteistyötä EURASHEn kanssa. Sen sijaan yhteistyö ja jäsenyydet EUAn kanssa ovat edelleen avoinna. 4) Yhteistyötä Nordiska Universitet Samarbeten (NUS) pyrittiin kehittämään toimintavuoden aikana. Tätä työtä tulee edelleen jatkaa. 5) Koulutusviennin kehittämiseen ja sitä koskevien säädösten helpottamiseen pyrittiin vaikuttamaan sekä lausunnoin että kannanotoin seminaareissa ja päättäjien tapaamisissa. 6) Ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusindikaattoreiden kehittämiseen osallistuttiin valtakunnallisten indikaattorityöryhmien jäsenyyksien avulla sekä AMKTutka-verkoston työssä Ammattikorkeakoululla on selkeä rooli yhteiskunnassa 1) Arenen ja ammattikorkeakoulujen yhteistä viestintäohjelmaa toteutettiin v viestintäsuunnitelman mukaisesti. Viestintävaliokunnan työllä on lisätty ammattikorkeakoulujen tunnettuutta sekä tiedottein että medialle järjestetyin tilaisuuksin. 2) Maisterinimikkeen ja englanninkielisen UAS-nimen käyttöönottamiseksi on toimintavuoden aikana tehty lukuisia esityksiä, mutta konkreettisia tuloksia ei ole toimintavuoden aikana saavutettu. Käytännössä UAS-nimikkeen käyttö on vakiintunut ammattikorkeakoulujen nimenä kansainvälisessä toiminnassa. Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

7 2.2.5 Alueiden sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen hyvinvoinnin kehittäminen 1) Arene on tukenut ammattikorkeakouluja niiden toimissa alueellisen yhteistyön kehittämiseen kannanotoin ja lukuisin yhteistyöseminaarein toimintavuoden aikana. 2) Alueellisten innovaatiokeskusten toiminnan tukemiseen ei ole Arenen osalta kyetty vaikuttamaan Rahoitusjärjestelmän uudistaminen 1) Ammattikorkeakouluille hallitusohjelmassa esitettyjen leikkausten toteuttamiseen on pyritty vaikuttamaan niin, etteivät leikkaukset vaarantaisi järjestelmän toimintakykyä. Leikkausten korvaamiseksi on pyritty vaikuttamaan aktiivisesti uusien rahoitusmahdollisuuksien saamiseen ammattikorkeakoulujen toimintaan. Joitakin alustavia mahdollisuuksia esimerkiksi TKI-toiminnan lisärahoittamiseksi on saatu, mutta konkreettisia päätöksiä näistä ei ole. Lähes kaikki ammattikorkeakoulut ovatkin joutuneet käynnistämään YT-menettelyt toimintamahdollisuuksiensa turvaamiseksi tulevien leikkausten vuoksi. 2) Ammattikorkeakoulujen rahoitusuudistuksen valmisteluun osallistuttiin valmisteluryhmien jäsenyyksien sekä Arenen talous- ja rahoitusvaliokunnassa valmisteltujen ja hallituksessa hyväksyttyjen linjausten mukaisesti Työelämälähtöisyys 1) Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan tunnettuutta on pyritty lisäämään TKI-työryhmän yhteistyöllä tutkimusjohtajien verkoston sekä AMKTutkan kanssa. Ammattikorkeakoulujen TKI-päivät järjestettiin Arenen ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun yhteistyönä helmikuussa ) Yhteistyö Akavan kanssa on edelleen vahvistunut toimintavuoden aikana. Arene järjesti Akavan kanssa yhteistyöseminaarin kesäkuussa rehtorien kesäkokouksen yhteydessä kesäkuussa Jyväskylässä. Lisäksi Akava oli pääyhteistyökumppanina AMK-päivät 2012 järjestelyissä yhteistyössä Arenen ja Arcadan kanssa. Joulukuun rehtorikokouksen yhteydessä pidettiin Arenen ja Akavan seminaari teemana ammattikorkeakoulu-uudistuksen ja säästötavoitteiden toteutuminen. 3) STTK:n kanssa jatkettiin työelämätietousstipendiyhteistyötä. Stipendi jaettiin ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämishankkeen päätösseminaarissa marraskuussa Helsingissä. Arenen ja STTK:n yhteinen seminaari toteutettiin rehtorikokouksen yhteydessä helmikuussa Levillä. 4) EK:n kanssa jatkettiin vakiintunutta kaksi kertaa vuodessa toteutuvaa tapaamiskäytäntöä Ammattikorkeakoulujen rooli TKI-toiminnassa 1) Arene on kannanotoillaan ja lausunnoillaan pyrkinyt edistämään Tutkimus- ja innovaationeuvoston linjausten toteutumista. Arenen edustajana tutkimus- ja innovaationeuvostossa toimii rehtori Anneli Pirttilä Saimaan ammattikorkeakoulusta. 2) TKI-toiminnan perusrahoitus ollaan saamassa ammattikorkeakoulujen perusrahoitusmalliin todennäköisesti vuoden 2014 alusta toteutuvan rahoitusuudistuksen myötä. Tutkimus- ja innovaationeuvosto on vuoden aikana valmistellut tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toiminta Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

8 ohjelmaa, jossa on myös esityksiä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan ja sen rahoituksen kehittämiseen. 3) Euroopan rakennerahastojen linjauksiin Arene on pyrkinyt vaikuttamaan lausunnoin ja kannanotoin sekä UASNET in käymien neuvottelujen kautta. 4) Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan kansainvälinen arviointi valmistui keväällä. Työryhmän raportti julkistettiin AMK-päivillä Arene on pyrkinyt edistämään raportin esitysten käytännön toteutumista sekä amk-uudistuksen linjauksissaan että vaikuttamalla sidosryhmiin ja päättäjiin Kaupallistamisen ja yrittäjyyden edistäjä 1) Arenen tuki ammattikorkeakoulujen innovaatioiden kaupallistamisen edistämiseen on toteutunut lähinnä TKI-työryhmän kautta. 2) Suomen Yrittäjien, AMKtutkan ja Arenen yhteistyönä toteutettiin laaja kysely yrittäjille heidän kokemuksistaan ammattikorkeakoulujen kanssa tehdystä yhteistyöstä. Raportti julkistetaan tammikuussa Tämän vuoksi luovuttiin toimintasuunnitelmassa esitetystä yrittäjyyssuositusten toteutuksen arvioinnista toimintavuoden aikana Ammattikorkeakoulujen opiskelijat 1) Arene on kannanotoillaan ja lausunnoillaan sekä keskusteluilla poliittisten päättäjien kanssa pyrkinyt vaikuttamaan opiskelijakuntien aseman vahvistamiseen ammattikorkeakoululainsäädäntöä uudistettaessa. 2) Arenen opiskelijavalintaprojekti on jatkanut ammattikorkeakoulujen yhteisvalinnan kehittämistä ammattikorkeakoulujen oman rahoituksen tuella. Projekti on pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kehittämistyöhön. 3) Arene on osallistunut lausunnoin ja kannanotoin keskusteluun aliedustettujen ryhmien koulutuksesta ja koulutuksen esteettömyyden parantamisesta. 4) Arene on osallistunut yhteistyössä STM:n ja SAMOKin kanssa opiskelijaterveydenhuollon pilottikokeilujen toteutumisen seurantaan. Arene on esittänyt kokeilun mukaisen toteutuksen laajentamista kaikkiin ammattikorkeakouluihin. 5) Arene toimii aktiivisessa yhteistyössä SAMOKin kanssa lausuntojen ja kannanottojen valmistelussa, seminaareissa sekä työryhmissä. Toimintavuoden aikana on jatkettu yhteistä OPALA-kyselyn kehittämishanketta yhteistyössä opiskelijoiden tutkimussäätiön (OTUS) kanssa. 6) Opiskelijastipendikäytäntöä yhteistyössä S-ryhmän ja Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun kesken kehitettiin siten, että jatkossa puhutaan S-stipendistä ja uuden käytännön mukainen stipenditoteutus tehdään vuonna ) Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry:n opiskelijastipendit parhaista työelämän kehittämishankkeesta jaettiin TKI-päivillä helmikuussa. Stipendikäytäntöä jatkettiin myös toimintavuonna ja vuoden 2012 stipendit jaetaan TKI-päivillä helmikuussa Ammattikorkeakoulujen henkilöstö 1) Arene on pyrkinyt tukemaan yhteistyössä OAJ:n ja muiden henkilöstöjärjestöjen kanssa ammattikorkeakouluja leikkausten aiheuttamien henkilöstöjärjestelyjen toteuttamisessa. Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

9 2) Arene on toimintavuoden aikana käynyt lukuisia neuvotteluja henkilöstöjärjestöjen, erityisesti OAJ:n kanssa siitä, kuinka pyritään toteuttamaan ammattikorkeakoulu-uudistus yhteistyössä henkilöstön kanssa tavoitteiden mukaisesti ja laadukkaasti. 3) Arene on toimintavuoden aikana osallistunut seuraavien yhteistyötä lisäävien seminaarien järjestämiseen ja valmisteluun: AMK-päivät 2012(Arcada ja Akava) ja AMK-päivät 2013 (TurkuAMK, Akava ja STTK), ammattikorkeakoulujen ylläpitäjien ja johdon seminaari marraskuussa 2012, ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät 2012 (Savonia), ammattikorkeakoulujen viestintäpäivät 2012 (Centria) sekä ammattikorkeakoulujen TKI-päivät 2012 (PKAMK) ja ammattikorkeakoulujen TKI-päivien 2013 valmistelu (HAMK). 2.3 Muu toiminta Ammattikorkeakoulujen keskinäistä yhteistyötä Arene on toimintavuoden aikana edistänyt valiokuntiensa ja työryhmiensä kautta. Ammattikorkeakoulujen hallinnon ja rahoituksen uudistamisen osalta pohjatyötä valmistelijoiden käyttöön ovat tehneet lakivaliokunta sekä talous- ja rahoitusvaliokunta. Viestintävaliokunta toteutti toimintavuoden aikana Arenen ja ammattikorkeakoulujen viestintäsuosituksia, järjesti tiedotustilaisuuksia medialle, tapasi median edustajia sekä osallistui viestintäpäivien valmisteluun. Lisäksi viestintävaliokunta toteutti joulukuussa 2012 ammattikorkeakoulujen viestintäjohtajien tutustumismatkan Hollannin ammattikorkeakouluihin ja niiden viestintätoimintaan. Arenen TKI-työryhmä on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä AMKTutka-verkoston sekä tutkimusjohtajien verkoston kanssa. Keskeisenä tavoitteena on ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan tunnettuuden ja rahoituksen kehittäminen. Lisäksi tehtävänä olivat TKI-indikaattorityöhön, TKI-toiminnan kansainväliseen arviointiin osallistuminen sekä arviointiraportin ehdotusten tunnetuksi tekeminen ja toteutumisen edistäminen. Elinikäisen oppimisen työryhmä on osallistunut aktiivisesti keskusteluun tutkintokoulutuksen lisäksi järjestettävien opiskelumahdollisuuksien kehittämiseen ammattikorkeakouluissa. Työryhmä on seurannut ja pyrkinyt vaikuttamaan OKM:ssa toimivien rakennetyöryhmän ja erikoistumiskoulutusta valmistelevan työryhmän toimintaa. Toimintavuoden aikana ammattikorkeakoulujen turvallisuusverkosto on toiminut aktiivisesti korkeakouluturvallisuuden kehittämiseksi. Koulutusalakohtaiset työryhmät ovat toimineet aktiivisesti erityisesti tulevan koulutusvastuun käsitteen tarkentamiseksi sekä koulutusvastuun määrittämiseksi omilla koulutusaloillaan. Opiskelijavalintaprojekti jatkoi rehtorikokouksen päätöksellä ammattikorkeakoulujen oman rahoituksen tuella yhteisvalinnan kehittämistä niin koulutusalakohtaisesti kuin kokonaisuutenakin. Lisäksi projekti on osallistunut korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän kehittämistehtäviin. Yhdistyksen toimisto on palvellut ammattikorkeakouluja kokoamalla ja välittämällä tietomateriaalia sekä osallistumalla eri ministeriöiden ja yhteisöjen sekä Arenen omien kehittämisryhmien työhön. Projektien valmistelu, seuranta ja osittain myös toteutus ovat keskeisiä toimintoja koulutuspoliittisen edunvalvonnan rinnalla. Yhteistyö elinkeinoelämän ja muiden vaikuttajajärjestöjen edustajien kanssa on entisestään laajentunut toimintavuoden aikana. Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

10 Yhdistyksen talouden hoito ja muut lakisääteiset velvollisuudet, rehtorineuvoston ja hallituksen kokousten valmistelu sekä päätösten toimeenpano hallituksen ohjeiden mukaisesti ovat hallituksen toiminnan tukemisen ohella toimiston perustehtäviä. Lisäksi toimisto palvelee ammattikorkeakoulujen ylläpitäjiä, rehtoreita, henkilöstöä ja sidosryhmiä monin eri tavoin. 3 ARENEN YHDISTYSTOIMINNOT VUONNA 2012 Arenen sääntöjen mukaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja toimijat (puheenjohtaja ja hallitus) sekä talousarvio hyväksytään yhdistyksen syyskokouksessa. Edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen hyväksytään yhdistyksen kevätkokouksessa. Arenen vuosittaista toimintaa toteuttavia elimiä ovat rehtorikokous, hallitus sekä Arenen toimisto. Arene tuottaa palveluina seminaareja ja koulutustilaisuuksia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Arenen viestintä keskittyi erityisesti ammattikorkeakoulujärjestelmän tulevaan kehittymiseen vaikuttavien asioiden tunnetuksi tekemiseen, toiminnan tunnettuuden lisäämiseen ja riittävän monipuolisen kuvan antamiseen ammattikorkeakoulujen toiminnasta. Lisäksi Arene järjestää opintomatkoja sekä tuottaa materiaalia ammattikorkeakoulujen ja sidosryhmien käyttöön. 3.1 Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen kevätkokous ja siihen liittyvä seminaari pidettiin Lahdessa Kevätkokouksessa hyväksyttiin vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä. Yhdistyksen syyskokous pidettiin ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille ja johdolle järjestyn seminaarin yhteydessä Tallinnassa Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013 sekä valittiin hallituksen erovuoroisten jäsenten (rehtori Eeva-Liisa Antikainen, Humak ja rehtori Martti Lampela, RAMK) tilalle uudet jäsenet (rehtori Outi Kallioinen, LAMK ja rehtori Turo Kilpeläinen, KAMK). Hallituksen puheenjohtajana jatkaa rehtori Markku Lahtinen, TAMK. Yhdistyksen varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin HTM Leena Kosonen ja varalle HTM Vesa Nykänen. Yhdistyksen kannattajajäsenet ja henkilöjäsenet on esitetty liitteessä Rehtorikokoukset Yhdistys on pitänyt toimintavuoden aikana kahdeksan (8) kokousta, joissa on käsitelty yhteensä 154 asiakohtaa. Rehtorikokous on pidetty STTK:n vieraana Kittilässä , Hotelli Levitunturilla. 3.3 Hallituksen toiminta Hallitus on kokoontunut kuusitoista (16) kertaa toimintavuoden aikana. Kokouksissa on käsitelty yhteensä 280 asiakohtaa. Poikkeuksellisen suuri kokousmäärä on johtunut amk-uudistukseen vaikuttamisesta. Amk-uudistus on työllistänyt myös poikkeuksellisen paljon toimiston henkilöstöä. Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

11 Arenen ja UNIFIn tiivistyneeseen yhteistyöhön on liittynyt erilaisia korkeakoulujen edunvalvontaan liittyviä asioita. Arenen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja ovat tavanneet lukuisia sidosryhmien edustajia vuoden aikana. 3.4 Lausunnot ja kannanotot Rehtorineuvosto on antanut toimintavuoden kuluessa 31 lausuntoa, kannanottoa ja esitystä (Liite 2), jotka koskevat ammattikorkeakoulusektoriin liittyviä kehittämishankkeita ja suunnitelmia. Tämän lisäksi yhdistyksen edustajat ovat olleet kuultavina eduskunnan valiokunnissa sekä osallistuneet eri ministeriöiden ja yhteisöjen työryhmien työskentelyyn. 4. KEHITTÄMISTOIMINTA Yhdistyksen nimeämien valiokuntien ja työryhmien kokoonpano on esitetty liitteessä 3.1, projektit liitteessä TALOUS Vuoden 2012 toiminnan taloudellinen tulos pysyi vakaana edellisten vuosien tulosten, AMKpäivien sekä projektitoiminnan ja yhteisten seminaarien tuottojen varassa. Jäsenmaksut eivät kata ydintoiminnan kustannuksia. Toimintavuoden aikana hallituksessa ja rehtorikokouksessa käytiin keskustelua mahdollisuudesta muuttaa jäsenmaksukäytäntöä niin, että yhdistyksen toiminta katettaisiin jäsenmaksuilla ja pyrittäisiin järjestämään AMK-päivät ja muut mahdolliset seminaarit omakustannusperiaatteella. Toistaiseksi päätettiin kuitenkin jatkaa aiemman käytännön mukaisesti. Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

12 LIITE 1. YHDISTYKSEN JÄSENET JA KANNATTAJAJÄSENET Kannattajajäsenet v Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy 2. HAAGA-HELIA Oy Ab 3. Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä 4. Joensuun kaupunki, Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu-liikelaitos 5. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy 6. Kajaanin kaupunki 7. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 8. Centria ammattikorkeakoulu Oy 9. Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy 10. Laurea-ammattikorkeakoulu Oy 11. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy 12. Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 13. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä 14. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Oy 15. Poliisiammattikorkeakoulu (Sisäasiainministeriö) 16. Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymä 17. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 18. Saimaan ammattikorkeakoulu Oy 19. Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy 20. Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä 21. Seinäjoen koulutuskuntayhtymä 22. Stiftelsen Arcada 23. Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy 24. Turun kaupunki 25. Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab 26. AB Yrkeshögskola vid Åbo Akademi 27. Ålands landskapsregering Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

13 Henkilöjäsenet v Andersson Örjan YH Novia Antikainen Eeva-Liisa Humanistinen amk saakka Johansson Edvard Högskolan på Åland Halttunen Jussi Jyväskylän amk Himberg Kimmo Poliisiammattikorkeakoulu Hintsanen Veijo Hämeen amk Hulkko Pekka Centria amk alkaen Huttula Tapio Humanistinen amk alkaen Ikonen Petteri Kymenlaakson amk alkaen Ilomäki Risto Lahden amk saakka Kallioinen Outi Lahden amk alkaen Kekäle Tauno Vaasan amk Kettunen Juha Turun amk Kilpeläinen Turo Kajaanin amk Konkola Riitta Metropolia Amk Laakso-Manninen Ritva HAAGA-HELIA amk Lahtinen Markku Tampereen amk Lampela Martti Rovaniemen amk Niemelä Jorma Diakonia-amk Paaso Jouko Oulun seudun amk Pirttilä Anneli Saimaan amk Pynnä Seppo Satakunnan amk Raivo Petri Pohjois-Karjalan amk Saastamoinen Heikki Mikkelin amk Tarkkanen Jaakko Laurea-amk Tenhunen Marja-Liisa Keski-Pohjanmaan amk saakka Tolppi Reijo Kemi-Tornion amk Tolppi Veli-Matti Savonia-amk Varmola Tapio Seinäjoen amk Wolff Henrik Arcada Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

14 LIITE 2. LAUSUNNOT, KANNANOTOT JA ESITYKSET 1 Kannanotto AMKuudistus OKM Lausunto EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma TEM , Horizon Lausunto korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen; tiedon yhteismitallisuus OKM ja järjestelmien yhteentoimivuus 4 Lausunto sopimuskausi : korkeakoululaitoksen yhteisten OKM tavoitteiden valmistelu 5 Utlåtande Vilja till forskning. Rapport från Högnivågruppen för översyn UKM av det nordiska forskningssamarbetet 6 Lausunto taideyliopiston perustaminen OKM Lausunto komission ehdotuksesta ammattipätevyysdirektiivin muuttamiseksi OKM Lausunto tekijänoikeustoimikunnan mietinnöstä Ratkaisuja digiajan OKM haasteisiin (OKM 2012:2) 9 Lausunto horisontti 2020 EdSiV Lausunto Erasmus for all- ohjelmasta EdSiV Kannanotto ammattikorkeakoulujen tuloksellisuuden arvioinnissa OKM käytettyjen indikaattorien luotettavuus 12 Kannanotto: Arenen hallituksen kannanotto hallituksen ammattikorkeakoulu-uudistuksen OKM linjauksiin 13 Lausunto kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen perustamista OKM selvittävän työryhmän kuuleminen Lausunto koulutuksellinen tasa-arvo OKM Lausunto hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen TENK ohje 16 Kysely kyberturvallisuuden tutkimuksesta ja opetuksesta Suomessa Pääesikunta Esitys kannusteet ammattikorkeakoulu-uudistuksen toteuttamiseksi OKM Kannanotto suositus maksullisesta palvelutoiminnasta OKM Lausunto koulutustiliselvityksen väliraporttia koskeva kuuleminen OKM Lausunto Euroopan komission ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeuksien OKM ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja musiikki- teosten rajat ylittävän verkkokäytön lisensioinnista yhteismarkkinoilla 21 Lausunto toiminnallista ruotsia lähtökohtia ruotsin opetuksen kehittämiseksi OKM toisena kotimaisena kielenä 22 Lausunto kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen perustamista OKM selvittäneen työryhmän raportti 23 Kannanotto talousarvioesitys vuodelle 2013 Ed/VaV/.sivjatiedej Arenen mediakannanotto Ammattikorkeakoulu-uudistus vaarassa jäädä taloudellisten uudistusten jalkoihin 25 Kannanotto talousarvioesitys vuodelle 2013 EdSiV Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön taustamuistion luonnoksesta OKM koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelman laadinnalle Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

15 27 Lausunto sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportista. STM:n raportteja ja muistioita 2012:21 STM Lausunto amk- ja rahoituslaista OKM Lausunto mietinnöstä tutkimuslaitokset ja tutkimusrahoitus-ehdotus VN kokonaisuudistukseksi 30 Lausunto yliopistojen koulutusvastuiden uudistaminen OKM Esitys ammattikorkeakoulujen rakennerahastohankkeiden maksatuskäytännöt OKM Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

16 LIITE 3.1 ARENEN VALIOKUNNAT JA TYÖRYHMÄT VUONNA 2012 Hallituksen tukena Arenessa toimii ammattikorkeakoulujen keskeisimpien yhteisten asioiden edistämiseksi hallituksen valiokuntia. Toimintavuonna 2012 toimivat seuraavat valiokunnat. 1. Talous ja rahoitus: Henrik Wolff, Jorma Alkula (HAAGA-HELIA), Mirja Pöhö (HAMK), Kimmo Hannonen (Laurea), Jorma Uusitalo (Metropolia), Timo Luopajärvi 2. Lakivaliokunta: Riitta Konkola, Eeva-Liisa Antikainen, Veijo Hintsanen, Ritva Laakso- Manninen, Jorma Niemelä, Tapio Varmola, Turo Kilpeläinen, Timo Luopajärvi 3. Viestintävaliokunta: Jorma Niemelä, Martti Lampela, Päivi Korhonen (Laurea), Marja Metso (KYAMK), Anne-Maria Haapala (OAMK), Timo Luopajärvi, Arenen viestintäharjoittelija Lisäksi Arenessa toimivat ammattikorkeakoulujen yhteisten toimien edistämiseksi seuraavat työryhmät: 4. TKI-työryhmä: Jussi Halttunen, Mirja Toikka (KYAMK), Tapio Varmola, Matti Lähdeniemi (SAMK), Riitta Rissanen (Savonia), Turo Kilpeläinen (KAMK), Riikka Ahmaniemi (JAMK), Timo Luopajärvi 5. Elinikäisen oppimisen työryhmä: Eeva-Liisa Antikainen, Pirjo Hakala (DIAK), Esa Inget (HAMK, Harri Mikkonen (PKAMK), Jouni Niskanen (SEAMK), Esa Rahiala (SAMK) 6. Ammattikorkeakoulujen turvallisuusverkosto: Reijo Tolppi (KTAMK)sekä ammattikorkeakoulujen edustajat. 7. Koulutusalakohtaiset kehittämisryhmät: 1. Luonnonvara- ja ympäristöala: rehtori Veli-Matti Tolppi 2. Tekniikan ja liikenteen ala: rehtori Veijo Hintsanen 3. Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala: rehtori Marja-Liisa Tenhunen/Pekka Hulkko 4. Matkailu-, ravitsemis- ja talousala: rehtori Pentti Martti Lampela 5. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: rehtori Seppo Pynnä - Terveysalan jaosto: toimialajohtaja Eeva-Liisa Moisio (SAMK) - Sosiaalialan jaosto: koulutuspäällikkö Jari Helminen (DIAK)) - Liikunta-alan jaosto: koulutusjohtaja Matti Kauppinen (HAAGA-HELIA) 6. Kulttuuriala: rehtori Juha Kettunen 7. Humanistinen ja kasvatusala: rehtori Eeva-Liisa Antikainen 8. Luonnontieteiden ala: rehtori Turo Kilpeläinen Koulutusalakohtaisiin kehittämisryhmiin kuuluu jäseninä ammattikorkeakoulujen asiantuntijoita ao. ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti. Hallitus voi nimetä lisäjäseniä alakohtaisen kattavuuden takaamiseksi. Hallitus voi asettaa myös muita työryhmiä ajankohtaisten asioiden käsittelemiseksi. Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

17 LIITE 3.2 PROJEKTIT VUONNA 2012 Projektit toimivat hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti ja raportoivat hallituksella. 1. Opiskelijavalintaprojekti: Risto Ilomäki, Pekka Hulkko (KPAMK), Timo Luopajärvi, Merja Väistö/Pirjo Karhu (OPH), Outi Kivipelto (OPH), Samokin edustaja, Timo Luopajärvi, alakohtaiset koordinaattorit 2. AMK-päivät 2012: Henrik Wolff, Eeva-Liisa Antikainen, Riitta Konkola, Ritva Laakso- Manninen, Jorma Niemelä, Ida Mielityinen (AKAVA), Jan-Erik Krusberg (Arcada), Maria von Bonsdorff-Hermunen (Arcada), Timo Luopajärvi ja Eija Antila 3. AMK-päivät 2013: Juha Kettunen, Örjan Andersson, Eeva-Liisa Antikainen, Veijo Hintsanen, Markku Lahtinen, Seppo Pynnä, Kristiina Kokko (Akava), Mikko Heinikoski (STTK), Timo Luopajärvi, Eija Antila Projekteissa voi toimia asiantuntijoita Arenen hallituksen hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti. Hallitus voi myös täydentää ryhmiä. Toimintakertomus 2012 Hallitus /17

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. ARENEN TEHTÄVÄ, VISIO,

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 (Hallitus 7. - 8. 10.2014)

Lisätiedot

ARENEN Toimintasuunnitelma

ARENEN Toimintasuunnitelma ARENEN Toimintasuunnitelma 2016 Hallitus 13. 14.10.2015, 4.11.2015 Arene 19.11.2015 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 1. Arenen toiminnan tarkoitus Toiminta-ajatus Arene tukee ja palvelee

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 12.11.2013 Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Centria ammattikorkeakoulu 15 Karelia ammattikorkeakoulu 30 Lahden ammattikorkeakoulu 22 Metropolia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus. Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014

Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus. Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014 Ammattikorkeakoulutuksen ja Arenen ajankohtaiset kuulumiset; ammattikorkeakoulu uudistus Riitta Rissanen Toiminnanjohtaja 9/2014 Arene ry:n kannanotto (5.3.2014) Yhteiskunnan ja talouselämän muutosten

Lisätiedot

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa

Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta ammatillinen korkeakoulutus keskeinen osa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ry:n strategia vuosille 2016 2020 Hyväksytty Arenen kevätvuosikokouksessa 17.3.2016

Lisätiedot

JA SUOSITUKSET. Jussi Ansala Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän sihteeri 30.5.2011, YTHS-koulutus, Helsinki

JA SUOSITUKSET. Jussi Ansala Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän sihteeri 30.5.2011, YTHS-koulutus, Helsinki KORKEAKOULULIIKUNNAN VISIO 2020 JA SUOSITUKSET Jussi Ansala Korkeakoululiikunnan asiantuntijatyöryhmän sihteeri 30.5.2011, YTHS-koulutus, Helsinki 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Vähän suositusten taustaa Suositusten

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON TOIMINTAVUOSI

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON TOIMINTAVUOSI Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON TOIMINTAVUOSI 2014 Hallitus 3.3.2015 Arene 26.3.2015 KERTOMUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN AJANKOHTAISET ASIAT JA TIMO LUOPAJÄRVI 01.06.2010

AIKUISKOULUTUKSEN AJANKOHTAISET ASIAT JA TIMO LUOPAJÄRVI 01.06.2010 AMMATTIKORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSEN AJANKOHTAISET ASIAT JA KEHITYSNÄKÖKULMAT AIPA-PÄIVÄT PÄIVÄT 2010, KAJAANI TIMO LUOPAJÄRVI 01.06.2010 SISÄLLÖT 1. Ammattikorkeakoulutuksen visio 2. Rakenteellinen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 (Hallitus 18. 19.10.2016,

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetusja kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016 OKM, Helsinki, Jukola Johanna Moisio, HT, opetusneuvos, ryhmäpäällikkö Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 15.03.2013 1( 21) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 15.03.2013 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Utbildningsprogrammet för hälsofrämjande Utbildningsprogrammet i avancerad klinisk vård. sijaiset hakijat

Lisätiedot

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS OPISKELIJAVAIHDON APURAHAT (SMS) 29604 Helsingin yliopisto 0 29617 Joensuun yliopisto 0 29542 Kuopion yliopisto 29314 Lapin yliopisto 29580 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 29479 Oulun yliopisto

Lisätiedot

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 %

Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan Opisk. / opettajat 200 % Arcada Nylands svenska yrkeshögskolan 20 15 10 5 Diakonia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Hlökunnan kv liikkuvuus /päätoim. opettajat ja tki henkilökunta Haaga Helia ammattikorkeakoulu 20 15 10 5 Humanistinen

Lisätiedot

Terveydenhoitajakoulutuksen. työpaja 20.5.2014. Hannu Sirén

Terveydenhoitajakoulutuksen. työpaja 20.5.2014. Hannu Sirén Terveydenhoitajakoulutuksen työpaja 20.5.2014 Hannu Sirén Dialogin käynnistäminen Toimilupakierroksen aikana kävi ilmi, että sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan koulutus jatkuu valtakunnallisesti jatkossakin

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 02.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 02.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 32 2 5 79 7 98 1 1

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Strategiakysely 2013 Tulosten yhteenveto. VirtuaaliAMK verkoston kehittämisyksikkö, 17.6.2013

Strategiakysely 2013 Tulosten yhteenveto. VirtuaaliAMK verkoston kehittämisyksikkö, 17.6.2013 Strategiakysely 2013 Tulosten yhteenveto VirtuaaliAMK verkoston kehittämisyksikkö, 17.6.2013 Taustaa Toukokuussa 2013 VirtuaaliAMK:n strategiatyöryhmä toteutti kyselyn, jossa kartoitettiin, miten ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

ammattikorkeakoulujen TKI-PÄIVÄT 2011 16. 17.2.2011 Pori, yyteri Hyvinvointia ja kilpailukykyä

ammattikorkeakoulujen TKI-PÄIVÄT 2011 16. 17.2.2011 Pori, yyteri Hyvinvointia ja kilpailukykyä ammattikorkeakoulujen TKI-päivät 16. 17.2.2011 TKI-PÄIVÄT 2011 Pori, yyteri Hyvinvointia ja kilpailukykyä OHJELMA Tiistai 15.2.2011 Erilliset tapaamiset ja kokoukset 15.00 AMKtutka ja indikaattorit 16.30

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 13.01.2012 1( 21) Koko maa / S.. ( ) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology. sijaiset hakijat Kaikki hakijat.

Lisätiedot

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN Opetusneuvos Ari Saarinen 20.11.2008 KORKEAKOULUJEN OHJAUS JA RAHOITUS 2010 Sopimuskausi rytmitetään eduskunta/hallituskausiin siten, että tavoitteet sovitaan nelivuotiskaudelle

Lisätiedot

ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN

ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN ERASMUS-OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) LIITE 5 KORKEAKOULUITTAIN 9.5.2012 245 / vaihtokk - KK YO 257712 Aalto-yliopisto 263 1,494 366,030 273,600 92430 29604 Helsingin yliopisto 438 2,771 678,895 554,200

Lisätiedot

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén

Korkeakoulujen talouden tunnusluvut Johtaja Hannu Sirén 1 Korkeakoulujen talouden tunnusluvut 2015-2016 Johtaja Hannu Sirén Vakavaraisuus, ammattikorkeakoulut Omavaraisuusaste Centria ammattikorkeakoulu 74 % 73 % Diakonia ammattikorkeakoulu 79 % 82 % Haaga

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2015 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakoulututkinnot Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen määrä jatkoi kasvuaan Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2014 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2013 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakoulujen uusien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen mukaan jen tutkintoon johtavan koulutuksen uusien opiskelijoiden

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014

Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2014 Ammattikorkeakouluopiskelijat Ammattikorkeakouluissa 138 700 opiskelijaa Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa oli 138 700 opiskelijaa vuonna 2014.

Lisätiedot

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja

ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja ARENE RY AJANKOHTAISKATSAUS 13.2.2015 Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto (TUHA) Koordinaatioryhmän kokous Riitta Rissanen, toiminnanjohtaja Ammattikorkeakoulut ovat uudistuneet Toimiluvat ja rahoitusmalli

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013

Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Koulutus 2014 Ammattikorkeakoulukoulutus 2013 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkintojen määrä kasvoi edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuonna 2013 ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille Opetus- ja kulttuuriministeriö Asemointitilastot 2015; yhteinen osio, tutkintojen jakautuminen alan sisällä ammattikorkeakouluittain Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 ammattikorkeakouluille

Lisätiedot

Johanna Moisio Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö

Johanna Moisio Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö 12. Millaista päihde- ja mielenterveystyön osaamista koulutus tuottaa? Mielenterveys- ja päihdetyön osaamiselle on kysyntää - mitä haasteita se asettaa korkeaasteen koulutukselle? Johanna Moisio Korkeakoulu-

Lisätiedot

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi OPINNÄYTETÖIDEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISHAASTEET Työseminaari 11.2.2005 klo 9.00 15.30, auditorio 221, II kerros Ilmoittautuneet yhteensä 63 henkilöä [päivitetty 9.2.2005] Nimi Työtehtävä Organisaatio Sähköposti

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014. Hannu Sirén

Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014. Hannu Sirén Kaksoistutkintotyöpaja 14.8.2014 Hannu Sirén Koulutusalakohtainen dialogi 2014- OKM käynnistänyt korkeakoulujen kanssa eri aloilla dialogeja 2014. Ammattikorkeakoulu-uudistukseen kytkeytyvän toimilupakierroksen

Lisätiedot

Miten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyö tulisi lainsäädännössä ja rahoituksessa mahdollistaa?

Miten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyö tulisi lainsäädännössä ja rahoituksessa mahdollistaa? Miten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyö tulisi lainsäädännössä ja rahoituksessa mahdollistaa? Ammattikorkeakoulujen rakenne ja rahoitus -seminaari Helsinki 15.09.2010 Timo Luopajärvi Korkeakoulujen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON. Toimintavuosi Hallitus , Arene

AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON. Toimintavuosi Hallitus , Arene AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTON Toimintavuosi 2015 Hallitus 10.2.2016, 2.3.2016 Arene 17.3.2016 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry KERTOMUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN REHTORINEUVOSTO ARENE

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus

OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus 2 AMMATTIKORKEAKOULUT Sisältö 4 Esipuhe 6 Koulutusjärjestelmä OPISKELIJAT, tutkintoon johtava koulutus 8 Aloittaneet, opiskelijat ja tutkinnot 1997-2003 10 Aikuiskoulutuksen aloittaneet, opiskelijat ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Koulutustarjonnan vähentyessä

Lisätiedot

Tietoaineistoseminaari Rethinking 11.3.2013

Tietoaineistoseminaari Rethinking 11.3.2013 Tietoaineistoseminaari Rethinking 11.3.2013 Ammattikorkeakoulut myllerryksessä - näkökulmia kirjastolaisten arkeen Case TAMK Taina Peltonen Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Lapin alueella on suuri tarve

Lisätiedot

Yliopistot tekevät perustutkimusta ja. Vai miten se nyt olikaan? Rehtori Anneli Pirttilä Saimaan ammattikorkeakoulu 06.10.2010

Yliopistot tekevät perustutkimusta ja. Vai miten se nyt olikaan? Rehtori Anneli Pirttilä Saimaan ammattikorkeakoulu 06.10.2010 Yliopistot tekevät perustutkimusta ja ammattikorkeakoulut soveltavaa Vai miten se nyt olikaan? Rehtori Anneli Pirttilä Saimaan ammattikorkeakoulu 06.10.2010 Ammattikorkeakoulujen t&k-menot 2008 LAUREA

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

JOHDATUS TEEMAAN KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN

JOHDATUS TEEMAAN KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN JOHDATUS TEEMAAN KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN SEURANTA JA KEHITTÄMINEN Vararehtori Pekka Auvinen Korkeakoulujen arviointijaoston jäsen Pörssitalo, Helsinki 14.10.2015 UUDET PERIAATTEET JA SUOSITUKSET

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA SUOMALAISESSA KORKEAKOULULIIKUNNASSA. Jussi Ansala Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry , Opiskeluterveyspäivät, Oulu

AJANKOHTAISTA SUOMALAISESSA KORKEAKOULULIIKUNNASSA. Jussi Ansala Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry , Opiskeluterveyspäivät, Oulu AJANKOHTAISTA SUOMALAISESSA KORKEAKOULULIIKUNNASSA Jussi Ansala Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry 15.11.2011, Opiskeluterveyspäivät, Oulu 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Korkeakoululiikunta valtionhallinnon ohjelmissa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013

Ammattikorkeakoulujen kevään yhteishaku 2014/Gemensam ansökan till yrkeshögskolor våren 2014 8.11.2013 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sairaanhoitajakoulutus Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäki 40 Hämeen ammattikorkeakoulu Lahdensivu 30 Karelia ammattikorkeakoulu Joensuu 30 Laurea ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

27 May Olli Oamkilainen 1

27 May Olli Oamkilainen 1 27 May Olli Oamkilainen 1 Korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnon kevätpäivät, Lahti 22.5.2012 Sessio: Maahanmuuttajien valmentaminen ammattikorkeakouluopintoihin Session puhujat klo 13.00 13.10

Lisätiedot

Arvio lähtijöistä. 41 237 54 510 49 220 5 290 29539 Centria ammattikorkeakoulu

Arvio lähtijöistä. 41 237 54 510 49 220 5 290 29539 Centria ammattikorkeakoulu ERASMUS+ KA103 -OPISKELIJAVAIHTOAPURAHAT (SMS) 230 / vaihtokk - KK YO 257712 Aalto yliopisto (Aalto korkeakoulusäätiö) 292 1 558 358 340 375 360-17 020 29604 Helsingin yliopisto 420 2 520 579 600 670 220-90

Lisätiedot

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus

Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditointiprosessin vaiheet ja auditointivierailun toteutus Auditoinnin informaatio- ja keskustelutilaisuus Oulun yliopistossa 29.10.2009 Suunnittelija MuT Marja-Liisa Saarilammi Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 8) Koko maa 13 / S 14.02.13 1( 8) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Degree Programme in Plastics Technology 75 75 4 167 17 368 244 67 398 428 4 84 766 446 381 7 0 282 245 1127 1046 663 5 14 12.23 12. 4. 10.21

Lisätiedot

Suvi-verkoston kuulumisia

Suvi-verkoston kuulumisia Suvi-verkoston kuulumisia Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajapäivät Kajaanissa 10. 11.2.2015 Tarja Ahopelto, JAMK Kypsyysnäyte (ja opinnäytetyö) Uhkana kielentarkastuksen loppuminen

Lisätiedot

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT

Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Donelaitis Turun seudun Liettuan ystävät ry ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksestä voidaan epävirallisissa

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä Verkkovirta Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä 1 Tämänhetkisiä ongelmia työn ja opintojen integroinnissa Opiskelijoiden opintojen aikaista työssäkäyntiä ja siinä syntyvää osaamista ei riittävässä

Lisätiedot

Kuntoutusalan koulutuksen uudistaminen korkea asteella seminaari Hannu Sirén

Kuntoutusalan koulutuksen uudistaminen korkea asteella seminaari Hannu Sirén Kuntoutusalan koulutuksen uudistaminen korkea asteella seminaari 19.2.2016 Hannu Sirén Kuntoutusalan koulutuksen uudistaminen korkea asteella seminaari 19.2.2016 Ohjelma 10.00 Seminaarin avaus johtaja

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen

ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen tukisäätiön hallitus 17.9.2015 1 (4) ETELÄ-KARJALAN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT Voimassa 1.12.2015 alkaen 1 Säätiön nimi on Etelä-Karjalan ammatillisen koulutuksen tukisäätiö sr ja kotipaikka

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella

Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella Ammattikorkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät sekä yliopettajapäivät Seinäjoella 8. - 9.10.2008 OHJELMA KESKIVIIKKO 8.10.2008 Paikka: Seinäjoki-sali, Kampustalo (Keskuskatu 34) Päivän

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj)

Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj) Työsuunnitelma: Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus -jatkotoimet (YVVj) Suomen yliopistot UNIFI ry Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry 1 1. Johdanto Suomen yliopistot

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Tampere 1.3.2007 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ/ Tarmo Mykkänen/ as /1.3.2007

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009. pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto

Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009. pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto Oulun yliopisto Auditointi syksyllä 2009 pääsihteeri FT Helka Kekäläinen Korkeakoulujen arviointineuvosto Auditointien kokonaisaikataulu 2005-2011 Pilottiauditoinnit 2004-2005 Syksy 2005-kevät 2006 Kevät

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene ry 17.8.2016 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 26.8.2016 Ajankohtaista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LIIKKALAN-RUOTILAN KYLÄYHDISTYS RY 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi on Liikkalan-Ruotilan kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Anjalankoski. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Liikkalan ja Ruotilan alueiden

Lisätiedot

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM

Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen ja OKM Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämiseen 2017-2019 ja 2018-2020 OKM 22.8.2017 Erityisavustukset korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin 2017-2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPETUSMINISTERIÖSTÄ. Korkeakouluneuvos Ari Saarinen 7.11.2012

AJANKOHTAISTA OPETUSMINISTERIÖSTÄ. Korkeakouluneuvos Ari Saarinen 7.11.2012 AJANKOHTAISTA OPETUSMINISTERIÖSTÄ Korkeakouluneuvos Ari Saarinen 7.11.2012 HALLITUKSEN KORKEAKOULUPOLIITTISIA LINJAUKSIA Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta vahvistetaan Oppilaitosverkkoa

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010

Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 Liikuntatieteellinen Seura ry:n säännöt Yhdistysrekisterin hyväksymät 17.5.2010 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Liikuntatieteellinen Seura ry. Yhdistyksen nimestä käytetään lyhennettä LTS. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOKONAIS- TILANNE; miten laadusta huolehditaan leikkausten jälkeen?

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOKONAIS- TILANNE; miten laadusta huolehditaan leikkausten jälkeen? AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOKONAIS- TILANNE; miten laadusta huolehditaan leikkausten jälkeen? TAKKI-VERKOSTON SEMINAARI Eduskuntatalon auditorio, 07.11.2012 Timo Luopajärvi Visio suomalaisesta ammattikorkeakoulutuksesta

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010

Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Koulutus 2011 Ammattikorkeakoulukoulutus 2010 Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010.

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011

Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Koulutus 2012 Ammattikorkeakoulukoulutus 2011 Ammattikorkeakoulututkinnot Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22 900 tutkintoa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 22

Lisätiedot