POLKUOPINNOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POLKUOPINNOT 2012 2013"

Transkriptio

1 POLKUOPINNOT

2 Haluatko opiskella joustavasti työn ohessa ja laajentaa ammattitaitoasi? Etkö päässyt haluamaasi koulutukseen yhteishaussa? Tarvitsetko työhösi ajankohtaisia tietoja ja taitoja? Haluatko tutustua kokonaan uuteen alaan? Lahden ammattikorkeakoulun avoimessa ammattikorkeakoulussa se on mahdollista. Meillä Sinä voit opiskella polkuopiskelijana tietyn ammattialan opintoja myös ilman ammattikorkeakouluopintoihin vaadittavaa pohjakoulutusta.

3 Polkuopinnot Ammattikorkeakouluopinnot on mahdollista aloittaa ilman varsinaista ammattikorkeakoulun tutkinto-oikeutta opiskelemalla polkuopintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa. Polkuopinnot ovat avoimen ammattikorkeakoulun valmiiksi suunniteltuja opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat erillisistä ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Polkuopintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi Ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua avoimen ammattikorkeakoulun opintojen perusteella, jos hakija on suorittanut vähintään 60 opintopistettä haettavaan koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja. Hakijalla ei tarvitse tällöin olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta eikä kahden vuoden työkokemusta. (Taulukko 1.) Avoimessa ammattikorkeakoulussa hyväksytysti suoritetut opintojaksot voidaan lukea hyväksi saman koulutusohjelman tutkintoon soveltuvin osin. Ammattikorkeakoulussa suoritetuista saman koulutusalan opinnoista saa aikuiskoulutushaussa pisteitä seuraavasti: Suoritetut opintopisteet Hakupisteet Taulukko 1. Haku tapahtuu valtakunnallisen yhteishaun kautta. Valinta tutkintoon johtavaan koulutukseen tehdään valintakokeen perusteella. Valintakoe voi olla esimerkiksi haastattelu tai soveltuvuusarviointi. Hakiessasi tutkintoon johtavaan aikuiskoulutukseen saat lisäpisteitä avoimessa AMK:ssa suorittamistasi opinnoista 3

4 Avoimet ammattikorkeakouluopinnot > > antavat hakukelpoisuuden tutkintoopiskelijaksi (väh. 60 op) > > valmentavat ammattikorkeakoulun valintakokeisiin > > toteutetaan joustavasti päivällä, illalla, viikonloppuisin ja/tai verkossa > > lyhentävät opiskeluaikaa, koska opinnot voidaan sisällyttää tutkintoon (soveltuvin osin) > > ovat edullisia (10,00 /opintopiste tai 300,00 /lukuvuosi) Polkuopinnot ovat erinomainen vaihtoehto Sinulle, joka et tullut valituksi tutkinto-opiskelijaksi vielä ensimmäisellä hakukerralla tai Sinulle, joka haluat täydentää osaamistasi. Opintopolulla > > tutustut haluamaasi alaan > > voit tehdä tutkintoon kuuluvia opintojaksoja, vaikket olisikaan tutkinto-opiskelija > > olet mukana tutkinto-opiskelijoiden kanssa samassa ryhmässä (integroidut opintojaksot) > > saat lisäpisteitä aikuisten tutkintoon johtavan koulutuksen haussa (Taulukko 1.) Opintopolut sisältävät pääsääntöisesti ensimmäisen tutkintovuoden opintoja. Tarjoamme opintopolut liiketalouden, tietotekniikan, mekatroniikan, materiaalitekniikan, ympäristöteknologian, hoitotyön, sosiaalialan, fysioterapian ja viestinnän koulutusohjelmista. Tervetuloa ammattikorkeakoulumaailmaan! Ilmoittautuminen Polkuopintoihin otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen tapahtuu opintojaksokohtaisesti osoitteen kautta. Kunkin opintojakson sisältökuvaussivulle tulee linkkipainike, jonka kautta voit ilmoittautua sähköisesti. Ilmoittautumismahdollisuus poistuu automaattisesti ilmoittautumisajan päätyttyä. 4

5 Voit kysyä vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja järjestävän koulutusalan yhteyshenkilöltä. Ilmoittautuminen on aina sitova. Ilmoittautumisajan päätyttyä lähetetään osallistujille sähköpostitse tai postitse kirje, joka on varmistus opintojakson alkamisesta ja sisältää tarkempia tietoja käytännön järjestelyistä tai tiedon opintojakson mahdollisesta peruutuksesta. Varmista, että osoitetietosi ovat oikein. Mikäli et saa mitään yhteydenottoa ilmoittautumisajan päätyttyä, ota yhteyttä opintojakson järjestävään koulutusalaan. Alaikäiset opiskelijat voivat ilmoittautua avoimen AMK:n opintojaksoille huoltajan suostumuksella. Huoltajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero tulee ilmoittaa ilmoittautumislomakkeen lisätietoja kohdassa. Osallistumismaksu ja laskutus Opiskelijoilta peritään opintojaksomaksu, jonka suuruus on 10,00 /opintopiste eli hinta riippuu suoritettavan opintojakson laajuudesta: 4 op maksaa 40 5 op maksaa 50 jne. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi valita 300 euron suuruisen lukuvuosimaksun. Lukuvuoden aikana voit opiskella lukuvuosimaksulla enintään 60 opintopistettä. Vuosimaksu on voimassa kuluvan lukuvuoden aikana. Vuosimaksu kannattaa valita, mikäli tietää suorittavansa yli 30 opintopistettä lukuvuoden aikana. Valinta vuosimaksun ja yksittäisistä opintojaksoista koostuvien maksujen välillä tehdään ilmoittautumisvaiheessa. Muita maksuja ovat mahdolliset opintojaksokohtaiset materiaali-, tarvike- ja ekskursiomaksut. Opintojaksomaksut laskutetaan opintojakson alkaessa. Laskussa on 14 päivää maksuaikaa. Peruutusehdot Mikäli opiskelija peruuttaa osallistumisensa aiemmin kuin 14 vuorokautta ennen opintojakson alkua, peruutusmaksua ei veloiteta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen opintojakson alkua, veloitetaan 50 % opintojaksomaksusta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen opintojaksoa tai ilmoittautumista ei peruuteta ollenkaan eikä osallistuja saavu opintojaksolle, veloitetaan koko opintojakson hinta. Estyneen henkilön 5

6 tilalle voidaan ennen opintojakson alkamista kuluitta vaihtaa toinen henkilö. Jos koulutuksen osallistuja keskeyttää opintonsa, hänen tulee maksaa koko opintojakson hinta. Lukuvuosimaksua ei palauteta. Pienlaskutuslisä 5 euroa lisätään laskuun, jonka loppusumma on alle 10 euroa. Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti. Pidätämme oikeuden opintojakson peruuttamiseen mm. vähäisen osanottajamäärän vuoksi sekä mahdollisiin aikataulu-, opettajaja paikkamuutoksiin. pääsykokeissa. Laajat opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa kertovat kuitenkin motivaatiosta ja halukkuudesta hakeutua kyseiselle alalle. Opiskelijalle postitetaan hyväksytysti suoritetusta opintojaksosta opiskelijahallintajärjestelmästä tulostettu opintosuoritusote kunkin opintojakson päätyttyä. Polkuopinnot voidaan kerätä lopuksi myös yhdelle todistukselle. Avoimen AMK:n opiskelijan opas Opintojen rekisteröiminen Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot rekisteröidään opiskelijahallintajärjestelmään ja ne voidaan lukea hyväksi myöhemmin mahdollisissa tutkintoon tähtäävissä saman koulutusohjelman opinnoissa ammattikorkeakoulun määrittelemällä tavalla. Tämän takia vaadimme ilmoittautumisen yhteydessä kaikilta opiskelijoilta täydellisen henkilötunnuksen. Yleinen ohjaus, neuvonta ja esitteiden tilaus Lahden ammattikorkeakoulu Avoin ammattikorkeakoulu Paasikivenkatu Lahti Sähköposti Puhelin Suoraa väylää tutkintoon emme voi luvata avoimen ammattikorkeakoulun kautta, sillä kuhunkin ammattikorkeakoulututkintoon vaadittava soveltuvuus testataan erikseen 6

7 Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi Ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi hakeutuminen tapahtuu valtakunnallisen yhteishaun kautta. Lisätietoja tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisesta saat hakutoimistosta. Sähköposti: Opintososiaaliset edut ja työttömänä opiskelu Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelu on pääsääntöisesti sivutoimista opiskelua, jolloin sen perusteella ei voi saada opintotukea tai opintolainaa. Myöskään opiskelija-alennuksia ei avoimen AMK:n opiskelijalle myönnetä. Yleensä avoimen opiskelija kustantaa opiskelunsa itse. Jos opintojen tavoitteena on ammattitaidon kehittäminen, kannattaa neuvotella työnantajan kanssa kustannuksista sekä mahdollisuudesta suorittaa opintoja työajalla. Työttömän opiskelijan oikeus työttömyyspäivärahaan määräytyy pääsääntöisesti sen mukaan, katsotaanko opiskelu pää- vai sivutoimiseksi. Sivutoiminen opiskelu ei yleensä ole esteenä työttömyyspäivärahan saamiselle. Työttömyysturvalaissa määritellään sivutoimiseksi sellainen opiskelu, jonka opetussuunnitelman edellyttämä työmäärä on keskimäärin vähemmän kuin 25 tuntia viikossa tai 4,5 opintopistettä (3 opintoviikkoa) kuukaudessa. Työttömyyspäivärahaa koskevat asiat ratkaistaan aina paikallisessa työ- ja elinkeinotoimistossa ja -toimikunnassa. Opiskelijan kannattaa etukäteen selvittää avoimen ammattikorkeakoulun opintojen vaikutus työttömyysturvaan oman paikkakuntansa työvoimaviranomaisten kanssa. Vuoden 2010 alusta lukien on voinut tietyin edellytyksin opiskella päätoimisia omaehtoisia opintoja työttömyysetuutta menettämättä. Jos opiskelun tukemisesta on sovittu TE-toimistossa, opintojen ajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Lisäksi maksetaan ylläpitokorvausta. Yleisenä edellytyksenä on, että henkilö on työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimistossa) ja työnhaku on voimassa. Ehtona on myös, että TE-toimisto on todennut koulutustarpeen sekä arvioinut opiskelun tukemisen työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaiseksi, eli opintojen tulee parantaa ammattitaitoa sekä mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Opiskelun alkaessa henkilön täytyy olla vähintään 25-vuotias. Opiskelun tukemisesta työttömyysetuudella tulee sopia työnhakusuunnitelmassa ennen opintojen aloittamista. Lisätietoja saa oman paikkakunnan TE-toimistosta. 7

8 KOULUTUSALOJEN TARJOAMAT OPINTOPOLUT Opintopolkujen opintojaksot ovat Lahden ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Opinnot toteutetaan välisenä aikana. 8

9 LIIKETALOUS Liiketalouden opintopolku, 60 op Johtaminen, 19 op Esimiehenä toimiminen, 3 op Työyhteisön johtaminen, 5 op Henkilöstö, 4 op Yrityksen juridinen toimintaympäristö, 3 op Talouden ohjaus, 4 op Projektinhallinta,10 op Projektinhallinta, 5 op Projektinhallintamenetelmät, 5 op Markkinointi, 22 op Asiakassuhteet ja markkinointi, 4 op Brandin rakentaminen, 10 op ***Huomio***Attention***, 3 op Asiakassuhteen johtaminen, 5 op Logistiikka, 9 op Logistiikka, 4 op Toimitusketjun hallinta, 5 op Moduulit suoritetaan kokonaisuuksina. Opintojaksokuvaukset ja ilmoittautuminen opintojaksoille: 9

10 TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Tietotekniikan opintopolku, 65 op Tietokone työvälineenä, 10 op Tietokoneen käyttö, 3 op Järjestelmät ja laitteistot, 4 op Ympäristö-ICT projekti 1, 3 op Johdanto järjestelmien kehitykseen, 15 op Ohjelmoinnin perusteet, 4 op ICT-matematiikka, 4 op WWW-tuotanto, 4 op Ympäristö-ICT projekti 2, 3 op Yritysjärjestelmät, 10 op Olio-ohjelmoinnin perusteet, 4 op Tietokantojen perusteet, 3 op Ympäristö-ICT projekti 3, 3 op Green ICT Industrial Systems, 15 op Embedded Systems, 4 op Industrial Networks, 5 op Green ICT Industrial Project, 3 op ICT English, 3 op WWW-palveluiden tuottaminen, 15 op WWW-käyttöliittymät, 5 op WWW-palvelut, 5 op WWW-projekti, 5 op Moduulit suoritetaan kokonaisuuksina. Tietokone työvälineenä ja johdanto järjestelmien kehitykseen -moduulit eivät vaadi edeltäviä opintoja. Muissa moduuleissa edeltävinä opintoina vaaditaan Johdanto järjestelmien kehitykseen -moduulin suorittaminen. Projektiopintojaksoilla osallistuminen edellyttää niitä edeltävien opintojaksojen suorittamisen. Opinnot voi suorittaa joko aikuisryhmien mukana monimuoto-opiskeluna tai nuorisoryhmien mukana päiväopiskeluna. Opintojaksokuvaukset ja ilmoittautuminen opintojaksoille: 10

11 Kone- ja tuotantotekniikan mekatroniikan suuntautumisvaihtoehdon opintopolku, 65 op Ammatilliset perusopinnot, 15 op Orientoivat opinnot, 2 op Tietotekniikka I, 3 op Algebra, geometria ja trigonometria, 5 op Fysiikan perusteet ja mekaniikka, 5 op Mekaaniset järjestelmät 1, 11 op Mekaniikkasuunnittelu 1, 3 op Materiaali- ja valmistustekniikka 1, 4 op Tekninen piirustus, 4 op Automaatiojärjestelmät 1, 13 op Automaatiosuunnittelun perusteet, 3 op Sähkötekniikka ja -turvallisuus, 3 op Ohjaussuunnittelun perusteet, 4 op Sähkösuunnittelun perusteet, 3 op Mekaaniset järjestelmät 3, 2 op Patentit, muotoilu, 2 op Tuotantotekniikka 1, 6 op Laskenta ja ostot, 2 op Markkinointi, 2 op Johtaminen ja laatu, 2 op Koneistuksen ja hitsauksen perusteet, 3 op Sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet, 3 op Moduulit suoritetaan kokonaisuuksina. Opintojaksokuvaukset ja ilmoittautuminen opintojaksoille: Mekaaniset järjestelmät 2, 4 op Liitokset ja koneenosat, 2 op Hydrauliikka, 2 op Automaatiojärjestelmät 2, 8 op Pneumatiikka, 3 op Mittaustekniikka ja vianhaku, 2 op Robotiikan perusteet, 3 op 11

12 Materiaalitekniikan opintopolku, 56 op Ympäristöteknologian opintopolku, 66 op Luonnontieteelliset perusopinnot, 18 op Matematiikan perusteet, 3 op Geometria ja trigonometria, 3 op Fysiikan ja kemian perusopinnot, 3 op Mekaniikka, 3 op Kemia, 3 op ICT -valmiudet, 3 op Materiaalitekniikan perusteet, 38 op Tekninen piirustus, 4 op Materiaaliopin perusteet, 4 op Puuteollisuuden perusteet, 3 op Muoviteollisuuden koneet, 3 op Konstruktiomateriaalit ja valmistustekniikka, 3 op Muovimateriaalit, 4 op Liitostekniikka, 2 op Tekstiilien materiaalit ja rakenteet, 4 op Vaatteen muodon perusteet, 3 op Vaatteen valmistamisen perusteet, 5 op Vaatetusfysiologia, 3 op Opintojaksokuvaukset ja ilmoittautuminen opintojaksoille: Luonnontieteelliset perusopinnot 1, 16 op Kemian ja fysiikan perusteet, 4 op Matematiikan perusteet, 3 op Mekaniikka, 3 op Geometria ja trigonometria, 3 op Tietotekniikka I, 3 op Ympäristöteknologia 1, 12 op Maa- ja vesiekosysteemit, 6 op Epäorgaaninen ja orgaaninen kemia, 6 op Ympäristöteknologia 2, 12 op Ympäristölainsäädäntö ja hallinto, 3 op Jäte-, energia- ja vesihuolto, 6 op Yhdyskuntasuunnittelu, 3 op Yhdyskuntasuunnittelu 1, 10 op Maisema maankäytön suunnittelussa, 5 op Rakennettu ympäristö ja yhdyskunnat, 5 op Ympäristöteknologia 3, 12 op Ympäristö- ja laatujärjestelmät, 3 op Elinkaariajattelu ja materiaalitehokkuus, 3 op Ympäristövaikutusten arviointi, 3 op Kestävä kehitys kaupunkiekosysteemissä -projekti, 3 op Yrittäjyysopinnot, 4 op 12

13 Moduulit suoritetaan kokonaisuuksina. Opintojaksokuvaukset ja ilmoittautuminen opintojaksoille: 13

14 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Hoitotyön opintopolku, 48 op Lääketieteen opinnot 1, 5 op Anatomia ja fysiologia, 4 op Mikrobiologia, 1 op, verkko-opinnot Lääketieteen opinnot 2, 5 op Kansanterveystiede, 1 op, verkko-opinnot Sisätaudit ja tautioppi, 2 op Farmakologia, 2 op, verkko-opinnot Lääketieteen opinnot 3, 5 op Psykiatria, 1 op Pediatria, 1 op Kirurgia, 1 op Anestesiologia, 1 op Naistentaudit, 0,5 op Geriatria, 0,5 op Family Wellbeing and Health Promotion, 15 op Constructors of well-being, 5 op, verkko-opinnot Health Promotion, 5 op Evidence Based Practise in Nursing, 5 op Perhehoitotyön perusteet, 4 op Lääkehoidon perusteet, 3 op Hoitotyön ja hoitotieteen perusteet, 8 op, näyttökoe, (lähihoitajille) Sosiaali- ja terveysalan englanti, 3 op Moduulit suoritetaan kokonaisuuksina. Opintojaksokuvaukset ja ilmoittautuminen opintojaksoille: 14

15 Fysioterapian opintopolku, 50 op Terveysalan asiantuntijuuden perusteet, 3op Kuntoutustyön ja fysioterapian perusteet, 3 op Kuntoutustyön terveystieteelliset perusteet, 7 op Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja fysiologia, 5 op Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan arviointi, 3 op Keskus- ja ääreishermoston anatomia, fysiologia ja fysioterapian perusteet, 4 op Toimintakyvyn orientoiva arviointi, 4 op Manuaalinen terapia 1, 4 op Lääketieteelliset aineet, 7 op Toimintakyvyn tukeminen, 3 op Liikunta terveyden ylläpitäjänä, 5 op Sosiaali- ja terveysalan englanti, 3 op Opintojaksokuvaukset ja ilmoittautuminen opintojaksoille: 15

16 Sosionomin opintopolku, 54 op Sosiaalipedagoginen asiakastyö 14 op Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalialan asiakastyön perusteet, 8 op Projektityö ja projektiosaaminen, 3 op Ryhmänohjaustaidot, 3 op Sosiaalipedagogisen työn toimintaympäristö 10 op Yksilönä yhteiskunnassa, 3 op Yhteiskunnan muutos ja sosiaaliturva, 7 op Kehittyvä kasvatusosaaminen 11 op Ihmisen kasvun ja kehityksen tukeminen, 7 op Perhe ihmisen kasvuympäristönä, 4 op Building Multicultural Competence, 8 op Human rights, 3 op Constructors of well-being, 5 op, verkko-opinnot Toimiva ja kehittyvä työyhteisö, 4 op Erityiskasvatus, 4 op Sosiaali- ja terveysalan englanti, 3 op Moduulit suoritetaan kokonaisuuksina. Opintojaksokuvaukset ja ilmoittautuminen opintojaksoille: 16

17 17

18 MUOTOILU JA VIESTINTÄ Viestinnän opintopolku, 58 op Kuvajournalismin teoria, 3 op Markkinointiviestinnän perusteet, 3 op Kuva ja teoria, 3 op Modernismi ja nykytaide, 3 op Yleinen taidehistoria, 3 op Elävän mallin piirustus 1, 3 op Piirustus ja maalaus, 4 op Värihahmotus, 4 op Adobe Photoshop CS5.5 -perusteet, 4 op Adobe Dreamweaver CS5.5 -perusteet, 4 op Adobe Illustrator CS5.5 -perusteet, 4 op Digitaalinen valokuvaus 2, 5 op Kirjagrafiikka, 4 op Kuvittaminen, 4 op 3D-animaation perusteet Cinema 4D -ohjelmalla/mac, 7 op Opintopolku täydentyy vielä syksyyn 2012 mennessä, katso viimeisin tieto alla olevasta linkistä. Opintojaksokuvaukset ja ilmoittautuminen opintojaksoille: 18

19 YHTEYSTIEDOT Lahden ammattikorkeakoulu, liiketalouden ala Koulutussuunnittelija Siru Kilpilampi Puhelin Sähköposti Lahden ammattikorkeakoulu, tekniikan ala Lehtori Juhani Turunen Puhelin Sähköposti Lahden ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala Koulutussuunnittelija Pirjo Tuusjärvi Puhelin Sähköposti Lahden ammattikorkeakoulu, Muotoilu- ja taideinstituutti Projektisihteeri Kati Anttila, puhelin Koulutuspäällikkö Helena Hokkanen, puhelin Sähköposti 19

20 Avoimen AMK:n opiskelijan opas Yleinen ohjaus, neuvonta ja esitteiden tilaus: Lahden ammattikorkeakoulu Avoin ammattikorkeakoulu Paasikivenkatu 7, Lahti Sähköposti Puhelin GRAAFINEN SUUNNITTELU Viestintä- ja markkinointipalvelut 2012 PAINO Päijät-Paino Oy PAPERI Scandia 2000 White 200 / 130g Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Opiskelijan opas Avoin AMK

Opiskelijan opas Avoin AMK Opiskelijan opas Avoin AMK Tervetuloa! 1. Avoin ammattikorkeakouluopiskelu Tervetuloa opiskelemaan Centria ammattikorkeakoulun monipuoliseen opiskelijajoukkoon. Jos tavoitteenasi on parantaa ammattitaitoasi,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010-2011

OPINTO-OPAS 2010-2011 VAASAN YLIOPISTO AVOIN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2010-2011 Nam et ipsa scientia potestas est (Tieto itsessään on myös valtaa) 1 Julkaisija: Vaasan yliopisto Avoin yliopisto. Toimittaja: Outi Järvi. Kannet:

Lisätiedot

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus

Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas. Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Työvoimakoulutukseen hakeutumisen opas Esimerkkinä lähihoitajakoulutus Teksti: Marjo Nieminen, Anne Kumpula, Marja Nurmi-Vuorinen Taitto: Tuomas Korolainen Nasta Design Paino: Kirjapaino Öhrling Tampere

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa.

minä 2.0 HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. minä 2.0 Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. HAKIJAN OPAS HAKUAIKA 8. 22.9.2014 www.mamk.fi MAMK HAKIJAN OPAS Sisällys Sinulla on unelma 4 Uusi korkeakouluhaku syksyllä 2014

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Perustason opiskelijavalinta Perustason opiskelijavalinta Valintaopas 2013 Perustason valintaopas Tämä valintaopas on kirjoitettu auttamaan hakija läpi n Helsingin yksikön hakuprosessi. un haettaessa noudatetaan ensisijaisesti tässä

Lisätiedot

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT

Opinto-opas 2014 2015 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 Tuotantotalous Tietotekniikka

Lisätiedot

Tekniikan Kauppatieteiden

Tekniikan Kauppatieteiden VAAS A N Y L I O P I S TO 201 2 2 0 13 O PIN T O - O P A S Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot 1 Vaasan yliisto Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen

Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Syyskuussa 2015 alkavaan koulutukseen Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivätoteutus Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus Ylempään

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 HENKILÖSTÖ- JA TALOUSOSAAJA KORKEAKOULUDIPLOMI, JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

OPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 HENKILÖSTÖ- JA TALOUSOSAAJA KORKEAKOULUDIPLOMI, JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU 1 OPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 HENKILÖSTÖ- JA TALOUSOSAAJA KORKEAKOULUDIPLOMI, JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU YLEISTIEDOT KOULUTUS Henkilöstö- ja talousosaaja -korkeakouludiplomi TOTEUTUSAIKA 1.8.2014-31.12.2015

Lisätiedot

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas

TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL. hakijan opas TÄHTÄÄ KORKEAMMALLE. MASTER SCHOOL hakijan opas HAKU 17.3. 9.4.2015 NÄIN LUET tätä opasta Tämä Master School hakijan opas kertoo sinulle Kyamkin ja Mamkin kevään 2015 yhteishaussa olevan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30 HAKIJAN OPAS 2015 Sisällysluettelo Hyvä hakija! Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2015...6 OSA I: SUOMENKIELINEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi 2014 2015 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto

VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto VALINTAOPAS 2015 Turun yliopisto Hae arvostettuun koulutukseen ainutlaatuisessa ympäristössä Kansainvälisesti tunnetussa Turun yliopistossa on yli 20 000 opiskelijaa ja 3300 tutkijaa, opettajaa, professoria

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot