Polkuopintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi - Avoimen ammattikorkeakoulun monet mahdollisuudet-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Polkuopintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi - Avoimen ammattikorkeakoulun monet mahdollisuudet-"

Transkriptio

1 Polkuopintojen avulla tutkinto-opiskelijaksi - Avoimen ammattikorkeakoulun monet mahdollisuudet-

2 Yleistä opintopolkuopinnoista Avoin ammattikorkeakoulu (avoin AMK) tarjoaa kaikille mahdollisuuden opiskella ammattikorkeakoulun opintojaksoja iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Polkuopinnot ovat valmiiksi suunniteltuja laajempia opintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvista opintojaksoista. Työn ohessa opiskelu on mahdollista tiettyjen koulutusohjelmien ryhmissä. Osa opinnoista suoritetaan eoppimiskeskus Averkon verkko-opintoina. - Koulutusalojen tarjoamat opintopolut Kokkolassa - Liiketalouden opintopolku, 7 Hoitotyön opintopolku, 6 Asiakaspalvelu Yrityksen toiminta Johtaminen Markkinointi, Taloushallinto Liike-elämän työvälineet Talousmatematiikka Toimistotyö Työvälineohjelmat Yhteiset ammattiopinnot Palveluiden markkinointi Strateginen markkinointi ja myynti Valinnaiset kieliopinnot (valitaan 9 op) Moving on! Professional English Communication Saksan alkeiskurssi Skriftlig och muntlig kommunikation på svenska Repetera svenska Brush up your English Matematiikan valmentava kurssi Orientoivat opinnot Viestintä Ruotsi 1 Ruotsi 2 Englanti 1 Englanti 2 Englanti 3 verkko-opintoina) Ammattikorkeakouluopiskelijana hyvinvointialalla Tietotekniikka Ensiapu 1 Ihmisen kehityksen ja hyvinvoinnin perusta Psykologia Elimistö ja sen toiminta Mikrobiologia ja tautioppi Kliinisen hoitotyön perusta Hoitotyön menetelmät 1 Monikulttuurisen hoitotyön perusta Lääkelaskenta Hyvinvointiyrittäjyyden perusteet (verkko-opintoina) Kansanterveystiede Virikkeellinen palvelutoiminta Seksuaaliterveyden perusteet (verkko-opintoina) (sairaanhoitajan tutkintoon pitää sisällyttää vapaasti valittavia opintoja) Liikuntaa monipuolisesti Rentoutus-kurssi Kokous- ja neuvottelutaito 8 op

3 Kemiantekniikan opintopolku, 7 Orientoivat opinnot Viestintä Talous ja johtaminen Matematiikka Algebra,, pakollinen Geometria ja trigonometria Geometria ja trigonometria Luonnontieteet Mekaniikka ja termofysiikka Fysiikan laboratoriotyöt Kemian perusteet Sovellettu kemia Orgaaninen kemia Mekaaniset prosessit Kaivos- ja louhintatekniikka AutoCadin perusteet Repetera svenska Brush up your English Matematiikan valmentava opintojakso Kielenhuolto ja kirjoittaminen Tietotekniikan perusteet, pakollinen, pakollinen, pakollinen, pakollinen, pakollinen Tieto- ja viestintätekniikan opintopolku, 7 Orientoivat opinnot Matematiikka Algebra, Geometria ja trigonometria Luonnontieteet Mekaniikka ja termofysiikka Fysiikan laboratoriotyöt Kemia Talous ja johtaminen Sähköpiirien perusteet, Elektroniikan perusteet, Mittaustekniikka, Automaatiotekniikan perusteet, Ohjelmoinnin perusteet, Relaatiotietokannat ja SQL, IP-verkot,, pakollinen,pakollinen, pakollinen, pakollinen (valitaan 1) Repetera svenska, Brush up your English, Matematiikan valmentava opintojakso, Kielenhuolto ja kirjoittaminen, Tietotekniikan perusteet, ASP.NET programming,

4 Opiskelu opintopolulla Avoimen AMK:n opinnot ovat avoinna kaikille iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Jokaisen polkuopiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan opiskelijan tausta, toiveet ja tavoitteet. Jos opiskelija jatkaa tutkinto-opiskelijana, kaikki avoimessa AMK:ssa suoritetut opinnot luetaan myöhemmin hyväksi. Polkuopiskelu antaa mahdollisuuden opiskella omassa tahdissa. Samalla opiskelija pääsee tutustumaan ammattikorkeakoulutasoiseen opetukseen ja mahdolliseen tulevaan ammattiin. Polkuopinnot alkavat pääasiassa elo-syyskuun vaihteessa ja tammikuussa. Vapaita paikkoja kannattaa tiedustella myös kesken lukukauden. Opiskelu tapahtuu tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä päivä-, monimuototai verkko-opintoina. Opintojen aikataulu tarkentuu henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa. Opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Polkuun sisältyviin opintojaksoihin ilmoittaudutaan sähköisesti koulutuskalenterissa tai yhteyshenkilöiden kautta. Avoimen AMK:n opintomaksu on 10 /opintopiste. Kun opiskelija suorittaa Centria-ammattikorkeakoulussa 30 opintopistettä, opintomaksu on 200 ja 60 opintopisteen hinta on 300. Opinto-oikeussuositus polkuopinnoissa on kaksi vuotta. Koulutusalojen tarjoamat opintopolut Ylivieskassa Sosiaalialan opintopolku, 39 op Suoritetaan Averko-opintoina. Skriflig och muntlig kommunication på svenska Moving on! Professional English Communication Tietotekniikan perusteet 10 op Monikulttuurisuus sosiaali- ja terveysalalla Liiketoiminnan suunnittelu ja käytännön yritystoiminta Kielenhuolto ja kirjoittaminen Päihdetyön peruskurssi Työsuojelu Nuorisotutkimus ja nuorisokulttuurit Liiketalouden opintopolku, 60 op Henkilökohtainen tietojenkäsittely Yritystoiminta ja toimintaprosessit Kokonaisvaltainen markkinointi Talousmatematiikka Toimistotyö Yritysviestintä Markkinointiviestintä Asiakaspalvelu ja henkilökohtainen myyntityö Palvelujen tuotteistaminen ja markkinointi Sisäinen laskentatoimi Henkilöstöresurssien johtaminen Työelämän vuorovaikutustaidot Ympäristö- ja laatujohtaminen Yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyön opintopolku, 30 op Teologian perusteet Kunnan nuorisotyö Päihdetyön peruskurssi Working in a multicultural world Nuorisotutkimus ja nuorisokulttuurit Tutkimus- ja kehittämistoiminto Vapaasti valittavia opintoja esimerkiksi eoppimiskeskus Averkosta

5 Tuotantotalouden opintopolku, 6 Sähkö- ja automaatiotekniikan opintopolku, 48 op Tietotekniset taidot Viestintä Communication Skills Kommunicera på svenska Algebra 1 Algebra 2 Geometria Mekaniikan perusteet Sähkömagnetismi Projektin suunnittelu ja johtaminen Työsuojelu Markkinointi 3D-CAD-mallinnuksen perusteet Tuotekehitys ja tuoteprojekti Logistiikka Robotiikka Vapaasti valittavia opintoja esimerkiksi eoppimiskeskus Averkosta. Tietotekniset taidot Tietoturva Viestintä Communication Skills Kommunicera på svenska Algebra 1 Teoreettinen sähkötekniikka 1 Sähköturvallisuus Sähköasennukset Teleasennukset Analogiaelektroniikka Ohjaustekniikan perusteet Ohjelmoitavat logiikat Tietoliikenteen perusteet Johdanto energiatekniikkaan Vapaasti valittavia opintoja esimerkiksi eoppimiskeskus Averkosta.

6 Opintopolut AMK-tutkintoon Polkuopinnot eivät johda suoraan tutkintoon, joten opiskelija ei ole oikeutettu opintotukeen tai muihin opintososiaalisiin etuuksiin. Työttömän opiskelijan kannattaa olla yhteydessä TE-toimistoon ja selvittää omat opiskelu- ja tukimahdollisuutensa ennen polkuopintojen aloittamista. Kun opiskelija on suorittanut vähintään 60 opintopistettä valitsemansa koulutuksen tavoitteiden mukaisia opintoja, hän voi hakea ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Hakijalla ei tällöin tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta. Centria-ammattikorkeakoulussa valinta tehdään valintakokeen perusteella, joka voi olla esimerkiksi haastattelu tai soveltuvuusarviointi. Jos opiskelija täyttää ammattikorkeakoulun pääsyvaatimukset, hän voi hakea tutkinto-opiskelijaksi jo aiemmin. Vieraskieliset opintopolut Kokkolassa Study path to Chemistry and Technology, 81 ECTS Student must complete at least 60 ECTS ORIENTATION STUDIES Study and Working Life Skills Mathematics Algebra Geometry and Trigonometry Sciences Basic Course in Physics Laboratory Practices in Physics Basic Chemistry Applied Chemistry Language skills Communication Skills Writing Skills International Students Finnish Language Communication Finnish as a mother tongue Våga tala svenska Svenska för arbetslivet PROFESSIONAL STUDIES Mechanical Operations in Chemical Engineering Basic Environmental Protection Environment and energy OPTIONAL STUDIES European Union Logistics Project Management Technical Writing EkoPro in English, compulsory, compulsory, compulsory, compulsory, compulsory Bachelor of Business Administration, Business Management, 8 Student must complete at least 60 ECTS The Infrastructure of a New Business Personal Data Processing & Office Work Financial Accounting Marketing Starting a new Business Study and Working Life Skills Entrepreneurship and the Legal Context of a new Business Business Planning Mathematics Resource Management Organisational Management Economics Statistical Methodology The Business Enterprise and its Environment Intercultural Competence Strategic Management Management Accounting Core Language Studies Writing Skills Professionally Speaking Language Studies for Finnish students Våga tala svenska Svenska for arbetslivet Language studies for international students Basic Finnish for Foreigners OPTIONAL STUDIES European Union Logistics Project Management Working in a Multicultural World Doing Business with the EU Doing Business with non-eu countries

7 Study path to Chemistry and Technology, 81 ECTS Student must complete at least 60 ECTS BASIC SUDIES Orientation to Studies Study and Working Life Skills Mathematics Algebra Geometry and Trigonometry Sciences Basic Course in Physics Laboratory Practices in Physics Chemistry Language skills Communication Skills Writing Skills International Students Finnish Language Communication Finnish as a mother tongue Våga tala svenska Svenska för arbetslivet Other basic studies Computing Basic in Programming PROFESSIONAL STUDIES Electronics Electric Circuits Electronic Components Information Technology Information Systems Relational Databases & SQL Communication Technology IP-networks, compulsory, compulsory, compulsory, compulsory, compulsory OPTIONAL STUDIES AVE1012 European Union AVA1016 Logistics AVE1033 Project Management AVE1041 Technical Writing Vieraskielinen opintopolku Ylivieskassa Study path to Industrial Management, 5 ORIENTATION STUDIES Information acquisition Finnish Language and Culture Communication and presentation skills Mathematic 1, Thermal Physics Electricity and Magnetism Basic Mechanics Oscillation and Waves Chemistry PROFESSIONAL STUDIES Industrial Processes Professional Ethics Basics of Production Technology Tehcnical Drawing and computer-aid desing Basics for Economics OPTIONAL STUDIES Elective studies e.g. from the elearning Centre Averko. 1 ECTS

8 Yhteystiedot: KOKKOLA / PIETARSAARI Koulutuspäällikkö Marja Haulos puh , Koulutussihteeri Nina Lång puh , YLIVIESKA Lehtori Ritva Saviluoto (tekniikan alan opinnot) puh , Lehtori Marja Savolainen (sosiaalialan opinnot) puh , Lehtori Maria Känsäkoski (yhteisöpedagogi-opinnot, kirkon nuorisotyö) puh Verkko-opinnot (eoppimiskeskus Averko) Lehtori Anna Pulkkinen puh , Koulutussihteeri Nina Lång puh , centria.fi centriaamk

Kulje. omia. polkujasi. Avoin AMK polkuopinnot

Kulje. omia. polkujasi. Avoin AMK polkuopinnot Kulje omia polkujasi. Avoin AMK polkuopinnot Reitti uuteen ammattiin. Väylä osaamisen täydentämiseen. Tutkimusmatka korkeakouluopintoihin. SISÄLTÖ Polkuopinnot Mitä polkuopinnot ovat? 7 Polkuopinnot

Lisätiedot

Opiskelijan opas Avoin AMK

Opiskelijan opas Avoin AMK Opiskelijan opas Avoin AMK Tervetuloa! 1. Avoin ammattikorkeakouluopiskelu Tervetuloa opiskelemaan Centria ammattikorkeakoulun monipuoliseen opiskelijajoukkoon. Jos tavoitteenasi on parantaa ammattitaitoasi,

Lisätiedot

POLKUOPINNOT 2012 2013

POLKUOPINNOT 2012 2013 POLKUOPINNOT 2012 2013 Haluatko opiskella joustavasti työn ohessa ja laajentaa ammattitaitoasi? Etkö päässyt haluamaasi koulutukseen yhteishaussa? Tarvitsetko työhösi ajankohtaisia tietoja ja taitoja?

Lisätiedot

VARKAUDEN KOULUTUSOHJEMAT AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

VARKAUDEN KOULUTUSOHJEMAT AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA VARKAUDEN KOULUTUSOHJEMAT Insinööri on vaativissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimiva kansainvälinen tekniikan ammattilainen, joka työssään ottaa huomioon ihmiset, ympäristön ja tulevaisuuden. Hänellä

Lisätiedot

Opiskelijapalautetta amk.fi-portaalin puuttuvista opinnoista

Opiskelijapalautetta amk.fi-portaalin puuttuvista opinnoista 3.4.2009 1 7 VirtuaaliAMK-tiedote 1/2009 Opiskelijapalautetta amk.fi-portaalin puuttuvista opinnoista VirtuaaliAMK:n joustavan opinto-oikeuden asianomistajaryhmä (Joo-ryhmä) on seurannut opintotarjonnan

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 hakijan opas 2014 Sisällys Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 Kampuskaupungit 9 Kulttuuriala 10 Matkailu- ja ravitsemisala 16 Liiketalouden ala 22 Luonnonvara-ala 28 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 Luokallani ei ole ketään, joka ei olisi saanut työpaikkaa molempina kesinä. VAMK YOURSELF TO WORK 5 ENERGINEN TULEVAISUUS 6 11 Mahtavaa, että sain aloittaa työnjohdon harjoittelun

Lisätiedot

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career

Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolia Master s Certified Degree for your Professional Career Metropolian ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Maisteritason tutkinto ammattilaisen urakehitykseen Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, aikuiset

Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Tutkintonimike Tradenomi Tutkintotaso Ohjelman laajuus AMK-tutkinto 210 opintopistettä 3,5 vuotta Ohjelman

Lisätiedot

Thesis 10 crs. Practical Traininig 20 crs. Optional Studies, 8 crs. Professional Studies, 58 crs. Basic Studies, 44 crs

Thesis 10 crs. Practical Traininig 20 crs. Optional Studies, 8 crs. Professional Studies, 58 crs. Basic Studies, 44 crs Thesis 10 crs Practical Traininig 20 crs Optional Studies, 8 crs Professional Studies, 58 crs Basic Studies, 44 crs INTERNATIONAL BUSINESS Degree Programme &855,&8/80ÃÃ678'(176Ã67$57,1*Ã7+(,5Ã678',(6Ã

Lisätiedot

SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT

SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT Tekniikan koulutusalan Kuopion koulutusyksikössä aloittaa nuorisokoulutuksessa seuraavat sähköalan koulutusohjelmat: elektroniikan koulutusohjelma EE07 sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

APPLICATION QUIDE SPRING 2011 KEVÄT 2011

APPLICATION QUIDE SPRING 2011 KEVÄT 2011 APPLICATION QUIDE SPRING 2011 Vieraskielisen nuorten koulutuksen yhteishaku HAKUAIKA 3.1. 15.2.2011 Nuorten koulutuksen ja aikuiskoulutuksen yhteishaku HAKUAIKA 7.3. 12.4.2011 KEVÄT 2011 1 OPISKELIJAN

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, nuoret

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, nuoret Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, nuoret Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opetussuunnitelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 energiakeskittymän ansiosta alueella riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa. VAMK YOURSELF TO WORK... 5 11 LUOKALLANI EI OLE KETÄÄN, JOKA EI OLE SAANUT TYÖPAIKKAA MOLEMPINA KESINÄ.

Lisätiedot

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK HAKIJAN KYAMK OPAS OPAS Kevät 2014 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Master's Degree

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Master's Degree Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Master's Degree 1 KULTTUURIALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTO 7 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTA- OSAAMISEN KOULUTUS 12 MASTER S DEGREE PROGRAMME IN ENVIRON- MENTAL

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008. opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2008 opinto-opas.indd 1 12.8.2008 13:26:21 OPINTO-OPAS 2008 Syksyllä 2008 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Syksy Autumn 2014 Kevät Spring 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, journalism,

Lisätiedot

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08

SAVONIA BUSINESS VARKAUS. Päivitetty/updated 12.11.08 OPINTO-OPAS GUIDE BOOK 2008-2009 SAVONIA BUSINESS VARKAUS OPINTO-OPAS 2008-2009 GUIDE BOOK 2008-2009 SISÄLLYS TABLE OF CONTENTS 1 TYÖJÄRJESTYS LUKUVUONNA 2008-2009 SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2008-2009

Lisätiedot

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2012

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2012 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2012 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ylemmät amk-tutkinnot 5 ponnista astetta korkeammalle! Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 7 AMK-tutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014

Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014 Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kesä 2014 Tervetuloa opiskelemaan Aalto-yliopiston avoimeen yliopistoon!...4 Aalto-yliopisto... 5 Aalto-yliopiston avoin yliopisto... 5 Ilmoittautuminen ja maksut...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Kampuskaupungit 9

SISÄLLYS. Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Kampuskaupungit 9 HAKIJAN OPAS 2013 SISÄLLYS Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Kampuskaupungit 9 Luonnonvara-ala 11 Liiketalouden ala 17 Tekniikan ala 23 Sosiaali- ja terveysala 41 Matkailu- ja ravitsemisala 55 Kulttuuriala

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT

AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT YHTEISET OPINNOT AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT Ammattikorkeakoulun yhteisten pakollisten opintojen tavoitteena on taata kaikille opiskelijoille samanlaiset perusvalmiudet ammatillisissa

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 APPLICANT S GUIDE SPRING 2014 HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!

TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN! Avoin YAMK-polku TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!...2 Mikä on avoin AMK?...2 Polkuopiskelun idea...2 Polulla opiskelu...3 Polkuopinnoissa huomioitavaa...3 OPINTOJEN ALKAESSA...3 Tutustu omaan

Lisätiedot

1. Tieto- ja viestintätekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 10 1.2 Tieto- ja viestintätekniikan koulutus... 16 1.3 YDINOSAAMINEN...

1. Tieto- ja viestintätekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 10 1.2 Tieto- ja viestintätekniikan koulutus... 16 1.3 YDINOSAAMINEN... 1. Tieto- ja viestintätekniikka..................................................................................... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA... 4 1.2 Opintojen rakenne... 5 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET

1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA... 4 1.2 Opintojen rakenne... 5 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET 1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op........................................................................... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA....................................................................

Lisätiedot

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014:

Laitoksen opetus järjestetään neljässä periodissa lukuvuonna 2013 2014: Tietojenkäsittelytieteen yliopisto-opinnot luovat erinomaisen pohjan ja asiantuntijuuden työskennellä kaikkialla, missä informaatioteknologiaa kehitetään ja sovelletaan. ICT-toimiala kansainvälistyy ja

Lisätiedot