TOIMINTAKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta kiinnostuneiden yhteinen keskustelufoorumi. Yhdistys toimii suomalaisen kansanterveyden tutkimuksen alalla tutkijoiden ja tutkimuslaitosten yhdyssiteenä. Sosiaalilääketieteen yhdistyksen toiminnan tavoite on erilaisin tilaisuuksin, aloittein ja lausunnoin edistää sosiaalilääketieteen ja sen lähialojen tutkimusta ja koulutusta sekä vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. Yhdistyksen tärkeä vaikutuskanava on sen julkaisema Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 1. JÄSENISTÖ Jäseniä oli toimintavuoden päättyessä kaikkiaan 467. Jäsenistössä ovat edustettuina useat eri tieteenalat, kuten epidemiologia, yleislääketiede, hammaslääketiede, farmasia, hoitotiede, ravitsemustiede, psykologia, sosiaalipolitiikka, sosiologia, väestötiede ja kansanterveystiede. Opiskelijajäseniä ja yli 65-vuotiaita jäseniä oli yhteensä 71. Yhdistyksestä erosi vuoden 2013 aikana 34 henkilöä. Yhdistys yritti aktiivisesti hankkia lisäjäseniä mm. opiskelijayhdistysten kautta. Yhdistykseen liittyi 23 henkilöä. 2. HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT Yhdistys järjesti sääntömääräisen syyskokouksen ja vuosikokouksen. Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 6 kertaa ja lisäksi järjestettiin 1 sähköpostikokous. Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt: ETT Eva Roos, Folkhälsan, puheenjohtaja FT Tea Lallukka, TTL, varapuheenjohtaja Varsinaiset jäsenet: Miia Artama, HY Noora Berg, THL Mika Gissler, THL Anu Katainen, HY Ilmo Keskimäki, THL Hannamaria Kuusio, THL Jouni Lahti, HY Ulla-Sisko Lehto, THL Sakari Suominen, Turun yliopisto, Folkhälsan Juha Turunen, Farenta Oy

2 Varajäsenet: Lauri Kokkinen, TTL Reetta Lehto, Folkhälsan Riikka Lämsä, THL Susanna Raulio, THL Liina-Kaisa Tynkkynen, TaY Yhdistyksen sihteerinä toimi Reetta Lehto, taloussihteerinä Riikka Lämsä ja jäsensihteerinä Teija Nuutinen. Yhdistyksen tilejä hoiti tilitoimisto Talenom. Tilintarkastajina toimivat Jukka Ohtonen ja Pekka Rissanen sekä varatilintarkastajina Lotta Hautamäki ja Lauri Vuorenkoski. 3. SOSIAALILÄÄKETIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI Vuonna 2013 Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti ilmestyi neljä kertaa ja meneillään oli 50. vuosikerta. Lehden levikki on noin 800 lehteä. Pääosa tilaajista oli Sosiaalilääketieteen yhdistyksen jäseniä. Muita tilaajia olivat yhteisöt ja kirjastot. Vuoden 2013 kaikki lehden numerot perustuivat vapaaseen tarjontaan. Kaikki artikkelikäsikirjoitukset kävivät läpi referee-menettelyn, jossa vähintään kaksi asiantuntijaa arvioi kunkin tarjotun käsikirjoituksen. Arviointiprosessi oli nimetön. Lehteen vapaasti tarjottujen käsikirjoitusten määrä oli noin 40 ja vuoden aikana hylkäämispäätösten osuus kaikista julkaisemista koskevista päätöksistä oli noin 50 %. Vuoden 2013 aikana lehdessä julkaistiin 17 alkuperäisartikkelia, kaksi katsausta, yksi tutkimusseloste, yksi tutkimustaitoja käsitellyt artikkeli ja viisi puheenvuoroa. Lehti julkaisi 2013 myös kokousselostuksia alan kansainvälisistä ja kotimaisista kokouksista (2), lectio praecursorioita (7) ja kaksi kirja-arviota. Päätoimittajana toimi Leena Koivusilta (FT) ja toimitussihteerinä Krister Björklund. Toimituksessa oli heidän lisäkseen yhdeksän jäsentä: Päivi Santalahti (LT), Päivikki Koponen (TTT), Seppo Koskinen (LT), Kristiina Manderbacka (VTT), Ossi Rahkonen (VTT), Sakari Suominen (LKT), Pekka Virtanen (LT), Suvi Virtanen (LT) ja Päivi Topo (VTT) ja Suvi Virtasen tilalle marraskuussa tullut Maijaliisa Erkkola (FT) sekä Pekka Virtasen tilalle marraskuussa tullut (FT) Ilkka Pietilä. Lehti ilmestyy sähköisessä muodossa osoitteessa (http://ojs.tsv.fi/index.php/sa/index). Lehti ilmestyy Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) Open Journal System -järjestelmässä, jossa on tällä hetkellä luettavissa lehdet vuodesta Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti on verkkosivuilta vapaasti luettavissa vuoden viiveellä, tiivistelmät lehden ilmestyttyä. 4. YHDISTYKSEN JA LEHDEN TALOUS Vuonna 2013 yhdistyksen talous perustui jäsenmaksuihin sekä TSV:n Sosiaalilääketieteellisen Aikakauslehden julkaisemiseen myöntämään julkaisutukeen ja kansainvälisen toiminnan avustukseen. Toimitussihteerin, päätoimittajan, sihteerin, 2

3 jäsensihteerin ja taloussihteerin tehtävistä maksettiin palkkio. Päätoimittajan palkkiota nostettiin vuodelle Yhdistyksen taloustilannetta paransi jäsenmaksujen nosto vuodelle 2013 ja toimintakulujen leikkaukset. Lisäsäästöjä etsittiin kilpailuttamalla lehden taitto ja painatus sekä kirjanpitotoimisto vuodelle Lehden painatus pysyi samassa painotalossa, mutta kustannukset pysyvät ennallaan. Kirjanpitotoimisto vaihtuu vuoden 2014 alusta Talenomilta Maarit Suomelle, millä saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä. 5. YHDISTYKSEN TOIMINTA JA TIETEELLISET KOKOUKSET Vuonna 2013 yhdistyksen ruokatutkimuksen jaos järjesti yhdessä Suomen ravitsemustieteen yhdistyksen kanssa seminaarin Ravitsemus muuttuvassa viestintäympäristössä miten media ja sosiaaliset liikkeet muovaavat käsityksiä terveellisestä syömisestä? Tieteiden talossa Helsingissä Osallistujia seminaarissa oli 120. Terveydenhuoltotutkimuksen jaos järjesti yhdessä Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön ja THL:n kanssa terveydenhuoltotutkimuksen päivät Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä Tampereella. Päivien teemana oli Sote-uudistus ja vanhojen ihmisten terveyspalvelut. Ensimmäisen seminaaripäivän päätteeksi juhlistettiin Sosiaalilääketieteellisen aikakauslehden 50- vuotistaivalta puheenvuoroilla lehden historiasta, nykypäivästä ja tulevasta. Ensimmäiseen seminaaripäivään osallistui noin 90 kuulijaa ja toisen päivän jatkoopintokurssille reilut 40 henkilöä. Yhdistyksen kotisivuja ylläpidettiin osoitteessa (http://www.socialmedicine.fi/) ja sivut uudistettiin TSV:n toimesta vuoden aikana. Sivut ovat TSV:n palvelimella. Sivuston tiedot ovat osittain myös ruotsiksi ja englanniksi. Jäsenet ovat voineet liittyä yhdistyksen sähköpostilistalle lähettämällä liittymispyynnön jäsensihteeri Teija Nuutiselle Jäsenistölle lähetettiin vuoden aikana kaksi jäsenkirjettä postitse tai sähköpostitse. Jäsenkirjeet toimivat kutsuina sääntömääräisiin kokouksiin. Yhdistys myöntää vuosittain matka-apurahaa nuorille tutkijoille EUPHA-kokoukseen tai muihin vastaaviin kokouksiin osallistumiseen. Tänä vuonna matka-apurahan saivat Tiina Räsänen (700 ), Reetta Lehto (700 ) ja Anneli Weiste-Paakkanen (600 ). 6. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Helsingissä Folkhälsanilla THL:n järjestämän seminaarin Ulkomaalaistaustaiset lääkärit ja hoitajat suomalaisessa terveydenhuollossa haasteet ja mahdollisuudet yhteydessä. Kokouksessa käsiteltiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös ja annettiin hallitukselle vastuuvapaus. 3

4 Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Tampereella Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä Terveydenhuoltotutkimuksen päivien yhteydessä. Kokouksessa valittiin vuoden 2014 hallitus, puheenjohtajisto ja tilintarkastajat sekä hyväksyttiin vuoden 2014 toimintasuunnitelma. 7. JAOKSET (Liite 1) Yhdistyksessä toimi vuonna 2013 seitsemän jaosta: 1) Käyttäytymislääketieteen jaos 2) Lisääntymisterveyden jaos 3) Lääketutkimuksen jaos 4) Mielenterveyden jaos 5) Ruokatutkimuksen jaos 6) Terveydenhuoltotutkimuksen jaos 7) Terveyssosiologian jaos 8. KANSAINVÄLINEN YHTEISTOIMINTA Yhdistys kuului edellisten vuosien tapaan World Federation of Public Health Associationiin (WFPHA), Nordiska Förbundet för Socialmediciniin ja European Public Health Assocationiin (EUPHA). Mika Gissler on toiminut WFPHA:n yhteyshenkilönä. Pohjoismaisten sosiaalilääketieteen yhdistysten (the Scandinavian Association of Social Medicine) vertaisarvioidun julkaisun Scandinavian Journal of Public Health Suomen edustajina hallintoneuvostossa (Executive Board) toimivat dosentti Sakari Suominen Turun yliopistosta varsinaisena jäsenenä ja hallintoneuvoston puheenjohtajana, sekä dosentti Ilmo Keskimäki varajäsenenä. Lehden toimituksen suomenkielisenä jäsenenä toimi tutkimusprofessori Elina Hemminki. Toimitusneuvoston (Editorial Committee) Suomen edustajina olivat professori Jussi Huttunen, professori Eero Lahelma ja professori Elianne Riska. Vuosi 2013 oli lehden 41. vuosikerta ja se ilmestyi kahdeksan kertaa vuodessa, lisäksi julkaistiin kolme suplementtinumeroa. Lehden artikkelit ovat vuodesta 1973 alkaen verkossa (http://sjp.sagepub.com/content/by/year). Lehteä kustantaa Sage Journals ja se on hyväksytty yleisimpiin viitetietokantoihin. Lehden sivuilla ilmoitettiin Impact Factorin olevan (vuodelta 2012) ja lehden olevan hyvää keskitasoa (Ranked: 30 out of 136 in Public, Environmental & Occupational Health/SSCI). Sosiaalilääketieteen yhdistyksen jäsenillä on ollut mahdollista saada joko paperinen tai elektroninen lehti tai molemmat jäsenhintaan. Lehti julkaisee artikkeleita kansanterveystieteen alueelta, mutta sen erityisenä painoalueena ovat Pohjoismaat ja kehitysmaat. Sosiaalilääketieteen yhdistys on toiminut edellisvuosien tapaan aktiivisesti myös Euroopan kansanterveystieteen yhdistyksessä (European Public Health Association (EUPHA)), joka on eurooppalaisten kansanterveysalan tieteellisten ja ammatillisten 4

5 järjestöjen kattojärjestö. EUPHA:an kuului vuonna jäsenjärjestöä 40 Euroopan maasta. EUPHA:n Past Presidents Committeessa toimi SLY:n edustaja professori Ilmo Keskimäki. Järjestön hallintoneuvostossa (Governing Board) SLY:tä edusti Hannamaria Kuusio. Tieteellisessä neuvostossa (Scientific Committee) SLY:tä edusti Ossi Rahkonen. EUPHA:n presidenttinä toimi Walter Ricciardi Italiasta. Sosiaalilääketieteen yhdistystä hallintoneuvostossa edustaa vuosina Hannamaria Kuusio. EUPHA julkaisee European Journal of Public Health -lehteä yhdessä Oxford University Press -kustantamon kanssa. Vuonna 2013 julkaistiin lehden 23. vuosikerta. Lehti on Euroopan laajalevikkisimpiä kansanterveysalan tieteellisiä lehtiä (viiden vuoden impact factor 2.928). Lehteä ilmestyy vuosittain kuusi numeroa. Lehden artikkelitarjonta koostuu epidemiologian, terveydenhuoltotutkimuksen, hallinnon, etiikan ja lainsäädännön, terveystaloustieteen, sosiaalitieteiden sekä ympäristöterveyden alan kirjoituksista. Lehti tarjoaa foorumin keskustella kansainvälisistä terveydenhuollon ja kansanterveyden kysymyksistä. Sosiaalilääketieteen yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus tilata edullisesti EJPH:n elektroninen versio, mikä oikeuttaa samalla EUPHA:n jäsenetuna alennukseen EUPHA:n konferenssin osallistumismaksussa. EUPHA:n 21. vuosikokous ja kuudes Euroopan kansanterveyskokous järjestettiin Brysselissä otsikolla Health in Europe: are we there yet?. Kokouksen toisena järjestäjänä oli the Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER). Kokoukseen osallistui yli 1300 kansanterveydenalan asiantuntijaa useammasta kuin 60 eri maasta. Seuraava EUPHA:n tieteellinen kokous järjestetään Glasgow ssa LIITE 1: JAOSTOJEN TOIMINTA ) Käyttäytymislääketieteen jaos 1. Jäsenistö Käyttäytymislääketieteen jaos (KLJ) on vuonna 2013 pysynyt suurin piirtein samankokoisena kuin edellisenä vuonna (4 uutta jäsentä). Jaoksella oli vuoden loppuun mennessä tiedotuslistalla noin 120 jäsentä. 2. Hallitus ja muut jaoksen tehtävissä toimivat henkilöt Sakari Suominen, professori, Nordic School of Public Health; Kansanterveystiede, Turun yliopisto (puheenjohtaja); Hanna Konttinen, VTT, Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto (sihteeri); Tomi Mäki-Opas, FT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Helsinki (varsinainen jäsen); Olli Kiviruusu, VTM, THL, Helsinki (varsinainen jäsen); Marja Kinnunen, VTM, THL, Helsinki (varsinainen jäsen); Ulla-Sisko Lehto, FT, THL, Helsinki (varajäsen); Nelli Hankonen, VTT, Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto 5

6 (varajäsen); Martti T. Tuomisto, professori, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö (Psykologia), Tampereen yliopisto (varajäsen). Ulla-Sisko Lehto on toiminut jaoksen yhdyshenkilönä SLY:n hallitukseen. 3. Jaoksen tarkoitus Jaoksen päätehtävä on ollut toimia yhteistyöverkostona alan tutkijoiden välillä ja tähän liittyen jaoksella on alan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista tiedottamista varten sähköpostilista, suomen- ja englanninkieliset www-sivut Sosiaalilääketieteen yhdistyksen sivujen yhteydessä (http://www.socialmedicine.fi/index_kljaos.htm) sekä Facebookryhmä. Jaoksen toimintaan on kuulunut yhteisten hankkeiden edistäminen Sosiaalilääketieteen yhdistyksessä sekä toimialaltaan läheisissä suomalaisjärjestöissä (Terveyspsykologian jaos, Suomen epidemiologinen seura jne.). 4. Kansallinen toiminta Jaoksen vuoden 2013 vuosikokous pidettiin 14. maaliskuuta 2013 THL:ssä Helsingissä. Sen yhteydessä VTT Hanna Konttinen piti tieteellisen esitelmän aiheesta Emotionaalisten ja kognitiivisten tekijöiden rooli painonhallinnassa. Kyseisessä kokouksessa päätettiin, että vuosikokoukset pyritään jatkossa pitämään loppuvuodesta Sosiaalilääketieteen tai Terveydenhuoltotutkimuksen päivien yhteydessä. Vuoden 2013 vuosikokous järjestettiin 28. marraskuuta 2013 Terveydenhuoltotutkimuksen päivillä Tampereen yliopistolla. Jaoksella oli päivillä myös tutkimussessio, jossa jaoksen jäsenet esittelivät omia tutkimushankkeitaan. 5. Kansainvälinen toiminta KLJ:n jäsenten panos International Society of Behavioral Medicinen (ISBM) järjestötoiminnassa on edelleen ollut erittäin merkittävä: professori Sakari Suominen toimii parhaillaan ISBM:n nimityskomitean (Nominations Committee) puheenjohtajana ( ). Professori Arja Aro puolestaan toimi kansainvälisten yhteistutkimusten komitean puheenjohtajana sekä professori Antti Uutela talouskomitean puheenjohtajana Vuonna 2013 on jatkettu Pohjoismaisen yhteistyöverkoston (Nordic Network of Behavioral Medicine, NNBM) rakentamista ja vahvistamista. Sakari Suominen järjesti yhteistyössä NNBM:n ja muiden toimijoiden kanssa käyttäytymislääketieteen kansainvälisen verkkokurssin (International e-course in Behavioral Medicine) keväällä ) Lisääntymisterveyden jaos Vuonna 2013 jatkettiin verkostoon kuuluvien eri alojen tutkijoiden yhteydenpitoa. Jaos toimii läheisessä yhteistyössä THL:ssä toimintansa vuonna 2010 aloittaneen Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikön (SELI) kanssa. Vuonna 2013 SELI toimitti neljä SELIverkostokirjettä, joilla välitettiin tietoa ajankohtaisista seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvistä asioista ja joka näin palveli myös verkoston tiedonlevityskanavana. Verkostokirjeen voi halutessaan tilata itselleen osoitteesta 6

7 Lisääntymisterveyden jaoksen yhteyshenkilöinä toimivat vuonna 2013 Riitta Luoto Elina Hemminki ja Mika Gissler joka edusti jaosta hallituksessa. Jaoksen koordinaattorina oli Reija Klemetti 3) Lääketutkimuksen jaos Lääketutkimuksen jaoksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää lääketutkimuksesta kiinnostuneiden tutkijoiden ja muiden toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja toimia lääketutkimusalueen tiedonvälityskanavana. Jaoksella on yleensä ollut terveydenhuoltotutkimuksen päivillä oma sessio. Jaoksen edustajia osallistuu vuosittain pidettävään kansainväliseen lääke-epidemiologian kokoukseen ICPE:en (International Congress on Pharmacoepidemiology). Vuonna 2013 kokous pidettiin Montrealissa ja sinne osallistui jaoksesta Miia Artama. Vuonna 2013 Lääketutkimuksen jaos jatkoi lääketutkimusta tekevien henkilöiden yhteydenpitoa sähköpostiverkoston avulla. Lääkeepidemiologisia tiedotteita postitettiin viisi kappaletta verkostolle, jonka laajuus on 97 henkilöä. Kuluneena vuotena lääketutkimuksen jaos on ollut mukana valmistelemassa yhdessä Suomen epidemiologian seuran kanssa Duodecimin kansainvälistä symposiumia: 9th Duodecim International Symposium: Enhancing Public Health through Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics, joka pidetään Porvoossa Sannäsin kartanossa. Lisätietoja osoitteesta Yhteystiedot: Lääkejaoksen edustajana hallituksessa toimivat vuonna 2013 Miia sekä Juha Turunen joka vastaa sähköpostiverkoston ylläpidosta. Postituslistalle voi liittyä lähettämällä sähköpostia Juhalle. 4) Mielenterveyden jaos Mielenterveyden jaoksen tarkoituksena on nostaa esille mielenterveyden edistämiseen sekä mielenterveydenhäiriöiden kehittymiseen, hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä teoreettisia ja käytännöllisiä kysymyksiä. Jaoksen tavoitteena on osallistua yhdistyksen yhteiseen seminaari- ja koulutustoimintaan, järjestää mahdollisuuksien mukaan omia tilaisuuksia mielenterveysasioista kiinnostuneille, tiedottaa yhdistyksen jäsenille ajankohtaisista mielenterveyteen liittyvistä tapahtumista sekä pitää yllä keskustelua mielenterveysasioista. Jaoksen toiminta on epämuodollista eikä sillä ole nimettyjä luottamustoimihenkilöitä. Yleisiä työkokouksia jaos pitää tarvittaessa ja järjestettävistä tilaisuuksista tiedotetaan erikseen. Vuoden 2013 toiminta oli vähäistä ja perustui ensisijaisesti yhdistyksen yksittäisten jäsenten osallistumisiin erilaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin seminaareihin ja kongresseihin. Mielenterveyden jaoksen yhteyshenkilönä toimi vuonna 2013 Noora Berg joka myös edusti jaosta yhdistyksen hallituksessa. 7

8 5) Ruokatutkimuksen jaos Ruokatutkimuksen jaoksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää eri aloilla toimivien ruokatutkimuksesta kiinnostuneiden tutkijoiden keskinäistä yhteydenpitoa mm. seminaarien, tutkijatapaamisten ja julkaisutoiminnan avulla. Jaos on perustettu vuonna Jaoksella on edustaja SLY:n hallituksessa. Ruokatutkimus ymmärretään jaoksessa laajasti ja jäsenten tutkimus- ja koulutusaloja ovat mm. ravitsemustiede, sosiologia, sosiaalipsykologia, kasvatustiede, psykologia, historia, kansatiede, kansanterveystiede, lääketiede ja hammaslääketiede. Vuonna 2013 jaos järjesti yhdessä Suomen Ravitsemustieteen yhdistyksen kanssa ravitsemusviestintäaiheisen seminaarin Ravitsemus muuttuvassa viestintäympäristössä miten media ja sosiaaliset liikkeet muovaavat käsityksiä terveellisestä syömisestä? Seminaari järjestettiin Helsingissä Tieteiden talolla Puhujina olivat Seija Kurunmäki, Outi Kuittinen, Janne Huovila, Piia Jallinoja, Ulla Järvi, Reijo Laatikainen ja Mikael Fogelholm. Osallistujia seminaarissa oli noin 120. Seminaarin jälkeen pieni joukko ruokaili ja jatkoi keskustelua seminaarin teemasta viereisessä ravintola Rodolfossa. Samalla suunniteltiin jaoksen tulevaa seminaaritoimintaa. EUPHAn Food and Nutrition Section järjesti kaksi tapahtumaa tämän vuoden konferenssissa Brysselissä Prekonferenssi käsitteli yhteiseurooppalaisen ravitsemuspolitiikan tarvetta otsikolla Supporting a Healthy Nutrition Policy for Europe, järjestäjinä olivat mukana myös WHO Euroopan toimisto ja EPHA. Aiheeseen liittyy myös taustapaperi: Birt (ed.) 2013 Is an Integrated Food Policy for Europe a Real Possibility? Some Relevant Issues. Jaoksen workshop käsitteli kouluruokaa otsikolla The changing face of European school meal culture implications for public health. Täpötäydessä työpajassa puhuttiin kouluruoan tarjoamisen tavoista eri Euroopan maissa ja kouluruokaan liittyvistä kehittämishankkeista. Jaoksen vuosikokous oli tavan mukaan myös konferenssin aikana, sinne toivottaisiin suomalaisia jäseniä osallistumaan aktiivisemmin, innokkaille tarjoutuu toki mahdollisuus osallistua sektion toimintaan, vapaaehtoisuuden pohjalta. Enni Mertanen valittiin edelleen varapuheenjohtajaksi. Sekä prekonferenssin että workshopin esitykset ja taustapaperi ovat ladattavissa EUPHAn sivuilta. Vuonna 2013 jaoksen sähköpostilistalla oli noin 50 osallistujaa. Lista pyrkii tiedottamaan esimerkiksi ravitsemukseen liittyvistä seminaareista ja väitöstilaisuuksista ja muista jaoksen toimintaan kuuluvista tapahtumista jäsenille. Sähköpostilistan koordinaattorina toimii Sanna Talvia. Kaikki viestit listalle lähetetään koordinaattorin kautta. Ruokatutkimuksen jaoksen vetoryhmään vuonna 2013 kuului viisi yhdistyksen jäsentä: Eva Roos Tea Lallukka Enni Mertanen Janne Huovila ja Sanna Talvia 8

9 6) Terveydenhuoltotutkimuksen jaos Terveydenhuoltotutkimuksen jaos perustettiin vuonna Samana vuonna Sosiaalilääketieteen yhdistys järjesti ensimmäisen terveydenhuoltotutkimuksen seminaarin. Jaoksen tavoitteena on kiinnittää huomiota ajankohtaisiin terveydenhuoltoon liittyviin kysymyksiin, esitellä uutta ja tärkeää terveydenhuoltotutkimusta sekä tarjota suomalaisille terveydenhuoltotutkijoille mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia tutkimuksistaan. Jaoksen toiminta on keskittynyt seminaarien ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen. Jaosto järjestää joka toinen vuosi Terveydenhuoltotutkimuksen päivät, jotka koostuvat tutkimusseminaarista ja jatkokoulutuspäivästä. Vuonna 2013 päivät järjestettiin Tampereen yliopistossa Terveystieteiden yksikössä marraskuun lopussa. Ensimmäisenä päivänä (28.11.) oli tutkimusseminaarin teemana Sote-uudistus ja vanhojen ihmisten terveyspalvelut. Tutkijat esittelivät tutkimushankkeitaan iltapäivän rinnakkaissessioissa. Tutkimuspaperit, yhteensä 24, ovat luettavissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Työpaperi 31/ verkkojulkaisusta (http://urn.fi/urn:isbn: ). Ensimmäiseen päivään osallistui noin 90 kuulijaa. Toisen päivän (29.11.) jatkoopintokurssilla oli teemana terveydenhuollon muutoksen tutkiminen. Aihetta käsiteltiin niin teoreettisesti, menetelmällisesti kuin empiirisestikin. Kurssin tavoitteena oli tuoda esiin erilaisia lähestymistapoja terveydenhuollon muutoksen tutkimukseen. Kurssille osallistui reilut 40 henkilöä. Terveydenhuoltotutkimuksen päivien järjestäjinä olivat jaoksen lisäksi Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikkö, Gerontologian tutkimuskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, sekä DPPH-tutkijakoulu. Jaoksen keskeinen kansainvälinen yhteys on European Public Health Associationin (EUPHA) Health Services Research -jaosto. Vuonna 2013 tämän jaoston kokous järjestettiin EUPHA:n vuotuisen tieteellisen kokouksen yhteydessä Brysselissä Kokouksen prekonferenssina pidettiin junioritutkijoille tarkoitettu koulutustilaisuus. EUPHA:an voi kuulua olemalla SLY:n jäsen ja maksamalla jäsenmaksun. EUPHA:n henkilöjäsenet voivat ilmoittaa halunsa liittyä Health Services Research -jaoksen jäseniksi tai jatkaa jäsenyyttä päivittämällä jaostietonsa jäsenprofiilinsa EUPHA:n verkkosivuilla Terveydenhuoltotutkimuksen jaoksen yhteyshenkilöt: Ilmo Keskimäki Tuulikki Vehko Jutta Pulkki ja Pekka Rissanen 7) Terveyssosiologian jaos Terveyssosiologian jaoksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää eri aloilla toimivien sosiaalitieteellisestä terveystutkimuksesta kiinnostuneiden tutkijoiden keskinäistä yhteydenpitoa. Kuten aiempinakin vuosina jaoksen jäsenet osallistuvat kansallisille sosiaalipolitiikan päiville ja sosiologipäiville koordinoimalla terveyssosiologian työryhmää. Jaos on mukana järjestämässä European Society for Health and Medical Sociologyn konferenssia, joka järjestetään vuonna 2014 Helsingissä. Jaos tekee myös 9

10 yhteistyötä laadullisen terveystutkimuksen verkoston (LATE) kanssa. Yleisiä työkokouksia pidetään tarvittaessa ja niistä tiedotetaan mahdollisimman laajasti. Jaos toimii epävirallisesti, eikä sillä ole virallisia toimihenkilöitä. Jaoksen yhteyshenkilönä toimii Anu Katainen, HY 10

SOSIAALILÄÄKETIETEEN YHDISTYS ry SOCIALMEDICINSKA FÖRENINGEN rf

SOSIAALILÄÄKETIETEEN YHDISTYS ry SOCIALMEDICINSKA FÖRENINGEN rf Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2013. Seuran yhteystiedot 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3

JÄSENTIEDOTE 2013. Seuran yhteystiedot 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3 JÄSENTIEDOTE 2013 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 Puheenjohtajan tervehdys 2 Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3 Kotisivut, postituslista ja Facebook-ryhmä, kuulumisia FCES 13-konferenssista 4 Parhaan

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista:

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: 1. Järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestys 4. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 VUOSIKERTOMUS 2010 hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 Liikuntatieteellisen Seuran vuosikertomus 2010 Vuosi 2010 oli LTS:n 77. toimintavuosi. LTS:n tarkoituksena on edistää Suomessa

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta.

Lisätiedot

2013 vv. Sivu 1 / 29

2013 vv. Sivu 1 / 29 2013 vv. Sivu 1 / 29 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 7 4. VIESTINTÄ... 8 5. VERKOSTOTOIMINTA... 10 6. KUSTANNUS OY DUODECIM... 13 7. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite: Pohjoisranta 6, 00170 Helsinki Toimintakertomus 2011 on 10. elokuuta

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7

T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 0 7 (luonnos toimintakertomus käsitellään vuosikokouksessa 17.4.2008) 1. TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA ry Tulevaisuuden tutkimuksen seura on perustettu vuonna 1980

Lisätiedot

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta. Vuosikertomus

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta. Vuosikertomus SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta Vuosikertomus 2006 SISÄLTÖ 5 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 6 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN LUOTTAMUSHENKILÖT

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö 1. Puheenjohtajan katsaus 2. Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö 3. Kotimainen toiminta ja yhteistyö 3.1.

Lisätiedot

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013

SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 SUOMEN LEIPURILIITTO RY VUOSIKERTOMUS 2013 LEIPURIPÄIVÄT 2014 Suomen Leipuriliitto ry:n 114. vuosikokous ja kesäpäivät 8. 10.8.2014 Porissa Osallistujien majoitus: Original Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30

vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 2012 vv. v.1.3 26.4.2013 Sivu 1 / 30 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 8 4. VERKOSTOTOIMINTA... 9 5. KUSTANNUS OY DUODECIM... 12 6. SISÄISET PALVELUT...

Lisätiedot

Hallituksen kertomus vuodelta 2006

Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Hallituksen kertomus vuodelta 2006 Seuran 125. toimintavuosi sujui vakaan perustoiminnan, uusien avausten ja juhlavuoden tapahtumien

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003 Liite 2 1 Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2003 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta sekä maaseudun kehittämistyötä. Vuoden 2003 tavoitteet

Lisätiedot

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008

Ympäristötieteellinen Seura r.y. Miljövetenskapliga Sällskapet r.f. Finnish Society for Environmental Sciences JÄSENTIEDOTE 2008 JÄSENTIEDOTE 2008 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 09 - Ympäristötieteen päivät Lahdessa 2009, Jäsenmaksu, Mainosesite 2 Logokilpailu, Ympäristö ja terveys lehti, Kansalliskomitea, Workshop-toiminta

Lisätiedot

Ethnos-tiedote 1/2012

Ethnos-tiedote 1/2012 TIEDOTE 1/2012 Sisältö Puheenjohtajan palsta: Vilkaisu taakse ja tähystys eteen........... 3 Vuosikokous 16.3.2012...5 Toimintakertomus 2011...6 Toimintasuunnitelma 2012...12 Heritage and Individuals SIEF-raportti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012

Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2012 1/27 Työntäyteinen juhlavuosi Lastensuojelun Keskusliiton 75-vuotisjuhlavuosi oli työntäyteinen. Juhlavuoden

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014 (Sääntömääräiselle kevätkokoukselle 23.4.2015) 1. Toiminnan tarkoitus Maaseudun uusi aika -yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot