TOIMINTAKERTOMUS 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta kiinnostuneiden yhteinen keskustelufoorumi. Yhdistys toimii suomalaisen kansanterveyden tutkimuksen alalla tutkijoiden ja tutkimuslaitosten yhdyssiteenä. Sosiaalilääketieteen yhdistyksen toiminnan tavoite on erilaisin tilaisuuksin, aloittein ja lausunnoin edistää sosiaalilääketieteen ja sen lähialojen tutkimusta ja koulutusta sekä vaikuttaa sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. Yhdistyksen tärkeä vaikutuskanava on sen julkaisema Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti. 1. JÄSENISTÖ Jäseniä oli toimintavuoden päättyessä kaikkiaan 489. Jäsenistössä ovat edustettuina useat eri tieteenalat, kuten epidemiologia, yleislääketiede, hammaslääketiede, farmasia, hoitotiede, ravitsemustiede, psykologia, sosiaalipolitiikka, sosiologia, väestötiede ja kansanterveystiede. Opiskelijajäseniä ja yli 65-vuotiaita jäseniä oli yhteensä 115. Yhdistys yritti aktiivisesti hankkia lisäjäseniä mm. opiskelijayhdistysten kautta. Yhdistykseen liittyi 59 henkilöä. Yhdistyksestä erosi vuoden 2014 aikana 27 henkilöä. 2. HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT Yhdistys järjesti sääntömääräisen syyskokouksen ja vuosikokouksen. Yhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 6 kertaa ja lisäksi järjestettiin 1 sähköpostikokous. Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt: Dos. Tea Lallukka, TTL, puheenjohtaja Dos. Eva Roos, Folkhälsan, varapuheenjohtaja Varsinaiset jäsenet: FT Miia Artama, Suomen Syöpärekisteri YTM Noora Berg, THL Professori Mika Gissler, THL VTT Anu Katainen, Helsingin yo Professori Ilmo Keskimäki, THL FT Hannamaria Kuusio, THL FT Jouni Lahti, Helsingin yo FT Ulla-Sisko Lehto, THL Professori Sakari Suominen, Nordic School of Public Health, Turun yo, Folkhälsan FaT Juha Turunen, Farenta Oy

2 Varajäsenet: FT Peija Haaramo, Helsingin yo/thl ETM Reetta Lehto, Folkhälsan VTT Riikka Lämsä, THL PsL Helena Nuutinen, Diabetesliitto FT Susanna Raulio, THL Yhdistyksen sihteerinä toimi Peija Haaramo, taloussihteerinä Riikka Lämsä ja jäsensihteerinä Teija Nuutinen. Yhdistyksen tilejä hoiti tammikuusta 2014 alkaen kirjanpitäjä Maarit Suomi (Y-tunnus ). Toiminnantarkastajina toimivat Jukka Ohtonen ja Pekka Rissanen sekä varatoiminnantarkastajina Lotta Hautamäki ja Lauri Vuorenkoski. 3. SOSIAALILÄÄKETIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI Sosiaalilääketieteellisestä Aikakauslehdestä ilmestyi sen 51. toimintavuonna neljä numeroa. Lehden levikki oli noin 640 lehteä per numero. Pääosa tilaajista oli Sosiaalilääketieteen yhdistyksen jäseniä. Muita tilaajia olivat yhteisöt ja kirjastot. Vuoden neljästä numerosta yksi oli teemanumero, jossa julkaistiin kahdeksan tutkimusmenetelmiä käsittelevää käsikirjoitusta. Lehteen tarjottiin vuoden aikana vapaassa tarjonnassa noin 50 käsikirjoitusta, joista 35 läpikävi koko arviointiprosessin. Näistä käsikirjoituksista noin 50 % hyväksyttiin julkaistavaksi. Vuoden 2014 aikana muissa kuin teemanumerossa julkaistiin 19 alkuperäisartikkelia, kaksi katsausta, ja kolme puheenvuoroa. Lehti julkaisi myös kaksi kokousselostusta alan kansainvälisistä ja kotimaisista kokouksista, yhden lectio praecursorian ja yhden kirja-arvion. Kaikki tutkimusartikkelit läpikävivät anonyymin vertaisarvioinnin vähintään kahden asiantuntijan toimesta. Lehden toimituskuntaan kuuluivat päätoimittaja, dos. Marika Salminen (Turun yo), toimitussihteeri, PM Krister Björklund (Turun yo) ja heidän lisäkseen kahdeksan muuta jäsentä; dos. Maijaliisa Erkkola (Helsingin yo), THT Maija Hupli (Turun yo), professori Leena Koivusilta (Tampereen yo), tutkimusprofessori Seppo Koskinen (THL), dos. Kristiina Manderbacka (THL), dos. Ilkka Pietilä (Tampereen yo), professori Ossi Rahkonen (Helsingin yo) ja professori Sakari Suominen (Nordic School of Public Health ja Turun yo). Lehti ilmestyi sähköisessä muodossa osoitteessa (http://ojs.tsv.fi/index.php/sa/index). Lehti ilmestyy Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) Open Journal System -järjestelmässä, jossa on tällä hetkellä luettavissa lehdet vuodesta Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti on luettavissa vapaasti (osoitteesta vuoden viiveellä ja tiivistelmät heti lehden ilmestyttyä. 2

3 4. YHDISTYKSEN JA LEHDEN TALOUS Vuonna 2014 yhdistyksen talous perustui jäsenmaksuihin sekä TSV:n Sosiaalilääketieteellisen Aikakauslehden julkaisemiseen myöntämään julkaisutukeen ja kansainvälisen toiminnan avustukseen. Toimitussihteerin, päätoimittajan, sihteerin, jäsensihteerin ja taloussihteerin tehtävistä maksettiin palkkio. Päätoimittajan palkkiota oli nostettu vuodelle Vuoden 2014 taloustilanne oli vakaa, koska jäsenmaksuja nostettiin vuonna 2013 ja toimintakuluja leikattiin muun muassa kilpailuttamalla kirjapitotoimisto ja lehden kirjapaino vuodelle Yhdistyksen hyväksi tehtiin testamentti elokuussa YHDISTYKSEN TOIMINTA JA TIETEELLISET KOKOUKSET Keväällä 2014 Sosiaalilääketieteen yhdistys järjesti iltapäiväseminaarin tutkimusrahoituksen muutoksista Helsingissä Sairaala Tilkan auditoriossa. Tilaisuuden puhujina olivat johtaja Riikka Heikinheimo Suomen Akatemiasta, tutkimusprofessori Jussi Simpura THL:stä ja tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki THL:stä. Seminaarissa oli nelisenkymmentä osanottajaa. Syksyllä Sosiaalilääketieteen yhdistys järjesti Sosiaalilääketieteen päivät Helsingissä Tieteiden talolla. Päivien teemana oli Sosiaalilääketieteen tutkimusmenetelmät: ajankohtaisia kysymyksiä, innovaatioita, uusia mahdollisuuksia. Yhteistyökumppaneina seminaarin järjestämisessä toimivat Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti sekä Helsingin yliopiston Hjelt-instituutti. Osallistujia seminaarissa oli noin 150 henkeä. Sosiaalilääketieteen päiville tarjottiin abstrakteina 28 esitystä, jotka yhdessä muutaman erikseen pyydetyn puheenvuoron lisäksi esitettiin yhteensä kuudessa eri työryhmässä ensimmäisen seminaaripäivän päätteeksi. Sosiaalilääketieteen yhdistys oli myös mukana järjestämässä Euroopan terveyssosiologien kongressia (15th Biennial Congress of the European Society for Health and Medical Sociology) Helsingissä. Hallituksen jäsenistä Anu Katainen oli mukana kongressin järjestelytoimikunnassa ja yhdistyksen varapuheenjohtaja Eva Roos tieteellisessä komiteassa. Yhdistyksen kotisivuja ylläpidettiin osoitteessa Sivut ovat TSV:n palvelimella. Sivuston tiedot ovat osittain myös ruotsiksi ja englanniksi. Jäsenet ovat voineet liittyä yhdistyksen sähköpostilistalle lähettämällä liittymispyynnön jäsensihteeri Teija Nuutiselle Jäsenistölle lähetettiin vuoden aikana kaksi jäsenkirjettä postitse tai sähköpostitse. Jäsenkirjeet toimivat kutsuina sääntömääräisiin kokouksiin. Yhdistys myöntää vuosittain matka-apurahaa nuorille tutkijoille EUPHA-kokoukseen tai muuhun vastaavaan kokoukseen osallistumiseen. Tänä vuonna matka-apuraha 3

4 myönnettiin seuraaville henkilöille: Linda Enroth (1100 ), Anna Heino (1100 ), Esther Idehen (700 ) ja Hilla Sumanen (100 ). Edellä mainituista Hilla Sumanen ei viime kädessä tarvinnutkaan matkakuluihinsa SLY:n hänelle myöntämää apurahaa. 6. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Helsingissä Sairaala Tilkan auditoriossa. Ennen vuosikokousta Sosiaalilääketieteen yhdistys järjesti samoissa tiloissa iltapäiväseminaarin tutkimusrahoituksen muutoksista. Vuosikokouksessa käsiteltiin edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös ja annettiin hallitukselle vastuuvapaus. Sääntömääräinen syyskokous pidettiin Helsingissä Tieteiden talolla Sosiaalilääketieteen päivien yhteydessä. Kokouksessa valittiin vuoden 2015 hallitus, puheenjohtajisto ja toiminnantarkastajat sekä hyväksyttiin vuoden 2015 toimintasuunnitelma. 7. JAOKSET (Liite 1) Yhdistyksessä toimi vuonna 2014 seitsemän jaosta: 1) Käyttäytymislääketieteen jaos 2) Lisääntymisterveyden jaos 3) Lääketutkimuksen jaos 4) Mielenterveyden jaos 5) Ruokatutkimuksen jaos 6) Terveydenhuoltotutkimuksen jaos 7) Terveyssosiologian jaos 8. KANSAINVÄLINEN YHTEISTOIMINTA Yhdistys kuului edellisten vuosien tapaan World Federation of Public Health Associationiin (WFPHA), Nordiska Förbundet för Socialmediciniin ja European Public Health Assocationiin (EUPHA). Professori Mika Gissler on toiminut WFPHA:n yhteyshenkilönä. Hän oli vuonna 2014 WFPHA:n konferenssien valintatoimikunnan puheenjohtajana mukana valitsemassa vuoden 2017 kokouspaikaksi Melbournea. Pohjoismaisten sosiaalilääketieteen yhdistysten (Nordiska Förbundet för Socialmedicinin, the Associations of Public Health in the Nordic Countries) vertaisarvioidun julkaisun Scandinavian Journal of Public Health Suomen edustajina hallintoneuvostossa (Executive 4

5 Board) toimivat professori Sakari Suominen Turun yliopistosta varsinaisena jäsenenä ja hallintoneuvoston puheenjohtajana, sekä professori Ilmo Keskimäki varajäsenenä. Lehden toimituksen suomenkielisenä jäsenenä toimi tutkimusprofessori Elina Hemminki. Toimitusneuvoston (Editorial Committee) Suomen edustajina olivat professori Jussi Huttunen, professori Eero Lahelma ja professori Elianne Riska. Vuosi 2014 oli lehden 42. vuosikerta ja se ilmestyi kahdeksan kertaa vuodessa, lisäksi julkaistiin kolme suplementtinumeroa. Lehden artikkelit ovat vuodesta 1973 alkaen verkossa (http://sjp.sagepub.com/content/by/year). Lehteä kustantaa Sage Journals, ja se on hyväksytty yleisimpiin viitetietokantoihin. Lehden sivuilla ilmoitettiin impact factorin olevan 3,125 (vuodelta 2013) ja lehden rankingin olevan 10/143 luokassa Public, Environmental & Occupational Health/SCI. Sosiaalilääketieteen yhdistyksen jäsenillä on ollut mahdollista saada joko paperinen tai elektroninen lehti tai molemmat jäsenhintaan. Lehti julkaisee artikkeleita kansanterveystieteen alueelta, mutta sen erityisenä painoalueena ovat Pohjoismaat ja kehitysmaat. Sosiaalilääketieteen yhdistys on toiminut edellisvuosien tapaan aktiivisesti myös Euroopan kansanterveystieteen yhdistyksessä (European Public Health Association (EUPHA)), joka on eurooppalaisten kansanterveysalan tieteellisten ja ammatillisten järjestöjen kattojärjestö. EUPHA:an kuului vuonna jäsenjärjestöä 40 Euroopan maasta. EUPHA:n Past Presidents Committeessa toimi SLY:n edustaja professori Ilmo Keskimäki. Järjestön hallintoneuvostossa (Governing Board) SLY:tä edusti FT Hannamaria Kuusio. Tieteellisessä neuvostossa (Scientific Committee) SLY:tä edusti professori Ossi Rahkonen. EUPHA:n presidenttinä toimi Martin McKee Iso-Britanniasta. Sosiaalilääketieteen yhdistystä hallintoneuvostossa edusti vuosina FT Hannamaria Kuusio. EUPHA julkaisee European Journal of Public Health -lehteä yhdessä Oxford University Press -kustantamon kanssa. Vuonna 2014 julkaistiin lehden 24. vuosikerta. Lehti on Euroopan laajalevikkisimpiä kansanterveysalan tieteellisiä lehtiä (viiden vuoden impact factor 2,743). Lehteä ilmestyi vuonna 2014 kuusi varsinaista numeroa sekä kaksi suplementtinumeroa. Lehden artikkelitarjonta koostuu epidemiologian, terveydenhuoltotutkimuksen, hallinnon, etiikan ja lainsäädännön, terveystaloustieteen, sosiaalitieteiden sekä ympäristöterveyden alan kirjoituksista. Lehti tarjoaa foorumin keskustella kansainvälisistä terveydenhuollon ja kansanterveyden kysymyksistä. Sosiaalilääketieteen yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus tilata edullisesti EJPH:n sähköinen versio, mikä oikeuttaa samalla EUPHA:n jäsenetuna alennukseen EUPHA:n konferenssin osallistumismaksussa. EUPHA:n 22. vuosikokous ja seitsemäs Euroopan kansanterveyskokous järjestettiin Glasgow ssa otsikolla Mind the gap: Reducing inequalities in health and health care. Kokoukseen osallistui yli 1500 kansanterveydenalan asiantuntijaa useammasta kuin 65 eri maasta. Seuraava EUPHA:n tieteellinen kokous järjestetään Milanossa

6 6

7 LIITE 1: JAOSTOJEN TOIMINTA ) Käyttäytymislääketieteen jaos 1. Jäsenistö Käyttäytymislääketieteen jaos (KLJ) on vuonna 2014 pysynyt suurin piirtein samankokoisena kuin edellisenä vuonna (1 uusi jäsen). Jaoksella oli vuoden loppuun mennessä tiedotuslistalla noin 120 jäsentä. 2. Hallitus ja muut jaoksen tehtävissä toimivat henkilöt Sakari Suominen, professori, Nordic School of Public Health; Kansanterveystiede, Turun yliopisto; Folkhälsan (puheenjohtaja); Hanna Konttinen, VTT, Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto (sihteeri); Tomi Mäki-Opas, FT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Helsinki (varsinainen jäsen); Olli Kiviruusu, VTM, THL, Helsinki (varsinainen jäsen); Marja Kinnunen, VTM, THL, Helsinki (varsinainen jäsen); Ulla-Sisko Lehto, FT, THL, Helsinki (varajäsen); Nelli Hankonen, VTT, Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto (varajäsen); Martti T. Tuomisto, professori, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö (Psykologia), Tampereen yliopisto (varajäsen). Sakari Suominen ja Ulla-Sisko Lehto toimivat jaoksen yhdyshenkilöinä Sosiaalilääketieteen yhdistyksen hallituksessa. 3. Jaoksen tarkoitus Jaoksen päätehtävänä on ollut toimia yhteistyöverkostona alan tutkijoiden välillä ja tähän liittyen jaoksella on alan ajankohtaisista asioista ja tapahtumista tiedottamista varten sähköpostilista, suomen- ja englanninkieliset verkkosivut Sosiaalilääketieteen yhdistyksen sivujen yhteydessä (http://www.socialmedicine.fi/kayttaytymislaaketieteen_jaos) sekä Facebook-ryhmä. Jaoksen toimintaan on kuulunut yhteisten hankkeiden edistäminen Sosiaalilääketieteen yhdistyksessä sekä toimialaltaan läheisissä suomalaisjärjestöissä (Terveyspsykologian jaos, Suomen epidemiologinen seura jne.). 4. Kansallinen toiminta Vuoden 2014 vuosikokous järjestettiin 3. marraskuuta 2014 Sosiaalilääketieteen päivillä Helsingissä. Jaoksella oli päivillä myös abstraktisessio, jossa jäsenet esittelivät omia tutkimushankkeitaan. Syksyllä 2014 jaoksen perustamisesta tuli kuluneeksi 20 vuotta ja kuluneita vuosia juhlistettiin abstraktisession yhteydessä. KLJ:n perustamisesta ja kehittymisestä kirjoitettiin lyhyt kuvaus kansainvälisen järjestön (International Society of Behavioral Medicine, ISBM) historiakoosteeseen. 5. Kansainvälinen toiminta KLJ:n jäsenet osallistuivat aktiivisesti Groningenissa, Hollannissa pidettyyn kansainväliseen käyttäytymislääketieteen kongressiin (ICBM 2014) sekä Helsingissä järjestettyyn Euroopan terveyssosiologien kongressiin (15th Biennial Congress of the European Society for Health and Medical Sociology). Professori Martti Tuomisto toimi ICBM kongressissa kolmatta kertaa Cardiovascular and Pulmonary Disorders aihealueen puheenjohtajana. Jaoksen jäsenten panos ISBM:n 7

8 järjestötoiminnassa on edelleen ollut erittäin merkittävä: professori Sakari Suominen on hallituksen jäsen ja toimii nimityskomitean puheenjohtajana ( ). Vuonna 2014 jatkettiin myös Pohjoismaisen yhteistyöverkoston (Nordic Network of Behavioral Medicine, NNBM) rakentamista ja vahvistamista. Sakari Suominen järjesti yhteistyössä Pohjoismaisen verkoston ja muiden toimijoiden kanssa kansainvälisen Behavioral Medicine: A Key to Better Health verkkokurssin. 2) Lisääntymisterveyden jaos Vuonna 2014 jatkettiin verkostoon kuuluvien eri alojen tutkijoiden yhteydenpitoa. Jaos toimi läheisessä yhteistyössä THL:ssä vuosina toimineen seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikön (SELI) kanssa. Vuonna 2014 SELI toimitti neljä verkostokirjettä, joilla välitettiin tietoa ajankohtaisista seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvistä asioista ja joka näin palveli myös verkoston tiedonlevityskanavana. Verkostokirjeen voi halutessaan tilata itselleen osoitteesta Lisääntymisterveyden jaoksen yhteyshenkilöinä toimi vuonna 2014 Mika Gissler joka edusti jaosta hallituksessa. Jaoksen koordinaattorina oli Reija Klemetti 3) Lääketutkimuksen jaos Lääketutkimuksen jaoksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää lääketutkimuksesta kiinnostuneiden tutkijoiden ja muiden toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja toimia lääketutkimusalueen tiedonvälityskanavana. Jaoksella on yleensä ollut terveydenhuoltotutkimuksen päivillä oma sessio. Jaoksen edustajia on osallistunut vuosittain pidettävään kansainväliseen lääke-epidemiologian kokoukseen (International Congress on Pharmacoepidemiology (ICPE)). Vuonna 2014 kokous pidettiin Taiwanilla. Poikkeuksellisesti jaoksen edustajia ei osallistunut kokoukseen. Vuonna 2014 Lääketutkimuksen jaos jatkoi lääketutkimusta tekevien henkilöiden yhteydenpitoa sähköpostiverkoston avulla. Lääke-epidemiologisia tiedotteita postitettiin 11 kappaletta verkostolle, jonka laajuus on noin 100 henkilöä. Vuonna 2014 Lääketutkimuksen jaos järjesti yhdessä Epidemiologian seuran ja Duodecimin kanssa kansainvälisen symposiumin: 9th Duodecim International Symposium: Enhancing Public Health through Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics, joka pidettiin Porvoossa Sannäsin kartanossa. Lisätietoja osoitteesta /naytasivu/99582/ Jaoksesta Miia Artama oli symposiumin tieteellisessä toimikunnassa. Yhteystiedot: Lääkejaoksen edustajana hallituksessa toimivat vuonna 2014 Miia Artama sekä Juha Turunen joka vastaa sähköpostiverkoston ylläpidosta. Postituslistalle voi liittyä lähettämällä sähköpostia Juhalle. 8

9 4) Mielenterveyden jaos Mielenterveyden jaoksen tarkoituksena on nostaa esille mielenterveyden edistämiseen sekä mielenterveydenhäiriöiden kehittymiseen, hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä teoreettisia ja käytännöllisiä kysymyksiä. Jaoksen tavoitteena on osallistua yhdistyksen yhteiseen seminaari- ja koulutustoimintaan, järjestää mahdollisuuksien mukaan omia tilaisuuksia mielenterveysasioista kiinnostuneille, tiedottaa yhdistyksen jäsenille ajankohtaisista mielenterveyteen liittyvistä tapahtumista sekä pitää yllä keskustelua mielenterveysasioista. Jaoksen toiminta on epämuodollista eikä sillä ole nimettyjä luottamustoimihenkilöitä. Yleisiä työkokouksia jaos pitää tarvittaessa ja järjestettävistä tilaisuuksista tiedotetaan erikseen. Vuonna 2014 Mielenterveysjaos osallistui Sosiaalilääketieteen päivien järjestelyihin. Jaoksen muu toiminta perustui ensisijaisesti yhdistyksen yksittäisten jäsenten osallistumisiin erilaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin seminaareihin ja kongresseihin. Mielenterveyden jaoksen yhteyshenkilönä toimi vuonna 2014 Noora Berg joka myös edusti jaosta yhdistyksen hallituksessa. 5) Ruokatutkimuksen jaos Ruokatutkimuksen jaoksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää eri aloilla toimivien ruokatutkimuksesta kiinnostuneiden tutkijoiden keskinäistä yhteydenpitoa mm. seminaarien, tutkijatapaamisten ja julkaisutoiminnan avulla. Jaos on perustettu vuonna Jaoksella on edustaja SLY:n hallituksessa. Ruokatutkimus ymmärretään jaoksessa laajasti ja jäsenten tutkimus- ja koulutusaloja ovat mm. ravitsemustiede, sosiologia, sosiaalipsykologia, kasvatustiede, psykologia, historia, kansatiede, kansanterveystiede, lääketiede ja hammaslääketiede. Vuonna 2014 jaoksella ei ollut varsinaista omaa seminaaritoimintaa. Jaoston vetoryhmän jäsen Enni Mertanen osallistui EUPHA:n Food and Nutrition Section:nin toimintaan. Kyseinen jaosto järjesti tämän vuoden EUPHA konferenssissa Glasgow ssa kaksi tapahtumaa (workshop) otsikoilla Community based nutrition programmes ja Healthy Nutrition in WHO European Region What can we learn from tobacco control successes?. Jälkimmäinen sessio järjestettiin yhdessä WHO:n aluetoimiston kanssa. Jaoksen vuosikokous oli tavan mukaan myös konferenssin aikana. Vuonna 2014 jaoksen sähköpostilistalla oli noin 50 osallistujaa. Lista pyrkii tiedottamaan esimerkiksi ruokaan ja terveyteen liittyvistä seminaareista ja väitöstilaisuuksista ja muista jaoksen toimintaan kuuluvista tapahtumista jäsenille. Sähköpostilistan koordinaattorina toimii Sanna Talvia. Kaikki viestit listalle lähetetään koordinaattorin kautta. Ruokatutkimuksen jaoksen vetoryhmään vuonna 2014 kuului viisi yhdistyksen jäsentä: Eva Roos Tea Lallukka Enni Mertanen Janne Huovila ja Sanna Talvia 9

10 6) Terveydenhuoltotutkimuksen jaos Terveydenhuoltotutkimuksen jaos perustettiin vuonna Samana vuonna Sosiaalilääketieteen yhdistys järjesti ensimmäisen terveydenhuoltotutkimuksen seminaarin. Jaoksen tavoitteena on kiinnittää huomiota ajankohtaisiin terveydenhuoltoon liittyviin kysymyksiin, esitellä uutta ja tärkeää terveydenhuoltotutkimusta sekä tarjota suomalaisille terveydenhuoltotutkijoille mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia tutkimuksistaan. Jaoksen toiminta on keskittynyt seminaarien ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen. Jaosta Sosiaalilääketieteen yhdistyksen hallituksessa edusti professori Ilmo Keskimäki. Jaoksen keskeinen kansainvälinen yhteys on European Public Health Associationin (EUPHA) Health Services Research -jaosto. Vuonna 2014 tämän jaoston kokous järjestettiin EUPHA:n vuotuisen tieteellisen kokouksen yhteydessä Glasgow ssa otsikolla Building sustainable and resilient health systems. EUPHA:an voi kuulua olemalla SLY:n jäsen ja maksamalla jäsenmaksun. EUPHA:n henkilöjäsenet voivat ilmoittaa halunsa liittyä Health Services Research -jaoksen jäseniksi tai jatkaa jäsenyyttä päivittämällä jaostietonsa jäsenprofiilinsa EUPHA:n verkkosivuilla Terveydenhuoltotutkimuksen jaoksen yhteyshenkilöt: Ilmo Keskimäki Tuulikki Vehko Jutta Pulkki ja Pekka Rissanen 7) Terveyssosiologian jaos Terveyssosiologian jaoksen tarkoituksena on edistää ja ylläpitää eri aloilla toimivien sosiaalitieteellisestä terveystutkimuksesta kiinnostuneiden tutkijoiden keskinäistä yhteydenpitoa. Jaoksella on sähköpostilista, jonka kautta tiedotetaan tulevasta toiminnasta. Jaos tekee myös yhteistyötä laadullisen terveystutkimuksen verkoston (LATE) kanssa. Yleisiä työkokouksia pidetään tarvittaessa ja niistä tiedotetaan mahdollisimman laajasti. Jaos on toiminut epävirallisesti, eikä sillä ole virallisia toimihenkilöitä. Vuonna 2014 jaoksen jäsenet osallistuivat kansallisille sosiaalipolitiikan päiville ja sosiologipäiville terveyssosiologiseen tutkimukseen liittyvillä teemoilla. Jaos osallistui myös Euroopan terveyssosiologikongressin (15th Biennial Congress of the European Society for Health and Medical Sociology) järjestelyihin Helsingissä Kongressin yhteydessä pidettiin jaoksen järjestäytymiskokous, jossa keskusteltiin jaoksen hallituksen muodostamisesta vuoden 2015 aikana. Lisäksi tehtiin valmisteluita uuden terveyssosiologian oppikirjan toimittamiseksi. Jaoksen yhteyshenkilönä toimii Anu Katainen, HY 10

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja

Lisätiedot

SOSIAALILÄÄKETIETEEN YHDISTYS ry SOCIALMEDICINSKA FÖRENINGEN rf

SOSIAALILÄÄKETIETEEN YHDISTYS ry SOCIALMEDICINSKA FÖRENINGEN rf Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja yhteiskunnan vuorovaikutuksesta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sosiaalityön tutkimuksen seuran tehtävänä on tarjota jäsenilleen opiskelijoille, käytännön työntekijöille, tutkijoille ja yhteisöille foorumi, jossa voidaan keskustella sosiaalityön

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2013. Seuran yhteystiedot 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3

JÄSENTIEDOTE 2013. Seuran yhteystiedot 1. Puheenjohtajan tervehdys 2. Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3 JÄSENTIEDOTE 2013 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 Puheenjohtajan tervehdys 2 Jäsenmaksu, toiminta, kansalliskomiteat 3 Kotisivut, postituslista ja Facebook-ryhmä, kuulumisia FCES 13-konferenssista 4 Parhaan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista:

SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: SRY:n Vuosikokous 23.1.2014 Esityslista: 1. Järjestäytyminen: puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestys 4. Hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 Suomen Etnomusikologinen Seura (SES ry) c/o Musiikkitiede, PL 59 00014 Helsingin yliopisto TOIMINTAKERTOMUS 2012 Suomen Etnomusikologisen Seuran toiminta-ajatuksena on levittää tietoa maailman musiikeista,

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN PALVELUT Tieteellisten seurain valtuuskunta Helsinki 2011 Tieteellisten seurain valtuuskunta Mariankatu 5 00170 Helsinki Puhelin *(09) 228 691 Sähköposti: tsv@tsv.fi

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2011 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 Sisältö Puheenjohtaja Jukka Relanderin tervehdys... 4 Toiminnanjohtaja Sinikka Sipilän katsaus...

Lisätiedot

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry.

Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. Maanmittausalan ammattikorkeakouluja opistoteknisten Liitto MAKLI ry. JÄSENTIEDOTE MAALISKUU 2015 Kulmakatu 8 A 00170 HELSINKI GSM 045-2770 347 sähköposti: makli@welho.com kotisivut: www.makli.fi 1 Maanmittausalan

Lisätiedot

LSV-TIEDOTE. Kati Juva. BALKAN -ilta

LSV-TIEDOTE. Kati Juva. BALKAN -ilta LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN 0780-119X Vol 18, n:o 2 huhtikuu 2000 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Aurinkoista kevättä kaikkille lsvläisille. Asuinpaikastanne riippuen voivat sinivuokot

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2005

Toimintakertomus vuodelta 2005 Duodecimin toimintaa Ilkka Rauramo Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2005 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin 124. toimintavuosi sujui vireästi ja iloisesti ahkeroiden. Vuoden

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2006 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta.

Lisätiedot

2013 vv. Sivu 1 / 29

2013 vv. Sivu 1 / 29 2013 vv. Sivu 1 / 29 1. JÄSENET, VALTUUSKUNTA JA HALLITUS... 4 2. KOULUTUSTOIMINTA... 5 3. JULKAISUTOIMINTA... 7 4. VIESTINTÄ... 8 5. VERKOSTOTOIMINTA... 10 6. KUSTANNUS OY DUODECIM... 13 7. PALVELUTOIMINTA...

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2005

Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2005 Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2005 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta sekä edistää maaseudun kehittämistyötä. Yhdistys toimii aktiivisena välittäjäorganisaationa

Lisätiedot

HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015

HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015 HALLINNON TUTKIMUKSEN SEURA RY. KEVÄTKOKOUS 2015 Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 17.4.2015 klo 15.00 alkaen. Kokouspaikkana on Tieteiden Talo Helsingissä,

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 1. PUHEENJOHTAJA JUKKA RELANDERIN TERVEHDYS VUOSIKOKOUKSELLE 2. TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ KRISTIINA

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTA- KERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Elävä ja muuttuva liitto Yhteishankkeella voimaa viestintään Liitto eilen, tänään ja huomenna 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011

VUOSIKERTOMUS 2010. hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 VUOSIKERTOMUS 2010 hallitus 14.2.2011 hallitus 21.3.2011 kevätkokous 21.3.2011 Liikuntatieteellisen Seuran vuosikertomus 2010 Vuosi 2010 oli LTS:n 77. toimintavuosi. LTS:n tarkoituksena on edistää Suomessa

Lisätiedot

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintakertomus 2013 1 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite:

Lisätiedot

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta. Vuosikertomus

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ. Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta. Vuosikertomus SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SUOMEN SYÖPÄREKISTERI SYÖPÄSÄÄTIÖ SYÖPÄTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ Suomen Syöpäyhdistys 70 vuotta Vuosikertomus 2006 SISÄLTÖ 5 PÄÄSIHTEERIN KATSAUS 6 SYÖPÄJÄRJESTÖJEN LUOTTAMUSHENKILÖT

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 Sisältö 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2012... 4 1.1 Sukupolvisuhteet... 4 1.2 Nuorisotutkimuksen globaali vastuu... 5 1.3 Työyhteisöllisyyden ja organisaation

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2003

Toimintakertomus vuodelta 2003 Duodecimin toimintaa Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ry Toimintakertomus vuodelta 2003 Toimintavuotta leimasivat seuran sääntöjen muutos, Käypä hoito -hankkeen rahoituksen vakiintuminen ja Instrumentariumin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus

VUOSIKERTOMUS 2011. Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry. Sisältö. 1. Puheenjohtajan katsaus Suomen liike- ja virkanaisten liitto Finlands yrkeskvinnors förbund ry VUOSIKERTOMUS 2011 Sisältö 1. Puheenjohtajan katsaus 2. Kansainvälinen toiminta ja yhteistyö 3. Kotimainen toiminta ja yhteistyö 3.1.

Lisätiedot

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4)

Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4) Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2005 (liite 4) 1. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on: edistää maaseudun kehittämistyötä sekä edistää ja kehittää suomalaista

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2010 ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS 2. TOIMINTAKATSAUS 2.1 Asema

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HYVÄKSYTTY JÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUKSESSA 9.5.2015 Sisällys 1. YLEINEN YHDISTYSTOIMINTA... 4 1.1 Yleistä... 4 1.2 Toiminnan painopisteet 2014... 4 1.3 Järjestön hallinto... 4 1.3.1 Sääntömääräiset

Lisätiedot