Kaukolämmön käyttöraportit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämmön käyttöraportit"

Transkriptio

1 Kaukolämmön käyttöraportit Suositus M1/2010 Päivitetty Kaukolämpö

2

3 Kaukolämmön käyttöraportit Energiateollisuus ry 2013

4 Energiateollisuus ry Suositus M1/2010 päivitetty Tässä suosituksessa kuvataan lain (1211/2009) energiayhtiöiden energiatehokkuuspalveluista edellyttämän asiakkaille annettavan kaukolämmön käyttöraportin sisältö. Laki edellyttää lämmönmyyjän toimittamaan vähintään kerran vuodessa asiakkailleen raportin lämpöenergian käytöstä. Käyttöraportin tarkoituksena on auttaa asiakasta seuraamaan omaa energiankäyttöään. Käyttöraportissa tulee olla tieto asiakkaan lämmönkäytöstä raportin ajanjaksolta ja sitä edeltäneeltä kolmelta vuodelta. Lisäksi raportissa on oltava vertailutietoja muihin vastaaviin asiakkaisiin. Raporttiin tulee myös liittää tietoa energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä ja sellaisten tahojen yhteystietoja, joilta saa lisätietoa energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä. Tässä suosituksessa on kuvattu energiatehokkuuslain edellyttämän kaukolämmön käyttöraportin vähimmäisvelvoite. Lämmönmyyjät voivat kehittää omia, mahdollisesti lisäpalveluina tarjottavia käyttöraporttejaan siten, että kaukolämpöasiakkaat entistä paremmin ymmärtävät oman energiankäyttönsä tason ja mahdollisen säästöpotentiaalin. Käyttöraportti voi myös auttaa asiakasta löytämään kaukolämpölaitteissa tai rakennuksen lämmityslaitteissa olevat viat ja virheelliset toiminnot aiempaa nopeammin. Asiakkuustoimikunta Puheenjohtaja Kristian Rehnström, Fortum Power and Heat Oy Jäsenet Mervi Hursti, Kangasalan Lämpö Oy Timo Inkeroinen, Kotkan Energia Oy Marko Lundström, Tampereen Kaukolämpö Oy Marko Ojajärvi, Helsingin Energia Risto Pernu, Jyväskylän Energia Oy Jani Riuttaluoto, Keravan Energia Oy Timo Vattulainen, Vantaan Energia Oy Jyrki Väänänen, Varkauden Aluelämpö Oy Sihteeri Mirja Tiitinen, Energiateollisuus ry, sihteeri Työryhmä Jäsenet Klaus Ahlstrand, Vattenfall Lämpö Oy Marko Lundström, Tampereen Kaukolämpö Oy Pekka Takki, Helsingin Energia Timo Vattulainen, Vantaan Energia Oy Mirja Tiitinen, Energiateollisuus ry Muutokset Rakennuksen bruttoala muutettu nettoalaksi, jolloin tieto vastaa energiatodistuksessa käytettävää pinta-alaa (kohta 3.1 ja liite 2). Lämpötilakorjauksessa vertailukautena suositellaan käytettäväksi jakson keskiarvoja (kohta 4, sivut 4 5). Lisätty vertailutietoihin 2010 jälkeen rakennetut rakennukset (liite 2). Käyttöraportin mallissa esimerkkigraafissa esitetty vuosien tiedot (liite 3). Käyttöraportin mallissa termi perusmaksu korjattu termiksi tehomaksu (liite 3). Lisätty lain vähimmäisvaatimukset täyttävä raporttimalli (liite 4). Lisätty käyttöraportin malli ruotsiksi (liite 5).

5 Energiateollisuus ry Suositus M1/2010 (päivitetty ) KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖRAPORTIT SISÄLLYSLUETTELO 1 Tausta, lainsäädäntö Laki energiayhtiöiden energiatehokkuuspalveluista (1211/2009) Kaukolämmön kulutuksen seuranta ja raportointi Energiankäytön seuranta, tavoite ja käyttötavat Kaukolämmön käytön raportit Vuosittain asiakkaille toimitettava käyttöraportti, lain vähimmäisvaatimus Vuosittain asiakkaille toimitettava käyttöraportti, suositeltava sisältö Kustannusennuste Lisäpalveluna asiakkaille annettavat käyttöraportit Lämmitysenergian käytön lämpötilakorjaus Vertailutieto Asiakkaille toimitettava mittaustieto... 6 LIITE 1 Rakennusluokitus... 8 LIITE 2 Vertailutiedot LIITE 3 Kaukolämmön käyttöraportti, malli LIITE 4 Kaukolämmön käyttöraportti, malli LIITE 5 Förbrukningsrapport för fjärrvärme... 13

6

7 1 1 Tausta, lainsäädäntö 1.1 Laki energiayhtiöiden energiatehokkuuspalveluista (1211/2009) Lain keskeisenä päämääränä on luoda edellytykset ja puitteet energiatehokkuutta parantavien ja energiansäästöä aikaansaavien päätösten tekemiselle energian mittausta, laskutusta ja energiankäyttöön liittyvän palautetiedon antamista sääntelemällä. Lakia sovelletaan kaikkiin energiayhtiöihin, jotka myyvät tai jakelevat loppukäyttäjille sähköä taikka myyvät kaukolämpöä, kaukojäähdytystä tai polttoainetta. Lailla säädetään energiayhtiöille velvollisuus tarjota loppukäyttäjille energian mittaamiseen ja laskutukseen liittyviä palveluja, joilla on vaikutusta energiatehokkuuden parantumiseen. Energian vähittäismyyjä velvoitetaan toimittamaan loppukäyttäjälle myös vuotuinen raportti tämän energiankäytöstä. Lisäksi energiayhtiöille säädetään velvollisuus toimittaa viranomaisille energiankulutusta koskevia tietoja. Lailla pannaan täytäntöön energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista annettu direktiivi (2006/32/EY), ns. ESD-direktiivi. Laki täydentää elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmää. Energiatehokkuussopimuksiin kirjatut ja niissä edellytetyt toimenpiteet energiayhtiöille ovat pääsääntöisesti yhteneväiset tai vaativammat kuin laista energiayhtiöille aiheutuvat velvoitteet ovat. Säädös on annettu, jotta varmistetaan kaikkien energiayhtiöiden asiakkaille energiankäytön raportti ja energiapalveludirektiivin edellyttämät mittauspalvelut. 1.2 Kaukolämmön kulutuksen seuranta ja raportointi Lämmönmyyjät ovat jo pitkään antaneet asiakkailleen käyttöraportteja. Palautteen antaminen yleistyi 1980-luvun puolivälissä, kun yritykset ottivat käyttöön atk-pohjaisia laskutus- ja asiakastietojärjestelmiä. Käyttöraportti lähetetään tyypillisesti kerran vuodessa paperisena, numerotietoa ja grafiikkaa sisältävänä lomakkeena. Kaukolämmön käyttöraportti on suositeltu annettavaksi kaikille asiakkaille kaukolämmön hintaan sisältyvänä tukipalveluna. Kaukolämmön kulutusseurannan kannalta merkityksellinen tieto on kuukausikulutus. Eräät seikat puoltaisivat myös viikkojaksotusta (esim. neljän viikon jaksoja), jolloin jaksoon sisältyisi aina saman verran päiviä ja viikonloppuja. Kulutusseurannan tulisi kuitenkin selkeyden vuoksi noudattaa samaa jaksotusta kuin energian laskutus, joka tapahtuu tyypillisimmin kuukausiperusteisesti. Kaukolämmön asiakaskunnasta suurin ryhmä on asuinrakennukset, joissa myös talousseuranta tapahtuu tyypillisesti kuukausiperusteisesti. Kaukolämmössä ollaan siirtymässä enenevässä määrin etäluennan hyödyntämiseen, jolloin myös mahdollisuudet kulutusseurannan kehittämiseen laajenevat. Kulutustiedot saadaan aina täsmällisesti halutuilta ajankohdilta. Tuntitason kulutustietojen kerääminen antaa lämmönmyyjälle mahdollisuudet kehittää laajan valikoiman asiakkaalle tarjottavia energiantehokkuuspalveluita. Tässä suosituksessa on lähtökohtana kuitenkin lain vaatima minimitaso, jonka lisäksi lämmönmyyjien toivotaan kehittävän omia, kehittyneempiä kulutusseurannan muotoja.

8 2 2 Energiankäytön seuranta, tavoite ja käyttötavat Asiakas voi hyödyntää käyttöraporttia monissa eri käyttökohteissa: perustieto energian käytöstä laskun tarkistaminen kulutuksen seuranta kustannusennuste budjetointia varten energian käytön tehostaminen vikojen havaitseminen energiatodistus. Rakennusten energiankäytön tehostamiseen pyritään monin keinoin. Asiakkaan on tärkeätä saada palautetta todellisesta energiankäytöstään siten, että tarkasteltavan rakennuksen energian käytön tehokkuus voidaan arvioida. Tällaisen palautteen antamista vaatii myös ESD-direktiivi. Energiatehokkuuteen tähtäävän käyttöraportin tavoitteena on vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin: Onko kulutus pysynyt samana kuin ennen? Minkälainen kulutus on verrattuna muihin vastaaviin rakennuksiin? Päästäänkö asetettuihin säästötavoitteisiin? Perinteisesti käyttöraportissa on annettu vastauksia kahteen ensimmäiseen kysymykseen. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että energiansäästön aikaansaaminen tarvitsee myös tavoitteiden asettamista. Tavoitteen asettamiseksi tarvitaan kuitenkin enemmän ja tarkempaa tietoa rakennuksesta kuin mitä lämmönmyyjällä on käytössään. Vastaavien rakennusten keskikulutus tai esim. alimman neljänneksen kulutus antaa karkealla tasolla vertailutietoa kaukolämpöasiakkaalle, jotta hän voi tehdä päätöksen esim. energiakatselmuksen teettämiseen. 3 Kaukolämmön käytön raportit Kaukolämmön käytön raportit toimitetaan asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen. Yhteyshenkilön olisi toivottavaa jakaa tietoa lämmitysenergian käytön tasosta eteenpäin etenkin taloyhtiöiden hallitusten jäsenille, mutta myös talojen asukkaille. 3.1 Vuosittain asiakkaille toimitettava käyttöraportti, lain vähimmäisvaatimus Käyttöraportin antamistapaa ei laissa ole määritelty tarkasti. Lähtökohtana on, että raportti on oltava helposti asiakkaan saatavilla. Raportti on toimitettava vähintään kerran vuodessa, toimittamisen ajankohdan lämmönmyyjä voi päättää itse. Kirjallisen raportin vaihtoehtona se voidaan toimittaa myös sähköisessä muodossa, jos asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Seuraavassa on kuvattu lain vaatima, asuinrakennuksille lähetettävä käyttöraportin sisältö. Muille kuin asuinrakennuksille lähetettävä käyttöraportti voi olla sisällöltään tässä esitettyä suppeampi siten, että se ei sisällä vertailutietoa muihin vastaaviin asiakkaisiin. Vertailutiedon hyödyllisyys näiden osalta on kyseenalainen, koska muiden kuin asuinrakennusten ominaisuudet ja käyttö eroavat toisistaan merkittävästi. Vertailutieto ei tällöin anna asiakkaalle merkityksellistä lisätietoa.

9 3 Tässä suosituksessa lähtökohtana on kalenterivuoden aikana mitattu kaukolämmön käyttö. Laki ei kuitenkaan estä käyttämästä myös muuta vuoden mittaista ajanjaksoa, jos esim. mittarinluvun ajoittumisen vuoksi lämmönmyyjällä ei ole käytössään vuoden vaihteen mittarilukemia. Asuinrakennuksille annettavan kaukolämmön hintaan sisältyvän käyttöraportin suositellaan sisältävän vähintään seuraavat tiedot: 1 Perustiedot Asiakas- ja laskutustiedot Lämmönkäyttöpaikan tiedot 2 Rakennustiedot siltä osin, kuin ne ovat lämmönmyyjän tiedossa Sopimusteho/-vesivirta Rakennustilavuus (lämmitetty) Rakennuksen nettoala (lämmitetty) Rakennuksen valmistumisvuosi Rakennustyyppi (kts. liite 1) Rakennusten lukumäärä Asuntojen lukumäärä Liikehuoneistojen lukumäärä Asukkaiden lukumäärä 3 Kaukolämmön käyttötiedot, graafi Mitattu vuosikäyttö MWh edeltäneeltä neljältä vuodelta 4 Vertailutiedot, edellinen vuosi Ominaiskulutus (vuosikäyttö / lämmitetty rakennustilavuus) kwh/m 3 Vertailuryhmän ominaiskulutus kwh/m 3 5 Tietoa energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä ja sellaisten tahojen yhteystietoja, joilta saa lisätietoa energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä. 3.2 Vuosittain asiakkaille toimitettava käyttöraportti, suositeltava sisältö Lain vaatimusten lisäksi käyttöraporttiin suositellaan sisällytettäväksi myös lämpötilakorjattu kaukolämmön vuosikäyttö. Lämpötilakorjauksen tekeminen antaa asiakkaalle selkeämmän lähtökohdan eri vuosien kaukolämmön käytön vertailuun. Lisäksi käyttöraporttiin suositellaan lisättäväksi tiedot asiakkaan edellisenä vuonna maksamista kaukolämpömaksuista. 1 Lämpötilakorjatut käyttötiedot, graafi Lämpötilakorjattu kaukolämmön käyttö MWh edeltäneeltä neljältä vuodelta 2 Vertailutiedot, edellinen vuosi Lämpöindeksi (lämpötilakorjattu ominaiskulutus: lämpötilakorjattu vuosikäyttö / lämmitetty rakennustilavuus) kwh/m 3 Vertailuryhmän lämpöindeksi kwh/m 3 (kts. liite 2) 3 Kaukolämpömaksut, edellinen vuosi Energiamaksut yhteensä, Energiamaksun keskihinta, /MWh Teho-/vesivirtamaksut yhteensä, (verollinen) Kaukolämpömaksut yhteensä Keskihinta yhteensä /MWh

10 4 Asuinrakennuksille em. maksut ilmoitetaan verollisina. Kaukolämmön hinnoittelun avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi maksuista voidaan myös esittää laskennallinen kaikkien verojen osuus sisältäen myös polttoaineisiin sisältyvät valmisteverot. Liitteessä 2 on esitetty malli suosituksen mukaisesta käyttöraportista. 3.3 Kustannusennuste Monet lämmönmyyjät ovat perinteisesti lähettäneet asiakkailleen syksyisin myös kustannusennusteen tulevan vuoden kaukolämpömaksuista. Kustannusennusteessa annetaan esim. seuraavat tiedot : kaukolämmön arvioitu käyttö, MWh arvioitu ominaiskulutus (vuosikäyttö/rakennustilavuus) (kwh/m 3 ) energiamaksut, tehomaksut, maksut yhteensä, Em. tiedot suositellaan eriteltävän vuosittaisessa kustannusennusteessa kuukausittain sekä verottomina että verollisina. 3.4 Lisäpalveluna asiakkaille annettavat käyttöraportit Edellisessä kohdassa kuvatun, lain vaatiman käyttöraportin lisäksi lämmönmyyjä voi kehittää omia, kehittyneempiä käyttöraporttimalleja ja -muotoja. Erityisesti web-pohjaiset kulutuspalautteet mahdollistavat yksilöllisemmät ja laajempaa analyysia sisältävät raportoinnit. Energiapalveluiden toimenpideohjelmassa olevat yritykset ovat sitoutuneet kehittämään käyttöraportteja osana asiakkaille annettavia energiapalveluita. Käyttöraportin kehitysmahdollisuuksia on esitetty esim. Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksessa Kaukolämmön kulutuspalautemallit. 4 Lämmitysenergian käytön lämpötilakorjaus Rakennuksen lämmitystarpeeseen vaikuttaa vuosittain vaihteleva sää. Rakennuksen lämmitysenergian tarve on likipitäen verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilojen erotukseen. Ilmatieteenlaitos laskee paikkakunnille lämmitystarvelukua, jonka avulla voidaan vertailla rakennuksen energiankäyttöä eri ajanjaksoina tai eri paikkakunnilla olevien rakennuksien energiankäyttöä keskenään. Vertailuarvona eli normaalivuoden lämmitystarvelukuna käytetään vuosien keskimääräistä lämmitystarvelukua. Lämpötilakorjaus tehdään ainoastaan tilojen lämmitykseen käytetylle energialle. Käyttöveden lämmittämiseen kuluva energia ei riipu ulkolämpötilasta, joten se vähennetään mitatusta kaukolämpöenergiasta ennen lämpötilakorjauksen tekemistä. Vertailtaessa saman rakennuksen energiankäyttöä eri ajanjaksoina voidaan käyttää peruskaavaa:

11 5 SN vpkunta Q norm = x Qtoteutunut + S toteutunut vpkunta Q läm min käyttövesi jossa Q norm Q toteutunut rakennuksen lämpötilakorjattu lämmitysenergian käyttö rakennuksen tilojen lämmittämiseen kuluva energia = Q kok - Q lämmin käyttövesi Q kok rakennuksen kokonaislämmitysenergian käyttö 5 Vertailutieto Q lämmin käyttövesi käyttöveden lämmittämisen vaatima energia S N vpkunta normaalivuoden tai -kuukauden ( ) lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla S toteutunut vpkunta toteutunut lämmitystarveluku vuosi- tai kuukausitasolla vertailupaikkakunnalla Motiva on julkaissut ohjeen esimerkkeineen lämpötilakorjauksen tekemisestä, ohje löytyy Vertailutieto auttaa asiakasta vertailemaan omaa kaukolämmön käyttöään suhteessa muihin vastaaviin asiakkaisiin. Lämmönmyyjällä on usein asiakastietojärjestelmässään tieto asiakkaana olevan rakennuksen käyttötarkoituksesta, rakennuksen valmistumisvuodesta ja lämmitetystä rakennustilavuudesta. Tässä suosituksessa liitteessä 2 annetut vertailutiedot pohjautuvat em. perustietoihin. Valmistumisvuodet on tässä luokiteltu ryhmiin rakentamistavassa tapahtuneiden merkittävien muutosten perusteella esim. rakentamismääräysten uudistamisen myötä. Lämmönmyyjät voivat käyttää tässä suosituksessa annettuja lämpöindeksejä omissa käyttöraporteissaan vertailutietoina. Jos lämmönmyyjällä kuitenkin on omasta asiakaskunnastaan tai muusta lähteestä saatavaa tarkempaa tietoa, on suositeltavaa hyödyntää sitä. Liitteen 2 lämpöindeksit laskettiin siten, että Helsingin, Vantaan ja Tampereen kaukolämpöasiakkaat luokiteltiin valmistumisvuoden ja rakennustyypin mukaan luokkiin. Näistä luokista laskettiin ominaiskulutus, jonka alle asiakkaista jäi 25 %. Paikkakuntakohtaiset ominaiskulutukset lämpötilakorjattiin Jyväskylän normaalivuoteen Motivan ohjeen mukaan. Näin saaduista arvoista laskettiin keskiarvo, jota voidaan käyttää vertailutietona samantyyppisen säästäväisen rakennuksen lämmitysenergian käytöstä. Lämmitysenergian käyttöön vaikuttaa huomattavasti myös muut tekijät kuin tässä valitut rakennustyyppi, valmistumisvuosi ja -tilavuus. Lämmönmyyjillä ei kuitenkaan usein ole käytössään näitä tarkempia tietoja. Vertailutieto antaakin siis vain suuntaa antavan tiedon mahdollisesta energiankäytön tasosta ja toimii mahdollisesti kimmokkeena lähteä selvittämään poikkeavaa energiankäyttöä tarkemmin esim. energiakatselmuksen avulla.

12 6 6 Asiakkaille toimitettava mittaustieto Lämpöenergian mittauslaitteiden sisältämää tietoa on mahdollista hyödyntää myös kaukolämpöasiakkaan kiinteistöautomaation tms. tarpeisiin. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että: lämmönmyyjä vastaa mittauslaitteista ja kaikista niihin tehtävistä asennuksista mittauslaitteiden tiedonsiirto-ominaisuudet ovat ensisijaisesti lämmönmyyjän käyttöä varten, etäluennan tarpeet (myös tulevat) on aina huomioitava asiakkaan kanssa tehtävässä sopimuksessa mikäli asiakas ei tosiasiassa tarvitse on-line mittaustietoa, lämmönmyyjä voi tarjota käsiteltyä ja analysoitua mittaustietoa asiakkaan käyttöön ASIAKAS LÄMMÖNMYYJÄ Lämpöenergiamittari Pulssit Väylä 2 Väylä 1 Kiinteistöautomaatio tai muu asiakkaan käyttökohde Kulutuksen seuranta (Online) tiedonsiirtoyksikkö Mahdollinen (väylä ei ole aina olemassa) Esim. internet-yhteys Kulutuksen raportointi Lämmönmyyjän etäluenta Tietojen käsittely ja analysointi Kuva Asiakkaan luentayhteyden muodostaminen Kuvassa esitetylle väyläliitynnälle vaihtoehtoinen ratkaisu on käyttää tiedonsiirtoon mittarilta saatavaa pulssiulostuloa lämpömäärälle ja vesimäärälle. Lämmönmyyjä sopii aina asiakkaan kanssa mittauslaitteiden tietojen hyödyntämisestä asiakkaan tarpeisiin. Jotta lämmönmyyjä voi taata tiedonsiirron toimivuuden myös asennushetken jälkeen, on tärkeää, että kumpikin osapuoli tiedostaa tällaisen palvelun vaatimat ylläpitotoimenpiteet, investoinnit sekä niistä aiheutuvat kustannukset. Mittauslaitteiden sopivuus saattaa edellyttää jatkossa koko ajan yleistä hintatasoa kalliimpien mittauslaiteiden käyttöä, jolloin mittauslaitteiden hintaeroon tulee varautua asiakkaan kanssa tehtävässä sopimuksessa. Lämmönmyyjä voi taata tiedonsiirron olemassaolon esim. laskuttamalla ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Tällaisia kustannuksia muodostuu mm. seuraavista toiminnoista:

13 palvelua varten ylläpidetään sellaista mittarikantaa, johon asiakkaan tekniset ratkaisut soveltuvat tai hankitaan uudentyyppisiin mittauslaitteisiin sopivat lisäominaisuudet ylläpidetään sellaista tiedonsiirron rajapintaa, johon asiakas voi liittyä riippumatta markkinoilla kulloinkin olevan mittarikannan ominaisuuksista varaudutaan tiedonsiirron järjestämisestä aiheutuviin käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin, joita on mm. ylimääräiset huolto- ja viankorjauskäynnit ja asiakkaan neuvonnasta aiheutuvat kustannukset. 7

14 8 LIITE 1 Rakennusluokitus Kaukolämmön asiakastietojärjestelmässä suositellaan käytettäväksi Tilastokeskuksen käyttötarkoituksen mukaan laadittua rakennusluokitusta. Rakennusluokitus 1994:n pääluokat on merkitty kirjaimilla. Pääluokat on jaettu kaksinumerotason luokkiin sekä edelleen kolminumerotason luokkiin. Pääluokkia on 13, kaksinumerotason luokkia 31 ja kolminumerotason luokkia 77. Kaukolämmön kannalta olisi oleellista käyttää vähintään kaksinumerotason luokkia. Käyttöraportissa annettavan vertailutiedon kannalta merkitykselliset luokat ovat luokassa A (Asuinrakennukset). Tässä luokassa rakennukset ovat käytöltään ja ominaisuuksiltaan (kun myös valmistumisvuosi huomioidaan) riittävän samantyyppisiä, jotta tietopankkiin kerätty vertailutieto antaa energiankäytön vertailun kannalta oleellista ja hyödyllistä tietoa. A Asuinrakennukset 01 Erilliset pientalot 011 Yhden asunnon talot 012 Kahden asunnon talot 013 Muut erilliset pientalot 02 Rivi- ja ketjutalot 021 Rivitalot 022 Ketjutalot 03 Asuinkerrostalot 032 Luhtitalot 039 Muut asuinkerrostalot B Vapaa-ajan asuinrakennukset 04 Vapaa-ajan asuinrakennukset 041 Vapaa-ajan asuinrakennukset C Liikerakennukset 11 Myymälärakennukset 111 Myymälähallit 112 Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset 119 Muut myymälärakennukset 12 Majoitusliikerakennukset 121 Hotellit yms. 123 Loma-, lepo- ja virkistyskodit 124 Vuokrattavat lomamökit ja - osakkeet 129 Muut majoitusliikerakennukset 13 Asuntolarakennukset 131 Asuntolat yms. 139 Muut asuntolarakennukset 14 Ravintolat yms. 141 Ravintolat yms. E Liikenteen rakennukset 16 Liikenteen rakennukset 161 Rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit 162 Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset 163 Pysäköintitalot 164 Tietoliikenteen rakennukset 169 Muut liikenteen rakennukset F Hoitoalan rakennukset 21 Terveydenhuoltorakennukset 211 Keskussairaalat 213 Muut sairaalat 214 Terveyskeskukset 215 Terveydenhuollon erityislaitokset 219 Muut terveydenhuoltorakennukset 22 Huoltolaitosrakennukset 221 Vanhainkodit 222 Lasten- ja koulukodit 223 Kehitysvammaisten hoitolaitokset 229 Muut huoltolaitosrakennukset 23 Muut sosiaalitoimen rakennukset 231 Lasten päiväkodit 239 Muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset 24 Vankilat 241 Vankilat D Toimistorakennukset 15 Toimistorakennukset 151 Toimistorakennukset

15 9 G Kokoontumisrakennukset 31 Teatteri- ja konserttirakennukset 311 Teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot 312 Elokuvateatterit 32 Kirjasto-, museo- ja näyttelyhallirakennukset 322 Kirjastot ja arkistot 323 Museot ja taidegalleriat 324 Näyttelyhallit 33 Seura- ja kerhorakennukset yms. 331 Seura- ja kerhorakennukset yms. 34 Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset 341 Kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet 342 Seurakuntatalot 349 Muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset 35 Urheilu- ja kuntoilurakennukset 351 Jäähallit 352 Uimahallit 353 Tennis-, squash- ja sulkapallohallit 354 Monitoimihallit ja muut urheiluhallit 359 Muut urheilu- ja kuntoilurakennukset 36 Muut kokoontumisrakennukset 369 Muut kokoontumisrakennukset H Opetusrakennukset 51 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset 511 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset 52 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset 521 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset 53 Korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennukset 531 Korkeakoulurakennukset 532 Tutkimuslaitosrakennukset 54 Muut opetusrakennukset 541 Järjestöjen, liittojen, työnantajien yms. opetusrakennukset 549 Muualla luokittelemattomat opetusrakennukset J Teollisuusrakennukset 61 Energiantuotannon yms. rakennukset 611 Voimalaitosrakennukset 613 Yhdyskuntatekniikan rakennukset 69 Teollisuuden tuotantorakennukset 691 Teollisuushallit 692 Teollisuus- ja pienteollisuustalot 699 Muut teollisuuden tuotantorakennukset K Varastorakennukset 71 Varastorakennukset 711 Teollisuusvarastot 712 Kauppavarastot 719 Muut varastorakennukset L Palo- ja pelastustoimen rakennukset 72 Palo- ja pelastustoimen rakennukset 721 Paloasemat 722 Väestönsuojat 729 Muut palo- ja pelastustoimen rakennukset M Maatalousrakennukset 81 Kotieläinrakennukset 811 Navetat, sikalat, kanalat yms. 819 Eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms. 89 Muut maatalousrakennukset 891 Viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 892 Kasvihuoneet 893 Turkistarhat 899 Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset N Muut rakennukset 93 Muut rakennukset 931 Saunarakennukset 941 Talousrakennukset 999 Muualla luokittelemattomat rakennukset

16 10 LIITE 2 Vertailutiedot Lämmönmyyjä voi käyttää asiakkaille annettavassa käyttöraportissa vertailutietona joko seuraavassa taulukossa annettuja arvoja tai omasta asiakaskunnastaan laskemiaan tietoja. Taulukossa esitetyt lämpöindeksit laskettiin siten, että Helsingin, Vantaan ja Tampereen kaukolämpöasiakkaat luokiteltiin rakennuksen valmistumisvuoden ja rakennustyypin mukaan luokkiin. Näistä luokista laskettiin ominaiskulutus, jonka alle asiakkaista jäi 25 %. Paikkakuntakohtaiset ominaiskulutukset lämpötilakorjattiin Jyväskylän normaalivuoteen Motivan ohjeen mukaan. Näin saaduista arvoista laskettiin keskiarvo, jota voidaan käyttää vertailutietona samantyyppisen säästäväisen rakennuksen lämmitysenergian käytöstä Taulukko. Käyttöraportissa annettava vertailuryhmän lämpöindeksi kwh/m 3. Rakennusluokka 01 Erilliset pientalot Jyväskylä Helsinki Rakennuksen valmistumisvuosi Vantaa Turku Tampere Lahti Lappeenranta Pori Joensuu Kuopio Vaasa Kajaani Oulu Sodankylä Inari Rivi- ja ketjutalot Asuinkerrostalot

17 11 LIITE 3 Kaukolämmön käyttöraportti, malli 1 Kauko Lämpö Oy KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖRAPORTTI xx.xx.xxxx <Asiakas> <Vastaanottaja> <Osoite> <Postinumero> <Postitoimipaikka> Lämmönkäyttöpaikka <Tunnus> - <Käyttöpaikan nimi> <Käyttöpaikan katuosoite> <Postinumero> <Postitoimipaikka Rakennuksen tiedot Rakennustyyppi ********* Rakennusten lukumäärä ** kpl Rakennuksen valmistumisvuosi **** Asuntojen lukumäärä ** kpl Rakennustilavuus (lämmitetty) ***** m 3 Asukkaiden lukumäärä ** kpl Rakennuksen nettoala (lämmitetty) ***** m 2 Liikehuoneistojen lukumäärä ** kpl Sopimusteho **** kw Vuoden 2012 mitattuun energiankäyttöön perustuvat kaukolämpömaksut (sis. alv 23 %) Tehomaksut ****,** Tehomaksun keskihinta **,** /MWh Energiamaksut ****,** Energiamaksun keskihinta **,** /MWh Maksut yhteensä ****,** Kaukolämmön keskihinta **,** /MWh Vuoden 2012 energiankäytön tunnuslukuja Ominaiskulutus **,* kwh/m 3 Lämpöindeksi (lämpötilakorjattu ominaiskulutus) **,* kwh/m 3 Vertailuryhmän lämpöindeksi **,* kwh/m 3 Kaukolämmön käyttötiedot Mitattu vuosikäyttö MWh/vuosi Lämpötilakorjattu vuosikäyttö MWh/vuosi MWh 491,2 562,8 455,1 481, MWh Energiasäästövinkkejä Tähän osioon laitetaan tietoa energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä Lisätietoa Tähän osioon laitetaan sellaisten tahojen yhteystietoja, joilta saa lisätietoa energiansäästöstä. Pyydämme teitä ilmoittamaan mahdollisista kiinteistö- ja yhteystietomuutoksista. Ilmoituksen voitte tehdä joko sähköpostilla tai puhelimitse ** **** ****. Kaukolämpöterveisin, Kauko Lämpö Oy

18 12 LIITE 4 Kaukolämmön käyttöraportti, malli 2 (lain vähimmäisvaatimukset täyttävä käyttöraportti) Kauko Lämpö Oy KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖRAPORTTI xx.xx.xxxx <Asiakas> <Vastaanottaja> <Osoite> <Postinumero> <Postitoimipaikka> Lämmönkäyttöpaikka <Tunnus> - <Käyttöpaikan nimi> <Käyttöpaikan katuosoite> <Postinumero> <Postitoimipaikka Kaukolämmön käyttötiedot Mitattu kaukolämmön käyttö Vuosi ,1 MWh ,3 MWh ,5 MWh ,1 MWh Ohjeita kaukolämmön käytön seurantaan ja vertailuun Rakennuksen lämmitystarpeeseen vaikuttaa vuosittain vaihteleva sää. Kun haluatte seurata oman kaukolämmön käyttönne kehitystä eri vuosina, lämmitykseen käytetty energiamäärä tulee lämpötilakorjata. Voitte verrata kaukolämmön käyttöänne myös muihin vastaaviin rakennuksiin etsimällä omaa rakennustanne vastaavan (rakennusluokka, rakennuksen valmistumisvuosi) vertailuryhmän lämpöindeksin alla olevasta taulukosta. Vertailua varten tarvitsette oman rakennuksenne lämmitetyn rakennustilavuuden sekä lämpötilakorjatun kaukolämmön käytön. Ohjeita ja laskentakaavoja löytyy mm. nettisivulta Energiasäästövinkkejä Tähän osioon laitetaan tietoa energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä Lisätietoa Tähän osioon laitetaan sellaisten tahojen yhteystietoja, joilta saa lisätietoa energiansäästöstä. Vertailukulutukset, lämpöindeksi kwh/m 3 (= sääkorjattu kulutus / lämmitetty rakennustilavuus) Vertailukulutus kuvaa säästäväistä kulutusta, jonka alle neljäsosa rakennuksista jää. 1 1 Lukuarvot vertailukulutustaulukkoon voi poimia liitteen 2 taulukosta.

19 13 LIITE 5 Förbrukningsrapport för fjärrvärme Fjärr Värme Ab Förbrukningsrapport för fjärrvärme xx.xx.xxxx <Kundens namn> <Mottagare> <Gatuadress> <Postnummer> <Post ort> Värmeförbrukningsplats <Kundnummer> - <Värmeförbrukningsplatsens namn> <Värmeförbrukningsplatsens gatuadress> <Postnummer> <Post ort> Uppgifter om byggnaden Byggnadstyp ********* Antal byggnader ** st. Byggnadsår **** Antal bostäder ** st. Uppvärmd byggnadsvolym ***** m 3 Antal invånare ** st. Uppvärmd nettoarea ***** m 2 Antal affärslokaler ** st. Avtalad effekt **** kw Fjärrvärmekostnader år 2012 (inkl. moms 23 %) Effektavgift ****,** Medelpriset för effektavgift **,** /MWh Energiavgift ****,** Medelpriset för energiavgifter **,** /MWh Sammanlagt ****,** Medelpriset för fjärrvärme **,** /MWh Nyckeltal för fjärrvärmeförbrukning år 2012 Värmeförbrukningen per byggnadskubikmeter **,* kwh/m 3 Värmeindex (normalårskorrigerad) **,* kwh/m 3 Värmeindex i referensgrupp **,* kwh/m 3 Fjärrvärmeförbrukningen Faktisk fjärrvärmeförbrukning MWh/år Temperaturkorrigerad fjärrvärmeförbrukning MWh/år MWh 491,2 562,8 455,1 481, MWh Tips Här kan du tillägga vinkar om åtgärder för förbättrad energieffektivitet Extrainformation Här kan du tillägga kontaktuppgifter för sådana aktörer som ger råd för förbättrad energieffektivitetet. Kontakuppgifter

20 Energiateollisuus ry Fredrikinkatu B, Helsinki Puhelin: (09) , faksi: (09)

Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti

Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti, Energiateollisuus ry Energiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen Helsinki 9.11.2010 Laki energiamarkkinoilla toimivien

Lisätiedot

Kaukolämmön käyttöraportit

Kaukolämmön käyttöraportit Kaukolämmön käyttöraportit Suositus M1/2010 Kaukolämpö Kaukolämmön käyttöraportit Energiateollisuus ry 2010 Energiateollisuus ry Suositus M1/2010 Tässä suosituksessa kuvataan lain (1211/2009) energiayhtiöiden

Lisätiedot

LUONNOS Liite 2 (2018)

LUONNOS Liite 2 (2018) 1 LUONNOS 3.10.2017 Liite 2 (2018) RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN LUOKITTELUASTEIKOT Energiatodistuksessa rakennuksen tai rakennuksen osan energiatehokkuuden luokitteluasteikkona käytetään tässä liitteessä

Lisätiedot

Kaukolämmön käyttöraportit OULUN ENERGIA

Kaukolämmön käyttöraportit OULUN ENERGIA Kaukolämmön käyttöraportit Kaukolämmön käyttöraportit Kaikille Oulun Energian kaukolämpöasiakkaille lähetetään vuosittain raportti kaukolämpöenergian kulutuksesta Raportti lähetetään asiakkaan laskutusosoitteeseen

Lisätiedot

215, 219 221, 229 131 24 12 223, 229 24 222 24 231 24 239 121, 123, 129

215, 219 221, 229 131 24 12 223, 229 24 222 24 231 24 239 121, 123, 129 Valvontakohteiden tarkastusvälit 21.8.2015 Liite 2. Taulukko A1. Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli Keskussairaalat Muut sairaalat Terveyskeskusten

Lisätiedot

Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1)

Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1) Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1) Valvontakohteiden A1 luoaan kuuluvat kohteet, jotka ovat ympärivuorokautisessa käytössä. On huomioitava, että kiinteistössä yöpyvät eivät

Lisätiedot

K A I K K I E N J A L O I S S A NOVA KASETTIMATOT

K A I K K I E N J A L O I S S A NOVA KASETTIMATOT K A I K K I E N J A L O I S S A NOVA KASETTIMATOT ENSIVAIKUTELMAN TEKEMISEEN EI SAA KOSKAAN UUTTA MAHDOLLISUUTTA Hyvin suunniteltu ja toimiva sisääntuloalue antaa ihmisille mielikuvan yrityksestä tai rakennuksesta.

Lisätiedot

Isännöintitodistuksen osana annettavan energiatodistuksen lähtötietolomake.

Isännöintitodistuksen osana annettavan energiatodistuksen lähtötietolomake. 1) Laskentakohteen perustiedot: Kohde (esim. asunto-osakeyhtiön nimi): Lähiosoite: Postitoimipaikka: Paikkakunta: Valmistumisvuosi: Rakennustunnus/tunnukset: Bruttopinta-ala (ks. ohjeet kohdasta 7): Rakennustyyppi

Lisätiedot

Mikä kaukolämmössä maksaa? Mitä kaukolämmön hintatilasto kertoo?

Mikä kaukolämmössä maksaa? Mitä kaukolämmön hintatilasto kertoo? Mikä kaukolämmössä maksaa? Mitä kaukolämmön hintatilasto kertoo? Mirja Tiitinen Energiateollisuus ry 1 Asiakkaan maksama kaukolämmön verollinen kokonaishinta, Suomen keskiarvo, /MWh 90 85 80 75 70 65 60

Lisätiedot

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI

ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI ETÄLUENNALLA ENERGIATEHOKKAAMMAKSI Energianeuvontailta 1 Energia-alan energiatehokkuusopimus Keravan Energia -yhtiöt liittyivät energiatehokkuussopimukseen huhtikuussa 2008 Energian tuotanto, siirto ja

Lisätiedot

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu Pientalojen energiatehokkuusluokittelu IEE/PEP seminaari 23.11.2006 erikoistutkija Copyright VTT VTT, Lähde: Hallituksen esitys 170 & YM SISÄLLYS 1. Energiatehokkuuden edistämisen yleisaikataulu Suomessa

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Stadissa

Ilmastonmuutos Stadissa Ilmastonmuutos Stadissa koulujen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Timo Posa 3.3.2010 HELSINGIN KAUPUNGIN KOKONAISKULUTUS VUONNA 2008 ja 2007 2008 2007 GWh % GWh % KIINTEISTÖT Sähkö 479,84

Lisätiedot

Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen

Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen ASIANTUNTIJASEMINAARI: ENERGIATEHOKKUUS JA ENERGIAN SÄÄSTÖ PITKÄN AIKAVÄLIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIAN POLITIIKKASKENAARIOSSA Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen 19.12.27 Juhani Heljo Tampereen

Lisätiedot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot 1 Tulipalojen syitä Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet palot Kuuma tai hehkuva esine tai tuhka Aineisto-ongelmia Kipinä tai kekäle tulisijasta tai hormista

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen 7.10.2015 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy vähentää

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

VENLA. Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille

VENLA. Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille VENLA Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille 1 VENLA Nurmijärven Sähkön pienkuluttajapalvelu VENLA PALVELUSTA SAAT Kulutustiedot nykyisistä käyttöpaikoistasi Sähkö (Energia)

Lisätiedot

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä 29.11.2016 Vantaa Sisältö Kaukolämpö dominoi lämmitysmarkkinoilla Huhut kaukolämmön hiipumisesta ovat vahvasti liioiteltuja

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

5/13 Ympäristöministeriön asetus

5/13 Ympäristöministeriön asetus 5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Kulutusseuranta - Taloyhtiöt ja kiinteistöt

Kulutusseuranta - Taloyhtiöt ja kiinteistöt Kulutusseuranta - Taloyhtiöt ja kiinteistöt Taloyhtiön tunnus ja nimi Sijaintikunt Kiinteistön numero ja nimi Vertailupaikkakunta Muuntokertoimet k1 ja k2 Rakennustilavuus Huoneistojen pinta-ala Nykyinen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Isonjärvenkuja Espoo

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Isonjärvenkuja Espoo ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Isonjärvenkuja 9 02940 Espoo 998 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta?

Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta? Miten uusi energiatodistus poikkeaa aiemmasta? Koulutusilta, HyRiMä:n kiinteistöyhdistys 20.11.2013, HAMK, Riihimäki DI Petri Pylsy EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/31/EU, annettu 19 päivänä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Kauniskuja 1 ja Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Kauniskuja 1 ja Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Kauniskuja ja 5 0230 Vantaa 997 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan 1. Liittyvä yhteisö (yhteisön nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015. Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015. Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Energiakatselmustoiminnan tilannekatsaus 2015

Energiakatselmustoiminnan tilannekatsaus 2015 Energiakatselmustoiminnan tilannekatsaus 2015 Ei julkaista painotuotteena Copyright Motiva Oy, Helsinki, joulukuu 2016 2 Johdanto Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja sitä edeltänyt Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Tuomirinne 4 ja 6 0380 Vantaa 996 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on

Lisätiedot

Helsingin Energia palvelutoiminta

Helsingin Energia palvelutoiminta Helsingin Energia palvelutoiminta Turo Eklund Helsingin Energia Kaukolämpö Kiinteistöliitto Uusimaan koulutusilta 24.11.2008 Palvelutarjonta taloyhtiöille Eri-ikäisten asuinrakennusten energiankulutus

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Yleisen vertailutiedon luokitukset ja liitteen 4 ja 5 taulukkojen käyttö

Yleisen vertailutiedon luokitukset ja liitteen 4 ja 5 taulukkojen käyttö Liite 3 Yleisen vertailutiedon luokitukset ja liitteen 4 ja 5 taulukkojen käyttö Vertailutiedon perusmäärittelyt pysyvät ennallaan Vertailutieto on laadittu samoilla perusmäärittelyillä (luokituksilla)

Lisätiedot

RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012

RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012 RAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET 2012 MIKSI UUDISTUS? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa Energian loppukäyttö 2007 - yhteensä 307

Lisätiedot

Tässä julkaisussa on kuvattu Espoon rakennus- ja asuntokantaa 31.12.2000 Tilastokeskuksen tuottamasta VAL-2000 -väestölaskenta-aineistosta.

Tässä julkaisussa on kuvattu Espoon rakennus- ja asuntokantaa 31.12.2000 Tilastokeskuksen tuottamasta VAL-2000 -väestölaskenta-aineistosta. 2 A L K U S A N A T Vuoden 1938 väestölaskentalain (154/38) mukaan Suomessa tulee tehdä väestölaskenta ja siihen liittyvä asunto- ja kiinteistölaskenta joka kymmenes vuosi. Tämän lain mukaisia laskentoja

Lisätiedot

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011

Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Uusien rakennusten energiamääräykset 2012 Valtioneuvoston tiedotustila 30.3.2011 Miksi uudistus? Ilmastotavoitteet Rakennuskannan pitkäaikaiset vaikutukset Taloudellisuus ja kustannustehokkuus Osa jatkumoa

Lisätiedot

VENLA. Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille

VENLA. Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille VENLA Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille 1 VENLA Nurmijärven Sähkön pienkuluttajapalvelu VENLA PALVELUSTA SAAT Kulutustiedot nykyisistä käyttöpaikoistasi Sähkö (Energia)

Lisätiedot

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 UUSIA OHJEITA, OPPAITA JA STANDARDEJA KAASULÄMMITYS JA UUSIUTUVA ENERGIA JOKO KAASULÄMPÖPUMPPU TULEE? 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 2 Ajankohtaista: Ympäristöministeriö:

Lisätiedot

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä

Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Lämmityskustannukset kuriin viihtyvyydestä tinkimättä Nykyaikainen kaukolämpö on maailman huipputasoa. Kaukolämpö on saanut kansainvälisesti mittavaa tunnustusta energiatehokkuutensa ansiosta. Kaukolämpöasiakkaalle

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 690 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Öljykattila/vesiradiaattori Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

(7) Julkinen - Rakennusrekisteri_avoindata_metatiedot. Kuvaus: Rajaukset: :58:54 Uotila, Suvi. Kyselyn näkymien metatiedot:

(7) Julkinen - Rakennusrekisteri_avoindata_metatiedot. Kuvaus: Rajaukset: :58:54 Uotila, Suvi. Kyselyn näkymien metatiedot: 19.05.2016 1 (7) Kyselyn nimi: Julkinen - Rakennusrekisteri_avoindata_metatiedot Kuvaus: Rajaukset: Ajotiedot: 19.05.2016 14:58:54 Uotila, Suvi Kyselyn näkymien metatiedot: 19.05.2016 2 (7) Valmiit rakennukset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS JOENSUU. Suuret asuinrakennukset Rakennus

ENERGIATODISTUS JOENSUU. Suuret asuinrakennukset Rakennus ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Rivi- ja ketjutalot Osoite: TAPIONKATU 2 JOENSUU Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 1996 167-005-0597-0012-M Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn yhteydessä

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ. Hinnoittelurakenteen muutoksen esimerkkejä kiinteistöissä. www.jyvaskylanenergia.fi

KAUKOLÄMPÖ. Hinnoittelurakenteen muutoksen esimerkkejä kiinteistöissä. www.jyvaskylanenergia.fi KAUKOLÄMPÖ Hinnoittelurakenteen muutoksen esimerkkejä kiinteistöissä 2015 www.jyvaskylanenergia.fi Neljä esimerkkiä hinnoittelun muutoksesta Esimerkki 1 : Teollisuuskiinteistö Esimerkki 2: Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala.7 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus vesikiertoinen patterilämmitys, kaukolämpö Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Etusivu Etusivulta valitaan haluttu toiminto klikkaamalla sitä joko yläreunan otsikosta tai oikeanpuoleisesta valikosta.

Etusivu Etusivulta valitaan haluttu toiminto klikkaamalla sitä joko yläreunan otsikosta tai oikeanpuoleisesta valikosta. Korpelan Voiman Online-palvelun käyttöohje Etusivu Etusivulta valitaan haluttu toiminto klikkaamalla sitä joko yläreunan otsikosta tai oikeanpuoleisesta valikosta. Käyttäjätunnuksen takaa asiakas voi hallinnoida

Lisätiedot

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Olavi Holmijoki Sisäilmastoseminaari 2015 Lähtökohta Taloudellisen kokonaisuuden hallinta tilanteessa,

Lisätiedot

Nykyinen energiatodistuskäytäntö

Nykyinen energiatodistuskäytäntö ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden 2008 alussa Energiatodistus on ollut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIA-ASIANTUNTIJA PETRI PYLSY KIINTEISTÖLIITTO 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka - 100

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka - 100 ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Kimpikuja 3 80220 Joensuu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 204 Energiatodistus on annettu x rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje Energiapeili-raportointipalvelu Käyttöohje Tervetuloa Vantaan Energian Energiapeili-raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu palveluun Henkilökohtaisten tietojen hallinta Salasanan vaihto

Lisätiedot

COMBI. Tulosseminaari Kannanotot ja näkemykset uudistuotannon energiamääräysten kehittämiseen palvelurakennusten näkökulmasta.

COMBI. Tulosseminaari Kannanotot ja näkemykset uudistuotannon energiamääräysten kehittämiseen palvelurakennusten näkökulmasta. COMBI Tulosseminaari 28.1.2016 Kannanotot ja näkemykset uudistuotannon energiamääräysten kehittämiseen palvelurakennusten näkökulmasta Juhani Heljo Kannanotot ja näkemykset uudistuotannon energiamääräysten

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 58 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämö ja vesikiertoinen lattialämmitys. Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asunto Oy Aurinkomäki Espoo_Luhtikerrostalo Mäkkylänpolku 4 0650, ESPOO Rakennustunnus: Rak _Luhtikerrostalo Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Olavi Holmijoki Sisäilmastoseminaari 2015 Lähtökohta Taloudellisen kokonaisuuden hallinta tilanteessa,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinrakennus Xxxxxxxxxx Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka XX-XXXX-XX XXXX. Yhden asunnon talot (tms) XXXX

ENERGIATODISTUS. Asuinrakennus Xxxxxxxxxx Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka XX-XXXX-XX XXXX. Yhden asunnon talot (tms) XXXX ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asuinrakennus Xxxxxxxxxx Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus:

Lisätiedot

RAKENNUSLUOKITUS JHS-lausuntoluonnos

RAKENNUSLUOKITUS JHS-lausuntoluonnos RAKENNUSLUOKITUS 2017 JHS-lausuntoluonnos 2017-09-27 Luokituksen nimikkeistö 01 Asuinrakennukset 011 Asuinpientalot 0110 Yhden asunnon talot 0111 Kahden asunnon talot 0112 Rivitalot ja muut kytketyt asuinrakennukset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kampusareena, toimistorakennusosa Korkeakoulunkatu 0 70, TAMPERE Rakennustunnus: - Rakennuksen valmistumisvuosi: 05 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimuksella lisää kilpailukykyä keskisuurille yrityksille. Jouni Punnonen

Energiatehokkuussopimuksella lisää kilpailukykyä keskisuurille yrityksille. Jouni Punnonen Energiatehokkuussopimuksella lisää kilpailukykyä keskisuurille yrityksille Jouni Punnonen ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSET OVAT ERINOMAINEN KEINO EDISTÄÄ ELINKEINOELÄMÄN ENERGIATEHOKKUUTTA 2 Teollisuuden energiansäästösopimus

Lisätiedot

Energiantarve ja ratkaisut tulevissa lähes nollaenergiarakennuksissa Jani Kemppainen

Energiantarve ja ratkaisut tulevissa lähes nollaenergiarakennuksissa Jani Kemppainen Energiantarve ja ratkaisut tulevissa lähes nollaenergiarakennuksissa 24.8.2017 Jani Kemppainen Millä Suomi lämmittää nyt? Lämmitystapa, osuus kerrosalasta (474 Mm 2 ) kaikissa rakennustyypeissä Rakennusteollisuus

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Rakennusten energiamääräykset 2012 Pohjois-Karjalan AMK 27.10.2010 Lausuntoehdotus 28.9.2010

Rakennusten energiamääräykset 2012 Pohjois-Karjalan AMK 27.10.2010 Lausuntoehdotus 28.9.2010 Rakennusten energiamääräykset 2012 Pohjois-Karjalan AMK 27.10.2010 Lausuntoehdotus 28.9.2010 Ilmaston muutoksen hillitseminen Rakennukset vastaavat 40 % energiankulutuksesta Tänään rakennettavat rakennukset

Lisätiedot

Rakennustekniikan laitos Rakennustuotanto ja -talous Raportti 2 Department of Civil Engineering Construction Management and Economics Report 2

Rakennustekniikan laitos Rakennustuotanto ja -talous Raportti 2 Department of Civil Engineering Construction Management and Economics Report 2 Rakennustekniikan laitos Rakennustuotanto ja -talous Raportti 2 Department of Civil Engineering Construction Management and Economics Report 2 Juhani Heljo & Olli Teriö Kaukolämmön kulutuspalautemallit

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuus

Julkisen sektorin energiatehokkuus Julkisen sektorin energiatehokkuus TTY Advansis Oy, Motiva Kuntien ja kuntayhtymien koulujen, päiväkotien, terveydenhoito- ja asuinrakennusten energiankulutus Sähkö ja lämpö Julkisen sektorin energiatehokkuus

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijat, ryhmäkeskustelujen kooste 18.11.2015

Energiatodistusten laatijat, ryhmäkeskustelujen kooste 18.11.2015 Energiatodistusten laatijat, ryhmäkeskustelujen kooste 18.11.2015 (Suluissa olevat tekstit ovat joko alkuperäisessä kommentissa olleet epäselvää tekstiä tai kommentin ymmärtämiseksi asiayhteyden mukaan

Lisätiedot

Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena

Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Juhani Heljo, projektipäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto Ensimmäinen karkea laskelma tehdään hyvin vähäisillä lähtötiedoilla. Niitä voi tarkentaa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS 00550, HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS 00550, HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: 8 Berliininkatu 5 Berliininkatu 5 00550, HELSINKI Rakennustunnus: 09-0-000-0075-- Rakennuksen valmistumisvuosi: 00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin. Päivitys 2008 7.7.2010 Motiva Oy

Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin. Päivitys 2008 7.7.2010 Motiva Oy Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin Päivitys 28 7.7.21 Motiva Oy Energian kokonaiskulutuksen intensiteetti,35,3 kgoe/euro (2 hinnoin),25,2,15,1,5, Energian kokonaiskulutus/bkt

Lisätiedot

Kaukolämpöhinnasto alkaen

Kaukolämpöhinnasto alkaen Kaukolämpöhinnasto 1.10.2016 alkaen Kotkan Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyneet asiakkaat maksavat tilaamastaan tehosta perusmaksun ja käyttämästään energiasta energiamaksun. Vanhojen pientalojen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA. Energiankulutuksen tunnuslukuja. Energiakolmio Oy / 2.4.2014 /

NASTOLAN KUNTA. Energiankulutuksen tunnuslukuja. Energiakolmio Oy / 2.4.2014 / NASTOLAN KUNTA Energiankulutuksen tunnuslukuja / lukumäärä KIINTEISTÖKANTA Esityksessä mukana olevien kiinteistöjen lukumäärä 2011-2013. 30 25 20 Kiinteistökanta 15 10 5 0 Opetusrakennuk set Hoitoalan

Lisätiedot

Kaukolämpölaskun muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät OULUN ENERGIA

Kaukolämpölaskun muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät OULUN ENERGIA Kaukolämpölaskun muodostuminen ja siihen vaikuttavat tekijät Rakennusten lämmitystekniikka Perusvaatimukset Rakennusten lämmitys suunnitellaan ja toteutetaan siten, että: saavutetaan hyvä sisäilmasto ja

Lisätiedot

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku LUONNOS 6.9.07 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Energiatehokkuusluokka A B C D E F G Rakennuksen

Lisätiedot

Tietoja pienistä lämpölaitoksista

Tietoja pienistä lämpölaitoksista Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2011 Tietoja pienistä lämpölaitoksista vuodelta 2011 1 Sisältö 1 Taustaa 3 2 Muuntokertoimet 4 3 Lämpölaitosten yhteystietoja

Lisätiedot

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Sähkön etämittaus Suomessa Energiayhtiöiden

Lisätiedot

KULUTUSSEURANTARAPORTTI 2014 KESKO OYJ

KULUTUSSEURANTARAPORTTI 2014 KESKO OYJ KULUTUSSEURANTARAPORTTI 2014 KESKO OYJ 27.2.2015 Kari Iltola 020 799 2217 kari.iltola@energiakolmio.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 2 2. taustaa... 3 3. kulutustietojen mittaus- ja laskentamenetelmistä...

Lisätiedot

Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007

Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007 Uudenkaupungin kasvihuonekaasupäästöt 2007 Olli-Pekka Pietiläinen, Suomen ympäristökeskus, 20.2.2009 Ilmastonmuutos on haastavin ja ajankohtaisin maailmanlaajuisista ympäristöuhkista johtuu kasvihuonekaasujen

Lisätiedot

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö

Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Matti Hellgrén Suomen Talokeskus Oy Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki matti.hellgren@suomentalokeskus.fi p. 050 533 7127 Taloyhtiöiden hallitusforum 2010 18.9.2010

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Taubenkuja , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Taubenkuja , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asokodit Taubenkuja 4 A Taubenkuja 4 00870, HELSINKI Rakennustunnus: 9-49-75-0 Rakennuksen valmistumisvuosi: 06 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Energiatehokkuudella hoitovastikkeet kuriin

Energiatehokkuudella hoitovastikkeet kuriin Energiatehokkuudella hoitovastikkeet kuriin Selvitys kaukolämmön hintakehityksestä ja saavutettuja asiakastuloksia Lohjan alueen taloyhtiöissä. Lohja Kiinteistöjen kustannukset, palkat ja hinnat 2010-2014

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ?

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan 2008 Nykyisin useita eri todistuslomakkeita,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Leinelänkaari 11 A 01360, VANTAA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Leinelänkaari 11 A 01360, VANTAA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / Leinelän Paletti A Leinelänkaari A 060, VANTAA Rakennustunnus: 066945Y Rakennuksen valmistumisvuosi: 06 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

Käyttöohjeet HEHKU. Kiinteistösi sähköenergian raportointipalvelu

Käyttöohjeet HEHKU. Kiinteistösi sähköenergian raportointipalvelu Käyttöohjeet HEHKU Kiinteistösi sähköenergian raportointipalvelu Mitä saan HEHKU-palvelusta? Sähköenergian kulutustiedot: kaikista kiinteistöistäsi Mäntsälän Sähkön jakelualueella. kuukausittain, päivittäin

Lisätiedot

Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen

Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Tältä ET näyttää.. Tällöin energiatodistus tarvitaan.. 1. rakennusta tai sen osaa taikka niiden

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden

Lisätiedot

Kaukolämpöhinnasto alkaen

Kaukolämpöhinnasto alkaen Kaukolämpöhinnasto 1.10.2016 alkaen Kotkan Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyneet asiakkaat maksavat tilaamastaan tehosta perusmaksun ja käyttämästään energiasta energiamaksun. Vanhojen pientalojen

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Helsinki 18.11.2015 Janne Rasi, energia-asiantuntija 12.10.2007 Tekijän nimi Yleistä energiatodistuslaista Energiatodistuksen tarkoitus Ajankohtaista

Lisätiedot