Kaukolämmön käyttöraportit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämmön käyttöraportit"

Transkriptio

1 Kaukolämmön käyttöraportit Suositus M1/2010 Päivitetty Kaukolämpö

2

3 Kaukolämmön käyttöraportit Energiateollisuus ry 2013

4 Energiateollisuus ry Suositus M1/2010 päivitetty Tässä suosituksessa kuvataan lain (1211/2009) energiayhtiöiden energiatehokkuuspalveluista edellyttämän asiakkaille annettavan kaukolämmön käyttöraportin sisältö. Laki edellyttää lämmönmyyjän toimittamaan vähintään kerran vuodessa asiakkailleen raportin lämpöenergian käytöstä. Käyttöraportin tarkoituksena on auttaa asiakasta seuraamaan omaa energiankäyttöään. Käyttöraportissa tulee olla tieto asiakkaan lämmönkäytöstä raportin ajanjaksolta ja sitä edeltäneeltä kolmelta vuodelta. Lisäksi raportissa on oltava vertailutietoja muihin vastaaviin asiakkaisiin. Raporttiin tulee myös liittää tietoa energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä ja sellaisten tahojen yhteystietoja, joilta saa lisätietoa energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä. Tässä suosituksessa on kuvattu energiatehokkuuslain edellyttämän kaukolämmön käyttöraportin vähimmäisvelvoite. Lämmönmyyjät voivat kehittää omia, mahdollisesti lisäpalveluina tarjottavia käyttöraporttejaan siten, että kaukolämpöasiakkaat entistä paremmin ymmärtävät oman energiankäyttönsä tason ja mahdollisen säästöpotentiaalin. Käyttöraportti voi myös auttaa asiakasta löytämään kaukolämpölaitteissa tai rakennuksen lämmityslaitteissa olevat viat ja virheelliset toiminnot aiempaa nopeammin. Asiakkuustoimikunta Puheenjohtaja Kristian Rehnström, Fortum Power and Heat Oy Jäsenet Mervi Hursti, Kangasalan Lämpö Oy Timo Inkeroinen, Kotkan Energia Oy Marko Lundström, Tampereen Kaukolämpö Oy Marko Ojajärvi, Helsingin Energia Risto Pernu, Jyväskylän Energia Oy Jani Riuttaluoto, Keravan Energia Oy Timo Vattulainen, Vantaan Energia Oy Jyrki Väänänen, Varkauden Aluelämpö Oy Sihteeri Mirja Tiitinen, Energiateollisuus ry, sihteeri Työryhmä Jäsenet Klaus Ahlstrand, Vattenfall Lämpö Oy Marko Lundström, Tampereen Kaukolämpö Oy Pekka Takki, Helsingin Energia Timo Vattulainen, Vantaan Energia Oy Mirja Tiitinen, Energiateollisuus ry Muutokset Rakennuksen bruttoala muutettu nettoalaksi, jolloin tieto vastaa energiatodistuksessa käytettävää pinta-alaa (kohta 3.1 ja liite 2). Lämpötilakorjauksessa vertailukautena suositellaan käytettäväksi jakson keskiarvoja (kohta 4, sivut 4 5). Lisätty vertailutietoihin 2010 jälkeen rakennetut rakennukset (liite 2). Käyttöraportin mallissa esimerkkigraafissa esitetty vuosien tiedot (liite 3). Käyttöraportin mallissa termi perusmaksu korjattu termiksi tehomaksu (liite 3). Lisätty lain vähimmäisvaatimukset täyttävä raporttimalli (liite 4). Lisätty käyttöraportin malli ruotsiksi (liite 5).

5 Energiateollisuus ry Suositus M1/2010 (päivitetty ) KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖRAPORTIT SISÄLLYSLUETTELO 1 Tausta, lainsäädäntö Laki energiayhtiöiden energiatehokkuuspalveluista (1211/2009) Kaukolämmön kulutuksen seuranta ja raportointi Energiankäytön seuranta, tavoite ja käyttötavat Kaukolämmön käytön raportit Vuosittain asiakkaille toimitettava käyttöraportti, lain vähimmäisvaatimus Vuosittain asiakkaille toimitettava käyttöraportti, suositeltava sisältö Kustannusennuste Lisäpalveluna asiakkaille annettavat käyttöraportit Lämmitysenergian käytön lämpötilakorjaus Vertailutieto Asiakkaille toimitettava mittaustieto... 6 LIITE 1 Rakennusluokitus... 8 LIITE 2 Vertailutiedot LIITE 3 Kaukolämmön käyttöraportti, malli LIITE 4 Kaukolämmön käyttöraportti, malli LIITE 5 Förbrukningsrapport för fjärrvärme... 13

6

7 1 1 Tausta, lainsäädäntö 1.1 Laki energiayhtiöiden energiatehokkuuspalveluista (1211/2009) Lain keskeisenä päämääränä on luoda edellytykset ja puitteet energiatehokkuutta parantavien ja energiansäästöä aikaansaavien päätösten tekemiselle energian mittausta, laskutusta ja energiankäyttöön liittyvän palautetiedon antamista sääntelemällä. Lakia sovelletaan kaikkiin energiayhtiöihin, jotka myyvät tai jakelevat loppukäyttäjille sähköä taikka myyvät kaukolämpöä, kaukojäähdytystä tai polttoainetta. Lailla säädetään energiayhtiöille velvollisuus tarjota loppukäyttäjille energian mittaamiseen ja laskutukseen liittyviä palveluja, joilla on vaikutusta energiatehokkuuden parantumiseen. Energian vähittäismyyjä velvoitetaan toimittamaan loppukäyttäjälle myös vuotuinen raportti tämän energiankäytöstä. Lisäksi energiayhtiöille säädetään velvollisuus toimittaa viranomaisille energiankulutusta koskevia tietoja. Lailla pannaan täytäntöön energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista annettu direktiivi (2006/32/EY), ns. ESD-direktiivi. Laki täydentää elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmää. Energiatehokkuussopimuksiin kirjatut ja niissä edellytetyt toimenpiteet energiayhtiöille ovat pääsääntöisesti yhteneväiset tai vaativammat kuin laista energiayhtiöille aiheutuvat velvoitteet ovat. Säädös on annettu, jotta varmistetaan kaikkien energiayhtiöiden asiakkaille energiankäytön raportti ja energiapalveludirektiivin edellyttämät mittauspalvelut. 1.2 Kaukolämmön kulutuksen seuranta ja raportointi Lämmönmyyjät ovat jo pitkään antaneet asiakkailleen käyttöraportteja. Palautteen antaminen yleistyi 1980-luvun puolivälissä, kun yritykset ottivat käyttöön atk-pohjaisia laskutus- ja asiakastietojärjestelmiä. Käyttöraportti lähetetään tyypillisesti kerran vuodessa paperisena, numerotietoa ja grafiikkaa sisältävänä lomakkeena. Kaukolämmön käyttöraportti on suositeltu annettavaksi kaikille asiakkaille kaukolämmön hintaan sisältyvänä tukipalveluna. Kaukolämmön kulutusseurannan kannalta merkityksellinen tieto on kuukausikulutus. Eräät seikat puoltaisivat myös viikkojaksotusta (esim. neljän viikon jaksoja), jolloin jaksoon sisältyisi aina saman verran päiviä ja viikonloppuja. Kulutusseurannan tulisi kuitenkin selkeyden vuoksi noudattaa samaa jaksotusta kuin energian laskutus, joka tapahtuu tyypillisimmin kuukausiperusteisesti. Kaukolämmön asiakaskunnasta suurin ryhmä on asuinrakennukset, joissa myös talousseuranta tapahtuu tyypillisesti kuukausiperusteisesti. Kaukolämmössä ollaan siirtymässä enenevässä määrin etäluennan hyödyntämiseen, jolloin myös mahdollisuudet kulutusseurannan kehittämiseen laajenevat. Kulutustiedot saadaan aina täsmällisesti halutuilta ajankohdilta. Tuntitason kulutustietojen kerääminen antaa lämmönmyyjälle mahdollisuudet kehittää laajan valikoiman asiakkaalle tarjottavia energiantehokkuuspalveluita. Tässä suosituksessa on lähtökohtana kuitenkin lain vaatima minimitaso, jonka lisäksi lämmönmyyjien toivotaan kehittävän omia, kehittyneempiä kulutusseurannan muotoja.

8 2 2 Energiankäytön seuranta, tavoite ja käyttötavat Asiakas voi hyödyntää käyttöraporttia monissa eri käyttökohteissa: perustieto energian käytöstä laskun tarkistaminen kulutuksen seuranta kustannusennuste budjetointia varten energian käytön tehostaminen vikojen havaitseminen energiatodistus. Rakennusten energiankäytön tehostamiseen pyritään monin keinoin. Asiakkaan on tärkeätä saada palautetta todellisesta energiankäytöstään siten, että tarkasteltavan rakennuksen energian käytön tehokkuus voidaan arvioida. Tällaisen palautteen antamista vaatii myös ESD-direktiivi. Energiatehokkuuteen tähtäävän käyttöraportin tavoitteena on vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin: Onko kulutus pysynyt samana kuin ennen? Minkälainen kulutus on verrattuna muihin vastaaviin rakennuksiin? Päästäänkö asetettuihin säästötavoitteisiin? Perinteisesti käyttöraportissa on annettu vastauksia kahteen ensimmäiseen kysymykseen. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että energiansäästön aikaansaaminen tarvitsee myös tavoitteiden asettamista. Tavoitteen asettamiseksi tarvitaan kuitenkin enemmän ja tarkempaa tietoa rakennuksesta kuin mitä lämmönmyyjällä on käytössään. Vastaavien rakennusten keskikulutus tai esim. alimman neljänneksen kulutus antaa karkealla tasolla vertailutietoa kaukolämpöasiakkaalle, jotta hän voi tehdä päätöksen esim. energiakatselmuksen teettämiseen. 3 Kaukolämmön käytön raportit Kaukolämmön käytön raportit toimitetaan asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen. Yhteyshenkilön olisi toivottavaa jakaa tietoa lämmitysenergian käytön tasosta eteenpäin etenkin taloyhtiöiden hallitusten jäsenille, mutta myös talojen asukkaille. 3.1 Vuosittain asiakkaille toimitettava käyttöraportti, lain vähimmäisvaatimus Käyttöraportin antamistapaa ei laissa ole määritelty tarkasti. Lähtökohtana on, että raportti on oltava helposti asiakkaan saatavilla. Raportti on toimitettava vähintään kerran vuodessa, toimittamisen ajankohdan lämmönmyyjä voi päättää itse. Kirjallisen raportin vaihtoehtona se voidaan toimittaa myös sähköisessä muodossa, jos asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Seuraavassa on kuvattu lain vaatima, asuinrakennuksille lähetettävä käyttöraportin sisältö. Muille kuin asuinrakennuksille lähetettävä käyttöraportti voi olla sisällöltään tässä esitettyä suppeampi siten, että se ei sisällä vertailutietoa muihin vastaaviin asiakkaisiin. Vertailutiedon hyödyllisyys näiden osalta on kyseenalainen, koska muiden kuin asuinrakennusten ominaisuudet ja käyttö eroavat toisistaan merkittävästi. Vertailutieto ei tällöin anna asiakkaalle merkityksellistä lisätietoa.

9 3 Tässä suosituksessa lähtökohtana on kalenterivuoden aikana mitattu kaukolämmön käyttö. Laki ei kuitenkaan estä käyttämästä myös muuta vuoden mittaista ajanjaksoa, jos esim. mittarinluvun ajoittumisen vuoksi lämmönmyyjällä ei ole käytössään vuoden vaihteen mittarilukemia. Asuinrakennuksille annettavan kaukolämmön hintaan sisältyvän käyttöraportin suositellaan sisältävän vähintään seuraavat tiedot: 1 Perustiedot Asiakas- ja laskutustiedot Lämmönkäyttöpaikan tiedot 2 Rakennustiedot siltä osin, kuin ne ovat lämmönmyyjän tiedossa Sopimusteho/-vesivirta Rakennustilavuus (lämmitetty) Rakennuksen nettoala (lämmitetty) Rakennuksen valmistumisvuosi Rakennustyyppi (kts. liite 1) Rakennusten lukumäärä Asuntojen lukumäärä Liikehuoneistojen lukumäärä Asukkaiden lukumäärä 3 Kaukolämmön käyttötiedot, graafi Mitattu vuosikäyttö MWh edeltäneeltä neljältä vuodelta 4 Vertailutiedot, edellinen vuosi Ominaiskulutus (vuosikäyttö / lämmitetty rakennustilavuus) kwh/m 3 Vertailuryhmän ominaiskulutus kwh/m 3 5 Tietoa energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä ja sellaisten tahojen yhteystietoja, joilta saa lisätietoa energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä. 3.2 Vuosittain asiakkaille toimitettava käyttöraportti, suositeltava sisältö Lain vaatimusten lisäksi käyttöraporttiin suositellaan sisällytettäväksi myös lämpötilakorjattu kaukolämmön vuosikäyttö. Lämpötilakorjauksen tekeminen antaa asiakkaalle selkeämmän lähtökohdan eri vuosien kaukolämmön käytön vertailuun. Lisäksi käyttöraporttiin suositellaan lisättäväksi tiedot asiakkaan edellisenä vuonna maksamista kaukolämpömaksuista. 1 Lämpötilakorjatut käyttötiedot, graafi Lämpötilakorjattu kaukolämmön käyttö MWh edeltäneeltä neljältä vuodelta 2 Vertailutiedot, edellinen vuosi Lämpöindeksi (lämpötilakorjattu ominaiskulutus: lämpötilakorjattu vuosikäyttö / lämmitetty rakennustilavuus) kwh/m 3 Vertailuryhmän lämpöindeksi kwh/m 3 (kts. liite 2) 3 Kaukolämpömaksut, edellinen vuosi Energiamaksut yhteensä, Energiamaksun keskihinta, /MWh Teho-/vesivirtamaksut yhteensä, (verollinen) Kaukolämpömaksut yhteensä Keskihinta yhteensä /MWh

10 4 Asuinrakennuksille em. maksut ilmoitetaan verollisina. Kaukolämmön hinnoittelun avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi maksuista voidaan myös esittää laskennallinen kaikkien verojen osuus sisältäen myös polttoaineisiin sisältyvät valmisteverot. Liitteessä 2 on esitetty malli suosituksen mukaisesta käyttöraportista. 3.3 Kustannusennuste Monet lämmönmyyjät ovat perinteisesti lähettäneet asiakkailleen syksyisin myös kustannusennusteen tulevan vuoden kaukolämpömaksuista. Kustannusennusteessa annetaan esim. seuraavat tiedot : kaukolämmön arvioitu käyttö, MWh arvioitu ominaiskulutus (vuosikäyttö/rakennustilavuus) (kwh/m 3 ) energiamaksut, tehomaksut, maksut yhteensä, Em. tiedot suositellaan eriteltävän vuosittaisessa kustannusennusteessa kuukausittain sekä verottomina että verollisina. 3.4 Lisäpalveluna asiakkaille annettavat käyttöraportit Edellisessä kohdassa kuvatun, lain vaatiman käyttöraportin lisäksi lämmönmyyjä voi kehittää omia, kehittyneempiä käyttöraporttimalleja ja -muotoja. Erityisesti web-pohjaiset kulutuspalautteet mahdollistavat yksilöllisemmät ja laajempaa analyysia sisältävät raportoinnit. Energiapalveluiden toimenpideohjelmassa olevat yritykset ovat sitoutuneet kehittämään käyttöraportteja osana asiakkaille annettavia energiapalveluita. Käyttöraportin kehitysmahdollisuuksia on esitetty esim. Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksessa Kaukolämmön kulutuspalautemallit. 4 Lämmitysenergian käytön lämpötilakorjaus Rakennuksen lämmitystarpeeseen vaikuttaa vuosittain vaihteleva sää. Rakennuksen lämmitysenergian tarve on likipitäen verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilojen erotukseen. Ilmatieteenlaitos laskee paikkakunnille lämmitystarvelukua, jonka avulla voidaan vertailla rakennuksen energiankäyttöä eri ajanjaksoina tai eri paikkakunnilla olevien rakennuksien energiankäyttöä keskenään. Vertailuarvona eli normaalivuoden lämmitystarvelukuna käytetään vuosien keskimääräistä lämmitystarvelukua. Lämpötilakorjaus tehdään ainoastaan tilojen lämmitykseen käytetylle energialle. Käyttöveden lämmittämiseen kuluva energia ei riipu ulkolämpötilasta, joten se vähennetään mitatusta kaukolämpöenergiasta ennen lämpötilakorjauksen tekemistä. Vertailtaessa saman rakennuksen energiankäyttöä eri ajanjaksoina voidaan käyttää peruskaavaa:

11 5 SN vpkunta Q norm = x Qtoteutunut + S toteutunut vpkunta Q läm min käyttövesi jossa Q norm Q toteutunut rakennuksen lämpötilakorjattu lämmitysenergian käyttö rakennuksen tilojen lämmittämiseen kuluva energia = Q kok - Q lämmin käyttövesi Q kok rakennuksen kokonaislämmitysenergian käyttö 5 Vertailutieto Q lämmin käyttövesi käyttöveden lämmittämisen vaatima energia S N vpkunta normaalivuoden tai -kuukauden ( ) lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla S toteutunut vpkunta toteutunut lämmitystarveluku vuosi- tai kuukausitasolla vertailupaikkakunnalla Motiva on julkaissut ohjeen esimerkkeineen lämpötilakorjauksen tekemisestä, ohje löytyy Vertailutieto auttaa asiakasta vertailemaan omaa kaukolämmön käyttöään suhteessa muihin vastaaviin asiakkaisiin. Lämmönmyyjällä on usein asiakastietojärjestelmässään tieto asiakkaana olevan rakennuksen käyttötarkoituksesta, rakennuksen valmistumisvuodesta ja lämmitetystä rakennustilavuudesta. Tässä suosituksessa liitteessä 2 annetut vertailutiedot pohjautuvat em. perustietoihin. Valmistumisvuodet on tässä luokiteltu ryhmiin rakentamistavassa tapahtuneiden merkittävien muutosten perusteella esim. rakentamismääräysten uudistamisen myötä. Lämmönmyyjät voivat käyttää tässä suosituksessa annettuja lämpöindeksejä omissa käyttöraporteissaan vertailutietoina. Jos lämmönmyyjällä kuitenkin on omasta asiakaskunnastaan tai muusta lähteestä saatavaa tarkempaa tietoa, on suositeltavaa hyödyntää sitä. Liitteen 2 lämpöindeksit laskettiin siten, että Helsingin, Vantaan ja Tampereen kaukolämpöasiakkaat luokiteltiin valmistumisvuoden ja rakennustyypin mukaan luokkiin. Näistä luokista laskettiin ominaiskulutus, jonka alle asiakkaista jäi 25 %. Paikkakuntakohtaiset ominaiskulutukset lämpötilakorjattiin Jyväskylän normaalivuoteen Motivan ohjeen mukaan. Näin saaduista arvoista laskettiin keskiarvo, jota voidaan käyttää vertailutietona samantyyppisen säästäväisen rakennuksen lämmitysenergian käytöstä. Lämmitysenergian käyttöön vaikuttaa huomattavasti myös muut tekijät kuin tässä valitut rakennustyyppi, valmistumisvuosi ja -tilavuus. Lämmönmyyjillä ei kuitenkaan usein ole käytössään näitä tarkempia tietoja. Vertailutieto antaakin siis vain suuntaa antavan tiedon mahdollisesta energiankäytön tasosta ja toimii mahdollisesti kimmokkeena lähteä selvittämään poikkeavaa energiankäyttöä tarkemmin esim. energiakatselmuksen avulla.

12 6 6 Asiakkaille toimitettava mittaustieto Lämpöenergian mittauslaitteiden sisältämää tietoa on mahdollista hyödyntää myös kaukolämpöasiakkaan kiinteistöautomaation tms. tarpeisiin. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että: lämmönmyyjä vastaa mittauslaitteista ja kaikista niihin tehtävistä asennuksista mittauslaitteiden tiedonsiirto-ominaisuudet ovat ensisijaisesti lämmönmyyjän käyttöä varten, etäluennan tarpeet (myös tulevat) on aina huomioitava asiakkaan kanssa tehtävässä sopimuksessa mikäli asiakas ei tosiasiassa tarvitse on-line mittaustietoa, lämmönmyyjä voi tarjota käsiteltyä ja analysoitua mittaustietoa asiakkaan käyttöön ASIAKAS LÄMMÖNMYYJÄ Lämpöenergiamittari Pulssit Väylä 2 Väylä 1 Kiinteistöautomaatio tai muu asiakkaan käyttökohde Kulutuksen seuranta (Online) tiedonsiirtoyksikkö Mahdollinen (väylä ei ole aina olemassa) Esim. internet-yhteys Kulutuksen raportointi Lämmönmyyjän etäluenta Tietojen käsittely ja analysointi Kuva Asiakkaan luentayhteyden muodostaminen Kuvassa esitetylle väyläliitynnälle vaihtoehtoinen ratkaisu on käyttää tiedonsiirtoon mittarilta saatavaa pulssiulostuloa lämpömäärälle ja vesimäärälle. Lämmönmyyjä sopii aina asiakkaan kanssa mittauslaitteiden tietojen hyödyntämisestä asiakkaan tarpeisiin. Jotta lämmönmyyjä voi taata tiedonsiirron toimivuuden myös asennushetken jälkeen, on tärkeää, että kumpikin osapuoli tiedostaa tällaisen palvelun vaatimat ylläpitotoimenpiteet, investoinnit sekä niistä aiheutuvat kustannukset. Mittauslaitteiden sopivuus saattaa edellyttää jatkossa koko ajan yleistä hintatasoa kalliimpien mittauslaiteiden käyttöä, jolloin mittauslaitteiden hintaeroon tulee varautua asiakkaan kanssa tehtävässä sopimuksessa. Lämmönmyyjä voi taata tiedonsiirron olemassaolon esim. laskuttamalla ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Tällaisia kustannuksia muodostuu mm. seuraavista toiminnoista:

13 palvelua varten ylläpidetään sellaista mittarikantaa, johon asiakkaan tekniset ratkaisut soveltuvat tai hankitaan uudentyyppisiin mittauslaitteisiin sopivat lisäominaisuudet ylläpidetään sellaista tiedonsiirron rajapintaa, johon asiakas voi liittyä riippumatta markkinoilla kulloinkin olevan mittarikannan ominaisuuksista varaudutaan tiedonsiirron järjestämisestä aiheutuviin käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin, joita on mm. ylimääräiset huolto- ja viankorjauskäynnit ja asiakkaan neuvonnasta aiheutuvat kustannukset. 7

14 8 LIITE 1 Rakennusluokitus Kaukolämmön asiakastietojärjestelmässä suositellaan käytettäväksi Tilastokeskuksen käyttötarkoituksen mukaan laadittua rakennusluokitusta. Rakennusluokitus 1994:n pääluokat on merkitty kirjaimilla. Pääluokat on jaettu kaksinumerotason luokkiin sekä edelleen kolminumerotason luokkiin. Pääluokkia on 13, kaksinumerotason luokkia 31 ja kolminumerotason luokkia 77. Kaukolämmön kannalta olisi oleellista käyttää vähintään kaksinumerotason luokkia. Käyttöraportissa annettavan vertailutiedon kannalta merkitykselliset luokat ovat luokassa A (Asuinrakennukset). Tässä luokassa rakennukset ovat käytöltään ja ominaisuuksiltaan (kun myös valmistumisvuosi huomioidaan) riittävän samantyyppisiä, jotta tietopankkiin kerätty vertailutieto antaa energiankäytön vertailun kannalta oleellista ja hyödyllistä tietoa. A Asuinrakennukset 01 Erilliset pientalot 011 Yhden asunnon talot 012 Kahden asunnon talot 013 Muut erilliset pientalot 02 Rivi- ja ketjutalot 021 Rivitalot 022 Ketjutalot 03 Asuinkerrostalot 032 Luhtitalot 039 Muut asuinkerrostalot B Vapaa-ajan asuinrakennukset 04 Vapaa-ajan asuinrakennukset 041 Vapaa-ajan asuinrakennukset C Liikerakennukset 11 Myymälärakennukset 111 Myymälähallit 112 Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset 119 Muut myymälärakennukset 12 Majoitusliikerakennukset 121 Hotellit yms. 123 Loma-, lepo- ja virkistyskodit 124 Vuokrattavat lomamökit ja - osakkeet 129 Muut majoitusliikerakennukset 13 Asuntolarakennukset 131 Asuntolat yms. 139 Muut asuntolarakennukset 14 Ravintolat yms. 141 Ravintolat yms. E Liikenteen rakennukset 16 Liikenteen rakennukset 161 Rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit 162 Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset 163 Pysäköintitalot 164 Tietoliikenteen rakennukset 169 Muut liikenteen rakennukset F Hoitoalan rakennukset 21 Terveydenhuoltorakennukset 211 Keskussairaalat 213 Muut sairaalat 214 Terveyskeskukset 215 Terveydenhuollon erityislaitokset 219 Muut terveydenhuoltorakennukset 22 Huoltolaitosrakennukset 221 Vanhainkodit 222 Lasten- ja koulukodit 223 Kehitysvammaisten hoitolaitokset 229 Muut huoltolaitosrakennukset 23 Muut sosiaalitoimen rakennukset 231 Lasten päiväkodit 239 Muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset 24 Vankilat 241 Vankilat D Toimistorakennukset 15 Toimistorakennukset 151 Toimistorakennukset

15 9 G Kokoontumisrakennukset 31 Teatteri- ja konserttirakennukset 311 Teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot 312 Elokuvateatterit 32 Kirjasto-, museo- ja näyttelyhallirakennukset 322 Kirjastot ja arkistot 323 Museot ja taidegalleriat 324 Näyttelyhallit 33 Seura- ja kerhorakennukset yms. 331 Seura- ja kerhorakennukset yms. 34 Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset 341 Kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet 342 Seurakuntatalot 349 Muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset 35 Urheilu- ja kuntoilurakennukset 351 Jäähallit 352 Uimahallit 353 Tennis-, squash- ja sulkapallohallit 354 Monitoimihallit ja muut urheiluhallit 359 Muut urheilu- ja kuntoilurakennukset 36 Muut kokoontumisrakennukset 369 Muut kokoontumisrakennukset H Opetusrakennukset 51 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset 511 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset 52 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset 521 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset 53 Korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennukset 531 Korkeakoulurakennukset 532 Tutkimuslaitosrakennukset 54 Muut opetusrakennukset 541 Järjestöjen, liittojen, työnantajien yms. opetusrakennukset 549 Muualla luokittelemattomat opetusrakennukset J Teollisuusrakennukset 61 Energiantuotannon yms. rakennukset 611 Voimalaitosrakennukset 613 Yhdyskuntatekniikan rakennukset 69 Teollisuuden tuotantorakennukset 691 Teollisuushallit 692 Teollisuus- ja pienteollisuustalot 699 Muut teollisuuden tuotantorakennukset K Varastorakennukset 71 Varastorakennukset 711 Teollisuusvarastot 712 Kauppavarastot 719 Muut varastorakennukset L Palo- ja pelastustoimen rakennukset 72 Palo- ja pelastustoimen rakennukset 721 Paloasemat 722 Väestönsuojat 729 Muut palo- ja pelastustoimen rakennukset M Maatalousrakennukset 81 Kotieläinrakennukset 811 Navetat, sikalat, kanalat yms. 819 Eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms. 89 Muut maatalousrakennukset 891 Viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 892 Kasvihuoneet 893 Turkistarhat 899 Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset N Muut rakennukset 93 Muut rakennukset 931 Saunarakennukset 941 Talousrakennukset 999 Muualla luokittelemattomat rakennukset

16 10 LIITE 2 Vertailutiedot Lämmönmyyjä voi käyttää asiakkaille annettavassa käyttöraportissa vertailutietona joko seuraavassa taulukossa annettuja arvoja tai omasta asiakaskunnastaan laskemiaan tietoja. Taulukossa esitetyt lämpöindeksit laskettiin siten, että Helsingin, Vantaan ja Tampereen kaukolämpöasiakkaat luokiteltiin rakennuksen valmistumisvuoden ja rakennustyypin mukaan luokkiin. Näistä luokista laskettiin ominaiskulutus, jonka alle asiakkaista jäi 25 %. Paikkakuntakohtaiset ominaiskulutukset lämpötilakorjattiin Jyväskylän normaalivuoteen Motivan ohjeen mukaan. Näin saaduista arvoista laskettiin keskiarvo, jota voidaan käyttää vertailutietona samantyyppisen säästäväisen rakennuksen lämmitysenergian käytöstä Taulukko. Käyttöraportissa annettava vertailuryhmän lämpöindeksi kwh/m 3. Rakennusluokka 01 Erilliset pientalot Jyväskylä Helsinki Rakennuksen valmistumisvuosi Vantaa Turku Tampere Lahti Lappeenranta Pori Joensuu Kuopio Vaasa Kajaani Oulu Sodankylä Inari Rivi- ja ketjutalot Asuinkerrostalot

17 11 LIITE 3 Kaukolämmön käyttöraportti, malli 1 Kauko Lämpö Oy KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖRAPORTTI xx.xx.xxxx <Asiakas> <Vastaanottaja> <Osoite> <Postinumero> <Postitoimipaikka> Lämmönkäyttöpaikka <Tunnus> - <Käyttöpaikan nimi> <Käyttöpaikan katuosoite> <Postinumero> <Postitoimipaikka Rakennuksen tiedot Rakennustyyppi ********* Rakennusten lukumäärä ** kpl Rakennuksen valmistumisvuosi **** Asuntojen lukumäärä ** kpl Rakennustilavuus (lämmitetty) ***** m 3 Asukkaiden lukumäärä ** kpl Rakennuksen nettoala (lämmitetty) ***** m 2 Liikehuoneistojen lukumäärä ** kpl Sopimusteho **** kw Vuoden 2012 mitattuun energiankäyttöön perustuvat kaukolämpömaksut (sis. alv 23 %) Tehomaksut ****,** Tehomaksun keskihinta **,** /MWh Energiamaksut ****,** Energiamaksun keskihinta **,** /MWh Maksut yhteensä ****,** Kaukolämmön keskihinta **,** /MWh Vuoden 2012 energiankäytön tunnuslukuja Ominaiskulutus **,* kwh/m 3 Lämpöindeksi (lämpötilakorjattu ominaiskulutus) **,* kwh/m 3 Vertailuryhmän lämpöindeksi **,* kwh/m 3 Kaukolämmön käyttötiedot Mitattu vuosikäyttö MWh/vuosi Lämpötilakorjattu vuosikäyttö MWh/vuosi MWh 491,2 562,8 455,1 481, MWh Energiasäästövinkkejä Tähän osioon laitetaan tietoa energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä Lisätietoa Tähän osioon laitetaan sellaisten tahojen yhteystietoja, joilta saa lisätietoa energiansäästöstä. Pyydämme teitä ilmoittamaan mahdollisista kiinteistö- ja yhteystietomuutoksista. Ilmoituksen voitte tehdä joko sähköpostilla tai puhelimitse ** **** ****. Kaukolämpöterveisin, Kauko Lämpö Oy

18 12 LIITE 4 Kaukolämmön käyttöraportti, malli 2 (lain vähimmäisvaatimukset täyttävä käyttöraportti) Kauko Lämpö Oy KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖRAPORTTI xx.xx.xxxx <Asiakas> <Vastaanottaja> <Osoite> <Postinumero> <Postitoimipaikka> Lämmönkäyttöpaikka <Tunnus> - <Käyttöpaikan nimi> <Käyttöpaikan katuosoite> <Postinumero> <Postitoimipaikka Kaukolämmön käyttötiedot Mitattu kaukolämmön käyttö Vuosi ,1 MWh ,3 MWh ,5 MWh ,1 MWh Ohjeita kaukolämmön käytön seurantaan ja vertailuun Rakennuksen lämmitystarpeeseen vaikuttaa vuosittain vaihteleva sää. Kun haluatte seurata oman kaukolämmön käyttönne kehitystä eri vuosina, lämmitykseen käytetty energiamäärä tulee lämpötilakorjata. Voitte verrata kaukolämmön käyttöänne myös muihin vastaaviin rakennuksiin etsimällä omaa rakennustanne vastaavan (rakennusluokka, rakennuksen valmistumisvuosi) vertailuryhmän lämpöindeksin alla olevasta taulukosta. Vertailua varten tarvitsette oman rakennuksenne lämmitetyn rakennustilavuuden sekä lämpötilakorjatun kaukolämmön käytön. Ohjeita ja laskentakaavoja löytyy mm. nettisivulta Energiasäästövinkkejä Tähän osioon laitetaan tietoa energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä Lisätietoa Tähän osioon laitetaan sellaisten tahojen yhteystietoja, joilta saa lisätietoa energiansäästöstä. Vertailukulutukset, lämpöindeksi kwh/m 3 (= sääkorjattu kulutus / lämmitetty rakennustilavuus) Vertailukulutus kuvaa säästäväistä kulutusta, jonka alle neljäsosa rakennuksista jää. 1 1 Lukuarvot vertailukulutustaulukkoon voi poimia liitteen 2 taulukosta.

19 13 LIITE 5 Förbrukningsrapport för fjärrvärme Fjärr Värme Ab Förbrukningsrapport för fjärrvärme xx.xx.xxxx <Kundens namn> <Mottagare> <Gatuadress> <Postnummer> <Post ort> Värmeförbrukningsplats <Kundnummer> - <Värmeförbrukningsplatsens namn> <Värmeförbrukningsplatsens gatuadress> <Postnummer> <Post ort> Uppgifter om byggnaden Byggnadstyp ********* Antal byggnader ** st. Byggnadsår **** Antal bostäder ** st. Uppvärmd byggnadsvolym ***** m 3 Antal invånare ** st. Uppvärmd nettoarea ***** m 2 Antal affärslokaler ** st. Avtalad effekt **** kw Fjärrvärmekostnader år 2012 (inkl. moms 23 %) Effektavgift ****,** Medelpriset för effektavgift **,** /MWh Energiavgift ****,** Medelpriset för energiavgifter **,** /MWh Sammanlagt ****,** Medelpriset för fjärrvärme **,** /MWh Nyckeltal för fjärrvärmeförbrukning år 2012 Värmeförbrukningen per byggnadskubikmeter **,* kwh/m 3 Värmeindex (normalårskorrigerad) **,* kwh/m 3 Värmeindex i referensgrupp **,* kwh/m 3 Fjärrvärmeförbrukningen Faktisk fjärrvärmeförbrukning MWh/år Temperaturkorrigerad fjärrvärmeförbrukning MWh/år MWh 491,2 562,8 455,1 481, MWh Tips Här kan du tillägga vinkar om åtgärder för förbättrad energieffektivitet Extrainformation Här kan du tillägga kontaktuppgifter för sådana aktörer som ger råd för förbättrad energieffektivitetet. Kontakuppgifter

20 Energiateollisuus ry Fredrikinkatu B, Helsinki Puhelin: (09) , faksi: (09)

K A I K K I E N J A L O I S S A NOVA KASETTIMATOT

K A I K K I E N J A L O I S S A NOVA KASETTIMATOT K A I K K I E N J A L O I S S A NOVA KASETTIMATOT ENSIVAIKUTELMAN TEKEMISEEN EI SAA KOSKAAN UUTTA MAHDOLLISUUTTA Hyvin suunniteltu ja toimiva sisääntuloalue antaa ihmisille mielikuvan yrityksestä tai rakennuksesta.

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Stadissa

Ilmastonmuutos Stadissa Ilmastonmuutos Stadissa koulujen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Timo Posa 3.3.2010 HELSINGIN KAUPUNGIN KOKONAISKULUTUS VUONNA 2008 ja 2007 2008 2007 GWh % GWh % KIINTEISTÖT Sähkö 479,84

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa

Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä 29.11.2016 Vantaa Sisältö Kaukolämpö dominoi lämmitysmarkkinoilla Huhut kaukolämmön hiipumisesta ovat vahvasti liioiteltuja

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

ERILLINEN ENERGIATODISTUS

ERILLINEN ENERGIATODISTUS ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje

Energiapeili-raportointipalvelu. Käyttöohje Energiapeili-raportointipalvelu Käyttöohje Tervetuloa Vantaan Energian Energiapeili-raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu palveluun Henkilökohtaisten tietojen hallinta Salasanan vaihto

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Energiakatselmustoiminnan tilannekatsaus 2015

Energiakatselmustoiminnan tilannekatsaus 2015 Energiakatselmustoiminnan tilannekatsaus 2015 Ei julkaista painotuotteena Copyright Motiva Oy, Helsinki, joulukuu 2016 2 Johdanto Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja sitä edeltänyt Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen

Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen Mitä uutta energiatehokkuussopimuksessa on kunnille kuntien mielestä? Katri Kuusinen 12.5.2016 Helsingin energiatehokkuussopimukset Mukana kaikilla energiatehokkuussopimuskausilla (pilotointi alkaen vuodesta

Lisätiedot

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU

Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveys- ja talousvaikutukset kuntien omistamassa rakennuskannassa RATEKU Olavi Holmijoki Sisäilmastoseminaari 2015 Lähtökohta Taloudellisen kokonaisuuden hallinta tilanteessa,

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Tässä julkaisussa on kuvattu Espoon rakennus- ja asuntokantaa 31.12.2000 Tilastokeskuksen tuottamasta VAL-2000 -väestölaskenta-aineistosta.

Tässä julkaisussa on kuvattu Espoon rakennus- ja asuntokantaa 31.12.2000 Tilastokeskuksen tuottamasta VAL-2000 -väestölaskenta-aineistosta. 2 A L K U S A N A T Vuoden 1938 väestölaskentalain (154/38) mukaan Suomessa tulee tehdä väestölaskenta ja siihen liittyvä asunto- ja kiinteistölaskenta joka kymmenes vuosi. Tämän lain mukaisia laskentoja

Lisätiedot

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015

Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Sähkön etämittaus ja energiansäästö - Taloyhtiöiden energiailta 7.10.2015 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Sähkön etämittaus Suomessa Energiayhtiöiden

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa)

ENERGIATODISTUS. Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Asuinkerrostalo (yli 6 asuntoa) Peltolankaari 3 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 998 564-08-002-0005-X-000 () Energiatodistus on annettu rakennuslupamenettelyn

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

(7) Julkinen - Rakennusrekisteri_avoindata_metatiedot. Kuvaus: Rajaukset: :58:54 Uotila, Suvi. Kyselyn näkymien metatiedot:

(7) Julkinen - Rakennusrekisteri_avoindata_metatiedot. Kuvaus: Rajaukset: :58:54 Uotila, Suvi. Kyselyn näkymien metatiedot: 19.05.2016 1 (7) Kyselyn nimi: Julkinen - Rakennusrekisteri_avoindata_metatiedot Kuvaus: Rajaukset: Ajotiedot: 19.05.2016 14:58:54 Uotila, Suvi Kyselyn näkymien metatiedot: 19.05.2016 2 (7) Valmiit rakennukset

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA ENERGIATODISTUS KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Tämän lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun edistää rakennusten energiatehokkuutta ja

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka

ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus

Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Helsinki 18.11.2015 Janne Rasi, energia-asiantuntija 12.10.2007 Tekijän nimi Yleistä energiatodistuslaista Energiatodistuksen tarkoitus Ajankohtaista

Lisätiedot

energiatehokkuussopimus

energiatehokkuussopimus HUS-kuntayhtymän energiatehokkuussopimus Liittyjä Tämän sopimuksen kiinteänä osana ovat liittymistiedot sekä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton allekirjoittama Kunta-alan energiatehokkuussopimus.

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

COMBI. Tulosseminaari Kannanotot ja näkemykset uudistuotannon energiamääräysten kehittämiseen palvelurakennusten näkökulmasta.

COMBI. Tulosseminaari Kannanotot ja näkemykset uudistuotannon energiamääräysten kehittämiseen palvelurakennusten näkökulmasta. COMBI Tulosseminaari 28.1.2016 Kannanotot ja näkemykset uudistuotannon energiamääräysten kehittämiseen palvelurakennusten näkökulmasta Juhani Heljo Kannanotot ja näkemykset uudistuotannon energiamääräysten

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin. Päivitys 2008 7.7.2010 Motiva Oy

Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin. Päivitys 2008 7.7.2010 Motiva Oy Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin Päivitys 28 7.7.21 Motiva Oy Energian kokonaiskulutuksen intensiteetti,35,3 kgoe/euro (2 hinnoin),25,2,15,1,5, Energian kokonaiskulutus/bkt

Lisätiedot

Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta

Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta Tiivistelmä suuren yrityksen energiakatselmuksesta 17.2.2015 Sisältö 1. Ketä velvoite koskee? 2. Määräaika 3. Yrityksen energiakatselmuksen sisältö 4. Kohdekatselmukset 5. Kohdekatselmuksien sisältö 6.

Lisätiedot

Kaukolämpöhinnasto alkaen

Kaukolämpöhinnasto alkaen Kaukolämpöhinnasto 1.10.2016 alkaen Kotkan Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyneet asiakkaat maksavat tilaamastaan tehosta perusmaksun ja käyttämästään energiasta energiamaksun. Vanhojen pientalojen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI

ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI ENERGIATODISTUS- LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS PÄHKINÄNKUORESSA MITÄ JOKAISEN ON TIEDETTÄVÄ? Hannu Sipilä Suomen LVI-liitto SuLVI 1 Nykyinen energiatodistuskäytäntö Suomessa energiatodistuslaki voimaan vuoden

Lisätiedot

Kaukolämpöhinnasto alkaen

Kaukolämpöhinnasto alkaen Kaukolämpöhinnasto 1.10.2016 alkaen Kotkan Energia Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyneet asiakkaat maksavat tilaamastaan tehosta perusmaksun ja käyttämästään energiasta energiamaksun. Vanhojen pientalojen

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA. Energiankulutuksen tunnuslukuja. Energiakolmio Oy / 2.4.2014 /

NASTOLAN KUNTA. Energiankulutuksen tunnuslukuja. Energiakolmio Oy / 2.4.2014 / NASTOLAN KUNTA Energiankulutuksen tunnuslukuja / lukumäärä KIINTEISTÖKANTA Esityksessä mukana olevien kiinteistöjen lukumäärä 2011-2013. 30 25 20 Kiinteistökanta 15 10 5 0 Opetusrakennuk set Hoitoalan

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson.. Rakennus ja asuntotuotanto vuonna Vuonna Lahden rakennustuotanto oli ja asuntotuotanto 8. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto pysyi lähes

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2014 lkm krsm2 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 2..215 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 214 Vuonna 214 Lahden rakennustuotanto oli 9 ja asuntotuotanto 859. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto

Lisätiedot

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia

Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia Laki rakennuksen energiatodistuksesta 27.2.2013: Usein kysyttyjä kysymyksiä & vastauksia K: Mikä on rakennuksen energiatodistus? Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja

Lisätiedot

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön

Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Keinoja uusiutuvan energian lisäämiseen ja energian säästöön Terhi Harjulehto 1.12.29 Elomatic-esittely Katselmustoiminnan tausta Uusiutuvan energian kuntakatselmus Sievin kunta Energiantuotannon ja -käytön

Lisätiedot

Rakennusluvat. Rakennuslupien kuutiomäärä väheni selvästi elokuussa. 2009, elokuu

Rakennusluvat. Rakennuslupien kuutiomäärä väheni selvästi elokuussa. 2009, elokuu Rakentaminen 2009 Rakennusluvat 2009, elokuu Rakennuslupien kuutiomäärä väheni selvästi elokuussa Elokuussa 2009 rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,3 miljoonalle kuutiometrille, mikä on runsaan neljänneksen

Lisätiedot

Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin. Päivitys Motiva Oy

Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin. Päivitys Motiva Oy Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin Päivitys 21 23.1.212 Motiva Oy Energian kokonaiskulutuksen intensiteetti,35,3 kgoe/euro (2 hinnoin),25,2,15,1,5, Energian kokonaiskulutus/bkt

Lisätiedot

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi

Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa

Lisätiedot

Pelastustoimen tilastot kertovat: nämä ovat kiinteistöjen suurimmat riskit. Kiinteistöturvallisuuden seminaari 19.11.2015

Pelastustoimen tilastot kertovat: nämä ovat kiinteistöjen suurimmat riskit. Kiinteistöturvallisuuden seminaari 19.11.2015 Pelastustoimen tilastot kertovat: nämä ovat kiinteistöjen suurimmat riskit Kiinteistöturvallisuuden seminaari 19.11.2015 Rakennuspalotilanne PRONTO-poiminta 21.10.2015 (v. 2011-15): Rakennuksen pääluokka

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Toimijan liittymisasiakirja Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelma Liittyvä toimija: Toimijan nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot,

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin

Lisätiedot

SUOMALAISET YRITYKSET

SUOMALAISET YRITYKSET SUOMALAISET YRITYKSET Suomalaiset yritykset tehostavat aktiivisesti energiankäyttöään. Vapaaehtoisissa energiatehokkuussopimuksissa on mukana yli 600 yritystä ja niiden noin 5000 toimipaikkaa. Yritysten

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Rakennusluvat. Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa. 2009, marraskuu

Rakennusluvat. Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa. 2009, marraskuu Rakentaminen 2010 Rakennusluvat 2009, marraskuu Asuinrakennuslupien määrä kasvoi myös marraskuussa Marraskuussa 2009 rakennusluvan sai runsaat 2 200 uutta asuntoa, mikä on yli 60 prosenttia enemmän kuin

Lisätiedot

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016

Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 Lapuan kaupungin vesihuoltolaitoksen vesihuoltotaksa 2016 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN YHTEYSTIEDOT Kunnallistekniikan päällikkö Jarmo Hietala s-posti jarmo.hietala@lapua.fi puh. 06 4384 640, 044 4384 640 Rakennusmestari

Lisätiedot

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi rakenteellisen turvallisuuden arviointi MTK Loimaa, syyskokous 1.12.2015 johtava rakennustarkastaja Harri Salminen Loimaan kaupunki Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista

Lisätiedot

Energiatehokkuuslaki (1429/2014 ) ja sen tuomat vaatimukset

Energiatehokkuuslaki (1429/2014 ) ja sen tuomat vaatimukset Älykäs mittaus- viimeisimmät kehityssuunnat ja kuluttajalähtöiset palvelut Jyväskylän Paviljonki 10.2.2015 Energiatehokkuuslaki (1429/2014 ) ja sen tuomat vaatimukset Pentti Puhakka Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiantuotannon toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Luku 4 Sähkön kilpailutus

Luku 4 Sähkön kilpailutus Luku 4 Sähkön kilpailutus Asko J. Vuorinen Ekoenergo Oy Pohjana: Energiankäyttäjän käsikirja 2013 1 Sisältö Yleistä Sähkönkulutustiedot Kilpailutus Tarjousvertailu Sopimukset 2 YLEISTÄ 3 Sähköenergialasku

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp. Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp. Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 302/2006 vp Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 10.5.2016 Energiatodistuslakiin muutoksia Lain muutos vahvistettu

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin. Päivitys 2014/ Motiva Oy

Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin. Päivitys 2014/ Motiva Oy Katsaus energian ominaiskulutuksiin ja niitä selittäviin tekijöihin Päivitys 214/15 21.11.216 Motiva Oy 23.11.216 1 Energian kokonaiskulutuksen intensiteetti 12 1 MJ/euro (21 hinnoin) 8 6 4 2 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

OMAKOTILIITON LAUSUNTO

OMAKOTILIITON LAUSUNTO OMAKOTILIITON LAUSUNTO Lausuntopyyntö/asiantuntijakutsu Ympäristövaliokunta to 25.2.2016 klo 10.00 HE 150/2015 vp (energiatodistus) SISÄLTÖ Kansalaisaloite Eduskunnan lausumat HE 150/2015 VP Energiatodistuksen

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta

Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta Energiatehokkuuteen liittyvän kansallisen lainsäädännön tilannetta SPiCE 3 -seminaari 14.1.2014 10.1.2014 1 Ehdotus uudeksi ympäristönsuojelulaiksi Hallituksen esitys uudeksi ympäristönsuojelulaiksi (YSL)

Lisätiedot

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ

KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ KIINTEISTÖT JA ENERGIATEHOKKUUS Y-SÄÄTIÖ 10.11.2016 OMINAISKULUTUKSET 2016, KAIKKI KOHTEET (265 KPL) Lämmitys 39,8 kwh/rm3 Vesi 355 l/rm3 Sähkö 5,48 kwh/rm3 ENERGIAKUSTANNUKSET VS. MUUT HOITOKUSTANNUKSET

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11. Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden keskustelu- ja verkostoitumistilaisuus 9.11.2016 Viimeisimmät muutokset energiatodistuksiin Uimahallit,

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

SÄHKÖPALOJEN KOKONAISMÄÄ 12 kk seurantajaksoilla

SÄHKÖPALOJEN KOKONAISMÄÄ 12 kk seurantajaksoilla SÄHKÖPALOJEN KOKONAISMÄÄ ÄÄRÄT 12 kk seurantajaksoilla 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1998-1999 2003-2004 LAITERYHMÄKOHTAISET SÄHK S HKÖPALOM PALOMÄÄ ÄÄRÄT 500 450 400 350 300 250 200

Lisätiedot

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT

YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT YIT Kiinteistötekniikka Oy ENERGIAPALVELUT Jyväskylän maalaiskunnan katselmointikohteet Teppo Manninen Palvelukokonaisuudet Energia-analyysipalvelut Analyysipalvelut nykytilanteen toiminnalliseen ja taloudelliseen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Lehdeskuja Lehdeskuja A 040, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 998 Kahden asunnon talot Todistustunnus:

Lisätiedot

Asuinrakennusluvat pysyivät viime vuonna vuoden 2008 tasolla

Asuinrakennusluvat pysyivät viime vuonna vuoden 2008 tasolla Rakentaminen 2010 Rakennusluvat 2009, joulukuu Asuinrakennusluvat pysyivät viime vuonna vuoden 2008 tasolla Vuonna 2009 rakennusluvan sai kaikkiaan noin 27 000 uutta asuntoa, mikä on suunnilleen saman

Lisätiedot

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 tilaisuus, Turku, 14.9.2016 Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Kiinteistöliitto V-S Kiinteistöliiton Indeksitalo Vertailee kuntakohtaisesti määrittyviä

Lisätiedot

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017

Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 OKL/PS-piiri Sähkötarjoukset 2017 10.11.2016 1/3 Yhteenveto sähkösopimustarjouksista v. 2017 Omakotiliiton Pohjois-Savon Piiri pyysi jälleen jäsentarjoukset alueen keskeisiltä sähköyhtiöiltä ensi vuotta

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Kaupan alan toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen 1.1.2017 1 (6) Sonera Ethernet Yleistä Tämä hinnasto sisältää Sonera Ethernet Operator ja Sonera Ethernet Capacity -tuotteet. Ethernet Operator - tuote koostuu nieluliittymästä (MEOD) ja siihen kytkettävistä

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Roihuvuori seuran energia ilta

Roihuvuori seuran energia ilta Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2 Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus

Ajankohtaista ympäristöministeriöstä. Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus Ajankohtaista ympäristöministeriöstä Ympäristöneuvos Maarit Haakana Energiatodistusten laatijoiden verkostoitumistilaisuus 18.11.2015 Energiatodistusten voimassaoleva säädöstausta - ajankohtaisia tapahtumia

Lisätiedot

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ

AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ LIITE KIINTEISTÖN KUNTOARVIOON KH 90-00314 - ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO LAAJENNETTU ENERGIATALOUDELLINEN SELVITYS 13.6.2013 11.2.2013 1. KOHTEEN TIEDOT 1.1. Kiinteistön perustiedot AsOy Rappu Rakennuksia

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja ilmastointijärjestelmät

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja ilmastointijärjestelmät Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja ilmastointijärjestelmät Yli-insinööri Maarit Haakana Ilmastointijärjestelmät kuntoon! seminaari 5.3.3013 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Uusittu

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi-

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Yrityksen liittymisasiakirja Energiapalvelujen toimenpideohjelma Liittyvä yritys: Yrityksen nimi liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä (Liittymistiedot, Toimenpideohjelma)

Lisätiedot

Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet. Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät Kemi Jussi Rönty, VTT

Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet. Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät Kemi Jussi Rönty, VTT Uimahalliportaali Uimahallien energiaportaalin esittely ja tavoitteet Uimahallihenkilöstön koulutuspäivät 23.10.2015 Kemi Jussi Rönty, VTT Sisältö: 1. Taustaa - miksi uimahalliportaali? 2. Portaalin sisältö

Lisätiedot

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö

Rakentaminen, asuminen ja ympäristö Rakentaminen, asuminen ja ympäristö - Asunto- ja toimitilarakentaminen - Asuminen - Ympäristö ja ilmasto, HSL ja Uudenmaan liitto Asunto- ja toimitilarakentaminen Rakennuskanta Espoossa, Helsingissä, Vantaalla

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa

Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Energiansäästö kerros- ja rivitalojen korjauksissa Arttu Niemikorpi Korjausrakentamisen asiantuntija 3.2.2017 Sisältö Energiansäästöpotentiaali kerros- ja rivitaloissa Mitä laki sanoo energiatehokkuudesta?

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016

Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 2016 Sähkömarkkinoiden tilanne nyt mitä markkinoilla tapahtui vuonna 216 Energiaviraston tiedotustilaisuus 17.1.217 Ylijohtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 1 Sähkön tukkumarkkinat Miten sähkön tukkumarkkinat

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy

Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva

Lisätiedot

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito

Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiön energiatehokas ylläpito Taloyhtiöiden energiailta 07.10.2015, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Tarjolla tänään Lähtötilanteen haltuun otto Arkisia, mutta tärkeitä

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma 1(7) Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus Energiapalvelujen toimenpideohjelma Tällä toimenpideohjelmalla Energiateollisuus ry (jäljempänä Toimialaliitto) toteuttaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusta,

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 4.11.2015 Lauri Penttinen Hoitokuluista energiaan ja veteen

Lisätiedot