Kaukolämmön käyttöraportit

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaukolämmön käyttöraportit"

Transkriptio

1 Kaukolämmön käyttöraportit Suositus M1/2010 Päivitetty Kaukolämpö

2

3 Kaukolämmön käyttöraportit Energiateollisuus ry 2013

4 Energiateollisuus ry Suositus M1/2010 päivitetty Tässä suosituksessa kuvataan lain (1211/2009) energiayhtiöiden energiatehokkuuspalveluista edellyttämän asiakkaille annettavan kaukolämmön käyttöraportin sisältö. Laki edellyttää lämmönmyyjän toimittamaan vähintään kerran vuodessa asiakkailleen raportin lämpöenergian käytöstä. Käyttöraportin tarkoituksena on auttaa asiakasta seuraamaan omaa energiankäyttöään. Käyttöraportissa tulee olla tieto asiakkaan lämmönkäytöstä raportin ajanjaksolta ja sitä edeltäneeltä kolmelta vuodelta. Lisäksi raportissa on oltava vertailutietoja muihin vastaaviin asiakkaisiin. Raporttiin tulee myös liittää tietoa energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä ja sellaisten tahojen yhteystietoja, joilta saa lisätietoa energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä. Tässä suosituksessa on kuvattu energiatehokkuuslain edellyttämän kaukolämmön käyttöraportin vähimmäisvelvoite. Lämmönmyyjät voivat kehittää omia, mahdollisesti lisäpalveluina tarjottavia käyttöraporttejaan siten, että kaukolämpöasiakkaat entistä paremmin ymmärtävät oman energiankäyttönsä tason ja mahdollisen säästöpotentiaalin. Käyttöraportti voi myös auttaa asiakasta löytämään kaukolämpölaitteissa tai rakennuksen lämmityslaitteissa olevat viat ja virheelliset toiminnot aiempaa nopeammin. Asiakkuustoimikunta Puheenjohtaja Kristian Rehnström, Fortum Power and Heat Oy Jäsenet Mervi Hursti, Kangasalan Lämpö Oy Timo Inkeroinen, Kotkan Energia Oy Marko Lundström, Tampereen Kaukolämpö Oy Marko Ojajärvi, Helsingin Energia Risto Pernu, Jyväskylän Energia Oy Jani Riuttaluoto, Keravan Energia Oy Timo Vattulainen, Vantaan Energia Oy Jyrki Väänänen, Varkauden Aluelämpö Oy Sihteeri Mirja Tiitinen, Energiateollisuus ry, sihteeri Työryhmä Jäsenet Klaus Ahlstrand, Vattenfall Lämpö Oy Marko Lundström, Tampereen Kaukolämpö Oy Pekka Takki, Helsingin Energia Timo Vattulainen, Vantaan Energia Oy Mirja Tiitinen, Energiateollisuus ry Muutokset Rakennuksen bruttoala muutettu nettoalaksi, jolloin tieto vastaa energiatodistuksessa käytettävää pinta-alaa (kohta 3.1 ja liite 2). Lämpötilakorjauksessa vertailukautena suositellaan käytettäväksi jakson keskiarvoja (kohta 4, sivut 4 5). Lisätty vertailutietoihin 2010 jälkeen rakennetut rakennukset (liite 2). Käyttöraportin mallissa esimerkkigraafissa esitetty vuosien tiedot (liite 3). Käyttöraportin mallissa termi perusmaksu korjattu termiksi tehomaksu (liite 3). Lisätty lain vähimmäisvaatimukset täyttävä raporttimalli (liite 4). Lisätty käyttöraportin malli ruotsiksi (liite 5).

5 Energiateollisuus ry Suositus M1/2010 (päivitetty ) KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖRAPORTIT SISÄLLYSLUETTELO 1 Tausta, lainsäädäntö Laki energiayhtiöiden energiatehokkuuspalveluista (1211/2009) Kaukolämmön kulutuksen seuranta ja raportointi Energiankäytön seuranta, tavoite ja käyttötavat Kaukolämmön käytön raportit Vuosittain asiakkaille toimitettava käyttöraportti, lain vähimmäisvaatimus Vuosittain asiakkaille toimitettava käyttöraportti, suositeltava sisältö Kustannusennuste Lisäpalveluna asiakkaille annettavat käyttöraportit Lämmitysenergian käytön lämpötilakorjaus Vertailutieto Asiakkaille toimitettava mittaustieto... 6 LIITE 1 Rakennusluokitus... 8 LIITE 2 Vertailutiedot LIITE 3 Kaukolämmön käyttöraportti, malli LIITE 4 Kaukolämmön käyttöraportti, malli LIITE 5 Förbrukningsrapport för fjärrvärme... 13

6

7 1 1 Tausta, lainsäädäntö 1.1 Laki energiayhtiöiden energiatehokkuuspalveluista (1211/2009) Lain keskeisenä päämääränä on luoda edellytykset ja puitteet energiatehokkuutta parantavien ja energiansäästöä aikaansaavien päätösten tekemiselle energian mittausta, laskutusta ja energiankäyttöön liittyvän palautetiedon antamista sääntelemällä. Lakia sovelletaan kaikkiin energiayhtiöihin, jotka myyvät tai jakelevat loppukäyttäjille sähköä taikka myyvät kaukolämpöä, kaukojäähdytystä tai polttoainetta. Lailla säädetään energiayhtiöille velvollisuus tarjota loppukäyttäjille energian mittaamiseen ja laskutukseen liittyviä palveluja, joilla on vaikutusta energiatehokkuuden parantumiseen. Energian vähittäismyyjä velvoitetaan toimittamaan loppukäyttäjälle myös vuotuinen raportti tämän energiankäytöstä. Lisäksi energiayhtiöille säädetään velvollisuus toimittaa viranomaisille energiankulutusta koskevia tietoja. Lailla pannaan täytäntöön energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista annettu direktiivi (2006/32/EY), ns. ESD-direktiivi. Laki täydentää elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusjärjestelmää. Energiatehokkuussopimuksiin kirjatut ja niissä edellytetyt toimenpiteet energiayhtiöille ovat pääsääntöisesti yhteneväiset tai vaativammat kuin laista energiayhtiöille aiheutuvat velvoitteet ovat. Säädös on annettu, jotta varmistetaan kaikkien energiayhtiöiden asiakkaille energiankäytön raportti ja energiapalveludirektiivin edellyttämät mittauspalvelut. 1.2 Kaukolämmön kulutuksen seuranta ja raportointi Lämmönmyyjät ovat jo pitkään antaneet asiakkailleen käyttöraportteja. Palautteen antaminen yleistyi 1980-luvun puolivälissä, kun yritykset ottivat käyttöön atk-pohjaisia laskutus- ja asiakastietojärjestelmiä. Käyttöraportti lähetetään tyypillisesti kerran vuodessa paperisena, numerotietoa ja grafiikkaa sisältävänä lomakkeena. Kaukolämmön käyttöraportti on suositeltu annettavaksi kaikille asiakkaille kaukolämmön hintaan sisältyvänä tukipalveluna. Kaukolämmön kulutusseurannan kannalta merkityksellinen tieto on kuukausikulutus. Eräät seikat puoltaisivat myös viikkojaksotusta (esim. neljän viikon jaksoja), jolloin jaksoon sisältyisi aina saman verran päiviä ja viikonloppuja. Kulutusseurannan tulisi kuitenkin selkeyden vuoksi noudattaa samaa jaksotusta kuin energian laskutus, joka tapahtuu tyypillisimmin kuukausiperusteisesti. Kaukolämmön asiakaskunnasta suurin ryhmä on asuinrakennukset, joissa myös talousseuranta tapahtuu tyypillisesti kuukausiperusteisesti. Kaukolämmössä ollaan siirtymässä enenevässä määrin etäluennan hyödyntämiseen, jolloin myös mahdollisuudet kulutusseurannan kehittämiseen laajenevat. Kulutustiedot saadaan aina täsmällisesti halutuilta ajankohdilta. Tuntitason kulutustietojen kerääminen antaa lämmönmyyjälle mahdollisuudet kehittää laajan valikoiman asiakkaalle tarjottavia energiantehokkuuspalveluita. Tässä suosituksessa on lähtökohtana kuitenkin lain vaatima minimitaso, jonka lisäksi lämmönmyyjien toivotaan kehittävän omia, kehittyneempiä kulutusseurannan muotoja.

8 2 2 Energiankäytön seuranta, tavoite ja käyttötavat Asiakas voi hyödyntää käyttöraporttia monissa eri käyttökohteissa: perustieto energian käytöstä laskun tarkistaminen kulutuksen seuranta kustannusennuste budjetointia varten energian käytön tehostaminen vikojen havaitseminen energiatodistus. Rakennusten energiankäytön tehostamiseen pyritään monin keinoin. Asiakkaan on tärkeätä saada palautetta todellisesta energiankäytöstään siten, että tarkasteltavan rakennuksen energian käytön tehokkuus voidaan arvioida. Tällaisen palautteen antamista vaatii myös ESD-direktiivi. Energiatehokkuuteen tähtäävän käyttöraportin tavoitteena on vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin: Onko kulutus pysynyt samana kuin ennen? Minkälainen kulutus on verrattuna muihin vastaaviin rakennuksiin? Päästäänkö asetettuihin säästötavoitteisiin? Perinteisesti käyttöraportissa on annettu vastauksia kahteen ensimmäiseen kysymykseen. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, että energiansäästön aikaansaaminen tarvitsee myös tavoitteiden asettamista. Tavoitteen asettamiseksi tarvitaan kuitenkin enemmän ja tarkempaa tietoa rakennuksesta kuin mitä lämmönmyyjällä on käytössään. Vastaavien rakennusten keskikulutus tai esim. alimman neljänneksen kulutus antaa karkealla tasolla vertailutietoa kaukolämpöasiakkaalle, jotta hän voi tehdä päätöksen esim. energiakatselmuksen teettämiseen. 3 Kaukolämmön käytön raportit Kaukolämmön käytön raportit toimitetaan asiakkaan kanssa sovittuun osoitteeseen. Yhteyshenkilön olisi toivottavaa jakaa tietoa lämmitysenergian käytön tasosta eteenpäin etenkin taloyhtiöiden hallitusten jäsenille, mutta myös talojen asukkaille. 3.1 Vuosittain asiakkaille toimitettava käyttöraportti, lain vähimmäisvaatimus Käyttöraportin antamistapaa ei laissa ole määritelty tarkasti. Lähtökohtana on, että raportti on oltava helposti asiakkaan saatavilla. Raportti on toimitettava vähintään kerran vuodessa, toimittamisen ajankohdan lämmönmyyjä voi päättää itse. Kirjallisen raportin vaihtoehtona se voidaan toimittaa myös sähköisessä muodossa, jos asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Seuraavassa on kuvattu lain vaatima, asuinrakennuksille lähetettävä käyttöraportin sisältö. Muille kuin asuinrakennuksille lähetettävä käyttöraportti voi olla sisällöltään tässä esitettyä suppeampi siten, että se ei sisällä vertailutietoa muihin vastaaviin asiakkaisiin. Vertailutiedon hyödyllisyys näiden osalta on kyseenalainen, koska muiden kuin asuinrakennusten ominaisuudet ja käyttö eroavat toisistaan merkittävästi. Vertailutieto ei tällöin anna asiakkaalle merkityksellistä lisätietoa.

9 3 Tässä suosituksessa lähtökohtana on kalenterivuoden aikana mitattu kaukolämmön käyttö. Laki ei kuitenkaan estä käyttämästä myös muuta vuoden mittaista ajanjaksoa, jos esim. mittarinluvun ajoittumisen vuoksi lämmönmyyjällä ei ole käytössään vuoden vaihteen mittarilukemia. Asuinrakennuksille annettavan kaukolämmön hintaan sisältyvän käyttöraportin suositellaan sisältävän vähintään seuraavat tiedot: 1 Perustiedot Asiakas- ja laskutustiedot Lämmönkäyttöpaikan tiedot 2 Rakennustiedot siltä osin, kuin ne ovat lämmönmyyjän tiedossa Sopimusteho/-vesivirta Rakennustilavuus (lämmitetty) Rakennuksen nettoala (lämmitetty) Rakennuksen valmistumisvuosi Rakennustyyppi (kts. liite 1) Rakennusten lukumäärä Asuntojen lukumäärä Liikehuoneistojen lukumäärä Asukkaiden lukumäärä 3 Kaukolämmön käyttötiedot, graafi Mitattu vuosikäyttö MWh edeltäneeltä neljältä vuodelta 4 Vertailutiedot, edellinen vuosi Ominaiskulutus (vuosikäyttö / lämmitetty rakennustilavuus) kwh/m 3 Vertailuryhmän ominaiskulutus kwh/m 3 5 Tietoa energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä ja sellaisten tahojen yhteystietoja, joilta saa lisätietoa energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä. 3.2 Vuosittain asiakkaille toimitettava käyttöraportti, suositeltava sisältö Lain vaatimusten lisäksi käyttöraporttiin suositellaan sisällytettäväksi myös lämpötilakorjattu kaukolämmön vuosikäyttö. Lämpötilakorjauksen tekeminen antaa asiakkaalle selkeämmän lähtökohdan eri vuosien kaukolämmön käytön vertailuun. Lisäksi käyttöraporttiin suositellaan lisättäväksi tiedot asiakkaan edellisenä vuonna maksamista kaukolämpömaksuista. 1 Lämpötilakorjatut käyttötiedot, graafi Lämpötilakorjattu kaukolämmön käyttö MWh edeltäneeltä neljältä vuodelta 2 Vertailutiedot, edellinen vuosi Lämpöindeksi (lämpötilakorjattu ominaiskulutus: lämpötilakorjattu vuosikäyttö / lämmitetty rakennustilavuus) kwh/m 3 Vertailuryhmän lämpöindeksi kwh/m 3 (kts. liite 2) 3 Kaukolämpömaksut, edellinen vuosi Energiamaksut yhteensä, Energiamaksun keskihinta, /MWh Teho-/vesivirtamaksut yhteensä, (verollinen) Kaukolämpömaksut yhteensä Keskihinta yhteensä /MWh

10 4 Asuinrakennuksille em. maksut ilmoitetaan verollisina. Kaukolämmön hinnoittelun avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi maksuista voidaan myös esittää laskennallinen kaikkien verojen osuus sisältäen myös polttoaineisiin sisältyvät valmisteverot. Liitteessä 2 on esitetty malli suosituksen mukaisesta käyttöraportista. 3.3 Kustannusennuste Monet lämmönmyyjät ovat perinteisesti lähettäneet asiakkailleen syksyisin myös kustannusennusteen tulevan vuoden kaukolämpömaksuista. Kustannusennusteessa annetaan esim. seuraavat tiedot : kaukolämmön arvioitu käyttö, MWh arvioitu ominaiskulutus (vuosikäyttö/rakennustilavuus) (kwh/m 3 ) energiamaksut, tehomaksut, maksut yhteensä, Em. tiedot suositellaan eriteltävän vuosittaisessa kustannusennusteessa kuukausittain sekä verottomina että verollisina. 3.4 Lisäpalveluna asiakkaille annettavat käyttöraportit Edellisessä kohdassa kuvatun, lain vaatiman käyttöraportin lisäksi lämmönmyyjä voi kehittää omia, kehittyneempiä käyttöraporttimalleja ja -muotoja. Erityisesti web-pohjaiset kulutuspalautteet mahdollistavat yksilöllisemmät ja laajempaa analyysia sisältävät raportoinnit. Energiapalveluiden toimenpideohjelmassa olevat yritykset ovat sitoutuneet kehittämään käyttöraportteja osana asiakkaille annettavia energiapalveluita. Käyttöraportin kehitysmahdollisuuksia on esitetty esim. Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksessa Kaukolämmön kulutuspalautemallit. 4 Lämmitysenergian käytön lämpötilakorjaus Rakennuksen lämmitystarpeeseen vaikuttaa vuosittain vaihteleva sää. Rakennuksen lämmitysenergian tarve on likipitäen verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilojen erotukseen. Ilmatieteenlaitos laskee paikkakunnille lämmitystarvelukua, jonka avulla voidaan vertailla rakennuksen energiankäyttöä eri ajanjaksoina tai eri paikkakunnilla olevien rakennuksien energiankäyttöä keskenään. Vertailuarvona eli normaalivuoden lämmitystarvelukuna käytetään vuosien keskimääräistä lämmitystarvelukua. Lämpötilakorjaus tehdään ainoastaan tilojen lämmitykseen käytetylle energialle. Käyttöveden lämmittämiseen kuluva energia ei riipu ulkolämpötilasta, joten se vähennetään mitatusta kaukolämpöenergiasta ennen lämpötilakorjauksen tekemistä. Vertailtaessa saman rakennuksen energiankäyttöä eri ajanjaksoina voidaan käyttää peruskaavaa:

11 5 SN vpkunta Q norm = x Qtoteutunut + S toteutunut vpkunta Q läm min käyttövesi jossa Q norm Q toteutunut rakennuksen lämpötilakorjattu lämmitysenergian käyttö rakennuksen tilojen lämmittämiseen kuluva energia = Q kok - Q lämmin käyttövesi Q kok rakennuksen kokonaislämmitysenergian käyttö 5 Vertailutieto Q lämmin käyttövesi käyttöveden lämmittämisen vaatima energia S N vpkunta normaalivuoden tai -kuukauden ( ) lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla S toteutunut vpkunta toteutunut lämmitystarveluku vuosi- tai kuukausitasolla vertailupaikkakunnalla Motiva on julkaissut ohjeen esimerkkeineen lämpötilakorjauksen tekemisestä, ohje löytyy Vertailutieto auttaa asiakasta vertailemaan omaa kaukolämmön käyttöään suhteessa muihin vastaaviin asiakkaisiin. Lämmönmyyjällä on usein asiakastietojärjestelmässään tieto asiakkaana olevan rakennuksen käyttötarkoituksesta, rakennuksen valmistumisvuodesta ja lämmitetystä rakennustilavuudesta. Tässä suosituksessa liitteessä 2 annetut vertailutiedot pohjautuvat em. perustietoihin. Valmistumisvuodet on tässä luokiteltu ryhmiin rakentamistavassa tapahtuneiden merkittävien muutosten perusteella esim. rakentamismääräysten uudistamisen myötä. Lämmönmyyjät voivat käyttää tässä suosituksessa annettuja lämpöindeksejä omissa käyttöraporteissaan vertailutietoina. Jos lämmönmyyjällä kuitenkin on omasta asiakaskunnastaan tai muusta lähteestä saatavaa tarkempaa tietoa, on suositeltavaa hyödyntää sitä. Liitteen 2 lämpöindeksit laskettiin siten, että Helsingin, Vantaan ja Tampereen kaukolämpöasiakkaat luokiteltiin valmistumisvuoden ja rakennustyypin mukaan luokkiin. Näistä luokista laskettiin ominaiskulutus, jonka alle asiakkaista jäi 25 %. Paikkakuntakohtaiset ominaiskulutukset lämpötilakorjattiin Jyväskylän normaalivuoteen Motivan ohjeen mukaan. Näin saaduista arvoista laskettiin keskiarvo, jota voidaan käyttää vertailutietona samantyyppisen säästäväisen rakennuksen lämmitysenergian käytöstä. Lämmitysenergian käyttöön vaikuttaa huomattavasti myös muut tekijät kuin tässä valitut rakennustyyppi, valmistumisvuosi ja -tilavuus. Lämmönmyyjillä ei kuitenkaan usein ole käytössään näitä tarkempia tietoja. Vertailutieto antaakin siis vain suuntaa antavan tiedon mahdollisesta energiankäytön tasosta ja toimii mahdollisesti kimmokkeena lähteä selvittämään poikkeavaa energiankäyttöä tarkemmin esim. energiakatselmuksen avulla.

12 6 6 Asiakkaille toimitettava mittaustieto Lämpöenergian mittauslaitteiden sisältämää tietoa on mahdollista hyödyntää myös kaukolämpöasiakkaan kiinteistöautomaation tms. tarpeisiin. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että: lämmönmyyjä vastaa mittauslaitteista ja kaikista niihin tehtävistä asennuksista mittauslaitteiden tiedonsiirto-ominaisuudet ovat ensisijaisesti lämmönmyyjän käyttöä varten, etäluennan tarpeet (myös tulevat) on aina huomioitava asiakkaan kanssa tehtävässä sopimuksessa mikäli asiakas ei tosiasiassa tarvitse on-line mittaustietoa, lämmönmyyjä voi tarjota käsiteltyä ja analysoitua mittaustietoa asiakkaan käyttöön ASIAKAS LÄMMÖNMYYJÄ Lämpöenergiamittari Pulssit Väylä 2 Väylä 1 Kiinteistöautomaatio tai muu asiakkaan käyttökohde Kulutuksen seuranta (Online) tiedonsiirtoyksikkö Mahdollinen (väylä ei ole aina olemassa) Esim. internet-yhteys Kulutuksen raportointi Lämmönmyyjän etäluenta Tietojen käsittely ja analysointi Kuva Asiakkaan luentayhteyden muodostaminen Kuvassa esitetylle väyläliitynnälle vaihtoehtoinen ratkaisu on käyttää tiedonsiirtoon mittarilta saatavaa pulssiulostuloa lämpömäärälle ja vesimäärälle. Lämmönmyyjä sopii aina asiakkaan kanssa mittauslaitteiden tietojen hyödyntämisestä asiakkaan tarpeisiin. Jotta lämmönmyyjä voi taata tiedonsiirron toimivuuden myös asennushetken jälkeen, on tärkeää, että kumpikin osapuoli tiedostaa tällaisen palvelun vaatimat ylläpitotoimenpiteet, investoinnit sekä niistä aiheutuvat kustannukset. Mittauslaitteiden sopivuus saattaa edellyttää jatkossa koko ajan yleistä hintatasoa kalliimpien mittauslaiteiden käyttöä, jolloin mittauslaitteiden hintaeroon tulee varautua asiakkaan kanssa tehtävässä sopimuksessa. Lämmönmyyjä voi taata tiedonsiirron olemassaolon esim. laskuttamalla ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Tällaisia kustannuksia muodostuu mm. seuraavista toiminnoista:

13 palvelua varten ylläpidetään sellaista mittarikantaa, johon asiakkaan tekniset ratkaisut soveltuvat tai hankitaan uudentyyppisiin mittauslaitteisiin sopivat lisäominaisuudet ylläpidetään sellaista tiedonsiirron rajapintaa, johon asiakas voi liittyä riippumatta markkinoilla kulloinkin olevan mittarikannan ominaisuuksista varaudutaan tiedonsiirron järjestämisestä aiheutuviin käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin, joita on mm. ylimääräiset huolto- ja viankorjauskäynnit ja asiakkaan neuvonnasta aiheutuvat kustannukset. 7

14 8 LIITE 1 Rakennusluokitus Kaukolämmön asiakastietojärjestelmässä suositellaan käytettäväksi Tilastokeskuksen käyttötarkoituksen mukaan laadittua rakennusluokitusta. Rakennusluokitus 1994:n pääluokat on merkitty kirjaimilla. Pääluokat on jaettu kaksinumerotason luokkiin sekä edelleen kolminumerotason luokkiin. Pääluokkia on 13, kaksinumerotason luokkia 31 ja kolminumerotason luokkia 77. Kaukolämmön kannalta olisi oleellista käyttää vähintään kaksinumerotason luokkia. Käyttöraportissa annettavan vertailutiedon kannalta merkitykselliset luokat ovat luokassa A (Asuinrakennukset). Tässä luokassa rakennukset ovat käytöltään ja ominaisuuksiltaan (kun myös valmistumisvuosi huomioidaan) riittävän samantyyppisiä, jotta tietopankkiin kerätty vertailutieto antaa energiankäytön vertailun kannalta oleellista ja hyödyllistä tietoa. A Asuinrakennukset 01 Erilliset pientalot 011 Yhden asunnon talot 012 Kahden asunnon talot 013 Muut erilliset pientalot 02 Rivi- ja ketjutalot 021 Rivitalot 022 Ketjutalot 03 Asuinkerrostalot 032 Luhtitalot 039 Muut asuinkerrostalot B Vapaa-ajan asuinrakennukset 04 Vapaa-ajan asuinrakennukset 041 Vapaa-ajan asuinrakennukset C Liikerakennukset 11 Myymälärakennukset 111 Myymälähallit 112 Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset 119 Muut myymälärakennukset 12 Majoitusliikerakennukset 121 Hotellit yms. 123 Loma-, lepo- ja virkistyskodit 124 Vuokrattavat lomamökit ja - osakkeet 129 Muut majoitusliikerakennukset 13 Asuntolarakennukset 131 Asuntolat yms. 139 Muut asuntolarakennukset 14 Ravintolat yms. 141 Ravintolat yms. E Liikenteen rakennukset 16 Liikenteen rakennukset 161 Rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit 162 Kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset 163 Pysäköintitalot 164 Tietoliikenteen rakennukset 169 Muut liikenteen rakennukset F Hoitoalan rakennukset 21 Terveydenhuoltorakennukset 211 Keskussairaalat 213 Muut sairaalat 214 Terveyskeskukset 215 Terveydenhuollon erityislaitokset 219 Muut terveydenhuoltorakennukset 22 Huoltolaitosrakennukset 221 Vanhainkodit 222 Lasten- ja koulukodit 223 Kehitysvammaisten hoitolaitokset 229 Muut huoltolaitosrakennukset 23 Muut sosiaalitoimen rakennukset 231 Lasten päiväkodit 239 Muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset 24 Vankilat 241 Vankilat D Toimistorakennukset 15 Toimistorakennukset 151 Toimistorakennukset

15 9 G Kokoontumisrakennukset 31 Teatteri- ja konserttirakennukset 311 Teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot 312 Elokuvateatterit 32 Kirjasto-, museo- ja näyttelyhallirakennukset 322 Kirjastot ja arkistot 323 Museot ja taidegalleriat 324 Näyttelyhallit 33 Seura- ja kerhorakennukset yms. 331 Seura- ja kerhorakennukset yms. 34 Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset 341 Kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet 342 Seurakuntatalot 349 Muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset 35 Urheilu- ja kuntoilurakennukset 351 Jäähallit 352 Uimahallit 353 Tennis-, squash- ja sulkapallohallit 354 Monitoimihallit ja muut urheiluhallit 359 Muut urheilu- ja kuntoilurakennukset 36 Muut kokoontumisrakennukset 369 Muut kokoontumisrakennukset H Opetusrakennukset 51 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset 511 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset 52 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset 521 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset 53 Korkeakoulu- ja tutkimuslaitosrakennukset 531 Korkeakoulurakennukset 532 Tutkimuslaitosrakennukset 54 Muut opetusrakennukset 541 Järjestöjen, liittojen, työnantajien yms. opetusrakennukset 549 Muualla luokittelemattomat opetusrakennukset J Teollisuusrakennukset 61 Energiantuotannon yms. rakennukset 611 Voimalaitosrakennukset 613 Yhdyskuntatekniikan rakennukset 69 Teollisuuden tuotantorakennukset 691 Teollisuushallit 692 Teollisuus- ja pienteollisuustalot 699 Muut teollisuuden tuotantorakennukset K Varastorakennukset 71 Varastorakennukset 711 Teollisuusvarastot 712 Kauppavarastot 719 Muut varastorakennukset L Palo- ja pelastustoimen rakennukset 72 Palo- ja pelastustoimen rakennukset 721 Paloasemat 722 Väestönsuojat 729 Muut palo- ja pelastustoimen rakennukset M Maatalousrakennukset 81 Kotieläinrakennukset 811 Navetat, sikalat, kanalat yms. 819 Eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms. 89 Muut maatalousrakennukset 891 Viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 892 Kasvihuoneet 893 Turkistarhat 899 Muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset N Muut rakennukset 93 Muut rakennukset 931 Saunarakennukset 941 Talousrakennukset 999 Muualla luokittelemattomat rakennukset

16 10 LIITE 2 Vertailutiedot Lämmönmyyjä voi käyttää asiakkaille annettavassa käyttöraportissa vertailutietona joko seuraavassa taulukossa annettuja arvoja tai omasta asiakaskunnastaan laskemiaan tietoja. Taulukossa esitetyt lämpöindeksit laskettiin siten, että Helsingin, Vantaan ja Tampereen kaukolämpöasiakkaat luokiteltiin rakennuksen valmistumisvuoden ja rakennustyypin mukaan luokkiin. Näistä luokista laskettiin ominaiskulutus, jonka alle asiakkaista jäi 25 %. Paikkakuntakohtaiset ominaiskulutukset lämpötilakorjattiin Jyväskylän normaalivuoteen Motivan ohjeen mukaan. Näin saaduista arvoista laskettiin keskiarvo, jota voidaan käyttää vertailutietona samantyyppisen säästäväisen rakennuksen lämmitysenergian käytöstä Taulukko. Käyttöraportissa annettava vertailuryhmän lämpöindeksi kwh/m 3. Rakennusluokka 01 Erilliset pientalot Jyväskylä Helsinki Rakennuksen valmistumisvuosi Vantaa Turku Tampere Lahti Lappeenranta Pori Joensuu Kuopio Vaasa Kajaani Oulu Sodankylä Inari Rivi- ja ketjutalot Asuinkerrostalot

17 11 LIITE 3 Kaukolämmön käyttöraportti, malli 1 Kauko Lämpö Oy KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖRAPORTTI xx.xx.xxxx <Asiakas> <Vastaanottaja> <Osoite> <Postinumero> <Postitoimipaikka> Lämmönkäyttöpaikka <Tunnus> - <Käyttöpaikan nimi> <Käyttöpaikan katuosoite> <Postinumero> <Postitoimipaikka Rakennuksen tiedot Rakennustyyppi ********* Rakennusten lukumäärä ** kpl Rakennuksen valmistumisvuosi **** Asuntojen lukumäärä ** kpl Rakennustilavuus (lämmitetty) ***** m 3 Asukkaiden lukumäärä ** kpl Rakennuksen nettoala (lämmitetty) ***** m 2 Liikehuoneistojen lukumäärä ** kpl Sopimusteho **** kw Vuoden 2012 mitattuun energiankäyttöön perustuvat kaukolämpömaksut (sis. alv 23 %) Tehomaksut ****,** Tehomaksun keskihinta **,** /MWh Energiamaksut ****,** Energiamaksun keskihinta **,** /MWh Maksut yhteensä ****,** Kaukolämmön keskihinta **,** /MWh Vuoden 2012 energiankäytön tunnuslukuja Ominaiskulutus **,* kwh/m 3 Lämpöindeksi (lämpötilakorjattu ominaiskulutus) **,* kwh/m 3 Vertailuryhmän lämpöindeksi **,* kwh/m 3 Kaukolämmön käyttötiedot Mitattu vuosikäyttö MWh/vuosi Lämpötilakorjattu vuosikäyttö MWh/vuosi MWh 491,2 562,8 455,1 481, MWh Energiasäästövinkkejä Tähän osioon laitetaan tietoa energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä Lisätietoa Tähän osioon laitetaan sellaisten tahojen yhteystietoja, joilta saa lisätietoa energiansäästöstä. Pyydämme teitä ilmoittamaan mahdollisista kiinteistö- ja yhteystietomuutoksista. Ilmoituksen voitte tehdä joko sähköpostilla tai puhelimitse ** **** ****. Kaukolämpöterveisin, Kauko Lämpö Oy

18 12 LIITE 4 Kaukolämmön käyttöraportti, malli 2 (lain vähimmäisvaatimukset täyttävä käyttöraportti) Kauko Lämpö Oy KAUKOLÄMMÖN KÄYTTÖRAPORTTI xx.xx.xxxx <Asiakas> <Vastaanottaja> <Osoite> <Postinumero> <Postitoimipaikka> Lämmönkäyttöpaikka <Tunnus> - <Käyttöpaikan nimi> <Käyttöpaikan katuosoite> <Postinumero> <Postitoimipaikka Kaukolämmön käyttötiedot Mitattu kaukolämmön käyttö Vuosi ,1 MWh ,3 MWh ,5 MWh ,1 MWh Ohjeita kaukolämmön käytön seurantaan ja vertailuun Rakennuksen lämmitystarpeeseen vaikuttaa vuosittain vaihteleva sää. Kun haluatte seurata oman kaukolämmön käyttönne kehitystä eri vuosina, lämmitykseen käytetty energiamäärä tulee lämpötilakorjata. Voitte verrata kaukolämmön käyttöänne myös muihin vastaaviin rakennuksiin etsimällä omaa rakennustanne vastaavan (rakennusluokka, rakennuksen valmistumisvuosi) vertailuryhmän lämpöindeksin alla olevasta taulukosta. Vertailua varten tarvitsette oman rakennuksenne lämmitetyn rakennustilavuuden sekä lämpötilakorjatun kaukolämmön käytön. Ohjeita ja laskentakaavoja löytyy mm. nettisivulta Energiasäästövinkkejä Tähän osioon laitetaan tietoa energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä Lisätietoa Tähän osioon laitetaan sellaisten tahojen yhteystietoja, joilta saa lisätietoa energiansäästöstä. Vertailukulutukset, lämpöindeksi kwh/m 3 (= sääkorjattu kulutus / lämmitetty rakennustilavuus) Vertailukulutus kuvaa säästäväistä kulutusta, jonka alle neljäsosa rakennuksista jää. 1 1 Lukuarvot vertailukulutustaulukkoon voi poimia liitteen 2 taulukosta.

19 13 LIITE 5 Förbrukningsrapport för fjärrvärme Fjärr Värme Ab Förbrukningsrapport för fjärrvärme xx.xx.xxxx <Kundens namn> <Mottagare> <Gatuadress> <Postnummer> <Post ort> Värmeförbrukningsplats <Kundnummer> - <Värmeförbrukningsplatsens namn> <Värmeförbrukningsplatsens gatuadress> <Postnummer> <Post ort> Uppgifter om byggnaden Byggnadstyp ********* Antal byggnader ** st. Byggnadsår **** Antal bostäder ** st. Uppvärmd byggnadsvolym ***** m 3 Antal invånare ** st. Uppvärmd nettoarea ***** m 2 Antal affärslokaler ** st. Avtalad effekt **** kw Fjärrvärmekostnader år 2012 (inkl. moms 23 %) Effektavgift ****,** Medelpriset för effektavgift **,** /MWh Energiavgift ****,** Medelpriset för energiavgifter **,** /MWh Sammanlagt ****,** Medelpriset för fjärrvärme **,** /MWh Nyckeltal för fjärrvärmeförbrukning år 2012 Värmeförbrukningen per byggnadskubikmeter **,* kwh/m 3 Värmeindex (normalårskorrigerad) **,* kwh/m 3 Värmeindex i referensgrupp **,* kwh/m 3 Fjärrvärmeförbrukningen Faktisk fjärrvärmeförbrukning MWh/år Temperaturkorrigerad fjärrvärmeförbrukning MWh/år MWh 491,2 562,8 455,1 481, MWh Tips Här kan du tillägga vinkar om åtgärder för förbättrad energieffektivitet Extrainformation Här kan du tillägga kontaktuppgifter för sådana aktörer som ger råd för förbättrad energieffektivitetet. Kontakuppgifter

20 Energiateollisuus ry Fredrikinkatu B, Helsinki Puhelin: (09) , faksi: (09)

Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen

Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen Rakennusten energiatodistus ja sen E-luvun laskenta 1.6.2013 alkaen TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Tältä ET näyttää.. Tällöin energiatodistus tarvitaan.. 1. rakennusta tai sen osaa taikka niiden

Lisätiedot

PILOTOINNIN TULOSRAPORTTI

PILOTOINNIN TULOSRAPORTTI Green Building Partners Oy Kutomotie 16 00380 Helsinki FINLAND PILOTOINNIN TULOSRAPORTTI P0106-100A Rakennusten elinkaarimittareiden pilotointi Green Building Council Finland ry Page 2 / 31 ESIPUHE Tässä

Lisätiedot

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Pientalon energiatodistuksen kehittäminen Ympäristöministeriön työryhmän loppuraportti 12.3.2015 Tiivistelma Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä säädetään vähimmäisvaatimukset rakennusten energiatodistuksille.

Lisätiedot

Energiatodistukset käytännössä

Energiatodistukset käytännössä Energiatodistukset käytännössä Petri Pylsy, DI Energia-asiantuntija, Suomen Kiinteistöliitto ry petri.pylsy@kiinteistöliitto.fi Mauri Marttila, YTM Tutkimusjohtaja, Suomen Kiinteistöliitto ry mauri.marttila@kiinteistöliitto.fi

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN

ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 176/2013 3 Liite 1 ENERGIATODISTUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUKSEN (E-LUVUN) MÄÄRITTÄMINEN 1 Kokonaisenergiankulutuksen eli E-luvun laskenta Rakennuksen tai sen osan kokonaisenergiankulutus eli E-luku lasketaan

Lisätiedot

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA

ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN KIINTEISTÖPALVELUALALLA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 63 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 63 Espoo 2006 TKK-RTA-S63 ENERGIANHALLINTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO

N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO N:o 765 3615 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO Liite 1 Energiatodistuksessa energiatehokkuusluvun luokitteluasteikkona käytetään tässä liitteessä esitettyä rakennuksen käyttötarkoituksen 1) perusteella

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Pelastusjohtajan 5.1.2015 hyväksymä VALVONTASUUNNITELMA 2015 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen

Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Rakennusten automaation vaikutus energiatehokkuuteen Perusteet ja opas YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne tai teollisuus kuluttaa. Rakennuksissa

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

Kaukolämmön laadukas asiakaspalveluketju

Kaukolämmön laadukas asiakaspalveluketju Kaukolämmön laadukas asiakaspalveluketju Raportti M5/02 Suomen Kaukolämpö ry ISSN 1239-2707 Viite: Sky-kansio 5/2 Kaukolämmön laadukas asiakaspalveluketju Raportti M5/02 Suomen Kaukolämpö ry RAPORTTI

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Etelä-Savon Energia Oy - Loppuraportti Pöyry Management Consulting Oy 30.6.2011 SISÄLTÖ 1. Tausta 2. Kaukolämmön nykytila Mikkelissä 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET 31.3.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen, Lassi Loisa, Anni Tyni FInZEB

Lisätiedot

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio

Turun kaupunki 2003. Turun kaupunkiorganisaatio Turun kaupunki 2003 VÄESTÖ Vuodenvaihde 2003/2002 Asukasluku* 174 618 ruotsinkielisiä % 5,2 ulkomaiden kansalaisia % 4,4 * Turun seudulla asukkaita on runsaat 289 000 PINTA-ALA Kaupungin pinta-ala, km

Lisätiedot

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011

Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 Tutkimusraportti 26.2.2013 Johdanto... 7 1.1 Tutkimuksen tausta... 7 1.2 Tutkimuksen tavoitteet... 7 1.3 Tutkimusraportin rakenne ja tulosten hyödyntäminen... 8 2 Menetelmät

Lisätiedot

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN Julkaisija: Sähkötieto ry. Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry. Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUKSEN SÄHKÖ- VERKON JA

Lisätiedot

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009

Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Sitran selvityksiä 4 Suomen energianeuvonnan tilanne ja toimijat helmikuussa 2009 Kirsti Kärkkäinen, Ideapoiju Oy Sitran selvityksiä 4 2 Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Yhteenveto... 4 3. Toimintaympäristössä

Lisätiedot

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS

UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro UUDELY/0003/05.02.09/2014 UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS Mäntsälän kunta Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AJT,

Lisätiedot

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0208/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 5.11.2012 Katselmuksen tilaaja: Padasjoen kunta Padasjoen kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

PK-yritysten energiaopas

PK-yritysten energiaopas PK-yritysten energiaopas 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ISBN 951-9148-96-5 2 PK-yritysten energiaopas Esipuhe Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi

Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Energiatehokkaan kiinteistön ohjaus, valvonta ja raportointi Teksti ja kuvat: Veijo Piikkilä, Janne Rasi, Toivo Sahlstén Johdanto Kiinteistöautomaatio on kiinteistön käytöstä vastaavan organisaation keskeinen

Lisätiedot

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet

Keskitetyn lämmöntuotannon kehittämismahdollisuudet Aalto yliopisto Teknillinen korkeakoulu Lahden keskus IMMU Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään Tavoitteiden ja soveltamisalan määrittely Inventaarioanalyysi Vaikutusarviointi Tulosten tulkinta

Lisätiedot

Energian tosiaikainen seurantapalvelu Web-Keruu

Energian tosiaikainen seurantapalvelu Web-Keruu Energian tosiaikainen seurantapalvelu Web-Keruu Ari Serkkola Aalto-yliopisto Jan Nyman, Kary Främling, André Kaustell STOK - Sähköisen talotekniikan osaamisja kehittämiskeskus, Posintra Oy Ari Serkkola,

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Julkaisu K1/2013 Kaukolämpö Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet julkaisu K1/2013 Energiateollisuus ry 2013 ISBN 978-952-5615-41-8 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen Anssi Seppälä Petri Trygg Enease Oy Tietäjäntie 2 02130 Espoo www.enease.fi (09) 454 00550 2011 1/32 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot