sivu SISÄLLYSLUETTELO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sivu SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS 2009

2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin organisaatio Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio Yleinen taloudellinen kehitys 8 Itä-Uudenmaan talousalueen kehitys 9 Porvoon kaupungin taloudellinen ja toiminnan kehitys 9 Liikelaitos Porvoon Veden toiminta 10 Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden toiminta 11 Merkittäviä tapahtumia tilikauden aikana 11 Tilinpäätöksen vaikutus vuoden talousarvioon ja tulevan kehityksen ennuste Kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tulos 15 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahoitus 17 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut 19 Tase ja sen tunnusluvut Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 24 Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut 24 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 26 Konsernitase ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely 30 Kaupunginhallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelemiseksi TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talousarvion toteutuminen toimialoittain 31 Talousarvion toteutuminen toimialoittain, tuloslaskelma Yleishallinto Talousarvion toteutuminen valtuuston sitovuustasolla Talousarvion toteutuminen tehtäväalueittain Yleishallinto Talousarvion toteutuminen Sosiaali- ja terveystoimi Talousarvion toteutuminen valtuuston sitovuustasolla Talousarvion toteutuminen tehtäväalueittain Sosiaali- ja terveystoimi Talousarvion toteutuminen Sivistystoimi Talousarvion toteutuminen valtuuston sitovuustasolla Talousarvion toteutuminen tehtäväalueittain Sivistystoimi Talousarvion toteutuminen Tekninen ja ympäristötoimi Talousarvion toteutuminen valtuuston sitovuustasolla 64

3 4.2. Talousarvion toteutuminen tehtäväalueittain Tekninen ja ympäristötoimi Talousarvion toteutuminen Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Talousarvion toteutuminen valtuuston sitovuustasolla Talousarvion toteutuminen tehtäväalueittain Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Talousarvion toteutuminen Liikelaitosten tavoitteiden toteutuminen Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Tuloslaskelman toteutuminen 80 Verotulojen erittely 81 Valtionosuuksien erittely Investointien toteutuminen Investoinnit Talousarvion toteutuminen valtuuston sitovuustasolla Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 85 Taulukko investoinnit Rahoitusosan toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1 Tuloslaskelma vv ja Rahoituslaskelma vv ja Tase vv ja Konsernilaskelmat 93 Konsernituloslaskelma vv ja Konsernin rahoituslaskelma vv ja Konserni tase vv ja TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 96 Porvoon kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 96 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 96 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 98 Tasetta koskevat liitetiedot, vastaavaa 101 Tasetta koskevat liitetiedot, vastattavaa 105 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 107 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 108 Luettelo kirjanpitokirjoista 109 Allekirjoitukset 110 Tilinpäätösmerkintä 110 LIITE Liikelaitos Porvoon veden toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos 2009 Kaupungin yksiköt yhteenlaskettuna

4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus Vuoden 2009 toimintaa leimasi nopeasti edennyt maailmantalouden rahoituskriisi ja sitä seurannut taloudellinen taantuma, joka vaikutti olennaisesti myös Porvoon kaupungin toimintaan ja talouteen. Taloustilanteen muututtua nopeasti olennaisesti huonompaan suuntaan jouduttiin myös vain muutamia kuukausia vanhan kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen perusteita arvioimaan välittömästi uudelleen. Kaupungin verotuloihin syntyväksi arvioitua vajausta päätettiin korjata erityisellä talouden tasapainottamisohjelmalla, jonka mukaan talousarvion käyttömenoja vähennettiin yhteensä 6 miljoonalla eurolla ja investointeja siirrettiin seuraavalle vuodelle 6,8 miljoonalla eurolla. Osana välittömiä sopeutustoimenpiteitä kaupunginhallitus päätti myös henkilöstömenoja koskevien yhteistoimintaneuvottelujen kariuduttua koko henkilöstöä koskevista lomautuksista. Nopeasti suunnitellut säästöt toteutuivat pääsääntöisesti arvioidulla tavalla. Merkittävä osa loppuvuonna talousarvioon hyväksytyistä ylityksistä tai tulovajauksista oli luonteeltaan sellaisia, joihin ei kaupungin toimenpitein voitu merkittävällä tavalla vaikuttaa. Toimintatuotot ilman liikelaitoksia olivat 89,1 miljoonaa euroa, mikä oli 0,7 miljoonaa enemmän kuin hyväksytyssä talousarviossa. Myyntituloja kertyi noin 2,5 miljoonaa euroa arvioitua enemmän. Tukia ja avustuksia saatiin noin 1 miljoona arvioitua enemmän. Muiden toimintatuottojen ryhmässä omaisuuden myyntitulot sen sijaan jäivät lähes 4 miljoonaa euroa alle talousarvion, joka oli suoraa seurausta voimakkaasti heikentyneestä yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Toimintatuotot laskivat edellisestä vuodesta noin 2 miljoonaa euroa, kun sisäisen vuokran muutosten vaikutukset jätetään huomioimatta. Kaupungin toimintakulut ilman liikelaitoksia olivat 303,1 miljoonaa euroa. Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset säästöt kohdistuivat erityisesti toimintakuluihin, jotka jäivät kokonaisuutena 6,3 miljoonaa euroa talousarviota pienemmiksi. Suurimmat säästöt syntyivät henkilöstökuluissa ja materiaalihankinnoissa. Toimintakulut pysyivät vuoden 2008 tasolla ilman sisäisen vuokran muutosten vaikutuksia. Verotuloja saatiin183,9 miljoonaa euroa, mikä oli 21 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa ja 3 miljoonaa vähemmän kuin vuonna Verotulojen lasku oli -1,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Yhtenä keskeisistä syistä talouden sopeuttamisen akuuttiin tarpeeseen oli kaupungin saamien yhteisöverotulojen romahtamien. Yhteisöverojen jako-osuuden kuntien kannalta myönteisestä muutoksesta huolimatta yhteisöveroja kertyi vain 18,4 miljoonaa, mikä oli peräti 11,7 miljoonaa vähemmän kuin hyväksytyssä talousarviossa. Kaupungin kannalta keskeisen kunnallisveron tuotto oli 158,7 miljoonaa euroa, mikä oli 8 miljoonaa arvioitua pienempi. Kunnallisverotulo kasvoi edellisestä vuodesta vain 2,8 prosenttia, vaikka kunnallisveroveroprosenttia korotettiin vuodelle 2009 puolella prosenttiyksiköllä. 1

5 Kaupungin vuosikate ilman liikelaitoksia on 9,1 miljoonaa euroa ja liikelaitokset mukaan lukien 11,4 milj. euroa. Kaupungin lainakanta vuoden lopussa oli 151,9 miljoonaa euroa ja lainamäärä asukasta kohti euroa. Lainamäärä on huomattavan suuri verrattuna Suomen kuntien keskiarvoon, joka ennakkotiedon mukaan on euroa. Koko kaupunkikonsernin lainakanta oli 274,9 miljoonaa euroa, mikä on euroa asukasta kohti. Konsernin lainamäärä kasvoi yhteensä 30 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Yleisesti ottaen voidaan todeta, kaupunki saavutti taloudellisessa mielessä vuoden 2009 osalta selkeästi ennakkoarviota paremman tuloksen. Erityisesti kaupungin henkilökunnan ansiokas toiminta niukkenevien taloudellisten resurssien ja kasvavien palvelutarpeiden ristipaineessa on huomionarvoista. Kaupungin talouden suurimmiksi haasteiksi niin vuoden 2009 kuin seuraavien vuosienkin osalta voidaan mainita käyttötalouden kustannustason pysyvä alentaminen, velkaantumisen pysäyttäminen ja verorahoituksen riittämättömyys kohtuullisen investointitason ylläpitämiseen. Talouden epätasapaino on kärjistynyt suhdannetaantuman aikana ja taantumasta syntynyttä vajetta joudutaan korjaamaan useita vuosia. Taloudellisen epätasapainon lisäksi kaupungin erityisenä haasteena tulee olemaan väestön ikääntyminen ja siitä johtuvat muutokset niin palvelujen tarjonnassa kuin kysynnässä. Tilanteen korjaamiseksi on valmisteltu lyhyen aikavälin strategiaohjelma vuosiksi Strategian täytäntöönpano tulee edellyttämään merkittäviä rakenteellisia toimenpiteitä koko kaupungin palvelutuotannossa. Muutokset tulevat kohdistumaan myös rakennettuun ympäristöön investointeihin käytettävän määrärahan supistumisen kautta. Kunnallistalouden haasteellisesta tilanteesta huolimatta on avoimella sektorilla nähtävissä positiivisia kasvun merkkejä ja kaupungin elinkeinoelämän perusteet ovat taantuman jälkeenkin kunnossa. Myös yleisen uudisrakentamisen arvioidaan käynnistyvän uudelleen vuoden 2010 aikana. Porvoolla on edessään haasteelliset vuodet niin toiminnan kuin taloudenkin sopeuttamisen kautta. Jukka-Pekka Ujula Kaupunginjohtaja 2

6 1.2 Kaupungin organisaatio Kaupunginvaltuustoon kuuluu 51 jäsentä. Puheenjohtajana toimi vuonna 2009 Mikaela Nylander (RKP), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Matti Valasti (SDP) ja toisena varapuheenjohtajana Marja Järvinen (KOK). Kaupunginvaltuuston voimasuhteet vuosina : Ruotsalainen kansanpuolue r.p. 16 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p. 14 Kansallinen Kokoomus r.p. 8 Perussuomalaiset r.p. 5 Vihreä liitto r.p. 5 Suomen Keskusta r.p. 2 Vasemmistoliitto 1 Kaupunginhallitukseen kuuluu 13 jäsentä. Puheenjohtajana toimi vuonna 2009 Kaj Bärlund (SDP) (vj Christer Björkstrand), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Stig Bäcklund (RKP) (vj Bo-Johan Johansson) ja toisena varapuheenjohtajana Jarmo Grönman (KOK) (vj Markku Välimäki). Muut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet olivat: jäsen varajäsen RKP Bernhard Edgren Rainer Busk Lars Schmidt Susanne Ahlqvist Bodil Lund Kristel Pynnönen Christel Raunio Janette Englund SDP Jaakko Jalonen Tapani Eskola Marianne Korpi Riikka Nykänen Tarja Tohka Mirja Suhonen KOK Minnamaija Mattila-Savikko Perttu Tuomaala Vihreät Åsa Nystedt Lotta Hällström (sitout.) PS Vesa Koskivuo (sitout.) Juha Elo (sitout.) Kaupunginjohtaja oli esittelijänä kaupunginhallituksessa ja apulaiskaupunginjohtaja oli esittelijänä kaupunginhallituksen käsitellessä kehittämisjaoston valmistelemia asioita. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto avustaa kaupunginhallitusta henkilöstöhallintokysymysten käsittelyssä. Jaostoon kuuluu seitsemän jäsentä. Jaoston puheenjohtajana on vuonna 2009 toiminut Stig Bäcklund (RKP). Kaupunginhallituksen talousjaosto avustaa kaupunginhallitusta taloussuunnittelussa, toiminnan ja talouden pitkän aikavälin suunnittelussa sekä hallinnon kehittämisessä. Jaostoon kuuluu seitsemän jäsentä. Puheenjohtajana on vuonna 2009 toiminut Kaj Bärlund (SDP). Kaupunginhallituksen kehittämisjaosto toimii kaupunginhallituksen apuna. Se valmistelee kaupungin kokonaisstrategian ja seuraa sen toteutusta. Jaosto seuraa ja tekee kehittämisesityksiä koskien kaupungin ja konsernin hallinnon yleistä organisointia. Jaoston toimialaan kuuluvat elinkeinoasioiden kehittäminen ja asuntopolitiikka sekä niihin liittyen yleiskaavan perusteiden ja keskeisten mitoitusperusteiden sekä maapoliittisten linjausten valmistelu kaupunginhallitukselle. Toimialana on lisäksi aluepolitiikka ja seudullinen yhteistyö sekä maakuntakaavoituksen seuranta. Jaostoon kuuluu seitsemän jäsentä. Puheenjohtajana on vuonna 2009 toiminut Bernhard Edgren (RKP). 3

7 Tarkastuslautakuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä. Puheenjohtajana toimi Teemu Tenhonen (SDP) (vj Jussi Sairanen) ja varapuheenjohtajana Jari Oksanen (Vihreät) (vj Annukka Laaksonen). Muut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet olivat: jäsen Simon Ådahl Maria Paavola Eivor Karlsson Arto Lahti Annamari Pitkänen Pontus Palmqvist Susan Öhman varajäsen Hans Högström Hans-Ole Carlsen Anja Laitimo-Strengell Paula Seppälä Sari Gustafsson Tapio Patrakka Joni Hägg Ammattitarkastuksen tekee Oy Audiator Ab. Vastuullisena tilintarkastajana toimi Juhani Liski, JHTT. Häntä avustivat Dan Lindroos, JHTT, Marja-Liisa Ylitalo, JHTT, CIA ja tilintarkastaja Riitta Havanka. Yleishallinnon johtavat viranhaltijat ovat vuonna 2009 olleet: Kaupunginjohtaja Marcus Henricson asti Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula alkaen Apulaiskaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula asti Apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz Hallintojohtaja Outi Lumijärvi Talousjohtaja Raija Vaniala Henkilöstöjohtaja Tom Jokinen saakka ja vt henkilöstöjohtaja Orvokki Möller 15.8 alkaen. Tilikauden aikana toimineet tilivelvolliset toimielimet sekä tehtäväalueiden johtavat tilivelvolliset viranhaltijat ovat olleet: Sosiaali ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsen varajäsen Christer Björkstrand, pj. Dennis Odell Mats Blomqvist, vpj Carl-Gustaf Aminoff Tapani Eskola Markku Aaltovirta Johan Sandberg Bastret Dushi Paula Ojala-Ruuth Marita Järvinen Susanne Ahlqvist Anne Grönqvist Marcus Roos Juha-Pekka Tyni Anni Himanka Marianne Falck-Hvilstafeldt Hilkka Piipponen Anna Granfelt Lotta Hällström Leila Nurmilaakso Vesa Miettinen Mauri Rasinkoski Toimiala johtaja, vt sosiaali- ja terveysjohtaja Pekka Hosia asti ja Marith Kullström alkaen Tehtäväaluepäälliköt: Vanhuspalvelut, vanhustyön johtaja Marlit Backman Sosiaalityö, sosiaalityön johtaja Maria Andersson Terveyspalvelut, johtava lääkäri Pekka Hosia Sisäiset palvelut, hallintopäällikkö Marith Kullström asti, vs. hallintopäällikkö Anders Backström ajalle ja vs hallintopäällikkö Pia Nurme alkaen. 4

8 Sivistystoimi Sivistyslautakunta jäsen varajäsen Ulf Backman, pj Tobias Karlsson Sari Gustafsson, vpj Tuula Martin Paavo Östberg Dan Stenbäck Karl af Hällström Mats Fontell Raija Tölkkö Riitta Katisko Jessica Bremer Sandra Eerola Kasperi Laine Veikko Häkkinen Juha Jokinen Jorma Kiljunen Kristel Pynnönen Ann Sandelin Jari Oksanen asti Jouni Susi asti Jouni Susi alkaen Kaija-Riitta Iivonen Siv Rehnström Toimialan johtaja, sivistysjohtaja Hilding Mattsson Tehtäväaluepäälliköt: Sivistystoimen johto, sivistysjohtaja Hilding Mattsson Suomenkielinen koulutustoimi, vt. koulutusjohtaja Jari Kettunen Ruotsinkielinen koulutustoimi, vs. koulutusjohtaja Rikard Lindström Lasten päivähoito, päivähoidon johtaja Leila Nyberg Kirjastotoimi, kirjastotoimen johtaja Terttu Lehtola Kulttuuritoimi, kulttuuritoimen johtaja Susann Hartman Liikuntatoimi, liikuntoimen johtaja Per Högström Nuorisotoimi, nuorisotoimen johtaja Tuija Öberg Tekninen ja ympäristötoimi Kaavoitus- ja rakennuslautakunta jäsen varajäsen Bo-Johan Johansson, pj Johan Sandberg Tom Ingelin, vpj Matti Haapakoski Riitta Ahola Heli Heiskanen Rainer Busk Stefan Sveholm Teemu Tenhonen Marko Stade Janette Englund Anne Sjöström Petri Peltonen Eero Henttala Marie Allen Maj-Louise Wilkman Hilkka Knuuttila Raisa-Liisa Moilanen Lauri Rissanen Leena Lähteenoja-Berg Sira-Liisa Martniku Juha Elo Tekninen lautakunta jäsen Torolf Bergström, pj Olof Blomqvist, vpj Jyrki Timonen Anders Rosengren Mirja Suhonen Marie Allen Markku Välimäki Outi Lankia Åsa Nystedt varajäsen Ove Blomqvist Ulf Backman Heikki Lappalainen Christina Träskelin Leena Kinnunen Susanne Ahlqvist Otto Oksanen Hanna Martikainen Anu Akkanen 5

9 Juha Elo Kirsti Sund Mikael Stjernberg Kirsi Lampinen Ympäristönsuojelulautakunta jäsen varajäsen Harri Kari pj Lasse Lehtinen Stefan Skog, vpj Timo Rajakaltio Timo Muhonen Juha-Pekka Siltala Marja Nurme Hilu Kangas-Ranta Eila Kohonen Eila Anttonen Catharina von Schoultz Maria Paavola Silja Kollanus Hilkka Reinivuo Bernt Olin Mats Fontell Anna Lepistö Kaisa Leka Veijo Eskelinen Sauli Muhonen Elisabeth Svaetichin Sandra Eerola Toimialan johtaja, tekninen ja ympäristöjohtaja Matti Arvinen saakka, tekninen ja ympäristöjohtaja Maarit Ståhlberg alkaen. Tehtäväaluepäälliköt: Tilakeskus, tilakeskuksen päällikkö Börje Boström Katuosasto, kaupungininsinööri Risto Lindblad Kaupunkisuunnittelu, kaupunkisuunnittelupäällikkö Eero Löytönen Kiinteistö- ja mittaustoimi, vt. kiinteistöpäällikkö Terhi Pöllänen Rakennusvalvonta, rakennusvalvontapäällikkö Ulf Blomberg Ympäristönsuojelu, ympäristönsuojelupäällikkö Jukka Palmgren Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunta kunta jäsen varajäsen Porvoo Stig Bäcklund, pj Susanne Ahlqvist Ruotsinpyhtää Markku Paakkarinen, vpj Merja Grönberg Askola Risto Mattila Marjukka Kalilainen Lapinjärvi Marketta Takkala Hannu Fabritius Liljandal Alice Holmsten Jens Rinne Loviisa Ismo Kokko Camilla Antas Myrskylä Marjut Helske Lasse Virén Pernaja Mats Lobbas Birgit Lindfors Porvoo Matti Haapakoski Juha Westerlund Pukkila Minna Järvenpää Petra Kosonen Sipoo Inger Sjöholm Rolf Björkell Pelastuslaitos, pelastusjohtaja Olavi Liljemark Tehtäväaluepäällikkö: Sairaankuljetus ja valvomo, pelastuspäällikkö Peter Johansson Liikelaitos Porvoon vesi Liikelaitos Porvoon veden johtokunta jäsen varajäsen Juha Muhonen, pj Jorma Salopelto Hans Högström, vpj Anja Laitimo-Strengell Anne Sjöström Bo-Johan Johansson Ove Blomqvist Torolf Bergström Anita Spring Sirpa Hopeamaa 6

10 Vesilaitoksen johtaja Karl-Gustav Björkell Kuninkaantien työterveys liikelaitos Kuninkaantien työterveys liikelaitoksen johtokunta kunta jäsen varajäsen Porvoo Perttu Tuomaala, pj Taru Tujunen Porvoo Matti Nuutti, vpj Jaakko Jalonen Porvoo Gunilla Backman Rainer Busk Sipoo Anna Hyyske Ari Oksanen Sipoo Bengt Wiik Camilla Weckström Kuninkaantien työterveyden toimitusjohtaja Eija Orpana Muu luottamushenkilö- sekä viranhaltijaorganisaatio käy ilmi pääpiirteissään seuraavista kaavoista: Luottamushenkilöorganisaatio 7

11 1.2.2 Viranhaltijaorganisaatio Yleinen taloudellinen kehitys Suomen bruttokansantuote supistui 7,8 % vuonna Lasku oli vuositasolla suurempi kuin kertaakaan vuoden 1918 jälkeen. Bruttokansantuote oli viime vuonna 171 miljardia euroa. Suomen vienti supistui lähes neljänneksen. Investoinnit vähenivät yli 13 prosenttia ja yksityinen kulutus 2 prosenttia. Julkinen kulutus kasvoi 0,7 prosenttia. Tuonti väheni 22 prosenttia ja myös varastot supistuivat. Yritysten toimintaylijäämä pienentyi laman takia 39 prosenttia. Julkisyhteisöjen rahoitusasema kääntyi alijäämäiseksi, alijäämä oli viime vuonna 4,1 miljardia euroa. Kuluttajahintojen kasvu oli 0 % ja keskimääräinen työttömyysaste 8,2 %. Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat keskimäärin yhden prosentin. Palkkatulot vähenivät yhden prosentin ansiotason noususta huolimatta, koska työttömyys kasvoi. Sosiaalietuudet kasvoivat 6,6 prosenttia. Talouden jyrkkä alamäki päättyi jo kesällä, mutta kokonaistuotanto pysyi kuitenkin vielä paikallaan vuoden toisella puoliskolla. Suhdanneodotukset ovat parantuneet. Silti työttömyysasteen uskotaan nousevan 10 prosenttiin vuonna Kuntasektorin verotulot kasvoivat ennakkotietojen mukaan 0,4 %. Lama vaikutti voimakkaimmin suurten kaupunkien ja vientivetoisten kuntien talouteen. Pienempien kuntien talous on vielä pysynyt keskimäärin edellisen vuoden tasolla. Kuntien yhteisövero-osuuden määräaikainen korotus helpotti vähän tilannetta. Kuntien vuosikatteet heikkenivät ennakkotietojen mukaan 24 %. Vuosikate jäi negatiiviseksi 25 kunnassa, eli tulot eivät riittäneet toiminta- ja rahoitusmenojen kattamiseen eivätkä pääomakustannuksiin. 8

12 Kuntien lainakanta on kasvanut kaikenkokoisissa kunnissa. Tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan Manner-Suomen kunnilla oli viime vuonna lainaa euroa asukasta kohti. Edellisvuonna lainaa oli euroa ja vuonna 2007 yhteensä euroa asukasta kohti. Itä-Uudenmaan talousalueen kehitys Itä-Uudenmaan asukasluku oli ennakkotiedon mukaan vuoden 2009 lopussa asukasta. Alueen väestönkasvu oli 623 henkilöä vuodessa eli 0,7 %. Porvoon seudun kuntien asukasmäärä oli asukasta ja Loviisan seudun kuntien asukasmäärä asukasta. Itä-Uudenmaan alueen väestönkasvu keskittyi lähes kokonaan Porvoon seudun kuntiin. Porvoon kaupungin asukasmäärä oli ennakkotiedon mukaan asukasta. Porvoon osuus koko Itä-Uudenmaan väestöstä on noin 52 %. Porvoon asukasmäärä kasvoi 353 hengellä eli 0,7 %. Asukasmäärän kasvu johtuu pääosin syntyvyyden enemmyydestä, mutta myös kuntien välisestä muuttovoitosta ja maahanmuutosta. Itä-Uudenmaan työttömyysaste oli vuoden 2009 lopussa 8,3 % ja Porvoossa 8,9 %. Porvoossa oli vuoden vaihteessa työttömänä 2197 henkilöä. Työttömien määrän kasvu vuoden aikana oli 658 henkilöä. Porvoon kaupungin toiminnan ja talouden kehitys Kaupungin vuoden 2009 tilinpäätös osoittaa 3,2 miljoonan euron alijäämää ennen varaus- ja rahastosiirtoja. Vuoden 2009 toimintaa leimasi nopeasti edennyt maailmantalouden rahoituskriisi ja talouslama. Taloustilanteen muututtua yhtäkkiä myös talousarvion rahoituksen perusteet jouduttiin tarkistamaan ja arvioimaan uudelleen. Tammikuussa kaupunginhallitukselle esiteltiin uudet verotuloarviot, jotka olivat noin 30 miljoonaa euroa pienemmät kuin talousarviossa. Tulojen ja menojen epätasapainoa päätettiin korjata talouden tasapainottamisohjelmalla, joka käsiteltiin kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Talouden tasapainottamisohjelman mukaan talousarvion käyttömenoja vähennettiin 6 miljoonaa euroa ja investointeja siirrettiin seuraavalle vuodelle 6,8 miljoonaa euroa. Henkilöstöjärjestöjen kanssa neuvoteltiin erilaisista tavoista vähentää henkilöstömenoja. Neuvotteluissa ei kuitenkaan syntynyt tulosta, jonka kaikki järjestöt olisivat voineet hyväksyä. Tästä syystä koko henkilöstö päätettiin lomauttaa 7-14 päiväksi. Lomautusten henkilöstömenoja vähentävä vaikutus oli 3,3 miljoonaa euroa. Henkilöstömenoihin vaikutettiin myös täyttölupamenettelyn käyttöön ottamisella. Säästötoimenpiteistä syntyi kokonaisuutena noin 16 miljoonan euron säästöt. Säästöjen lisäksi kaupungin lainanottoa lisättiin talousarvioon merkitystä vielä 12 miljoonaa euroa. Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset säästöt toteutuivat. Talousarvioon hyväksyttiin kuitenkin muista syistä johtuvia määrärahaylityksiä ja tulovajauksia. Toimintatuotot ilman liikelaitoksia olivat 89,1 miljoonaa euroa, mikä on 0,7 miljoonaa enemmän kuin talousarviossa. Myyntituloja kertyi noin 2,5 miljoonaa euroa arvioitua enemmän. Tukia ja avustuksia saatiin noin miljoona arvioitua enemmän. Omaisuuden myyntitulot sen sijaan jäivät lähes 4 miljoonaa euroa alle talousarvion. Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset säästöt kohdistuivat erityisesti toimintakuluihin, jotka jäivät kokonaisuutena 6,3 miljoonaa euroa talousarviota pienemmiksi. 9

13 Suurimmat säästöt syntyivät henkilöstökuluissa ja materiaalihankinnoissa. Toimintatuottojen ja toimintakulujen välinen erotus eli toimintakate ilman liikelaitoksia oli -214 miljoonaa euroa, mikä on 7 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa. Vuonna 2008 toimintakate oli lähes samalla tasolla eli -212 miljoonaa euroa. Kaupungin vuoden 2009 talousarvio perustui 19,25 %:n tuloveroprosenttiin (18,75 % vuonna 2008) ja seuraaviin kiinteistöveroprosentteihin: yleinen kiinteistövero 0,7 %, vakituiset asuinrakennukset 0,25 %, muut asuinrakennukset 0,8 %, yleishyödylliset yhteisöt 0,0 % ja voimalaitosrakennukset 2,5 % (samat kuin vuonna 2008). Verotuloja saatiin183,9 miljoonaa euroa, mikä oli 21 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa ja 3 miljoonaa vähemmän kuin vuonna Kunnallisveron tuotto oli 158,7 miljoonaa euroa, mikä oli 8 miljoonaa arvioitua pienempi. Kunnallisverotulo kasvoi edellisestä vuodesta vain 2,8 %, vaikka veroprosenttia korotettiin 0,5 %-yksikköä. Yhteisöverotulot romahtivat. Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettiin taannehtivasti vuoden alusta 22 %:sta 32 %:iin. Korotuksesta huolimatta yhteisöveroja kertyi vain 18,4 miljoonaa, mikä oli 11,7 miljoonaa vähemmän kuin budjetissa. Yhteisöveron lasku edellisestä vuodesta oli 29,3 %. Ilman kuntaosuuden korotusta yhteisövero olisi jäänyt vielä noin 6 miljoonaa pienemmäksi. Kiinteistöveron tuottoarviot perustuivat huomattavasti suurempaan kiinteistömassaan ja kiinteistöarvoihin kuin toteutunut kiinteistöverotulo. Kiinteistövero jäi miljoona euroa budjetoitua pienemmäksi. Kaupunki sai valtionosuuksia 41,7 miljoonaa euroa, mikä oli 0,5 miljoonaa euroa budjetoitua vähemmän. Valtionosuudet asukasta kohti olivat 858 euroa (775 euroa vuonna 2008). Kaupungin maksuvalmius oli hyvin kireä alkuvuonna ja koko talousarvion mukainen lainamäärä jouduttiin nostamaan jo kesäkuuhun mennessä. Talouden tasapainottamisohjelmaan sisältyi lisälainanotto, jota otettiin 11,8 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja nostettiin kaikkiaan 44 miljoonaa euroa ja vanhoja lainoja lyhennettiin 22,2 miljoonaa euroa. Kaupungin vuosikate ilman liikelaitoksia on 9,1 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna vuosikate oli 9,2 miljoonaa euroa. Toiminnan tulos ilman liikelaitoksia oli 2,7 miljoonaa alijäämää, kun talousarviossa tulokseksi arvioitiin 9,2 miljoonaa euroa ylijäämää. Ero talousarvion ja toteutuneen välillä on 11,9 miljoonaa euroa. Talousarvio oli kuitenkin laadittu voimakkaiden kasvuodotusten varaan ja perustui ylioptimistiselle verotuloarviolle. Ilman talouden tasapainottamisohjelmaa ja muita säästötoimenpiteitä tulos olisi painunut vielä merkittävästi heikommaksi. Liikelaitos Porvoon Veden toiminta Tunnunomaista vuodelle olivat toimenpiteet maaseudun viemäröintipalvelujen laajentamiseksi, sekä vedenhankinnan ja jakelun turvallisuuden parantamiseksi tähtäävien toimenpiteiden suunnittelu. Muutoin toiminta sujui normaalisti, ilman että verkostossa ti laitoksissa olisi ollut merkittäviä häiriöitä, tai asiakkaille olisi aiheutunut haittoja. Asetetut tavoitteet saavutettiin pääosin ja myös viranomaisten vaatimukset täytettiin. Toimintaa suosi myös sään pysyminen poikkeuksellisen vakaana vuoden aikana. Liitty- 10

14 neiden kiinteistöjen määrä kasvoi vuoden aikana 128:lla ja oli vuoden lopussa Kaupunginvaltuusto päätti korottaa tuloutusvaatimusta eurosta eroon. Liikevaihto, 6,7 milj. euroa, oli euroa budjetoitua pienempi. Toimintakulut olivat 3,8 milj. euroa ja investoinnit 3,4 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä oli 0,3 milj. euroa. Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden toiminta Kuninkaantien työterveys on kunnallinen liikelaitos, joka toimii Porvoon kaupungin organisaatiossa. Liikelaitos perustettiin Porvoon kaupungin ja Sipoon kunnan toimesta alkaen tuottamaan kuntien lakisääteisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia työterveyspalveluja. Liikelaitos järjestää työterveyspalveluja siinä laajuudessa kuin työnantajan kanssa tehdyn työterveyshuoltosopimuksessa on sovittu. Palvelutarjonnan perustana on hyvän työterveyshuollon työlähtöinen toteuttaminen. Taloudellinen tulos jäi heikommaksi kuin oli ennakoitu. Toimintatuottojen osalta tulos oli ennakoitu suuremmaksi kuin mitä oli mahdollista toteuttaa olemassa olevalla henkilöstöllä. Lisäksi toiminta useassa eri toimipisteessä verotti kustannustehokkuutta. Tilikauden alijäämä oli euroa. Liikelaitoksen tulevaisuuden kannalta riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja nykyisen henkilöstön jaksaminen ja työtyytyväisyys ovat kriittisiä menestyksentekijöitä. Merkittäviä tapahtumia tilikauden aikana Tärkeitä kaupunginvaltuuston käsittelemiä asioita olivat: lautakuntien ja toimielimien jäsenten valinta tilintarkastusyhteisön valinta vuosille kaupunginjohtajan valitseminen talouden tasapainottamisohjelma koulujen lakkautumispäätöksiä koski Jakarin koulua, Svartså skola, Suomenkylään koulua, Ebbo skola, Illby skola sekä Pellinge skola Taidetehtaan alueen sopimukset taidetehdashankkeen hallinto- ja liiketoimintamalli kaavamuutoksia lainatakauksia Tilinpäätöksen vaikutus seuraavan vuoden talousarvioon ja tulevan kehityksen ennuste Talouslama näkyy kuntien taloudessa verotulojen laskuna ja kuntalaisten lisääntyvänä sosiaali- ja terveystoimen palvelujen tarpeena. Taantuman jyrkin vaihe on ohi. Taantumaa seuraavan kasvun ennustetaan olevan hyvin heikkoa. Valtioiden tukitoimia puretaan, mikä tulee hidastamaan kasvua. Myös verotuksen ennustetaan kiristyvän julkisen talouden suurten alijäämien paikkaamisen vuoksi. Bruttokansantuotteen odotetaan kasvavan 1,5 % vuonna 2010 ja 2,5 % vuonna Kuitenkin työttömyys kasvaa vuonna Vuonna 2011 työttömyyden uskotaan vähenevän hieman siitä syystä, että eläköityminen supistaa työvoiman tarjontaa. Inflaatio nousee vuoden 2009 nollatasosta noin 1,5 prosenttiin vuonna 2010 ja hieman suuremmaksi vuonna Kaupungin suurimat ongelmat ovat käyttötalouden kustannustaso, velkaantuneisuus 11

15 ja verorahoituksen riittämättömyys kohtuullisen investointitason ylläpitämiseen. Talouden epätasapaino on kärjistynyt suhdannetaantuman aikana ja taantumasta syntynyttä vajetta joudutaan korjaamaan useita vuosia. Verotulot ovat kaupungin pääasiallinen tulolähde. Verotulojen kasvun pysähtyminen ja tosiasiallinen lasku useana vuonna peräkkäin johtaa talouden tasapainottamistoimenpiteistä huolimatta alijäämiin ja velkaantumisen kasvuun. Samanaikaisesti käyttötalouden kustannustaso, hinnat ja kunta-alan palkat jatkavat kasvuaan tosin aikaisempaa hitaammin. Tappiokierteen oikaiseminen edellyttää voimasta puuttumista käyttötalouden rakenteisiin ja kustannuksiin. Laman vaikutuksesta kuntapalvelujen tarve kasvaa, mutta myös väestön ikääntyminen kasvattaa palvelutarpeita. Valtion rooli tässä kehityksessä on merkittävä kuntien velvoitteiden säätäjänä ja myös valtionosuuksien rahoittajana. Kunnallisverojen korotuksilla ei syntynyttä vajetta voida kokonaan täyttää. Syntyneen epätasapainon korjaamiseksi on valmisteltu lyhyen aikavälin strategiaohjelma vuosiksi Kaupunginvaltuusto saa strategian käsiteltäväkseen maaliskuussa Kaupungin palveluksessa oleva henkilöstö Kaupungin henkilöstön määrä oli yhteensä henkilöä , lukuun sisältyy Porvoon veden 44 henkilöä ja Kuninkaantien työterveys-liikelaitoksen 22 henkilöä. Määrä on 54 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Palkat ja palkkiot olivat yhteensä 101,1 milj. euro vuonna Tämä kustannuserä ei juurikaan noussut vuoden aikana oltuaan vuonna 2008 yhteensä 100,9 milj. euroa. Tämä on tulos kaupungin aloittamista säästötoimenpiteistä. TOIMIALA Henkilökunta Palkat ja palkkiot milj muutos % muutos % Yleishallinto ,5 6,7 7,1-5,6 Sosiaali- ja terveystoimi ,8 31,7 31,4 1,0 Sivistystoimi ,2 46,7 46,2 1,1 Tekninen ja ympäristötoimi ,5 8,9 9,8-9,2 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos ,6 5,2 5,2 0,0 Porvoon Vesi ,3 1,2 1,1 9,1 Kuninkaantien työterveys 22 0,7 YHTEENSÄ ,5 101,1 100,9 0,2 Porvoon kaupungin henkilöstötilinpäätös 2009 on tilinpäätöksen liitteenä. 12

16 1.3.1 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Vuonna 2008 kaupungin johtoryhmä suoritti strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten riskien itsearvioinnin. Itsearvioinnin tuloksia hyödynnettiin vuonna 2009 toteutettaessa riskienhallinnan järjestämistä. Kaupungin riskienhallintaprosessi todettiin arvioinnissa kehittymättömäksi erityisesti palveluiden saatavuuden, häiriöttömyyden ja laadun turvaamisessa. Itse arvioinnissa ei noussut esille merkittäviä strategisia tai taloudellisia riskejä, jotka olisivat edellyttäneet välittömiä kehittämistoimenpiteitä. Toiminnallisista riskeistä merkittävimmiksi ja välittömiä kehittämistarpeita vaativiksi arvioitiin: - Henkilöstön riittävyyden varmistaminen ja avain- ja varahenkilöriskien hallitseminen erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa - Poliittisen päätöksenteon toteutuminen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti erityisesti investointihankkeissa - Oikeudellisen asiantuntemuksen hyödyntäminen sopimuksia laadittaessa - Tietoturvallisuuden riskienhallinnan menettelyiden kokonaisvaltaisuus ja riittävyys - Käyttöoikeuksien valvonnan ja poistamisen menettelyjen systemaattisuus - Konserniohjaus- ja valvonta sekä konserniyhteisöjen hallitusten jäsenten asiantuntemus - Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden riittävä varautuminen tuleviin korvausinvestointeihin Kaupunginhallitus edellytti itsearvioinnin tulosten hyödyntämistä riskienhallinnan järjestämistä toteutettaessa vuonna Kaupungin lainakannasta 51 % on sidottu 3-6 kk:n euriborkorkoon, 14 % on 3 vuoden jaksoissa kiinteitä, 34 % on koko laina-ajan kiinteitä ja 1 % on muita, mm. aravalainoja. Valuuttalainoja kaupungilla ei ole. Kaupungin luottoriski on merkittävä, omavaraisuusaste päättyneellä tilikaudella oli 41,9 % (vuonna ,1 %). Kassan riittävyys oli 27 päivää, johtuen suuresta lainanotosta. Vakuutussopimukset on kilpailutettu vuoden 2009 aikana. Sopimukset on solmittu If:in kanssa neljäksi vuodeksi eteenpäin Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Porvoon kaupungilla on voimassa olevat sisäisen valvonnan periaatteet ja ohjeet vuodelta 2001, jotka on tarkoitus päivittää vuonna Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Talousarvion ja käyttösuunnitelmien noudattamisen valvontaa toimialoilla ovat hankaloittaneet mm. tietojärjestelmien yhteensopimattomuus, jäykkyys ja niistä saatavan tiedon hyödynnettävyys. Valvontamahdollisuuksia helpotettiin vuonna 2009 ottamalla käyttöön yksinkertainen raportointijärjestelmä. Raportointijärjestelmän käyttöä jatketaan. Tietoturvaohjeen noudattamisessa on havaittu tarkennettavaa ja tiedottamista sekä koulutusta tullaan lisäämään. 13

17 Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta esitetään toimintakertomuksessa ja talousarvion toteutumisvertailussa. Yleisellä tasolla voidaan kuitenkin todeta, että tavoitteiden ja niiden saavuttamista mittaavien mittareiden asettamisessa sekä raportoinnissa on tarkennettavaa. Vuoden 2010 laadittiin raportointia ja sisäistä valvontaa helpottavaan muotoon kiinnittäen erityistä huomiota tavoitteiden asettamiseen. Toimialoilla koettiin yleisen taloustilanteen muutoksesta johtuen hankalaksi suunniteltujen tulojen saavuttaminen sekä realistisen budjetin laatiminen. Riskienhallinnan järjestäminen Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan järjestäminen aloitettiin vuonna 2008 järjestämällä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutus kaupungin laajennetulle johtoryhmälle. Lisäksi kaupungin johtoryhmä teki kokonaisvaltaisen riskienhallinnan itsearvioinnin. Kaupungin vuoden 2009 tavoitteisiin sisältyi konsernin riskienhallinnan periaatteiden laatiminen, riskienhallintajärjestelmän kehittäminen sekä merkittävimpien riskien kartoittaminen. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Sopimustoiminta Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonnassa ei toimialoilla ole havaittu puutteita. Sopimusten hallintaa ja valvontaa varten on otettu käyttöön Dynasty-järjestelmän sopimusosio. Sopimukset on pääosin viety järjestelmään ja uudet sopimukset viedään Dynastiaan. Valvonnassa ei toimialoilla ole havaittu erityisiä puutteita. Sisäisen tarkastuksen järjestäminen Sisäinen tarkastus on osa kaupungin johtamisjärjestelmää ja tukee kaupunginjohtajaa strategian toteuttamisessa. Kaupungin tarkastussäännön mukaan sisäisen tarkastuksen tehtävänä on tarkastaa ja arvioida kaupungin: - sisäisen valvonnan järjestelmiä ja riskienhallintaa - toimintoja suhteessa hyväksyttyihin päämääriin ja tavoitteisiin, lainsäädäntöön, päätöksiin ja annettuun ohjeistukseen sekä toimintojen tarkoituksenmukaisuutta, - resurssien tehokasta ja taloudellista käyttöä sekä - johtamisessa ja päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuutta. Kaupungilla oli vuonna 2009 yksi osa-aikainen sisäinen tarkastaja lukien, joka työskenteli suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa. Vuonna 2009 jatkettiin sosiaali- ja terveystoimen käyttötalouden ylityksiin (erikoissairaanhoito) kohdistuvaa sisäistä tarkastusta sekä suoritettiin muita kaupunginjohtajan määräämiä selvityksiä. 14

18 1.4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tulos Tilikauden tulokseen on yhdistelty kaupungin, pelastuslaitoksen ja liikelaitosten tulokset. Yhteenlaskettu alijäämä on 4,0 milj. euroa. Porvoon Veden tulos oli 0,3 milj. euron ylijäämä ja Kuninkaantien työterveys 0,2 milj. euron alijäämä. Tilikauden tulos esitetään tuloslaskelman muodossa. Tuloslaskelma on jaettu välituloksiin: toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli-/alijäämä. Tilikauden tulos osoittaa, kuinka hyvin tilikauden tulot riittävät vastaaviin menoihin. Tuloslaskelma ja tunnusluvut (kaupunki + pelastuslaitos + liikelaitokset) Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitusluotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Kirjanpitoerät Tilikauden yli-/alijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 18,5 19,2 Vuosikate/Poistot, % 75,0 79,4 Vuosikate, euro/asukas Asukasmäärä Toimintakate on toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus ja osoittaa kuinka suuri osuus verotuloista ja valtionosuuksista tarvitaan rahoittamaan toimintakulut. Toimintakate heikkeni 2,2 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna johtuen toimintatuottojen vähenemisestä sekä toimintakulujen kasvusta. Toimintakate asukasta kohti oli euroa ( euroa vuonna 2008). 15

19 Maksurahoituksen osuus toimintakuluista kuvataan seuraavanlaisella kaavalla: Toimintatuotot prosenteissa toimintakuluista = 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - Valmistus omaan käyttöön) Vuonna 2009 olivat toimintatuotot suhteessa toimintakuluihin laskeneet 18,5 %:iin oltuaan 19,2 % vuonna Ulkoiset tuotot vähenivät yhteensä 3,5 %. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat, talouden tasapainottamisohjelman ansiosta ainoastaan 0,2 %. Maksu- ja taksapolitiikalla voidaan vaikuttaa kaupungin palveluista maksuilla rahoitettavaan osuuteen. Vuosikate sisältää käyttötalousosan lisäksi verotulojen ja valtionosuuksien sekä rahoituserien vaikutuksen kunnan tulokseen. Vuosikate kertoo kuinka paljon tulorahoituksesta voidaan käyttää investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Tuloslaskelman vuosikatteen tulisi riittää kattamaan poistot. Vuoden 2009 vuosikate on 3,8 milj. euroa vähemmän kuin poistot. Kunnan talous on tasapainossa, jos vuosikatteella voidaan rahoittaa investoinnit. Suunnitelmapoistoja käytetään osoittamaan keskimääräinen korvausinvestointien tarve. Kasvukunnissa investointitarve on yleensä suurempi kuin poistojen määrä. Porvoossa investointitaso on ollut useiden vuosien ajan noin 2,5 3 kertaa suurempi kuin poistot. Vuosikatteen osuus poistoista oli viime vuonna 75 %. Vuosikate prosenteissa poistoista = 100 *Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset Vuosikate euro/asukas Vuosikate asukasta kohden oli vuonna euroa oltuaan vuonna euroa. Tilikauden tulos on tuottojen ja kulujen erotus tilikauden aikana. Tilikauden tuloksen jälkeen tilitetään tilinpäätöserät, jotka koostuvat poistoeristä ja tuloksen käsittelyyn tarvittavista eristä. Vuonna 2009 osoittivat tilinpäätöserät yhteensä ,84 euroa; Porvoon Veden poistoerät ,51 tuloutetaan ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen osalta poistoerä vähenee ,35 euroa. 16

20 1.4.2 Toiminnan rahoitus Tilikauden toiminnan rahoitusta tarkastellaan rahoituslaskelman ja sen perusteella laskettujen tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelma sisältää toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat, joka päättyy tilikauden rahavarojen muutokseen. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut (kaupunki + pelastuslaitos +liikelaitokset) Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen sisäiset korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 46,9 32,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 22,9 20,4 Lainanhoitokate 0,5 0,6 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä Investoinnit Investointien tulorahoitus, % = 100* Vuosikate / Omat investointien hankintamenot Investointien tulorahoituksen tunnusluku osoittaa kuinka suuri osa omien investointien hankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella. Kun tunnusluku vähennetään sadas- 17

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017

Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Pohjois- Savon kun/en /linpäätökset v. 2016 Lähde: Kysely Pohjois- Savon kunnilta, huh9kuu 2017 Maakunnan - toimintatuotot 376,3 milj., kasvoivat 1,1 % edellisvuodesta - verotulot 883,5 milj. euroa, vähenivät

Lisätiedot