Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (55)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)"

Transkriptio

1 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (55) Yhtymähallitus Aika klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 7 3 Asioiden käsittelyjärjestys 8 4 Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tarkastus ja nähtävilläolo saakka 5 Kuukausiraportti 10 6 Kuntayhtymän jäsenkunnilta vuokrattujen toimitilojen vuokrasopimukset Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun bruttotulorajojen korottaminen kansaneläkeindeksin mukaan 8 Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiön ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän välinen palvelusopimus 9 Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset vuonna 2015 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä 10 Savon Vammaisasuntosäätiön asumis- ja päivätoimintapalvelujen ostopalvelusopimus ja hinnat vuodelle Perheneuvolan, lasten psykiatrisen poliklinikan ja nuorten psykiatrisen poliklinikan lääkäripalvelujen kilpailutus 12 Työaikamuodon muuttaminen Paikallissopimus terveyskeskuslääkäreiden erillislisästä Terveysjohtajan virka Avovastaanottojen päällikön virka Perhekeskuspäällikön virka Yhtymävaltuuston ja kokousten täytäntöönpanot 18 Toimitusjohtajan asiat Muut asiat Tiedoksiannot Yhtymähallituksen kokouspaikan ja -ajan määrääminen saakka

2 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (55) Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Korolainen Kauko Puheenjohtaja Poissa klo ajan Hentilä Leo Jäsen Juuti Satu Jäsen Kauppinen Matti Jäsen Poissa klo ajan Koivunurmi Helena Jäsen Laitinen Pirjo Jäsen Poissa klo ajan Luttinen Helka Jäsen Poissa klo ajan Mustonen Mikko Jäsen Poistui klo aikana Rytkönen Pirkko Jäsen Tenhunen Jouko Jäsen Poissa klo ajan Toppinen Jouni Jäsen Poissa klo ajan Ruotsalainen Markku Varajäsen Poissa klo ajan Kekkonen Anne Varajäsen Laukkanen Allan Varajäsen Toivanen Sisko Varajäsen Saapui klo aikana Poissa Happonen Suvi Jäsen Kärkkäinen Ilpo Jäsen Pikkarainen Rauno Varapuheenjohtaja Väisänen Eero Jäsen Muut Pitkänen Pertti valtuuston pj Miettinen Ulla valtuuston varapj Poissa klo ajan Pekkanen Leila Esittelijä Kärkkäinen Seija Hyvinvointijohtaja Poissa klo ajan Mikkonen Anne Hoito- ja hoivajohtaja Niemeläinen Janne Hallintojohtaja Poistui klo aikana Forsberg Janne Vs. terveysjohtaja Poissa klo ajan Talasterä Tommi Talousjohtaja Kauppinen Virpi Pöytäkirjanpitäjä

3 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (55) Allekirjoitukset Kauko Korolainen Puheenjohtaja 1-6, 8-21 Virpi Kauppinen Pöytäkirjanpitäjä Mikko Mustonen Puheenjohtaja 7 Asiat 1-21 Pöytäkirja tarkastettu Satu Juuti Pöytäkirjantarkastaja Leo Hentilä Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja asetettu nähtäville Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Hallintokeskus, Pohjolankatu 21, klo. 8-15

4 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (55) Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhall Kutsu yhtymähallituksen kokoukseen on toimitettu yhtymähallituksen jäse nille, toimitusjohtajalle ja muille läsnäolo-oikeutetuille sähköisen kokousjärjestelmän kautta. Kutsu on lähetetty sähköpostilla tiedoksi kuntien hallituksille. Kutsu on lähetetty kuntalain 54 :n mukaisesti vähintään 4 päivää ennen ko kousta. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymähallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja niiden edustajat edustavat vähintään kahta kolmannesta (2/3) kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Kunnan äänivalta perustuu kunnan asukasluvun osuuteen yhteistoiminta-alueen asukasluvusta. Kunnan äänivalta määritellään val tuusto kau sit tain. Kunnan äänimäärä jaetaan kokouksessa läsnäolevien edus ta jien kesken yhtä suuriin osiin. Asukaslukuna käytetään kunnal lis vaa lia edeltävän vuoden asukaslukua (31.12). Ää nes tys ti lanteis sa päätökset tehdään 60 %:n äänivallan enemmistöllä. Tätä sään nös tä ei sovelleta henki lövaaleissa eikä mikäli lainsäädännöstä muuta johtuu. Ääniluettelo Jäsenkunta % äänistä Äänimäärä % / jäsen Jäsenet Puolue Iisalmi 55,68 Juuti Satu KOK Kauppinen Matti KOK Korolainen Kauko KESK Laitinen Pirjo VAS Rytkönen Pirkko KESK Toppinen Jouni SDP Väisänen Eero PS Kiuruvesi 22,79 Happonen Suvi KESK Koivunurmi Helena KOK Pikkarainen Rauno VAS Tenhunen Jouko KESK Sonkajärvi 11,57 Kärkkäinen Ilpo PS Mustonen Mikko KESK Vieremä 9,96 Hentilä Leo KESK Luttinen Helka KESK Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (55) Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Yhall Päätösehdotus: Yhtymähallitus valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Jäsenet aakkosjärjestyksessä Happonen Suvi Hentilä Leo Juuti Satu Kauppinen Matti Koivunurmi Helena Korolainen Kauko, pj. Kärkkäinen Ilpo Laitinen Pirjo Luttinen Helka Mustonen Mikko Pikkarainen Rauno Rytkönen Pirkko Tenhunen Jouko Toppinen Jouni Väisänen Eero Puolue KESK KESK KOK KOK KOK KESK PS VAS KESK KESK VAS KESK KESK SDP PS Vuorossa ovat aakkosjärjestyksessä Suvi Happonen ja Leo Hentilä sekä varalla Satu Juuti ja Matti Kauppinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leo Hentilä ja Satu Juuti sekä varalle Matti Kauppinen ja Helena Koivunurmi.

6 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (55) Yhtymähallitus Asioiden käsittelyjärjestys Yhall Yhtymähallitus hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjes tykseksi. Yhtymähallitus päätti, että pykälä 21 Yhtymähallituksen kokouspaikan ja -ajan määrääminen käsitellään seuraavaksi ja pykälä 18 Toimitusjohtajan asiat käsitellään pykälän 4 jälkeen, muutoin asiat käsitellään esityslistan mukaisesti.

7 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (55) Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tarkastus ja nähtävilläolo saakka Yhall Valmistelija: hallintosihteeri Henna Räsänen, henna.rasanen(at)ylasavonsote.fi, puh Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan 14 :n mukaan pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Yhtymähallitus päättää, että yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen pöytäkirjat tarkastetaan ja pidetään yleisesti nähtävillä, mikäli salassapitosäännöksistä ei muuta johdu, kuntayhtymän hallinnon tiloissa niiden aukioloaikoina. Pöytäkirjat julkaistaan sähköisesti kuntayhtymän internetsivustolla heti niiden tarkastamisen jälkeen ja pöytäkirjajäljennökset lähetetään tiedoksi jokaisen kuntatyhtymän jäsenkunnan kunnanhallitukselle ennen pöytäkirjan nähtäville asettamista. Viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä kuntayhtymän kirjaamossa, Pohjolankatu 21, päätöksentekoa seuraavan viikon keskiviikkona. Päätösehdotus hyväksyttiin. Jakelu SOTE kirjaamo kuntayhtymän internet kuntayhtymän intranet esimiesjakelu toimielinten valmistelijat ja sihteerit

8 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (55) Yhtymähallitus Kuukausiraportti 27/ /2014 Yhall Valmistelija: Talousjohtaja Tommi Talasterä, tommi.talastera(at)ylasavonsote.fi puh Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mu kaan talousarvion seuranta kuntayhtymä- ja vastuualuetasolla ta pah tuu kuukausittain. Kuukausiraporttiin liitetään vastuualeittain ta lout ta ja henkilöstöä koskevien suoritteiden lisäksi keskeisten toi min nal lis ten suoritteiden seuranta. Kuukausiraportti toimitetaan yh ty mä hal li tuksel le, jäsenkunnille sekä kuntayhtymän esimiehille. Valmistelijan päätösehdotus: Kuukausiraportti esitellään kokouksessa. Raportti merkitään tie doksi. Asia esitellään kokouksessa. Merkittiin tiedoksi. Jakelu jäsenkunnat kuntajohtajat esimiesjakelu

9 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (55) Yhtymähallitus Kuntayhtymän jäsenkunnilta vuokrattujen toimitilojen vuokrasopimukset / /2012 Yhall Valmistelija: Tilapalvelupäällikkö Unto Maunu, unto.maunu(at)ylasavonsote.fi, puh Kuntayhtymän jäsenkunnilta vuokrattujen toimitilojen vuok ra so pimuk set on valmistelu perussopimuksen mukaisesti. Tilavastaavien kanssa on pidetty vuokrien määräytymistä val mis te levat työkokoukset 6.5. ja Vuokrankorotusprosentti on vuo den 2014 vuokriin verrattuna Kiuruvedeltä, Sonkajärveltä ja Viere mäl tä vuokrattujen tilojen osalta 1 %. Iisalmen kaupungilta vuokrattujen ti lo jen vuokrat alenevat vuoteen 2014 verrattuna. Jäsenkunnilta vuokratuista tilavuokrista ja tilakustannuksista on laadit tu kirjanpidon Tane -tietojen perusteella yhteenveto vuosilta /2014. Tilavastaavat ovat todenneet, etteivät Tane- tiedot anna täysin oikeaa kuvaa kokonaiskustannuksista, koska tiedoista puuttuu hal lin to- ja muita yhteisiä kustannuseriä. Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän vuokrien osalta kuntien ti lavas taa vat eivät todenneet merkittäviä eroavaisuuksia perittyjen vuok rien ja kiinteistökustannusten välillä. Iisalmen kaupungin osalta on kiinteistökohtaisessa tarkastelussa huo mioi tu myös Tanesta puuttuvat kustannustiedot ja laskettu v.2015 vuokrat tällä perusteella. Merkittävimpänä muutoksena on ter veys kes kuk sen vuokran aleneminen. Vuokrasopimusten valmistelusta on vastannut Iisalmen kaupungin tila pääl lik kö Ahti Kurki. Vuokrasopimusten liitteenä olevaa vas tuu jako tau luk koa on päivitetty / tarkennettu tarvittavilta osin. Vastuujakotaulukossa on eritelty tiloja koskevat kuntayhtymän ja jäsen kun tien tiloja koskevat tehtävät. Tilavuokrat koostuvat ylläpito- ja pääomavuokrasta. Ylläpitovuokran tu lee kattaa kiinteistön ylläpidosta aiheutuvat menot ja pää oma vuokran kirjanpidolliset poistot sekä poistamattomalle pääomalle las ketta van 1,5 %:n koron. Vuokrasopimusten irtisanomisaika on 6 kk. Vuoden 2016 tilavuokrien määräytyminen on sovittu tehtäväksi vuosien kustannusten perusteella, jossa on huomioitu kaikki kiin teis töön kohdistuvat kustannuserät, mm. hallintokustannukset ja vyö ry tet tä vät ns. yhteiset kustannuserät. Vertailulaskelmapohjina käy te tään Iisalmen laatimaa sisältöä tilinpäätöksen 2014 tietojen

10 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (55) Yhtymähallitus poh jal ta. Menettelyllä pyritään siihen, että vuokrat vastaavat mah dolli sim man tarkasti kiinteistöjen kokonaisylläpitokustannuksia. Vuokrasopimusten pääsisältö 2015 kunnittain: Iisalmi: Vuokrattavat tilat pääosin ennallaan. Meijerikatu 1- kiinteistö ja Ylä-Savo Talo kokonaan ovat kuntayhtymän käytössä. Kiuruvesi: Vuokrattavat tilat pääosin ennallaan. Ankkurin 272 neliön ti lois ta on vuokrattuna 20 m2. Sonkajärvi: Koivula on jäänyt pois vuokrattavista tiloista. Tuu li kan teleen peruskorjaushanke käynnistyy v Vieremä: Uusi terveyskeskus valmistuu siten, että se tulee kun ta yhty män käyttöön alkaen. Yrjölä B -rakennus jää vanhusten vuokra-asuntoyksikkönä pois kunta yh ty män vuokrattavista tiloista alkaen. Yrjölä A - rakennus on tällä hetkellä terveyskeskuksen väistötilana. Toi min ta siirtyy terveyskeskukseen 1.7. alkaen.yrjölä A:n vuok ra sopi mus päättyy Kevään aikana selvitetään rakennuksen käyt tö muutostöiden jälkeen Soten kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten yksiköksi. Tätä koskevat pää tök set tehdään erikseen. Esityslistan lisäaineistona: - Jäsenkunnilta vuokrattujen toimitilojen vuokrasopimukset sekä vastuujakotaulukot. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä jäsenkunnilta vuokrattujen toi mi ti lojen vuokrasopimukset ajalle Asian selostusosassa esitetyt ja lisäaineistona jaetut vuok ra so pimuk set tulevat voimaan ja päättymään, kun ko. tilat ovat valmiit vuok rat ta vak si tai niiden käyttö kuntayhtymän toimintaan päättyy. Vastuujakotaulukoihin oikeutetaan tekemään tarvittaessa pie ni muotoi sia tarkennuksia. Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (55) Yhtymähallitus Jakelu Iisalmen kaupunki/ahti Kurki Kiuruveden kaupunki/matti Jokitalo Sonkajärven kunta/jari Sihvonen Vieremän kunta/mikko Kajanus Lappalainen Anne-Mari Honkanen Veikko Karppinen Matti Paldan Annakaisa

12 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (55) Yhtymähallitus Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun bruttotulorajojen korottaminen kansaneläkeindeksin mukaan 135/05.17/2014 Yhall Valmistelija: Kotihoidon päällikkö Hanna Jokinen, han na.jokinen(at)ylasavonsote.fi, puh Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyi ko kouk sessaan sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun myön tä mis pe rus teet. Myöntämisperusteissa todetaan, että hakijan brut to tu lo jen ylärajaa korotetaan vuosittain kansaneläkeindeksin mukai ses ti 1.2. alkaen. Vuoden 2014 pisteluku oli ja vuoden 2015 pis te lu ku on Näin ollen muutos on 0,4 %. Yksin asuvan bruttotulojen yläraja nousee 1 156,85 eurosta 1 161,48 eu roon kuukaudessa ja pariskunnan yhteinen bruttotulojen tu lo ra ja nou see 2 064,49 eurosta 2 072,75 euroon kuukaudessa. Hoito- ja hoivajohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää, että sosiaalihuoltolain mukaisten kul je tuspal ve lu jen myöntämisperuissa alkaen yksin asuvan brut totu lo ra ja on 1 161,48 /kk ja pariskunnan yhteinen bruttotulojen tu lora ja on 2 072,75 /kk. Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin. Jakelu Jakelu: Kirsi Lappalainen Hanna Jokinen

13 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (55) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiön ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän välinen palvelusopimus 558/ /2012 Yhall Valmistelijat: Sosiaalityön päällikkö Ritva Pääkkönen, ritva.paakkonen(at) ylasavonsote.fi, puh , Toimitusjohtaja Esa Saarivainio, esa.saarivainio(at)ylasavonsote.fi, puh Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiö perustettiin keväällä Sen perustajajäseniä ovat Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Educaworks Oy, Iisalmen Nuorison Tuki ry, Iisalmen Invalidit ry, Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry, Iisalmen Mielenterveystuki ry, Kiuruveden Varapäre ry, Sonkajärven Nuorison Tuki ry ja Sonkajärven Mielenterveyskerho ry. Säätiön tarkoituksena on tuottaa, järjestää ja kehittää palveluna tuotannollista ja sosiaalista työtoiminta-, työllistämis-, kuntoutus-, virike-, asumis- ja koulutuspalveluja, joiden tavoitteena on lisätä asiakkaiden omien kykyjen mukaista elämänhallintaa sekä mahdollisuutta hyvään elämään. Säätiö aloittaa toimintansa Kuntayhtymästä säätiöön siirtyy Työkeskus Salmituote ja Työkeskus TEKA-tuote. Säätiön hallitus on hyväksynyt kokouksessaan säätiön vuoden 2013 alustavan budjetin ja valmennustoiminnan asiakasmäärät vuodelle Vuoden 2013 alusta alkaen kuntayhtymä tulee ostamaan säätiöltä työkeskusten nykyisiä palveluita. Talousarvioon on vuodelle 2013 budjetoitu työkeskusten tämän vuoden nettokulut sosiaalityön ja vammaispalveluiden tehtäväalueille. Tavoitteena on, että säätiö tuottaa vuonna 2013 säätiön hallituksessa hyväksytyn määrän valmennustoimintaa. Säätiön ja kuntayhtymän välisessä palvelusopimuksessa sovitaan sopimuksen luonteesta, tuotettavista palveluista, kustannuksista, vastuista ja toimintaperiaatteista. Sopimus tulee voimaan toistaiseksi. Esityslistan lisäaineistona jaetaan: - Palvelusopimus / jaetaan kokouksessa Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy palvelusopimuksen toistaiseksi. Päätösehdotus annetaan kokouksessa sopimusmateriaalin esittelyn

14 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (55) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhall ja käsittelyn jälkeen. Kokouksessa jaettiin Palvelusopimus Toimitusjohtajan kokouksessa annettu päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy palvelusopimuksen alkaen toistaiseksi edellyttäen, että palvelusopimukseen tehdään seuraavat tarkennukset: - Kohta 3: Palvelun tuottaja tuottaa vuonna 2013 kaikkia palveluita määrällisesti enintään yhtä paljon kuin vuonna Mikäli palvelutarpeessa ilmenee muutoksia, siitä neuvotellaan tilaajan eli SOTE kuntayhtymän kanssa - Kohta 7: Kuntayhtymä suorittaa palveluista enintään euroa. Lisäksi tehdään tarkennus erityistyöllistettyjen henkilöstö- ja muissa kuluissa. Toimitusjohtajan kokouksessa annettu päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että tämän asian käsittelyyn eivät osallistuneet esteellisinä Tarja Pirkkalainen, Kyösti Kauppinen ja Jouko Tenhunen. Puheenjohtajana toimi tämän pykälän aikana Jouni Toppinen. Mikko Mustonen poistui kokouksesta kello Valmistelija: Sosiaalityön päällikkö Ritva Pääkkönen, ritva.paakkonen(at) ylasavonsote.fi puh Ylä-Savon SOTE kuntayhtymällä ja Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiöllä on alkaen toistaiseksi voimassa oleva palvelusopimus työtoimintapalveluiden, kuntouttavan työtoiminnan ja muiden työllistymistä edistävien palveluiden tuottamisesta kuntayhtymälle. Sopimuksen kohdassa 3 todetaan, että palvelun tuottaja tuottaa vuonna 2013 kaikkia palveluita määrällisesti enintään yhtä paljon kuin vuonna 2012 ja että mikäli palveluntarpeessa ilmenee muutoksia, siitä neuvotellaan tilaajan eli SOTE kuntayhtymän kanssa. Lisäksi todetaan, että seuraavan vuoden tuotettavista palveluista ja niiden määrästä sovitaan vuosittain erillisellä sopimuksella mennessä. Talousarviossa 2014 on palvelusopimuksen mukaisiin ostopalveluihin varattua yhteenä euron määräraha, josta sosiaalityön tehtäväalueelle euroa ja vammaispalveluiden tehtäväalueelle euroa. Vuoden 2013 määräraha on , joten korotusta on 2088 euroa. TOIMI-säätiö on antanut esityksensä talousarvion 2014 laadinnan yhteydessä

15 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (55) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus valmennustoiminnan asiakasmääristä vuodelle 2014 kunnittain ja palveluittain. Talousarvioon 2014 on määrärahat varattu esityksen mukaisesti lukuunottamatta Iisalmen kaupungin ja Vieremän kunnan osuutta kehitysvammaisten työtoiminnasta, joihin on varattu määräraha vuoden 2013 tasoisesti. Jäsenkuntien välisissä palvelusopimusneuvotteluissa on todettu, että Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiön kuntalaskutuksen tulee olla aiheuttamisperiaatten mukaista, palvelut tulee tuotetteistaa, hinnoittelu tarkistaa ja siirtyä palvelukohtaiseen hinnoitteluun. Esityslistan lisäaineistona jaetaan: Ylä-Savon TOIMI-säätiön esitys valmennustoiminnan asiakasmääristä vuodelle 2014 Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää suorittaa vuonna 2014 Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiöltä ostetuista palveluista enintään euroa. Yhtymähallitus hyväksyy Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiön esityksen valmennustoiminnan asiakasmääristä vuodelle Yhtymähallitus edellyttää, että TOIMI-säätiö tekee tuotteistukseen perustuvan palveluiden hinnoittelun mennessä ja esittää, että TOIMI-säätiö perustaa työtä varten työryhmän, johon se kutsuu edustajan kuntayhtymästä. Yhtymähallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Toimitusjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen siten, että palvelusopimuksen kokonaissumma muodostuu tuotteistetuista ja hinnotelluista palveluista ja tarkistetuista palvelumääristä. Toimitusjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että Jouko Tenhunen, Matti Kauppinen, Seija Kärkkäinen ja Kauko Korolainen poistuivat käsittelyn ajaksi esteellisinä. Puheenjohtajana toimi Rauno Pikkarainen ja sihteerinä Janne Niemeläinen.

16 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (55) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhall Valmistelija: Sosiaalityön päällikkö Ritva Pääkkönen, rit va.paakkonen(at)ylasavonsote.fi, puh Ylä-Savon SOTE kuntayhtymällä ja Ylä-Savon TOI MI-työ val men nussää tiöl lä on alkaen toistaiseksi voimassa oleva pal ve lu sopi mus työtoimintapalveluiden, kuntouttavan työtoiminnan ja muiden työl lis ty mis tä edistävien palveluiden tuottamisesta kuntayhtymälle. So pi muk sen kohdassa 3 todetaan, että seuraavan vuoden tuo tet tavis ta palveluista ja niiden määrästä sovitaan vuosittain mennes sä. Talousarvion 2015 laadinnan yhteydessä sosiaalityön pal velut on käynyt TOIMI-säätiön kanssa neuvottelun vuoden 2015 tuo tetta vis ta palveluista ja niiden kohdentamisesta eri asiakasryhmille. Talous ar vion hyväksymisen jälkeen ostettavien asiakaskohtaisten palve lui den määrä tarkennettiin varatun määrärahan mukaiseksi. Ylä-Sa von SOTE kuntayhtymän talousarviossa on varattu TOI- MI-työ val men nus sää tiöl tä ostoihin kehitysvammaisten työtoiminnan os toi hin yhteensä , mielenterveyskuntoutujien työ toi minnan ostoihin sekä kuntouttavan työtoiminnan ostoihin Ostot ovat yhteensä , lisäystä euroa vuoteen 2014 nähden. Lisäykset kohdistuvat työtoiminnan ostohin. TOIMI-työvalmennussäätiö tuottaa avopalveluita vammaisille, mielen ter veys kun tou tu jil le sekä työttömille. Säätiön kahden toi min ta vuoden aikana asiakas- ja käyttöpäivät ovat kasvaneet kaikissa asia kasryh mis sä. Säätiöltä ostetut palvelut tukevat asiakkaiden työ- ja toimin ta ky kyä sekä arjen hallintaa ja voivat näin ollen ennalta ehkäistä so si aa li- ja terveydenhuollon palveluiden laajempaa käyttöä. Vuoden 2015 palvelusopimuksen määrällistä tasoa seurataan osa vuo si katsauk sis sa. Esityslistan lisäaineistona: - Ylä-Savon TOIMI-säätiön esitys vuoden 2015 ostopalveluista asiakasryhmittäin - Ylä-Savon TOIMI-säätiön toimintasuunnitelma Palvelusopimus Valmistelijan päätösehdotus Yhtymähallitus hyväksyy Ylä-Savon TOIMI-työvalmennussäätiön esityk sen vuodelle 2015 valmennustoiminnan palveluiden tuot ta mi sesta. Yhtymähallitus päättää suorittaa vuonna 2015 Ylä-Savon TOI- MI-sää tiöl tä ostetuista palveluista enintään euroa. Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti.

17 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (55) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Puheenjohtaja Kauko Korolainen, Jouko Pennanen, Matti Kauppinen, Pirjo Laitinen, Ulla Miettinen, Helka Luttinen, Jouni Toppinen, Markku Ruotsalainen ja Seija Kärkkäinen jääväsivät itsensä ja poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo Puheenjohtajaksi valittiin asian käsittelyn ajaksi Mikko Mustonen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Jakelu Tiedoksi: Heusala Outi Pääkkönen Ritva

18 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (55) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset vuonna 2015 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä 658/ /2012 Yhall Valmistelijat: Hoito- ja hoivajohtaja Anne Mikkonen, puh ; asumispalveluiden päällikkö Tarja Huttunen, puh , palveluohjaaja Tytti Oinonen, puh , kotihoidon päällikkö Hanna puh , sosiaalityön päällikkö Ritva Pääkkönen, puh , vammaispalvelujen esimies Tarja Juppi, puh Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on ollut mukana kaksivuotisessa (v ) Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön hallinnoimassa ja Ely-keskuksen ESR-rahoittamassa VOEMA (Vanhuksille Oekeeta Elämää ja Mielekästä Arkee) -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on ollut vanhusten perhehoidon kehittäminen Pohjois-Savossa niin, että laadukas perhehoito on osa vanhusten palvelujärjestelmää kaikissa kunnissa. Kuntayhtymän vammaispalveluissa ja sosiaalityössä perhehoito on ollut jo osa palvelujärjestelmää. Vanhustenhuollossa perhehoito on tavoitteena ottaa käyttöön keväällä Syksyn 2013 aikana hoitoja hoivapalveluiden, vammaispalveluiden ja sosiaalityön tehtäväalueilla on yhteistyössä valmisteltu yhteinen perhehoidon ohjeistus erillisine ikäihmisten perhehoidon, lasten ja nuorten perhehoidon sekä erityisryhmien perhehoidon yli 18-vuotiaille maksuliitteineen lukien. Hoidon ja hoivan vastuualueelle on valmisteltu myös ikäihmisten perhehoidosta perittävät asiakasmaksut omaishoidon tuen lakisääteiseen vapaaseen, lyhytaikaiseen perhehoitoon ja pitkäaikaiseen perhehoitoon alkaen. Esityslistan lisäaineistona jaetaan: - Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän perhehoidon ohjeistus lukien - Ikäihmisten perhehoidon, lasten ja nuorten perhehoidon sekä erityisryhmien perhehoidon yli 18-vuotiaata (vaikeavammaiset,

19 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (55) Yhtymähallitus Yhtymähallitus kehitysvammaiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat) maksuliitteet lukien - Vanhusten perhehoidosta perittävät asiakasmaksut alkaen Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy perhehoidon ohjeistuksen sekä ikäihmisten perhehoidon, lasten ja nuorten perhehoidon sekä erityisryhmien perhehoidon yli 18 -vuotiaat (vaikeavammaiset, kehitysvammaiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat) maksuliitteet lukien. Lisäksi yhtymähallitus hyväksyy vanhusten perhehoidosta perittävät asiakasmaksut alkaen. Yhtymähallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhall Valmistelija: Sosiaalityön päällikkö Ritva Pääkkönen, rit va.paakkonen(at)ylasavonsote.fi, puh , kotona asumisen tuen esimies Kirsi Lappalainen, kir si.lappalainen(at)ylasavonsote.fi, puh Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyi ko kouk sessaan kuntayhtymän käyttöön perhehoidon oh jeis tuksen lukien. Samalla se hyväksyi perhehoidosta mak set tavat palkkiot ja kulukorvaukset vuodelle Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2015 per he hoidon palkkiot ja korvaukset lukien. Vähimmäismääräiset hoi to palk kiot nousevat 0,96 prosenttia vuoden 2014 tasosta elin kustan nus in dek sin muutoksen mukaisesti. Perhehoitolain mukaisen hoito palk kion vähimmäismäärä on 686,25 euroa kuukaudessa, ku lu korvaus 410,66 euroa kuukaudessa ja käynnistämiskorvaus 2916,43 eruoa alkaen. Kulukorvauksiin ja käynnistämiskorvauksiin tu lee yhden prosentin korotus. Perhehoidon palkkiot ja korvaukset on Ylä-Savon SOTE kun ta yh tymäs sä määritelty asiakasryhmittäin vuoden 2014 alusta. Vuoden 2014 palkkioihin on lisätty 0,96 prosentin korotus sekä korvauksiin yh den prosentin korotus. Esityslistan liitteenä: - Perhehoidon palkkiot ja korvaukset erityisryhmille yli 18-vuotiaat 2015

20 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (55) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Perhehoidon palkkiot ja korvaukset lapset ja nuoret Perhehoidon palkkiot ja korvaukset ikäihmiset 2015 Esityslistan lisäaineistona: - Kuntainfo 7/2014/STM Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 2015 Valmistelijan päätösehdotus Yhtymähallitus hyväksyy perhehoidon palkkiot ja korvaukset lukien oheisten liitteiden mukaisesti. Hyvinvointijohtajan ja hoito- ja hoivajohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy perhehoidon palkkiot ja korvaukset lukien oheisten liitteiden mukaisesti. Hyväksytään valmistelijan esityksen mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin. Jakelu Tiedoksi: Pääkkönen Ritva Lappalainen Kirsi Jokinen Hanna Strengell Henriikka Korhonen Marja-Liisa

21 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (55) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Savon Vammaisasuntosäätiön asumis- ja päivätoimintapalvelujen ostopalvelusopimus ja hinnat vuodelle /05.00/2013 Yhall Valmistelijat: Vammaispalvelupäällikkö Tarja Juppi, tarja.juppi(at)ylasavonsote.fu, puh , Va.sosiaalijohtaja Tarja Huttunen, tarja.huttunen(at)ylasavonsote.fi, puh Kuntayhtymän yhtymähallitus on päättänyt pitämässään kokouksessa hyväksyä sosiaalityön ja vammaispalveluiden palveluasumispaikkojen hankkimisen uusille asiakkaille suorahankintana hankintalain 67pykälän mukaisesti mm. Savon vammaisasuntosäätiöltä.sosiaaalihuollon vastuualueella käynnistetään yhteinen sosiaalilhuoltolain mukaisten palveluasumispalveluiden kilpailutusprosessi IS-Hankinta Oy:n kautta vuoden 2013 aikana. Hankintaprosessi valmistuu vuonna Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän ja Savon Vammaisasuntosääntiön kanssa on ostopalvelusopimus kehitysvammaisten asumis- ja päivätoimintapalveluista vuoden 2013 loppuun.seuraavaa vuotta koskevasta sopimuksesta ja hinnoista sovitaan edeltävän vuoden lokakuun loppuun mennessä, ellei sopijapuolten kesken erikseen toisin sovita. Sopimus koskee sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja aluehallintoviraston luvan mukaisia asumispalveluja palveluntuottajan ylläpitämissä asumispalveluyksiköissä sekä ilmoituksenvaraisia päivätoimintapalveluja palveluntuottajan ylläpitämissä päivätoimintayksiköissä.hankittavat palvelut ovat vammaispalvelulain mukaista asumsipalvelua, omaishoitajan vapaan aikaista sijaishoitoa ja kehitysvammalain mukaista päivätoimintapalvelua. Kehitysvammaisten asumispalvelujen ostot Savon Vammaisasuntosäätiöltä olivat vuonna 2012 yhteensä ,72 euroa. Ajalla ostojen toteuma on ,61 euroa, joka on koostunut 63 asiakkaan asumispalvelujen ja lyhytaikasen hoidon järjestämisestä omaishoidon vapaiden aikana. Koka sosiaalihuoltolain mukaisten palveluasumispalveluiden kilpailutusprosessi IS-Hankinnan kautta on vielä kesken, on Savon Vammaisasuntosäätiön kanssa käyty neuvotteluja ja ostopalvelusopimuksen jatkumisesta yhdellä vuodella

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 17:00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot