Rajapinta ja arkkitehtuuripohjaa joustaville ja liitettäville sovelluksille? SerAPI* tulosten tiivistelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rajapinta ja arkkitehtuuripohjaa joustaville ja liitettäville sovelluksille? SerAPI* tulosten tiivistelmä"

Transkriptio

1 Rajapinta ja arkkitehtuuripohjaa joustaville ja liitettäville sovelluksille? SerAPI* tulosten tiivistelmä Prosessit, palvelut ja ohjelmistot, Helsinki, Juha Mykkänen + SerAPI ryhmä Kuopion yliopisto SerAPI projekti, * Palveluarkkitehtuuri ja web sovelluspalvelut terveydenhuollon ohjelmistotuotannossa ja integraatiossa Esityksen sisältö Pohjaa: lähtökohdat ja tavoitteet SerAPI: esittely ja toiminta Esimerkkejä tuloksista Missä mennään + mihin suuntaan? Jatko tuloksia mahdollista esitellä vain pintapuolisesti 60 min esityksessä: tulosesite seminaarimateriaalissa! suuri osa tuloksista julkistetaan syksyllä 2007 SerAPI 2

2 Lähtökohdat ja tavoitellut hyödyt missä toimitaan + mihin pyritään Pohjaksi: terveydenhuollon prosessit ja toiminta asiantuntijuuden ja ammatillisten roolien korostuminen paljon ihmisten välistä kommunikaatiota, vain osa tehtävistä sovelluksissa / formalisoitavissa / automatisoitavissa useat prosessit vuorovaikutuksessa paljon "poikkeuksia" usein pitkäkestoisissa prosesseissa eri organisaatioiden, ammattilaisten ja asiakkaiden osin ristiriitaiset tavoitteet vrt. esim. teollinen valmistusprosessi SerAPI 4

3 Pohjaksi: terveydenhuollon ohjelmistot ja tietojärjestelmät tiedon ja tietämyksen määrä kasvaa ja monipuolistuu säilytys, saatavuus ja turvallisuusvaatimukset olennaisia runsaasti sovelluksia esim. sairaaloissa, heterogeenisyys runsaasti valmista pohjaa järjestelmissä ja aiemmin tehdyissä integraatioissa uudet lähestymistavat sovitettava olemassa oleviin ratkaisuihin SerAPI 5 Esimerkkejä haasteista, joihin (palvelu)arkkitehtuuriajattelulla pyritään vastaamaan Samoja tietoja syötetään ja kopioidaan käsin tai ylläpidetään moniin eri järjestelmiin Uusiin tarpeisiin vastaaminen ohjelmistoissa vie kauan aikaa (ohjelmistojen versiokehityssyklit pitkiä, paljon muutos ja lisäyspyyntöjä) Käyttöönottoprojektit ja versiovaihdokset aiheuttavat runsaasti häiriöitä ja viivästyksiä Tutkimus/kehityshanke tai hankinta tuottaa käyttökelpoisen erityisratkaisun, mutta sitä ei saada liitettyä muihin järjestelmiin Hoitoprosesseja mallinnetaan, mutta tietojärjestelmät eivät taivu tukemaan määriteltyä tavoitetilaa SerAPI 6

4 Peruskäsitteet ARKKITEHTUURI osat, niiden väliset suhteet ja kehittämisperiaatteet (SerAPI:ssa etenkin organisaatioiden tietojärjestelmäkokonaisuudessa) PALVELUARKKITEHTUURI (SOA): lähestymistapa, jossa tietojärjestelmät ja prosessit koostetaan sovelluspalveluista palvelupohjainen arkkitehtuuri (sovelluspalvelujen suhteet muihin ratkaisun osiin) sekä rajapinnat erittäin keskeisiä yhdistää sovellusintegraation (EAI), prosessien hallinnan (BPM) ja komponenttipohjaisuuden perusajatuksia WEB SOVELLUSPALVELUT (Web services) joukko avoimia internet ja XML tekniikoita eri tekniikoilla ja välineillä tehtyjen sovellusten liittämiseen ja tiedonvälitykseen SerAPI 7 Peruskäsitteet: merkitys ARKKITEHTUURI tarkastellaan yhä enemmän laajemmin kuin yhden järjestelmän sisällä organisaatiossa, alueellisesti, kansallisesti PALVELUARKKITEHTUURI (SOA): pienemmistä sovelluspalveluista koostetut ratkaisut helpommin muutettavissa ja mukautettavissa monet sovelluspalvelut ja prosessit määritellään siten, että ne vastaavat abstraktiotasoltaan toimialan käsitteitä rajapinta on tärkeä osa sopimusta palvelun tarjoajan ja käyttäjän välillä, tavoitteena yleiskäyttöisyys ja uudelleenkäyttö WEB SOVELLUSPALVELUT (Web services) de facto tekniikka palveluarkkitehtuurissa, "tekninen yleisliima" varsinkin uusissa integrointiratkaisuissa SerAPI 8

5 SerAPI lähestymistapa ja toimintamuodot "Muotivirtauksen kimppuun soveltavalla tutkimuksella" SerAPI: Palveluarkkitehtuuri ja websovelluspalvelut terveydenhuollon ohjelmistotuotannossa ja integraatiossa Tekesin FinnWell ohjelmaan kuuluva hanke, 9/04 8/07 "SerAPI hankkeessa tutkitaan ja kehitetään websovelluspalvelujen ja palvelupohjaisen arkkitehtuurin hyödyntämistä terveydenhuollon tietojärjestelmätarpeisiin ja integraatioon, ja uusiin sekä olemassa oleviin ohjelmistotuotteisiin." tavoitteena sovellusten ja tietojärjestelmien joustavuus ja liitettävyys: keskeiset näkökulmat: Terveydenhuollon prosessit, Ohjelmistotuotteet, Teknologia alusta vaatii monitieteistä lähestymistapaa keskeiset teemat: terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittäminen, arkkitehtuuri, rajapinnat, standardointi, mitattavuus ja seuranta 14 yritystä, 4 shp/kaupunkia, 3 tutkimusyksikköä SerAPI 10

6 SerAPI osapuolet Tutkimusyksiköt (Kuopion yliopisto) HIS tutkimusyksikkö (Tietotekniikkakeskus) Shiftec tutkimusyksikkö (Terveyshallinnon ja talouden laitos) Ohjelmistotekniikka (Tietojenkäsittelytieteen laitos) Terveydenhuollon organisaatiot Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Pohjois Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kuopion kaupunki Terveydenhuollon yritysosapuolet Commit; Oy Datawell Oy Fujitsu Services Oy Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Mawell Oy Medici Data Oy Mediconsult Oy Prowellness Oy Softera Ratkaisut Oy (06 asti) WM data Oy Infrastruktuuriyritykset Bea Systems Oy Intersystems B.V. Finland Microsoft Oy Oracle Finland Oy SerAPI 11 Monitieteinen lähestymistapa (teknisen alustan ja sovellusten palveltava toimintaa ja prosesseja) Process "PALVELU" Health services Health requirements Management Guidelines Process improvement Change Measurement Adaptability Orchestration ROI Application Integration Semantics Visualization Composition Interface Portal Provider Text Services Production Consumer "SOVELLUSPALVELU" Reuse Services Context Documents Testing Security Encapsulation Web technologies Reliability Platform Discovery Availability Registry "WEB SOVELLUSPALVELU" "Web service" Automation Tools [Mykkänen, Riekkinen, Laitinen, Karhunen, Sormunen. Designing Web Services in Health Information Systems: From Process to Application Level, Int J Med Inf 2007] SerAPI 12

7 SerAPI: työskentely ja toimintatavat tarpeet terveydenhuollon yksiköistä ja ohjelmistotuotteista, avointen rajapintojen ja sovelluspalveluratkaisujen määrittely käyttökohteisiin arkkitehtuurimääritykset ja menetelmät, esimerkit prosessimallinnuksesta ja sovelluspalvelujen tunnistamisesta, selvitykset hankkeen toimesta esimerkki ja referenssitoteutuksia (toteutukset tuotteisiin osapuolilta) linkitykset ja osallistumiset kansalliseen ja kansainväliseen kehitykseen ja standardointiin kootun ja kehitetyn tiedon + kokemusten ja pohjalta tieteelliset tulokset ja opinnäytteet työpajaseminaarit (aina useita rinnakkaisia työpajoja) määrittelyjen ja tuotosten kommentointikierrokset osapuoli ja työkohdekohtaiset tapaamiset SerAPI 13 SerAPI hankkeen tuloksia 6 (SerAPI) + 4 (HL7 Finland) rajapintakohteiden määritystä 8 dokumentoitua esimerkkitoteutusta 13 selvitystä, menetelmäopasta tai suositusdokumenttia 6 gradua, 2 väitöskirjaa 12 kv. tieteellistä + runsaasti muita julkaisuja 6 työpajaseminaaria, 8 teknistä työpajaa, 8 muuta järjestettyä tilaisuutta, 44 esitystä muiden tapahtumien ohjelmissa, 54 muuta osallistumista, 22 matkaraporttia, 23:een muualla tehtyyn dokumenttiin sisältöä ja kommentointia ym.

8 SerAPI tulokset: poimintoja (ks. tulosesite julkistus 09/07) Rajapinta ja sovelluspalvelumääritykset Ajanvarausrajapinnat: alueellinen ja web ajanvaraus Lisäominaisuuksien rajapinnat: päätöksentuki sekä potilasryhmittelyt (esh: DRG, pth: avohoidon potilasryhmitys) Kontekstinhallinta: kertakirjautuminen, samaan potilaaseen siirtyminen yhtä aikaa auki olevissa sovelluksissa jne. Keskitetyt palvelurajapinnat: potilaslistat, käyttäjä, käyttöoikeus, potilas Teknisten tukipalvelujen rajapinnat ja toteutukset: esim. CDAallekirjoitus, oid tunnistegeneraattori, sertifikaattisovelluspalvelu Mallinnusesimerkit ja tekniset esimerkkitoteutukset prosessilähtöinen sovelluspalvelujen kuvaus: äitiyshuolto + endoskopia WS ReliableMessaging, CCOW/WSDL, välineet ja web services Menetelmät ja selvitykset mm. IHE, terveydenhuollon tj standardoinnin suositukset, eri maiden kansalliset kertomusratkaisut, web services ja SOA soveltamisopas Julkaisut ja opinnäytteet SerAPI 15 Järjestelmä Käyttäjiä, jotka käyttävät alueellista ajanvarausta Kansalainen Ammattilainen Alueellisen ajanvarauksen tarjoama käyttöliittymä (esim. web) varauksia varten Esimerkki: Avoimet rajapinnat alueellisessa ajanvarauksessa Paikallinen ajanvarausjärjestelmä Ammattilainen Keskitetty ajanvarauspalvelu Paikallinen ajanvarausjärjestelmä Ammattilainen [Ajanvarausrajapinnat: tekninen liittymämäärittely, versio 1.2] Paikallinen ajanvarausjärjestelmä Ammattilainen SerAPI 16

9 Esimerkki: rajapinnat ajanvaraus alueelliset tai web pohjaiset (esim. asiointi) ajanvarauspalvelut (alueellinen ydinpalvelu) tarvitsevat avoimet rajapinnat ajanvarausjärjestelmiin Tuotoksia rajapinnat, joilla taustajärjestelmiin ajanvaraustoimintoja yhdenmukaisilla HL7 versio 3 standardiin perustuvilla rajapinnoilla tarkennettu soveltamisopas alueelliseen ajanvaraukseen käynnissä useita tuotetoteutuksia + kansallinen HL7 standardointi Teknisesti kansainväliseen HL7 versio 3 Scheduling standardiin Suomen tarpeita vastaavat lisäykset, HL7 web services ja XML sanomamääritykset Yhteydet ja vaikutukset kansallinen ajanvarauksen esiselvitys jatkokehitys ja koordinointitarpeita mm. asiointi ja järjestämismallit, palvelutuotteiden, palvelutapahtumien ja niiden luokittelun sopiminen HL7 versio 3 standardien hyödyntämismallit ja kokemukset Suomessa Suomen tarpeet / mallit kansainväliseen HL7 Scheduling standardiin SerAPI 17 Esimerkki: DRG ryhmittelyrajapinta (lisäpalvelu) Tarve NordDRG erikoissairaanhoidon potilasryhmittelijä: käyttökohteita johtaminen, toiminnan seuranta, benchmarking, budjetointi, hoitojakson laskutus DRG ryhmittely vuorovaikutteiseksi osaksi järjestelmien käyttöä: potilas, toimenpide ja diagnoositietojen perusteella DRG nähtävissä uloskirjauksen yhteydessä (tai aikaisemminkin) > parantaa laatua esim. eräajoryhmittelyihin verrattuna, virheellisten ja puutteellisten kirjausten korjaaminen Sovelluspalveluratkaisu avoimet web services rajapinnat ryhmittely liitettävissä helposti potilastietojärjestelmiin välinetuki: rajapintakuvauksista suoraan toteutusten pohja, eri välineillä generoitujen toteutusten yhteentoimivuus toteutus DRG ryhmittelijätuotteessa + hyödyntämisesimerkki [DRG (Diagnosis Related Groups) sovellusrajapintamääritys ] SerAPI 18

10 Esimerkki: sovelluspalvelujen tunnistaminen endoskopiassa sovellusalueen kuvaamisesta prosessien, toimintojen ja tehtävien kuvauksiin sovelluspalvelujen tunnistaminen prosesseista ja linkitys sovelluksiin ja rajapintamäärittelyihin mallit prosessien ja sovelluspalvelujen kuvauksiin ja dokumentointiin [Endoskopian tavoitetilan mallinnus, varhainen luonnos] SerAPI 19 Menetelmäesimerkki: (tavoiteltujen hyötyjen mittaus) Järjestelmäympäristön tehostunut hallinta ja ylläpito toisaalta mitataan organisaation "SOA tasoa", toisaalta ylläpitoja hallintatyön "tehoa" tunnistettu asiaan liittyvät 46/126 mittaria valittu mitattavissa olevia, poistettu päällekkäisiä ja välillisiä mittareita, tavoitetasot määriteltävä mittareiden kautta valitut 12 ydinmittaria (suluissa tavoitesuunta) lukumäärä: päällekkäisten tietojen määrä eri järjestelmissä ( ), sovelluspalvelujen lukumäärä (Æ), virhetilanteiden lukumäärä ( ) työmäärä ja ajalliset: MTTR ( ), sovelluspalvelujen saatavuus (Æ), palvelujen vasteajat ( ), prosessimuutosten osuus, jotka voidaan tehdä ilman palvelujen muokkaamista (%Æ) laadulliset: ylläpidon kokemat työnkuvan muutokset, tiedon eheys mm. EUCS (Æ), prosessien seurantatietojen saatavuus (Æ) taloudelliset: ylläpitokustannukset ( ), IUM Impacted User Minutes ( ), hankinta ja integraatiokustannukset (keskipitkällä aikavälillä ) [Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa: osa 1] SerAPI 20

11 SerAPI: verkostot yhteentoimivuuteen liittyen (ei sisällä kotimaisia t&k hankkeita) Yhteensopivuutta, valmiita malleja, tietämystä, käytäntöjä HL7 Finland SerAPI projektikonsortio Kansallinen FinnWell terveyshanke yhteistoimin nallisuus Kuntaliitto Stakes Healthcare Services Specification Project / HL7 + OMG IMIA Eclipse OHF HL7 Inc. IHE CEN ISO SerAPI 21 SerAPI: verkostot yhteentoimivuuteen liittyen (ei sisällä kotimaisia t&k hankkeita) HL7 Finland SerAPI projektikonsortio Ehdotuksia, määrityksiä menetelmiä, kommentteja Kansallinen FinnWell terveyshanke yhteistoimin nallisuus Kuntaliitto Stakes Healthcare Services Specification Project / HL7 + OMG IMIA Eclipse OHF HL7 Inc. IHE CEN ISO SerAPI 22

12 Missä mennään palveluarkkitehtuurin sovittamisessa terveydenhuoltoon? Ollaanko a) etunenässä vai hännänhuippuna b) huomioitu tarvittavat seikat c) aloitettu oikeista asioista SOA siirtymän päävaiheiden hyötymalli Toiminnan yhdenmukaisuus ja suunnittelu Nopeus vaatimuksista käyttöönottoon Kustannussäästöt Kotimaiset terveydenhuollon organisaatiot Uudelleenkäyttö projektissa Uudelleenkäyttö projektissa Palvelujen yhdenmukaistaminen Uudelleenkäyttö organisaatiossa Uudelleenkäyttö organisaatiossa, vähentynyt integrointityö Kotimaiset teollisuuden SOA edelläkävijät Prosessien yhdenmukaistaminen Mukautettavat prosessit Komponenttikehitys, yleiskäyttöiset ratkaisut, sovellusten korvaaminen Strategian ja operatiivisen toiminnan yhtenevyys Toiminnan ja IT:n yhtenevyys Prosessien tehokkuus!!!huom. esim. toiminnan mukautuvuuden päähyötyjä saadaan vasta siirtymän vaiheissa 3 4!!! Oppimisvaihe Integrointivaihe Uudelleensuunnitteluvaihe integraatio Kulttuurillinen [muk. Sprott D. Best Practice Report The Business [Palveluarkkitehtuurin soveltaminen Case for SOA. CBDI Journal, June ] SerAPI 24 terveydenhuollossa: osa 1]

13 Tilanne suhteessa viitearkkitehtuuriin Top down: prosessimalleja runsaasti, mutta vähän linkityksiä sovelluspalveluihin / rajapintoihin Bottom up, monia valmiita malleja, eri tyyppisiä rajapintoja eri tyyppisiin tarpeisiin (SerAPI fokus) Infrastruktuuri: Kehitysvälineissä tuki "vakiona", integrointialustat nousemassa ESB rooliin [Arsanjani A. Service oriented modeling and architecture.] [Palveluarkkitehtuurin soveltaminen SerAPI terveydenhuollossa: osa 2] 25 Insurance Statistical reporting Lähitulevaisuutta terveydenhuollon organisaatioiden arkkitehtuurissa? Administration and management Financials Materials management Personnel management Property and infrastructure management Sales, CRM, marketing, PR Patient/citizen front end Invoicing Resource / operations planning listat Ateriatilaus Materials & meal ordering DRG + APR ryhmittelyt Patient grouping, DRG Administrative core Admisstion, discharge, transfer Workstations Web Professional front ends Mobile Ubiquitous Reporting, Data warehousing, Management Potilasydinrajap. Inpatient and Potilas outpatient management Kontekstinhallinta Workflow and process management Guidelines, EBMeDS / protocols Patient / provider demographics Scheduling, Resouce Management Käypä hoito Päätöksentuki Decision support Clinical core Orders / referrals, prescriptions, consultations eresepti Patient and provider id Medication EHR repository Results Prosessivälineet ja esimerkit Problems Kansallinen arkisto Lab Radiology + PACS Pharmacy Etc Clinical subsystems IHE? SerAPItyökohde Surgery Neonatal Gastroenterology Cardiology Anaesthesiology + ICU Pathology 1. Common, shared and centralized services 2. Context management, added value services 3. Loosely coupled messages, documents, cross facility invocations E q u i p m e n t Population / community health Disease management Research Käyttäjä oikeus rajapinnat User management, security and access control Identification User role Care relationship Consent Web services suositukset, Integration, data access esimerkit ja standardit 1. keskitetyt, jaetut sovelluspalvelut (ydinpalvelut) 2. lisäpalvelut, kontekstinhallinta jne. 3. organisaatioiden väliset palvelut ja prosessit Koodistorajapinnat Terminology Ajanvaraus Yhteistyöhankkeet, "naapurit" [Mykkänen, Korpela, Ripatti, Rannanheimo, Sorri. Local, Regional and National Interoperability in Hospital Level Systems Architecture. Meth Inf Med, 2007, in press] SerAPI 26

14 Tulosten hyödyntäminen ja jatkotyö SOA what? Mitä seuraavaksi? SerAPI tulosten hyödyntäminen ja ylläpito useita tuotetoteutuksia rajapinnoista eri tuotteissa, vanhimpien osalta arkikäytössä HL7 määritykset saatavilla, jatkokehitys yhdistyksen kautta avoimet määritykset jatkokehitys toteuttajien tai tutkimusryhmän kautta myös menetelmätulokset julkistetaan, koulutusta mm. HL7 versio 3 ja SOA soveltaminen saatavilla tutkimusryhmän asiantuntemusta käytettävissä paikalliseen / yhteiseen soveltamiseen, koulutuksiin, jatkotarkennuksiin myös hankkeen ulkopuolella 09/07 alkaen ks: SerAPI 28

15 Entä jatkossa 1? Esitettyjä jatkotyön tarpeita ja suuntia paikallisesti ja organisaatioissa paljon työtä jäljellä rajapinnat tulevat h i t a a s t i mutta vääjäämättömästi integraation kautta ON jo tehty SOA pohjaa! arkkitehtuurin ja palvelujen uudistaminen, myös kansallisten ratkaisujen menestys ratkeaa paikallisesti! selkeä tarve: (palvelu)arkkitehtuurin paikalliseen, prosessilähtöiseen soveltamiseen organisaatioissa pelisääntöjä: yhteisiä? technical, semantic, organizational interoperability on toinenkin nouseva suunta: personal! sairaus > terveys > hyvinvointi elin ja toimintaympäristöön mukautuva(?) monikanavainen(?) henkilökohtainen(!) liitettävyys tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia myös palvelujärjestelmälle! profiilit tulevat yleiskäyttöisten ratkaisujen rajauksia semanttiset (CEN 13606, HL7 templates), toiminnalliset (HL7 EHR S), tekniset (WS I), standardiyhdistelmät (IHE) SerAPI 29 Entä jatkossa 2? Verkostojen merkitys kansainvälisyys on mahdollisuus ja elinehto ehealth tiekartat, kansainväliset lähestymistavat kuten IHE valmiiden mallien ja ratkaisujen hyödyntäminen, esim. henkilökohtaisten terveyskertomusjärjestelmien toiminnallinen standardointi emme ole yksin tai eristyksissä monilla mailla (Wales, Kanada, Hollanti), palvelutarjoajilla (Kaiser, VA, NHS), ja toimittajilla samantyyppisiä haasteita ja hankkeita arkkitehtuuri ja yhteentoimivuus (pitäisi olla) jokaisen kehityshankkeen työlistalla kaikkien ei kuitenkaan kannata yrittää seurata / opetella kaikkea rahoittajayhteistyö toiminut pääosin hyvin huomio pitkäjänteisyyteen, jatkuvuuteen ja monitieteisyyteen millaisella verkostolla vastataan haasteisiin? toisiaan tukevien hankkeiden ja osaamisten malli kansalliseen kehittämiseen hyvä verkosto, mutta ohjaus haasteellista mukaan myös kansainvälisesti edelläkävijäverkostoihin! SerAPI 30

16 Mitä opittu aiemmasta? "Kun jokainen organisaatio suunnittelee asioinnin toimintamallin ja toteuttaa palvelunsa tekniikan vain itse tarjoamiensa palvelujen ja tietojärjestelmätoimittajansa ehdoilla, tuloksena on koko palveluverkon tasolla yhteensopimattomat palvelut sekä toimintamalleiltaan että teknisiltä ominaisuuksiltaan. Kansalaisen kokonaisuudesta lähtevä asiointi palveluverkostossa jää haaveeksi." Kortekangas P. Kenelle terveydenhuollon sähköisiä kansalaispalveluita tehdään? Sairaalaviesti 2/2007. SerAPI 31 Mihin syvempiin haasteisiin on pyritty vastaamaan terveydenhuollon prosessien ja järjestämismallien erilaisuus yleiskäyttöisiä ratkaisuja saatavilla, jatkossa huomio prosessimallien tasapainoon järjestelmämigraation kanssa! tietojärjestelmien kyky reagoida toiminnassa tapahtuviin muutoksiin ydinpalvelut ja soveltamisprofiilit pohjana, joustavuushyötyjä siirtymän myöhemmissä vaiheissa, prosessit ulos järjestelmistä? tekniikoiden ja sovellusten heterogeenisyys rajapintatekniikoiden ja soveltamistapojen vakioinnin avulla hyviä liitettävyystuloksia, muiden perusasioiden yhdenmukaistaminen? paikallisiin vaatimuksiin vastaaminen, täsmäratkaisut SOA integraation syventäjänä, joustava pohja yhdistettävä sovellusten ja kehittämismallien muuttamiseen (ks. ZipIT esitys) SerAPI 32

17 Kiitos Rajapinta ja arkkitehtuuripohjaa joustaville ja liitettäville sovelluksille. Tämä työ on osa SerAPI hanketta, johon ovat osallistuneet Kuopion yliopisto, TEKES, Medici Data Oy, Datawell Oy, Fujitsu Services Oy, Pohjois Savon sairaanhoitopiiri, WM data Oy, Commit; Oy, Intersystems B.V. Finland, Mediconsult Oy, Microsoft Oy, Oracle Finland Oy, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Bea Systems Oy, Softera ratkaisut Oy, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Kuopion kaupunki, Kustannus Oy Duodecim, Mawell Oy SerAPI 33 SerAPI tutkimusryhmä Juha Mykkänen Anne Eerola Anneli Ensio Pertti Laitinen Heli Luostarinen Esa Paakkanen Jari Porrasmaa Assi Pöyhölä Annamari Riekkinen Pasi Riikonen Mikko Saesmaa Saara Savolainen Marko Sormunen Marko Suhonen Tanja Toroi Mika Tuomainen Hannu Virkanen SerAPI 34

18 Kriittiset valinnat maksimoitu joustavuus plug and play tarkkuus matala toteutuskynnys vähäinen invasiivisuus korkean tason yhdenmukaisuus standardienmukaiset hankinnat paikallinen sovittaminen = painotuksia monenvälisissä terveydenhuollon IT hankkeissa Suomessa = esimerkki suuren USA:laisen terveyspalvelujen tarjoajan IT strategiasta SerAPI 35 Palveluarkkitehtuuri vaikutukset terveydenhuollon toiminnassa Suurin osa asioista tapahtuu "konepellin alla": mahdollistaminen päällekkäisten tietojen syötön ja päällekkäisen ylläpidon vähentäminen vähittäinen uusien piirteiden ja lisäominaisuuksien kehitys, "kertarysäyksellä" tapahtuvien järjestelmän käyttöönottojen väheneminen vastaavasti pieniä muutoksia ja lisäyksiä enemmän / useammin? uusia piirteitä tai muutoksia nopeammin, kun tulee uusia tarpeita tai prosessit muuttuvat pitkälle vietynä: ei tarvitse vaihtaa kokonaista järjestelmää tai odottaa kokonaisjärjestelmän seuraavaa versiota, tarkemmin paikallisiin tarpeisiin vastaavia ratkaisuja yhdenmukaiset ja ajantasaiset tiedot ja toiminnot sovelluksiin ja laitteisiin Tietohallinnon kannalta lisähallinnan tarve muutosten ja uuden kehittämisen rajaaminen pienempiin osiin valmiiden sovellusten tietojen ja toimintojen liittäminen uusiin ratkaisuihin samat palvelut uusissa ja vanhoissa järjestelmissä: siirtymän helpottaminen tai jopa piilottaminen käyttäjiltä hankintojen kehittäminen, tavoitteiden määrittely ja mittaus SerAPI 36

19 Palveluarkkitehtuuri vaikutukset ratkaisujen kehittämisessä arkkitehtuuri ja kokonaisuuden hallinta korostuvat palveluvalikoiman lisäksi ja tueksi ratkaistava käyttöliittymät, prosessien "ulkoistaminen" järjestelmistä, integrointitavat, hallintaominaisuudet palvelupohjainen kehitysprosessi ratkaisut tuettavien prosessien tavoitetilan (top down) kannalta ratkaisut käytössä olevien ohjelmien hyödyntämisen (bottom up) kannalta toiminnan ja sisällön määrittely ja vähitellen yhdenmukaistaminen integroinnin ja kehittämisen välinen raja aita madaltuu kierrokset käyttäjävaatimuksista käyttöönottoon pienemmiksi ja nopeammiksi SerAPI 37 Palveluarkkitehtuuri vaikutukset ja ratkaisut teknisesti perustekniikat ja rajapinnat SOA ei sinällään ota kantaa käytettäviin tekniikoihin tekninen yhdenmukaistaminen järkevää uusissa piirteissä käytännössä: avoimet web services rajapinnat palveluihin ja tuotteisiin etenkin uusia ominaisuuksia kehitettäessä rajapintojen lisäksi yhteisiä tekniikoita mm. turvallisuuteen, viestinvälitykseen, prosessikuvauksiin tarvitaan myös tekniikoiden soveltamistapojen vakiointi, mm. WS I palveluväylä (enterprise service bus, ESB) nopeuttamaan ja tehostamaan paikallista uudelleenkäyttöä, tarjoamaan lisää liitettävyysmahdollisuuksia siirtää ratkaisukehitystä toimittajalta kohti asiakasta / integraattoria ei korvaa yhteistä sisältöjen ja toimintojen / rajapintojen sopimista, huolehdittava kehitettävien ratkaisujen yhteisistä pelisäännöistä SerAPI 38

Ajanvarauksen avoimet rajapinnat

Ajanvarauksen avoimet rajapinnat SerAPI hanke Ajanvarauksen avoimet rajapinnat alueellisen ajanvarauspalvelun ja web ajanvarauksen toteuttamiseen Ajanvarausrajapinnat kohteet Tarkoitettu erityisesti alueellisten ajanvarauspalvelujen tai

Lisätiedot

Toiminnallisten vaatimusten jäljitettävyys tietotarpeisiin ja ohjelmistoratkaisuihin terveydenhuollon tietojärjestelmissä

Toiminnallisten vaatimusten jäljitettävyys tietotarpeisiin ja ohjelmistoratkaisuihin terveydenhuollon tietojärjestelmissä Toiminnallisten vaatimusten jäljitettävyys tietotarpeisiin ja ohjelmistoratkaisuihin terveydenhuollon tietojärjestelmissä Juha Mykkänen, Irmeli Minkkinen, Assi Pöyölä, Annamari Riekkinen Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Liiketoimintajärjestelmien integrointi

Liiketoimintajärjestelmien integrointi Liiketoimintajärjestelmien integrointi Vierailuluento 2.3.2015 Esa Heikkinen Mystes Oy Agenda Liiketoimintajärjestelmien integrointi EAI: Enterprise Application Integration EAS: Enterprise Application

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

SOLEA palvelupohjainen paikallisesti sovitettava kokonaisarkkitehtuuri. Service-Oriented Locally adapted Enterprise Architecture

SOLEA palvelupohjainen paikallisesti sovitettava kokonaisarkkitehtuuri. Service-Oriented Locally adapted Enterprise Architecture SOLEA palvelupohjainen paikallisesti sovitettava kokonaisarkkitehtuuri Service-Oriented Locally adapted Enterprise Architecture "Miten meillä mennään SOA:an?" @ SOLEA-project participants Hankkeen osapuolet

Lisätiedot

Kansallinen terveysarkisto (KanTa)

Kansallinen terveysarkisto (KanTa) Kansallinen terveysarkisto (KanTa) 28.1.2013 STM, esote Potilastietojärjestelmien kehitys 2 28.1.2013 Text HL7 RIS Potilaskertomus HIS Text HL7 Potilaskertomus HIS Varausten hallinta Text HL7 Pictures

Lisätiedot

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut

KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut ATK Päivät 2006 Mikkeli KODAK EIM & RIM VIParchive Ratkaisut 29.-30.5. 2006 Stefan Lindqvist HCIS Sales Specialist Health Care Information Systems Kodak Health Group 3/24/2013 1 Arkistoinnin haasteita

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Sote-yhteentoimivuustyön kansallinen organisointi

Sote-yhteentoimivuustyön kansallinen organisointi Sote-yhteentoimivuustyön kansallinen organisointi -esittely 4/2015 Juha Mykkänen Tutkimusjohtaja, dosentti, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio 1 Sisältö Yhteentoimivuus ja standardit Sote-tieto hyötykäyttöön

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Yritysarkkitehtuuri. Muutostarpeet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Ympäristö Muutostarpeet ja niihin vastaaminen Yritysarkkitehtuuri Liiketoiminta-arkkitehtuuri Tavoitteet, Palvelut, Prosessit Informaatioarkkitehtuuri Tietotarpeet,

Lisätiedot

PKI- ja hakemistotarpeet pacsissa

PKI- ja hakemistotarpeet pacsissa PKI- ja hakemistotarpeet pacsissa keskitetty käyttäjähallinta käyttäjän vahva tunnistaminen 1. klusterissa 2. klusterin ulkopuolella kliinikot: vanhat web-serverit, kliinikkotyöasemat tutkijat 3. etäkäytössä

Lisätiedot

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016

Sähköinen asiointi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 Sähköinen asiointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vt Tietohallintojohtaja Tuomo Liejumäki 14.4.2016 SOTE- ja aluehallintouudistus Hallituksen SOTE-linjaukset 7.11.2015 / ICT-linjauksia Itsehallintoalueiden

Lisätiedot

KAOS 2015: Integraatioiden standardointi suunnittelumallien avulla. Ilkka Pirttimaa, Chief ICT Architect, Stockmann ICT

KAOS 2015: Integraatioiden standardointi suunnittelumallien avulla. Ilkka Pirttimaa, Chief ICT Architect, Stockmann ICT KAOS 2015: Integraatioiden standardointi suunnittelumallien avulla Ilkka Pirttimaa, Chief ICT Architect, Stockmann ICT 1 2 Integraatioiden nykytila 2015 Standardoidut: Integraatiotyökalut Suunnittelumallit

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 1: hyödyt, kustannukset, arviointi ja hankinnat

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 1: hyödyt, kustannukset, arviointi ja hankinnat Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 1: hyödyt, kustannukset, arviointi ja hankinnat Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Assi Pöyhölä, Tanja Toroi, Pasi Riikonen, Annamari Riekkinen

Lisätiedot

SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen

SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen SOA & Ajax Sanahelinää vai toimivaa käytäntöä sähköisessä asioinnissa? Fenix hankejohtaja Harri Juuti Projektipäällikkö Teemu Karvonen Agenda Fenix-hankkeen esittely Arkkitehtuuri lyhyesti Kuntalaistili

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden

Lisätiedot

Alueellisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisen suunta kansainvälisesti. Hanna Pohjonen Rosaldo Oy Hanna.pohjonen@rosalieco.

Alueellisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisen suunta kansainvälisesti. Hanna Pohjonen Rosaldo Oy Hanna.pohjonen@rosalieco. Alueellisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisen suunta kansainvälisesti Hanna Pohjonen Rosaldo Oy Hanna.pohjonen@rosalieco.fi EU ehealth initiative & action plan 2004 seuraukset Projektit ovat

Lisätiedot

What is IHE and how is it relevant in Finland? - IHE Suomessa

What is IHE and how is it relevant in Finland? - IHE Suomessa What is IHE and how is it relevant in Finland? - IHE Suomessa Intersystems Symposium Helsinki, 19.11.2011 Juha Mykkänen Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus Tietojenkäsittelytieteen laitos HIS-tutkimus

Lisätiedot

HL7-standardien soveltuvuus sosiaalihuoltoon

HL7-standardien soveltuvuus sosiaalihuoltoon HL7-standardien soveltuvuus sosiaalihuoltoon Terveydenhuollon ATK-päiv ivät Turku, 29.5.2007 Esa Paakkanen ATK-suunnittelija HIS-tutkimusyksikk tutkimusyksikkö Kuopion yliopisto Sisält ltö Sosiaalihuolto

Lisätiedot

Oskarin avulla kaupungin karttapalvelut kuntoon

Oskarin avulla kaupungin karttapalvelut kuntoon Oskarin avulla kaupungin karttapalvelut kuntoon CASE: TAMPERE Marko Kauppi, Tampereen kaupunki Oskari-verkostopäivä, Pasila, Messukeskus Tiistaina 19. toukokuuta 2015 Tänään tarjolla 1. Oskari.org Tampereella

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut

JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut JulkICT Lab ja Dataportaali Avoin data ja palvelukokeilut Pelvelukehityksen ekosysteemi julkisessa hallinnossa 3.12.2013 Mikael Vakkari JulkICT/YRO Palvelukehittämisen ekosysteemi Uusien palveluinnovaatioiden

Lisätiedot

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö 1 Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 29.5.2007 Riitta Alkula 2 Esityksen sisältö Arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetila Arkkitehtuurimäärittelyt Määrittelyjen

Lisätiedot

Muutos Tutkimusyhteistyösopimukseen. PlugIT: Terveydenhuollon sovellusintegraatio

Muutos Tutkimusyhteistyösopimukseen. PlugIT: Terveydenhuollon sovellusintegraatio Muutos PlugIT-tutkimusyhteistyösopimukseen, sivu 1/29 Muutos Tutkimusyhteistyösopimukseen PlugIT: Terveydenhuollon sovellusintegraatio 1. Projektiosapuolet: 1.1 Tutkimusosapuolet KUOPION YLIOPISTO, projektin

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

EKSOTE Sähköisen asioinnin seminaari 14.10.2014

EKSOTE Sähköisen asioinnin seminaari 14.10.2014 EKSOTE Sähköisen asioinnin seminaari 14.10.2014 Sähköisen asioinnin mahdollisuudet tulevaisuudessa Sami Säisä Mitä on sähköinen asiointi? Sähköinen Internetissä toimivaa palvelua? Itsepalveluna toteutettavaa

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Avoimet web-rajapinnat Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) SOA yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP

Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP Tietohallinnon liiketoimintalähtöinen toiminnanohjaus IT-ERP 27.9.2007 Juha Berghäll Efecte Oy juha.berghall@efecte.fi / +358 40 589 5121 Kuka puhuu? z Juha Berghäll z Country Manager Finland z Laaja kokemus

Lisätiedot

Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön

Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön Aluetietojärjestelmien migraatio kansallisten palveluiden käyttöön Pegasos - klusteri Terveydenhuollon atk-päivät Turku 29.-30.5.2007 Kuopion kaupunki sosiaali- ja terveyskeskus Juhani Ahola Tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi?

Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen. Julkisen hallinnon ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014. Miksi? Kansallinen palveluarkkitehtuuri ja maksaminen ICT-toiminto Yksikön päällikkö Riku Jylhänkangas 19.5.2014 Miksi? Taloudellinen tilanne synkkä Osaaminen on Suomen vahvuus, sitä on hyödynnettävä kaikin tavoin

Lisätiedot

Taltioni teknisen alustan arviointi

Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni teknisen alustan arviointi Taltioni sidosryhmätilaisuus, 10.1.2012 Jaakko Lähteenmäki, Niilo Saranummi 1/11/2012 2 Selvitystyön kohde Selvitystyö: VTT & Fujitsu Keskeiset vaatimukset Taltioni-palvelulle?

Lisätiedot

Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1

Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1 Hss Consulting Oy / Teppo Sulonen 1 Teppo Sulonen, CV 1970 > 70 luku : Opiskelu Tampereen yliopisto Postipankki 80 luku : Ammattilainen Kaikki IT alasta Nokia Data 90 luku : Yrittäjä Avasta Transactions

Lisätiedot

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä

Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Kuntatoimijoiden yhteistyö sote-sektorin sähköisen asioinnin kehittämisessä Terveydenhuollon Atk-pa iva t 12. 13.5.2015 Tampere-talo Jukka Markkanen, Medbit Oy Jyrki Halttunen, Kuntien Tiera Oy Copyright

Lisätiedot

Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy

Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy Viestinvälityksellä tehokkuutta terveydenhuollon yhteistoimintaan Timo Airaksinen, Business Manager, Itella Suomi Oy 24.03.2013 /ecare/ Timo Airaksinen / Itella Copyright Itella Suomi Oy Suomen Posti =

Lisätiedot

ORACLE INFORMATION AGE APPLICATIONS ORACLE FUSION MIDDLEWARE ORACLE GRID

ORACLE INFORMATION AGE APPLICATIONS ORACLE FUSION MIDDLEWARE ORACLE GRID ORACLE INFORMATION AGE APPLICATIONS ORACLE FUSION MIDDLEWARE ORACLE GRID Business Process Management (BPM) vihdoinko yhteinen ymmärrys prosesseista liiketoiminnan ja IT:n kesken? Timo Haavisto Ratkaisuarkkitehti

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri käytännössä Case Arkistolaitos

Kokonaisarkkitehtuuri käytännössä Case Arkistolaitos Kokonaisarkkitehtuuri käytännössä Case Arkistolaitos Tuotepäällikkö Tarja Kallio Esityksen sisältö Triplan - ohjelmistoja asian-, asiakirjan- ja arkistonhallintaan yli 20 vuoden ajan Case Arkistolaitos

Lisätiedot

Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj. 2013 IBM Corporation

Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj. 2013 IBM Corporation Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj 2013 IBM Corporation 3 Enfo Suomessa Markkinat: Suomessa IT-palvelumarkkinan koko on noin 2,5 miljardia euroa ja sen arvioidaan kasvavan pitkällä

Lisätiedot

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt

Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Keskitetyn integraatiotoiminnon hyödyt Janne Kangasluoma / Chief Enterprise Architect, Ilmarinen Teemu O. Virtanen / Director, Information Logistics, Digia 2013 IBM Corporation HUOLEHDIMME NOIN 900 000

Lisätiedot

Kommentteja TAPAS-työhön. Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii

Kommentteja TAPAS-työhön. Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii Kommentteja TAPAS-työhön Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii 3.11.2011 TAPAS + KANTA / Jari Porrasmaa 1 Esityksen sisältö 1. Kansallisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

HELSINKI AREA TESTBED. Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003

HELSINKI AREA TESTBED. Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003 HELSINKI AREA TESTBED Martti Mäntylä, HIIT 12.3.2003 Pääkaupunkiseudun innovaatioympäristö Pääkaupunkiseudulla hyvät lähtökohdat uusien ICTyritysten syntymiseen Innovaatioympäristöä täytyy kehittää edelleen:

Lisätiedot

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta

Sisällys. Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia. XML:n rooleja sähköisen asioinnin tavoitearkkitehtuurissa. dbroker - asiointialusta Palveluita ja sisältöä portaaliin - XML:n mahdollisuuksista XML-tietokannat ja julkishallinnon XML-sovellukset, 28.05.2002 Lasse Akselin, TietoEnator Oyj Sisällys Valtion tietotekniikan rajapintasuosituksia

Lisätiedot

Semanttisen Webin mahdollisuudet yrityksille

Semanttisen Webin mahdollisuudet yrityksille Semanttisen Webin mahdollisuudet yrityksille Käytännön kokemuksia 15.1.2010 Janne Saarela Profium Oy Esityksen sisältö Semanttisen Webin arvolupaus Arvolupauksen lunastaminen Kuvapankeissa Järjestelmäintegraatiossa

Lisätiedot

Potilastiedon migraatio. Pekka Kuosmanen

Potilastiedon migraatio. Pekka Kuosmanen Potilastiedon migraatio Pekka Kuosmanen 25.5.2010 Tilanne tänään JHS 176 Tavoitetila JHS 176 Migraatiot arkiston kautta Konvertoidaan vanha potilas- tai muu tieto moderniin rakenteiseen muotoon XML ja

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Toiminnallinen avoimuus ja yhteentoimivuus - malleja arkkitehtuurin ja tietojärjestelmien kehittämiseen

Toiminnallinen avoimuus ja yhteentoimivuus - malleja arkkitehtuurin ja tietojärjestelmien kehittämiseen Toiminnallinen avoimuus ja yhteentoimivuus - malleja arkkitehtuurin ja tietojärjestelmien kehittämiseen TAPAS-seminaari 19.4.2011 Helsinki Juha Mykkänen tutkimusjohtaja Tietojenkäsittelytieteen laitos,

Lisätiedot

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma

Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma Enterprise SOA. Nyt. Systeemi-integraattorin näkökulma 12.11.2007 Janne J. Korhonen 12.11.2007 Agenda 1. Prosessit ja palvelut, BPM ja SOA 2. BPM-projekteista yleensä 3. Prosessin elinkaarimalli 4. Kokemuksia

Lisätiedot

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015

SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON. KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012 2015 Ohjelman rakenne ja sisältö 4.1 Kaksi kokonaisuutta, kuusi osaohjelmaa Kaste ohjelma muodostuu kahdesta tavoitekokonaisuudesta.

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

Asiakas- ja potilastietojärjestelmäyhteistyön valmistelu. Ari Pätsi, EPSHP & Yrjö Koivusalo, VSSHP

Asiakas- ja potilastietojärjestelmäyhteistyön valmistelu. Ari Pätsi, EPSHP & Yrjö Koivusalo, VSSHP Asiakas- ja potilastietojärjestelmäyhteistyön valmistelu Ari Pätsi, EPSHP & Yrjö Koivusalo, VSSHP 5.5.2015 Kiila yhteistyö Ari Pätsi 5.5.2015 Tavoitteita tulevaisuuden sote-palveluille ja tietojärjestelmille

Lisätiedot

Alueellisia kokemuksia elektronisen kertomuksen käytöstä

Alueellisia kokemuksia elektronisen kertomuksen käytöstä TERVEYDENHUOLLON 25. ATK-PAIVAT Kuopio, Hotelli Scandic 31.5-1.6.1999 erityisasiantuntija Anita Kokkola Suomen Kuntaliitto Elektroninen kertomus - Valtakunnallinen kertomusmaarittelytyö Alueellisia kokemuksia

Lisätiedot

Paikkatiedot ja Web-standardit

Paikkatiedot ja Web-standardit Paikkatiedot ja Web-standardit Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), Hypermedialaboratorio W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN VAKAVA JA ONION. Hallintoylilääkäri Juha Korpelainen, PPSHP Projektipäällikkö Markku Huotari, Oulun kaupunki

TIETOJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN VAKAVA JA ONION. Hallintoylilääkäri Juha Korpelainen, PPSHP Projektipäällikkö Markku Huotari, Oulun kaupunki TIETOJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN VAKAVA JA ONION Hallintoylilääkäri Juha Korpelainen, PPSHP Projektipäällikkö Markku Huotari, Oulun kaupunki Kuvataan ja analysoidaan sosiaalija terveydenhuollon alueellisen

Lisätiedot

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti

Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen alueellinen tukiprojekti Terveydenhuollon ATK-päivät 2013 Juha Salmi / Medbit Oy TAUSTAA Kaste2-ohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT

Lisätiedot

SÄHKE- ja Moreqvaikutukset. dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen. Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy

SÄHKE- ja Moreqvaikutukset. dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen. Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy SÄHKE- ja Moreqvaikutukset asian- ja Ju dokumenttienhallinnan järjestelmäkehitykseen Juha Syrjälä, Affecto Finland Oy Affecto Enterprise Information Management -ratkaisujen edelläkävijä Pohjois- Euroopassa

Lisätiedot

Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus

Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus Länsi-Suomen alue, tilannekatsaus 1. Millaista yhteistyötä alueellanne tehdään tietohallinnossa erva-laajuisesti (perusterveydenhuolto, sosiaalihuolto, erikoissairaanhoito)? 2. Entä muilla sote:n osa-alueilla

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi

Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi Julkishallinnon tunnistuksen ohjauspalvelun kehityshanke mitä PoC-vaihe on opettanut? 16.12.2014 Manne Miettinen, Henri Mikkonen ja Arto Tuomi PoC arkkitehtuuri Asiointipalvelu Elisa MSSP VTJ Mobile Login

Lisätiedot

Tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen tietojärjestelmät case Kiila-projekti

Tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen tietojärjestelmät case Kiila-projekti Tulevaisuuden hyvinvointipalvelujen tietojärjestelmät case Kiila-projekti Johanna Andersson / 19.5.2014 / Jyväskylä / SOTETITE Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn 17. tutkimuspäivät Hankkeen

Lisätiedot

W3C ja Web-teknologiat

W3C ja Web-teknologiat W3C ja Web-teknologiat Ossi Nykänen Tampereen teknillinen yliopisto (TTY), Digitaalisen median instituutti (DMI), W3C Suomen toimisto Esitelmä Hyvin lyhyt versio: World Wide Web Consortium (W3C) on kansainvälinen

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen Käyttövaltuushallinnan (KVH) - viitearkkitehtuuri. Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Janne Ollenberg

Kuntasektorin yhteinen Käyttövaltuushallinnan (KVH) - viitearkkitehtuuri. Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Janne Ollenberg Kuntasektorin yhteinen Käyttövaltuushallinnan (KVH) - viitearkkitehtuuri Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Janne Ollenberg Sisältö Projektin asetus ja tavoitteet Käyttövaltuushallinnan

Lisätiedot

Apotti avaa ovia. Terveydenhuollon ATK-päivät, Lahti 24.5.2016. Antti Iivanainen Lt, Yel Toiminnan kehitysjohtaja. Oy Apotti Ab.

Apotti avaa ovia. Terveydenhuollon ATK-päivät, Lahti 24.5.2016. Antti Iivanainen Lt, Yel Toiminnan kehitysjohtaja. Oy Apotti Ab. Apotti avaa ovia Terveydenhuollon ATK-päivät, Lahti 24.5.2016 Antti Iivanainen Lt, Yel Toiminnan kehitysjohtaja Oy Apotti Ab Oy Apotti Ab Apotti-hankkeen lähtökohdat Lähtökohtana hankinnassa oli, että

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Prosessimallinnuksen tasojen soveltuvuus terveydenhuollon ohjelmistoratkaisujen

Prosessimallinnuksen tasojen soveltuvuus terveydenhuollon ohjelmistoratkaisujen Sosiaali ja terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan tutkimuspäivien satoa julkaisusta Stakesin työpapereita 19/2008. Julkaistaan copyright oikeuksien haltijan luvalla. Prosessimallinnuksen tasojen

Lisätiedot

Regional Digital Agendas for Healthcare. Anna Sachinopoulou & Jarmo Pääkkönen, CHT & Mikko Väisänen, PPL

Regional Digital Agendas for Healthcare. Anna Sachinopoulou & Jarmo Pääkkönen, CHT & Mikko Väisänen, PPL Regional Digital Agendas for Healthcare Anna Sachinopoulou & Jarmo Pääkkönen, CHT & Mikko Väisänen, PPL 1 Ohjelma * Avaus: Oulu Health ja e-health, Maritta Perälä-Heape, (CHT) * Readi for Health: Mitä,

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Fujitsu SPICE Lite. Kimmo Vaikkola Fujitsu Finland Oy Laatu ja liiketoimintatavat. Copyright 2010 FUJITSU

Fujitsu SPICE Lite. Kimmo Vaikkola Fujitsu Finland Oy Laatu ja liiketoimintatavat. Copyright 2010 FUJITSU Fujitsu SPICE Lite Kimmo Vaikkola Fujitsu Finland Oy Laatu ja liiketoimintatavat Copyright 2010 FUJITSU Laatu ja prosessit Fujitsussa Laatujärjestelmän rakentaminen ja systemaattinen prosessijohtaminen

Lisätiedot

BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys

BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ. Tietohallintojohtaja Martti Pysäys BSC JOHTAJAN TYÖPÖYT YTÄ KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Terveydenhuollon atk-päivät 30.-31.5.2005 Helsinki TIEDOLLA JOHTAMINEN - Päätöksenteko ja suunnittelu

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot

Alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot ellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisvaihtoehdot 19.4.2011 Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen tietojärjestelmäarkkitehtuurin kehittämisprojekti (TAPAS) http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/tietojarj-sahkoiset-palv/tapas/

Lisätiedot

Virtuaaliklinikkaa 1.0. Madis Tiik 19.3.2014

Virtuaaliklinikkaa 1.0. Madis Tiik 19.3.2014 Virtuaaliklinikkaa 1.0 Madis Tiik 19.3.2014 Madis Tiik, MD, Phd Tartu University, medical doctor 1996 Nordic School of Public Health (Sweden) - Diploma in Public Health 2003 stonian Business School 2001-2003

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Navitas. ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonvälitykseen. Aluetietojärjestelmän ytimessä

Navitas. ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonvälitykseen. Aluetietojärjestelmän ytimessä Navitas ratkaisu sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiseen tiedonvälitykseen Aluetietojärjestelmän ytimessä Terveydenhuollon ATK-päivät 2003 Elisa Solutions Oy Navitas Aluetietojärjestelmän ytimessä Navitas

Lisätiedot

Smart cities - nyt ja huomenna

Smart cities - nyt ja huomenna Smart cities - nyt ja huomenna Älykaupungin standardit Jari Reini 14.04.2015 Standardisointi - Miksi? Minimoidaan päällekkäistä kehittämistyötä, ohjataan tietojärjestelmien kehittämistä ja saadaan aikaan

Lisätiedot

Terveydenhuollon tietotekniikka. Seminaari 5.9.2012

Terveydenhuollon tietotekniikka. Seminaari 5.9.2012 Terveydenhuollon tietotekniikka Seminaari 5.9.2012 Seminaarin ohjelma 13.00-13.30 Terveydenhuollon ohjelmistojen kansalliset laatuvaatimukset Teemupekka Virtanen, STM 13.30-14.00 Lääkinnällisten laitteiden

Lisätiedot

Digitalisaation hyödyt teollisuudessa

Digitalisaation hyödyt teollisuudessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitalisaation hyödyt teollisuudessa Teollisuus ja digitalisaatio seminaari 3.9.2015 Technopolis Hermia, Tampere Heli Helaakoski, TkT, tutkimuspäällikkö Teollisuuden

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020

Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Sote-tieto hyötykäyttöön - strategia 2020 Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena Tähtäimessä aktiivinen kansalainen ja sote-palvelujen vaikuttavuus Aktiivinen kansalainen ottaa vastuuta omasta

Lisätiedot

Yhteentoimivuuden ja standardisoinnin merkitys terveydenhuollon tuottavuudelle. Sinikka Ripatti Kehittämispäällikkö HUS 14.11.2008

Yhteentoimivuuden ja standardisoinnin merkitys terveydenhuollon tuottavuudelle. Sinikka Ripatti Kehittämispäällikkö HUS 14.11.2008 Yhteentoimivuuden ja standardisoinnin merkitys terveydenhuollon tuottavuudelle Sinikka Ripatti Kehittämispäällikkö HUS 14.11.2008 Sisältöä Muuttuva terveydenhuollon toimintaympäristö Yhteentoimivuus ja

Lisätiedot

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu

Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen. Juha Ala-Mursula BusinessOulu Avoimen ja jaetun tiedon hyödyntäminen Juha Ala-Mursula BusinessOulu Agenda Internetin kehityskaari Määritelmiä: Jaettu data Avoimet rajapinnat Avoin arkkitehtuuri Esimerkki sovelluskohteesta: OuluHealth

Lisätiedot

SADe Sote. Turvallinen viestinvälitys - työsuunnitelma. Luonnos v. 1.0 23.4.2013 1

SADe Sote. Turvallinen viestinvälitys - työsuunnitelma. Luonnos v. 1.0 23.4.2013 1 SADe Sote Turvallinen viestinvälitys - työsuunnitelma Luonnos v. 1.0 23.4.2013 1 Sähköposti lääkärin ja potilaan välisessä kommunikoinnissa (Iso-Britannia) Lähde: ehealth Insider, 2013 2 Turvallinen viestinvälitys

Lisätiedot

Kokemuksia Viron earkistosta. Madis Tiik Eestin E-terveyden Säätiön johtaja 27.05.2009

Kokemuksia Viron earkistosta. Madis Tiik Eestin E-terveyden Säätiön johtaja 27.05.2009 Kokemuksia Viron earkistosta Madis Tiik Eestin E-terveyden Säätiön johtaja 27.05.2009 Viron E-Terveys projekti Virossa jo käytössä olevien sovellusten käyttäminen terveydenhuollon tarpeisiin ID-korti Sähköinen

Lisätiedot

Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria. CASE: Metropolia. Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1

Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria. CASE: Metropolia. Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1 Tietojärjestelmien integroiminen hyödyntämällä palvelupohjaista arkkitehtuuria CASE: Metropolia 31.10.2012 Jaakko Rannila & Tuomas Orama 1 Aiheet Tietojärjestelmien integrointi Integrointiin liittyvät

Lisätiedot

Rajapintojen hyödyntäminen aineistojen myynti- ja jakelupalveluissa

Rajapintojen hyödyntäminen aineistojen myynti- ja jakelupalveluissa Rajapintojen hyödyntäminen aineistojen myynti- ja jakelupalveluissa Mikko Ristikangas 15.9.2011 Kuntamarkkinat Aineistojen myynti- ja jakelupalvelut Kuntien aineistojen myynti- ja jakelu Miksi sähköisiä

Lisätiedot

Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7

Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7 Paikkatietorajapinnat IT arkkitehtuurin näkökulmasta 21.12.200 7 Mikä on IT arkkitehtuuri? Liiketoimintamalli määrittelee IT arkkitehtuurin IT arkkitehtuuri ottaa kantaa sovelluksen laadullisiin vaatimuksiin

Lisätiedot

ITK130 Ohjelmistojen luonne

ITK130 Ohjelmistojen luonne ITK130 Ohjelmistojen luonne Luennon sisältö Ohjelmistotekniikka ja vaatimukset Ohjelmistotuote Ei-toiminnallisten vaatimusten luokittelu Sisäiset ja ulkoiset vaatimukset Oikeellisuus Luotettavuus Kestävyys

Lisätiedot

G4 Yliopistosairaaloiden ja keskuskaupunkien yhteistyö. Yrjö Koivusalo tietohallintojohtaja VSSHP

G4 Yliopistosairaaloiden ja keskuskaupunkien yhteistyö. Yrjö Koivusalo tietohallintojohtaja VSSHP G4 Yliopistosairaaloiden ja keskuskaupunkien yhteistyö Yrjö Koivusalo tietohallintojohtaja VSSHP Mikä ihmeen G4? Yliopistosairaanhoitopiirit paitsi HUS: Varsinais-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois- Pohjanmaa,

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

LIIKENNEDATA HYÖTYKÄYTTÖÖN

LIIKENNEDATA HYÖTYKÄYTTÖÖN LIIKENNEDATA HYÖTYKÄYTTÖÖN 6AIKA PILOTTI - LIIKENTEEN REAALIAIKAISET RAJAPINNAT LIIRA 27.01.2016 Jukka Lintusaari (esitys) Tampereen Yliopisto Jukka.lintusaari@uta.fi (040-1901332) Marko Luomi projekrpäällikkö

Lisätiedot

Terveydenhuollon standardoinnin tilanne tänään, tietohallintopäälli kkö Pekka Ruotsalainen, Stakes

Terveydenhuollon standardoinnin tilanne tänään, tietohallintopäälli kkö Pekka Ruotsalainen, Stakes SUOMEN KUNTAUITTO Sosiaali- ja terveysyksikkö TERVEYDENHUOLLON 27. ATK- PAIVAT 4. - 5.6.2001 Terveydenhuollon standardoinnin tilanne tänään, tietohallintopäälli kkö Pekka Ruotsalainen, Stakes cncydcnhuollon

Lisätiedot

Pilvilaskennan perusteet ja sanasto (ISO/IEC 17788) sekä jatkotyöstö. SFS SR-310 Pasi Mäkinen, Open Source Lead, Microsoft

Pilvilaskennan perusteet ja sanasto (ISO/IEC 17788) sekä jatkotyöstö. SFS SR-310 Pasi Mäkinen, Open Source Lead, Microsoft OPPILAITOSPORTAALI Pilvilaskennan perusteet ja sanasto (ISO/IEC 17788) sekä jatkotyöstö SFS SR-310 Pasi Mäkinen, Open Source Lead, Microsoft Sisältö Pilvilaskennan tausta Pilvilaskenta yleisesti Pilvilaskennan

Lisätiedot

Tietotekniikkaarkkitehtuurit. Antti Larsio Microsoft 19.4.2011

Tietotekniikkaarkkitehtuurit. Antti Larsio Microsoft 19.4.2011 Tietotekniikkaarkkitehtuurit Antti Larsio Microsoft 19.4.2011 The Health Reform Pyramid CDHP = consumer directed health plan Consumerism Focus: CDHPs, Transparency, PHRs, Incentives, Value From: Deloitte

Lisätiedot

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut

Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Tietojärjestelmä uusiksi? Toimijaverkostot, niiden haasteet ja ratkaisut Samuli Pekkola Aki Alanne Taru Salmimaa Novi Research Center Tampereen teknillinen yliopisto Sisältö tausta, motiivi ja konteksti

Lisätiedot

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015

Kuntien integraatioalusta. Hannes Rauhala 3.11.2015 Kuntien integraatioalusta Hannes Rauhala 3.11.2015 Johdantoa asiaan Espoon kaupunki on toiminut edelläkävijänä kansallisen palveluväylän (Xroad) käyttöönotossa. Asiasta järjestettiin Espoossa ja Lahdessa

Lisätiedot

FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen

FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen FiSMA 1.1 Monikerrosarkkitehtuuri 1 (7) FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen 1. Yleiset periaatteet FiSMA 1.1 -menetelmässä mitataan sovellusperiaatteen

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

Palvelut yritysarkkitehtuurin keskiössä: OP-Pohjola-ryhmän matkakokemuksia

Palvelut yritysarkkitehtuurin keskiössä: OP-Pohjola-ryhmän matkakokemuksia SOA sig syysseminaari 2008: EA ja SOA Palvelut yritysarkkitehtuurin keskiössä: OP-Pohjola-ryhmän matkakokemuksia Alustus keskustelulle 12.11.2008 Jouni Lähteenmäki Yritysarkkitehti, OP-Keskus Alustuksen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

Alueelliset tietokannat

Alueelliset tietokannat SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1 997 Lahti, Kauppahotelli Grand L Kehityspäällikkö Antero Ensio ProWellness Alueelliset tietokannat Sivuavat esitelmät Alueelliset

Lisätiedot