Rajapinta ja arkkitehtuuripohjaa joustaville ja liitettäville sovelluksille? SerAPI* tulosten tiivistelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rajapinta ja arkkitehtuuripohjaa joustaville ja liitettäville sovelluksille? SerAPI* tulosten tiivistelmä"

Transkriptio

1 Rajapinta ja arkkitehtuuripohjaa joustaville ja liitettäville sovelluksille? SerAPI* tulosten tiivistelmä Prosessit, palvelut ja ohjelmistot, Helsinki, Juha Mykkänen + SerAPI ryhmä Kuopion yliopisto SerAPI projekti, * Palveluarkkitehtuuri ja web sovelluspalvelut terveydenhuollon ohjelmistotuotannossa ja integraatiossa Esityksen sisältö Pohjaa: lähtökohdat ja tavoitteet SerAPI: esittely ja toiminta Esimerkkejä tuloksista Missä mennään + mihin suuntaan? Jatko tuloksia mahdollista esitellä vain pintapuolisesti 60 min esityksessä: tulosesite seminaarimateriaalissa! suuri osa tuloksista julkistetaan syksyllä 2007 SerAPI 2

2 Lähtökohdat ja tavoitellut hyödyt missä toimitaan + mihin pyritään Pohjaksi: terveydenhuollon prosessit ja toiminta asiantuntijuuden ja ammatillisten roolien korostuminen paljon ihmisten välistä kommunikaatiota, vain osa tehtävistä sovelluksissa / formalisoitavissa / automatisoitavissa useat prosessit vuorovaikutuksessa paljon "poikkeuksia" usein pitkäkestoisissa prosesseissa eri organisaatioiden, ammattilaisten ja asiakkaiden osin ristiriitaiset tavoitteet vrt. esim. teollinen valmistusprosessi SerAPI 4

3 Pohjaksi: terveydenhuollon ohjelmistot ja tietojärjestelmät tiedon ja tietämyksen määrä kasvaa ja monipuolistuu säilytys, saatavuus ja turvallisuusvaatimukset olennaisia runsaasti sovelluksia esim. sairaaloissa, heterogeenisyys runsaasti valmista pohjaa järjestelmissä ja aiemmin tehdyissä integraatioissa uudet lähestymistavat sovitettava olemassa oleviin ratkaisuihin SerAPI 5 Esimerkkejä haasteista, joihin (palvelu)arkkitehtuuriajattelulla pyritään vastaamaan Samoja tietoja syötetään ja kopioidaan käsin tai ylläpidetään moniin eri järjestelmiin Uusiin tarpeisiin vastaaminen ohjelmistoissa vie kauan aikaa (ohjelmistojen versiokehityssyklit pitkiä, paljon muutos ja lisäyspyyntöjä) Käyttöönottoprojektit ja versiovaihdokset aiheuttavat runsaasti häiriöitä ja viivästyksiä Tutkimus/kehityshanke tai hankinta tuottaa käyttökelpoisen erityisratkaisun, mutta sitä ei saada liitettyä muihin järjestelmiin Hoitoprosesseja mallinnetaan, mutta tietojärjestelmät eivät taivu tukemaan määriteltyä tavoitetilaa SerAPI 6

4 Peruskäsitteet ARKKITEHTUURI osat, niiden väliset suhteet ja kehittämisperiaatteet (SerAPI:ssa etenkin organisaatioiden tietojärjestelmäkokonaisuudessa) PALVELUARKKITEHTUURI (SOA): lähestymistapa, jossa tietojärjestelmät ja prosessit koostetaan sovelluspalveluista palvelupohjainen arkkitehtuuri (sovelluspalvelujen suhteet muihin ratkaisun osiin) sekä rajapinnat erittäin keskeisiä yhdistää sovellusintegraation (EAI), prosessien hallinnan (BPM) ja komponenttipohjaisuuden perusajatuksia WEB SOVELLUSPALVELUT (Web services) joukko avoimia internet ja XML tekniikoita eri tekniikoilla ja välineillä tehtyjen sovellusten liittämiseen ja tiedonvälitykseen SerAPI 7 Peruskäsitteet: merkitys ARKKITEHTUURI tarkastellaan yhä enemmän laajemmin kuin yhden järjestelmän sisällä organisaatiossa, alueellisesti, kansallisesti PALVELUARKKITEHTUURI (SOA): pienemmistä sovelluspalveluista koostetut ratkaisut helpommin muutettavissa ja mukautettavissa monet sovelluspalvelut ja prosessit määritellään siten, että ne vastaavat abstraktiotasoltaan toimialan käsitteitä rajapinta on tärkeä osa sopimusta palvelun tarjoajan ja käyttäjän välillä, tavoitteena yleiskäyttöisyys ja uudelleenkäyttö WEB SOVELLUSPALVELUT (Web services) de facto tekniikka palveluarkkitehtuurissa, "tekninen yleisliima" varsinkin uusissa integrointiratkaisuissa SerAPI 8

5 SerAPI lähestymistapa ja toimintamuodot "Muotivirtauksen kimppuun soveltavalla tutkimuksella" SerAPI: Palveluarkkitehtuuri ja websovelluspalvelut terveydenhuollon ohjelmistotuotannossa ja integraatiossa Tekesin FinnWell ohjelmaan kuuluva hanke, 9/04 8/07 "SerAPI hankkeessa tutkitaan ja kehitetään websovelluspalvelujen ja palvelupohjaisen arkkitehtuurin hyödyntämistä terveydenhuollon tietojärjestelmätarpeisiin ja integraatioon, ja uusiin sekä olemassa oleviin ohjelmistotuotteisiin." tavoitteena sovellusten ja tietojärjestelmien joustavuus ja liitettävyys: keskeiset näkökulmat: Terveydenhuollon prosessit, Ohjelmistotuotteet, Teknologia alusta vaatii monitieteistä lähestymistapaa keskeiset teemat: terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittäminen, arkkitehtuuri, rajapinnat, standardointi, mitattavuus ja seuranta 14 yritystä, 4 shp/kaupunkia, 3 tutkimusyksikköä SerAPI 10

6 SerAPI osapuolet Tutkimusyksiköt (Kuopion yliopisto) HIS tutkimusyksikkö (Tietotekniikkakeskus) Shiftec tutkimusyksikkö (Terveyshallinnon ja talouden laitos) Ohjelmistotekniikka (Tietojenkäsittelytieteen laitos) Terveydenhuollon organisaatiot Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Pohjois Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kuopion kaupunki Terveydenhuollon yritysosapuolet Commit; Oy Datawell Oy Fujitsu Services Oy Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Mawell Oy Medici Data Oy Mediconsult Oy Prowellness Oy Softera Ratkaisut Oy (06 asti) WM data Oy Infrastruktuuriyritykset Bea Systems Oy Intersystems B.V. Finland Microsoft Oy Oracle Finland Oy SerAPI 11 Monitieteinen lähestymistapa (teknisen alustan ja sovellusten palveltava toimintaa ja prosesseja) Process "PALVELU" Health services Health requirements Management Guidelines Process improvement Change Measurement Adaptability Orchestration ROI Application Integration Semantics Visualization Composition Interface Portal Provider Text Services Production Consumer "SOVELLUSPALVELU" Reuse Services Context Documents Testing Security Encapsulation Web technologies Reliability Platform Discovery Availability Registry "WEB SOVELLUSPALVELU" "Web service" Automation Tools [Mykkänen, Riekkinen, Laitinen, Karhunen, Sormunen. Designing Web Services in Health Information Systems: From Process to Application Level, Int J Med Inf 2007] SerAPI 12

7 SerAPI: työskentely ja toimintatavat tarpeet terveydenhuollon yksiköistä ja ohjelmistotuotteista, avointen rajapintojen ja sovelluspalveluratkaisujen määrittely käyttökohteisiin arkkitehtuurimääritykset ja menetelmät, esimerkit prosessimallinnuksesta ja sovelluspalvelujen tunnistamisesta, selvitykset hankkeen toimesta esimerkki ja referenssitoteutuksia (toteutukset tuotteisiin osapuolilta) linkitykset ja osallistumiset kansalliseen ja kansainväliseen kehitykseen ja standardointiin kootun ja kehitetyn tiedon + kokemusten ja pohjalta tieteelliset tulokset ja opinnäytteet työpajaseminaarit (aina useita rinnakkaisia työpajoja) määrittelyjen ja tuotosten kommentointikierrokset osapuoli ja työkohdekohtaiset tapaamiset SerAPI 13 SerAPI hankkeen tuloksia 6 (SerAPI) + 4 (HL7 Finland) rajapintakohteiden määritystä 8 dokumentoitua esimerkkitoteutusta 13 selvitystä, menetelmäopasta tai suositusdokumenttia 6 gradua, 2 väitöskirjaa 12 kv. tieteellistä + runsaasti muita julkaisuja 6 työpajaseminaaria, 8 teknistä työpajaa, 8 muuta järjestettyä tilaisuutta, 44 esitystä muiden tapahtumien ohjelmissa, 54 muuta osallistumista, 22 matkaraporttia, 23:een muualla tehtyyn dokumenttiin sisältöä ja kommentointia ym.

8 SerAPI tulokset: poimintoja (ks. tulosesite julkistus 09/07) Rajapinta ja sovelluspalvelumääritykset Ajanvarausrajapinnat: alueellinen ja web ajanvaraus Lisäominaisuuksien rajapinnat: päätöksentuki sekä potilasryhmittelyt (esh: DRG, pth: avohoidon potilasryhmitys) Kontekstinhallinta: kertakirjautuminen, samaan potilaaseen siirtyminen yhtä aikaa auki olevissa sovelluksissa jne. Keskitetyt palvelurajapinnat: potilaslistat, käyttäjä, käyttöoikeus, potilas Teknisten tukipalvelujen rajapinnat ja toteutukset: esim. CDAallekirjoitus, oid tunnistegeneraattori, sertifikaattisovelluspalvelu Mallinnusesimerkit ja tekniset esimerkkitoteutukset prosessilähtöinen sovelluspalvelujen kuvaus: äitiyshuolto + endoskopia WS ReliableMessaging, CCOW/WSDL, välineet ja web services Menetelmät ja selvitykset mm. IHE, terveydenhuollon tj standardoinnin suositukset, eri maiden kansalliset kertomusratkaisut, web services ja SOA soveltamisopas Julkaisut ja opinnäytteet SerAPI 15 Järjestelmä Käyttäjiä, jotka käyttävät alueellista ajanvarausta Kansalainen Ammattilainen Alueellisen ajanvarauksen tarjoama käyttöliittymä (esim. web) varauksia varten Esimerkki: Avoimet rajapinnat alueellisessa ajanvarauksessa Paikallinen ajanvarausjärjestelmä Ammattilainen Keskitetty ajanvarauspalvelu Paikallinen ajanvarausjärjestelmä Ammattilainen [Ajanvarausrajapinnat: tekninen liittymämäärittely, versio 1.2] Paikallinen ajanvarausjärjestelmä Ammattilainen SerAPI 16

9 Esimerkki: rajapinnat ajanvaraus alueelliset tai web pohjaiset (esim. asiointi) ajanvarauspalvelut (alueellinen ydinpalvelu) tarvitsevat avoimet rajapinnat ajanvarausjärjestelmiin Tuotoksia rajapinnat, joilla taustajärjestelmiin ajanvaraustoimintoja yhdenmukaisilla HL7 versio 3 standardiin perustuvilla rajapinnoilla tarkennettu soveltamisopas alueelliseen ajanvaraukseen käynnissä useita tuotetoteutuksia + kansallinen HL7 standardointi Teknisesti kansainväliseen HL7 versio 3 Scheduling standardiin Suomen tarpeita vastaavat lisäykset, HL7 web services ja XML sanomamääritykset Yhteydet ja vaikutukset kansallinen ajanvarauksen esiselvitys jatkokehitys ja koordinointitarpeita mm. asiointi ja järjestämismallit, palvelutuotteiden, palvelutapahtumien ja niiden luokittelun sopiminen HL7 versio 3 standardien hyödyntämismallit ja kokemukset Suomessa Suomen tarpeet / mallit kansainväliseen HL7 Scheduling standardiin SerAPI 17 Esimerkki: DRG ryhmittelyrajapinta (lisäpalvelu) Tarve NordDRG erikoissairaanhoidon potilasryhmittelijä: käyttökohteita johtaminen, toiminnan seuranta, benchmarking, budjetointi, hoitojakson laskutus DRG ryhmittely vuorovaikutteiseksi osaksi järjestelmien käyttöä: potilas, toimenpide ja diagnoositietojen perusteella DRG nähtävissä uloskirjauksen yhteydessä (tai aikaisemminkin) > parantaa laatua esim. eräajoryhmittelyihin verrattuna, virheellisten ja puutteellisten kirjausten korjaaminen Sovelluspalveluratkaisu avoimet web services rajapinnat ryhmittely liitettävissä helposti potilastietojärjestelmiin välinetuki: rajapintakuvauksista suoraan toteutusten pohja, eri välineillä generoitujen toteutusten yhteentoimivuus toteutus DRG ryhmittelijätuotteessa + hyödyntämisesimerkki [DRG (Diagnosis Related Groups) sovellusrajapintamääritys ] SerAPI 18

10 Esimerkki: sovelluspalvelujen tunnistaminen endoskopiassa sovellusalueen kuvaamisesta prosessien, toimintojen ja tehtävien kuvauksiin sovelluspalvelujen tunnistaminen prosesseista ja linkitys sovelluksiin ja rajapintamäärittelyihin mallit prosessien ja sovelluspalvelujen kuvauksiin ja dokumentointiin [Endoskopian tavoitetilan mallinnus, varhainen luonnos] SerAPI 19 Menetelmäesimerkki: (tavoiteltujen hyötyjen mittaus) Järjestelmäympäristön tehostunut hallinta ja ylläpito toisaalta mitataan organisaation "SOA tasoa", toisaalta ylläpitoja hallintatyön "tehoa" tunnistettu asiaan liittyvät 46/126 mittaria valittu mitattavissa olevia, poistettu päällekkäisiä ja välillisiä mittareita, tavoitetasot määriteltävä mittareiden kautta valitut 12 ydinmittaria (suluissa tavoitesuunta) lukumäärä: päällekkäisten tietojen määrä eri järjestelmissä ( ), sovelluspalvelujen lukumäärä (Æ), virhetilanteiden lukumäärä ( ) työmäärä ja ajalliset: MTTR ( ), sovelluspalvelujen saatavuus (Æ), palvelujen vasteajat ( ), prosessimuutosten osuus, jotka voidaan tehdä ilman palvelujen muokkaamista (%Æ) laadulliset: ylläpidon kokemat työnkuvan muutokset, tiedon eheys mm. EUCS (Æ), prosessien seurantatietojen saatavuus (Æ) taloudelliset: ylläpitokustannukset ( ), IUM Impacted User Minutes ( ), hankinta ja integraatiokustannukset (keskipitkällä aikavälillä ) [Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa: osa 1] SerAPI 20

11 SerAPI: verkostot yhteentoimivuuteen liittyen (ei sisällä kotimaisia t&k hankkeita) Yhteensopivuutta, valmiita malleja, tietämystä, käytäntöjä HL7 Finland SerAPI projektikonsortio Kansallinen FinnWell terveyshanke yhteistoimin nallisuus Kuntaliitto Stakes Healthcare Services Specification Project / HL7 + OMG IMIA Eclipse OHF HL7 Inc. IHE CEN ISO SerAPI 21 SerAPI: verkostot yhteentoimivuuteen liittyen (ei sisällä kotimaisia t&k hankkeita) HL7 Finland SerAPI projektikonsortio Ehdotuksia, määrityksiä menetelmiä, kommentteja Kansallinen FinnWell terveyshanke yhteistoimin nallisuus Kuntaliitto Stakes Healthcare Services Specification Project / HL7 + OMG IMIA Eclipse OHF HL7 Inc. IHE CEN ISO SerAPI 22

12 Missä mennään palveluarkkitehtuurin sovittamisessa terveydenhuoltoon? Ollaanko a) etunenässä vai hännänhuippuna b) huomioitu tarvittavat seikat c) aloitettu oikeista asioista SOA siirtymän päävaiheiden hyötymalli Toiminnan yhdenmukaisuus ja suunnittelu Nopeus vaatimuksista käyttöönottoon Kustannussäästöt Kotimaiset terveydenhuollon organisaatiot Uudelleenkäyttö projektissa Uudelleenkäyttö projektissa Palvelujen yhdenmukaistaminen Uudelleenkäyttö organisaatiossa Uudelleenkäyttö organisaatiossa, vähentynyt integrointityö Kotimaiset teollisuuden SOA edelläkävijät Prosessien yhdenmukaistaminen Mukautettavat prosessit Komponenttikehitys, yleiskäyttöiset ratkaisut, sovellusten korvaaminen Strategian ja operatiivisen toiminnan yhtenevyys Toiminnan ja IT:n yhtenevyys Prosessien tehokkuus!!!huom. esim. toiminnan mukautuvuuden päähyötyjä saadaan vasta siirtymän vaiheissa 3 4!!! Oppimisvaihe Integrointivaihe Uudelleensuunnitteluvaihe integraatio Kulttuurillinen [muk. Sprott D. Best Practice Report The Business [Palveluarkkitehtuurin soveltaminen Case for SOA. CBDI Journal, June ] SerAPI 24 terveydenhuollossa: osa 1]

13 Tilanne suhteessa viitearkkitehtuuriin Top down: prosessimalleja runsaasti, mutta vähän linkityksiä sovelluspalveluihin / rajapintoihin Bottom up, monia valmiita malleja, eri tyyppisiä rajapintoja eri tyyppisiin tarpeisiin (SerAPI fokus) Infrastruktuuri: Kehitysvälineissä tuki "vakiona", integrointialustat nousemassa ESB rooliin [Arsanjani A. Service oriented modeling and architecture.] [Palveluarkkitehtuurin soveltaminen SerAPI terveydenhuollossa: osa 2] 25 Insurance Statistical reporting Lähitulevaisuutta terveydenhuollon organisaatioiden arkkitehtuurissa? Administration and management Financials Materials management Personnel management Property and infrastructure management Sales, CRM, marketing, PR Patient/citizen front end Invoicing Resource / operations planning listat Ateriatilaus Materials & meal ordering DRG + APR ryhmittelyt Patient grouping, DRG Administrative core Admisstion, discharge, transfer Workstations Web Professional front ends Mobile Ubiquitous Reporting, Data warehousing, Management Potilasydinrajap. Inpatient and Potilas outpatient management Kontekstinhallinta Workflow and process management Guidelines, EBMeDS / protocols Patient / provider demographics Scheduling, Resouce Management Käypä hoito Päätöksentuki Decision support Clinical core Orders / referrals, prescriptions, consultations eresepti Patient and provider id Medication EHR repository Results Prosessivälineet ja esimerkit Problems Kansallinen arkisto Lab Radiology + PACS Pharmacy Etc Clinical subsystems IHE? SerAPItyökohde Surgery Neonatal Gastroenterology Cardiology Anaesthesiology + ICU Pathology 1. Common, shared and centralized services 2. Context management, added value services 3. Loosely coupled messages, documents, cross facility invocations E q u i p m e n t Population / community health Disease management Research Käyttäjä oikeus rajapinnat User management, security and access control Identification User role Care relationship Consent Web services suositukset, Integration, data access esimerkit ja standardit 1. keskitetyt, jaetut sovelluspalvelut (ydinpalvelut) 2. lisäpalvelut, kontekstinhallinta jne. 3. organisaatioiden väliset palvelut ja prosessit Koodistorajapinnat Terminology Ajanvaraus Yhteistyöhankkeet, "naapurit" [Mykkänen, Korpela, Ripatti, Rannanheimo, Sorri. Local, Regional and National Interoperability in Hospital Level Systems Architecture. Meth Inf Med, 2007, in press] SerAPI 26

14 Tulosten hyödyntäminen ja jatkotyö SOA what? Mitä seuraavaksi? SerAPI tulosten hyödyntäminen ja ylläpito useita tuotetoteutuksia rajapinnoista eri tuotteissa, vanhimpien osalta arkikäytössä HL7 määritykset saatavilla, jatkokehitys yhdistyksen kautta avoimet määritykset jatkokehitys toteuttajien tai tutkimusryhmän kautta myös menetelmätulokset julkistetaan, koulutusta mm. HL7 versio 3 ja SOA soveltaminen saatavilla tutkimusryhmän asiantuntemusta käytettävissä paikalliseen / yhteiseen soveltamiseen, koulutuksiin, jatkotarkennuksiin myös hankkeen ulkopuolella 09/07 alkaen ks: SerAPI 28

15 Entä jatkossa 1? Esitettyjä jatkotyön tarpeita ja suuntia paikallisesti ja organisaatioissa paljon työtä jäljellä rajapinnat tulevat h i t a a s t i mutta vääjäämättömästi integraation kautta ON jo tehty SOA pohjaa! arkkitehtuurin ja palvelujen uudistaminen, myös kansallisten ratkaisujen menestys ratkeaa paikallisesti! selkeä tarve: (palvelu)arkkitehtuurin paikalliseen, prosessilähtöiseen soveltamiseen organisaatioissa pelisääntöjä: yhteisiä? technical, semantic, organizational interoperability on toinenkin nouseva suunta: personal! sairaus > terveys > hyvinvointi elin ja toimintaympäristöön mukautuva(?) monikanavainen(?) henkilökohtainen(!) liitettävyys tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia myös palvelujärjestelmälle! profiilit tulevat yleiskäyttöisten ratkaisujen rajauksia semanttiset (CEN 13606, HL7 templates), toiminnalliset (HL7 EHR S), tekniset (WS I), standardiyhdistelmät (IHE) SerAPI 29 Entä jatkossa 2? Verkostojen merkitys kansainvälisyys on mahdollisuus ja elinehto ehealth tiekartat, kansainväliset lähestymistavat kuten IHE valmiiden mallien ja ratkaisujen hyödyntäminen, esim. henkilökohtaisten terveyskertomusjärjestelmien toiminnallinen standardointi emme ole yksin tai eristyksissä monilla mailla (Wales, Kanada, Hollanti), palvelutarjoajilla (Kaiser, VA, NHS), ja toimittajilla samantyyppisiä haasteita ja hankkeita arkkitehtuuri ja yhteentoimivuus (pitäisi olla) jokaisen kehityshankkeen työlistalla kaikkien ei kuitenkaan kannata yrittää seurata / opetella kaikkea rahoittajayhteistyö toiminut pääosin hyvin huomio pitkäjänteisyyteen, jatkuvuuteen ja monitieteisyyteen millaisella verkostolla vastataan haasteisiin? toisiaan tukevien hankkeiden ja osaamisten malli kansalliseen kehittämiseen hyvä verkosto, mutta ohjaus haasteellista mukaan myös kansainvälisesti edelläkävijäverkostoihin! SerAPI 30

16 Mitä opittu aiemmasta? "Kun jokainen organisaatio suunnittelee asioinnin toimintamallin ja toteuttaa palvelunsa tekniikan vain itse tarjoamiensa palvelujen ja tietojärjestelmätoimittajansa ehdoilla, tuloksena on koko palveluverkon tasolla yhteensopimattomat palvelut sekä toimintamalleiltaan että teknisiltä ominaisuuksiltaan. Kansalaisen kokonaisuudesta lähtevä asiointi palveluverkostossa jää haaveeksi." Kortekangas P. Kenelle terveydenhuollon sähköisiä kansalaispalveluita tehdään? Sairaalaviesti 2/2007. SerAPI 31 Mihin syvempiin haasteisiin on pyritty vastaamaan terveydenhuollon prosessien ja järjestämismallien erilaisuus yleiskäyttöisiä ratkaisuja saatavilla, jatkossa huomio prosessimallien tasapainoon järjestelmämigraation kanssa! tietojärjestelmien kyky reagoida toiminnassa tapahtuviin muutoksiin ydinpalvelut ja soveltamisprofiilit pohjana, joustavuushyötyjä siirtymän myöhemmissä vaiheissa, prosessit ulos järjestelmistä? tekniikoiden ja sovellusten heterogeenisyys rajapintatekniikoiden ja soveltamistapojen vakioinnin avulla hyviä liitettävyystuloksia, muiden perusasioiden yhdenmukaistaminen? paikallisiin vaatimuksiin vastaaminen, täsmäratkaisut SOA integraation syventäjänä, joustava pohja yhdistettävä sovellusten ja kehittämismallien muuttamiseen (ks. ZipIT esitys) SerAPI 32

17 Kiitos Rajapinta ja arkkitehtuuripohjaa joustaville ja liitettäville sovelluksille. Tämä työ on osa SerAPI hanketta, johon ovat osallistuneet Kuopion yliopisto, TEKES, Medici Data Oy, Datawell Oy, Fujitsu Services Oy, Pohjois Savon sairaanhoitopiiri, WM data Oy, Commit; Oy, Intersystems B.V. Finland, Mediconsult Oy, Microsoft Oy, Oracle Finland Oy, Satakunnan sairaanhoitopiiri, Bea Systems Oy, Softera ratkaisut Oy, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Kuopion kaupunki, Kustannus Oy Duodecim, Mawell Oy SerAPI 33 SerAPI tutkimusryhmä Juha Mykkänen Anne Eerola Anneli Ensio Pertti Laitinen Heli Luostarinen Esa Paakkanen Jari Porrasmaa Assi Pöyhölä Annamari Riekkinen Pasi Riikonen Mikko Saesmaa Saara Savolainen Marko Sormunen Marko Suhonen Tanja Toroi Mika Tuomainen Hannu Virkanen SerAPI 34

18 Kriittiset valinnat maksimoitu joustavuus plug and play tarkkuus matala toteutuskynnys vähäinen invasiivisuus korkean tason yhdenmukaisuus standardienmukaiset hankinnat paikallinen sovittaminen = painotuksia monenvälisissä terveydenhuollon IT hankkeissa Suomessa = esimerkki suuren USA:laisen terveyspalvelujen tarjoajan IT strategiasta SerAPI 35 Palveluarkkitehtuuri vaikutukset terveydenhuollon toiminnassa Suurin osa asioista tapahtuu "konepellin alla": mahdollistaminen päällekkäisten tietojen syötön ja päällekkäisen ylläpidon vähentäminen vähittäinen uusien piirteiden ja lisäominaisuuksien kehitys, "kertarysäyksellä" tapahtuvien järjestelmän käyttöönottojen väheneminen vastaavasti pieniä muutoksia ja lisäyksiä enemmän / useammin? uusia piirteitä tai muutoksia nopeammin, kun tulee uusia tarpeita tai prosessit muuttuvat pitkälle vietynä: ei tarvitse vaihtaa kokonaista järjestelmää tai odottaa kokonaisjärjestelmän seuraavaa versiota, tarkemmin paikallisiin tarpeisiin vastaavia ratkaisuja yhdenmukaiset ja ajantasaiset tiedot ja toiminnot sovelluksiin ja laitteisiin Tietohallinnon kannalta lisähallinnan tarve muutosten ja uuden kehittämisen rajaaminen pienempiin osiin valmiiden sovellusten tietojen ja toimintojen liittäminen uusiin ratkaisuihin samat palvelut uusissa ja vanhoissa järjestelmissä: siirtymän helpottaminen tai jopa piilottaminen käyttäjiltä hankintojen kehittäminen, tavoitteiden määrittely ja mittaus SerAPI 36

19 Palveluarkkitehtuuri vaikutukset ratkaisujen kehittämisessä arkkitehtuuri ja kokonaisuuden hallinta korostuvat palveluvalikoiman lisäksi ja tueksi ratkaistava käyttöliittymät, prosessien "ulkoistaminen" järjestelmistä, integrointitavat, hallintaominaisuudet palvelupohjainen kehitysprosessi ratkaisut tuettavien prosessien tavoitetilan (top down) kannalta ratkaisut käytössä olevien ohjelmien hyödyntämisen (bottom up) kannalta toiminnan ja sisällön määrittely ja vähitellen yhdenmukaistaminen integroinnin ja kehittämisen välinen raja aita madaltuu kierrokset käyttäjävaatimuksista käyttöönottoon pienemmiksi ja nopeammiksi SerAPI 37 Palveluarkkitehtuuri vaikutukset ja ratkaisut teknisesti perustekniikat ja rajapinnat SOA ei sinällään ota kantaa käytettäviin tekniikoihin tekninen yhdenmukaistaminen järkevää uusissa piirteissä käytännössä: avoimet web services rajapinnat palveluihin ja tuotteisiin etenkin uusia ominaisuuksia kehitettäessä rajapintojen lisäksi yhteisiä tekniikoita mm. turvallisuuteen, viestinvälitykseen, prosessikuvauksiin tarvitaan myös tekniikoiden soveltamistapojen vakiointi, mm. WS I palveluväylä (enterprise service bus, ESB) nopeuttamaan ja tehostamaan paikallista uudelleenkäyttöä, tarjoamaan lisää liitettävyysmahdollisuuksia siirtää ratkaisukehitystä toimittajalta kohti asiakasta / integraattoria ei korvaa yhteistä sisältöjen ja toimintojen / rajapintojen sopimista, huolehdittava kehitettävien ratkaisujen yhteisistä pelisäännöistä SerAPI 38

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri

Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Hannu Virkanen Yhteentoimivuus, standardit ja palveluarkkitehtuuri SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen,

Lisätiedot

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat

Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat Terveydenhuollon avoimet sovellusrajapinnat - koodistorajapinnat HL7 Finland ry, SerAPI-projekti, PlugIT-projekti OID: 1.2.246.777.11.2005.12 Ydinpalvelurajapinnat Yhteyshenkilö: Juha.Mykkanen@uku.fi Versio

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri 1 Sanasto Termi Selite Viittaus Affinity Domain Assigning Authority DICOM EMR tai HIS IHE ATNA IHE BPPC IHE CT IHE IOCM IHE PIX IHE XCA IHE XCA-I Yhden XDS-rekisterin laajuinen alue, toiselta nimeltään

Lisätiedot

Terveydenhuollon tietojenkäsittely katsaus tieteenalaan ja sen tilanteeseen Suomessa

Terveydenhuollon tietojenkäsittely katsaus tieteenalaan ja sen tilanteeseen Suomessa Tietojenkäsittelytiede 30 Heinäkuu 2010 sivut 13 20 Toimittaja: Antti Valmari c kirjoittaja(t) Terveydenhuollon tietojenkäsittely katsaus tieteenalaan ja sen tilanteeseen Suomessa Pirkko Nykänen Tampereen

Lisätiedot

POTILASHALLINNON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN JUURTUMINEN TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA

POTILASHALLINNON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN JUURTUMINEN TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA POTILASHALLINNON TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN JUURTUMINEN TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA Eija Karman Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon

Lisätiedot

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Automaatiosuunnittelun prosessimalli Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Verkkojulkaisu Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry

Lisätiedot

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013

IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Ville Mäkynen, Pietari Pöntinen IT-palvelujohtamisen kehittyminen Suomessa vuosina 2003 2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tuotantotalous Insinöörityö 15.1.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve

Älykkäät palvelut -teknologiatiekartta. Olli Ventä ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243. Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2243 Tuotekehitys Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset Huoltotarve Operaattori -Palvelualusta -Tietoliikenne Teollisuuslaitos Testaustieto Huolto Diagnostiikka Mittaukset Päivitykset

Lisätiedot

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta

Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Vaatimusmäärittelymenetelmät komponenttituotannon tukena havaintoja soveltamisesta Irmeli Minkkinen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Elokuu 2004 TIIVISTELMÄ KUOPION

Lisätiedot

SYYSKOKOUS JA JÄSENILTA 21.11.2007

SYYSKOKOUS JA JÄSENILTA 21.11.2007 SYYSKOKOUS JA JÄSENILTA 21.11.2007 Varaa jo kalenteriisi 21.11. klo 16:00 Sytykeen jäsentilaisuudelle ja syyskokoukselle. Tilaisuus pidetään SYSOPENDIGIA:n tiloissa; Hiomotie 19, HKI Aihe tulee liittymään

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

ERP-järjestelmät - tulevaisuuden teknologiat ja kehityssuunnat

ERP-järjestelmät - tulevaisuuden teknologiat ja kehityssuunnat Juhana Ketola ERP-järjestelmät - tulevaisuuden teknologiat ja kehityssuunnat Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimi mainittava 1.0 Suomi lisenssillä. Nähdäksesi lisenssin vieraile http://creativecommons.org/licenses/by/1.0/fi/

Lisätiedot

OmaHyvinvointi hanke Väliraportti I 1.4. 30.9.2008. Toim. Markku I. Nurminen & Tarja Meristö. Turku Tammikuu 2009

OmaHyvinvointi hanke Väliraportti I 1.4. 30.9.2008. Toim. Markku I. Nurminen & Tarja Meristö. Turku Tammikuu 2009 OmaHyvinvointi hanke Väliraportti I Pärjäin kansalaisen käyttöön? 1.4. 30.9.2008 Turku Tammikuu 2009 Toim. Markku I. Nurminen & Tarja Meristö 1 ESIPUHE OmaHyvinvointi hankkeen tavoitteena on konseptoida

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä 8 5 4 V T T J U L K A I S U J A Jari Kettunen & Magnus Simons Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto pk-yrityksessä Teknologialähtöisestä ajattelusta kohti tiedon ja osaamisen hallintaa VALTION TEKNILLINEN

Lisätiedot

Suurimpien kaupunkien verkostohanke

Suurimpien kaupunkien verkostohanke Suurimpien kaupunkien verkostohanke Kunta CRM Vaihe 1 1(73) Tila: Valmis Versio: 1.0.0 Tekijät: Numminen Ossi Reipas Simo Vaini-Antila Anette Nimi: Kunta CRM, vaihe 1 - loppuraportti Hyväksytty: Muutoshistoria

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita

Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita Tietojärjestelmäsuunnittelun keskeisiä asioita Tietojärjestelmien suunnittelu kevät 2014 17.2.2014 Luento 1 Pirkko Nykänen 1 Kurssin tavoitteista ja sisällöstä Kokonaiskuva ja ymmärrys Tietojärjestelmätieteen

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ

PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ PAIKALLISPORTAALI ALUEEN SÄHKÖINEN PALVELUYMPÄRISTÖ Paikallisportaalit ja niiden kehitystarpeet ja mahdollisuudet Selvityshankkeen loppuraportti Oulussa 31.8.2001 Esipuhe Kesällä 1999 käynnistyi Suomessa

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu

KRYSP Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu 1 (107) Infra & Energy 16.6.2010 Sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisu Sisältö Tämä asiakirja sisältää määrittelyn kunnan sähköisen asiointipalvelun työpöytäratkaisusta. Laatijat Tekla Oyj Laatimispäivämäärä16.6.2010

Lisätiedot

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset

Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset LOPPURAPORTTI Kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset Valtakunnallinen terveydenhuollon kuvaaineistojen arkisto Kvarkki Toiminnallinen määrittely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Laatija/t:

Lisätiedot

Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset terveysaseman toimintaan

Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset terveysaseman toimintaan Hannele Hyppönen Ilkka Winblad Katariina Reinikainen Minna Angeria Riikka Hirvasniemi Kansalaisen sähköisen asioinnin vaikutukset RAPORTTI 25 2010 Kirjoittajat ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-305-1

Lisätiedot