TYÖELÄMÄN VAIHTOEHTONA: YRITYKSEN PERUSTAMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖELÄMÄN VAIHTOEHTONA: YRITYKSEN PERUSTAMINEN"

Transkriptio

1 TYÖELÄMÄN VAIHTOEHTONA: YRITYKSEN PERUSTAMINEN Taik KTM Bengt Forsström projektipäällikkö, yritysneuvoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus/ Aalto Start Up Center/ Kalvot: Bengt Forsström ja Outi Hägg

2 OSAAJASTA YRITTÄJÄKSI?

3 YRITTÄJYYTEEN IDENTIFIOITUMINEN (Gibb 2005) Yrittäjäominaisuudet saavutusorientaatio ja kunnianhimo vahva minäkäsitys ja itsetunto sinnikkyys, pitkäjänteisyys vahva sisäinen elämänhallinta toimintaorientaatio mieltymys oppia tekemällä päättäväisyys ahkeruus luovuus

4 Asenne Intohimo Tekeminen

5 YRITTÄJYYTEEN IDENTIFIOITUMINEN (Gibb 2005) Yrittäjämäinen käyttäytyminen Havaitsee mahdollisuuksia ja tarttuu niihin Luo uusia mahdollisuuksia ja hyödyntää ne Toimii aloitteellisesti, käynnistää uusia asioita ja saattaa ne päätökseen Ratkaisee ongelmia luovasti ja kokoaa erilaisia asioita luovasti yhteen Osaa arvioida ja ottaa laskelmoituja riskejä Hyödyntää tehokkaasti sosiaalisia verkostojaan

6 YRITTÄJYYTEEN IDENTIFIOITUMINEN (Gibb2005) Yrittäjyystaidot Strategisen ajattelun taito Luova ongelmaratkaisutaito Kyky tehdä epävarmoissa tilanteissa päätöksiä intuitionsa pohjalta Kyky tehdä ehdotuksia Suostuttelun ja taivuttelun taidot Neuvottelu- ja myyntitaito Taito johtaa(suunnitella, organisoida, Johtaa ihmisiä ja tekemistä, valvonta) liiketoimintaa, projekteja, tilanteita kokonaisvaltaisesti Verkottumisen taito

7 YRITTÄJÄPOLKUJA Yrittäjät eivät ole homogeeninen ryhmä, vaan yrittäjäidentiteetti rakentuu erilaisia yksilöllisiä polkuja pitkin (Hytti 2003) Joitakin polkuja: Elämäntyyliyrittäjä Kasvuyrittäjä Sosiaalinen yrittäjyys Yhteiskunnallinen yrittäjyys SYY (WWW.SYY.FI) määrittelee asian seuraavasti: Yhteiskunnallinen yrittäjä pyrkii rakentamansa liiketoiminnan avulla ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia. Toiminta on aina arvopohjaista ja pyrkii yhteisöllisyyden kautta yhteiseen hyvään. Menestystä mitataan ensisijaisesti sillä kuinka hyvin ratkaisut korjaavat vallalla olevia yhteiskunnallisia haasteita.

8 LIIKEIDEAMALLI, AJATTELUN APUVÄLINE Yrityshankkeen jäsennelty esitys yrittäjän tietojen pohjalta Liikeidea kertoo, kuinka toiminta-ajatusta toteuttamalla saadaan aikaan kannattavaa liiketoimintaa Toiminta-ajatus ja liikeidean pääkohdat; Kenelle myydään?, Mitä myydään? Miksi asiakkaat ostavat? (tarve, hyöty, lisäarvo, ratkaisu ongelmaan), Miten erotumme vastaavista kilpailijoista( Imago)? Miten ajatellut tuotteet ja palvelut aikaansaadaan ja saatetaan markkinoille? Nojaa usein yrittäjän ydinosaamiseen Voi perustua myös innovatiiviseen tuotteeseen, palveluun, myynti- ja jakelupaikkaratkaisuun, asiantuntemukseen jne. Luovan toiminnan alkupiste, ei päätepiste alati kehittyvä ja muuttuva Toimii alkupisteenä liiketoimintasuunnitelmalle

9 Business Model Canvas

10 Business Model and business model canvas Defination: Business Model A Business model describes the rational of how an organization creates, delivers and capture value Business model Canvas A shared language for describing, visualizing, Assessing, and changing business models

11 Infrastructure Building blocks Offer Customers

12 Lähde: YritysHelsingin web-sivu

13 YRITYSMUODOT JA NIIDEN VALINTA Yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat: Perustajien lukumäärä Pääoman tarve Vastuu Toiminnan joustavuus Yrityksen jatkuvuus ja laajenemismahdollisuudet Voitonjako ja tappion kattaminen www. perustayritys.fi

14 ERI YRITYSMUOTOJEN KESKEISIMMÄT PIIRTEET 1.Toiminimi (Tmi)/liikkeenharjoittaja Lähellä luonnollista henkilöä 2. Avoin yhtiö (Av) Yhtiössä ainoastaan vastuunalaisia yhtiömiehiä 3. Kommandiittiyhtiö (Ky) Yhtiössä vähintään yksi vastuualainen yhtiömies ja vähintään yksi äänetön yhtiömies 4. Osuuskunta (Os) 5.Yksityinen osakeyhtiö ( Oy) Tavallisin yrittämisen muoto Suomessa ( Suomessa n rek. osekeyhtiötä) Yhtiössä vähintään yksi osakkeenomistaja 6. Julkinen osakeyhtiö (Oyj) Osakepääoma vähintään euroa 7. Eurooppayhtiö

15 YRITYSMUOTOJEN KESKEISET EROT Keskeisin ero on yrittäjän henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista Tmi - yrittäjän henkilökohtainen vastuu Avoin ja kommandiittiyhtiö - Vastuunalaisen yhtiömiehen vastuu yhtiön velvoitteista aina henkilökohtainen - Äänettömän yhtiömiehen vastuu rajoittuu rahapanokseen - Mikäli yhtiössä käytetään äänetöntä yhtiömiestä, silloin kysymyksessä on kommandiittiyhtiö Yksityinen ja julkinen osakeyhtiö - Osakkeenomistajan vastuu yhtiön velvollisuuksista rajoittuu pääomapanokseen - erillinen verovelvollinen ( toisin kuin tmi, Ay/ky) - osakkeenomistaja voi kuitenkin olla vastuussa osakeyhtiön velvoitteista sopimuksen perusteella ( pienyhtiöt) Eurooppayhtiö - vastaanvanlainen vastuu kuin osakeyhtiössä

16 YRITYSMUOTOJEN KESKEISET EROT Toimielimet ja pääomapanos Tmi: Ei vaadi erillistä hallinto-organisaatiota. Elinkeinoharjoittaja itse edustaa ja vastaa yhtiön toimista. - Laissa ei määräyksiä tilintarkastukselle - Pääomapanokselle ei ole minimimäärää Avoimessa yhtiössä ei ole pakollisia toimielimiä. - Perustajia tulee olla kaksi tai useampia - Avoimeen yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä voi olla toimitusjohtaja, hallitus ja yhtiömiesten kokous, jos näistä on sovittu. Toimitusjohtaja on ilmoitettava kaupparekisteriin, jos toimitusjohtaja on valittu. Hallitusta ja yhtiömiesten kokousta ei merkitä kaupparekisteriin. - Tilintarkastajan valinta ei ole pakollista ( mikäli lain ed. täyttyvät) - Voidaan perustaa ilman rahapanosta, työpanos riittää

17 YRITYSMUOTOJEN KESKEISET EROT Toimielimet ja pääomapanos Kommandiittiyhtiö - Perustajia tulee olla vähintään kaksi ( yhtiösopimus) - Kommandiittiyhtiössä ei ole pakollisia toimielimiä. Kommandiittiyhtiössä voi kuitenkin olla toimitusjohtaja, hallitus ja yhtiömiesten kokous, jos näistä on sovittu. Toimitusjohtaja on ilmoitettava kaupparekisteriin, jos toimitusjohtaja on valittu. Hallitusta ja yhtiömiesten kokousta ei merkitä kaupparekisteriin. - Äänettömän yhtiömiehen on suoritettava yhtiölle panos. Oltava omaisuuspanos, työpanos ei riitä. Vastuunalaiselta riittää työpanos. - Tilintarkastajan valinta ei ole pakollista ( mikäli lain ed. täyttyvät)

18 YRITYSMUOTOJEN KESKEISET EROT Toimielimet ja pääomapanos Osakeyhtiö - Perustajia voi olla yksi tai useampia - Osakeyhtiön ainoa pakollinen toimielin on hallitus. - hallituksessa tulee olla yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. - Hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokous - Osakeyhtiöön voidaan valita toimitusjohtaja - Toimitusjohtajan valitsee ja nimittää yhtiön hallitus - Yksityisen osakeyhtiön pääoma tulee olla vähintään 2500,00 - Tilintarkastajan valinta ei pakollista, mikäli lain ed. täyttyvät ( kuitenkin suositeltavaa)

19 YRITYSMUOTOJEN KESKEISET EROT Toimielimet ja pääomapanos Osuuskunta - osuuskunnan perustajia tulee olla vähintään kolme ( luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt) - Osuuskunnalla oltava hallitus, johon kuuluu vähintään yksi tai enintään seitsemän jäsentä, ellei säännöissä toisin määrätä - Hallituksen valitsee osuuskunnan kokous - Jäsenten päättämisvaltaa kaikissa asioissa käyttää osuuskunnan kokous - Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja - Osuuskunta päättää säännöissään osuusmaksun suuruudesta itse. Osuusmaksujen tulee olla keskenään samansuuruiset. Osuusmaksut muodostavat osuuspääoman. - Tilintarkastajaa ei vaadita ( mikäli lain ed. täyttyvät)

20 YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA ILMOITUKSET VIRANOMAISILLE Yrityksen juridiset perustamismuodollisuudet vaihtelevat eri yritysmuodoissa Yksityinen elinkeinonharjoittaja, eli Tmi (jaetaan liikkeenharjoittajiin ja ammatinharjoittajiin) Yksityisen elinkeinonharjoittajan ei tarvitse tehdä sopimuksia ennen toimintansa aloittamista > ilmoitus kuitenkin kaupparekisteriin Toiminimen kaupparekisteriin ilmoittaminen tapahtuu perustamisilmoituslomakkeella ( Rekisteröintimaksu 65 ) Perustamisilmoituslomakkeet ovat yhtenäisiä verohallinnolle ja Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisterille

21 YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA ILMOITUKSET VIRANOMAISILLE Ay/Ky Yhtiöt syntyvät käytännössä yhteisellä sopimuksella. Ennen toiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin (Rekisteröintimaksu 180 ) Kaupparekisterin perusilmoituksen liitteeksi tarvitaan kirjallinen yhtiösopimus. Yhtiösopimuksella ei ole laissa määrättyä vähimmäissisältöä Ky:n kohdalla sopimuksessa täytyy olla kirjattuna äänettömän yhtiömiehen omaisuuspanosten arvo rahassa. Perustamisilmoituslomakkeet ovat yhtenäisiä verohallinnolle ja Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisterille

22 YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA ILMOITUKSET VIRANOMAISILLE Osakeyhtiö Osakeyhtiön perustamisen vaiheet: - Perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen laatiminen (Oyl vaatimukset huomioitava, ja yhtiöjärjestys sisällytettävä perustamissopimukseen liitteeksi) - Osakkeiden merkintä ( tapahtuu perustamissopimuksen allekirjoituksella) - Osakepääoman maksaminen ( maksetaan pankkiin) (osakepääoma voidaan maksaa myös apporttina) - Yhtiön kaupparekisteriin ilmoittaminen (pääoma oltava maksettu pankkiin) - Osakeyhtiö syntyy vasta kun se on merkitty kaupparekisteriin ( 350 ) - Kaikista toimista, joita tehdään ennen rekisteröitymistä, vastaa kuitenkin perustajat yhteisvastuullisesti

23 Yritysten määrä 2010

24 Osakassopimus Osakassopimus on yhtiön omistajien välinen sopimus, jossa säännellään yhtiön omistajien keskinäisiä suhteita sekä heidän oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan yhtiössä. Yhtiön omistajia ovat yhtiön osakkeenomistajien lisäksi myös osakeinstrumenttien omistajat.

25 Milloin? Yhtiötä perustettaessa, kun omistajia tulee enemmän kuin yksi. Yhtiön omistusrakenne muuttuu eli yhtiöön tulee lisää tai yhtiöstä lähtee omistajia. Yhtiön toiminnassa tapahtuu olennainen muutos (liiketoiminnan muutos, liiketoimintojen hankkiminen, luovuttaminen tai lopettaminen) ja tällä on vaikutusta yhtiön omistajiin. Yhtiötä rahoitetaan merkittävästi ja tällä on vaikutuksia yhtiön omistajiin. Olemassa olevaa osakassopimusta halutaan muutoin tarkistaa yhteisellä päätöksellä. Olemassa olevaa osakassopimusta ei tosiallisesti enää noudateta ja tästä johtuen osakassopimusta muutetaan yhteisellä päätöksellä.

26 Sisältöön vaikuttavaa lainsäädäntöä Voimassaoleva lainsäädäntö, josta tärkein on osakeyhtiölaki. Lainsäädäntö voidaan jakaa: pakottavaan ja tahdonvaltaiseen lainsäädäntöön Yhtiön yhtiöjärjestys Muut mahdolliset sopimukset ja järjestelyt Muut mahdolliset asiat (omistajien tahto, mahdollisuudet, olosuhteet, jne.)

27 Miksi? Osakassopimus on sopimusvälineenä joustavampi kuin yhtiöjärjestys. sopimusvapaus laajempi voimaantulo ei edellytä rekisteröintiä Osakassopimus ei ole julkinen. yhtiöjärjestys on julkinen Mahdollistaa tietyissä tilanteissa tehokkaammat ehdot. vertaa esim. kilpailukielto osakassopimuksessa ja työsopimuksessa osakkeiden luovutusoikeudet ja - velvollisuudet

28 Aloittavan yrityksen rahoitus

29 Luovan alan yritystoiminnan rahoituksen lähteet LIIKETOIMINNAN KEHITYS JA TUOTEKEHITYS ELY-keskus: starttiraha (työvoimah.), kehittämistuki, valmisteluraha tuoteväylä (avustukset yritystoiminnan edistämiseksi) laina ja muu kehittämistuki (Finnvera, pankit, Sitra, buniness enkelit, pääomasijoittajat) kansainvälistymistuki (Finpro; osaamiskeskukset, vientihankkeet OKM + Tem) tuotekehitystuet (Tekes: ; Avek: esim. av-tuotantotuet, Creademo DigiDemo) Alueelliset tukimuodot (kaupungit, kunnat) MUU RAHOITUS Apurahat Oma pääoma Tulorahoitus

30 Lainarahoitus Pankit Finnvera: Aloittavien yritysten sekä kehitys- ja muutosvaiheiden tukeminen Tuotteet: lainat, takaukset ja vientitakuut Pienyrittäjälaina Naisyrittäjälaina: Ei oteta asuntoa vakuudeksi Kriteerit: yrittäjätausta, kannattavan liiketoiminnan edellytykset ja uskottava liikeidea, yritystoiminnan kehittämisedellytykset (työllistäminen, kilpailu, rahoituksen riittävyys), rahoituksen kohde Toimii aluekonttoreidensa kautta kansallisesti

31 Tekes: Tekesin ohjelmat JATKUVA HAKU AVEK Tuotanto- ym. tuet DigiDemo MAALIS/LOKA, Crea Demo keväällä 2013 Vuodesta 2010 alkaend2-tapahtuma - ideoiden pitchauskilpailu Seuraava D2-tapahtuma Helsingissä Säätiöt esim: Alfred Kordelinin säätiö ELO, Asko säätiö Suomen kulttuurirahasto: LOKA Kuntien ja kaupunkien kohdeapurahat: Helsinki jakaa toiminta- ja kohdeavustuksia taide- ja kulttuurialan yhteisöille Okm Tuotekehitystuet tuotantotuki, levitystuki, kulttuurivientituki ja festivaalituki (ks. Tukiohjeet-dokumentti SES:n sivuilta)

32 Kansainvälistymistuki: opetus- ja kulttuuriministeriö Kansainvälistymisavustus yritysten yhteisiin kehittämishankkeisiin Min. 4 yritystä projektissa Kohde: vientitoiminnan aloittaminen, uusi markkina-alue, viennin tehostus tai parantaminen Kriteerit: uutta toimintaa, uskottavat hakijat (ennakkoperintärekisterissä, ei verovelkoja) Viennin kumppanuusverkostot/vientirenkaat pienille yrityksille Kustannukset: hallinnointi, toimistokulut, osa matkoista, mahdollinen konsultti (toteuttaa selvityksen) Yrityskohtaiset tuet haetaan ELY-keskukselta (esim. Globaaliohjelma)

33 Kansainvälistymistuki: opetus- ja kulttuuriministeriö Okm:n kohteet: Kulttuuriviennin kärkihanketuki Hankevalmistelutuki ( e) Kulttuurimatkailun tuotteistaminen Kansainvälinen yhteistyö ja vaihto

34 Taiteen keskustoimikunta Henkilöille, työryhmille ja yhteisöille Kohteita: Matkustus Residenssitoiminta Taideprojektit Kansainvälinen kulttuuriyhteistyö Taiteilija-apurahat Jne. Hakuaikoja ympäri vuoden

35 Uudenmaan taidetoimikunta kohdeapurahoja taiteilijoille ja työryhmille valtionavustuksia järjestöille, harrastajaryhmille ja muille yhteisöille ensi sijassa kohdeluonteiseen toimintaan Avustus myönnetään pääasiassa erityistarkoitusten kuten näyttelyiden, seminaarien, koulutuskurssien ym. vastaavien taidetoimintojen rahoittamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään sellaisten hankkeiden tukemiseen, jotka tähtäävät taidepalveluiden parantamiseen

36 Sisältö Hyvä hakemus Kaikki oleellinen tieto hakijasta, hankkeesta ja taustoista Rahoituksen käyttökohde selkeä ja perusteltu Realistinen budjetti ja mahd. tarjousdokumentit Hakemuksen sisältö vastaa rahoituksen kriteereitä Kaikki vaadittu tieto on saatavilla (hakemus + liitteet) Yhteistyökumppanit ja sopimukset vahvistavat hakemusta Ei ylimääräisiä dokumentteja, ellei välttämätöntä asian valaisemiseksi Vahvat perustelut ja perusteellinen taustatyö oleellista esim. markkinan tuntemus ja oman yrityksen/tuotteen/hankkeen erityispiirteet esillä

37 Aloittavan yrityksen tukitahot Alueelliset yritysneuvonnat (esim. YritysHelsinki, Espoon uusyrityskeskus jne.) Jatkossa myös TE-keskukset Työ- ja elinkeinotoimistot, ELY-keskukset Jalostamo-sparraajat (esim. Diges ry) toteuttavat hankeklinikkaneuvontaa esim. YritysHelsingin kanssa Koulutukset, yrittäjän ammattitutkinto (esim. Aalto/PYK:in ProFirma-koulutus, luovan alan yrittäjästartti jne.) Hautomot (esim. Aalto/PYK/Arabus) Vertaisverkostot: toimialajärjestöt (SATU, Neogames, MTL, Journalistiliitto ym.)

38 Linkkejä: Julkinen tukiverkosto kansalliset yrityspalvelut pk-sektorille, yrityssuomi, tuotteistetut asiantuntijapalvelut jne. työvoimapalvelut yrittäjätuki verkossa + puhelimitse Uusyrityskeskukset: perustettavan yrityksen tuki, hautomot, naisyrittäjäkeskus > Helsingin uusiyrityskeskus Yritystietokanta (perustiedot, nimi, perustaminen): Patentti- ja rekisterihallitus (mm. Kaupparekisteri, patentit) (yritystietokanta, toiminimihaku) tuotekehitys rahoitus (lainat, takaukset) Kansainvälisyys: Viennin tukiorganisaatio: (TEMin alainen) Opetusministeriön kulttuuriviennin rahoitus: Työ- ja elinkeinoministeriö: vienninedistämistuki AVEK: av-tuotantojen tukia, DigiDemo, Creademo

39 Muita linkkejä: Työttömyyskassat: tai Liiketoimintasuunnitelma: Googlesta useita, businessmodelgeneration.com, liiketoimintasuunnitelma.com Osuuskunta-asiat: ( Sparrausta: TE-toimistojen hankeklinikat (ota selvää omasta TE-toimistostasi; Kluuvissa ainakin luovien alojen klinikoita säännöllisesti, samoin > palvelee koko pääkaupunkiseutua) luovan alan yrittäjyyden ja kvkattohanke (opm)

40

41 Aalto Start-Up Center toiminnan kuvaus Aalto Start-Up Center on Aalto-yliopistossa toimiva, menestyvä ja nopeasti kehittyvä innovatiivisten kasvuyritysten kiihdytysympäristö, joka toimii aloittavien yritysten kasvun vauhdittajana sekä yhdistää erinomaisesti kaupallisen, teknillisen ja taidealojen osaamisen. Aalto Start-Up Center on toiminut menestyksekkäästi osana kauppakorkeakoulua jo vuodesta Tällä hetkellä kiihdytysympäristössä on mukana noin 80 kasvuhakuista start-upia. Lisäksi toimintamme kattaa laajan tarjonnan liikeidean kypsyttämiseen keskittyviä palveluita ja koulutusta (mm. luovien alojen yrittäjästartti, YBT verkkokurssi jne). Merkittävän osan asiakaskuntaa muodostavat myös kiihdytystoiminnan läpikäyneet menestyneet yritykset (mm. Rovio, Futurice, Footbalance, Powerkiss, Efima, Sumea, Fondia, ne).

42 Aalto Start-Up Center toimii erinomaisena kasvualustana menestykseen tarjoamalla monipuoliset yrittäjyyden kehityspalvelut, korkealaatuista yritysneuvontaa, laajat asiantuntijaverkostot sekä modernit toimitilat. Kiihdytysprosessissa voidaan erottaa 3 eri toiminnan tasoa: 1) Liikeidean kypsyttäminen 2) Kasvun kiihdyttäminen yrityskiihdyttämössä 3) Kiihdyttämisprosessin läpikäyneet /valmistuneet yritykset Yrittäjä saa tukea liiketoimintamallin kehittämiseen, toimintalinjojen selkeyttämiseen sekä ammattimaisen myynnin käynnistämiseen ja hallitun kasvun varmistamiseen. Yhä keskeisimpänä toiminnan osa-alueena ovat mm. yrityksen tilanteeseen sopivan rahoituksen löytäminen (mm. pääomasijoittajat, valtion rahoitusinstrumentit, business enkelit jne). sekä erilaisten yhteistyökumppaneiden löytäminen (matchmaking).

43 Keskeisiä kehittämisen työvälineitä yrityksille ovat tuotteistetut valmennusohjelmat; kehittämis- myynti- ja kasvuohjelma sekä eri aihepiireihin nivoutuvat yrityskohtaiset klinikat (Tekes, Fiban, yms) Lisäksi tarjoamme lukuisia ammattilaisten tuottamia käytännönläheisiä workshoppeja yrityksille ajankohtaisista aiheista mm. juridiset kysymykset (esim osakassopimukset exit strategian yhteydessä), myynnin lisääminen, markkinointi ja viestintä, IPR ja rahoitus Palveluportfolio on laaja, pitäen sisällään mm. business mentor toiminnan sekä laajan verkoston eri alojen palvelutarjoajia (tilitoimistot, lakitoimistot, viestintätoimistot jne) Toimintamme nivoutuu suuri joukko eri alojen partnereita (avaamme ovia yrityksille partnerisopimusten avulla (Sanoma, Estime, ErnsYoung, Nokia Bridge, ). Partneriverkostomme kehittyy ja laajenee koko ajan.

44 Aalto Start-Up Center service portfolio

45 Incubated companies Fields: Examples: Communication services Faschion designers Usability Designers Mobile services Digital and social media Arcitecture services Game industry Arts trade, art management Web analytics Video and animation services ICT-services Beh. based news&article aggregator

46 Latest Breaking New Companies Postincubator companies

47

48 COMPANIES Aalto Start-Up Center: 80 companies. Companies are from creative industry (30), or developing: mobile- (10), internet- (20) or software services (20). ~25% of all applicants are selected ( ~ 200 appl. year 2010) The entrepreneurs are 36 years old by averige and 80% of them has a academic education(2/3 has Aalto background) Aalto-university and Start-Up Center do regular study on its customer base 86 % survival rate after ten years 32% of postincubator companies are considered fast-growing According to Aalto Start-Up Center survey

49

50

51 Challenges A) Companies and entrepreneurs Difficulties in the business consept modeling Lack of business skills (management, marketing etc.) Problems with the Entrepreneurial team building Lack of understanding the importance of self-leadership Funding issues

52 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA YHTIÖMUODOT Yrityksen perustaminen Yrityksen perustamisen vaiheet Oma tahto ja halu Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Yritysmuodon valinta Yritystoiminnan luvanvaraisuuden

Lisätiedot

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015

kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 kuva Yrittäjät.fi Maarit Koskinen 2015 Minustako yrittäjä? Yrittäjän tärkein voimavara on vahva ammattitaito Yrittäjällä on motivaatiota, pitkäjännitteisyyttä ja halua menestyä ei lannistu ensimmäisistä

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki

Yritysinfo 19.5.2014. Haaga-Helia. Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Yritysinfo 19.5.2014 Haaga-Helia Yritysneuvoja Hannele Kostiainen YritysHelsinki Luennon aiheet YritysHelsingin palvelut Yrityksen perustamisen vaiheet Sähköinen liiketoimintasuunnitelma Yritysmuodot YritysHelsinki?

Lisätiedot

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

YRITYKSEN PERUSTAMINEN YRITYKSEN PERUSTAMINEN Yrityksen perustamisen lähtökohta Yhtiömuodot Suojaus Talouden hoitaminen, rahoitus, kirjanpito Lainsäädäntö, verotus Hankinta, tuotanto ja markkinointi (tuotekehitys) Henkilöstön

Lisätiedot

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen

Yritysmuodot. T:mi OY AY OSK. Anna Airaksinen Yritysmuodot T:mi OY KY AY OSK Yritysmuoto, eli yhtiömuoto on oikeudellinen muoto, jolla harjoitetaan yritystoimintaa. Suomessa yhtiön pitää rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään

Lisätiedot

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU YRITTÄJÄJURIIDIIKKA 4.4.2007 YRITYKSEN PERUSTAMINEN. Kaija Kess Asianajaja, varatuomari

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU YRITTÄJÄJURIIDIIKKA 4.4.2007 YRITYKSEN PERUSTAMINEN. Kaija Kess Asianajaja, varatuomari HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU YRITTÄJÄJURIIDIIKKA 4.4.2007 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Kaija Kess Asianajaja, varatuomari Sisältö: Yritysmuodot Yksityisliike Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta

Lisätiedot

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla

Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ammatin harjoittamisen vaihtoehdot taiteellisilla aloilla Ulla Huovinen HAAGA-HELIA amk ulla.huovinen@haaga-helia.fi Työsuhteessa vai yrittäjänä? Työtä tehdään joko työntekijänä tai yrittäjänä Vaikuttaa

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

Yritysmuodon valintaan

Yritysmuodon valintaan Yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä Sisällysluettelo Yritysmuodon valintaan vaikuttavista tekijöistä...3 Ei valmista patenttiratkaisua...3 Yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä...3 Henkilöluku...3

Lisätiedot

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin...

Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... Marketta Korhonen Minustako yrittäjä? Yritystoimintaan lähdetään monin tavoin... pakon sanelemana työttömyyden kautta (itsensä työllistäminen) koulutuksen kautta harrastuksen kautta franchising yrittäjyyden

Lisätiedot

Rahoitusta yritystoiminnan

Rahoitusta yritystoiminnan Rahoitusta yritystoiminnan alkuun Finnverasta rahoitusta yritystoiminnan käynnistämiseen Suunnitteletko yrityksen perustamista? Hyvä liikeidea, yrittäjävalmiudet ja huolellinen suunnittelu auttavat liiketoiminnan

Lisätiedot

Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry

Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry Oulun Seudun Uusyrityskeskus ry Oulun seudun uusyrityskeskus on yhteistyöyritystemme ja kuntien yhdessä ylläpitämä täysin maksuton ja ehdottoman luottamuksellinen neuvontapalvelu uusien ja vasta perustettujen

Lisätiedot

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani PIENYRITYSKESKUS 30 vuotta Kauppakorkeakoulun erillislaitos yrittäjyys ja pk-yritysten kehityspalvelut

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut

Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut. Pohjois-pohjanmaan TE-toimisto Kari Backman Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut Starttiraha ja aloittavan yrittäjän palvelut 1 Starttiraha Mikä on starttiraha? Starttiraha on harkinnanvarainen tuki, jota voidaan myöntää yrittäjäksi ryhtyvälle luonteeltaan päätoimisen yritystoiminnan

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen startti-info

Aloittavan yrityksen startti-info Aloittavan yrityksen startti-info 30.3.2017 Sisältö Yritysesittely Rantalainen & Wahlsten Oy Yritysmuodot Verotus ja arvonlisäverotus Taloushallinnon järjestäminen Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Lisätiedot

Yrittäjyyden muodot Yhtiömuodot Yrityksen perustaminen. Timo Pihlajamäki Työelämään ja koulutukseen valmistava koulutus

Yrittäjyyden muodot Yhtiömuodot Yrityksen perustaminen. Timo Pihlajamäki Työelämään ja koulutukseen valmistava koulutus Yrittäjyyden muodot Yhtiömuodot Yrityksen perustaminen Yrittäjyyden muotoja 1/2 Yksinyrittäjät: itsensä työllistävät yksinyrittäjät, ryhmä on kasvussa kaksi ryhmää: toinen ryhmä alusta saakka perustaa

Lisätiedot

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012

HETKY seminaari. Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 HETKY seminaari Asianajaja, osakas Katia Duncker 12.6.2012 Eri yritysmuodot Yritystoiminnan muodon valintaan vaikuttaa monesti verotukselliset syyt Eri yritysmuotoja ovat Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lisätiedot

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta

Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Yrityksen perustamisen 10 vaihetta Oma halu ja tahto Muista, että elinkeinotoiminnassa: on säilytettävä terve ja toimiva taloudellinen kilpailu ja on vältettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Lisätiedot

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy

20.02.2015 2014/76024 7. Patentti- ja rekisterihallitus PL 1140 00101 Helsinki. Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy PL 1140 00101 Helsinki 20.02.2015 2014/76024 7 Economy PP Finlande 127125 ltella Posti Oy Jari Niiranen Peltoniementie 6 a 30 40520 Jyväskylä Aliot-Cioud Oy, 2658934-3 Kaupparekisteri-ilmoituksenne on

Lisätiedot

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013

YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 YHTEISKUNNALLISTEN YRITYSTEN SUPERPÄIVÄ TAMPERE 28.5.2013 Yhteiskunnallinen yritys ja muut yritysmuodot Henkilöyhtiöt Toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiöt Normaali osakeyhtiö Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS

INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS INNOVAATIOTOIMINNAN RAHOITUS Mistä rahoitusta Pekka Kantola Mitä on oltava kunnossa, Mikko Pesonen MISTÄ RAHOITUSTA RAHOITUS KOOSTUU MONISTA PALASISTA Oma rahoitus Raha, selkänahka, harvemmin apportti

Lisätiedot

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä!

Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Kilpailukykyä viennistä ja kansainvälistymisestä! Vaasan Yliopisto 14.2.2012 Katsaus kansainvälistymispalveluiden tarjontaan Esko Ala-Myllymäki, teknologia-asiantuntija Tekes / Pohjanmaan ELY-keskus Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot.

Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Mikä on Keksintösäätiö? Perustiedot. Perustettu vuonna 1971 Yksityinen säätiö; rahoitus työ- ja elinkeinoministeriön budjetista Toimipaikka: Innopoli, Espoo, alueverkosto: Innovaatioasiantuntijat ELY-keskuksissa

Lisätiedot

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen Osapuolia ovat: 2. 1. Helsingin kaupunki, y-tunnus 0215438-8 Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman

Aloittavan yrittäjän palvelut. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Aloittavan yrittäjän palvelut Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto John Forsman Palvelut Aloittavat yrittäjät yritysneuvonta starttiraha koulutus työkokeilu (työtön työnhakija) Työnantajat työpaikkailmoitukset

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun suunnittelu

Kansainvälisen kasvun suunnittelu Kansainvälisen kasvun suunnittelu PSu 05-2013 Mitä rahoitetaan ja millä kriteereillä? Rahoitus kohdistuu projekteihin (alku, loppu, suunnitelma, budjetti, tulosten systemaattinen hyödyntäminen), arvioinnin

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014

Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Startti yrittäjyyteen seminaari Rahoitusratkaisut Imatra 6.5.2014 Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille

Tekesin rahoitus yrityksille DM xx-2013 How to do business with drones? 26.8.2015 Tekesin rahoitus yrityksille Sampsa Nissinen Palvelujohtaja, Nuoret teollisuustuoteyritykset Tekes Yrityksille joilla on Halu ja kyky kasvaa Intoa ja

Lisätiedot

Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500

Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500 Härmänmaan TE-toimisto Starttiraha ******************************** Härmänmaan TE-toimisto, Yrityspalvelut Nikolaintie 6 62200 KAUHAVA Puh. 029 5046500 Starttirahan hakeminen Starttirahaa haetaan siitä

Lisätiedot

Yrittäjyys ammattitaitona

Yrittäjyys ammattitaitona Yrittäjyys ammattitaitona Taitajasta yrittäjäksi yrittäjyys osana ammattitaitokilpailuja seminaari Helsinki ti 31.1.2012 Opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi Yrittäjyys on yksilön kykyä muuttaa

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Finnveran rahoituspalvelut pienille ja aloittaville yrityksille Pienosuuskuntaforum Helsinki

Finnveran rahoituspalvelut pienille ja aloittaville yrityksille Pienosuuskuntaforum Helsinki Finnveran rahoituspalvelut pienille ja aloittaville yrityksille 20.9.2017 Pienosuuskuntaforum Helsinki 1 Finnvera täydentää rahoitusmarkkinoita ja auttaa suomalaisia luomaan uutta. Finnvera pähkinänkuoressa

Lisätiedot

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ MÄÄRÄYS OHJE Päivämäärä Nro 23.10.2007 AKE 92/2007 Sisältöalue Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan säädösperusta Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta 2 Kohderyhmät Rekisteröintitehtävien suorittajat Voimassaoloaika

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto Esimerkki kurssiaikataulusta ja koulutuspäivistä v.2015 Starttipäivä 22.10.2015 klo 9-16 Yrittäjän ammattitutkinto ja sen suorittaminen Sirpa Korhonen, kehittämispäällikkö, Markkinointi-instituutti

Lisätiedot

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira

Tämä on Finnvera. Imatra 27.3.2013 Markku Liira Tämä on Finnvera Imatra 27.3.2013 Markku Liira Finnvera Oyj Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää yksityisen sektorin tarjoamia rahoituspalveluja Finnvera ja sen tytäryhtiö

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet

Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet Manner-Suomen maaseutuohjelma 2014 2020 yritystuet Perustamistuki Varsinais-Suomen ELY-keskus Sivu 1 Perustamistuki (Komission asetus (EU) N:o 702/2014 maa- ja metsätalousalan ryhmäpoikkeusasetus ) tarkoitettu

Lisätiedot

Osuuskuntayrittäjyys

Osuuskuntayrittäjyys Osuuskuntayrittäjyys Osuuskunnat Suomessa yhteensä n. 4 500 osuuskuntaa vuositasolla perustetaan noin 200 uutta osuuskuntaa Noin 2 700 pienosuuskuntaa 1 300 vesihuolto-ja energia osuuskuntaa 370 osuuspankkia

Lisätiedot

MINÄKARTTA: - kompetenssini. - kutsumukseni. - oma osaamiseni hahmottaminen ja intohimon tunnistaminen. CREADA, Markku Uitto

MINÄKARTTA: - kompetenssini. - kutsumukseni. - oma osaamiseni hahmottaminen ja intohimon tunnistaminen. CREADA, Markku Uitto RASTOR 14.10.2015 MINÄKARTTA: - kompetenssini - kutsumukseni - oma osaamiseni hahmottaminen ja intohimon tunnistaminen Työkokemuksen tuottama osaaminen * Sokeudumme helposti itseltämme! * Minä olen muotoilija...minä

Lisätiedot

YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA. Rit

YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA. Rit YHDISTYS- JA OSUUSKUNTATOIMINNAN MAHDOLLISUUDET KULTTUURIALALLA Rit Yhdistys Yhdistys on Suomessa luonnollisten henkilöiden, oikeuskelpoisten yhteisöjen tai molempien jotakin tarkoitusta varten perustama

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja SÄÄTIÖN NIMI PERUSTAMISKIRJAN PÄIVÄMÄÄRÄ HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ILMOITUS JA VAKUUTUS Me allekirjoittaneet säätiön hallituksen kaikki jäsenet ja toimitusjohtaja ilmoitamme, että perustamiskirjassa

Lisätiedot

CreaDemo. Kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitus. Diges ry 11/2011 1

CreaDemo. Kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitus. Diges ry 11/2011 1 CreaDemo Kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitus Diges ry 11/2011 1 CreaDemo on kulttuurin ja luovien alojen tuotekehitysrahoitusta Tuetaan luovien alojen ja luovan talouden tuote- ja palvelunkehitystoimintaa

Lisätiedot

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa.

- Arvonluonnin muutoksen aakkoset arvot, arki ja arvostus julkaisu. VTT Oy. - sparrausta ja neuvontaa yhteistyössä mm. Tekesin kanssa. 8/9/Kuopio Aineeton tuotanto viestintä. Julkaisut: - Aineeton arvo talouden uusi menestystekijä - Rohkeutta. Näkemystä. Kasvua. Aineeton tuotanto vauhdittaa uudistumista. - Yrityskatsaus 1/2016 - Arvonluonnin

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ kalvosarja www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com 1 Mitä yrittäminen on? Laajasti määriteltynä yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Yrityksen perustajan opas

Yrityksen perustajan opas Yrityksen perustajan opas 2011 Yrityksen perustajan opas 2011 Keskuskauppakamari Kauppakamarin jäsenyys kannattaa Suomessa toimii 19 alueellista kauppakamaria, joissa on yli 17 000 jäsentä. Valtaosa jäsenistä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Technopolis Oulu 12.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut ELY-keskus

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Ohje 1 (5) Antopäivä: 13.2.2013 Voimaantulopäivä: 13.2.2013 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 92/2007 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus

Tekesin innovaatiorahoitus Tekesin innovaatiorahoitus Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Innovaatio? Tuoteinnovaatiot Palveluinnovaatiot Prosessi-

Lisätiedot

OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ. Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy

OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ. Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy OSUUSKUNTA - MONTA YRITYSTÄ YHDESSÄ Mirja Taipale yritysneuvoja, osuuskunnat Tredea Oy Yksin tai yhdessä osuuskunnan voi perustaa yksin, kaksin, kolmisin ylärajaa ei ole jäsen voi olla luonnollinen henkilö,

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Osakeyhtiö Lue Kehittyvä kirjanpitotaito kirjasta

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012

viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 YRITYS-SUOMI Seinäjoen seutu Viestintäsuunnitelma 2012 1 Taustaa Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää ja koordinoi Yritys-Suomi-palvelukokonaisuutta Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on tehtyjen tutkimusten

Lisätiedot

Yrittäjyys. Yrityssalo Oy. Armi Metsänoja 2017

Yrittäjyys. Yrityssalo Oy. Armi Metsänoja 2017 Yrittäjyys Yrityssalo Oy 2017 Yrittäjyys on asenne, ajattelu- ja toimintatapa, joka ohjaa ihmisen toimintaa ja suhtautumista työhön ja työntekoon. Yli 93% yrityksistä on mikroyrityksiä (alle 10 työntekijää)

Lisätiedot

Team Finland LetsGrow

Team Finland LetsGrow Team Finland LetsGrow Rahoitusohjelma Elokuu 2014 Finnveralta ja Tekesiltä rahoitusta, Finprolta neuvontaa kansainväliseen kasvuun Hyvässä taloudellisessa tilanteessa olevalle Suomeen rekisteröidylle pk-yritykselle

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014

Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Yrittäjyys- ja työelämäpäivä 15.5.2014 Finnveran rahoituspalvelut toimintaansa aloittavalle yritykselle Päivi Kiuru, Finnvera Oyj Finnvera Oyj Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

VEROTUKSEN OPTIMOINTI YRITYSMUOTOA VAIHTAMALLA

VEROTUKSEN OPTIMOINTI YRITYSMUOTOA VAIHTAMALLA Jukka Hänninen Kuljetus Tmi VEROTUKSEN OPTIMOINTI YRITYSMUOTOA VAIHTAMALLA Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä Jukka Hänninen

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen

Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 1 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 26.11.2013 Vesa Mäkinen 27.11.2013 Finnvera yrityskauppojen ja omistusjärjestelyjen rahoittajana 2 Yleistä Finnverasta Finnveran rahoitus

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin

Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnverasta rahoitusta yritysten muutostilanteisiin Finnvera tarjoaa rahoitusratkaisuja yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä vientiin. Jaamme

Lisätiedot

Team Finland palvelut kansainvälistyville yrityksille

Team Finland palvelut kansainvälistyville yrityksille Team Finland palvelut kansainvälistyville yrityksille Mika Finska, Export Finland, Finpro 06/04/2017 2 Hallitus lakkauttaa sekavan Team Finlandin Hallitus aikoo nyt korvata verkostomaisen Team Finlandin

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri. Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 01.12.1997 Toiminimi: Bridge Areena Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1464743-8 Kaupparekisterinumero: 723.420 Voimassaoloaika: 01.12.1997

Lisätiedot

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012

Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta. Mika Lautanala 13.12.2012 Suomen innovaatiorahoitus cleantechin kannalta Mika Lautanala 13.12.2012 Finnvera: Rahoitusta investointeihin ja käyttöpääomaan Rahoitus Lainat yrityksen investointiin tai käyttöpääomaan (vain pk yrityksille)

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa koulutus 24.4.2012 Helsinki Kehittämispäällikkö Ville Grönberg, THL 25.4.2012 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

Wise Money for Startups

Wise Money for Startups Wise Money for Startups Ville Heikkinen Venture Financing and M&A Specialist Startup -tyypit 1. Lifestyle Startups - Work to Live their Passions Yrittäjät mahdollistavat elämäntyylinsä yrittämällä (surffiliikkeen

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osuuskunta / osuuspankki

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osuuskunta / osuuspankki TOIMINIMI PERUSTAMISSOPIMUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ OSUUS, OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET SEKÄ MUUTA JÄSENYYTEEN LIITTYVÄÄ ILMOITETTAVAA (täytä tarvittaessa) Osuus Osuuden nimellisarvo (jos on) Osakepääoma ja osakkeet

Lisätiedot

Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009

Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009 Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009 24.2.2009 1 Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä,

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi

JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS. Mikko Ahonen Fasilitaattori. 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi JYVÄSKYLÄN YRITYSTEHDAS Mikko Ahonen Fasilitaattori 040 5233 840 Mikko.ahonen@jklinnovation.fi Esityksen sisältö 1. Mikä Protomo? 2. Kansallinen Protomo-verkosto 3. Protomo-toiminta Jyväskylässä 4. Protomon

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen hahmottaminen ja kehittäminen. Outi Hägg, KM Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus SEFE 9.3.

Ammatillisen osaamisen hahmottaminen ja kehittäminen. Outi Hägg, KM Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus SEFE 9.3. Ammatillisen osaamisen hahmottaminen ja kehittäminen Outi Hägg, KM Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus SEFE 9.3.2010 Teemat 1) Ammatillisten kompetenssien kartoittaminen 2) Dynaaminen identiteetti

Lisätiedot

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan?

Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Startti, kasvu tai toimivan ostaminen miten rahoitan? Team Finland talo 14.9.2017 Janne Koivuniemi Finnvera Oyj Finnveran rooli pk-yritysten rahoituksessa Finnvera tarjoaa rahoituspalveluita erityisesti

Lisätiedot

DigiDemo CreaDemo CreMa

DigiDemo CreaDemo CreMa DigiDemo CreaDemo CreMa Tuotantoneuvoja Milla Moilanen Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK tukee tekijänoikeusvaroilla audiovisuaalista kulttuuria tuki on peräisin hyvitysmaksusta, jota peritään

Lisätiedot

Osuustoiminnan monimuotoisuus taloudellisen organisoitumisen mallina. Toimitusjohtaja, FL Sami Karhu Pellervo-Seura ry

Osuustoiminnan monimuotoisuus taloudellisen organisoitumisen mallina. Toimitusjohtaja, FL Sami Karhu Pellervo-Seura ry Osuustoiminnan monimuotoisuus taloudellisen organisoitumisen mallina Toimitusjohtaja, FL Sami Karhu Pellervo-Seura ry 1. Osuustoiminnan arvopohja ja organisoituminen Osuuskunta, osuustoiminta, arvot OSUUSKUNTA

Lisätiedot

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet. Sivu 1 / 5 Yritysraportin tiedot Raportin hakupäivämäärä 13.07.2015 Raportti voimassa asti 17.09.2015 Arkistointitunnus 1436724204966 FIN yritystiedot Yrityksen nimi Ylöjärven Kauppahuone Oy Y-tunnus 2032233-0

Lisätiedot

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen

Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen Suunnitellusti alkuun Onnistuneen yritystoiminnan käynnistäminen 13.-14.9.2013 Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@prizz.fi Yritysneuvoja Tero Patoranta tero.patoranta@prizz.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot